Sunteți pe pagina 1din 17

1.1.Ce este managementul?

Managementul ca diind activitatea/procesul de planificare, organizare, coordonare, motivare si control al membrilor unei organizatii pentru atingerea unui anumit obiectiv, pe fondul utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor de care dispune aceea organizatie. 1.2. Care sunt cele trei planuri de abordare a managementului? Arta; Stiinta; Practica. 1.3. Care sunt functiile procesului de management? Functia de planificare; Functia de organizare; Functia de coordonare; Functia de motivare; Functia de control. 1.4. Care sunt rolurile manegeriale si implicatiile acestora? Domeniul interpersonal; Domeniul informational; Domeniul decizional.

Model de teste 1. Care din urmatoarele definitii pot fi asociate managementului? a. stiinta tehnicilor de conducere a intreprinderii; b. procesul de definire si indeplinire a unor scopuri prin realizarea a 3 functii de baza ale conducerii - planificarea, organizarea si sistematizarea pe fondul utilizarii unor resurse date; c. arta de a conduce, de a administra; d. procesul prin care managerii opereaza cu trei elemente fundamentale idei, lucruri, bani si oameni realizand obiectivele prin altii: 2. Pentru un manager de la nivelele ierarhice superioare sunt esentiale urmatoarele responsabilitati: a. capacitatea de orientare strategica si calitatile sale ca specialist in acel domeniu; b. dezvoltarea relatiilor umane si capacitatea de orientare strategica; c. dezvoltarea relatiilor umane si calitatile sale ca specialist. 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt false? a. functia de coordonare include procesele de management prin care se determina personalul firmei sa contribuie la stabilizarea si realizarea obiectivelor; b. motivarea pozitiva se realizeaza prin amplificarea satisfactiilor acordate personalului; c. pentru a fi eficace procesul motivarii trebuie sa fie complect; d. pentru a fi eficace procesul motivarii trebuie sa fie gradual.

2.1. Care sunt schimbarile survenite in cadrul organizatiilor si in practicile manageriale datorita dezvoltarii teoriilor moderne privind managementul? In societatea si organizatiilor de maine succesul si avutia vor fi determinate de active intangibile si mai putin de activele tangibile clasice, precum capitalul, pamantul sau alte resurse materiale, in aceasta zona de explaotare a cunostiintelor ca noi resurse, se poate predictiona ca va fi organizat managementul si firma de afceri de viitor, este de prezumat ca societatea din viitor va ramane capitalista in esenta ei. 2.2. Care este contributia diferitelor scoli la dezvoltarea gandirii manageriale? Evolutia managementului mondial - scoala clasica: managementul stiintific managementul administrativ managementul birocratic - scoala relatiilor umane: diverse curente/teorii precum MBO - managementul modern: diverse curente/teorii precum excelenta in afaceri, reengineering-ul 2.3. Ce reprezinta antreprenoriatul? Antreprenoriatul este procesul prin care un individ sau un grup de indivizi, numiti intreprinzatori sau antreprenori, depun eforturi pentru a exploata oportunitatile existente pe piata, apeland explicit la inovare si adaptare la scimbare. 2.4. Definiti conceptul de organizatie care invata. O organizatie care invata este o organizatie care obtine rezultate bune in crearea, dobandirea si transferul de cunostinte, precum si in modificarea comportamentului pentru a reflecta noile cunostinte. 2.5. Ce reprezinta E-business. E-business (electronic-business) este un termen cuprinzator care descrie modul in care o organizatie utilizeaza link-uri electronice, mai precis retele de computere precum internetul sau alt tip, prin intermediul carora sunt conectati permanent angajatii, managerii, consumatori, clientii, furnizorii si partenerii. Model de teste 1. In conceptia lui Panaite Nica, teoriile managementului stiitific se grupeaza in urmatoarele scoli, cu o exceptie. Care este aceasta? b. Scoala clasica; c. Scoala relatiilor umane; d. Managementul modern; e. Scoala sistemica. 2. Reprezentantul managementului stiitific este: a. Henry Fayol b. Peter drucker c. F. Taylor 3. Reprezentantii scolii modern sunt: a. Frederic W. Taylor, Henry Fayol, P. Drucker, Max Weber b. Herbert Simon, Peter Drucker, A. Toffler, T. Peters, R. Waterman c. Max Weber, Frederic W. Taylor, Henry Fayol

d. E. Mayo, A. Maslow, Frederic Herzberg.

