Sunteți pe pagina 1din 20

PROGRAME ANALITICE

ARTA ACTORULUI MÂNUITOR


DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE

ISTORIA TEATRULUI UNIVERSAL ..................................................................................... 2


ISTORIA TEATRULUI ROMÂNESC ..................................................................................... 3
INTRODUCERE ÎN TEORIA DRAMEI ................................................................................. 5
ESTETICA TEATRALĂ.......................................................................................................... 5
ARTA ACTORULUI - improvizaţie........................................................................................ 6
VORBIRE SCENICĂ .............................................................................................................. 7
ARTA MÂNUIRII PĂPUŞII ŞI MARIONETEI ..................................................................... 8
STILURI ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE A PĂPUŞII ŞI MARIONETEI...................... 10
LIMBAJUL SCENIC ÎN TEATRUL DE ANIMAŢIE – atelier de creaţie......................... 11
ISTORIA TEATRULUI DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE ....................................................... 12
EXPRESIE CORPORALĂ – ritmică – dans........................................................................ 13
CUNOŞTINŢE MUZICALE – tehnică vocală – canto ........................................................ 14
MIJLOACE DE COMUNICARE audio-video..................................................................... 15
MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL .................................................................. 16
LIMBA FRANCEZĂ.............................................................................................................. 16
LIMBA ENGLEZĂ ................................................................................................................ 17
EDUCAŢIE FIZICĂ – pantomimă – scrimă – antrenamentul expresiei corporale .......... 18
CALCULATOARE – bazele informaticii............................................................................. 19
Didactica specialităţii (1) şi Practica pedagogică (2):....................................................... 20
ISTORIA TEATRULUI UNIVERSAL
Disciplină fundamentală
--------------------------------------------------------------------------
Performance Art and Theatre History

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Sem I Tematica:
Teatrul antic grec • Teatrul antic latin • Teatrul antic oriental.

Sem II Tematica:
Teatrul în Evul Mediu • Teatrul italian – umaniştii italieni şi teatrul antic • Teatrul
francez; Teatrul german (începuturile umaniste) • Teatrul iberic • Teatrul englez; epoca
elisabetană.

ANUL II
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare: sem. III – examen, sem. IV – examen

Sem III Tematica:


Clasicismul francez • Iluminismul • Teatrul clasic german • Romantismul.
Sem IV Tematica:
Realismul • Drama naturalistă • Teatrul scandinav • A.P. Cehov • G.B. Shaw.

ANUL III
----------------------------
24 ore curs, 24 ore seminar, 4 credite
Evaluare: sem. V – verificare, sem. VI examen

Sem V Tematica:
Maxim Gorki – dramaturg • Teatrul “tinerilor furioşi” • Frank Wedekind şi
expresionismul german • Bertolt Brecht şi teatrul epic • Friedrich Dürrenmatt şi farsa
tragică • Luigi Pirandello şi pirandellismul • Teatrul spaniol contemporan: Federico
Garcia Lorca • Teatrul francez suprarealist: Alfred Jarry • Teatrul francez de idei: Albert
Camus • Teatrul francez de idei: Jean-Paul Sartre • Teatrul poetic francez:
Jean Cocteau.

Sem VI Tematica:
Teatrul poetic francez: Jean Giraudoux • Teatrul poetic francez: Jean Anouilh;
• Teatrul absurdului: Eugène Ionesco • Teatrul polonez ludic: Vitold Gombrowicz •
Tragicul existenţei în teatrul lui O’Neill • Teatrul lui Tennessee Williams;

BIBLIOGRAFIE selectivă a operelor dramatice


----------------------------
– Eschil – Prometeu înlănţuit, Orestia;
– Sofocle – Oedip Rege, Antigona;
– Euripide – Hecuba, Medeea, Ifigenia în Aulida;
– Aristofan – Norii, Adunarea Femeilor;
– Lope de Vega – Steaua Seviliei, Câinele Grădinarului;
– Calderon de la Barca – Viaţa e vis;
– Tirso de Molina – Amăgitorul din Sevilla;
– Pierre Corneille – Cidul, Iluzia comică;
– Jean Racine – Phedra, Britannicus;
– J.B.P. Molière – Avarul, Tartuffe, Mizantropul, Bolnavul închipuit, Dom Juan;
– Pierre de Marivaux – Jocul dragostei şi al întîmplării;
– Carlo Goldoni – Hangiţa, Mincinosul, Gâlcevile din Chioggia;
– J.W. Goethe – Egmont, Faust;
– Victor Hugo – Ruy Blas, Regele petrece;
– Oscar Wilde – Ce înseamnă să fii onest;
– Gerhart Hauptmann – Clopotul scufundat;
– Henrik Ibsen – Nora, Strigoii, Raţa sălbatică;
– August Strindberg – Domnişoara Julia, Tatăl, Pelicanul;
– A.P. Cehov – Pescăruşul, Unchiul Vania, Trei surori, Livada de vişini;
– Maxim Gorki – Azilul de noapte;
– G.B.Shaw – Cezar şi Cleopatra; Profesiunea doamnei Warren;
– George Osborne – Priveşte înapoi cu mânie;
– Jean Cocteau – Maşina de scris;
– Jean Anouilh – Ciocîrlia;
– Jean Giraudoux – Nebuna din Chaillot;
– Eugène Ionesco – Cîntăreaţa cheală;
– Tennessee Williams – Menajeria de sticlă; Un tramvai numit Dorinţă;
– Arthur Miller – Moartea unui comis-voiajor.

