Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA

MONOGRAFIE CONTABILA

**********
INGINERIE ECONOMICA
ANUL IV
Profesor: NITA MONICA

2005-2006

CUPRINS:

1. Prezentarea firmei
2. Prezentarea notelor contabile ce urmeaza a fi inregistrate.
3. Inregistrarile in Registrul Jurnal
4. Inregistrarile in Registru Carte Mare
5. Inregistrarile in Balanta
6. Bilantul contabil.

-2-

Prezentarea firmei:
Prin aceasta lucrare s-a urmarit organizarea contabilitatii societatii comerciale
S.C. ALFA S.A., care este o societate pe actiuni, in luna decembrie 2005.
Aceasta cuprinde operatiile economico-financiare care au avut loc in legatura cu
elementele patrimoniale in aceasta perioada.
Firma cu sediul in strada Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 2, et. 4, ap. 79, sector 6,
Bucuresti, are ca domeniu de activitate producerea si comercializarea produselor
cosmetice, cat si produse medicamentoase de uz extern si produse pentru
intretinerea locuintei.
Capitalul social subscris este de 190.000.000 lei divizat in 1000 de actiuni cu o
valuare nominala de 190.000 lei pe actiune. Capitalu social poate fi majorat prin
emisiunea de actiuni sau de obligatiuni si poate fi micsorat prin retragerea unuia
dintre actionari (aceste decizii se iau doar de catre AGA).

La data de 30.11.2005 fabrica prezenta urmatoarea situatie a patrimoniului


reflectata in bilantul contabil de mai jos:

Active
100.000.000
5.000.000

Pasive

Mijloace fixe
Materii prime
Conturi la banci
in lei
Casa in lei

110.000.000
1.000.000

Capital soc varsat


Furnizori
Creditori diversi
Credite bancare pe
termen scurt

Total active:

216.000.000

Total pasive:

190.000.000
7.000.000
4.000.000
15.000.000
216.000.000

-3-

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele


operatii economice- financiare:
1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform factura numarul
113/3.12.2005 in valoare de 50.000.000 lei + 19 % TVA;
2. Se inregistreaza statul de plata, salariile cuvenite personalului intreprinderii
in valoare de 60.000.000 lei;
3. Se inregistreaza impozitele pe salarii cuvenite bugetului statului, in suma de
18.200.000 lei si contributia la pensia suplimentara, in suma de 1.800.000
lei;
4. Se ridica din disponibilul de la banca suma de 40.000.000 lei, necesara
pentru plata salariilor si se depune in caseria unitatii;
5. Se platesc salariile cuvenite personalului firmei, in suma de 40.000.000 lei;
6. Se vireaza la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale sumele
datorate, in valoare de 20.000.000 lei, din disponobilul de la banca;
7. Se achita din disponibilul unitatii patrimoniale de la banca datorii fata de
furnizori, in suma de 7.000.000 lei;
8. Se receptioneaza materii prime primite de la un furnizor la pret de facurare
de 20.000.000 lei pentru care se inmaneaza un efect comercial de platit in
suma de 10.000.000 lei;
9. Se achita din disponibilul firmei de la banca, cheltuielile de transport pentru
materii prime aprovizionate, in suma de 800.000 lei;
10. Se achita la termenul stabilit din disponibilul intreprinderii de la banca,
efectul comercial de platit in suma de 10.000.000 lei;
11. Se restituie din disponibilul de la banca un credit pe termen scurt, in suma
de 15.000.000 lei;

-4-

12. Se reduce capitalul social varsat cu suma de 20.000.000 lei;


13. Suma redusa din capitalul social: 20.000.000 lei se va rambursa
actionarilor din contul curent de la banca;
14. Se obtine de la banca un credit pe termen scurt in suma de 13.000.000 lei;
15. Se ridica din disponibilul de la banca suma de 800.000 lei, necesara pentru
acordarea unor avansuri spre decontare;
16. Se acorda unui salariat al societatii comerciale un avans spre decontare in
suma de 500.000 lei;
17. Se integistreaza consumul avansului spre decontare conform bonului de
consum 56/17.12.2005 in valoare de 500.000 lei;
18. Se depune din caserie la banca suma de 300.000 lei;
19. Se achita unui creditor suma de 4.000.000 lei din disponibilul de la banca;
20. Se inregistreaza consumul de materii prime, in valoare de 8.000.000 lei,
conform bonului de consum;
21. Societatea vinde un mijloc fix in valoare de 70.000.000 lei + 19 % TVA, se
scoate din evidenta mijlocul fix si se incaseaza creanta;
22. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) hotaraste sa majoreze capitalul
social al firmei prin emisiune a 100 de actiuni cu o valoare nominala de
190.000 lei, banii se depun in banca;
23. Firma cumpara marfuri de la un furnizor, cu factura numarul
157/11.12.2005 in valoare de 3.000.000 lei + 19 % TVA, se platesc din
contul curent de la banca;
24. Se inregistreaza consumul marfurilor achizitionate cu factura numarul
157/11.12.2005;
25. Firma vinde prin factura numarul 123/ 20.12.2005 produse finite la un pret
negociat de 60.000.000 lei + 19 % TVA;

