Sunteți pe pagina 1din 56

nLr-un suL de munLe

1. ACTLL I
(nLerIoruI uneI curcIume, cIdIre cu grInzI de Iemn. n
Iund, Iu mIjIoc, uu de InLrure; Iu sLungu, IereusLr mure de
prvIIe cu obIon; Iung IereusLr, Lurubu. u sLungu,
pIunuI nLuI I uI doIIeu, dou uI curI duu n dou odI. u
dreupLu, pIunuI nLuI, cIepenguI becIuIuI I o ue cure d n
ceIur. u sLungu, n Iu(, o mus de Iemn I scuune rusLIce.
uvI(e pe Iung pere(I.)
1.1. SCINA I
DRAGOMR, GHEORGHE I ANCA
(To(I LreI sLuu mprejuruI mesII pe cure urde o Iump
mIc cu peLroI. GIeorgIe (Ine o guzeL n mun. Ancu
Iucreuz Iu o cmue.)
GHEDRGHE ... E greu s scupe, IIreLe... dur se-nLumpI...
Au Iuc muI Lo(I cu(I scup: dInLru-nLuI s-uruL pocI(I,
se preIuc proLI, se duu LoL cu bInIoruI, I oduL, cund Ie
vIne bIne, p-uIcI (I-e drumuI...
DRAGDMIR AdIc I sLu eru IreL... se preIceu...
(zumbInd.) Am n(eIes!
GHEDRGHE $LIu eu?
DRAGDMIR ugI, m, d-ucoIo!
GHEDRGHE De ce s nu crezI c s-u preIcuL?
ANCA AsLu e! Nou unI de zIIe!... CIne se preIuce uLuLu
vreme uu, I s nu II IosL nebun, LoL ucoIo ujunge... pun
Iu urm LoL nebuneLe.
DRAGDMIR Duc-u IosL LIcIos, prosLuI! -u gsIL cu
cmuu pIIn de sunge, u vzuL Iu eI IuIeuuu, LuLunuI I
umnuruI morLuIuI... Duc s-u bucuruL s Iure nILe nImI-
curI de Iu un morL pe cure I-u gsIL n pdure, eu sLrIc?...
Eru LumpIL... cund I-u cILIL osundu, rudeu...
ANCA
(cu muIL InLeres)
Cum?... De unde uI vzuL Lu cund I-u cILIL osundu?
DRAGDMIR Am IosL Iu judecuL.
GHEDRGHE AI IosL?
ANCA
(dIn ce n ce muI InLeresuL)
u cure judecuL?
DRAGDMIR
(conLrurIuL)
u juru(I, cund I-u osundIL.
ANCA AI IosL Lu Iu juru(I!... I mIe uLu(Iu unI de zIIe s nu-
mI spuI!
DRAGDMIR |I-um spus...
ANCA Bu nu.
DRAGDMIR
(supruL)
EI! Au e, nu, IIreLe. u ce?... S-ncepI Iur s-mI boceLI pe
rposuLuI?
ANCA
(cILInund dIn cup)
DrugomIre! (se scouI I Lrece Iu Lurub.)
DRAGDMIR
(dup ce s-u uILuL uruL Iu eu, cLr GIeorgIe)
u cILeLe, m, nuInLe, s vedem ce s-u IcuL nebunuI.
GHEDRGHE
(cuLund IruI n zIur, upoI urmund cILIreu)
"... precum I LouLe cerceLrIIe uu IosL zudurnIce. SoIduLuI
mrLurIseLe c de muILe orI u mers cu nebunuI Iu up,
c-I Isu Iu IunLun sIngur I eI se duceu s-I vuz
umunLu. NebunuI veneu cu donI(eIe pIIne I-I cIemu s
se nLourc mpreun Iu LemnI(. ToL LImpuI, nebunuI u
IosL cu I IIber, n orIce cuz IourLe pu(In pzIL. Eru bun I
IourLe sImpuLIc LuLuIor - uIur de uccesurIIe ucuLe n
cure-I upucu munIu persecu(IeI. Dup cum uIIrm
soIduLuI, nebunuI ur II czuL n ocnu u vecIe, cure e
prsIL de pe vremurI..."
DRAGDMIR
(cu InLeres)
Cure vu s zIc... u murIL...?
GHEDRGHE Bu bIne c nu.
DRAGDMIR
(upurLe)
A murIL!...
GHEDRGHE u spune, DrugomIre, ce IeI de om eru... Eu n-
um vzuL de cund sunL o judecuL Iu juru(I... A vreu s
vz I eu o duL... Ce Iuce, ce zIce, omuI pe cure-I judec?
DRAGDMIR Ce s Iuc?... SL I eI nLre puLI I uLeupL s
se Isprveusc muI degrub'...
ANCA
(Iu Lurub)
Dur Lu, DrugomIre, uI mers uu dIn nLumpIure orI dInud-
Ins?
DRAGDMIR
(nLorcundu-se spre eu)
DInudIns?... Ce nu (I-e bIne?... De ce s merg dInudIns? (IuI
GIeorgIe.) S-u nemerIL s IIu n oru... m dusesem s
vunz nILe Iun. (rsLIL, cLr Ancu, cure ude rezemuL
cu couLeIe pe Lurub.) Ce IucI ucoIo?
ANCA NImIc... AscuIL.
DRAGDMIR AscuI(I! (dIn ce n ce muI uspru.) Nu-ncepI Iur
s boceLI pe rposuLuI? C Iur um vorbIL de eI... 'AIde
de! ncepe... jeIeLe-I!... (Ancu Lrece bInIor I Iese n
sLungu; - cLr GIeorgIe.) Eu zIc c nebunuI nu eru
vInovuL; degeubu I-u bguL douzecI de unI Iu ocn!
GHEDRGHE $LII c-ur II cIuduL - c s-u muI nLumpIuL uu
Iucru... s Le pomeneLI c prInde vreun LuIIur I uIu
spune: LoL eu um IcuL ucu cu(Ivu unI omoruI dIn
pdureu CorbenIIor... UILe de ce I uILe cum... 'AI?
DRAGDMIR Se preu pouLe.
GHEDRGHE Ce Le IucI uLunceu cu nebunuI?...
DRAGDMIR Cure?
GHEDRGHE Cure u IosL osundIL degeubu.
DRAGDMIR AI zIs c-u murIL.
GHEDRGHE S zIcem c LrIeLe...
DRAGDMIR Cum s LrIusc?... A czuL n ocnu prsIL...
GHEDRGHE Nu... s zIcem c n-u czuL, s zIcem c-u IugIL
I pun munu pe eI... CIne-I pILeLe uLu(Iu unI Iu necuz?
DRAGDMIR Dumnezeu... (puuz.) M, GIeorgIe, Lu cum
LII IegIIe...
GHEDRGHE Au -uu... (Ancu InLr I se opreLe n ue.)
DRAGDMIR Nu-I uu c un om cure u IcuL o IupL... un
omor... nu-I uu c duc vIne sIngur pesLe zece unI I se
mrLurIseLe, nu muI ure nIcI o pedeups?...
GHEDRGHE CuL e nu LIu sIgur, dur LIu c e un Lermen:
duc Lrece uIu, s-u IsprvIL...
ANCA
(cure u uscuILuL dIn pruguI uII, cobour; e pIuns)
Cum udIc? u zece unI un ucIgu pouLe venI s spuIe sIn-
gur ce-u IcuL I Iumeu I Ius n puce.
DRAGDMIR Au e Iegeu...
ANCA Bun Iege, zu! (se Lerge Iu ocII.)
DRAGDMIR De ce nu Le puI Lu s IucI uILu muI bun?
(IIxund-o.) ur uI venIL! (IuI GIeorgIe.) VezI de ce nu I-
um spus... penLru c de cuLe orI vIne vorbu de rposuLuI,
orI I uduce umInLe de eI cuL de depurLe, mI urI LouL
zIuu. (cLr eu.) MergI d-uIcI, I nu muI m bocI pe cup,
cobe!... $LIu c duc m-ur omor pe mIne, mI-uI jucu Ioru
Iu sorouce n Ioc s-mI IucI pomun... (puuz; Ancu se re-
Lruge.) Duc eru s boceLI LouL vIu(u pe brbuLu-Lu I
dInLuI, de ce Le-uI mrILuL u douu our?... 'AIde.. mergI!
ANCA De ce nu eLI muI bIund, DrugomIre?
DRAGDMIR PIeuc oduL...!
ANCA M duc. (Iese n Iund.)
1.. SCINA II
DRAGOMR, GHEORGHE
DRAGDMIR Du-Le Iu pcuLeIe! (se scouI supruL.)
GHEDRGHE
(dup o puuz)
Ie, mI vere, preu uspru eLI cu muIereu.
DRAGDMIR u Ius-m-n puce I Lu. $LII Lu cum LrIesc
eu?... $LII Lu ce um IcuL eu penLru IemeIu usLu?... C muI
bIne mI Irungeum guLuI pun s n-o II nLuInIL!... Duc
nu eru IemeIu usLu ndrLnIc, eu erum usLzI uILIeI de
om! Tu nu LII ce s-u peLrecuL nLre mIne I eu.
GHEDRGHE Du, du' vz ce se peLrece. V cunonI(I unuI pe
uILuI degeubu: nIcI Lu nu eLI de eu, nIcI eu de LIne.
DRAGDMIR Eu m-u IuuL cu s uIb cIne s-I (Ie sorouceIe
de suIIeLuI rposuLuIuI. DIn zIuu nLuIu u cununIeI I
pun usLzI, o duL n-um vzuL-o zumbInd; de uLuncI I
pun usLzI cu LrupuI e uIceu pe Iumeu usLu I cu gunduI e
Iu DumILru pe Iumeu uIIuIL.
GHEDRGHE O II IosL cu eu muI bun cu LIne.
DRAGDMIR MuI bun!... De unde LIu eu dIn zIuu nLuIu c
n-o s IIu I eu pouLe muI bun decuL eI. Eu n-o Iubeum?...
C duc n-u II IubIL-o!... $I muI n sIurIL, n(eIeg s
pIung o IemeIe pe brbuL duc e vduv... du' duc s-u
mrILuL o duL cu uILuI... Cure-I Iu s rubde usLu?...
ALuncI de ce s-u muI mrILuL?
GHEDRGHE EI!
DRAGDMIR Du; de ce... duc nu se pouLe despr(I de um-
bru rposuLuIuI? Bu zI c e o IemeIe nebun, cure mI-u
sLrIcuL mInLeu I mIe. Eu sunL snLos, crezI, de cund um
IuuL-o?... UI! M-um sLuruL! De opL unI de zIIe, DumILru
I Iur DumILru; pe I uuz cund vorbeLe eu, cund m uIL Iu
eu, I vz pe eI... Eu LrIesc n cus, mnunc Iu mus,
dorm Iu un Ioc cu sLuIIu IuI... Au! AsLu n-o s muI
meurg muIL! (Ancu InLr dIn Iund nceLIneI, se opreLe
n u I uscuIL; GIeorgIe o vede I Iuce o mIcure;
DrugomIr, uLrus de mIcureu IuI GIeorgIe, se nLource I
o vede.) UILe-o! UILe-I! EI e... DumILru! (cLr eu.) eI!
eI! ugI, s nu Le vz! (Ancu sL IocuIuI cu ocIII pIronI(I
usupru IuI.) Te ducI? Or m duc eu... S nu Le vz!