ISTORIA TEATRULUI ROMÂNESC


Disciplină fundamentală
--------------------------------------------------------------------------
The Romanian Performance Art and Theatre History

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Sem I Tematica:
Începuturile teatrului românesc. Forme de teatru popular religios şi laic • Primii noştri
dramaturgi. Cele dintâi şcoli de teatru la Bucureşti şi la Iaşi • Vasile Alecsandri, un
creator fermecător • B. P. Hasdeu, teoretician şi dramaturg • I. L. Caragiale. Reflecţii
despre teatru. Comediile. Drama Năpasta • Al. Davila – omul de teatru, adept al înnoirilor. Autor
al unei capodopere: Vlaicu Vodă • Barbu Delavrancea şi trilogia lui istorică • Victor Eftimiu –
omul de teatru şi dramaturgul de o neobişnuită fecunditate • Mihail Sorbul. Patima roşie şi alte
drame. Trecerea la epoca modernă a dramaturgiei naţionale.

Sem II Tematica:
Camil Petrescu – teoretician de performanţă. Conceptul de „dramă absolută“,
Destinul operei • Lucian Blaga – dramaturgul ca filosof • G. Ciprian – „măscărici şi
mâzgâlici“ • G. M. Zamfirescu – omul de teatru şi dramaturgul • Victor Ion Popa – omul
de teatru şi dramaturgul • Al. Kiriţescu – Trilogia istorică. Comedia Gaiţele • Ion Sava – scenograful,
regizorul, autorul dramatic • Tudor Muşatescu – comediograful • Mihail Sebastian – cronicarul
teatral şi dramaturgul • Repere în dramaturgia contemporană: Ion Luca, Horia Lovinescu, Aurel
Baranga, Teodor Mazilu,
D. R. Popescu, Marin Sorescu, Dumitru Solomon, M. R. Iacoban, Matei Vişniec.

BIBLIOGRAFIE selectivă a dramaturgiei


----------------------------
– Vasile Alecsandri – Iaşii în carnaval; Chiriţa în Iaşi; Sânziana şi Pepelea; Despot-Vodă;
Fântâna Blanduziei;
– B. P. Hasdeu – Răzvan şi Vidra;
– I. L. Caragiale – O noapte furtunoasă; O scrisoare pierdută; D-ale carnavalului;
Conul Leonida faţă cu reacţiunea; Năpasta;
– Al. Davila – Vlaicu Vodă;
– Barbu Delavrancea – Apus de soare; Hagi-Tudose;
– Victor Eftimiu – Înşir-te, mărgărite...; Omul care a văzut moartea;
– Mihail Sorbul – Patima roşie;
– Camil Petrescu – Jocul ielelor; Act veneţian; Suflete tari; Mitică Popescu;
– Lucian Blaga – Zamolxe; Meşterul Manole; Arca lui Noe;
– G. Ciprian – Omul cu mârţoaga; Capul de răţoi;
– G. M. Zamfirescu – Domnişoara Nastasia; Idolul şi Ion Anapoda;
– Victor Ion Popa – Ciuta; Tache, Ianke şi Cadâr;
– Al. Kiriţescu – Gaiţele;
– Ion Sava – Lada;
– Tudor Muşatescu – Titanic-Vals; Visul unei nopţi de iarnă;
– Mihail Sebastian – Jocul de-a vacanţa; Steaua fără nume; Ultima oră;
– Horia Lovinescu – Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă;
– Teodor Mazilu – Proştii sub clar de lună; Aceşti nebuni făţarnici;
– D. R. Popescu – Piticul din grădina de vară; Muntele;
– Marin Sorescu – Iona; Matca; A treia ţeapă;
– Dumitru Solomon – Socrate; Platon;
– Matei Vişniec – Angajare de clovn; Buzunarul cu pâine.

BIBLIOGRAFIE generală
----------------------------
– G. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti,
Editura Minerva, 1982;
– T. T. Burada – Istoria teatrului în Moldova, Bucureşti, Editura Minerva, 1975;
– Ioan Massoff – Teatrul românesc, I-VIII, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961-1981;
– Istoria teatrului în România, I-III, Bucureşti, Editura Academiei, 1965-1973;
– Virgil Brădăţeanu – Istoria literaturii dramatice şi a artei spectacolului, I, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1966;
– Ileana Berlogea – Teatrul românesc. Teatrul universal. Confluenţe, Iaşi,
Editura Junimea, 1983;
– Mircea Ghiţulescu – Istoria dramaturgiei române contemporane, Bucureşti,
Editura Albatros, 2000.
INTRODUCERE ÎN TEORIA DRAMEI
Disciplină fundamentală
--------------------------------------------------------------------------
Introduction to Drama Theory

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Sem I Tematica:
Forme de spectacol ritualic în civilizaţiile primitive • Naşterea spectacolului laic • Privire
asupra teatrului medieval • Evoluţia ideilor teatrale în Renaştere • Genurile literare • Genul
dramatic • Speciile genului dramatic.

Sem II Tematica:
Tragedia • Tragicomedia • Comedia • Drama • Personajul • Caracterul • Acţiunea dramatică •
Dicţionar explicativ de termeni necesari profesiei.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Aristotel – Poetica, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970;
– Boileau – Arta poetică, Ed. E.P.L.A., Bucureşti, 1957;
– Tudor Vianu – Scrieri despre teatru, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977;
– Ovidiu Drimba – Istoria culturii şi civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1984-1995;
– Adrian Marino – Dicţionar de idei literare, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973.

ESTETICA TEATRALĂ
Disciplină fundamentală
--------------------------------------------------------------------------
Theatrical Aesthetics

ANUL II
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare : sem. III – verificare, sem. IV - examen
Sem III Tematica:
Teoria frumosului şi teoria artei în Şcoala Academică a Antichităţii • Teoria frumosului şi
teoria artei în Şcoala peripatetică • Teoria frumosului şi teoria artei în Şcolile estetice moderne •
Teoria frumosului şi teoria artei în Şcoala clasică germană • Noi direcţii de teoria artei în sec. XX •
O hermeneutică a absurdului. Sentimentul absurdului. Criza limbajului în teatrul contemporan •
Dicţionar de terminologie estetică.