-5-

26. Clientul achita factura numarul 123/ 20.12.2005 in valoare de 71.400.000


lei, de produse finite vandute si banii intra in contul curent din banca al
firmei;
27. Se inregistreaza factura privind consumul de energie electrica numarul
542/17.12.2005 in valoare de 700.000 lei + 19 % TVA;
28. Se plateste din contul curent factura 542/17.12.2005 privind consumul de
energie electrica in valoare de 833.000 lei;
29. Se primeste prin intermediul unei donatii un mijloc de transport (masina) in
valoare de 50.000.000 lei;
30. Se mareste capitalul social varsat cu suma de 57.250.000 lei ridicati din
contul curent de la banca;
31. Se inchid conturile de TVA;
32. Se achita TVA de plata catre bugetul statului;
33. Se inchid conturile de cheltuieli prin contul 121 Profit si piedere;
34. Se inchid conturile de venituri.

-6-

Registrul Cartea Mare


Clasa I Conturi de capitaluri

Debit
(22.2)
Rd:
TSD:

19.000.000
19.000.000
19.000.000

Debit
(12) 20.000.000
Rd:
20.000.000
TSD: 20.000.000

Debit
(32) 143.000.000
Rd : 143.000.000
TSD: 143000.000

1011-Capital subscris nevarsat


Credit
(22.1) 19.000.000
Rc :
19.000.000
TSC:
19.000.000

1012-Capital social subscris varsat


Credit
Si:
190.000.000
(22.2)
19.000.000
Rc:
19.000.000
TSC:
209.000.000
Sfc:
189.000.000

121 Profit si pierdere


Credit
(33)
180.000.000
Rc:
180.000.000
TSC:
180.000.000
Sfc:
37.000.000

-9-

Clasa II Conturi de imobilizari

Debit
Si:
(1)
Rd:
TSD:
Sfd:

Debit
(29)
Rd:
TSD:
Sfd:

100.000.000
50.000.000
50.000.000
150.000.000
80.000.000

212 Constructii
Credit
(21.2) 70.000.000
Rc:
70.000.000
TSC: 70.000.000

2131 Echipamente tehnologice


Credit
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

- 10 -

Clasa III Conturi de stocuri si productie in curs de


executie

Debit
Si:
(8)
Rd:
TSD:
Sfd:

5.000.000
20.000.000
20.000000
25.000.000
17.000.000

Debit
(23) 3.000.000
Rd: 3.000.000
TSD: 3.000.000

301 Materii prime


Credit
(20) 8.000.000
Rc:
8.000.000
TSC: 8.000.000

371 Materii prime


Credit
(24) 3.000.000
Rc: 3.000.000
TSC: 3.000.000

- 11 -

Clasa IV -Conturi de terti

Debit
(7)
7.000.000
(28)
833.000
Rd:
7.833.000
TSD: 7.833.000

Debit
(10)
10.000.000
Rd:
10.000.000
TSD: 10.000.000

Debit

Debit
(21.1) 83.300.000
(25)
71.400.000
Rd: 154.700.000
TSD: 154.700.000

401 Furnizori
Credit
Si:
7.000.000
(8)
10.000.000
(23)
3.570.000
(27)
833.000
Rc:
14.403.000
TSC: 21.403.000
Sfc:
13.570.000

403 Efecte de plata


Credit
(17)
10.000.000
Rc :
10.000.000
TSC:
10.000.000

404 Furnizori de imobilizari


Credit
(1)
59.500.000
Rc: 59.500.000
TSC: 59.500.000
Sfc: 59.500.000

411 Clienti
Credit
(21.3) 83.300.000
(26)
71.400.000
Rc:
154.700.000
TSC: 154.700.000

- 12 -

Debit
(3)
20.000.000
(5)
040.000.000
Rd:
60.000.000
TSD: 60.000.000

Debit
(16)
500.000
Rd:
500.000
TS:
500.000

421 Personal-salarii datorate


Credit
(2)
60.000.000
Rc:
TSC:

6.000.000
60.000.000

425 Avansuri acordate personalului


Credit
(17)
500.000
Rc:
500.000
TSC:
500.000

4312 Contributia personalului pt. pensia suplimentara


Debit
Credit
(6)
1.800.000
(3)
1.800.000
Rd:
1.800.000
Rc:
1.800.000
TS:
1.800.000
TSC:
1.800.000

Debit
(31)
14.497.000
Rd :
14.497.000
TSD: 14.497.000

Debit
(1)
9.500.000
(23)
570.000
(27)
133.000
Rd:
10.203.000
TSD: 10.203.000

4423 TVA de plata


Credit
(30)
14.497.000
Rc:
14.497.000
TSC: 14.497.000

4426 TVA deductibil


Credit
(30)
10.203.000
Rc:
TSC:

