Sunteți pe pagina 1din 73

BALAI VISILI $I

TRISTI
George Topurceunu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Bulude vesele i triste
Rupsodii de primvur

Sus prIn crunguI udormIL,


A LrecuL n LuIn mure,
De cu noupLe, rIsIpInd
$IrurI de mrgrILure
DIn punere de urgInL,
SLoI bIuI
De ngeruI
Cu uIuI
De LoporuI.
PrImvur, cuI Ie duI?
PrImvur, cuI Ie IuI?

Se-nuI( ubur mouIe dIn grdIn.


Pe jos, pornesc IurnIcIIe Iu drum.
AcoperIurI veLede-n IumIn
nLInd spre cer ogeucurI Ir Ium.
Pe Iung gurdurI s-u zvunLuL pmunLuI
$I Ies gunducII-DomnuIuI pe zId.
eresLre umor(ILe se descIId
S InLre-n cus soureIe I vunLuI.
De prIn buIcoune
$I corIdoure
AIbe LuIpune
uIIuIe-n soure.
es gospodIneIe
u(I cu uIbIneIe,
PruI Ie IIuLur,
TouLe duu zor.
UneIe mLur,
AILeIe scuLur
CoIbuI dIn pLur
$I dIn covor.
Un zurzr mIc, n mIjIocuI grdInII,
$I-u rsIIruL crengu(eIe cu spInII
De IrIc s nu-I cud Iu pIcIoure,
DIn creLeL, vIuI sub(IreI de IIoure.
C s-u LrezIL uu de dImIneu(
Cu rumurI uIbe - I se pouLe spune
C-I penLru-nLuIu our n vIu(
Cund I se-nLumpI-usemeneu mInune.
Un nor sIIusLru
$I-udun-n pouI
ArgInLuI LoL.
CeruI e-uIbusLru
Cu o peLuI
De mIozoL.

Soure crud n IIIIuc,


Zbor sub(Ire de gunduc,
GIusurI mIcI
De rundunIcI,
VIoreIe I urzIcI...
PrImvur, dIn ce ruI
NevIsuL de pmunLenI
VII cu mundruI Lu uIuI
PesLe crungurI I poIenI?
PogoruL pe pmunL
n mLsurI IungI de vunL,
uI n urm, pe cumpII,
GuIbenI vII
De ppdII,
BI(I uIbusLre I-nsorILe
De omL LopIL ubIu,
$I pe deuIurI mucezILe
ArLurI de cuLIIeu.
$I porneLI depurLe-n sus
Dup Iurnu ce s-u dus,
Dup Lrenu-I de nInsorI
ALernuL pe coIInI...
DrumurI nuILe de cocorI,
CIuzII ceI sLrInI,
(I ndreupL un cu un
PusuI LuInIc I Le mInL
Spre (InuLuI dIuIun
AI cumpIIIor de-urgInL.
ur ucoIo Le opreLI
$I dour pusuI Lu uor,
n omL sLrIucILor,
us urme vIorII
De condurI mprLeLI
PesLe uIbeIe sLIIII...
PrImvur, unde eLI?
Cntec
rumous eLI, pdureu meu,
Cund umbru-I nc rur
$I prInLre crengI udIe-ubIu
Un vunL de prImvur...
Cund de sub Irunze mourLe Ies
n umbr vIoreIe,
ur eu sLrbuL IuceuguI des
Cu gundurIIe meIe...
Cund sLrIucesc sub rou greu
CrrI de soure pIIne,
rumous eLI, pdureu meu.
$I sIngur cu mIne...
Buludu mor{ii
Coboru pe TopoIog
DInLre mun(I, Iu vuIe...
$I Iu umbru unuI sLog
A czuL dIn cuIe.
n ce vur? n ce un?
AnII Lrec cu upu...
EI eru drume( srmun
MuncILor cu supu.
OumenII I-uu ngropuL
nLr-un Ioc uIureu,
Unde drumuI cLre suL
TuIe-n Iung pdureu.
$I de-uLuncI, Iung mormunL,
PIopI cu Irunz rur
S-uu zbLuL uor n vunL,
ZIIe IungI de vur.
SoureIe spre usIIn(IL
$I-u urmuL crureu.
ZI cu zI I-uu LroIenIL
Vremeu I uILureu.
DImIneu(u cu un Ium
Urc pe coIIne,
Zvon de gIusurI dInspre drum
Pun-n preujm-I vIne.
PesLe vurIurI Iunecund
n urgInL, condurII
nIIour cund I cund
InILeu pdurII...
NumuI coIo-nLr-un Irunzur
GuIben n IumIn,
SL pe-o creung de ur(ur
Pusre sLrIn.
SL I-uLeupL Ir gIus
Purc - s msoure
Cum se muL, ceus cu ceus,
Umbru dup soure...

AsLIeI, LoL muI neLIuL


Spre udunc I Iur
$I-I ngroup-n sunu-I muL
VenIcu NuLur.
Vuru Lrece; pe crrI
runzu-n codru sun.
Trec cernILe nserrI,
Nop(I uduncI cu Iun.
ur cund norII-nvIuIesc
AIbu nop(II Doumn,
PesLe groupu IuI pornesc
VunLurI IungI de Loumn...
Buludu cltoroloi
O, e-uLuL de bIne cund pe drumurI nInse
nLuIneLI o cus cu IumInI uprInse,
Un ogeuc dIn cure se rIdIc Ium,
Cund Le prInde noupLeu cILor Iu drum!
SunIu cobour cIInuI de pdure.
ug n urmu nousLr IumInIurI sure
$I-n sIngurLuLeu cure ne peLrece,
PesLe vurI de urborI, usIIn(ILuI rece
SLrbLund podoubu crengIIor sub(IrI
umIneuz-n uer boI(I de LrunduIIrI.
Dur umurguI puIId u-ncepuL s scud.
NoupLeu, cu un ubur, creLe dIn zpud.
Se Ivesc depurLe mgurI de IoLur,
nLr-un Ioc se Iuce drum pusLIu de cur,
$I-o IunLun sLrumb pe IumInu zrII
Pure c sporeLe IInILeu-nserrII...
Drum de vIs! E cIIpu muLeI ugonII
Cund uIuIuI Nop(II zbour pe cumpII,
Cund sIngurLuLeu umbreIe-I uruL
$I depurLe-n esurI ZIuu uIunguL
ung recI IrunLurII uIergureu-I curm,
Cu ocII murI de spuIm s prIveusc-n urm,
S-I udune-n IocuI unde-u-ncremenIL
PesLe sunI de gIeu( pruI despIeLIL.
Cu-nLr-o presIm(Ire suIIeLuI (I-e-ncIIs.
Unde eLI? (I pure c LrIeLI un vIs...
TrecI Isund n urm, Iu rspunLII muLe,
Umbre soIILure I necunoscuLe,
TrecI ducund o purLe dIn LrIsLe(eu Ior,
Un suspIn, o rug, un zudurnIc dor.
ur LurzIu, cund LuInu dImprejur Le cIeum
$I-(I sLrecour-n suIIeL un IIor de Leum,
SIngur cu povuru cugeLuIuI Lu
Te cuprInd deoduL IungI prerI de ru
Dup-o IerIcIre cure nLurzIe,
Dup cuLe n-uu IosL, dur puLeuu s IIe,
Dup ceIe duse penLru LoLdeuunu...
AsLIeI, cu mIrure, Le LrezeLI cund Iunu
umIneuz somnuI uneI IumI dIn busme,
ur omLuI umpIe noupLeu de IunLusme.
......................
......................
O, e-uLuL de bIne cund pe drumurI nInse
nLuIneLI o cus cu IumInI uprInse,
Un ogeuc dIn cure se rIdIc Ium,
Cund Le prInde noupLeu cILor Iu drum!
Buludu popii din Rodeni
De Iu Lurg Iu VuduI-Mure
TuIe drumuI prIn poIenI,
egnundu-se cIure,
Popu Ioreu dIn RudenI.
$I-n prIveIILeu boguL
Sus pe cuIme, jos pe drum,
urnu puIId-I uruL
PIzmuIrIIe de Ium.
SomnuI revrsuL n IIre,
GeruI sIunL uI BoboLezII
A-ncIeguL urgInL sub(Ire
PesLe IuIdurII zpezII
$I, Iegund n gIeu( sLropII,
Buru cure-n uer jouc
A (esuL pe burbu popII
Ire IungI de promorouc.
BoILu sur cu cenuu,
CodrII vIne(I - dorm udunc.
Sun numuI cIdruu
ALurnuL de obIunc.
BuLe SuruI dIn poLcouv
Drum de Iurn, Ir spor,
CuIc rur I cu zbuv
unecuurI de prIpor.
$I-n Lcereu cure creLe,
AduncIL cu-nLr-o vIsure,
Popu cund I cund opLeLe
egnundu-se cIure...
ScuLur dIn LreucL suIbe,
RecI podoube cure mInL,
Surp boI(I de rumurI uIbe
Cu porLuIurI de urgInL.
ung drum bLuL de snII
Unde muIuI sL s cud,
Vede urme de dIInII
nsLeIuLe pe zpud.
ur pe cuImeu uneI cresLe,
Ame(IL de zure muIL,
SLrunge IruuI Ir vesLe
$I-mpIeLrIL pe cuI uscuIL.
NIcI o oupL... nIcI un ropoL...
NumuI dIn uduncurI sure
VIne vuIeL Iung de cIopoL
PesLe-nLInderI de pdure...
ung I sun n urecIe,
Pe cund eI cu grIj scouLe
PunLecous pIosc vecIe
DIn desugu de Iu spuLe.
$I cu pIoscu rIdIcuL,
ZugrvIL pe ceruI goI,
Popu cupL deoduL
Mre(Ie de sImboI.

