Sunteți pe pagina 1din 45

Universitatea tefan cel Mare Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public


Departamentul de nvmnt la Distan i de Frecven Redus

BAZELE CONTABILITATII

TEMA DE CONTROL

NR. 1

Prof. univ. dr. Elena HLACIUC

Lect. univ dr. Marian SOCOLIC

Student: URSU CONSTANTIN ALEXANDRU

Specializarea ECTS, Anul I, ID

Suceava, 2017

1
Tema nr. 1:
S se ntocmeasc 5 bilanuri iniiale care s cuprind 20-25 elemente n Activ i 15-20
elemente n Pasiv, astfel: 2 exemple pentru societi comerciale cu profil producia de
bunuri, 2 exemple pentru societi comerciale cu profil comerul en gros i un exemplu
pentru o societate cu profil prestarea de servicii.

1. SC TIM GROUP SRL SUCEAVA


Profil Fabricare tmplarie
PVC, ui interior, ui de garaj

Bilan iniial

ACTIV PASIV

Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.c Denumirea elementului Suma


. rt

1 Cheltuieli de dezvoltare 3000 1 Capital subscris varsat 250000

2 Concesiuni brevete, licente, marci 1000 2 Rezerve legale 18000


comerciale si alte drepturi si active
similare

3 Alte imobilizari necorporale 600 3 Rezerve din reevaluare 1500

4 Terenuri si amenajari terenuri 80000 4 Rezultatul reportat (profit) 22000

5 Constructii 60000 5 Amortizari privind imobilizarile 1500


necorporale

6 Instalatii tehnice, mijloace de 45000 6 Amortizari privind imobilizarile 14200


transport, animale si plantatii corporale

7 Mobilier, aparatura birotica, 25000 7 Furnizori 20000


echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale

8 Materii prime 13000 8 Personal salarii datorate 20000

9 Materiale consumabile 2000 9 Asigurari sociale 8400

10 Materiale de natura obiectelor de 5000 10 Ajutor de somaj 800


inventar

11 Produse in curs de executie 10000 11 T.V.A. de plata 12000

12 Semifabricate, Produse finite 50000 12 Impozit pe profit (venit) 3500

13 Produse reziduale 1800 13 Impozit pe venituri de natura 2300

2
salariilor

14 Ambalaje 400 14 Fonduri speciale taxe si 150


varsaminte asimilate

15 Clienti 80000 15 Creditori diversi 1000

16 Efecte de primit de la clienti 24000 16 Credite bancare pe termen scurt 57950

17 Debitori diversi 4100

18 Valori de incasat 8000

19 Conturi la banci in lei 15000

20 Casa in lei 2200

21 Cheltuieli inregistrate in avans 3200

TOTAL ACTIV 433300 TOTAL PASIV 433300

2.
SC CONFECTIA SA SUCEAVA

3
Profil Fabricarea produselor textile

Bilant initial

ACTIV PASIV

Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma


. .

1 Cheltuieli de dezvoltare 1600 1 Capital subscris varsat 200000

2 Alte imobilizari necorporale 30000 2 Rezerve legale 6000

3 Terenuri si amenajari terenuri 8000 3 Rezultatul reportat (profit) 60000

4 Instalatii tehnice, mijloace de 180000 4 Amortizari privind 14000


transport, animale si plantatii imobilizarile corporale

5 Mobilier, aparatura birotica, 14000 5 Furnizori 44000


echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale

6 Imob. corporale in curs de executie 6000 6 Furnizori de imobilizari 9600

7 Materii prime 57800 7 Efecte de platit 12000

8 Materiale consumabile 3000 8 Personal salarii datorate 12000

9 Materiale de natura obiectelor de 1400 9 Drepturi de personal 420


inventar neridicate

10 Semifabricate, Produse finite 45000 10 Alte datorii in legatura cu 200


personalul

11 Produse reziduale 2400 11 Asigurari sociale 6710

12 Ambalaje 1500 12 Ajutor de somaj 575

13 Clienti 35000 13 Alte datorii sociale 340

14 Efecte de primit de la clienti 4000 14 T.V.A. de plata 1300

15 Clienti facturi de intocmit 1600 15 Impozit pe profit (venit) 16000

16 Furnizori-debitori 1600 16 Impozit pe venituri de natura 2990


salariilor

17 Avansuri acordate personalului 1100 17 Fonduri speciale taxe si 165


varsaminte asimilate

4
18 Debitori diversi 400 18 Credite bancare pe termen 29500
lung

19 Conturi la banci in lei 14000

20 Casa in lei 6000

21 Cheltuieli inregistrate in avans 1400

TOTAL ACTIV 415800 TOTAL PASIV 415800

3.

SC MADEINTECH SRL SUCEAVA

Profil Comert - produse industriale

Bilant initial

ACTIV PASIV

Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma


. .

1 Cheltuieli de dezvoltare 45000 1 Capital subscris varsat 280000

2 Concesiuni brevete, licente, marci 200 2 Rezultatul reportat (profit) 22000


comerciale si alte drepturi si active
similare

3 Alte imobilizari necorporale 1600 3 Amortizari privind 3200


imobilizarile necorporale

4 Constructii 12000 4 Amortizari privind 4500


imobilizarile corporale

5 Instalatii tehnice, mijloace de 23000 5 Furnizori 6500


transport, animale si plantatii

6 Mobilier, aparatura birotica, 14500 6 Furnizori de imobilizari 2000


echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale

7 Materiale consumabile 800 7 Efecte de platit 3600

8 Materiale de natura obiectelor de 1200 8 Personal salarii datorate 10000

5
inventar

9 Marfuri aflate la terti 500 9 Drepturi de personal 500


neridicate

10 Marfuri 62000 10 Alte datorii in legatura cu 3200


personalul

11 Ambalaje 1400 11 Asigurari sociale 15000

12 Clienti 75000 12 Ajutor de somaj 1200

13 Efecte de primit de la clienti 20000 13 T.V.A. de plata 13000

14 Clienti facturi de intocmit 3500 14 Impozit pe profit (venit) 26000

15 Furnizori-debitori 10000 15 Impozit pe venituri de natura 2080


salariilor

16 Avansuri acordate personalului 2500 16 Fonduri speciale taxe si 320


varsaminte asimilate

17 Debitori diversi 10000 17 Creditori diversi 25000

18 Valori de incasat 1900

19 Conturi la banci in lei 120000

20 Casa in lei 3000

21 Cheltuieli inregistrate in avans 10000

TOTAL ACTIV 418100 TOTAL PASIV 418100

4. SC VLADIANIS SRL SUCEAVA

Profil Comert - produse alimentare

6
Bilant initial

ACTIV PASIV

Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma


. .

