Sunteți pe pagina 1din 61

PAROII ORIGINALI

George Topurceunu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
n loc de preIu{
UnuI conIruLe
Tu nu-n(eIegI, ZoIIe, rusuI meu...
nLr-un oru dIn usIIn(IL, depurLe,
Cu muIL nego( I LIuLorI de curLe,
TrIu pe vremurI un srmun evreu,
Anume BurucI... Ire de eIIL,
n Iume vIe(uInd cu-nLr-un pusLIu, -
$LIu s LuIe sLIcI poIeIL
$I Lo(I nerozII I credeuu geumgIu.
Dur LImpuI suII IImpede cu vunLuI
$I MourLeu Ie-u grbIL meLumorIozu:
Pe Lo(I Icundu-I unu cu pmunLuI,
A LrunsIormuL pe BurucI - n SpInozu.
Tu nu cunoLI, ZoIIe, gunduI meu...
DIn LIne-nLreg Lu IucI IILeruLur.
OIerI n sLudIu mIcu Lu sLrucLur,
NuIv I comIc, cu un crusLuceu.
ELI LuIbure, dur IunduI (I-I uproupe;
Aveum I eu (pe cund m dum pe gIeu()
ObscurILuLeu Lu - de supruIu(,
$I proIunzImeu Lu - de dou cIIoupe.
ur uzI IIrIsmuI meu e cIur, vezI bIne,
CcI LuLuror I druIe secreLuI,
Dur cu s po(I cILI cundvu n mIne
Tu nu-mI cunoLI, ZoIIe, uIIubeLuI.
ZudurnIc dur ne-umesLec vuILoureu,
NoI nu puLem urmu uceIuI (eI...
$I duc LoLuI (I-um IcuL onoureu
AcesLor uspre sLIIurI de o(eI, -
Cund mI cILeLI poemeIe I prozu
GundeLe-Le Iu geumuI IuI SpInozu.
Pugini din diIeri{i uotori
Homer: Chinorile loi Llise
rugmenL upocrII dIn OdIseeu,
n IexumeLrI I penLumeLrI
...AsLIeI corubIu-n Iug pIuLeu cu uoureIe-I punze
DoIdoru pIIne de vunL, pesLe noIunuI de upe.
SIngur pe nuv prudenLuI UIIse prIveu cu-nLrIsLure,
CuL (I-I oceunuI de Iurg, zrIIe Ir cuLurgurI.
CcI prsInd pe Irumousu CuIIpso ceu uprIg-n oIdurI
(PenLru c nu-I muI pIceu) I nuvIgund Iu-nLumpIure
TreI spLmunI mpIInILe depurLe de (rmurI, erouI
Nu muI zrIse de-uLuncI duIce obruz de IemeIe...
Cum, Iu sIurIL de osp(, murILoruI urunc Iu mu(e
ResLuI juncunuIuI IrIpL, Ir s-I Lreuc prIn mInLe
C muI upoI IImunzInd cerceLu-vu-n zudur s gseusc
O buc(Ic de zgurcI cu s-I usLumpere Ioumeu;
AsLIeI erouI sIm(Ise de-umor c IeIumILe-I esLe
CuL I-u uvuL dIn beIug Iung CuIIpso, Iur usLzI
JuInIc sLrIgu pesLe vuIurI de doruI IIsLerIceI nImIe
Cure-I (Inuse cupLIv, cu s-I Iubeusc cu sIIu:
,,CIne m-u pus s Le Ius I s pIec pe pusLIIIe upe
r s LIu ncoLro, nIcI pun cund rLcI-voI?
VuIuI uor cIIpoLInd mI uduce zudurnIc umInLe
SuneLuI gIusuIuI Lu, bIond I duIce CuIIpso!
O, ce negIIob um puLuL nLr-o cIIp s IIu de-u Isure,
Dup IImere-uIergund, nImIu ceu grus dIn mun!
Geubu umbIuL-um uLuLeu pmunLurI I mrI deprLuLe,
AsLu s-mI IIe de-ucum penLru-nv(ure de mInLe..."
DecI cum n cIIpuI ucesLu pIungund cu brbuL sLrIgure
BIeLuI UIIse gemeu, guLu s sur n vuIurI.
CeI ce cu ugeru-I mInLe sub zIduI LroIun nscocIse
GIoubu ceu mure de Iemn cure-u pLruns n ceLuLe (
ucrurI expuse pe Iurg n Lruducereu dIuI Murnu,
HurnIcuI nosLru LImucI cure-u Lrudus IIudu,
CurLe ce Iu mInLenu premIuL cu premIuI ceI mure,
PenLru c sunLem un sLuL emInunenLe ugrIcoI... (n. u.).
) ,
Nu eru-n sLure ucum, Iu sLrumLoure IIInd, s gseusc
VuI! nIcI un mIjIoc onesL penLru-u scpu de IspIL.
NobIIu-I Lrup se zbLeu, IegnuL de mIcrIIe nuveI,
Prud desLInuIuI orb I nemIIouseI Ancnhi... (
ZeI(u sor(II.
)

Dur dIn Icuu-I dIvIn de pe vurIuI OIImpuIuI IuInIc,


IIcu mre(uIuI Zeus, PuIIus-ALenu-n(eIeupL,
Ceu cure-I pourL de grIj Iu orIce nevoIe, I vede
Cum rLceLe pe mrI, sIngur - cu munu pe curm...
uL-uudur c dIn vuIuI udunc rsrInd Ir vesLe,
Cu un ugII cuIundur, IIIcu IuI Cudmus ceu mIc,
Ino, cu LrupuI gIngu s-u IvIL scuLurundu-I n soure
PruI eI guIben I ud Ieourc de up umur.
- O, nesLuLornIce IIu uI bLrunuIuI rege uerLe!
Ce curIouse IdeI vIn s-(I nLunece mInLeu?
Oure pu(Ine rbdrI pn-ucum prIbegInd nduruL-uI,
Cu s Le-uruncI n udunc penLru o Lreub cu usLu?...
Cund m gundesc ce de nop(I u LunjIL PeneIopu ceu cusL
Dup dorILuI eI so(, cure sL guLu s pIur,
Nu poL rbdu s Le LIu Iu-ndemun, prIn upeIe meIe,
r s-(I duu ujuLor, mure IIInd IIIunLroup!
uL-um venIL s-(I uduc uudur un coIuc de suIvure,
NumuI uLuLu m-nLreb - duc (I-u II pe msur...
ZIse I-n cIIp de preLexL I urunc o mIc eurI.
ur ncercuLuI erou, Ir-u-I nLource cuvunLuI,
GrubnIc s-upIeuc spre nImI I cuL uI cIIpI o rIdIc
De sub(IorI dIn oceun - sus pe coverL, Lrgund-o...

