Sunteți pe pagina 1din 2

TEST CLASA A X-a la disciplina Contabilitate 1. Clasificati Balantele de verificare dupa natura lor. 15 puncte 2.

. Enumerati functiile Balantei de verificare. 15 puncte . E!plicati in ce constau erorile de compensatie" ca erori ce nu pot fi identificate cu a#utorul Balantei de verificare$ 15 puncte %. Se da urmatoarele solduri initiale la data de 1 ianuarie 2&&'( Elemente patrimoniale de activ Elemente patrimoniale de pasiv )arfuri * +1, 1&.&&& Capital social *1&12, 1-.&&& Clienti *%11, ..&&& Credite pe termen scurt */1'1, 1&.&&& 0isponibil la banci */121, 11.&&& 1urni2ori * %&1, .&&& Total activ 2'.&&& Total pasiv 2'.&&& 3peratiile din cursul lunii ianuarie 2&&' sunt( 1. La data de ..&1 2&&' se contractea2a un credit pe termen scurt in valoare de /.&&& de lei" conform e!trasului de cont. 2. La data de 2/.&1 2&&' se plateste o datorie fata de furni2ori in valoare de 2.&&& de lei" conform ordinului de plata. Cerinte( 1. Sa se intocmeasca re4istrul #urnal. 2. Sa se intocmeasca re4istrul Cartea mare *inre4istrarea sistematica in conturi ,. . Sa se intocmeasca Balanta de verificare. 1. 5ntocmirea 6e4istrului 7urnal
REGISTRU Nr. Data Document crt (fe ! nr.! "ata# E$p icatii "e%itor cre"itor De%itoare &re"itoare JURNAL Sim%o cont Nr. pagina.. Sume 15 puncte 15 puncte 15 puncte

2. 5ntocmirea 6e4istrului Cartea )are *inre4istrarea sistematica in conturi ,


D & D &

&

&

5ntocmirea Balantei de verificare


. Unitatea Sim%o cont 'ALANTA DE (ERI)I&ARE La "ata "e . Denumirea contu ui SU*E DIN +ERI,ADA RULAJE ALE +RE&EDENTA +ERI,ADEI &URENTE D & D &

T,TAL SU*E D &

S,LDURI )INALE D &

1.

-.

..

3bs. Se acorda 1& puncte din oficiu.