Sunteți pe pagina 1din 176

DuIIIu ZumIIrescu

VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro


ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro

Cum rIdIcI prIporuI CIuInI(eI, n pruguI deuIuIuI, duI de


cuseIe boIeruIuI DInu MurguIe(, cuse bLruneLI I
snLouse, cum nu se muI nLuInesc usLzI pe Iu moIIIe
boIereLI. De sus, de pe cuIme, eIe vd rouL mprejur pun
cIne LIe unde, Iu dreupLu, spre vuIeu uIomI(eI, Iu sLungu,
pe desIuI pdurII de Arum, Iur n Iu( pe coLILurIIe
uII(eIor sLrumbe uIe suLuIuI.
TouL curLeu boIereusc LrIeLe IInILIL I boguL, cu
curdurI nLregI de guLe, de curcI I de cIuponI; cu bIbIIIcI
(IuILoure; cu cru(e dejuguLe; cu urgu(II ce umbI u Lreub
de coIo pun coIo - I seuru, cund vIne cIreudu de Iu cump,
cumpnu pu(uIuI, scur(uInd neuns nLre IurcI, (Ine IsonuI
berzeIor de pe coure, uIe cror cIocurI, rsLurnuLe pe
spuLe, Louc de-(I Iuu uuzuI. r u II rIsIp I zurv, curLeu
boIereusc pure popuIuL I boguL.
nLr-o zI de vur, pe Iu vremeu odIIneI, conu DInu Iu
scuIuL dIn somn de suneLuI cIopoLeIor unor poLuIIonI ce
InLruu n curLe cu sLrIgLe I suILunuL. ALuL eI cuL I nevusL-
su SoII(u srIr dIn puLurIIe Ior de cIL, I se uILur pe
IereusLr.
- II!... e greu de noI! Tnuse ScuLIu cu m-su!...
excIum boIer DInu.
- Du' nu-I muI zIce uu, omuIe, c Le-u uuzI u IuL... u-
(I muI bIne surLucuI I eI-Ie nuInLe.
Counu SoII(u Lrecu repede nLr-o oduIe de uILurI s se
muI dIreLIce Iu cup, Iur boIer DInu I Lruse dIn Iug cIzmeIe
(sLrungund dIn ocII I bIesLemund), I Iu IuInu n spInure
I IeI s-I nLumpIne musuIIrII.
- SuIuLure, nene DInuIe, zIse nouI venIL, scuLurund pe
bLrun de mun. ucL, um venIL cu mumu.
- SruL munu, coun ProIIro; bre, unuI sLu Iuc gruu
muIL, zIse MurguIe(, sruLundu-I munu cum dIn Iug.
- SruL ocIII, mum; du' ce se poLrIveLe, eLI IoduI,
coune DInuIe! UILe, zu, muIc, zIse eu IuI IIu-su, purc
vd pe cmInuruI TusucIe Murgu; uILe, IeIL-poIeIL cum e
conu DInu: nuIL, usc(Iv Iu cIIp, uu smeud cu dumneuIuI I
IoduI... us, zu, coune DInuIe, c sunLe(I IoduI... AuzI, de
uLu(Iu murI de unI vecInI cu moIIIe I s nu IoveLI dum-
neuLu o duL pe Iu mIne!...
- UILe, zu, coun ProIIro, uI drepLuLe; du' nu LIu cum
s-u IcuL...
VorbInd usLIeI, bLrunu ngIbeneu, ncepeu s ngIIL
n sec, se IoIu Ir rosL, pun ce czu pe o bunc dIn cerduc.
- AoIeo, coune DInuIe, zIse eu repede, Icundu-I vunL
cu munu, mI vIne ru...
- Pu(In "coneuc", sLrIg IIu-su, orI up de VuIs, re-
pede s ne deu cevu...
MurguIe( se repezI Iugu Iu cmur I se nLourse
numuIdecuL cu o sLIcI de cogneuc, pe cure o vrs muI
LouL n cupuI couneI ProIIru, pe cund IIu-su o munceu pe
Iu LumpIe s-I vIe n IIre.
n vremeu usLu se urL I SoII(u MurguIe(. Eu deLe pe
brbu(I Iu o purLe, sruL munu bLruneI, o muI sLrunse de
un degeL, o muI meremeLIsI, ce-I Icu, c I venI bubu n
sIm(IrI.
- Doumne, coun ProIIrI(o, cum sLuI dumneuLu uIur,
soro!... u s InLrm nunLru, c pe nduuIu usLu Le
boInveLI cIIur dIn senIn, zu.
$I, (Inund pe bub de subsuorI, Lrecur nLr-o oduIe
rcorous, mure, n cure bLrunu pru u se nzdrevenI cu
prIn Iurmec.
SoIIu MurguIe( se ngrIjeu de bub cu un InLeres
nespus. O puse s-I IsLorIseusc puLImu de Iu
descIIcLoure, I deLe cuIeu cu ImuIe, pIc o(eL pe un
crbune sub nusuI eI - Iur pe de uIL purLe poruncI s
uduc LunruIuI duIceu(, cuIeu, LuLun, cu LoL dIcIIsuI cu-
venIL.
- u spune-ne, coun ProIIrI(o, cum (I vIne?... AcI,
ncepu bLrunu o Iung IreLenIe de vorb:l- UILe, muIc,
mI vIne uu un "nIxIs" pe Iu sLomuI, I purc numuI Iu uu
m zguI(uIe de cIIepL, I s Le (II numu goun Iu cup, I upoI
purc-mI buLe dou zbun(urI n LumpIe, de m prpdesc,
muIc!...
- $I nu IuI nImIc dumneuLu penLru usLu?l- Du' cuLe n-
um IcuL! N-u cIeILuIL gIeLu bIuL o grmud de bunI!... Bu
puIIunurI, bu consuILurI, bu doILoru DrucI, bu ucu cIc s
Iuu up de Vucs...
- De VuIs, mum, o ndrepL IIu-su. Pe cund vorbeuu
usLIeI, uu se descIIse de Iu un IuLuc dIn Iund, I de sub
perdeIeIe uIbe de (ur se IvI un cIIp roLund de IuL, cure,
dund de obruzurIIe nou uIe musuIIrIIor, se Icu sLucojIu.
- Mmuc drug... uvu eu ueruI de u ncepe. Dur n
mIjIocuI odII, se oprI n Ioc, Icu o pIeccIune dup LouLe
reguIeIe ceremonIuIuIuI de Iu pensIon, I deLe nvuI s
Ius pe ceuIuIL u. Counu SoII(u o oprI.
- TInco! Du' nu suIu(I Iumeu? Unde Le ducI? uLu se
oprI dIn nou, neIoLruL. ObruzuI mume-sII Iuuse expresIu
obInuIL de nemuI(umIre I descurujure, cund I se
nLumpIu cuLeoduL s se supere, Iur conu DInu se ruInuse
cu desvurIre de sLungcIu eI.
- SruL munu couneI ProIIrI(e, zIse mum-su. Un mo-
menL, cuL muI Lrecu pun s se IoLrusc IuLu, counu
ProIIru I nIIpse prIvIrIIe n ocIII eI, cu LouL ruLuLeu Ior
bLruneusc. uLu uuzIse vorbIndu-se n cus de neumuI
mbog(IL uI ScuLIeLIIor cu de nILe mojIcI renumI(I, IeI(I
dInLr-un vecII vLuI uI LuLIuI IuI conu DInu MurguIe(, I u-
I vedeu n cusu Ior I se preu o udevruL enormILuLe. Dur,
n ceIe dIn urm, se duse s sruLe munu couneI ProIIre.
BLrunu o sruL pe obruz, uILundu-se Iu eu Iung I
scuLurundu-I vuIurIIe de curne de pe Lrup, de poILu
rusuIuI.
- PLIu, s nu IIe de deocII! c Irumous muI eLI! uLu
se duse dup uceeu Iu IIuI bLruneI I-I nLInse munu cu
uceeuI reveren(; eI rspunse Lure I sIgur de sIne:
- SuIuL! ApoI, IerIcIL c-I IsprvIse compIImenLeIe, se
reLruse n dosuI scuunuIuI IuI LuL-su, I, dup un mInuL, o
Lerse.
Counu ProIIru ncepu IurI u rude:l- Cresc, buL-Ie
norocuI, cu dIn up... Acumu numuI brbuL I IIpseLe...
Conu DInu MurguIe( I cIuguIeu ungIIIIe de Iu o mun,
nendrznInd s prIveusc n Iu(u bLruneI. n Iond I
supru vorbu couneI ProIIre, IIIndc n(eIegeu unde vreu s-
o uduc. Dur nevusL-su, cu sensuI prucLIc uI IemeIIor, du
dIn cup cu n(eIesurI.
- RuI e, zIse eu, c nu Iucem gruu desLuI.l- u Ius,
coun SoII(o, rspunse bLrunu, conu DInu s LrIusc! De
uLu(eu murI de unI, de cund ure moIu de Iu EIorIe pe nImIc,
bez moIu dumIsuIe prInLeusc, mrILu pun ucum upLe
IeLe.
Pe conu DInu nImIc nu-I supru muI ru decuL s-I II
zIs c ure moIu de Iu EIorIe pe nImIc. I muc dIn ungIII
muI udunc I Lcu.
- Au e, ngun counu SoII(u, dur uvem greuL(I: IuLu Iu
pensIon, nepoLu-meu n sLrInLuLe...
- Arucun de mIne, muIc, du' LoL nvu(? Ce-u muI IeIL
I modu usLu cu nv(Luru pun Iu uduncI bLrune(e!...
UILe, eu pe Tnuse uI meu I-um pus Iu Lreub de mIc copII,
I sIuv IuI Dumnezeu, bIuLuI u IeIL bun, Lreubu Lreub,
pIImbureu pIImbure. Acu s-I gsesc nevusL cumsecude I
m-um IInILIL. Anu sLu LrebuIe s-I nsor, c mI-e c-oI
ncIIde ocIII Ir s upuc s-mI vd nepo(II... Ce zIcI,
coune DInuIe?...
Conu DInu deLe dIn cup, purc ur II zIs c uu e, dur c
usLu nu-I Lreubu IuI.
Dup ce-I IsprvIr cuIeuuu, Tnuse ScuLIu scouse o
pun de gusc dIn buzunur, mLur o enorm (IgureL de
cIIIIImbur cu cure Iumu, puse punu murdur pe IurIurIu(,
Iur (IgureLu n Loc, I se scuIur s pIece.
Counu ProIIru dorI s vuz pe TIncu Iu pIecure, dur IuLu
nu se gsI nIcIereu. Cum nIIpL, bLrunu sruL pe conu
DInu pe IrunLe, zIcundu-I:
- Au sunL IeLeIe, murI scump. Ce zIcI, vecIne, nen-
cuscrIm?
- Drum bun, coun ProIIro. u s rIdIce couI de Iu
Lrsur. VLue TuIL, pune munu, s nu se deu vIzILIuI jos.
n sIurIL, pIecur. n urmu Ior, counu SoII(u umbIu do-
moI n juruI IuI brbuLusu, I, cu sIIous supunere, cuLu
s-I gIIceusc gundurIIe. DunsuI I rsucI o (Igur, Ir u
zIce nImIc, I InLr s-o uprInd. umuI dIn suIon I Iu de
cup.
- AI! ZI, Le rog, s descIId geummurIIe. NevusL-su
sLeLe un momenL Iu ndoIuI.l- Au s InLre LouLe muLeIe,
omuIe. MurguIe( se ndrepL spre mus s gseusc cIIb-
rILurIIe I deLe cu ocIII de punu de gusc IsuL de LunruI
ScuLIu.
- DescIIde(I uIIe, s Ius mIrosuI de mILocunI! u poI-
LIm de vezI, zIse eI Icund expIozIe, cu bru(eIe ncrucIuLe
nuInLeu peneI, cIne-mI cere IuLu. Eu s-mI duu IuLu Iu use-
meneu mojIcI?... Dour duc mI-o Iuu Dumnezeu mIn(IIe!
B-d-runI!...
Counu SoII(u ncercu s IIe serIous, deI I veneu s
mour de rus. BrbuLu-su se nLourse dIn nou cLre dunsu.
- Am moIe de Iu EIorIe pe nImIcu, Iu? De ce nu
poILeLe IIu-su s m urce Iu mezuL, s-I nv( eu mInLe!
- Nu, zIse nevusL-su, zumbInd, IIIndc sper s-I dm
IuLu.
- S-mI duu eu IuLu unuI usemeneu mojIc!... |I-um
spus: duc mI-o Iuu Dumnezeu mIn(IIe, pouLe.
ApoI urm u Iuce puI murI prIn cus I u Lruge udunc
dIn (Igur, cu I cum muxImuI ucesLu de Ium ur II puLuL re-
duce IIreu su Iu un mInImum de suprure. Counu SoII(u Lre-
cu pe nesIm(ILe nLr-o oduIe vecIn, Isundu-I s-I
poLoIeusc sIngur IurIu.
Conu DInu, rmus sIngur, prInse u Innodu IIruI vremI-
Ior de uzI cu IunguI Ir uI ceIor LrecuLe, I u se nLrebu, cu
dIsperureu oumenIIor bLrunI, cum eru cu puLIn( cu
nepoLuI vLuIuIuI ScuLIu (pe cure vLuI I vzuse eI nsuI n
spInureu unuI (Igun I bLuL de un uIL (Igun cu oprILorIIe de
Iu cuI, dup poruncu IuI LuL-su, cmInuruI) s ujung u
cere munu IeLeI IuI? $I ImugInIIe LrecuLe I reveneuu n
mInLe, sIbILe, cu cuLe o rsrILur de observu(Ie
copIIreusc cum Ie Icuse: bunour c pe uLuncI pIouu
muI des I muI Iu vreme. $ezu jos I Iumu muI depurLe dIn
(Iguru sLIns, srInd cu mInLeu Iu nepoLu-su DumIun, cure
nu muI veneu dIn sLrInLuLe, Iu sor-su DIumunduIu,
mumu IuI DumIun, cure LrIu numuI prIn puLereu ImugIneI
IIuIuI su, Iu unu I Iu uILu, pun ce un pIsIc, cure se
sLrecuruse sub scuun, I uLruse Iuureu-umInLe prIn
ndemunureu cu cure se jucu cu punu (IgureLeI IuI Tnuse
ScuLIu.

Eru LocmuI s se supere dIn nou, pe pIsIc I pe Tnuse,


cund bLu cInevu Iu ue.
- PoILIm! zIse eI cu gIusuI LrgnuL uI boIerIIor bLrunI.
Uu se descIIse I o IemeIe Lunr InLr, ncIIzund-o re-
pede, cu s nu Iuse muLeIe nunLru.
- SruL munu, coune DInuIe, zIse eu, sruLundu-I munu
cu udevruL.
- Bun zIuu, IeLI(o, I rspunse eI, dundu-I munu s I-o
sruLe. VIno-ncou s Le pup pe obruz.
$I dup ce o sruL, se uIL Iu dunsu de uproupe, cu I
cum o cerceLu s o cumpere.
- Ce pcuL c nu eLI bIuL, Suo. Eu ncepu u rude,
mIruL.l- De ce, coune DInuIe?l- |I-u du pe
TIncu(u.l- $I eu u Iuu-o numuIdecuL. NumuI u II cum
copL penLru dunsu.
BLrunuI se uIL Iu eu Iung, (Inundu-I munu nLr-uIe
IuI.l- UILe, Suo, po(I s Le superI, dur eu LoL n-o s Le Ius
n puce: de ce nu vreI s Le mrI(I, IuLo?
- Coune DInuIe!...l- BIne, bIne, nu muI zIc nImIc, dur
s-(I spun drepL, nu Le prIcep.
- $I cu LouLe usLeu e uu de uor! |I-um spus de uLuLeu
orI: eu um o IumIIIe, Iur s m mrIL; duc m-u mrILu, u
uveu dou, I u II, desIgur, mum reu, orI penLru unII, orI
penLru uI(II. Dur, coune DInuIe, mI-uI IgduIL s nu muI
vorbIm despre usLu... Acumu um I mbLrunIL, udug,
purc nu I-ur II dIspIcuL, pe cuL zIceu, s vorbeusc despre
"usLu". Eu um venIL s-(I spun c Le poILeLe counu
DIumunduIu.
BLrunuI se scuI greoI de pe scuun I pornI s Ius, cu
uceeu pe cure voIu cu orIce pre( s-o mrILe, cund, ujuns Iu
ue, o oprI dIn nou.
- A, Suo, nu LII o comedIe?... GIIceLe... NIcI nu-(I
LrsneLe prIn cup: uvem un gInere penLru TIncu(u.
- SerIos?l- Du... un gInere IuIn: pe umIcuI meu,
domnuI Tnuse ScuLIu.
- Ce?! zIse ceuIuIL ncremenIL IocuIuI.l- Du, juneIe
ScuLIu, uIegLor Iu coIegIuI nLuI, mure proprIeLur, muIne
poImuIne depuLuL...
- BIuLu TIncu(u!l- Du, I counu SoII(u ur II guLu s I-o
deu. Dur pun n-oI ncIIde eu ocIII, ScuLIu nu Iu pe IuLu
meu, uduuse, bLunduse cu munu n pIepL.
ApoI, ducund un degeL Iu gur, n semn de Lcere,
InLrur Iu counu DIumunduIu.
n IunduI unuI puL de nuc, cu perne Iu pereLe, edeu
gIemuIL o umbr de IemeIe, Iur pe scuune, mprejuruI eI,
rude I prIeLenI. eguL Iu cup cu o bocceIu( de mLuse
neugr, dup modu vecIe, counu DIumunduIu I Lrgeu dIn
cund n cund ocIeIurII de pe IrunLe, Iegu(I Iu spuLe cu u(,
cu s prIveusc penLru u o suLu our o scrIsoure u IIuIuI su.
BLrun, boInuv, surd, eu LrIu, spre mInuneu LuLuror,
numuI prIn puLereu uneI dorIn(e: uceeu de u muI vedeu,
nuInLe de u murI, pe unIcuI eI copII. ToL ce vorbeu, LoL ce
doreu eru penLru eI, se duceu cLre eI. Cu LrupuI IsLovIL de
puLerI, preu u-I IrnI vIu(u dIn dor. CuLe o rur scrIsoure
ce veneu de Iu eI eru cILIL, recILIL, nv(uL pe dInuIur de
o mIe de orI; pIIcuI descusuL I pe o purLe I pe uILu; murcu
de pe pIIc sLudIuL pun n IIreIe musL(IIor regeIuI Hum-
berL - ccI scrIsorIIe veneuu dIn LuIIu. Cund bLrunu eru
sIngur cu cuLe cInevu uI cuseI, nLrebu cu gIusuI sLIns:
- $I unde e NeupoII sLu? RspunsuI nu-I uuzeu
nIcIoduL, dur n(eIegeu c LrebuIe s IIe depurLe, dup
mIcureu muneI I u ocIIIor ceIuI ce-I vorbeu.
Cund InLr conu DInu, eu preu u(IpIL, cu cupuI
rezemuL pe pIepL. EI se upropIe de dunsu cu sIIuI I re-
specL, pe cund ceIIuI(I se scuIur n pIcIoure.
- Ce doreLI, IeI(? zIse conu DInu, cure-I eru IruLe muI
mIc.
- MuLeI nu muI vIne... Eu m duc, DInuIe.l-
Doumne, cum vorbeLI dumneuLu!...l- M duc... Duc
muI nLurzIuz dou zIIe, nu m muI vede. -uI LeIegruIIsIL?
nLreb eu, uILundu-se n ocIII IuI.
- -um LeIegruIIsIL.l- -uI spus s nu nLurzIeze?l- -
um spus.l- $I ce crezI, c-o s vIe?l-Cum, Doumne, s nu
vIe. BLrunu ncepu u pIunge, nceL, cu suspIne necuLe. uI
conu DInu I deLer IucrmIIe.
- M rog Iu Dumnezeu s m muI (Ie cu zIIe, pun I-oI
vedeu... zIse eu cu greu I guIuInd, dur s nu nLurzIeze,
DInuIe.
Dup uceeu u(IpI IurI. Suu I cu TIncu(u I rIdIcur
perneIe Iu spuLe, I eu pru c dourme. ALuncI, unuI cuLe
unuI, IeIr bInIor I Lrecur n oduIu de uILurI, unde sub-
preIecLuI, MIIuI, IruLeIe SueI - un bIe(undru de vreo zo
de unI - counu SoII(u, sor-su EIenu, de Iu o moIe vecIn,
cu copIII eI, sLuu grmdI(I deusupru unuI uLIus, cuLund
cure esLe drumuI ceI muI scurL de Iu NeupoII Iu CIuInI(u.
- Zu, neneu MuLeI Iu, zIse TIncu(u supruL, purc
nu-mI muI e drug.
SubpreIecLuI, un vecII prIeLen uI cuseI, se uIL Iu eu
ruzund:l- us, c-um s Le spuI cund o venI.
- Du' po(I s m spuI, zIse IuLu roIndu-se; penLru ce
nu muI vIne?
- Bu vIne. N-u LeIegruIIuL c pIeuc?l- SunL LreI zIIe
de cund u LeIegruIIuL; pun ucum veneu I de Iu Hun TLur.
- Au IucI?l- Au, rspunse TIncu(u rsLIL; dumneuLu
nu vezI c Luu nu muI pouLe?
MIIuI desprInse o ogIInd dIn cuI, Ir u II bguL de
seum, I o uduse nuInLeu TIncu(eI. AceusLu, roIse deju, se
Icu sLucojIe pe cund Lo(I ceI de Iu( rudeuu. uLu se-ncerc
s rud I eu, dur o podIdI pIunsuI, I repede, IeI I se us-
cunse Iu dunsu n oduIe. Suu se uIL Iung Iu IruLe-su,
nemuI(umIL de gIumu IuI.
- MIIuI, usLeu sunL gIume nesruLe. Te rog s nu muI
IucI usemeneu IucrurI.
- Du' ce-um IcuL, mumun drug? Am gIumIL, zIse eI,
nenorocIL c Iusese prIcInu uneI usemeneu scene.
Suu IeI I se duse dup TIncu(u. Cund se-nLourse, I
gsI pe Lo(I Lcund, purc cIne LIe ce se-nLumpIuse: uLuLu
nruurIre uu IucrmIIe usupru oumenIIor. NumuI subpre-
IecLuI, IoILeI bLrun, cIIL n uIe IsLerIcuIeIor IemeIeLI, cum
zIceu eI, ncercu s muI gIumeusc. Suu Iu pe bIuL I-I
duse, cum vrundnevrund, Iu TIncu(u, s-I ceur IerLure.
- BIne, mumun, ce-um IcuL, cu s cer IerLure? zIceu
bIuLuI, mergund cum cu sIIu.
EI I cu Lo(I Iru(II cIemuu pe Suu "mumun".l- AI
supruL pe TIncu(u. Eu nu vreuu s um copII ru crescu(I.
BIuLuI se uIL Iung Iu sor-su I se oprI n Ioc.l- Mu-
mun, nu m umIII. VIu eu sIngur s cer IerLure. Sor-su se
gundI o cIIp I, purc mIcuL de vorbu bIuLuIuI, I
ndrepL IegLuru Iu guL I pornI sIngur nuInLe. Dup
cuLevu mInuLe, eI InLr n urmu eI Iu TIncu(u, I, IourLe
IIresc, I Iu munu I o rug s-I IerLe. uLu se uILu n jos,
Ir u zIce o vorb.
- I Ier(I, TIncu(o drug, nu-I uu? o nLreb Suu.
TIncu(u I rIdIc ocIII spre eI, buInInd nceL, de rus suu de
pIuns, nu se LIu bIne.
AsLIeI se mpcur IucrurIIe. CLre seur venI o depee
de Iu PredeuI. n sIurIL, MuLeI soseu...
Mure gIgIe I bucurIe pe Lo(I. MIIuI I TIncu(u I
copIII EIeneI voIuu s meurg u douu zI Iu gur. Cure muI de
cure sreu muI sus, (Ipu muI Lure, dup cum I IerLuu pu-
LerIIe. VesLeu Iu mprLIL couneI DIumunduIe de cLre
IruLe-su. BLrunu, cu IucrmIIe nnoduLe n burb, se puse
s descouse LeIegrumu, IILer cu IILer, purc ur II IosL cIne
LIe ce documenL. Se IoLr cu u douu zI LouL suIIureu s se
reverse Iu gur. Se Icu socoLeuIu LrsurIIor I se vzu c nu
eru Ioc penLru Lo(I. MIIuI voIu s se duc pe jos; TIncu(u
cIure. SubpreIecLuI Ie puse Lrsuru Iu dIspozI(Ie. Suu pe u
su; dur LoL eru preu muIL Iume. EIenu se gundI s-I Iuse
copIII ucus, dur o proLesLu(Ie unIversuI se rIdIc dIn pIep-
LurIIe gIgIouse uIe "(uncrIeI", cure nu vreu s-uud de o
usemeneu pozn. Conu DInu I mpc pe Lo(I, IgduIndu-
Ie s puIe cuII Iu o cIocrIe de bruoveunc, n cure InLru
LouL corubIu IuI Noe.
Eru vorbu ucum s se LIe cIne rmune cu counu
DIumunduIu. EIenu, IIre veseI, se Iepd, ruzund pe sub
uscuns cu s n-o vud cumnuLu-su; counu SoII(u LrebuIu s
meurg; TIncu(u (Ineu s meurg; conu DInu se cuveneu s
meurg. SubpreIecLuI propuse EIeneI s rmun eI, I
Icur mure Iuz umundoI, spre prereu de ru u ceIorIuI(I,
curI voIuu s LIe de ce rud, cu s rud I eI.
- De ce rude(I? nLreb counu SoII(u. SubpreIecLuI o
Iu Iu o purLe cu mure LuIn I-I zIse Iu urecIe n guru mure:
"urde uuI", ceeu ce provoc o mure IIurILuLe generuI I
Icu pe counu SoII(u s crbneusc subpreIecLuIuI o
nsemnuL cunLILuLe de pumnI.
TouL Iumeu udormI n seuru uceeu IerIcIL. PenLru ceI
bLrunI reveneu un om IubIL; penLru LInerI, neneu MuLeI, pe
cure-I uLepLuu LoL uu de veseI I curugIIos precum pIe-
cuse; penLru copII, un necunoscuL, cure ns nu muI pu(In
eru neneu MuLeI, vorb pIIn de Iurmec I nouLuLe.

Se Iegnu cIocurIIu n rcoureu dImIne(eI, nso(Ind de-u


IunguI uIomI(eI LrsurIIe ce mergeuu Iu gur. CopIII,
grmdI(I cuLe LreI pe cupr, se bucuruu, Lcu(I, de
prIveIILeu cuIIor. MIIuI munu poLuIIonuI de Iu Lrsuru Ior,
curuL, IusLruIL, n cure LrebuIu s se nLourc MuLeI. Pe
cIIpurIIe LuLuror se zugrveu snLuLeu sI IerIcIreu.
nLIndereu cumpuIuI se desIuru nLr-o nespus IInILe
de vur. De o purLe, un Iun de porumb I mIcu vurIuI
IoIIor nervouse, dund vzduIuIuI un reIIex de cuIoure
verde, ce preu c ngrue ueruI; de purLeu ceuIuIL,
uIomI(u curgeu domouI nLre dou muIurI jouse, Isund
s se vud o murgIne de Brgun, cu purIougeIe suIe
nesLrbLuLe, cu suIuLurI rouse de vILe, cu o Lurm de oI ce
se zreu n Iund cu o puL uIb, I, muI presus de LouLe, cu
orIzonLuI su neILor, u cruI dung ncIIpuIL jucu n
urI(u soureIuI cu ogIIndu uneI upe. DIn prunduI gurIeI,
cIreudu se urcu pe un vud I se ndrumu cu greu Iu pune.
CuLe un bou sInguruLec sLu nIIpL n murgIneu upeI, cu
cupuI nLIns nuInLe, necIInLIL, nLrupund n nemIcureu IuI
pusLIeLuLeu IocuIuI.
Cund LrsurIIe ujunser Iu cupLuI porumbuIuI,
LrebuIr s se opreusc. JILuruI srI dIn coIIb, cu ccIuIu n
mun, I descIIse pourLu de nuIeIe ce LIu drumuI. Un
cuIne sIbnog se repezI Iu pIcIoureIe cuIIor, ILrund dIn
LouLe puLerIIe I guLu purc s-I ngIIL.
To(I Lrecur dIncoIo, Iur jILuruI ncIIse pourLu I rmuse
sIngur cu muI-nuInLe, n mIjIocuI cumpuIuI.
Dup un sIerL de ceus ujungeuu Iu gur. ToL noroduI
ucesLu se revrs n unIcu sII( de uLepLure ce se gseu,
ruzund I srInd, spre mureu mIrure u (runIIor cruI.
MIIuI cu surorIIe IuI muI mIcI I cu TIncu(u; EIenu cu puLru
copII mprejur; counu SoII(u, conu DInu I subpreIecLuI;
BerI, jIdunuI de Iu Iun; Tnuse ScuLIu, cure venIse cIure.
NumuI Suu IIpseu: eu rmsese Iu CIuInI(eI, s (Ie de uruL
couneI DIumunduIe. TouL Iumeu se uILu Iu ceusornIc cu
neusLumpr: muI sunL zece mInuLe, muI sunL upLe mInuLe.
CopIII, neuvund voIe s Ius pe peron, pun Iu sosIreu
LrenuIuI, (Ipuu n suIu de uLepLure cu nLr-o menujerIe. MuI
sunL LreI mInuLe. CIopoLuI sun. n IunduI zrII se vede Io-
comoLIvu devenInd dIn ce n ce muI mure, pun se uruL
nLreug. "Du(I-v Iu o purLe, domnIIor!" sLrIg IumpIsLuI
grII.
TrenuI soseLe cu repezIcIune I se opreLe deoduL Ioc-
uIuI, cu un cuI dresuL. TouLe InImIIe buL cu puLere. CopIII,
cu munu dus Iu gur, se reLrug cu un pus, sperIu(I de zgo-
moL. To(I nLreub: "Unde-I, unde-I?"
u o IereusLr u LrenuIuI un cIIp nerbdLor cIeum pe
conducLor dIn LouLe puLerIIe. Pun s vIe ucesLu, ceI de pe
peron uu recunoscuL pe MuLeI uI Ior I s-uu grmdIL Iu uu
vugonuIuI.
- MuLeI! nene! conducLor! vIn de descIIde, domnuIe!
oune, Iu bugujeIe...
n ncurcLuru I-n Iurmu usLu, cILoruI sure dIn Lren
n bru(eIe ceIor ce-I uLepLuu, sruLund I mbr(Iund n
dreupLu I n sLungu; "Nene, MuLeI, drug", s-uude dIn LouLe
pr(IIe. MIIuI se repede n vugon I upuc geumunLuneIe
uILor domnI, cure proLesLeuz. TuIL, vLuIuI, rIdIc eI sIn-
gur dou cuIere, pe cure Ie ueuz cu ngrIjIre nLr-o cru(
cu boI. MuLeI urmeuz u mbr(Iu pojIdIcuI, oprIndu-se Iu
IIecure I nLrebund "dur Lu cIne eLI, bre?" n IoIoLeIe de
rus uIe respecLIveIor mume. n ceIe dIn urm se duce cu
bru(eIe nLInse cLre un bIeL creLIn, uvund ueruI de u voI
s-I sruLe, spre mureu mIrure u ucesLuIu I spre
desvurILu LopenIe de rus u ceIorIuI(I.
-MuI sunL, IruLe? nLreb eI, guLu s mbr(Ieze LouL
suIIureu.
n ceIe dIn urm, conu DInu, Lergundu-I IucrmIIe de
rus, I Iu de bru(:
- HuI, bIeLe, IuI s mergem. Pe uceIuI drum pornIr
LrsurIIe dIn nou, nIrundu-se n goun, uneIe dup uILeIe.
De nduL ce DumIun rmuse sIngur cu conu DInu, veseIIu
de pun ucI dIspru.
- Ce Iuce mumu? nLreb eI cu nerbdure.l- E muI
bInIor, rspunse bLrunuI dund dIn cup. Acumu, c uI ven-
IL, ure s se nsuIIe(eusc dIn nou.
Tcur umundoI.l- Bre, zIse conu DInu, credeum c
nu muI vII! De upLe unI s nu Le muI nLorcI Lu pe ucus!...
- Au e, nene DInuIe, dur vreum s sIuresc oduL...
Acumu sper s nu m muI mIc. SunL sLuI de sLrInLuLe.
Vreuu s LrIesc cu mumu, IInILIL.
- O s uI pu(In de LrIL cu dunsu. DumIun se uIL Iu un-
cIIu-su. BLrunuIuI I dedeuu IucrmIIe I nu muI zIse
nImIc. EI, de usemenI, I sIm(I pIepLuI umpIundu-se de
durere I IucrmIIe urcundu-I-se n ocII. Tcur dIn nou
umundoI.
- NoI ne ducem, zIse LoL bLrunuI dup cuLevu mInuLe,
bLundu-I cu munu pe genuncII; e runduI vosLru s LrI(I.
Cu buruIenIIe usLeu uscuLe, noI um crescuL I ne-um IcuL
duLorIu; ucu venI(I voI. S II(I snLoI!...
Un uvunL puLernIc de sImpuLIe Icu pe Lunr s upuce
munu IuI uncIIu-su I s I-o sruLe. BLrunuI, muI mIcuL
decuL dunsuI, buIneu uor pe nrI, prIvInd spre cump.
- UILe pmunLuI sLu: m-u IcuL s usud; um muncIL
LouL vIu(u penLru eI, de ceIe muI muILe orI Ir s m
rspILeusc; m-um supruL I I-um bIesLemuL, - dur nu m-
u duce de pe eI penLru nImIc n Iume. NdjduIesc c LoL
uu o s IucI I Lu I c n-o s muI pIecI. AcI sunLem nscu(I
I eu I muIc-Lu I prIn(II noLrI I prIn(II prIn(IIor
noLrI...
O Lcere de cuLevu mInuLe nIesnI bLrunuIuI s-I
ngIIL noduI de emo(Ie, ce-I necu, I s urmeze:
- Tu eLI sInguruI bIuL dIn IumIIIu nousLr. S rmuI
uIcI, pe pmunLuI sLu, s nu Le mILI I s nu-I duI nImnuI
s (I-I ngrIjeusc, s nu-I urendezI, c urenduII sunL
moIIIl- m-uI n(eIes?
- Du, nene.l- $I uI s III IerIcIL, pe rspundereu meu.
N-o s uI cuIeneIeIe vousLre de Iu PurIs I "muzugrunurIIe"
Ior, nIcI nerumzI cu Iu "beIIu LuIIu", dur o s III om nLreg,
n-o s-(I cunLe nImenI cu IIuneLu Iu urecIe, nIcI n-o s-
ujungI s cuIcI pe LureuLc... M-uI n(eIes? nLreb dIn nou
zumbInd I rIdIcund gIusuI.
- EI, ucumu Iu uIL-Le ce Irumuse(e de porumb.l- Du.
n udevr, ujungeuu Iu pourLu jILuruIuI, n murgIneu de por-
umb. SoureIe se rIdIcuse pe cer, I zpueuIu ncepeu s
nvIuIe cumpuI n udIerIIe suIe IIerbIn(I. O coIoure eguI,
de un cenuIu LrIsL, vopseu Iurbu, pmunLuI, semnLurIIe
I numuI cuLe o guroII( sIbuLIc rsreu, sprIn(ur, dIn
dungIIe de nIsIp pe cure Ie Isuser Inundu(IIIe uIomI(eI.
DumIun se sIm(I deoduL renLors cu zece unI n urm.
nLIndereu unIIorm u cumpIeI, cu gurIu pIucId uILurI, I se
pru de un Iurmec nespus; nImIc dIn ce vzuse pun ucI nu
se puLeu usemnu cu eIe. JILuruI descIIse pourLu n Lcere,
urundu-I dIn Iug un "bIne-uI venIL, cucoune", I rmuse n
pIcIoure cu ccIuIu n mun, pun ce Lrecur LouLe LrsurIIe.
DumIun I nLourse cupuI dup eI.
- M rog, nu-I Touder CroILoru?l- Bu-I eI, zIse conu
DInu muI(umIL, (I-I muI uducI umInLe?l- Cum s nu mI-I
uduc umInLe: nu s-u scIImbuL de Ioc. ToL jILur e?
- Du' ce-uI vreu s IIe? nLreb uncIIu-su
zumbInd.l- Au e... CurIeru de jILur e cum IngruL: nu se
preu nuInLeuz repede nLr-nsu.
BLrunuI rudeu.l- II IInILIL, bIeLe. E muI IerIcIL
decuL LIne. Are LoL ce-I LrebuIe I nIcI o grIje.
- Se vede c-I LrebuIe preu pu(In Iucru cu s IIe
IerIcIL.l- AsLu-I IIIozoIIu ceu mure, rspunse bLrunuI,
purc I-ur II zIs "uIceu vreum s Le-uduc".
- Bu zu, Iu spune, cuL I pILeLI?l- Are zece guIbenI
pe un sImbrIe; dou ppuI de LuLun pe spLmun; o
perecIe de I(urI; o gIug I o ccIuI, I de muncure.
- PeLe I brunz, zIse DumIun, uducundu-I
umInLe.l- Du' ce vreI s-I duu? bucIuvuIe?l- Bu nu...l-
u eI ucus mnunc mmIIg gouI... cund o ure. MuLeI se
uIL Iu uncIIu-su cu prere de ru.l- Am uILuL s-(I
spun: I opIncI cuLe poILeLe.l- Du' de ce IuxuI sLu de
opIncI? nLreb LunruI cu ourecure ruLuLe IronIc.
- IIndc LrebuIe s-uIerge pe jos. sLu I esLe
meLeuguI. ApoI, vzund c nepoLu-su nu preu preu
ncredIn(uL de IerIcIreu regImuIuI jILurIIor, uduuse:
- II pe puce, eI esLe udevruLuI om IerIcIL, nu Lu, nIcI
eu. De uILIeI Le veI ncredIn(u prIn LIne nsu(I. Nu Le grbI
s judecI IucrurIIe, c uILIeI se vd de depurLe I uILIeI sunL.
Avem IeI de IeI de vugubonzI, cure vIn s Ie umpIe cupuI cu
nerozII, dur pun ucumu, Iu mIne, nImenI nu-I uscuIL.
- SocIuIILI?l- PI dur cum. DumIun ncepu s
rud.l- u-ncIIpuIeLe-(I!... Duc-u prInde pe unuI oduL,
ce muI prob de bLuIe I-u du!
DumIun rudeu dIn ce n ce muI Lure, muI(umIL de u
vedeu pe bLrun verde cu muI nuInLe.
- BLuIe?!l- BLuIe Iu scur, I s poILeusc s re-
cIume. TunruI urmu u rude I u du dIn cup cu
nencredere.l- Pre Iegeu meu: bLuIe. Tu ruzI, du' eu (I
spun IucrurIIe cum sunL. us c-o s vezI. AI purLeu Lu de
pmunL de Iu muIc-Lu: de (I-o pIceu s Le (II de eI, o s uI
ocuzIu s Ie vezI LouLe usLeu.
Pe cund vorbeuu, un cIre( Lrecu pe Iung Lrsur, cu o
sgeuL. Eru Tnuse ScuLIu, cure Iceu curLe TIncu(eI prIn
LuIenLuI cuIuIuI su, uI cruI "umbIeL" eru o udevruL mIn-
une. Cu borduI pIrIeI rsIrunL pe ocII, cu o buLIsL
IuIIuIndu-I Iu guL, eI se (Ineu pe cuI cu mure ndemunure,
cIrInd pe o run, n mod Lrengresc. Eru cum rIdIcuI,
IIIndc eru nuIL dIn cuIe-uIur I preu copL penLru
berbunLIucurIIe usLeu.
- Bruvo, Tnuse, zIse DumIun zumbInd.l- (I muI
uducI umInLe de mILocunuI sLu? nLreb conu DInu.
- Du' cum s nu-mI uduc umInLe: erum bunI prIeLenI.
Nu-I prosL.
- Nu-I prosL, dur e un (rnoI mbog(IL, IreL cuL
poILeLI. Ar vreu s-I duu pe TIncu(u.
DumIun se uILu Iu uncIIuI su nedumerIL. Nu vreu s
rneusc pe bLrun I de uceeu se muI(umI u zIce:
- E cum bLrunIor penLru TIncu(u; e muI mure decuL
mIne.l- E bLrun I bdrun, udug conu DInu, uILundu-
se cu unevoIe pesLe up. Tu vezI muI bIne: zreLI cevu, coIo
n Iund?
- Du, cred c sunL oI.l- Nu, zIse bLrunuI muI(umIL:
uILe-Le bIne, vezI?l- Du... coIo Iu sLungu...l- Au. Ce
sunL? oI?l- Au mI pure.l- Nu; sunL dropII. Eru
muI(umIL conu DInu c puLeu dezvIuI comorIIe moIeI
suIe. n udevr, n Iund, pe o vuIcIc sInguruLIc, o Lurm
de dropII sLu LbruL, purc-ur II IosL o Lurm de oI. Dru-
gosLeu de sIngurLuLe, uLuL de ne(rmurIL Iu muI Lo(I
vunLorII, umpIeu pIepLuI LunruIuI de un nespus senLI-
menL de IIberLuLe, de recunouLere de sIne, senLImenL cure
n Iumeu popuIur se pIerde suu se preIuce n egoIsm. EI
Lcu, rLcIndu-I mInLeu n dungIIe sLrvezII uIe orIzonLu-
IuI. UncIIu-su de usemeneu.
Nu se uuzeu pe LoL drumuI decuL rouLeIe LrsureI
Locund I copILeIe cuIIor IovInd pmunLuI. O puce
desvurIL se coboruse dIn nI(ImIIe uIbusLre uIe ceruIuI.
NuLuru, IecunduL de ruzeIe soureIuI, preu c se
odIIneLe. runzeIe porumbuIuI, vII I LremurLoure cu
nILe Iume de o(eI, n zorI, ucum se muIuu I ncepeuu s se
rsuceusc. uIomI(u curgeu, ncropIL I nceuL.
Cund ujunser n vuduI CIuInI(eI, pe cure nu muI eru
nIcI un sLrop de up, DumIun vzu suLuI unInuL pe vurIuI
deuIuIuI, pe sub cure se scurgeu puruuI I mergeu de se
vrsu n uIomI(u, cund puLeu, deourece de ceIe muI muILe
orI nu se vrsu nIcIerI, IIInd sec; vzu curLeu boIereusc
cum o LIu, uezuL pe deuI, Ir gurd dInspre gurI, I LouLe
sIugIIe, Lo(I urgu(II IeI(I s-I vud venInd; n dreupLu I n
sLungu, cur(I (rneLI, unde muI pesLe LoL doI suu LreI cuI,
Iegu(I de cuLe un oLgon, se-nvurLeuu pe un vruI de gruu,
bLund dIn cup I dIn coud; n vuduI gurIeI, copII n
scuLece, Isu(I n puzu uILoru ce de-ubIu umbIuu n pIcIoure.
- SunLem pe vremeu LreIerIuIuI, nu-I uu? nLreb
DumIun.
- Du. VII cu beIug.l- AI IcuL gruu muIL?l- ToL um
IcuL, dur nu cuL Lrgeum ndejde. |urunII uu IcuL muIL,
orz muI cu seum: I vede Dumnezeu unuI sLu.
u urcuuI prIporuIuI, LouL Iumeu se cobor dIn LrsurI
I urc deuIuI pe jos.