1 Cheltuieli de constituire 180000 1 Capital subscris nevarsat 500000

2 Cheltuieli de dezvoltare 10000 2 Capital subscris varsat 50000

3 Alte imobilizari necorporale 800 3 Rezultatul reportat (profit) 11000

4 Terenuri si amenajari terenuri 32000 4 Amortizari privind 140


imobilizarile necorporale

5 Constructii 300000 5 Amortizari privind 200


imobilizarile corporale

6 Instalatii tehnice, mijloace de 5000 6 Furnizori 213810


transport, animale si plantatii

7 Mobilier, aparatura birotica, 7250 7 Furnizori de imobilizari 3000


echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte
active corporale

8 Imob. corporale in curs de executie 2000 8 Efecte de platit 1200

9 Materiale de natura obiectelor de 100000 9 Personal salarii datorate 10000


inventar

10 Marfuri 225000 10 Alte datorii in legatura cu 3200


personalul

11 Ambalaje 4000 11 Asigurari sociale 8000

12 Clienti 2000 12 Ajutor de somaj 1200

13 Efecte de primit de la clienti 300 13 Impozit pe profit (venit) 15000

14 Furnizori-debitori 1400 14 Impozit pe venituri de natura 9000


salariilor

15 Debitori diversi 600 15 Fonduri speciale taxe si 800


varsaminte asimilate

16 Valori de incasat 200 16 Creditori diversi 3200

17 Decontari cu actionarii (asociatii) 10000 17 Credite bancare pe termen 80500


privind capitalul scurt

7
18 Conturi la banci in lei 24000

19 Casa in lei 3200

20 Cheltuieli inregistrate in avans 2500

TOTAL ACTIV 910250 TOTAL PASIV 910250

5. SC CHRISTIAN TOUR SRL SUCEAVA

Profil TURISM

Bilant initial

ACTIV PASIV

Nr.crt Denumirea elementului Suma Nr.crt Denumirea elementului Suma


. .

1 Cheltuieli de dezvoltare 1600 1

2 Concesiuni brevete, licente, marci 1400 2 Capital subscris varsat 20000


comerciale si alte drepturi si active
similare

3 Alte imobilizari necorporale 2000 3 Rezerve legale 2400

4 Terenuri si amenajari terenuri 1000 4 Rezerve din reevaluare 4500

5 Constructii 34500 5 Rezultatul reportat (profit) 75000

6 Instalatii tehnice, mijloace de 18000 6 Amortizari privind 400


transport, animale si plantatii imobilizarile necorporale

7 Mobilier, aparatura birotica, 12000 7 Amortizari privind 1600


echipamente de protectie a imobilizarile corporale
valorilor umane si materiale si alte
active corporale

8 Imob. corporale in curs de executie 300 8 Furnizori 2550

9 Materiale consumabile 2200 9 Furnizori de imobilizari 2000

10 Materiale de natura obiectelor de 1500 10 Personal salarii datorate 10000


inventar

11 Lucrari si servicii in curs de 24000 11 Alte datorii in legatura cu 200


executie personalul

12 Clienti 15000 12 Asigurari sociale 6100

8
13 Efecte de primit de la clienti 2000 13 Ajutor de somaj 430

14 Clienti facturi de intocmit 11000 14 Alte datorii sociale 200

15 Furnizori-debitori 500 15 T.V.A. de plata 1600

16 Avansuri acordate personalului 1000 16 Impozit pe profit (venit) 10220

17 Debitori diversi 500 17 Impozit pe venituri de natura 1900


salariilor

18 Valori de incasat 1600

19 Conturi la banci in lei 1600

20 Casa in lei 7200

21 Cheltuieli inregistrate in avans 200

TOTAL ACTIV 139100 TOTAL PASIV 139100

Tema nr.2: Egaliti bilaniere

Se va ntocmi un bilan iniial cu 10-15 elemente n Activ i 10-15 elemente n Pasiv, apoi
se vor enuna 8 operaiuni economico - financiare care s corespund celor 8 egaliti
bilaniere, care vor fi reflectate printr-o succesiune de bilanuri.

9
SC CONEST SRL IASI

Profil Fabricarea produse industriale si vanzarea si prin magazine proprii

Activ Bilant initial Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt. crt
.
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 46.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 30.000
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.000
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13 Conturi la banci in lei 25.000
14 Casa in lei 4.000
TOTAL ACTIV 495.000 TOTAL PASIV 495.000
Operatiunea economica 1
Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de inventar in valoare
de 1.000 RON prin banca. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de
activ Materiale de natura obiectelor de inventar cu 1.000 RON, concomitent cu reducerea
elementului de activ Semifabricate, Produse finite cu 1.000RON (Bilantul nr.1)

Activ Bilantul nr.1 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

10
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 4.000 6 Personal salarii datorate 30.000
inventar(3.000+1.000)
7 Semifabricate, Produse 91.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.000
finite(92.000-1.000)
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13 Conturi la banci in lei 25.000
14 Casa in lei 4.000
TOTAL ACTIV 495.000 TOTAL PASIV 495.000

495.000+10.000-10.000=495.000

A+xx=P

Operatiunea economica nr.2


La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 400 RON. In urma acestei
operatiuni economice singulare sporeste elementul de pasiv Drepturi de personal neridicate
cu 400 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Personalsalarii datorate cu
400RON (Bilantul nr.2)

Activ Bilantul nr.2 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 29.600
inventar (30.000-400)
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
(5.000+400)
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000

11
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.000
13 Conturi la banci in lei 25.000
14 Casa in lei 4.000
TOTAL ACTIV 495.000 TOTAL PASIV 495.000
495.000=495.000+400-400

A=P+xx

Operatiunea economica nr.3


Conform extrasului de cont, se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in
valoare de 800 RON. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ
Conturi la banci in lei cu 800RON, concomitent cu cresterea elementului de pasiv Creditori
diversi cu 800RON (Bilantul nr.3)

Activ Bilantul nr.3 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 54.000
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (40.000+800) 4.800
13 Conturi la banci in lei (25.000+800) 25.800
14 Casa in lei 4.000
TOTAL ACTIV 495.800 TOTAL PASIV 495.800
495.000+800=495.000+800

A+x=P+x

12
Operatiunea economica nr.4
In urma acestei operatiuni economice singulare se reduce elementul de activ Casa in lei cu
1.200 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizor cu 1.200 RON (Bilantul
nr.4)

Activ Bilantul nr.4 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (54.000-1.200) 52.800
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 4.800
13 Conturi la banci in lei 25.800
14 Casa in lei (4000-1.200) 2.800
TOTAL ACTIV 494.600 TOTAL PASIV 494.600
495.800-1.200=495.800-1.200

A-x=Px

Operatiunea economica nr.5


Conform extrasului de cont se incaseaza de la un client suma de 5.000 RON, contravaloare
facturii fiind de 4.500RON, suma achitata inplus urmand a se restitui. In urma acestui grup de
operatiuni economice inseparabil sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei cu
5.000RON, se reduce elementul de activ Clienticu 4.500RON concomitent cu sporirea
elementului de pasiv Creditori diversi cu 500 RON (Bilantul nr.5)