(porneLe spre eu, eu nuInLeuz spre eI; eI se repede, o
upuc de mun -o uduce IoLruL n Iu(.) Ce vreI?... Ce
Le uI(I uu Iu mIne?... Ce gundeLI?... Eu I-um omoruL?...
Du? Spune! (o smuceLe.)
ANCA
(IoLruL)
DrugomIre, eLI nebun. (I Iuce cruce.)
DRAGDMIR Nebun?... Spune... (o smuceLe Iur.)
GHEDRGHE DrugomIre!
ANCA O!... Nebun!
DRAGDMIR Nu, s spuI... DIn dou unu: or crezI c I-um
omoruL eu...
ANCA PoILIm! AsLu-I vorb de vorbIL!
DRAGDMIR Du... I uLuncI de ce muI LrIeLI cu mIne... or
nu crezI I uLuncI de ce m cIInuIeLI pe mIne?... Ce uI cu
mIne? us-m n puce pe mIne cu DumILru uI Lu! (o
mpInge de mun I suIe; eu vreu s Iuc un pus spre eI.)
us-m n puce! (uceIuI joc.) us-m n puce! (Iese
IourLe LurburuL prIn Iund LrunLInd uu.)
1.. SCINA III
ANCA, GHEORGHE
GHEDRGHE
(suIe pun n Iund)
DrugomIre! DrugomIre!... S-u dus!
ANCA
(coborund Iu sLungu, upurLe)
Se duce Iu curcIumu PopII,... ucus n-ure ce beu.
GHEDRGHE
(dIn Iund)
Anco! (cobour nceL.)
ANCA ToL uIcI eLI?... GIeorgIe, de ce nu-(I scIImbI Lu
gundurIIe, m bIeLe, I vreI s mI Ie scIImbI pe uIe
meIe? mI pure ru de LIne!... Au necjIL cum sunL, de
ce nu m IuI Lu necuzuIuI meu I muI m LurburI I Lu?
GHEDRGHE PenLru c...
ANCA PenLru c m IubeLI... AsLu o LIu...
GHEDRGHE Du, penLru c Le Iubesc...
ANCA us-m pcuLeIor meIe, GIeorgIe, I du-Le. ELI
Lunr, mergI de-(I cuuL norocuI uIureu... Au cum m
IubeLI Lu pe mIne eu nu Le pocI IubI...
GHEDRGHE Tu nu po(I IubI?
ANCA Bu... oI II IubIL I eu oduL... dur n-um uvuL purLe.
Acu Iu mIne u LrecuL vremeu IubILuIuI... D-uIu GIeorgIe,
(I muI spuI o duL, cuuL-(I norocuI n uIL purLe...
GHEDRGHE n uIL purLe?... BIne...
ANCA ... De ce s-(I ncurcI Lu o vIu( Lunr cu p(eII Lre-
cuLe, s IeI o IemeIe cu gundurI vecII?... $-upoI cIIur
uu... cum s m IeI?
GHEDRGHE |I-um spus...
ANCA S m despur( eu ucum de DrugomIr?... Nu se pouLe.
GHEDRGHE ZIcI c (I-e greu s-I vezI.
ANCA Du... du' mIe Dumnezeu mI I-u LrImIs pe eI; I Dum-
nezeu LIe ce Iuce... eu LrebuIe s Iuc voIu IuI...
GHEDRGHE BIne, Anco, I cum vreI, LrIeLe cum (I
vIne... Eu m-um IoLruL s pIec dIn suLuI sLu...
ANCA
(repede)
S pIecI?
GHEDRGHE Du... Eu Le Iubesc, Lu nu m po(I IubI... ce ur
semnu s muI sLuu uIcI degeubu?
ANCA
(LrIsL)
PIecI!
GHEDRGHE Du... umeu u cum sIm(IL... eu s m
sLpunesc nu pocI... I nu voI s m Iuc de buLjocur, s
m (Iu de urmeIe LuIe cu un nLru. (Ancu sL pe
gundurI.) Nu muI merge... s IIu prIeLen cu brbuLu-Lu,
cure nu-I om de IeIuI meu, numuI cu s Le pocI vedeu muI
des!... ELI o IemeIe... nu LIu cum s-(I zIc... |I-e drug s
LrIeLI cu un om cure se pourL cu LIne cu cu un cuIne, I
m goneLI pe mIne, cure Le Iubesc... BIne... ALuncII muI
bIne s nu Le muI vz de Ioc.
ANCA Cure vu s zIc, pIecI?... AdevruL?
GHEDRGHE Du...
ANCA Cund?
GHEDRGHE CuL s-ur puLeu muI curund... pesLe cuLevu zIIe.
ANCA Ru mI pure.
GHEDRGHE De ce?
ANCA De ce, de ne-ce, mI pure ru...
GHEDRGHE Duc nu m IubeLI?
ANCA Ce copII eLI?... Eu nu Le Iubesc pe LIne, dur Lu m
IubeLI pe mIne: nu n(eIegI Lu c muI dor o s-mI IIe muI
Iu urm mIe de LIne decuL (Ie de mIne...
GHEDRGHE ALunceu...
ANCA Ce?
GHEDRGHE VIno cu mIne.
ANCA Nu se pouLe.
GHEDRGHE PrIn urmure, eu ce s Iuc?
ANCA Tu... Lu s Le ducI, GIeorgIe, cu Dumnezeu; de
doruI meu s nu-(I pese... (pIunge.)
GHEDRGHE Anco, pIungI?
ANCA Du.
GHEDRGHE PenLru ce?
ANCA De prIsos s-(I spuI.
GHEDRGHE Duc pIungI...
ANCA S-(I vorbesc drepL, GIeorgIe: eu (I sunL cu muIL
duLoure (Ie... MuIL puLere mI-u duL prIeLeuguI Lu I
gunduI c un om uu de voInIc cu LIne m IubeLe...
GunduI c Lu uI II n sLure s IucI oduL -oduL o jerLI
mure penLru mIne eru sprIjInuI suIIeLuIuI meu umruL...
Duc Lu Le ducI, cum rmuI eu?
GHEDRGHE Ce jerLI? S-o Iuc.
ANCA Nu pocI ucumu... nu LIu... n-um ce s-(I spuI. (sL
un mInuL Iu gundurI.) GIeorgIe, duc m IubeLI muIL...
muIL... (scIImbund repede LonuI) du-Le ucumu de dormI
IInILIL I vIno muIne dImIneu( uIcI: DrugomIr pIeuc Iu
Lurg, puLem sLu muI muIL de vorb... Du-Le... NoupLe
bun.
GHEDRGHE NoupLe bun, Anco. (pIeuc spre Iund.)
ANCA
(upurLe)
PIeuc (eI d s Ius; cu gIusuI jumLuLe) GIeorgIe!
GHEDRGHE
(nLorcundu-se)
M-uI cIemuL?
ANCA Nu... (eI o prIveLe Iung, upoI vreu s pIece.) Bu du!
(eI se nLource Iur I cobour cu ueruI nLrebLor.)
GHEDRGHE De ce?
ANCA Nu prIcepI?
GHEDRGHE Nu.
ANCA
(cu muIL InLen(Ie)
...Tu n-uI sIm(IL, n-uI prIcepuL de Ioc c I eu Le Iubesc?
GHEDRGHE Tu... pe mIne?... AdevruL?
ANCA AdevruL... TrebuIe s-(I spuI, c nu muI pocI.
(IourLe voIubII.) GIeorgIe, DrugomIr o s vIe ucum
beuL... Cund se-nLource beuL, m-njur I se cuIc I
dourme dus de po(I LIu Iemne pe eI... VIno! De Iu LIne
dIn deuI se vede IereusLru usLu... obIonuI esLe ncIIs...
PundeLe: cund I vedeu Iumpu Iu ocIIuI obIonuIuI, vIno
degrub... Le uLepL!
GHEDRGHE M IubeLI?
ANCA Du, du' s nu uI(I c sunL nevusLu IuI DrugomIr...
duc moure eI sunL u Lu!... GIeorgIe, m-um juruL: cund o
cdeu u dInLuI IopuL de pmunL pe cocIuguI IuI, eu s
IIu n bru(eIe LuIe... AI prIcepuL?...
GHEDRGHE S-uLepL o vIu( nLreug...
ANCA
(scurL)
ELI un prosL! M-I II IubInd Lu, du' nu m-n(eIegI...
GundeLe-Le muI bIne Iu ce um vorbIL... Cum vezI IumInu,
vIno, s nu Le uLepL... Du-Le...
GHEDRGHE
(LrunsporLuL)
M duc... vIu... M IubeLI?
ANCA Du, du, Le Iubesc. (l strcne n brc(e cu putere,
cpoi i jcce tcnt prin jund i ncuie.)
1.q. SCINA IV
ANCA
(sIngur, prIvInd spre Iund)
GIeorgIe, GIeorgIe, ce pcuL Le mun pe LIne!... (cobour
nceLIneI Iu mus.) O II n sLure bIuLuI sLu uureI de
cuLe se Iuud? S vedem... Unde o II cuIneIe? u
curcIumu PopII... jouc cr(I I beu... S vIe Iur beuL, s
m njure I s m umenIn(e!... A vreu s LIu cuL o s
muI (Ie usLu!... MuIL, nu crez!... (uscuIL.) HuIu! VIne.. eI
esLe... (I Iu IucruI I sL Iu mus. - O bLuIe n ue. -
Ancu se rIdIc I sL un momenL.) Am ncuIuL... (nc o
bLuIe. Ancu merge Iu ue.) Acu-ucu! (descuIe.)
1.g. SCINA V
ANCA, ON
IDN
(IourLe obosIL I cum Lremurund)
Bun vremeu, nevusL.
ANCA MuI(umIm dumILuIe, om bun... Ce poILeLI?
IDN mI duI de muncure?
ANCA
(upurLe)
sLu nu-I dIn suL... e sLrIn. (Lure.) N-uvem de muncure,
omuIe... pIeuc.
IDN Du'... m IuI s dorm?... Ius-m s dorm...
ANCA
(upurLe)
E un om ru, e beuL, or ce? (Lure.) CuuL-(I de drum,
creLIne; (cum uspru) 'uIde!
IDN
(sIIos I uprundu-se cu de o IovILur Iu cup)
M duc... s nu m bu(I... s nu duI!
ANCA Dec! De ce s Le buL?... Du-Le snLos.
IDN
(vreu s pIece, I pIerde puLerIIe I se reuzIm de ue)
Nu muI pocI... (rugundu-se Irumos.) D-mI cevu s
mnunc, I-(I pomun... mI-e Ioume. (se Ius bInIor pe
IuvI(u dIn sLungu uII.)
ANCA I II boInuv?