3.1. Care sunt principalele sintagme si denumiri utilizate in economia mondiala pentru organizatia de tip lucrative? - firma - intreprindere - societate comerciala - companie (company) - corporatie (corporation) - holding company - societate mama (parent company) - societate fiica (subsidiary) - companie transnationala (TNC transnational company) - companie multinational (MNC multinational company) - companie globala (global company) - joint venture 3.2. Definirea si problematica societatilor comerciale, ca entitate specifica. Societatea comerciala presupune asocierea de persoane sau/si capitaluri pentru a forma o entitate economica de tip lucrativ. 3.3 Care este locul si rolul ce revin societatilor comerciale comparativ cu celelalte trei structuri organizatorice la nivel microeconomic? Societatile comerciale au devenit actorii economici principali, iar rolul lor derica din functiile sau atributele ce le revin: - functia de organizare a unei structuri proprii; - functia de antrenare a unui management specific, - functia de concentrare a capitalului, atat la constituire cat si pe parcursul functionarii; - functia de reevaluare a activelor fixe si circulante, in conditii de inflatie, pentru stabilirea pretului de piata a firmei; - functia de garantare a drepturilor pe care le au creditorii, prin insusi capitalul social al socieatati, - functia de potentare a intereselor asociatilor, prin nelimitarea dividentelor, ceea ce contribuie la activarea mediului concurential; - functia lucrativa, care genreaza mediu concurential si constituie un obiectiv de baza a oricarei afacerii. 3.4. Definiti societatea comerciala. Notiunea de societate comerciala defineste o entitate de natura contractuala specifica, constituita in limita legii, prin vointa si cu aportul asociatiilor pentru a desfasura acte de comert din care sa obtina profit. 3.5. Care sunt principalele tipuri de societati comerciale in Romania. - societate in nume colectiv (SNC); - societate in comandita simpla (SCS); - societate in comandita pe actiuni (SCA); - societate pe actiuni (SA); - societate cu raspundere limitata (SRL);

asociatii familiale si persoane fizice autorizate (AF - PF); regiile autonome (RA); organizatiile cooperatiste (OC);

Model de teste 1. Notiunea de corporatie: a. Desemneaza acea entitate economica constituita prin asocierea de capitaluri intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice b. Reprezinta o firma/companie de dimensiuni mai mari actionand in doua sau mai multe domenii de activitate c. Tip aparte de societate comerciala, companie care a acumulat in mod egal un procent important din actiunilor altor companii 2. Care dintre urmatoarele tipuri de societati comerciale sunt societati de persoane: a. Societate in comandita simpla; b. Societate pe actiuni; c. Societate cu raspundere limitata 3. Care dintre urmatoarele functii nu revin societatilor comerciale? Functia de organizare a unei structurii proprii; Functia de concentrare a capitalului; Functia lucrativa; Functia de concentrare a populatiei.

a. b. c. d.

4.1. Ce este cultura organizationala? Cultura organizationala este definit ca o suma relativ uniforma de valori, credinte, obiceiuri si practici acceptate de membri unei organizatii, invatate/insusite de noii angajati si transmise de la o generatie la alta de salariati. 4.2. Care sunt elementele componente ale culturii organizationale? - sloganurile - simbolurile - artefactele - miturile si eroii - rituarile - valorile - relatia firmei cu mediul inconjurator - socializarea salariattilor 4.3. Care sunt cele sapte dimensiuni culturale? - universalism/particularism; - individualism/colectivism; - neutru/afectiv; - specific/difuz; - statut castigat/statut atribuit;

- atitudinea fata de timp; - atitudinea fata - de natura. 4.4. Care sunt principalele modalitati/perspective de abordare a culturii organizationale? Din perspectiva macroeconomica; Din perspectiva organizatiilor; Din perspectiva indivizilor 4.5. Explicati orientarea culturii organizationale spre performanta. Orientarea culturii organizationale spre rezultat si inalta performanta se realizeaza in stransa legatura cu satisfacerea salariatilor, cu realizarea sentimentului de multumire a lor, cu inducerea unei anumite loialitati din partea lor. Model de teste 1. In conceptia lui G. Hofstede cultura este: a. Modalitatea prin care un grup de oameni rezolva problemele (P) cu care se confrunta permanent; b. O programare mentala colectiva care ne face sa acceptam ceva impreuna, ca membri ai grupului din care face parte; c. Un sistem de conceptie mostenite istoric, exprimate simbolistic, prin care oamenii comunica, perpetueaza si-si dezvolta cunostintele si atitudinea fata de viata; 2. Care din urmatoarele aspecte nu genereaza diferente culturale, conform cu F. Trompenaars: a. Relatiile interumane; b. Relatiile nationale; c. Atitudinea fata de timp; d. Atitudinea fata de natura. 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt false: a. Sistemul de valori constituie elemental essential al culturii organizationale; b. Sloganurile reprezinta definirea intr-o forma sintetica a culturii organizationale care se comunica la salariati, clienti, intr-o forma expresiva; c. Sistemul de valori nu.si pune amprenta asupra conceptiei firmei privind etica afacerilor.