Activ Bilantul nr.5 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt

13
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 52.800
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti (40.000-4.500) 35.500 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (4.800+500) 5.300
13 Conturi la banci in lei 30.800
(25.800+5.000)
14 Casa in lei 2.800
TOTAL ACTIV 495.100 TOTAL PASIV 495.100
494.600+5.000-4.500=494.600+500

A+X- x=P+x

Operatiunea economica nr.6


Se incaseaza de la unitatea emitenta contravaloar a 100tichete de masa comandate eRONat in
valoare de 1000.RON, mai putin comisionul de 200 RON. In urma acestui grup de operatiuni
inseparabil elementul de activ Debitori Diversi se reduce cu 1.000 RON, elementul de activ
Conturi la banci in lei sporeste cu 800 RON concomitent cu reducerea elementului de pasiv
Furnizori cu 200 RON (Bilantul nr.6)

Activ Bilantul nr.6 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 300.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale 31.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) 45.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale

14
5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (52.800-200) 52.600
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate 29.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 5.400
8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 2.000
9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 1.000
10 Clienti 35.500 10 T.V.A. de plata 8.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
12 Debitori diversi (1.000-1.000) 0 12 Creditori diversi 5.300
13 Conturi la banci in lei (30.800+800) 31.600
14 Casa in lei 2.800
TOTAL ACTIV 494.900 TOTAL PASIV 494.900
495.100-1.000+800=495.100-200

A-X+x=Px

Operatiunea economica nr.7


Se hotaraste majorarea capitalului social cu 20.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve
legale si 5.000 RON ca aport al actionarilor. In urma acestui grup de operatiuni inseparabil,
elementul de pasiv Capital suscris nevarsatsporeste cu 20.000RON, elementul de pasiv
Rezerve legalese reduce cu 15.000 RON concomitent cu sporirea elemntului de activ
Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul cu 5.000RON (Bilantul nr.7)

Activ Bilantul nr.7 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat (0+20.000) 20.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Capital subscris varsat 300.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezerve legale 16.000
echipamente de protectie a valorilor (31.000-15.000)
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 45.000
5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Furnizori 52.600
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Personal salarii datorate 29.600

8 Marfuri 105.000 8 Drepturi de personal neridicate 5.400


9 Ambalaje 1.000 9 Asigurari sociale 2.000
10 Clienti 35.500 10 Ajutor de somaj 1.000
11 Furnizori debitori 2.000 11 T.V.A. de plata 8.000
12 Decontari cu actionarii (asociatii) 5.000 12 Impozit pe venituri de natura 3.000
privind capitalul (0+5.000) salariilor

15
13 Conturi la banci in lei 31.600 Creditori diversi 5.300
14 Casa in lei 2.800
TOTAL ACTIV 499.900 TOTAL PASIV 499.900
494.900+5.000=494.900+20.000-15.000

A + x = P +X x

Operatiunea economica nr.8


Se primeste marfa cu factura de la un furnizor in suma de 4.500 RON, factura pentru care a fost
platit un avans de 1.500 RON, iar pentru diferenta de 3.000 se emite un efect de plata . In urma
acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv Furnizori se reduce cu 4.500 RON ,
elementul de pasiv Efecte de platit creste cu 3.000RON concomitent cu reducerea elemntului
de activ Furnizori debitori cu 1.500RON (Bilantul nr.8)
Activ Bilantul nr. 8 Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt crt
. .
1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat 20.000
2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Capital subscris varsat 300.000
transport, animale si plantatii
3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezerve legale 16.000
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 45.000
5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile 12.000
corporale
6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Furnizori (52.600-4.500) 48.100
inventar
7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Efecte de platit (0+3.000) 3.000

8 Marfuri 105.000 8 Personal salarii datorate 29.600

9 Ambalaje 1.000 9 Drepturi de personal neridicate 5.400


10 Clienti 35.500 10 Asigurari sociale 2.000
11 Furnizori debitori (2.000-1.500) 500 11 Ajutor de somaj 1.000
12 Decontari cu actionarii (asociatii) 5.000 12 T.V.A. de plata 8.000
privind capitalul
13 Conturi la banci in lei 31.600 Impozit pe venituri de natura 3.000
salariilor
14 Casa in lei 2.800 Creditori diversi 5.300
TOTAL ACTIV 498.400 TOTAL PASIV 498.400
499.900-1.500=499.900-4.500+3.000 A - x = P -X + x

Tema nr. 3: Egaliti contabile


Se va ntocmi un bilan iniial cu 10-15 elemente n Activ i 10-15 elemente n Pasiv, se vor
enuna 8 operaiuni economico-financiare care s corespund celor 8 egaliti contabile, se va vor

16
nregistra n Registrul Jurnal forma didactic (mai nti se va descompune bilanul iniial n
conturi), dup care se va ntocmi registrul Cartea Mare pentru toate conturile utilizate, (pentru
fiecare operaiuni nregistrat n Registrul Jurnal se va face analiza contabil, specificnd i
egalitatea contabil care-i corespunde).

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2016

Activ Pasiv

Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma


crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 7.000 1 Capital subscris varsat 95.000
2 Constructii 80.000 2 Rezerve legale 30.000
3 Instalatii tehnice, mijloace de 22.000 3 Rezultatul reportat (profit) 75.000
transport, animale si plantatii
4 Mobilier, aparatura birotica, 15.000 4 Amortizari privind imobilizarile 21.500
echipamente de protectie a valoeilor corporale
umane si materiale si alte active
corporale
5 Materiale consumabile 2.000 5 Furnizori 75.000
6 Materiale de natura obiectelor de 1.500 6 Efecte de platit 9.000
inventar
7 Marfuri 155.500 7 Personal salarii datorate 8.000
8 Ambalaje 1.000 8 Drepturi de personal neridicate 2.500
9 Clienti 40.000 9 Asigurari sociale 4.700
10 Efecte de primit de la clienti 4.500 10 Ajutor de somaj 300
11 Furnizori-debitori 5.000 11 T.V.A. de plata 8.000
12 Avansuri acordate personalului 1.500 12 Impozit pe profit (venit) 16.000
13 Debitori diversi 3.000 13 Impozit pe venituri de natura salariilor 1.500
14 Conturi la banci in lei 10.000 14 Fonduri speciale taxe si varsaminte 500
asimilate
15 Casa in lei 2.000 15 Creditori diversi 3.000

TOTAL ACTIV 350.000 TOTAL PASIV 350.000

Operatiunea economica nr.1


Societatea inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 RON.
*conturile care intra in functiune: 5311, 461
*caracterul conturilor Activ Activ
*sensul modificari + -
D C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5311Casa in lei cu 1.000RON este egala
cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 461 Debitori diversi cu 1.000RON
+A =-A
+x - x
Operatiunea economica nr.2
La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu 5.000RON.
*conturile care intra in functiune: 212, 105
*caracterul conturilor Activ Pasiv