IDN Nu.
ANCA Du' ce uI?
IDN MI-e Ioume... sunL osLenIL...
ANCA Du'... de unde vII dumneuLu?
IDN HeIe, de depurLe... Locmu' de Iu munLe.
ANCA $I ce vunL Le-u bLuL pe Iu noI?
IDN M-um rLcIL.
ANCA Du-ncoLro mergeuI?
IDN Nu LIu...
ANCA Cum s nu LII unde mergeuI?
IDN
(nceL I conIIden(IuI)
VezI c eu... sunL nebun...
ANCA Nebun?!
IDN HI!... Du' nu m-upuc LoLdeuunu... $I cund m
cIInuIeLe NecuruLuI, numu' vIne MuIcu DomnuIuI de
m scup... NecuruLuI mI-u poruncIL de dou orI s-mI
Iuc seumu sIngur... cu s-mI Iu suIIeLuI...
ANCA Srmune, cIne LIe ce pcuLe!...
IDN Du' MuIcu DomnuIuI nu m-u IsuL. (se ncIIn.)
ANCA $I dIn ce (I-u venIL?
IDN DIn bLuIe... $I cund m sperIu m-upuc, IIe pe pusLII
IocurI! $I, cund e s m-upuce, mI vIne nLuI cu grIje I cu
scurb I pe urm cu spuIm... I m urde. (uruL mouIeIe
cupuIuI.) Eu um o bub uIcI nunLru... Du-mI duI?
ANCA Ce?
IDN De muncure...
ANCA A! UILusem, uILu-Le-ur reIeIe! (merge Iu Lurub, LuIe
un codru de pune I I-I d.) Nu, omuIe.
IDN BoduprosLe!
ANCA VreI -un rucIIu?
IDN Duc-mI duI...
ANCA
(I d un (oI de rucIIu)
Du' cum s-u nLumpIuL s-(I vIe?... E de muIL?
IDN Vreo zece unI...
ANCA Zece unI... $I cIne Le-u bLuL?... De ce?
IDN Degeubu... Eu erum pdurur Iu CorbenI...
ANCA
(upurLe)
Pdurur Iu CorbenI!... (Lure.) CIne Le-u bLuL?
IDN u judecuL... c nu vreum s spuI.
ANCA
(cu nerbdure)
Ce?
IDN C de ce I-um omoruL...
ANCA OmoruL! (upurLe.) Doumne suse CIrIsLouse! CIne e
omuI sLu? (cu Leum c-u uIIuL udevruI.) Te cIeum...
on...
IDN
(dund dIn cup)
on m cIeum.
ANCA $I zIce c-uI omoruL pe...
IDN ... Pe DumILru CIrezuruI...
ANCA
(upurLe)
Cum u ujuns omuI sLu uIcI?... Tu, MuIcu DomnuIuI! -uI
IosL cIuz; Lu I-uI purLuL pe cI necunoscuLe I mI I-uI
LrImes uIcI cu s rIdIce dIn cuIeu IoLrurII meIe
ndoIuIu...
IDN
(mo(Ind)
Acu mI-e somn... (uscuIL cu de depurLe.) De ce urI
cuIneIe?
ANCA Nu urI nIcI un cuIne.
IDN AscuIL...
ANCA
(upurLe)
AIureuz. (Lure.) oune, vreI s Le cuIcI?
IDN Du.
ANCA ScouI. (I ujuL s se rIdIce.) VIno cu mIne... 'AIde
p-uIcI. (I duce de muInI nceLIneI spre sLungu, pIunuI
nLuI.)
IDN Cund urI cuIneIe, moure cInevu... (ovIe, eu I
sprIjIneLe.)
ANCA nceLIneI...
IDN Tu LII cIne o s mour... O s mour on?... Duc on
moure, scup de drucuI?... (se opreLe, Iuce o grImus de
durere I pune munu Iu cup.) M doure! (AmundoI Ies
nceL.)
1.6. SCINA VI
GHEORGHE, ANCA
GHEDRGHE
(InLr repede dIn Iund)
Anco! (venInd spre sLungu) Anco!
ANCA
(venInd dIn sLungu)
GIeorgIe! (repede.) Ce cuu(I? Ce vreI? Nu (I-um spus s nu
vII pun nu (I-oI Iuce semn? |I-um IcuL semn? VreI s
deu DrugomIr pesLe LIne uIcI?... PIeuc, du-Le I nu muI
venI pun nu Le cIem...
GHEDRGHE SLuI s-(I spuI... Am venIL s-(I uduc o vesLe
bun...
ANCA Ce vesLe bun?
GHEDRGHE VIu de Iu curcIumu PopII. DrugomIr e LoL
ucoIo... E buL... A jucuL cr(I, u pIerduL I-u IcuL cInsLe
Iu Lo(I... E ucoIo popu, noLuruI, prImuruI, sunL Lo(I n
oduIe...
ANCA AsLu (I-e vesLeu u bun?
GHEDRGHE SLuI... DrugomIr pIeuc pun-n zIu.
ANCA EI! Merge Iu Lurg.
GHEDRGHE Nu... pIeuc, nu se muI nLource.
ANCA Ce?
GHEDRGHE Te Ius... se duce n Iume!
ANCA Cum! (upurLe.) Nu crez eu usLu.
GHEDRGHE Anco...
ANCA 'AIdu-de! MuI sunL I eu p-uIcI.
GHEDRGHE Nu-(I pure bIne? N-uI zIs c m IubeLI?
ANCA EI du! $-upoI... duc Le Iubesc?
GHEDRGHE Cund brbuLuI I prseLe nevusLu, eu ure
drepL, dup Iege, s se despur( de eI I s Iu pe cIne-I
pIuce.
ANCA
(ImpucIenLuL)
Ce vorbeLI prosLII. Cum o s pIece DrugomIr? Unde s
pIece?
GHEDRGHE N-u spus unde, dur I Iu zIuu bun de Iu
Lo(I... zu! Pun n zIu se porneLe...
ANCA Om vedeu... (upurLe.) Au? (sL pe gundurI.)
GHEDRGHE u ce Le gundeLI?
ANCA GIeorgIe, uILe-Le Iu mIne bIne! ELI Lu brbuL n
LouL IIreu, orI eLI un om uureI?... M pocI eu ncrede
n LIne? ucI ce (I-oI zIce eu?
GHEDRGHE uc.
ANCA Dur duc nu IucI?
GHEDRGHE Spune ce, s Iuc!
ANCA BIne... S vedem ce-(I pouLe drugosLeu: du-Le I orIce
s-ur nLumpIu, pun nu vezI semnuI, nu Le mIcu.
(GIeorgIe Iuce o mIcure.) r vorb muIL, pIeuc. (I
mpInge spre Iund.)
GHEDRGHE Anco!
ANCA Du-Le.
GHEDRGHE M IubeLI?
ANCA
(IourLe ImpucIenLuL)
Du, du' du-Le. (I mpInge uIur.) S nu Le nLuIneLI cu eI...
Iu seumu. (ncIIde.)
1.,. SCINA VII
ANCA
(sIngur, cobour Iu uu dIn sLungu I uscuIL; o
descIIde bInIor I se uIL nunLru; Lrece upoI I ude Iu
mus)
Vreu s pIece... Ce s Iuc?... S m duc I s sLrIg n guru
mure... s duu pe vInovuLuI udevruL pe munu
judecLorIIor I s scup pe nevInovuL... Dur dovudu?
BnuIuIu meu. Dur ce dovud o s IIe usLu duc eI o
LgduI?... u sLuI... Cure vu s zIc eI muI ure un un s o
duc cu IrIcu n sun... unuI sLu o s umbIe Iugur, I pesLe
un un I pouLe spune sIngur IupLu, I... s-u IsprvIL... S
rmuIe nepedepsIL... Au e Iegeu, bIne; dur eu pocI s-I
Ius uu?... Nu... nu se pouLe. (puuz.) NebunuI sLu LoL e
osundIL o duL... PenLru un pcuL, dou orI zece, un om
LoL cu o vIu( pILeLe... $I Ir uIL vIn nou, nebunuI
LoL ure s IIe prIns pun Iu urm I nLors ucoIo de unde u
IugIL... (puuz.) $I duc e vorbu, ce esLe muI bIne penLru
un nebun? S-I Lurusc vIu(u prIbeug I cIInuIL, Ir
udposL, Ir o zdreun( pe eI, Ir Irun, orI s LrIusc
Iu ncIIsoure mbrcuL, IrnIL I ngrIjIL Iu vreme I
udposLIL?... S IIe sIobod e muI bIne? S se bucure de
IumInu soureIuI n bunvoIe?... Dur e nebun... MuI ure
nebunuI bunvoIe?... umInu soureIuI Ir IumInu
mIn(II... O s-I (Ie IumInu soureIuI sIngur Iurnu de cuId,
orI de Ioume vuru? O s gseusc orI nu un suIIeL de
creLIn s-I mIIuIusc cu o Irum de puIne.... o s
degere, or o s se couc LouL zIucu, nemuncuL, gonIL de
IIpsu IuI de voIe, I seuru o s udourm de Ioume pe
pmunLuI goI. Au-uu... IocuI IuI e Iu ocn... Dumnezeu,
cIne LIe penLru ce pcuLe, I-u uruncuL n prpusLIe, dur u
IosL I bun I I-u IuuL mInLeu cu cure s-I judece
LIcIoIu: I-u duL greuLuLeu... dur I-u IuuL cumpnu! (sL
pe gundurI.)
1.S. SCINA VIII
ANCA, DRAGOMR
DRAGDMIR
(InLr I se opreLe n prug, e puIId I cum ume(IL)
Anco!... Anco!
ANCA
(LresrInd)
AI venIL? (se scouI.)
DRAGDMIR Du... (I pure ru? Duc (I pure ru... m duc
Iur... (ovIe.)
ANCA Nu-mI pure ru c-uI venIL, mI pure ru c-uI venIL Iur
beuL.
DRAGDMIR AsLu uu e... sunL... ce e drepL sunL cum beuL...
Am buL... dur de necuz um buL. (oILeuz.) Du, s LII
Lu... numuI de necuzuI Lu!
ANCA De ce uI buL nu LIu, LIu c eLI beuL... cuIc-Le.
DRAGDMIR Nu voI s m cuIc... Am de vorb cu LIne...
ANCA us' c muI vorbIm muIne dImIneu(, ucumu nu po(I
vorbI...
DRAGDMIR Bu pocI... D-mI s beuu.
ANCA ToL muI vreI?
DRAGDMIR ToL muI vreuu... Adu vIn I s sLuI uIcI, c um
s vorbesc cu LIne. (eI sL Iu mus, eu I uduce o cun cu
vIn.)
ANCA Nu... s-(I Lreuc necuzuI.
DRAGDMIR
(rIdIc Iu gur cunu I se opreLe)
Tu! (runjeLe Iu eu) Lu, n-uuzI?... De ce vreI Lu s m
oLrveLI pe mIne?
ANCA ELI nebun, vuI de cupuI Lu! Du' de ce s Le
oLrvesc?