5.1. Definiti etica. Notiunea de etica provine din termeniul grecesc ethos, semnificand caracter sau obisnuinta. 5.2. Care este diferenta intre etica si morala? Libertatea judecatii si actiunii fata de cod social Distinctia dintre bine si rau, actiune ce deriva in raport de ceea ce consideram ca fiind bine/distinctia dintre bine si rau si actiunea ce deriva in raport cu ceea ce este conform Da sens lucrurilor prin alegerea facuta/sens impus 5.3. Ce reprezinta etica in afaceri? Etica in afaceri este un domeniu de analiza asupra a ceea ce este corect/incorect in compotamentul celor interesati in succesul organizatiilor de afaceri.

5.4. Care sunt acele surse care induc un comportament etic? o caracteristicile personale, educatia si pregatirea managerilor; o reglementarile internationale/europene; o legi nationale si reglementari guvernamentale; o presiunea sociala si gradul de profitabilitate al firmei; o diverse reglementari adoptate unilateral de catre companie 5.5 Care sunt particularitatile in etica IMM. Investitori Proprietari Salariati Decidenti Furnizori Clienti Guvern si administratia de stat Grupuri politice Comunitatea locala/nationala Alte grupuri de interes Model de teste 1. Etica afacerilor se defineste ca: Ca o suma de reguli de conduita in plan social, reguli asumate de individ in mod constient; Ca elemente ce compun constiinta colectiva ce opteaza pentru aproprierea explicita inspre BINE; se intiaza odata ca Eul constient; Ca un domeniu de analiza asupra a ceea ce este corect/incorect in comportamentul celor interesati in succesul organzatiilor de afaceri. 2. Intr-o abordare analitica, etica in afaceri este determinata de urmatori factori, mai putin unul. Care este acesta: Reglementarile guvernamentale; d. Caracteristicile individuale; Codurile de etica; e. Presiunea politica. Regulamentele firmei; 3. In conceptia lui M. Velasquez etica afacerilor este: Este studiul privind modul in care standardele morale se aplica persoanelor implicate/interesate in organizatiile de afaceri, Etica afacerilor este un studiu ce tine de etica aplicata asupra ceea ce este corect/incorect sau bine/rau in lumea afacerilor; Un domeniu de analiza asupra a ceea ce este corect/incorect in comportamentl celor interesati in succesul organizatiilor de afaceri.

a. b. c.

a. b. c. a. b. c.

6.1. Definiti misiunea firmei. Misiunea firmei reprezinta viziunea manegerilor asupra ceea ce firma va face pe termen lung. 6.2. Definiti obiectivele firmei. Prin obiectivele firmei intelegem scopul sau telul propus de o firma pentru a fi atins intr-o anumita perioada de timp. 6.3. Cum sunt structurate obiectivele? - strategia companiei; - planul companiei pe 5 ani; - obiectivele anuale ale companiei; - obiective anuale pe departamente; - obiectivele anuale manageri 6.4. Dati exemple de obiective tangibile. - pozitia pe piata si mentinerea ei; - inovatia; - productivitatea; - resursele fizice si financiare; - profibilitatea. Modele de teste 1. Care din afrimatiile urmatoare sunt false: Misiunea firmei reprezinta viziunea mangerilor asupra ceea ce va face firma pe termen lung; Prin misiunea firmei nu se declara activitatile pe care le va intreprinde firma si orientarile de baza in management; Prin misiunea firmei se doreste a raspunde la 3 intrebari: Cine este firma? Ce face ea? Incontro se indreapta? Misiunea firmei constituie punctul de plecare in definirea obiectivelr si ulterior a strategiilor. 2. Care din urmatoarele afirmatii sunt false? Obiectivul reprezinta scopl sau telul propus de o firma pentru a fi atins intr-o anumita perioada de timp; Obiectivele unei organizatii se reflecta numai prin intermediul factorului uman; P. Drucker propune zece domenii in care firma trebuie sa-si defineasca obiective clare; La nivel de organizatie, prin stabilirea unor obiective clare se furnizeaza un sens al directiei de urmat. 3. Care dintre obiectivele de mai joc reprezinta obiecte tangibile? Performanta si dezvoltarea mangerilor; Pozitia pe piata si mentinerea ei; Performanta si dezvoltarea managerilor.