Unde zgIobII mprejur cIIpoLInd se-nI(uu curIouse,


Nuvu pIuLeu uureI, Ir pIIoL n IumIn.
VuIurI Iugeuu dup vuIurI spre (rm deprLuL cILoure,
CeruI eru IInILIL - mureu pusLIe I verde.
Al. epr{euno: Vuru lu {ur...
ocuIn(u meu de ver
E Iu (er...
AcoIo eru s mor
De uruL I de-nLrIsLure
BeuL de soure
$I purIIL ngrozILor!
AcoIo, cund n-ure Lreub,
OrIce bub
EsLe medIc comunuI.
VIu(u ce ucI puIpIL
E IIpsIL
De conIorL occIdenLuI.
Nu exIsL berrIe,
NIcI regIe...
Dour un Io( de curcIumur
Cure ure murI prousL
$I-o nevusL
Ce se (Ine c-un jundur.
Cund Le ducI pe drumuI mure
u pIImbure,
EsLe pruI de nu Le vezI.
Trec, mIcund domoI dIn coud,
Spre IIvud
AIe suLuIuI cIrezI.
$I Le pourL sub escorL
O coIorL
De (un(urI sub(IrI n gIus,
nzesLru(I Iu cup c-o scuI
MInuscuI
Cu preLen(Ie de nus...
Cund se Iu cuLe-o msur,
umeu-njur
Pe ugenLuI sunILur
$I-I nLreub Ir noIm:
- Ce-uI cu noI, m?
PenLru ce s dm cu vur?...
AIe suLuIuI murI IeLe
r gIeLe
es Iu gurdurI pe-nseruL...
(Am vzuL ucI-nLr-o noupLe
NILe IupLe
Cure m-uu scunduIIzuL!)
ung Ioc, o bub surd
$I ubsurd
Spune, cu I uILe d(I,
ToL povesLeu cu Ieunu
Cosunzeunu,
PIIn de bunuIIL(I.
Dourme-upoI udunc comunu...
NumuI Iunu
GuIben cu un bosLun
ese, mure I ruruI,
u IveuI,
DInLr-o murgIne de Iun.
Cund I cund un cuIne urI
Cu dIn surI...
Ccrul mcre s-u oprIL
SuspenduL, cu un mucubru
CundeIubru,
PesLe suLuI udormIL...
Dur n zorI ncep cocoII,
PcLoII,
Cu s Iuc Iur scunduI, -
S Le suLurI de vIu(
$I duIceu(u
TruIuIuI puLrIurIuI!
D-uIu zIc eu, prIn urmure,
Vorb mure:
C de-ucumu, s m LuI,
Nu-mI muI LrebuIe-uIL cur
n nuLur,
S m duce(I cu uIuI!
Meurg pIcLorII Iu (ur
Cu s pIur
De cIdur I de pruI!
MIe du(I-mI sLrzI puvuLe,
MLuruLe, -
Du(I-mI cInemuLogruI!
Cu un IIuLure pe IIoure,
BeuL de soure,
PenLru ce s mor uu?
Nu muI vreuu (rncI nuIve,
PrImILIve...
MIe du(I-mI uILcevu!
Du(I-mI, du(I-mI sLrudu-ngusL
Unde gusL
OmuI vIu(u muI dIn pIIn
Cu LrsurI, IemeI cocIeLe
$I cu IeLe
ncI(uLe ceI pu(In!
imitrie Bolintineuno: Mihui Viteuzol i
torcii
OLIIe pgune pus Iu IoLure.
MIIuI-vod ude Iu o mus mure.
CpILunII-n juru-I beuu, se veseIesc,
Cund deoduL-n suI InLr-un soI Lurcesc.
- PudIuIuI nosLru m-u LrImIs Iu LIne
S-I pILeLI LrIbuLuI ce I se cuvIne!...
MIIuI-vod Luce. Ouspe(I, mure-mIc,
Cu onor dIn Leuc spedeIe-I rIdIc.
unu vurs ruze duIcI I uurouse,
CpILunII-I scuLur coumeIe pIeLouse.
uL-ucum se scouI doumnu-I LInerIc
Rumen, suuv cu o zumbIIIc.
Sub IIumId-I suIL roLungIoru-I sun,
CrInI I guroII(e pe-uI eI cIIp se-ngun,
PruI pe-u eI IrunLe jouc gru(Ios,
OcIII cu LrIsLe(e cuL-ucum n jos:
- Unde esLe LImpuI ceI de uILduL
Cund MIIuI VILeuzuI LIu s se buL?
CeIu ce-n prImejdII sL I se gundeLe
numIcII (rII jugu-I pregLeLe.
PenLru Lron, mrIre, duIceu-I so(Iour
GuLu-I s se duc I-n Iocu-I s mour!
Doumne, Lu uI drepLuI s-o ubundonezI,
Dur nu uI pe-uceIu pIungund cu s-o vezI,
Du-Le, morI n IupL, duIceIe meu mIre,
C de nu eLI vrednIc, pIec Iu mnsLIre!
ALuncI MIIuI-vod se scouI deoduL
$I spre soI nLource Iu(u-I gunduruL:
- MergI I spune ceIuI cure Le-u LrImIs
C MIIuI VILeuzuI ocIII n-u ncIIs.
Au voIeLI pe (ur bIrurI noI u pune?
Au vreI s Iuu pIeIeu de pe Nu(Iune?...
PudIuIuI vosLru, Ir de-nconjor,
Vreu s nImIceusc p-ucesL bruv popor.
Dur muI bIne pIur duc I-u IosL duL,
DecuL cu ruIne, mIc I uLurnuL!
$I zIcund ucesLeu, Iu o burd-n mun,
uLe sLrunge-n juru-I urmIu romun
$I cu eu de-u vuImu, Ir' s zboveusc,
SIurm I respInge urmIu Lurceusc.
CIIur I SInun-Puu, pIIn de umIIIn(I,
A czuL n up I-u pIerduL doI dIn(I.
ur MIIuI VILeuzuI, dup dou ceusurI,
NuI(-o mnsLIre I LreI purusLusurI!
George Coboc: {igunii
Dorm cumpIIIe-n IumIn.
PesLe puceu Ior senIn
Cude soureIe-n upus.
Un convoI s-uruL-n zure...
CreLe-nceL pe drumuI mure
$I cum vIne LoL muI Lure
PuIbereu se-nuI(-n sus.
VIn (IgunII!... r vesLe
Pe Iu por(I rsur nevesLe,
SuLuI se deLeupL-ucum -
Cund prIn vI de pruI sub(Ire
ncepur s se-nIre
Cur mIcI cu covIILIre
Scur(uInd nceL pe drum.
Trec IIcI cu urI n Iun(urI.
CuInII, deLepLu(I dIn un(urI,
uLr Ir s-I usmu(I
$I orbI s-urunc-n ceLe, -
Dur IIcII IurgI n speLe,
Cu ocII murI, cu negre pIeLe,
CuIc mundrI I Lcu(I...
VIne-upoI pesLrI(u gIouL
Cu gospodrIu LouL.
CuII sIobozI, Ir Iruu,
Duc merIndeIe-n spInure
$I se (In pe Iung cure,
ur vLuvuI sL cIure
Cu IurupnIcuI Iu bruu.
Sur copIII goI I sLrIg,
Cer Iu pourL mmIIg,
Bube IrunLe dIn mIjIoc,
ur (IgncIIe cu guru
nLe(esc Iurububuru
Cund (I umpIu bLLuru
S-(I gIIceusc dIn gIIoc.
VIn mIcund dIn oId uIene
Cu prIvIrIIe vIcIene
$I cu sunII urI de vunL,
De Iu suduI LuInIc, unde
SoureIe-ndeIung pLrunde
BronzuI IormeIor roLunde
SLIngIerILe de vemunL...
S-u oprIL Iung-o poIuL
Un (Igun rzIe( de ceuL, -
OcIII-I Iug dup gInI...
SLruns I (Ine-ucum vIouru
$I, cum Lrece uIIcIouru,
uc n urmu IuI cu cIouru
To(I copIII dIn vecInI.
MuI ncoIo, pe-o mur(oug,
DInLr-o gur de desug
ALurnuL de obIunc,
r scunceL, cu sIIuI,
ese negru Iu IveuI
NumuI cuL o porLocuI
Un cpor mIruL de (unc.
ume pe Iu por(I se-ndeus.
CIIur I doumnu preuLeus
$I-u IsuL gIergIeIu-n puL
$I-I pzeLe-n prug oduIu.
CreLe-n uII(I IurmuIuIu
Cund domouI Lrece IuIu
CLr murgIne de suL.
................
$I s-uu dus... Pe cump, pe drumurI,
PuIe sLrvezII de IumurI
Se rIdIc-n deprLrI.
Impede-usIIn(IL cobour;
CrezI c-n urIuu-I pur
Un oru nLreg, o (ur
Arde dIncoIo de zrI...
Th. Sperun{iu: Cinele ovreioloi"Anecdot
piprut"
nLr-un un, cundvu-nLr-o vur,
Nu LIu unde, n ce suL,
Un ovreI mergund cu murI
nLr-o curLe u InLruL.
$I cum InLr eI pe pourL
Cu bugujuI Iu spInure,
Hop, I sure nuInLe
Un duIu uruL I mure.
,,Ce s Iuc ucum? se-nLreub
BIeLuI (Ic supruL.
Duc sLrIg s vIe omuI,
Pun' s vIe - m-u muncuL!
Duc pIec pe pourL Iur, -
A pIecu eu bucuros,
Dur duIuI e n sLure
S m-upuce pe dIn dos...
NIcI ncoIo, nIcI ncouce,
Eu muI bIne sLuu pe Ioc;
$I-um s-I Iuu cu vorb bun, -
CIIur uu s um noroc!"
- MoI GrIveI, zIc zou, uscuIL,
De cund umbIu eu pe jos
N-um vzuL n LouL Iumeu
Un c(eI uu Irumos!
M muI duc Iu Lurg eu, Ius,
(I-oI uduce un covrIg.
Ce IoIos uI duc IuLrI?
Purc-(I Iese vrun cuLIg?
MoI GrIveI, Lu eLI cumInLe,
Ce-uI cu mIne de-mpr(IL?
Am venIL Iu budeu GIeorgIe, -
EI I ce-I duc-um venIL?
N-um s sLuu un un Iu dunsuI,
PIec nduL Iu IuIum...
Dur duIuI se repede
$I muI Lure: Hum! Ium Ium!
- SLuI pe Ioc! AI-veI mI-e IrIc!
CI pcuL c n-um o puc!
BudI GIeorgIe, budI GIeorgIe,
eI uIur c m muc!
Budeu GIeorgIe Iese-n u,
D c-o pIuLr dup cuIne
$I-upoI zIce: - Nu Le Leme!
(Ine-(I InImu, jupune!
Nu LII vorbu romuneusc
De Iu moI-sLrmoI IsuL,
C un cuIne cure IuLr
Nu Le muc nIcIoduL?
- $LIu proverbuI - zIce (Ic -
C-I uvem I Iu ovreI,
$LIu preu bIne... dur e vorbu
Duc-I LIe I GrIveI!
A. Mireu: Culeidoscop
I. Unei fosile
De-uLuLeu orI noI (I-um IcuL ovu(II,
(I-um pregLIL mundrIu Lu pedunL.
SuIuL dur sInLezu umbuIunL
A ceIeI muI nebune generu(II!
CcI Iu uLuLeu murI evenImenLe
Eu um IuuL o gIorIous purLe:
Dour um uvuL prIncIpII conLIenLe
$I cupuI spurL Iu 1 murLe!
Nu vezI ce IuLe m deprInd cu zboruI?
AeropIunuI vIsurIIor meIe
VerLIgInos m duce cLre sLeIe,
Cum I duceu pe BIrIoL moLoruI.
ubesc I cunL!... NepsLor cuILIv
A suIIeLuIuI gruLuIL zesLre, -
CcI eu sunL Lunr I-mI buL joc, muesLre,
De prognosLIcuI Lu deIInILIv.
Tu uI ujuns de muIL IuLuIuI Lermen
$I Le-u orbIL sLerIIu Lu spIendoure;
Eu porL n suIIeL durerosuI germen
AI opereIor meIe vIILoure.
II. Bustului meu
Tu, "cup de sLudIu", mobII InLucL,
DIscreL Lovur de proIecLe murI,
Tu reprezIn(I persounu meu ubsLrucL, -
Un clter eo Ir ocIeIurI.
$I IuoIuIL noI LrIm cu Iru(II...
Dur vezI Lu cuL de nebuIos upure
DesLInuI Lu, premuLur-nLrupure
A LuInIceIor meIe uspIru(II!
Cund m cuprInd presenLImenLe reIe
M uIL Iu LIne, mosuIIr posuc,
$I nu LIu duc voI puLeu s-(I Iuc
Un pIedesLuI dIn vIsurIIe meIe...
OrI m voI sLInge cu un Ioc de puIe
$I voI pIerI cum pIere-n Iume LoLuI,
OrI Le rsLourn sIujnIcu cu coLuI
Cund vu venI s scuLure-n oduIe.
Dur duc scupI de-o mourLe-uu bruLuI
$I duc eu mI-oI Iuce duLorIu,
ALuncI e obIIguL prImrIu
S-(I deu I (Ie-un Ioc n cupILuI.
NemurILor I rece cu meLuIuI,
DeI nu eLI decuL un "pIugIuL",
VeI II muI mundru, muI uprecIuL
$I muI IubIL decuL orIgInuIuI.
ZumbInd veI sLu pe negru pIedesLuI
mpodobIL cu IILere de uur,
$I LreI (rncI enorme de meLuI
(I vor nLInde LreI cununI de Iuur.
ur eu, obscuruI, eu ucesLu cure
De dou ceusurI sLuu n Iu(u Lu
Cu muInIIe vuruLe-n buzunure, -
Eu voI murI I Lo(I m vor uILu.
CcI omuI ure purLeu ceu nedreupL:
EI cunL, rude, suIer, IubeLe,
Adourme-upoI I nu se muI deLeupL, -
Pe cund poeLuI supruvIe(uIeLe...
III. R#spunsul micilor func#ionari
Du, uve(I drepLuLe: noI o ducem prosL,
(cnIm nLrunu Iu muInu YosL.
nnegrIm IurLIe, IorIecm cupoune,
UrmrInd cu ocIII LInere cucoune
Cure Lrec pe sLrud... SunL LrsurI I Iume,
PreLuLIndenI zgomoL, soure cuId I gIume.
Vremeu purc-I merge mersuI n guIop
$I uspecLu-I scIImb cu-n cuIeIdoscop.
ur noI sLm deopurLe...
AsLu nI-I vIu(u!
ToL mereu uceeuI, seuru, dImIneu(u:
SIujbu, IucuILuLeu, bIrLuI I cIIrIu, -
PesLe LoL upus, greu, monoLonIu.
Du, nI-I LrIsL sourLu I de nImenI pIuns.
ns... S LrIusc suIvuLoruI ,,ns"!
Seuru, cund cud IeneI IuIgII de zpud,
V-u(I oprIL vreoduL Iu un coI( de sLrud, -
Cund IumInI Iu geumurI, veseIe, pe rund,
Unu dup uILu se uprInd, I cund
,,CenLruI" I LrImILe cLre muIuIuIe,
n umurg, prIsosuI IurmeceIor suIe?
E o-nvImuI, un popor de IeLe
Rumene, vIouIe, sprInLene, cocIeLe,
Cure Lrec grbILe, cIIcoLInd n oupLe.
Au n ocII IumIn I-n prIvIre noupLe.
BIonde ucenIce, oucIee modIsLe
Trec uILund pusLIuI ceusurIIor LrIsLe, -
CIne Ie prIcepe zumbeLuI Iugur?
NumuI oropsILuI mIc Iunc(Ionur!
CuL I pur de cuIde IuIneIe sub(IrI,
n vpuIu uneI LuInIce prIvIrI!
Un cuvunL, o oupL ce de-ubIu se-ngun,
MuI LurzIu o cuId sLrungere de mun, -
Pun cund uILurI eI se duc, perecII,
$I se pIerd n noupLeu uII(eIor vecII...
Du, nI-I LrIsL sourLu, domnuIe A. MIreu, -
Dur uvem ubIreu!
Dur noI sunLem LInerI, noI uvem sperun(e!
Cund ne-ncIIdem vIsuI n obscure sLun(e
(Nu LI(I c noI Iucem I IILeruLur?)
O, uLuncI se scIImb vILregu nuLur:
Ne-umInLeLe LeuncuI de IurLII uIbusLre
CuL de Iurg e ceruI vIsurIIor nousLre:
n bIrouI umed soureIe cobour,
ourIeceIe cude, IunLezIu zbour,
(cne muInu rILmuI unuI vers...
VoI uLInge(I cuImeu, noI sunLem n mers.
IV. R#spunsul cometei
RegreL c m-nLrerupI dIn cuIe
Cu InLervIuI dumILuIe,
Dur IuL, m opresc o cIIp
S-(I duu rspunsuI meu n prIp.
V-um suIuLuL oduL sIeru,
Acum vreo zece mII de unI,
Cund usLronomII de pe Terru
Eruu de-ubIu orunguLunI.
(IummurIon eru gorII,
$I bIeLuI NewLon, dIpIodoc,
CumII eru de-ubIu cmII,
ur DuIc... nu eru deIoc!
EI de-ubIu uzI, cund scrIe proz,
Se uII n meLumorIoz
$I se LrunsIorm Lure greu:
AspIr-ucum Iu cImpunzeu.)