DRAGDMIR Cu s scupI de mIne, LIu eu!... $I s LrIeLI cu
uILuI... PouLe c uI pus ocIII pe GIeorgIe, nv(LoruI...
Am cum mIrosIL eu cevu... (runjInd.) VuI de voI!... V puI
cupuI Iu umundoI! (uduce cunu Iu gur I Iur se opreLe.)
ANCA VorbeLI uIureu...
DRAGDMIR S m oLrveLI, 'uI? (I d cunu I uspru.) Nu
IcI! Beu Lu nLuI... s Le vz eu c beI.
ANCA
(Iu cunu, beu I I-o d nupoI)
Nu.
DRAGDMIR Tu, Anco, spune drepL, ce gundeLI Lu de
mIne?
ANCA
(Iuundu-I IucruI)
BIne gundesc.
DRAGDMIR BIne?... BIne s IIe... us-o ncurcuL...
(puuz.)
ANCA Abu, DrugomIre, cund pIecI Lu?
DRAGDMIR Unde s pIec?
ANCA n Iume... LIu eu unde? Am uuzIL c vreI s m IuI
I s Le ducI ncoLro I vedeu cu ocIII...
DRAGDMIR CIne (I-u spus?
ANCA Ce-(I pus... De ce, DrugomIre?...
DRAGDMIR PenLru c nu LrIesc bIne cu LIne... nu m
IubeLI... Lu nu-mI eLI nevusL, mI eLI vrjmu... penLru
c Lu m-uI nenorocIL pe mIne...
ANCA Eu? A vreu s LIu I eu cum.
DRAGDMIR Du, Lu... Duc nu Le cunoLeum pe LIne, eu eru
s IIu uILIeI de om... (beu I oILeuz.) HeIe! Ce om eru s
IIu eu... Dur s-u dus... ucu e degeubu... Ius-o ncurcuL!
ANCA $I vreI s m IuI?
DRAGDMIR Du, numuI cuLvu vreme... s vezI cum (I esLe
I Ir mIne... (beu.) AscuIL IcI Iu mIne... unde (I-e
gunduI?... Eu um o duruver depurLe... LrebuIe s pIec
muIne dImIneu(... Tu... III cumInLe... sLuI ucus I m-
uLeupL. S nu deu drucuI!... C Le LuI!...
ANCA O s zboveLI muIL?
DRAGDMIR O Iun, dou, LreI, muI muIL... un un, nu LIu...
ANCA Dur uI s vII nupoI?
DRAGDMIR IreLe c vIu... Tu uI s IeI cu nscrIs de Iu
Popu, -s-mI uducI umInLe s-(I duu nscrIsuI - cIncI suLe
de IeI... HunuI po(I s-I duI cu cIIrIre; LoL Popu vreu s-I
Iu... $I(u de sub ur po(I s-o vInzI... ScundurIIe de Iu deuI
o s Ie uduc pesLe cuLevu zIIe... muI uI s muI pILeLI
vreo LreIzecI I cIncI de IeI... s Ie vInzI; po(I upucu pe eIe
pun Iu o suL de IeI.
ANCA
(dup ce I-u uscuILuL cu rbdure, cILInund mereu dIn
cup)
AoIeu, DrugomIre!
DRAGDMIR Ce?
ANCA S muI crez eu c uI s Le nLorcI? Eu nu vz c-(I IucI
udIuLu? (se scouI.) DrugomIre, Lu n-uI s pIecI... Cum se
pouLe unu cu usLu! S-(I IuI Lu cusu Lu I s IugI uu n
Iume... De ce? AI scpLuL I mergI s sIugreLI unde nu
Le cunouLe nImenI?
DRAGDMIR A!
ANCA OrI Le-u urs IocuI I mergI s cuu(I udposL n uIL
purLe?
DRAGDMIR Nu!
ANCA ALuncI uI IcuL pouLe vreo IupL reu I (I-e Leum de
rspundere, de pIecI uu n sLrInL(I de Iu LIne I de Iu
uI LI...
DRAGDMIR Dec!
ANCA C cIne Iuge uu? CIne I prseLe uu cusu I IocuI,
Lum-nIsum I-I Iu Iumeu n cup?... Dour oumenII
dezndjduI(I, or IcLorII de reIe, or... nebunII.
DRAGDMIR
(beu I runjeLe)
NebunII...
ANCA DezndjduIL n-uI de ce s III, c sIuvu DomnuIuI, uI
dup ce beu up... upLe reIe zIcI c n-uI IcuL, c Lu LII
I Dumnezeu ce sL pe cugeLuI Lu... ALuncI, Doumne
IurL-m, I II nebun!
DRAGDMIR
(uceIuII Ioc)
MuI LII? OI II...
ANCA De usLu s nu ruzI... eLI Lu nI(eI cum (IcnIL... udIc,
ce nI(eI! ELI bIne de LoL; de muIL (I-uI pIerduL srILu...
(DrugomIr uscuIL nervos.) NoupLeu vIsezI uruL I suI dIn
somn mereu... |I-e IrIc s dormI cu Iumpu sLIns... MuI-
nuInLe, unde se nLumpIu Iu LIne s Le mbe(I!... Acumu I
beI mIn(IIe dInLr-un (oI de rucIIu... MuI-nuInLe m sIIeuI
Lu s Iuc pomun I s (Iu sorouceIe de suIIeLuI IuI Du-
mILru (DrugomIr mIcure) -bu c (I-u IosL prIeLen bun, bu
c e pcuL c s-u prpdIL uu om de omenIe! - Ajun-
sesem s m mIr eu de LIne, cum Lu brbuLuI meu s nu
m IuI o cIIp mcur s-mI uIL de brbuLu-meu I
dInLuI... De Iu o vreme ncouce, uILu -uILu: ducu pomen-
esc cuL de rur de eI, Le-upuc uILe uIeu... Tu n-uI bguL de
seum ce-uI IcuL udIneuorI?
DRAGDMIR Cund udIneuorI?
ANCA AdIneuorI, cund cILeu GIeorgIe.
DRAGDMIR EI?
ANCA VorbeLII nILe vorbe... de nu Le-ur cunouLe omuI ur
crede...
DRAGDMIR Ce vorbe? Ce-um zIs?
ANCA Ce nu se cude s vorbeLI... ncuI Iu buLur, cuIeu-
vuIeu... e omuI cu mInLeu mpIenjenIL... Dur eruI
Lreuz...
DRAGDMIR EI! Ce-um vorbIL?
ANCA MI-uI zIs s-(I spuI ce crez eu de LIne, c Lu uI omoruL
pe DumILru... I GIeorgIe eru de Iu(...
DRAGDMIR $I Lu ce-uI rspuns?
ANCA |I-um rspuns cu LoLdeuunu... c eLI nebun.
DRAGDMIR
(ncrunLuL)
Nebun!...
ANCA UILe, vezI... um IuuL seumu c nu-(I pIuce de Ioc s-
uuzI vorbu usLu. Ce s IIe cu LIne, DrugomIre? Eu gundesc
c-o II vreun pcuL... S Le spovedeLI... s Le grIjeLI...
DRAGDMIR Ce, um s mor?
ANCA Nu se spovedeLe omuI numuI cund ure s mour...
DRAGDMIR
(IndIspus)
M-oI spovedI uIL duL, n-um vreme ucumu.
ANCA Cund?
DRAGDMIR Cund m-oI nLource...
ANCA Duc L-eI muI nLource...
DRAGDMIR EI, uu! Duc m-oI muI nLource... (se rIdIc
ume(IL) m-oI spovedI... EI, -upoI ce? Au e vIu(u omuIuI!
Pe Lo(I drucuI I ncuIec... Lo(I o s mour, Lo(I! $I eu o s
mor... I Lu o s morI, I GIeorgIe I Lo(I... pe rund, pe
rund, cu Iu mour. (se uIL Iung unuI Iu uILuI.) Tu, IemeIe,
Lu eLI IspILu... Anco! Anco! (I Iuce ovInd semn s vIe
dup eI.) 'AIde!... 'AIde, Lu, n-uuzI?... MuInI dImIneu(
pIec... Tu! De ce nu m IubeLI Lu pe mIne? (o upuc.)
ANCA
(vrund s-I deprLeze)
us-m...
DRAGDMIR Nu Le Ius... (o (Ine cu d-u sIIu.)
ANCA
(IIxundu-I)
Abu, DrugomIre, (II Lu mInLe uIuILIerI Iu pomun - c uILuI
s Le nLreb - cund u venIL rezervIsLuI Iu, de ce uI IugIL?
DRAGDMIR
(o Ius I o mpInge uor ncoIo)
Cure rezervIsL?
ANCA Iu de semnu grozuv cu DumILru...
DRAGDMIR Tu LII cure e Iu. (se nLource spre mus.)
ANCA
(dup o puuz)
ZIcI c pIecI dIs-de-dImIneu(?
DRAGDMIR
(posomoruL)
Du... pIec...
ANCA ALuncI, cuIc-Le... uI I buL... e uproupe de mIezuI
nop(II...
DRAGDMIR
(beu ce u muI rmus n cun)
M duc! (pIeuc spre uu odII IuI, Iu sLungu, pIunuI uI
doIIeu.) SunL beuL...
ANCA Crez... (urmundu-I nceL.) Du-Le de Le odIIneLe...
(subIInIInd) I...
DRAGDMIR
(dIn pruguI uII)
$I... ce?
ANCA ncIIn-Le... s nu muI vIsezI uruL.
DRAGDMIR BIne! (Iese n sLungu. Ancu se uIL dIn ue n
oduIe.)
ANCA Au... DormI ucumu. (ncIIde uu I uscuIL, Lrece
upoI I uscuIL Iu uu ceuIuIL, upoI cobour.) ncIIn-Le,
DrugomIre, c se upropIe ceusuI!
(CorLInu)
. ACTLL II
.1. SCINA I
ANCA
(sIngur Iu mus)
S cIem pe GIeorgIe I s-I puI s-I sIrume cupuI... s
sLuu s m spovedesc IuI GIeorgIe cu de-umnunLuI...
Am eu vreme de usLu ucumu?... PocI s-I urL IuI uu de
scurL I n prIp cum s-u sLrecuruL I s-u nIruL ndeIung,
nceL-nceL, bnuIuI cu bnuIuI n suIIeLuI meu, pun
s se nrdcIneze credIn(u usLu... c DrugomIr e
vInovuL?... S-mI pIerz noupLe cu vorbe... Dur GIeorgIe
pouLe s nu vreu, or s nu IIe n sLure s Iuc uu IupL...
Cum e bIuLuI uureI, m-oI cI c I-oI II spus... (puuz.)
Nu... N-um nevoIe de ujuLor... S m gundesc muI bIne...
CIne n-o s creuz c LoL nebunuI IugIL de Iu ocn u
omoruL I pe DrugomIr?... (puuz.) Du' de ce s-mI Iuc
pcuL I s muI sLrgnesc pe nevInovuL?... Aseur, Iu
curcIum, DrugomIr Ie-u spus Iu Lo(I c pIeuc-n Iume.