Sem IV Tematica:
Arta actorului din perspectivă estetică • Relaţia actorului cu textul dramatic. Armonia artei
actoriceşti • Despre intuiţie, luciditate şi sentiment în arta actorului; --->- Actorul în contextul
spectacolului • Actorul şi regizorul • Elementele constitutive ale spectacolului teatral • Forma epică
a teatrului • Căutări şi direcţii înnoitoare în arta spectacolului în sec. XX.
BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Tudor Vianu – Studii de estetică (Opere VI, VII), Ed. Minerva, 1976, 1978;
– Benedetto Croce – Estetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1982;
– Nikolai Hartmann – Estetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1974;
– Camil Petrescu – Modalitatea estetică a teatrului, Ed. Enciclopedică, 1971;
– Dicţionar de estetică Generală, Ed. Politică, Bucureşti, 1972;
– Pagini din istoria gândirii teatrale româneşti (antologie de texte – Ileana Berlogea,
G. Muntean) Ed. Meridiane, 1972.

ARTA ACTORULUI - improvizaţie


Disciplină obligatorie de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
The Art of Acting – improvisation

ANUL I
----------------------------
28 ore curs , 42 ore lucrări practice individuale, 6 credite
Evaluare: sem. I - examen, sem. II - examen

Sem I Tematica:
TEATRUL – formă specifică de cunoaştere şi reprezentare artistică a vieţii, născut din
nevoia de a comunica, de a descoperi, de a semnifica • Problema ADEVĂRULUI în
TEATRU, „Minciuna adevărată” a teatrului • Adevărul personal, adevărul uman, adevărul de
viaţă – ADEVĂR SCENIC. INTENŢIA – punct de pornire a unei acţiuni spontane • Conflictul
dramatic şi proiecţia mentală • ACŢIUNEA SCENICĂ. Componenta fizică şi psihologică a
acţiunii. Raţiune şi simţire. - CONTRAACŢIUNEA – Conflictul. Premiza teatralităţii •
COMPORTAREA SCENICĂ şi cunoaşterea • Fantezia creatoare. Realitatea în diversitatea ei,
imaginată pe MEMORIA emoţională, afectivă a faptelor şi a evenimentelor • SCENA – convenţia
scenică şi realitatea obiectivă. Raportarea adevărată, efectivă, afectivă şi convingătoare la
realitatea scenică. Rolul specific al actorului • Tehnica dramatizării şi a transpunerii scenice a
unui text în proză.

Sem II Tematica:
Actorul şi rolul • Mijloace de reprezentare şi de construcţie a rolului. Acţiunea dramatică şi
vorbirea în spectacolul de comedie (comedia dell’arte,
comedia clasică) • Realizarea rolului pe baza textului dramatic • Ficţiunea şi realitatea
scenică • Partenerul.

ANUL_II
----------------------------
28 ore curs , 42 ore lucrări practice individuale, 6 credite
Evaluare: sem. III - examen, sem. IV - examen

Sem III Tematica:


Procesul de creaţie al actorului. (Re)prezentarea, realizare personajului pe scenă • Manifestarea
temperamentelor în teatrul realist psihologic • Elementul psihologic în interpretare •
REALITATEA LĂUNTRICĂ. Forţele misterioase ale psihicului • IMAGINEA INTERIOARĂ
(mentală). Nuanţe psihologice, caractere puternice, conflicte – situaţii excepţionale. Imaginea
exterioară; --->- EFORTUL CREATOR. Esenţializarea expresiei.

Sem IV Tematica:
Procesualitatea actului creator • Transpunerea în personaj • Condiţia de personaj a
actorului • Esenţa umană a personajului jucat şi întruchipat de actor • Eu, rolul,
personajul. Studii aplicative având la bază texte dramatice din opera lui
W. Shakespeare şi I.L. Caragiale.

ANUL_III
----------------------------
28 ore curs , 42 ore lucrări practice individuale, 6 credite
Evaluare: sem. V - examen, sem. VI - examen

Sem V şi
Sem VI Tematica:
Arta actorului şi arta spectacolului teatral • Exigenţele reprezentării scenice a textului
integral • De la text la interpretare • Elementele componente ale spectacolului teatral •
Distribuţia – act artistic de creaţie. Distribuţia ideală, reală, posibilă • Universul probabil creat în
spectacol – energiile personajelor • Repertoriul şi rolurile actorilor.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Ion Sava – Teatralitatea teatrului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984;
– Mihaela Tonitza, George Banu – Arta teatrului, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1975;
– Ion Cojar – O poetică a artei actorului, UNITEXT, Bucureşti, 1996;
– Peter Brook – Spaţiul gol, UNITEXT, Bucureşti, 1999;
– Antonin Artaud – Teatrul şi dublul său, Editura Echinocţiu, Constanţa 1997;
– Bertold Brecht – Scrieri despre teatru, Editura Univers, Bucureşti, 1977;
– Jeryz Grotowski – Spre un teatru sărac, UNITEXT, Bucureşti, 1998.

VORBIRE SCENICĂ
Disciplină obligatorie de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
Stage Speech and Voice Techniques

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 14 ore lucrări practice individuale, 6 credite
Evaluare: sem. I – verificare, sem. II – examen

Sem I Tematica:
Dicţia • Elemente fundamentale ale tehnicii vorbirii scenice: a) Însuşirea conştientă a
respiraţiei costo-diafragmatice (artistice); b) Pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor;
c) Coordonarea între respiraţie, vorbire, mişcare; d) Frazarea logică.