17
*sensul modificari + +
D C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 212Constructii cu 5.000RON este egala cu
sporirea consemnata in debitul contului pe Pasiv 105 Rezerve din reevaluare cu 5.000RON
+A =+P
+x + x

Operatiunea economica nr.3


Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de 500 RON
*conturile care intra in functiune: 5311, 426
*caracterul conturilor Activ Pasiv
*sensul modificari - -
C D
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 426 Drepturi de personal neridicate cu
500 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului de Activ 5311Casa in lei cu
500 RON.
-P =-A
-x - x

Operatiunea economica nr.4


Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de materiale.
*conturile care intra in functiune: 401, 403
*caracterul conturilor Pasiv Pasiv
*sensul modificari + -
D C
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 1.500 RON este egala
cu sporirea consemnata in creditul contului de Pasiv 403 Efecte de platit cu 1.500 RON.
+P =-P
+x - x
Operatiunea economica nr.5
Conform extrasului de cont se incaseaza suma de 4.000 RON din care 3.500 RON reprezentand
contravaloarea unei creante fata de un client si diferenta de 500 RON reprezentand suma
necuvenita ce urmeaza a se restitui.
*conturile care intra in functiune: 5121, 4111 462
*caracterul conturilor Activ Activ Pasiv
*sensul modificari + - +
D C C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5121 Conturi la banci in lei cu 3.500 RON
este egala cu reducerea consemnata din debitul contului pe Activ 4111 Clienti cu 3.500RON si
sporirea de 500 RON consemnata in creditul contului de Pasiv 462 Creditori diversi.
+ A =[ - A + P
+X - x+x

Operatiunea economica nr.6


In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui debit in suma de 2.000RON
astfel se incaseaza numerar suma de 1.500RON si se achita contravaloarea taxelor inregistrate si
neachitate in suma de 500RON
*conturile care intra in functiune: 401, 5311 461
*caracterul conturilor Pasiv Activ Activ
*sensul modificari - + -
D D C

18
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 500 RON si sporirea
din debitul contului pe Activ 5311Casa in leicu 1.500 RON este egala cu reducerea consemnata
in creditul contului de Activ 461 Debitori diversi cu suma de 2.000RON
+ A- P] = - A
+x- x -X

Operatiunea economica nr.7


Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve
legale si 10.000 RON prin emisiune de actiuni noi.
*conturile care intra in functiune: 1011, 1061 456
*caracterul conturilor Pasiv Pasiv Activ
*sensul modificari + - +
C D D
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 456Decontari cu actionarii (asociatii)
privind capitalul cu 10.000RON si reducerea din debitul contului pe Pasiv 1061 Rezerve
legale cu 15.000RON este egala cu sporirea de 25.000RON consemnata in creditul contului de
Pasiv 1011 Capital subscris nevarsat.
+ A- P] = + P
+x- x +X
Operatiunea economica nr.8
Se eminte un efect de plata in suma 1.500 RON pentru un furnizor a carui factura totala este de
2.500RON, diferenta de 1.000RON fiind achitata in avans .
*conturile care intra in functiune: 401, 409 403
*caracterul conturilor Pasiv Activ Pasiv
*sensul modificari + - +
D C C
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 2.500 RON este egala
cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 409Furnizori debitoricu 1.000 RON si
sporirea creditului contului de Pasiv 403 Efecte de platit cu suma de 1.500RON
- P =[ - A + P
-X - x+x
Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile
economice inregistrate
Registrul-Jurnal
1. % = 891 350.000
2111 Bilant de deschidere 7.000
Terenuri
212 80.000
Constructii
213 22.000
Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii
214 15.000
Mobilier,aparatura birotica,
echipamente de protectie a
valorilor materiale si umane si
alte active corporale
302 2.000
Materiale consumabile

19
303 1.500
Materiale de natura obiectelor de
inventar 155.500
371
Marfuri 1.000
381
Ambalajei 40.000
4111
Clienti 4.500
413
Efecte de primit de la clienti 5.000
409
Furnizri debitori 1.500
425
Avansuri acordate personalului 3.000
461
Debitori diversi 10.000
5121
Conturi la banci in lei 2.000
5311
Casa in lei
Inregistrat descompunerea
activului in conturi
891 % 350.000
1012
Capital subscris varsat 95.000
1061
Rezerve legale 30.000
121
Rezultatul reportat (profit) 75.000
281
Amortizari privind
imobilizarile corporale
401 21.500
Furnizori
403
Efecte de platit
421
Personal salarii datorate
426
Drepturi de personal
neridicate 75.000
431
Asigurari sociale 9.000

8.000

20
2.500

2 = 437
Ajutor de somaj 4.700
4423
T.V.A. de plata 300
441
Impozit pe profit (venit) 8.000
444
Impozit pe venituri de natura 16.000
salariilor
446 1.500
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate 500
462
Creditori diversi 3.000
Inregistrat descompunerea
pasivului in conturi
3 5311 = 461 1.000 1.000 +A=-A
Casa in lei Debitori diversi
Se inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000
RON.
4 212 = 105 5.000 5.000 +A=+P
Constructii Rezerve din reevaluare
La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu
5.000RON.
5 426 = 5311 500 500 -P=-A
Drepturi de personal neridicate Casa in lei
Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in
suma de 500 RON
6 401 = 403 1.500 1.500 +P=-P
Furnizori Efecte de platit
Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un
furnizor de materiale.
7 5121 = % 4.000 +A=[-A +P

21
Conturi la banci in lei
4111 3.500
Clienti
462 500
Creditori diversi
Se inregistreaza conform extrasului de cont incasarea sumei de 4.000
RON din care 3.500 RON reprezentand contravaloarea unei creante
fata de un client si diferenta de 500 RON reprezentand o suma
necuvenita
8 % = 461 2.000 +A-P]=-A
Debitori diversi
5311 1.500
Casa in lei
401 500
Furnizori
In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui
debit in suma de 2.000RON astfel se incaseaza numerar suma de
1.500RON si se achita contravaloarea taxelor inregistrate si neachitate
in suma de 500RON
9 % = 1011 25.000 +A-P]=+P
Capital subscris nevarsat 10.000
456
Decontari cu actionarii 15.000
(asociatii) privind capitalul
1061
Rezerve legale
Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si
anume 15.000RON din Rezerve legale si 10.000 RON prin emisiune
de actiuni noi.
10 401 = % 2.500 -P=[-A+P
Furnizori
403 1.500
Efecte de platit
409 1.000
Furnizori debitori
Se inregistreaza eminterea uni efect de plata in suma 1.500 RON
pentru un furnizor a carui factura totala este de 2.500RON, diferenta
de 1.000RON fiind achitata in avans .
TOTAL RULAJE 741.500 741.500

