Sunteți pe pagina 1din 1

SUPLIMENTAR

Pentru mărirea punctajului de seminar (activitate) puteți lucra la alegere maxim trei
dintre subiectele de mai jos. Fiecare subiect ales va fi dezbătut și argumentat din propria
perspectivă pe 1 pagină (minim ½ pagină; TNR, 12, Justify, 1p spațiere, antet cu nume/ prenume/
serie și grupă, cerința subiectului ales). Temele vor fi aduse în format fizic (printat) la seminarul
de săptămâna viitoare.

Studenții care nu au numărul minim solicitat (51%) de prezențe fizice pentru a putea
susține examenul în această sesiune (28 ianuarie 2020), pot lucra la alegere maxim două dintre
subiectele de mai jos pentru recuperarea a cel mult două prezențe. Pentru mărirea punctajului
aferent activității de seminar, ei mai pot lucra doar până la cele maxim trei.

------

1.Explicați de ce este important ca într-o cercetare de teren să aveți printre respondenți atât
bărbați cât și femei. Ce tematici și probleme sociale pot reda diferențele de gen? Folosiți exemple
de posibile teme de discuție care să releve aceste diferențe de abordare.

2.Argumentați actuala dezbatere din spațiul public asupra supravegherii digitale dintr-o
perspectivă funționalistă și/ sau conflictualistă.

3.Explicați din perspectiva interacționismului simbolic modul sau modurile în care considerați că
internetul vă afectează percepția asupra realității. Puteți folosi exemple de posibile teme, știri,
subiecte.

4.Conceptul de hate crimes a fost atribuit grupurilor de tip in și out. Folosind exemple,
argumentați această abordare dintr-o perspectivă dorită – cultură, religie, venit, educație.

5.Considerați că tehnologia influențează cultura într-o manieră pozitivă sau negativă? Folosiți
exemple pentru a vă argumenta propriul punct de vedere.