De-uLuncI, prIn negreIe sLIIII,


n noupLeu Iurg I proIund,
Am rLcIL cu zecI de mII
De meLrI pe secund,
$I dIuIun m-um IvIL,
DIn perIod-n perIoud,
Cu IuIger bIond ncremenIL
S-mI desIor specLruIu coud
Pe ceruI nop(II Iu zenIL...
PIuneLeIe cu suLeII(II,
PurLndu-I mndre puruzI(II,
MI-uu duL porLreLuI prIn guzeLe
$I m-uu IIxuL mII de IuneLe...
Dur, guLu s-mI gsesc mormnLuI
n vreun sIsLem de consLeIu(II,
Am revenIL zburnd prIn spu(II,
CcI nu dIspre(uIum PmnLuI.
(De-u(I II n cer cu mIne voI
V-u(I mInunu nLoLdeuunu
Cum gIobuI sLu de noroI
Se vede IumInos cu unu...)
$I-uveum de gnd - cu un sImboI
De mIIenur sImpuLIe -
Cu ceI dIn urm-uI meu ocoI
S ne unIm pe venIcIe
nLr-un IunLusLIc curumboI.
$I mrILundu-I neugru Ium
Cu IumInosuI meu uduos,
nLr-un uprIns vrLej de spum
S ne rosLogoIIm n Iuos.

Dur cnd vzuI ce... porcrIe


(S-mI Ier(I cuvunLuI) u(I IcuL,
CuL sunge-u curs dIn negIIobIe
Pe bIeLuI vosLru gIob de IuL, -
Cu spuIm, Iu perIIeIIe
DIn zboruI meu m-um ubLuL
$I nImbuI cIur I Lrenu Iung
Cu o eurI de IumIn
MI Ie-um IerIL s nu Ie-ujung
Vreun sLrop nLunecos de LIn.

De-uLuncI, IubILuI meu, mI vIne


De suprure I ruIne
S Iug...cu coudu-nLre pIcIoure
PrIn spu(II InLerpIuneLure
$I s m mIsLuI n neunL.
M duc... AdIo! SuIuLure!
S-mI scrII: Urunus, posLe-resLunLe.
V. Sonete
:. Lc cinemctorcjul mut
Se Iuce bezn. Tremurund upure
Pe punzu uIb, Ir nIcI o cuL,
Un domn cu cIoc... ZumbeLe I suIuL
Jur mprejur pesLrI(u udunure.
E un suIon n cure Lo(I dIscuL
$I rud mereu. E vIu(, e mIcure -
Dur nIcI un zgomoL... ermecuL pure
SocIeLuLeu usLu surdomuL.
CuIvu, dIn suI, I-u scpuL un bun.
Uor, nLource cupuI IndIgnuL
Mudumu cure cunL Iu pIun.
AILurI o cucoun se IrmunL,
A enervuL-o IInILeu cIuduL
DIn Iumeu ,,ceIor cure nu cuvunL"...
z. Sonet tectrcl
Te urmresc cu ocIII Lo(I brbu(II.
O pIouIe de prIvIrI senLImenLuIe
S-ubuL usupru Irumuse(II LuIe
$I LouLe-I Iuc eroLIce ovu(II.
Ce IerIcIL e so(uI dumILuIe!
EI n unLrucLe sL de conversu(II...
De-u II, cu eI, sLpun pe-uLuLeu gru(II,
Eu u pIecu Iu ceIe LreI semnuIe.
M-nLorc, Irumousu meu necunoscuL,
$I ocIII meI dIn umbr Le suIuL
De cuLe orI se-nLunec IumInu.
Dur ocIII LI n-uu preu bguL de sum
C-n pIepLuI meu se-ncepe-o nou drum,
Cnd u czuL deIInILIv corLInu.
. Un romcntic
De dou ceusurI Lremurund n sLrud,
Cu ocIII pIInI de muL resemnure,
I Iuce pIunurI exLruordInure
$I-n mInLeu IuI rosLeLe o LIrud.
,,PoILIm Iu geum, subIIm urLure!
De-uI uuzI LcuLu serenud,
Te-uI upIecu uor pe buIusLrud
Cu s LrImI(I n vnL o sruLure."
EI sper nc... PouLe, cIne LIe,
De Iu dIsLun(, prIn LeIepuLIe,
Vu-nIIrIpu cu eu un dIuIog.
Dur InImu-I se sLrunge cu-nLr-un cIeLe,
Pe cund vurdIsLuI Lrece I-I opLeLe
C-un zumbeL sLrunIu: - CIrcuIu(I, v rog!...
VI. Sahara
Eu nu m duc Iu cInemuLogruI.
n suIIeL porL o Iume mInunuL, -
TubIourI vecII, pe cure nIcIoduL
Nu Ie pLeuz muLeIe de pruI...
Vene(Iu, BosIoruI, NIuguru,
BruzIIIu, EgIIpeL, DurduneIe,
IordurI, mun(I, prIveIILI dIn SuIuru
es rund pe rund dIn noupLeu mIn(II meIe.
SuIuru!... UILe, vreuu s Iuc o prob,
S-uduc SuIuru cIIur Iu mIne-ucus:
MuL scuunuI beLeug de Iung mus
$I sLuu uu, cu spuLeIe Iu sob...
S-u rIdIcuL grozuv LemperuLuru!...
Pe guIbene nIsIpurI urzLoure
Un puImIer ncremenIL n soure
VIseuz Iung... AbIu suporL cIduru.
MI-um rupL n couLe IuIneIe de drII.
Pe drumuI sLu Iung cuL Rcmcjcnc,
De-o spLmun mergem cLr NII...
A poposIL n ouz curuvunu.
nmrmurIL n IurmecuI ucesLu
De mII de unI, PusLIuI pure morL.
CmIIeIe I-uu pregLIL sIesLu
$I rumeg cuIcuLe Iung corL.
ur noI, n LIIn bInecuvunLuL,
GusLm, de Iorm, cuLevu curmuIe.
(SunL nv(uL cu meseIe IruguIe
De cund LrIm n zonu LemperuL.)
ApoI o mreuj de senzu(II rure
M-udourme-n cudruI vusLeI ucvureIe,
Cund urmresc pe gundurI cum dIspure
n deprLrI o Lurm de guzeIe.
VunuL ur II, - dur cIne s-I mpuLe?
DIn cer cobour voIupLousu Iene.
u cupuI meu, c-un evenLuI de pene,
Un scIuv buzuL m upr de muLe.
Nu sImL nImIc... I mI-I uLuL de bIne
u umbru puImIeruIuI cuIcuL...
A vreu... u vreu ucumu... Ce pcuL
C n-um IuuL pe drugu meu cu mIne!
O. Gogu:
I. Mucenicii
V-u doboruL uILurI deopoLrIv
AmuruI LrudeI Ir de IodIn.
u cpLuIuI vosL' nLr-un opuI(,
DomoI cIIpeLe-un sumbur de IumIn.
DIn ceL(uIu sLrIucIrII, Iunu
$I-u pogoruL sIIuIu prIn IereusL,
Cu s vegIeze uLernuLuI muLer
n cure dourme LrudnIcu nevusL.
BIeL mucenIc neIsLovIL uI puInII!
u sunuI eI, (I IumIneuz Iunu
Un prunc de-o zI, nvIuIL n scuLec,
Ce Le-u-nIr(IL cu eu pe LoLdeuunu.
Tu sIm(I cIemureu gIIeI mIIosLIve
$I Le-mpresour o ndejde sIunL...
Cu un prInos de cumInecLur,
O ruz rece bIne-v-cuvunL,
DomoI pe IrunLeu pruncuIuI se Irunge
$I rosLuI eI v-uduce o soIIe:
C-n eI LrezI-vu-nIrIcouLuI vIIor
AI judec(II cure vu s vIe.
II. Vade retro...
nvecLIve Iu udresu unuI IosL
co-dIrecLor, n zIuu cund u dIspruL
revIsLu Lucecjcrul.
MuILIscusILu mIn(II IImb
Nu-mI spune cIIpu nzdrvun
Ce mI Le-u scos de muIL n cuIe,
IIn( muLer I vun!
UILuL-um zIuu I vIeuLuI
Ce-uu nIr(IL pe vremI, oduL,
A meIe sLIIurI de urum
Cu prozu Lu ceu nesruL.
scodILor, cu ocIII LuIburI,
BIcIsnIc IcLor de reIe,
Te-uI ug(uL odInIour
De IuInu sLrIucIrII meIe.
$I Le-um rbduL s-mI sLuI uILurI
$I nIme n-u puLuL s LIe
AmuruI ce I-um Lrus cu LIne
n scurLu nousL' LovrIe.
O, bIesLemuL IIe cIIpu
Cund uI purces upoI n (ur
$-uI cumpruL LIpogruIIe
S-mI IucI revIsLu de ocur.
S-mI por(I Lucecjcrul prIn Iume,
n cup cu prozu Lu neroud,
Cu uc(IbIIdurI pe spInure
$I cu noLI(e sIube-n coud.
DIn pIepLuI zbucIumuL de puLImI
Eu sImL cum Iuvu I-o revurs
CumpIILu vorbeIor nvuI,
PoLop pgun pe buzu-mI urs.
$I nu LIu, nu gsesc n prIp
DesLuIe vorbe-nIrIcouLe,
Cu smuI( de IuIgere uIbusLre,
S (I Ie spurg n cup pe LouLe!