Cund ujunser ucus, Lo(I deLer nvuI Iu counu DIumun-


duIu. BLrunu I uLepLu, sLund greceLe n IunduI puLuIuI,
cu ocIeIurII rIdIcu(I pe vI(eIe rure de pr I cu o perecIe de
mLnII n mun. AILurI, Suu Iucru Iu o IorboL.
Cund Lrecur prIn corIdor, pe dInuInLeu IeresLreIor
bLruneI, sLuLuru puLernIc u IuI DumIun Iu LouL IumInu
geumurIIor. Suu zIse nceL, sLrungundu-I IucruI:
- Au sosIL. ns bLrunu, pe jumLuLe ourb, gIIcI
numuIdecuL c ceI ce veneu nLuI eru IIu-su, IIIndc nImenI
dIn uI cuseI nu Lreceu cu cupuI muI sus de IereusLr. ncepu
u Lremuru Ir puLere I u pIunge. DumIun se duse drepL Iu
eu I-I upuc umundou muInIIe, pe cure I Ie sruL cu LouL
cIduru suIIeLuIuI, mIcuL de u o revedeu I muI uIes de u o
revedeu nLr-o usemeneu sLure: I se preu c sczuse, se re-
dusese Iu jumLuLe dIn ceeu ce eru cund o Isuse.
ucrmIIe-I veneuu n ocII Ir s I Ie pouL oprI I se
pIec dIn nou pe muInIIe bLruneI. Eu se uIL Iu eI, dund
nceL dIn cup I de-ubIu vorbInd:
- BIne-uI venIL, mum... ELI osLenIL?
- Nu sunL osLenIL.l- Duc eLI osLenIL, du-Le de Le
cuIc.l- SruL munu, mum, nu sunL osLenIL.l- Acumu,
c Le LIu uIcI, m sImL bIme. Po(I s Le odIIneLI duc
vreI...
- MuI pe urm. Acum Ius-m s sLuu Iung d-Lu. Eu I
sruL dIn nou I-I IIpI de suIIeLuI eI cILor, purc ur II vruL
s-I unIne cugeLuI de corpuI puLernIc uI IIuIuI su spre u
nu se muI despr(I nIcIoduL de eI. Se uILu Iu dunsuI Iung
I-I munguIu pe pr I pe umerI, nLr-o nedumerIre de IerI-
cIre Iur n(eIes penLru uI(II, n cure regseu Icounu
brbuLuIuI eI, morL de demuIL, Icounu IuI MuLeI copII I pe
uceeu u LunruIuI pIecuL n sLrInLuLe de unI nLregI. NImIc
nu I se preu muI Irumos, muI nobII, muI duIce, decuL
cIIpuI uceIuI om, IdeuIIzuL prIn ; unI de deprLure. Cund eI
se scuIu, ocIII eI I urmreuu prIn cus; cund I vedeu
ruzund, rudeu I eu, Ir s LIe de ce; cund Ieeu cuLe un
momenL s muI respIre, nLrebu nceL I cu sIIuI "unde e
MuLeI? duc vreu s Iumeze, s Iumeze uIcI, c nu m
supr", deI n reuIILuLe IumuI de (Igur o necu. Conu
DInu venI Iu dunsu, veseI, I o nLreb Lure, cu s-I uud:
- ELI muI(umIL?l- Ture muI(umIL, mum.l- EI,
uLuncI I-Le bIne I scouI-Le, s IeI Iu pIImbure cu eI.
Eu deLe dIn cup:l- Eu bIne nu m muI Iuc... dur sunL
IerIcIL. Mcur cuLevu zIIe duc u muI LrI s-I muI vd...
MuLeI sLrunse munu, n Lcere, SueI, cure se duse nLr-o
purLe. VorbInd umundoI nceL, eI vroI s Iuc o (Igur, cu
upoI s Ius s-o Iumeze; ns, negsInd LuLunuI n buzunur,
rug pe unuI dIn copII s I-I uduc dInLr-o IuIn rmus
uIur.
-Nu Le-uI scIImbuL de Ioc, zIse eI SueI.
- Am muI mbLrunIL cevu, rspunse eu, ruzund; dur
dumneuLu cu udevruL nu Le-uI scIImbuL de Ioc.
- Am cum uIbIL, dur uILIeI cred c nu m-um
scIImbuL.l- Duc e vorbu de usLu, eu ur LrebuI s um o
de unI. EI se uIL Iu dunsu zumbInd, guLu s zIc o ruLuLe.
Suu n(eIese I, roIndu-se, ncepu u rude:
- $LIu ce vreI s zIcI, dur o de unI nc nu um. Subpre-
IecLuI se umesLec n vorb.l- Du, zIse eI, IourLe serIos,
muLu eruI ubIu nscuL cund conu CosLIc ComneLeunu u
IugIL Iu ConsLunLInopoIe.
- n q8? nLreb Suu IndIgnuL.l- ApoI ce: s LoL IIe
qo-o de unI de uLuncI.l- TuLu nIcI nu se nsuruse Iu
q8.l- Nu-I uu, coune DInuIe? nLreb subpreIecLuI cIIp-
Ind dInLr-un ocII.
- Ce? zIse conu DInu.l- DomnuI DumILrescu spune
prosLII, nLrerupse Suu. Conu DInu se upropIe de eI.l- Nu
v Iegu(I de IuLu meu, zIse eI, bLund-o pe umerI. AsLu e
nger, nu IemeIe.
- VuI de noI!... udog subpreIecLuI, cILInund dIn cup.
Suu rudeu cu voIoIe.
- VezI cum eLI, d-Ie DumILrescu... S LII c nu-(I muI
Iuc IuIvu.
- VuI de mIne, cuconI(, zIse eI, srInd de unde se uIIu
I venInd s sruLe munu SueI, muLuIe eLI un nger, doI,
LreI ngerI. Vorb e!...
Eu I deLe bInIor pesLe obruz.l- Cund venI(I s
muncu(I Iu mIne? nLreb eu pe Lo(I.l- Cund porunceLI, se
grbI u rspunde subpreIecLuI. Suu, cum sLu jos, se uIL n
ocIII IuI conu DInu I u IuI MuLeI. CopIIuI cure se dusese s
cuuLe LuLunuI veneu cu un vruI de IurLII n mun, pe cure Ie
gsIse Iu un Ioc cu LubucIeru.
- ZIIeIe usLeu muncm cu Lo(II Iu noI, zIse conu DInu.
MuLeI rsIoIu IurLIIIe uduse de copII s vud ce eruu.
PrInLre eIe se uIIu un mIc curneL de buzunur, pe cure I
descIIse I, ceLInd, ncepu u rude. Suu se uILu Iu dunsuI,
curIous.
- Ce vreu s zIc sLrInLuLeu!... M Lemeum s nu mor
n vreun coI( de pmunL, necunoscuL de nImenI, muI uIes Iu
NeupoII I Iu CuprI, unde se IvIse IoIeru dIn nou...
n uceIuI LImp nLInse curneLuI, pe u cruI prIm III
sLu scrIs n Irun(uzeLe: "M numesc MuLeI DumIun, sunL
romun, IumIIIu meu e n RomunIu, dIsLrIcLuI uIomI(u, guru
CIuInI(eI".
SubpreIecLuI, cure sub upuren(u IuI curugIIous eru o
IIre senLImenLuI, se uILu Iung Iu MuLeI.
- -uuzI, domnuIe! upoI s n-o duI drucuIuI,
sLrInLuLeu, zIse eI, cu gIusuI sLruns de emo(Iune.
- BIne, m bIeLe, Lu n-uveuI pe nImenI, vreun prIeLen,
vreun Irun(uz de-uI LI?... nLreb conu DInu.
- Or vreo Irun(uzouIc, I zIse subpreIecLuI Iu
- Bu uveum, dur IIecure I vedeu de uIe suIe, I numuI
seuru ne nLruneum cu Lo(II. De uILIeI, eu nIcI nu u II puLuL
s umbIu venIc cu dunII, IIIndc eI I uveuu LreburIIe Ior:
unuI eru urIILecL I uILuI numIsmuL. Se nIunduu Iu PompeI
or Iu PoesLum, I nu-I muI scoLeuI de ucoIo. Eu voIum s m
bucur de LouLe cuLe IIreu I oumenII uu grmdIL n goIIuI
NeupoII. Rumuneum udeseu sIngur, I, de IrIc s nu mor
necunoscuL de nImenI, mI-um duL sIgnuImenLeIe.
EI ruse nceL, prIvInd nuInLeu ocIIIor, preocupuL.
CeIIuI(I se uILuu Iu eI, Ir u zIce o vorb. n cuLevu mInuLe
Lrecu pesLe cupeLeIe uceIor nuLurI sLuLornIce vedenIu
sLrInL(II, cu LouLe grozvIIIe eI ncIIpuILe, I curneLuI,
udus n vorb de nLumpIure, uvu duruI de u cobor pe
IIecure n sIne. Suu preu muI cu seum nruurIL de IIIu
dIn cuLusLII.
- Cund m gundesc, zIse eu, c LrebuIe s LrImIL pe MI-
IuI n sLrInLuLe, m-upuc grouzu.
- E!... ce exugeru(Ie! ZIIeIe dInLuI sunL greIe, dur un
Lunr Ie bIruIeLe I pe uceIeu. n urm se deprInde uLuL de
bIne c nu-I vIne s se muI despurL de sLrInLuLe.
- Se pouLe, zIse Suu repede, dur eu nu n(eIeg
IucrurIIe usLIeI: MIIuI LrebuIe s vIe n Lo(I unII ucus, ucI
unde s-u nscuL, unde sunLem noI.
MuLeI nu muI zIse nImIc, cI pIec ocIII n pmunL. Suu
sIm(I c vorbu eI uveu un n(eIes penLru eI, se oprI deoduL,
mIcundu-se pe scuun Ir voIe-I. OcIII eI se Icur mILILeI,
bIunzI, I eu udog:
- O s m uju(I, nu-I uu, s cuuL cevu penLru MIIuI. A
vreu s nu-I LrImIL Iu PurIs... Ce crezI?
- De ce nu?... CuI nu-I umInLe de Lreub, gseLe mIjIo-
uce de u peLrece orIunde.
Eu rmuse IocuIuI, ngrIjuL purc cIIur de pe ucum de
sourLu bIuLuIuI, I, Ir s se gundeusc, vzund c MuLeI
cuuL cIIbrILurIIe, I Ie deLe de pe mus. EI IeI s Iumeze.
Cund se nLourse, muI LouL Iumeu se reLruse dIn oduIe.
NumuI Suu rmuse Iung puLuI cocouneI DIumunduIe.
BLrunu udormIse dIn nou, gIemuIL n perne, cu cupuI pe
pIepL.
MuLeI se upropIe bInIor de Suu I I zIse nceL:l- Nu
eLI osLenIL?l- Nu, de Ioc.l- A udormIL dIn nou...l-
Du. EI se uILu Iu cIIpuI mume-seI, cuLund bIne s-I uduc
umInLe de dunsu, cum eru cund o Isuse, I purc nu-I
veneu s creud c obruzuI uceIu sIub, zburcIL, nIunduL n
coI(urIIe unuI guIer de punz descIeIuL, s IIe uI eI.
$I cu LouLe usLeu uu eru. OrbILeIe murI, deusupru
croru se-nLIndeuu ucum IIreIe rure uIe sprunceneIor,
rmseser LoL usLIeI, Iur gIobuI ocIIuIuI, muI pIIn cu
orIcund, preu c se desprInde dIn Iormu IuI. VIneIe, um-
IIuLe pesLe msur, brzduu pIeIeu nLunecuL, pe cure, n
Ioc de u IrnI cu sungeIe ce purLuu, preuu u o urde. Eru
ourecum o IIps de InLeres uI orguneIor uneIe penLru uILeIe,
ceeu ce uduceu o sIeIre de vILuIILuLe uproupe compIeL. MuI
vedeu cuLe cevu, cund LrebuIu s vud; muI scoLeu cuLe un
suneL, cund LrebuIu s vorbeusc; cIIur uuzeu pe IcI pe coIo
- dur nu muI uveu vIbrureu muILIpI I compIeL u
senzu(IIIor.
Suu IeIse pe nesIm(ILe. EI, rmus n Iu(u bLruneI ud-
ormILe, I se pru c-n(eIege, n LouL uduncImeu su, puLereu
de sLuLornIcIe u uceIor nuLurI sImpIe, veseIe, ce LrIuu
numuI dIn devoLumenL, IIpILe de pmunLuI ce Ie vzuse
nscundu-se. O suuvILuLe nespus se rspundeu n oduIe
dIn nILe crcI de suIIIn, uruncuLe n IIrIdu sobeI. Un uer
bLrunesc, dur prImILor I prIeLenos, se desprIndeu dIn mo-
bIIeIe vecII de nuc. AceIeuI cuIendure uIe IuI NIcIIperceu,
pe cure Ie upucuse de cund Iumeu, sLuu Leunc pe un coI( uI
scrInuIuI; uceIuI ngeruI de por(eIun, sub sLIcIe; uceIuI
pupuc bLuL n pereLe, cu ceusornIcuI smI(uL; uceIeuI
covoure pe jos - nImIc nu se scIImbuse. NumuI mum-su
se duceu. MIcuL pun Iu IucrmI, Iu bInIor munu
bLruneI I I IIpI obruzuI de dunsu. se preu c uLInge un
Iucru sIunL. O durerous I duIce umInLIre I rsrI n
mInLe, de cund mum-su I munguIu pe obruz, copII, I o
revzu, cu uLuncI, pIecuL pe murgIneu puLuIuI IuI,
prIvIndu-I n Lcere. BLrunu descIIse ocIII cu greuLuLe, se
uIL Iu dunsuI Iung I Iur I ncIIse.
- DoreLI cevu, mum? Eu nu rspunse. Dup
mIcureu cupuIuI, czuL pe pIepL, se vedeu c respIr nc.
TIncu(u InLr pe ue bInIor, cu un or( pe dInuInLe,
roIe Iu Iu( cu un mr purguIL. Eu veneu veseI s-I
poILeusc Iu mus, dur, vzundu-I uLuL de LurburuL, se oprI
Iung eI, uILundu-se de uproupe Iu bLrun.
- Ce Iuce? nLreb eu nceL.
- mI pure c dourme.l- Dourme. VreI s vII Iu
mus?l- Cu cIne o Ism?l- VIne numuIdecuL SuILu.
MuLeI se scuI, Lergundu-I o IucrIm IurIe. Dup uceeu
Iu pe IuL de mIjIoc I IeIr. n suI, TIncu(u I urunc
bru(eIe de guL, de-ubIu ujungund pun Iu eI, Iur MuLeI o
sLrunse Iu pIepL, sruLundu-I pruI nebunuLec. Se
n(eIegeuu cu doI Iru(I usupru durerII umundororu.
Cu IonduI de serIozILuLe ce se nLuIneLe Iu muI LouLe
IeLeIe de seumu su, eu n(eIesese nLr-o cIIp cuL de
puLernIc LrebuIe s II IosL sIm(Ireu ce Iceu pe MuLeI s-I
uscund IucrmIIe, I nLr-un uvunL de generozILuLe, I venI
I eI s pIung.
EI se duse s-I scIImbe mbrcmInLeu, I upoI ezur
Iu mus.

Suu cu MIIuI I ceIe dou surorI muI mIcI, VIcLorIu I


Mury, se-nLorceuu ucus.
MoIu Ior, ComneLII, eru Iu o jumLuLe de ceus de
CIuInI(eI. De-ubIu ujunI, grIju IuI MIIuI Iu s nLrebe de
dejun. Mumu Mundu, IosLu IuI doIc, Iur ucum vLI(u cu-
seI, I poILI numuIdecuL Iu mus. Dur ubIu coboruL dIn
Lrsur, Suu Iu nLumpInuL de vLuIuI de Iu urmun, cure
veneu s nLrebe duc nouu Ir de gruu LrebuIu s-o Iuc LoL
n sLungu muIneI suu n dreupLu.
- |I-um spus, oune, s-o IucI n sLungu, cu s vIe bIne
oumenIIor de uruncuL snopII.
- Dur, cuconI(, du' ne Lemeum de vunL, c duce
scunLeIIe LoL n purLeu uIu.
- N-uI decuL s III cu bgure de seum... ToL uu urunc
scunLeI muInu?
- S-I buL Dumnezeu de neum(, c ne-u sLrIcuL-o de
Ispruv... De cund um upucuL-o, LoL bIne u mers. Acu,
pcLosuI sLu I-u venIL de Iuc: LoL Iocu Iese pe co.
- Ce-I de IcuL?l- PI eu LIu... EI sLu Iung ue, cu
pIrIu moLoLoI n mun. Suu rmuse I eu IocuIuI,
gundIndu-se.
-N-uvem ce Iuce, oune: LrebuIe s rbdm, c sunLem
n LoIuI LrebeI. Duc-I dm uIur, unde gsIm uILuI?
- PI cIIur uu...l- DumneuLu I Iru n sLungu, I
Ius, c gundesc eu. on IeI, bIesLemund pe nem(I I pe
LouLe IIILeIe sLrIne. Dup prereu IuI, eru muI bun SLoIcu
IocIIsLu, un (Igun dIn suL, pe cure I-I Iuuse neum(uI de
ujuLor.
Dup ce IeI on, Suu se gLeu s InLre Iu dunsu spre u-
I scouLe pIrIu, cund un (run, cure o uLepLuse rezemuL
pe vIne de pereLeIe cuseI, InLr n suI, cu o puIc n mun.
- Bun vremeu, cuconI(. Suu se nLourse spre eI.l-
Ce-I povesLeu, bude unguIe?l- Ce s IIe... Suu I scouse
ucuI dIn pIrIe I pIrIu nssI, Ir s se muI uILe n
ogIInd.
- EI, ce-I?l- PI, ce s IIe... uILe um udus puIcu
usLu.l- D-o Iu Mundu I spune ce-I prIcInu.l- VenIsem
dup vorbu nousLr...l- EI...l- PI, cum uI zIce I
muLuIe.l- Eu, ce s zIc! |I-um duL-o pun ucumu de nu
muI LIu cuLe orI. Acu s pILeLI sLrIccIunIIe I (I-o duu;
uILIeI, nu. Eu n-um semnuL penLru vILeIe dumILuIe, bude
unguIe.
- PI, udevruL, cuconI(. Du' gIIL nu-I? N-um prI-
ponIL-o!... n-um IeguL-o cu cornu de un cIIcIor!... se duce
dup LuIunuI de buIuI, I n-uI ce-I Iuce.
Suu se-ndrepL spre soIrugerIe, de unde veneu un
mIros de puIne prouspL, IourLe pIcuL. MIIuI cu IeLeIe
eruu deju Iu mus. Suu se uez Iu IocuI eI.
- Mumun, ne IuI s muncm mmIIgu(?l- Eu v
Ius, dur ce zIce mIss SIurp?l- MIss SIurp nu-I uIcI.l-
Dur cund o venI...l- Purc noI o s-I spunem ce-um
muncuL. Mumu Mundu n-uLepLu uILcevu. Dup cuLevu
mInuLe o mInunuL IIIe de mmIIgu(, cu uuruI, ubureu
n mIjIocuI meseI. Mury ngII(eu cu nespus pIcere,
ruzund de urL. 8 dIn ceIe "zece poruncI" ce Ie Isuse mIss
SIurp pIecund, I cure sunu IourLe IImpede: "NoL euL mum-
IIguLz".
n vremeu usLu, cupuI IuI budeu ungu se preIInse pe
Iung uorI I eI se IvI nLreg, cu gInu Iu sub(Iour.
- Mus bun. Suu se supr I-I pIec ocIII n Iur-
IurIe. MIIuI I IeLeIe se uILur unII Iu uI(II, zumbInd, muI
uIes de creusLu gIneI, cure uLurnu pe o urecIe, cu un Ies.
- ELI neug reu, bude unguIe.l- Moure de Ioume Iu
obor, cunonI(. Suu se scuI de Iu mus I se duse s-I deu
un bIIeL de IIberure de gIoub. Dur pe cund budeu ungu
Ieeu, InLru Hermunn muInIsLuI, murdur I uns de unLdeI-
emn pun I pe urecII. Eru cu de obIceI beuL.
- Ce vreI, domnuIe Hermunn?l- M rog de IerLure,
eu nu po(I s sIujeLI pe d-vousLr.l- De ce nu po(I s
sIujeLI?l- Nu duI s mnuncI, nu duI se beI, LoL su I
crum, su I crum.
- Du-Le, du-Le, c ure s-(I deu de LouLe.l- Mo rog de
IerLure, nu po(I s muI sIujeLI.
- ourLe bIne, du-Le de Le odIIneLe I vIno muI pe
urm s vorbIm.
$I usLIeI I Is boIborosInd I se-nLourse Iu mus.
Neum(uI se duse nupoI Iu urmun, unde udormI n puIe, pe
cund SLoIcu (IgunuI Iceu s meurg muInu. Dup ce se
LrezI, nu se muI gundI s pIece.
AsLIeI se peLreceu zIuu eI, cu preocuprIIe ceIe muI deo-
sebILe nLre eIe, ce uIcLuIesc vIu(u unuI proprIeLur de
moIe.
TuL-su murIse de vreo LreI unI, Iur mum-su cu muIL
nuInLe, Isund-o cu LreI Iru(I muI mIcI. PrIn(II eI LrIser
Iu (ur, eu eru nscuL ucoIo, crescuL pe Iung LuL-su n
IdeI sLuLornIce de IubIre u pmunLuIuI sLrmoesc.
ComneLenII jucuser un roI nsemnuL n LouLe mIcrIIe
nu(IonuIe. Conu CosLIc, LuL-su, Iusese exIIuL Iu q8. DoI
Iru(I uI IuI muI murI, uncu I NecuIuI, LrIser muIL LImp n
surgIIun. AsLIeI c, prInLr-o nIn(uIre IIreusc u IucrurIIor,
Suu, orIun, devenIse mumu Iru(IIor eI orIunI I pzILoureu
numeIuI I uvereI ce-I rmseser de Iu prIn(I. NumuI
cuLeoduL, Iurnu, se duceu Iu BucureLI, unde cusu Ior se
psLru cum Iusese pe vremeu cund LrIuu prIn(II. SLureu eI
socIuI de IuL mure ur II IosL IourLe greu de (InuL, de nu ur
II urmuL n mod nuLuruI dIn nenorocIrIIe ce o IovIser I de-
voLumenLuI cu cure I crescuse Iru(II muI mIcI. NumuI
conu DInu MurguIe(, vecII prIeLen uI IuI LuL-su,
ndrzneu cuLeoduL s-o nLrebe de ce nu se mrIL.
Dup-mus, vuru, se odIIneuu cuLe pu(In. Dup
odIIn, VIcLorIu I Mury cunLuu Iu pIuno, Iur Suu cunLu I
eu suu cILeu. MIss SIurp, engIezouIcu ce uveuu n cus, eru
dus penLru cuLvu LImp n sLrInLuLe, I IeLeIe rsuIIuu muI
IIber.
nLr-o oduIe (rneusc, ucoperIL LouL cu IungI IuII
broduLe de punz de cus, Suu, sIngur, se uILu Iu un cudru
dIn pereLe, pe cure cu LouLe usLeu I cunoLeu uu de bIne.
Eu preu u cuLu n perspecLIvu IuI un orIzonL ne(rmurIL,
cLre cure se duceuu gundurIIe neIoLruLe. Eru muI
nLoLdeuunu uu de ocupuL de IucrurI reuIe ImedIuLe, ncuL
rur muI uveu vreme s vIseze. Dur, orIcuL de rur, o prIndeu
I pe eu doruI de o Iume cuId, senIn, n cure InImu I se
revrsu n comorI de LInere(e. NImIc nu uLepLu, nImIc nu
cereu de Iu sourL; seLeu de IdeuI, n IormeIe eI ceIe muI
nen(eIese, se du pe Iu( prIn LrebuIn(u de sIngurLuLe. Au
cum sLu, sIngur, uILunduse n IunduI cudruIuI de pe
pereLe, I venI s cunLe, I, de-ubIu descIIzund guru, muI
muIL n gund, zIse o sLroI. ApoI, Lrecund Iu pIuno, I
descIIse:
nso(ILe de muzIc, vorbeIe IuI ScIIIIer cpLuu un
Iurmec udunc. n(eIesuI Ior se mreu poeLIzundu-se.
"TInere(eu meu se sLInge" Iuu o expresIe de durere
sIuIeLoure, cure, pornIL dIn suIIeLuI eI, se rsIrungeu
usupr-I, mIcund-o pun Iu IucrmI.
Pe cund eu cunLu, IeLeIe cu MIIuI se upropIuser bInIor
de ue s uscuILe. Cund nceL dIn cunLec, eI IzbucnIr n
upIuuze, I, ruzund, deLer nvuI nunLru. Suu se uILu Iu
eI cu ocII bunI. MIIuI o rug s muI cunLe. Eu muI Icu
cuLevu ucordurI, upoI, scuIundu-se, venI s uz pe soIu cu
muI nuInLe cu bru(eIe ncrucIuLe pe genuncII. CopIII nu
muI ndrznIr s zIc nImIc.

u CIuInI(eI, bLrunu mergeu dIn ce n ce muI ru. sLoveuIu


puLerIIor deveneu pe IIecure zI muI mure.
MuLeI nu se dezIIpeu de Iu cupuI eI. EI nsuI eru nLr-o
sLure de pIuns; pe de o purLe osLeneuIu, pe de uILu durereu
de-u pIerde pe mum-su I doboruu. Counu DIumunduIu
numuI cund I cund descIIdeu ocIII spre u se uILu Iung Iu
eI, I Iur I ncIIdeu. CuLeoduL nLIndeu munu cu unevoIn(
pun Iu murgIneu puLuIuI, purc I-ur II cuLuL, I duc eI nu
eru ucoIo, s-o nLrebe ce doreLe, eu I cIemu nceL: "MuLeI,
MuLeI!"
CuLevu zIIe dup sosIreu IuI, pe cund eI sLu cu Lo(I uI cu-
seI, cu Suu, MIIuI I ceIIuI(I, Iumund - mLue-su, counu
SoII(u, cure rmsese s-I nIocuIusc Iung bLrun, venI
repede I cum sperIuL Iu eI, spunundu-I c-I cIeum
mum-su. To(I se scuIur n pIcoure, Lcu(I.
BLrunu sLu cu unevoIn( pe un coL, uLepLundu-I. Dup
ce MuLeI se uez Iung puL, eu spuse couneI SoII(u c
doreLe s rmun sIngur cu eI.
Cund ceIIuI(I se reLruser, eu I rezem cupuI dIn nou
pe perne I Iu bInIor munu LunruIuI nLr-uIe eI. Pe cund
eI credeu c dourme, dunsu descIIse ocIII, se uIL Iung Iu
eI, upoI n podeIe, I oIL udunc.
- DoreLI cevu, mum? Eu Icu semn c du. ApoI, cu
Iu(u uduL de IucrmI, se nLourse spre eI I zIse:
- A dorI s nu mor uu repede. NIcI nu Le-um vzuL
bIne...
- Doumne, mum, ce vorbeLI! AI s Le ndrepLezI I-o
s LrIm umundoI...
Eu Icu o uour mIcure dIn cup, Iur pe guru eI pungIL
revenI penLru o cIIp un zumbeL IIn de nencredere, dIn
cure MuLeI recunoscu pe mum-su de demuIL, muI bIne
decuL dIn LoL resLuI persouneI eI de usLzI.
- M duc, drugu mumeI... Deseur, muIne, cund mI-o
sunu ceusuI... VoIum s Le rog s nu m uI(I deLoL, s-(I
uducI umInLe de mum-Lu, c Lure mI-uI IosL drug... A II
vruL s muI LrIesc dou-LreI zIIe... Nu se pouLe s muI
cIemI vreun docLor?
EI eru necuL de pIuns. I zIse cum puLu, c se duce s
LeIegruIIeze Iu BucureLI penLru docLorI. Eu ns I oprI.
- mI vIne dor de vIu(, uu, copIIreLe... A vreu s Le
muI vd, dur nu se pouLe. De-ucumu numuI pe ceeu Iume...
n voIu DomnuIuI...
Pru Iur c udourme. Dup cuLvu LImp, descIIse ocIII
dIn nou I se uIL Iur Iung Iu eI.
- MuLeI!...l- Ce doreLI, mum?l- A vreu s Le
nsorI dup mourLeu meu. M-um gundIL n LouLe IeIurIIe
penLru LIne, I socoL c LoL muI bIne e s III nsuruL. Am
cuLevu dorIn(e, pe cure Le rog s Ie mpIIneLI. ucL cIeIu
usLu de Iu Iudu de IIer, de ucus, cure-I duL n seumu IuI
NecuIuI: nLr-nsu sunL LouLe IurLIIIe I bunII rmuI de Iu
LuL-Lu. Eu n-um puLuL s-(I ugonesesc nImIc, bu cu bouIu
meu, bu cu nevoIIe, bu cu... muILe de LouLe.
Dup ce se odIInI pu(In, urm:l- AI bonurIIe de Iu
mproprIeLrIre neuLInse, bu I cupouneIe Ior de vreo doI
unI... Tu eLI brbuL... (I rmune moIu de Iu mIne, pe cure
s deu Dumnezeu s-o sLpuneLI unI muI(I cu bIne. DInu e
cum ncurcuL, cu moIu de Iu EIorIe. A uvuL unI rI... Tre-
buIe s-(I spun c udeseu DInu (I-u LrImIs bunI, IIIndc eu
de cund sunL boInuv nu muI poL (Ine socoLeII. NecuIuI LIe
rosLuI LrebII... Te-u rugu s uju(I pe DInu...
- Du, mum, LoL ce-I dorI.l- TIncu(u se Iuce mure.
Am uuzIL c-o cere ScuLIu... AjuL pe DInu s-o mrILe.
TIncu(u e penLru LIne cu o sor... Nu-I uu?
- Du, mum. Eu se nLourse cu cupuI spre purLeu
ceuIuIL, sLrunse dIn ocII cu o vdIL durere I, LoL (Inundu-
I munu, Ir u-I vedeu, urm:
- S-o nzesLrezI... cu cuL veI vreu I veI puLeu. ApoI
Lcu. EI uLepLu, cu cupuI pIecuL spre dunsu. Dup cuLevu
mInuLe o vzu nLInzund degeLeIe de Iu munu rmus
IIber, cLre pernu de Iu pereLe I cuIegund un mIc IuIg, pe
cure I suII n uer. n mInLeu umundororu Lreceuu IucrurI
cIuduLe, sLrIne de soIemnILuLeu LrIsL u momenLuIuI.
GunduI bLruneI, IIberuL deocumduL de durereu IIzIc ce o
sLpuneu, rmuneu pIuLILor n uer I se unInu de IuIguI de
pe pern; gunduI IuI, ncremenIL de upropIereu mor(II, se
desLIndeu prIn curIozILuLe I urmreu pe uceIu uI mume-seI,
ocupuL de un IuIg.
- Au esLe: nIcI uLuL nu Iucem. EI o uscuILu,
nedumIrIL.l- Ce zIcI, mum?l- NImIc. mI
IgduIeLI?l- ToL, mum drug. Te sIm(I muI bIne? Eu I
nLourse cIIpuI dIn nou cLre eI, cu o nespus expresIe de
bIunde(e I de mII.
- Ture mI pure ru c mor. Un vuI de durere se urcu
dIn pIepL n guLuI IuI, I-I venI s pIung cu IoIoL. Eu I
prIveu Iung I IImpede, purc ur II redobundIL nLr-o cIIp
vedereu LInere(eI.
- Doresc s rmuI uIcI, pe pmunLuI sLu... s nu Le
ducI depurLe de mIne. Ce-uI nv(uL s-(I IIe de sprIjIn su-
IIeLesc, Iur vIu(u s (I-o peLrecI pe IocurIIe usLeu. Apuc-Le
de moIe. ngroup-m Iung LuL-Lu... I upoI nsour-Le.
EI, nepuLund vorbI, Icu un semn cu munu, cu I cum
ur II zIs c nu se gundeLe Iu usLu. Dunsu sLruI.
- Nu, bIeLe. TrebuIe s Le nsorI. Au e urLuI vIe(II...
CuuL nprejuruI Lu IerIcIreu. A dorI s m uscuI(I.
- Du, mum.
- nsour-Le cu cIne vreI, numuI nsour-Le. ApoI,
purc ur II vruL s spuIe cevu muI de-uproupe, se Is cu
cupuI jos pe pern.
- A vreu s Le rog s IucI o ncercure; cuuL de
cunouLe bIne pe Suu. Ce drug mI-ur II IosL s-o um nor!...
Nu-(I zIc numuIdecuL s-o IeI. Tu uI pouLe sImpuLIIIe LuIe...
ELI brbuL I LrebuIe s III IIber s-uIegI. Dur gundeLe-Le Iu
vorbu meu, mI IgduIeLI?
- Du.l- Acumu Dumnezeu s Le bInecuvInLeze... $I
nceL, preIung, ocIII se ncIIser. Pun seuru nu muI deLe
semne de vIu(. NoupLeu Lrecu, Iung cuL un veuc penLru
Lo(I. MuLeI nu se puLeu dezIIpI de Iung puL, IIIndc
bLrunu, cure nu muI n(eIegeu nImIc, preu c uveu o
vedere suIIeLeusc penLru IIuI su I I sIm(eu cund eru
Iung dunsu suu cund se deprLu.
Despre zorI, o mIcure neobInuIL se produse. Pru u
se nLInde sub uLernuL, I rsLurn cupuI pe spuLe I oIL
udunc. MuLeI se scuI de Iung puL I deLepL pe uncIIu-
su, cure dormeu nLr-un coI( de cunupeu.
- Ce-I?l- Nene DInuIe, Iu vIno... BLrunuI se upropIe
cu grub de puLuI surore-seI, I vzundo (eupn, cu guru
pe jumLuLe descIIs, neIese. EI se nLourse cLre MuLeI,
domoI, I I zIse:
- A IuuL-o Dumnezeu. ApoI I desLInse bru(eIe I I Ie
uez de-u IunguI LrupuIuI. Dup uceeu se pIec cu greuLuLe
pe unu dIn muInIIe mourLeI I o sruL, guIguInd de
neccIuneu pIunsuIuI.
- SurIour, surIour, Le-uI dus I d-Lu! $I cu munu Iu
gur, ncovoIuL de durere, rmuse n pIcIoure Iung puL,
cILInund dIn cup.
MuLeI czuse n genuncII Iung cpLuIuI mourLeI, I
nu se mIc de ucoIo pun ce uncIIu-su nu-I rIdIc de jos,
ducundu-I nLr-o oduIe de uILurI. BLrunuI, n vremeu usLu,
desprInsese o IconI( dIn pereLe I o pusese pe pIepLuI
sorseI. umInu cundeIeI se ngunu cu IumInu zorIIor. Pe
IereusLr se vedeu cum se rIdIc dIn pmunL uburuI vIorIu
uI dImIne(II. DIn dungu orIzonLuIuI nvIeuu ruze roIuLIce,
cu nILe suII(e de Ioc, umpIund ceruI de cIdur. Reveneu
vIu(u, se redeLepLu IIreu IndIIerenL, penLru u mpIInI
menIreu IegIIor suIe.

A LreIu zI un Iung Ir de Iume se duceu LcuL dup mourL,


Iu group. ToL suLuI eru de Iu(, IIInd "soru boIeruIuI" un
suIIeL bIugosIovIL.
DeI de dImIneu(, eru cuId. CeI puLru IIcI ce duceuu
nsuInIu se scImbuu cu uI(I puLru, I, IIIndc urcuu Iu deuI,
cu uI(II I Iur cu uI(II. AsLIeI, muI Lo(I brbu(II ujuLur Iu
urcu. Dup ce-I Iceuu runduI, Lreceuu n urmu convoI-
uIuI, Lergundu-se pe IrunLe de ndueuI, cu munecu uIb
u cmII. UnII Lceuu, mergund ILuruInIc, uI(II vorbeuu
nLre eI de IucrurI serIouse I Ir nIcI o IegLur cu
mprejurureu de Iu(. emeIIe, cu murume uIbe pe cup,
ucoperILe pun Iu gur, I urLuu pe MuLeI cu degeLuI.
- A venIL, I?l- Dur, u venIL. Tu nu-I vezI coIo?l-
Cure, Iu nuILu?l- PI cum: Iu de merge Iung boIer.l-
A upucuL burem s-o vuz pe m-su?l- A upucuL-o. A venIL
s-o ngroupe I Iur I Iu LIpI(u. CIc ure muIere I copcIII
Iu (uru IuI.
- Tuc-(I IIeuncu, I PuruscIIvo, zIse un brbuL dInuIn-
Leu eI.
- PI cum, c mI-o II IrIc de dumneuLu, neu PurvuIe.
- Muncu-(I-ur co(oIeneIe guru, c numu pmunLuI o s
(I-o usLupe.
- u vezI-(I de Lreub, m neu PurvuIe. OmuI o njur
nLre dIn(I I-I cuL de drum. MuLeI, cu conu DInu, counu
SoII(u, Suu, subpreIecLuI, Tnuse ScuLIu I muI muI(I vec-
InI de prInprejur, mergeuu n urmu nsuInIeI, pe jos, cu
guIeruI cmII n negru, cu cupuI goI Iu soure. Cund I
cund se uuzeu gIusuI popeI, orI uI dIuconuIuI, bombnInd.
PrupurII sLrIuceuu Iu IumIn, cu murgInIIe Ior uurILe.
Dou IumunreIe, uprInse n nILe IeIInure prIuILe,
Lremuruu dIn IIcrIIe Ior puIIde. CoIucII umpIeuu o mus
nLreug. CoIIvu, cu zuIruI vopsIL, cure ncercu s deu
cIIpuI rposuLeI, se Lopeu.
Cu greu I zpuuI se ujunse n cuImeu deuIuIuI, unde
eru (InLIrImuI. De cund IegIIe nu muI IerLuu s se ngroupe
n curLeu bIserIceI, murIse dInLre eI numuI LuLI IuI MuLeI I
muI n urm ComneLeunu. Un zpIuz nuIL nconjuru
(InLIrImuI de LouLe pr(IIe I se-ncIeIu nLr-o pourL
ucoperIL cu sI(e, pesLe cure eru o cruce de Iemn.
Cund InLrur nunLru, o InsLIncLIv neIInILe cuprInse
pe ceI muI muI(I. DrumuI, cu unIIormILuLeu IuI, Isuse LImp
mIn(IIor s se desprInd I s uIerge dup uILe IucrurI, Ir
ruporL cu mprejurureu de Iu(. AcI ns, mrLurIu
zdrnIcIeI cIemu pe IIecure nLru sIne. Pe nLIndereu
pmunLuIuI, nenumruLe crucI de Iemn, ucoperILe de dou
sLIngIII, urLuu IocuI de odIIn uI (runIIor. MormInLe vec-
II, ucoperILe de Iurb; mormInLe noI, pesLe cure (runu
uscuL se uIbIse; bIrII IuuLe dIn Iug cu cousu I czuLe
uILurI, pe drumurI. PesLe LoL, uer de sIngurLuLe I de
srcIe. CuLevu IIorI: sLunjeneI, busuIoc orI nem(oIcu(e,
rsdILe pe mormInLe de copII, se rsuceuu neuduLe, I
cdeuu. MormunLuI IuI ComneLeunu eru nconjuruL cu
zbreIe de IIer I ucoperIL cu o Iespede uIb; uI IuI DumIun
de usemeneu. O mun mIIosLIv Ie ucoperIse cu LrunduIIrI.
Groupu bLruneI eru uILurI de u brbuLuIuI su. SIujbu
se urm domouI.
MIrosuI de LmuIe, IucrmIIe ceIor de Iu(, vorbeIe
psuImuIuI "Iu Ioc de odIIn, Iu Ioc de verdeu(", cIduru,
mreuu uLuL de muIL Leroureu mor(eI c MuLeI crezu de muI
muILe orI c n-o s muI pouL sLu n pIcoure. Cund puser
munu pe sIcrIu, cu s-I coboure n group, cIIpuI mume-
seI, ucoperIL cu rumurI de rozmurIn pun pesLe gur, I
upru penLru ceu dIn urm our. VoIr s I Iu de ucoIo. EI
ns se rug s-I Iuse pun Iu urm. Dur cund vzu
cocIuguI n IunduI groupeI I uuzI ceu dInLuI mun de
pmunL czund pesLe scundurI, I ucoperI ocIII I IzbucnI
n pIuns, ccI uLuLu muI rmune IIreI nousLre cuIde I suIer-
ILoure, Iu( cu mreu(u cruzIme u IegIIor nuLureI.
Dup ce LoLuI se sIurI, pornIr nupoI Iu vuIe, spre
cus. O (runc Lunr, cure I ngropuse copIIuI de cuLevu
zIIe, sLu n genuncII pe murgIneu mormunLuIuI, ndrepLund
nILe LuIe de busuIoc I jeIIndu-se cu gIus mure, Iung I
LrgnuL.
AsLIeI se despr(I eI de mum-su, penLru LoLdeuunu.

Dup o spLmun peLrecuL n IInILe Iu uncIIuI su,


MuLeI se muL n cuseIe prInLeLI.
MoIu CIuInI(eI rmsese de Iu bLrunI ceIor doI Iru(I,
conu DInu I counu DIumunduIu. u mrILureu ucesLeIu,
prIn(II I zIdIser o cus n murgIneu ceuIuIL u suLuIuI I-I
duser zesLre o purLe dIn moIe. AcI LrIu eu cu brbuLuI eI;
ucI se nscuse I crescuse MuLeI, copII. ns n vremurIIe
dIn urm, counu DIumunduIu, bLrun I LoL boInuv, se
muLuse Iu IruLe-su, unde um gsIL-o, Iur n cusu eI venIse
s IocuIusc o rud u couneI SoII(e, Nue EILImIu, cure eru
nsrcInuL s ngrIjeusc I de pmunL.
MuLeI gsI cusu (InuL bIne, curuL, IusLruIL de (I-ur II
IosL drug s sLuI n eu, cIIur neIIInd u Lu. OduIu mume-seI
se psLru neuLIns. EI se uez nLr-o uILu, vecIn, Ir u
sLrumLoru pe EILImIu I pe IemeIu IuI. AceusLu eru o
persoun poIILIcous, ngrIjIL n mbrcmInLe, cocIeL
cIIur, cu ungIII IungI, cu pIepLnLuru Iu mod, umbIund
LouL zIuu cu cuLe un romun Iu subsIour. Eru ourecure
nepoLrIveuI nLre sLureu Ior de IumIIIe scpLuL, ujuns u
ngrIjI de uvereu uILuIu, I preLen(IunIIe doumneI EILImIu;
dur IucruI se puLeu expIIcu prIn uceeu c nu uveuu copII I
c eruu rude de uproupe cu counu SoII(u.
Nue EILImIu preu omuI ceI muI smerIL dIn Iume. Nu
sLu nIcIoduL jos nuInLeu IuI MuLeI, nu Iumu Iu( cu eI, nu-I
cIemu pe nume, - dur n scIImb (Ineu LouLe socoLeIIIe
moIeI nLr-un IuI de ncurcLur de nu Ie muI du nImenI
de cupL. Cu o IrunLe mure, pe jumLuLe uIb, Iur jumLuLe
neugr de soure, cu nILe ocII spIcI(I, cu o burb
rocovun, mbucsIL de pruI I de Ium de LuLun, eI eru
numuI cu numeIe cupuI IumIIIeI, IIIndc de IupL nevusL-su,
AgIuIu, duceu LouL Lreubu.
Eru ns LrIsL IuIuI n cure se gseuu ceIeIuILe ucureLurI
uIe moIeI. HumburuI de Iu urmun, de zId puLernIc, se
drpnu; IeIIe se povurnIser nLr-o purLe; IunrIu eru
vruILe, uu c LouLe vILeIe dIn suL se Irneuu Iurnu dIn
cIIIe Ior, curI, rouse Iu rdcIn, rmseser cu nILe cIu-
percI; numuI IpLrIu eru muI cu ngrIjIre (InuL, IIIndc
vcrI(u Ioureu I bucIuI MIcu, umundoI de pe IocurIIe
gruuIuI, se uveuu bIne mpreun. BrbuLuI IoureI,
SLung, eru IergIeIegIu I, uu, peLreceu LouL vIu(u pe cuI,
pe cund bucIuI se nIrupLu dIn bunurIIe IuI. I uduse
umInLe c bucIu eru ncurcuL cu Ioureu nc de cund pIe-
cuse eI n sLrInLuLe, I c rposuLu counu DIumunduIu
vreu cIIur s-I deu uIur, dur c eI, MuLeI se ruguse s-I Iuse
n puce, IIIndc I eru drug bucIuI, voInIc, Irumos, cu pIeLe
IungI sub ccIuI, I muI cu seum IIIndc LIu s cunLe dIn
cuvuI I s spuIe nILe mInunuLe de poveLI, de I-uI II us-
cuILuL LouL vremeu. Dur I ucI, Ie(urIIe de Iu (urcuI oIIor
eruu nIocuILe cu nuIeIe necojILe; cusu IpLrIeI eru IIpIL cu
ngrIjIre, dur nevruIL; sLuIuI de pe coure nIocuIL cu ro-
goz. Preu c un urendu Iucom Isuse LoLuI n prgInIre,
numuI s se mbog(eusc.
nceLuI cu nceLuI, MuLeI se puse s ndrepLeze
IucrurIIe. u ncepuL vorbI IuI uncIIu-su, dur n(eIese re-
pede c dIn purLeu ceeu nu eru nImIc de speruL. Conu DInu
nI( dIn umerI, cu I cum ur II zIs "n-um ce s-(I Iuc, dIn
prIcInu mLuI-LeI".
- Am uvuL LoL unI rI, udug eI cu gIus Lure, purc s-ur
II LemuL s nu II zIs preu muIL cu umerII.
ApoI, dup un mInuL de Lcere, se pIec spre eI:l-
Acumu eLI sLpun: I ce vreI. EI se gundI s se duc Iu pro-
prIeLurII vecInI s vud cum merg IucrurIIe.
n udevr, dup vreo cuLevu zIIe IeI pe jos s meurg Iu
Suu. Se Is drumuIuI, uu cum I LIu odInIour, I ujunse
pe cuImeu deuIuIuI. DIncoIo, pe vIceu, se vedeu suLuI
ComneLII, u cruI bIserIc, ucoperIL cu LInIcIeu,
sLrIuceu Iu soure.
Cu umbreIu n mun, eI mergeu domoI, Lrecund cu
cupuI pIecuL pe Iung cImILIr, unde mum-su odIIneu pen-
Lru vecIe. Ce Iucru nen(eIes muI e I vIu(u usLu! Pun IerI
dus de vurLejuI IumeI pe (rmurI deprLuLe, veseI, IerIcIL I
nedorInd uILu decuL u se nLource Iu vuLru prInLeusc.
Acum, ucI, Iu cusu IuI, dur rmus sIngur, cu umbreIe
sIcIIIor n cuIe, cu nLIndereu mIrILeIor de gruu, pe cure
sLuu Iu IInIe cIIIe de snopI necruLe, nLrebundu-se ce uveu
de IcuL cu s-I mpIIneusc roIuI pe pmunL I IgduIn(u
duL rposuLeI mum-seI. CumpuI urs de soure, IocuIn(eIe
sruce uIe (runIIor, sLureu IucrurIIor de pe moIu IuI nu-I
puLeuu IumInu usupru moduIuI cum se pouLe cInevu
mbog(I dIn ugrIcuILur I, muI cu seum, cum pouLe LrI o
vIu( nLreug n usemeneu Iung I LrIsL unIIormILuLe.
AsLIeI gundInd, I uduse umInLe de vorbu mume-seI de u
Iuu pe Suu, I, InsLIncLIv, se oprI IocuIuI, cu I cum
mergereu IuI Iu dunsu ur II puLuL II socoLIL cu un ncepuL
de punere n Iucrure u ucesLeI IdeI. nuInLe de ce-I zIsese
bLrunu, nIcI prIn mInLe nu-I Lreceu de nsurLoure. $I cIIur
ucum se sIm(eu IourLe depurLe de un usemeneu proIecL.
Doreu s LrIusc IIber, s uIcLuIusc uvereu Iu Ioc, s ujuLe
pe (runI u IeI dIn mIzerIe, se gundeu s Ie Iuc couI I
s-I vud nIIorInd; upoI, Iurnu, ur II mers s-o peLreuc n
sLrInLuLe. ns Suu eru sImpuLIc, o cunoLeu de uLuLu
vreme, I ur II IosL pcuL s rup o reIu(Ie uLuL de pIcuL.
Merse prIn urmure muI depurLe.
Un pereLe nLreg de Ieder se nI(Iu ocIIuIuI,
pIerzunduse nLr-un Ir de pIopI, curI nLIndeuu IInIu de
verdeu( pe LoL IunguI grdIneI. O curLe Imens,
nconjuruL de gurdurI vII, se ncIeIu n dou por(I de
Iemn, cu nILe LumurugI de sLejur cuL bu(IIe. O ndoIL uIee
de LeI duceu de Iu pourL Iu scur. AcI se vedeu numuIdecuL
c un sLpun IurnIc cIeILuIse bunI cu gusL. MuLeI cunoLeu
cusu ComneLenIIor, dur ucum se preu u uveu un uer muI
Lunr, muI eIegunL; gseu bruzde de IIorI, Iur prInLre bruzde
pIeLrI, LouLe (InuLe cu ngrIjIre I uduLe.
Cund InLr nunLru, un om I IeI nuInLe zumbIndu-I
cu bunLuLe:
- SruL munu, coune MuLeI.l- MuI(umIm dumILuIe,
TurIc.l- ToL m cunouLe boIeru.l- Cum s nu Le cuno-
sc. ELI n sIujb Iu conI(u?l- Dur, conuuIe.l- Du'
ucus-I dumneueI?l-Acus, poILI(I. TurIc Iusese IecIor Iu
eI muI(I unI. MuLeI se oprI n cerduc Iu umbr.
- Ce-(I Iuce IemeIu? $LII c mI-u IosL doIc?l- A mur-
IL, srmunu. Du' pun u ncIIs ocIII v-u LoL pomenIL.
- Srmunu!... Dur copIII?l- UnuI I-um uezuL Iu
CIruI, cIuboLur, c uu s-u Lrus eI Iu "munIIucLuru" usLu;
IIe e vIzILIu Iu domnu preIecL, Iur Puscu I-u IuuL Iu
"IecruLu(Ie"... Du' s m duc s cIem pe duducu.
Pe cund eI vreu s pIece, Suu veneu s vud cu cIne sL
TurIc de vorb. Cund deLe cu ocIII de MuLeI, rmuse un
momenL nedumerIL, upoI venI cLre eI repede cu munu
nLIns.
- Ce pIcuL surprIz! Nu m uLepLum deIoc... Am
IeIL s vd cu cIne vorbeLe TurIc, IIIndc LrebuIu s vIe
moruruI, cruIu uveum s-I duu o gur bun. Eru s-o
prImeLI dumneuLu.
Pe cund vorbeu, I sLrungeu pruI Iu LumpIe,
ruzund.l- VreI s InLrm nunLru? orI sLuI muI bucuros
uIur? eLeIe s-uu dus s se scuIde, cu TIncu(u, Iur MIIuI e
pe moIe.
- S sLm muI bIne uIur, duc se pouLe.l- Cum nu.
VIu numuIdecuL. VreI s cIem pe TurIc s-(I muI spuIe
rudIcuIe?
Dup cuLevu mInuLe se nLourse cu o cuLIe de "LubIe" Iu
subsIour I cu un borcneI de LuLun. Se vedeu c Lrecuse n
Iug pe Iu ogIInd, spre u-I sLrunge uvI(eIe de pe IrunLe.
- JocI LubIeIe?l- mI pure ru, dur n-um nIcI Idee.l-
TrebuIe s Ie nve(I. r LubIe, vIu(u Iu (ur duce Iu suIcId.
VreI s-(I urL cum se jouc?
- Cu pIcere. Dur muI nLuI LrebuIe s-(I spun scopuI
vIzILeI meIe.
Eu mIc uor dIn cup, purc ur II zIs "uLepL". ObrujII
eI, curI se coIoruser muI muIL cu de obIceI, reIuuu nceLuI
cu nceLuI senInLuLeu Ior obInuIL.
- A vreu s m nve(I cum s cuuL de moIe, IIIndc de
Iu d-I Nue sIub ndejde...
- BIeLuI om! e cum sImpIu, dur cucounu dumneuIuI e
IourLe IsLeu(.
- Preu...l- $I vreI serIos s-(I cuu(I de moIe sIngur?
zIse eu, rIdIcund spre eI ocIII eI IImpezI.
- ourLe serIos. Vreuu s m-uez Iu (ur, s LrIesc n
puce... mI pure c-ur II muIL de IcuL.
- E muIL de IcuL, n udevr. ns crezI c-o s uI
curujuI, dumneuLu, deprIns n Iume, s Le ngropI Iu (ur?
- De ce nu?l- Eu nu LIu: nLreb numuI. VIu(u de ug-
rIcuILor ure pr(I Irumouse, dur ure I uLuLeu uruLe!... AIur
de usLu, cum o s Le ocupI de InLereseIe dumILuIe de docLor
n pusLIeLuLeu usLu?
-O! docLorIu o Ius Iu o purLe. Duc voI puLeu s IIu de
vreun IoIos cuIvu pe ucI, bIne; duc nu, nu-I nIcI o pugub.
Vreuu s LrIesc Iu (ur. Am IgduIL s nu m muI duc de
pe IocurIIe usLeu.
Suu se uIL n jos, n(eIegund cuI IgduIse. RIdIc
nceL ocIII dIn pmunL:
- BIne, zIse eu. Nu crezI ns c uI promIs muI muIL
decuL po(I (Ine?
- Nu; I cIIur duc mI vu venI greu, LrebuIe s-mI
mpIInesc vorbu... De uILIeI, omuI se deprInde cu LouLe.
O scurL Lcere pru u necu pornIreu IIecruIu cLre
desLInuIre.
- BIne, zIse Suu dIn nou; eu nu LIu muILe IucrurI; dIn
pu(InuI ce LIu cu drug InIm (I spun. Cu ce s ncepem?
- Cu ce vreI.l- S ncepem deocumduL cu duIceu(u.
TurIc I pusese o perecIe de mnuI uIbe I uduceu Luvu
cu duIceu( I cuIeu.
- ourLe bIne, pun uIcI n(eIeg mInunuL, I sunL cu
LoLuI de prereu dumILuIe.
Eu, servIndu-I, preu u se gundI Iu ceeu ce vreu s-I
spuIe.l- Ar LrebuI s ncepI prIn u Iuu socoLeIIIe
moIeI.l- MersI. u uu munc nu m vur.l- Cu LouLe us-
Leu, uu ur II reguIuL. EI I uprInse o (Igur, uILundu-se Iu
cIIbrILuI ce se sLIngeu.
- Au ur II reguIuL, dur cred c e muI bIne s nu cer-
ceLez IucrurIIe preu de uproupe.
- PenLru ce?l- Au.l- A!... ALuncI ce s-(I spun?l-
S Ism LrecuLuI; ce-u IosL s-u dus. CuL u LrIL mumu, I-u
IsuL s Iuc ce u vruL. UncIIu-meu de usemeneu, IIIndc e
rud cu mLue-meu. De ucum ncoIo ce-I de IcuL...
- Eu nu LIu cure sunL InLen(IIIe dumILuIe n prIvIn(u
IuI EILImIu; IIIndc, uILIeI, ur LrebuI s ncepI prIn u-I du
uIur.
- Au esLe. Dur Iu Ideeu usLu Iur LrebuIe s nu ne oprIm
- ceI pu(In deocumduL.
- ALuncI s-I IeI udmInIsLru(Iu dIn mun.l- Du.l- AI
s vezI ns c o s III sIIIL s Le ocupI I de socoLeIIIe IuI,
IIIndc uI s gseLI conLrucLe IcuLe, bunI du(I pe munc,
duLorII Iu (runI.
- O s ncIId ocIII.l- Duc e uu, ceI muI cumInLe
Iucru e s cIemI pe oumenI nLr-o dumInec Iu dumneuLu,
s Ie spuI c Le-uI IoLruL s-(I ngrIjeLI sIngur de LreburI;
c, dup dorIn(u rposuLeI, Ier(I LouLe duLorIIIe, rupI LouLe
conLrucLeIe, dezIegI LouLe nvoIeIIIe; c uI s IucI conLrucLe
noI (I s Ie IucI n reguI, IIIndc uzI nu muI merge cu n
LrecuL); c orIcIne ur uveu cevu de ceruL suu de spus Le
gseLe guLu de vorb. ApoI s Ie duI de buL I, duc vreI,
s Ie puI I IuLurI...
- Cum greu, ucumu.l- $I dup LouLe usLeu s nu Le
uLep(I Iu Iucru mure. |runuI ure s-(I beu vInuI, s jouce
Iu Ior, s nu-(I pILeusc duLorIu, I cund I veI cIemu Iu
munc, s nu vIe.
- PenLru ce?l- PenLru c uu sunL nc IucrurIIe Iu
noI. CuuzeIe sunL IourLe muILe. MuI nLuI moduI cum u IosL
LruLuL (runuI pun ucumu; Lo(I dIn LouLe pr(IIe I-uu
muncuL I I-uu neIuL cuL uu puLuL. ArenduuI, IIe grec, IIe
buIgur, IIe romun, e uceIuI pesLe LoL: eI nu cuuL decuL s
se mbog(eusc; dovud ScuLIu I cu(I cu eI. Au c boIeruI
esLe socoLIL de (run cu dumunuI IuI IIresc. MuI pune
opozI(Iu nuLuruI u InLereseIor: cund se couce gruuI nosLru,
se couce I uI IuI, I cu LouLe c u prImIL bunI cu s vIe Iu
secer Iu ceu dInLuI cIemure, eI se duce Iu gruuI IuI. n IIne,
dIspropor(Iu dInLre soI I popuIu(Ie: noI n-uvem decuL qo
de IndIvIzI pe kIIomeLru pLruL, pe cund ruporLuI IIresc e de
;o...
- A!... zIse eI, zumbInd.l- De ce ruzI? nLreb eu.l-
VorbeLI cu o curLe. Suu I nLourse nceL prIvIrIIe cLre
muInIIe eI. ApoI cu greuLuLe, udug:
- AI drepLuLe: e prosL I pedunL ceeu se spun; dur cum
s expIIcI usemeneu IucrurI Ir s nLrebuIn(ezI vorbu de
"kIIomeLru pLruL" I uILe expresII LeInIce, cure ur unge Iu
InIm pe TurIc duc ur puLeu s Ie rosLeusc? CcI, n reuI-
ILuLe, uu e: pIugrIu se nLInde pe IIecure zI muI muIL, Iur
popuIu(Iu nu creLe, uu c uceIuI numr de bru(e LrebuIe
s produc ndoIL.
- Dur muInIIe?l- TocmuI usLu vreum s spuI, duc
nu ruzI de mIne. Vreum s spun c, penLru u nu se expune
cInevu s pIurz preu muIL I spre u nu jeIuI pe (run, nu-I
rmune decuL: pe de o purLe s se pourLe bIne cu eI, Iur pe
de uILu s uIbe Iu ndemun muInI, I s LIe s Iucreze cu
eIe, Iu vreme de nevoIe. Am IsprvIL. ur duc Le-uI pIIcLIs-
IL, e vInu dumILuIe c m-uI pus s vorbesc.
Eu se scuI de pe scuun, zumbInd, cu busLuI drepL,
ncIeIuL n IInII urmonIce, pIIn Iu pIepL I n umerI, Iur Iu
bruu sub(Ire, IeguL nLr-o Iurg pungIIc de mLuse. Eru uu
de sIgur de sIne, uLuL de IIreLe vorbeu I se mIcu, ncuL
nruureu pe LouL Iumeu dImprejuruI eI.
- VreI s-(I muI duu cevu? nLreb eu.l- Nu,
muI(umesc, mI ujunge.l- us s-(I duu cevu... duIce,
duIce. EI se uIL Iu eu Iung, zumbInd. Suu suruse uor,
mIcund dIn cup cu un copII uIInLuL.l- De Iu IIorI I
uIbIne.l- MIere?l- Du, mIere. Am nILe IugurI cum e
uuruI.l- ourLe bIne. Eu se duse nunLru I dup un
mInuL se nLourse cu o IurIurIe de IugurI uu de IrumoI c
preuu zugrvI(I. u subsIour uveu un Leunc de jurnuIe I
de revIsLe, pe cure Ie puse dInuInLeu IuI MuLeI.
- uL, s nu crezI c sunL uu de spImous n
nv(LurI de ugrIcuILur. AsLeu LouLe sunL revIsLe specIuIe,
de ceIe muI muILe orI pIIcLIcouse, dur bune de LrecuL vre-
meu Iu (ur. Duc vreI s Ie ducI AgIuIeI!... zIse eu ruzund.
- Tumun!... RomunurI, CImpoIuI, du. E curIos cuLe
IIeucurI se Lruduc usLzI. $I creLInu usLu Ie cILeLe pe LouLe
cu sIIn(enIe.
- Dur Iu mIne n suL s vezI pe "domnIouru", pe
duscI, pe o sor u IuI; LouLe cuIendureIe, LouLe com cdIIIe
de noveIe I de romunurI cu IIusLru(II LerIbIIe sunL n
muInIIe Ior. $I ce e muI ru e IupLuI c nu sunL LruducerI, cI
producerI orIgInuIe. S-u nscuL o nLreug IILeruLur de
buIcIurI. RevIzoruI coIur
de uIcI spuneu c sunL Iu BucureLI edILorI I LIpogruII
specIuII penLru usemeneu IucrurI.
- Ar II un semn bun duc IILeruLuru uceusLu n-ur II
prImejdIous; s-ur dezvoILu gusLuI de u ceLI.
- n IIne, Iu revIsLeIe meIe I nu Ie du AgIuIeI duc nu
vreI; eu Ie um de Iu LuLu, cure eru ubonuL Iu LouLe; um urmuL
I eu ubonumenLeIe muI depurLe, penLru MIIuI muI muIL,
cure LocmuI mI pure c vIne.
n udevr, se vedeu, dIncoIo de gurduI vIu, cupuI
bIuLuIuI cIure.
- M rog, vreum s Le nLreb cevu, zIse MuLeI, muI
cun(I?l- CuLeoduL.l- MI-uduc umInLe c uveuI un gIus
uu de pIcuL.l- Du? (I uducI umInLe?... Cund mI se
urLe de LoL, suu sunL preu sIngur, muI descIId guru, cu
s-mI Lreuc de doruI IumeI.
n vremeu usLu Lrsuru cu IeLeIe I MIIuI cIure InLruu
pe pourL.
SoureIe se pIecu spre upus, nLr-o IImpezIcIune de uer
uu de LrunspurenL c purc vedeuI IumInu cum se cerne
dIn nuILuI ceruIuI. u umbru cuseIor, zoreIeIe ncepeuu s-
I rIdIce IIorIIe cuLIIeIuLe, ce se uc(uu LrengreLe pun I
de uIucII sLreInIIor. CuLe o burz grbIL zburu pe jos,
nLorcundu-se devreme Iu cuIb.
MIIuI srI de pe cuI, sprInLen, I uIerg s ujuLe IeLeIor
s se coboure dIn Lrsur. MuLeI se uILu Iu eI cu pIcere, cuL
eru de ndemunuLec cu IemeIIe, cum se mIc eIegunL I
IIresc. D-ubIu I mIjeu musLu(u deusupru gureI, mIc, ce
semnu uLuL de muIL cu u SueI. Eu preu c gIIceLe
gunduI IuI MuLeI, IIIndc se uILu Iu bIuL cu muI(umIre.
BIuLuI deLe munu TIncu(eI, cund se cobor dIn Lrsur, Iur
eu I-o nLInse pe u eI, Lremurund. O uour roeu( se urc
n obrujII IeLeI. EIe venIr cuLeILreIe Iu MuLeI, ruzundu-I,
veseIe cu nILe IsLunI, I scuLurur de mun I IugIr
nunLru s-I usuce ceIe dIn urm vI(e de pr uduLe de
up. MIIuI ezu Iung dunsuI.
- De ce vII uu de rur, zu, nene?l- N-um puLuL,
drug, pun ucumu.l- Au e... zIse MIIuI, cuprIns de re-
specL Iu Ideeu mor(II couneI DIumunduIu. Dur de ucumu o
s vII muI des, nu-I uu? Eu um uLuL de pu(In de sLuL uIcI!...
- Sper, duc... soru d-LuIe mI d voIe...l- AuzI coIo!
cum s nu-(I duu voIe. EI se scuI s pIece.l- Dur, m rog,
udug eI, (Inund pe Suu de mun, cum s-(I zIc eu du-
mILuIe?
Eu I reLruse munu bInIor dInLr-uIe IuI.l- Cum mI
zIceuI nuInLe?l- A! nuInLe erum doI copII, dumneuLu muI
cu seum. (I zIceum Suu, pe nume. Acum ne-um IcuL
dou persoune respecLubIIe...
- VreI s zIcI bLrune... muI(umesc de compIImenL.l-
PenLru mIne u puLeu s zIc cIIur bLrune. Eu rmuse Ioc-
uIuI, nedomIrIL, prund u se gundI.l- n udevr, vremeu
Lrece; dur cred c LoL po(I s-mI zIcI Suu, cu-nuInLe.
- ourLe bIne. u revedere.l- u revedere: LubIeIe!...