a. b. c. d. a. b. c. d.

a. b. c.

7.1. Definiti strategia ca element esential in mentinerea si dezvoltarea unei organizatii. Strategia este ansamblul criteriilor de decizie care ghideaza comportamentul unui agent economic. 7.2. Caracterizati principalele tipuri de alternative strategice la care poate recurge societatea comerciala. Strategiile organizationale Strategiile defensive sau de descrestere Strategiile combinate Strategiile la nivel de afaceri (business level strategies) 7.3. Care sunt principalele etape in evolutia managementuli strategic? faza I planificarea financiara de baza faza II planificarea bazata pe profunzime faza III planificarea orientala pe mediu extern faza IV managementul strategic 7.4. Care sunt strategiile de crestere? strategia concentrarii strategia integrari verticale strategia diversificarii 7.5. care sunt strategiilor la nivel de afacerii? dominarea globala prin costuri difenrentirea produsului sau serviciului concentrarea asupra unui anume segment de piata Model de teste 1. Unii autori identifica in evolutia managementului strategic urmatoarele etape distincte: a. Planificarea finaciara de baza; b. Planificarea bazata pe profunzime; c. Planificarea orientala pe mediu extern; d. Managementul strategic. 2. Care din urmatoarele variante de strategii nu pot fi incluse in cadrul strategiilor defensive: a. Strategia reducerii partiale a activitatilor ce implica costuri suplimentare de afaceri sau a operatiunilor derulate; b. Strategia de renuntare; c. Strategia de prezentare pentru faliment; d. Stategia captivitatii; e. Strategia diversificarii; f. Strategia lichidarii. 3. Care din urmatoarele stragerii sunt considerate tiputi de strategii adoptate la nivel de afaceri: a. Strategii de crestere; b. Strageri de dominare globala prin costuri; c. Strategii de stabilitate; d. Strategii defensive;

e. Strategii comboinate.

8.1. Definiti decizia. Definim decizia ca fiind alegerea rationala intre doua sau mai multe variante de urmat pentru a atinge/indeplini un obiectiv, in anumite conditii de resurse alocate. 8.2. Ce reprezinta decizia manageriala? Decizia manageriala reprezinta alegerea rationala intre doua sau mai multe variante de urmat pentru a atinge un obiectiv, in anumite conditii de resurse, prin care se influenteaza comportamentul/activitatea altei/altor persoane din organizatie. 8.3. Caracterizati procesul de luare a deciziei manageriale. Luarea deciziilor reprezinta activitatea centrala a unui manager; toate celelalte activitati sunt desfasurate pentru a se asigura luarea de decizii corecte sau, daca decizia a fost deja adoptata, pentru implementarea si monitorizarea eficientei sale. 8.4. Care sunt criteriile de clasificare a deciziilor? - Pregatirea si definirea problemei - Formularea unor precizari suplimentare - Adoptarea decizei - Aplicarea in practica a decizei - Evaluarea sau controlul 8.5. Care sunt componentele procesului decisional? - cadrul decizional - criteriile decizionale - actorii/decidentii - scopurile - problema decizionala - consecintele/efectele unei actiuni - starile naturii - utilitatea decizionala - multimea variantelor decizionale Modele de teste 1. Decizia manageriala: a. Este alegerea rationala a unei variante de actiune intre doua sau mai multe posibilitati pentru a atinge un obiectiv in anumite conditii de resurse alocate; b. Este un act specific activitatii umane; c. Este decizia prin care se influenteaza nemijlocit actiunilor altor (altei) persoane din organizatie. 2. Problemele ce survin curent in activitatea firmei si impugn adoptarea de decizii sunt determinate de urmatorii factori interni: a. Schimbarea rapida a conditiilor de piata; b. Limitarea resurselor alocate; c. Actiunea concurentilor; d. Evolutia si cursul schimbarilor in ramura economica, domeniu; e. Restriciitle legislative impuse. 3. Intre elememtele de baza pe care le implica activitatea decizionala se numara: a. Selectarea mai multor variante printr-un procea rational;

b. Motivarea personalului; c. Obiectivele vizate.