22
Intocmirea evidentei sistematice
Registrul Cartea Mare
D 1011- Capital subscris nevarsat C D 1012- Capital subscris varsat C
- - Sic - 95.000 Sic
15.000 [1061] -
10.000 [456]
Rd - 25.000 Rc Rd - - Rc
Tsd 25.000 Tsc Tsd 95.000 Tsc
Sfc 25.000 Sfc 95.000

D 105-Rezerve din reevaluare C D 1061-Rezerve legale C


- Sic 30.000 Sic
5.000[212] [1011] 15.000 -
Rd 5.000 Rc Rd 15.000 - Rc
Tsd 5.000 Tsc Tsd 15.000 - Tsc
Sfc 5.000 Sfc 15.000

D 121-Rezultatul reportat (profit) C D 2111-Terenuri C


75.000 Sic Sid 4.000
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 75.000 Tsc Tsd 4.000 Tsc
Sfc 75.000 4.000

D 212-Constructii C D 213-Instalatii tehnice, mijloace de C


transport, animale si plantatii
Sid 80.000 Sid 22.000
[105] 5.000 - -
Rd 5.000 Rc Rd - - Rc
Tsd 85.000 Tsc Tsd 22.000 Tsc
85.000 Sfd 22.000 Sfd

D 214-Mobilier,aparatura birotica, D 281-Amortizari privind imobilizarile C


echipamente de protectie a corporale
valorilor materiale si umane si alte
active corporale
Sid 15.000 21.000 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 15.000 Tsc Tsd - 21.000 Tsc
15.000 Sfd Sfc 21.000

D 302-Materiale consumabile C D 303-Materiale de natura obiectelor de C


inventar
Sid 2.000 Sid 1.500
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc

23
Tsd 2.000 Tsc Tsd 1.500 Tsc
2.000 Sfd 1.500 Sfd

D 371-Marfuri C D 381-Ambalajei C
Sid 155.000 Sic Sid 1.000 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 155.000 Tsc Tsd 1.000 Tsc
155.000 Sfd 1.000 Sfd

D 401-Furnizori C D 403-Efecte de platit C


75.000 Sic 9.000 Sic
[406]3.000 3.000[401]
[409]1.000
[461]
500
Rd 4.500 Rc Rd 3.000 Rc
Tsd 4.500 75.000 Tsc Tsd 12.000 Tsc
Sfc 70.500 Sfc 12.000

D 409-Furnizri debitori C D 4111-Clienti C


Sid 4.500 Sid 40.000
- 1.000[401] - 3.500[5121]
Rd - 1.000 Rc Rd - 3.500 Rc
Tsd 4.500 1.000 Tsc Tsd 40.000 3.500 Tsc
3.500 Sfd 36.500 Sfd

D 413-Efecte de primit C D 421-Personal salarii datorate C


Sid 1.500 8.000 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 1.500 Tsc Tsd 8.000 Tsc
1.500 Sfd Sfc 8.000

D 425-Avansuri acordate C D 426-Drepturi de personal neridicate C


personalului
Sid 5.000 2.500 Sic
- - [5311]500 -
Rd - - Rc Rd 500 - Rc
Tsd 5.000 Tsc Tsd 500 2.500 Tsc
5.000 Sfd Sfc 2.000

431-Asigurari sociale C D 437-Ajutor de somaj C


D
4.700 Sic 300 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 4.700 Tsc Tsd 300 Tsc
Sfc 4.700 Sfc 300

24
D 441-Impozit pe profit (venit) C D 4423-T.V.A. de plata C
16.000 Sic 8.000 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 16.000 Tsc Tsd 8.000 Tsc
Sfc 16.000 Sfc 8.000

D 444-Impozit pe venituri de natura C D 446-Fonduri speciale taxe si C


salariilor varsaminte asimilate
1.500 Sic 500 Sic
- - - -
Rd - - Rc Rd - - Rc
Tsd 1.500 Tsc Tsd 500 Tsc
Sfc 1.500 Sfc 500

D 456-Decontari cu actionarii C D 461-Debitori diversi C


(asociatii) privind capitalul
Sid - - Sic Sid 3.000
[1011]10.000 - - [401] 500
[5311]2.500
Rd 10.000 - Rc Rd - 3.000 Rc
Tsd 10.000 Tsc Tsd 3.000 3.000 Tsc
10.000 Sfd Sfd

D 462-Creditori diversi C D 5121-Conturi la banci in lei C


3.000 Sic Sid 1.0000
- 500[5121] [411]3.500 -
[462] 500
Rd - 500 Rc Rd 4.000 - Rc
Tsd 3.500 Tsc Tsd 14.000 Tsc
Sfc 3.500 14.000 Sfd

D 5311-Casa in lei C
Sid 2.000
[461]2.500 500[426]
Rd 2.500 500 Rc
Tsd 4.500 500 Tsc
4.000 Sfd

25
Tema nr. 4: Conturi sintetice - conturi analitice

Se concepe o problem care s scoat n eviden modul n care funcioneaz un cont


sintetic din Planul general de conturi, prin diferite nregistrri n Registrul Jurnal, cont
sintetic care s se dezvolte n mai multe conturi analitice. Dup nregistrarea n Registrul
Jurnal se vor completa: Fia de cont sintetic, Fiele conturilor analitice i Balana de
verificare analitic a contului sintetic.

La inceputul lunii decembrie contul 345-Produse finite prezinta urmatoarea situatie :

Nr. Denumire Simbol cont analitic Unitate de de Cantitate Cost unitar Cost total
Crt. produs masura
1 A 345.01 Buc. 2.500 5.500 13.750.000
2 B 345.02 Kg 2.000 4.000 8.000.000
3 C 345.03 Buc. 1.000 3.250 3.250.000
4 D 345.04 Buc. 800 5.000 4.000.000
5 E 345.05 Kg 2.100 2.000 4.200.000
Total - - - - 33.200.000

In cursul lunii decembrie au loc urmatoarele operatiuni:


1) Se receptioneaza conform bonului de predare nr. 57 din 3 decembrie produse finite obtinute din
productia proprie, evaluate la cost de productie prestabilit astfel :
Produsul A 1.200 buc. a 5.500 lei bucata = 6.600.000 lei
Produsul D 550 buc. a 5.000 lei bucata = 2.750.000 lei
Produsul E 1.150 Kg a 2.000 lei Kg = 2.300.000 lei
TOTAL = 11.650.000 lei
2) Conform facturii nr. 25 din 7 decembrie se livreaza clientului M produse finite conform urmatoarelor
situatii :
Produsul A 2.000 buc. a 7.000 lei buc. (pret de vanzare) = 14.000.000 lei
Produsul B 1.300 Kg. a 5.800 lei Kg. (pret de vanzare) = 7.540.000 lei