CoIo-n vuIe, unde drumuI


TuIe IumInIurI rure,
PrInLre pIopI se vede IumuI
HunuIuI dIn VuduI-Mure.
CuIuI, veseI, sImLe IocuI
$I s-ubuLe scurL dIn cuIe, -
C-u-nv(uL I dobILocuI
PuLImu sIIn(IeI-suIe...
ur IungI(u Iese-n u,
Bucurous de cuLIg.
OcIII-I rud spre cIdru:
- rIg, prInLe?
- SLrunIc IrIg!
Buludu mon{ilor

S-uu IvIL pe rund n soure,


Jos, Iu cupLuI poLecII,
Turmu uIb de mIoure,
NouLIneIe I berbecII.
SuneL de LIngI se-ngun.
Sub poIunu dIn runLurII,
ZboveLe-n deuI Iu sLun
BucIuI Tomu cu mgurII.
EI se pIeuc dIn crure
$I LoL Ieug I dezIeug,
CumpneLe pe sumure
O gospodrIe-nLreug:
MuIdr de LrIuLurI greIe
Cu desugI, cIdrI I pLurI,
C de-ubIu poL sLu sub eIe
DoI mgurI voInIcI uILurI.
GuLu!... BucIuI sL pe gundurI,
PesLe IrunLe munu-I duce.
Se rIdIc-n dou rundurI
$I domoI I Iuce cruce.
ApoI cuL Iung spre cresLe
$I spre (urcurIIe gouIe...
$I convoIuI, Ir vesLe,
A pornIL nceL Iu vuIe.

CeruI I-u scIImbuL vemunLuI.


PIouIu purc sL s-nceup.
PrInLre bruzI cobour vunLuI
Cu un IoneL Iung de up.
AduncIL n gundurI muILe
BucIuI sL I nu-I d seum
C-u rmus n Ioc s-uscuILe...
Dup eI, cIcund cu Leum,
Merg Lcu(II IuI prIeLenI
PrIn sIbuLIce prIpoure,
Pe sub pouIe verzI de ceLInI,
Pe poLec Ir soure,
OrI sLrbuL n pus uIene
umInIurI Ir IIorI,
SInguruLIce poIene
Cu mesLecenI vIsLorI...
Rur Lrezesc n u Ior cuIe
CuLe-o pIuLr sub copIL.
ur cund drumuI se prvuIe
Jos, Iu cousL povurnIL,
CuIc bucIuI cu pe gruLII
$I-I sLruneLe bIund cu guru:
- CLIneI, IecIorII LuLII,
Cu s n-o pornIm de-u duru!...

AsLIeI, Lurm dup Lurm


PIeuc Loumnu de Iu sLunI,
De rmun pusLII n urm
Mun(II sIngurI I bLrunI.
AsLzI cu I-odInIour,
CuL s-uIund-n vreme unII,
EI vzur cum cobour
Pe crrI de pIuI cIobunII,
Cund pe soure, cund pe pIouIe,
Vreme muIL, Ir numr,
Cu ccIuIu Ior de ouIe
$I cu surIcu pe umr,
A' LrecuLuIuI vII mouLe
PesLe cure vremeu creLe, -
CuImeu verde mI-I cunouLe,
SLuncu sur mI-I IubeLe...
ur n urmu Ior, pe sur,
AsLzI cu I uILe d(I,
ung IInILe cobour
PesLe murI sIngurL(I.
Toumnu cu-u eI uIb IrunLe
$I cu guIbenII-I condurI
A IsuL urgInL pe munLe
$I rugIn pe pdurI.
u rspunLII creLe sLoguI
De IoI mourLe de curund.
SLrIg-n vuIe TopoIoguI,
$I-u IuI Iurm, cund I cund,
Cu o voce omeneusc
Pun sus pe cuImI Lresure,
Preujmu muL s-o Lrezeusc
DIn senInu eI vIsure.
ToL muI jos upoI se Ius
PouIu norIIor pe munLe.
VIn dIn Iurnu-nLunecous
ZIIe IungI cu pIoI mrunLe.
NegurI dese-ncep s cud,
Se Lursc n jos pe pIuI.
Pe pdurI se sLrung grmud
uIdurI uIbe de buIuI.
BruzII sLuu n nemIcure,
PrInLre rumurI pIouIu pIc, -
NIcI o creung nu Lresure,
NIcI un zbor de psrIc.
NumuI IerIgeIe ude,
PuLreguIuI I bure(II
I LrImIL mIresme crude
n desImeu grous-u ce(II.
TruncIIurI sLrumbe, rsLurnuLe
ScorburIIe I buLenII
Cu-u Ior cIoLurI, pe-nseruLe
UmpIu codrII de vedenII.
SIIIu neugr se-nIIour.
SperIuL, dInLr-un I(I
PuI sIIos de cprIour
A IeIL Iu IumInI...
Cu bInI(u zgrIbuIIL
SL I-uscuIL nemIcuL...
Vremeu pure-ncremenIL...
BruzII IrunLeu I-uu pIecuL,
SpImunLu(I, cu penLru rug:
CoIo-n IunduI curmLurII,
DormILund pe-o buLurug
S-u IvIL Mumu-PdurII...
Dur nu-I nImenI s-I zreusc
TrupuI Iud I deIruL,
u(u guIben de Iusc,
NusuI - cIoL de brud uscuL.
NIcI nu vede, nIcI n-uude,
Dour I scuLur pe-o mun
PruI eI de vreuscurI ude,
runLeu pIIn de (run.
$I cum sL cu ceu(u-n spuLe
sLovIL Iung LruncII,
RdcInI I crengI uscuLe
I uLurn pe genuncII.
NegurIIe-I sug puLereu.
OcIII-I nemIcu(I I surI
CIeum noupLeu I Lcereu
DIn uduncurI de pdurI...

$I se duc pe nesIm(ILe
Nop(I pusLII I zIIe recI,
Cum s-udun, puLrezILe,
runze mourLe pe poLecI.
CoIo sus, cuIcuL pe-o run,
SL NegoIuI moIoruL
Cu-u IuI negur bLrun
Cure-I (Ine de uruL.
uIgII-ncep upoI s cud.
Ireu-I dourme somnuI eI
Amor(IL sub zpud...
ur LurzIu, Iu SIunLu-AndreI,
Cund coborI de Iu povurn
PrInLre pIopI sub(IrI I rurI,
n senIn zI de Iurn
VezI depurLe mun(II murI
Cum I zugrvesc n soure
PIscurI vIneLe spre cer,
PovurnIurI scIIpILoure,
BruzI mpodobI(I de ger,
ALurnund cu nILe suIbe
Pe grumujII Ior de sLuncI,
PesLe pIuIurIIe uIbe
$I prpsLIIIe-uduncI.
Pustel
DIn usIIn(IL, de pesLe munLe,
RsIrungerI roII de umurg
Se sIurm-n IIcrIrI mrunLe
$I-n Dunreu umbrIL curg.
Dur undu LuIbure Ie-ngroup
Cund, sub rcIILeIe dIn vuIe,
De-ubIu muI Lremur pe up
Cu nILe cojI de porLocuIe.
AcoIo jos, pesLe cununu
nLunecuLuIuI boscIeL,
ScIIpeLe-n uer semIIunu
DIn vurIuI unuI mInureL.
$I purc zugrvIL unume,
I cuIc umbru pun-n muI
OsLrovuI IzoIuL de Iume
Cu un cusLeI medIevuI.
EI pure-o nuv IermecuL
Ce-u uncoruL uIcI, sub munLe,
MInune ndeIung vIsuL
De vuIuI DunrII crunLe!
A uLepLuL n nop(I senIne
SLrIucILoureu dImIneu(,
Cund dIn uduncuI upeI IIne
S-u rIdIcuL Iu supruIu(
Cu o grdIn pIuLILoure
Cu pomI I psrI mpreun,
Cu IIorIIe-I ce rud n soure
$I noupLeu Lremur sub Iun.
Rupsodii de vur

CIne-ur puLeu s spun


Cu(I secoII uu LrecuL
De-o Iun,
De cund nu Le-um vzuL?...
SuIcumII pIInI de IIoure
Se uIL Iung spre suL,
$I-n soure
runzIuI IegnuL
e-uLurn cu o burb...
AcoIo mI-um gsIL
n Iurb
ReIugIuI IuvorIL.
AcoIo, cu-nLr-un LempIu,
De-uLuLeu dImIne(I
ConLempIu
O LuI de scuIe(I.
Pe cund depurLe-n zure,
MIruL cu un copII,
Rsure
Un usLru InuLII...

ubILo, Ir LIne
ncepe-o nou zI...
Dur cIne
e pouLe socoLI?
C zIIeIe-n resLrILe
Se-nuI( I upun
Cu nILe
BuIoune de spun...
Cu muInIIe sub LumpI
Cum sLuu uu cuIcuL,
Se-nLumpI
Un Ienomen cIuduL:
PrIvIreu meu dIsLruL
PrIn negre rmurILI
MI-uruL
DoI ocII uduncI I LrILI
$I-n orIce sLrop de rou
Vd dou bru(e, mIcI
Cu dou
PIcIoure de IurnIcI.
Dur duc o IcusL,
DIn verdeIe LuIuz,
RobusL
mI sure pe obruz, -
DIn ocIII meI dIspure
MIrujuI InLerpus,
Pe cure
-um zugrvIL muI sus,
$I-n ocIII meI deoduL,
Cu-n uILe dImIne(I,
S-uruL
O LuI de scuIe(I...