9.1. Definiti conceptul de organizare ca proces de diviziune a muncii. Procesul de organizare consta in gruparea activitatilor pentru indeplinirea obiectivelor unei firme si atribuirea fiecarui grupe unui manager, avand autoritatea necesara pentru orientarea, si coordonarea slariatilor ce realizeaza aceste actvitatii. 9.2. Care sunt principiile organizarii pe vertical/orizontala? -principiul delegarii de autoritate catre managerii care au capacitatea de a realiza obiectivele; -principiul universabilitatii responsabilitatilor/componentelor; -principiul corespondentei dintre autoritate si reponsabilitate; -principiul unicitatii conducerii -principiul echilibrului -principiul flexibilitati -principiul facilitatilor 9.3. Ce reprezinta posturile. Postul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica, respectiv celula de baza a unei organigrame. 9.4. 9.5. Modele de teste 1. Cele mai importante principii ale organizarii vizand departamentarea unei firme sunt urmatoarele: a. Principiul echilibrului; b. Principiul universal; c. Principiul relativitatii. 2. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza structura organizatorica a unei firme? a. Strategiile, b. Mediul; c. Tehnologia; d. Resursele umane; e. Sloganul firmei. 3. Care din urmatoarle afirmatii sunt adevarate? a. Diviziunea verticala a muncii porneste de la faptul ca munca specializata este eficienta: b. Diviziunea verticala a muncii presupune stabilirea ierarhiilor, a linilor de autoritate si a fluxului de comunicatii din interiorul unei firme; c. Diviziunea verticala a muncii se realizeaza prin separarea activitatilor si gruparea lor in posturi si compartimente.

10.1. Definiti managementul resurselor umane. Resursele umane/salariatii firmei reprezinta factorul uman care are un rol creator in succesul organizatiei, ca numai salariatii sunt cei care pot sa puna in valoare alte resurse ale firmei(resurse materiale, resurse financiare si informatia). 10.2. Ce reprezinta planificarea resurselor umane? Planificarea resurselor umane este procesul prin care se determina ce resurse umane sunt necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale organizatiei. 10.3. Definiti recrutatrea si selectia. Scopul recrutarii este de a limita un camp larg de candidati potentiali la un grup relativ mic de persoane din randul carora se vor face, ulterior, angajarile. Selectia este cea de-a doua etapa importanta in asigurarea resurselor umane pentru organizatie si reprezinta activitatea componenta a functiunii de personal a organizatiei care consta in alegerea, in conformitate cu o serie de criterii, a celui mai capabil candidat pentru desfasurarea unei muncii profesionale corespunzatoare unui anumite post/loc de munca, evident, selectia depinde de prima etapa, recrutarea. 10.4. Care sunt dezavantajele recrutarii interne. -se creaza un effect de propagare de posturi libere in momentul transferarii unui angajat; -se pot manifesta unele favoritisme -posibilitatile de completare a posturilor/functiilor din salariatii existenti pot fi depasite -s-ar putea face promovari inainte ca cel promovat sa fie pregatit pentru noul post 10.5. Care sunt avantajele recrutarii externe. -noii angajati pot fi o sursa valoroasa de idei/cunostinte noi -incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiei si induce o anumita stare psihologica intre salariatii existnti -mentine firma conectata la realitatile de pe piata muncii, cunoaste pretentia tinerei generatii, standardele aplicate de competitori -permite satisfacerea nevoilor de personal atunci cand organizatia se exinde rapid. Modele de teste 1. Care din urmatoarelle afirmatii sunt false? a. Analiza postului consta in identificarea sistematica a sarcinilor si responsabilitatilor postului; b. Analiza postului furnizeaza informatiile necesare pentru descrierea postului si specificarea responsabilitatilor; c. Descrierea postului se face cu ajutorul unei fise care contine lista principalelor sarcini si responsabilitati ale postului; d. Descrirea postului consta in analiza si inregistrarea lui in sistemul de plata. 2. Care din urmatoarele afirmatii sunt false? a. MRU reprezint ansamblul deciziilor si practicilor managerial care afecteaza sau influenteaza direct oamenii sau resursele umane ce muncesc pentru organizatie; b. MRU presupune imbunatatirea continua a activitatuu salariatilor in scopul realizarii misiunii si obiectivelor organizationale;

c. MRU este o perspectiva de management cu dimensiuni teoretice si prescriptive, prin care se stabilesc politici comune in concordanta cu strategia organizatiei 3. Intre dezavantajele recrutarii interne se numara: a. Costul recrutarii este mai ridicat b. Se pot manifesta unele favoritisme c. Timpul necesar orientarii si integrarii in organigrama este mai mare.