26
Produsul D - 550 buc. a 5.800 lei buc. (pret de vanzare) = 3.190.000 lei
TOTAL = 24.730.000
3) Se aduc cu dispozitia de livrare nr. 34 din 12 decembrie produse finite aflate temporar in custodia
unui tert astfel :
Produsul C 600 buc. a 3.250 lei buc. = 1.950.000 lei
Produsul D 350 buc. a 5.000 lei buc. = 1.750.000 lei
TOTAL = 3.700.000 lei

4) Cu ocazia inventarierii magaziei de produse finite, se constata conform listelor de inventariere


intocmite la 20 decembrie urmatoarele lipsuri imputabile de produse finite :
Produsul B 25 Kg. a 5.600 lei Kg. (pret de imputare) = 140.000 lei
Produsul C 30 buc. a 4.550 lei buc. (pret de imputare) = 136.500 lei
Produsul E 20 Kg. a 4.000 lei Kg. (pret de imputare) = 80.000 lei
TOTAL = 356.500 lei
5) Se transfera cu bonul de transfer nr.12 din 24 decembrie magazinului propriu de desfacere
urmatoarele produse finite :
Produsul A 1.000 buc. a 5.500 lei buc. = 5.500.000 lei
Produsul C 580 buc. a 3.250 lei buc. = 1.885.000 lei
Produsul D 400 buc. a 5.000 lei buc. = 2.000.000 lei
Produsul E 1.600 Kg. a 2.000 lei Kg. = 3.200.000 lei
TOTAL = 12.585.000 lei

3 dec
1. 345 = 711 11.650.000 11.650.000
345.01 = 6.600.000
345.04 = 2.750.000
345.05 = 2.300.000
Obtinut produse din productie
proprie
7 dec
2a. 411 = % 29.181.400 24.730.000 411 701 4427
clienti 701 venituri din 4.451.400 + + +
vanzare prod.fin. A P C
4427 TVA colectat D C C
Livrat produse unui client

27
7 dec
2b. 711 = 345 prod.finite 18.950.000 18.950.000
venituri din prod. stocata
345.01 = 2.000*5.500 = 11.000.000
345.02 = 1.300*4.000 = 5.200.000
345.04 = 550*5.000 = 2.750.000
Descarcat gestiune pt. produsele
vandute

12 dec
3. 345 = 354 prod.aflate la 3.700.000 3.700.000
prod.finite terti
345.03 = 1.950.000
345.04 = 1.750.000
Adus produse din custodia unui tert
20 dec 4282 758 4427
4a. 4282 = % 420.670 356.500 + + +
alte creante 758 alte venituri din 64.170 A P P
in legatura exploatare D C C
cu personalul 4427 TVA colectata
Stabilit valoarea imputatiei pt. lipsa
constatata.
20 dec
4b. 711 = 345 prod.finite 237.500 237.500
venituri din prod.stocata
345.02 = 25*4.000 = 100.000
345.03 = 30*3.250 = 97.500
345.05 = 20*2.000 = 20.000
Descarcat gestiunea pt. produsele
constatate lipsa

24 dec
5. 371 = 345 12.585.000 12.585.000
marfuri

28
345.01 = 5.500.000
345.03 = 1.885.000
345.04 = 2.000.000
345.05 = 3.200.000
Transferat produse magazinului
propriu de desfacere

345 Produse finite


DEBIT CREDIT
P.
Data P. Sume Data Sume
Explicatia J.
Explicatia J.
L Z Partiale Totale L Z Partiale Totale
Descarcat
gestiune pt.
12 01 Sold initial 33.200.00012 07 produse 1 18.950.000 18.950.000
vandute
Descarcat
Obtinut produse
gestiune pt.
din productia
12 03 1 11.650.000 44.850.00012 20 produse 1 237.500 19.187.500
proprie
constatate lipsa
Transferat prod.
Adus produse
Mgazinului
din custodia
1 propriu de 1
12 12 unui tert 3.700.000 48.550.00012 24 12.585.000 31.772.500
desfacere
Rulaj debitor 15.350.000 Rulaj creditor 31.772.500
Total sume Total sume
48.550.000 31.772.500
Deditoare creditoare
Sold final
12 31 16.777.500
debitor
345.01 Produsul A
DEBIT CREDIT
Descrierea Cant.
Data Descrierea Cant. Cost Data Cost
operatiei (buc.)
Operatiei (buc.)
L Z Unitar Total L Z Unitar Total
12 01 Sold initial 2.500 5.500 13.750.000 12 07 Livrat produse 2.000 5.500 11.000.000

29
unui client
Transferat prod.
Obtinut produse din
magazinului
productia
1.200 propriu de 1.000
12 03 proprie 5.500 6.600.000 12 24 5.500 5.500.000
desfacere
1.200
Rulaj debitor 5.500 6.600.000 Rulaj creditor 3.000 5.500 16.500.000

Total sume Total sume


3.700 5.500 20.350.000 3.000 5.500 16.500.000
Debitoare creditoare
Sold final debitor 700 5.500 3.850.000

345.02 Produsul B
DEBIT CREDIT
Data Descrierea Cant. Cost Data Descrierea Cant. Cost
Operatiei (Kg.) operatiei (Kg.)
L Z Unitar Total L Z Unitar Total
12 01 Sold initial 2.000 4.000 8.000.000 12 07 Livrat produse 1.300 4.000 5.200.000
unui client
Descarcat
12 20 gestiune pt. prod. 25 4.000 100.000
constatate lipsa

Rulaj debitor - - - Rulaj creditor 1.325 4.000 5.300.000

Total sume 2.000 4.000 8.000.000 Total sume 1.325 4.000 5.300.000
Debitoare creditoare
Sold final debitor 675 4.000 2.700.000

345.03 Produsul C
DEBIT CREDIT
Data Descrierea Cant. Cost Data Descrierea Cant. Cost
Operatiei (buc.) operatiei (buc.)
L Z Unitar Total L Z Unitar Total
Descarcat
12 01 Sold initial 1.000 3.250 3.250.000 12 20 gestiune pt. prod. 30 3.250 97.500
constatate lipsa
Adus produse Transferat prod.
din custodia magazimului
12 12 unui tert 600 3.250 1.950.000 12 24 propriu de 580 3.250 1.885.000

30
desfacere
Rulaj debitor 600 3.250 1.950.000 Rulaj creditor 610 3.250 1.982.500

Total sume 1.600 3.250 5.200.000 Total sume 610 3.250 1.982.500
Debitoare creditoare
Sold final debitor 990 3.250 3.217.500