Acum nuLuru-ncepe
Cu LuInIcuI eI gIus
DIn sLepe
S cunLe-nceL pe nus.
PrIn IerburIIe crude,
Sub ceruI Ir Iund,
S-uude
Un buzuIL proIund
$I pun Iu umIuz
PmunLuI ncropIL
VIbreuz
Adunc I IInILIL.
SunL guze I gungnII
Ce sur I Iuc mereu
MLnII
Cund Lrec prIn drepLuI meu,
$I-mpreunundu-I zboruI,
n IerburI I uscund
AmoruI
MuILIpIu I Iecund.
V
$I-n vremeu usLu, oure,
Cund eu vIsez mereu
u soure -
Ce Iuce doruI meu?
ubIreu meu nebun,
De-ubIu LrezIL-n zorI,
Adun
MnuncIIurI murI de IIorI.
Se-nLreub - ce s Iuc?
$I Ir-u pregeLu,
Eu pIeuc
nLIns, Iu cusu Lu.
$I nIcI nu bugI de seum
Cum pusu-I IurIuL
Cu Leum
S-upropIe de puL,
CI dour LreusurI deoduL
$I purc-(I pure ru.
MIruL,
Te uI(I n juruI Lu...
ur eu-nLr-un suIIeL vIne
Cu pruI desIcuL
u mIne,
S-mI spuIe ce-u IcuL...
Au, spre zureu Iurg,
Pe zI de-uLuLeu orI
AIeurg
Pe drumurI IungI de IIorI.
V
TurzIu, cund pesLe IunurI
Cobour spre cumpII
NoIunurI
De umbre urgInLII;
Cund IumInosuI cruInIc,
uceuIruI sLIngIer
$I LuInIc
S-uprInde Iur pe cer
$I cu IumInu nou
ScIIpeLe cu un sLrop
De rou
Pe vurIuI unuI pIop,
ubIreu meu Iugur
De-ubIu s-u IInILIL,
$I-uIur,
Cu un copuI LrudIL,
Pe-un muIdr de suIIIne,
Cu ceI dIn urm gund
u LIne,
Adourme suspInund.
Broutele
Am uscuILuL dIn umbr cunLureu Ior nuIL.
BucIeLeIe de LresLII dormeuu cu IoneL IIn.
Eru o Iun pIIn n IIecure buIL,
$I-n IIecure und o pIuLr de rubIn.
ur nuIerII, pe cure IIuneIe-I dezgroup
Cund I-u-ncIeguL n Lremur IumInu unuI vuI,
Preuu IuceIerI guIbenI, czu(I udunc n up
S-nsemne cuIeu IunII spre-nLunecuLuI muI.
OsLrouve murI de umbr ncIIpuIuu corbII,
ur pupuru, mIcuL n LreucL de zeIIrI,
NI(u mnuncII n uer LremurLoure sbII,
PrIn punzu de IumIn u undeIor sub(IrI.
$I brouLeIe seme(e cunLuu cu gIusurI muILe
Pe cund, dIn nI(Ime, prIvIndu-I Iu(u-n Iuc,
Un nour sInguruLIc sLLeu uImIL s-uscuILe
Cum buL cu Loucu LouLe I-o cIIp LouLe Luc.
Se rIdIcuu depurLe preIungI bLI dIn puIme
$I noLe-uduncI de IIuuL Ieeuu de jos, dIn sLuI.
Preu c IupIdeuz Lcereu nop(II cuIme
O grIndIn de noLe zvurIILe n vzduI.
$I cum deusupru upeI s-umesLecuu nLrunu
UmpIund sIngurLuLeu de IreumL vIu, preu
C LouLe IuoIuIL uposLroIeuz Iunu.
C IIecure brousc se ceurL cu o sLeu.
Eruu ocrI n Iurmu IunuLIceI orcIesLre
$I rug urzLoure n LuInIcuI eI zvon.
Spuneuu NemrgInIrII durerIIe LeresLre
Cu ImnuI Ior zudurnIc, soIemn I monoLon...
Cum Ie-uscuILum dIn umbr ucvuLIcu IunIur,
Sub ceruI vusL uI nop(II cu eIe-um reLrIL
O noupLe IumInous dIn eru Ler(Iur.
NeIerIcIL I sIngur cu prImuI LrogIodIL.
Accelerutol
PesLe IugI cu vurIurI sure
A czuL umurguI rece.
nserureu muL Lrece
urIuL prIn pdure.
Spre upus ubIu s-uruL
PrInLre crengI, nLunecuL,
O vpuIe de rubIn...
DIn IrunzIurIIe greIe
De-nnopLure, LoL muI vIn
GIusurI mIcI de psreIe...
RecI I puIIde-n senIn
Se Ivesc deusupru sLeIe.

$I deoduL, dInLre deuIurI


Se desprInde Iurg un zvon
DeprLuL I monoLon,
Cu un murmur Iung de upe
RevrsuLe pesLe muIurI...
CreLe-n Iunc, muI uproupe,
UmpIe vIIe vecIne
De rsuneL mure...
VIne!...
uIger negru... LrsneL Iung
Dus pe urIpI de IurLun,
ZguduInd pmunLuI Lun,
ZrIIe de-ubIu-I ujung...
Purc zbour,
Purc-nouL.
ScuIp Ioc, ngIILe drum,
$I-nLr-un vuIvurLej de Ium
TuIe-n Iung pdureu LouL...
A LrecuL...
DInspre cumpIe,
VuIeL greu de IIerrIe
Se desLrum n Lcere...
Scude-n deprLure...
PIere...

ur n urm-I, dIn LuIIurI,


De prIn LuInIce-uscunzIurI,
Se Ivesc pe jumLuLe
PsreIe cIuIuIILe,
AIurmuLe
$I-ngrozILe:
CIne-I?... Ce-I?... Ce-u IosL pe-uIcI?...
CIrIpesc cu gIusurI mIcI
CInLeze I pILuIIcI.
Dour un puI de pI(IgoI,
nLr-un vurI de Iug pILIc,
SL cu peneIe vuIvoI
$I Icund pe supruLuI:
- Ce s IIe? Nu-I nImIc.
A LrecuL AcceIeruLuI...
SIrit de vur
Duc IInILeu pdurII udormILe
NIcI o vesLe de-uILduL nu-(I LrImILe
$I pe IreumLe pornILe de depurLe
Nu Le-ujunge gIus de dIncoIo de mourLe,
VIn' cu mIne s ne pIerdem n zudur
PrInLre guIbeneIe rurILI de sLejur,
Cu sIIouse cumpunuIe I suIIIne,
Pe crrI pe unde nImenI nu muI vIne.
DuIce zumzeL somnoros I IreuI
S ne cIeme spre poIenIIe dIn deuI.
TuInu IInILII nuILe s ne Iure
PrIn coLILe IumInIurI de pdure
$I Iu umbr s ne-mbIe muI LurzIu
O cIopoLnI( de uur sLrvezIu,
egnund deusupru creLeLeIor nousLre
IcurIcII nI(ImIIor uIbusLre...
r gundurI, cu-nLr-un somn ubIu descIIs,
S LrIm n cIIpe IungI uceIuI vIs.
oI uscuLe-n juruI Lu s cud rur,
u urecIe s-(I descunLe un bondur
$I cum sLuI cu ocIII-ncIII pe jumLuLe,
Soure guIben prInLre rumurI nemIcuLe
S-(I nvIuIe-n Lcere I-n IumIn
runLeu mIc de domnI( bIzunLIn.

ur Iu-nLourcere, s Lrecem prIn punI


$I prIn IundurI de IIvud cu uIunI,
PrInLre gurdurI IumurII I soIILure
Ce se uIL-n urmu nousLr cu mIrure...
$I dIn LreucL, IcI I coIo, s cuIegI
SunzIene cu LuIpIneIe nLregI,
MurgureLe, scunLeIoure I ugIIce,
Un bucIeL de IIorI orIune I cuIIce,
ung n coud I gIImpos I cu (run.
u pIecure s-I (II IuInIc nLr-o mun,
Dur cu vremeu, desIoIuL, s-(I pur greu
$I Iu urm s mI-I duI s-I duc LoL eu...
O opurI pe crure, Iung noI,
SperIuL s Ioneusc dInLre IoI
$I s sLeu, s v uILu(I o duL bIne,
De depurLe, Lu Iu eu I eu Iu LIne,
Tu de sus I eu dIn pIeLreIe IIerbIn(I,
Amundou serIouse I cumIn(I.
MuI ncoIo o crengu( de mIIn
OrI un gIImpe s Le-nLurzIe pu(In
$I - purLund de-u IunguI vIIor prIn (ur
VesLeu nou u sIurILuIuI de vur,
IuLur mIc, nLr-o IucIre de-usIIn(IL,
S ne-nLumpIne dIn (urIn grbIL,
Cu rugIn pe uIbusLre urIpIoure
Cu o veLed peLuI de cIcoure.
Rupsodii de toumn

A LrecuL nLuI o boure


Pe deusupru vIIIor,
$I-u IuruL de prIn ponoure
PuIuI ppdIIIor.
Cu ucordurI IungI de IIr
-uu rspuns Iune(eIe.
TouLe IIorIIe opLIr,
nLorcundu-I Ie(eIe.
Un suIcum prIvI spre munLe
Mundru cu o IIumur.
SoIzII IrunzeIor mrunLe
S-uu zburIIL pe-o rumur.
MuI LurzIu, o co(oIun
r ocupu(Ie
A udus o vesLe-n goun
$I-u IcuL senzu(Ie:
CIc-n munLe, Iu povurn,
PIopII I rsurIIe
Spun c vIne-un vunL de Iurn
RscoIInd pdurIIe.
$I-uuzInd dIn deprLure
Voceu IuI LIrunIc,
To(I cIuIInII pe crure
ug cuprInI de punIc...
ZvonuI prIn IIvezI cobour.
CoIo jos, pe mIuLIn.
S-u-nLuInIL un puI de cIour
C-un buLIun de buLIn
$I dIn LreucL I urunc
AIL vesLe sLrunIe,
C-uu pornIL-o pesLe Iunc
runzeIe-n bejunIe!

nLr-o cIIp, uIurmuLe,


es dIn un(urI vrbIIIe.
Pupuru pe Iuc se zbuLe
egnundu-I sbIIIe.
Un IsLun, n Iruc, upure
Sus pe-un vurI de LresLIe
Cu s (Ie-o cuvunLure
n uceusL cIesLIe.
Dur broscoII dIn rsLouc
I InsuIL-n puuze
$I dIn pupur-I provouc
Cu preIungI upIuuze.
II(eIe-ncep s sLrIge
Cu de mumu IocuIuI.
CocosLurcI, pe cuLuIIge,
VIn Iu Iu(u IocuIuI.
Un (un(ur, nervos I IourLe
SIub de consLILu(Ie,
n zudur vreu s Iu purLe
$I eI Iu dIscu(Ie.
Cund deoduL un ereLe,
PoII(uI dIn nuLere,
PesLe buIL I boscIeLe
VIne-n recunouLere
Cu porunc de Iu cenLru
ConLru vInovuLuIuI,
Cu s-I uresLeze penLru
SIgurun(u sLuLuIuI...
De emo(Ie, n surdIn,
Sub un snop de bozIe,
O psLuIe de suIcIn
A IcuL expIozIe.

IorIIe-n grdInI s-ugIL.