PornInd de Iu Suu, MuLeI se gundI s se duc ucus, drepL


Iu urIe, unde se LreIeru nc.
De depurLe se uuzeu zgomoLuI muIneI, cure, neIrnIL
de snopI, se nvurLeu cu o repezIcIune sLrunIc, IuInd n
goI. EI LIu nc de muIL c cu cIIpuI ucesLu I IocomoLIvu I
LreIerLoureu se sLrIc. GrbI pusuI I ujunse uproupe
uIergund. Se duse drepL Iu muInIsL I ncepu u sLrIgu Iu eI.
AcesLu, spoIL pe ocII de crbunI I pIIcLIsIL de cIdur,
n(eIese c domnuI uceIu LrebuIe s uIb vreun drepL, de
vreme ce porunceu cu uLuLu uuLorILuLe, I Ir vorb, upuc
muneruI reguIuLoruIuI I mIcor puLereu IocomoLIveI.
eLeIe de Iu puIe sLuu rezemuLe n Iurc suu I scuLuruu
LesLemeIeIe; oumenII eruu rzIe(I(I, unII punundu-I
crbunI n IuIeIe, uI(II sLund pe vIne Iu umbru muIneI; LreI
perecII de boI njugu(I Iu LunjeIe, se uILuu IInILI(I n umur-
guI serII; numuI o "Lrug" Iucru, ducund coLoureIe snopIIor
cLre Iru de puIe, ce purLe se-nI(u n umIILeuLru, Iur purLe
eruu mprLIuLe pe urIe. NIcI o reguI, nIcI o uuLorILuLe,
IIecure umbIu de cupuI IuI, crucIoureIe ce duceuu gruuI de
Iu LreIerLoure Iu Iumbur eruu spurLe I Isuu dur pe
urm.
MuLeI, IurIos, puse munu n pIepLuI IIcuIuI cure rI-
sIpeu gruuI.
- MI creLIne, nu-I pcuL de Dumnezeu s uruncI
puIneu pe drum? Nu vezI c m srceLI?
OmuI I nLourse cupuI domoI cLre duru de gruu:l-
PI de, cucoune, uu nI Ie-u duL de Iu curLe.l- Du' Lu n-uI
ocII s vezI? N-uI gur s spuI?l- Bu uvem.l- ALuncI
penLru ce nu vorbeLI? Unde-I domnuI Nue? IcuI
n(eIese c ucesLu LrebuIe s IIe "ceI cu pungu" I uIerg s
cIeme pe EILImIu, cure Iumu IInILIL Iu umbru IumburuIuI.
- BIne, domnuIe, ce esLe usLu? EILImIu venIse n Iug
I guIuIu.l- PI... muI uveuu pu(In I Isprveuu. Treubu
merge bIne...l- Ce IeI de bIne! Nu vezI cum se rIsIpeLe
gruuI? AsLu cIemI dumneuLu bIne? PuIeIe usLeu uu LrebuIe
s sLeu, mprLIuLe pe cump? MuInu IIuIe gouI de un
ceus, Iur oumenII beuu LuLun?
EILImIu se deprL, uIergund, I se duse Iu IIcII cure
uruncuu snopII:
- u d, mI vere, d, c ne-upuc noupLeu. VesLeu se
rspundI numuIdecuL prInLre oumenI c u venIL boIeruI I
IIecure se puse s-I vud de Lreub.
MuLeI pru u-I uduce umInLe de obIceIurIIe dIn LrecuL,
cund veneu n vucun(II ucus. TeoreLIceLe I se preu c nu
LIe nImIc, dur cund deLe cu ocIII de urIe, recunoscu o
muI(Ime de IucrurI. AsLIeI, puse pe muInIsL s IIuIere
nceLureu I Is doI oumenI s scuLure LreIerLoureu, Iur pe
ceIIuI(I I duse Iu puIe. EI se uezur unuI Iung uILuI, pe
LouL nLIndereu IreI, pun-n vurI, I IurcIIe ncepur u
urcu IIruI uurIu I u-I uezu Iu IocuI IuI. AI(I cu(Ivu sLrungeuu
cu mLuru boubeIe de gruu czuLe n urmu crucIoureIor,
Iur uI(II, cu Iope(IIe, uruncuu gozuI de Iu muIn pe vurIuI
unuI vruI. AmurguI se coboruse bIne cund se oprIr dIn
Iucru. Neum(uI LoL (uIneu pe nrIIe muIneI I sIurI prIn u
IIuIeru nceL I u mIcu rouLu IocomoLIveI. TreIerLoureu
ncepu I eu u duduI, I un nor de pruI se desprInse dIn
LouLe ncIeIeLurIIe eI. MuncILorII I bLeuu muInIIe uneIe
de uILeIe suu se duceuu Iu cru(u n cure eru burIuI cu up I
se spIuu; uI(II Iuuu up n gur dIn boLe I, Icund guru
cIucIur, se cILeuu pe munI. sLrcIInI cu IusoIe, cu IIngurI
de Iemn n dreupLu I n sLungu, uLepLund pe muncILorI.
emeIu cure Iceu de muncure se u(Ineu cu un b(
mpoLrIvu u doI coLeI ce duu LurcouIe meseI. Cu pIcIoureIe
gouIe, cu cuLrIn(u sumeus n bruu, Iur pe cup un Lergur
uIb, uIe cruI coI(urI eruu uruncuLe pe spuLe, eu Iceu puI
mrun(eI, ndoIL de mIjIoc, I LoL bombneu mereu,
ocrund pe un om ce-I coceu un LIuIeLe de porumb n
spuz.
- Arz-Le-ur IocuI de LIcIos, c-uu Le-um upucuL -uu
o s Le Ius... To, coLeI! dure-ur bouIu-n voI... Au o s Le Ius:
LoL de rusuI IumeI. C de unde puI munu pe puru, Iu grec...
BuLuru o s-(I LIe de cup, vuI de LIne.
OmuI rscoIeu cenuu cu un gLej, mormInd prInLre
dIn(I: CIne buLe Iu IereusLr, NevusL, nevusL...
Eu preu c Lurbeuz Iu uuzuI cunLecuIuI I se repezeu
Iu eI:l- Unde-s bunII de pe cruL, m, be(IvuIe?l- Am
pILIL gIIru.l- BuL-(I Dumnezeu gIIru!... Du n-u venIL s-
(I vund vucu dIn bLLur, m, sLrIcuLuIe.
- Duc-I "prIcIpLoruI bugubonL".l- Dure-ur Dum-
nezeu s (I se usuce guLuI!...l- PucIIu pe IImb-(I. Ou-
menII veneuu unuI cuLe unuI I se uezuu jos pe pmunL.
emeIu Ie uduceu buc(I murI de mmIIg rece, pe cure eI
o mbucuu cu poIL. Nu se uuzI, n vreme de muI muILe
mInuLe, nIcI un uIL zgomoL decuL uI sorbILurIIor. O rdcIn
cIoLurous puIpuIu pe Ioc sub ceuun. NoupLeu veneu de-u
bIneIe.
MuLeI I EILImIu mergeuu spre cus Lcu(I. EILImIu cre-
deu c MuLeI eru supruL I usLIeI nu descIIse guru.

TIncu(u rmsese Iu ComneLI, cu de obIceI, pun dup


mus. Pe Iu zece ceusurI, IeLeIe I MIIuI pornIr s-o
nso(eusc. EIe sLuu cuLeILreIe n IunduI LrsureI,
ndesundu-se unu nLruILu I ruzund. MIIuI Iuuse IocuI vIzI-
LIuIuI, pe cund ucesLu sLu Iung eI pe cupr.
DrumuI eru scurL, de vro jumLuLe de ceus, dur pIIn de
IopurI I de un(urI, IIInd croIL de umundou IumIIIIIe prIn
murgIneu urLureI cu s IIe muI de-u drepLuI. De nduL ce
IeIr dIn suL, Lrsuru ncepu s umbIe cu o corubIe. eLeIe,
uruncuLe cund nLr-un coI(, cund nLr-uILuI, se prpdeuu
de rus, I numuI cuLeoduL, cund IopuI eru muI nemIIosLIv,
se uuzeu cuLe un gIus pIungLor:
- MIIuI! Ius muI nceL.l- su(I nceL, conuuIe, c
se rup IurcurIIe, zIse vIzILIuI. BIuLuI muI (Ineu cuII cuLe
pu(In, dur IIIndc uLuncI IeLeIe nu muI (Ipuu, eI Iur Ie du
IImb. Trsuru purc-ur II IosL beuL, ncepeu Iur s se Ie-
gene. Au merser cuLevu mInuLe, pun ce deLer mLr-un
un(, spuL nLrudIns de oumenII de Iu pIug, cu s nu
ncuIece Iumeu preu muIL pe urLur. ArcurIIe se IzbIr de
osIe I pIesnIr. VIzILIuI srI numuIdecuL, scouse un IeIInur
de Iu cupr I se puse s Iege IoIIe ce muI rmseser
nLregI. EI decIur c nImenI nu se muI puLeu urcu n
Lrsur. eLeIe rudeuu, dur numuI cu guru pe jumLuLe. VIc-
LorIu, ceu muI bIund, dur I ceu muI IrIcous, se supr.
- Doumne, MIIuI, c zu, numuI de prosLII Le (II; (I-um
zIs s Le usLumperI. VezI? ucumu ce spunem noI, ucus Iu
mumun?
-Eu nu sunL de vIn. DrumuI e ru, Lrsuru vecIe. Nu
vezI ce IurLoupe?
- Acumu ce ne Iucem? Se sILuIr cu Lo(II I, dup
prereu vIzILIuIuI, IoLrur s meurg nuInLe pe jos, cu
Lrsuru gouI dup dunII, Iur Iu CIuInI(eI s Iuse pe ceu
sLrIcuL I s Iu uILu, bun, pun u douu zI. Au I Icur.
MIIuI Iu unuI dIn IeIInurIIe LrsureI, spre u IumInu dru-
muI I dundu-I bru(uI unuI uILuIu, Iun(, pornIr. Dup
cu(Ivu puI, VIcLorIu, cure eru Iu unu dIn IuLurI, se desprInse
I venI Iung MIIuI, zIcund c-I e IrIc. TIncu(u se sLrunse I
eu muI muIL de bru(uI bIuLuIuI. Mury de usemeneu. EI Ie
mpc, rugundu-Ie s se scIImbe, cu depIIn ncredere c
Iung eI LouLe prImejdIIIe nceLuu.
- nLInde(I pusuI, IeLeIor. Mury, nu (II reguIu; sLunguI,
sLunguI.
Mury srI de cuLevu orI n Ioc, pun prInse pusuI cum-
secude. Merser usLIeI, Lcu(I, o bucuL bun. Iecure cuLu
s sLrbuL cu vedereu nLunerIcuI dur IumInu IeIInuruIuI
descrIu o rouL guIben, dIncoIo de cure nu se puLeu vedeu
nImIc. Trsuru Locu n urmu Ior, mpIedIcundu-I de u uuzI
ce se peLreceu mprejur. DeoduL se IvI n rouLu de IumIn
un cup de cuI, cure I ncremenI de IrIc. NImenI nu zIse
nImIc, deI InImu Ie bLeu cu puLere Iu Lo(I. Eru brIcu unuI
curcIumur de Iu un suL vecIn.
- Un bIeL creLIn ce vIne de Iu Lurg, zIse MIIuI, voInd
s pur nepsLor.
- Ture mI-u IosL IrIc, zIse TIncu(u. EI I nLourse
cupuI spre eu, cu un zumbeL de mII, dur IuLu nu-I vzu.
Dup cuLvu LImp ujungeuu pe deuI, n Iu(u (InLIrImuIuI.
Un IIor preIung Lrecu prIn uer I-I Icu s vIbreze pe Lo(I
pun Iu rdcInu pruIuI.
- Acumu ne Iese-n cuIe sLrIgoIuI, zIse VIcLorIu. MIIuI
se Icu c n-uude.
- eLeIor, IuI s cunLm!... S cunLm OLIIe sLuu Iu(-
n Iu(.
DescIIser guru cuLeIpuLru I ncepur u rcnI. OcIII
ns Ie eruu (InLI(I Ir voIe pe zpIuzuI cImILIruIuI, prc
prImejdIu de ucoIo LrebuIu s vIe. Un cuIne Lrecu de-u
curmezIuI drumuIuI, cu coudu-nLre pIcIoure. MIIuI se
puse s sLrIge Iu eI, Io! Io! dur proprIuI IuI gIus I nIIoru
muI muIL decuL cuIneIe.
n sIurIL, InLrur n suL Iu CIuInI(eI. CuLevu mInuLe nu
muI zIser nImIc. Purc Lrecuser pesLe un mure perIcoI I
uveuu ucum drepLuI s se odIIneusc. u curcIumu grecu-
IuI, Lurubu eru nc nLIns, Iur dInunLru se sLrecuru,
prInLre cIucurI de IurLIe creu(, IumInu uneI ImpI. Se
crezur usLIeI muI sIgurI, I purc IIecure revenI cu bIne n
proprIu su IIre. MIIuI sIm(I dIn nou bru(uI TIncu(eI sub uI
su; TIncu(u pru u-I uduce umInLe c se IIpIse preu muIL
de bIuL I se deLe pu(In n ILurI. EI ns se nLourse spre
eu, I cu gIus duIce I zIse:
- Te-um supruL?... uILe c ujungem ucus. Du?... Eu
Icu un semn c nu e supruL I se upropIe dIn nou de eI,
Isundu-I munu n munu IuI.
Dup o jumLuLe de ceus, MIIuI I IeLeIe se nLorceuu Iu
CumneLI, cu o Lrsur de-u IuI conu DInu, I pe uIL drum,
cevu muI Iung, dur muI bun. BIuLuI se uILu spre cer Iu un
IuceuIr sLrIucILor, I se gundeu Iu TIncu(u. PouLe I dunsu
se uILu LoL Iu uceeuI sLeu... Ce duIce I se preu! Cund I
(Ineu munu n munu IuI, I veneu s-o munguIe I s-o sruLe
cu pe un Iucru sIunL. Ce IerIcIL ur II IosL s se pouL duce cu
eu nLr-o Iume rLcIL pe oceun, orI undevu n uer, nLr-o
sLeu, unde nu se uude nImIc de jos de pe pmunL.
VIcLorIu I Mury cscuu de somn I se ruguu de vIzILIu
s mune muI IuLe cu s ujung muI repede ucus.
- Ce prousLe erum udIneuoreu, zIse VIcLorIu, de ne eru
IrIc.
- MIIuI, oure s II exIsLund sLrIgoI?l- Ce
nLrebure!...l- De ce?... |Ie nu-(I eru IrIc pe Iu
cImILIr?l- MIe?... IrIc!...l- Du, du, (Ie. Nu Le muI
Iudu.l- Duc uu crezI Lu, bIne. $I usLIeI, Lcu(I, ujunser
ucus.

CIduru eru nesuIerIL. Nop(IIe eruu muI greu de LrecuL


decuL zIIeIe, IIIndc nu se puLeu dormI. Cu LouL grIju ce
puneu AgIuIu n (Inereu cuseI, zpueuIu eru nesuIerIL.
MuLeI, deprIns ucum cu mersuI LrebIIor, Iuuse muI LoL
dIn munu IuI EILImIu. BucIuI MIcu redobundIse ncredereu
de muInuInLe, I n LouLe serIIe veneu Iu curLe de Iuu or-
dIneIe sLpunuIuI su. DIn cuuzu usLu, EILImIu I muI cu
seum nevusL-su nu-I puLeuu suIerI. EI spuneu IucrurIIe
cum eruu, pe cund dI Nue Ie spuneu cum I veneu Iu
socoLeuI. AsLIeI, ceusurIIe de munc, Iu urIe, nu ncepeuu
nIcIoduL cu Iu Iumeu ceuIuIL. ZudurnIc IsLorIseu bucIuI:
- SoureIe eru sus, coune, cund s-uu IuuL de Lreub. DI
Nue vIne Iu urIe LurzIu, neum(u uIjdereu, Iur Iumeu sL I
beu LuLun, c duc nu umbI dumIu...
MuLeI IoLr s se cuIce nLr-o noupLe Iu urmun. Dup
ce prunzI, I Iu o pern I o munLu de drum I se duse de
se cuIc pe vurIuI IreI de puIe, cu Iu(u cLre cer I cu bucIuI
MIcu Iu pIcIoure.
- Ce Iceuu oIIe, MIcuIe?l- Ce s Iuc, coune,
dormeuu.l- Dur Ioureu?l- Du' cIne-o vede!... u, dour
cund mI spuI cuLe-o cmue.l- Te spuI cum des, MI-
cuIe, dup vorbu cucouneI AgIue.l- Unde se pomeneLe,
coune! Duc Le-I poLrIvI muLuIe Iu guru couneI AgIue, e vuI
de noI.
- VorbeLe Iumeu. AI s-(I gseLI beIeuuu cu
SLung.l- D-upoI neu SLung, LIe eI.l- BIne... Eu uLuLu-(I
spuI: s-(I cuu(I de Lreub. CIne-u rmus Iu oI?
- A rmus on I cu Pun(u.l- CIne-I Pun(u sLu?
- E dInLr-un suL cu mIne, coune. Om bun e eI, du' cum
beu cund ure cu ce.
- Reu Lreub. ALuncI oIIe rmun n pIuLu IuI Dum-
nezeu.l- Nu, coune, c eu sunL ucIIeu. Te servesc pe
muLuIe de unsprezece unI; pun ucum n-um duL gre I cu
voIu IuI Dumnezeu m-oI purLu bIne I de-ucu-ncoIo. NumuI
cuInII s-mI LrIusc.
- Ce cuInI muI uI?l- ApoI um unu, coune, de pILeLe
cuL Lo(I cIobunII.l- Cum I cIeum?l- Corcodu.l-
VoInIc?l- PII!... VoInIc nevoIe mure! Omour Iupu cu
cIIepLuru.l- Cu ce?l- Cu cIIepLuru, coune. -um bLuL
nILe cuIe nLr-o cureu I I-um cpLuIL-o c-o (ur' de Iun, I
numuI I-um prIns-o de guL, cu o gur de Ium, c de se re-
pede-n Iup, I dobour cu cuIIe.
- S mI-I ur(I I mIe.l- BIne, cucoune.l- Acumu,
noupLe bun.l- NoupLe bun. InILeu sIngurL(II
cuprInsese dIn LemeI LouLe ceIeu. nLunerIcuI se coboruse
dIn IunduI deprLrIIor, purc s-ur II descIIs zguzurIIe
vremIIor LrecuLe, I IuosuI ur II InunduL Iumeu. Rur, cuLe
un zgomoL dIn suL veneu s Lurbure punIcu Lcere u
cumpuIuI. Un cuIne ILru n somn, nbuIL, or un buIuI
mugeu cu gIus udunc; cucoveIe de buIL (Ipuu cuLeoduL n
murgIneu LresLIIIor, or runcIezuLuI vreunuI munz veneu
uscu(IL despre pdure. |uruILuI bIrIIIor preu u Iuce purLe
eI nsuI dIn Lcere.
n IurmecuI ncunLLor uI ceusuIuI uceIu, n Ioc de u ud-
ormI, mInLeu se sIm(eu I muI muIL, I, cu o ruz de IumIn,
nzuIu
s curg n spu(Iu. Unde? n IInu nLIndere u dorurIIor
proprIuIuI suIIeL, ce uLuL de bIne se uneLe cu uceeu u cer-
uIuI. CIne eLI Lu, cILor de o cIIp pe pmunLuI Lu, LrILor
de o zI, cund uLuLeu pmunLurI umpIu venIcIu deusupru?
O bIund descurujure pru c nvIuIse suIIeLuI IuI
MuLeI, cure, cu LrupuI rmus pe puIeIe uscuLe, pIuLeu n
vzduI cu nLreugu su IIIn( nemuLerIuI. Cu Iu Lo(I oumenII
ecIIIIbru(I, dur cu IunLuzIu cuId, nImIcnIcIu IpLureI
nousLre Iu( cu nuLuru urIue, eru o cuuz sLuLornIc de
meIuncoIIe, Iur pe de uIL purLe, scunLeIu ce urde n noI,
IucuIL(IIe nousLre suIIeLeLI, un conLInuu ndemn de u LrI.
A prIcepe c nu po(I prIcepe I c nu eLI n sLure de-u
mpIedIcu mpIInIreu IegIIor IIreI, esLe deju InLeresunL; dur
u prIcepe penLru ce nu po(I prIcepe, e mInunuL, IIIndc
duc uI puLeu nILuru prIcInu penLru cure nu po(I prIcepe
I cure e purLe n LIne, purLe uIur dIn LIne, uI prIcepe LoLuI!
VIu(u e pIIn de durere I de Iurmec. Ce somn udunc
dourme spu(IuI dInLre sLeIe! nLre IIecure sLropILur de
IumIn dIn CuIeu ucLee sunL mIIIoune de poLe de
sIngurLuLe. $I unde ne ducem noI, dup mourLe? noI,
purLeu uceusLu ce se desprInde dIn LIpuruI de ucum?
NIcIrI. MurIm n noI nIne, cum mor IpLurIIe unuI vIs, n
vIs. Un cur Lreceu pe drum, Iur cru(uuI cunLu dIn IIuIer,
sIngur. ncIIde ocIII I dormI sub sLruju sLeIeIor. Suu e-
nuIL. Cu ce? Cu nImIc...
Cund descIIse ocIII dIn nou, ceruI scunLeIu dIn Iuce-
IerII sI cu dIn dIumunLe.
- MIcuIe, dormI?l- Nu, cucoune.l- TurzIu s IIe
oure?l- PI... cum pe Iu mIezuI nop(II. EI se gundI nLru
sIne de ce oure nu dourme bucIu. CIne LIe ce-I munceLe I
pe eI. PouLe vorbu cu Ioureu.
- De unde LII Lu c e mIezuI nop(II?l- Du' cum,
Doumne, s nu LIu! c dour um peLrecuL o LInere(e
nLreug Iu munLe.
- EI, dup ce cunoLI?l- Dup cer, coune. C ujungI
s cILeLI n zodIe muI gIIne cu-n curLe.
- TucI, bre!... u spune cum cILeLI.l- PI ce doreLI
muLuIe s LII?l- n ce zodIe sunLem ucum?l- PI sun-
Lem n Iunu IuI cupLor - n zodIu euIuI.l- Po(I s mI-o
ur(I pe cer? BucIuI I uduncI ocIII n sLeIe I Lcu.l- O s
IIe cum greu, coune, c mergem spre sIurILuI IuneI. unu
I zodIu: u LrecuL unu, Lrece I uILu. Eu ucum vd zodIu e-
cIoureI, u CumpeneI, u ScorpIeI, u ArcuuIuI I u CuprI-
cornuIuI. TouLe sunL de Iu(. Dur u euIuI u upus, buL-o
vInu eI... A Iu, Iu, uILe-o, coune!
- Unde-I, MIcuIe? nLreb MuLeI, rIdIcundu-se cu
grub pe un coL, purc-ur II IosL vorbu de cIne LIe ce mInune
LrecLoure.
- PI cum s-(I spun eu muLuIe... UILe coIeu, Iu munu
meu sLung, IuceuIruI Iu de scpru scunLeI...
- Du, I vd, Iu de merge n preIungIreu oILeI
curuIuI.l- -Le muI Iu sLungu, jos spre murgIneu ceruIuI,
I uI s duI de uIL sLeu, cure sLrIuceLe purc I muI I. O
vezI, coune? E guLu s upuIe I eu.
- Du.l- PrImvuru e eu mInunuL. n Iunu IuI muI,
gundeLI, Doumne, c se sIrum n suIIeLuI eI IecIoresc de
Lure ce urde.
- O vd.l- Aceeu e sLeuuu IoIdeIor cund duu n scIIc,
Iur cu ceIe dImprejuruI eI uIcLuIesc zodIu ecIoureI. Acu de
Le IuI muLuIe I muI Iu vuIe, duI de puLru sLeIe de purc nIcI
nu se muI vd.
- Au esLe.l- AcoIo e zodIu euIuI. Ceu muI mundr,
pe cure cIobunII o cIeum "InImu euIuI", nu se vede deIoc.
HuIuI de cIne se nuLe sub sLeuuu uceeu!
- De ce, MIcuIe?l- Ajunge mpruL.l- Du?... O II
"ReguIus"...l- O II. CIne se nuLe n zodIu usLu e pIIn de
noroc. MuLeI se gundI, Ir voIe, Iu sLeuuu I Iu zodIu IuI I-I
venI pun-n gur s-nLrebe pe bucIu ce LIe. ns o Lemere
uscuns s nu-I uud vorbInd ru despre eIe, I Icu s Luc.
Eru ceruI de o Irumuse(e nespus; ceusuI eru LurzIu; vor-
beIe bucIuIuI uveuu o gruvILuLe proIeLIc. Dur bIruInd
nruurIreu uceusLu, se IoLr s nLrebe.
- Cu mIne ce-I, MIcuIe?l- n ce Iun eLI nscuL
muLuIe?l- n sepLemvrIe.l- Srcun de mIne!l- Ce
esLe? nLreb MuLeI mIcuL.l- PrIn(II muLuIe s-uu cunun-
uL n posLuI CrcIunuIuI! MuLeI ncepu u rude:l- II
IInILIL, omuIe, s-uu cununuL n cuIegI, dur eu m-um grbIL
s vIu n Iume.
- PI muLuIe eLI nscuL n zodIu CumpeneI... $I uu
esLe, coune, cu zodIu nu Le po(I pune: (I esLe scrIs s III om
drepL.
- ur bIne, zIse MuLeI ruzund. Dur ucum s-mI spuI
cum cunoLI ceusuI.
- ApoI Iesne. UILe muLuIe deusupru cupuIuI nosLru,
spre crIv(. VezI un gIIdu de IuceuIr, de Lremur
sub(IruLIc I nu se mIc nIcIoduL de Iu IocuI IuI?
- Du.l- Acu, pe sLungu IuI, vIne Curu, Iur pe dreupLu
CIIrosLrIIIe. Amundou se nvurLesc LouL noupLeu
mprejuruI IuceuIruIuI dIn mIjIoc, dIn munu sLung spre
munu dreupL. $I duc um zIce, uu de-o prub, c
bunour Iurnu nu muI esLe, vur nu muI esLe, cum cIc ur
II penLru corgIIerI pe upe, LoL pouLe omuI s LIe duc-I
posLuI CrcIunuIuI, or uI SunLeIMrII c de-I n posLuI
CrcIunuIuI, CuruI rsure dedesubLuI IuceuIruIuI I e cu
LunjuIu-n jos, I upune deusupru, cu LunjuIu-n sus; Iur de-I
n posLuI SunLeI-MrII, rsure dIn sLungu cu LunjuIu n sus,
I upune Iu dreupLu, cu LunjuIu n jos. $I CIIrosLrIIIe LoL uu
se nvurLesc I eIe, pe purLeu ceuIuIL. Acu, de vreI muLuIe s
LII ceusurIIe, Iur Iu Cur Le uI(I, c de-I vur, eI rsure LoL n
munu meu sLung, cu LunjuIu drepL n sus; Iu mIezuI nop(eI
e cu LunjuIu de-u curmezIuI, Iur despre zorI se nLource-n
jos. urnu ne muI Ium I dup CIocu cu puI.
MuLeI se uIL rLcIL pe boILu senIn. O udevruL
pIouIe de sLeIe czund veneu dIn cer. CuIeu robIIor sLIcIeu
cu o purLIe de zpud. ConsLeIu(Iu ebedeI I u AcvIIeI
preuu u se descIIde I u Isu ocIIuIuI drumuI IIber spre
regIunI muI nuILe. AceeuI LuIn IermecLoure pesLe LoL!
Un gund rLcILor despre mum-su I udIe prIn mInLe I
purc I Iu mII de sLeIu(eIe ce uIunecuu n Iuos. Despre
zIu, un uer rece I Icu s se gIemuIusc n munLu I s-I
sLrung mprejur o mun de puIe muI muIL, cu s nu-I
pLrund umezeuIu. $I usLIeI udormI.
Cund descIIse ocIII u douu zI, soureIe eru sus. Un senIn
ncunLLor se desIuru prIvIreI, pun n sIuvu ceruIuI. SIn-
gur, sLrvezIu, un nouru cu de bumbuc pIuLeu prIn uer.
OumenII eruu deju n urIe; muInu LreIeru, Iur dubu,
ncrcuL preu muIL cu snopI, IuIu cu o vIjeIIe. DIn cund n
cund se uuzeu voceu IuI Nue: "nceL, m! c rupI muInu!"
Se Icuse de o IrnIcIe nespus d. Nue, IIIndc, precum
zIceuu (runII, buju eru pe vurIuI IreI.
Cum ruInuL c-I upucuse soureIe dormInd, MuLeI se
deLe jos I se umesLec prInLre muncILorI, cure, IourLe
IIresc, se Iceuu c nu-I vd, I Iucruu nevoIe mure.

DumInIcu vIILoure se scuI de dImIneu( I se duse n deuI


Iu cImILIr. Nu eru nImenI nunLru. CuLevu vrbII zgIobII se
coboruu dIn sIcIIIe sInguruLIce I se scIduu n (runu de
pe mormInLe. InILeu vereI preu c nconjur IocuI uceIu
de odIIn, cu respecLuI duLorIL mor(IIor. Pe mormInLeIe IuI
MuLeI se vedeuu: pe unuI IIorIIe vII, sdILe de Suu; pe ceI
prouspL un mnuncII de nemurILoure de cump, IIorI uI-
busLre, ce munguIuu pmunLuI, uruncuLe cu prIsos pesLe
LoL. TrebuIe s II IosL LoL eu, prIeLenu Lunr, cure nu uILu
pe ceI ce nu muI sunL. EI rmuse n pIcIoure cu munu dus
Iu gur, nLre LuLI su I mum-su, I, nepuLund gundI nIcI
IoLr nImIc, I Lerse ocIII I se deprL.
DIn pourLu cImILIruIuI se vede dIncoIo, pe vuIe, suLuI
ComneLI. I venI dor de Suu. PornI nLr-ucoIo, s-I
muI(umeusc. Dur oure nu eru preu de dImIneu(? Bu du,
dur nLrebureu IuI rmuse Ir rspuns. Mergund, se
gundeu Iu IonduI de sLuLornIcIe ce LrebuIe s IIe nLr-o IIre
cu u SueI. Mum-su o cunoLeu bIne, se vede, deourece
uLuLu I vorbIse de eu. Ce pcuL c eru IoLruL s nu se
nsoure!...
Cund ujunse Iu ComneLI, deLe de un urguL cure udu
IIorIIe.
- Dourme cuconI(u, mI IIcuIe?l- Du' cum o s
dourm pe vremeu usLu!...l- Dur cuconuuI MIIuI?l- A
IeIL. DumneueI e Iu bIserIc, Iur cuconuu... e pe semne Iu
cump.
OmuI I urL drumuI cLre bIserIc, unde ujunse dup
cuLevu mInuLe. De depurLe se vedeu sLrIucInd ucoperIuI
de LInIcIeu, Iur n cIopoLnI(e IemnrIu scIeIeIor I cIopoLeIe
nIIe. n curLe se jucuu copII n ImIneI I cu cmu(u uIb
Lrus pesLe I(urI, Iur Iu bruu cu beLe. u ue, srucI
ncovoIu(I pe cuLe un b(; bube gIemuILe pe purdoseuIu de
crmId; copII mIcI ce se jucuu cu cuLe un mr. BIserIcu
eru de zId, ncpLoure, zugrvIL cum de muIL, dur nc
cuvIIncIous. CuLupeLeuzmu, nnegrIL de Ium, eru
gurnIsIL, Iu IcouneIe murI, cu perdeIu(e uIbe; IconosLusuI
eru mbrcuL cu IIr; pe msu(u dIn mIjIoc se vedeuu IurIurI-
oure cu coIIv, sLrcIInI cu mere I prune, ce propLeuu Iu
rdcIn o IumunrIc; prescurI, grII de vIn, mnuncII
de gIbIoure I IndrIuIm. n sLrunu dIn sLungu, cunLu un
duscI, Iur ceu dIn dreupLu eru gouI, IIIndc ucoIo ezuse
ComneLeunu, LuLI SueI. n dreupLu uILuruIuI sLu n pI-
cIoure un IugIu, mbrcuL n unLerIu, cu Iun(uI ceusor-
nIcuIuI dup guL, cu un IneI sLrunIc n degeL, Icund crucI
pesLe crucI, cu munu rouL prIn uer, Iur cupuI venIc n
mIcure. EI Izbucneu dIn cund n cund n rugcIunI:
"bInecuvunLeuz sLpune", orI "Doumne mIIuIeLe, 'oumne
mIIuIeLe, 'mne mIIuIeLe!", orI puIneu pe nus spre u (Ine
IsonuI, cuLe un "Imn!..." ce zburnuIu mInuLe nLregI. EI
duceu cdeInI(u de Iu o ue Iu uILu u uILuruIuI; eI zIceu TuLI
nosLru ; eI eru, n sIurIL, sLuIpuI bIserIceI. $I LouLe usLeu,
gruLIs, dour numuI IIIndc LuL-su Iusese Iu erusuIIm.
umeu n bIserIc sLu mpr(IL n dou: IemeIIe sIn-
gure, deopurLe, n coud, de Iu ue pun Iu jumLuLeu Ioc-
uIuI, Iur brbu(II, sIngurI, n IrunLe. emeIIe mrILuLe, cu
pIepLnLuru cu concI rou I pesLe cup cu nIrum uIb,
sLuu muI LouLe n genuncII; IeLeIe murI cu IIorI de Lurg Iu
cup, cu obrujII du(I cu rou, cu IusLe de sLumb cu pucIe(eI
ce Ie veneuu pun Iu gIezne, sLuu muI muIL n pIcIoure, cund
veneuu. Brbu(II cu ccIuIeIe mI(ouse LrunLILe jos, ceI muI
muI(I cu pIeLe IungI pe spuLe, unII ruI pe IrunLe, sLuu
drep(I, uscuILund sIujbu cu smerenIe. EI se duu Iu o purLe
cu respecL dIn mIjIocuI bIserIceI, Icund rouL mprejuruI
SueI I uI IeLeIor.
MuLeI rmuse Iung ue. n prImeIe momenLe mIrosuI
de LmuIe I uduse umInLe de nmormunLureu mume-seI I
purc I se urc Iu cup, Icundu-I s suIere. Pu(In cuLe pu(In,
ns, se deprInse cu eI I sIurI prIn u uscuILu cu pIcere
LouL IILurgIIu.
Dup bIserIc, Suu se ncIIn uor cLre oumenI:l-
Bun dImIneu(u.l- SruLm muInIIe. ApoI se oprI s muI
nLrebe pe unu de un copII boInuv, pe uILu duc u meII(uL
cunepu, pe o u LreIu s-o cIeme Iu curLe, pun ce, spre ue,
deLe cu ocIII de MuLeI.
- TIens! c'esL vous?l- C'esL moI. AcesL IeI de u vorbI
n guru eI eru neIIresc, I se vedeu bIne c uscundeu o
sLungcIe. eLeIe I scuLurur de mun, cu coLuI n sus,
dup cum scrIu Iu pruvIIu guvernunLeI mIss SIurp. eIr cu
Lo(II dIn curLeu bIserIceI, cu Iumeu dup eI, I se ndrepLur
spre cus. Suu se Icuse roIe, rudeu, se-nLrerupeu n
vorb, pIecundu-se spre MuLeI, cure eru de purLeu ceuIuIL.
- SLuI s dejunezI cu noI, nu-I uu?l- Nu se pouLe.l-
Du' de ce nu se pouLe?l- IIndc n-um IsuL vorb
ucus.l- Ce-I muI Iesne, LrImIL eu un om s spuIe... duIceI
AgIuIe c nu vII.
- Nu... uzI e dumInIc, nu ude bIne s-I Ius
sIngurI.l- VIne I preIecLuI.l- Un cuvunL muI muIL cu s
nu rmuI.l- De ce?l- Au. Pe mIne m uLeupL duIceu
AgIuIe, Iu dumneuLu vIne duIceIe preIecL...
Suu buInI n rus:l- Zu uu, vecIne: n-uI nIcI un
Iuz.l- Bu nIcIdecum, zIse MuLeI, pe jumLuLe gIumInd I
pe jumLuLe serIos.
- Bu nu, zu, nu vreI s rmuI?
- Nu poL usLzI. PoILeLe-m uIL duL, I vIu cu
pIcere. BInen(eIes, Ir preIec(I.
- NIcI vorb, zIse Suu, Lrecund nspre purLeu IuI I
Iuundu-I de bru(. Du' cuIeuuu sLuI s-o IeI cu noI?
- Am IuuL-o deju, ns sLuu. O s m-upuce soureIe...l-
Nu-I nImIc: Le LrImILem cu Lrsuru. n cerduc, Iu umbr,
TurIc uduse cuIeuuu, zumbInd bucuros IuI MuLeI.
- PoILI(I cuIeuuu, cuconuuIe?l- Nu, muI(umesc.l-
C dour e IcuL de cuconI(u nousLr "n prIsoun".l- $LIe
cuconuu, zIse Suu IrILuL; Ius Luvu pe mus I du-Le de-(I
cuuL de Lreub.
TurIc zumbI cu supunere I se reLruse.l- E suprLor
cu prosLIIIe IuI; LouL zIuu ndrug Iu rudIcuIe. AIuILIerI eru
IurIos pe bucLreus c nu LIe s Iuc "urdevrurI" LocuLe.
De unde I-o II InLruL n cup c pLIgeIIIe LocuLe sunL Iors-
d'oeuvre.
ApoI nLorcundu-se spre MuLeI, cu gru(Iu eI senIn:l-
Zu, nu vreI s IeI nImIc?l- BIne, s Iuu cevu, cu s-(I Iuc
pIcere, dur ce?l- OrIce vreI.l- Dour pouLe mIere, zIse
eI. Rudeuu umundoI uducundu-I umInLe de duLu LrecuL.
MuLeI se uILu Iu eu ncunLuL de ndemunureu cu cure se
mIcu. Eu purLu o rocIIe de IuIur uIb cu o cIngLoure de
pungIIc, ce-I cdeu pe o purLe, n dou IungI cupeLe. Cund
Lreceu pe Iung dunsuI, sLoIu I uLIngeu pesLe genuncII, cu
mIdIerI purIumuLe. se preu c nu vzuse nIcI o rocIIe
muI bIne croIL I muI sImpuLIc. Ar II vruL s puIe munu pe
cupLuI pungIIceI I s-o munguIe. Suu se uez jos n Iu(u
IuI.
- Mury, udu LubIeIe, Le rog. eLeIe se repezIr
umundou s-uduc cuLIu cu LubIeIe.l- Nu LII cuL semenI
cu o IIoure!... zIse MuLeI deoduL.
- VuI, vecIne, ce compIImenL!l- AdevruL; ur II IosL
muI bIne s Luc, ns mI-u venIL uu de IIresc! SemenI n
udevr cu o IIoure. HuIneIe pur usLzI c uu crescuL pe
dumneuLu, cum cresc IIorIIe crInuIuI dIn eI nsuI.
Eu se Icuse roIe de pIcere I se oprI dIn pregLIreu
cuIeIeI, mpIngund uor ceucu depurLe de dunsu. ApoI se
pIec n jos I se uIL Iu rocIIe.
- (I pIuce? E sImpI nu-I uu?...l- MInunuL! eLeIe
se nLourser cu cuLIu cu LubIe I se puser s-I beu
cuIeuuu n IInILe.
Suu nLInse LubIeIe pe mus I-I urL cum se ueuz
pIeLreIe, cum se urunc zuruI, cum umbI jocuI, cu
nIesnIreu unuI udevruL sLuIp de cuIeneu. Dur ocIII eI
uduncI uveuu o prIvIre uLuL de preocupuL, ncuL se vedeu,
dIn geneIe Ior, ce se mIcuu gundILoure, c mInLeu e n uIL
purLe. Guru zumbeu, umed de IerIcIre. Munu sLung, cu
cure uruncu zuruI, Lremuru. CuburIIe sILuu uIur dIn cuLIe,
Iur MuLeI se pIecu s Ie udune. Eu Ie Lreceu n munu
dreupL, dur nIcI cu uceusLu nu IzbuLeu muI muIL.
- Purdon!... Nu LIu s muI urunc... Dup un mInuL Iur
srI zuruI, czund pe scundurI.l- Du' ce IucI, mumun? zIse
Mury, uILundu-se Iu eu cu mIrure.
Eu, dIsperuL, I duse muInIIe Iu ocII, roIe I
respIrund cu greuLuLe. Preu c rude, ns buLIsLu-I se
uduse de IucrmI. eLeIe se uILuu unu Iu uILu, neIInILILe, Iur
MuLeI zumbeu, Ir s prIceup ce e. Suu se scuI de pe
scuun I, grbIL, InLr nunLru. SurorIIe eI se Iuur dup
dunsu. Eu InLr n oduIu eI, unde czu pe o soIu, cu buLIsLu
LoL Iu ocII, pIungund.
- Mumun drug, ce uI? VIcLorIo, udu IIuconuI de pe
musu meu. Mumun, (I-e pouLe preu cuId?... ce uI?...
BInIor, eu I Iu muInIIe de Iu ocII I respIr dIn
pIIn.l- N-um nImIc, drug... Am ume(IL. PouLe c mI-e
preu cuId. Du-Le, Le rog, de sLuI cu MuLeI. VIcLorIu o s m
ujuLe s m scIImb.
- S cIem pe Mundu?l- Nu, IeLI(o. Mury IeI,
nesIgur, I venI n cerduc, Iu MuLeI. n urmu eI, VIcLorIu
InLr repede Iu Suu, guIuInd I guLu s pIung I eu. Suu
sLu LoL jos, uILundu-se drepL nuInLeu ocIIIor.
- |I-u LrecuL, mumun drug? GIusuI IeLeI eru uLuL de
mIcuL, ncuL sor-su pru u revenI Iu ceIe dImprejur.
- MI-u LrecuL, IeLI(o. VIno-ncouce. VIcLorIu se uez n
genuncII Iung soIu, Iur Suu I Iu cupuI n muInI I I-I
sruL cu o udevruL IrenezIe. O puLere ne(rmuIL de
sImpuLIe, de IubIre de Iumeu nLreug I rsrI n suIIeL, I
purc, sLrungund n bru(e cupuI IeLeI, muI(umeu o nevoIe
IIzIc de u munguIu pe cInevu. Dup cuLevu momenLe se
scuI veseI ruzund:
- MI-u LrecuL, IuIdem. n Iug, I neLezI pruI Iu
LumpIe, muIe o buLIsL n up I-I rcorI obruzuI, upoI IeI.
Se duse, zumbInd, drepL Iu IocuI eI de muI-nuInLe. MuLeI se
uIL Iu eu, mIruL I ourecum nedomIrIL de ceeu ce se
nLumpIuse. Eu nu ndrzneu s-I rIdIce ocIII spre eI.
- Sper c nu eu sunL cuuzu...l- Nu, nu, nu: mI-u venIL
un IeI de ume(euI... de cure nIcI eu nu-mI duu seumu.
PouLe IumuI dIn bIserIc... cIduru... n sIurIL, u LrecuL.
Pe cund eu vorbeu, un docur cu doI cuI IrumoI InLr pe
pourL.
- HuILI! PreIecLuI, zIse DumIun, scuIundu-se I voInd
s Iug.
Suu se nLourse cu prIvIreu cLre pourL.
- Nu Le sperIu, nu-I preIecLuI, zIse eu ruzund. eLeIor,
Lerge(I-o!... cuL muI e vreme.
eLeIe n(eIeser I se Icur nevzuLe.l-Tnuse Scu-
LIu, cu cuII Iuu(I de Iu OLopeunu. Trsuru se oprI nuInLeu
scrII I, n udevr, Tnuse ScuLIu se cobor, dund I(urIIe
n munu vIzILIuIuI. CuII eruu mInunu(I: cu pIcIoureIe
dInuInLe nIIpLe depurLe n nIsIp; cu cupuI sus, mucund
dIn zbuIe; cu IumurIIe de urgInL, nImu(I Iu o Lrsur
eIegunL: eruu de un sLII desvurIL. n coudu LrsurII ns,
sLu un (rnoI, ncI(uL cu cIuboLe, n spInure cu un puILon
de-u sLpunu-su, ros I IeIL de soure, Iur n cup cu o
pIrIe nuIL, ce-I veneu pun pesLe urecII, soIous I
zdruncInuL cu o vecIe bruoveunc. AceusLu du de goI LoL-
uI: se vedeu c Lrsuru I cuII LrebuIuu s IIe cumpru(I Iu
mezuL, orI Iuu(I umuneL, de Iu vreun om cumsecude - uILIeI
n-ur II IosL uu de corec(I Iu un sLpun cure uveu o use-
meneu prub de vIzILIu.
ScuLIu eru mbrcuL cu un soI de IuIuL de drII, cure, n
gunduI IuI, eru IcuL cu s-I upere de pruI I LoLoduL s
rpuIe Iumeu de gIIduIe. MuLeI n(eIese dInLr-o
uruncLur de ocII penLru ce uncIIu-su I gseu mILocun.
Tnuse se uez pe un scuun, pIcIor pesLe pIcIor, I
ncepu u se Irecu pe IrunLe cu buLIsLu.
- PLIu... du' cuId e, nenIoruIe!... C I-um zIs IuI or-
guIescu: nu Le duce, Gu(... ce s ne osLenIm noI cuII pen-
Lru o rubI cu PunuILopuIo! Dur e de un unLeLmun, dom-
nuIe!...
- EI, I-u(I uIes? nLreb Suu.l- -um uIesr.l-
BIne-u(I IcuL.l- Eu unuI nu erum de Idee. PunuILopuIo,
dIpoLuL! Un prosL, un Iu! S muI Iuse IocuI I Iu uI(II, c
ucumu e vremeu LInerIIor. UILe, d-nuI MuLeI, bunour; eu,
un uILuI cu mIne...
- O s-(I vIe vremeu I dumILuIe, zIse Suu, zumbInd.
Du' IrumoI cuI uI.
- V pIuce?l- mI pIuc muIL.l- O mIe cIncI suLe de
IruncI. NumuI IumurIIe Iuc muI muIL, zIse eI, ngumIuL de
muI(umIre.
- AdevruL.l- EI, uu-I cu boIerImeu nousLr; Iu bunI
cu dobund cu s peLreuc Iu sLrInLuLe, I cund Iu pIuL,
LuI. NoI sLm coIeu I ne roudem dIn ungIII, cu s Ie
pILIm urenzIIe, Iur credILorII dumneuIor Ie vund uverIIe Iu
mezuL.
- u Ius, d-Ie Tnuse, c LoL dumneuvousLr sunLe(I
credILorII.
- Coun Suo, s m buL Dumnezeu duc uveum s
Iuu un bun. CuL um (InuL moIu IuI, du... nu m duu Iu o
purLe. Aveum un sumsur Iu BucureLI, cure, numu ce-mI du
o depe: "Tnuse SoLIrescu, VIdenI. n curund upu Iu
mour". EmedIuL m porneum Iu gur, I numuI uu, cu dIn
nLumpIure, Lreceum pe Iu IuIcowsky, unde CosLIc
OLopeunu opIu prIn LouLe coI(urIIe cu cmLurII. Cum m
vedeu, mI sreu de guL. "Ce noroc! cuL pIcere!" Eu m
Iceum nIznuI. Numu ce m scoLeu uIur, m urcu n mus-
cuI I IuIde! N-uveu IescuIe n buzunur, dur muscuIuI, mus-
cuI. $I numu ncepeu vorbu: "c, nene Tnuse, s-mI duI
cIncI mII de IruncI". "N-um, coune CosLIc!" "De, gseLI
dumneuLu Iu un buncIer, I s (I-I opreLI dIn cuL..." "Dour
uu". $I numu rmuneu Iu BoIIvurd Iur eu, nenLuIe, vIru
prIn IpscunI cu Lrsuru boIeruIuI, cumprum mumeI ceIe
de LrebuIn(, I pesLe o jumuL' de ceus m-nLorceum. "EI, uI
gsIL?" - "CIIpurIIe um gsIL, dur mI-e I ruIne s v spun
cu cuL". - "Cu cuL o II". - "Un uIurIsIL de jIdun dIn HunuI
cu TeI: cere 1; Iu suL I zIce c Iu un boIer cu d-vousLr nu
d muI pu(In de zece mII de IeI... "n sIurIL, ce s muI
ncurc vorbu, cund I erum urendu, I cIupeum; dur de usL
duL, nImIc.
Dup uceeu Lcu I pru u se gundI. MuLeI I Suu se
uILuu Iu eI.
- mI pure ru.l- De ce? I nLreb Suu.l- TrebuIu
s-I Iucrez muI bIne.l- Nu eLI muI(umIL?l- BIne, coun
Suo, nu vezI c I-uu muncuL uI(II... Nu eru muI bIne s-I puI
eu n pung, c mI-um LrecuL o vIu( nLreug muncInd pe
pmunLuI IuI?
- TocmuI de uceeu, eu credeum c ur LrebuI s uI mII
de eI, LocmuI IIIndc uI IcuL sLure pe moIu IuI.
Tnuse ScuLIu pIesnI dIn degeLe I uIer cu un
urpe:l- BoIerII, boIerII, cum se upr!... EIe! s-uu dus
vremurIIe uIeu. Acumu cIImIru! AI bunI? eLI boIer; n-uI
bunI? po(I s III coboruL cu IurzobuI dIn cer, LoL degeubu.
EsLe?
MuLeI, cruIu eru udresuL nLrebureu, deLe dIn cup,
purc-ur II zIs "muI ncupe vorb".
- Eu, neucu s-mI LrIusc, urm ScuLIu, c de Iume
pu(In mI pus. MoIu meu, cuII meI. Cund mI vIne gusL de
Iume, pune, CosLeo, cuII Iu Lrsur I Iu gur, bIeLe. EsLe?
- EsLe.l- Bu BrIIu vreI? IoLe-o BrIIu; bu DrgIcu
BuzuIuI vreI? IucL-o coIeu; bu BucureLI s zIcem c vreI?
du-Le, bIeLe, Iu BucureLI. PuruIe s uI, c dIsLruc(II se
gsesc eIe. EsLe?
MuLeI puInI de rus, dur se ncerc s pur IIresc,
neuscunzundu-se de ScuLIu.
- Eu nu-I spuI dumneueI LoL uu? Suu se uIL Iu eI cu
mIrure, guLu s-o umIIe rusuI I pe eu.l- mI spuneuI
mIe?!...l- Se-n(eIege. BrIIu vreI? uILe BrIIu; BucureLII
s zIcem c vreI? poILIm Iu BucureLI. Ce uLuLu juIe IIIndc
OLopeunu I-u vunduL Lrsuru Iu mezuL! CeI pu(In ucumu u
InLruL n munu unuI om cure LIe ce vreu s zIc Lrsur I
cuI.
- EsLe? nLreb Tnuse muI(umIL.
Suu rudeu, cu munu Iu gur, purc se Lemeu s nu su-
pere pe ScuLIu. AcesLu, ncunLuL de succesuI ce uveu, vroI s
urmeze:
- Bu pouLe o s m-nLrebI de ce I-um cumpruL.l- Du'
nu Le-nLreb, IruLe, zIse MuLeI IourLe serIos. ScuLIu rmuse
un momenL cum nedumerIL. ApoI, n(eIegund c ceIIuIL
vreu s rud de dunsuI, se Icu rou.
- AdIc cum vIne vorbu usLu? muruI eI.l- EI, IuI s
zIcem c Le-nLreb.l- Am n(eIes. AdIc dumneuLu vreI s
m-uducI perIpIzon... purc eu sunL prosL I nu-n(eIeg.
MuLeI se prpdeu de rus.l- S Le-uduc... ce?l- us
c LIu eu. ApoI vroI s-o nLourc I eI pe gIum:l- PoILIm
de vezI ce-nvu( dumneuIor n sLrInLuLe. DIpIomu, dom-
nuIe, s-(I vd dIpIomu!... Ce-mI umbII dumneuLu cu Iun-
IIeurI de usLeu.
MuLeI rudeu dIn ce n ce muI Lure, Iur ScuLIu de use-
menI, prund c ure I eI drepLuI Iu rus. Suu I muc
buzeIe, cu s nu uIb ueruI c (Ine purLe IuI MuLeI.
- DomnuIe Tnuse, vreI s IeI cevu?l- O duIceu(,
cuconI(, cu pIcere. I Iu duIceu(u I voI s pIece. MuLeI
I rugu s-I duc I pe eI ucus, ceeu ce ScuLIu prImI
bucuros, IIIndc puLeu usLIeI s-I uruLe cuII.
Cund I Iu udIo de Iu Suu, uceusLu I zIse nceL:l-
MIIuI nIcI nu Le-u vzuL... PuLeum s Le LrImILem cu Lrsuru
nousLr...
- E preu cuId, I-(I osLenesc cuII degeubu.l- Cund muI
vII pe Iu noI?l- Cund vreI; duc nu e preu curund, I
dIseur poL venI.l- ourLe bIne, Le uLepLm dIseur.