Sem II Tematica:
Criteriile de analiză a unui text dramatic • De la textul dramatic literar la transpunerea
scenică (interpretare) • Jocul verbal - rolul improvizaţiei în compoziţia de voce • Rolul
imaginaţiei în acţiunea verbală • Despre personajul dramatic – modalităţi de abordare a
vorbirii expresive.
ANUL II
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. III – verificare, sem. IV – examen

Sem III Tematica:


Reevaluarea formei tehnice a subiecţilor • Exerciţii de antrenament respirator pentru
susţinerea efortului fizic şi vocal • Exerciţii privind vorbirea nonliterară (rostire zonală,
accente din limbi străine, rostire cu defecte - ca sursă de comic; limbajul inventat) •
Studierea modalităţilor de expresie vocală şi atitudine corporală în funcţie de factorii de
stil dramatic/literar • Arta vorbirii expresive aplicată la interpretarea personajelor de basm, inclusiv
prin păpuşi şi marionete; exerciţii de imaginaţie vocală.

Sem IV Tematica:
Exerciţii de antrenament respirator pentru susţinerea efortului fizic şi vocal:
pe efort fizic; în funcţie de tipuri de păpuşi • Studierea modalităţilor de expresie vocală
specifică interpretării personajelor prin păpuşi şi marionete.

ANUL III
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. V – examen, sem.VI – verificare

Sem V Tematica:
Corecţii şi sugestii de abordare vocală. Tehnica alcătuirii repertoriului • Analizarea din punct
de vedere al dificultăţilor de tehnică şi de interpretare vocală a textului care va sta la baza
spectacolului ce va fi realizat în semestrul VI.

Sem VI Tematica:
Exerciţii de antrenament respirator pentru susţinerea efortului fizic şi vocal
în cadrul producţiilor de an.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Sandina Stan – Tehnica vorbirii scenice, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972;
– Tudor Vianu – Arta actorului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977;
– Valeria Covătaru – Cuvinte despre cuvânt, Casa de editură Mureş, Tg. Mureş, 1996;
– Jerzy Grotowski – Spre un teatru sărac, Ed. Unitext, Bucureşti, 1998;
– Cojar, Ion – O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, 1999;
– Andrei Şerban – Lumea magică din spatele cortinei, Ed. Unitext, Bucureşti, 1999.

ARTA MÂNUIRII PĂPUŞII ŞI MARIONETEI


Disciplină obligatorie de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
The Art of Puppeteering

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 28 ore lucrări practice colective, 56 ore practice individuale, 8 credite
Evaluare: sem. I - verificare, sem. II - examen

Sem I Tematica:
Autonomia teatrului de păpuşi şi marionete • Profesia de actor păpuşar • Clasificări ale
păpuşilor şi marionetelor • Tehnica şi arta mânuirii obiectelor cu valoare de simbol • Mâna ca obiect
şi subiect în arta animaţiei • Mijloace de expresie în mânuirea păpuşilor şi marionetelor.

Sem II Tematica:
Elemente specifice ale vorbirii scenice în teatrul de păpuşi şi marionete • Limbajul
gestual în arta animaţiei • Păpuşile tip wayang • Teatrul de umbre • Marioneta clasică cu
fire scurte.

ANUL II
----------------------------
28ore curs, 28 ore lucrări practice colective, 56 ore practice individuale, 8 credite;
Evaluare: sem. III - verificare, sem. IV - verificare;

Sem III Tematica:


Mijloace de comunicare a stărilor emoţionale în teatrul de animaţie • Masca în teatrul e
animaţie • Elementele plastice în teatrul de animaţie • Păpuşile cu mimică (tip Muppets) •
Marionetele cu fire scurte;

Sem IV Tematica:
Spaţiul de joc şi spaţiul teatral • Textul în teatrul de animaţie • Păpuşile Bunraku •
Sistemele combinate • Marionetele cu fire lungi;

ANUL III
----------------------------
28ore curs, 28 ore lucrări practice colective, 56 ore practice individuale, 12 credite.
Evaluare: sem. V - verificare, sem. VI - examen.

Sem V Tematica:
Caracterul sincretic al teatrului de animaţie • Unitatea artistică în spectacolul teatral de
animaţie • Universul probabil creat în spectacol – energiile personajelor • Perspective ale artei
teatrului de păpuşi şi marionete.

Sem VI Tematica:
Arta recitalului păpuşăresc de la scenariu la reprezentaţie • One-man-show. Actorul total
de la proiect la virtuozitate artistică.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Dănăilă, Natalia – Magia lumii de spectacol, Editura Junimea, Iaşi, 2003;
– Chesnais, Jacques – Marionnetes, Editura Bordas, Paris, 1980;
– Vitez, Antoine – Les Marionnetes, Editura Bordas, Paris, 1982;
– Von Kleist, Heinrich – Despre teatrul de marionete, Editura Junimea, Iaşi, 1997;
– Pepino, Cristian – Modalitatea estetică a teatrului de păpuşi, curs UNATC;
– Pepino, Cristian – Automate – idoli - păpuşi, Ed. Alma Galaţi, 1999;
– *** – Teatrul de păpuşi în lume, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.
STILURI ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE A PĂPUŞII ŞI
MARIONETEI
Disciplină obligatorie de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
Techniques and Styles of Building Puppets and Marionettes

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 28 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. I - verificare, sem. II – verificare.

Sem I Tematica:
Domeniul scenografiei • Introducerea unor elemente de limbaj plastic specifice tetrului de
păpuşi şi marionete • Configuraţia anatomică a personajelor păpuşi, în acord cu evoluţia
spectacolului de animaţie.