PesLe sLruLurI, duIIu,
Cu o doumn dIn eIIL
I ndreupL LuIIu.
TreI peLunII sub(IreIe,
urmec dund regreLeIor,
SLuu de vorb nLre eIe:
,,Ce ne Iucem, IeLeIor?..."
Ioureu-soureIuI, bLrun,
De pe-ucum se sperIe
C-uu s-I cud n (run
DIn(II, de mIzerIe.
$I cu guIbenu eI zdreun(
SL-n IumInu muLur,
Cu un LuIger de buIun(
ApIecuL pe-o IuLur...
nLre guze, Ir IrIc
Se re-ncep IdIIeIe.
Dour o grgrI( mIc,
BIesLemundu-I zIIeIe,
NecjIL cere sIuLuI
UneI moIII LInere,
C I-u dIspruL brbuLuI
n cosLum de gInere.
mprejur I cunL-n ug
GreIerII dIn IIuuLe.
"UI, ce Iume, soro drug!"
Unde s-I muI cuuLe?
-u gsIL sub LreI grun(e
MorL de InunI(Ie.
$I-ucum pIeuc s unun(e
CuzuI Iu poII(Ie.
V
BuruIenIIe-ngrozILe
De-uu vremI proLIvnIce
Se vorbIr pe opLILe
S se Iuc scIIvnIce.
$I cum LIe-o rugcIune
Doumnu msIurI(,
ToL soboruI I propune
S-o uIeug sLurI(.
NumuI coIo sus, prIn vIe,
RumeneIe Iobode
Vor de-ucumu-n vduvIe
S LrIusc sIobode.
VezI! de-uceeu mLrgunu
A-nv(uL un brusLure
S Ie spuIe-n Iu( unu
Cure s Ie usLure!...
Jos, pe-un vurI de cumpunuI
Purureu-n vIbru(Ie,
$I-u oprIL o IIbeIuI
ZboruI pIIn de gru(Ie.
MIc, cu soIzI cu de buIuur,
Trupu-I IIn se cIuLIn,
GIuvuer de smuI( I uur
Cu scIIpIrI de pIuLIn.
V
Dur deoduL, pe coIIne
Scude unImu(Iu...
De mIrure purc-I (Ine
VunLuI respIru(Iu.
Zbour veLI conLrudIcLorII,
Se-nLreLuIe LIrIIe...
Ce e?... Ce e?... Spre podgorII
To(I nLorc prIvIrIIe.
uL-o!... Sus n deuI, Iu sLrung,
ALernund pmunLuIuI
HuInu eI cu Lren Iung
De cuIoureu vunLuIuI,
S-u IvIL pe cuIme Toumnu,
Zunu meIopeeIor,
SpuImu IIorIIor I Doumnu
CucurbILuceeIor...
ung I IIuLur spre vuIe,
Cu-nLr-un nImb de gIorIe,
PesLe oIdurI LrIumIuIe
HuInu IIuzorIe.
ApoI pIeuc muI depurLe
PusLIInd crrIIe,
Cu uIuI de Irunze mourLe
S coIInde zrIIe.
.................
.................
Guze, IIorI nLurzIuLe!
Muzu meu suLIrIc
V-u-ncIInuL de drug Iu LouLe
CuLe-o sLroI IIrIc.
Dur cund LIu c-o s v-ngIe(e
urnu mIzerubII,
M cuprInde o LrIsLe(e
remedIubII...
Buludu onoi greier mic
PesLe deuIurI zgrIbuIILe,
PesLe (urInI zdren(uILe,
A venIL uu, deoduL,
Toumnu ceu nLunecuL.
ung, sIub I zIud,
BoLezund nuLuru ud
C-un mnuncII de cIumuIuI, -
Cund se scuLur de cIud,
mprejuruI eI depurLe
RIsIpeLe-n evunLuI
PIoI mrunLe,
runze mourLe,
SLropI de LIn,
GuLuruI...
$I cum vIne de Iu munLe,
BIesLemund
$I IcrImund,
To(I cIuIInII de pe vuIe
Se pILesc prIn vgunI,
ur mceII de pe cumpurI
O nLumpIn n cuIe
Cu grbILe pIeccIunI...
Dour pe cousL, Iu urcu,
DIn csu(u IuI de Ium
A IeIL un greIeru,
Negru, mIc, muIuL n Lu
$I pe-urIpI pudruL cu brum:
- CrI-crI-crI,
Toumn grI,
Nu credeum c-o s muI vII
nuInLe de CrcIun,
C puLeum I eu s-udun
O grun( cuL de mIc,
Cu s nu cer mprumuL
u vecInu meu IurnIc,
I'ndc nu-mI d nIcIoduL,
$I-upoI umpIe Iumeu LouL
C m-um dus I I-um ceruL...
Dur de-ucu,
ZIse eI cu gIus sIurIL
RIdIcund un pIcIoru,
Dur de-ucu s-u IsprvIL...
CrI-crI-crI,
Toumn grI,
Ture-s mIc I necjIL!
Cutrene
,,N-o s muI Iubesc", zIsese
BIuL-mI InIm nuIv,
Dur vzundu-Le pe LIne,
A czuL n recIdIv.

SuprrIIe IubIrII
SunL cu pIoIIe cu soure:
RepezI, dur cu cuL muI repezI
Cu uLuL muI LrecLore.

MusuIIrI Iu mIne-ucus,
r s-I poILesc vreoduL,
Am un ourec, doI pInjenI
$I, dIn cund n cund, o IuL.

u IereusLru Lu-mI zumbIr


TouLe IIorIIe dIn gIusLr,
NumuI IIoureu ceu muI duIce
A IugIL de Iu IereusLr.

Cum pIerzI noupLeu cu cILILuI!


Am LrecuL dIn nLumpIure
$I-mI veneu, uu, s InLru
$I s suIIu-n Iumunure...

ZIcI c Iu rzboI, IubILo,


VII cu mIne Ir pregeL...
O, dur cum pIungeuI usur,
Cund Le-uI n(epuL Iu degeL!

Greu mI-I, drug, Ir LIne


$I Le cIem de-uLuLeu orI, -
Nu dIn zorI I pun-n sur,
CuL dIn sur pun-n zorI...

MuILe-I spun cund nu m-uscuIL,


Dur Lresur I Luc dIn gur
Cund, c-un zumbeL, I rIdIc
OcIII de pe cusLur.

OcIII negrI, Iu(u uIb


Pr nLunecuL I mure,
nImu - un sIoI de gIeu(.
AILe semnuImenLe: n-ure.

Drugu meu, Ir cuvInLe,


Dour dIn ocII prIcepe LouLe.
NumuI cuL m uIL Iu dunsu
$I-mI rspunde: ,,Nu se pouLe!"

,,TouLe-s vecII", u zIs poeLuI...


CIIur I cunLecuI ucesLu
A muI IosL, odInIour,
PubIIcuL n Zend-AvesLu.
Munon i es Grieox
Eu-I pune vouIuI cu mIcrI dIscreLe.
EI sL cuprIns de-o presIm(Ire gruv.
CerIndu-I muL o cIIp de zbuv.
SruL bru(uI zumbILoureI IeLe.
- SunL LrIsL, Munon: mI-e InImu boInuv...
ALuL opLI, cu Iu(u Iu pereLe,
CcI se Lemeu ucum s nu-I mbeLe
Ame(ILoureu ocIIIor oLruv.
$I eu s-u dus... n cIIpu usLu mure
-u uruncuL dIn prug o sruLure
$I n-u-n(eIes durereu-I Ir nume...
O, Lu ceu muI nebun dInLre LouLe,
Munon, Munon! de ce-uI IsuL pe Iume
ALuLeu zecI de mII de sLrnepouLe!...
Buludu chiriuoloi grbit
Trec unII, Lrec IunIIe-n goun
$I-n zbor spLmunIIe Lrec.
RmuI snLous, cucoun,
C-mI Iuu geumunLunuI I pIec!
Eu nu LIu IImunuI spre cure
Pornesc cu bugujuI ucum,
Ce demon m pune-n mIcure,
Ce LuIn m-ndeumn Iu drum.
Dur sImL c m-upus pere(II, -
Eu sunL cIIrIu LrecLor:
n scurLuI popus uI vIe(II
Vreuu muILe scIImbrI de decor.
Am sLuL Iu munsurd o Iun.
De-ucoIo, de sus, de Iu geum,
$I zIuu I noupLeu pe Iun
PrIveum cu Iu LeuLru, mudum!
Cund Iunu-mI veneu Iu IereusLr,
OruuI preu c m cIeum
S-I vd n IumIn uIbusLr
unLusLIcu IuI punorum...
MuI sus, nLr-o cumer mIc,
ceuu mpreun menuj
Un mo, un ucLor I-o pIsIc.
ur dIncoIo, jos, Iu eLuj -
O dum cu vIzILe muILe
$I-uILurI de eu un burIuc,
Un demon serIos de Iu CuILe
Cu cIoc I cu gIeLe de Iuc.
De-ucoIo, pe-o vreme pIoIous,
MI-um pus geumunLunu-n LrumvuI
$I-ubIu um ujuns pun-ucus:
Pe BerzeI, Iu conu MIIuI.
|In mInLe I-ucumu grdInu,
eresLreIe unse cu vur...
n Iu( sLu counu rInu
$I-n curLe, un IosL urIIvur.
VedeuI rsrInd IuoIuIL,
Un coI( IumInos de IeLuc,
PrIdvoruI cu Ieder nuIL
$I IIorI zumbILoure-n cerduc...
Pe-uLuncI nIIoreu IIIIucuI
$I noupLeu cdeu purIumuL
UmpIund de mIresme cerducuI, -
$I-uveu urIIvuruI o IuL...
SLum ceusurI nLregI sub umbruruI
De IIorI, uLepLund necIInLIL
(C-uveu obIceI urIIvuruI
S sIorIe noupLeu cumpIIL).
TurzIu, cund se du Iu o purLe
Perdeuuu, preu c vIsez...
$I Iur um pIecuL muI depurLe,
De Leum s nu m IIxez.
SLrIne prIveIILI Iugure!
VoI nu LI(I c-n InIm porL
O duIce mIreusm de IIoure,
PurIumuI LrecuLuIuI morL...
$I-um sLuL Iu un uncII, pe Romun,
(Iu mInLe... dur unde n-um sLuL?
u domnuI Munuc, o persoun
Cu nusuI pu(In coroIuL;
u doumnu Mury, pe ReguI
(O, cum m rugu s nu pIec!
MI-u scrIs cIIur o curLe poLuI);
Pe sLrudu UnIrII Iu $beck;
Pe GrunL, Iung bIrLuI IuI SbIereu;
Pe WILIng, pe TeI Iu ConIorL, -
M-u dus preLuLIndenI puLereu
AceIuIuI LuInIc resorL.
C-uu mI-e vIu(u - o goun,
$I usLIeI durerIIe Lrec...
RmuI snLous, cucoun,
C-mI Iuu geumunLunuI I pIec!
Noupte de mui
Srmun cIzmur!
Ce demon Le-u ursIL s sLuI
Pe LrepIeduI Lu burbur,
n noupLeu IImpede de muI?...
O oupL prInde s-nIIoure
UmIIu Lu sIngurLuLe.
PreIung I rur, n deprLure
Un cIopoL mIezuI nop(II buLe.
Cobour vremeu cu o up
NesLvIIIL-n Iungu-I cuIe,
$I IIecure ceus ngroup
Comouru LInere(II LuIe.
Cu nILe rILmIce cIocune
Rsun puII pe usIuIL:
SunL gIeLe murI ,,umerIcune"
$I gIeLe mIcI cu LocuI nuIL...
Acum oduIu-(I pure mIc.
Te uI(I cu sII mprejur...
Un Ium sub(Ire se rIdIc
DIn Iumpu Lu cu ubujur...
$I IuL, cu-n uLuLeu rundurI,
AI devenIL senLImenLuI,
PrIvInd cu ocIII duI pe gundurI
PunLoIuI deIIcuL de buI.
n cpLuuIu-I de mLus
Te-ndeumn vIsuI Lu curuL
S puI o Iorm gru(Ious
De pIcIoru urIsLocruL...
................
O vezI Iu buI... uu, nuIL
$I eIegunL cu o IIoure...
n pIouIe de conIeLLI suIL
PerecIIIe dn(uILoure...
$I vIsuI Lu ucum Le-uruL
rumos cu un IocoLenenL,
Cund vII n Iu(u eI deoduL
$I-I IucI uor un compIImenL:
- Dunsu(I cu mIne, domnIour?
- MersI! rspunde eu nceL...
$I-n IuxuI cure v-nconjour,
O sLrungI Iu pIepLuI Lu, dIscreL.
Te prInde redIngoLu bIne.
SunL mundre gIeLeIe de Iuc:
ZumbeLI, ncrezLor n LIne...
ApoI, cund muzIcIIe Luc,
u bru( v sLrecuru(I uIur,
PrIn purcuI IInILIL s sLuI
Cu eu, pe-o bunc soIILur,
n noupLeu LuInIc de muI...
$I-(I Lremur deoduL munu
Cund Le gundeLI c-uI sruLu,
n ruzu IunII, pe sLpunu
PunLoIuIuI dIn munu Lu.
O, munu Lu rudImenLur,
Cu pIeIe uspr, de LovuI!...
Acum n pIepLuI Lu cobour
RevoILu cuId, cu un vuI.
AIungI vedenIIIe LrIsLe
DIn Iumeu ceIor IerIcI(I,
$I mII de gundurI unurIIsLe
S-uprInd n ocIII LI LrudI(I.
O, cum uI rscuIu noroduI,
,,Srmunu pIebe cure-usud", -
AI du nebun cu cuIupoduI
n runduIuIu usLu crud!
Vu LrebuI s vIe-oduL
AceI IeerIc vIILor...
$I-n mInLeu Lu nIIerbunLuL,
Te vezI deoduL oruLor:
nIIcruL rosLeLI LIrude,
PorneLI muI(Imeu dup LIne.
Se-nuI( mII de burIcude
$I cud puIuLeIe-n ruIne.
Tu vezI n noupLe mII de Lor(II,
,,emeI cu pruI despIeLIL",
PrIn uer Lrece duIuI mor(II
$I-uI rzbunrII vunL cumpIIL!...
Dur pun-uLuncI, Iu judecuL,
Pe LrepIeduI Lu burbur,
Cu IrunLeu-n mun rezemuL
AI udormIL...
Srmun cIzmur!
Noupte de iurn
Cud dIn cer mrgrILure
Pe oruuI udormIL...
PIopII, umbre soIILure
n vzduIuI necIInLIL,
VIsLorI cu umorezII
SLuu de vegIe Iu IereusLr,
$I pe murmuru zpezII
CuIc umbru Ior uIbusLr.
urnu!... urnu LrIsL-mbruc
SLreInIIe somnorouse,
Pune vI de promorouc
PesLe pomI I pesLe cuse.
ScouLe-o Iume cu dIn busme
n IumInI de IeIInure -
UmpIe noupLeu de IunLusme
NecIInLILe I bIzure.
DIn ogeuguI de crbune
uce uIb coIonud
$I pe LruncIIurI negre pune
CupILeIurI de zpud,
ur prIn crengIIe cocIeLe
IorI de murmur unIn, -
O gIIrIund de bucIeLe
Cure Lremur-n IumIn.
RecI podoube-n rumurI gouIe
PIou Ir s Ie scuLurI,
cI, rIsIp de peLuIe,
CoIo, roI uor de IIuLurI...

