Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA

„STEFAN CEL
MARE” SUCEAVA
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Departamentul ID

Specializarea : Asistenta Manageriala si Secretariat, anul I, sem. I

BAZELE
CONTABILITATI

STUDENT: ABALANOAIE MARCEL IONUT

LECT. DRD. FLORIN BOGHEAN


~2010 ~

CUPRINS

Contents
CUPRINS................................................................................................................. 2

Contents.................................................................................................................2

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.......3

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil comercializarea de bunuri.......4

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.................5

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil producția de bunuri.................7

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil prestarea de servicii................8

REGISTRU JURNAL.............................................................................................19

CARTEA MARE................................................................................................... 22

REGISTRU JURNAL.............................................................................................28

CARTEA MARE................................................................................................... 34

Balanta de verificare cu 4 serii de egalitatii......................................................40

2
Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil
comercializarea de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 205 Concesiuni, brevete, 600 1. 1012 Capital subscris 25000
licențe, mărci 2. 104 vărsat 13500
comerciale, drepturi 3. 1061 Prime de capital 1400
și active similare 4. 1068 Rezerve legale 1200
2. 211 Terenuri și amenajări 20000 5. 16 Alte rezerve 15000
de terenuri Împrumuturi și
3. 212 Construcții 30000 6. 1621 datorii asimilate 5000
4. 213 Instalații tehnice, 5000 Credite bancare pe
mijloace de transport, 7. 167 termen lung 2000
animale și plantații Alte împrumuturi și
5. 3021 Materiale auxiliare 1000 8. 168 datorii asimilate 1200
6. 3022 Combustibili 6000 Dobânzi aferente
7. 3023 Materiale pentru 2000 împrumuturilor și
8. 3028 ambalat 1000 9. 1682 datoriilor asimilate 1200
Alte materiale Dobânzi aferente
9. 303 consumabile 500 creditelor bancare
Materiale de natura 10 280 pe termen lung 3800
10 351 obiectelor de inventar 700 . Amortizări privind
. Materii și materiale imobilizările
357 aflate la terți 200 29 necorporale 1300
11 358 Mărfuri aflate la terți 50 11 Ajustări pentru
. 4111 Ambalaje aflate la 400 . deprecierea sau
12 413 terți 70 pierderea de
. Clienți 293 valoare a 1380
13 4382 Efecte de primit de la 1000 imobilizărilor
. 4424 clienți 5000 12 Ajustări pentru
14 461 Alte creanțe sociale 8000 . deprecierea
. 471 TVA de recuperat 3000 40 imobilizărilor în curs 7300
Debitori diverși de execuție
15 5112 Cheltuieli înregistrate 10000 42 Furnizori și conturi 2500
. 5121 în avans 5000 13 asimilate
16 5311 Cecuri de încasat 100 . 4411 Personal și conturi 3300
. Conturi la bănci în lei 462 asimilate 1780
17 Casa în lei 14 472 Impozitul pe profit 1420
. . Creditori diverși
18 49 Venituri înregistrate 1280
. 15 în avans
. 5186 Ajustări pentru 4010
19 16 5191 deprecierea 6050
. . creanțelor
20 17 Dobânzi de plătit
. . Credite bancare pe
21 termen scurt
. 18

3
.

19
.
20
.

TOTAL ACTIV 99620 TOTAL PASIV 99620

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil


comercializarea de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 201 Cheltuieli de 1200 1. 1012 Capital subscris 60000
2. 205 constituire 3000 2. 104 vărsat 15000
Concesiuni, brevete, 3. 105 Prime de capital 1020
licențe, mărci 4. 121 Rezerve din 10300
3. 211 comerciale, drepturi 10000 5. 132 reevaluare 13800
și active similare Profit sau pierdere
4. 212 Terenuri și amenajări 5000 Împrumuturi
5. 2133 de terenuri 3000 nerambursabile cu
6. 2134 Construcții 30000 6. 1621 caracter de 1280
7. 2675 Mijloace de transport 45000 subvenții pentru
Animale și plantații 7. 2801 investiții 1300
8. 2676 Împrumuturi acordate 10000 Credite bancare pe
pe termen lung termen lung
Dobânda aferentă 8. 2805 Amortizarea 1190
9. 3022 împrumuturilor 300 cheltuielilor de
10 3025 acordate pe termen 80 constituire
. lung Amortizarea
3026 Combustibili 4580 concesiunilor,
11 356 Semințe și materiale 3420 brevetelor,
. 361 de plantat 30 9. 2913 licențelor, mărcilor 1340
12 358 Furaje 1000 comerciale,
. 4111 Animale aflate la terți 90 drepturilor și
13 418 Animale și păsări 70 activelor similare
. Materiale auxiliare 10 3956 Ajustări pentru 1150
14 4452 Clienți 5000 . deprecierea
. Clienți - facturi de instalațiilor,
15 întocmit 401 mijloacelor de 14900
. 461 Împrumuturi 1000 11 408 transport, 1000
16 5121 nerambursabile cu 7600 . animalelor și
. 5311 caracter de subvenții 20 12 421 plantațiilor 3000
Debitori diverși . Ajustări pentru
17 Conturi la bănci în lei 431 deprecierea 1500

4
. Casa în lei 13 437 animalelor aflate la 1300
. 444 terți 1800
18 Furnizori
. 14 462 Furnizori - facturi 150
19 . 491 nesosite 110
. 15 Personal - salarii
20 . datorate
. 16 5192 Asigurări sociale 130
21 . Ajutor de șomaj
. Impozitul pe venituri
17 de natura salariilor
. 5194 Creditori diverși 120
18 Ajustări pentru
. deprecierea
creanțelor - clienți
Credite bancare pe
19 termen scurt
. nerambursate la
scadentă
Credite externe
garantate de stat
20
.

ACTIV 13039 TOTAL PASIV 13039


0 0

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil


producția de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt. l elementului
.
1. 201 Cheltuieli de 150 1. 1012 Capital subscris 2992
2. 205 constituire 420 2. 105 vărsat 560
Concesiuni, 3. 1068 Rezerve din 110
brevete, licențe, 4. 133 reevaluare 70
mărci comerciale, 5. 138 Alte rezerve 1470
3. 208 drepturi și active 180 Donații pentru
similare investiții
4. 211 Alte imobilizări 5600 6. 1625 Alte sume primite cu 810
necorporale caracter de subvenții
5. 213 Terenuri și 2300 7. 167 pentru investiții 96
amenajări de Credite bancare
terenuri 8. 280 externe garantate de 130