Sem II Tematica:
Unitatea stilistică compoziţională specifică scenografiei • Metamorfoze- structuri
dondromorfe; zoomorfe şi antropomorfe în teatru de animatie • Ambientarea unui spaţiu de joc
după nevoile scenografice specifice unui spectacol de teatru sau teatru de animaţie • Crearea de noi
sisteme combinate în teatru de animaţie.

ANUL II
----------------------------
28 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. III - examen, sem. IV - verificare.

Sem III Tematica:


Lucrări practice individuale
Iniţierea în proiecţia de obiecte şi forme în vederea obţinerii umbrelor dorite • Realizarea
schiţelor de expresie, de proporţie după canoanele existente • Cercetarea si descoperirea de forme
noi, adaptarea şi armonizarea cu cadrul de proiecţie a formei • Imbinarea tehnica a formelor
rezolvate anterior din punct de vedere plastic • Lucrări de transpunere materială a formelor
componente • Asamblarea păpuşii . Armonizarea cromatică a portretului cu costumul confecţionat.

Sem IV Tematica:
Modelajul măştii. Transpunerea după schiţe şi studiul modelajului ca o primă etapa a
acesteia • Studiul tehnicii butaforiei • Executarea măştilor în piele. Costume specifice
"Commedia dell'Arte" • Propunerea unui cadru scenic.

ANUL III
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. V - examen, sem. VI - examen.

Sem V Tematica:
Lucrări practice individuale
Elemente de decor • Principalele sisteme de proporţii la păpuşi şi marionete . Analizarea
acestora prin prisma caracterului funcţional • Sisteme de comandă orizontale şi verticale la unele
tipuri de marionete. Clasificare.
Sem VI Tematica:
Lucrări practice individuale
Expresivitatea unui portret • Executarea portretului • Adaptarea după cerinţele unui
scenariu ales a unui tip de păpuşă specifică personajului • Realizarea costumelor, decorurilor
şi a recuzitei.

BIBLIOGRAFIE
----------------------------
– Botez , Crainic Adriana – Arta formei, Editura Orator, Bucureşti, 1993;
– Fling Hele – Marionettes, Dover Publication, Inc. New York, 1973;
– Ghiţescu, Gheorghe – Anatomia artistică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1962, vol. II.;
– Goethe, J.W. – Teoria culorilor, Editura Principes, Iaşi, 1995;
– Pepino Cristian – Construcţii de păpuşi, Editura UNATC, Bucureşti, 1995;
– Truică Ion – Teoria scenografiei, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

LIMBAJUL SCENIC ÎN TEATRUL DE ANIMAŢIE – atelier de


creaţie
Disciplină de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
Stage Speech in the Theatr of Animation – creativity workshop

ANUL I
----------------------------
28 ore curs, 14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare : sem I - examen, sem. II - verificare.

Sem I Tematica:
Particularităţile de limbaj ale teatrului de animaţie • Metamorfoza obiectelor -
dominantă a procesului scenic în teatrul de păpuşi şi marionete • Relaţia ludică dintre actor
şi obiectul metamorfozat • Real şi imaginar, proiecţie şi creativitate în procesul scenic păpuşăresc.

Sem II Tematica:
Alcătuirea unui repertoriu individual de povestiri scenice păpuşăreşti • Drumul parcurs de la
scenariu la imaginea scenică în teatrul de animaţie • De la tehnica animării obiectelor la
expresivitatea mişcării păpuşilor şi marionetelor (exerciţii individuale- lucru pe baza unor scenarii).

ANUL II
----------------------------
28 ore lucrări practice individuale pentru fiecare student, 2 credite
Evaluare – sem. III - examen, sem. IV - verificare

Sem III Tematica:


Procesul scenic al teatrului de animaţie- implicarea creativă individuală • Atelierul de
creaţie-spaţiul de cunoaştere şi autocunoaştere a predispoziţiilor pentru teatru de animaţie •
Alcătuirea şi organizarea activităţii unui atelier de creaţie-factorii determinanţi pentru existenţa unui
atelier de creaţie.

Sem IV Tematica:
Actorul păpuşar în lumea spectacolului • Elementele componente ale artei spectacolului de
animaţie • Interferenţa şi sincretismul artelor în teatrul de animaţie • Despre măiestrie şi
performanţă în actul teatral păpuşăresc(realizarea de către fiecare student a unei suite de numere
păpuşăreşti de virtuozitate).

ANUL III
----------------------------
24 de ore lucrări practice individuale (în raport de numărul studenţilor), 2 credite;
Evaluare: sem.V - examen, sem. VI - examen

Sem V Tematica:
Actorul păpuşar, autor şi realizator al unui spectacol recital • Caietul de regie al unui
spectacol recital;

Sem VI Tematica:
Fiecare student îşi finalizează spectacolul pentru a cărui valoare primeşte notă după
prezentarea lui în faţa publicului.

BIBLIOGRAFIE
----------------------------
– Dănăilă Natalia – Magia lumii de spectacol, Ed. Junimea, Iaşi, 2003;
– Pepino Cristian – Automate-idoli-păpuşi, Ed.Alma, Galaţi, 1998;
– Landau Erica – Psihologia creativităţii, Ed. Meridiane, 1985;
– Maşek Victor – Arta de a fi spectator, Ed. Meridiane, 1986;
– UNIMA– Teatrul de păpuşi în lume, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.

ISTORIA TEATRULUI DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE


Disciplină obligatorie de specialitate
--------------------------------------------------------------------------
History of Marionettes and Puppet Theatre

ANUL II
----------------------------
28 ore curs, 28 ore seminar, 4 credite
Evaluare : sem. III - verificare, sem. IV - examen.

