Sunteți pe pagina 1din 4

Problema 1 (20 puncte)

Sunt cunoscute următoarele informaţii despre activitatea unei întreprinderi pe parcursul a două
perioade – curentă (1) şi de bază (0):
Tabelul 1.1
Nr. mediu al
Producţia Producţia Producţia
salariaţilor pe
realizată în planificată pentru realizată în
Secţia parcursul celor
perioada de bază, perioada curentă perioada curentă,
două perioade
pe secţii (mii lei) (mii lei) pe secţii (mii lei)
(pers.)
-i- - Xi0 - - Xipl(1) - - Xi1 - - Ti -
A 20 33 38 10
B 15 25 28 4
C 25 31 28 5
D 18 28 28 4
E 30 43 36 6
Total 108 160 158 29
Să se determine următorii indicatori relativi:
1. Indicatorii relativi de structură pentru producţia realizată în perioada de bază (g ix0 ) şi în
perioada curentă (gix1 );
Productia realizata in perioada de baza (gix0 ):
-pentru sectia A:
20
Kstrgix0= ×100=18,5 %
108
-pentru sectia B:
15
Kstr gix0= ×100=13,9 %
108
-pentru sectia C:
25
Kstr gix0= ×100=23,1 %
108
-pentru sectia D:
18
Kstr gix0= ×100=16,7 %
108
-pentru sectia E:
30
Kstr gix0= ×100=27,8 %
108
Productia realizata in perioada curenta (gix1 ):
-pentru sectia A:
38
Kstr gix1= ×100=24,1 %
158
-pentru sectia B:
28
Kstr gix1= ×100=24,1 %
158
-pentru sectia C:
28
Kstr gix1= ×100=24,1 %
158
-pentru sectia D:
28
Kstr gix1= ×100=24,1 %
158
-pentru sectia E:
36
Kstr gix1= ×100=22,8 %
158

2. Nivelul procentual al producţiei planificate pentru perioada curentă faţă de producţia


K plXi(1) / 0
realizată în perioada de bază ( ), pe secţii şi pe totalul întreprinderii;
-pentru sectia A:
33
K = ×100=165 %
20
-pentru sectia B:
25
K = ×100=166,7 %
15
-pentru sectia C:
31
K = ×100=124 %
25
-pentru sectia D:
28
K = ×100=155,5 %
18
-pentru sectia E:
43
K = × 100=143,3 %
30
-pe totalul intreprinderii:
160
K= ×100=148,1 %
108

K 1Xi/ pl (1)
3. Coeficientul de realizare a planului în perioada curentă ( ), pe secţii şi pe total;
-pentru sectia A:
38
K = ×100=115,1 %
33
-pentru sectia B:
28
K = ×100=112%
25
-pentru sectia C:
28
K = ×100=90,3 %
31
-pentru sectia D:
28
K = ×100=100 %
28
-pentru sectia E:
36
K = × 100=83,7 %
43
-pe totalul intreprinderii:
158
K= ×100=98,7 %
160

4. Indicatorii relativi ai dinamicii producţiei realizate în cele două perioade considerate


Xi
( I 1 / 0 ), pe secţii şi pe total;
-pentru sectia A:
38
I= ×100=190 %
20
-pentru sectia B:
28
I= ×100=186,6 %
15
-pentru sectia C:
28
I= ×100=112%
25
-pentru sectia D:
28
I= ×100=155,5 %
18
-pentru sectia E:
36
I= ×100=120 %
30
-pe totalul intreprinderii:
158
I= ×100=146,2 %
108

5. Considerînd ca bază de comparaţie numărul minim al salariaţilor pe secţii T0, calculaţi


indicatorii de coordonare (corespondenţă) pentru numărul salariaţilor din fiecare secţie (
K iT/ 0
);
6. Pentru perioada curentă să se calculeze indicatorii relativi de intensitate (productivitatea
efectivă a muncii – Wi ), pe secţii şi pe total.
-pentru sectia A:
38
W = =3,8 (mii lei/persoana)
10
-pentru sectia B:
28
W = =7 (mii lei/persoana)
4
-pentru sectia C:
28
W = =5,6 (mii lei/persoana)
5
-pentru sectia D:
28
W = =7 (mii lei/persoana)
4
-pentru sectia E:
36
W = =6 (mii lei/persoana)
6
-pe totalul intreprinderii:
158
W= =5,4 (mii lei/persoana)
29

Problema 2 (20 puncte)

La o întreprindere s-au efectuat observări asupra celor 20 de salariaţi ai întreprinderii,


înregistrîndu-se producţia realizată (caracteristica X) într-o lună (perioada curentă), precum şi
secţia de producere din care fac parte (caracteristica Y). Înregistrările sunt prezentate în tabelul
2.1.
Tabelul 2.1
Producţia realizată în Producţia realizată în
Nr. d/o al Nr. d/o al
perioada curentă Secţia perioada curentă Secţia
salariaţilor salariaţilor
(bucăţi)* (bucăţi)
-i- - Xi1 - - Yi - -i- - Xi1 - - Yi -
1 26 A 11 22 B
2 19 A 12 24 A
3 22 B 13 22 D
4 25 A 14 24 B
5 20 A 15 21 B
6 23 C 16 21 D
7 23 A 17 23 C
8 23 C 18 21 D
9 23 C 19 24 A
10 22 B 20 20 B

Se cere:
a) Să se efectueze o grupare simplă a datelor după caracteristica nenumerică Y („secţia”),
obţinându-se repartizarea numărului de salariaţi pe secţii;
Sectia Nr. d/o al salariaţilor Producţia realizată în
perioada curentă (bucăţi)
A 1,2,4,7,12,19 26,19,25,23,24,24
B 3,10,11,14,15,20 22,22,22,24,21,20
C 6,8,9,17 23,23,23,23
D 13,16,18 22,21,21

b) Pentru seria obţinută la punctul „a” să se centralizeze datele privind volumul producţiei;

c) Se mai cunoaşte:
Tabelul 2.2
Indicatorii relativi ai dinamicii Structura prod.
Secţia prod. realizate în perioada curentă planificate pentru
faţă de cea de bază (%) perioada curentă
- Yi - - I1/0xi - - gixpl(1) -
A 93 0,333
B 98 0,296
C 108 0,204
D 148 0,167

Utilizând rezultatele de la punctul b şi ştiind că producţia planificată pentru perioada curentă


la nivelul întregii întreprinderi este cu 13% mai mare decât producţia totală realizată în perioada
de bază, să se calculeze:

1) Producţia realizată în perioada de bază (pe fiecare secţie şi pe total);


2) Producţia planificată pentru perioada curentă (pe fiecare secţie şi pe total);
3) Indicatorul relativ al dinamicii producţiei realizate la nivelul întregii întreprinderi în per.
curentă faţă de cea de bază;
4) Indicatorii relativi de îndeplinire a planului (pe fiecare secţie şi pe total);
5) Indicatori relativi de corespondenţă (coordonare) pentru producţia realizată în perioada
curentă;
6) Indicatori relativi de intensitate pentru perioada curentă (pentru fiecare secţie şi pe total
întreprindere);