5
6. 214 Instalații tehnice, 1250 bănci
mijloace de 9. 281 Alte împrumuturi și 80
transport, animale datorii asimilate
și plantații 10. 290 Amortizări privind 1485
Mobilier, aparatură imobilizările
7. 231 birotică, 86 necorporale
echipamente de 11. 291 Amortizări privind 47
8. 233 protecție a valorilor 35 imobilizările
umane și materiale corporale
9. 2675 și alte active 420 12. 293 Ajustări pentru 255
corporale deprecierea
10 301 Imobilizări 12 imobilizărilor
. 302 corporale în curs de 310 13. 296 necorporale 120
11 332 execuție 57 Ajustări pentru
. Imobilizări deprecierea
12 35 necorporale în curs 89 14. 39 imobilizărilor 256
. 4111 de execuție 24 corporale
4118 Împrumuturi 86 Ajustări pentru
13 acordate pe termen deprecierea
. 418 lung 19 15. 392 imobilizărilor în curs 1250
14 Materii prime de execuție
. 471 Materiale 33 16. 40 Ajustări pentru 154
15 consumabile pierderea de valoare
. 5112 Lucrări și servicii în 22 17. 42 a imobilizărilor 780
5121 curs de execuție 389 financiare
16 5311 Produse 50 18. 43 Ajustări pentru 11
. Clienți deprecierea
Clienți incerți sau în stocurilor și
17 litigiu 19. 441 producției - în curs 636
. Clienți - facturi de 20. 444 de execuție 220
întocmit Ajustări pentru
18 Cheltuieli deprecierea
. înregistrate în materialelor
19 avans Furnizori și conturi
. Cecuri de încasat asimilate
20 Conturi la bănci în Personal și conturi
. lei asimilate
Casa în lei Asigurări sociale,
protecția sociala și
conturi asimilate
Impozitul pe
profit/venit
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
TOTAL ACTIV 1153 TOTAL PASIV 11532
2

6
Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil
producția de bunuri.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 201 Cheltuieli de 200 1. 1012 Capital subscris 30000
2. 203 constituire 20000 2. 1061 vărsat 508
3. 205 Cheltuieli de 3000 3. 131 Rezerve legale 1400
dezvoltare Subvenții
Concesiuni, brevete, guvernamentale
licențe, mărci 4. 2803 pentru investiții 550
4. 211 comerciale, drepturi 8000 Amortizarea
și active similare cheltuielilor de
5. 212 Terenuri și amenajări 19900 5. 2814 dezvoltare 420
6. 2131 de terenuri 2700 Amortizarea altor
Construcții 6. 2914 imobilizări corporale 790
Echipamente Ajustări pentru
tehnologice (mașini, deprecierea altor
7. 2132 utilaje și instalații de 590 7. 348 imobilizări corporale 890
lucru) Diferențe de preț la
Aparate și instalații 8. 3945 produse 1800
8. 2133 de măsurare, control 600 Ajustări pentru
9. 2675 și reglare 9000 deprecierea
Mijloace de transport 9. 401 produselor finite 3500
10 301 Împrumuturi acordate 1000 10 408 Furnizori 780
. 3023 pe termen lung 800 . Furnizori - facturi
11 3024 Materii prime 100 421 nesosite 14450
. 341 Materiale pentru 200 11 Personal - salarii
12 345 ambalat 3500 . 4281 datorate 370
. 4111 Piese de schimb 2800 Alte datorii în
13 4424 Semifabricate 2100 12 4423 legătură cu 420
. 5121 Produse finite 6350 . 444 personalul 3800
14 5124 Clienți 4208 TVA de plată
. TVA de recuperat 13 446 Impozitul pe venituri 19090
15 5311 Conturi la bănci în lei 420 . de natura salariilor
. 5314 Conturi la bănci în 130 14 457 Alte impozite, taxe 700
16 valută . 481 și vărsăminte 1400
. Casa în lei asimilate
17 Casa în valută 15 491 Dividende de plată 580
. . Decontări între
18 unitate și subunități
. 16 5191 Ajustări pentru 3000
. deprecierea
19 17 5198 creanțelor - clienți 1150
. . Credite bancare pe
20 termen scurt
. 18 Dobânzi aferente
. creditelor bancare
pe termen scurt

7
19
.

20
.
TOTAL ACTIV 85598 TOTAL PASIV 85598

Bilanț inițial pentru societate comerciala cu profil


prestarea de servicii.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 203 Cheltuieli de 600 1. 1011 Capital subscris 30000
2. 205 dezvoltare 19000 2. 1061 nevărsat 4000
Concesiuni, brevete, 3. 121 Rezerve legale 300
licențe, mărci 4. 1621 Profit sau pierdere 2000
3. 212 comerciale, drepturi 9500 Credite bancare pe
4. 2133 și active similare 1800 5. 1625 termen lung 1000
5. 214 Construcții 3200 Credite bancare
Mijloace de transport 6. 1682 externe garantate 1000
Mobilier, aparatură de bănci
birotică, echipamente Dobânzi aferente
de protecție a 7. 2805 creditelor bancare 8000
6. 303 valorilor umane și 100 pe termen lung
materiale și alte Amortizarea
7. 332 active corporale 900 concesiunilor,
Materiale de natura brevetelor,
8. 4111 obiectelor de inventar 1400 licențelor, mărcilor
9. 4424 Lucrări și servicii în 4300 8. 2812 comerciale, 4000
10 505 curs de execuție 200 drepturilor și
. Clienți 9. 2813 activelor similare 500
506 TVA de recuperat 800 Amortizarea
11 5088 Obligațiuni emise și 600 construcțiilor
. răscumpărate Amortizarea
12 5112 Obligațiuni 2000 10 2913 instalațiilor, 1000
. 5121 Dobânzi la obligațiuni 10000 . mijloacelor de
5124 și titluri de plasament 600 transport,
13 5187 Cecuri de încasat 1000 animalelor și
. 5311 Conturi la bănci în lei 1000 2966 plantațiilor 1300
14 5314 Conturi la bănci în 2000 11 Ajustări pentru
. 5321 valută 7000 . deprecierea
15 5322 Dobânzi de încasat 5000 instalațiilor,
. Casa în lei 401 mijloacelor de 700

8
16 Casa în valută 404 transport, 10000
. Timbre fiscale și 12 408 animalelor și 4000
17 postale . plantațiilor
. Bilete de tratament și 13 421 Ajustări pentru 1300
18 odihnă . pierderea de
. 14 4281 valoare a 200
19 . împrumuturilor
. 4312 acordate pe termen 100
20 15 lung
. . 44 Furnizori 100
Furnizori de
16 49 imobilizări 700
. Furnizori - facturi
nesosite
17 5186 Personal - salarii 800
. datorate
Alte datorii în
18 legătură cu
. personalul
Contribuția
19 personalului la
. asigurările sociale
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
20 Ajustări pentru
. deprecierea
creanțelor - clienți
Dobânzi de plătit
TOTAL ACTIV 71000 TOTAL PASIV 71000

9
S.C. Alfa S.R.L.
La începutul lunii ianuarie 2010 S.C. Alfa S.R.L. care are ca obiect de
activitate comercializarea mărfurilor, prezintă următorul bilanț inițial.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


14 5311 entitățile afiliate 2000
. Conturi la bănci în lei
15 Casa în lei
.

16
.
17
.
TOTAL ACTIV 18150 TOTAL PASIV 18150
0 0

10
1. În cursul lunii, se încasează în contul societății o creanță de la S.C. BETA
S.R.L. conform extrasului de cont în valoare de 3000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


5121 Acțiuni deținute la 11500
14 entitățile afiliate
. 5311 Conturi la bănci în lei 2000
15 (8500+3000)
. Casa în lei

16
.

17
.
TOTAL ACTIV 18150 TOTAL PASIV 18150
0 0

A+X-X=P

2. În contul societății se transfera rezerve la capitalul social în valoare de


4800 lei.