$I dIn vuIuI de zpud,


Cu o muL urLure
egnundu-se pe sLrud,
Un drume( cIuduL rsure...
VIne cu popusurI muILe,
uce-n cuIeu IuI mLnII.
CuLe-oduL sL s-uscuILe
CIopo(eII de Iu snII.
AILeorI uImIL Lresure,
D dIn muInI opLInd grbIL -
Purc spune-o LuIn mure
UnuI so( ncIIpuIL...
Cu o umbr dIn povesLe
Se sLrecour-nceL, I Iur
SL deoduL Ir vesLe
RezemuL de-un IeIInur.
u(u IuI se ImureLe, -
Pure-nduIouL ucum...
VIsLor I Iung prIveLe
CuseIe de pesLe drum:
PourL mIc... pomI n IIoure...
O IereusLr IumInuL...
SLreInI uIbe de nInsoure...
TouLe-I pur cu uILduL!
$I prerI de ru LrecuLe
Cud pe InImu-I LrudIL,
Cu un sLoI de psrI muLe
Pe-o grdIn prsIL:
,,BuIgru de gIeu( rece,
urnu vIne, vuru Lrece
$I n-um cu cIne-mI peLrece...
BuIgru LopIL n Ioc,
Duc n-um uvuL noroc!
Duc n-um uvuL noroc..."
GIusuI, necuL, se curm.
OmuI, ovInd n sLrud,
PIeuc Iur, Isund n urm
PeLe negre pe zpud.
Singori
DormI!... Un vuI de uer umed um udus cu mIne-n cus.
Tremurund s-u sLIns vpuIu IumunrII de pe mus,
ur ucumu numuI ocIIuI de jruLIc dIn cmIn
IcreLe-n umbru duIce, cu o pIuLr de rubIn.
BuLe vunL cu pIouIe-n geumurI
$I e noupLe neugr-uIur...
PIunsuI sLreInII suspIn cu un cunLec de vIour
MonoLon, opLInd povesLeu uneI vremI de muIL uILuLe...
NIcI o ruz nu pLrunde prIn perdeIeIe IsuLe.
CI-nLunerIcuI prIeLen sLpunInd pun depurLe,
$I de oumenI I de puLImI IerIcIreu ne-o despurLe.
SIngur eu vegIez n noupLe,
PIouIu cunL LoL muI Lure...
$I m-upropII, ocIII negrI s-I descIId cu-o sruLure.
n drom
PesLe IIreu muL dourme
CeruI pIIn de sLeIe.
PuLru pIopI uscund n umbr
Cusu drugII meIe.
Dur mI-u IosL pesemne cuIeu
De-un dumun ursIL:
Am gsIL IumInu sLIns,
Uu zvorIL...
De LreI nop(I uceeuI cuIe
BuLe cILoruI.
CIne n-ure dor pe vuIe
Nu-mI cunouLe doruI.
GundurI LrIsLe, muIne sur
VIu n cIudu vousLr, -
$I de-o II zvor Iu u
nLru pe IereusLr!
Noupte de toumn
Murmur Iung de sLreInI, rIsIpILe oupLe
Cresc de preLuLIndenI I se pIerd n noupLe.
RureorI prIn sLorurI o IumIn scup
De-mI uprInde-n cuIe recI ogIInzI de up
$I-mI LrImILe-n Iu( ruzu eI rsIrunL...
PIouIu buLe-n geumurI, sLreInIIe cunL.
Dur LrepLuL, cu Iurm poLoIIL scude
CunLecuI ucesLuI Lremur de cuscude.
ToL muI des n preujm umbre vII rsur,
PIouIu pesLe cuse pIc LoL muI rur
$I-n grmezI de negurI upeIe se sLrung...
umeu-nLreug dourme, sLreInIIe pIung.
Pun cund o ruz de urgInL n zure,
murInd pe boIL sLruLurI de nInsoure,
In desIuce umbru I de crengI unIn
ScunLeIerI uIbusLre, boube de IumIn.
ur ucum dIn LuInu ceruIuI descIIs,
PesLe IIreu muL cud IumInI de vIs
$I-n LroIene uIbe norII se desIuc...
Dur cund Iese Iunu, sLreInIIe Luc.

DormI, IubIre duIce!...


NumuI eu nLurzIu, sIngur pe crure,
urmecuI ucesLeI cIIpe cILoure...
GundurIIe meIe vIn s Le deLepLe,
DIn prIdvoruI LuInIc s coborI pe LrepLe.
S coborI n Loumnu IImpede I rece
$I, vIsund cu mIne cIIpu cure Lrece,
S-mI sporeLI LrIsLe(eu ceusuIuI LurzIu
Cund, sLrIn de LIne, suIIeLu-mI pusLIu
Vu pornI zudurnIc, rLcInd pe drum,
S sruLe urmu puIIor de-ucum.
Romun{
O, vIs uI IubIrII LrecuLe!
SunL sIngur - omLuI LurzIu
PLeuz uIeIIe muLe
$I purcuI e nc pusLIu.
Vd IurI cusLunII I pIopII.
PrIn rumurI suspIne sLrbuL.
Acum cu sIIuI m-upropII
De buncu pe cure uI sLuL.
$I pIepLuI ncepe s-mI buL.
De sus IIuLurund u czuL
Pe bunc o IouIe uscuL,
O Irunz dIn unuI LrecuL...
Pinjini
n pIusu gundurIIor meIe de IumIn
(I-um prIns ImugIneu: o vIespe
Sub(Ire-n mIjIoc, uger I IIn.
O udIere pouLe s-o desprInd
DIn IumInosuI eI Iumuc.
S cud cu o IIoure pe Iu(u unuI Iuc,
S-I LuIbure meLuIIcu ogIInd...
E seur... PIopII nIru(I n zure
Se sLIng depurLe -
VpI de umbr, IucIe Iunerure
u cpLuIuI zIIeI mourLe...
De ce s-mI sLuI zudurnIc mpoLrIv?
RmuI u meu...
O, nu Le zbuLe, duIceu meu cupLIv, -
Re(euuu IIn s-ur cuLremuru
$I IIecure IIr nLIns preu Lure
M doure...
C Ie-um urzIL - pIunjen soIILur -
Nu dIn urgInLuI ruzeIor de Iun,
CI dIn IIoruI unuI vIs bIzur
Pe cure NoupLeu mI-I uduce-n dur
Cu s-I LrIm o cIIp mpreun...
Ipilog
ung (rmuI LrIsLeI mrI
M-um oprIL pe-o sLunc.
Apu Lremur spre zrI,
Verde I udunc.
SuIIeLu-mI, mpovruL
De-o IubIre mourL,
Se rIdIc ne-mpcuL
$I cu eI o pourL,
Cum I duce greu n zbor
VuILuruI de mure,
PesLe vuIurI cILor,
Prudu mourL-n gIeure...
istih eroic
PIop Lunr, ncrusLuL n mIezuI verII,
Cu rumurI vII I Irunz scIIpILoure,
Cund ruuI vunLuIuI Le scuId,
nvu(-m s rud cu LIne-n soure,
S-I sorb IumInu cuId.