Tematica:
Originile teatrului de păpuşi • Forme de influenţă ale riturilor în teatrul de păpuşi • De la
mască la teatrul de animaţie • Teatrul de păpuşi din Orient şi Extremul Orient • Teatrul de
păpuşi european • Teatrul de păpuşi românesc • Influenţe şi determinări în teatrul de păpuşi • Teatrul
de păpuşi contemporan.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Adolphe Appia – Opera de artă vie, trad. Elena Drăguşin Popescu, Ed. Unitext,
Bucureşti, 2000;
– George Banu, Mihaela Toniza – Arta teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004;
– John Bell – Puppets, Masks, and Performing Objects, Ed. A TDR Book, New York, 2001;
– Ileana Berlogea – Teatrul şi societatea contemporană, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985;
– Jaques Chesnais – Marionnettes, Ed. Bordas, Paris, 1980;
– Natalia Dănăilă – Magia lumii de spectacol, Ed. Junimea, Iaşi, 2003;
– Leni Verhofstadt – Deneve – Theory and practice of action and drama tehniques,
Ed. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia, 2000;
– Henrich von Kleist – Despre teatrul de marionete, trad. Ion Constantinescu , Ed. Junimea,
Iaşi, 1997;
– Antoine Vitez –Les Marionnetttes, Ed. Bordas, Paris, 1982.

EXPRESIE CORPORALĂ – ritmică – dans


Disciplină obligatorie în domeniu
--------------------------------------------------------------------------
Bodily Expression – Rhythm – Dance

ANUL I
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. I – verificare, sem II – verificare.

Sem I Tematica:
Concentrare, atenţie, respiraţie • Mişcări naturale • Eliminarea blocajului fizic • Rezistenţa
trupului în contact cu obiecte reale sau imaginare • Dans.

Sem II Tematica:
Eliminarea blocajului psihic • Elementul psihologic în studiul mişcării • Armonizarea mişcării cu cuvântul; --->- Dans.

ANUL II
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. III – examen, sem IV – verificare.

Sem III Tematica:


Mişcarea ca formă a existenţeiÎnscrierea mişcării în spaţiu • Mişcarea în raport cu forţa de
gravitaţie şi forţa de inerţie • Dans.

Sem IV Tematica:
Raportul dintre diverse semne de exprimare • Raportul dintre expresie corporală, muzică şi
poezie • Dezvoltarea memoriei motrice • Dans.

ANUL III
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. V – examen, sem.VI – verificare.

Sem V Tematica:
Dezvoltarea memoriei motrice • Crearea personajului.

Sem VI Tematica:
Expresia corporală şi raportul dintre personaje • Mişcarea scenică şi spectacolul de
animaţie.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Badian, Suzana – Expresie şi improvizaţie scenică, curs practic, Bucureşti 1977;
– Boal, Augusto – Jeu pour acteur et non acteur, La Decouverte – Poche, Paris 1997;
– Dragnea, Adrian – Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, 1999;
– Gass, Ulla – Movimento e armonia, Longanesi, Milano 1988;
– Martinet, Susanne – La musique des corps, Signal, Lausanne 1989 ;
– Moor, Alex – Relised technique of ballrom dancing, Londra 1991;
– Stanislavski, K. – La foremation de l’acteur, Petite Bibliotheque Paiot, Paris 1992.

CUNOŞTINŢE MUZICALE – tehnică vocală – canto


Disciplină obligatorie în domeniu
--------------------------------------------------------------------------
Musical Knowledge – vocal _techniques – canto

ANUL I
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 2 credite
Evaluare: sem I – verificare, sem II – verificare.

Tematica:
Dicţia aplicată în cânt • Relaţia muzică – text • Exerciţii pregătitoare pentru cânt • Înţelegerea
şi aplicarea elementelor de agogică şi ritm • Studiu piese muzicale.

ANUL II
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale ; 4 credite
Evaluare : sem.III – examen, sem. IV – verificare

Tematica:
Exerciţii de stabilire a respiratiei reflexe şi aplicaţii în executarea pieselor cântate •
Exerciţii de interpretare expresivă a cântecelor.

ANUL III
----------------------------
24 ore curs ; 12 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem. V – examen; sem.VI – verificare.

Tematica:
Râsul/plânsul în vorbire şi cânt • Cântul în ansamblul (omogenizare, nuanţare) •
Exerciţii de vocalizare în distanţa unei none • Procedeul unificării registrelor vocale •
Stilurile muzicale şi interpretarea.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Andrea Perrucci – Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre improvizaţie,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1992;
– Jean Lupu – Educarea auzului muzical dificil, ed. Muzicală, Bucureşti, 1991 ;
– Florin Comişel – Fata moşului cea cuminte;
– *** piese de muzică populară.
MIJLOACE DE COMUNICARE audio-video
Disciplină opţională în domeniu
--------------------------------------------------------------------------
Means_of_Audio-Video_Communication

ANUL II
----------------------------
28 ore curs, 28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. III – verificare, sem. VI – examen

Tematica:
Peisajul mediatic • Radioul şi Televiziunea - fenomene de comunicare în masă • Teatru –
Radio – Televiziune • Actorul prezentator şi realizator de emisiune radio – TV • Instrumentele
necesare actorului pentru radio – TV.

ANUL III
----------------------------
28 ore curs, 28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. V – examen, sem. VI – examen

Tematica:
Mass-media şi noua realitate culturală • Valoare şi accesibilitate; viitorul mass-mediei •
Arta spectacolului în radio şi televiziune.