11
ACTIV Bilanț inițial PASIV
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 11500
14 5311 entitățile afiliate 2000
. Conturi la bănci în lei
15 Casa în lei
.

16
.
17
.
TOTAL ACTIV 18150 TOTAL PASIV 18150
0 0

A=P+X-X

3. Conform extraselor de cont, se înregistrează încasarea unui credit pe


termen scurt în valoare de 30.000 lei

ACTIV Bilanț inițial PASIV

12
Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 25000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 Mobilier, aparatură 15000 5. 281 Profit 14300
birotică, echipamente Amortizări privind
de protecție a imobilizările
valorilor umane și 6. 401 corporale 5000
materiale și alte 7. 403 Furnizori 4750
5. 301 active corporale 2500 8. 404 Efecte de plătit 10000
6. 302 Materii prime 3000 Furnizori de
7. 303 Materiale 4500 9. 421 imobilizări 30000
consumabile Personal - salarii
8. 345 Materiale de natura 3000 10 444 datorate 1000
9. 371 obiectelor de inventar 1000 . Impozitul pe venituri
10 4111 Produse finite 2000 462 de natura salariilor 3250
. 413 Mărfuri 2000 11 5191 Creditori diverși 37500
11 Clienți . Credite bancare pe
. 425 Efecte de primit de la 4000 12 termen scurt
clienți . (30000+7500)
12 456 Avansuri acordate 6000
. personalului
Decontări cu
13 461 acționarii/asociații 3000
. 501 privind capitalul 2800
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 41500
14 entitățile afiliate
. 5311 Conturi la bănci în lei 2000
15 (30000+11500)
. Casa în lei

16
.

17
.
TOTAL ACTIV 21150 TOTAL PASIV 21150
0 0

A+X=P+X

4. La sfârșitul lunii se efectuează plata unei datorii comerciale fata de S.C.


GAMA S.R.L. în valoare de 1700 lei, conform extrasului de cont.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma

13
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 25000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 Mobilier, aparatură 15000 5. 281 Profit 14300
birotică, echipamente Amortizări privind
de protecție a imobilizările
valorilor umane și 6. 401 corporale 3300
materiale și alte 7. 403 Furnizori (5000- 4750
5. 301 active corporale 2500 8. 404 1700) 10000
6. 302 Materii prime 3000 Efecte de plătit
7. 303 Materiale 4500 9. 421 Furnizori de 30000
consumabile imobilizări
8. 345 Materiale de natura 3000 10 444 Personal - salarii 1000
9. 371 obiectelor de inventar 1000 . datorate
10 4111 Produse finite 2000 462 Impozitul pe venituri 3250
. 413 Mărfuri 2000 11 5191 de natura salariilor 37500
11 Clienți . Creditori diverși
. 425 Efecte de primit de la 4000 12 Credite bancare pe
clienți . termen scurt
12 456 Avansuri acordate 6000
. personalului
Decontări cu
13 461 acționarii/asociații 3000
. 501 privind capitalul 2800
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 41500
14 5311 entitățile afiliate 300
. Conturi la bănci în lei
15 Casa în lei (2000-
. 1700)

16
.
17
.
TOTAL ACTIV 20980 TOTAL PASIV 20980
0 0

A-X=P-X

5. Se înregistrează efectul de comerț primit de la S.C. Theta S.R.L. în valoare


de 4500 lei, iar în contul creanței se încasează suma de 1500 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .

14
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 25000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 Mobilier, aparatură 15000 5. 281 Profit 14300
birotică, echipamente Amortizări privind
de protecție a imobilizările
valorilor umane și 6. 401 corporale 3300
materiale și alte 7. 403 Furnizori 4750
5. 301 active corporale 2500 8. 404 Efecte de plătit 10000
6. 302 Materii prime 3000 Furnizori de
7. 303 Materiale 4500 9. 421 imobilizări 30000
consumabile Personal - salarii
8. 345 Materiale de natura 3000 10 444 datorate 1000
9. 371 obiectelor de inventar 1000 . Impozitul pe venituri
10 4111 Produse finite 500 462 de natura salariilor 3250
. 413 Mărfuri 6500 11 5191 Creditori diverși 37500
11 Clienți (2000-1500) . Credite bancare pe
. 425 Efecte de primit de la 4000 12 472 termen scurt 3000
clienți (2000+4500) . Venituri înregistrate
12 456 Avansuri acordate 6000 în avans (0+3000)
. personalului 13
Decontări cu .
13 461 acționarii/asociații 3000
. 501 privind capitalul 2800
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 41500
14 5311 entitățile afiliate 300
. Conturi la bănci în lei
15 Casa în lei
.

16
.
17
.
TOTAL ACTIV 21280 TOTAL PASIV 21280
0 0

A+X-x”=P+x'

6. Se înregistrează scăderea din gestiune a unei instalații cu valoarea de


intrare de 5000 lei și amortizarea acesteia înregistrată în momentul cedării
de 3000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000

15
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 20000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 (25000-5000) 15000 5. 281 Profit 11300
Mobilier, aparatură Amortizări privind
birotică, echipamente imobilizările
de protecție a corporale
valorilor umane și 6. 401 (14300-3000) 3300
materiale și alte 7. 403 Furnizori 4750
5. 301 active corporale 2500 8. 404 Efecte de plătit 10000
6. 302 Materii prime 3000 Furnizori de
7. 303 Materiale 4500 9. 421 imobilizări 30000
consumabile Personal - salarii
8. 345 Materiale de natura 3000 10 444 datorate 1000
9. 371 obiectelor de inventar 1000 . Impozitul pe venituri
10 4111 Produse finite 500 462 de natura salariilor 3250
. 413 Mărfuri 6500 11 5191 Creditori diverși 37500
11 Clienți . Credite bancare pe
. 425 Efecte de primit de la 4000 12 472 termen scurt 3000
clienți . Venituri înregistrate
12 456 Avansuri acordate 6000 în avans
. personalului 13
Decontări cu .
13 461 acționarii/asociații 3000
. 501 privind capitalul 2800
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 41500
14 5311 entitățile afiliate 300
. 658 Conturi la bănci în lei 2000
15 Casa în lei
. Alte cheltuieli de
exploatare (0+2000)
16
.
17
.
18
.
TOTAL ACTIV 20980 TOTAL PASIV 20980
0 0

A-X+x'=P-x”

7. Se emite în favoarea furnizorului S.C. Delta S.R.L. un efect comercial


pentru suma de 2000 lei, în contul datoriei fata de acesta, ajunsa la
scadenta de 500 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .

16
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 20000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 Mobilier, aparatură 15000 5. 281 Profit 11300
birotică, echipamente Amortizări privind
de protecție a imobilizările
valorilor umane și 6. 401 corporale 2800
materiale și alte 7. 403 Furnizori (3300-500) 6750
5. 301 active corporale 2500 Efecte de plătit
6. 302 Materii prime 3000 8. 404 (4750+2000) 10000
7. 303 Materiale 4500 Furnizori de
consumabile 9. 421 imobilizări 30000
8. 345 Materiale de natura 3000 Personal - salarii
9. 371 obiectelor de inventar 1000 10 444 datorate 1000
10 4111 Produse finite 500 . Impozitul pe venituri
. 413 Mărfuri 6500 462 de natura salariilor 3250
11 Clienți 11 5191 Creditori diverși 37500
. 425 Efecte de primit de la 4000 . Credite bancare pe
clienți 12 472 termen scurt 3000
12 456 Avansuri acordate 6000 . Venituri înregistrate
. personalului în avans
Decontări cu 13
13 461 acționarii/asociații 3000 .
. 501 privind capitalul 2800
Debitori diverși
5121 Acțiuni deținute la 41500
14 5311 entitățile afiliate 300
. 658 Conturi la bănci în lei 2000
15 Casa în lei
. 471 Alte cheltuieli de 1500
exploatare
16 Cheltuieli înregistrate
. în avans (0+1500)
17
.
18
.