345.04 Produsul D
DEBIT CREDIT
Data Descrierea Cant. Cost Data Descrierea Cant. Cost
Operatiei (buc.) operatiei (buc.)
L Z Unitar Total L Z Unitar Total
12 01 Sold initial 800 5.000 4.000.000 12 07 Livrat produse 550 5.000 2.750.000
unui client
Obtinut din Transferat prod.
productia magazinului
12 03 proprie 550 5.000 2.750.000 12 24 propriu de 400 5.000 2.000.000
desfacere
Adus produse
12 12 din custodia 350 5.000 1.750.000
unui tert
Rulaj debitor 900 5.000 4.500.000 Rulaj creditor 950 5.000 4.750.000
Total sume 1.700 5.000 8.500.000 Total sume 950 5.000 4.750.000
Debitoare creditoare
Sold final 750 5.000 3.750.000
debitor
345.05 Produsul E
DEBIT CREDIT
Data Descrierea Cant. Cost Data Descrierea Cant. Cost
Operatiei (Kg.) operatiei (Kg.)
L Z Unitar Total L Z Unitar Total
Descarcat
12 01 Sold initial 2.100 2.000 4.200.000 12 20 gestiune pt. prod. 20 2.000 40.000
constatate lipsa
Obtinut din Transferat prod.
productia magazinului
12 03 proprie 1.150 2.000 2.300.000 12 24 propriu de 1.600 2.000 3.200.000

31
desfacere
Rulaj debitor 1.150 2.000 2.300.000 Rulaj creditor 1.620 2.000 3.240.000

Total sume 3.250 2.000 6.500.000 Total sume 1.620 2.000 3.240.000
Debitoare creditoare
Sold final debitor 1.630 2.000 3.260.000

Balanta de verificare analitica a contului 345 Produse finite

Simb Den u. Cost Sold initial debitor Miscari in cursul perioadei Sold final debitor
cont prod m. Unit Debitoare Creditoare
coresp

Cant. Valoare

Cant. Valoare Cant. Valoare Valoare


Cant.

345.01 A Buc. 5.500 2.500 3.750.000 1.200 6.600.000 3.000 16.500.000 700 3.850.000
345.02 B Kg. 4.000 2.000 8.000.000 - - 1.325 5.300.000 675 2.700.000
345.03 C Buc. 3.250 1.000 3.250.000 600 1.950.000 610 1.982.500 990 3.217.500
345.04 D Buc. 5.000 800 4.000.000 900 4.500.000 950 4.750.000 750 3.750.000
345.05 E Kg. 2.000 2.100 4.200.000 1.150 2.300.000 1.620 3.240.000 1.630 3.260.000
Total 33.200.000 15.350.000 31.772.500 16.777.500

32
Tema nr. 5: Balana de verificare

Se ntocmete un bilan iniial ce va cuprinde 10-15 elemente n Activ i 10-15 elemente n Pasiv.
Se enun 20-25 operaiuni economico-financiare care au loc la o societate comercial cu profil
producia de bunuri comercializate prin unitile proprii de desfacere. Se va descompune Bilanul
iniial n conturi. Se vor nregistra n Registrul Jurnal operaiunile enunate anterior, pentru fiecare
din acestea se va face analiza contabil, specificnd i egalitatea contabil care-i corespunde. Se
vor nchide conturile de venituri i cheltuieli, stabilind rezultatul contabil. Se va deconta TVA-ul.
Se va ntocmi registrul Cartea Mare pentru toate conturile utilizate n problem. Se va completa
Balana de verificare pe 4 serii de egaliti.

Activ Bilant initial Pasiv

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire Suma


crt element crt element element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500

33
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800
Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile economice
inregistrat.

Registrul-Jurnal

D C SD SC
Egalitati

1. % = 891 98800

201 Bilant de deschidere 4000

Cheltuieli de constituire

2131 15000

Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)

2133 1000

Mijloace de transport

214

Mobilier,aparatura birotica, 2000


echipamente de protectie a
valorilor materiale si umane si
alte active corporale

301 7000

Materii prime

302 1000

Materiale consumabile

34
303 10000

Materiale de natura obiectelor de


inventar
20000
345

Produse finite
15000
371

Marfuri
7000
4111

Clienti
4000
413

Efecte de primit de la clienti


4200
456

Decontari cu actionarii
(asociatii) privind capitalul

5121 3600

Conturi la banci in lei

5311 2500

Casa in lei

542 2500

Avansuri de trezorerie

Inregistrat descompunerea
activului in conturi

35
891 = % 98800

1011 3000

Capital subscris nevarsat

1012 25000

Capital subscris varsat

1061 5000

Rezerve legale

121 17000

Profit

281 6000

Amortizari privind
imobilizarile corporale

401
18000
Furnizori

403
3500
Efecte de platit

421
4500
Personal - salarii datorate

426
4200
Drepturi de personal
neridicate

4281 1500

Alte datorii n legtur cu


personalul 1600
4423

T.V.A. de plata

36
2 462 1500

Creditori diversi

5191 8000

Credite bancare pe termen


scurt

Inregistrat descompunerea
pasivului in conturi

3 5311 = 456 4000 4000

Casa in lei Decontri cu acionarii


asociaii privind capitalul

ncasat de la asociai numerar n valoare de 4000 RONI.

4 1011 = 1012

Capital subscris nevrsat Capital subscris vrsat

nregistrat creterea capitalului vrsat de asociai cu 1000 RONI.

5 5121 = 5191 15000 15000

Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen


scurt

nregistrat primirea de la BCR a unui credit bancar pe termen scurt n


valoare de 15000 RONI.

6 401 = 5121

Furnizori Conturi la banci in lei 2000 2000

nregistrat achitarea unei obligaiei fa de un furnizor de mrfuri n


valoare de 2000 RONI., din contul de Disponibil la bnci n lei.

7 263 = % 1500

Imobilizri financiare sub form


de interese de participare

37
5121 750

Conturi la banci in lei

269 750

Vrsminte de efectuat pentru


imobilizri financiare

nregistrat achiziionarea de aciuni care reprezint Imobilizri


financiare sub form de interese de participarecu plata imediat prin
contul de Disponibil la bnci n lei a 50% din costul lor de achiziie,
de 1500 RONI

8 % = 542 2000

401 Avansuri de trezorerie 1900

Furnizori

5311 100

Casa n lei

nregistrat justificarea avansului de trezorerie primit de administraia


societii,n valoare de 2000 RONI, prin achitarea unei facturi de
mrfuri n valoare de 1900 RONI i diferena depus la caserie.

9 % = 403 5000
=
Efecte de pltit 4500
401

Furnizori
500
409

Cheltuieli nregistrate n avans

Se emite un bilet la ordin cu valoarea de 500 RONI, n favoarea unui


furnizor de mrfuri, pentru obligaia de 4500 RONI, diferena
reprezentnd avans platit furnizorului

38
10 5121 = 1621 60000 60000

Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen


lung

Primirea unui imprumut pe termen lung de la banca.

11 % = 401 12400

301 Furnizori 10000

Materii prime

4426 2400

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)


deductibila

Se inregistreaza achizitionarea, cu factura fiscala, de materii prime in


valoare de 10000 RONI, TVA 24%.