BIBLIOGRAFIE
----------------------------
– Zeca Buzura Daniela – Jurnalismul de televiziune, Iaşi, Ed. Polirom, 2005;
– Sanciu Nicolae, Mircea Dan, Presura Ion, Vacariu Vasile, red. - Dicţionar tehnic de radio şi
televiziune, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975;
– Rhea Cristina – Rolul si locul culturii in televiziune, Bucureşti Ed. Viitorul Românesc, 2001;
– Povert Lionel – Literatura. cinema. televiziune. show-biz, pictura, muzica, fotogr.,
Bucureşti, Ed. Nemira, 1998;
– Oprea Ştefan – Televiziune îndrumar de laborator, Piteşti, Editura Universităţii, 2004;
– Lecomte Patrick – Comunicare, televiziune şi democraţie, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004;
– Gruian Alexandru – Reporterul de televiziune, Deva, Ed. Global Media Image, 1999;
– Damachi Emil – Televiziune, Bucureşti, Ed. Didactica şi Pedagogica, 1983;
– Câmpeanu Pavel – Radio, televiziune, public, Bucureşti, Ed. Ştiintifică, 1972;
– Ciobanu Elena – Curs de televiziune, Iaşi, Ed. Universităţii Tehnice Gh. Asachi, 2001;
– Bucheru Ion – Fenomenul televiziune. Limbajul imaginii. Publicistica. Producţie.
Programare TV, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1997;
– Bourdieu Pierre – Despre televiziune. Dominaţia jurnalismului, Bucureşti,
Ed. Meridiane, 1998;
– Aisberg E. – ABC de radio si televiziune. Radioul si televiziunea ?...Nimic mai simplu,
Bucureşti, Editura Tehnică, 1974.
MANAGEMENT ŞI MARKETING CULTURAL
Disciplină opţională în domeniu
--------------------------------------------------------------------------
Theatre Management and Marketing

ANUL II
----------------------------
28 ore curs, 28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem III – verificare, sem. IV - examen

Sem III Tematica:


Management cultural
Managementul cultural • Structura unei instituţii culturale • Managerul cultural •
Managementul proiectelor • Politici culturale europene.

Sem IV Tematica:
Marketing cultural
Cultura ca piaţă • Cererea si oferta • Conceptul de marketing • Strategii de marketing • PR-
Public relations (Relaţiile publice).

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Boboc Ion – Managementul cultural în economia de piaţă - ghid practic, Bucureşti,
Editura Protector As, 1998;
– *** Cultură şi finanţare, broşură editată de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Punctul
de Contact Cultural al României, Bucureşti, 2004;
– *** Manual al programului “Cultura 2000”, broşură editată de Ministerul Culturii şi Cultelor,
prin Punctul de contact al României, Bucureşti, 2004;
– Moldoveanu Maria, Franc Valeriu Ioan, Marketing şi cultură, Editura Expert 1997, Bucureşti
– Oprea Dumitru, Managementul proiectelor - teorie şi cazuri practice, Iaşi,
Sedcom Libris, 2001;
– Site-uri: www. cultura.ro, www.afcn.ro; www. unesco.org
http://europa.eu.int.comm/culture/; http://culture.coe.int .

LIMBA FRANCEZĂ
Disciplină complementară
--------------------------------------------------------------------------
Foreign_Language

ANUL I
----------------------------
28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Tematica:
Se présenter parler de ses personnels et professionnels, savoir faire un CV •
Compréhension écrite des textes sur la viet et la création des dramaturge, des compositeurs
et des musiciens appartenant des époques différentes;
Expression orale sur les thèmes des textes étudiés.
ANUL II
----------------------------
28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. III – examen, sem. IV – examen

Tematica:
Compréhesion orale des matériaux audio-visuels sur la vie et la création des compositeurs
et des musiciens appartenant des époques différentes • Expression écrite sur les thèmes étudies •
Résumer un texte.

ANUL III
----------------------------
24 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. V – examen, sem. VI – examen

Tematica:
Communiquer sur des thèmes quotidiens et d’intérêt professionnel – concevoir des
dialogues situqtionnels • Empoyer correctement les temps si, ples et composès du français, les
pronoms, les adjectifs, les noms, les numéraux

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– George Ghidu, Valeriu Pisoschi – G ramatica limbii franceze, Ed.Teora, Bucureşti, 1996;
– Dana Iliescu, Geanina Ipate – Le françaisdans votre poche, Iaşi, 1999;
– Le Nouvel Observateur, 11-17 octombrie 1990;
– Natalia Ott, Rodica Belţa – Traductions, Natalia Ott, Rodica Belţa, Ed. Euroland, Bucuresti,
2000.

LIMBA ENGLEZĂ
Disciplină complementară
--------------------------------------------------------------------------
Foreign language

ANUL I
----------------------------
28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Tematica:
English in a Queer Language « George Enescu » University of Arts ;
- If Cristmas • The European Comunity elements of an Enployment File;
- Interviews Mr.... who is apply for a job.

ANUL II
----------------------------
28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen
Tematica:
W. Shakespeare (Julius Caesar – Antonz’s and Brutus’ Discourse) • Elements of an
Enployment File • The Personnel Manager Interviews Mr... who is Applying for job •
European Comunity – Oportunity or Threat.

ANUL III
----------------------------
28 ore lucrări practice, 4 credite
Evaluare: sem. I – examen, sem. II – examen

Tematica:
Means of Music-Making • W. Shakespeare (As You Like It; Sonnet 18; The Merchant of
Venice etc.).

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
– Negură Neonilă – The languale of Arts English, 2004;
– Stanlie Gadie – Brief Guide to Music;
– Liviu Deac and Adrian Nicolescu – British Life and Civilization, Bucureşti, 1966;
– C.E. Eckersley – Comprehensive English Grammar for Eoreign Students, Great Britain, 1966;
– Gramar structures and vocabulary items.