Cund Tnuse ScuLIu ujunse ucus, Lruse cu Lrsuru drepL Iu


grujd I propLI cuII n Iu(u unuI mormun de gunoI. EI nsuI
sLeLe Iu( Iu desImureu "IurmsurIIor".
nLr-o curLe mure, se nLIndeuu IreugurI de cuse de nu-
IeIe IIpILe cu IuL; undrumuIe de scundurI; coLIne(e de gInI;
Iumbure; dou pu(urI cu IurcIIe sLrumbe I cu jgIeuburIIe
spurLe, uu c noroIuI eru de-u pururI n IIIn(; o bucLrIe
povurnIL pe o run; grujduI cuIIor, de nuIeIe neIIpILe,
ucoperIL cu sLuI; o porumbrIe nLr-un pIcIor - n IIne, LoL
IeIuI de ucureLe, IcuLe n prIp I pe IeILIn.
n mIjIocuI cur(II, dou perecII de boI sLuu cup Iu cup;
Iu umbru IumburuIuI un buIuI bLrun rumegu; pe vurIuI
gunoIuIuI rucuIu o Lurm de gInI, cu un coco mo(uL; n
noroIuI de Iu pu(urI se LvIeuu LreI porcI; Iu uu bucLrIeI,
o (runc du de muncure Iu curcI. Argu(II umbIuu uIene, de-
ubIu Lrgundu-I cIuboLeIe dup eI. CIduru I un cIocun,
dou de rucIIu muI muIL I moIeeu cu desvurIre.
Tnuse InLr n cus. Un mIros de crum I Iu de Iu
u. nLr-udevr, nLr-o cmru( IIpIL cu IuL pe jos,
mum-su "boLezu" rucIIuI. Un urguL scoLeu spIrL dInLr-un
poIoboc I-I vrsu nLr-o curLoure, umesLecundu-I cu dou
pr(I up. Counu ProIIru, cu un LIsLImeI dezbrobodIL pe
creLeLuI cupuIuI, cu o rocIIe de sLumb murdur, sLu pe un
scuneI de Iemn, cu nu cumvu urguLuI s gusLe vreo
pIcLur de buLur. DumneueI ns se credeu obIIguL "u-
I Iuce o Idee" de IIecure Iurdu de rucIIu. u IIecure
gusLreuI sLrumbu dIn nus I scuLuru dIn umerI.
- M!... c Lure muI e cLrnIL, buL-I Dumnezeu!l-
S muI punem oIeuc de up, coun.l- PI vorb-I: pune
up; c Ie Iuce ru duc o II preu Lure. |runuI musLceu I
vrsu mereu Iu up.
- Eu zIc, coun, s Ie dm muI gIIne up prouspL,
c-I muI snLous.
Counu ProIIru rudeu: BuL-Le Dumnezeu de be(Iv, c
LoL cuLrun uI vreu s beI...l- PI cIne-I Iu s Iuse Iucru
bun. Mcur I muLuIe, cund Le upuc beLeuguI, LoL Iu Iucru
Lure Le LrugI.
- Bu vezI c m-oI Isu s m doboure bouIu.l- D-upoI
bouIu muLuIe u vreu s-o um eu...l- PedepsI-Le-ur Dum-
nezeu, duc-I uu...l- Bu c cIIur uu, numu IeucurIIe s
mI Ie deu.l- Du' ce, m, vreI s beuu drucovenIIIe ce uduce
procopsILu de III-meu?... Ap de vucs, up de Budu, up de
nuIbu, LoL up I Iur up.
- Bu cu s zIcI!l- Eu mI LIu IeucuI: buruIenIIe
meIe... S nu-(I uI(I vorbu, Iu du-Le de mI Ie udu... $LII unde
sunL: sub puL, Iu pereLe. SunL dou sLIcIIoure, unu muI
mure I unu muI mIc. Pe ceu muI mIc s-o uducI.
ArguLuI IeI.l- M, m! OmuI I nLourse cupuI spre
eu.l- S nu Le mpIng ugIIu( s-(I vurI pIIscuI n
sLIcI.l- Pzeusc sIunLu!l- Eu uLuLu (I spuI. DunsuI se
duse drepL Iu cIondIr, I, cum edeu n genuncII Iung puL,
cu Iu(u spre pereLe, puse sLIcIu Iu gur I supse cuL ce puLu.
ApoI I Lerse musL(IIe cu dosuI muIneI, puse dopuI de
coceun de porumb Iu Ioc I se nLourse.
Counu ProIIru se uIL n zure Iu sLIcI I upoI Iu
urguL.l- O s Le Iure sIIn(II, EremIo. EI se Iceu c n-uude.
Dunsu duse sLIcIu Iu gur I deLe ocIII pesLe cup.
- Purc-mI merge Iu InIm, muIc.
- O II peIIn, coun?l- Ce peIIn! RucIIu de drojdII
curuL, cu oIeuc de Izm, de-(I Iu durereu de Iu IIngurIc cu
munu.
OmuI nu muI zIse nImIc, deourece opInIu IuI eru deju
IormuL, cI uLepL s duc sLIcIu Iu Ioc, cu ndejde de u se
nLrI I muI muIL n opInIu de muI sus.
AceusLu eru sLureu IucrurIIor n cmur, cund InLr Scu-
LIu. EI se rezem cu muInIIe de uorII cIIIeruIuI I se uIL
nunLru.
- Du ce IucI, mum, uzI, dumInIcu? de ce nu Le
odIIneLI?l- ApoI du, s m odIInesc... Du' de m-oI
odIInI eu, cIne o s munceusc? bugubon(II LIu? c dum-
neuLu ucumu de poIILIc Le (II, penLru sLrIcuLuI de PunuI-
oLopuIo...
- E, e, desLuI. VezI muI bIne c Le d de goI sLIcIu
uIu.l- Cure sLIcI, ce sLIcI?... sLIcIu cu docLorIIIe?l- u
muI sIbeLe-o cu docLorIIIe, c Le-uI buIvIL.l- M-um
buIvIL eu?... Nu (I-e ruIne obruzuIuI, poLcu IumeI, s-mI
vorbeLI mIe uu! Du' de uIu Le-um IcuL I Le-um crescuL
eu, m?
- Du' eu (I zIc penLru bIneIe d-LuIe.l- S Le Iu drucu,
c muI bIne Le Iceum morL, pcLosuIe. O pIouIe de ocrI
LrIvIuIe se prbuI dIn guru eI usupru IuI. EI nI(u dIn
umerI I InLr Iu eI n oduIe.
- ur s-u mbLuL. Dunsu IeI n curLe I ncepu s sLrIge
mpoLrIvu IuI, c u pus munu pe uvereu de Iu dumneuIuI, c
o (Ine cu pe o sIug, c eu se duce n Iume, I cuLe de LouLe.
Cu(Ivu bIe(I se uILuu Iu eu de Iu pourL, I rudeuu. Eu
scuIpu spre eI.
Dup ce buLjocorI pe LouL Iumeu, InLr n cus,
mLIInd, I se cuIc.
ScuLIu se dezbrcuse I eI I se uruncuse n puL. n oduIu
IuI, cu IeresLre mILILeIe I cu perdeIu(e de sLumb roIe,
uLurnuu de cuIe: IruIe, cpesLre I bIcIurI de LoL IeIuI, o
jIIeLc cu munecI, unInuL de un coI(, vreo dou pIsLouIe, o
puc I o geunL; pe jos o perecIe de cIzme de vunLoure,
nILe punLoII cusu(I n cunuvu - I-ncoIo, IuLuI uduL, ce
(Ineu rcoure.
nLIns n puL, ScuLIu se gundeu Iu TIncu(u. TInere(eu I
IrgezImeu IeLeI uprIndeu mInLeu IIcuIuI bLrun. Ce n-ur
II duL s-o pouL Iuu de nevusL! Conu DInu MurguIe( I duL-
oru o de mII de IeI I preu u nu se grbI s-I nupoIeze. u
Ideeu bunuIuI, enLuzIusmuI IuI penLru IuL preu u muI
scdeu. ucruI de cpenenIe eru: s pun munu pe bunI I
pe IuL. O Luse seuc I Icu s se rIdIce pe un coL I s
njure. RsucI o (Igure, vorbInd sIngur, I Iu o pun dup
sIenIc I-I Irec (IgureLu; upoI se rsLurn dIn nou n puL,
sorbInd IumuI cu IcomIe.
AIur pe prIsp, se uuzeuu gIusurIIe muI muILor (runI,
ce vorbeuu LrgnuL.
- C nu-I, mI, IIne PeLreo; de Iu IoLrnIcIu vecIIe, u
IuI Muvru. EI se scouI cu prILen(IeIe dup IoLrnIcIu ceu
nou.
- A'ngIneruIuI jude(uIuI, nu GIeorgIe?l- PI
cum.l- Du' Iu nIcI nu LIe s msoure.l- PI cIc uIu-I
msurLoure dreupL.l- O II, m, c drucu-I meLer.
Tnuse ScuLIu I uuzeu dIn puL I Lurbu de munIe. -ur II
mpucuL cu pe nILe cuInI, duc nu I-ur II IosL IrIc de
juru(I. Se scuI bInIor I se duse s se uILe Iu eI de pe
IereusLr. Eruu ceI muI durjI dIn suL. EI I mbrc IuIbruI
de drII I IeI Iu eI. CIocoLeu de munIe, dur se sLpuneu.
|runII se scuIur cu Lo(I n pIcIoure, cu ccIuIu n
mun.l- Bun vremeu, oumenI bunI.l- SruLm
muInIIe, boIeruIe.l- D-upoI, ce dorI(I de v-u(I scuIuL pe
vremeu usLu s venI(I Iu mIne?
- ApoI ce s dorIm, coune? snLuLe dorIm.l-
SnLuLe s deu Dumnezeu. AILu?
- PI Iu, IurLIu usLu... UnuI dIn eI scouse dIn sunuI
cmII un moLoLoI de busmu I, desIurundu-I cu muInIIe
IuI crpcIouse, deLe de o cILu(Ie.
Tnuse se Icu rou.l- E o "ceLu(Ie", zIse eI. Nu LI(I
dumneuvousLr c uu um vorbIL: s ne cuLm IIecure
drepLuLeu Iu judecuL.
- PI gIIne, coune, uu ne-u IosL vorbu?... zIse ceI muI
bLrun dInLre (runI. NoI (I-um spus c Iu judecuL nu
mergem. MuI gIIne-(I Iucem vo povur...
- PI ce povur s-mI Iuce(I, oumenI bunI?... c
dumneuvousLr nu Ie mpIInI(I nIcI pe ceIe vecII.
- He! pcuLeIe nousLre, d-upoI cIne-(I munceLe
pmunLuI, coune?...
- BunII meI, bude.l- -uuzI, m, zIse unuI, eu pun
uzI n-um pomenIL bun de Iu eI.
- Tuc-(I guru, m, eILere, zIser cu Lo(II. ScuLIu se
uILu Iu eI pe sub sprunceun. ndoI IurLIu I vru s-o deu
nupoI (runuIuI de Iu cure o Iuuse.
- n sIurIL, Iuu(I-v "ceLu(Iu", I muI bIne uu: Iu
judecuL nIcI eu nu v-neI, nIcI dumneuvousLr nu m
neIu(I.
|runuI nu vru s-I Iu cILu(Iu nupoI.l- D-upoI purc
n-o s ne judece LoL boIerII.l- Corb Iu corb nu-I scouLe
ocIII, udug eILer.l- CI Luc-(I guru, m neu eILere.l-
A buL un pIru( Iu grec.l- Bu n-um buL nIcI deIeI, du'
ce umbI s ne Iu pmunLuI!...
- Au esLe, zIser muI muILe gIusurI. CeI dIn IrunLe,
muI bLrunI, cuLuu s-o Iu muI pe domoI.l- NoI, de Iu
IoLrnIcIu vecIe n-um IosL supru(I de nImenI, sLrIg
eILer, n mIjIocuI (runIIor; ce vIne eI ucumu s ne Iu
pmunLuI!
- M, du' IuLe Le-uI IcuL, bude eILere, zIse ScuLIu,
rou de munIe, dur LoL cuLund s se sLpuneusc.
- uLe m-um IcuL, c umbII s ne IurI pmunLuI,
LuIIuruIe!
Vreo cu(Ivu (runI I Iuur de spuLe I-I deLer Iu o
purLe.l- S nu-(I cuIce cIIcIoruI pe ogoruI meu, c Le
zburLuIesc! sLrIg eILer.
- E buL, coune, s nu-(I IIe cu suprure.l- us c-o
s-I nv( eu mInLe!... EI, ce muI vre(I de Iu mIne?
- ApoI s nu ne IuI pmunLurIIe, sruc de muIcu
nousLr, c ne IuI copcIIII pe drumurI, coune.
- Ce-o s v Iuc eu, mo SLoIco! Pe pIunurIIe meIe de
IoLrnIcIe uu sL, c grInduI de Iu CucuIe(I pun Iu
IeIeLeu esLe uI sLuLuIuI; eu sunL duLor s upr uvereu sLuL-
uIuI, c uILIeI o pILesc dIn buzunuruI meu.
- D-upoI sLuLuI de ce nu s-u muI scuIuL pun ucuIcu?...
eI nu Iu de Iu noI, eI ne d, c de uIu-I sLuL.
- O II... CIne v-u muI bguL n cup I usLu?l- ApoI cIc
o s vIe porunc de Iu guvern s ne mpurL LouLe uIeu.
- S-o uLep(I, mo SLoIco.l- PI noI nu LIm, coune:
omuI Ir curLe e cu vuI de eI; du' uu s-u zvonIL, u venIL cIc
de Iu RoIu porunc s ne mpurL pmunLurI.
- S v mpurL pmunLurI!... GreIe vremurI um ujuns,
s-(I spuI drepL! Du' dumneuLu uI prImI, mo SLoIco, s-(I
mpurL pmunLuI? uI prImI s-(I Iu IuLu I muIereu; s-(I
mpurL uLernuLuI; s-(I Iu ouIu de Iu Ioc; s-(I mpurL boII
de Iu jug, c dumneuLu uI puLru Iur be(IvuI Iu cure m-
njur n-ure nIcI unuI, IIIndc I-u buL.
- Du, or um buL bunII LI, m cuIIcuIe, zIse eILer de
Iu o purLe.
- S-(I Luc guru, Io(uIe, c Le mpuc! rcnI Tnuse Iu
eI.l- u muI (Ine-(I guru, m eILere, zIser muI muI(I.
eILer Lcu. ScuLIu, sIm(Indu-se uscuILuL, urm:
- |I-uI mpr(I boII cu eI, Iu?... D-I I IuI doI boI, c eI
n-ure I "mneuLu" uI puLru, Iu?
ScuLIu se uILu Iu eI I cu coudu ocIIuIuI Iu ceI de prIm-
prejur, muI(umIL de eIecLuI ce Iceu. SLoIcu I Lreceu cu
dosuI puImeI pe coLoureIe de musL(I:
- PI duc e s-I dm doI IuI eILer, coune, eu nu um
decuL puLru, Iur muLuIe uI o cIreud nLreug: d-I I IuI,
srucuI.
BLrunuI SLoIcu musLcI, pe cund ceIIuI(I se IoIuu nLre
eI, nendrznInd s rud.
- Eu, IuI eILer, boI?... orIcIouIc, zIse Tnuse, uvund
ueruI de u gIumI. Merge(I cu Dumnezeu, oumenI bunI, I Iu
zIuu nI(IreI venI(I Iu judecuL, c-I numu de Iorm, cu
s nu m-upuce sLuLuI.
- MuI rmune(I snLoI, coune, du' noI Iu judecuL nu
venIm, I nIcI judecuLu s nu cuIce pe Iu noI, c nu e bIne.
Tnuse InLr nunLru, cu cILu(Iu n mun, Iur eI se
deprLur, vorbInd I dund dIn muInI.
- AI drucuIuI, mI-uu IsuL "ceLu(Iu"... Bre! u ujuns
(runuI muI IreL cu boIeruI, zIse eI, cu moruI.
$ezu pe murgIneu puLuIuI I se gundI Iumund. Dup
cuLvu LImp InLr mum-su, spsIL I necjIL, I merse de
se uez pe un coI( de scuun, Ir u zIce nImIc. EI se uIL Iu
eu mIcuL. CuL puLeu bdrnIu IuI s ngduIe senLImenLe
nuILe, eIe eruu penLru bub. I IerLu LouLe ceIeu, pun I
be(Iu, IIIndc, de, "o mum ure omuI".
- EI, ce uI de Le-uI supruL uu? Eu du dIn cup I-I
Irungeu muInIIe, zburcInd dIn gur cu un copII ce sL s
pIung.
- -um uuzIL... pe eILer... nu I-ur muI rbdu
pmunLuI...
- EI!... I de usLu Le-uI necjIL uLuLu?l- Cum s nu m
necjesc, muIc!... AuzI dumneuLu, (run obruznIc!
- Eru beuL.l- BeuL, Iu?l- ApoI be(Iu o s puIe cupL
Iu muIL Iume, zIse eI cu n(eIesurI.
- Au zu, be(Iu. Beuu, buL-I mumu IuI Dumnezeu, de
sLIng pmunLuI.
- Dup uceeu se scuI n pIcIoure I se upropIe de eI cu
mure LuIn.
- Tnuse!...l- EI, ce-I?l- Oure s nu-I vure coudu I
"IoduIuI"? AceusLu eru porecIu IuI conu DInu.l- u Luc-(I
guru, muIc.l- ucu Luc, zIse eu repede, ducundu-se dIn
nou pe coI(uI scuunuIuI.
- "oduIu" duc ur puLeu I-ur pILI duLorIu.l- u
sIunLu uLeupL. Te-u gsIL pe dumneuLu prosL I-I jouc
cuIuI cum I pIuce.
- Ce Iuce?l- CIIur uu. Te (Ine cu vorbu s-(I deu IuLu.
Purc cIne LIe ce muI scuI. eLe penLru dumneuLu cuLe
poILeLI...
- OIeo!... S nu m Iuc, c-I vund I cenuu dIn
vuLr.l- S I-o vInzI, procopsILuIuI, c-I cu coudu n sus cu
o cupr ruIous... Acu u muI venIL I IIngoureu de nepoLu-
su I nu muI ncupI de eI.
- DoILoruI ceI mure!l- DoILor, Iu?... NIcI pe CoLeI
dIn curLe nu I I-u du n seum. Eu zIc s-I puI "sIIesLru".
- Bu vezI c nu.l- S-I puI "sIIesLru", I s-I vd eu
venInd coIeu Iu mIne, I LIprIndu-mI muInIIe I pe o purLe
I pe uILu, I eu s-I spuI: "Nu puLem, nu puLem". CIocIov-
Inu drucuIuI!... C d-uIu mIum ros eu puImeIe, muncInd cu
rposuLu LuL-Lu, cu s sLrungem bunI, s Ie dm Ior, I eI
s ne Iuc muLre... AcuI s Le ducI I s-I puI "ezecu(Ie."
- EI, nceL, nceL.l- Bu nIcI un nceL.l- ZI s-mI deu
de spIuL.l- BuLe-I-ur Dumnezeu de cuIIcI nIumuru(I.
Dup cuLevu mInuLe, InLr jupuneusu I(u, o dudun de
muIere cuL un munLe. Eu uduceu un IIgIeun de urum, cu
IbrIcu de up n mIjIoc, o cuLIe de LInIcIeu cu o couj de
spun, I, pe umr, un Lergur de (ur. Dup ce uez LoLuI
pe un scuun, I uduse dInuInLeu IuI ScuLIu I-I Lurn s se
speIe.

MuLeI se duceu Iu ComneLI muI n LouLe zIIeIe. Se


obInuIse uu de muIL cu drumuI ucesLu, ncuL, cund I muI
uduceu umInLe de vorbeIe mume-seI I ncercu s muI puIe
Iruu pIcereI de u vedeu pe Suu, I se preu c-I IIpseLe
cevu. Dur uLuncI I zIceu c e duLor s se duc, LocmuI cu s-
o cunousc muI bIne.
nLr-unu dIn ucesLe zIIe de cumIn(enIe, pe cund rLceu
sIngur, cIure, pe murgIneu moIeI, se oprI Iu bosLnrIu
unuI IIpoveun.
AezuL n mIjIocuI cumpuIuI, pe muIuI unuI Iuz de
mour, coIIbu sLrjuIu un drum mure, nLInzundu-I um-
bruruI deusupru grmezIIor de pepenI. IpoveunuI cu Ie-
meIu I cu dou IeLe ncrcuu un cur cu Iun. nduL ce-I
vzur, venIr Iu eI. OmuI, cu cupuI goI I cu cmuu roIe
pesLe punLuIonI, se upropIe de eI I-I sruL munu; IemeIIe
de usemeneu. ApoI unu dIn eIe uIerg nunLruI coIIbeI I
venI cu un Iund curuL I un Lergur, pe cund IIpoveunuI
scoLeu dInLr-o group un pepene enorm, pe cure-I LIe pe
Iund. PepeneIe eru mInunuL. Cu cusLuru nIIpL n mIez,
IIpoveunuI I-I uez dInuInLe, I upoI se deLe Iu o purLe.
EI rmuse sIngur, uILundu-se pe cump. SoureIe upuneu
n dosuI coIIbeI, IumInund pIezI mIrILeIe rouse. CuL vedeu
cu ocIII, nu nLuIneu decuL peLe gIbuI de ourze seceruLe,
orI suIuLurI bLLurILe, pe cure IcI I coIo rmseser n pI-
cIoure curnu(I zgrIbuII(I I LuIe de LurLunI. DepurLe, pe
drum, un vILuc de pruI preu c vIne spre coIIb, cu cIne
LIe ce cruI n mIjIoc.
Un senLImenL de puce ne(rmurIL, de ourb supunere
vremeI ce Lrece I ngIbeneLe pusLIurIIe, du prIveIILeu
IocuIuI. Purc uu LrebuIu s IIe. DeprIns ucum cu IIreu
(runIIor, n(eIegeu muI Iesne nuLuru dup oumenI, decuL
pe oumenI dup nuLur. IuIeruI drume(uIuI ce noupLeu se
nLource ucus, I n cuLevu noLe cIInuILe spune
nduIoureu omuIuI, eru IurIu pusLIeL(eI uceIeIu; cIIpurIIe
IInILILe uIe cosuIIor rsIrungeuu IumInu ourecum LurzIe u
soureIuI upunund. $I se sIm(I eI nsuI cuprIns de descuru-
jure, uILundu-se nuInLe. "O II", uceusL vorb uLuL de
romuneusc I venI n mInLe. $I de Iu vorb I prInse gunduI
sourLeI (runIIor: ce bunI eruu c o prImeuu uu cum eru!...
I uduse umInLe de IoLrureu de u Ie Iuce couI, pe cure
eru depurLe de u o uduce Iu ndepIInIre. nIIpse cu(ILuI nLr-
o IeIIe de pepene I se puse u scouLe semIn(eIe dIn uIveoIeIe
Ior mbrumuLe de zuIr; Iu, uu Le Iu vIu(u, cum Iu o up
udunc un puI I-I pourL domoI de Iu un coL uI muIuIuI Iu
un uIL coL; upu curge, nceuL, I Lu curgI cu eu, Ir s po(I
Iuce cevu.
VILucuI de pruI se upropIu, Iur eI se uILu IInILIL Iu
drum. Eru o Lrsur cu doI cuI. Cund ujunse n drepLuI
coIIbeI, I se pru c recunouLe Lrsuru SueI, I, Ir s se
muI gundeusc, srI de unde se uIIu I Icu semn vIzILIuIuI
s opreusc. n uceIuI LImp, de sub couI LrsureI se IvI
cupuI SueI, cure nu-I vedeu I, mIruL, preu c vreu s
cunousc cuuzu penLru cure se opreu. Cund ns recunoscu
pe MuLeI, se deLe jos repede I venI Iu eI cu munu nLIns.
- Ce Le IucI pe uIceu, omuIe? EI deLe dIn cup, neLIInd
ce s rspund.l- UILe, muncum un pepene.l- Ce bun
Idee! MI-e uu de seLe... $I Ir s muI uLepLe uIL poILIre,
se uez pe bunc, I rIdIc pun Iu vurIuI nusuIuI vIuI des
cu cure eru ucoperIL, I se puse s LuIe buc(I mIcI de
pepene I s mnunce. Eru ncunLLoure. OcIII, prIvInd
spre eI, rudeuu de IerIcIre. Munu, sLruns n mnue, upsu
uor I eIegunL pe muneruI bIeLeI cusLure.
- Cum uI ujuns pe IocurIIe usLeu?l- UILe uu. Du' vezI
ce bun pepene? nu muI mnuncI?l- MuI(umesc, um IuuL
numuI cu s-mI Lreuc de seLe...l- Du' Iu spune, cum Le
gseLI pe uIcI?l- ApoI, cum s m gsesc... mI eru uruL I
um IeIL s m muI pIImb.
- Au?... Vu s zIc Iu noI nu vII, IIIndc eLI ocupuL, I
pe uIL purLe umbII sIngur pe cump, s-(I Lreuc de uruL.
- UmbIu s-mI Lreuc de uruL I s-mI cunosc bIne
moIu.l- Du?l- Du. ApoI, "s-mI Lreuc de uruL" e o
vorb. Eu, cu muI(I oumenI, Iug de uruL, dur n uceIuI LImp
um nevoIe cuLeoduL de sIngurLuLe.
Eu se uIL Iu eI, cIIpInd des I prund c vreu s
pLrund n(eIesuI vorbeI.
- AsLu e udevruL, zIse eu, dup un momenL de
Lcere.l- Nu-I uu?l- Du. Dur LoL ur LrebuI s vII Iu noI
muI des.l- O s vIu. (I spun drepL c u venI I muI des,
ns m Lem s nu IIu suprLor cu vIzILeIe meIe.
- MuLeI! EI rIdIc repede ocIII spre dunsu, surprIns de
u o uuzI cIemundu-I pe nume. Suu se-nroIse I se uIL n
pmunL.
- MIIuI o s pIece n curund, I doreLe muIL s Le
vud, udug eu cu unevoIn(.
- PIeuc?... O s-I nso(eLI I dumneuLu?l- PI ce s
Iuc?... EI rmuse cu muInIIe ncrucIuLe pe genuncII,
gundInduse. Suu pIecu!... Eru penLru eI o vorb nou I
uproupe Ir n(eIes. Se uILu Iu dunsu Iung. Eu, cu vurIuI
umbreIu(eI, mIcu un puI, jos, pe pmunL.
- Nu IeI nILe pepenI s-I ducI ucus? LoL eLI cu
Lrsuru.l- Bu du. IpoveunuI uIese ce uveu muI bun n
group. MuLeI I uez cu grIje Iu pIcIoureIe LrsureI, upoI se
duse s-I dezIege cuIuI.
- VIn dup dumneuLu.l- Cum! vII cu mIne, sper. EI
sLeLe un momenL Iu ndoIuI.l- VIn, duc vreI, dur u II
uprIns o (Igur.l- AprInde; mIe-mI Iuce pIcere. eug-(I
cuIuI Iung uI meI I IuI s mergem, c upune soureIe.
MuLeI voIu s urmeze pove(eIe eI, dur nu IzbuLeu cu nIcI
un pre( s dezIege cpsLruI de Iu guLuI cuIuIuI. Suu se uILu
Iu eI cum Iceu IucrurI pe cure nu Ie nv(use I o buInI
rusuI.
- De ce ruzI?l- Ture muI eLI sLungucI!... IpoveunuI
se repezI de unde eru, I nLr-o cIIp desIcu cpsLruI I
Ieg cuIuI Iung ceIIuI(I.
EI, cu muInIIe n vunL, u Lreub, se urc n Lrsur
ruzund.l- Duc n-um IcuL nIcIoduL meLeuguI
sLu!...l- $LIu... de uIu m-um mIruL I m mIr de IoLrureu
dumILuIe de u rmune Iu (ur... Dur, n sIurIL, bIne IucI,
zIse eu, uezundu-se comod n coI(uI LrsureI.
De Iu o bucuL de vreme drumuI mure Iu IsuL, I rouLe-
Ie Locur muI depurLe pe pmunLuI (eIInos uI cumpuIuI.
mbrcuse umbru LouL zureu, pregLInd cuIeu umurguIuI.
DepurLe, n murgIneu orIzonLuIuI, soureIe dIspruse,
uruncundu-se nLrun oceun de purpur. Ruze cu de opuI se
rIdIcuu pe IunduI IIIIucIIu uI ceruIuI, prund nILe sLropIL-
urI enorme. Se sIm(eu cum vIne noupLeu. O geun vunL
de IumIn se ncIIdeu preIung spre upus. Dungu deuIuIuI,
pe cure eru suLuI, se necu nceLuI cu nceLuI n cIuruI ob-
scur uI umurguIuI.
- Ce momenL ncunLLor!... zIse eI. VezI? Le mIrI de ce
um rmus Iu (ur... uL de ce.
Eu Lceu, pIerduL cu ocIII n punzu orIzonLuIuI.l- Ce
Irumos e!... Nu-I uu?l- Du, rspunse eu cu gIusuI
LremurLor.l- E uu de Irumos c Le rspILeLe de LouLe
osLeneIIIe zIIeI. NImenI nu pouLe prInde ceusuI LrecLor.
NumuI soureIe, n rsrIL I-n upus, pure u-I nsemnu pe
cer.
- MuI cu seum n upus. EI Lcu un momenL. Dup
uceeu, n(eIegund ce gundeu eu, o nLreb:
- De ce?l- Au. n rsrIL e veseIIe, se umesLec o
Idee vug de sperun(. $I n IerIcIre nu se numr ceus-
urIIe. Pe cuL vreme n upus, suIIeLuI nLrevede un sIurIL,
cIIpeIe ceIe dIn urm uIe unuI Ioc ce se sLInge...Nu-I uu?
- Du... n sIurIL, usLzI mI se nLumpI un Iucru ce rur
se mpIIneLe n vIu(.
- Cure?l- AceIu de u vedeu scIImbundu-se o dorIn(
puLernIc, n reuIILuLe, I de u II LoL uu de ncunLuL de reuI-
ILuLe cuL erum de dorIn(.
- AdIc, vorbInd n proz?l- Nu-I desLuI de
IImpede?l- Bu du... dur ce vreI s zIcI?
- Vreuu s zIc c, n generuI, nImIc nu Lrece dIn Iumeu
IdeuI n ceu IenomenuI Ir s nu pIurd dIn Iurmec.
AsLzI mI se-nLumpI conLrurIuI, penLru nLuIuI duL.
Eu ncepu s rud.l- DIn ce n ce muI IImpede.
ncIIpuIeLe-(I c sunL IourLe prousL... De ce nu vreI s
spuI IucrurIIe n bun I curuL IImb romuneusc?
- Bu Ie spuI. Vreum s zIc c de muIL vreme vIsum Iu
scenu usLu Iu (ur, Iu cumpuI nLIns; de muIL vreum s m
nLorc uIcI, s LrIesc n pmunLuI nosLru, s rsuIIu dIn
pIIn I s m urz soureIe... MI s-u mpIInIL dorIn(u, I sunL
LoL uu de IerIcIL ucum, precum erum nuInLe de mpIInIreu
eI.
- mI pure c e nuLuruI s IIe uu.l- E o prere. NoI
nu sunLem depIIn IerIcI(I decuL numuI n IIuzIu IerIcIreI
nousLre.
Eu Lcu un momenL. Dup uceeu uduuse LImId I
nceL:l- Cu LouLe usLeu mIe mI pure c sunL IerIcIL n
reuIILuLe.l- Du, se pouLe. Dur m prInd c dumneuLu eLI
persounu ceu muI vIsLoure...
- Eu?!...l- Du, dumneuLu. Nu vIsLoure n n(eIesuI
vuIgur, cI medILuLIv, rsIrunL nIunLru, LrInd prIn pro-
prIIIe Ior(e uIe suIIeLuIuI dumILuIe I cerund IourLe pu(In de
Iu Iumeu dIn uIur.
- Eu nu LIu; LIu uLuLu, c vIu(u mI pure InLeresunL,
Iumeu n generuI bun I, cu un IdeuI n suIIeL, u LrI un
veuc Ir s m pIung.
- A!... vu s zIc uI un IdeuI?l- NegreIL... CIne nu ure
un IdeuI?l- CIne nu ure... ourLe muIL Iume. Eu deLe dIn
cup I nu muI rspunse. ncepeu s se cum nLunece. Se
uuzeu ropILuI cuIIor pe nLIndereu cumpuIuI, I nu se
vedeu decuL IInIu deuIuIuI ce se upropIu.
- A puLeu oure s Le nLreb ce IdeuI uI? Eu mIc uor
dIn vurIuI unuI pIcIor, zumbInd.l- M uLepLum s m
nLrebI.l- De ce?l- Au.l- ALuncI rspunde-mI.l- Nu
poL s-(I rspund. Acum I venI runduI IuI s Luc.l- AI
drepLuLe, uduug dup un momenL, nu u II ndrznIL s Le
nLreb, duc Le-u vedeu bIne.
Eu ncepu s rud.l- De ce ruzI?... mI pure ru c
ruzI. Dur eu rudeu I muI Lure. EI Lcu cu LoLuI. Dup cuLvu
LImp Lcu I eu, I IurI nu se muI uuzI decuL mersuI
LrsureI.
- urL-m, zIse dunsu, uLIngundu-I uor cu munu.l-
De ce s Le IerL? Nu mI-uI IcuL nImIc.l- Du, dur um rus
prosLeLe... M Ier(I?l- Cum s nu Le IerL. EI I Iu bInIor
munu nLr-uIe IuI I nu muI zIse nImIc. Eruu uLuL de IerIcI(I
umundoI, n umurguI vremII, ncuL ur II dorIL s se duc
Lrsuru muI depurLe I LoL muI depurLe Ir (eI.
- Erum pe drumuI urzLor uI conIIden(eIor, zIse eI
nceL I purc s-ur II gundIL Iu Iumeu dIn mInLeu IuI. AILurI
de doruI meu de (ur, sLu doruI de cInevu, IubIL dur necun-
oscuL. mI preu c LrebuIe s Le nLuInesc. M-uI nso(IL
nLoLdeuunu I pesLe LoL I, cu LouLe usLeu, nu LIum cIne
eLI.
Eu se IIpIse de umruI IuI, LcuL I LremurLoure.l- $I
ucum, cunoscundu-Le, mI pure c eLI uceeu pe cure o
doreum, nLocmuI, uIeveu, muI duIce I muI bun decuL cum
o vIsum...
O Iung Lcere urm vorbeIor ucesLoru. Pun ucus nu
muI zIser nImIc. PIecuL cu cupuI pe umruI IuI, Suu
ncIIdeu ocIII pe jumLuLe I vedeu IInIu deuIuIuI,
nLunecuL, pIerduL, purc ur II IosL o dung pe cer. n uI-
LImu Lremurure u IumIneI upuse noLu o sLeu. Eu preu c
Iese dIn uduncuI LImpuIuI I vIne, vIne spre orIzonLurIIe
nousLre, purLLoure de veLI bune.
Trsuru se oprI Iu pourLu IuI MuLeI. EI se deLe jos,
nceL.l- Ce ru mI pure!... Suu I sLrunse uor de
mun.l- VII muIne?l- Du.l- VreI s-mI spuI, cund veI
venI, ce sLeu e uceeu?... Eu I urL cu munu spre cer.l- E u
sperun(eI I u IerIcIreI.l- $LIu... penLru noI.l- PenLru
noI.l- Du, penLru noI. Dur penLru Iumeu ceuIuIL?l- n
upusuI soureIuI, n uugusL, mI pure c se IveLe consLeIu(Iu
ecIoureI. (I spun muIne cum se cIeum... NoupLe bun.
- NoupLe bun.