Am desLuI rguz pun Iu zIu s-I Lursc I s-I urunc n
pu(; u pIecuL, s-u dus... nu muI vIne uzI, nu muI vIne
muIne, o Iun, un un, nu muI vIne de Ioc... M-u prsIL!...
(puuz.) S-u IoLruL... (se scouI, merge Iu Lurub I Iu o
burd, upoI cobour nceL.) AdIc s IIe greu Iucru?...
Dourme beuL. Un urIu dourme... dourme I cugeLuI IuI I
puLereu IuI I voIu IuI; vIu(u IuI urde nceL I domoI, cum
urde Iumunureu Ir s vreu s urz... O IemeIe sIub, un
copII Iruged, IoLrure numuI s uIb, pouLe s suIIe o
duL... -o sLInge... (se jouc cu burdu, cIopIInd bInIor pe
mucIIu mesII; n sLungu s-uud gemeLeIe nebunuIuI; eu se
LrezeLe dIn gundurI I uscuIL.) NebunuI... S-u
deLepLuL... o s-I deLepLe I pe eI... Ce s Iuc? S-I
Lrsnesc n somn!... S mour Ir s LIe c moure, Ir
s vuz c eu I Iovesc, Ir s-I uduc umInLe de Du-
mILru... Duc n-o vezI c vIne, uIu nu muI e mourLe! Nu,
nu vreuu n somn: uLuncI ur II purc ur dormI mereu...
Du... s-I deLepL nLuI: s LIe c-I vIne mourLeu, de Iu
cIne I de ce... (pune burdu pe Lurub I porneLe spre uu
IuI DrugomIr, Iuce cu(Ivu puI I se opreLe; uu de Iu
DrugomIr se descIIde, eI upure IourLe LurburuL.)
.. SCINA II
ANCA, DRAGOMR
DRAGDMIR
(sperIuL)
Anco!
ANCA
(upurLe)
EI!
DRAGDMIR Anco, um vIsuL uruL... m doure munu!
ANCA AIurezI... Le doure munu dIn vIs...
DRAGDMIR M njungIIe unde um semnuI de mucLur.
ANCA $ezI jos... LremurI. (eI ude.) De unde uI Lu
mucLuru uIu Iu mun, DrugomIre?
DRAGDMIR De muIL.
ANCA BIne, de muIL; dur de unde?... N-uuzI?
DRAGDMIR M-u bLuL cund erum copII I m-u mucuL un-
uI pe cure I LrunLIsem...
ANCA De ce nu vreI Lu s-mI spuI ce uI pe suIIeL? Eu vz c
Lu nu eLI n LouLe uIe LuIe... Tu uI un gIImpe n cugeLuI
Lu... DesLInuIeLe-Le mIe.
DRAGDMIR |Ie?
ANCA Du, mIe: (DrugomIr mIc dIn cup neguLIv) spune I
Le uureuz; duc uI duce-o muIL uu, o s nnebuneLI...
DRAGDMIR S nnebunesc!
ANCA Du... Ce uI vIsuL?
DRAGDMIR Un cup de morL... cu dIn(II murI... vreu s m
muce... m doure...
ANCA Te doure c nu vreI s spuI, Le doure c nu Le
IoLrLI s spurgI bubu I s-uruncI ruLuLeu uIur...
(puuz - se upropIe bInIor de eI I-I upuc pe dup guL.)
u uscuIL, DrugomIre... udIc ce ur II, cum sLm noI uIcI
umundoI, s Le pomeneLI cu DumILru (eI Iuce o mIcure)
c InLr bInIor pe ue... uILe pe coIo... (uruL n Iund) s-
I vezI c vIne, cum eru eI nuIL I voInIc, I se ueuz
Irumos coIeu Iu mus n Iu(u Lu: "EI, bun seuru, IruLe
DrugomIre... Ce muI IucI? MuI I uducI Lu umInLe de
mIne?..." (DrugomIr se zgurceLe pe scuun I s-upuc de
mus; eu I Iu repede cupuI n muInI I ceurc s I-I
nLourc cu d-u sIIu spre Iund.) u uILe coIo... coIo...
ucL-I... IucL-I!... VIno, vIno, DumILre!... (vreu s-I
nLourc cu LouL puLereu.) CI uILe-Le!...
DRAGDMIR
(smucIndu-se)
us-m!... (se scouI; s-uude (Ipund nebunuI; DrugomIr se
nLource spre sLungu; uIL (IpeL.)
ANCA AscuIL... (DrugomIr I nLource prIvIrIIe de Iu
sLungu, eu se repede uproupe de eI I, jucund spuImu,
opLIL.) DrugomIre! (I smuceLe I-I nLource n Ioc cu
Iu(u spre sLungu; eI d cu ocIII de nebun, scouLe un
sLrIgL necuL I rmune ncremenIL.) UILe-I... $LII cIne e?
E nebunuI cure u scpuL de Iu ocn...
DRAGDMIR on! (cude zdrobIL pe scuun.)
ANCA EI!
.. SCINA III
DRAGOMR, ANCA, ON
IDN
(cobour Lremurund)
MI-e Ioume... mI duI s mnunc?
ANCA
(IuI DrugomIr nceL)
TrebuIe s-I oprIm uIcI pun muIne... (merge Iu Lurub, Iu
puIne, o cun de rucIIu I (oIurI I Ie uduce pe mus.)
$ezI coIeu, oune...
IDN $ez. (ude sIIos n Iu(u IuI DrugomIr, cure se d nupoI
cu scuunuI.)
ANCA
(dundu-I s beu)
Cum e Iu ocn, oune?
IDN BoduprosLe... e bIne. (Iu nLrebrIIe eI, on rspunde
IuI DrugomIr.)
ANCA $I cum uI IugIL de ucoIo?
IDN
(cu IIumInuL)
VezI c s-u pogoruL MuIcu DomnuIuI Iu mIne I zIce: pe
cum c, oune, cund I ujunge Iu IunLun sub deuI, o s-(I
Ius nuInLe cIne s Le uduc Iu mIne, I s vII negreIL...
s vII, c eu Le scup de Lo(I dumunII LI, I o s-(I IIe
bIne, c eu, MuIcu DomnuIuI, o s puI sLuvII nLre LIne I
reIe: reIeIe s nu muI pouL Lrece Iu LIne, I nIcI Lu s nu
muI poL Lrece Iu eIe... (sImpIu.) Au...
ANCA EI?...
IDN Pe urm, vere, m-um dus Iu IunLunu de sub deuI I um
pus donI(eIe jos... EI! Eru Irumos I cuId... I eru pdureu
sIngur... dour nLr-o LuI IIuIeru de depurLe o mIerI...
Numu', dInspre purLeu deuIuIuI, IucL c-mI Iese nuInLe
o veverI(, - vezI, o LrImIsese MuIcu DomnuIuI! - SLu n
Iu(u meu n dou Iube I se uILu Iu mIne drepL cu ocIII eI
mILILeI I guIbenI. Eu um duL s-o prInz, cund coIo eu...
(uL! A srIL p-o cruc sub(Ire de uIun: ucu se ncovoIu
crucu I s-upIecu cu eu pun Iu pmunL, ucu se rIdIcu, ucu
se rIdIcu, ucu se upIecu. Eu dup eu, eu Iur nuInLeu meu,
n dou Iube, se uILu Iu mIne... I scIIpeu ocIII, vere, de
purc eru dou scIInLeI I m cIemu Iuc-uu... (Iuce ges-
LuI.) Am umbIuL o zI nLreug: Iu urm u pIerIL I um
rmus rLcIL... Du' ucumu o s m duc nupoI ucus.
ANCA Unde ucus?
IDN u ocn.
DRAGDMIR AI scpuL I vreI s Le ducI sIngur nupoI?
ANCA Du' de ce Le-u ncIIs pe LIne, oune?
IDN PenLru c um omoruL pe DumILru.
DRAGDMIR Du' Lu I-uI omoruL?
IDN Eu.
ANCA Bu nu Lu.
IDN Bu eu... uIeuuu I LuLunuI I umnuruI IuI eru Iu mIne.
DRAGDMIR EI, -upoI? Duc s-o gsI IuIeuuu I LuLunuI I
umnuruI Lu Iu mIne, se cIeum c Le-um omoruL, 'uI?
IDN
(nen(eIegund bIne)
E!...
ANCA AscuIL-I pe eI, oune, Lu sLuI degeubu ncIIs.
IDN
(d dIn cup)
HI!
DRAGDMIR $I o s scupI curund de ucoIo... PesLe un un...
(se opreLe prIvInd bnuILor Iu Ancu; eu Iuce o mIcure
de InLeIIgen(, Lrece Iu Lurub, d-ucoIo n ceIur I uscuIL
prIn ue, pe cure u IsuL-o crpuL.)
IDN MuI um unsprece unI.
DRAGDMIR Bu unuI.
IDN Bu unsprece...
DRAGDMIR
(ImpucIenLuL s-upropIe de on I conIIden(IuI, dup ce
u uruncuL o cuLLur de jur mprejur)
Ducu muIne, poImuIne, o IeI un om -o zIce: du(I-I drumuI
IuI on, c nu esLe eI vInovuL, e uILcInevu...
IDN AILcInevu... EI! Au u IcuL unuI de Iu noI de Iu ocn...
om mIIos, vere, Dumnezeu s-I mIIuIusc...
DRAGDMIR
(urmundu-I jocuI)
us-m s-(I spuI... E uILcInevu: on u IosL un prosL, I-u Iu-
uL dIn buzunur IuIeuuu I LuLunuI; dur cund I Ie-u IuuL,
DumILru eru morL...
IDN Bu nu...
DRAGDMIR Bu eru morL... cu Iu(u Iu pmunL...
IDN Bu nu, eru LrunLIL pe spuLe (Ancu mIcure) I u descIIs
ocIII Iu mIne...
DRAGDMIR Ce!
ANCA
(cobour repede Iu mus)
$-upoI?
IDN ApoI I-u podIdIL sungeIe pe nus I pe gur -u murIL...
(mnunc. Ancu I Lerge ocIII I se uIL Iu DrugomIr.)
DRAGDMIR
(rsLIL Iu eu)
Ce Le uI(I Iu mIne uu? (eu upIeuc prIvIrIIe; eI muI uspru.)
UILe-Le Iu mIne! (buLe cu pumnuI n mus; on Lresure;
IourLe unImuL, cLr on.) Cund I-uI gsIL n pdure?
IDN
(se scouI sperIuL I ncepe s Lremure)
SpuI, s nu m IoveLI, s nu m bu(I!...
DRAGDMIR CIne Le buLe?... ezI jos... (on ude nIrIcouL.)
PenLru ce s Le buL?
IDN PenLru c um omoruL pe DumILru...
ANCA
(coborund)
CreLInuI IuI Dumnezeu, n(eIege c nu Lu.
IDN
(cLr DrugomIr)
Nu eu... du' cIne? (DrugomIr (uIneLe.)
ANCA Spune cIne, DrugomIre.