19
.
TOTAL ACTIV 21130 TOTAL PASIV 21130
0 0

A+x'=P+X-x”

8. Conform statelor de plata a salariilor, se înregistrează reținerile de 15.000


lei reprezentând: avansuri acordate personalului în valoare de 4000 lei,
contribuția la asigurările sociale în valoare de 5000 lei, contribuția
angajaților pentru asigurărilor sociale de sănătate în valoare de 6000 lei.

ACTIV Bilanț inițial PASIV

17
Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbo Denumirea Suma
crt l elementului crt l elementului
. .
1. 2111 Terenuri 5000 1. 1011 Capital subscris 16000
2. 212 Construcții 89200 nevărsat
3. 213 Instalații tehnice, 20000 2. 1012 Capital subscris 79800
mijloace de transport, 3. 1061 vărsat 4200
animale și plantații 4. 121 Rezerve legale 5700
4. 214 Mobilier, aparatură 15000 5. 281 Profit 11300
birotică, echipamente Amortizări privind
de protecție a imobilizările
valorilor umane și 6. 401 corporale 2800
materiale și alte 7. 403 Furnizori 6750
5. 301 active corporale 2500 8. 404 Efecte de plătit 10000
6. 302 Materii prime 3000 Furnizori de
7. 303 Materiale 4500 9. 421 imobilizări 15000
consumabile Personal - salarii
8. 345 Materiale de natura 3000 datorate (30000-
9. 371 obiectelor de inventar 1000 10 444 15000) 1000
10 4111 Produse finite 500 . Impozitul pe venituri
. 413 Mărfuri 6500 462 de natura salariilor 3250
11 Clienți 11 5191 Creditori diverși 37500
. 425 Efecte de primit de la 0 . Credite bancare pe
clienți 12 472 termen scurt 3000
12 456 Avansuri acordate 6000 . Venituri înregistrate
. personalului (4000- 431 în avans 5000
4000) 13 Asigurări sociale
13 461 Decontări cu 3000 . 4314 (0+5000) 6000
. 501 acționarii/asociații 2800 Contribuția
privind capitalul 14 angajaților pentru
5121 Debitori diverși 38500 . asigurările sociale
14 5311 Acțiuni deținute la 300 de sănătate
. 658 entitățile afiliate 2000 15 (0+6000)
15 Conturi la bănci în lei .
. 471 Casa în lei 1500
Alte cheltuieli de
16 exploatare
. Cheltuieli înregistrate
17 în avans (0+1500)
.
18
.

19
.
TOTAL ACTIV 20730 TOTAL PASIV 20730
0 0

A-x”=P-X+x'

18
REGISTRU JURNAL

1. % = 891 - 18150
2111 5000 0
Terenuri
212 89200
Construcții
213 25000
Instalații tehnice,
mijloace de transport,
animale și plantații
214 15000
Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție a
valorilor umane și materiale
și alte active corporale
301 2500
Materii prime
302 3000
Materiale consumabile
303 4500
Materiale de natura
obiectelor de inventar
345 3000
Produse finite
371 1000
Mărfuri
4111 5000
Clienți
413 2000
Efecte de primit
de la clienți
425 4000
Avansuri acordate
personalului
456 6000
Decontări cu acționarii/
asociații privind capitalul
461 3000
Debitori diverși
501 2800
Acțiuni deținute la
entitățile afiliate
5121 8500
Conturi la bănci în lei
5311 2000
Casa în lei

Înregistrat, descompunerea Activului în conturi


2. 891 = % 181500 -
1011 16000

19
Capital subscris
nevărsat
1012 75000
Capital subscris
vărsat
1061 9000
Rezerve legale
121 5700
Profit
281 14300
Amortizări privind
imobilizările corporale
401 5000
Furnizori
403 4750
Efecte de plătit
404 10000
Furnizori de
imobilizări
421 30000
Personal - salarii
datorate
444 1000
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
462 3250
Creditori diverși
5191 75000
Credite bancare
pe termen scurt
Înregistrat, descompunerea Pasivului în conturi

3. 4111 = 5121 3800 3800 + A= - A


Clienți Conturi la bănci
în lei
Înregistrat, conform extrasului de cont,
încasarea în contul societății o creanță de la S.C.
BETA S.R.L. în valoare de 3800 lei.

4. 1012 = 1061 4800 4800 -P=+P


Capital subscris vărsat
Rezerve legale
Înregistrat, în contul societății se transfera
rezerve la capitalul social în valoare de 4800 lei.
5. 5121 = 5191 30000 30000 +A=+P
Conturi la bănci în lei Credite
bancare pe termen scurt
Înregistrat, conform extraselor de cont,
încasarea unui credit pe termen scurt în valoare
de 30.000 lei
6. 5311 = 401 1700 1700 - A = -P
Casa în lei

20
Furnizori
Înregistrat, conform extrasului de cont
efectuarea plății unei datorii comerciale fata de
S.C. GAMA S.R.L. în valoare de 1700 lei.

7. 413 = % 4500 - +A=-A


Efecte de primit 1500 +P
4111
de la clientii 3000
Clienti
472
Venituri înregistrate în avans
Se înregistrează biletul la ordin în suma de 4500
lei, primit de la S.C. Theta S.R.L., în contul
creanței ajunsa la termenul de încasare de 1500
lei.

21
8. % = 213 - 5000 +A=-A
658 Instalatii 2000 -P
tehnice,
Alte cheltuieli de mijloace de
transport, 3000
exploatare animale si
plantatii
281
Amortizări privind
imobilizările corporale
Înregistrat, conform procesului verbal de
scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe,
scăderea din gestiune a unei instalații cu
valoarea de intrare de 5000 lei și o amortizare
calculata pana la la data de3000 lei.
9. % = 403 - 2000 +A=+P
471 Efecte de 1500 -P
platit
Cheltuieli înregistrate
în avans 500
401
Furnizori
Înregistrat biletul la ordin emis în favoarea
furnizorului S.C. Delta S.R.L. cu scadenta peste o
luna, pentru suma de 2000 lei, în contul unei
datorii de 500 lei.
10 421 = % 15000 - -P=-A
. Personal – salarii 4000 +P
425
datorate Avansuri
acordate 5000
personalului
31 6000
Asigurări sociale
4314
Contribuția angajaților
pentru asigurările sociale de sănătate
Înregistrat reținerile efectuate pe statul de plata
al salariilor de 15.000 lei, reprezentând avans
chenzinal de 4000 lei, contribuția la asigurările
sociale în valoare de 5000 lei, contribuția
angajaților pentru asigurărilor sociale de
sănătate în valoare de 6000 lei
TOTAL RULAJ 66800 66800