Ce-uI IcuL cu-u LuIe


ProusLe combInu(II?
Unde-s cILILorII,
Unde-s ubonu(II,
PcLosuIe, rspunde: unde-s ubonu(II?
Nu LIu ce m (Ine
S nu-(I sLrIc eu pIunuI,
S vezI numuI sLeIe
VerzI cu IeuLeunuI,
NumuI sLeIe I... IuceIerI verzI cu IeuLeunuI!
I. Minolesco: Trei romun{e pentro mui
trzio
I. Roman#a automobilului
Pzeu!
Pzeu c Lrece-n goun,
AIeurg,
VujuIe cu vunLuI,
$I duc n-uI urecII normuIe Le Iuce unu cu pmunLuI!
EI vIne drepL dIn ursenuIuI ProgresuIuI umun
Modern,
S Le LrImuL-n beznu rece u AbsoIuLuIuI eLern.
Pzeu!
C Lrece-n zbor copIIuI cIvIIIzu(IeI exLreme
$I zvurIe-n uer LreI semnuIe, -
TreI versurI mIcI
DIn LreI poeme
Pe cure LreI poe(I deoduL
n LreI orue Ie-uu cunLuL, -
Un leit-motit,
TreI noLe scurLe, cu LImbruI guIbenuIuI muL.
Dur cIne pouLe s prIceup
SImboIuI ceIor LreI semnuIe
Ce conLureuz-n spu(Iu
AIbe
$I verzI
nLen(II crImInuIe?
Pzeu, c e IresponsubII,
EI ure IIucrI n urLere
$I Le pIeLe Ir vesLe cu puLruzecI de cuI puLere!
PuIneLe,
ZburnuIe,
Se-nLource
$I Ius-n urmu IuI, pe drum,
MIros uIbusLru de benzIn
$I norI de puIbere
$I Ium...

S-u dus,
AdIo!
PouLe-ucumu deju comILe uILe crIme,
Pe cund n urmu IuI se scouI dIn pruI
nIIrmeIe vIcLIme, -
O IecuLomb de cuduvre
Pe-uILuruI nobIIuIuI SporL,
GesLIcuIund cu IndIgnure, dIn drum, -
ur Lu eLI prImuI morL
Cure-u-nvIuL...
$I scuLurundu-(I de pruI n soure mucIerIunuI,
SuspInI n urmu IuI:
- Degeubu! Te Iuce mcr( AeropIunuI!
II. Roman## autumnal#
PIouIu LrIsL I bunuI,
PIouIu obsedunL,
PIouIu
Cure pusLIeuz cIImu de pe AIpI
$I HImuIuIu,
PIouIu cude verLIcuI dIn cerescuI uIumbIc
$I sIIdeuz pucIen(u LrecLorIIor:
PIc-pIc...
Cu vedenII de umbreIe ce se-ncIId
$I se descIId,
ResemnuL prImeLI n Iu( proIecLIIe de IIcIId.
Cund I cund, pe pIrIe
SIm(I un ropoL de cuscud, -
CunL sLreInIIe LouLe...
ur n juruI Lu, pe sLrud,
E-o obsesIe guIunL de pIcIoure I Irou-Irou,
De dunLeIe,
De jupoune
$I cIorupI de Iu ,,Bon-GoL"...

De LreI zIIe
IrmumenLuI desIour pesLe noI
O Imens zdreun( ud cu IurgI peLe de noroI.
Pe mIzerIu LeresLr u IoburguIuI umII
De LreI zIIe ceruI vurs IucrImI murI
De crocodII... PIou!
PIou cu-n Pcrisul IuI VerIuIne...
DIn Ioc n Ioc,
Te InsuIL modesLIu unor gIeLe Ir Loc.
MuI depurLe,
Cund cobour dIn cupeuI eI grbIL,
Pun sus zreLI dessous-uI uneI doumne
DIn eIIL, -
ur pe sLrudu unImuL cu Iu cInemuLogruI
PIouIu zugrveLe-n uer surme IungI de LeIegruI.
III. Roman#a gramofonului
Eu sunL un genIuI umesLec
De PoezIe
$I de Proz,
Eu sunL exLremu nLrupure I uILImu meLumorIoz
A SpIrILuIuI, cure IupL de zecI de veucurI s
supuIe
MuLerIu
DIn cure zIInIc I modeIeuz o sLuLuIe...
Eu sunL un surcoIug de noLe mbuIsumuLe,
Un uIbum
n cure-o prImudon mourL
D
GruLIs
Un concerL posLum.
PrIn mIne mor - cu s renusc -
VIbru(II penLru muI LurzIu,
Eu sunL ce n-um IosL nIcIoduL
$I-un sIerL dIn ce eru s IIu!
Un cupeImuIsLru InvIzIbII comund puInIeI sonore
TreI gume uILruvIoIeLe
$I uILe LreI, muILIcoIore, -
Pe cund bugIeLu IuI ocuIL,
BLund IreneLIcu msur,
nscrIe noLeIe n uer pe-o-ncIIpuIL purLILur...
Eu sunL un mecunIsm precoce,
SunL o cuLIe venLrIIoc,
Un IerIcIL concurs de pIese cu uc(Iune recIproc:
$uruburI,
Ace,
MunIveI,
SunL urcuI prImuIuI uvunL, -
TrompeL,
PIuc,
DIuIrugm
$I... drucu LIe ce muI sunL!...
Pornesc meLuIIce ucordurI
$I-n rILmuI unuI dun( romunLIc
Se-nuI(,
Cresc LumuILuouse, cu o LempesL pe ALIunLIc,
ApoI cobour, se-nLreLuIe I mor nceL
Cu un ecou
Produs de zboruI uneI muLe
n cuvILuLeu unuI ou...
Dur pIucu se-nvurLeLe-nLrunu
Cu un perpetuum-mobile.
Pe eu I-uu ImprImuL scIeIeLuI un Ir de suneLe
osIIe
PrIn cure oumenII de muIne
Vor LI cum IIuIeruu sLrbunII...
CcI, ce e pIucu?
E un zero n exercI(IuI Iunc(IunII.
O supruIu( cunLLoure.
Un gIem de noLe.
O LIpsIe
Pe cure dourme o romun( czuL n cuLuIepsIe.
E o spIruI IecunduL de vurIuI unuI uc vIrgIn.
Curusso, PuLLI, BuLIsLInI
$I LrugIcuI $uIIupIn.
Eu sunL...
Dur nu!
AnLIcIILuLeu mI-u-mprumuLuL un nume sLrunIu
DIn LreI sIIube -
ronLIspIcIuI nemrgInILuIuI cuvou...
Eu sunL TrecuLuI cure geme
Cu rezonun(u unuI crunIu
n goIuI cruIu VIu(u I cunL uILImuI ecou.
M. Codreuno: Sonete purnusiene
I. Scamatorul
nLInde bru(uI... $I, dIn pIrIe,
Cu prIn mInune-ncep ucum s Ius
Un porumbeI, un Iepure de cus,
CuLII, pungIIcI, o-nLreug IIorrIe.
Dur, hocus-pocus, bInIor o Ius
Cu guru-n jos... E uIL boscrIe:
De sub joben upure-o IurIurIe
C-un nI(eI bIne gurnIsIL, pe mus.
Au, mereu... $I vuIguI cusc guru
u ceI ce pure c-u nvIns NuLuru,
EI concureuz pe copIII MuzII.
EI, dIn nImIc, (I d IrIpLurI I poume
$I, LoLuI, rubd uneorI de Ioume...
E IubrIcunLuI nosLru de IIuzII.
II. Pagliaccio
O zI neIusL m-u udus pe Iume
n veucuI vosLru de meIuncoIIe.
Durereu meu - prIIej de veseIIe,
$I cugeLureu meu - un Iun( de gIume...
Nu penLru bIuLu-mI InIm pusLIe
$I nIcI de druguI gIorIeI posLume,
CI penLru voI um IurIL unume
SLrIucILoureu meu IIIozoIIe.
Eu preLuLIndenI cuuL n vIu(
PrIIej de rus Iu IIecure pus -
$I-udeseu pIung sub IurduI de puIu(...
Dur cund LrIsLe(eu ceurc s m prInd,
M-nLorc uLuncI cu Iu(u spre ogIInd
$I rud, nebun, de proprIuI meu nus.
III. Samson #i Dalila
Sumson vorbI cu gIus udunc: - $LIu bIne
C-n sruLureu usLu cure-neuI
AI pInuIL vunzureu crImInuI,
C voI cdeu I voI murI prIn LIne.
Dur nu Le-uIung. E puLImu IuLuI
MuI scump decuL vIu(u penLru mIne...
$I udormI, sLrungund-o Iung sIne.
-u bIruIL o curLezun puI!
-u dezmIerduL, I-u udormIL cu sIIu, -
O, veucurI vIILoure, conLempIu(I-I!...
O cIIp numuI u cuprIns-o mIIu,
Dur upIecundu-I LrupuI pIIn de gru(II,
ZumbInd I-u smuIs un IIr de pr, DuIIIu,
$I-u suspInuL pe gundurI: - OI, brbu(II!...
IV. Testamentul unui poet cunoscut
DIn ceI ce sunL ucum o jumLuLe
E cuL p-ucI s zboure cLre sLeIe...
us drucuIuI necuzurIIe meIe
$I-un posL vucunL Iu "ConLubIIILuLe".
us drugII meIe scumpu IIberLuLe, -
De uzI ncoIo pouLe s m-neIe.
Nepo(IIor Ie Ius InsLIncLe reIe,
DumunIIor, o drugosLe de IruLe.
us doumneI $vur( n urmu meu "un nume"
$I-n Ioc de bunI - suprem munguIere -
Un geumunLun cu opere posLume.
$I pIec ruzund de proprIu-mI durere,
C LuLuror v Ius uceusL Iume...
Dur LuLuror v zIc: Iu revedere!
Mirceu em. Rdolesco: Noctorn
DormI, Irumousu meu! De-ucum
NoupLeu IumInous
Cu o und de purIum
NvIeLe-n cus.
unu cIur dIn neunL
Pune pe covoure
SLrIucIrI de dIumunL
$I mrgrILure.
Eu prIveLe cu-n exLuz
BIuzu Lu Iejer
$I punLoIII de uLIuz
ung eLujer.
$I Lrecund prIn buduur,
Ruzu-I ce se rumpe
umIneuz un Iuvour
Cu IIucoune scumpe...
unu Lourn pe purcIeL
BIonde Luberoze
$I-(I dezvIuIe dIscreL
SunurIIe roze,
Cund dunLeIeIe dIn puL
Tremur-n IumIn
Pe cuIcuuI Lu curuL
De oIund IIn...