11.1. Ce reprezinta echipa? Un grup de salaraiati reuniti informal pentru a analiza periodic ce imbunatatiri se pot aduce procesului de fabricatie pentru a spori calitatea, ce ce probleme se confrunta un departament sau altul. 11.2. Care este distinctia intre grup si echipa? Un grup este o adunare de oameni care pot avea sau nu anumite puncte comune.O echipa are un tel, o strategie de lucru 11.3. Ce este o echipa eficienta de management? Eficienta unei echipe de management este dependenta de perioada pe care o traveseaza compania, de urgenta obiectivului de realizat, de climatul organizational, si instrumentele concrete de lucru la care apeleaza managerul. 11.4. Ce reprezinta braistorming-ul? Braingtorming-ul este o tehnica foarte potrivita pentru rezolvarea ad-hoc a problemelor; atunci cand se impune rezolvarea rapida a unei probleme se poate recurge la o sesiune scurta de brainstorming. 11.5. Ce reprezinta delegarea? Delegarea poate fi definita drept procedura/tehnica prin care un manager confera subalternilor sai autoritatea de a actiona in numele lui. Modele de teste 1. Caracteristicile grupurilor informale sint: a. Se constituie intr-o forma organizata social b. Isi propun sa atinga obiective clar definite c. Astfel de grupuri se constituie cu caracter permanent d. Nu se structureaza de o maniera organizata, apar oarecum aleatoriu si nu vizeaza obiective definite explicit 2. In conceptia lui Harrington & Harrington firmele perdante au: a. Sub 5% din slariati organizati in echipe; b. Au pana la 25% din salariati organizati in echipe, c. Au 5%-10% din salariati organizati in echipe 3. Conform lui J.Katzenbach si D.Smith, un simplu grup de munca se diferentiaza de o echipa reala prin aceea ca: a. Membrii grupului au o conceptie clara despre munca/job; b. Membrii echipei obtin satisfactie personala, dar nu impart in mod necesar aceleasi obiective,

c. In cadrul echipei exista un sens al responsabilitatilor individuale.

12.1. De ce avem novoie de motivatie. Motivatia este pentru multi manageri esenta filozofiei managerial iar pentru altii ramane o enigma; 12.2. Definti nevoile. Nevoile sunt necesitati/trebuinte fizice si psihice ale unei persoane, in calitate de animal social, cat si in calitate de membru al unor grupuri sociale; in calitate de salariat, individul este menbru al unor echipe de management, ipostaza in care el va resimti anumite nevoi. - 12.3. Care sunt principalele teorii motivationale organizationale? - teoria factorilor duali - teoria conditionari explicite 12.4. Care sunt principalele teorii motivationale individuale? - teoria ierarhilor nevoilor - teoria achizitiei succeselor - Teoria ERG - teoria X-Y-Z. 12.5. Care sunt teoriile mixte ale motivatiei? - teoria performantelor asteptate - teoria Porter-Lawler privind motivatia - teoria echitatii - teoria fixarii scopurilo Modele de teste 1. Care din urmatoarele afirmatii sunt false: a. Motivatia este pentru multi manageri esenta filozofiei managerial iar pentru altii ramane o enigma; b. Motivatia reprezinta suma fortelor, energiilor interne si externe care nu initiaza si dirijeaza comportamentul spre un scop; c. Performantele individuale si organizationale sunt determinate de sistemul de valori al indivizilor, gradul lor de motivatie si satisfactie; d. Motivarea muncii unui individ echivaleaza cu certitudinea ca el va obtine, executand o munca in conditiile date, elemente ce-i vor satisface propriile nevoi la un moment dat; e. Motivatia individuala presupune definirea a trei elemente principale: interesele, atitudinile, nevoile 2. Interesele sunt: a. Dorintele sau trebuintele fizice si psihice ale individului; b. Activitatile spre care vointa individului se orienteaza, cu scopul de a obtine ceea ce este avantajos sau folositor pentru acesta; c. Predispozitii de acceptare sau respingere a unor evenimente, obiecte sau persoane.