CARTEA MARE
D – debitor
Sid - sold initial debitor
Rd – rulajul debitelor
Tsd – totatul sumelor debitelor
Sfc – soldul final creditor

C - creditor
Sic – sodul initial creditor
Rc – rulajul creditelor
Tsc – totalul sumelor creditelor
Sfd – soldul final debitor
D 2111 C D 1011 C
Si 5000 Sic Si [1012] 16000 Sic
d d 16000
Rd Rc Rd 16000 Rc
Ts 5000 Ts Ts 16000 16000 Ts
d c d c
Sfc 5000 Sf Sfc Ø Sf
d d

D 212 C D 1012 C
Sid 89200 Sic Sid 75000 Sic
16000[1011]
4800[1061]
Rd Rc Rd 20800 Rc
Ts 89200 Ts Ts 95800 Tsc
d c d
Sfc 89200 Sf Sfc 96800 Sfd
d

D 213 C D 1061 C
Si 20000 2000[658] Sic Sid 9000 Sic
d 3000[281] [1012]4800
Rd 5000 Rc Rd 4800 Rc
Ts 20000 5000 Ts Ts 4800 9000 Ts
d c d c
Sfc 15000 Sf Sfc 4200 Sf
d d

D 214 C D 121 C
Sid 15000 Sic Sid 5700 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 15000 Ts Ts 5700 Tsc
d c d
Sfc 15000 Sf Sfc 5700 Sfd
d
D 301 C D 281 C
Sid 2500 Sic Sid [281]3000 14300 Sic
Rd Rc Rd 3000 Rc
Ts 2500 Ts Ts 3000 14300 Tsc
d c d
Sfc 2500 Sf Sfc 11300 Sfd
d

D 302 C D 401 C
Sid 3000 Sic Sid [5311]1700 5000 Sic
[401]500
Rd Rc Rd 2200 Rc
Ts 3000 Ts Ts 2200 5000 Tsc
d c d
Sfc 3000 Sf Sfc 2800 Sfd
d

D 303 C D 403 C
Sid 4500 Sic Sid 4750 Sic
[471]1500
[401]500
Rd Rc Rd 2000 Rc
Ts 4500 Ts Ts 6750 Tsc
d c d
Sfc 4500 Sf Sfc 6750 Sfd
d

D 345 C D 404 C
Sid 3000 Sic Sid 10000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 3000 Ts Ts 10000 Tsc
d c d
Sfc 3000 Sf Sfc 10000 Sfd
d

D 371 C D 421 C
Sid 1000 Sic Sid [425]4000 Sic
[31]5000
[4314]6000

38
Rd Rc Rd 15000 Rc
Ts 1000 Ts Ts 15000 Tsc
d c d
Sfc 1000 Sf Sfc 15000 Sfd
d

D 4111 C D 444 C
Sid 5000 3000[5121] Sic Sid 1000 Sic
1500[4111]
Rd 4500 Rc Rd Rc
Ts 5000 4500 Ts Ts 1000 Tsc
d c d
Sfc 500 Sf Sfc 1000 Sfd
d

D 413 C D 462 C
Sid 2000 Sic Sid 3250 Sic
[4111]1500
[472]3000
Rd 4500 Rc Rd Rc
Ts 6500 Ts Ts 3250 Tsc
d c d
Sfc 6500 Sf Sfc 3250 Sfd
d

D 425 C D 5191 C
Sid 4000 Sic Sid 7500 Sic
30000[5191]
Rd Rc Rd 30000 Rc
Ts 4000 Ts Ts 37500 Tsc
d c d
Sfc 4000 Sf Sfc 37500 Sfd
d

D 456 C D 472 C
Sid 6000 Sic Sid 3000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 6000 Ts Ts 3000 Tsc
d c d

38
Sfc 6000 Sf Sfc 3000 Sfd
d

D 461 C D 431 C
Sid 3000 Sic Sid 5000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Tsd 3000 Tsc Tsd 5000 Tsc
Sfc 3000 Sfd Sfc 5000 Sfd

D 501 C D 4314 C
Sid 2800 Sic Sid 6000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Tsd 2800 Tsc Tsd 6000 Tsc
Sfc 2800 Sfd Sfc 6000 Sfd

D 5121 C D 5311 C
Sid 38500 Sic Sid [401]1700 2000 Sic
Rd Rc Rd 1700 Rc
Tsd 38500 Tsc Tsd 1700 2000 Tsc
Sfc 38500 Sfd Sfc 300 Sfd

D 658 C D 471 C
Sid 2000 Sic Sid 1500 Sic
Rd Rc Rd Rc
Tsd 2000 Tsc Tsd 1500 Tsc
Sfc 2000 Sfd Sfc 1500 Sfd

S.C. Zeta S.R.L.


O societate comerciala S.C. Zeta S.R.L. al cărei obiect de activitate îl
reprezinta comercializarea cu amănuntul a mărfurilor, prezintă la începutul lunii
ianuarie 2010 următoarea situație a patrimoniului.

ACTIV Bilanț inițial PASIV


Nr. Simbo Denumirea Suma Nr. Simbol Denumirea Suma
crt l elementului crt. elementului

38
.
1. 2111 Terenuri 16.000 1. 1012 Capital subscris 50.000
2. 212 Construcții 25.000 vărsat
3. 213 Instalații tehnice, 10.000 2. 104 Prime de capital 23.000
mijloace de 3. 1061 Rezerve legale 30.000
transport, animale 4. 281 Amortizări privind 10.000
4. 214 și plantații 5.000 imobilizările
Mobilier, aparatură corporale
birotică, 5. 401 Furnizori 20.000
echipamente de 6. 403 Efecte de plătit 3.000
protecție a valorilor 7. 404 Furnizori de 12.000
5. 301 umane și materiale 40.000 imobilizări
6. 302 și alte active 3.000 8. 421 Personal - salarii 4.000
7. 303 corporale 20.000 datorate
Materii prime 9. 426 Drepturi de 1.000
8. 345 Materiale 4.000 personal
9. 371 consumabile 10.000 10. 431 neridicate 3.000
10 381 Materiale de natura 3.000 11. 437 Asigurări sociale 1.500
. 4111 obiectelor de 4.500 12. 4411 Ajutor de șomaj 10.000
11 461 inventar 4.000 13. 4423 Impozitul pe 4.500
. 5121 Produse finite 35.000 14. 444 profit 500
12 5311 Mărfuri 3.000 TVA de plată
. Ambalaje 15. 447 Impozitul pe 2.000
13 Clienți venituri de natura
. Debitori diverși salariilor
14 Conturi la bănci în 16. 462 Fonduri speciale - 8.000
. lei taxe și
Casa în lei vărsăminte
asimilate
Creditori diverși
TOTAL ACTIV 182.50 TOTAL PASIV 182.500
0

REGISTRU JURNAL
1. % = 891 - 182.500
2111 16.000
Terenuri
212 25.000
Construcții
213 10.000
Instalații tehnice,
mijloace de transport,
animale și plantații
214 5.000
Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale
301 40.000
Materii prime
302 3.000