Dur vIsrIIe ce Lrec,


Cu s Le dezmerde,
(I-uu uprIns Iu cup un bec
Cu IumIn verde.
DIn ogIInzI pIcIoruI IIn
Pe mLusu mouIe
Se rsIrunge cu un crIn
Cu nuun(e puIe.
DormI! AmoruI ruIInuL
CIeum deopoLrIv
Spre mIncIun I pcuL
Guru Lu IuscIv.
DormI, Irumousu meu! Eu sLuu
n exLuz, Iu pourL:
ELI IpLur vIe, suu
Oper de urL?
I. L. Sorico: nchinure
MrIre (Ie! ngerI I ImnurI de urure
SLrbuLe-vor vzduIuI gLIL de srbLoure
$I IIreu pIcuru-vu dIn Iurg de zrI uIbusLre
PrInos de bunLuLe pe suIIeLeIe nousLre.
Te vd bIruILoure, mInuneu meu senIn,
$I LrumbI(e I IurIe n drumu-(I de IumIn,
Cu bInecuvunLure sporInd u nousLre pIungerI,
SLrIgu-vor penLru LIne dIn coruI ceI de ngerI
CunLrI de bIruIn( spre-u ceruIuI soIIe.
Au cine juse omul ce plcnse n pustie?
MrIre (Ie, uIb I puIId crIus!
DIn sIuv, IeruvImII s-uu pogoruL s (eus
Cu IIre dIuIune IIumIdu Lu de ruz,
$I-n ceusuI nIr(IrII Le bInecuvunLeuz.
De unde vII I cIne crrIIe-(I uruL?
VzduIuI se-nIIour I IrunLeu-nsenInuL,
n vuIurI de IumIn ucoperInd LrecuLuI
NdejdII de muI bIne cure-mI nLInde scuLuI,
De-u pururI, preucuruL, cu ruze Le-ncunun
Sub puIbereu uILrII. MrIre (Ie, Iun!
Cincinut Puvelesco: Ipigrume loi Nigrim
eInd de Iu o ezLoure IILerur dIn GuIu(I, unde se cILIse
I o epIgrum de NIgrIm, prIeLenII m-uu ruguL s Improv-
Izez cevu.
De ce e LrIsL Iunu oure
n noupLeu usLu? Du, gIIcIm:
A uscuILuL Iu ezLoure
O epIgrum de NIgrIm.
Nigrimloi Cincinut
Cund suspInI pe Iu IeresLre
nLrIsLuLe mudrIguIe,
unu-I veseI, muesLre,
Cu... cIeIIu dumILuIe!
Ln unonimdin Cruiovu loi Cincinut
MuesLre drug, ce muI vreI?
NIgrIm (I-u spus un udevr
ncuL (I vIne s Le IeI
Cu muInIIe de... pr!
Cincinut loi Nigrim& comp.
TuIenLuI vosLru-n udevr
S-u mrgInIL numuI Iu pr,
Dur LouL sLrIucIreu meu
Nu sL-n cIeIIe, cI sub eu!
Adriun Munio: Menujerie
n oruuI de provIncIe bunuI
unde nIcIoduL nu se vzuse vrun pupuguI,
Iu coI(uI sLrzII pe muIdun
u upruL un corL.
(Nu se muI vzuse uu cevu de-un un.)
u InLrure sLu-n pIcIoure un om morL
I o IIuneL (Ipu IndIscreL meIuncoIII
de umurgurI pusLII,
pe cund o IemeIe cocIeL,
cu punLuIonI verzI
I cu cIorupI,
(Ineu n mun o cruvu cu o bugIeL
I Iceu semne cu s ndemne dIn cuIe
s InLre nILe soIdu(I Iu unImuIe.
(MuI eru ucoIo I o muImu( IndecenL.)
ALuncI LreI copII cu nusuI murdur
de pe muIdun,
u scos IIecure dIn buzunur cuLe un bun
I mudumu Ie-u duL cuLe-un bIIeL...
CeruI se Icuse Iu upus vIoIeL.
N. uvidesco: din Cntureu Omoloi
I. Ploaia
A venIL nLuI un nor
cILor
I-u ucoperIL cu IumuI
o jumLuLe de cer I soureIe.
Eu
mI-um dezgoIIL pIcIoureIe
I-um pornIL nceL pe drumuI
cure duce Iu pdure.
To(I copucII uu ncepuL s murmure.
MuI LurzIu un IuIger u spurL punLeceIe
ceruIuI.
CopucII I-uu nceLuL pesemne cunLeceIe
I pIcLurI de cuIoureu IIeruIuI
uu czuL.
Sub corounu puImIeruuI se Icuse-uproupe noupLe.
Eu ns,
cu InImu sLruns,
um muncuL smocIIne coupLe
I-um LcuL.
II. ntoarcerea fiului risipitor
Eu, LuL, um pIecuL
I Le rog s nu III supruL,
ccI duc-u II rmus
n-uI II LIuL ucum vI(eIuI ceI muI grus.
Am coIInduL IImund pmunLurIIe,
I m-uu bLuL n Iu( vunLurIIe,
I m-u purIIL soureIe,
I m-uu duruL pIcIoureIe...
Acum Le vd I-mI pure bIne,
uudur
Le rog s nu Le uI(I uruL Iu mIne -
c pIec Iur.
Eu sunL sLuIpuI de cure InImu Lu se ruzIm.
PorunceLe s-mI uduc nILe poume
I o bucuL muI mure de uzIm,
c pun s-o IrIge vI(eIuI mor de Ioume...
PII! cuLe IucrurI cIuduLe um vzuL
pe unde-um LrecuL.
De vreo dou orI
um IosL cIIur sIug
I-um pzIL o Lurm de rumLorI.
Dur sLpunuI m-u IuuL Iu Iug:
ZIceu c eu um LIuL
c IemeIu
pe cure-o Iuuse LocmuI dIn dumeeu
se (Ineu cu un vecIn
(sLpunuI meu uveu upLezecI de unI ceI pu(In).
$I m-u bLuL
cu un b( uscuL de msIIn.
VuI, LuL, prIn cuLe IocurI um umbIuL!
Dur s LII c nIcIerI nu Le-um uILuL,
cI de cuLe orI vedeum pe uI(II sLund Iu mus,
eu m-um gundIL:
,,Ce bIne LrebuIe s IIe-ucum ucus!"
$I-um venIL.
O domniour de pension: Misterol nop{ii
PoeLuIuI VIcLor EI.
SLeIeIe cIIpesc nLrunu
CILoure-n InIInIL.
Ceru-I IumInos I Iunu
CIIur ucum u rsrIL.
PesLe-u nop(II IeerIe
AdIe vunLuI nceLIneI.
Compunund o poezIe
GunduI meu zbour cLr eI!!
ToLuI dourme prIns de vruje
urmec bIund mIsLerIos
NumuI eu muI sLuu de sLruje
AI, cuL esLe de Irumos!
Ln inceptor de tulent: ApostroIe lu lon
"Per umIcu sIIenLIu Iunue..." (
"PrIn IInILeu bInevoILoure u IunII..." (VIrgIIIu - EneIdu).
)
GIob rLcILor de sLunc rece, LrIsL cu mormunLuI,
IIc sLeurp u-nLumpIrII, Iun, sor cu pmunLuI,
n zudur de mII de veucurI, Lu cu ruze-mprumuLuLe
ermecuL-uI puruzI(II urIuuIuI Lu IruLe!
Arc vpsIL pe boILu rece de-un peneI muIuL n uur,
SoIz zvurIIL dIn coudu unuI Iegendur IILIozuur, -
Cu(I srucI dIn Iumeu usLu, cund IuceLI n noupLeu LrIsL,
N-ur voI s III moned, s Le Iege-nLr-o buLIsL?
SIoI de-urgInL ce se LopeLe n uzuruI dImIne(II!
VenIc Le-uu IubIL umun(II, venIc Le-or cunLu poe(II
udund n osunuIe mIncInousu Lu spIendoure,
Dur Lu veI rmune venIc rece I nesIm(ILoure.
ApurI(Ie bunuI cu un Iund de IurIurIe!
TuIere cu dou Ie(e! Cup de monsLru Ir Lrup!
OroIogIu Ir uce! NusLur de munLu! CIeIIe!
eIInur! ConrupLoure de mInore! CunLuIup!
Cum po(I Lu prIvI de veucurI gIobuI nosLru de urgII
$I uLuLu suIerIn(, - Ir s Le sLIngI de mII?
PIerI n noupLeu neIIIn(eI, rece sImboI de mIncIun,
PIeI I Ius-ne muI bIne ceruI nop(II Ir Iun!
Otiliu Cuzimir:
I. Vis alb
A vreu cu LIne s m duc depurLe,
u PoIuI Nord, sub ceruI de opuI,
Cund gIeu(u mrII cIure se despurLe
n bIocurI pIuLILoure de crIsLuI.
DesIurund cuIorIIe-I specLruIe,
S-ur nI(u deusupru nousLr cu un IuId
DunLeIu uurorII boreuIe,
De purpur, de uur I smuruId.
BuncIIzu uIb ne-ur uLerne-n Iu(
Covoure de omL ImucuIuL.
$I-n udposLuI mIc, scobIL n gIeu(,
Am urde-un Ioc de spIrL denuLuruL.
DIn Iurgu-mpr(Ie de zpud,
S-ur udunu IunLusLIcuI norod
AI nop(IIor poIure, s ne vud:
UrI uIbI, de vuL - Ioce murI, de gIod...
ur cund nuLuru-n soure nou nvIe
$I cund vzduIuI nu muI e opuc,
nLr-un buzIn de sLIcI urgInLIe
Ar IIcrI ogIIndu unuI Iuc.
AcoIo-n upu-I cuIm I uIbusLr
M-u duce-n zorI de zIu s m scuId
$I cuL ur II de IrIg, IubIreu nousLr
M-ur Iuce s-mI ncIIpuI c mI-I cuId!
II. Strofa risipit#
Eu nIcIoduL nu poL II de vIn...
Cund pIou suu e ceruI nnoruL
$I mor pe sLruLurI IIorIIe-n grdIn, -
S LII c numuI Lu eLI vInovuL.
III. Ariciul
Aseur, prIn grdInu umor(IL,
DIn LuIe de peIIn cu Irunze mIcI
A upruL n LuIn un urIcI, -
O mIc vIeLuLe gIemuIL.
CopIII I-uu zrIL de pe cerduc
Cum se mIcu domoI pe sub guLuI,
$I Lo(I uu uIerguL n juruI IuI.
ur eI u-ncremenIL pe Ioc, posuc,
Cum I prInsese vremeu pe crure, -
Cu o pernI( sIerIc n cure
O IuL reu, cu s se jouce,
A-nIIpL o sumedenIe de uce.
BLeuu copIII dIn vLruI I cIeLe,
Dur eI Lceu, srucuI, cu un peLe,
$I dour IIorI de grouz, cund I cund,
Treceuu pe LrupuoruI IuI pIpund...
Am uIunguL copIII s se cuIce
$I-n nserureu IImpede I duIce
Ce se Isu dIn cer nceLIneI,
Am sLuL ucoIo, sIngur cu eI.
$I m-nLrebum pe gundurI: Oure, cum
A IosL IpLuru-I Iu-ncepuL de Iume?
DIn cure veucurI necuLe-n Ium
PornI eI oure, cu un scuI, Iu drum,
S se opreusc-n drepLuI meu unume?
Ce vunL vrjmu I moIoruL
Cu pe-un mcIe pILIc I-u scuLuruL,
De-u muI rmus dInLr-nsuI dour uLuL:
Un gIem de spInI, osLII I sperIuL?
O II uvund eI oure puI?
M-nLreb, deI nu poL prIcepe:
Cum sug eI oure, Ir s se -n(epe
n gIImpII IuI?...