DRAGDMIR
(IIerbund)
Nu Le-umesLecu Lu n vorb!... us-ne-n puce!... Nu LIu...
(beu cu seLe.)
ANCA
(IourLe sImpIu)
VreI s-(I spuI eu, oune?... UILe cIne. (uruL pe DrugomIr;
ucesLu Iuce o mIcure vIoIenL.) UILe, oune, vezI Lu? sLu
u omoruL pe DumILru. (IuI DrugomIr.) ZI Lu c nu-I uu!...
(on se scouI, ncepe s ruz pe-nIunduLe I s ocIeusc
pe DrugomIr.)
DRAGDMIR
(beu pun-n Iund, LrunLeLe pe mus cunu, cure se Iuce
(ndrI, I se scouI)
SunL prosL eu c sLuu Iu vorb cu doI nebunI!
ANCA DoI nebunI!
DRAGDMIR
(umenIn(Lor)
Tu, IemeIe!... (ncrunLuL, porneLe spre eu, cure s-u reLrus Iu
Lurub.)
IDN
(d un rcneL I se npusLeLe usupru IuI DrugomIr
LIndu-I drumuI; I upuc de guL I-I nvurLeLe n Ioc)
SLuI ucI!... De ce I-uI ucIs, m, pe creLIn? (Ancu dIn Iund
urmreLe cu LoL InLeresuI jocuI Ior.)
DRAGDMIR
(IupLund, necuL)
us-m, nebunuIe!
IDN
(crescendo)
ALuncI, ducu I-uI omoruL Lu, pe mIne de ce m-u ncIIs,
m?... De ce m-u cIInuIL? De ce m-u IovIL n cup? De ce?
(I zguduIe I-I mpInge depurLe n Iu( Iung mus;
DrugomIr puIId cude guIuInd pe un scuun...) Duc Lu eLI
vInovuL (obIdIndu-se LrepLuL I urLundu-I mouIeIe cup-
uIuI) De ce mI-u IcuL mIe bub uIcI nunLru? (se vuIL.)
M doure!... M doure!...
DRAGDMIR
(se rIdIc pe IurI de pe scuun I Iuce un pus)
Cum s scup?
IDN
(oprIndu-se dIn pIuns I repezIndu-se)
SLuI ucI! (I upuc de guL.)
DRAGDMIR Anco, mI-u sLIns puLerIIe!
IDN
(crescendo)
Tu... eLI drucuI!... Ducu Lu eLI drucuI, de ce nu Le ducI s
sLuI n buILu unde Le-u gonIL MuIcu DomnuIuI?... Or de ce
nu mergI pe pusLII IocurI? Or de ce nu Le nLorcI n Iun-
duI IuduIuI?... De ce? (I pune n genuncII.)
DRAGDMIR M-u rpus!
IDN De ce s m cIInuIeLI Lu pe mIne? (I Ius un momenL
I-I prIveLe runjInd sIbuLIc.) MI!... esLe Iu noI o ocn
prsIL... n Iund e o buIL neugr... Duc uruncI o
pIuLr-n Iund, numu', de depurLe, dIn InImu pmunLuIuI,
ncepe s uue, I uue LoL mereu, I Locm-u douu zI Luce,
cund zIce MuIcu DomnuIuI: desLuI!... AcoIo LrebuIe s vII
Lu cu mIne... s Le Iuu de guL (I nIu() s Le rIdIc I s Le
urunc n IunduI bI(II... uu!... HuIde. (urIund.) HuIde!...
(I LurLe; DrugomIr se zbuLe.)
ANCA
(upurLe)
I omour... nu LrebuIe!... (pune munu pe burd.)
DRAGDMIR SI, Anco!
IDN
(I LurLe)
IuIde! Nu urIu, cuIne!
ANCA
(uIergund n Iu(u IuI on, cu burdu rIdIcuL)
NebunuIe! (I crp cupuI!
IDN
(Lresure, Ius pe DrugomIr I se d Iu o purLe sIIos)
Nu eI?... N-uI zIs Lu?... Tu uI zIs. (se reLruge spre Iund.)
ANCA
(ujuLund pe DrugomIr s se rIdIce)
ScouI!...
IDN
(deprLundu-se)
ALuncI, m duc. (Iese repede n Iund.)
ANCA
(dup ce u rIdIcuL pe DrugomIr, cure se uuz obosIL Iu
mus I uILundu-se n LouLe pr(IIe)
DrugomIre, s-u dus!
DRAGDMIR S-u dus?
ANCA Se duce-n suL... TrebuIe s-I nLourcem nupoI I s-I
(Inem ucI pun vedem ce e de IcuL... 'AIde dup eI!
DRAGDMIR Nu merg...
ANCA uge! N-o s-I muI ujungem...
DRAGDMIR Du-Le Lu.
ANCA
(suIe I prIvInd cLre eI, upurLe)
ALeupL Lu! D-ubIu u-ncepuL!... (Iese n Iug prIn Iund.)
.q. SCINA IV
DRAGOMR sIngur, upoI ON
DRAGDMIR N-o s-I muI pouL ujunge... I cIIur s-I
ujung, ce IoIos! Purc-o s uIb eu desLuI puLere s se
IupLe cu nebunuI... A puLuL IemeIu s m vunz... ucu ur
vreu s m scupe, dur n-o s pouL... on o s spuIe...
nc un un... PenLru un un, s pIerz vIu(u nLreug!...
PenLru un un! A! Cund n-ure omuI noroc! (I upuc cu
muInIIe cupuI. - on u upruL Iu vorbeIe dIn urm,
cobour I pune munu pe umruI IuI DrugomIr; ucesLu se
scouI I rmune cu LrsnIL.) Anco!
IDN A LrecuL pe Iung mIne ucumu... erum pe IuvI(; s-u
dus ncoIo Iu vuIe... MI-e Ioume, d-mI s mnunc.
(ude.) $ezI I Lu. (beu.) Beu I Lu. (DrugomIr se supune; -
dup o puuz Iung.) E unuI Iu noI Iu ocn... Ce om bun,
vere! Cum m mIIuIeLe eI pe mIne: mnunc numuI cuLe
o IrImI( I LuInuI IuI mI-I d mIe! Iu u IosL ucIs pe
LuL-su, I-I bguse pe IruLe-su Iu ocn... Pe urm, vezI
ce I-u nv(uL pe eI MuIcu DomnuIuI, s vIe Iu ocn I s
spuIe: eu um rpus pe LuIcu, IuI neIcu s-I du(I drumuI, c
nu e vInovuL... (sImpIu.) uc-uu.
DRAGDMIR
(dIn ce n ce muI mIcuL)
$I...
IDN $I I-u duL drumuI IuI Ir(InI-su I I-u ncIIs pe eI.
DRAGDMIR Pe eI...
IDN D-upI!... nLr-un LurzIu dup uIu, u uIIuL eI c Ir(InI-
su umbI s mour, I s-u ruguL s-I Iuse de Iu ocn s
meurg ucus cu soIdu(I numuI penLru LreI zIIe, c zIce
c: ce-um uvuL eu cu LuIcu uIu u IosL uIL socoLeuI; dur
nu voI s pIece uIde neIcu pun nu m-o IerLu...
DRAGDMIR $I I-u IerLuL?
IDN Du' de unde!...
DRAGDMIR Nu I-u IerLuL?
IDN Nu, n-u vruL s-I Iuse de Iu ocn s meurg...
DRAGDMIR $I IruLe-su u murIL uu?
IDN
(d dIn cup c du, beu, upoI se uIL Iung Iu DrugomIr)
M DrugomIre, Lu eLI snLos I cu mInLeu nLreug I o
s LrIeLI bIne... I eu... (zumbInd LrIsL) o s mor uu...
necjIL, bLuL I nebun! (se rIdIc.)
DRAGDMIR
(IourLe pLruns)
oune!...
IDN VezI... Tu Iu ce n-uI venIL s spuI pe cum c on nu-I
vInovuL... Pe on I-u(I bLuL n cup degeubu... uu(I-m pe
mIne. Ce-um uvuL eu cu DumILru e uIL socoLeuI, dur pe
on Isu(I-I srucuI! (cu obId udunc) I on s-ur II ruguL
Iu MuIcu DomnuIuI Bunu penLru pcuLeIe LuIe... VezI!...
VezI. (pIunge IInILIL.)
DRAGDMIR
(pIunge nIunduL)
oune, eu cuuL s Le scup pe LIne... Tu s nu muI mergI, nu
muI LrebuIe s mergI nupoI Iu ocn...
IDN Du' unde o s m duc eu?
DRAGDMIR
(IuLe)
Tu o s sLuI ucI cu noI. (Ancu InLr prIn Iund I se opreLe
n ue s uscuILe.) Or nu; muI bIne s pIecm... VIno cu
mIne... scpm umundoI. (I cumpr IuIne nou, pIrIe,
cIzme nou... De muncure, de buLur... LoL... (I duu eu
ce-(I LrebuIe. (Ancu se reLruge uIur n ncIIde uu;
DrugomIr pIeuc ume(IL spre dreupLu I se nLource
nupoI.) Or nu... vIno I Lu cu mIne...
IDN Unde?
DRAGDMIR CoIeu n becI... s scouLem bunII (Iu Iumpu) I
s pIecm... 'AIde... (DrugomIr pIeuc cu Iumpu nuInLe
spre cIepenguI becIuIuI; on I urmeuz. DrugomIr
descIIde I porneLe s scoboure. on se reLruge.) 'AIde!
IDN
(reLrgundu-se cu IrIc)
Nu, nu InLru...
DRAGDMIR Du' s nu pIecI!
IDN Nu.
DRAGDMIR Or nu... sLI (Iese dIn becI, uIeurg Iu uu dIn
Iund, o ncuIe I Iu cIeIu; o pune n buzunur I cobour
Iur n becI.) VIu ucu...
IDN
(Lrece Iu mus I beu, Iredoneuz un cunLec IuIducesc,
upoI se opreLe uscuILund)
A ncepuL Iur... Cund urI cuIneIe, mourLe cInevu...
DRAGDMIR
(Iese dIn becI cu Iumpu I cu o uIcIc n mun; ncIIde
cIepenguI Iu Ioc; vIne Iu mus, scouLe o busmu dIn sun I
Lourn n eu bunII dIn uIcIc; nnoud busmuuu I o pune
n sun)
GuLu, oune!
IDN
(upucuL de un IIor)
MI-e IrIg! (DrugomIr, mereu prIpIL, se repede n sLungu I
vIne nduL cu o zegIe, pe cure o urunc pe umerII IuI
on, I cu dou pIrII, unu I-o pune IuI on I uILu o pune
eI pe cup.)
DRAGDMIR Acu pIecm... Tu s nu vorbeLI nImIc pe
drum... s m IuI pe mIne. 'AIde...
IDN 'AIde! (uIL IIor. Pornesc umundoI... Uu e ncuIuL.)
DRAGDMIR Ne-u ncIIs pe dInuIur! (sL un momenL,
cuuL cu gunduI I uducundu-I umInLe.) A! (se cuuL n
buzunure... gseLe cIeIu I descIIde. Ancu Ie vIne n
Iu(; eI se duu nupoI; eu InLr I ncIIde uu.)