38
Materiale consumabile
303 20.000
Materiale de natura
obiectelor de inventar
345 4.000
Produse finite
371 10.000
Mărfuri
381 3.000
Ambalaje
4111 4.500
Clienți
461 4.000
Debitori diverși
5121 35.000
Conturi la bănci în lei
5311 3.000
Casa în lei
Înregistrat, descompunerea Activului în conturi

2. 891 = % 182.500 -
1012 50.000
Capital subscris
vărsat
104 23.000
Prime de
capital
1061 30.000
Rezerve legale
281 10.000
Amortizări privind
imobilizările corporale
401 20.000
Furnizori
403 3.000
Efecte de plătit
404 12.000
Furnizori de
imobilizări
421 4.000
Personal -
salarii datorate
426 1.000
Drepturi de
personal neridicate
431 3.000
Asigurări sociale
437 1.500
Ajutor de șomaj
4421 10.000
Impozitul pe profit
4423 4.500
TVA de plată
444 500
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
447 2.000
Fonduri speciale -
taxe și vărsăminte

38
asimilate
462 8.000
Creditori diverși
Înregistrat, descompunerea Pasivului în conturi

3. 1012 = 456 10.000 10.000 +A=+P


Capital subscris vărsat
Decontări cu
a
cționarii/asociații
privind capitalul
Societatea decide diminuarea capitalului social
prin rambursarea sumei de 10.000 lei către
asociați

4. 456 = 5121 10.000 10.000 -A=-P


Decontări cu acționarii/
Conturi la bănci în lei
asociații privind capitalul
Se rambursează contravaloarea sumei către
asociați prin contul de disponibil bancar

5. % = 401 - 14.280 +A=+P


301 10.000
Furnizori
Materii prime 1.000
302
Materiale consumabile 1.000
303
Materiale de natura
obiectelor de inventar 2.280
4426
TVA deductibilă
Societatea se aprovizionează cu mărfuri de la
furnizori :
materii prime 10.000, materiale consumabile
1.000, obiecte de inventar 1.000.

6. 5121 = 4111 4.000 4.000 -A=+A


Conturi la bănci în lei
Clienți
Se încasează prin contul curent contravaloarea
creanțelor fata de clienți

7. 601 = % 20.500 - +P=-A


Cheltuieli cu 20.000
301
materiile prime 500
Materii prime
302
Materiale consumabile
Pe baza bonului de consum se scot din gestiune
materii prime în valoare le 20.000 RON și
materii consumabile în suma de 500 RON.

8. % = 711 - 30.500 +A=+P


345 30.000
Variația stocurilor
Produse finite 500
346

38
Produse reziduale
Se înregistrează obținerea de produse finite la
un cost de producție de 30.000 RON, și produse
reziduale în valoare de 500 RON

9. 371 = 345 4.000 4.000 -A=+A


Mărfuri
Produse finite
Se recepționează mărfuri pentru a fi vândute
prin magazinele proprii de desfacere .

10. 4111 = % 47.600 - +A=+P


Clienți 40.000
707
Venituri din vânzarea mărfurilor 7.600
4427
TVA colectată
Societatea vinde mărfuri la un preț de vânzare
fără TVA de 40.000 TVA=19%

11. 4111 = % 714 - +A=+P


Clienți 600
703
Venituri din vânzarea produselor reziduale 114
4427
TVA colectată
Societatea facturează și vând produsele
reziduale la un preț de 600 RON preț de
vânzare fără TVA , TVA=19%

12. 711 = 346 500 500 -A=-P


Variația stocurilor
Produse reziduale
Se înregistrează scoaterea din evidenta și
descărcarea din gestiune a produselor reziduale

13. 607 = 371 4.000 4.000 +A=-A


Cheltuieli privind mărfurile
Mărfuri
Înregistrează scoaterea din evidenta și
descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute

14. % = 5121 - 17.500 -A=-P


431 12.000
Conturi la bănci în lei
Asigurări sociale 1.000
471
Cheltuieli înregistrate 4.000
în avans
444
Impozitul pe venituri de 500
natura salariilor
447
Fonduri speciale - taxe și
vărsăminte asimilate
Societatea achita datoriile fata de bugetul de
stat și alte instituții publice prin contul de
disponibil bancar

15. 421 = 5311 3.000 3.000 -A=-P

38
Personal - salarii datorate
Casa în lei
Se plătesc salariile nete

16. 5311 = 461 1.000 1.000 +A=-A


Casa în lei
Debitori diverși
Se încasează prin casierie contravaloarea
creanței fata de debitori diverși.

17. 426 = 5311 500 500 -A=-P


Drepturi de personal neridicate
Casa în lei
Se plătesc și drepturi neridicate de 500 Ron.

18. 425 = 5311 1.500 1.500 -A=-P


Avansuri acordate personalului
Casa în lei
Se înregistrează plata avansul salarial aferent
exercițiului în curs în valoare de 1.500 RON

19. 641 = 421 30.000 30.000 +A=+P


Cheltuieli cu salariile
Personal - salarii
personalului
datorate
Se înregistrează cheltuielile cu cu salariile
aferente exercițiului în curs în valoare de
30.000 RON.

20. 6451 = 4311 5.800 5.800 +A=+P


Contribuția unității
Contribuția unității
la asigurările sociale la 750 750 +A=+P
asigurările sociale
6452 = 4371
Contribuția unității 2.000 2.000 +A=+P
Contribuția unității
pentru ajutorul de șomaj la
fondul de șomaj
6453 = 4313 500 500 +A=+P
Contribuția angajatorului
Contribuția angajatorului
pentru asigurările sociale pentru
asigurările sociale
de sănătate
de sănătate
635 = 447
Cheltuieli cu alte impozite, Fonduri
speciale - taxe
taxe și vărsăminte asimilate și
vărsăminte asimilate
Se înregistrează contribuții pentru salarii
datorate de unitate (CAS, sănătate,fond
șomaj,alte taxe).

21. 421 = 5121 31.000 31.000 -A=-P


Personal - salarii datorate Conturi
la bănci în lei
Se plătesc salariile nete în suma de 31.000 Ron.

38
22. 681 = 281 400 400 +A=+P
Cheltuieli de exploatare
Amortizări privind
privind amortizările,
imobilizările corporale
provizioanele și ajustările
pentru depreciere
Se încasează amortizarea lunara în suma de
400 RON pentru imobilizările corporale

23. 5311 = 4111 40.000 40.000 +A=-A


Casa în lei
Clienți
Se încasează prin casa contravaloarea
creanțelor fata de clienți.

24. 4427 = % 19.114 -


TVA colectată 2.280
4426
TVA deductibilă 16.834
4423
TVA de plată
Se regularizează fondurile de TVA.

25. % = 121 - 130.600


703 600
Profit sau pierdere
Venituri din vânzarea
produselor reziduale 100.000
707
Venituri din vânzarea
mărfurilor 30.000
711
Variația stocurilor
Se închid conturile de venituri.