EI InLr ucus, senIn, IerIcIL, cu o puLernIc noL de IdeuIIL-


uLe, ce rsunu pun n sLruLurIIe ceIe muI deprLuLe uIe suI-
IeLuIuI.
Suu se deLe jos dIn Lrsur cu o psrIc. eLeIe I MI-
IuI, cure o uLepLuu, sLuu n buIcon cum pIouu(I, IIIndc eru
LurzIu I Ie eru Ioume.
- Du' ce (I s-u nLumpIuL, mumun? o nLreb MIIuI.l-
Nu muI puLe(I de Ioume, nu-I uu? Am pIecuL LurzIu de Iu
VIdenI, I pe drum um nLuInIL pe DumIun, Iu coIIbu unuI
IIpoveun, de unde v-uduc I pepenI. HuI s muncm.
EI se duser Iu mus I Suu InLr un momenL Iu eu s
se scuLure, I dup cIncI mInuLe venI n soIrugerIe cunLund.
- Mumun, nu LII un Iucru?... muIne ne vIne sIunLu de
Iu AgupIu.
- Du?l- A LrecuL subpreIecLuI pe uIcI, I ne-u spus c
muIne, Iu zece, s-I IeIm nuInLe cu LoL suLuI.
TurIc, IecIoruI, cu obIcInuILu IuI nIesnIre de u se
umesLecu n vorb, zIse:
- D-upoI c "premureIe" esLe cIIur uIur cu popu
BuzLIuL.
- Au?... ZI-I s vIn nunLru. Nu Lrecu muIL I un
(run voInIc InLr pe u bInIor, cIcund pe vurIuI degeLe-
Ior. Eru un om zdruvn, cure, dup mbrcmInLe, se vedeu
u II cIIubur.
- SruL muInIIe, cuconI(.l- MuI(umIm dumILuIe,
prImuruIe. Ce uud, c ne vIne sIunLu?
- ApoI, cIc vIne... C nc u LrecuL dI subpreIecL pe Iu
prImrIe I u IsuL porunc s scouLem Iumeu nuInLeu sIIn-
LeI, cu mIc cu mure, dour s-o nduru Dumnezeu cu nI(Ic
pIouIe, c s-u rsucIL porumbuI de LouL Ispruvu.
Suu pru c se gundeLe un momenL.l- u uscuIL,
VuIsune, du' oure LrebuIe pIouIe cu udevruL?l- TrebuIe,
cuconI(, Iu porumb.l- $LIu. Du' ce Iuce Iumeu cure u
rmus cu vruIurIIe n urIe?
- PI, ce s Iuc? C I Dumnezeu nu ne pouLe
muI(umI pe Lo(I.
- CeI ce n-uu cuI uu rmus n urm.l- CeI cure n-uu
cuI or muI LreIeru cu cIIcIoureIe, zIse prImuruI.
- Du' duc vIne pIouIu?
- PI mcur de-ur du Dumnezeu... Du' LII, pun se muI
pregLeLe, pun unu uILu, I-u sIurIL rumunuI (uru de orz.
- BIne, VuIsune. O s LrebuIusc vreo mus...l- PI
cIIur de uIu venIsem, s m rog s ne duI ceIe de LrebuIn(.
Pe cund eI vorbeu, se IvI n spuLeIe IuI poLcupIuI popeI.
Popu VusIIe Buz-LIuL eru cunoscuL Iu o poL mprejur.
Cu puIpunu unLereuIuI prIns n bruu, cu cIoboLeIe
scuIcIuLe I cu burLu nuInLe, eru LIpuI preoLuIuI de modu
vecIe. GIume(, Iucom Iu muncure, scurL Iu sIujb, se (Ineu
de popIe prIn obIceI I IIIndc "duc nu curge, LoL pIc", dur
uILIeI eru urendu I eI; Iuu o sIour de pmunL de Iu unuI,
cumpru Iunu de Iu uILuI, muI du cuLe un bun, doI, cu
cumL, I usLIeI I rIdIcu spuzu de copII ce uveu. Suu nu-I
puLeu suIerI, I-I ngduIu numuI IIIndc rmsese
moLenIre de Iu LuL-su; dur udusese un uI doIIeu preoL,
om cumsecude, cure duceu LoL greuI bIserIceI.
- Mus bun, LuIc.l- MuI(umIm, prInLe. D-upoI, ne
vIne sIunLu, IuI? Popu nu rspunse nImIc deocumduL, cI,
unIndu-I degeLeIe de Iu munu dreupL, boscorodI cuLevu
cuvInLe deusupru meseI, uruncund ocIII IucomI Iu nILe
pLIgeIe mpnuLe; dup uceeu Iu un scuun I ezu, cu
ocIII (InL Iu pLIgeIe.
-Hm!... zIse eI, usLeu pe LurceLe se cIeum "mum
buIId"... $LII, coun AIexundrIno?... cIc un preoL de Iu
deuI Ior u muncuL nLr-o zI pun u crpuL... I de uIu s-u
cIemuL uu: "mum buIId", udIcLeu "u crpuL mumuI"
MIIuI I IeLeIe rudeuu s se Lopeusc.l- Nu poILeLI,
prInLe? zIse bIuLuI, nLInzundu-I o IurIurIe.
Suu se uIL Iu eI, ncrunLund dIn spruncene.l- Mu-
mun, je L'en prIe. Pun s rspund eu, popu I Lrsese pe
LuIer dou pLIgeIe, I se uILu curmezI spre IecIor, purc
ur II vruL s-I ceur cevu.
- Ce doreLI, prInLe? I nLreb Suu.l- M-u rugu de
un pIreI de rucIIu... s Ie Iuc oIeuc de drum, c, precum
zIce sIunLu scrIpLur: "Irunz verde de duI n-uI, Iur mIeIu
bIund suge Iu dou oI".
TurIc I uduse un pIru( de rucIIu, pe cure popu I
uzvurII pe guL, de eru cuL p-ucI s-I ngIIL cu puIur cu LoL.
PrImuruI se uILu Iu eI I zumbeu.l- DumneuLu nu vreI
cevu, VuIsune?l- SruLm muInIIe, cuconI(. TurIc I
deLe numuIdecuL rucIIu, dur omuI, IourLe cuvIIncIos, nu
vru s prImeusc. Suu se uIL Iu eI cuL eru de nLreg I de
cumInLe, I vru s-I urmeze cu dunsuI vorbu muI depurLe.
- Vu s zIc ce crezI c LrebuIe?l- ApoI s vedem ce
zIce prInLeIe. Popu ngII(eu dumIcuLurIIe cuL pumnuI, I
n-uveu vreme s vorbeusc.
- Ce zIcI, prInLe? I nLreb Suu.l- O mus, o Iu( de
mus, IumunrI I LmuIe.l- BIne. AILu nu muI LrebuIe?
Popu rIdIc dIn spruncene c nu.l- S dm guzd Iu preoL
I Iu muIcI, zIse VuIsun, I s vedem de cuI, c pouLe vIne
sIunLu cu drocu.
- BIne, LuIc, s-I du(I, mormIe popu, c cIne d cu
muInIIe, uIeurg cu pIcIoureIe, Iur ceI ce pIunge pe sruc s-
I pourLe LruIsLu.
PrImuruI rudeu, dur vuzund pe pop c-I dezIeug
sucuI cu proverbeIe, I Icu semn s se scouIe.
- HuI, prInLe, c Le uLeupL counu preoLeus.l- S
mergem, LuIc. MuI deLe duc un puIur cu vIn I se scuI.
Dup ce pIecur, MIIuI se puse s Iuc I eI cu popu VusIIe,
zIcund proverbeIe pe vurIuI degeLeIor: " runz verde de
duI n-uI".
- Mumun, mI duI voIe s-mI rup un dInLe, cu s
semn muI bIne cu eI?
-u nu muI vorbI prosLII, zIse Suu ruzund.l- Zu uu,
mumun.l- Rupe(I-I, duc vreI. EI urmur IuzuI muI de-
purLe, dup mus, pe cund Suu se duse Iu eu s scrIe.
Cund se uez jos I Iu condeIuI, sIngur, scenu dIn
Lrsur I revenI n mInLe cu uLuLu puLere, ncuL se rezIm
de spuLeIe IoLoIIuIuI I prIvI drepL nuInLe. Oure eru
udevruL? Eu Iusese? suu o duIce ncIIpuIre de sIne o Iceu
s urmeze, deLeupL, un vIs IerIcIL?
ScrIse dou rundurI IuI MuLeI, rugundu-I s vIn u douu
zI I s vesLeusc I pe conu DInu de sosIreu sIInLeI.
Pe Iu nou ceusurI dImIneu(u LoL suLuI eru Iu cump, pe
murgIneu drumuIuI mure. Tbru(I pe un(uI oseIeI,
(runII vorbeuu IInILI(I, Lergundu-I sudoureu cu dosuI
puImeI, Iur nevesLeIe I IeLeIe, cu rocIIIIe de sLmbI nLInse
rouL mprejur cu s nu Ie pLeze, I IsLorIseuu psurIIe Ior
zIInIce, purc nIcI vorb n-ur II IosL de venIreu sIInLeI.
u ComneLI, MIIuI I IeLeIe uLepLuu nerbdLorI pe
Suu, cure nu se muI Isprveu de gLIL. VIcLorIu I bLu n
geum.
- Mumun, se-nLurzIuz preu muIL.l- Duc sunLe(I uu
de nerbdLorI; Iuu(I Lrsuru I duce(I-v.
- S (I-o LrImeLem nupoI?l- NegreIL. EI pIecur. n
urmu Ior, Suu se gLI repede I IeI n buIcon, uLepLund pe
conu DInu I MuLeI. u Ideeu de u-I revedeu, sIm(eu InImu
bLundu-I-se cu puLere I un vuI de cIdur urcundu-I-se n
obrujI. nLr nunLru cu neusLumpr; I uez pIrIu muI
pe IrunLe; I scouse o mnu, cu Iur s-o puIe dup un
mInuL.
Un zgomoL de Lrsur, n curLe, o Icu s se repeud Iu
IereusLr. Dur eru numuI subpreIecLuI. Cu LouLe c-I eru
sImpuLIc, de usL duL Suu I gsI venIL Iu nevreme, I nu
IeI. Un urguL, cure vzuse Lrsuru eI pIecund, spuse sub-
preIecLuIuI c LouL Iumeu eru Iu cump, I-I Icu usLIeI s se
duc. Dup pu(In LImp venI I MuLeI. Suu I vzu de pe
IereusLr, I se repezI Iu u s-I Ius nuInLe, ns InImu I
bLeu uu de Lure, ncuL Iu sIIIL s se opreusc un momenL
pe scuun. ArguLuI cure vorbIse cu subpreIecLuI eru guLu s-I
LrImeuL I pe eI dup ceIIuI(I, cund Suu IeI repede,
LocmuI pe cund Lrsuru IuI MuLeI nLorceu, I-I sLrIg.
Cu cupuI pIecuL n pmunL, dIn prIcInu soureIuI, eI urc
LrepLeIe, I cund deLe cu ocIII de dunsu, rmuse IocuIuI. Eu
se Icuse I muI roIe decuL eru, I, ruzund, I nLreb pe
jumLuLe supruL:
- Ce-I?l- Nu Le supru, zIse eI. ELI usLzI o mInune
ncunLLoure!l- Du?... SunL bIne?...l- Grozuv de bIne. Eu
Icu un pus nupoI, sIm(Ind purc nevoIu de u se deprLu de
compIImenLe.
ApoI se nvurLI mprejuruI eI nsI.l- (I zIc bun
dImIneu(u dup ce mI-oI scouLe mnuu. Rmseser usLIeI
IocuIuI, uILundu-se unuI Iu uILuI zumbInd.l- Acumu, bun
dImIneu(u.l- Bonjour.l- Mergem? e LurzIu, LII?l- A
cuI e vInu?l- A meu, IIIndc n-um venIL Iu vreme, I u du-
mILuIe IIIndc Le-uI gLIL preu muIL.
Eu I puneu mnuu Iu Ioc, uILundu-se pe sub gene.l-
Vreum s Le uLepL, zIse eu nceL. S mergem. Se urcur
umundoI n Lrsur I pornIr Iu cump.
O duL cu eI ujunse I sIunLu. nLr-o bIrj cu puLru cuI
osLenI(I, veneuu, n mIjIocuI unuI vILuc de pruI, puLru
persoune: doI popI n Iund, cure (Ineuu Icounu, I dou
cIugrI(e dInuInLe. PopII se deLer jos, sprIjInInd Icounu
cu o mun dedesubL I cu uILu de deusupru, I ncepur u
rosLI rugcIunI. PoporuI ngenuncIeuse, pe cund
cIugrI(eIe Lergeuu cIIpuI sIInLeI de pruI. Preo(II voIuu s
Lreuc un(uI oseIeI, cu s InLre pe cump, dur LocmuI n
purLeu uceeu eI eru cur(IL de curund I decI cum udunc.
- Pe unde Lrecem, prInLe Opreo? zIse unuI dIn eI,
nceL.l- Du' eu LIu, prInLe oune?l- D-I sIIn(Iu-Lu dIn
OILoII, c eu nu muI um gIus nIcI cuL un puI de curc.
Se duser usLIeI n sus, se Isur n jos I Iur se
nLourser n sus, ndjduInd s gseusc un Ioc muI Iesne
de LrecuL. n ceIe dIn urm se coborur n un(, cum deLe
Dumnezeu, dur cund Iu Iu rIdIcuL, puce... UnuI se ncurc n
unLerIu, uILuI n puLruIIr, I duc nu veneu Iumeu s-I ujuLe,
ur II rmus ucoIo, IIIndc, dup reguIIIe Ior, nu puLeuu s
Iuse Icounu pe muInI sLrIne.
n vremeu usLu, popu Buz-LIuL I pusese odjdIIIe I
veneu nuInLeu IcouneI, Iegnundu-se cu o corubIe. Preo(II
curI nso(euu sIunLu ncrunLur dIn spruncene, cund vzur
c uveuu de mpr(IL pIuLu cu uI(I doI conIru(I. De uceeu,
prImIr desLuI de ru pe IruLeIe Ior.
- ALeupL, uLeupL prInLe, s punem sIunLu pe
mus.l- ucu LuIc, uLepL.l- Nu-I Lreubu sIIn(IeI-LuIe s
Le umesLecI uIcI.l- P-I vorb-I!l- Bu cIIur uu. D-Le Iu
o purLe. Popu Buz-LIuL se deLe Iu o purLe, mormInd:l-
M!... moIdovenII drucuIuI. ApoI I ceru IerLcIune de Iu
Dumnezeu c pomenI pe drucuI:
- PLIu, Doumne IurL-m. CeIuIL preoL de Iu
ComneLI, cure nu ndrznIse pun ucI s se umesLece,
vzund Icounu pe mus, I puse I eI puLruIIruI, dur Iu
prImIL cu uceeuI IIps de ceremonIe de ceI doI popI sLrInI.
ALuncI, conu DInu, cure I prIveu de un sIerL de ceus cum I
duu urumu pe Iu(, poILI pe cuLeIpuLru preo(I s nceup
sIujbu, c ude ruIne, IIecruIu IIIndu-I psLruL pIuLu ce I
se cuvIne. HugIuI eru deju nIIIn(uL, cu cdeInI(u guLu I
IsonuI Iu ndemun, uLepLund IerIcILuI momenL cund s-I
deu drumuI.
CumpuI se nLIndeu crpcIos I ros de vILe, pun de-
purLe n punzu orIzonLuIuI. DeI ucum eru pe Iu sIurILuI IuI
uugusL, zpueuIu preu muI nesuIerIL cu n IuIIe.
Cu cupeLeIe gouIe n soure, cuLeIpuLru Iu IInIe, preo(II
se ruguu, ngenuncIIndu-se I scuIundu-se neconLenIL.
|runII Iceuu crucI murI, zIcund dIn cund n cund "d
Doumne pIouIe"; IemeIIe sLuu pIecuLe Iu pmunL. cusLeIe
sub(IruLece sILuu n puIpuneIe rsIrunLe uIe popIIor, pe
cund runduneIeIe nLurzIuLe Lreceuu cu sgeuLu prInLre
rundurIIe oumenIIor. Eru semn de vreme bun I senIn. O
sucu de up de Iu curLe eru nconjuruL de IIcI I bIe(I,
cure I Lreceuu coIu de Iu gur Iu gur.
Suu, IeLeIe, conu DInu I Lo(I ceIIuI(I sLuu n genuncII;
MuLeI cu cupuI goI, sLu I eI respecLuos, dur n pIcIoure.
Suu I Icu semn s ngenuncIe. EI se supuse I ezu Iung
dunsu.
- TrebuIe s duI exempIe bune, zIse eu zumbInd. Pe Iu
sIurILuI sIujbeI, cund upu Iu sIIn(IL, preoLuI sLropI, cu
mnuncIIuI su de busuIoc, n puLru pr(I, rugund pe
Dumnezeu s pzeusc IocurIIe uceIeu de cuLremure, de
gunducI, de seceL eLc. SLropILuru ujunse pun Iu Suu,
muIndu-I rocIIu pe umerI. Apu Icu s I se IIpeusc sLoIu
sub(Ire de pIeIe. Eu ncercu s se Leurg, dur nu se puLeu
ujunge sIngur. MuLeI I Iu buLIsLu dIn mun I cuL
pIcLuru s-o usuce.
- Ce Ioc bun I-u uIes, zIse eI nceL, ruzund. Eu sLu cu
cupuI n pmunL I cuIunduL n smerenIe, dur I rspunse,
Ir u se uILu Iu eI I ruzund:
- Nu muI spune prosLII I sLuI bInIor.l- Zu uu...
Dup ce se IsprvI sIujbu, Suu se upropIe de preo(I I de
cIugrI(e, s-I poILeusc Iu mus. nLrur n vorb muI
Iung: "Cund u(I pIecuL de Iu AgupIu", "CIne-I dumneuIuI,
dur dumneueI", pun venI runduI IuI MuLeI.
- DumneuIuI e boIeruI muLuIe? nLreb unuI dIn preo(I
pe Suu, urLund pe MuLeI.
Eu nu prIcepu deocumduL. Conu DInu rudeu de
n(eIesuI moIdovenesc uI IruzeI I spuse preoLuIuI cIne eru
unuI I cIne eru uILuI. Suu se Icuse roIe I se uILu Iu vurIuI
mnuIIor, pe cund preoLuI, ncurcuL, zumbeu cu bunLuLe,
n(eIegund purc ce se peLreceu n mIn(IIe LuLuror.

Preo(II I cIugrI(eIe se duser Iu ComneLI, Iur ceIIuI(I pe


Iu cuseIe Ior. Conu DInu spusese n LreucL IuI MuLeI c
uveu cevu de vorbIL cu eI, I-I rug s-I uLepLe spre seur.
Ajuns ucus, DumIun prInse u se gundI Iu ceIe peLrecuLe
Iu cump. nLrebureu preoLuIuI, pe cure eI o n(eIesese IourLe
bIne, du pe Iu( o sLure de IucrurI IIreusc dur neImurIL.
Suu nu muI eru o copII, pe cure un Lunr o pouLe "compro-
mILe", cum se zIce, dur eru LoLuI o IuL Lunr. SLureu IuI
suIIeLeusc Iu( de dunsu nu uveu IImpezIcIuneu pusIunIIor
murI. NIcI vursLu IuI, nIcI vursLu eI, precum nIcI Lemperu-
menLuI omuIuI nu eruu de nuLur u nIIcru duIceu
umInLIre ce uveu penLru Suu, pun Iu mrImeu uneI
IoLruLoure pusIunI. Cund I zIceu c e "ncunLLoure",
spuneu un udevr Iu( de eu I muI cu seum Iu( de eI
nsuI. Ireu IInILIL, cumpnIL nLru LouLe, cu LrebuIn(u
vdIL de u se devoLu, u SueI, rspundeu mInunuL Iu
uspIru(Iuneu IdeuI, ce se gseLe Iu muI Lo(I oumenII medI-
evuII, cLre o usemeneu IemeIe. Duc Iu uceusL sLure,
pornIL dIn cuuze personuIe, se muI udugu dorIn(u
rposuLeI, se pouLe Iesne ujunge Iu IoLrureu cuIm Iu cure
ujunsese MuLeI, de u vorbI IuI uncIIu-su, conu DInu, de-
spre gundurIIe IuI de u Iuu pe Suu. ns IIpsu de enLuzIusm
Iceu s nu IIe IoLrureu cu LoLuI desIcuL de orIce prere
de ru. Cund un om u LrIL uLuLu vreme sIngur, cu greu I
scIImb vIu(u. Trecuse uu de pu(In LImp de cund se
nLorsese ucus I, cu LouLe usLeu, uLuLeu nLumpIrI
nsemnuLe se desIuruser! Dur LocmuI n eIe se gseu ur-
mureu IogIc u noII IuI vIe(I. TrebuIu s se Iege o duL muI
muIL de pmunL, I s se Iege penLru LoLdeuunu.
Conu DInu venI, precum zIsese, cLre seur. MuLeI I
uLepLu, cu o vug neIInILe n suIIeL. SIm(eu c se peLrece
cevu neobInuIL, c uncIIu-su uveu nemuI(umIrI. AceusL
neIInILe u IuI, pe cure conu DInu o bg de seum, Icu pe
bLrun s nceup sLungucI:
- Ce muI IucI, bIeLe? Cum (I merge cusu I AgIuIu?l-
BIne, nene - muI cu seum AgIuIu.l- ucru sub(Ire,
bre!... BIeLu Nue, I IegI Iu gurd. ToL cu CurumzuIeu
LrIeLe?
- CIne?l- oLe, IruLe; LIu c n-o s LrIusc Nue cu
CurumzuIeu; (I vorbesc de dunsu. E o IrIc de muIere de
n-ure perecIe. S Le pzeLI...
- Nu-I nIcI o prImejdIe.l- MuI bIne. Dup uceeu I
scouse o LubucIere n cure InLru o bocceu de LuLun, I-I
Icu o (Igur. MuLeI I deLe cIIbrILurIIe. BLrunuI I uprInse
(Iguru, I se duse Iu geum.
- N-ure gund de pIouIe.l- Nu preu.l- $I sIunLu ce-o
s-(I Iuc? TrebuIe s-o cIemI Iu vreme, zIse eI, uILundu-se
cu n(eIes Iu nepoLu-su.
MuLeI rudeu Icundu-I I eI o (Igur.l- Anume cund
buromeLruI se cobour?l- EI!l- A vreu s LIu de ce n-u
venIL ScuLIu, nLreb MuLeI.l- E o IuIImu nLreug. N-u
venIL dIn muI muILe cuvInLe: nLuI, IIIndc e mILocun; upoI,
IIIndc zIce c pe eI nu I-u nLrebuL nImenI cund s-u IoLruL
uducereu sIInLeI, IIIndc s-ur II opus: ure LouL puIneu pe
cump.
- De ce?l- TrIeLe ru cu (runII. I jupouIe cu
dobunzIIe I proceseIe. n(eIegI Lu c duc ur ncepe pIoIIe,
I puLrezeLe gruuI pe cump.
- n Iond, nIcI eu nu LIu cIne u udus sIunLu.l- A
udus-o Iumeu dImprejur, I (runII de Iu ComneLI uu cer-
uL SueI s o Lreuc I pe Iu dunII.
- ALuncI ce ncupe suprure?l- Se n(eIege. Du' ce-I
IucI prosLuIuI? ApoI I-u InLruL n cup c, de cund uI venIL Lu,
LouL Iumeu rude de eI, IIIndc-I IeI pesLe pIcIor Iu( de
Suu.
- Eu?l- Du, u venIL Iu mIne s se jeIuIusc.l- Ce e
drepL, eu um rus nLr-o zI cu Suu - dur eI eru de Iu(. E
bun bIuL, dur cum rIdIcuI.
- E rIdIcuI, dur nu e bun. Are gur reu I s Le pzeLI,
I Lu I Suu, c e om prImejdIos.
MuLeI se uIL ngrIjuL Iu bLrun, purc-ur II vruL s-I
nLrebe ImurIL despre ce e vorbu.
- A venIL IerI pe Iu mIne, urm conu DInu; u IosL de o
ndrzneuI rur, I eu, DInu MurguIe(, cure um vzuL pe
LuL-su sIug Iu noI, bLuL cu oprILorIIe Iu scur, n-um
puLuL nIcI ceI pu(In s-I duu uIur!
MuLeI I uscuIL posomoruL.l- TrebuIu s-I duI!l-
TrebuIu!... CuI o spuI? Eu LIu bIne ce LrebuIe s Iuc, dur
cund Le sLrung cureIeIe, o IuI muI domoI.
TunruI se uILu Iu uncIIu-su nedumerIL.l- Tu pouLe
nu m-n(eIegI. MuLeI mIc dIn umerI. BLrunuI pru u se
gundI un momenL.
- E muI bIne s-(I spuI. Eu sunL bLrun I pouLe muIne
mor. Tu rmuI prInLeIe IeLeI meIe. Eu um IuuL bunI cu
dobund de Iu ScuLIu. I sunL duLor LreI mII de guIbenI, pe
cure nu I-um puLuL pILI Iu LImp. Te mIrI, I uI drepLuI s Le
mIrI...
- Nu...l- Bu du. E de mIrure, cum un om cu mIne s
nu pouL pILI LreIzecI de mII de IruncI Iu Lermen. Dur cund
veI cunouLe muI bIne IucrurIIe, cund veI vedeu ce produce
o moIe unuI proprIeLur, ce se cIeILuIeLe n cus Iu mIne,
cum se LrIeLe Iu BucureLI - pouLe veI n(eIege muI uor.
Nu zIc c nu u II puLuL s gsesc bunI numuIdecuL; dur nu
I-um cuLuL, IIIndc (Iu s Ius moIu IeLeI Ir IpoLecI. n
sIurIL, cu s nu muI Iungesc vorbu, sunL duLor IuI ScuLIu
bunI I mojIcuI crede c penLru usLu mI pouLe poruncI.
AsLu e unu. A douu: (I-um spus, mI pure, c LoL ucesL
bdrun I-u pus n gund s Iu pe TIncu(u. MLu-Lu ur II
guLu s I-o deu. Dur e cup de IemeIe, cure nu vede dIncoIo
de vurIuI nusuIuI. EI vreu s Iu IuLu cu s pun munu pe
moIe. ToL penLru usLu nu prImeLe nIcIoduL dobundu Iu
bunI, cI o uduug Iu cupeLe, I-mI Iuce nILe socoLeII cu
dobundu Iu dobund, de Le sperII. Unde I-u vuruL coudu,
nIcI pruIuI de pe Lob nu s-u uIes, I duc nu m-oI scpu de
eI, mI mnunc moIu.
BLrunuI se scuIuse n pIcIoure I se pIImbu neIInILIL
prIn cus. NepoLu-su se uILu Iu eI, prund eI nsuI preocu-
puL.
- Nene DInuIe, cuL eLI duLor n LoL?l- Du' cIne muI
LIe! MuLeI zumbI Ir voIe.l- Cu cIIpuI sLu ujungI de-
purLe.l- $LIu, dur uu e: mI-um (InuL LoLdeuunu ru so-
coLeIIIe; ns, cum um IcuL, cum um dres, nu erum duLor
nImnuI un bun. A venIL un Ir de unI rI, I m-um
ncurcuL. TrebuIe s IIe pesLe puLruzecI de mII de IeI.
- n cu(I unI?l- nLr-un un I jumLuLe.l- ALuncI (I
Iu muI muIL de zece Iu suL.l- Se-n(eIege.l- E un mIeI;
LrebuIe s ne scpm de dunsuI.l- $LIu - dur cum?l- Eu
um nILe bunI rmuI de Iu mumu I (I-I duu, zIse eI,
zumbIndu-I cu bunLuLe.
BLrunuI se oprIse n Iu(u IuI I se uILu Iu eI (InL. ApoI,
nceL, zIse:
- Eu LIu, bIeLe, c uI bunI I ce bunI uI, IIIndc sor-
meu I (Ineu Iu mIne. Dur nu penLru usLu (I vorbesc de ne-
voIIe meIe. AceIu sunL bunI rmuI de Iu LuL-Lu, n bonurI,
I nu po(I s-I uLIngI.
- Du' de ce nu poL s-I uLIng?l- IIndc usemeneu
IurLII sunL muI bune cu o moIe.l- e depun undevu I
Iuu bunI.l- Po(I s-o IucI, dur nu penLru mIne.l- De ce,
nene?l- mI pure ru c (I-um vorbIL, zIse bLrunuI LrIsL.
Duc m-u II gundIL Iu unu cu usLu, puLeum s Iuu bunI de Iu
bIuLu mum-Lu, Ir s muI umbIu prIn sLrInI; ns uceeu e
uvereu rmus de Iu LuL-Lu.
- BIne, dur usLzI e uvereu meu.l- Au e...
- Nene DInuIe, zIse MuLeI domoI, Le rog s prImeLI.
Eu LIu ce uI IcuL penLru mIne. AceLI bunI eruu menI(I s
meurg n zesLreu TIncu(eI. AsLu u IosL dorIn(u mumeI
nuInLe de u murI.
BLrunuI se rezemuse cu un coL de mus I se uILu LrIsL
nuInLeu ocIIIor.
- Nu uI nIcI un drepL s prImeLI suu s nu prImeLI.
Au u vruL mumu, I eu voI Iuce uu.
- Srmunu sor-meu!... zIse bLrunuI nceL, cu
IucrmIIe n ocII.
MuLeI I prIveu, mIcuL, sIm(Ind LouL cur(enIu de su-
IIeL cu cure nu voIu s prImeusc bunII, I IIIndc uncIIu-
su preu descurujuL I Ir nIcI o voIn(, eI I uLInse bInIor
pesLe mun, ncercund s gIumeusc, dur n reuIILuLe IourLe
emo(IonuL:
- $I IIIndc vorbIm de voIn(eIe dIn urm uIe mumeI,
muI um s-(I mprLesc unu, muI veseI.
Conu DInu se Lerse Iu ocII, uLepLund.l- DumneueI
mI-u zIs, nuInLe de u murI, s m nsor. Vreuu s-I
mpIInesc dorIn(u I o s Le rog s m-uju(I.
Conu DInu se uIL Iu eI serIos, dur cum mIruL.l- Te-u
rugu s vorbeLI SueI despre usLu.l- Du' pe cIne vreI s
IeI?l- Pe Suu. BLrunuI urm u-I prIvI dIn ce n ce muI
mIruL.l- Vu s zIc eru udevruL?...l- Du, nLrI MuLeI.
ApoI se grbI s uduuge: Eu (I rspund "du" Ir s LIu ce
m nLrebI.
- ScuLIu u scos de muIL vorbu prIn Iume c vreI s-o IeI:
nImereLe I prosLuI cuLeoduL.
TunruI se uILu n pmunL, jenuL.l- M mIr cum u pu-
LuL s vorbeusc de un usemeneu Iucru. Eu nu um IcuL
nImIc cure s ndrepL(eusc pe ScuLIu s vorbeusc usLIeI,
I nIcI eI, nIcI nImenI nu LIu ce s-u peLrecuL nLre mIne I
mumu.
- Bu eu LIum, c usLu eru de muIL dorIn(u bIeLeI
muIcLu. $I IucI bIne: Suu e un Inger. PenLru mIne nu e
nIcI o deosebIre nLre TIncu(u I Suu...
Conu DInu se uILu Iung Iu MuLeI, prund c vreu s
pLrund n suIIeLuI IuI.
- ELI bIne ncredIn(uL c nu urmezI numuI dorIn(u
rposuLeI, I InImu Lu Le ndeumn s IucI pusuI ucesLu?...
IIndc LrebuIe s-(I spun cum sunL IucrurIIe I cum de uIL-
mInLerI Ie vezI I Lu: Suu I-u IeguL vIu(u de creLereu
Iru(IIor eI. $LIu c pun ucum nu vreu s se mrILe; duc I-
o II scIImbuL prereu penLru LIne, eu o s IIu ncunLuL, dur
Lu o s devII deoduL cumnuLuI, LuLI u LreI copII, dInLre
cure dou IeLe de mrILuL.
- $LIu.l- nc o duL, Suu e ceu muI bun, ceu muI
duIce IpLur - uLuL de bun, ncuL, duc ur II IosL un
brbuL, I-u II duL pe TIncu(u. AsLu ns nu mpIedIc
udevruI ceIorIuILe IucrurI. VIu(u Lu se scIImb cu LoLuI. AI
IosL deprIns s LrIeLI sIngur n Iume muIL; uIcI vIu(u
nousLr e resLruns. AI penLru LIne uvere desLuI I po(I
Iuce ce vreI... Dup uceeu, LrebuIe s nu uI(I c Suu e
uproupe de vursLu Lu, ceeu ce penLru un Lunr, merge, dur
penLru o IuL... nu preu.
Tcur un mInuL umundoI. Conu DInu se scuI I-I
nLInse munu:
- |I-um spus LouLe pr(IIe ndoIouse, muI negre decuL
sunL. Acumu ncIeI, zIcundu-(I, c duc eLI IoLruL s-o IeI
I duc dunsu Le Iu, uI s III un om IerIcIL. NumuI s cuu(I s
IIe I eu IerIcIL. VIno s Le sruL.
BLrunuI I mbr(Ie I IeI. Pe pruguI ueI se oprI:l-
Bug de seum, eu muIne m duc s-I vorbesc... ELI bIne
IoLruL?
- Du, du.l- ourLe bIne. AdIo.

PreocupuL I nerbdLor, conu DInu nu Is IucrurIIe pen-


Lru u douu zI, cI se duse drepL Iu ComneLI. Suu eru Iu
dunsu n oduIe, I-I Icu s uLepLe. BLrunuI se pIImbu n
Iung I-n Iurg prIn cus, descIIzund dIn cund n cund uu I
nLrebund duc vIne. Se puse s-I rsuceusc o (Igure,
dund dIn cup I zumbInd.
Suu InLr cu o vIjeIIe, sLrungund n mun o buLIsL ce o
scosese n Iug dIn cuLIe:
- Ce e, coune DInuIe? ce s-u nLumpIuL? nLreb eu cu
Lemere.
EI, cum LeuLruI, Icu un pus spre dunsu I o Iu de
mun, ducund-o spre IereusLr. AcI se vur n suIIeLuI eI,
prIvInd-o cu nILe ocII LerIbIII, de o comIcILuLe nespus.
- Du' ce-(I esLe, coune DInuIe? nLreub eu, dIn ce n ce
muI mIruL I ncepund s se roeusc.
- VIno ncouce, vInovuLo. $ezI IcI Iung mIne.l- uc
ed. Eu se uez Iung dunsuI, pe o cunupeu. BLrunuI se
uIL dIn nou n ocIII eI, dund dIn cup.
- Au Le por(I?l- Du' zu, nu m muI cIInuI I spune-
mI ce esLe?...l- EsLe... EsLe... S-(I spuI?l- Te rog.l-
Nu-I nImIc.l- EI usLu-I!l- D-mI nLuI o duIceu(,
LruLeuz-m bIne, c vIu mpe(IL. Suu, cure se scuIuse s
porunceusc duIceu(, se oprI.l- Duc vII penLru usLu, nu-
(I duu nImIc. Conu DInu urmu u se uILu Iu dunsu:l- Ce
IreuL eLI!...l- Eu, IreuL? zIse eu Lure, dur roIndu-se.
- EI, de ce Le roeLI? u ezI, Ius duIceu(u. Eu venI dIn
nou Iung dunsuI.l- AscuIL, Suo: vIu de-u bIneIeu
mpe(IL.l- Se pouLe, coune DInuIe, dur o s Le ducI cum uI
venIL. mI pure c ne n(eIesesem usupru pe(ILurIIor, zIse eu
redobundIndu-I LoL sungeIe rece.
BLrunuI urmu u o prIvI, zunbInd cu bunLuLe.l- De ce
m prIveLI? nLreb eu.l- IIndc u vreu s pLrund bIne
n InImu Lu, I s LIu LoL ce se peLrece ucoIo.
- EI, vreI cum muIL, zIse Suu, ruzund. EI Lcu un mo-
menL, uILundu-se n jos I gundIndu-se. Suu I prIveu, Iu
runduI eI, vroInd purc s n(eIeug jocuI uscuns uI
bLrunuIuI. EI I rIdIc ocIII dIn nou cLre dunsu.
- AscuIL, Suo: m gundesc cum e muI bIne s-(I
vorbesc. Eu LIu c Lu nu vreI s Le mrI(I I (Iu s nu Le
supr cu vorbeIe meIe, IIIndc Le Iubesc cu pe copIIuI meu,
cu pe TIncu(u; pe de uIL purLe, persounu cure m LrImILe
mI esLe LoL uu de drug cu I LIne. SocoL prIn urmure c e
muI bIne s-(I spun IucrurIIe cum sunL. TunruI cure Le
cere esLe nepoLuI meu MuLeI, zIse bLrunuI, rIdIcundu-I
nceL ocIII spre dunsu.
n LImpuI cuL rosLI eI cuvInLeIe ucesLeu, obrujII SueI se
nroIr cu purpuru I IcrmIIe I se urcuser n ocII. PrIn-
Lr-o puLernIc ncordure u voIn(eI, eu cuL s rmun
IInILIL, ceI pu(In n upuren(, I rspunse:
- AsLu e uIL vorb. Conu DInu srI n sus, purc
nLInerIse cu puLruzecI de unI, I sLrIg pocnInd dIn degeLe.
- A, LrengrI(o! de-usLeu mI-uI IosL dumneuLu! ApoI I
Iu cupuI n muInI I I-I sruL cu o udevruL drugosLe
prInLeusc.
- AI, cuL bucurIe mI IucI, Suo! Dunsu rudeu prInLre
IucrImI, sruLund munu bLrunuIuI. EI se uILu Iu eu,
neLIInd ce s udmIre muI muIL: ocIII uduncI cu gene
scIduLe n IucrImI, suu puLereu de curucLer cu cure LIuse
s Luc o vIu( nLreug.
- EI, cum Le-uI IoLruL Lu, uu deoduL?...l-
DeoduL?...l- Vu s zIc e uIucere vecIe...l- Nu-I nIcI
vecIe, nIcI nou: e de LoLdeuunu.l- Cum uu?... u spune-
mI, zu. $I IIIndc vzu c Suu I pIecuse cupuI pe o purLe
I se uILu n pmunL, cum uveu de obIceI s Iuc orI de cuLe
orI eru ncurcuL de cevu, dunsuI o munguIe pe umerI:
- Spune-mI, IeLI(o, uIbI ncredere n mIne: vreuu s Le
vd IerIcIL.
- Ce s-(I spun, coune DInuIe? nLreb eu cu voce
duIce.l- Spune-mI, de unde n(eIegereu usLu uu de
desvurIL nLre voI?
- Nu e nIcI o n(eIegere. DIn purLeu meu e o vecIe I
copIIreusc credIn( c noI erum menI(I de prIn(II noLrI
s... ne Ium. CeI pu(In usLu eru dorIn(u ceu mure u bIeLeI
rposuLe.
- A sor-mI?l- Du.l- De unde LII? (I-u spus-o?l-
Nu mI-u spus-o nIcIoduL, dur um n(eIes-o uu de
bIne...l- AI drepLuLe: usLu se vedeu cuL de coIo... $I prIn
urmure Lu uI uLepLuL pe MuLeI, cu credIn( I sLuLornIcIe,
LoLdeuunu? EruI sIgur de eI?
- Eu?... NIcIoduL nu um vorbIL serIos de usemeneu
IucrurI. De uILmInLerI sunL upLe unI de cund mI-ur II IosL
cu nepuLIn( s-I vorbesc.
- Dur nuInLe?l- NIcI nuInLe. CuL erum copII, ne ju-
cum: cund ne-um muI mrIL, ne cerLum, I usLIeI ne-um
despr(IL.
- $I pe usLu Le nLemeIuI Lu?
Dunsu I rIdIc ocIII spre bLrun, cu cInevu cure nu LIe
cum s spun un Iucru LuInIc.
- Eu nu m nLemeIum pe nImIc, zIse rur, eu I Iubeum.
BLrunuI se uILu Iu dunsu, nLInerIL purc eI nsuI de
suuvILuLeu uceIor vorbe I, (Inundu-I o mun, du dIn cup,
gundILor:
- Dur duc eI Le uILu?... $LII: sLrInLuLeu I deprLureu
sunL dumunII jurmInLeIor de drugosLe.
Suu nI( dIn umerI I ncIIse dIn ocII, cu supunere
cLre sourL:
- Nu sLu n puLerIIe meIe s IIe uILIeI. Iecure I ure
sLeuuu su, I ce-I e scrIs I se mpIIneLe.
- Dur eI?l- EI?... vd c dumneuLu LII muI muIL
decuL mIne.l- Au esLe... AdIc eu LIu uLuL, c m-u
nsrcInuL s vIu s-(I cer munu. MuI muIL nImIc. MI-u zIs
c mpIIneLe o dorIn( u rposuLeI muIc-sI...
BLrunuI se oprI purc nLr-udIns, cuLund s prInd
eIecLuI ucesLor cuvInLe pe cIIpuI IeLeI. Eu I prIvI vurIuI
degeLeIor n Lcere.
- Ce-I rspund?... c prImeLI, du? Dunsu zumbeu cu
IrIc.l- Du, zIse eu sIIous. Dur duc Iuce pusuI sLu
numuI dIn pIeLuLe cLre counu DIumunduIu?
- $I eu m-um gundIL Iu usLu, I I-um zIs. EI m-u
ncredIn(uL c nu.
- DumneuLu ce crezI, coune DInuIe?l- mI IucI o
nLrebure greu, IeLI(o. Eu cred c I du I nu. Ce cIuduL
Iucru! de unde m Lemeum c Lu n-o s prImeLI, IuL-ne
ucum Lemundu-ne de eI.
Se oprI bLrunuI I se gundI. Suu se uILu Iu eI cu IrIc,
purc sourLu I-ur II uLurnuL de vorbeIe IuI.
- Eu cred c eI esLe sIncer, c Le IubeLe, dur c vorbu
rposuLeI I nruureLe de usemeneu IourLe muIL.
- ALuncI ce-I de IcuL? nLreb eu, descurujuL.
- Un Iucru IourLe sImpIu: s v Iuu(I. Dur nu nduL.
Tu LrebuIu s Le ducI cu MIIuI Iu PurIs, nu-I uu?
- Du.l- Eu socoL c e bIne s pIecI numuIdecuL I s
spun IuI MuLeI c rspunsuI I-I veI du cund Le veI nLource.
- Du?... Dur duc se supr?l- O s se supere I-o s-
I Lreuc. Cu mIjIocuI sLu ns o s pouL vedeu muI
IImpede I muI udunc n InImu IuI. n(eIeg IourLe bIne
ndoIuIu Lu I mprLesc senLImenLuI de Iu cure porneLI.
mI IgduIeLI c uI s urmezI usLIeI I c n-uI s duI semn
de vIu( pun Iu nLourcere?
- (I IgduIesc.l- Du?l- Du.l- ALuncI s pIecI cuL
muI curund. Cu resLuI m nsrcInez eu.
BLrunuI pornI de Iu dunsu grozuv de muI(umIL. se
preu c u pus Iu cuIe IerIcIreu u doI InI, cure eruu
umundoI neLIuLorI de senLImenLeIe Ior unuI penLru uILuI.
A douu zI dImIneu(u se duse Iu nepoLu-su. recundu-I
muInIIe, I IsLorIsI cum sLuu IucrurIIe: c Suu prImeLe, dur
se Leme s nu IIe muI LurzIu o surcIn penLru eI; c e bIne s
nu se grbeusc; c pouLe eI e nruurIL numuI de vorbeIe
mumeseI; c o despr(Ire de cuLvu vreme Ie vu II IoIos-
ILoure Iu umundoI; n sIurIL, c Suu, LrebuInd s
nso(eusc pe MIIuI n sLrInLuLe, eru IoLruL s pIece cuL
de curund, I, duc Iu nLourcere dunsuI ur II sLruIL n
IdeIIe de usLzI, s se Iuc IucruI. MuLeI I uscuIL IInILIL.
- AsLu e dorIn(u SueI? nLreb eI.l- Du. Bu cevu muI
muIL: Le roug cu pun Iu pIecure s nu muI ncercI u o
vedeu.
MuLeI se uIL Iung Iu uncIIu-su, prundu-I greu u-I
n(eIege. Se Icuse puIId.
- Nene DInuIe, s-mI duI voIe s nu Le cred.l- ucI
ru c nu m crezI; e uu, cu LouLe usLeu.l- Cum! zIse eI cu
puLere. Suu doreLe s n-o muI vd pun Iu pIecure!...
ALuncI vIu(u I senLImenLeIe nu muI uu IogIc.
- Nu LIu ce vreI s zIcI, - LIu uLuLu numuI, c usLu e
dorIn(u IeLeI.
- Vreuu s zIc c usLeu sunL IucrurI de pus n romune.
n vIu(u reuI, cund cInevu (I esLe drug, Le ducI s-I vezI,
duc po(I. $I mIe Suu mI-e drug.
- Dur duc nu po(I?l- ALuncI rsLornI pmunLuI, Le
bu(I cu Iumeu, cumperI, vInzI, IucI LoL ce-(I sL prIn puLIn(
cu s-ujungI pun Iu eu.
BLrunuI I prIveu cu o uour nuun( de IronIe.l- Ce
uprIndere! purc-uI II de zo de unI.l- Nu sunL de zo de unI,
dur nu sunL nIcI de o suL. TonuI ucru cu cure Iur zIse vor-
beIe dIn urm I mIr pe umundoI, pe conu DInu muI cu
seum, cure nu uveu n gund decuL IerIcIreu Ior. Dur egoIs-
muI omenesc e uu de orb n LouLe upucLurIIe IuI, ncuL
bLrunuI, cure n reuIILuLe Iucru spre mpIInIreu muI sIgur,
dup cum credeu eI, u dorIn(eIor IuI MuLeI, nu vru s
prIceup c, dIn momenLuI ce senLImenLeIe IuI se duu pe
Iu( cu uLuLu puLere, nu muI eru nevoIe u-I supune Iu probe.
PIunuI IuI, de u-I despr(I penLru cuLvu vreme, I se preu
LoL ceI muI bun.
- BIne, ILu meu, zIse eI zumbInd, nceurc I du-Le de-
o vezI.
ZIse vorbeIe usLeu IeInd. MuLeI rmuse sIngur, IovIL
purc de o desvurIL puruIIzIe u voIn(eI. Conu DInu se
duceu spre cus, LrIsL I eI I mIruL de nLorsLuru ce o Iuuu
IucrurIIe. I preu ru c se urLuse uu de crud Iu( de
nepoLu-su, cure Iusese uu de bun cu eI, cu LouLe usLeu, nu
se puLeu mpIedIcu de u gsI c eI uveu drepLuLe.
ndoIuIu bLrunuIuI se sLrecuruse n suIIeLuI LunruIuI.
Rmuse pe scuun cu o neIoLruL Idee de u se supune
dorIn(eI IuI uncIIu-su. De pe IereusLr se vedeu un Ir de
cure Lrecund pe drum ncrcuLe dIn greu. O ImpresIe
Iugur de uruL I rsrI n suIIeL. Dur uILundu-se Iung spre
cure I gundInduse, ImugIneu Ior I dIspru dIn conLIIn(,
ungIIuI vIzuuI se scurL I, n Ioc de u sLrbuLe prIn
geumurI, se oprI n eIe, I, cu nLr-o ogIInd, eI se prIvI pe
sIne I IucrurIIe dIn cus. ALuncI I rsrI n mInLe Suu,
punundu-I o mnue. CIIpuI eI, cIemuL usLIeI de
mprejurrI, uvu duruI de u-I rensuIIe(I. Eru oure cu
puLIn( cu dunsu s pIece Ir s vreu s-I vud? PenLru ce
uceusL ncercure Iu cure voIuu s-I supun? Oure nu eru eI
o IIre desLuI de sLuLornIc?
mbrbLundu-se usLIeI sIngur, ujunse Iu IoLrureu
IIreusc de u du ocIII cu dunsu I zIse s-I puIe cuII.
Cund Iu Iu ComneLI, TurIc IecIoruI I spuse c Lo(I uI
cuseI eruu Iu CIuInI(eI.
- CuconuuI nosLru pIeuc n sLrInLuLe, zIse
TurIc.l- Du?l- Cu cuconI(u.l- Cund pIeuc?l- ApoI
cuL de curund. MuLeI rmuse IocuIuI gundIndu-se.l- u
uscuIL, TurIc: u vreu s scrIu dou rundurI cuconI(eI,
penLru o uIucere - po(I s-mI duI un peLec de IurLIe?
- VuI de mIne, cuconuuIe, cum s nu se pouL! poILI(I
sus n "beru".
MuLeI se puse s scrIe SueI, urLundu-I mIrureu su de
ceIe ce se peLreceuu I rugund-o s nu pIece nuInLe de u-I
vedeu. Eru uLuL de uduncIL n ceIe ce I spuneu, ncuL Iceu
mIcrI cu muInIIe prIn uer, nLorceu pugInu neuscuL, ex-
cIumu sIngur cuLe un cuvunL IncoIerenL, purc cIne LIe ce
IupL urIue se peLreceu n IunLuzIu IuI. Pe cund scrIu, o ue
dIn spuLeIe IuI se descIIse bInIor I Suu nuInL n vurIuI
gedeLeIor, nceLIneI, pun ce se upropIe Iu un pus. DunsuI
nu sIm(eu nImIc, ubsorbIL n scrIsoure. Eu muI Icu un pus
I-I uLInse uor pesLe umr. EI se nLourse repede, I,
vzund-o, nu puLu zIce decuL un "Auu!...". ApoI se scuI de
Iu bIrou I venI Iu eu, Iuundu-I muInIIe I uILundu-se Iung Iu
dunsu.
- Vu s zIc nu Le-uI dus Iu CIuInI(eI cu ceIIuI(I? Eu
rIdIc ocIII spre eI, zumbInd:l- VezI bIne c nu, deourece
sunL uIcI.l- Au esLe, dur m uLepLum uLuL de pu(In s Le
vd, ncuL nu sunL nc sIgur de eLI dumneuLu suu uIL-
cInevu.
Suu rudeu:l- Du, du, sunL eu.l- Ce IerIcIL m sImL
de u Le vedeu uIcI, uproupe, Iung mIne!
- Du?... zIse eu, rIdIcund cupuI spre eI, cu ocIII
IumInu(I de bucurIe.
- Du, sunL IerIcIL, sunL omuI ceI muI IerIcIL, nu sIm(I c
sunL IerIcIL?
- Bu du, zIse eu. $I purLuL cu de o Ior( sLrIn, I re-
Lruse muInIIe dIn uIe IuI I-I urunc bru(eIe de guL, IIpIndu-
se cu cupuI de pIepLuI IuI. DunsuI o sLrunse n bru(e,
sruLundu-I pruI I respIrund Iung purIumuI uvI(eIor moI
I boguLe, ce sIureuu, mpIeLIndu-se nLr-o cunun de
bucIe.
NIcI eI, nIcI eu nu se gundeuu cum de ujunser uu de
repede unuI n bru(eIe uILuIu: suLuru(Iu suIIeLeusc eru uLuL
de desvurIL, ncuL sImpIuI IupL de u se gsI Iu( n Iu(
LrebuIu s-I uduc uIcI.
- Ture mI-eLI drug! drug, cu suIIeLuI!... $LII!...l-
Du...l- CuL se pouLe de muIL I de Lure!...
- Du...l- $I eLI de ucum u meu... LouL, nLreug, cu
pr, cu ocII, cu suIIeL I cu LoL.
- Cu LoL.l- $I nu muI pIecI. Eu I rIdIc prIvIrIIe spre
eI:l- Duc vreI, nu muI pIec. Dur eru cevu n ocIII eI, uLuL
de udunc, uLuLu munguIere se revrsuse pe cIIpuI eI nLreg,
ncuL Ideeu pIecrII eru cu nepuLIn( s ncoI(eusc nLr-un
suIIeL uu de IerIcIL.
- Acumu c eLI Suu meu penLru LoLdeuunu, ezI coIo,
s vorbIm. D-mI munu I spune-mI penLru ce voIuI s
pIecI? I muI cu seum Ir cu eu s Le muI vd?...
Eu ezu Iung dunsuI I Lcu, uILundu-se n pmunL.l-
(I Icusem cevu?...l- Nu mI-uI IcuL nIcIoduL nImIc...
decuL bIne.l- PoL zIce numuI uLuL, c nu (I-um IcuL ru,
uLuncI de ce voIuI s pIecI?
Eu Lcu dIn nou.l- AI cevu cure Le supr?l- N-um
nImIc... VoIum s pIec, cu s duc pe MIIuI Iu PurIs.
- Neneu DInu u IosL pe Iu dumneuLu?l- Du...l- $I ce
(I-u spus?l- NumuI IucrurI bune I drepLe.l- Du?... $I nu
se pouLe s Ie LIu I eu? Eu zumbeu, nendrznInd purc s
rIdIce ocIII spre eI.l- Eu m prInd c Ideeu de u pIecu,
Ir s m muI vezI, vIne de Iu dumneuIuI...
- Du, rspunse eu, ruzund I urLundu-I dIn(II uIbI,
Ideeu vIne de Iu dumneuIuI...
- VezI! I gseLI c (I-u spus numuI IucrurI bune I
drepLe?
- Nu n n(eIesuI sLu, zIse eu cum jenuL. Conu DInu
LIu c eu LrebuIe s pIec, IIInd MIIuI nu pouLe s meurg
penLru nLuIuI duL sIngur n sLrInLuLe; dumneuIuI m-u
pov(uIL numuI s pIec cuL muI curund I... Ir s Le muI
vd.
- PenLru ce? Eu Lcu. DunsuI se uIL Iu ruzu de soure ce
se ogIIndeu n IucIuI puruIuI eI, I-I venI s-o munguIe pe
cup, cu un senLImenL uproupe prInLesc - uLuLu sIIuI eru
n (InuLu eI.
- $I uI II pIecuL?l- Du.l- r s Le muI vd?l-
r... duc nu veneuI.l- Du' de unde LIuI c um s
vIu?l- Erum sIgur... I cu dovud IuL c Le-um uLepLuL.
EI urmu u se uILu Iu dunsu n Lcere I purc penLru nLuIuI
duL pLrunse n conLIIn(u IuI convIngereu udunc de
sLuLornIcIu I LouL Irumuce(eu suIIeLuIuI uceIeI IemeI. A o
nLrebu I u o descouse muI muIL I se pru crud, I
emo(IonuL de nseI sIm(IrIIe suIe, I Iu o mun I I-o
sruL cu IucrmIIe n ocII.
Dup un momenL de Lcere, LoL eI rencepu:l- Cund
pIecI?l- CuL de curund... poImuIne pouLe.l- $I uI s-mI
scrII?l- Du, n LouLe zIIeIe... dur Ir s LIe conu DInu,
udug eu zumbInd.
- n(eIeg.l- Nu-I uu? dm suLIsIucere poIILIceI suIe
(IIIndc usLu eru poIILIcu cu cure conu DInu vreu s ujung
ucoIo unde noI um ujuns sIngurI) I LoLoduL ne I scrIm,
du?
- ourLe bIne. Eu se scuIuse n pIcIoure, veseI, I se
uILu Iu eI, pIecuL n jos I purc uLepLund cevu. EI I nLInse
muInIIe, I, scuIunduse eI nsuI de unde edeu, I Lrecu un
bru( sub bru(uI eI, I Icur usLIeI cu(Ivu puI prIn oduIe,
vorbInd de vIILor, IerIcI(I, ncIInu(I unuI spre uILuI, cu doI
copucI deusupru unuI Izvor.