EDUCAŢIE FIZICĂ – pantomimă – scrimă – antrenamentul expresiei


corporale
Disciplină complementară
--------------------------------------------------------------------------
Physical Education – Stage Fights, Fencing, Training

ANUL I
----------------------------
28 ore lucrări practice, 2 credite
Evaluare: sem.I – verificare, sem.II – verificare

Sem I Tematica:
Gimnastică • Atletism • Jocuri sportive • Baschet • Badminton • Fotbal • Tenis de masă.
Sem II Tematica:
Gimnastică • Atletism • Jocuri sportive • Baschet • Fotbal • Tenis de masă.

ANUL II
----------------------------
14 ore lucrări practice individuale, 4 credite
Evaluare: sem.III – verificare, sem.IV – verificare

Sem III Tematica:


Scrimă şi Lupta Scenică
Specificul motric al luptelor scenice şi condiţiile de manifestare • Istoric al manifestării
omului în conflict fizic • Importanţa aspectului estetic al scenelor de luptă • Lupta cu spada.
Sem IV Tematica:
Lupta cu spada în nuanţă de forţă, viteză, rezistenţă, îndemanare • Lupta cu spada pe fond dramatic stabilit • Exerciţii de
relaxare, concentrare • Improvizarea scenelor de luptă.

ANUL III
----------------------------
14 ore lp individuale, 4 credite
Evaluare: sem.V – verificare, sem.VI – verificare

Sem V Tematica:
Pantomima/Antrenamentul expresiei corporale
Exerciţii pentru perfecţionarea deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, căţarare,
târâre) • Exerciţii vizând antrenarea psiho-fizică a segmentelor corpului
(cap, braţe, umeri, mâini, picioare, trunchi) • Exerciţii conţinând împingeri de obiecte
reale şi imaginare (ridicări şi coborâri, aruncări şi prinderi, transport de greutăţi) • Exerciţii
pentru însusirea tehnicii mersului, alergării, târârii, căţărării, căderilor, cu justificari psihologice.
Sem VI Tematica:
Perfecţionarea deprinderilor motrice şi folosirea acestora ţinând seama de anumite stări
afective • Exerciţii pentru perfecţionarea elementelor acrobatice (rostogoliri, stînd pe mâini, podul,
roata laterală, şpagatul, răsturnarea înainte prin s tînd pe mâini) • Exerciţii pentru însuşirea căderilor
prin pierderea echilibrului, căderi din genunchi, din poziţia stând, şezând pe un scaun, de pe scară,
în urma unei lovituri cu pumnul, cu un obiect contondent, în urma rănirii prin impuşcare,
înjunghierii • Dezvoltarea capacităţii de efort şi a calităţilor fizice, folosind jocurile sportive
ca: baschet, fotbal, badminton, tenis de masa, volei.

CALCULATOARE – bazele informaticii


Disciplină complementară
--------------------------------------------------------------------------
Computers – the Basis of Informatics

ANUL I
----------------------------
28 ore lucrări practice, 2 credite
Evaluare: sem.I – examen, sem.II – examen

Sem I Tematica:
Sistemul de operare Windows 2000 (functiuni) • Editoare: Word, Excel, Power Point,
CorelDraw, Adobe Photoshop • Crearea paginilor Web.

Sem II Tematica:
Grafica tridimensionala • Animatie digitală • Programul Flash; Programul 3DmaxStudio.

BIBLIOGRAFIE selectivă
----------------------------
- Windows – User’s Guide, Microsoft Corporation, 2002;
- Greg Harvey – Excel pentru Windows, Ed.Tehnica, 2000;
- Gurdy Leete – Flash 5 pentru amici, Ed.Tehnica, 2002;
- Sandor Kovatcs – Universul Internet, ed. Albastra, 2003;
- Greg Harvey – Word 2000 pentru Windows, ed. Tehnica, 2002;
- Kosa Zoltan – Comunicare prin Internet, Ed. Albastra, 1998;
- Taylor Dave – Crearea paginilor Web, Ed. Teora, 1998;
- Gabriel Ghiona – Initiere in modelarea asistata cu 3d Studio Max 4, ed. Albastra, 2004;
- Michael Todd Peterson - 3D Studio Max, Fundamente,ed. Teora, 2002.
Descrierea disciplinelor: Didactica specialităţii şi Practică pedagogică.

Didactica specialităţii (1) şi Practica pedagogică (2):


Aceste discipline sunt destinate studenţilor anului II şi III, din cadrul departamentului Teatru.
Principalele obiective urmărite:
Cunoaşterea, analiza şi însuşirea unor informaţii, metode, căi aparţinând didacticii artei actorului pentru crearea
premiselor dezvoltării unor formatori în domeniul artei actoriceşti (1).

Transpunerea în practică a informaţiilor, metodelor, căilor aparţinând didacticii artei actorului pentru dezvoltarea
aptitudinilor necesare unui formator în domeniul artei actoriceşti (2).

În cadrul aplicaţiilor (1), studenţii sunt solicitaţi să analizeze şi să comenteze diferite metode şi
modalităţi de predare ale artei actorului, pe baza cunoştinţelor acumulate la orele de curs.

Profesor: Lector univ. drd. Petru Ionescu-Caibulea

Sunt analizate şi comentate aspecte legate de:


Arta actorului; Contextul modern în care se manifestă învăţământului artistic; Profilul
profesorului/formatorului; Psihopedagogie; Psihologie; Sociologie; Didactică generală; Didactica artei
actorului; ş.a.

Timp alocat:
- Didactica specialităţii: 1 semestru;
- Practică pedagogică: 2 semestre;