12 4111 = % 12400

Clienti 701 10000

Venituri din vanzarea


produselor finite

4427
2400
Taxa pe valoarea adaugata
colectata

Se vand produse finite in valoare de 9000 RONI, TVA colectata 24%,


pe baza de factura fiscala.

100bucx100lei/buc=10000 RONI

13 5121 = 4111 12400 12400

Conturi la banci in lei Clienti

Incasarea de la clienti a contravalorii produselor finite vandute prin


contul la banca.

39
14 5311 = 581 5000 5000

Casa in lei Viramente interne

Conform cecului de numarar, se ridica de la banca suma de 5.000


RONI pentru plata avansurilor chenzinale.

15 425 = 5311 5000 5000

Avansuri acordate personalului Casa in lei

Se inregistreaza plata avansurilor din salarii pe baza semnaturilor din


listele de avans, in valoare de 5.000 RONI

16 581 = 5121 5000 5000

Viramente interne Conturi la banci in lei

Se ridica de la banca extrasul de cont prin care se confirma


operatiunea de ridicare de catre casier a sumelor aferente avansurilor
chenzinale.

17 641 = 421 6500 6500

Cheltuieli cu salariile Personal-salarii datorate


personalului

Se acorda salariile personalului pentru luna curenta in valoare totala


de 6500 lei, conform statului de salarii.

18 5411 = 581

Acreditive Viramente interne 5000 5000

Se deschide un acreditiv in valoare de 7000 RONI.

19 581 = 5121 5000 5000

Viramente interne Conturi la banci in lei

Se primeste extrasul de cont prin care se confirma virarea sumei din


contul de disponibil in acreditivul deschis.

40
20 401 = 5411 5000 5000

Furnizori Acreditive

Se schita obligatia fata de un furnizor din acreditivul deschis in


valoare de 5000 RONI

21 2111 = 404 15000 15000

Terenuri Furnizori de imobilizari

Se cumpara un teren de la un furnizor neplatitor de TVA.

22 404 = 5121 15000 15000

Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

Se achita terenul cumparat.

23 701 = 121 10000 10000

Venituri din vanzarea produselor Profit sau pierdere


finite

Inchidere conturi venituri

24 121 = 641 6500 6500

Profit sau pierdere Cheltuieli cu salariile


personalului

inchidere conturi cheltuieli

25 691 = 4411 8800 8800

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit curent

impozitul pe profit

26 4427 = 4426 2400 2400

Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata


colectata (TVA) deductibila

41
Regularizarea TVA

27 121=691 8800 8000

TOTAL RULAJE 230700 230700

Registrul Cartea Mare

D 1011 C D 1012 C D 1061 C


3.000 Si 25.000 Si 5.000 Si

42
4)R
d 1000 0 Rc 1000 (4 Rd 0 0 Rc
Rd 0 1000 Rc Tsd 0 5.000 Tsc
Tsd 1000 3000 Tsc Tsd 0 26000 Tsc
5.000 Sfc
2000 Sfc 2600 Sfc

D 121 C D 1621 C D 2111 C


17.000 Si Si Si
Rd 6500 10000 Rc 60.000 (8 19) 15.000 0 Rc
8800 Rd 0 60.000 Rc Rd 15.000 0 Rc
Tsd 15300 27.000 Tsc Tsd 0 60.000 Tsc Tsd 15.000 0 Tsc
11700 Sfc
60.000 Sfc Sfd 15.000
D 263 C D 269 C D 301 C
Si Si Si 7000
5) 1.500 750 (5 9) 10.000
Rd 1.500 0 Rc Rd 0 750 Rc Rd 10.000 0 Rc
Tsd 1.500 0 Tsc Tsd 0 750 Tsc Tsd 17.000 0 Tsc

Sfd 1.500 750 Sfc Sfd 17.000

D 401 C D 403 C D 404 C


Si 18.000 Si 3.500 Si Si Si
4) 2.000 12.400 (9 5.000 (7 15.000 (18
6) 1.900 Rd 0 5.000 Rc Rd 0 15.000 Rc
7) 4.500 Tsd 0 8.500 Tsc Tsd 0 15.000 Tsc
18) 5.000
Rd 13.400 12.400 Rc 8.500 Sfc 15.000 Sfc
Tsd 13.400 30400 Tsc

17000 Sfd

D 4111 C D 421 C D 425 C


7.000 Si Si 4.500 Si Si
10) 12.400 12.400 (11 13) 0 6500 13) 5.000
Rd 12.400 12.400 Rc Rd 6500 Rc Rd 5.000 0 Rc
Tsd 19.400 12.400 Tsc Tsd 11000 Tsc Tsd 5.000 0 Tsc

Sfd 7.000 11000 Sfc Sfd 5.000

D 4426 C D 4427 C D 456 C


Si Si 4.200 Si
9) 2400 2400 (7 2400 2.400 (9 Rd 0 4000 Rc

43
Rd 2400 2400 Rc Rd 2400 2.400 Rc Tsd 4200 4000 Tsc
Tsd 2400 2400 Tsc Tsd 2400 2.400 Tsc
Sfd 200
0 Sfd Sfc 0

D 409 C
Si
500 3)
Rd 500 11)
Tsd Rd
Tsd
Sfd 500

Sfd
D 5121 C D 5191 C D 5311 C
Si 3600 2000 Si Si 8000 Si Si 2500 Si
3) 15000 750 (4 0 15000 (3 1) 4000 5000 (13
11) 12400 5000 (5 Rd 0 15.000 Rc 6) 100 0 (14
60000 15000 (20 Tsd 0 23000 Tsc 12) 5000 0
D 701 C
Rd 87.400 22750 Rc Rd 9.100 5.000 Rc
Si Si
Tsd 91.000 22.750 Tsc 23000 Sfc Tsd 11.600 5000 Tsc
10000 10000 (10
Rd 10000 10000 Rc
Sfd 68250 Sfd 6600
Tsd 10000 10000 Tsc

Sfc 0

D 5411 C D 542 C D 581 C


Si Si Si 2500 Si Si Si
16) 5000 5000 (17 0 2000 (6 14) 5000 5000 (12
(18 Rd 2.500 2.000 Rc 5000 5000 (16
Rd 5000 5000 Rc Tsd 2.500 2.000 Tsc Rd 10000 10000 Rc
Tsd 5000 5000 Tsc Tsd 10000 10000 Tsc
0 Sfd 500
Sfd 0 Sfd

D 641 C
Si Si
6500 6500 (6
Rd 6.500 6500 Rc
Tsd 6.500 6500 Tsc

Sfd 0

44
D 441 691 C C
Si Si
6500 (6
Rd 6500 Rc
Tsd 6500 Tsc

0 6500 Sfc

D
Si Si
8800 8800 (10
Rd 8800 8800 Rc
Tsd 8800 8800 Tsc

Sfc 0

45