26. 121 = % 63.950 -


Profit sau pierdere 20.500
601
Cheltuieli cu
materiile prime 4.000
607
Cheltuieli privind
mărfurile 500
635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate 30.000
641
Cheltuieli cu salariile
personalului 5.800
6451
Contribuția unității la
asigurările sociale 750
6452
Contribuția unității
pentru ajutorul de șomaj 2.000
6453
Contribuția angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate 400
681

38
Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele
și ajustările pentru depreciere
Se închid conturile de cheltuieli

CARTEA MARE

D 2111 C D 1012 C
Sid 16.000 Sic Sid [456] 10.000 50.000 Sic
Rd Rc Rd 10.000 Rc
Ts 16.000 Ts Ts 10.000 40.000 Tsc
d c d
Sfc 16.000 Sf Sfc 40.000 Sfd
d

D 212 C D 104 C
Sid 25.000 Sic Sid 23.000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 25.000 Ts Ts 23.000 Tsc
d c d
Sfc 25.000 Sf Sfc 23.000 Sfd
d

D 213 C D 1061 C
Sid 10.000 Sic Sid 30.000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 10.000 Ts Ts 30.000 Tsc
d c d
Sfc 10.000 Sf Sfc 30.000 Sfd
d

D 214 C D 281 C
Sid 5.000 Sic Sid 10.000 Sic
400[681]
Rd Rc Rd 400 Rc

38
Ts 5.000 Ts Ts 10.400 Tsc
d c d
Sfc 5.000 Sf Sfc 10.400 Sfd
d

D 301 C D 401 C
Sid 40.000 Sic Sid 20.000 Sic
[401] 34.280 20.500 [601] 20.000 [301]
2.500 [302]
1.000 [303]
2.280 [4426]
Rd 34.280 20.500 Rc Rd 25.780 Rc
Ts 74.280 20.500 Ts Ts 45.780 Tsc
d c d
Sfc 53.780 Sf Sfc 45.780 Sfd
d

D 302 C D 403 C
Sid 3.000 Sic Sid 3.000 Sic
[401] 34.280 20.500 [601]
Rd 34.280 20.500 Rc Rd Rc
Ts 37.280 20.500 Ts Ts 3.000 Tsc
d c d
Sfc 16.780 Sf Sfc 3.000 Sfd
d

D 303 C D 404 C
Sid 20.000 Sic Sid 12.000 Sic
[401] 34.280
Rd 34.280 Rc Rd Rc
Ts 54.280 Ts Ts 12.000 Tsc
d c d
Sfc 54.280 Sf Sfc 12.000 Sfd
d

D 345 C D 421 C
Sid 4.000 Sic Sid [425] 1.500 4.000 Sic
[711] 30.000 2.000 [371] [4312] 2.850 30.000 [641]

38
[4313] 2.000
[444] 4.500
[5311]
40.000
Rd 30.000 2.000 Rc Rd 50.850 30.000 Rc
Ts 34.000 2.000 Ts Ts 50.850 34.000 Tsc
d c d
Sfc 32.000 Sf Sfc 16.850 Sfd
d

D 371 C D 426 C
Sid 10.000 Sic Sid 1.000 Sic
[345] 41.000 4.000 [607] [5311]
40.000
Rd 41.000 4.000 Rc Rd 40.000 Rc
Ts 51.000 4.000 Ts Ts 40.000 1000 Tsc
d c d
Sfc 47.000 Sf Sfc 39.000 Sfd
d

D 381 C D 431 C
Sid 3.000 Sic Sid 3.000 Sic
Rd Rc Rd Rc
Ts 3.000 Ts Ts 3.000 Tsc
d c d
Sfc 3.000 Sf Sfc 3.000 Sfd
d

D 4111 C D 437 C
Sid 4.500 Sic Sid 1.500 Sic
[4427] 500 [5121]
26.828 40.000
[703] 600 [5311]
[707] 40.000

Rd 71.928 40.500 Rc Rd Rc
Ts 71.928 40.500 Ts Ts 1.500 Tsc
d c d
Sfc 31.428 Sf Sfc 1.500 Sfd

38
d

D 461 C D 4411 C
Sid 4.000 40.000 Sic Sid 10.000 Sic
[5311]
Rd 40.000 Rc Rd Rc
Ts 4.000 40.000 Ts Ts 10.000 Tsc
d c d
Sfc 36.000 Sf Sfc 10.000 Sfd
d

D 5121 C D 4423 C
Sid 35.000 5.800 [4311] Sic Sid 4.500 Sic
[4111] 8.814 750 [4371] 26.828
4.500 [444] [4427]
Rd 43.814 11.050 Rc Rd 26.828 Rc
Ts 78.814 11.050 Ts Ts 31.328 Tsc
d c d
Sfc 67.764 Sf Sfc 31.328 Sfd
d

D 5311 C D 444 C
Sid 3.000 Sic Sid 500 Sic
[461] 3.000 31.000 [421] [5121] 500 31.000 [421]
1.500 [425]
500 [426]
Rd 6.000 33.000 Rc Rd 500 31.000 Rc
Ts 6.000 33.000 Ts Ts 500 31.500 Tsc
d c d
Sfc 27.000 Sf Sfc 30.000 Sfd
d

D 447 C D 462 C
Sid 2.000 Sic Sid 8.000 Sic
[5121] 500 31.000 [421]
Rd 500 31.000 Rc Rd Rc

38
Ts 500 33.000 Ts Ts 8.000 Tsc
d c d
Sfc 32.500 Sf Sfc 8.000 Sfd
d

D 121 C D 346 C
Sid [601] 20.500 600 [703] Sic Sid [711] 30.000 30.000 [711] Sic
[607] 4.000 100.000
[635] 500 [707]
[641] 30.000 30.000 [711]
[6451] 5.800
[6452] 750
[6453] 2.000
[681] 400
Rd 63.950 130.600 Rc Rd 30.000 30.000 Rc
Ts 63.950 130.600 Ts Ts 30.000 30.000 Tsc
d c d
Sfc 66.650 Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 425 C D 4311 C
Sid Sic Sid 12.000 Sic
[5311] 31.000 [421] [5121] 500 5.800 [645]
40.000
Rd 40.000 31.000 Rc Rd 500 5.800 Rc
Ts 40.000 31.000 Ts Ts 500 17.800 Tsc
d c d
Sfc 9.000 Sf Sfc 17.300 Sfd
d

D 4312 C D 431 C
Sid 31.000 [421] Sic Sid 31.000 [421] Sic
2.000 [6453]
Rd 31.000 Rc Rd 33.000 Rc
Ts 31.000 Ts Ts 33.000 Tsc
d c d
Sfc 31.000 Sf Sfc 33.000 Sfd
d

38
D 4371 C D 4372 C

Sid 1.000 Sic Sid Sic


[5121] 500 750 [6542] 300 [421]
Rd 500 750 Rc Rd 300 Rc
Ts 500 1.750 Ts Ts 300 Tsc
d c d
Sfc 1.250 Sf Sfc 300 Sfd
d

D 4423 C D 4426 C
Sid Sic Sid [4423] 19.114 [411] Sic
[401] 2.280 2.280 [4427] 16.834
[4426] 2.280
Rd 2.280 2.280 Rc Rd 19.114 19.114 Rc
Ts 2.280 2.280 Ts Ts 19.114 19.114 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 456 C D 601 C
Sid Sic Sid [301] 20.000 22.500 [121] Sic
[5121] 10.000 [302] 2.500
10.000 [1012]
Rd 10.000 10.000 Rc Rd 22.500 22.500 Rc
Ts 10.000 10.000 Ts Ts 22.500 22.500 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 607 C D 635 C
Sid [371] 4.000 4.000 [121] Sic Sid [447] 500 500 [121] Sic
Rd 4.000 4.000 Rc Rd 500 500 Rc
Ts 4.000 4.000 Ts Ts 500 500 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

