Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL III

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR


OPERAȚII CONTABILE

3.1 ASPECTE TEORETICE

Contabilitatea este definită în teoria şi practica contabilă ca fiind o disciplină ştiinţifică cu


caracter economico-social, care se ocupă cu stabilirea normelor de calcul şi înregistrarea metodică
şi ordonată a operaţiunilor economico-financiare, privind mijloacele economice, procesele
economice şi sursele acestora, cu scopul caracterizării situaţiei economice şi financiare a unităţilor
patrimoniale şi a determinării rezultatelor activităţii pe o anumită perioadă de timp.
Ca oricare disciplină ştiinţifică, contabilitatea reprezintă simultan o teorie şi o tehnică. În
calitatea sa de teorie ştiinţifică, contabilitatea reprezintă un sistem de principii şi cunoştinţe care
explică şi informează, iar ca tehnică înregistrează şi clasifică tranzacţiile şi evenimentele care
marchează viaţa diverselor entităţi (în primul rând întreprinderile) în scopul furnizării de informaţii
necesare luării deciziilor economice.
Organizarea contabilităţii este în strânsă legătură cu modul de organizare structurală a
economiei, stabilit prin acte normative; ea are un caracter dinamic, generat de preocupările continue
din domeniul perfecţionării managementului economiei naţionale; impunându-se concomitent
necesitatea corelării permanente a sistemului informaţional-contabil cu cerinţele de informare pe
diferite trepte ale actului de decizie. Contabilitatea este o ştiinţă socială de gestiune, care are rolul
de a consemna şi gestiona fapte şi evenimente economice reale din viaţa unităţilor patrimoniale
(întreprinderi, bănci, instituţii publice, etc.) şi de a furniza periodic informaţii complete, pertinente
asupra poziţiei şi performanţei financiare ale acestora.
Activele imobilizate sunt constituite din bunuri şi valori de investiţii cu perioada de utilizare
mai mare de un an, ce participă la desfăşurarea mai multor circuite economice (un circuit economic
în prezentare sintetică înseamnă bani-marfă-bani, adică procesul de aprovizionare, de producţie şi
vânzare), nu se înlocuieşte după prima întrebuinţare, rămân în folosinţa întreprinderii, nefiind
destinate comercializării.
Din categoria imobilizărilor fac parte:
➢ imobilizările necorporale (nemateriale);
➢ imobilizările corporale (fizice);
➢ imobilizările financiare.
Imobilizările necorporale se prezintă sub forma unor documente cu valoare economică şi
juridică, care atestă drepturi asupra unor imobilizări pe termen lung.
Imobilizările corporale cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată în activitatea
unei întreprinderi, ce participă la mai multe cicluri de exploatare. Ele se găsesc sub formă de
terenuri şi mijloace fixe.
Imobilizările financiare cuprind valorile financiare investite de întreprindere pe termen
lung în patrimoniul altor societăţi.

Conturile folosite în monografia contabilă și duncția acestora:


➔ 121 ,,Profit sau pierdere” (A)
➔ 201 ,,Cheltuiri de constituire” (A)
➔ 2133 ,, Mijloace de transport” (A)
➔ 2801 ,,Amortizarea ch. de constituire” (P)
➔ 2812 ,,Amortizarea clădirilor” (P)
➔ 2813 ,,Amortizarea privind imobilizările corpolare” (P)
➔ 301 ,, Materii prime” (A)
➔ 302 ,,Materii consumabile” (A)
➔ 345,, Produse finite” (A)
➔ 371 ,,Mărfuri” (A)
➔ 401 ,,Furnizori” (P)
➔ 404 ,, Furnizori de imobilizări” (P)
➔ 4111 ,,Clienți” (A)
➔ 421 ,,Salarii datorate” (P)
➔ 4424 ,, Tva de recuperat” (A)
➔ 4426 ,,Tva deductibil” (A)
➔ 4427 ,,Tva colectat” (P)
➔ 5121 ,,Conturi la bănci în lei” (A)
➔ 5191 ,, Credite bancare pe termen scurt” (P)
➔ 5311 ,,Casa în lei” (A)
➔ 581 ,,Viramente interne” (A)
➔ 601 ,,Cheltuieli cu materii prime” (A)
➔ 607 ,,Cheltuieli privind mărfurile” (A)
➔ 611 ,,Cheltieli cu întreținerea și reparațiile” (A)
➔ 641 ,,Cheltieli cu salariile personalului” (A)
➔ 6811 ,,Cheltuieli de exploatare prin amortizarea clădirilor” (A)
➔ 707 ,,Venituri din vânzări de mărfuri” (P)
➔ 711 ,,Variația stocurilor” (P)