3. Principalele teorii ale motivatiei individuale intalnite in teoria si practica manageriala sunt. a. Teoria performantelor asteptate; b. Teoria factorilor duali; c. Teoria ierarhiei nevoilor (clasificarea piramidala a nevoilor); d. Teoria achizitiei succeselor, e. Teoria conditionarii operante; f. Teoria ERG; g. Teoria X-Y-Z.

13.1. Definti stilul de management. Putem defini stilul de management drept modalitatea prin care un manager intelege sa isi exercite atributiile ce-i revin in planificarea, organizarea, coodonarea, motivarea si controlul in munca zilnica pe care o desfasoara cu ceilalti; el devine vizibil mai ales prin atitudinea fata de subordonati; stilul reflecta elemente ce deriva din tipul sau de personalitate, din modul de a gandi/actiona al mangerului. 13.2. Ce este liderul? Printr-un stil adecvat adoptat, managerul isi extinde rolul sau dincolo de limita de autoritate formala conferita de pozitia lui in ierarhia firmei si devine un lider, respectiv el devine un sef real al echipei pe care o conduce. 13.3. Ce intelegem prin leadership? Este o persoana/salarial, cu experienta, calificat pe un domeniu, dispunand sau nu de aptitudini, iar drumul sau este anevoios si implica un volum remarcabil de munca. 13.4. Care sunt stilurile eficiente de management? - Calitatile, caracteristicile si structua psihologica a managerilor, inclusive personalitatea lor - Pozitia ierarhica ocupata de manager si modul in care intelege sa isi exercite puterea/influenta in cadrul fiecarei firme - Autonomia fiecarui decident - Legatura si sistemul de informare dintre grupuri de manageri de subordonati - Modalitati si instrumente de motivare a tuturor salariatilor 13.5. Care sunt criteriile de clasificare a stilurilor de management? - Unidimensionale, cand analiza/descrierea stilului se face dupa un singur criteriu - Multidimensionale, cand analiza/descrierea stilului se face dupa doua sau mai multe criterii Modele de teste 1. Care sunt factorii care nu influenteaza stilul de management: a. Pozitia pe piata/cota de piata; b. Calitatile, caracteristicile si structura pshihologica a managerilor c. Personalitatea, experienta si instruirea managerilor; d. Pozitia ierarhica ocupata de manager; e. Motivatia ce le revine managerilor.

2. Stilurile fundamentale de management (tipuri de management) sunt: a. Dezvoltator b. Relationar c. Birocrat d. Integrat e. Izolat f. Dedicat g. Autocrat 3. Care sunt caracteristicile sitului relationar: a. Activ, independent controleaza b. Conservator, munca, administratica, precis c. Accent pe resurse umane, informal, tolerant d. Prefera munca in echipa, cociliant motivator

14.1. Definiti compotamentul organizational. Compotamentul organizational se imparte in doua perspective: de a descrie si intelege comportamentul indivizilor/salariatilor in orice tip de structura organizationala si de a recomanda principii si reguli, astfel ca efortul zilnic al indivizilor/salariatilor sa fie maxim potentat in vederea obtinerii unor sccese cuantificabile. 14.2. Definiti puterea? Este atunci cand un decident isi va exercita autoritatea atribuita intr-o anume maniera, functie de personalitatea sa. 14.3. Ce reprezinta influentarea. Influentarea este abilitatea de a dirja atitudinea, credintele sau comportamentul unei persoane fara a apela la coercitie si/sau autoritatea formala avuta.

15.1. Definiti comunicarea. Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de la un emitent/expeditor catre un primitor/destinatar de informatii; ideea de baza vizata de cele doua parti de a ajunge la un inteles comun asupra mesajului. 15.2. Care sunt etapele procesului de comunicare? - Aparitia unui idei/gand, urmand ca emitentul sa structureze ideea respectiva intr-o forma cat mai sintetica/logica/concisa - Urmare a acestei structurari, se poate spune ca ideea a fost codificata sub forma unui mesaj explicit - Transmiterea explicita si completa a mesajului (gand, idee, ordin) catre receptor - Un tip de canal utilizat (comunicare orala, forma scrisa, telefon, telex, e-mail) - Pregatirea prealabila a primitorului pentru a receptiona mesajul si a-l decodifica in mod corect - Decodificarea si/sau intelegerea mesajului de catre primitor, urmand a anticipa o anumita directie de actiune din partea acestuia 15.3. Ce reprezinta comunicarea verticala.