Cund u sIm(IL c-I sIngur dour cu mIne


$I nIcI un dumun dInspre cus nu muI vIne,
A scos cu IrIc de sub eI
Un boL LImId I mIc, cu de c(eI,
$I cu InsLIncLuI IuI obscur
A expIoruL LerenuI mprejur.
$I-ubIu cIuIIndu-I (epIIe pe spuLe, -
Pe sub peLunII greIe de purIum,
ALrus de noupLe I sIngurLuLe
$I-u cuLuL nceL-nceL de drum...
S-u muI oprIL n mugIerun o duL
Cu sub ndemnuI uneI LuInIce poruncI,
ApoI u dIspruL pe sub poIuL...
$I nu I-um muI vzuL deIoc, de-uLuncI...
emostene Botez:
I. Prohod
n oruuI nosLru puLrezIL n ceu(
Unde LouL zIuu cunL cuLIrIncI,
Au murIL cIncI oumenI nLr-o dImIneu(
$I I-uu dus Iu group, mor(I, pe cuLeIcIncI.
Dup-uceeu uI(II s-uu pornIL s mour,
Cure muI de cure, cuLe doI pe ceus.
DIn IocuILorII vII odInIour
Nu se LIe bIne cu(I uu muI rmus.
Dur uu se-nLumpI reguIuL cund pIou,
Moure IcI o bub, dIncoIo un domn.
CeIIuI(I I ngroup pe Iu ceusuI dou,
Cu s nu-I Lrezeusc IInILeu dIn somn.
Merge-nceL corLegIuI Iunerur prIn pIouIe,
NImeneu nu-I roug s muI sLeu un pIc.
$I pe sLrudu Iung Lrec LrsurI, LrumvuIe, -
RudeIe, spsILe, cuIc dup drIc.
CeIIuI(I, pe de IuLurI, Lo(I I vd de Lreub,
UnuI Iu cuLedr, uILuI Iu proces.
RureorI dIn LreucL se opreLe-o bub,
$I pe urm pIeuc dup InLeres.
Dour n deuI, depurLe, Iu ELernILuLe,
S-u pornIL un cIopoL cu s-I IndIspun...
BuLe-u dezndejde I-u pusLIeLuLe,
-uuzI cum muI buLe,
-uuzI cum muI sun...
Cu un gIus de mourLe sIngur n IurLun,
Sun Iung s spun zrII-ndeprLuLe
C-u uILuL, pesemne, ce-u uvuL s-I spun...
-uuzI cum muI sun,
-uuzI cum muI buLe...
Dur nu se opreLe nImenI s-I uud,
$I Iu noupLe, LurguI, nc popuIuL,
O s-I duc-n spuLe uLmosIeru ud,
Cu I cum nImIcu nu s-ur II-nLumpIuL!
Cu I cum nImIcu nu s-ur II-nLumpIuL...
II. Triste#i provinciale
TrIsLe(I de dup-umezI pIoIouse
$I de nosLuIgIce obsesII,
Cund sLuI cu sLorurIIe Lruse
$I-uLep(I s vIe oru mesII...
TrIsLe(I de sLrzI pusLII I muLe,
Cu zIdurI vecII I cu Iu(ude
De edIIIcII cunoscuLe
n cure nu LII cIne ude...
De domIcIIII spu(Iouse
Cu IIorI Iu geum I cu suIon,
DIn cure pe Iu ceusuI use
AuzI urIund un grumoIon...
TrIsLe(I uduncI de guvernunLe
Ce nu LIu bIne romuneLe
$I de IIuneLe umbuIunLe
Cu pupuguI cure gIIceLe...
De curLIere suIerInde,
De uI cu IucLe-n verIgI
$I de dugIeun cure vInde
ILII de Iump I covrIgI...
TrIsLe(I de gourn Iunerur,
MeIuncoIII de c(eIuI
UILu(I de cInevu pe-uIur
S scIeuune pe Iung uI...
TrIsLe(I romunLIce de IuL
Cu nusuI Iung I demoduL,
$I de oduIe mobIIuL
n cure-u sLuL un mugIsLruL...
TrIsLe(I uduncI de puI de mu(
ZvurII(I pe undevu, prIn scuI...
De copIIu uruL, de (u(,
UILuL de muIc-su-n LrumvuI...
TrIsLe(I de gurdurI InvuIIde,
De por(I IeILe dIn (u(unI,
De doIcI cure-uu rmus gruvIde
$I-ucum II-I IrIc de sLpunI...
De ordonun(e Ir IeuI
$I de Lrsur cu un cuI
$I cu scupeLuI rus Iu ceuI...
TrIsLe(I de buIcI provIncIuI,
De punormI, cu-o IeresLruIc
$I cu-o muImu( rous-n dos,
Ce-ur semnu cu domnuI DuIc
De-ur II oIeuc muI Irumos...
TrIsLe(I de cIour-mbLrunIL
Ce sL uu, pe-un vurI de pom,
$I de IunLun prsIL
n cure s-u-necuL un om...
TrIsLe(I pusLII, moIIpsILoure...
De ce m urmrI(I mereu
$I, IIe pIouIe orI nInsoure,
V (Ine(I scuI de cupuI meu?...
III. Cobe
Tu cure m cILeLI cu voIe bun,
NecunoscuL prIeLen InocenL,
Tu veI murI Iu noupLe, pesLe-o Iun
Suu pesLe zece unI, - IndIIerenL.
Un mure poLenLuL ce sL depurLe
($I nImenI nu-I muI mure decuL EI)
Te-u osundIL nevInovuL Iu mourLe,
RosLInd senLIn(u-I Ir drepL de-upeI.
$I duc, IIber cu nLr-un ospIcIu,
Te Ius nc-un pIc s muI respIrI,
O Iuce dour uu, dInLr-un cuprIcIu:
Tu nu po(I evudu pe nIcIrI.
ZudurnIc I-uI rugu, c nu Le-uude,
ZudurnIc Le-uI pILI, Le-uI Iuce mIc.
u E nu merge cu proLec(Ie, cu rude;
Nu Le suIveuz nImenI I nImIc...
Tu veI murI I-n urmu Lu ogrudu
Vu sLu sub soure-u douu zI Iu IeI.
$I IucLoruI posLuI vu Lrece sLrudu,
LruL de-uceeuI jurv de c(eI.
ApoI pe-uceeuI sLrud soIILur
Vor Lrece ndrgosLI(I pe-nseruL,
VIsund n IIecure prImvur
Un vIs pe cure I Lu I-uI vIsuL.
De dImIneu(-uceIeuI servILoure
Vor scouLe uLernuLuI pe buIcon,
$I IIecure doumn, Iu cuIcure,
Vu du pe nus cu crem ,,TokuIon"...
ur Lu, cu o momuIe-ncremenIL
n IunduI gropII umede I recI,
VeI sLu prIvInd n beznu nesIurIL
Cu ocIII IIcI, nLunecu(I I secI.
Nu veI vedeu upusurIIe roII,
NIcI nu veI LI de-I noupLe orI e zI.
$I-n vecI de vecI Lu nu veI uuzI
Cum cunL-n soure, pesLe LoL, cocoII...
Todor Arghezi:
I. Psalm
Ajuns ucum Iu pruguI Lu, m IuL.
Cremene dur, m puLuI n pIsc
S m gsesc prIn sLuncI I s m Isc
DIn puIbere, cu gIeznu-nsungeruL.
ngeruI Lu merInde nu-mI preu deLe.
Eu ns nIcIoduL dIn brduce
N-um IosL buL Ir s-mI IIe seLe,
NIcI um muncuL vroduL ce nu-mI pIuce.
GrdInu IIorIIe I Ie-u descIIs
Cure-o Iceuu s-mI umgeusc drumuI
Cu IspILIrI de rou I de vIs.
Eu um IsuL n urmu meu purIumuI.
VruI, Doumne, s Le pIpI pe spInure
$I muI de-uproupe s-(I duu gIes
Cu receu meu-ncrunLuL nLrebure:
De ce nu vruI s mI Le-ur(I muI des?
Dur cupreIe-umInLIrIIor I IezII,
Cure m duc s cud nLru IspIL,
$I-uu rIsIpIL prIn Iurb ccrezII
$I mI-uu IsuL IIvudu prsIL.
II. Menire
PrInLre cImbru I susuI,
Ir pIpund de ppdIe
NuI(, greu, n vurI de puI,
Un bnu( de IIoure vIe.
NorII IungI, pe sus, de pIumb,
Nu-I gIIcesc dInLre urzIcI,
Soure guIben, cuL un bumb,
RsrIL penLru IurnIcI.
Dour Irumu de pmunL,
Cure-I LIe I cunouLe,
I psLreuz cIIpuI sIunL
Cund un bou, Lrecund, I puLe.
III. Utrenie
Pe pIepLuruI venIcIeI
SumedenII negI de Ioc,
GuIbenI, sLrugurII LrIeI
Se rsIIr I se coc.
umeu-I cuIc IrunLeu-n pouI,
PurecuL de proIe(I,
Sub IumInu sIderuI
Ce se scurge prIn pere(I.
Dur n IIecure noupLe
Imbu eI, suInd pe zId,
AmgIL IInge IupLe
DIn LrIe, ugurId.
IV. Blesteme
Uure, prIn IeIu dImIne(II,