3.2 BILANȚUL INIȚIAL


La începutul lunii martie a anului 2019, societatea ,,Nestle România” S.R.L are înregistrate
următoarele solduri inițiale:

ACTIV SUME PASIV SUME


Terenuri 44.000 Capital social 800.000
Clădiri 1.200.000 Rezerve 10.000
Amortizarea clădirilor 300.000 Rezultat reportat 200.000
Echipamente 325.000 Provizioane 10.000
tehnologice
Amortizarea 175.000 Credite bancare pe 450.000
echipamentelor termen lung
Materii prime 30.000 Furnizori de imobilizări 100.000
Clienți 20.000 Furnizori 628.000
Casa în lei 4000
Conturi la bănci în lei 100.000
TOTAL ACTIVE 2.198.000 TOTAL PASIVE 2.198.000

3.3 ÎNREGISTRAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ A OPERAȚIILOR DIN LUNA


MARTIE 2019

1. La data de 01.03.2019 se primește factura de reparații a acoperișului unei clădiri cu suma de


3.000 lei, 19% TVA, conform FF nr.1 și OP nr.6.
2. La data de 03.03.2019 se contractează un împrumut în valoare de 210.000 lei de la Banca
Comercială Română pe o durată de nouă luni cu rambursare la sfârșitul perioadei și o
dobândă de 10%, conform registrului de casă.
3. La data de 04.03.2019 se achiziționează materii consumabile în valoare de 7.000 lei, plata
facturii se face imediat din contul curent, TVA 19%, conform FF nr.5.
4. La data de 06.03.2019 se achiziționează un autoturism în valoare de 80.000 lei, TVA 19%,
conform FF nr.19.
5. La data de 08.03.2019 se achită datoria furnizorului pentru autoturism, conform FF nr.20.
6. La data de 09.03.2019 se ridică în numerar din casierie în valoare de 2000 lei și se depune în
contul deschis la bancă, conform registrului de casă și extrasului de cont.
7. La data de 12.03.2019 se achiziționează cereale, ciocolată, cacao, lapte, miere și grâu în
valoare de 9000 lei de la furnizori, conform FF nr.205, TVA19%.
8. La data de 13.03.2019 se achită datoria furnizorului pentru materii prime, conform FF
nr.205 și extrasului de cont.
9. La data de 15.03.2019 în procesul de producție se consumă materii prime achiziționate în
valoare de 6.200 lei, conform bonului de consum.
10. În aceeași zi se înregistrează salariile personalului în suma de 50.000 de lei.
11. La data de 17.03.2019 se obțin 35 kg iaurt pentru sugari, costul de producție de 1000 lei/kg,
conform bonului de consum.
12. În aceeași zi se transformă produsul finit, conform bonului de consum.
13. La data de 19.03.2019 se vând 5 kg iaurt pentru sugari la prețul de vânzare de 1500 lei/kg,
TVA 19% către supermarket-ul SC Cora S.R.L, conform FF nr. 346.
14. La data de 20.03.2019 se scot din gestiune mărfurile vândute.
15. La data de 21.03.2019 se încasează creanța aferentă vânzării de mărfuri, conform FF nr.346
și a extrasului de cont.
16. La data de 23.03.2019 se vând condimente către același client în valoare de 40.000 de
lei,TVA 19%, conform FF nr.411.
17. La data de 25.03.2019 se scot din gestiune condimentele vândute.
18. La data de 26.03.2019 se înregistrează amortizarea clădirilor în valoare de 95.000 lei,
conform planului de amortizare.
19. În aceeași zi se înregistrează amortizarea echipamentelor tehnologice în valoare de 17.000,
conform planului de amortizare.
20. La data de 27.03.2019 se plătesc cheltuielile de constituire în valoare de 1500 lei pentru
înființarea societății în numerar.
21. La data de 28.03.2019 se înregistrează amortizarea lunară în valoare de 1500 lei în doi ani,
conform planului de amortizare.
22. La data de 29.03.2019 se scot din evidență cheltuielile deja amortizate, conform notă
contabilă.
23. La data de 31.03.2019 se închid conturile de TVA, conform situației de închidere a TVA-
ului.
24. La data de 31.03.2019 se închid conturile de cheltuieli, conform situației de închidere a
conturilor cheltuielilor.
25. La data de 31.03.2019 se închid conturile de venituri, conform situației de închidere a
conturilor de venituri.