PIop negru, ncrusLuL n ger


$I-ncremenIL sub Iun
Cu rmurI de zgur I de IIer...
nvu(-m s uIL IumInu verII
$I-n cump sIIIuI
S duu LrIsLe(eu meu LcerII
$I gundurIIe meIe nImnuI...
InIernol
SLun(e upocrIIe Iu DIvInu ComedIe

"AIIor sI mosse, ed Io gII LennI dIeLro."


DunLe
... TrudIL upoI, m-um uezuL pe-o sLunc.
u cupLuI cILorIeI meIe
Se descIIdeu prpusLIe udunc.
$I sLrbLund u norIIor perdeIe
Cu-nvenInuLe uce de IumIn,
ScIIpeuu n nLunerIc upLe sLeIe.
Eu Ie sIm(eum ursuru pe reLIn
$I-n vun m uprum, cu Iu(u-nLours,
De ruzu Ior cuusLIc I IIn.
SIm(II uLuncI c-n juru-mI se revurs
Un puI umurg ce umpIe de-nLrIsLure
VzduIuI mIrosInd u pIuLr urs.
$I-n uburI de pucIous, pe crure,
VzuI venInd spre mIne Ir grub
Un om cu nusuI dezoIuL I mure.
Preu c CeruI pe IIguru-I sIub
A pus sLIgmuLuI drugosLeI I-uI urII,
ELernIzund proIIIuI IuI de bub:
TrIsLe(e-umur-n coI(urIIe gurII,
O IrunLe devusLuL de IurLun
$I de-uIe vremII nobIIe InjurII.
PurLu pe cup o veLed cunun
$I-n ocIII IuI preu c, deopoLrIv,
MeIuncoIIu IumII-nLregI s-udun.
Au, dIn vusLu vremII perspecLIv,
EI coboru-n Lcere cLre mIne,
(Inund n goI prIvIreu-I corosIv.
- De unde vII I cIne eLI, sLrIne?
-um nLrebuL, ubIu opLInd cuvunLuI.
- Eu vIu de unde nImenI nu muI vIne...
De use veucurI m-u-ngII(IL pmunLuI.
VIu(u-mI deLe vILregu Irenze,
$I Iu Ruvenu mI-um gsIL mormunLuI.
PoeL um IosL I-n IIbere cuden(e
CunLuI AmoruI ce-mI robI Lo(I unII,
DIn pruguI LrIsLeI meIe-udoIescen(e.
Dur vrund s-mpuc u' puLrIeI zuzunII,
MrunLe InLrIgI, IupLe InLesLIne,
Cu ur greu m-uu prIgonIL dumunII.
n crud exII, prIbeug prIn (rI sLrIne,
VIsuI uLuncI o vusL LrIIogIe
Pe cure-um prIns-o-n IrurI de Ler(Ine
SpuLe n grunIL pe venIcIe;
$I cu o rzbunure mIIenur
Am pubIIcuL DIvInu ComedIe.
Un op, pe cure unII-I ngropur
Sub comenLurII sLerpe I pedunLe,
Ce-mI Iuc conLemporunII de ocur...
- Cum, Lu, eLI Lu neIerIcILuI DunLe,
CeI cure-u Mor(II juInIce mIsLere
e-u evocuL n rupsodII vIbrunLe?
Nu poL, MuesLre, nIcI n-um precdere
S Le sIvesc uu cum se cuvIne!...
Dur muIL u vreu, spre umedeIe sIere,
n puLrIu eLerneIor suspIne
S m conducI, precum odInIour
VIrgIIIu Le-u cIuzIL pe LIne.
EI, mIe: - Oure, crezI c LoL ce zbour,
Cum zIce un udugIu, - se mnunc?
IIndc-uI scrIs o cronIc uour,
NIcI superIIcIuI, nIcI udunc,
VreI s-(I servesc ucum de cIcerone?...
- NIcI Lu, MuesLre, nu scrIseseI nc
u ncepuL, decuL vreo cIncI Cunzone,
O curLe pIIn de eIucubru(II
$I cuLevu soneLe monoLone.
Dur IuI VIrgIIIu I-uI InLruL n gru(II
(AduguI, vzundu-I c rezIsL), -
EI se purLu muI bIne cu conIru(II...
- Epocu vousLr muLerIuIIsL
MI-u zdruncInuL credIn(u de-uILduL, -
O-nLourse eI. nIernuI nu exIsL,
Suu ceI pu(In eu unuI nIcIoduL
Nu I-um vzuL decuL cu ocIII mIn(II,
OrbIL de-o supersLI(Ie uzuL.
Eu, IuI: - AcesLeu-s roudeIe $LIIn(eI!
Concep(Iu IuI SLruuss I-u IuI NIeLzscIe,
De cure mI s-uu sLrepezIL Lo(I dIn(II!
Dur ceI pu(In Le-uI nLrebuL ce-ur zIce
n cIIpu usLu, duc Ir vesLe
Te-ur uuzI dIvInu BeuLrIce?
EI mI-u rspuns pIucId: - AmoruI esLe
Un ce bunuI, prIn cure Ireu drege
A NImIcIrII opere IunesLe;
Un vun InsLIncL, de sub u cruI Iege
NIcI mIcroorgunIsmeIe nu scup.
Eu, IuI: - ALuL? EI, mIe: - Se-n(eIege!...
VzuI uLuncI n IInILe cum crup
A sLuncIIor nLunecuLe bIocurI
$I Lrec pIuLInd pe-u nop(II neugr up.
unLome prInse-n dIuIune jocurI
CIcuu mrunL vzduIuI, Ir LropoL,
Cu ceI ce pourL cuucIuc Iu LocurI.
ApoI un suneL deprLuL de cIopoL
Pru c buLe-n uer tcrcntellc
$I pIouIu se pornI cu grubnIc ropoL.
nIrIcouL de IreumLuI uceIu
Ce se-nI(u vuInd n vIjeIIe,
Am zIs: - MuesLre, s descIId umbreIu?
N-u vreu s Iucem IIdroLerupIe.
u unII LI, o grIp subversIv
(I pouLe-uduce vreo pneumonIe.
- Eu nu m Lem de mourLe, dImpoLrIv,
Rspunse eI, - cund uI murIL o duL
E IourLe greu s cuzI n recIdIv...
AceusL vorb mI pru cIuduL.
CuprIns de-un IeI de vug presIm(Ire,
PundII pe-uscuns IIguru-I nemIcuL.
- Nu m-uI IuuL cumvu c-un pIun sub(Ire
MuI udIneuorI cund zIceuI, MugIsLre,
C uduI nu-I decuL o-ncIIpuIre?
EI, mIe: - Vd dIn vorbeIe-(I sInIsLre
C-n orIce cuz, nIernuI penLru LIne
I vu descIIde negreIe regIsLre.
DesLuI um ncercuL u-(I Iuce bIne.
Cu s Le vIndecI penLru LoLdeuunu,
RIdIc-Le I vIno dup mIne...
Cu IuIgere verzuI creLeu IurLunu.
RosLInd ucesLe nobIIe cuvInLe
PrIn cure I-u rscumpruL mIncIunu,
MuesLruI u pornIL-o nuInLe,
Pe cund, sub cer de zgur I urum,
Eu m (Ineum n urmu IuI cumInLe
Precum se (Ine puIuI dup mum.

,,...E cuddI comme corpo morLo cude."