10.203.000
10.203.000

- 13 -

Debit
(30)

24.700.000

Rd:
TSD:

24.700.000
24.700.000

Debit
(6)
18.200.000
Rd:
18.200.000
TSD: 18.200.000

4427 TVA colectat


Credit
(21.1)
(25)
Rc:
TSC:

13.300.000
11.400.000
24.700.000
24.700.000

444 Impozitul pe salarii


Credit
(3)
18.200.000
Rc: 18.200.000
TSC: 18.200.000

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Debit
Credit
(13)
20.000.000
(12)
20.000.000
(22.1) 19.000.000
(22.3) 19.000.000
Rd:
39.000.000
Rc:
39.000.000
TSD: 39.000.000
TSC: 39.000.000

Debit
(19)
4.000.000
Rd:
4.000.000
TSD: 4.000.000

462 Creditori diversi


Credit
(13)
4.000.000
Rc:
4.000.000
TSC: 4.000.000

- 14 -

Clasa V Conturi de trezorerie

Debit
Si:
(14)
(18)
(21.3)
(22.3)
(26)

Rd:
TSD:
Sfd :

Debit
(11)
Rd:
TSD

Debit
Si:
(4)
(15)
Rd:
TSD:
Sfd:

5121 Conturi curente la banci in lei


Credit
110.000.000
(4)
40.000.000
13.000.000
(6)
20.000.000
300.000
(7)
7.000.000
83.300.000
(9)
800.000
19.000.000
(10)
10.000.000
71.400.000
(11)
15.000.000
(13)
20.000.000
(15)
800.000
(19)
4.000.000
(28)
833.000
(31)
14.497.000
187.000.000
Rc:
132.930.000
297.000.000
TSC:
132.930.000
164.070.000

519 Credite bancare pe termen scurt


Credit
15.000.000
Si:
15.000.000
(14)
13.000.000
15.000.000
Rc:
13.000.000
15.000.000
TSC: 28.000.000
Sfc:
13.000.000

1.000.000
40.000.000
800.000
40.800.000
41.800.000
1.000.000

5311 Casa in lei


Credit
(5)
40.000.000
(16)
500.000
(18)
300.000
Rc:
40.800.000
TSC: 40.800.000

- 15 -

Clasa VI Conturi de cheltuieli

Debit
(20)
Rd:
TSD:

Debit
(27)
Rd:
TSD:

8.000.000
8.000.000
8.000.000

700.000
700.000
700.000

Debit
(24)
3.000.000
Rd:
3.000.000
TSD: 3.000.000

601 Cheltuieli cu materiile prime


Credit
(32)
8.000.000
Rc:
8.000.000
TSC: 8.000.000

605 Cheltuieli privind energia si apa


Credit
(32)
700.000
Rc:
700.000
TSC: 700.000

607 - Cheltuieli privind marfurile


Credit
(32)
3.000.000
Rc:
3.000.000
TSC: 3.000.000

624 - Chieltuieli cu transportul de bunuri si persoane


Debit
Credit
(9)
800.000
(32)
800.000
Rd:
800.000
Rc:
800.000
TSD: 800.000
TSC: 800.000

- 16 -

Debit
(17)
500.000
Rd:
500.000
TSD: 500.000

625 - Chieltuieli cu deplasari


Credit
(32)
500.000
Rc:
500.000
TSC: 500.000

641 Cheltuieli privind salariile personalului


Debit
Credit
(2)
60.000.000
(32)
60.000.000
Rd:
60.000.000
Rc:
60.000.000
TSD: 60.000.000
TSC: 60.000.000

Debit
(21.2)
Rd:
TSD:

6583 Cheltuieli privind activele cedate


Credit
70.000.000
(32) 70.000.000
70.000.000
Rc:
70.000.000
70.000.000
TSC: 70.000.000

- 17 -

Clasa VII Conturi de venituri

Debit
(33)
Rd:
TSD:

Debit
(32)
Rd:
TSD:

701 Venituri din vanzarea produselor finite


Credit
60.000.000
(25)
60.000.000
60.000.000
Rc:
60.000.000
60.000.000
TSC: 60.000.000

7582 Venituri din donatii si subventii primite


Credit
50.000.000
(29)
50.000.000
50.000.000
Rc:
50.000.000
50.000.000
TSC:
50.000.000

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital


Debit
Credit
(33)
70.000.000
(21.1)
70.000.000
Rd:
70.000.000
Rc:
70.000.000
TSD:
70.000.000
TSC:
70.000.000

- 18 -

Bilant la data de 31.12.2005

Active
Mijloace fixe
Echipamente
tehnologice
Materii prime
Conturi
curente la banci
Casa in lei
Total active:

Pasive
80.000.000

50.000.000
17.000.000
164.070.000
1.000.000
312.070.000

Capital social
varsat
Profit
Furnizori
Furnizori de
imobilizari
Creditori diversi
Total pasive:

- 21 -

189.000.000
37.000.000
13.570.000
59.500.000
13.000.000
312.070.000