1.1. NO: Realizarea unor reparații a acoperișului unei clădiri


-611 ,,Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” A(+) - D
-404 ,,Furnizori de imobizilări” P(+) - C
-4426,, TVA deductibil” A(+) - D

% = 404 3.570
611 3.000
4426 570

cf. FF nr.1

1.2. NO: Plata furnizorilor


-404 ,,Furnizori de imobilizări” P(-) - D
-5121,,Conturi la bănci în lei” A(-) - A

404 = 5121 3.570

cf: FF nr.1 și OP nr.6

2. NO: Contractarea unui împrumut pe termen scurt


-5191 ,,Credite bacare pe termen scurt” P(+) - C
-5121 ,,Conturi la bănci în lei” A(+) - D

5121 = 5191 210.000

cf: registru de casă


3. NO: Achiziționare materii consumabile
-302 ,,Materiale consumabile” A(+) - D
-5121 ,,Conturi la bănci în lei” A(-) - C
-4426 ,,TVA deductibil” A(+) - D

% = 5121 8.830
301 7000
4426 1330

cf: FF nr.5

4. NO: Se achiziționează un autoturism


-2133 ,,Mijloace de transport’’ A(+) - D
-4426 ,,TVA deductibil’’ A(+) - D
-404 ,,Furnizori de imobilizări’’ P(-) - C

% = 404 95.200
2133 80.000
4426 15.200

cf: FF nr.14

5. NO: Se achită datoria furnizorilor pentru autoturism


-5121 ,,Conturi la bănci în lei’’ A(-) - C
-404 ,,Furnizori de imobilizări’’ P(-) - D

404 = 5121 95.200

cf: FF nr.14

6.1. NO: Se ridică numerar în casierie


-5311 ,,Casa în lei’’ A(-) - C
-581 ,,Viramente interne’’ A(+) - D

581 = 5311 2000

cf: registru de casă


6.2 NO: Depunerea în contul curent
-581 ,,Viramente interne’’ A(-) - C
5121 ,,Conturi la bănci în lei’’ A(+) - D

5121 = 581 2000

cf: extras de cont

7. NO: Se achiziționează materii prime


-301 ,,Materii prime’’ A(+) - D
-4426 ,,TVA deductibil’’ A(+) - D
-401 ,,Furnizori’’ P(+) - C

% = 401 10.710
301 9.000
4426 1.710

cf: FF nr. 205

8. NO: Se achită datoria furnizorului pentru materiile prime


-401 ,,Furnizori’’ P(-) - D
-5121 ,,Conturi la bănci în lei’’ A(-) - C

401 = 5121 10.710

cf: extras de cont și FF nr. 205

9. NO: Consumul de materii prime


-601 ,,Cheltuieli cu materii prime’’ A(+) - D
-301 ,,Materii prime’’ A(-) - C

601 = 301 6.200

cf: bonul de consum


10. NO: Se înregistrează salariile personalului
-641 ,,Cheltuieli cu salariile personalului’’ A(+) - D
-421 ,,Salarii datorate’’ P(+) - C

