Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Lucrarea practica numarul 2

EGALITATI BILANTIERE
Se va intocmi un bilant initial cu 10-15 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, se vor enunta 8 operatiuni economico-financiare care sa corespunda celor 8 egalitati bilantiere care vor fi reflectate printr-o succesiune de bilanturi. SC CONFIN SRL SUCEAVA Profil Fabricarea produse industriale si vanzarea si prin magazine proprii Activ Bilant initial Nr. Denumirea elementului Suma crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 46.000 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate, Produse finite Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Debitori diversi Conturi la banci in lei Casa in lei TOTAL ACTIV 5.000 3.000 92.000 105.000 1.000 40.000 1.000 25.000 4.000 495.000 Pasiv Nr. Denumirea elementului crt. 1 Capital subscris varsat 2 Rezerve legale 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rezultatul reportat (profit) Amortizari privind imobilizarile corporale Furnizori Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 54.000 30.000 5.000 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

TOTAL PASIV

495.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.1 Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de inventar in valoare de 1.000 RON prin banca. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ Materiale de natura obiectelor de inventar cu 1.000 RON, concomitent cu reducerea elementului de activ Semifabricate, Produse finite cu 1.000RON (Bilantul nr.1) Activ Bilantul nr.1 Nr. Denumirea elementului Suma Nr. crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 5 Materiale consumabile 5.000 5 6 Materiale de natura obiectelor de 4.000 6 inventar(3.000+1.000) 7 Semifabricate, Produse finite(92.00091.000 7 1.000) 8 Marfuri 105.000 8 9 Ambalaje 1.000 9 10 Clienti 40.000 10 11 Furnizori debitori 2.000 11 12 Debitori diversi 1.000 12 13 Conturi la banci in lei 25.000 14 Casa in lei 4.000 TOTAL ACTIV 495.000 495.000+10.000-10.000=495.000 A+xx=P Pasiv Denumirea elementului Capital subscris varsat Rezerve legale Rezultatul reportat (profit) Amortizari privind imobilizarile corporale Furnizori Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 54.000 30.000 5.000 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

TOTAL PASIV

495.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.2 La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 400 RON. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de pasiv Drepturi de personal neridicate cu 400 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Personalsalarii datorate cu 400RON (Bilantul nr.2) Activ Bilantul nr.2 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Rezerve legale animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Personal salarii datorate (30.000-400) 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate (5.000+400) 8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 13 Conturi la banci in lei 25.000 14 Casa in lei 4.000 TOTAL ACTIV 495.000 TOTAL PASIV 495.000=495.000+400-400 A=P+xx

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 54.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

495.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.3 Conform extrasului de cont, se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 800 RON. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei cu 800RON, concomitent cu cresterea elementului de pasiv Creditori diversi cu 800RON (Bilantul nr.3) Activ Bilantul nr.3 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Rezerve legale animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Personal salarii datorate 7 8 9 10 11 12 13 14 Semifabricate, Produse finite Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Debitori diversi Conturi la banci in lei (25.000+800) Casa in lei TOTAL ACTIV 495.000+800=495.000+800 A+x=P+x 92.000 105.000 1.000 40.000 2.000 1.000 25.800 4.000 495.800 7 8 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi (40.000+800)

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 54.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.800

TOTAL PASIV

495.800

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.4 Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare se reduce elementul de activ Casa in lei cu 1.200 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizor cu 1.200 RON (Bilantul nr.4) Activ Bilantul nr.4 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Rezerve legale animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (54.000-1.200) 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Personal salarii datorate 7 8 9 10 11 12 13 14 Semifabricate, Produse finite Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Debitori diversi Conturi la banci in lei Casa in lei (4000-1.200) TOTAL ACTIV 495.800-1.200=495.800-1.200 A-x=Px 92.000 105.000 1.000 40.000 2.000 1.000 25.800 2.800 494.600 7 8 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 52.800 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.800