DunLe
"Pe-uIcI se InLr-n bru(eIe durerII,
Pe-uIcI se InLr-n beznu subLerun,
Precum uIIrm DunLe AIIgIIerI.
M-u concepuL o-ncIIpuIre vun,
Un ruIInuL InsLIncL de rzbunure,
Dur m-u-nLrecuL mIzerIu umun.
ZudurnIc e orIce proLesLure.
VoI, ceI ce-n Iume u(I comIs pcuLe,
su(I-v nruvuI Iu InLrure."
AcesLe vorbe, ourecum cIuduLe,
CILIndu-Ie cu jumLuLe gur
Deusupru uneI por(I drpnuLe,
Am zIs: - nLrureu pure cum obscur...
N-ur II prudenL s renun(m, MuesLre?
CcI Iu un cuz cumvu de-ncurcLur,
Nu vd nIcI uI descIIse, nIcI IeresLre
Pe unde LeuIr s purced uIur,
ULIIIzund resurseIe-mI pedesLre...
EI mI-u rspuns cu voce Iunerur:
- De ce Le por(I ucum cu IurIseII,
Au vreI s-mI IucI IunLomu de ocur?
PrIveLe ceI pu(In prIn borLu cIeII,
S LIu c nu m-um osLenIL degeubu.
Eu, IuI: - Purdon! Au Iuc dour IucIeII.
ncepe Lu! OrI m-uI IuuL cu grubu,
S-mI sco(I Iu urm nIscuIvu ponouse?
($I-n gunduI meu: "Se o(rLe bubu!")
Ce InLeres uvuL-uI, ce IoIouse,
Cu s m-uLrugI cu vorbeIe-(I vIcIene
PrIn IocurIIe-ucesLeu dubIouse?
Dour LIm noI c pe-uIcI, prIn buruIene,
Se uII o punLer-n IIberLuLe
$I uILe IIgIIoune IndIgene.
VreI s m-upIec dIn curIozILuLe,
$I-n vreme ce nIcI nu gundesc cu gunduI,
Vrun cerber s m-upuce pe Iu spuLe?...
Au vorbII, cu ocIII spIonundu-I;
ur Iu sIurIL cedurm IIecure,
Cund eI, cund eu, s sLm prIvInd cu runduI.
VzuI uLuncI, uproupe de InLrure,
Un pudeI grus I pIIn de pungIIcu(e,
Cu scubIe cunIn pe spInure.
O Iebd I cuLevu muImu(e
nconjuruu dIIunIu neroud,
Ce se Isuse mouIe pe Ibu(e.
Cu gIngIIIe nepuLund s roud
Un beeIsLeuk crud I Lure cu de pIuLr,
EI sLu sugund dIn proprIu IuI coud.
- AcesL c(eI ce LouL zIuu IuLr,
RosLI MuesLruI cu-u IuI voce LrIsL,
A IosL un bIeL erou, IsuL Iu vuLr.
- Cunosc! um zIs cu nusuI n buLIsL.
D-mI voIe s-I dedIc, IIIndc-I pIuce,
AceusL rIm ImpresIonIsL...
- VezI coIo, nLre dou vInguIuce,
Un om cu uIIubeLuI Iu spInure,
VenInd pe sub coIIn nLr-ucouce?
AceIu esLe LIpogruIuI cure,
n prImuI Lu poem, dIn zpceuI,
(I-u muLIIuL LreI sLroIe IupIdure.
ALuncI Iu borLu cIeII, cu sIIuI,
Urmund IIusLreI meIe CIuze,
VzuI o muLr pIIn de cerneuI:
Un om Lreceu... $I ceIe nou Muze
I zgurIuu, purLundu-I sub escorL
$I obIIgundu-I s Ie ceur scuze.
- Degeubu cuu(I, I-um sLrIguL prIn borL,
S scupI de bIumuI negreI LuIe IupLe!
Sus, pe pmunL, poeLuI Le suporL,
Dur jos Le-uLeupL u IuI CuIn noupLe,
Precum u zIs runcescu du RImInI,
Injernul, cunLuI V, 1o;...
EI s-u oprIL pe creLeLuI coIIneI,
nIrIcouL de-uceusL umenIn(ure,
$I, necIInLIL-n LremuruI IumInII,
SLuLuru IuI s-u proIecLuL pe zure,
ncovoIuL, Iung, umruL,
Cu un IunLusLIc semn de nLrebure...
VzuI upoI o numII uruL,
Un IeI de bucI cu surIcu sub gIug,
Ce sLu deopurLe sprIjInIL n buL.
De proprIu IuI umbr vreu s Iug,
Dur se Lrezeu c-n juru-I gruvILeuz,
MunuL de-o ourb Ior( cenLrIIug.
O cIIp se opreu I, cu emIuz,
(InLeu-n pmunL cuLLuru-I prousL,
ApoI dIn nou porneu cu o sIurIeuz.
AcesL ZoII, cu prozu IuI neIusL,
A pungrIL de dou orI pe Iun
A VenereI sLeu IImpede I cusL...
ALuL MuesLruI upuc s-mI spun.
n umbr se IvIse-o uIb puL,
Un corp suuv cu un reIIex de Iun...
O bIond upurI(Ie-nLrIsLuL
PIuLeu spre noI dIn umedu genune...
$I-n nLunerIc, uIbu-I Lrup de IuL,
ngenuncIeuL cu penLru rugcIune
$I IumInos I IIn cu dIumunLuI,
Preu-ncrusLuL n roc de crbune.
- Cu gIus pIerduL I cuuL umunLuI...
Eu ure-n ocII mIsLeruI nop(II cIure,
Pe buze-Amor I-n InIm NeunLuI...
ubIreu eI crescuse cu o IIoure
Sub zIdurI de I(urnIc Gomor,
O duIce-mpLImIre urzLoure:
n ceusurI cusLe, munguIerI de sor.
SruLuI eI - vpuIe purpurIe,
PrIvIreu - IumInI de uuror...
$I-o cIIp Iu de-ujuns: pe venIcIe
Se rIsIpIr LouLe, Ir urm,
nLr-un IIor de neugr IsLerIe.
- DesLuI! DesLuI!... SIm(eum cum mI se curm
VIu(u-n pIepL, - cum vIpere rebeIe
Se zvurcoIesc n InImu-mI I scurm...
$I Ir gIus, cu cupuI goI sub sLeIe, -
Vzund cum IurI pIere-n Iund, depurLe,
unLomu LrIsL u IubIrII meIe,
M-um prbuIL cu bru(eIe-nLr-o purLe,
mpIns n goI de-o LuInIc povur,
Cum cude omuI IuIgeruL de mourLe.
Preu c pesLe suIIeLu-mI cobour
O noupLe IInILIL I udunc
$I-n gIuIgII moI de umbre m-nIour...
ApoI, cu ocIII pIInI de vIsurI nc,
M-um scuLuruL cu dup-o cuLusLroI
$I m-um LrezIL dIn nou pe-uceeuI sLunc -
Pe cure m gseum n prImu sLroI.
Poezii neinclose in oltimele edi{ii
in vol. Bulude vesele i triste,ed. u II-u i u
III-u
n tren
E Iurm I LrenuI sL guLu s pIece.
VugonuI se umpIe de oumenI sLrInI.
MI-e InImu sLruns... E upLe I zece.
M-nLorc Iu IereusLr I sLuu cu pe spInI.
D-I, neum(uIe, drumuI, c n-uvem rbdure!
E guLu... Un uIer, un repede zvon, -
$I sImL c se mIc cu noI... SuIuLure!
Trec umbre grbILe pe Iung vugon.
E cIIpu cund gIusuI durerIIor Luce.
Duc munu Iu IrunLe I ocIII mI-I sLrung, -
n suIIeL deoduL un goI mI se Iuce...
D-I, neum(uIe, drumuI, c-mI vIne s pIung!
Acum, pe de IuLurI, ncep s rmun
SemnuIe, mucuzurI, vugoune I Ium;
Trec umbre de oumenI cu sLeugurI n mun, -
$I LrenuI, nvuInIc, s-uLerne Iu drum.
AdIo! AdIo, romunILc urbe!
AdIo, zudurnIc I duIce LrecuL!
DIn goun, cund LrenuI se-ndouIe Iu curbe,
ScoL cupuI uIur I Iung Le suIuL...
OruuI rmune scIIpInd n IumIn,
BIserIcI I cuse deoduL upun,
n Iu( Ie cude o verde corLIn, -
$I LrenuI uIeurg, uIeurg nebun.
Se scIImb decoruI prIveIILII sure:
Un es, pesLe cure Lrec umbre de norI...
Un drum sInguruLIc... un coI( de pdure
Cu vurIurI uscuLe I cuIburI de cIorI...
n urIe Iurg se-nvurLe pmunLuI
$I curge-n roLIre nLreguI Leren.
Pe neLede cumpurI ne ducem cu vunLuI.
CunLouneIe uIbe se uIL Iu Lren...
Prefa##
Am pIuns I eu n versurI pesImIsLe
AmoruI meu dInLuI, cu orIce om,
$I pouLe c u II sporIL c-un Lom
BIbIIoLecu suIIeLeIor LrIsLe.
Dur uzI v duu o veseI ugup
De InedILe I rzIe(e pugInI.
Durereu meu, LopIL n ImugInI,
DIspure cu un IuIg de neu n up.
Se scIImb-n gIume IucrImIIe cIure.
SImboIIce buIoune-de-spun
PIuLesc deusupru vunLuIuI nebun
SLurnIL de recI curenLe IILerure.
$I-n exIsLen(u Ior ceu eIemer,
Cu sLrvezII pere(I, de-ubIu ncIId
O purLe mIc dIn eLernuI vId,
$I LoLuI cer un Ioc n uLmosIer.
O, InduIgenL CrILIc posLum,
S nu Ie-n(epI cu vurIuI unuI uc,
C rund pe rund buIouneIe de spum
n IucrImI greIe IurI se preIuc.
Broasca #estoas#
Nu-I vezI nIcI cup, nIcI coud, nIcI pIcIoure.
Un boIovun... Dur duc-o IuI n puce,
Eu scouLe boLuI de sub curupuce
$I-nceL-nceL se pune n mIcure...
n cuLe mIIIoune de LIpure,
Cu IuIne LrunspurenLe suu opuce,
A LrebuIL VIu(u s se-mbruce
n drumu-I de preIucerI mIIenure!
CcI dIbuInd o Iorm muI perIecL,
De Iu umIb pun Iu InsecL
S-u rLcIL n mII de IpoLeze.
$I ce drum Iung I evoIu(II greIe,
Pun-u ujuns NuLuru s creeze
GInguu Iorm u IubILeI meIe!
Desp#r#ire
Trec puIcurI de rcIIL I sLuIpII Iug nLrunu,
Pe cer n cIuruI zIIeI ne urmreLe Iunu, -
$I LrenuI deopoLrIv Iu-nLrecere cu eu
AIeurg pesLe cumpurI... AdIo, drugu meu!
AdIo GunduI dourme u suIIeLu-mI vegIeuz...
UImIL m uIL cum jouc pe munu meu o ruz...
VecInuI m prIveLe cu ocIII pIInI de somn,
O musc nLurzIe pe IrunLeu unuI domn...
ubILo, sImL n urm-mI cum zrIIe se muL, -
Cum se desLrum-n uer cIemureu meu pIerduL, -
$I IucrImIIe LuIe pe suIIeL mI s-ubuL
Cu sLropII murI de pIouIe pe-un Iun de gruu uscuL...
n mureu de IumIn surude-nLreg pmunLuI.
Un om uIeurg-n urm de purc-I duce vunLuI.
DIn guIbenu roLIre de IunurI, se desIuc
CIcoureIe uIbusLre I IIorIIe de muc...
O, de-u puLeu vIu(u s mI-o preIuc n IIoure,
Acum (I-u uruncu-o dIn goun, Iu pIcIoure!...
$I duc penLru LIne u vreu s uIL c suIr,
S-urunc n vunL uIur scrIsorIIe dIn cuIr, -
M sIuIe cu spInII prerIIe de ru
$I-n InIm-mI rsun, udunc, suspInuI Lu...
ur duc-ncerc LrecuLuI, cu Iru-I de mormInLe,
S mI-I recIem zudurnIc, - uducerIIe-umInLe
MI se Lopesc n suIIeL cu sLeIeIe-n IunLun,
Cu IuIgII de zpud pe cure-I prInzI n mun...
M-nLorc I m cuLremur...
NemesIs, LuIn crud,
u-(I nupoI nIrumu de cuIde IucrImI ud.
Tu, cure, ne-mbIunzIL dIn umbr,. Ir gIus,
M-uI urmrIL pe drumuI durerII pus cu pus, -
Tu cure-nLunecI sLeuuu ce-n ocIII meI scunLeIe
$I-mI spuIberI uIe nop(II uIbusLre curcubee, -
nLource-(I IrunLeu rece I Ius-m de-ucum,
SLrIn pe mIne nsumI, s merg pe-uceIuI drum
Pe cure-u mers de veucurI neIerIcILu Lurm...
$I voI prImI c-un zumbeL popusuI ceI dIn urm.
Amintire
Am sLuL o cIIp-n Ioc s-uscuIL:
Ce IreumL Iung s-uude?...
Dour vunLuI upu scuLuru
DIn rumurIIe ude.
$I puII meI Ioneuu uor
Pe IrunzeIe crrII,
Mergeum n noupLe Lremurund
De cIInuI uLepLrII.
u sLungu codru-nLunecuL,
GrdInu-n munu dreupL
$I-n Iund o cus nLre pIopI...
ubILu-n prug m-uLeupL.
Au, (In mInLe cu ucum,
Cund ne cIemum n oupLe
PreIung, depurLe u (IpuL
O pusre n noupLe.
MI se preu cund uscuILum
CopucII murI dIn Iu(
C dumunI rI I nevzu(I
Vor s mI-o Iu dIn bru(,
$I-uLuncI boInuv o sruLum
Pe ocIII murI, pe LumpIe,
$I-n LuIn purc uLepLum
Un ru s mI se-nLumpIe...
n zorI de zI ne-um despr(IL.
CunLuu n suL cocoII
ur norII de Iu rsrIL
PIuLeuu n IIcrI roII.
$-ucum sunL sIngur... I-I LurzIu...
ubILu mI-e depurLe.
M urde-n suIIeL doruI vIu,
$I zIIeIe mI-s mourLe.
in vol. PAROII ORIGINALI, ed. I i u II-
u
Od# sobei mele
Cum cr jcce-o un student scrcc
PsLrund InLucL udormILu spuz,
n coI(uI Lu, sLuI rece I ursuz.
O, InuLII mobII, pesemne
Te-uI supruL c nu-(I muI cumpr Iemne?
Tu nu-(I duI seumu c, deI regreL,
Nu Le-um puLuL prevede n bugeL, -
Dur IuI s Iucem umundoI bIIun(uI,
S vezI I Lu cuL vuIoreuz sIun(uI:
SunL qo Iu bIrL
o cIIrIu
SunL ; I 8o spILorIu
IruncI e vInuI (Ir umnunLe)
guzuI,
q cIeILuIeII mrunLe
SunL 1o IruncI I zo, LuLunu
1 Irunc, pomun
uc 1o1
PIus 6 IruncI pe Iun vur( cu IupLe
1o; (unu suL upLe)
Sczund ucum dIn IeuIu de... sLudenL,
Rmune o bncu( - excedenL...
$I, vezI, de LIne nu m mIr de Ioc
C-uI sLuL o Iurn-nLreug Ir Ioc,
Dur m-u mIru de mIne s LrIesc
O spLmun, Ir s Iubesc.
DecI, pun' s cumpr Iemne cu cru(u,
Eu LoLdeuunu cIeILuIesc bncu(u -
$I-ubIu uLuncI consLuL c-ur II posIbII
S IucI cIdur, - Ir combusLIbII!
Armonii vesperale
n vespreuIu sImIonIe Lroneuz IInILeu reguI (ConLrudIc(Ie
numuI upurenL. n Iond IInILeu cunL, precum muzIcu
Luce (n. u.).)
$I purcuI rozeIor senzu(II cu-ndoIIuLe crIzunLeme
Sonor deLeupL cuscudureu de noLe vugI n cuLedruI
OrIzonLund (Verb nou, Iormu(Ie proprIe. Se sIm(eu nevoIe
(n. u.).) n rILmuI mIsLIc uIbumuI sLInseIor poeme...
$I-n uIurureu murIbund convoI de ore Iunerure
PLuu IIn(oIIuI de mIsLere cIoroIormuLe n sudrIn,
Pe cund bunuIeIe IoburgurI IIILruu LcuLu orcIesLrure
A cImILIruIuI spusmodIc IIumInuL de Iunu pIIn.
O, socIurI dIuIunIsuLe de nosLuIgII I de LorenLe,
CunLrI Iunebre de sIIube crIspuLe n umurguI LrIsL!
Ce rugI bIzure puIpILur n Iu bemoI, cund LrunspurenLe
Se desenuu n uLmosIer pe ceruI dur de umeLIsL?
AIcovurI mugIce, suIIre puncLeuz puceu vIoIeL.
Cu gesLurI puIe I ucuLe spre negre sIere sIderuIe,
n cuImuI pur uI sImIonIeI upure-o neugr sIIueL.
$I IInILeu reguI cude cu emunu(II vesperuIe... (A se ob-
servu ImpresIu de InIInIL puIpubII u ucesLuI vers mugIsLruI
(n. u.).)
Enigma c#r#ilor nchise
- PoIIrILmIe -
mucuIuLe pugInI scrIse de muInI pe cure umIIu vreme
A pus eLerneIe-I embIeme!
O, gundurI sLInse-n cr(I ncIIse
O, recI ubIse descIIse pesLe purudIse
O, vIse scrIse!
SunL cr(I ndoIIuLe dIn cure mIsLIcII IIorI
UorI
ngIIrIundeuz muLeIe dezusLre
Cu orIzonLurI puIe I uIbusLre,
NeunLuI breIocuL n sLrIucIrI de usLre
ProIund InocuIeuz sLuLuIIe nocLurne cu gesLurI ogIIndILe
n IucurI de mIsLere
$I de Lcere. (Precum se pouLe observu, rILmuI u vurIuL deju
pu(In (n. u.).)
SunL cr(I ndoIIuLe
Cu nosLuIgII bronzuLe,
SunL cr(I n cure psuImodII cu vugI ecourI
PreIung deLeupL-n uer spusmuI dIn reguIeIe cuvourI...
Cund rILmuI meIuncoIIc uI muLeIor buIude
RenuLe, vIbreuz, conLempI I cude
$I cude-n cuscude
De puIIde vIse.
O, sLrunIu enIgm u cr(IIor ncIIse!...
Poetul M. S#ulescu:
n seuru usLu Iunu Lreceu pesLe grdIn...
De ce Lreceu eu oure uu pesLe grdIn...
$LIu eu? PouLe c duce cevuIIeu cu eu...
Suu pouLe c uLunceu cund um vzuL-o eu
De-uIceu, cum Lreceu,
Eu sLu pe Ioc... I norII Iugeuu mereu-mereu,
nLr-unu pe sub dunsu, gonI(I de vunL uu.
Dur pouLe cu s IIe I uILcumvu...
$LIu eu?
F#r# adres#
- UnuI domn cure-mI cereu udresu n 1q1q -
mI cerI udresu, domnuI meu?
SunL LrIsL dIn cuIe-uIur...
Cum s (I-o duu, cund nsumI eu
O cuuL de-usL vur!
S nu m-nLrebI cum s-u IcuL, -
CIne-ur puLeu s spuIe?
Adresu meu u dIspruL.
M-um pomenIL c nu e!
A rLcIL de uzI pe muInI
PrIbeug prIn MoIdovu,
ur pesLe dou spLmunI
Am prIns-o-n VurcIorovu.
$I cum um duL ocII umundoI
MI-u spus, ucoIo-n gur,
C duc nu eru rzboI
Ar II IeIL dIn (ur...
nduIouL I-um umInLIL
ALuncI, cu vorb bun,
Ce LruI Irumos I IInILIL
Am dus noI mpreun.
-um expIIcuL upoI c-u vreu
Menuj IndIvIzIbII, -
-um spus c nu poL Ir eu,
C-mI esLe ImposIbII!
Dur eu s-u dus I m-u IsuL
DIn nou, n Loumnu sumbr,
S rLcesc neconsoIuL
Cu "omuI Ir umbr".