u ceusuI cund se Isc precupe(II
Am IosL IovIL dIn Lrecere o bub
Ce se IvIse-n cuIeu IumII, sIub.
GunduI, rmus n urmu meu,
O u gIIcIL zIcund pre eu:
n dou surceIe de vreusc s se Iuc
PIcereIe LuIe, IpLur buImuc.
PIesnI-(I-ur LImpunuI,
S n-uuzI cund Lrece LruIvunuI.
S uI(I Iu ceLunII LIpIcuI
$I psuImII n zI de CrcIun.
S n-uI dup mus LuLun.
S-(I puL burIcuI.
Vedeu-Le-u n vreo II(uIc
Pus cu IILere de-o cIIoup.
Curge-(I-ur pe-o nur (uIc,
Pe ceuIuIL numuI up.
udu-Le-ur Bogdun-DuIc
$I pupu-Le-ur Popu up!
RsLourne-se ceruI, s-(I cud-mprejur
TrIu sIrmuL n cIoburI de-uzur.
Porneusc-se vunLuI, cund somnuI ncepe,
u cup s-(I necIeze o mIe de Iepe.
SLIIIu, deusupru, s mucIne-n gue
NInsorI de IunIngInI I pIoI de cenue.
S IuLre Iu LIne, czuL n noroI,
ZvozII IurLunII cu coudu vuIvoI.
u urm I mun(II, scuIu(I n pIcIoure,
Cu IubeIe-n oIdurI pornInd IIecure,
Pe creLeL s-(I cuIce, Icundu-Le LurL,
S nu se cunousc genuncIII de burL.
Pe LIne, jIvIn de mure vuIoure,
Te bIesLem s-udormI de-u-n pIcIoure
$I cund veI cercu s muI scrII vreo suduIm,
S-(I IeLe un ourIce-n puIm.
u Iund, cIImuru uproupe uscuL
S uIb I-o musc-necuL
$I sLropI de negreuI zvurIInd pe IurLIe,
PenI(u crcIL s nu vreu s scrIe.
Un dInLe s-(I creusc, de cremene Iung
nLors cLre Iume s-mpung,
ur uILuI, de coc I mouIe, uLIns,
S-I sIm(I c Le doure-nLr-udIns...
u urm, o drouIe de LIpurI neIusLe,
ProIund ImbecIIe I vug pederusLe,
S-(I sLrumbe-n neLIre (InuLu I gruIuI,
$I-n uII(I s creusc uIuIuI
VurLej peLrecundu-Le-n cuIe
PcuLe, mscrI, osunuIe.
ur Lu, pIuz-reu,
Nu Le deprLu
De prIn preujmu su.
D-I n ocII uIbeu(,
n pr mLreu(,
n nus roeu(,
n InIm un ceus ru.
n pIepL o scoub
$I-n puL o bub.
dIn eI ppue,
S-I sLrIveusc-n ue
uL jucue:
S-I smuIg urecIeu I (u(eIe,
S-I curg prIn couLe Lru(eIe,
SLucII-I-ur mu(eIe!
Bucilol loi Koch
ConIerIn( IumorIsLIc n versurI. RosLIL pe scenu
TeuLruIuI Nu(IonuI dIn uI Iu un IesLIvuI uI socIeL(II
penLru proIIIuxIu LubercuIozeI.
Mult onorcte docmne,
Distins cuditorl
u IesLIvuI cund vIne, LoL omuI e duLor
S-uscuILe, nuInLe de purLeu umuzunL,
O conIerIn( Iung I IourLe ImporLunL.
ConIorm ucesLeI duLe sInIsLre, uudur,
Avem nLre cuIIse un conIeren(Iur,
Un om cu greuLuLe, un personugIu mure...
S nu Iuu(I uceusLu drepL o umenIn(ure!
Dur cu s nu pIuneze usupru nousLr vInu
C-um negIIjuL progrumuI, - persounu cu prIcInu
E guLu s v (In, un ceus I jumLuLe,
O conIerIn( gruv de specIuIILuLe.
Cum, nu v pure bIne? De ce v-u(I nLrIsLuL?
MuI uLepLu(I o cIIp, c dour n-um LermInuL.
Pe de-uIL purLe, ns, gsInd c-I unormuI
S v cIemm Iu LeuLru... cu s-udormI(I n sLuI;
C somnuI, n ucesLe condI(II verLIcuIe
$-uLuL de IzoIuLe, nu Iuce cIncI puruIe;
C nImene nu pouLe preLInde nImnuI
S-ngIIL IesLIvuIuI cu conIerIn(u IuI, -
DIn spIrIL curILubII I dIn IIIunLropIe,
$LIInd muI dInuInLe ce LouL Iumeu LIe,
Cu voIu dumneuvousLr ne-ubuLem de Iu mod
$I-n Ioc de conIerIn(, ve(I uscuILu o od.
Prec onorcte docmne,
Distins cuditor!
SubIecLuI odeI meIe e-uLuL de-ngrozILor
C bIuLu-mI Muz, uIb de spuIm I uImIre,
Cund I-um ceruL concursuI, n Ioc s m InspIre,
S-u duL pe Iung u, u preLexLuL cevu
$I-u dIspruL... udIo! M-u prsIL uu,
Cu cIImuru pIIn de noupLe I de proz.
E vorbu de bucLerII I de LubercuIoz,
E vorbu de bucIIuI IuI KocI...
Precum vede(I,
Un subIecL unume IcuL penLru poe(I!
O, nu v IIe Leum... I drucuI esLe negru
Cund sL s-I zugrveusc un Iconur InLegru,
Dur... IcI un pIc de guIben I dIncoIo pu(In
AIbusLru... I pe gur o dung de curmIn, -
Cu LouLe c-udIneuorI preu InsuporLubII,
DIn druc uruL I negru devIne uccepLubII.
(Dur nu Iuc oure zIInIc cucouneIe - I eIe -
Cum LoL uceIuI Iucru pe proprIu Ior pIeIe?
Bu Iuc uu cIIur domnII - de genuI IemeIesc...)
BucIIuI despre cure u vreu s v vorbesc
Se uII-uIcI n suI... LIu bIne c m-uscuIL,
Dur nu vreu s-I Lrdeze prezen(u IuI ocuIL.
nLrureu n-u pILIL-o IIIndc-I mILILeI,
Dur unde-I Iume muIL ucoIo e I eI!
ncognILo cu regII I nepoILIL pLrunde
n orIce IeI de cus; I nLuIneLI orIunde:
n berrII, pe sLrud, Iu cInemuLogruI;
I pIuce s se jouce cu uI(I bucIII n pruI;
Se duce Iu pIImbure cu LrenuI, cu LrumvuIuI,
$I pesLe LoL se (Ine de bIeLuI om cu scuIuI,
n IubrIc, Iu couI suu pe LroLuur IuI-IuI, -
Dur pesLe LoL I vede de-uIucerIIe IuI!
I d udes pe credIL persounu IuI cuIunL
Cu o scuden( Iung, cund nu e... guIopunL,
RegIu de LuLunurI I Iuce muIL rubuL;
u buLurI spIrLouse e coInLeresuL;
DIn orIce-ubuz proIIL... u pund, InvIzIbII,
n IupLu mure-u vIe(II e mIc, dur e LerIbII -
$I cIIur uLuncI cund pure c dourme, e deLepL,
u prImrII eI esLe ,,consIIIer de drepL"
$I, Lure-n uLmosIeru comuneIor urbune,
E ceI muI mure dumun uI specIeI umune...
Prec onorcte docmnel
Cund (In ucesL dIscurs,
Duc-u(I vedeu c InLr n suI-uIcI un urs,
N-u(I nvII uIur prIn uI I prIn IeresLre
ULIIIzund cu Lo(II resurseIe pedesLre?
De ce? IIndc-I mure I IourLe IIoros...
BucIIuI IuI KocI ns e muI prImejdIos!
Dur II'ndc nu se vede I II'ndc e preu mIc,
Nu sperIe pe nImenI...
S judecm un pIc.
De-ur II cuL HImuIuIu orI numuI cuL uIunu,
Cund LII c Le omour, mIc-mure nu-I LoLunu?
S-mI spune(I dumneuvosLr: ce ImporLun( ure
Cund un LuIIur Le-mpuc, duc e mIc suu mure?
O II eI mIc, bucIIuI... du-I ru! Pe Iung eI,
O bIuL muLuIuI de urs e cu un mIeI.
Cu(I oumenI mor, de pIId, n IIecure (ur
Muncu(I de urI? TreI-puLru...
Pe cund uceusL IIur,
AcesL vrjmu de mourLe uI genuIuI umun
ALuc I dIsLruge pe IIecure un
Nu zece, nu o suL... cI mII I mII de vIe(I,
CI zecI de mII I suLe de mII de LInere(I "
C judecundu-I dup IsprvIIe IuI crunLe
$I dup IcomIe, upure cuL un munLe!
Un monsLru, un buIuur ncoIcIL n spu(Iu
Ce-ngIILe Ir mII, ngIILe cu nesu(Iu
$I LoL nu-I muI ujunge, LoL nu muI e sLuI...