38
D 641 C D 6451 C
Sid [421] 30.000 30.000 [121] Sic Sid [4311] 5.800 5.800 [121] Sic
Rd 30.000 30.000 Rc Rd 5.800 5.800 Rc
Ts 30.000 30.000 Ts Ts 5.800 5.800 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 6452 C D 6453 C
Sid [4371] 750 750 [121] Sic Sid [4313] 2.000 2.000 [121] Sic
Rd 750 750 Rc Rd 2.000 2.000 Rc
Ts 750 750 Ts Ts 2.000 2.000 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 681 C D 703 C
Sid [281] 400 400 [121] Sic Sid [121] 600 600 [411] Sic
Rd 400 400 Rc Rd 600 600 Rc
Ts 400 400 Ts Ts 600 600 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

D 707 C D 711 C
Sid [121] 100.000 Sic Sid [121] 30.500 30.000 [345] Sic
100.000 [411] 500 [346]
Rd 100.000 100.000 Rc Rd 30.500 30.500 Rc
Ts 100.000 100.000 Ts Ts 30.500 30.500 Tsc
d c d
Sfc ∅ Sf Sfc ∅ Sfd
d

Balanta de verificare cu 4 serii de egalitatii

Sim Denumirea Total sume din Mișcări în Total sume la Solduri finale

38
bol Contului balanța cursul sfârșitul curente
cont precedenta perioadei perioadei
curente curente
Debito Credit Debito Credit Debito Credit Debito Credito
are oare are oare are oare are are
101 Capital - 50.000 10.00 - 10.00 50.000 - 40.000
2 subscris 0 0
vărsat
104 Prime de - 23.000 - - - 23.000 - 23.000
capital
106 Rezerve - 30.000 - - - 30.000 - 30.000
1 legale
121 Profit sau - - 63.95 130.60 63.95 130.60 - 66.650
pierdere 0 0 0 0
211 Terenuri 16.00 - - - 16.00 - 16.00 -
1 0 0 0
212 Construcții 25.00 - - - 25.00 - 25.00 -
0 0 0
213 Instalații 10.00 - - - 10.00 - 10.00 -
tehnice, 0 0 0
mijloace de
transport,
animale și
plantații
214 Mobilier, 5.000 - - - 5.000 - 5.000 -
aparatură
birotică,
echipament
e de
protecție a
valorilor
umane și
materiale și
alte active
corporale
281 Amortizări - 10.000 - 400 - 10.400 - 10.400
privind
imobilizările
corporale
301 Materii 40.00 - 10.00 20.000 50.00 20.000 30.00 -
prime 0 0 0 0
302 Materiale 3.000 - 1.000 500 4.000 500 3.500 -
consumabil
e
303 Materiale 20.00 - 1.000 - 21.00 - 21.00 -

38
de natura 0 0 0
obiectelor
de inventar
345 Produse 4.000 - 30.00 4.000 34.00 4.000 30.00 -
finite 0 0 0
346 Produse - - 500 500 500 500 - -
reziduale
371 Mărfuri 10.00 - 4.000 4.000 14.00 4.000 10.00 -
0 0 0
381 Ambalaje 3.000 - - - 3.000 - 3.000
401 Furnizori - 20.000 - 14.280 - 34.280 - 34.280
403 Efecte de - 3.000 - - - 3.000 - 3.000
plătit
404 Furnizori de - 12.000 - - - 12.000 - 12.000
imobilizări
411 Clienți 4.500 - 48.31 44.000 52.81 44.000 8.814 -
1 4 4
421 Personal - - 4.000 34.00 30.000 34.00 34.000 - -
salarii 0 0
datorate
425 Avansuri - - 1.500 - 1.500 - 1.500 -
acordate
personalului
426 Drepturi de - 1.000 500 - 500 1.000 - 500
personal
neridicate
431 Asigurări - 3.000 12.00 - 12.00 3.000 9.000 -
sociale 0 0
431 Contribuția - - - 5.800 - 5.800 - 5.800
1 unității la
asigurările
sociale
431 Contribuția - - - 2.000 - 2.000 - 2.000
3 angajatorul
ui pentru
asigurările
sociale de
sănătate
437 Ajutor de - 1.500 - - - 1.500 - 1.500
șomaj
437 Contribuția - - - 750 - 750 - 750
1 unității la
fondul de

38
șomaj
441 Impozitul - 10.000 - - - 10.000 - 10.000
1 pe profit
442 TVA de - 4.500 - 16.834 - 21.334 - 21.334
3 plată
442 TVA - - 2.280 2.280 2.280 2.280 - -
6 deductibilă
442 TVA - - 19.11 7.714 19.11 7.714 11.40 -
7 colectată 4 4 0
444 Impozitul - 500 4.000 - 4.000 500 3.500 -
pe venituri
de natura
salariilor
447 Fonduri - 2.000 500 500 500 2.500 - 2.000
speciale -
taxe și
vărsăminte
asimilate
456 Decontări - - 10.00 10.000 10.00 10.000 - -
cu 0 0
acționarii/as
ociații
privind
capitalul
461 Debitori 4.000 - - 1.000 4.000 1.000 3.000 -
diverși
462 Creditori - 8.000 - - - 8.000 - 8.000
diverși
471 Cheltuieli - - 1.000 - 1.000 - 1.000 -
înregistrate
în avans
512 Conturi la 35.00 - 4.000 58.500 39.00 58.500 - 19.500
1 bănci în lei 0 0
531 Casa în lei 3.000 - 41.00 5.000 44.00 5.000 39.00 -
1 0 0 0
601 Cheltuieli - - 20.50 20.500 20.50 20.500 - -
cu materiile 0 0
prime
607 Cheltuieli - - 4.000 4.000 4.000 4.000 -
privind
mărfurile
635 Cheltuieli - - 500 500 500 500 - -
cu alte

38
impozite,
taxe și
vărsăminte
asimilate
641 Cheltuieli - - 30.00 30.000 30.00 30.000 - -
cu salariile 0 0
personalului
645 Contribuția - - 5.800 5.800 5.800 5.800 - -
1 unității la
asigurările
sociale
645 Contribuția - - 750 750 750 750 - -
2 unității
pentru
ajutorul de
șomaj
645 Contribuția - - 2.000 2.000 2.000 2.000 - -
3 angajatorul
ui pentru
asigurările
sociale de
sănătate
681 Cheltuieli - - 400 400 400 400 - -
de
exploatare
privind
amortizările
,
provizioanel
e și
ajustările
pentru
depreciere
703 Venituri din - - 600 600 600 600 - -
vânzarea
produselor
reziduale
707 Venituri din - - 100.0 40.000 100.0 40.000 60.00 -
vânzarea 00 00 0
mărfurilor
711 Variația - - 30.50 30.500 30.50 30.500 - -
stocurilor 0 0
TOTAL 182.5 182.50 493.7 493.70 676.2 676.20 2907. 290.71
00 0 08 8 08 8 14 4

38
38