TOTAL PASIV

494.600

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.5 Conform extrasului de cont se incaseaza de la un client suma de 5.000 RON, contravaloare facturii fiind de 4.500RON, suma achitata inplus urmand a se restitui. Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabil sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei cu 5.000RON, se reduce elementul de activ Clienticu 4.500RON concomitent cu sporirea elementului de pasiv Creditori diversi cu 500 RON (Bilantul nr.5) Activ Bilantul nr.5 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Rezerve legale animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Personal salarii datorate 7 8 9 10 11 12 13 14 Semifabricate, Produse finite Marfuri Ambalaje Clienti (40.000-4.500) Furnizori debitori Debitori diversi Conturi la banci in lei (25.800+5.000) Casa in lei TOTAL ACTIV 494.600+5.000-4.500=494.600+500 A+X-x=P+x 92.000 105.000 1.000 35.500 2.000 1.000 30.800 2.800 495.100 7 8 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi (4.800+500)

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 52.800 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300

TOTAL PASIV

495.100

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.6 Se incaseaza de la unitatea emitenta contravaloar a 100tichete de masa comandate eRONat in valoare de 1000.RON, mai putin comisionul de 200 RON. Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni inseparabil elementul de activ Debitori Diversi se reduce cu 1.000 RON, elementul de activ Conturi la banci in lei sporeste cu 800 RON concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizori cu 200 RON (Bilantul nr.6) Activ Bilantul nr.6 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Rezerve legale animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (52.800-200) 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Personal salarii datorate 7 8 9 10 11 12 13 14 Semifabricate, Produse finite Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Debitori diversi (1.000-1.000) Conturi la banci in lei (30.800+800) Casa in lei TOTAL ACTIV 495.100-1.000+800=495.100-200 A-X+x=P-x 92.000 105.000 1.000 35.500 2.000 0 31.600 2.800 494.900 7 8 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi

Suma 300.000 31.000 45.000 12.000 52.600 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300

TOTAL PASIV

494.900

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.7 Se hotaraste majorarea capitalului social cu 20.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve legale si 5.000 RON ca aport al actionarilor Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv Capital suscris nevarsatsporeste cu 20.000RON, elementul de pasiv Rezerve legalese reduce cu 15.000 RON concomitent cu sporirea elemntului de activ Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul cu 5.000RON (Bilantul nr.7) Activ Bilantul nr.7 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat (0+20.000) 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Capital subscris varsat animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezerve legale de protectie a valorilor umane si materiale (31.000-15.000) si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile corporale 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Furnizori 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Personal salarii datorate Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul (0+5.000) 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 494.900+5.000=494.900+20.000-15.000 A + x = P +X x 8 9 10 11 12 105.000 1.000 35.500 2.000 5.000 31.600 2.800 499.900 8 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi TOTAL PASIV

Suma 20.000 300.000 16.000 45.000 12.000 52.600 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300 499.900

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Operatiunea economica nr.8 Se primeste marfa cu factura de la un furnizor in suma de 4.500 RON, factura pentru care a fost platit un avans de 1.500 RON, iar pentru diferenta de 3.000 se emite un efect de plata . Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv Furnizori se reduce cu 4.500 RON , elementul de pasiv Efecte de platit creste cu 3.000RON concomitent cu reducerea elemntului de activ Furnizori debitori cu 1.500RON (Bilantul nr.8) Activ Bilantul nr. 8 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 110.000 2 Capital subscris varsat animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 44.000 3 Rezerve legale de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile corporale 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000 6 Furnizori (52.600-4.500) 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Efecte de platit (0+3.000) 8 Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori (2.000-1.500) Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 499.900-1.500=499.900-4.500+3.000 A - x = P -X + x 9 10 11 12 105.000 1.000 35.500 500 5.000 31.600 2.800 498.400 8 Personal salarii datorate 9 10 11 12 Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi TOTAL PASIV Suma 20.000 300.000 16.000 45.000 12.000 48.100 3.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300 498.400

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

10