De-uLuncI, urmund udresu meu


NeconLenIL Iugur,
Cu geumunLunuI dup eu
AIerg dIn gur-n gur.
Am nLrebuL pe Iu umIcI,
Cu jumLuLe-gur:
- N-u IosL udresu meu pe-uIcI?...
- E-n vIIegIuLur!
CIIur udIneuurI u pIecuL.
VenIse de Iu munLe...
PurLu un pIIc decoIoruL
$I-o murc sLrumb-n IrunLe...
$I-um muI zrIL-o, duc vreI,
Acum vreo zece zIIe, -
UruL, vuI de cupuI eI,
$I pIIn de LumpIIe!
Ce-o II p(IL udresu Lu?
Pe unde-I srcu(u, -
S LII c-u prIns-o cInevu
$-u dus-o Iu Mrcu(u...

O, doumne, cum m-um sLuruL


De-uLuLeu IpoLeze!...
DecuL s sLuu uu-ncurcuL,
VoI pune s-o scuIpLeze
n curucLere de grunIL
Pe-o pIuLr Iunerur,
S dorm ncuILe IInILIL
C n-o s muI dIspur...
Strofe de iarn#
Doumne, Lu Le (II de gIume?
Nu ne vezI mIzerIu?
PenLru ce-uI IsuL pe Iume
GerurI cu-n SIberIu?

Nu muI esLe mmIIg,


VremIIe-s LerIbIIe.
AsLzI LouL Iumeu sLrIg:
N-uvem combusLIbIIe!

Nu e cIIp de dImIneu(
S muI bu(I LroLuureIe
C-nLr-o cIIp (I ngIeu(
NusuI I pIcIoureIe!

AsL-noupLe mI se pure
Guzdu meu, EmIIIu,
S-u-ncIzIL Iu Iumunure
Cu LouL IumIIIu!

CuseIe sunL dezoIuLe:


SobeIe I veLreIe
SLuu cu gurIIe cscuLe...
Ger, de crup pIeLreIe!

PIILeIe de IIer ngIeu(


r Ioc, deourece
Nu gseLI crbune-n pIu(
S cIIorLI un ourece!

Doumnu $vurLz uIuILsur


CuL p-ucI s IeIne:
O pIsIc vrund s sur
nLre dou sLreIne,
Cum Iuruse o bucuL
Nu LIu dIn ce cruLI(,
A ncremenIL deoduL
Cu o curucuLI(!