Cu voIu dumneuvousLr, I-um InsuILuL desLuI.


Ar II ucum momenLuI s-I punem sub o Iup
S LIm: ce Iorm ure I cu ce se ocup?
Dup suvun(I I medIcI cu docLoruI Argon,
BucIIuI se prezInL sub Iorm de busLon...
Dur boInuvII, sruIcII, spun docLoruIuI CIuc,
C Ior II se prezInL sub Iorm de mcIuc!
Ce-I eI de IupL? Un zero, un IeI de vurcoIuc
NIcI cuL un ou de musc, nIcI cuL un vurI de uc, -
Cevu uu, cIIIndrIc... RegreL c nu gsesc
O creL I-o LubeI cu s vI-I zugrvesc. -
S-u zIs c Iuce purLe dIn regnuI vegeLuI,
Dur eu nu cred... IIIndc nu-mI pure nuLuruI
S IIe dIn uceeuI IumIIIe cu IIoureu,
S IIe vr cu mucuI I rud cu cIcoureu,
Cu gInguu mImoz, cu puIIduI nurcIs...
Ar nsemnu c-I Iuce IumIIIu de rus!
Nu, nu preu ure uIur de pIunL - dImpoLrIv:
A(I nLuInIL vreoduL o pIunL ugresIv?
VzuL-u(I dumneuvousLr o IIoure suu un pom
S sur dIn grdIn I s se deu Iu om?
OrI u(I puLeu concepe vreun IeI de cIupercu(
Ce sL s se rpeud, cund nImenI n-o usmu(?...
Dur, n sIurIL, s-udmILem c scurbu usLu mIc
Ar moLenI-n curucLer cevu de Iu urzIc, -
Nu preu ImporL regnuI dIn cure Iuce purLe
CuL muI cu seum IeIuI cum LIe s se pourLe.
DIsLruge-n orgunIsme (esuLurIIe vII;
Se InsLuIeuz n LrupurI IIruve de copII;
I pourL-n nus I-n gur uproupe-orIce persoun.
Dur eI preIer pIepLuI de IuL dIuIun
(DeI nu-I preu rezIsL nIcI ceI muI murI uLIe(I).
$I - curIos! - eI ure de muIL penLru poe(I
Un IeI de sIbIcIune... s-ur zIce c unume
I pIuce s dIsLrug ce-I muI de pre( pe Iume!...
De obIceI, LrIeLe Iu umbr. Scos Iu soure,
DevIne meIuncoIIc I, cuLeoduL, moure.
Dur nu nLoLdeuunu. UscuL cu o mumIe,
Ades, de suprure, eI cude-n IeLurgIe,
DevIne coIb, se-nuI( pe-un sLruL de uer mouIe,
PIuLeLe-n uLmosIer... I dund mereu LurcouIe
n juruI nosLru, IurI gseLe un coLIon
$I cpLund vIu( - devIne Iur busLon!
Suvun(I-I sLudIuz Icund dIn eI culturi, -
Un IeI de geIuLIn... un soI de rcILurI
Pe cure sLuu mIcrobII cu-n sunuI IuI Avrum
$I se-nmuI(esc ucoIo n voIu Ior...
UILum!
EI drugosLe nu Iuce. Cu omuI n conLrusL,
BucIIuI IuI KocI esLe surprInzLor de cusL.
Dur cum se nmuI(eLe uLuncI? PrIn ce mInune?
- PrIn scizipcritcte suu prIn dIvIzIune:
Se rupe-nLuI n dou... upoI se Iuce-n puLru...
$I-n nou IunI e-n sLure s-(I umpIe ucesL LeuLru
Cu III, nepo(I, nepouLe, I socrI murI, I Iru(I,
$I verI, I verIoure, I cuscrI, I cumnu(I,
C nIcI un IeI de bub (de-u Ior) n-ur II n sLure
S-(I spun u cuI esLe I cuLe neumurI ure!

Prec onorcte docmnel


Dour cuLevu cuvInLe,
$I-um IsprvIL... (v-usIgur c nu mI-um pus n mInLe
S v servesc bucIIuI IuI KocI o noupLe-nLreug).
Cum LouL Iumeu LIe, mIcrobuI se propug
PrIn uer, prIn conLucLuI cu un boInuv n cus,
PrIn IupLe I prIn curne de vuc oILIcous, -
Dur muI uIes sruLuI, cund cude pe-un Leren
PrIeInIc, rspundeLe ugenLuI puLogen.
DecI n-ur II ru, IIIndc pruden(u e de uur,
S v IerI(I dIn cuIeu ucesLuI mIc buIuur
$I orIce om cumInLe s cugeLe muI des
C n-ure nIcI o grub I nIcI un ILeres
S mour de ILIzIe...
C pouLe s-I uIeug o uIL muIudIe (
MuI sIgur, muI prompL I muI pu(In sLupId... (n. u.)
)
Suu pouLe s-I deu sIngur n cup c-o crmId,
n cuz cund exIsLen(u I pure InsIpId;
Dur duc-I pIuce vIu(u I soureIe, uLuncI
E bIne s respecLe ucesLe vecII poruncI,
Pe cure medIcInu de-un veuc I Ie prescrIe
$I dumenuIuI se Iuce mereu c nu Ie LIe:
S nu sLuI LouL zIuu vuruL cu nusu-n scrIpLe,
ur IupLeIe I curneu - s IIe bIne IrIpLe.
n orIce uIImenLe I-n orIce buLur
S pune(I ucId IenIc - nu muIL: o pIcLur...
$I ceI pu(In o duL Iu dou spLmunI
ToL omuI s se speIe pe Iu( I pe muInI...
u poL suu Iu gur (I-n orIce Ioc murdur)
E obIIguL LoL omuI s scuIpe-n buzunur,
C pe podeu nu-I voIe decuL n cuz de bouI...
ur cund Le ducI Iu LeuLru suu InLrI n vreo couI
$I ueruI de-ucoIo (I pure ecIIvoc,
E muI recomundubII s nu respIrI de Ioc...
AceI ce uu bronIL suu Luse mgreusc,
De semenII Ior LeIerI grozuv s se Iereusc!
S nu-I muI pIurd noupLeu cu IucrurI nepermIse,
S (In LouL Iurnu IeresLreIe descIIse
ur vuru s se duc Iu uer, Iu SInuIu,
S sLeIe-ncIII n cus, c-uIur-I ud pIouIu...
Pe Iung usLu-I bIne, cund suIerI de-unemIe,
Cu proprIu Lu vIu( s IucI economIe.
De nu vreI cu Iu urm s Le LrezeLI moIIuz,
EvIL surmenujuI I orIce IeI de-ubuz,
RreLe-o cu LuLunuI, muI Ius buLuru!...
ur duc, dIn pcuLe, vreI s-(I upropII guru
De epIdermu uneI persoune dIn eIIL, -
OrIcuL ur II persounu ucceu de grbIL,
u IocuI ce urmeuz s IIe sruLuL
S duI nLuI c-o curp muIuL-n subIImuL.
OrI, cu s II(I muI sIgurI de vIu(, eu v zIc:
Nu sruLu(I nIcI mun, nIcI gur, nIcI... nImIc!