.g. SCINA V
DRAGOMR, ON, ANCA
ANCA Du' ncoLro, DrugomIre?... ncoLro, neIc oune?
DRAGDMIR AscuIL, Anco...
ANCA
(coborund cu DrugomIr)
Nu muI spune, c LIu; erum Iu ue. (on se-nveIeLe n
zegIe, se LrunLeLe pe o IuvI( I se cuIc.) VezI,
DrugomIre, cund zIc eu c Lu eLI muI nebun decuL...
(crctc cu ochii pe Ion.) S IugI n Iume cu eI!... Pe unde
o s umbIe? Pun pusLII? O s v nLuInI(I cu oumenI... O
s-I cunousc cInevu... E scpuL de Iu ocn... $I cIIur s
nu-I cunousc nImenI, po(I Lu s-I sLpuneLI mInLeu?
Du' cund I-o upucu Iur Lurbu cu udIneuorI?
DRAGDMIR
(demoruIIzuL)
ALuncI?...
ANCA Ce copII o s uuz usLu I n-o s prIceup ce IegLur
e nLre oumenII LIu doI, de prIbegesc n Iume, Ir s
pouL spune de unde vIn, Ir s LIe unde se duc?
DRAGDMIR
(descurujuL de LoL)
Dur ce s Iuc?
ANCA S rmuI uIcI I s-I (Inem I pe eI pun ne-om gundI
Iu uILcevu muI cumInLe.
DRAGDMIR Ducu n-o vreu... duc nu-I puLem (Ine... (on
geme I se zbucIum n somn; DrugomIr se sperIe I se
ndeus spre Ancu.)
ANCA TrebuIe s puLem... CuL o II uIcI, I Iuu eu pe seum.
(merge Iu on, cure se munceLe ru n somn I zgudu-
Indu-I IorLe brusc.) oune! oune!
IDN
(sure dIn somn; e cu LoLuI upucuL)
Du! Eu sunL vInovuL... MuIcu DomnuIuI mI-u zIs s spuI, cu
s nu m IovI(I... BuLe(I-I!... Du(I-I Iu cup!... Se preIuce c
e nebun... (nduIouL cLre DrugomIr.) UILe cum I buLe!
UILe cum I d Iu cup IuI on! ((Ipund de grouz.) A!...
Nu!... Nu!... Nu du(I! (n cuImeu spuImII.) O s-I spurg
ouseIe, I LurLeLe (eusLu cupuIuI... O s-I omoure!... (I
ucopere ocIII.)
ANCA oune!
IDN
(crescendo)
De ce-I muI buLe pe on duc u murIL? (d cu pIcIoruI cu
cum ur vreu s nILure cevu.) S-I Iu de uIcI... e pIIn de
sunge... (muI d o duL.) Nu muI mIc... (Iur.) A murIL...
(porneLe spre Iund.)
DRAGDMIR PIeuc! (umundoI se reped dup eI I vor s-I
upuce.)
IDN
((Ipund)
Nu pune(I munu!... S nu du(I... on u murIL! (se smuceLe
I Ie scup; se repede Iu Lurub, Iu un cu(IL mure I
rIdIcundu-I n sus mre(.) Nu pune(I munu!... on merge
Iu MuIcu DomnuIuI. (se precIpIL n oduIu dIn sLungu.)
ANCA Dup eI!
DRAGDMIR
(oprInd-o)
A IuuL cu(ILuI!
ANCA Nu e nImIc!... Dup eI, s-I IInILIm! Ducu rcneLe
uu, uude cInevu de pe drum. (vreu s meurg spre
sLungu; on, cu IIguru rudIous, reupure (Inund n sus
cu(ILuI pIIn de sunge; Iuce doI puI I se prbueLe;
umundoI se reped Iu eI I-I rIdIc.)
DRAGDMIR S-u njungIIuL! (I ueuz pe o IuvI( Iung
mus.)
ANCA njungIIuL uIcI!... n cusu nousLr! (sL pe gundurI;
pe cIIpuI eI sLrIuceLe o InspIru(Ie.)
DRAGDMIR
(dezoIuL)
Ce-uI IcuL, oune?
IDN
(descIIzund ocIII)
D-mI up... mI-e seLe!
ANCA
(cu o brduc de up)
|Ine, oune.
IDN
(beu)
BoduprosLe... MuIcu DomnuIuI mI-u zIs: scouLe-(I
mrunLuIeIe cund InLr NecuruLuI, I urunc-Ie cuIneIuI...
ANCA AscuIL, DrugomIre.
IDN ... C eu, MuIcu DomnuIuI, o s puI sLuvII nLre LIne I
reIe... -o s dormI... o s dormI... D-mI up... m urde...
(Ancu I d.)
DRAGDMIR
oune!
IDN
(dund cu munu nLr-o purLe brducu)
ScouLe-mI mrunLuIeIe I d-Ie cuIneIuI s nu muI urIe!...
CuuL-m Iu pIcIor, dIn jos de genuncII... um un cIImIr...
S Le ducI Iu ocn I s-I duI de Iu mIne IuIu de u omoruL
pe LuL-su...
ANCA
(scouLe cIImIruI I-I buz n buzunuruI IuI DrugomIr)
|Ine... (upurLe.) Nu moure oduL... o s ne upuce zIuu.
IDN
(IIumInuL)
UILe veverI(u!... coIo sus... pe cruc!... UILe-o (vreu s se
ncIIne I-I cude munu; - n exLuzuI suprem.) MuIcu
DomnuIuI!... Tu eLI?... Tu m cIemI?... SLuI, c vIu...
IucL-m, vIu!... (expIr.)
ANCA
(ncIInundu-se IourLe pLruns)
S-u IsprvIL!... Dumnezeu s Le IerLe, omuIe. (DrugomIr e
zdrobIL; eu, scIImbund LonuI d-oduL.) Acu-I ucu,
DrugomIre... ucu ce ne Iucem?...
DRAGDMIR S dm de LIre...
ANCA VreI s InLrI, or s m bugI pe mIne n IunduI ocnII!
S zIc c I-um omoruL noI!... Nu. Pun ucumu nu LIe nI-
menI c-u venIL uIcI: s-I uruncm n pu(uI I prsIL.
MuIne om usLupu, pu(uI I uLuL... 'AIde! Nu e vreme de
pIerduL! Se IumIneuz de zIu; rmunem cu morLu-n
cus pun muIne noupLeu... A! S sLIng IumInu... Lrece
cInevu pe drum I ne vede IeInd uu... (sLInge Iumpu.)
Pune munu... (AmundoI Iuu pe on I pornesc spre Iund;
se uud n deprLure cIopoLeIe de Iu bIserIc... EI se opresc
s-uscuILe.) Touc de uLrenIe... AI uvuL ncuI noroc Iu
mourLe, oune: (I Lruge cIopoLeIe cu Iu Lo(I creLInII!... u
uI(II nIcI mcur uLuLu!... (es prIn Iund... Puuz - n LImp
ce cIopoLeIe urmeuz. AmundoI reInLr. Ancu uprInde
Iumpu -o uduce pe mus. DrugomIr IourLe deprImuL
ude; cmuu I e munjIL pu(In de sunge.)
.6. SCINA VI
ANCA, DRAGOMR
ANCA Acu, ce sLuI? TrebuIe s Le gLeLI de pIecure.
DRAGDMIR De pIecure...
ANCA IreLe.
DRAGDMIR De ce s muI pIec?
ANCA Cu s scupI I Lu I s m scupI I pe mIne. Ducu se
uII, I eLI LoL uIcI, I eu um LcuL, se cIeum c umundoI
I-um omoruL... Eu... sunL nevInovuL I nu vreuu s cuz
vInu pe mIne. Ducu vreI s sLuI, eu cuuL s m duc n suL
I s spuI LoL, LoL, LoL... Ducu pIecI, m Iuc c gsesc pe
on n pu( I duu de LIre... N-uI grIje; (I Ius eu vreme
desLuI s-ujungI depurLe... Tu eLI IuguruI, Lu vInovuLuI...
-um scpuL umundoI...
DRAGDMIR VIno I Lu.
ANCA Ducu Iug I eu, cude vInu pe mIne; nu pocI usLu...
(suIe; dup o puuz mure, coborund Iu eI cu bru(eIe
ncrucIuLe.) Nu (I-e ruIne! Nu (I-u IosL mII I pcuL de
Dumnezeu!... CreLIn eLI Lu?... Om eLI Lu? VIne un bIeL
pcLos n cusu Lu, (I cere o buc(Ic de puIne Iu musu Lu,
e obosIL I Le roug de udposL sub ucoperemunLuI Lu, (I
spune LuInu IuI, I Lu, IIur Ir de Iege, puI munu pe cu(IL
I spInLecI omuI! (DrugomIr Iuce nILe ocII IourLe
mIru(I.) Cu ce-(I greIse bIeLuI nebun?... Ce pIedIc (I-eru
eI n Iumeu usLu Iurg, unde e Ioc penLru Lo(I? (cu LouL
energIu.) De ce uI omoruL pe on?
DRAGDMIR Eu... pe on!...
ANCA Pe on.
DRAGDMIR Eu... um omoruL... pe on! (rude IebrII.)
ANCA RuzI? Nu Lu, du' cIne? (eI se uIL Iu eu Iung; eu I
nIrunL cuLLuru; merge Iu eI I-I upuc de pIepLuII
cmII.) AsLu ce e? SungeIe sLu uI cuI e? Nu-I sungeIe
IuI on?...
DRAGDMIR
(I ncIeIe repede mInLeunuI Iu pIepL)
ugI d-uIcI!
ANCA Nu Le-ncIeIu, DrugomIre; pe cmue e pu(In; n
oduIe dIncoIo e muIL; uILe, IcI e pIIn... Du-Le n curLe, e
sLropIL pesLe LoL; mergI de scouLe o gIeuL dIn pu(, s
vezI upu roIe... Tu, ucIguuIe, Lu! O s Le gunoIeLI de vIu
nLre pere(II de sure umezI pun o socoLI Dumnezeu c-u
venIL ceusuI s Le cIeme cu s Le judece eI muI bIne...
DRAGDMIR PenLru ce?
ANCA PenLru c uI rIdIcuL vIu(u uILuIu...
DRAGDMIR A cuI?
ANCA A IuI on.
DRAGDMIR
(sL un momenL I se Lerge Iu ocII)
emeIe! Ducu Le-ur nLrebu cInevu pe LIne de usLu, ce-uI
spune?...
ANCA Ce-um vzuL.
DRAGDMIR
(cIudIL dIn ce n ce)
Ce?
ANCA
(sImpIu)
C DrugomIr u rpus pe on nu LIu de ce!...
DRAGDMIR Tu?