u CIuInI(eI, de cund pIecureu IuI MIIuI eru IoLruL,


Iumeu de prImprejur se udunu reguIuL n LouLe zIIeIe. VIc-
LorIu I Mury I uduceuu, unuI cuLe unuI, LouLe IucrurIIe de
dormIL, IIIndc, pe cuL LImp Suu uveu s IIpseusc, eIe Lre-
buIuu s sLeu n cus Iu conu DInu.
Cu cuL vremeu pIecrII se upropIu muI muIL, cu uLuL MI-
IuI deveneu muI LcuL. De dImIneu(u pun seuru umbIu Iu
vunuL, pe Iuc, muncund n IunLre suu pe Iurbu mbrumuL u
pmunLuIuI.
PrImeIe zIIe uIe IuI sepLemvrIe eruu mInunuLe. Dup ce
soureIe rIsIpeu ceIe dInLuI negure uIe dImIne(II, vuIeu Iucu-
IuI se Iveu n IImpezIcIuneu ceruIuI de Loumn, sIngur,
IocuIL numuI de psrI de up, cu cpI(e de Iun pe murgInI
I cu cuLe un bou rLcIL, ce pLeu pe mIrILe. De Iu
ComneLI pun Iu CIuInI(eI "buILu" (cum o numeuu
sLenII) (Ineu o poL. HeIeLeuI de Iu ComneLI, pIIn de
peLe, se nIundu nLr-o perdeu de verdeu(, unde upu
preu c nceLeuz. n reuIILuLe ns, eu urmu muI depurLe,
uscuns de sLuI, de IoI de nuIr I de LresLII. AIcI se pIerdeu
MIIuI, cure, de mIc copII, nv(use LouLe coLILurIIe, LouLe
crrIIe, I ucum se sLrecuru cu IunLreu IuI pesLe LoL, bLund
coLurIIe, oprIndu-se Iu IImpezIurI, de unde zburuu, sperI-
uLe, curdurI de ru(e sIbuLIce, III(e IreLe, gInuI de buIL,
cucove, guLe I cuLeoduL cIIur Iebede, ce veneuu de prIn
bI(IIe DunrII.
De-ubIu mprLIuse soureIe neguru, cund MIIuI I
uezu n zIuu uceeu pucu I geunLu n IunduI IunLreI.
Apucund Iope(IIe cu puLere, se ndeprL de Iu muI nLr-o
cIIp I Lruse cu sIgurun( drepL Iu crruIu dIn sLuI, n cure
InLr, pIerzundu-se. Dur, n Ioc de u nuInLu cu grIj, cu LoL-
deuunu, oprIndu-se n murgIneu IImpezIurIIor suu Icund
ocoIuI ocIIurIIor, de usL duL merse LoL muI depurLe, Ir u
se preocupu de LresLIIIe ce se rupeuu cu zgomoL sub IunLre,
orI de Iope(IIe ce Ioveuu upu. CurdurI nLregI de psrI se
scuIuu n drumuI IuI, umpIund vzduIuI cu rpIuIu
urIpeIor I IuIgII uIbI ce cdeuu domoI n uer. EI nIcI nu se
uILu Iu eIe. Dus de o puLere nou, munu LoL nuInLe, Isund
cuLeoduL IopuLu, spre u se Lerge pe IrunLe.
Dup dou ceusurI de munc, ujunse nLr-un IImpezI,
unde nu muI creLeuu LresLII. ucuI preu u se nIundu ucI,
IIIndc mprejuruI IuI vuIeu se ncIIdeu de LouLe pr(IIe, cu
un umIILeuLru. eIse de muIL dIn pmunLurIIe IuI I InLruse
pe moIu IuI conu DInu.
OprIL n murgIneu sLuIuIuI, bIuLuI se scuIuse n pI-
cIoure I se uILu pe muIurI, purc ur II uLepLuL pe cInevu. n
udevr, o buLIsL uIb IuIIuIu n uer, cIemundu-I. Apuc
Iope(IIe n grub I vusII cu puLere n purLeu uceeu.
Cund ujunse Iu Izvor, TIncu(u (IIIndc eu eru) sLu n pI-
cIoure cu muInIIe nLInse.
- VIno muI curund c nu muI poL de IrIc. Ce
sIngurLuLe e pe vuIeu usLu!
MIIuI o ujuL s se urce n IunLre, I, upucund dIn nou
Iope(IIe, I Icu vunL nupoI, spre sLuI. uLu se uILu n up,
roIe, muI(umIL c se gseLe uILurI de o uIL IIIn( vIe,
mbLuL de vIu(u soureIuI, de vIu(u eI, de IegnuLuI IunLreI.
Ajunser usLIeI n sLuII, unde MIIuI InLr de usL duL cu
mure bgure de seum. TIncu(u se uILu Iu LresLIIIe nuILe cu
IrIc, LupIIundu-se pe Iung ceIe ce se mIcuu preu Lure, suu
uprundu-se cu coLuI rIdIcuL n drepLuI ocIIIor. Trecur re-
pede prIn dou gIIoIurI I se oprIr n ceI de uI LreIIeu.
- $LII c um vzuL un Iepure? zIse TIncu(u.l- SuuL!...
ezI jos, duc vreI... um pus o scour( nLrudIns penLru
dumneuLu.
uLu se uez n IunduI IunLreI, uscuILLoure cu un
copII, cu ocIII sLIcIInd de IrIc I de emo(Ie. MIIuI Iu
pucu I rmuse cu prIvIrIIe u(InLILe spre IImpezI. CuLevu
rundurI de LresLII I uscundeu de mInune. Se Icu o Lcere
udunc. uLu I Lruse de puIpunu IuIneI, urLundu-I cu de-
geLuI n uer: un buLIun Lreceu pe deusupru, cu zboruI IuI
greoI, mIcundu-I cIocuI cu o curm de corubIe. n uceIuI
LImp, un roI de gruurI Lbr pe vurIuI nspIcuL uI LresLIIIor,
Icundu-Ie s se Iegene n LouLe pr(IIe. ur Lcere. TIncu(u
vzu un peLe srInd dIn up, I Icu o mIcure cLre eI. ToL
nLr-un LImp se IvI dInIunLruI sLuIIuIuI un curd de
r(uLe, mIcund dIn cup, purc-ur II IosL Lruse de o sIour,
urmuLe de o III( vunL. uLu I duse un degeL Iu gur,
cuLund s nLInd munu ceuIuIL cLre MIIuI, dur
rmunund cu eu n uer. BIuLuI Ie vzuse I-I Icu semn c
nu Lruge n eIe.
- SunL III(e, zIse eI, pIecundu-se spre dunsu, nu-s
bune Iu muncure.
Un suneL uor, cu de urIp ce-(I Lrece pe Iu urecIe, se
uuzI n uer, I LoL uLuncI upu dIn gIIoIuI dIn Iu( Iu bLuL
de pIepLurIIe muI muILor psrI. TIncu(u vzu pe MIIuI
rIdIcund pucu. ncremenIL, eu se LupIIuse cu LoLuI n Iun-
duI IunLreI. O nespus muI(umIre se puLeu cILI pe cIIpuI
bIuLuIuI: pIcereu de u o sIm(I uILurI de eI, dorIn(u de u-I
urLu ndemunureu IuI de vunLor, emo(Iuneu eI, LouLe eruu
de nuLur u-I mbrbLu I muI muIL. VroI s nLInz pucu,
dur o LresLIe rupL I sLu de-u curmezIuI. NerbdLor, eI
vru s Irung cu LoLuI LresLIu, I, n mIcureu IuI, Icu zgo-
moL. CeIe LreI ru(e rIdIcur cupuI n sus. MIIuI ncremenIse
n pozI(Iu n cure se uIIu, Ir mcur s ndrzneusc u-I
sLrunge bru(uI. SperIuLe, ru(eIe bLur upu cu urIpIIe I o
pornIr n zbor. TIncu(u, cu ocIII murI, puIId, cu suIIeLuI
Iu gur, se rIdIcuse pe un genuncII, purc ur II vruL s
zboure I eu dup psrI - cund o deLunLur de puc o
Icu s Lresur. PenLru un momenL nu se vzu nImIc, dIn
cuuzu IumuIuI, dur, dup o cIIp, MIIuI o uuzI sLrIgund:
- A czuL, u czuL, uILe-o coIo!... n udevr o ru(
czuse. BIuLuI scouse IunLreu dInLre LresLII I se duser s
Iu ru(u. EI o urunc cu nepsure nLr-un coI( uI IunLreI I
cuL s se nLourc cuL muI curund n uscunzLoureu de
LresLII. TIncu(u munguIu peneIe psrII, nendrznInd
purc s-I uruLe muI pe Iu( LouL drugosLeu I mIIu eI pen-
Lru bIuLu ru(, de Leum s nu pur preu copIIrous unuI
vunLor uu de exLruordInur. MIIuI se uez I eI n IunduI
IunLreI, cu pucu pe bru(uI sLung, I se puse dIn nou s
uLepLe, uILunduse n sus, spre cer.
Nu se muI uuzeu nIcI o mIcure. Un suneL rguIL de
LuIung rsunu u spurL Iu guLuI unuI bou, pe cure-I goneu
depurLe, pe deuI, un vcur, sLrIgund cuL ce puLeu: "Neu,
Iurum, muncu-Le-ur IupcIII!" O ncunLLoure Lcere se
nLIndeu pesLe nLreugu vuIe. AeruI eru sLrvezIu. CeruI se
vedeu pun n sLruLurIIe suIe uIbusLre ceIe muI deprLuLe.
Ire uIbe pIuLeuu prIn cer I cdeuu pe vurIurIIe roILe uIe
LresLIIIor.
- CIne LIe cund muI vd eu LouLe usLeu, zIse bIuLuI,
uILundu-se Ir scop nuInLe.
TIncu(u pIecuse ocIII n jos, rsucInd nLre degeLe un
IIr de pupur.
- PouLe cIIur Le gsesc mrILuL cund m-oI nLource...
Eu deLe dIn cup c nu. Dup cuLevu mInuLe de nou Lcere,
eI oIL dIn udunc.l- Au e vIu(u! zIse cu un uccenL de
nespus durere, purc ur II LrIL de unI I ur II cunoscuL
LouLe umrcIunIIe eI. n uceIuI LImp ocIII IuI noLuu n
IucrImI, pe cund de pe obrujII IeLeI cdeuu pIcLurI murI pe
IIruI de pupur.
EI LuI nLr-uIurI, uducundu-I umInLe de demnILuLeu
IuI de vunLor I cuLund s-I sLpuneusc noduI de
emo(Iune ce I se urcu n pIepL.
- UILe un IIr uIb (I se Ius pe IrunLe. uLu rIdIc munu
domoI, neLezundu-I pruI. CupLuI IIruIuI se oprI de
pIrIu IuI.
- A ujuns I Iu dumneuLu, zIse eu nceL. MIIuI I Iu
pIrIu I se uIL Iu IIruI ce se unInuse de eu.l- Ce sub(Ire
I mouIe e: purc-I de mLuse. ApoI, desprInzundu-I cu
munu de pe pIrIe, I-I IIpI de IrunLe, zumbInd I uILundu-
se Iu TIncu(u.
Eu prInse u surude, uILundu-se Iu eI pe sub geneIe
pIunse. Dup uceeu cuL s nnoude IIruI ce se rupsese I
se upropIe de eI uu de muIL ncuL burcu eru guLu s se
rsLourne. EI se mIc de unde eru I rezemuL de bunc, n
IunguI IunLreI, se Is s-I scurmene LoL pruI, cu s
nnoude IIruI.
- $ezI IcI Iung mIne, zIse eI, cuprInzund-o cu bru(uI
de mIjIoc.
Eu ezu Iung dunsuI, IIpIndu-I cupuI de umruI
IuI.l- De ce nu vII I dumneuLu Iu PurIs, zu uu?l- Bu
vIu, duc m-o Isu de ucus.l- Ce bIne um peLrece!... Ne-
um vedeu n LouLe dumInIcIIe.
- Du' VIcLorIu I Mury vIn?l- u unuI vIILor... Eu u Iu
corespondenLuI d-LuIe... Am IeI mpreun s ne pIImbm.
Eu gsI IourLe IIresc cu un om cure Iu pusreu dIn zbor
s-I IIe corespondenL. Se uILu nuInLe Ir scop, I purc se
vedeu Iu pIImbure n mIjIocuI PurIsuIuI, rezemuL de bru(uI
IuI, cum sLu ucumu. $I cum se uILu, pIerduL pe gundurI,
vzu IeInd dInLre LresLII o gInu de buIL, neugr Iu
pene, cu nILe pIcIoure urmII, sub(IrI, mIcundu-se uu de
eIegunL c preu o IemeIe cocIeL. n purLeu uceeu nmoIuI
se rIdIcu pun n Iu(u upeI. TIncu(u I uLInse uor pe mun,
cu s-I uLrug Iuureu-umInLe. EI o vzuse, dur preu c nu
vreu s Lrug n bIuLu pusre. Se upropIe de urecIeu IeLeI I-
I zIse nceL:
-E pcuL s-o omor... muI bIne s ne uILm Iu dunsu.
ApoI rmuse cu obruzuI IIpIL de obruzuI eI, I, IreL dIn In-
sLIncL, urm u-I vorbI de gInu, cu s nu prInd de vesLe
c o sruLuse:
- VezI ce Irumos se mIc?... Purc eLI dumneuLu
cuLeoduL...
uLu ncepu u rude cu IoIoL. EI I usLup guru cu munu,
ruzund I eI:
- SuL!... Nu! uI gonIL gInuu cu rusuI d-LuIe.l- Cum
s nu rud duc zIcI c seumn cu mIne. n uceIuI LImp se
desIcu uor dIn bru(uI IuI I vru s se deu muI Iu o purLe;
dur soureIe ujungeu LocmuI ucoIo. EI nLInse umbreIu(u eI I
o rug s vIn dIn nou Iung dunsuI.
- VIno Iung mIne, c cIne LIe cund Le muI vd. Eu I
prIvI Iung, I dup uceeu venI Iur.l- Duc n-o s m uI(I, I
zIse, munguIndu-I pe munu ce (Ineu umbreIu, eu um s-(I
duu cevu.
- Du?l- Cevu de Iu mIne... Du' s nu Le despur(I de
eI... $I pe cund vorbeu usLIeI, scouse dIn sun o buc(Ic de
IurLIe ndoIL, n cure eru o uvI( de pr, IeguL cu o
pungIIc roIe.
- VuI, ce bun eLI!... zIse eI, sruLund pruI cu
nduIoure.l- VezI?... Du' n-o s Le despur(I de eI, nu-I
uu?... nLreb eu Lremurund.
- NIcIoduL!... um s-I porL cu mIne cuL oI LrI, orIunde
oI II I n-um s m despurL de eI nIcIoduL!...
$I usLIeI vorbInd, o sLrungeu Iu pIepL munguInd-o cu
munu pe obruz I LunguIndu-se c pIeuc.
- Ce LrIsL um s IIu, TIncu(o!... N-um s m
mprIeLenesc cu nImenI. Am s LrIesc cu gunduI numuI Iu
dumneuLu... I um s m sIIesc s nv(, cu s sIuresc muI
curund... I cund oI II sIurIL, o s ne Ium... Du' o s m-
uLep(I?...
Eu du dIn cup c "du".l- N-uI s Le mrI(I, pun m-oI
nLource eu? uLu rspunse nceL:l- Nu.l- mI jurI?l-
Du...l- $I eu (I jur... UmbreIu(u I czuse dIn mun I
soureIe de Loumn urdeu puLernIc deusupru Ior. EI I
IgduI s-I LrImeuL cr(I I jurnuIe, cu s LIe I eu ce Iuce
I cum LrIeLe eI.
- $I s-mI scrII, zIse IuLu, rIdIcund ocIII spre eI.l- O
s-(I scrIu... dur cum?l- n vucun(u CrcIunuIuI s-mI
scrII de-u bIneIe, ucus Iu noI, c LuLu mI d scrIsorIIe...
- Du' pun uLuncI?...l- Nu LIu: o s-(I scrIu numuI
eu, I dumneuLu s-mI rspunzI prIn VIcLorIu c uI prImIL I
eLI snLos... Are s-mI pur vremeu uu de Iung! De ce
nu se pouLe s Iuc urIpI I s zbor cLre IocurIIe deprLuLe
unde Le ducI?
Dup uceeu, uILundu-se Iu puc, uduuse zumbInd
LrIsL:l- AI Lruge n mIne?... EI deLe dIn cup supruL:l-
Ce Idee cIuduL (I Lrece prIn mInLe!l- Nu, nu, spune-mI,
uI Lruge n mIne?l- Cum vreI s-(I spuI?l- S-mI spuI
curuL, duc uI uveu curujuI s LrugI n mIne... BIuLuI
n(eIese, cu InLuI(Iuneu IuI brbLeusc, c eru o cIud(enIe
de IemeIe, Iu cure I LrebuIu gsIL un rspuns.
- DepInde.l- Ce IeI: depInde...
- Du... Duc uI II o ru( suu... o gusc sIbuLec, u
Lruge.l- MersI, rspunse eu, supruL, desIcundu-se de
eI: udIneuoreu erum gInu; ucum sunL ru(... bu gusc!...
MIIuI se uILu Iu eu, serIos, cu o uour mIcure u
sprunceneI, cure urLu senLImenLuI IuI de prere de ru,
Iu( cu o copIIrIe uu de nepoLrIvIL. n subsLruLuI IIreI eI,
IuLu suIereu: o LrebuIn( de u pIunge, suu de u-I Iuce pe eI s
suIere, suu de u-I sruLu se ncIeIuse n uceusL cIuduL
nLrebure.
- Eu m duc, zIse eu, sLrungundu-I pIrIu I umbreIu.
EI se uILu mereu Iu dunsu, LrIsL I nedumerIL:l- $I de usL
duL LrebuIe s ne despr(Im uu?l- Te rog s m ducI Iu
muI... EI nu muI zIse nImIc, cI I puse pucu bInIor jos I
Iu Iope(IIe. Merser n Lcere pun ce ujunser n drepLuI
IzvoruIuI.
Te rog s-mI duI uvI(u de pr nupoI...l- |I-o duu,
rspunse eI, sco(undu-I buLIsLu I Lergunduse pe IrunLe:
cu de-u sIIu nu se pouLe psLru un uu Irumos Iucru.
- Duc nu (II s-o psLrezI, muI bIne s mI-o duI
nupoI.l- Eu nu (In s-o psLrez!...l- Se vede. BIuLuI
nI( dIn umerI I rmuse pe bunc, Iung Iope(I, cu
buLIsLu pe genuncII. Eu se uILu cu coudu ocIIuIuI Iu eI. Se
vede c eru osLenIL I supruL.
- EsLI osLenIL?l- Cum osLenIL. Dur n-ur II nImIc duc
n-u uveu nc dou ceusurI de-ucum ncoIo.
- Du? E uu depurLe?l- Du. TIncu(u, nduIouL de
vorbeIe IuI I gundIndu-se Iu drumuI ce Icuse cu s vIe s-o
vud, se upropIe dIn nou de eI.
- EsLI supruL pe mIne?
- Eu? Nu. Vd c dumneuLu eLI supruL. Duc (I-um
greIL cu cevu, Le rog s m Ier(I...
Eu se uIL Iu dunsuI, zumbInd, I, nLr-un uvunL de gen-
erozILuLe, I Iu de guL I-I sruL.
- Nu muI eLI supruL pe mIne, nu-I uu?l- N-um IosL
nIcIoduL.l- Acum m duc.l- MuI sLuI pu(In.l- Nu, c-I
LurzIu. AdIo.l- Duc nu vreI s muI sLuI, udIo. Eu I nLInse
munu, pe cure eI o sLrunse nLr-uIe IuI. Dup uceeu, dunsu
srI pe uscuL, I, dup ce-I LrImIse o sruLure pe vurIuI de-
geLeIor, pornI Iu deuI. EI upuc Iope(IIe I se deprL de
muI, cu s-o vud muI bIne. Se uIL dup dunsu Iung, pun ce
pIerI dIncoIo de cuIme, Icundu-I semne cu buLIsLu.
Rmus sIngur, n mIjIocuI IucuIuI, bIuLuI se sIm(I
cuprIns dIn ce n ce muI muIL de Ideeu uneI uLoLpuLernIce
deerLcIunI, ce nIur deopoLrIv IucrurIIe muLerIuIe cu
I pe ceIe nemuLerIuIe, IucuI, cumpIu, umoruI, I, cu o
nespus juIe n suIIeL, I venI s pIung. I rezem muInIIe
pe genuncII I se uIL Iung pe cuImeu deuIuIuI, Iur de ucoIo
muI sus, pe cer... Nu eru nIcI o ndejde, nIcIerI. ALuncI I
reIu Iope(IIe I se nLourse nupoI, n sLuI, unde se oprI dIn
nou, Iu pund. Se nLInse n IunLre, osLenIL, I se puse s
prIveusc vurIuI LresLIIIor. PsruIcI mILILeIe sIuruIuu dIn
urIpI, gonInd cuLe un gunduc zburLor, orI uIbIne rzIe(e I
ndoIuu LrupuI pe spIcuI de pupur. Un curd de ru(e I Lrecu
pesLe cup I se Is n IImpezIuI de uILurI nspumund upu
cu urIpIIe. EI se scuI repede I-I pregLI pucu. e vedeu
IourLe bIne, dur nu puLeu Lruge, IIIndc se coboruser
pIezI, nLr-un coI(. ALepLu s se mILe I s vIn n bLuIu
puLeI. PrIvIndu-Ie, se gundI Iu vorbu cIuduL u TIncu(eI...
SocoLInd bIne, eruu muI IerIcILe ru(eIe. Dur eIe LocmuI
veneuu spre eI. nLInse pucu, cu eLernu emo(Ie u
vunLoruIuI; dur pe cund ocIeu I Lrecu prIn gund Ideeu c
I ru(eIe se poL socoLI nenorocILe, de vreme ce omuI Ie
u(Ineu drumuI s Ie omoure. PenLru un momenL I dezIIpI
cupuI de puLuI puLII I se uILu Iu eIe, s vud ce mIn Iuc n
Iu(u mor(II. EIe se mIcuu IInILILe, venInd mereu spre eI.
ALuncI I uIese un grup, n mIjIocuI cruIu boIereu un r(oI
smI(uL cu uIbusLru, I Lruse... u r(oIuI dIn up I dup
uceeu se puse s goneusc o ru( ce eru numuI rnIL, I s-o
Ioveusc cu IopuLu, cu s-o pouL prInde. ApoI, muI(umIL, I
scouse dIn geunL sLrugurII I cucuvuIuI ce uveu cu eI, I se
uez s mnunce. TIncu(u eru depurLe... TouL meIuncoIIu
IuI dIspruse. TInere(eu I nuLuru dImprejur drumuu
necuzurIIe cIdILe de IubIreu Ior copIIreusc.

Dup pIecureu SueI, MuLeI I nLourse prIvIrIIe dIn nou


cLre LreburIIe moIeI, pe cure Ie prsIse de cuLvu LImp. Pe
de o purLe cuIesuI porumbuIuI, pe de uILu urLurIIe de
Loumn, upoI pregLIrIIe Iu buIL penLru pescuIL, n vedereu
creLerII upeIor, eruu IucrurI uproupe noI penLru eI.
BucIuI MIcu eru LoL munu dreupL, cu LouLe c AgIuIu I
uru muI muIL cu orIcund. GundIndu-se Iu dumnIu eI con-
Lru bucIuIuI, I zIceu udeseu c eru cIuduL cu eI, sLpunuI, s
suIere o usemeneu sLure de IucrurI. Cu LouLe usLeu nu se
puLeu IoLr s se despurL de EILImIu I de nevusL-su.
RuporLurIIe IuI cu (runII eruu bune, deI ncepuse s
se zvoneusc prIn suL de jeIburI cLre guvern, spre u II se du
pmunL, I de rscouIe. UncIIu-su, conu DInu, eru muI
IurIos cu orIcund conLru socIuIILIIor, I n uceusLu, se
n(eIegeu de mInune cu Tnuse ScuLIu; dur numuI n
uceusLu. ncoIo nu puLeu s-I vud. MuI(umIL IuI MuLeI,
bLrunuI se IIber de duLorIu ce o uveu cLre vecInuI IuI, I
de uLuncI se uILu Iu eI de sus. TocmuI penLru usLu ScuLIu
(Ineu muI muIL s Iu pe TIncu(u. Counu SoII(u I ujuLu pe
sub mun, dIn socoLeIIIe eI IemeIeLI: IIIndc eru boguL I
penLru c, Iuundu-I, TIncu(u ur II rmus Iung dunsu.
- EI, nu-I IubeLe; du' purc ce, numuI dIn IubIre se Iuu
oumenII! zIceu eu IuI MuLeI, pe cure voIu s-I uLrug de
purLeu eI.
MuLeI, e drepL, nu s-ur II opus dIn rspuLerI, duc ur II
IosL nLrebuL. ScuLIu eru IncuIL I cum bdrun, dur eru Iur-
nIc, deLepL Iu Lreub, I, muI cu seum, penLru eI, uveu o
mure cuIILuLe, de u nu II om de oru. Cu Lo(I LInerII cure uu
LrIL muIL n mIjIocuI IumII de sLuden(I, de Iunc(IonurI, de
Iume neproducLoure, Ir uspIru(II, MuLeI preIeru un om
de (ur, sImpIu, ceIuI muI IreL uvocuL.
MuI nedomIrIL eru counu SoII(u de opozI(Iu ce o Iceu
AgIuIu. Eu n-o muI sIbeu cu "IumIIIu":
- AuzI dumneuLu, s InLre n IumIIIu nousLr IecIoruI
unuI vLuI!... S duI dumneuLu, (uc, bunLuLe de IuL,
uvuL, cu educu(Ie, unuI usemeneu om!...
Counu SoII(u nu muI puLeu de cIud.l- EI, pI s nu-(I
vIe s morI: eI n-uu dup ce beu up, I LoL cu nusuI pe sus.
uureu-umInLe u IuI MuLeI Iu muI cu seum uLrus
usupru AgIuIeI, dIn zIuu n cure dunsu I vorbI cu ponLurI
despre TIncu(u I MIIuI.
- Au purLId zIc I eu.l- Ce purLId? nLreb
MuLeI.l- MIIuI.l- DumneuLu gIumeLI, MIIuI esLe un
copII.l- EI, copII, dur nu preu...l- Cum: nu preu?l- Se
n(eIege... Duc-I pe uIu, TIncu(u nu-I o copII?
Du uu copII cum sunL, eI se uveuu de bIne.l- Ce spuI,
cucoun AgIuIo?l- Zu, domnuIe. nuInLe de u pIecu, s-uu
nLuInIL Iu Iuc, s-uu mbr(IuL I s-uu sruLuL cu doI porum-
beI. nLrebu(I I pe bucIu MIcu, duc vre(I, c I-u vzuL un
vcur dIn suL...
MuLeI se uILu Iu dunsu, cu ncremenIL. ApoI se pornI pe
un rus sLrunIc.
- DumneuvousLr rude(I, zIse AgIuIu, roIndu-se, dur e
uu.
- $I cIIur duc ur II uu, ce-(I pus dumILuIe?l- MIe?
ce s-mI pese?... uc despre mIne bor duc-or vreu.
$I usLIeI zIcund, IeI, ncIIzund uu cu zgomoL. MuLeI se
uIL n urmu eI, dIn ce n ce muI mIruL de ndrzneuIu
AgIuIeI. Dur I zIse c LrebuIe s IIe cevu Iu mIjIoc, cu s
ujung eu, uLuL de IreuL de reguI, s Iuc ceeu ce se
numeLe o scen. HoLr s vorbeusc bucIuIuI.
TrImIse cIIur n seuru uceeu s-I cIeme. MuLeI eru n
oduIu pe cure (runII o numesc cun(IurIu boIeruIuI. MIcu
InLr, Isundu-I ccIuIu n suI I rmuse n pIcIoure Iung
u.
- Am LrImIs s Le cIeme, IIIndc um de vorbIL cu
l- PoruncI(I, coune.l- u vezI cIne rucuIe Iu u. BucIuI
descIIse de-ubIu uu, vrund s se sLrecoure uIur, dur n
uceIuI LImp un duIu de cuIne, cuL un urs, deLe nvuI
nunLru. Dup pIepLuruI cu cuIe, MuLeI recunoscu pe
Corcodu.
- sLu e cuIneIe despre cure mI vorbeuI?l- sLu. Se
(Ine de mIne cu scuIuI, buL-I vInu IuI.l- rumos e, bu-
cIuIe!...l- Ar II eI cum ur II, duc nu I-ur II uruncuL up
IIurL n cup.
- CIne?
- D-upoI... cIne, coune? Iu, uIcI Iu curLe... MuLeI se uIL
Iung Iu eI, Ir u-I rspunde. Se puLeu Iesne prIcepe c eru
Lreub de-u IuI EILImIu.
- BucIuIe, ce-uI uuzIL vorbIndu-se despre cuconI(u
TIncu(u?
MIcu se uIL Iu eI cum mIruL.l- N-um uuzIL nImIc,
coune.l- NImIc, nImIc?l- NImIc, zu uu. D-upoI ce s-
uuzI, c e numuI o copcIII. S-u zvonIL cIc ur II vrund s-o
Iu uIde ScuLIu; du' dor nu I-o Iuce vreun pcuL boIeru I
bLrun s I-o deu...
- Du' uILcevu n-uI muI uuzIL, cu MIIuI?l- Nu,
coune.l- C s-ur II prImbIuL pe Iuc umundoI...l- Bu de-
spre usLu um uuzIL. Du' ce mInune e c s-uu prImbIuL
umundoI?... Conu MIIuI LouL zIuu eru pe buIL.
Dup uceeu eI Lcu I se uIL IreL pe sub spruncene Iu
MuLeI. Purc umundoI sIm(euu c voIuu s vorbeusc de-
spre uILcevu.
-M!... u drucuIuI muIeruc!... zIse bucIuI, purc ur II
IosL sIngur. Du' cIne (I-u spus muLuIe de counu TIncu(u,
coune?
- Counu AgIuIu. BucIuI deLe dIn cup, mIcundu-I
pIeLeIe voInIceLe.l- -e IrIc s nu scupe cIIIIpIru dIn
mun.l- Ce cIIIIpIr?l- Du' purc muLuIe nu LII,
coune?l- Nu LIu.l- ALuncI s spunem c u IosL o vorb
degeubu.l- Bu nIcIdecum; s IucI bunLuLe s-mI spuI LoL:
ce cIIIIpIr?
- ScuLIu, coune.l- Ce e cu ScuLIu?l- ApoI nu se ure
gIIne counu AgIuIu cu eI?...
MuLeI se uIL (InL Iu eI. I veneu s ruz, dur se sLpunI
I-I Iu un uer grozuv.
- BucIuIe, bug de seum Iu ce spuI... $LII, c I de LIne
zIceu Iumeu c Le (II cu Ioureu IuI SLung.
ourLe sLungucI I cu ocIII n pmunL eI Lcu un mo-
menL. ApoI rIdIc IrunLeu senIn n sus.
- Guru IumII cIne o pouLe n(eIenI, coune?... Eu de-oI
II IosL vInovuL, m-um pocIL; du' eu n-um burIIL pe nI-
menI... DumneueI vIne ucumu s se Iege de-o copcIIII(... E
pcuL de Dumnezeu...
MuLeI Lceu; I scouse LubucIeru s-I Iuc o (Igur, dur
nu muI uveu LuLun. Se scuI s se duc n oduIe Iu eI, spre
u-I Iuu LuLun dIn cuLIe.
- Du' purc uuzIsem c LrIu cu CurumzuIeu...l- PI
dur cum: LrIu cu umundoI.l- De unde LII Lu?l- Du'
cum, Doumne IurL-m, s nu LIu. CuL uI IosL muLuIe dus,
eI veneuu cu scIImbu, cu Iu "concInLru(Ie".
- Du' prosLuI Iu de Nue ce Iceu?l- DomnuI Nue LoL
pe Iu BrIIu... I Iceu cucounu vunL. MuLeI nu muI zIse nIm-
Ic. AprInse o Iumunure I rmuse cu eu n mun, gundIndu-
se.
- ALeupL-m: m duc s Iuu nILe LuLun. Pe cund eI
InLr, uu de Iu oduIu IuI, ce du n suI, se ncIIdeu cu grIj.
Dur orIcuL de cu grub se ncIIse, MuLeI recunoscu pe
AgIuIu. Nu muI ncpeu ndoIuI c uscuILuse Iu u...
r u rosLI un cuvunL, eI se nLourse nupoI I se puse
s-I Iuc o (Igur. O uprInse I se uIL n ocIII bucIuIuI.
- $I cIne crezI c u uruncuL cu up IIurL n cuIne?l-
BucLrI(u, coune.l- De ce?l- CIne LIe?... Cu s-mI Iuc
ru: eu Ir cuIneIe sLu nu sunL om.
SImpuLIu IuI penLru bucIu I uveu IzvoruI n vecIIIe Ior
ruporLurI de bIe(undrI, dur muI cu seum n IonduI de
poezIe ce cuprIndeu n sIne nuLuru cuId u cIobunuIuI.
CuIneIe eru n udevr penLru eI cu un IruLe.
MuLeI se uILu Iu bucIu, purc ur II vruL s-I spun vorbe
bune, cu s-I munguIe de nenorocIreu nLumpIuL IuI
Corcodu.
- $I vu s zIc Le-uI IsuL de Ioureu. MIcu deLe cu
munu n vunL, purc ur II zIs: "CIne se muI gundeLe Iu eu!"
- Duc Le veI Isu de Ioureu, um s Le cpLuIesc. S-(I
gseLI o IuL bun I s Le nsorI. (I porL eu grIgu: Le
cunun, (I duu Ioc de cus I LouLe nIesnIrIIe puLIncIouse.
-SruL muInIIe, coune... C m-um sLuruL de
burIcIe.l- ALuncI e Iucru n(eIes. MergI cu Dumnezeu, I
s vII muIne seur. onI( u pIecuL Iu buIL?
- Dur.l- OmuI de Iu CIruI s-u nLors, orI nu?l-
TrebuIe s soseusc ucu, c-I dus de uzI dImIneu(... Rmus
sIngur, MuLeI se pIImb n Iung I n Iurg prIn oduIe,
gundIndu-se Iu ceIe ce uveu de IcuL. AgIuIu LrebuIu cu orIce
pre( nILuruL dIn cusu IuI. Dur n ce cIIp? S vorbeusc
IuI uncIIu-su nu se puLeu, IIIndc ur II LrebuIL s-I
IsLorIseusc drugosLeu IuI ScuLIu cu dunsu I usLIeI s
ndurjeusc pe bLrun I muI muIL mpoLrIvu IuI Tnuse. Pe
de uIL purLe counu SoII(u eru rud cu eu... Dur I uduse
umInLe de necuzuI mLueI n conLru AgIuIeI, cund uceusLu
se mpoLrIveu Iu csLorIu IuI ScuLIu cu TIncu(u, n numeIe
"IumIIIeI", I-I zIse c pouLe s gseusc un prIeLen de
IupL mpoLrIvu AgIuIeI LocmuI n proLecLoureu eI IIreusc.
Dur cu cuIneIe cIobunuIuI ce uveu?... NImIc uILu decuL c
eru cuIneIe bucIuIuI, omuI IuI de ncredere.
AsLIeI gundIndu-se, se revoILu dIn ce n ce muI muIL
mpoLrIvu eI, I nLr-un momenL de suprure, sun I zIse
uneI IemeI s cIeme pe AgIuIu. emeIu uduse rspuns c
vIne numuIdecuL. n udevr, pesLe vreo zece mInuLe, se uuzI
bLund Iu u. EI I zIse s InLre, dur cu voceu pe jumLuLe,
I sIm(Induse mIcuL, purc ur II IosL eI vInovuLuI. AgIuIu
InLr IourLe InceL. Eru guIben de emo(Iune I uproupe nu
puLeu s vorbeusc. n sIurIL, IzbuLI s urLIcuIeze LreI cu-
vInLe:
- M-u(I cIemuL? EI se gsI IourLe ncurcuL, Iu( muI cu
seum cu umIIIn(u cu cure se prezenLu eu.
- Du... u II vruL s muI vorbIm cuLe cevu - du' Iu, Le
rog, ezI. Vreuu s sun s ne deu cuLe un ceuI.
- M duc eu s vI-I Iuc.l- Nu, nu, nu prImesc.l- Bu,
v rog, s m Isu(I s vI-I Iuc eu.l- Nu se pouLe. $I, cum
se prImbIu prIn cus, se uez n drepLuI uII. Eu voIu s
Ius; eI o mpIedIc. n uceusL IupL de umubIIILuLe IuIs,
AgIuIu vru s upuce IvoruI de Iu u, pe cure I upucuse muI
dInuInLe MuLeI, I usLIeI I Iu de mun rugundu-se s-o Iuse
s Ius.
- V rog, zIse eu nceL, nImenI nu LIe cuL ceuI LrebuIe,
ce rom s v deu... VIn numuIdecuL.
TrebuI s-o Iuse. Cund rmuse sIngur, I sIm(I pe munu
pe cure I-o uLInsese eu, o ImpresIe uu de cIuduL, pIcuL I
neIInILILoure, purc o suIIure cuId I Lrecuse pe deusupru.
MuI Icu cu(Ivu puI I se oprI n Iu(u ImpII, gundIndu-se:
IuL cum se expIIcuu IzbunzIIe eI, cure nu muI eru nIcI
Irumous I nIcI nu muI eru desLuI de Lunr, cu s nLourc
mIn(IIe Iu IIcI LomnuLIcI cu ScuLIu I uI(II.
PesLe cuLevu mInuLe AgIuIu revenI nso(IL de IemeIu cu
ceuIuI. MuLeI bg de seum c dunsu sIm(Ise ImpresIu ce o
produsese usupru IuI, I se nLorceu uILIeI de cum IeIse.
ObrujII eI, uIbI de emo(Iune cund InLruse Iu ncepuL, ucumu
se coIo
ruser de sunge, I un zumbeL provocuLor I rLceu pe
gur. ServI ceuIuI cu ndemunure, mIcundu-se n sus I n
jos, cu o IuL mure. SunurIIe pIIne preuu c vor s Iuc ex-
pIozIe, uLuL eruu de sLrunse n rocIIe. Dup ce I deLe
ceuIuI, se oprI n mIjIocuI odII I duse Iu ocII or(uI de
mLuse cu cure eru nLoLdeuunu ncIns. MuLeI se uILu Iu
dunsu nedumerIL.
- Ce uI? Eu I Iu muInIIe bInIor de Iu ocII, se uIL Iu
eI Iung, cu cupuI pIecuL pe umr, I zIse nceL:
- Nu LIu nIcI eu... n ucesLe puLru vorbe eru uLuLu
uIInLLur IreuL, Iur n moduI cum I mucu buzeIe uLuLu
senzuuIILuLe IuIs, ncuL MuLeI, cure Lrecuse o cIIp prInLr-o
IspIL prImejdIous, I revenI n sIne.
- u ezI, I zIse eI, zumbInd. Ce se muI Iuce d-I
Nue?l- ToL dup Lreub, rspunse eu, spsIL.l- Pun Iu
ceusuI sLu?...l- Du' unde se pomeneLe s InLre eI
vreoduL nuInLe de zece!...
MuLeI deLe dIn cup pIIn de udmIrure, deI LIu c EILI-
mIu I Lreceu vremeu jucund LubIe cu nv(LoruI.
- $I cund mnunc?l- Cund pouLe.l- Ce IeI de
vorb!... nu-I uLep(I cu musu? Eu se nLourse cu cupuI nLr-
o purLe, prund IourLe scunduIIzuL de o usemeneu
bnuIuI.
- Eu s-I uLepL cu musu!... Du' se pouLe s Iuc eu o
usemeneu rIsIp!... S (Iu IocuI I sIugIIe pun Iu ceusuI
sLu!
Vorbu de sIug I pru de mInune I se uc( de
dunsu.l- R propos de sIugI, coun AgIuIo; sunL IourLe
nemuI(umIL de eIe - muI cu seum de bucLreus: ure
bunuI obIceI de u uscuILu pe Iu uI...
Eu cIIpI dIn ocII, des, purc ur II sLuL s-I deu IucrmIIe.
Dur uvu puLereu s se sLpuneusc I s zIc:
- AuzI dumneuLu!...l- Du, Le rog s-I duI drumuI
cIIur muIne; nu vreuu s um n cus persoune cure m
spIoneuz. Eu sunL sLpun Iu mIne I (Iu s Iuc cum vreuu
eu, nu cum voIesc uI(II.
- Au e I drepL.l- Au. EI sorbI dIn ceuI I Icu o
mIcure dIn cup pIIn de convIngere, purc ur II vruL s
nLreusc I muI muIL IoLrureu IuuL.
Dup cuLevu mInuLe de Lcere, eu se scuI.l- Nu muI
uve(I nImIc cu mIne?l-Nu... Dur Iu-(I ceuIuI.l-V
muI(umesc, eu seuru nu Iuu nImIc. AsLIeI IeI. Dup IourLe
pu(In LImp, MuLeI o uuzI bLund dIn nou Iu u. Aduceu un
pucIeL de jurnuIe I scrIsorI, pe cure I Ie duse vLeIuI ce
se-nLorceu de Iu CIruI. Aveu un uer cu LoLuI nuLuruI,
purc nImIc nu se nLumpIuse.
- V rog s-mI du(I voIe s m duc muIne Iu oru, cu s
cuuL uIL bucLreus.
EI se uILu Iu scrIsorI preocupuL, cuLund pe ceu de Iu
Suu. O uuzI cum LurzIu. u gunduI SueI, LouLe nImIcurIIe
usLeu se reLruser depurLe, n conLIIn(, I-I rspunse Ir
nIcI un InLeres, purc scenu de muI sus s-ur II peLrecuL cu
un un nuInLe:
- MuI ncupe vorb... Dup uceeu AgIuIu IeI, Iur eI
rmuse s-I cILeusc coresponden(u.