comunicarea de sus in jos (downward communication) comunicarea de jos in sus (upward communication) 15.4. Care sunt principalele tipuri de comunicare. comunicarea scrisa comunicarea orala comunicarea nonverbala 15.5. Care sunt principalele retele de comunicare. retea centralizata cu grad ridicat retea suficient de centralizat retea sub forma de Y retea sub forma de cerc retea sub foma de cerc cu un schimb complect liber de informatii Modele de teste

1. Comunicarea este: a. O situatie structurala precis in care indivizii transmit informatia intr-un anumit mod prestabilit b. Procesul de transmitere a unui mesaj, print-un canal, catre un primitor de informatii c. Un flux de informatii ce parcurg mai mulye etape 2. Calitatea comunicarii este afectata negativ de urmatoarele cauze: a. Sensul de efectuare a comunicarii b. Comunicarea nu este planificata c. Retele de comunicatii informale d. Ambiguitatea de sens a cuvintelor e. Comunicarea doar de tip impersonal f. Mijloc adecvat de comunicare g. Formularea neadecvata a mesajului de emitent h. Lipsa de atentie a receptorului i. Teama, neuncrederea si frica j. Trecerea informatiei de la o persoana la alta. 3. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? a. In cazul retelei de comunicare suficient de centralizata membrii echipei comunica doar cu managerul de la centru b. In cazul retelei de comunicare centralizta cu grad ridicat membrii echipei comunica doi cate doi c. In cazul retelei de comunicare sub forma de cerc fiecare persoana comunica cu alte doua persoane

16.1. Definiti controlul. Controlul este activitatea curenta care se derlueaza in directia dorita si ca rezultatele obtinute dupa o anumita perioada de timp, corespunde pe deplin cu obiectivele propuse. 16.2. Care sunt principalele tipuri de control. - controlul preventiv (feedforward control)

controlul direct sau on-line (concurrent control) 16.3. Ce intelegem prin standarde? Standardele sunt norme/reguli ce reglementeaz principalele caracteristici ale unui produs/serviciu si/sau regulile de verificare a calitatii acestora. 16.4. Care sunt etapele controlului? - Masurarea performantei actuale - Compararea performantei actuale fata de standardul din domeniu - Luarea de masuri de management 16.5. Cum trebuie sa fie controlul pentru a fi eficient? - sa fie oportun si necostisitor - sa fie acceptabil pentru cei la care se aplica - sa fie adecvate obiectivelor, pozitiei si personalitatii celor controlati - sa fie stategic - sa se bazeze pe informatii corecte - sa fie cat mai simplu posibil (fara a fi simplist) - sa fie bazt pe definiti operationale sau pe conventii Modele de teste 1. Care din urmatoarele cerinte nu coresounde unui sistem de control adecvat? a. Sa fie oportun si costisitor b. Sa fie acceptabil pentru cei la care se aplica c. Sa fie adecvat obiectivelor, pozitiei si personalitatii celor controlatii d. Sa fie strategic e. Sa se bazeze pe informatii corecte, utile, asigurate la timp f. Sa fie cat mai simplu pozibil g. Sa fie bazat pe definiiti operationale sau pe conventii care pot conduce la aceleasi concluzii, indiferent de persoana care face evaluarea 2. Care din urmatoarele afirmatii sunt false? a. Beneficiile obtinute din control trebuie sa fie mai mari deact cheltuielile ocazionate de acestea b. Sistemele de control sunt afectate de ineficienta daca cei la care se aplica le resimt ca nedrept sau inacceptabile c. Metodele si obiectivele controlate nu trebuie sa corespunda si sa fie corelate cu natura obiectelor, pozitia ierarhica si personalitatea celor a caror realizari sunt controlate d. Controlul trebuie sa se bazeze pe informatii corecte, asigurate la timp si la persoanele care au nevoie de ele si le pot utiliza cu maximum de randament 3. Controlul preventiv: a. Se concentreaza asupra conditiilor care vor face dificila sau imposibila aparitia deviatiiloe de la norme b. Este destinat sa detecteze si sa anticipeze deviatiile de la standarde in diferite puncte ale desfasurarii procesului