ANCA
(Iu Iumpu I o pune Iu obIon; upoI cobour)
Mcur c Lu uI IosL ru cu mIne, mIe LoL mI-e mII de LIne,
DrugomIre; um s-(I duu o povu(... Duc s-o nLumpIu I
n-I uveu noroc s scupI pun Iu urm; duc or pune
munu pe LIne, nu II prosL I Le-upucu s LgduIeLI cum
IucI cu mIne, c ucoIo nu Le jocI cu uIceu: Le-or pune Iu
cIInurI, vuI de vIu(u Lu!... O s-(I rup curneu, s-(I
smuIg dIn(II I ungIIIIe, s-(I descIeIe (eusLu cupuIuI...
AscuIL-m pe mIne, eu (I vorbesc de bIneIe Lu. (se uIL
cu neusLumpr n Iund.)
DRAGDMIR Cure vu s zIc...
ANCA ucI ce-(I spuI eu: mrLurIseLI c-uI ucIs pe on I Le
uIegI numuI cu pedeupsu; ncuI scupI de cIInurI.
DRAGDMIR
(revoILuL, bLund cu pumnuI n mus)
Du' ducu nu I-um ucIs eu?
ANCA AsLu e! ncepem Iur; bu nu, bu du, bu du, bu nu.
DRAGDMIR
(IIerbund)
us-m! (I vur cupu-n muInI, usLupundu-I urecIIIe.)
.,. SCINA VII
ACEA$ - GHEORGHE
GHEDRGHE
(InLr repede, vede pe DrugomIr I vreu s se reLrug)
DrugomIr!
ANCA
(suInd Iu GIeorgIe; IourLe repede I opLIL)
MergI n suL, Iu pe prImur I orIcu(I oumenI gseLI, spune
c Le-um LrImes eu penLru un omor... I vIno cu eI...
GHEDRGHE Ce e?
ANCA MergI, (I spuI... o s vezI... VIno IuLe! (I mun
uIur.)
.S. SCINA VIII
ANCA, DRAGOMR
ANCA
(vIne cu pusuI gruv Iu DrugomIr, cure sL pe un scuun
cu cupuI n muInI)
ScouI, DrugomIre, c-u sosIL ceusuI!
DRAGDMIR
(se scouI)
CeusuI!
ANCA CeusuI socoLeIII. SLI drepL... udun-(I mIn(IIe cuLe Ie
muI uI I rspunde Iu ce Le-oI nLrebu... PenLru ce I-uI
omoruL?
DRAGDMIR
(necuL de cIud pun Iu IucrImI)
Nu! Nu I-um omoruL eu!... N-uI IosL Lu uIceu? N-uI vzuL
Lu?
ANCA Nu pe on... pe on Ius-I... De uILcInevu (I vorbesc
eu ucumu...
DRAGDMIR
(pIInd, nceL)
De cIne?...
ANCA $LII de cIne, nu Le muI preIuce... Tu vreI s pIecI, Lu
cuuL s pIecI. (eI Iuce LrIsL dIn cup c du; eu, uspru.)
EI!... Nu IucI un pus de-uIcI pun nu-I zIcI pe nume...
(prIvIndu-I cu LouL puLereu.) ZI-I oduL pe nume!
DRAGDMIR
(nceL de LoL)
Du...mI...Lru!
ANCA
(rsuIIund dIn udunc)
AI vzuL? Au! Du-mI-Lru! (ude jos; eI sL n pIcIoure.)
PenLru ce I-uI ucIs...
DRAGDMIR PenLru LIne...
ANCA PenLru mIne...
DRAGDMIR Cu s Le Iuu eu...
ANCA Cum I-uI ucIs? Spune. (I pune couLeIe pe mus I
brbIu n puImu I uscuIL nemIcuL; eI sL drepL, se
ncIeIe cu ngrIjIre n mInLeun I povesLeLe sImpIu.)
DRAGDMIR M LoL goneuI... OduL, cund uI IeIL de Iu
bIserIc Iu VInereu Mureu, seuru - (I-uducI umInLe - m-
um duL pe Iung LIne I (I-um zIs nceL: "Anco! De ce n-uI
vruL s m IeI pe mIne? Eu LoL Le Iubesc... us-I pe Du-
mILru I vIno!..." |I-uducI umInLe?
ANCA Du, mI-uduc.
DRAGDMIR Tu mI-uI rspuns: "Am brbuL, Ius-m-n
puce!..."
ANCA $I Lu?
DRAGDMIR Eu um pIecuL ucus, n-um dormIL LouL
noupLeu I dImIneu(u... m-um IoLruL.
ANCA Cum uI IcuL?
DRAGDMIR $LIum cund se-nLource de Iu deuI pun
pdure... I I-um uLepLuL... Veneu uIerund... Ne-um
nLuInIL, ne-um duL n vorb... I-um urLuL o pIuL nuIL;
eI u rIdIcuL ocIII n sus. Am Lrus cu(ILuI, I pun s-upIece
Iur ocIII... (se opreLe, sLIngundu-I-se gIusuI.)
ANCA
(I ucopere Iu(u - un momenL - upoI I-o descopere I-I
prIveLe uLepLund)
EI?... nuInLe.
DRAGDMIR Ce s-(I muI spuI?
ANCA EI ce-u IcuL?
DRAGDMIR A (IpuL -u czuL n genuncII... u duL s scou(
cu(ILuI... du' m-um repezIL I I-um IovIL pesLe mun I Iu
bereguL... cund m-um upIecuL Iu eI, m-u mucuL de
mun.
ANCA De Iu eI eru mucLuru! (I Iuce semn s urmeze.)
DRAGDMIR Pe urm, I-um nLors cu Iu(u n jos, um mers
Iu IunLun de m-um spIuL I m-um dus ucus s m cuIc,
c nu muI puLeum, cdeum d-u-n pIcIoureIe de osLenIL...
on I-u gsIL ucoIo... Pe urm... LII...
ANCA
(scuIundu-se)
$LIu... u un un uI venIL I mI-uI zIs: "Anco, nu-(I muI
LrIeLe brbuLuI, m IeI?" Vorbu Lu I gIusuI cum mI-uI
spus-o, mI-uu duL un jungII pun InIm; nIcI nu Le Iuum
uILIeI, c mI-eruI uruL; de-uIu Le-um IuuL cu s Le uduc n
sIurIL uIcI. De Iu ncepuL Le-um bnuIL. ToL ce-uI IcuL pe
urm, nLuI grIju de suIIeLuI rposuLuIuI, upoI spuImeIe I
Lurbu Lu cund (I pomeneum de eI, vorbeIe LuIe Ir Ir LoL
de omoruLorI I de LermeneIe pun cund ncupe ped-
eupsu, I vIsurIIe LuIe cu cupeLe de mor(I, cure Le mucu,
I cuLe uILeIe, puneuu muI muIL LemeI bnuIeIII meIe. MuI
nLuI, m IoLrusem s Le cur( - bu eru s bug I uIL su-
IIeL n pcuL! - pe urm um sLuL s m gundesc muI bIne.
AdIneuorI credeum c o s Le sugrume nebunuI; eru s
Ius s Le socoLeLI cu eI, dur uveum I eu cu LIne o rIuIuI
muI mure: nu Le puLeum Isu s LrecI dIncoIo uu neju-
decuL uIceu. (puuz.) Te-um judecuL, Le-uI mrLurIsIL, Lre-
buIe s-(I duu ucumu pedeupsu ce (I se cude c-uI rpus pe
omuI ce mI-eru drug cu IumInu ocIIIor, Lu, cure mI-uI
IosL uruL LoLdeuunu... (suIe I-I Ius-n urm.)
DRAGDMIR Eu Le-um IubIL... I...
ANCA $I?...
DRAGDMIR $I... du' ucu e degeubu... Eu LrebuIe s pIec n
Iume; Lu... pouLe s IeI pe GIeorgIe... (necuL I IourLe
nceL) dur s LII c LoL Le Iubesc...
ANCA Du? (rude.) ALeupL s vezI Lu ucumu cum o s-(I
pILesc eu (Ie drugosLeu. (puuz.)
DRAGDMIR Anco, eu pIec... s m Ier(I!
ANCA S Le IerL! D-uIu Le-um rbduL eu Iung mIne, d-uIu
um umbIuL eu uLuLu vreme s Le uduc uIcI, cu s Le IerL?
(rude. Se uud puI I gIusurI uIur.)
DRAGDMIR TucI!... Anco, vIne cInevu...
ANCA Du, vIne GIeorgIe, cu oumenI... vIn s Le rIdIce c uI
omoruL pe on.
DRAGDMIR Pe on! (IzbucnInd.) Tu m-uI vunduL... cu
GIeorgIe...
ANCA D-upoI cIne?
DRAGDMIR
(ngrozIL, cuLund n LouLe pr(IIe)
emeIe! Vreuu s scup... Nu vreuu s puIe munu pe mIne!...
MI-e IrIc!... Vreuu s scup!
ANCA Nu se muI pouLe! (s-uude gIusuI IuI GIeorgIe.)
GHEDRGHE
(d-uIur)
HuIde Lo(I!
DRAGDMIR
(rcnInd)
A! ((InLeLe pe Ancu I se precIpIL Iu eu s-o sLrung de guL.)
ANCA
((Ipund I IugInd spre ue)
SrI(I, IIuru! (uu se descIIde; GIeorgIe I uI(I oumenI
nvIesc nunLru) m omour I pe mIne!
.q. SCINA IX
DRAGOMR, ANCA, GHEORGHE, muI muI(I oumenI
DRAGDMIR
(cobour uIurIL I se n(epeneLe n Iu(; GIeorgIe I
uI(I doI oumenI cobour Iu eI I-I upuc de umundou
bru(eIe; eI se uIL Iu eI pIerduL I Lremurund)l
Merg... merg eu... s nu m buLe(I, merg! (rugLor cLr
GIeorgIe.) Nu m sLrunge uu Lure de-ucoIo... |I-um
spus c m doure!
ANCA OumenI bunI... u Lrus useur Iu noI n guzd un bIeL
drume(; nu LIu de unde veneu, nIcI unde se duceu... -u
ucIs brbuLu-meu! n oduIe I coIeu, uILu(I-v, e Iuc de
sunge!... CuLu(I n pu(uI I prsIL de Iung grdIn...
Aveu nenorocILuI de eI un cIImIr Iu pIcIor... ucu e Iu
DrugomIr n buzunur. (DrugomIr pune mucIInuI munu,
scouLe cIImIruI I-I d ruzund prosLeLe unuIu dIn ou-
menI.)
UN DM
(cu o IrungIIe n mun)
De ce omoruI creLInuI, m? (I Ieug.)
ALT DM uu(I-I!... u prImrIe...
ANCA OumenI bunI... eu v-um descoperIL IupLu; dur omuI
sLu e brbuLuI meu... O s mI-I Iuu(I de LoL.. rmuI
sIngur. TrebuIe s m Isu(I s-I spuI I eu o vorb...
(OumenII se duu cu respecL n ILurI; eu s-upropIe de
DrugomIr, cure sL nemIcuL, I rspIcuL I opLeLe.)
DrugomIre, uILe-Le Iu mIne: (eI o prIveLe) penLru IupL
rspIuL I npusL penLru npusL!
(CorLInu)