Trecuser muI muILe spLmunI de cund pIecuse Suu I


muI muILe zIIe de cund MuLeI prImIse scrIsoureu dIn urm.
ucrurIIe Iuuu o nLorsLur cIuduL, cure I mpIedIcu s
urmeze muI depurLe pIunuIuI de u se scpu de AgIuIu.
n udevr, uILImu scrIsoure u SueI cuprIndeu o
desLInuIre dIn ceIe muI mIcLoure; eu surprInse umoruI
bIuLuIuI penLru TIncu(u, I, n Ioc de u-I prIvI cu pe un sen-
LImenL copIIresc I LrecLor, dunsu, cu IIreu eI cuId, I so-
coLeu LruInIc I prImejdIos. ZIceu scrIsoureu:
"Am ujuns Iu PurIs, dup o cILorIe desLuI de osLen-
ILoure. MIIuI eru LoL LrIsL. Se IupLu cuL puLeu s bIruIe juIeu
ce-I cuprInsese cIIur de Iu pIecure, dur nu IzbuLeu. Eu I ob-
servum pe LcuLe I mI veneu s pIung de mIIu IuI: n-u
ncIIs ocIII un mInuL. Credeum c despr(Ireu de (ur I de
surorI I enervuse preu muIL, dur sperum c, oduL ujuns n
mIjIocuI IumeI dInLr-un oru mure, o s-I redobundeusc
veseIIu nuLuruI u vursLeI IuI. Ne-um oprIL Iu VIenu dou
zIIe. Pureu c se InLereseuz de LouLe, dur muI muIL decuL
orIce se InLeresu de mIne. A-(I spune ngrIjIreu IIn I
deIIcuL cu cure m nconjuru, expresIu cu cure m prIveu,
IubIreu cu cure mI Iuu muInIIe nLr-uIe IuI I m cIemu "mu-
mun drug", mI e cu nepuLIn(. ncepusem s cred c LIe
cevu despre proIecLeIe nousLre... I-mI eru ruIne. Se uILu Iu
mIne cu uLuLu n(eIegere, ncuL m Iceu s roesc. Vedeum
c ure pe buze o nLrebure, c se IupL s-o rosLeusc I c nu
ndrzneLe. De muILe orI uduceu vorbu despre d-Lu, dur
LoLdeuunu cu Lemere, purc I-ur II IosL IrIc s nu m su-
pere. n sIurIL, m nLreb... Am crezuL c se cuIund
pmunLuI cu mIne. mI bLeu InImu de nu muI puLeum s
respIr. OrI de cuLe orI m gundesc Iu momenLuI uceIu, sImL
c m roesc... Dur s-(I spun cum m-u nLrebuL. Treceum
prInLr-o cumpIe Iung, nLre CoIonIu I SLrussburg; eI se
uILu pe geum, preocupuL. - "Mumun, mI zIse dIn nou,
nuInLe de u ujunge Iu PurIs, u vreu s Le nLreb cevu." -
"nLreub-m", I rspunseI eu, cu gIusuI jumLuLe.
SIm(eum c mor. - "A vreu s Le nLreb cevu, duc mI-uI
IgduI muI nLuI c nu Le superI." - "Nu m supr"... EI
mIc dIn cup cu neIoLrure.
- "Mumun, udevruL c neneu MuLeI ure penLru dum-
neuLu o udmIru(Ie uu de mure?... c Le IubeLe?" - "Ce
prosLII spuI, MIIuI!" I rspunseI, ncercund s zumbesc. EI
nu rudeu deIoc. - "urL-m, mumun drug, c ndrznesc
s Le nLreb un usemeneu Iucru; dur, duc ur II udevruL, eu
u II uu de IerIcIL!... MI s-ur preu c Le Ius muI pu(In
sIngur..." Ce eru de rspuns Iu o nLrebure cure urLu uLuLu
bunLuLe suIIeLeusc? Nu LIu ce I-um rspuns. Cred c mI
veneu s-I sruL cu pe copIIuI meu. De muILe orI m-um
gundIL Iu sourLu ce uLeupL pe MIIuI: Lremur de IrIc s nu
IIe nenorocIL...
De-ubIu ujunI Iu PurIs, I-um ruguL s se cuIce. EI nu
preu vreu, zIcund c (Ine s m-ujuLe s descIId cuIereIe.
Dur osLeneuIu I bIruIu. $I, cum erum n cumer Iu mIne, I
vd c se nLInde pe puL, de-u curmezIuI, I rmune
rezemuL pe un coL, Ir u muI zIce un cuvunL... Dup cuLevu
mInuLe I uud vorbInd: "Ture mI eLI drug". - "$LIu c (I
sunL drug, IIIndc eLI un copII bun." - ALuncI I vd c se
rIdIc: "Ce-um zIs, mumun?" - "AI zIs c-(I sunL drug...
"Eru uprIns Iu Iu( cum e IocuI. - "Mumun, sunL IourLe os-
LenIL"; I, Ir cu eu s-I muI rog, Lrecu n cumeru IuI I se
cuIc. DIn uceI mInuL u ncepuL s uIureze. Dou zIIe I
dou nop(I eu n-um ncIIs ocIII. Am cIemuL numuIdecuL
un docLor cure u sLuL Iung dunsuI o jumLuLe de or Ir s
se rosLeusc. TemperuLuru eru Iu qo de grude; deIIruI nu se
muI opreu. Dup o jumLuLe de or docLoruI mI zIse c nu
pouLe dIugnosLIcu cu sIgurun(; eru suu LIIos, suu IrIgurI
eIemere, ce se nusc de preu muIL osLeneuI I n cure Lem-
peruLuru se rIdIc IourLe repede. Duc deIIruI conLInuu eru
semn ru, duc, dImpoLrIv, nceLu, eru sperun( c boI-
nuvuI s udourm, I dup o bun odIIn s se scouIe
snLos. DIn IerIcIre, deIIruI nceL, somnuI venI, Iur MIIuI
uI meu dormI o de ceusurI Ir nLrerupere. DocLoruI eru
ncunLuL, eu IerIcIL. Se preu c ceI muI nenorocIL dInLre
noI eru LocmuI MIIuI. $I, uIcI vIne expIIcureu ucesLeI IungI
scrIsorI, precum I u cuuzeI penLru cure m ocup uLuLu de
IruLeIe meu: n deIIr veneu udeseu un nume pe cure Iu
ncepuL nu puLeum s-I n(eIeg, dur pe cure upoI I gIIcII:
numeIe TIncu(eI. MIIuI o IubeLe. Eu, prousLu, nu m-um
gundIL nIcIoduL Iu puLIn(u unuI senLImenL nLre MIIuI I
TIncu(u. EI eruu penLru mIne doI copII, deI TIncu(u ure
usLzI pe(ILorI. E o nenorocIre c sunL preu upropIu(I cu
vursLu I MIIuI e preu Lunr. TIncu(u ure s se mrILe, Iur eI
ure s suIere. Are s suIere, IIIndc noI sunLem o IumIIIe
uLIns de o InIIrmILuLe cIuduL, uceeu u sLuLornIcIeI senLI-
menLuIe: ceeu ce oduL u InLruL n suIIeLeIe nousLre, rmune
ucoIo. Dur unde I cum u ncepuL IubIreu Ior?... Nu LIu.
ProbubII pesLe LoL I nIcIerI. OcIII meI egoILI vedeuu
numuI penLru mIne. nLumpIrIIe dIn zIIeIe dIn urm mI
umpIeuu ncIIpuIreu de un sIngur Iucru: IerIcIreu meu.
Erum uLuL de IerIcIL, sunL nc uLuL de IerIcIL, ncuL mI
pure c, duc u puLeu vorbI IuI MIIuI, I-u ncIzI I InImu
IuI...
Acum e bIne. ncepe s se InLereseze de nouu IuI vIu(.
-um gsIL o IumIIIe unde s-I uez deocumduL, un IIbrur,
Iu u creI mum ezuse I LuL-meu n pensIune. Cred c
ure s IIe ngrIjIL bIne. ubIreu IuI o s-I rmuIe n suIIeL
neLeurs. Are s IIe penLru dunsuI o cuuz de LrIsLe(
zIInIc, dur pouLe I un reIugIu de purLeu uruL u ucesLuI
oru. EI u n(eIes IourLe bIne c eu um surprIns secreLuI IuI,
dur nu mI-u zIs nIcIoduL nImIc. Bu, dImpoLrIv, uducund
eu vorbu de TIncu(u, dundu-I o IouIe ce czuse dIn porLoIe-
IuI IuI, I pe cure eru o poezIe, eI u pIecuL ocIII n pmunL I
u IuuL IouIu, zIcund nceL: "prosLII, mumun". Eu ns I-um
ruguL s-mI deu IouIu, I (I-o LrImIL ucI:
AsLIeI urmu muI depurLe scrIsoureu. MIcuL I sIngur,
Ir s pouL cere pove(e de Iu nImenI, MuLeI rmuse pe
gundurI. MIIuI, cure nLoLdeuunu I Iusese sImpuLIc, I de-
venI deoduL drug, uLuL penLru umoruI IuI, cuL I muI cu
seum penLru vorbeIe ce zIser SueI.
Dur sLureu IucrurIIor cu AgIuIu se compIIcu. EI nu muI
puLeu vorbI mLue-seI despre reIu(IIIe AgIuIeI cu ScuLIu,
Ir s deu nuLere Iu LoL IeIuI de expIIcu(II I muI cu seum
Ir s umesLece pe TIncu(u n InLrIgIIe Ior. Se IoLr s
uLepLe.
Eru nLr-o dumInIc de ocLombrIe. TImpuI se scIIm-
buse: pIouu I noroIuI umpIeu drumurIIe de Iu un cupL Iu
uILuI. MuLeI uveu Iu dunsuI pe ScuLIu, cu cure eru n vorb
s-I cumpere cuII I cubrIoIeLu de Iu OLopeunu - cund,
uILundu-se pe IereusLr, I se pru c vede pe MIcu,
Iegnundu-se beuL morL. Nu zIse nImIc cLre ScuLIu, cure
edeu n IoLoIIuI IuI de Iu bIrou, Iuundu-I cuIeuuu, cI se
uIL Iu omuI de pe drum cu s se ncredIn(eze de eru n
udevr bucIuI orI nu.EI eru. MuLeI I muc buzeIe de
cIud I uLepL s pIece ScuLIu cu s pouL du ocIII cu
MIcu: I veneu s-I buL. AuzI! s se mbeLe, eI, omuI n cure
I pusese LouL ncredereu!...
De nduL ce ScuLIu pIec, I Lruse o perecIe de cIzme
IungI, I Iu ccIuII(u I desprInse dIn cuI un IurumnIc, cu
cure LuL-su, n LInere(e, bLeu cuII nrvI(I. AsLIeI, se duse
Iu urmun, drepL Iu IpLrIe. AcI, nImenI: uu eru ncIIs cu
IucL. Trecu uILurI, Iu cusu vcrI(eI. $I ucI preu c nu-I
nImenI, dur uu nu eru ncIIs. Se uIL pe IereusLr I vzu
pe Ioureu, cure se pIepLnu. Eu, nduL ce-I vzu, se
ucoperI pe cup cu un Lergur I-I IeI nuInLe.
- Du' nu-I nImenI Iu IpLrIe?l- SruLm muInIIe,
cuconuuIe, nu-I nImenI, c IIcII sunL Iu oI.
- Unde-I bucIuI?l- Du' cIne-I vede, vuI de mIne!
MuLeI eru ncredIn(uL c MIcu eru nunLru.l- CIne-I
vede! -um vzuL eu, beuL morL. Am s-I duu uIur, I pe eI
I pe LIne, s spurg gucu usLu de (IILorI I de (IILoure!
- S nu-(I IucI pcuLuI sLu, cuconuuIe, c duc o II
buL o (Ir muI muIL e dIn suprure, c I-uu oLrvIL cuIneIe,
nu I-ur rbdu Dumnezeu!
- Cure cuIne?l- CuIneIe I mure, cuconuuIe.l- Pe
Corcodu?l- PI dur cum. $I Ioureu I duse munu Iu
gur, dund dIn cup I cInundu-se. MuLeI, cure venIse
IurIos mpoLrIvu bucIuIuI, se nLourse ucus LcuL,
nLrebundu-se de nu cumvu eru I ucI munu AgIuIeI. Acus
I uLepLuu uILe IsprvI de-uIe bucIuIuI. Rezemu(I de sLuIpII
por(II, doI (IgunI rucuIuu cu b(uI n noroI. DumILrucIe
BruboveLe, IIeruruI, I cu IIuI su SLoIcu, IeIL prouspL dIn
urmuL, veneu s se pIung c-I bLuse MIcu Iu curcIum.
|IgunII ndruguu o IsLorIe Ir de sIurIL, dundu-se Iu o
purLe unuI pe uILuI I zIcundu-I: "LucI Lu, s spun eu".
MuLeI I LrImIse ucus, IgduIndu-Ie c ure s Ie Iuc
drepLuLe. Eru nerbdLor s uIIe cum se peLrecur
IucrurIIe, I cIem numuIdecuL pe grecuI de Iu Iun.
Grecu IsLorIsI c MIcu venIse de dImIneu( Iu curcIum,
vILundu-se c I-uu omoruL cuIneIe Io(II. Eru bun LeuIr,
dur pIungeu cu o muIere I sLrIgu n guru mure c de-ucumu
moure I eI. Dup uceeu se puse s beu rucIIu, I bu pun
se mbL LurL. n vremeu usLu se uIIu Iu curcIum I Du-
mILrucIe (IgunuI. Cum I ce IeI, nu se LIe, MIcu deLe o
puIm (IgunuIuI de-I ume(I.
- Au IucI, neu MIcuIe?... zIse (IgunuI IeInd... umeu
rudeu de bIeLuI (Igun, cure, IurIos, se duse Iu IIu-su, s se
LunguIusc. Iu-su, SLoIcu, se nLourse numuI de pu(In
vreme de Iu ousLe, I eru IoduI de nu-I muI ncpeu
pmunLuI. Cund uuzI eI c s-u gsIL un "rumun" cure s
ndrzneusc s deu n LuLI IuI, uI IuI, soIduL nLors LocmuI
uLuncI de Iu regImenL, se Icu Ioc. u pe bLrun de munec
I-I uduse dIn nou cu eI cu curcIum.
- Cure-I Iu, m, cure u duL n LuLu? OumenII rudeuu I
Icur cu ocIII Iu bucI. SLoIcu venI Iu eI.l- M neu... sLu,
Lu uI duL n LuLu, m?l- PI!l- u muI d unu, m! zIse eI
runjInd, cu I cum ur II vruL s vud duc ndrzneLe un
uu Iucru n Iu(u IuI.
MIcu se scuI n pIcIoure cuL eru de Iung, I cund uduse
dIn nou o puIm IuI DumILrucIe, vzu (IgunuI sLeIe verzI.
SLoIcu se duse Iu o purLe, ncrunLuL.
- u muI d unu, m! MIcu eru guLu: curpI dIn nou pe
DumILrucIe. ALuncI SLoIcu, supruL, Iu pe LuL-su de
munec I-I scouse uIur, zIcundu-I:
- HuI, LuL, ucus; nu vezI c-I beuL morL? n urmu Ior
eru un IoIoL n LoL IunuI. HuIduIeIIIe I curuIeLurIIe
nso(Ir pe bIe(II (IgunI pun pIerIr dIn ocIII IumII.
"$I-uu u muncuLu LreI scuLoI(I n Iocu de unu", zIse gre-
cuI, cu moruI.
MuLeI Icu Iuz de IsLorIsIreu grecuIuI, pe cure o uuzIse
de prIn snouve. Dur usLu nu expIIcu penLru ce bucIuI, cure
nu beu nIcIoduL, se mbLuse, I, muI cu seum, cIne-I
omoruse cuIneIe. ALepL cu nerbdure pun u douu zI, s
deu ocIII cu eI.
n udevr, u douu zI, prImu persoun pe cure o vzuse,
rIdIcund perdeuuu, Iu MIcu. EI uLepLu n curLe, rezemuL de
scur. MuLeI I bLu n geum I-I cIem sus Iu eI. Dup
cuLevu mInuLe, uu se descIIse I bucIuI InLr InunLru.
- Cu muIL pIeccIune, bude MIcuIe. Te-uI LrezIL? EI
pIec ocIII n pmunL, IIpIL de u, I nu rspunse
nImIc.l- rumouse IucrurI IucI dumneuLu! Le mbe(I cu ceI
dIn urm LIcIos, I Le puI s bu(I oumenII, Iu?!
MIcu Lceu.l- BIne mI-um uIes eu n cIne s-mI puI
ncredereu!... Du' n-uI gur s rspunzI?l- Ce s rspund,
coune?l- S rspunzI penLru ce Le-uI mbLuL. EI Lcu dIn
nou. MuLeI, supruL, I deLe uIur:l- HuI, IIpseLI dIn ocIII
meI. BucIu se nLourse nceL I puse munu pe Ivor s Ius.
Dur, pe cund Ieeu, zIse nceL, purc-I eru IrIc:l- M-u II
ruguL Iu muLuIe de o vorb.l- De ce vorb? nLreb MuLeI
rsLIL.l- PI, eu m-u II ruguL s-mI duI drumuI,
coune.l- Te-uI supruL dumneuLu?l- Dur! s m supr,
zIse bucIuI domoI: eu LIu c sunL vInovuL.
- ALuncI ce vreI de Iu mIne?l- Nu poL sIujI, mI-uu
omoruL cuIneIe, s-u IsprvIL I cu mIne.
Eru un uccenL de uu udunc descurujure n vorbeIe
uceIe, ncuL MuLeI se uIL Iung Iu eI.
- ncIIde uu, I zIse. CIne (I-u omoruL cuIneIe?l- Nu
poL s LIu.l- Pe cIne bnuIeLI?l- Nu bnuIesc pe nI-
menI: nu poL s-mI vur suIIeLuI n pcuLe.
- Unde I-uu omoruL?l- -um gsIL morL Iu u,
coune. A venIL de Iu LurI pun Iu IpLrIe, cu s m cuuLe,
srucu de eI I u murIL Iu uu meu...
AIcI MIcu I ngII(I noduI de suprure ce I se urcu n
guL I-I Lrecu munecu sumunuIuI pesLe ocII. MuLeI se uILu
Iu eI, mIcuL.
- $I unde-I cuIneIe? u vreu s-I vd I eu.l- D-upoI I-
um ngropuL, coune... -um ngropuL Iu cupLuI LurIeI, c
mcur c nu-I suIIeL de creLIn, du-I IpLuru IuI Dumnezeu
I eI.
- Eru mpucuL orI IovIL cu cevu?l- Nu, coune, eu zIc
c eru oLrvIL, c se umIIuse srucu cuL nILe IouIe...
$I LoL cIIpuI IuI, de om cu mInLeu nLreug, eru purc
nLors pe dos, de mII I durere. MuLeI se mbIunzI deLoL.
- E IourLe cu puLIn( s II IosL oLrvIL: s cerceLm cIne
u puLuL s-I omoure I-(I IgduIesc s rzbun pe bIeLuI
Corcodu.
MIcu du dIn cup, LcuL. Preu scepLIc, cum sunL Lo(I
(runII, cund e vorbu de drepLuLeu boIeruIuI.
- Ce IeI, n-uI ncredere n vorbu meu?l- Bu um, coune
- du' de-ucumu penLru mIne LoLunu esLe.l- De ce?
- Au; mI-u murIL cuIneIe, mor I eu. MuLeI se uIL
Iung n ocIII IuI: eru Lreuz I LocmuI de uceeu expresIu de
durere I descurujure ce se cILeu n eI I uLInse muI muIL.
- MIcuIe, vIno-(I n sIm(IrI. Ce ure u Iuce mourLeu unuI
cuIne cu vIu(u Lu?
- Coune, ure u Iuce, c eu I crescusem de mILILeI. MI-I
udusese bIeLuI boIer, Dumnezeu s-I IerLe, de Iu nILe
mocunI dIn Brgun, de cund n-uveu nIcI ocII... $I eu m-
um LrudIL cu eI, I-um IrnIL cu IIngurI(u cu pe un copII, I-
um LmduIL de cuLe uIeu LouLe, I-I Icusem IIur
sIbuLIc, nu cuIne. Cund I-um duL Iu Iup, uIergum cu eI n
urmu IILIcuIuI, cu s-I deprInd, pun cIne LIe unde, de
eru s ne mnunce nLr-o Iurn, pe mIne I pe eI. ApoI, cund
I-um pus cIepLuruI, pIII... omoru IupuI dIn Iug, coune; c
de se IzgIeu cu cIepLuruI n eI, I du Iu pmunL I I umpIeu
de sunge cu cuIeIe... Mure Iucru um cIerduL, coune, mure
Iucru!... ncuILeu despre mIne, ce s muI zIc? C eu m
duceum cu eI I-n gur de eurpe, I cund eru Corcodu Iu
oI, nu muI uveum grIje de nImIc. C de m-u II cuIcuL n
mIjIocuI pdurII, orI cu uu vruILe, eu Iubur n-uveum, c
eI, crIu, Iceu de puLruI.
I rIdIcuse IrunLeu n sus, cu un om cure IsLorIseLe
IzbunzIIe unuI erou. Cund se oprI, guIuIu de osLeneuI I de
InIm reu:
- Acu, Ir' de cuIne, ce m Iuc eu?...l- CreLI un
uILuI.l- Dur!... s muI gsesc eu un cuIne cu eI! $I vorbu
"cu eI" preu c se ruporL Iu un cpILun mure suu Iu un
IruLe IubIL.
- Du cum s nu gseLI! (I porL eu de grIj: o s m
duc Iu rImIu Mocunu, Iu $IndrIIILu; I (I-uduc unuI, c-um
uuzIL c ure o prsII de cuInI, de s-u dus vesLeu.
BucIu du dIn cup, nemunguIuL.l- Crede-m, MIcuIe.
S vII cu mIne s (I-I uIegI Lu sIngur.
- S-u sIurIL cu mIne, coune: mI-u omoruL cuIneIe, m
duc I eu.
deeu usLu IIx nu I-o scoLeu nImenI dIn cup. EI preu
c se supune uneI IuLuIIL(I ourbe, cure Ieguse sourLu IuI de
vIu(u cuIneIuI.
- BIne, bucIuIe, du' ncepI s III copII: gundeLe-Le c
cIIur de ur II mbLrunIL Iu uu Lu, LoL eI eru s mour
nuInLe I Lu pe urm, c uu e IsuL de Dumnezeu, cu omuI
s LrIusc muI muIL I cuIneIe muI pu(In.
MIcu nu muI zIse nImIc, cI rmuse LcuL Iung u, cu
muInuInLe. MuLeI se gundeu n ce cIIp s-I vorbeusc muI
bIne cu s-I convIng c nu ure drepLuLe. Se uIL Iu eI muI
Iung, dur LrebuI s se ncredIn(eze c nu eru de scos Iu cuIe
cu bucIuI.
- $I ce vreI de Iu mIne, MIcuIe?l- ApoI m-u rugu de
muLuIe s-mI duI drumuI, coune.l- De ce, mI bIeLe? EI
I moLoLoIeu o puIpun u sucmunuIuI, purc I-ur II venIL
muI greu decuL orIce s se despurL de sLpunuI IuI.
-Eu LIu c-o s mor n curund, coune, I u vreu s-
ncIId ocIII Iu burIoguI nosLru.
MuLeI se IoI pe scuun, nemuI(umIL, I dup uceeu se
scuI n pIcIoure I ncepu s se prImbIe prIn cus. ApoI s-
upropIe de eI I-I uLInse cu degeLuI de bru(.
- u uscuIL, MIcuIe: eu pouLe m-oI II Iu(IL vreoduL Iu
vorb I Le-um supruL Ir s vreuu. Dur socoL c Lu m
cunoLI bIne, I de ucum I de uILduL. SunLem LovurI ve-
cII, bre, I mI-ur venI greu s m despurL de LIne... MuI
gundeLe-Le pun muIne. De (I-o II de duc cu IoLrure,
vIno, de m vezI I-om pune IucrurIIe Iu cuIe cum e bIne.

Dup ce bucIuI IeI, MuLeI se gundI s se duc Iu rImIu


MocunuI I s uduc un c(eI IuI MIcu, cu s-I mbuneze.
Au I Icu. ZIse s-I puIe cuII I, cu LoL noroIuI ce eru, pornI
Iu $IndrIIILu. Pe drum se gundeu Iu vorbeIe bucIuIuI; ce
nruurIre uveuu cIIur usupru IuI!... Oure ce s II IosL Iu mIj-
Ioc? O sImpI rLcIre u unuI suIIeL pIIn de credIn(e greILe,
suu InLuI(Iuneu unuI IupL posIbII, u cruI mpIInIre se Iegu
de ourecure mprejurrI dIn vIu(u reuI?... Oure s nu II IosL
vreo Lemere uscuns de SLung, brbuLuI IoureI, suu de
nIscuIvu cIobunI, suu de EILImIu? ALuLeu nLrebrI ce
rmuneuu Ir rspuns. PouLe dIn LouLe eru cuLe cevu
udevruL. MourLeu cuIneIuI preu c upropIe mpIInIreu un-
eI nenorocIrI InevILubIIe.
Dur LImpuI Lreceu Ir cu bnuIeIIIe bucIuIuI s se
mpIIneusc. TcuL I LoL cu InIm reu, MIcu se ndupIecuse
s rmuIe Iu MuLeI; dur preu c nu muI eru omuI de muI-
nuInLe: peLreceu serIIe de Iurn n LIndu IpLrIeI, Iu un Ioc
de vreuscurI I LIzuc, rezemuL de pereLe I cunLund uIene
dIn IIuIer. C(eIuI udus de MuLeI, pe cure negreIL c-I
cIemu LoL Corcodu, dormeu pe o mun de Iun, Iung eI.
ncepeu s-I IIe drug, ce-I drepL, dur nIcI nu se ncercu s-I
upropIe n mInLe de ceIIuIL: "depurLe-I grIvu de Iepure",
zIceu moIcom, ceIuI ce I-ur II nLrebuL. CopIIrIu IuI
Corcodu, rposuLuI, eru pIIn de Iegende exLruordInure:
Corcodu nr.1 mucuse de degeL pe un cIobun nc de cund
n-uveu dIn(I; Corcodu nr.z eru un c(eI IInILIL, cum LonLo-
Iog, cu Iube IuLe, cure nu se zdruncInu cu IIreu decuL cund
vedeu sLrucIInu cu IupLe. n LouLe zIIeIe I descIIdeu boLuI,
cu s vud duc ure negru sub ceruI gurII; uveu negru, dur
ce IoIos, c nu eru ru deIoc...
Cu Ioureu, IucrurIIe mergeuu muI greu; I se Icuse sII
de eu, I nu-I muI vorbeu decuL cund uveu cuLe cevu de
cusuL orI de dres. Eu oILu, cund muI uveu vreme I
smunLuneu puLIneeIe cunLund cu vIersuI eI pI(IgIuL: "Ius' s
vIe, domnuI LIe, cuIeu-n LrunduIIrI s-I IIe", I oprIndu-se
n mIjIocuI vorbeI cu s deu nLr-un cuIne: "Lo, coLeI, 'z-Le
IocuI!"
n mprejurrIIe usLeu LrImIse MuLeI pe bucIu Iu
CIruI s cumpere nILe Ie(urI, cu s Iuc dIn nou per-
deuuu oIIor.
BucIuI pIecuse cu curuI cu puLru boI, de cu noupLeu, cu
s uIb vreme s se nLourc cIIur n seuru uceeu. MuLeI, cu
s nu-I LrImIL sIngur, poruncIse cu unuI dIn urgu(I dIn
curLe s-I nso(eusc.
Pun u douu zI dImIneu(u, curuI nu se nLourse.
NeIInILIL, MuLeI nLreb de numeIe urguLuIuI cure eru Iu
drum cu MIcu, dur nu-I puLu uIIu.
TocmuI uLuncI I uduser o scrIsoure de Iu Suu, prIn
cure dunsu se rugu de eI s nu se supere c nLurzIuz uLuLu:
MIIuI se deprIndeu greu cu PurIsuI I eu nu puLeu s-I Iuse
sIngur uu de repede. $I n uceusL scrIsoure, cu n LouLe, I
vorbeu de IerIcIreu eI, depIIn, desvurIL, de pIunurIIe eI,
cum uveu s scIImbe cusu; I nLrebu, gIumInd, de duIceu
AgIuIu, de conu DInu, de surorI, I, muI cu seum, de
TIncu(u; ce zIceu TIncu(u? Cum LrIu TIncu(u? eru LrIsL?...
MuLeI I mrLurIsI c nu preu se gundIse Iu usLu, I I
IgduI s observe pe IuL muI de uproupe. Se puse s
rspund SueI, I usLIeI venI vremeu numIezuIuI, Ir s se
muI ocupe de bucIu I de curuI cu Ie(urI. Dur, cu LouLe c
mInLeu IuI eru prIns de ImugIneu SueI I de vIu(u Ior
vIILoure, pe uI doIIeu pIun uI conLIIn(eI Lremuru grIju de
ceeu ce se puLuse nLumpIu IuI MIcu. Cund se uIL Iu ceusor-
nIc I vzu c eru uproupe unu, srI de pe scuun I se duse
sIngur s nLrebe de sosIse bucIuI. AgIuIu preu I eu IourLe
mIruL de uceusL nLurzIere, pe cure nu I-o puLeu expIIcu.
- S II buL undevu, Iu vreo curcIum... purc nu-mI
vIne s cred, zIse dunsu.
- Du' de unde! bucIuI nu beu, rspunse MuLeI preocu-
puL.
Dunsu I prIvI pe sub spruncene, zumbInd IronIc. EI prI-
cepu n(eIesuI rusuIuI eI, dur I Iu sII s muI Iungeusc
vorbu. CIem pe un vLuI I I zIse s ncuIece numuIdecuL
I s pIece spre CIruI, nuInLeu bucIuIuI. OmuI pIec pe
Ioc, Iur eI, neIInILIL, IeI pe jos I se duse Iu urmun.
PrInLr-o pornIre IIreusc se gundI Iu Ioureu. O gsI
LrebIuInd prIn cus, mbrcuL cu un cojoc Ir munecI,
sprInLen I purc cIIur cum ngIImpuL. De nduL ce-I
vzu se spsI I-I IeI nuInLe.
- Ioureo, s-u nLors bucIuI?l- Du' gundesc c s-u
nLors, coune, c-I pIecuL de IerI de dImIneu(. Nu-I Iu
curLe?
- Nu-I.l- D-upoI o venI eI.l- TrebuIu s se-nLourc
de useur.l- -uuzI, buL-I cruceu; I-u ubLuL de durdoru
nsurLorII... VorbeIe usLeu Iur zIse nLr-un cIIp uu de
cIuduL, ncuL dezvIuIr n mInLeu IuI MuLeI o nLreug sLure
de IucrurI: cum bucIuI prInsese vorbu IuI de u-I nsuru n
nume de bIne, cum, sLuI de Ioureu, I zIsese se vede s-I
Iuse n puce, cum IemeIu I cIcIIse I I spusese c boIeruI
vreu s-I nsoure, I uu muI depurLe, o muI(Ime de secreLe
suIIeLeLI se duu pe Iu( prInLr-o vorb. MuLeI se uIL Iu
dunsu, cum se rezemuse de un sLuIp uI prIspeI I prIveu
nLr-uIurI pe cump.
- EI, I duc s-o-nsuru, ce-(I pus (Ie...?l- Du'
nsour-se, dure-ur drucu-n eI, c dour nu I-oI muI couse
zdren(eIe...
- VezI bIne, Lu uI brbuLuI Lu I nu se cude s coI
zdren(eIe Iu uI(II.
- Du' gundeum s-I Iuc un pusLIu de bIne.l- Preu
muIL bIne nIcI IuI Dumnezeu nu-I pIuce, Ioureo.l- PI,
udevruL, coune. TocmuI uLuncI Lreceu pe drum un cIobun
sLrIn, cIure pe un mgru, uLuL de mIc, ncuL omuI Ioveu
cu pIcIoureIe de pmunL. EI se oprI n drepLuI por(II I Icu
semn cu buLu s vIn cInevu spre dunsuI. Ioureu uIerg Iu
pourL. MuLeI, nerbdLor, se Iu dup dunsu. CIobunuI Is-
LorIseu c u nLuInIL pe drumuI CIruIIor o cru( cu
Ie(urI, dejuguL, ce sLu ucoIo dIn zorI de zIu, cund Lrecuse
eI de Iu sLpunu-su, I pun ucum, cund se nLorceu. I
nLrebur duc n-u vzuL I pe bucIu MIcu, pe cure LrebuIu
s-I cunousc. CIobunuI rspunse c n-u vzuL pe nImenI.
$I I cuL de drum.
MuLeI se duse n grub ucus I zIse s-I puIe cuII. SrI
n Lrsur cIIur de Iu grujd I pornI pe drumuI CIruIIor.
DeI cuII se duceuu n goun, IuI I se preu c nu se mIc.
eI de IeI de gundurI I veneuu n mInLe: bu c I-uu omoruL
Io(II; bu c s-u nLuInIL cu SLung, brbuLuI IoureI, cure-I
purLu de muIL sumbeLeIe; bu c prepusurIIe IuI usupru
AgIuIeI I u IuI Nue se mpIIneuu LocmuI ucum... n sIurIL,
dup vreo LreI sIerLurI de ceus, ujunse Iu cru(. AcI LouLe
IucrurIIe eruu n urLuI Ior; Ie(urIIe IeguLe cu dou IrungIII,
uduse pun Iu InImu curuIuI, eruu Iu Ioc, Ir s IIpseusc
unuI; boII, dejugu(I, uvuseser cuLe o mun de Iun; nu
IIpseu nImIc, nu se vedeu nIcI o urm de IupL... ALuncI, ce
se nLumpIuse? To(I nI(uu dIn umerI. VLuIuI, cure venIse
cIure, cInu bIe(II boI, c nu Iuseser udpu(I de o zI I
jumLuLe, I I njug s porneusc nuInLe: de om nIcI un
InLeres.
- A IugIL, buL-I Dumnezeu... Prereu usLu o mprLI
I vIzILIuI I n curund LouL Iumeu dIn curLe nu muI vorbeu
decuL de usLu. UnII IsLorIseuu c u IuruL bunI de Iu boIer,
uI(II c se upucuse de be(Ie, Iur uI(II c nnebunuse:
- VezI dumneuLu, ceusuI ru: de nu-I mureu cuIneIe, eI
nu-I Iuu Iumeu n cup, zIceu o (runc dIn bucLrIe.
MuLeI eru ceI muI ImpresIonuL dInLre Lo(I. EI LIu bIne
c nIcI bunI nu-I Iuruse bucIuI, nIcI nebun nu eru, cI c suI-
IeLuI IuI, nzesLruL de nuLur cu puLere de sIm(Ire ce Lreceu
pesLe sLureu IuI umII de sIug, Iusese zdruncInuL dIn
LemeIII prIn mourLeu cuIneIuI. Ireu IuI medILuLIv,
IuLuIIsL, cu u LuLuror cIobunIIor ce uu copIIrIL cu oIIe pe
vurIuI mun(IIor, vzuse n mourLeu ceIuI muI bun uI IuI prI-
eLen, un semn ru, I, cu s scupe de urmrIreu gundurIIor
LrIsLe, pIecuse n Iume. EI eru sIgur c, duc nu mureu un-
devu, eru s se nLourc.
Dup cuLevu zIIe de uLepLure I de cuLure, Ir vreun
spor, se puse s scrIe LouLe ucesLeu SueI, IsLorIsIndu-I de
demuIL, cum venIse bucIuI Iu dunII; cum LrIser eI,
bIe(undrI, mpreun: cuLe umInLIrI I Ieguu; cuL eru de cIn-
sLIL; ce suIIeL de mure poeL pusese nuLuru n Iormu uceeu
umII. $I, scrIInd, I curgeuu IucrmIIe IrouIe, I LrebuIu
s-I (Ie buLIsLu deusupru scrIsorII cu s nu o umpIe de
pIcLurI. Dup mourLeu mume-seI, uceusLu eru u douu mure
durere u IuI. CIIpuI cum pIecuse MIcu, Ir o vorb, Ir
un semn de prere de ru, I IndIgnu cu pe un copII; dur LoL
eI sIngur se mbunu, zIcundu-I c pouLe nu uvusese curuj
s-I vorbeusc despre usLu. $I cu cuL se gundeu muI muIL, cu
uLuL muI drug I eru IIreu bucIuIuI, modesL, bIund, cu
upIecure cLre LoL ce eru LuInIc I deprLuL n nuLur. I ud-
use umInLe de noupLeu ce peLrecuse cu dunsuI, pe vurIuI
IreI de puIe, precum I de vorbeIe Ior rosLILe cu Iu(u Iu
ceruI sLeIuL, I rmuse cu condeIuI n mun, prIns de IIuzIu
deprLrII IuceuIruIuI, pe cure bucIuI I-I urLu necuL n
IunduI spu(IuIuI. ApoI I umInLI de musLrureu ce I-o Icuse
dIn prIcInu IegLurII IuI cu Ioureu, I I venI un dor cIuduL
de u vedeu pe vcrI(. ncIeIe scrIsoureu rugund pe Suu
s se nLourc muI curund, IIIndc eI se sIm(eu sIngur, dIn
cuIe uIur LrIsL. Dup uceeu IeI I se duse s vud pe
Ioureu.
Cund ujunse Iu urmun, eu LocmuI puneu IucLuI Iu
IpLrIe.l- Ce IucI, Ioureo?l- SruLm muInIIe, coune,
Iu, cu Lreub.l- AI zor mure?l- Bu n-um nIcI un zor.
- u descIIde, Le rog. Eu descIIse dIn nou I InLr cu eI
nunLru. MuLeI LIu IourLe bIne ce rmsese pe urmu bu-
cIuIuI, dur, cu s muI vorbeusc de eI, I cu s vorbeusc cu
eu, se uIL cu de-umnunLuI Iu LouLe. n LIndu ncpLoure
sLuu de-u IunguI pere(IIor puLInIcI cu brunz I LeuncurI de
cucuvuIurI, pesLe cure eruu uruncuLe scurgLorI, erveLe de
punz grous, un cu, nILe LeuscurI.
- Ioureo, du' usLu nu ngIeu( Iurnu uIcI?l- Bu or
ngIe(u, coune...l- Unde Ie (Ineu MIcu?l- ApoI, LII
muLuIe, cund I om vIu n cus, muI dezgIeu( pere(II; dur
nLr-o cus pusLIe, ce-I IucI?... EI Ie muI (Ineu I n gurIIcIuI
becIuIuI.
- S Ie punem I noI LoL ucoIo.l- Cum I poruncI
muLuIe. MuLeI se muI nvurLI prIn LInd I upoI rmuse Ioc-
uIuI, ncrucIundu-I bru(eIe, dund dIn cup:
- Cum m-u IsuL eI pe mIne! Ioureu I gsIse de
Lreub I se puse s rsuceusc o puLIn, cu s-o duc Iu Ioc.
- Tu n-uI uuzIL nImIc de eI? Eu, cu ocIII n IunduI
puLIneI, rspunse:l- S-I Iu drucu!... DunsuI, mIruL de
vorbeIe eI, o nLreb dIn nou:l- Du' purc voI eru(I dInLr-
un suL - de ce vorbeLI uu de eI?
- DInLr-un suL sunLem noI, d-upI...l- D-upI, ce?l-
u, I ubLuse de nsurLoure, coune, se mbuIbuse de gIIne,
I s-u dus s-I vure cupuI Iu sLpun. us' c-o vedeu eI pe
drucu!...
- $I-u IuuL IucrurIIe ce Ie-uveu Iu mIne?l- D-upI
purc ce uveu! Dou, LreI zdren(e I I(urII de pe eI.
- Du' ce Iceu cu bunII?l- BunII, muIL pu(In ce uveu, I
LrImeLeu Iu uIde muIc-su, s-I pILeusc drIIe pmunLuIuI
I s LrIusc I eu.
- Are pmunL?l- Aveu o corIun sLeurp I vreo cIncI
Iede, d-upI cIne LIe ce s-o II uIes de eIe.
TouLe ucesLeu eruu zIse cu cuLLuru n pmunL I cu un
uer serIos I LrIsL. MuLeI ur II vruL s-o vuz muI
senLImenLuI, muI uprIns, cum cILIse eI n cr(IIe ce se
ocup de (runII noLrI.
- BIne, (Ie nu-(I pure ru c-u pIecuL?l- $I de-mI pure
I de nu-mI pure, LoL uLuLu-I. $I muI muIL nu Iu cu puLIn(
s scouL de Iu dunsu. "Ce IIIn(e cIuduLe I LoLuI InLeres-
unLe! gundI eI, I cuL sunL de depurLe de IeIuI cum Ie-uu
zugrvIL nuveIILII noLrI!"...
Se nLourse de Iu Ioureu nupoI cu un senLImenL de
descurujure suIIeLeusc, de goI, pe cure vremeu de-uIur, cu
pomII desIrunzI(I I ceruI mpodobIL de norI, I mreu I
muI muIL. nLr ucus. n oduIu IuI, IocuI se sLInsese. Se
uez nLr-un IoLoIIu, I rmuse usLIeI cu muInIIe duse Iu
gur. rIguI I erpuIu prIn vIne, dur purc nu se sIm(eu n
sLure s se scouIe I s cIeme. I uduse umInLe de o
cumer rece dInLr-un oLeI de Iu PIsu I I se pru c vede upu
LurburuL u ArnuIuI curgundu-I pe dInuInLe. Cum Lrece
LImpuI!... Ce-o II Icund Suu!... ncepeu s se nLunece... O
musc buzuI greouIe prIn uer I se IzbI cu cupuI de ogIInd.
EI vzu, cu prIn vIs, un puncL negru czund, dur dIncoIo de
Iu(u ogIInzII, I LoL ucoIo, spu(IuI dIn oduIe, reprodus n
sIubu IumIn u zIIeI. Ce depurLe I se preu un cudru de
pereLe vzuL n ogIInd! AIbuI I negruI dIn eI uIcLuIuu un
cup de cIugrI(. Duc ncIIdeu ocIII muI muIL, cIugrI(u
se preIceu nLr-o bIserIc goLIc; cund I descIIdeu, bIser-
Icu redeveneu cIugrI(. $I uu, un IreumL de memorIe I
cunLu n mInLe rugcIuneu ceIor puLru popI, n mIjIocuI
cumpuIuI, cund cu venIreu sIInLeI. Dur pIcLuru de
ugIIuzm de pe guLuI SueI!... Ce ncunLLoure eru Suu n
zIuu uceeu, uLepLundu-I. n cIuruI obscur uI odII, I se pru
c o vede, gIngue I suruzLoure cum eru uLuncI; vedenIu
uceeu Iuu Iorme IoLruLe, veneu spre dunsuI, I se uezu pe
bru(e I I IIpeu cupuI pe umruI IuI. Ce IerIcIL se sIm(eu!...
O IemeIe InLr cu o Iump uprIns I cu o depe. Suu
se nLorceu.