641 = 421 50.000

cf. Statutul de salarii

11. NO: Se obține 35 kg iaurt pentru sugari


-345 ,,Produse finite’’ A(+) - D
-711 ,,Vânzările stocurilor’’ P(+) - C

345 = 711 3.500

cf: bon de consum

12. NO: Se transformă produsul finit


-371 ,,Mărfuri’’ A(+) - D
-345 ,,Produse finite’’ P(+)

371 = 345 3.500

13. NO: Se vând 5 kg iaurt pentru sugari


-4111 ,,Clienți’’ A(+) - D
-707 ,,Venituri din vânzarea mărfurilor’’ P(+) - C
-4427 ,,TVA colectat’’ P(+) - C

4111 = % 8.950
707 7.500
4427 1.450
cf. FF nr. 346
14. NO: Se scot din gestiune mărfurile vândute
-371 „Mărfuri” A(-) - C
-607 „Cheltuieli privind mărfurile” A (+) - D

607 = 371 7.500

15. NO: Se încasează creanța aferentă vânzărilor de mărfuri


-4111 „Clienți” A(-) - C
-5121 „Conturi la bănci în lei” A (+) - D

5121 = 4111 8.950


cf. FF 346, extras de cont

16. NO: Se vând condimente


-5121 „Conturi la bănci în lei” A(+) - D
-707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” P(+) - C
-4427 „TVA colectată” P (+) - C

5121 = % 47.600
707 40.000
4427 7.600
cf. FF nr. 412

17. NO: Se scot din gestiune condimentele


-371 „Mărfuri” A (-) - C
-607 „Cheltuieli privind mărfurile” A(+) - D

607 = 371 40.000


cf. Notă de recpție
18. NO: Se înregistrează amortizarea clădirilor
-6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” A(+) - D
-2812 „Amortizările clădirilor” P (+) - C

6811 = 2812 25.000


cf. planului de amortizare

19. NO: Se înregistrează amortizarea echipamentelor tehnologice


-6811 „Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor” A (+) - D
-2813 „Amortizări privind imobilizările corporale” P (+) - C

6811 = 2813 17.000

20. NO: Se plătesc cheltuielile de constituire


-201 „Cheltuieli de constituire” A(+) - D
-5311 „Casa în lei” A (-) - C

201 = 5311 1.500

21. NO: Se înregistrează amortizarea lunară


-2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” P (+) - C
-6811 „Cheltuieli de exploatare” A(+) - D

6811 = 2801 62,5


22. NO: Se scot din evidență cheltuielile deja amortizate
-2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” P (-) - D
-201 „Cheltuieli de constituire” A(-) - C

2801 = 201 1.500


cf. Notă contabilă

23. NO: Închiderea conturilor de TVA


-4426 „TVA deductibilă” A (-) - C
-4427 „TVA colectată” P (-) - D
-4424 „TVA de recuperat” A(+) - D

TVAd = 570+1.330+15.200+1.710 = 18.810


TVAc = 7.600+1.450 = 9.050
TVAd > TVAc => TVA de recuperat
TVA de recuperat = TVAd – TVAc = 18.810 – 9.050 = 9.760

% = 4426 18.810
4427 9.050
4424 9.760

24. NO: Închiderea conturilor de cheltuieli


-611 „Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” A (-) - C
-601 „Cheltuieli cu materiile prime” A (-) - C
-641 „Cheltuieli cu salariile personalului” A (-) - C
-607 „Cheltuieli privind mărfurile” A (-) - C
-6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” A (-) - C
-121 „ Profit sau pierdere” bif/P (-) - D

121 = % 108.762,5
611 3.000
601 6.200
641 50.000
6811 42.062,5
607 7.500

cf. Situație de închidere a conturilor de cheltuieli


25. NO: Închiderea contului de venituri
-711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” P (-) - D
-707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” P (-) - D
-121 „Profit sau pierdere” bif/P(+) - C

% = 121 51.000
711 3.500
707 47.500
cf, situației de închidere a conturilor de venituri.