Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Lucrarea practica nr. 1


BILANTUL CONTABIL
TEMA : Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 20-25 elemente
in Activ si 15-20 elemente in Pasiv, astfel: 2 exemple pentru societati comerciale cu
profil productie, 2 exemple pentru societati comerciale cu profil comert si un
exemplu pentru o societate cu profil prestare servicii.

1. SC UNICA SRL SUCEAVA


Profil –Fabricarea de draperii,
jaluzale, perdele de soare
Bilant initial
ACTIV PASIV
Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma
.
1 Cheltuieli de dezvoltare 2.000 1 Capital subscris varsat 280.000
2 Concesiuni brevete, licente, marci 1.000 2 Rezerve legale 8.000
comerciale si alte drepturi si active similare
3 Alte imobilizari necorporale 600 3 Rezerve din reevaluare 2.000
4 Terenuri si amenajari terenuri 101.500 4 Rezultatul reportat (profit) 54.400
5 Constructii 80.000 5 Amortizari privind imobilizarile 1.200
necorporale
6 Instalatii tehnice, mijloace de 53.700 6 Amortizari privind imobilizarile 16.800
transport, animale si plantatii corporale
7 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 25.000 7 Furnizori 11.000
de protectie a valorilor umane si materiale
si alte active corporale
8 Materii prime 13.000 8 Personal –salarii datorate 10.200
9 Materiale consumabile 800 9 Asigurari sociale 6.400
10 Materiale de natura obiectelor de inventar 1.500 10 Ajutor de somaj 450
11 Produse in curs de executie 5.000 11 T.V.A. de plata 1.400
12 Semifabricate, Produse finite 50.000 12 Impozit pe profit (venit) 10.400
13 Produse reziduale 1.800 13 Impozit pe venituri de natura 1.900
salariilor
14 Ambalaje 600 14 Fonduri speciale –taxe si 150
varsaminte asimilate
15 Clienti 50.000 15 Creditori diversi 1.000
16 Efecte de primit de la clienti 1.400 16 Credite bancare pe termen scurt 13.000
17 Debitori diversi 4.100      
18 Valori de incasat 600      
19 Conturi la banci in lei 20.000      

1
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA
20 Casa in lei 3.500      
21 Cheltuieli inregistrate in avans 500      
  TOTAL ACTIV 418.300   TOTAL PASIV 418.300

2. SC ZIMBRU SRL SUCEAVA


Profil – Fabricarea produselor textile
Bilant initial
ACTIV PASIV
Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma
. .
1 Cheltuieli de dezvoltare 1.600 1 Capital subscris varsat 180.000
2 Alte imobilizari necorporale 20.000 2 Rezerve legale 6.000
3 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 3 Rezultatul reportat (profit) 67.200
4 Instalatii tehnice, mijloace de 170.000 4 Amortizari privind imobilizarile 14.000
transport, animale si plantatii corporale
5 Mobilier, aparatura birotica, 14.000 5 Furnizori 44.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
6 Imob. corporale in curs de executie 6.000 6 Furnizori de imobilizari 9.600

7 Materii prime 65.000 7 Efecte de platit 12.000


8 Materiale consumabile 2.000 8 Personal –salarii datorate 11.000
9 Materiale de natura obiectelor de 1.400 9 Drepturi de personal neridicate 220
inventar
10 Semifabricate, Produse finite 45.000 10 Alte datorii in legatura cu 200
personalul
11 Produse reziduale 2.200 11 Asigurari sociale 6.710
12 Ambalaje 1.400 12 Ajutor de somaj 475
13 Clienti 34.000 13 Alte datorii sociale 340
14 Efecte de primit de la clienti 2.000 14 T.V.A. de plata 1.200
15 Clienti facturi de intocmit 1.600 15 Impozit pe profit (venit) 12.800
16 Furnizori-debitori 400 16 Impozit pe venituri de natura 2.090
salariilor
17 Avansuri acordate personalului 1.100 17 Fonduri speciale –taxe si 165
varsaminte asimilate
18 Debitori diversi 400 18 Credite bancare pe termen lung 30.000

19 Conturi la banci in lei 14.000      


20 Casa in lei 6.500      
21 Cheltuieli inregistrate in avans 1.400    
 
  TOTAL PASIV 398.000   TOTAL PASIV 398.000

2
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

3.
SC MARIS SRL SUCEAVA
Profil – Comert - produse industriale

Bilant initial
ACTIV PASIV
Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma
. .
1 Cheltuieli de dezvoltare 4.500 1 Capital subscris varsat 231.000
2 Concesiuni brevete, licente, marci 200 2 Rezultatul reportat (profit) 185.150
comerciale si alte drepturi si active
similare
3 Alte imobilizari necorporale 1.600 3 Amortizari privind imobilizarile 160
necorporale
4 Constructii 12.000 4 Amortizari privind imobilizarile 1.390
corporale
5 Instalatii tehnice, mijloace de 23.000 5 Furnizori 95.400
transport, animale si plantatii
6 Mobilier, aparatura birotica, 14.500 6 Furnizori de imobilizari 1.240
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
7 Materiale consumabile 800 7 Efecte de platit 2.300
8 Materiale de natura obiectelor de 1.200 8 Personal –salarii datorate 20.000
inventar
9 Marfuri aflate la terti 500 9 Drepturi de personal neridicate 100