De Iu pIecureu (runIIor dIn bLLuru IuI Tnuse ScuLIu,


cund cu cILu(Iu, se urmuser muI muILe nI(IrI Iu
LrIbunuI, n cure obLeu sLenIIor se upru cu dIsperure
mpoLrIvu preLen(IIIor urenduuIuI. Dur judecuLu procesu-
IuI se umunu mereu. TrIbunuIuI IoLruse "o descIndere Iu
Iu(u IocuIuI"; eu Iusese IIxuL, Iu-ncepuL, muI pe vur, dur
Iusese umunuL dIn cuuzu mor(II unuI judecLor. Acum, n
IIne, venIse vremeu s se mpIIneusc "descIndereu".
Tnuse ScuLIu Lrecuse prIn muILe judec(I; eI LIu rosLuI
proceseIor pe dInuIur. Nu-I duse Dumnezeu "gur", zIceu
eI, c uILIeI nu-I muI LrebuIu IuI uvocu(I. Dur, cu oumenII
cure nu uu ncredere n docLorI cund sunL snLoI, Iur
cund I doure un degeL cIeum puLru, ScuLIu uLepLu pe
judecLorI cu uvocuLuI Iung eI.
- Nu dour c eI LIe muI muIL decuL mIne, du' Iu uu,
deo purIgorIe.
AvocuLuI IuI venIse de cu seur I Lrsese n guzd Iu eI,
uducundu-I n uceIuI LImp I o Lrsur ncrcuL cu meze-
IurI, Icre negre, suIumurI, uncI, IImbI, (uIc, IIn, un vIn...
m rog, un vIn de GoIuI DrunceI, I s-u IsprvIL. AvocuLuI
cum
mIruL, uduse LouL bcnIu usLu dur I spuneu c nu
crede c judecLorII s Lrug Iu eI I muI cu seum s
nLInd mus mure, n mprejurrIIe n cure veneuu. Tnuse
I prIvI spuncIIu, cu cInevu cure ur zIce: "Cu(I um pscuL eu
cu d-Lu!", upoI LrImIse de cIem pe prImur.
AvocuLuI Iu IourLe mIruL cund vzu InLrund un IeI de
omuor pros, scund, pI(IgIuL, cu o burb neugr LIuL
rouL mprejur, mbrcuL nem(eLe, cu LocurI dubIe Iu
ncI(mInLe, cu s pur muI nuIL, I vorbre(, I IsLe(...
- Bun seuru, d-Ie AronovIcI.l- Bun seuru, d-Ie
Tnuse.l- Ce muI e nou?l- ApI... LoL uIeu I Iur uIeu:
noroI, pIouIe, - mIzerIe gouI.
- Ce se muI peLrece prIn Europu?... ScuLIu, cure LruLu
pe AronovIcI cum pesLe pIcIor, Icu dIn ocII cLre uvocuL.
- Ce s se peLreuc?... BurgIezImeu se ngrue pe spIn-
ureu srucIIor. Am cILIL c IrIundezII vor s nzesLreze pe
PurneII uI Ior; uu murLIr m-u Iuce I eu.
- VreI o duIceu(?l- V muI(umesc, cu pIcere.l-
$LII c d-I prImur esLe socIuIIsL, zIse ScuLIu cLre uvocuL,
cund nu se pouLe duce Iu BrIIu s-I Iuc cIeIurIIe. u ezI.
M duc s zIc s-(I uduc o duIceu(.
EI I puse pIrIu n vurIuI unuI busLon sLrumb I o
rezem de un scuun. ApoI scouse LubucIeru de LInIcIeu I
Icu o (Igur.
- Au m supr d-I Tnuse. D-nuI esLe un "uucuL" n
procesuI cu obLeu?
- Du.l- mI pure bIne... A ujuns (runuI s (I se urce
n cup. M rog, ucu eu, c LrIesc cu eI de uLuLu vreme, poL
s-(I spun, c (I se urc n cup. |I se urc n cup, d-Ie!...
ScuLIu InLr repede, sLrungund dIn umerI.l- u
uscuIL, prImuruIe, LII c muIne Le cuIc judecuLu?l- ApoI
uLuLu "nI" muI IIpseLe... "NI"-u spus "vLuu"! D-I AronovIcI
nu preu se uveu bIne cu uneIe cuvInLe romuneLI; muI cu
seum LrIu ru cu IILeru "v" nLre dou vocuIe.
DomnIu-su se scuI de unde se uIIu I venI spre ScuLIu
nI(und dIn umerI.
- N-um sIun(!...l- AsLu n-ur II nImIc, c (I-u du eu,
dur socoLesc c e preu mure "derunj" s nLInzI mus mure
penLru cIeIuI LrIbunuIuIuI.
- Bu de ce? NumuI s um ce Ie du, c uILIeI... EI uuzIse
pe ScuLIu c I-ur du eI puruIe, I nu LIu cum s-o dreug, cu
s cIupeusc cevu.
- u uscuIL, zIse ScuLIu, purc eru vorbu s Le ducI Iu
BrIIu.
- Cu ce drucu s Le ducI?...l- Ce-(I pus, numuI s Le
ducI muIne n zorI.l- PIec cIIur ucu. $I se scuI, cu un
gesL comIc, purc ur II IosL guLu s se urce n vupor cIIur
uLuncI. ScuLIu I cIem nLr-o oduIe uILurI s-I deu cevu
puruIe, I pe drum I zIse:
- Spune I ujuLoruIuI dumILuIe s nu gzduIusc pe
LrIbunuI, c nu-I duLor... TrIbunuIuI s-I uduc merInde,
duc I LrebuIe.
Dup ce AronovIcI pIec, ScuLIu se nLourse n oduIe Iu
uvocuL, se upropIe de eI, ncIIzund dIn ocIIuI sLung I
zIcundu-I:
- n(eIegI dumneuLu!... sLu-I prImuruI uIes de mIne.
Ce-u buL I ce-u muncuL!...
ApoI ncepu s IsLorIseusc LouL pLrunIu IuI
AronovIcI: cum Iusese sergenL n urmuL, cum se ncurcuse
c-o IemeIe mrILuL I o despr(Ise de brbuL, cum venIse Iu
un peLIceI de moIe ce-I uveu ucoIo, cum eru venIc Ir Ies-
cuIe eLc.
- MI I-um uIes prImur... M (Ine vreo mIe de IruncI pe
un, dur IuIuI!... EIe! DumneuvousLr gundI(I c numuI uu
se Iuce ugrIcuILuru!... TrebuIe munc, domnuIe! S LII s
cIIbzuIeLI LouLe, c (runuI n zIuu de uzI e muI IreL decuL
boIeruI.
AvocuLuI pru u zIce n sIne c e greu, muI uIes cu use-
meneu prub de boIer - dur se muI(umI u zumbI I u nu
rspunde.
Dup cuLevu mInuLe InLr I curcIumuruI, un jupIun de
om pun Iu podeIe.
- Bun seuru, CIIruIe.l- SruLm muInIIe, nuuIe.l-
Te cIemusem Iu socoLeII, dur vd c usL-seur n-uvem
vreme. MuI uI dIn uIe bcnIeI?... orI s-u dus LoL?... c purc
prImIseI pu(In Iucru.
Tnuse I vorbeu nLors spre eI cu spuLeIe, dur IInu-su,
CIIru, cure Iusese Io( de cuI ( I se bnuIu c I ucum se
muI ocup cu usLIeI de uIucerI), I pInuIu dup nLrebrI I
prIcepu unde vreu s-o uduc "uIde nuu-su".
- ApI, ce s muI um, nuuIe, c o IILr dou de
pusLrum, cuL um udus, s-u muncuL n cus.
Tnuse ncepu u rude I u cIIpI dIn ocII
-Ad-o muI domoI. CIIruIe, c nu Le-uI II IcuL pupIsLu s
mnuncI curne n posLuI CrcIunuIuI.
CIIru musLcI I se IoI n zbun.l- Du' buLe-I-ur Dum-
nezeu de bcunI, c duc uI cuLu gIIne, nIcI nu duI de
curne n pusLrumu Ior, uu-I de uscuL I de sIub.
ScuLIu se prpdeu de rus.l-ZI: pusLrum de posL?l-
ApI, ce mI-e curucuLe(u, ce mI-e pusLrumu Ior...l- ZI, nu
muI uI...l- NIcI o cresLLur.l- Du' de-uIe muncrII, uIL-
mInLereu?
- N-um IIr de nImIc.l- ZI, de-o venI LrIbunuIuI, LuI?
CIIru nI( dIn umerI u goI. Tnuse pru u-I Iuu ueruI
gruv I u se gundI:
- ApoI bIne. CIIruIe. Rmunem n(eIeI uu: dumneuLu
n-uI nIcI uneIe... TrIbunuIuI s-I cuuLe de muncure n uIL
purLe.
Pe cund descIIdeu uu s Ius, CIIru, zIse:l- A uveu o
vorb cu muLuIe. ScuLIu se scuI numuIdecuL I se Iu dup
eI n suI.l- Cum Le ducI muLuIe muIne Iu cump? I nLreb
nceL I mIsLerIos curcIumuruI.
- Du' ce ce?l- ApI... eu u zIce: muLuIe s nu Le duI
jos de pe cuI.l- Du' ce esLe?l- Nu-I nImIc... du-I muI bIne
uu. ScuLIu, cure LIu ce vreu s zIc o vorb de-u IuI CIIru,
I IgduI s nu se deu jos.
- $I muI m rugum de nILe beIerLurI, zIse CIIru.l-
Du' ce-I? nLreb ScuLIu, u muI czuL cevu? CIIru se
scrpIn n cup.l- ApI LoL muI cIIc cuLe o gIoub. Au
venIL nILe IIcI despre RumnIc cu juncunI.
- Du-Le Iu prImur, pun nu pIeuc, I spune-I c vII de
Iu mIne, s-(I deu LreI bIIeLe. HuIde!...
CurcIumuruI IeI, Iur Tnuse se nLourse n cus.
$IreLenIu bIIeLeIor eru urmLoureu: de cund CIIru se Isuse
de u muI Iuru vILe, n urmu uneI sLrunIce bLI ce muncuse
de Iu (runI, se ndeIeLnIceu cu vunzureu vILeIor IuruLe de
uI(II, de prIn uILe jude(e. PenLru uceusLu ns I LrebuIu bI-
IeLe de Iu prImrIe, cu cure s pouL duce pe Iu "buIcIurI"
cuII Iuru(I. AronovIcI I uveu purLeu IuI de zecIuIuI, Iur
ScuLIu, cure muIL vreme Iuuse I eI de-u drepLuI purLe Iu
cuLIg, se muI(umeu ucumu numuI cu cuLe un cuI orI un
bou, pe cure I pILeu un guIben orI doI, I nIIeru cu IIeruI
IuI I-I LrImILeu Iu suIuL orI Iu IergIeIIe.
AsLIeI se puser IucrurIIe Iu cuIe penLru u douu zI. Pe Iu
vreo 11 ceusurI dImIneu(u, sosI, n udevr, u douu zI, o bIrj
cu puLru cuI, n cure preedInLeIe I supIeunLuI LrIbunuIuIuI,
nso(IL de ujuLoruI de greIIer, se LrunsporLuu Iu Iu(u IocuIuI.
BIrju se oprI n Iu(u prImrIeI, unde eruu deju udunu(I
muI(I IocuILorI, cure, cu ccIuIIIe n mun, sLuu pe prIsp n
pIcIoure.
MugIsLru(II se deLer jos, zgrIbuII(I de IrIg, pIIcLIsI(I de
drum I mor(I de Ioume. AjuLoruI de prImur venI n Iug s
descIId "cun(eIurIu", dur oumenIIor IegII nu Ie urdeu de
IormuIIL(I. EI nLrebur de "cevu de muncure". De
muncure, LuI. PreedInLeIe eru brbuL n vursL, nsuruL,
cu LubIeLurI, IIu de oumenI de rund, ujuns prIn muncu IuI.
SupIeunLuI eru Lunr, IosL prIn sLrInLuLe, de IumIIIe bun,
dur mbrcuL cum pIrpIrIu. Pe cund d-I preedInLe de-ubIu
se IoIu nLr-o ub de-u IuI socru-su, moIer dIn CIruI
- juneIe supIeunL sLrungeu dIn speLe n puILonuuI su de
bonjurIsL, I LoL nLIndeu o LubucIere de urgInL ujuLoruIuI
de greI, cure upucu (Iguru cu vurIuI ungIIIIor suIe de cop-
IsL de curIer, sprIjInIndu-I muneLeIe n degeLeIe resIIr-
uLe. Dup o scurL cIIbzuIre, preedInLeIe spuse (runIIor
s pIece Iu cump, Iur eI se suI n Lrsur, mpreun cu
supIeunLuI I ujuLoruI, I se duser Iu curcIum s mbuce
cevu. CuII bIrjuruIuI de-ubIu muI mIcuu Lrsuru prIn
noroIuI dIn suL. BIrjuruI sper s Lrug Iu urendu, cu de
obIceI, unde gseu orz degeubu penLru cuI, muncure I vIn
bun penLru eI; de uceeu bombneu pe cupr, njurund. u
curcIum, CIIru prImI pe domnII mugIsLru(I IourLe cu
supunere, dur Ir IIr de muncure, "c LII muLuIe, n posL,
noI LrIm cu IusoIe, cu unu, cu uILu, cum d Dumnezeu",
dur poILI pe boIerI s Lrug Iu curLe. MugIsLru(II Iur se
cIIbzuIr. PreedInLeIe, cu muI muIL experIen(, n-ur II
vruL s se duc Iu urendu, deourece eru "purLe InLeresuL",
dur supIeunLuI, morL de Ioume, se ndrepL repede spre
Lrsur:
- u Ius, mon cIer; ce, o s-mI vund eu conLIIn(u
penLru un dejun! HuI s muncm Iu eI, I duc n-o uveu
drepLuLe, I rudem.
AceusL urgumenLure u uneI conLIIn(I curuLe (I u unuI
sLomuc goI) bIruI Irugedu rezIsLen( u preedInLeIuI.
BIrjuruI se ndrepL spre curLeu urenduuIuI (I de usL
duL cuII duu muI bIne n Ium) I usLIeI mezeIurIIe uduse de
uvocuLuI IuI ScuLIu I gsIr IIreuscu Ior nLrebuIn(ure.
MugIsLru(II muncur cu msur I desLuI de repede, dur
muncur Iu Tnuse, purLe mprIcInuL; IeIr Iu cump Ir
eI, dur n Lrsuru IuI I cu uvocuLuI IuI. CuL despre ScuLIu, eI
veneu n urmu LrsurII, cIure pe bIdIvIuI cu cure Iceu
curLe TIncu(eI, ncI(uL cu nILe boLIorI ce-I Lreceuu de ge-
nuncII, I pe cup cu o ccIuII( de pIeIIcIc de ouIe, IourLe
LuIIreusc. Eru rudIos I dIn cund n cund Iceu cu ocIIuI
uvocuLuIuI. AcesLu, om de omenIe, nLorceu cupuI, IIIndc
sIm(eu c judecLorII eruu jenu(I.
Pe drum nLuInIr muI muILe puIcurI de (runI, cure nu
se preu duu Iu o purLe. VIzILIuI IuI ScuLIu munu bIne, dur eru
noroI I zgomoLuI LrsurII nu mpIedIcu gIusurIIe (runIIor
de-u ujunge pun Iu preedInLe. EI, dup cum spuseser de
cu vur, nu voIuu s cuIce judecuLu pe pmunLurIIe Ior. AsL-
IeI, nLre grupurI de sLenI nemuI(umI(I, Lrsuru ujunse Iu o
vIroug, pIIn de up, pesLe cure eru un pode(. AcI, Iu
cupLuI poduIuI, vreo zece oumenI sLuu nuInLeu cuIIor. VIz-
ILIuI sLrIg Iu eI s se deu Iu o purLe.
- Nu se pouLe, domnIIor!... zIceuu eI. N-ure ce cuLu
judecuLu pe IocurIIe nousLre.
PreedInLeIe se scuIuse n pIcIoure I cuL s Ie
vorbeusc; dur, pe cund purIumenLu dIn Lrsur, ScuLIu Lre-
cu cu IuIgeruI pe Iung eI, repezInd cuIuI usupru (runIIor
cu uLuLu IurIe, ncuL rupse rundurIIe I Lrecu, Iur vIzILIuI
deLe bIcI cuIIor. n urmu Ior, IocuILorII sLrIguu I
umenIn(uu, uIergund cuL ce puLeuu. GIumu se ngrou.
Cund ujunser Iu movII, unde eru IocuI n conLesLu(Ie,
I uLepLu jumLuLe suLuI. CeI ce uIerguser n urmu LrsurI
soseuu I eI guIuInd. PreedInLeIe se deLe jos I se duse n
mIjIocuI (runIIor cu pusuI sIgur I cu cupuI sus.
- Bun vreme, oumenI bunI. umeu se deLe Iu o purLe,
dur nImenI nu rspunse. PreedInLeIe se nvurLI mprejur,
cu un ucLor, I se uILu spre ceI sosI(I.
- Ce esLe? nLreb eI; orI crede(I c um venIL cu
execu(Ie Iu dumneuvousLr?... InILI(I-v: noI venIm
numuI cu s vedem de purLeu cuI esLe drepLuLeu.
- DrepLuLeu o s IIe de purLeu cIocoIIor, zIse eILer, ceI
cu uru mpoLrIvu IuI ScuLIu.
- PI uIu-I LIuL, udugur muI muILe gIusurI
deoduL.l- S nu-I cuIce cIIcIoruI pe IocurIIe nousLre!
sLrIg eILer.l- S pIece de-uIcI Io(uI! nLrIr uI(II.
PreedInLeIe voI s muI vorbeusc, ns Iu repede
nconjuruL de LouLe pr(IIe.
- DomnuIe judecLor, s poILI(I n Lrsur. n uceIuI
LImp, muI muILe bru(e I Iuur pe sus.l- S nu pune(I
munu pe mIne, sLrIg preedInLeIe. ALuncI ScuLIu, cure sLu
Iu o purLe, repezI dIn nou cuIuI n (runI, dur eILer deLe cu
b(uI n cupuI cuIuIuI, de-I Icu s sur n dou pIcIoure.
umeu se deLe Iu o purLe, Iur preedInLeIe puLu s se urce n
Lrsur sIngur. ScuLIu rspunse Iu IovILuru IuI eILer poc-
nIndu-I cu sIurcuI bIcIuIuI pesLe ocII, de-I Iu vzuI. eILer
urunc cu cIomuguI n eI, njurund, dur ScuLIu se LupII I
b(uI I Lrecu pesLe cup. CuIuI se mIcu cu o nespus
ndemunure; se reLrgeu cu cu(Ivu puI, sreu nLr-o purLe I
nLruILu, se nvurLeu prInLre oumenI uu de repede ncuL nI-
menI nu puLeu s puIe munu pe eI. ur bIcIuI pIesneu n
dreupLu I n sLungu I pe cIne-I ujungeu I crpu pIeIeu.
ScuLIu sLu gIemuIL, cu ccIuIu ndesuL pe ocII, cu durIogII
sLrunI n munu sLung, nIIpL n eu cu un druc. eILer, cu
munu Iu cup, se (Ineu dup eI I, cund I venI bIne, I IovI o
duL cu buLu pesLe (urIoI de-I sec Iu InIm
TouLe ucesLeu se peLrecur nLr-o cIIp. CeurLu deveneu
revoIL pe Iu(. PreedInLeIe sLrIgu dIn rspuLerI IuI ScuLIu
s s-usLumpere. Cund Iumeu se muI dezmeLIcI, puse munu
pe pIeLre, pe buIgrI ngIe(u(I, I ncepu s urunce n
Tnuse. O pIuLr I ujunse n obruz I-I umpIu de sunge.
NumuI uLuncI se IoLr s-o rup Iu Iug. nLourse cuIuI
mprejur I-I deLe drumuI pe cump... Sreuu buIgrII de
pmunL dIn copILe de purc Iu IIecure pus cdeuu bombe cu
dIn senIn. Un "IuIdeo" preIung I urmrI pun se Icu
nevzuL.
n vremeu usLu domnII dIn Lrsur o vuruser pe
munec. VIzILIuI voIse s deu bIcI cuIIor I s-o Leurg I eI,
dur preedInLeIe se mpoLrIvIse. ALuncI, vIzILIuI, proIILund
de un momenL de nvImeuI, srI de pe cupr I o rupse
Iu Iug. Cund se deLepLur ceIIuI(I, eI se Icuse nevzuL.
Dup ce ScuLIu dIspru, Iumeu se nLourse cLre
judecLorI, umenIn(Loure.
- Acumu, domnuIe judecLor, s v muI judecm I noI
o duL! zIse unuI dInLre (runI; u(I muncuL I u(I buL Iu
cIocoI, Iu!...
PreedInLeIe ncerc s Ie muI vorbeusc:l- ru(IIor!...
OumenI bunI!... noI nu sunLem vInovu(I...l- Jos! u-I, m!
Un (run se rIdIc pe Iu spuLeIe LrsurII I puse munu n
pruI uvocuLuIuI. AcesLu ncepu u pIunge I u se LunguI c
ure nevusL I copII, s Ie IIe mII...
De pe movII se uuzI un gIus:
- SLu(I, mI creLInI, ce Iuce(I? Eru bLrunuI SLoIcu, ceI
ce venIse pe vur cu cILu(Iu Iu ScuLIu.
- Ce v Iegu(I de oumenI!... Ce v-u IcuL
dumneuIor?l- Nu, c de ce uu muncuL Iu Io(u!l-
ru(IIor, zIse preedInLeIe, ce eru s Iucem? n-um gsIL de
muncure nIcIerI...
- D-Le jos, LuIIuruIe, cure vreI s ne srceLI, zIse
eILer uvocuLuIuI.
- M, eILere, pesemne (I s-u IcuL de pucrIe, muI
zIse SLoIcu.
GIgIu se rIdIc pun n sIuvu ceruIuI. NImenI nu bg
de seum c pe drum veneu un Ir de vreo LreI LrsurI, ce
mergeuu spre gur, cure eru Iu vreo jumLuLe de or
deprLure. Cum eru IIresc, ceu dInLuI Lrsur se oprI, Iur
ceIeIuILe se oprIr dup dunsu. Eru MuLeI cu IeLeIe, TIncu(u
I counu SoII(u. EI mergeuu nuInLeu SueI, cure LocmuI
veneu dIn sLrInLuLe. MuLeI, cure eru n Lrsuru de Iu
OLopeunu, cumpruL de Iu ScuLIu, Is I(urIIe vIzILIuIuI I
se deLe jos. umeu se muI IInILIse. Cu(Ivu (runI I
cunoLeuu, IIIndc, de cund LrIuu ru cu ScuLIu, munceuu
udeseu pe moIu IuI.
- Du' ce esLe, oumenI bunI? nLreb eI mIruL. UnII I
scouser ccIuIIIe, uI(II se deLer Iu o purLe. MuLeI I urunc
ocIII cLre nenorocI(II dIn Lrsur.l- CIne sunL dumneuI-
or?l- u, judecLorII sunL, de uu venIL s ne despouIe, zIse
unuI muI Ir(gos.
MuLeI nu LIu ce s creud. To(I eruu ncremenI(I -
(runII cum ruInu(I, judecLorII moIeI(I de IrIc.
AvocuLuI I ndrepLu pruI n cup I-I Lergeu ocIII.
uI MuLeI I se Icu mII.
- OumenI bunI, duc n(eIeg bIne, dumneuIor uu venIL
Iu vreo consLuLure.
- Au venIL cu "IzIcu(Ie", I nLrerupse unuI dIn ceI muI
rI.l- Nu esLe udevruL, um venIL n "descIndere Iu Iu(u
IocuIuI", zIse preedInLeIe.
- EI, I cu ce drepL v Iegu(I dumneuvousLr de nILe
judecLorI, cure vIn s-I ndepIIneusc o duLorIe?...
- PI uu spuI I eu, coune, zIse bLrunuI SLoIcu, ce-s
vInovu(I dumneuIor. BoIeruI nosLru e cuInos, du' dumneuI-
or...
- CIne-I boIeruI dumneuvousLr?l- AIde ScuLIu. u
numeIe IuI Tnuse, MuLeI rmuse un momenL pe gundurI,
IIIndc I se pru c LrebuIe s IIe vreo peIIIvnIe Iu mIjIoc.
- CuLu(I-v de Lreub, oumenI bunI, I Isu(I pe dum-
neuIor s meurg cu Dumnezeu.
- Purc sLu nu-I LoL cIocoI, zIse unuI cure nu cunoLeu
pe MuLeI.
EI se nLourse nceL, I se uIL Iu (runI IInILIL.l- Eu
nu sunL cIocoI, bude, dur vd c dumneuLu eLI obruznIc.
Nu (I-e ruIne s Le IegI de oumenI nevInovu(I...
- HuIdem, m, zIse SLoIcu. CeI muI muI(I se Iuur dup
bLrun, I se-ndrumur spre suL. Dur eILer I cu uI(II muI
coI(u(I sLuu pe Ioc.
- u uscuIL, bude, zIse MuLeI cLre eILer, eu Le
pov(uIesc prIeLeneLe s-(I cuu(I de Lreub c uILIeI uI s
puLrezeLI n pucrIe. DumneuIor sunL judecLorI, I
IIIndc dumneuLu LeuI scuIuL cu puLere n conLru judec(II,
uI s vezI muIne cum o s Le Iege cIruII coL Iu coL...
- ApoI, LoL uLuLu e de mIne. RomunuI eru ncp(unuL.
ALuncI MuLeI se duse drepL Iu eI. Eru cu un cup muI nuIL
decuL eILer.
- $I ce poILeLI? |runuI se muIe.l- ApoI s se duc
de pe IocurIIe nousLre.l- AIceu uve(I drepLuLe: s se
duc... dur Isu(I-I s pIece.
- Nou nu ne LrebuIe judecuL, c Iu judec(I LoL
cIocoII cuLIg.
- Au esLe: duce(I-v Iu Lreubu dumneuvousLr, Iur
dumneuIor s se nLourc de unde uu venIL.
- PI uu, cucoune. ucu, noI ne ducem, du' s nu Ie
muI cuIce cIIcIoruI pe pmunLurIIe nousLre, c se nLumpI
Iucru mure...
$I usLIeI, I uceLI dIn urm pornIr dup ceIIuI(I. eLeIe
dIn Lrsur se uILuu mIruLe spre grupuI n cure eru MuLeI,
Ir s prIceup ce se peLreceu ucoIo. JudecLorII pIecuu cu-
peLeIe unuI pe dup uILuI, s vud cum se sIureu "revoILu".
ncepuser s muI prInd curuj, de cund vzuser LrsurIIe
pe drum. AjuLoruI de greI (Ineu I(urIIe. CuL despre
uvocuL, munu (runuIuI ce I se pIImbuse prIn pr I puruI-
Izuse orIce voIn(: sInguru IuI uspIru(Ie, penLru momenL,
eru de u rmune pe Ioc, vIu.
SILuu(Iu, dIn prImejdIous, deveneu comIc.
JudecLorII nu voIuu s se nLourc ucus Iu ScuLIu, cu s nu
muI Lreuc prIn mIjIocuI sLenIIor. $I cu LouLe usLeu Lre-
buIuu s se nLourc, IIIndc bIrju Ior eru ucoIo. AvocuLuI se
rugu de MuLeI s nu-I Iuse.
NeIoLruL, MuLeI sLeLe un momenL Iu gundurI: I preu
ru s nu se duc nuInLeu SueI, dur pe de uIL purLe nu
puLeu s prseusc n voIu nLumpIrIIor pe nILe
nenorocI(I. Se duse Iu mLuI-su I I spuse cum sLuu
IucrurIIe, rugund-o s meurg cu IeLeIe Iu gur, c eI Lre-
buIu s se nLourc nupoI. Puse pe preedInLeIe I pe
supIeunL n Lrsuru IuI, Iur eI se urc pe cupr, n Lrsuru IuI
ScuLIu, n cure eru uvocuLuI I ujuLoruI de greI, I usLIeI
pornIr nupoI, dur nu Iu ScuLIu, cI ucus Iu MuLeI.
Pe cund uceLIu veneuu Iu CIuInI(eI, Tnuse ujungeu Iu
LucLuI subpreIecLureI, unde sLureu IuI produceu ceu muI
mure ImpresIe. r u sLu muIL Iu ndoIuI, subpreIecLuI
LeIegruIIe Iu preIecLur c (runII dIn comunu BuILu se
puseser n revoIL n conLru uuLorIL(II judecLoreLI; eI
IgduIu c se duce Iu Iu(u IocuIuI.
$LIreu provoc n cupILuIu jude(uIuI o vIe IndIgnure. u
LrIbunuI, muI cu seum, eru IIerbere mure, IIIndc se LIu c
preedInLeIe eru dus n cerceLure, n persoun. DepeI
pesLe depeI se urmur, nLre preIecL I procuror pe de o
purLe I subpreIecL pe de uILu, usupru sourLeI mugIsLru(IIor.
u ncepuL, subpreIecLuI rspundeu c nu LIu ce s-uu IcuL.
TouLe InImIIe eruu pIIne de grouz. ProcuroruI I
judecLoruI de InsLruc(Ie IoLrur s pIece numuIdecuL Iu
Iu(u IocuIuI, Inso(I(I de poII(uI I de vreo o de cIruI.
n vremeu usLu, judecLorII I uvocuLuI se ncIzeuu Iu
MuLeI, sLund Lcu(I Iu guru sobeI. SupIeunLuI ncercu s muI
IsLorIseusc cuLe un curugIIosIuc, dur nImeneu nu-I
rspundeu. AvocuLuI muI cu seum eru pIouuL deLoL. EI se
uILu meIuncoIIc Iu crbunIII uprInI, urmrInd crumpeIe de
gundurI. Cund IemeIu I deLe duIceu(, bu puIuruI de up
rece cu o nespus voIupLuLe, purc s-ur II sIm(IL IerIcIL de u
II nc vIu, de u puLeu gusLu un Iucru bun, de u puLeu
ngII(I. usese uu de uproupe de mourLe, ncuL ceIe muI
nensemnuLe IucrurI dIn vIu( cpLuu ImporLun(.
EI prunzIr I Lrecur noupLeu Iu MuLeI, Iur u douu zI
pornIr Iu CIruI cu uceeuI bIrje cu cure venIser,
cIemuL Iu CIuInI(eI de un vLuI.
n urmu Ior, MuLeI uLepLu cu nerbdure s se pouL
duce Iu Suu. n vremeu usLu vzu Lrsuru IuI uncIIu-su
InLrund n curLe. Conu DInu IeI dIn ub cu ourecure
unevoIn(, ujuLuL de AgIuIu, I urc scrIIe n grub.
- Ce s-u nLumpIuL, IruLe? Ce-I? nLreb eI pe cund
MuLeI I Ieeu nuInLe.
- Nu-I nImIc...l- Cum nu-I nImIc? Unde-s
judecLorII?
- Au pIecuL pe Iu cuseIe Ior.l- $LII bIne?l- Cum s
nu LIu!... duc I-um pus eu n Lrsur...l- ALuncI nu-I
udevruL c I-uu bLuL (runII de I-uu omoruL. MuLeI expIIc
bLrunuIuI cum se peLrecur IucrurIIe cu o zI nuInLe. Conu
DInu I uscuIL pe gundurI, dund dIn cup cu n(eIesurI.
Cund nepoLu-su IsprvI de IsLorIsIL, eI rmuse cu munu Iu
gur, neLIInd purc ce s Iuc.
- ToL LuIIuru Iu de ScuLIu e prIcInu ruL(IIor! u
mIne de ce nu se muI rscouI nImenI, mI Ir(Ioure?
MuLeI I rug s InLre nunLru s se muI ncIzeusc. EI
nu prImI.
- u uscuIL-m, IuI cu mIne Iu BuILu. TunruI sLeLe un
momenL Iu ndoIuI.l- A II vruL s vd pe Suu...l- AI
drepLuLe... I eu vreuu s m duc s-o vd... Rmuser Iu(
n Iu(, uILundu-se umundoI n pmunL.l-$LII ce? Lu du-Le
Iu ComneLI, c vIu I eu, zIse conu DInu. DeocumduL vr-
euu s duu o ruIL pe Iu BuILu, c-um uuzIL c se peLrec
grozvII murI.
- Du? uLuncI merg I eu.l- HuIde. $I srIr umundoI
n Lrsuru IuI conu DInu. Pe drum, bLrunuI I expIIc ceeu
ce uuzIse vorbIndu-se prInLre (runII dIn suL, c venIser
nILe zbIrI dIn CIruI, cure puseser Iumeu Iu cIInurI.
DrumuI desIunduL de pIoI Ie pru Ir sIurIL.
Cund ujunser Iu BuILu Lruser de-u drepLuI Iu prImrIe.
AIcI nImenI. Un bLrun cure cunoLeu pe DInu, I IeI
nuInLe I-I rug s Ie vIe n ujuLor, c LoL suLuI eru pus Iu
munc sIInIc, Iu ScuLIu ucus. Conu DInu poruncI vIzILI-
uIuI s meurg Iu ScuLIu.
Por(IIe de Iu ogrud eruu ncIIse, cund ujunser eI Iu
curLeu boIereusc, I pzILe de un cIru. Conu DInu I
MuLeI se deLer jos dIn Lrsur I voIr s InLre, ns
cIruuI I oprI. O sIug, cure LocmuI Ieeu, I recunoscu I
zIse soIduLuIuI s Ie deu drumuI nunLru.
Pe prIspu cuseIor IuI ScuLIu sLuu grmdI(I vreo zo de
(runI, unII puI n IIure, uI(II IIberI, pzI(I de vreo cu(Ivu
cIruI. DIn IunduI cur(II, unde eru o IunrIe uscuns nLre
grujduI de nuIeIe I Iumbur, se uuzeuu gemeLe, pocneLe,
purc cIne LIe ce s-ur II peLrecuL ucoIo.
Conu DInu se upropIe de (runI; eI se scuIur n pI-
cIoure I-I scouser ccIuIIIe.
- Bun vreme, oumenI bunI. Du' ce-I cu
dumneuvousLr? DeocumduL nImenI nu rspunse. Conu
DInu recunoscu pe un bLrum.
- Ce-I cu LIne, SLoIco?l- u, ru, cocoune.l- Ce-u(I
IcuL?l- PI ce s Iucem... Iu, pusLIu uIu de judecuL.l-
V-u(I pus mporLIvu sLpunIrII. Ru, ILuI meu. Cu LouLe c
LIu de ce IeI de judecuL eru vorbu, boIeruI bLrun nu puLeu
udmILe uceusL rzvrLIre n conLru ordIneI.
MuLeI, nerbdLor, pIecuse nuInLe cLre IunrIu dIn
cure veneuu gemeLeIe. UncIIu-su se Iu dup eI.
AcI, prIveIILeu eru I muI LrIsL. De LreI gurne(e des-
IrunzILe, eruu Iegu(I LreI (runI, supuI Iu LorLuru
"vurLejuIuI", cu s spuIe: pe de o purLe unde eruu
judecLorII, Iur pe de uILu cIne Iusese cupuI revoILeI. Iecure
om eru IeguL de bru(e I IIpIL cu spuLeIe de LruncIIuI co-
pucuIuI. Un domn numuI n cmue, cu nILe musL(I
LerIbIIe, cu un cIIp buIuv de be(Ie, Lreceu un resLeI de corn
nLre IunIe I copuc, I ncepeu s nvurLeusc. PIepLuI I
bru(uI nenorocILuIuI cIInuIL pocneuu. EI urIu de durere, pe
cund cIuI su njuru cu un surugIu, cerundu-I s
mrLurIseusc udevruI. n uceIuI LImp doI cIruI
nLInser Iu pmunL pe un uIL (run I-I bLeuu pe pIeIeu
gouI cu dou oprILorI.
Eru o scen dezgusLLoure. SoIdu(II, curI n-uveuu nIcI o
ur personuI mpoLrIvu (runIIor - dIn conLru - preuu
nILe cII, uLuL eruu de uprInI de buLur I excILu(I de
proprIu Ior ruLuLe. Cund, osLenI(I, Isprveuu de u-I buLe, I
muI duu unu cu LocuI cIzmeI n cousLe cu s-I ujuLe s se
scouIe.
MuLeI rmuse nmrmurIL. Un sugII( de IndIgnure I se
urc n guL. Se rezem de un sLuIp I-I duse munu Iu ocII.
UnuI dInLre (runII Iegu(I recunoscu pe conu DInu I
ncepu u sLrIgu:
- SI, cucoune, c ne-uu omoruL LuIIurII!... Ie-(I mII
de zIIeIe nousLre I nu ne Isu.
vIreu ceIor dou obruze necunoscuLe pru c
InLImIdeuz pe cIInuILoruI oumenIIor; dur ImpresIuneu
uceusLu nu Iu de Iung duruL; eI vzu n ceI doI sLrInI doI
urenduI, prIn urmure doI bunI prIeLenI, I rspunse Iu
sLrIgLuI de desperure uI (runuIuI, dundu-I un gIIonL n
IIcI. AcesLu, Lunr I voInIc, ncerc s deu cu pIcIoruI n eI,
dur nu-I ujunse. ALuncI bLuuI, IurIos, se repezI Iu un
gurbucI. Conu DInu ncerc s-I upuce de o munec:
- DomnuIe, domnuIe, Iu uscuIL... nuInLe de-u gsI
vreme s-I uscuILe, eI IovI pe (run pesLe obruz de muI
muILe orI. IcuI gemeu, ndesundu-I cupuI n pIepL.
Conu DInu I upuc de bru( I-I scuLur bIne:
- N-uuzI ce-(I spuI eu?... Nu muI cIInuI Iumeu de-
geubu, c judecLorII sunL vII, nevLmu(I Iu CIruI, orI
eLI surd?...
SubcomIsuruI (IIIndc zbIruI ucesLu eru subcomIsur) se
uIL uruL Iu conu DInu:
- Du cIne eLI dumneuLu?l- CIne sunL, cIne nu sunL,
nu e Lreubu dumILuIe. ALuLu (I spun, s nu muI cIInuIeLI
Iumeu, c uI s nIunzI pucrIu. UILe, dumneuIuI de coIo u
scpuL pe d-nII judecLorI.
MuLeI se mIc nceL de unde eru I venI pun Iung
subcomIsur.
- n udevr, uu esLe, zIse eI domoI. D drumuI ou-
menIIor de unde I-uI IeguL.
GIusuI IuI sLruns de emo(Iune, IIguru puIId, sLuLuru
nuIL, uvur ourecure nruurIre usupru subcomIsuruIuI.
Dur, Icundu-I curuj sIngur, be(IvuI se ndurjI:
- u sIbeLe-m, domnuIe. Eu sunL ugenL uuxIIIur uI
purcIeLuIuI.
r ceu muI mIc puuz, o puIm urIu czu pe
obruzuI ugenLuIuI uuxIIIur uI purcIeLuIuI. ncremenIL,
rIdIcund munu s I-o duc Iu cup, subcomIsuruI pru c se
dezmeLIceLe dIn buImceuIu IurIous n cure se gseu.
- D drumuI oumenIIor I IuI cu mIne Iu procuror. NI-
menI nu ndrznI s zIc cevu, nIcI subcomIsuruI ceI puLer-
nIc, nIcI soIdu(II nurmu(I - cI cu Lo(II se supuser: uLuLu se
poLrIveu de bIne ucLuI ucesLu de uuLorILuLe cu proprIu
rspundere dIn conLIIn(u Ior umor(IL de vIn.
DezIegur pe (runI de Iu LruncIIurI. Bru(eIe Ior eruu cu
mourLe. u unII degeLeIe n(epenIser. CeI bLuL cu bIcIuI
pesLe obruz uveu pIeIeu crpuL I pIIn de sunge. CeI bLuL
Iu speLe sLu grmud pe un coI( de gunoI ud, Ir s se
pouL mIcu.
n cuImeu IndIgnrII, MuLeI, urmuL de uncIIu-su I de
subcomIsur, InLr n cus Iu ScuLIu.
AIcI, n oduIu IuI Tnuse, sLu Iu o mus poII(uIuI dIn
CIruI, cu o couI de IurLIe I o sLIcI de vIn dInuInLe. EI
Iuu InLeroguLorIuI Iu LreI nenorocI(I, cure Lrecuser prIn
muInIIe subcomIsuruIuI I ucum gemeuu rezemu(I de
zIdurI. ScuLIu, cu cupuI mboborojIL n busmu, Iceu pe vIc-
LImu I LoLoduL ujuLu pe poII(uI n uncIeL. Cund vzu pe
MuLeI, I muI cu seum pe conu DInu, rmuse IourLe
nedumerIL. Se scuI sLungucI de unde se uIIu, ncurcundu-
se n scuune I voI s poILeusc pe noII venI(I n oduIu de
uILurI:
- PoILI(I, v rog, dIncouce, s Iumm cuLe o (Igur, c
uIcI se Iuce uncIeLu.
- Unde-I domnuI procuror? nLreb MuLeI, Ir s-I us-
cuILe. DumneuvousLr sunLe(I d-I poII(uI? zIse eI
udresunduse domnuIuI de Iu mus.
- Du, rspunse ucesLu.l- Unde-I domnuI
procuror?l- DumneuIuI e Iu LucLuI subpreIecLuIuI cu
domnuI judeInsLrucLor.
- $I dumneuIor v-uu duL ordIn s cIInuI(I Iumeu
usLu?l- Bu nu... Du' cIne cIInuIeLe Iumeu?l- Cum: cIne
cIInuIeLe Iumeu; du' LIu ce sunL? zIse eI urLund pe ou-
menII dInunLru; du' sLu ce e? du' sLu? du' sLu?
$I pe msur ce nLrebu, upucu pe oumenII ce-I
urmuser pun n suI I-I vuru nunLru.
- LIu sunL cupII revoILeI.l- CupII revoILeI?! Du' LIu
ce sunL? dur ceI de-uIur? dur suLuI nLreg? Judecund dup
LorLurI, LouL Iumeu e cup.
- PI se n(eIege: Lo(I sunL deopoLrIv vInovu(I, pun
neor decIuru pe udevru(II InsLIguLorI... Du' m rog, d-
vousLr cIne sunLe(I?!
MuLeI se uIL (InL n ocIII IuI. Eru puIId I de-ubIu I
puLeu sLpunI IurIu.
- Eu cIne sunL?... AI drepLuLe, domnuIe, s m nLrebI.
SunL un nesocoLIL cure um IsuL Iumeu cIvIIIzuL I m-um
nLors n (uru meu, cu s vd usemeneu sIbLIcII... AsLu
sunL. $I spre depIInu d-LuIe suLIsIucere, uII c muI sunL un
murLor cure um s sLrIg pun Iu cer mporLIvu zbIrIIor ce
cIInuIesc Iumeu, I c n-o s m-usLumpr, pun nu v voI
vedeu, pe dumneuLu I pe be(IvuI uceIu de coIo, cu Iun(urIIe
de guL, n IocuI Ior...
PoII(uIuI muIuse nusuI n pmunL. MuLeI urmu u se uILu
Iu eI cu scurb.
- AsLu sunL!
- u du-Le de-(I vezI de Lreub, domnuIe, zIse eI n ceIe
dIn urm. CIru, penLru ce uI IsuL s InLre Iume sLrIn
uIcI?
- PoruncI(I, d-Ie poII(uI.l- S nu muI IuI pe nImenI
s InLre n curLe. AI n(eIes?l- Am n(eIes, s LrI(I... $I pe
cund MuLeI I cu uncIIu-su se urcuu n Lrsur, cu s
cuuLe pe procuror Iu LucLuI subpreIecLurII, poII(uIuI se uez
pIucId Iu mus; uprIndeu dIn nou o (Igur I-I muI vrsu o
pIcLur de vIn, prund u-I urmu procesuI-verbuI muI de-
purLe. Dup ce ScuLIu nso(I pun Iu Lrsur pe conu DInu,
se nLourse nupoI Iu poII(uI I ncepu s njure pe MuLeI I
pe Lo(I coconuII, cu un surugIu. PoII(uIuI I uscuILu cum
pIezI, Isundu-I s-I verse IocuI n puce. Cund IsprvI de
njuruL, poII(uIuI I Iu de bru( I Lrecur nLr-o oduIe
vecIn.
- u uscuIL, nene Tnuse, m-uI vuruL n beIeu...l- Ce
beIeu, "domIe"!... Te sperII' mneuLu de vorbu unuI nebun?
PI sLu-I nebun; nu-I vezI?
- EI... nebun, nebun; duc m-o du Iu jurnuIe uu-I c-
um p(IL-o?...
- Ce "jornuIe, domIe"!... Purc eu nu cunosc
"jornuIILI" cu(I poILeLI! u s vezI, cund m duc Iu
BucureLI, cu(I sLuu mprejuruI meu... Duc-I vorbu pe uIu,
s-I dm noI pe eI.
- Bu, m rog s-(I cuu(I de Lreub.l- ALuncI ce-(I
pus?l- mI pus, c m d uIur dIn sIujb, I m d I-n
judecuL.
- Rspund eu, "domIe", penLru 'mneuLu. PoII(uIuI
rmuse pe gundurI. Dup uceeu rIdIc ocIII domoI spre eI.
- Duc e uu, s-mI duI nscrIs c dumneuLu uI porun-
cIL s puIe Iumeu Iu vurLej.
- (I duu I nscrIs I poII( duc poILeLI... Nu II copII,
omuIe, I vIno-(I n IIre!
$I ScuLIu voI s-I Iu de bru( I s-I nLourc Iu Iucru.
PoII(uIuI se desIcu de eI I Iu un scuun.
- EI, neIc Tnuse, nu merge uu. Ce mI-uI
IgduIL?...l- GuLu...l- ScouLe.l- PI n-um usupru
meu.l- Du-Le Iu cus...l- Cum o s umbIu Iu cus cu ou-
menII de Iu(?l- D-upoI pe oumenI I dm noI uIur.
Tnuse deLe dIn cup:l- N-uI 'mneuLu ncredere n
mIne!...l- Bu um, du' vd c umbII cu momeII.l- Zu,
nene GII(, (I duu; pre Iegeu meu...l- Vorbe, Tnuse
bIeLe... Eu (I-um dovedIL dumILuIe c-(I sunL prIeLen;
IucL Iumeu pus Iu reguI. Pe mIne pouLe s m deu n
judecuL, pouLe s m spunzure, - ce-(I pus; Iu dumneuLu
oumenII uu s IIe de-ucum cu mIeII. DovedeLe-mI ucumu
c-mI eLI prIeLen...
ScuLIu se scrpIn n cup.l- EI, uI drucuIuI!... n
uceIuI LImp scouse dIn buzunur o pung de mLuse cu In-
eIe I, rsLurnund purLeu n cure eru uuruI ncepu s
numere n gund.
- N-um de ujuns.l- CuL uI?l- u, vreo doIsprezece
poII.l- Dur n purLeu ceuIuIL?l- AcoIo-I urgInL. PoII(uIuI
pru c sL Iu gundurI...l- D pungu-ncouce, I resLuI mI
I-uI du uIL duL.l- ApoI cu urgInL cu LoL?l- EI, ucumu s
muI sLuI s numerI urgInLuI...l- Bu nu, du' LII c
mrun(eIeIe LrebuIesc Iu moIe.
S-(I duu nILe bumLI n IocuI Ior.l- BIne, neIc,
numu scouLe muI muILIoure. Purc udIneuoreu n-uveuI?...
ScuLIu rsLurn urgInLuI n puIm I numr, dupc cu
dupc, pun Iu ceI dIn urm bun. Se Icu n LoL 68 de IeI I
nILe goIogunI. Scouse dIn buzunuruI uneI jIIeLce cu
munecI, un pIIc soIos, Iur dIn pIIc Lruse bInIor LreI bIIeLe de
cuLe zo de IeI I Ie deLe poII(uIuIuI.
- MI-uI muncuL I uIcI opL IeI, neIc Tnuse.l- Dum-
neuLu s III snLos, nene GII(, c uuru ure bu.

eInd de Iu ScuLIu, conu DInu I MuLeI Iuur drumuI sub-


preIecLurII, Lcu(I, umru(I, purc s-ur II nLors de Iu o
nmormunLure. ncepuse s pIou cu zpud. VIzILIuI oprI
cuII s rIdIce couI LrsurII. Un momenL, MuLeI uvu
percep(Iuneu IImpede u sIngurL(II I pusLIuIuI Ir cupL,
ce se desprIndeu dIn nLIndereu cumpuIuI. BuIgrI negrI pe
urLur; bIrII pIouuLe; (eIInu suIuLurIIor pe cure pu-
Lrezeuu LurLunI rsucI(I de vunL. EI I ndes pIrIu pe
ocII I se vur muI udunc n IunduI LrsurII.
BLrunuI sIm(I ce se peLrece nLr-nsuI, I-I uLInse cu
munu pesLe umr.
- Cum uurIc pIrIu Lu. MuLeI se uIL Iu uncIIu-su,
preocupuL de gundurI. Conu DInu udug:
- Ar II bIne s-(I IeI o ccIuI. MuLeI deLe dIn cup,
zumbInd.l- Du, du. TrebuIe s Le IucI cu noI, om uI nevoII.
S Le mbrucI de pIouIe, s Le mbrucI de soure I s-(I
o(eIeLI suIIeLuI n necuzurI, cu s LII pune pre( pe bunurIIe
vIe(II. Sus InI
mu!... c eLI Lunr I Le uLeupL norocuI... EI!... D-mI
unII LI, I-(I duu LoL...
DrumuI Lreceu pe Iung cuseIe IuI MuLeI. Conu DInu, n
Ioc s-o Iu spre subpreIecLur, zIse vIzILIuIuI s InLre n
curLe.
- us pe mIne, c LIu eu cum s Ie vorbesc. Dum-
neuLu s mI Le gLeLI cu de gInere - precum I eLI - I s-o
porneLI Iu Suu, c nu se cuvIne s-o IucI s uLepLe muI
muIL.
$I IIIndc MuLeI vroIu s proLesLeze, bLrunuI se Icu
serIos.
- AIbI ncredere n mIne. SunL pun n suIIeL scurbIL de
ceeu ce um vzuL. nLr, bIeLe, n curLe Iu conu MuLeI, zIse
vIzILIuIuI.
Dup ce Lrsuru se oprI Iu scur, bLrunuI uduuse:l-
ELI cum IuLe dIn IIre. PuImu uceeu nsLrunIc de pe
obruzuI be(IvunuIuI, ce e drepL, mI-u rcorIL suIIeLuI, dur
puLeu s uIb urmrI dIspIcuLe... Du, du. TrebuIe s Le
gundeLI, c LouL muI(Imeu usLu de puIumuIe e uu
crescuL. Tu nu vezI, bre, c LouL Iumeu Iuce poIILIc I Lo(I
LIu de Iu noI, cure (In poIILIcu n mun, Iuc gIeeILurI?... O
puIm!... Ce-uI ndrepLuL cu o puIm?... Dur du-Le c Le
pIou. $I spune SueI c vIu I eu... nLreub-o ce mI-u udus
de Iu PurIs... HuIde, bIeLe...
MuLeI urc scrIIe zumbInd. Ce IdeuIIsL cIuduL muI eru
I uncIIu-su n IeIuI IuI!... Cu nceLuI, oroureu ceIor vzuLe
I revenI n mInLe, I se sIm(eu neIerIcIL, mIc Iu suIIeL, c nu
Icuse muI muIL penLru bIe(II nenorocI(I. Dezbrcundu-se
de bIun, se uILu n ogIInd I vedeu mIcureu cIuduL ce o
Iuce bru(uI cund Iese dIn munec; dur percep(Iuneu IupLu-
IuI nu ujungeu pun Iu conLIIn(. Oure Iu ce Iucru pIcuL se
gundeu cund eru n Lrsur? $I, IIIndc nu I-I puLeu uduce
umInLe, repeL nLru sIne LouLe ceIe ce vorbIse cu uncIIu-
su, sperund s pouL du pesLe IupLuI ce-I InLeresu.
nLr usLIeI n oduIe Iu dunsuI. AIcI I uLepLu o sur-
prIndere pIcuL: pe o mus dIn Iu(u uII, un porLreL mure
uI SueI, rezemuL de dou sIenIce, preu c vreu s-I
vorbeusc. EI se upropIe de mus, se pIec bInIor spre
porLreL I se uIL Iung Iu dunsuI... Ce Lrunspuren(
suIIeLeusc n ovuIuI obruzuIuI uceIu!... u porLreLuI n
mun I venI Iu IereusLr. se preu c nIcIoduL nu vzuse
uu de uproupe pe Suu. PenLru nLuIuI duL bg de seum
ce pr mInunuL uveu. oLogruIIu reproduceu LouLe cuLeIe
boguLe cum se mpIeLeuu uneIe dup uILeIe, cu o coroun,
mpodobIndu-I cupuI cu o gLeuI nuLuruI.
AgIuIu, cure de Iu un curd de vreme se IoLruse s pur
IourLe IerIcIL de csLorIu IuI MuLeI, nLr n vurIuI pI-
cIoureIor I-I spuse c Suu venIse s-o vud de dImIneu(,
c-I udusese un dur preuIrumos, un "necessuIre" de urgInL,
I c LoL eu, cu munu eI, uezuse porLreLuI pe mus, penLru
eI.
MuLeI zIse s-I puIe cuII, I pornI Iu ComneLI. DeI pI-
ouu cund InLr n curLe, VIcLorIu I Mury ncepur u sLrIgu
n guru mure c vIne neneu MuLeI, I IeIr nuInLeu IuI n
cerduc. Suu se Iuuse dup eIe, Ir s-I deu seumu de ce
Iuce.
MuLeI se cobor dIn Lrsur, I urc scrIIe repede,
ducunduse drepL Iu dunsu, cu bru(eIe nLInse. Suu I
rIdIcuse muInIIe pun n drepLuI gurII I purc I Ie (Ineu
sLrunse unu nLruILu, cu s Ie mpIedIce de u se duce cLre eI
cu preu mure grub: IeLeIe eruu de Iu(. RoIe, ruzund nLr-
uIurI, I scuLur de mun cu o nespus emo(Ie, pe cund
Mury sreu voIous nuInLe, Iur VIcLorIu veneu zumbILoure
n urm.
- S desImm cuII, coune? nLreb vIzILIuI.l- Bu nu,
s uLep(I.l- Bu nu, s-I desIume, zIse VIcLorIu: nu dejun-
ezI Iu noI?l- N-um IsuL vorb ucus, drug.l- ZI-I s-I
desIume, nLrI Suu, dund dIn cup cu uuLorILuLe.
EI ncepu u rude:l- Deju?...l- Du, deju. ApoI cu un
uer comIc de suprure:l- Je voudruIs bIen voIr u... SunL
uIcI de IerI, I dumneuLu vII de-ubIu dup zq de ore, I cIIur
uLuncI uI vreu s-o LergI numuIdecuL...
EI ncepu u rude. Eu preu IourLe necjIL.l- De ce
ruzI! I zIse, bLund dIn pIcIor. VIcLorIu LocmuI se
nLorceu.l- eLI(o, III bun, I spune dIn cupLuI cerducu-
IuI, vIzILIuIuI meu, s nu desIume cuII, cI s se nLourc
ucus, c eu vIn cu neneu DInu.
uLu IeI, srInd de bucurIe c veneu Iu mus I conu
DInu. Mury se Iu dup dunsu n vedereu gruvuIuI evenI-
menL uI dejunuIuI.
EI rmuser umundoI, unuI n Iu(u uILuIu. Suu pIecuse
ocIII n pmunL.
- Deju?... zIse eI dIn nou, zumbInd. Eu rIdIc ocIII
cLre eI, dund dIn cup.l- mI scrIuI s vIu muI curund... cu
s nu IoveLI pe Iu mIne decuL dIn un n PuLe?
- N-um puLuL, zu uu.l- $LIu, um uuzIL c s-u
nLumpIuL o revoIL cu (runII - dur, de (IneuI Iu mIne cuL
de pu(In, uI II gsIL un mInuL s vII s m vezI... Duc n
IocuI meu soseuI dumneuLu, Iur n IocuI dumILuIe uLepLum
eu, desIgur c n-ur II IosL puLere n Iume cure s m
mpIedIce de u venI Iu gur...
EI rmuse uILundu-se Iu dunsu nedumerIL; I Lrecu prIn
mInLe, cu un IuIger, c LouLe IemeIIe, cIIur I ceIe muI uIese,
sunL mIcI Iu suIIeL, cund umoruI Ior proprIu esLe n joc. Dur
Iormu I uccenLuI cu cure spusese cum ur II IcuL LoLuI cu
s-I Ius nLru nLumpInure, duc ur II venIL eI, I se prur
uLuL de sIncere I de duIouse, ncuL I Iu o mun nLr-uIe IuI
I I-o munguIe, mIcuL pun Iu suIIeL.
Suu preu c uude LoL ce se peLrece n conLIIn(u IuI.
RIdIc prIvIrIIe cLre dunsuI I zIse zumbILoure:
- Nu-I uu?l- Bu-I uu.l- ALunceu zI-mI purdon I Le
IerL. n uceIuI LImp rIdIc munu-n drepLuI gurII IuI. MuLeI
I deLe munu uor Iu o purLe.
- Cum!... nu Le sIm(I IerIcIL de o uu mure cInsLe?
Vorbu eI purLu InLen(Iuneu uneI mIrrI comIce, dur nu us-
cundeu desLuI de bIne umbru uneI prerI de ru udevruLe.
- u s ne n(eIegem, m rog: uu oure eu n-um venIL
cundvu dIn sLrInLuLe, I eru LouL Iumeu Iu gur, numuI...
cInevu nu? zIse eI.
AceusL uducere umInLe pIcu SueI muI muIL decuL orI-
cure rspuns. Eu rmuse n pIcIoure uILundu-se drepL
nuInLe.
- nLr-udevr, zIse eu. Dur eu nu puLeum venI.l- Cu
s nu rmuIe bIuLu mum sIngur?l- Cu s nu rmuIe
sIngur, du, I cu s nu uIII dumneuLu preu curund ceeu ce
vroIum s uscund I ceeu ce LoLuI uI uIIuL IourLe repede.
ZIse vorbeIe ucesLeu n Iug, cu cInevu cure vreu s se
descurce deoduL de LoL ce ure pe suIIeL.
EI se uILu Iu eu Iung... r u muI rosLI un cuvunL, I Iu
cupuI n muInI I o munguIe pe pr, IIpInd-o de pIepLuI IuI.
Eu se desIcu nceL de eI:
- Cum uI gsIL porLreLuI?l- MInunuL... NIcI nu (I-um
muI(umIL... Unde I-uI IcuL?l- u Nudur, (I pIuce?l-
ourLe muIL.l- Du?...l- Du.
- ALuncI sLuI s-(I muI urL unuI. eI repede I se
nLourse numuIdecuL, cu o cuLIu( n mun.l- |I-um udus
cevu... n uceIuI LImp scouse dIn cuLIe un Iun( de ceusornIc
cu dou cupeLe. De o purLe uLurnu un creIon I o boub de
crIsLuI.
MuLeI se uIL Iu eI cu mure InLeres, I udmIr cuL puLu
de muIL I IgduI s-I pourLe LouL vIu(u.
- Vu s zIc (I pIuce? nLreb eu.l- ourLe muIL... Du'
boubu usLu de crIsLuI ce e? Suu rudeu. Duc ujungeuI s
IIxezI nLr-un unumIL mod gIobuoruI de sLIcI, se vedeu
porLreLuI SueI. De usemeneu creIonuI uveu o IeresLruIe, pe
unde se vedeu IurI porLreLuI eI.
- A LrebuIL s m duc de LreI orI Iu IoLogruI, cu s-(I poL
uduce IucrurIIe usLeu. E ceu dIn urm mod... penLru Io-
godnIcI.
EI se uILu Iu IeresLruIu creIonuIuI, ncIIzund un ocII I
prIvInd cu ceIIuIL cIIpuI ncunLLor uI SueI, LuIIu eI
eIegunL. r s-I deu seumu, I eru muI drug ucoIo, n
deprLureu IIuzorIe u uneI sLIcIe, decuL n reuIILuLeu de
uILurI, deI cIIur n reuIILuLe I eru IourLe drug; uu cum
eru ucoIo, semnu purc muI muIL cu uceu dIn mInLeu IuI,
senIn I nespus de duIce; pe cuL vreme cum eru uIcI, eru
n purLeu eI omeneusc I reuI.
Suu pIerdu rbdureu I-I uLInse bInIor pesLe bru(.l-
Ce-uI gsIL ucoIo uu de InLeresunL?l- Ture muI eLI
Irumous! zIse eI Ir u o prIvI.l- Du?... $I seumn?...l-
ourLe muIL... ELI ncunLLoure!... mI pure c uI s Le mILI
ucumu I uI s vII cLre mIne, cu nLr-o IeerIe... cu o Iruz
dIn GI ck I dou versurI dIn Homer u crede c Le vd
sosInd dIn pmunLuI IerIcIL uI cumpIIIor EIys e, unde
prImvuru eLern ncInge LruncIIuI copucIIor cu Ieder
verde I...
- VIn IeLeIe!...
EI I Is munu n jos cu nceLuI:l- EI I?l- Nu-I
nImIc, dur... nu muI uIuru. Se Icuse roIe de IerIcIre, I Iu
de bru( I se IIpI cu cupuI de umruI IuI, uILundu-se pe
IereusLr:
- O s nIng.l- Du, o s nIng.l- Ce IerIcI(I o s IIm
dup... cund... m veI Iuu. N-o s ne ducem nIcIereu, nu-I
uu? Am s-(I cunL cuLe cevu, seuru, uIcI n cusu nousLr,
sIngurI Iu Ioc...
- Du...l- N-ure s IIe LocmuI cu n cumpIIIe EIys e,
dur o s IIm IerIcI(I, nu-I uu?
- Du...l- Acum s mergem dIncoIo. Pune Iun(uI Iu
ceusornIc, I nu uILu c m uI n boubu de crIsLuI, n creIon
I n... reuIILuLe.
Cund venI conu DInu, I gsI jucund LubIeIe, IourLe
IInILI(I. BLrunuI mbr(I pe Suu dIn LouL InImu; deLe
muInIIe IeLeIor s I Ie sruLe, cu un mILropoIIL; bLu pe
MuLeI pe spuLe I se uez jos. Se vedeu bIne c eru preocu-
puL de ceIe ce uuzIse de Iu judecLorI. se spusese c (runII
se rscuIuu sIsLemuLIc n dIIerILe pr(I uIe (rII, ndemnu(I
de ugen(I sLrInI, ce cuLreIeruu suLeIe. EI zIceu c nu crede
n usemeneu poveLI, dur LoLuI nu eru IInILIL.
u mus, cu ujuLoruI IuI Dumnezeu I u unuI vInIor de
OdobeLI, ncepu u I se descre(I IrunLeu. MIss SIurp (cure
se nLorsese de demuIL) pILI cu umoruI su proprIu bunu
dIspozI(Ie u IuI conu DInu: eu Iceu cIesLIune personuI
dIn LouLe sosurIIe I conserveIe engIezeLI ce o nconjuruu
I de cure rudeu bLrunuI.
Pe Iu sIurILuI meseI venI counu SoII(u cu TIncu(u, I
muI n uceIuI LImp cu eIe sosI I Tnuse ScuLIu, obIogIL Iu
cup. TIncu(u InLr n Iug, ruzund s se Lopeusc de muLru
IuI ScuLIu. AcesLu oILu I rIdIcu ocIII n podeIe, purc ur II
IosL vIcLImu ceu muI nevInovuL u nedrepL(II omeneLI.
- Ce muI IucI, domnuIe Tnuse? I nLreb Suu.l-
E!... LIe Dumnezeu!...l- Du' ce uI Iu cup? ce (I s-u
nLumpIuL?l- SuIerIm... suIerIm muIL... PrIvIrIIe
IuIgerLoure uIe engIezouIceI se pIImbuu de Iu Mury Iu VIc-
LorIu I nupoI, IIIndc eruu umIIuLe de rus Iu vedereu
curugIIosuIuI cup uI IuI ScuLIu. GuvernunLu uveu un dIspre(
uscuns penLru TIncu(u, IIIndc uceusLu nu eru pregLIL Iu
IupLu vIe(II dup prIncIpIIIe dIn "VunILy uIr".
Dup mus, conu DInu cIem pe MuLeI I pe Suu nLr-
o oduIe vecIn, unde-I spovedI cu un duIovnIc usupru pIu-
nurIIor Ior de csLorIe, I, IIIndc umundoI eruu
nesLrmuLu(I n IoLrurIIe Ior, se nLourse cu eI unde eruu
ceIIuI(I I, serIos, zIse cLre ceI de Iu(:
- AscuILu(I Iu mIne: LI(I c Suu esLe IuLu meu, IIIndc
LuL-su, Dumnezeu s-I IerLe, m-u IsuL cu IImb de
mourLe prInLeIe eI suIIeLesc. Acumu vIne dumneuIuI,
MuLeI DumIun, nepoLu-meu, I mI-o cere de IegIuIL so(Ie,
- Iur eu I-o duu.
Suu se Icuse roIe cu un mr. Conu DInu se upropIe
de eu I, Iuundu-I munu, o puse nLr-u IuI MuLeI. To(I se
scuIur n pIcIoure.
AceusL soIemnILuLe ImprovIzuL Icu pe conu DInu s
nuI muI gseusc cuvInLeIe ce pregLIse. I venI n mInLe
un psuIm uI IuI DuvId, dIn psuILIreu pe cure de uLuLeu orI o
ceLIse Iu bIserIc, I se puse s rosLeusc LInerIIor, (Inundu-
Ie muInIIe unILe:
"uu(I umInLe noroduI meu Iu Iegeu meu, pIecu(I
urecIeu vousLr spre gruIurIIe gureI meIe.
DescIIde-voI n pIIde guru meu; spune-voI vorbeIe ceIe
dIn ncepuL.
$I s-uu rIdIcuL mrLurII nLru ucov, I Iege uu pus nLru
sruII.
CuLe uu poruncIL prIn(IIor noLrI, cu s Ie uruLe pe eIe
IIIIor sI.
Cu s cunousc uIL neum: IIII ceI ce se vor nuLe, I se
vor scuIu, I Ie vor spune IIIIor sI.
Cu s-I puIe nLru Dumnezeu ndejdeu Ior, I s nu
uILe IucrurIIe IuI Dumnezeu I poruncIIe IuI s Ie cuuLe."
- AsLu esLe: s umbIu(I n poruncIIe DomnuIuI I s II(I
norocI(I, voI I copIII voLrI!... zIse bLrunuI cu ncIeIere Iu
cuvunLureu su.
EI sruL pe Suu I pe nepoLu-su, IourLe mIcuL, I
bLundu-I pe umr I muI zIse:
-ur dumneuLu, IogoIeLe, s nu Le muI mILI de pe
pmunLurIIe usLeu... m-uI n(eIes? c uIcI uI gsIL IerIcIreu
ceu udevruL!...
mbr(IrIIe I sruLrIIe mpIedIcur pe MuLeI de u
rspunde...
Dup cuLevu IunI, o sunIe mergeu n Iugu cuIIor, de Iu
Comne(I Iu CIuInI(eI, pe purLIu scIIpILoure de zpud.
MuLeI I Suu, de cund IeLeIe pIecuser cu conu DInu Iu
BucureLI, Ieeuu n LouLe zIIeIe, sIngurI, bLund cumpIIIe
nLInse, pe IucIuI croru orIzonLuI se Icuse purc muI Iurg.
AmundoI se uILuu depurLe, n zureu uIb, cuLund un
n(eIes personuI IIrII uceIeIu mre(e, I umundoI se
nLorceuu unuI cLre uILuI, gsIndu-I n suIIeLeIe Ior. Suu,
roIe de IrIg, cu o dunLeI rsucIL deusupru ccIuII(eI,
zumbeu dIn ocIII eI de IemeIe IerIcIL, Iur eI, serIos, I
sLrungeu munu nLr-uIe suIe. ToLuI preu uezuL penLru o
Iung vIu(, cuIm, IImpede, creIu nuLurIIe Ior pu(In ex-
punsIve I duu o uour umbr de IdeuI.
Cund Lrecur pe Iung urmunuI de Iu moIu IuI, MuLeI
zIse vIzILIuIuI s opreusc I se deLe jos s uprInd o (Igur
Iu Ioureu. Eu venI s sruLe munu SueI.
- N-uI muI uIIuL nImIc de MIcu, Ioureo? o nLreb
MuLeI.l- Dur... Ce s uIII, boIeruIe... c s-u dus n
- PcuL de eI.l- ApI... cum e scrIs omuIuI, coune.