10 Marfuri 421.000 10 Alte datorii in legatura cu 1.200


personalul
11 Ambalaje 2.400 11 Asigurari sociale 12.200
12 Clienti 65.500 12 Ajutor de somaj 8.600
13 Efecte de primit de la clienti 31.000 13 T.V.A. de plata 19.500
14 Clienti facturi de intocmit 5.500 14 Impozit pe profit (venit) 26.700
15 Furnizori-debitori 200 15 Impozit pe venituri de natura 3.800
salariilor
16 Avansuri acordate personalului 1.400 16 Fonduri speciale –taxe si 260
varsaminte asimilate
17 Debitori diversi 200 17 Creditori diversi 2.000
18 Valori de incasat 1.600      
19 Conturi la banci in lei 18.000      
20 Casa in lei 5.550      
21 Cheltuieli inregistrate in avans 350      
           
           
  TOTAL ACTIV 611.000   TOTAL PASIV 611.000

3
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

4. SC COMPACT SRL SUCEAVA


Profil – Comert - produse alimentare

Bilant initial

ACTIV PASIV
Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma
. .
1 Cheltuieli de constituire 1.400 1 Capital subscris nevarsat 10.000
2 Cheltuieli de dezvoltare 500 2 Capital subscris varsat 50.000
3 Alte imobilizari necorporale 800 3 Rezultatul reportat (profit) 11.000
4 Terenuri si amenajari terenuri 2.000 4 Amortizari privind imobilizarile 140
necorporale
5 Constructii 11.000 5 Amortizari privind imobilizarile 200
corporale
6 Instalatii tehnice, mijloace de 5.000 6 Furnizori 84.000
transport, animale si plantatii
7 Mobilier, aparatura birotica, 7.250 7 Furnizori de imobilizari 4.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
8 Imob. corporale in curs de executie 2.000 8 Efecte de platit 1.200

9 Materiale de natura obiectelor de 650 9 Personal –salarii datorate 2.000


inventar
10 Marfuri 165.000 10 Alte datorii in legatura cu 140
personalul
11 Ambalaje 1.300 11 Asigurari sociale 1.230
12 Clienti 1.000 12 Ajutor de somaj 90
13 Efecte de primit de la clienti 500 13 Impozit pe profit (venit) 160
14 Furnizori-debitori 1.200 14 Impozit pe venituri de natura 380
salariilor
15 Debitori diversi 600 15 Fonduri speciale –taxe si 60
varsaminte asimilate
16 Valori de incasat 200 16 Creditori diversi 900
17 Decontari cu actionarii (asociatii) 10.000 17 Credite bancare pe termen scurt 64.500
privind capitalul
18 Conturi la banci in lei 14.000      
19 Casa in lei 5.400      
20 Cheltuieli inregistrate in avans 200      
  TOTAL ACTIV 230.000   TOTAL PASIV 230.000

5.
SC TRAVEL SRL SUCEAVA

4
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA
Profil – TURISM

Bilant initial
ACTIV PASIV
Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma
. .
1 Cheltuieli de dezvoltare 600 1    
2 Concesiuni brevete, licente, marci 1.400 2 Capital subscris varsat 20.000
comerciale si alte drepturi si active
similare
3 Alte imobilizari necorporale 2.000 3 Rezerve legale 1.400
4 Terenuri si amenajari terenuri 1.000 4 Rezerve din reevaluare 4.500
5 Constructii 24.500 5 Rezultatul reportat (profit) 65.000
6 Instalatii tehnice, mijloace de 18.000 6 Amortizari privind imobilizarile 400
transport, animale si plantatii necorporale
7 Mobilier, aparatura birotica, 12.000 7 Amortizari privind imobilizarile 1.600
echipamente de protectie a valorilor corporale
umane si materiale si alte active
corporale
8 Imob. corporale in curs de executie 200 8 Furnizori 2.450

9 Materiale consumabile 2.200 9 Furnizori de imobilizari 2.000


10 Materiale de natura obiectelor de 1.500 10 Personal –salarii datorate 10.000
inventar
11 Lucrari si servicii in curs de executie 24.000 11 Alte datorii in legatura cu 200
personalul
12 Clienti 15.000 12 Asigurari sociale 6.100
13 Efecte de primit de la clienti 2.000 13 Ajutor de somaj 430
14 Clienti facturi de intocmit 11.000 14 Alte datorii sociale 200
15 Furnizori-debitori 500 15 T.V.A. de plata 1.600
16 Avansuri acordate personalului 1.000 16 Impozit pe profit (venit) 10.220
17 Debitori diversi 500 17 Impozit pe venituri de natura 1.900
salariilor
18 Valori de incasat 1.600      
19 Conturi la banci in lei 1.600      
20 Casa in lei 7.200      
21 Cheltuieli inregistrate in avans 200      
           
  TOTAL ACTIV 128.000   TOTAL PASIV 128.000