Sunteți pe pagina 1din 6

Înființarea unei întreprinderi în Italia-România - Studiu comparativ

Căpraru Mădălina – Sociologia Consumului și Marketing

Acest articol prezintă situația antreprenorilor români din România și Italia în contextul
valului mare de imigranți români. Subiectele principale ale acestui articol sunt economia Italiei,
economia României, dezvoltarea de IMM-uri în ambele țări și o comparație a situației IMM-
urilor deschise de romani în ambele țări.
Termenii de comparație pentru a surprinde diferențele de administrare a unui IMM dintre
cele doua țări sunt: modalitatea de deschidere a afacerii, relațiile cu statul, motivația deschideri
afacerii și felul în care acestea au evoluat în contextul schimbărilor economice din fiecare stat.
Analiza a fost efectuată pe baza unor interviuri luate unor antreprenori romani stabiliți în
România și în Italia în perioada 2014-2015.
Concluzia prezintă atât problemele cu care se confruntă antreprenorii români din țară dar
și soluțiile oferite de aceștia.

Cuvinte cheie: IMM, impozit, antreprenor, economie Italia, economie România

Introducere:

Fenomenul migrației românilor în statele europene a început imediat după căderea regimului
comunist și s-a intensificat odată cu aderarea României la Uniunea Europeana. Statisticile arată
că Italia (vezi Fig. 1) se numără printre primele state de destinație în scopuri
lucrative pentru imigranții români, după Marea Britanie, Germania și Franța1.

Economie Italia 2014-2015

Datele statistice arată că economia Italiei s-a dezvoltat în anul 2015 înregistrând o creștere
a PIB-ului cu 6,4% mai mare față de anul anterior. Principalele cauze ale creșterii economice ale

1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/ro
Italiei au fost creșterea exporturilor cu 9.2%, creșterea vânzării de automobile (28%) și a
echipamentelor de transport (23.8%)2. Conform acestor date, împreuna cu susținerea statului
pentru dezvoltarea sectorului privat, întreprinderile mici și mijlocii deschise în Italia, Torino ar
trebui să cunoască un proces de evoluție ascendent. Însă, conform observațiilor CAF-ului
intervievat (CAF - persană împuternicită sa deschidă întreprinderi în Italia), economia Italiei
(Zona Torino), din perspectiva micilor întreprinzători, a cunoscut o evoluție descendentă,
întreprinderile închise de Dna. Iacob ajungând la sfârșitul lui 2015 la o pondere de 40% din
totalul firmelor deschise de ea, la care se adaugă și firmele deschise de alți contabili.

Economie România 2014-2015

În ceea ce privește economia României, și aceasta a cunoscut o evoluție ascendentă față


de anul anterior, înregistrând o creștere de 3,6 % față de același trimestru al anului anterior
(conform datelor Institutului Național de Statistică2).
Conform datelor ONRC, domeniile economice care au avut cea mai mare activitate în
anul anterior în materie de noi întreprinderi deschise au fost activitățile casnice de subzistență
(+200%), agricultura, silvicultura și pescuitul (+194,12%), sănătate și asistență socială (64,43%)3.
Studii recente cu privire la evoluția mediului de afaceri din România notează aprecierile
întreprinzătorilor cu privire la mediul economic din ultimul an, dar și dificultățile cu care aceștia
se confruntă. Relevantă pentru evoluția mediului de afaceri, dar și pentru situația întreprinderilor
este o statistică a radierilor pentru anii 2014-2015. Conform datelor ONRC4, numărul radierilor
din anul 2015 a crescut cu 12,48% față de anul precedent, ceea ce semnalează o dificultate în
administrarea afacerilor. Prolemele cu care se confruntă antreprenorii români sunt, conform unui
studiu pregătit pentru CCIR5, fiscalitatea ridicată, cadrul legislativ instabil și ambiguu,
concurența. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 500 de societăți, în perioada 12-26 martie
2015 și are o marjă de eroare de ± 4.4% la un nivel de încredere de 95%.

2
Intitutul National de Statistica - Comunicat de presa Nr. 306 / 4 decembrie 2015
3
http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici - Înmatriculări de persoane fizice și juridice, statistici nov 2015

4
http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=251 – ONRC – statistici Radieri
5
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2015/04/Studiu-CCIR-Perceptia-mediului-de-afaceri-asupra-economiei.ppt. -
Percepţia mediului de afaceri asupra economiei, Raport de cercetare
Comparație:
Obiectivul acestui studiu este realizarea unei comparații privind experiența antreprenorilor
români privind deschiderea firmelor în România și în Italia. Elementele de comparație vizate sunt
modul de deschidere a firmei, relația cu statul, relația cu piața și competitorii, impozite și taxe,
avantaje și dezavantaje, motivație înființare și existența dorinței de dezvoltare.
În unele privințe, situația antreprenorilor din România este similară cu cea a celor din
Italia. Cu toate acestea, la întrebarea ”V-ați reîntoarce în țară pentru a vă deschide altă firmă?„
răspunsul a fost similar pentru toate persoanele stabilite acolo. Motivul cel mai des indicat a fost
dificultatea deschiderii unei firme din perspectiva ajutorului întârziat venit de la stat și lupta cu
fiscalitatea și corupția. Modalitatea de deschidere a firmelor este similara în ambele țări, prin
firme care se ocupă de documentație. În România această practică este mai nou asimilată,
antreprenorii români intervievați care și-au deschis afacerea la începutul anilor 2000 au menționat
dificultatea deschiderii unei firme din perspectiva colectatului tuturor documentelor și avizelor.
În comparație cu România, în aceiași perioadă de timp, înființarea firmelor prin intermediul unei
firme era o practică deja cunoscută. Chiar și cu aceste schimbări, birocrația în România nu s-a
schimbat, sarcina de a colecta documentele mutând-se de la antreprenor la firmă.
O altă problemă cu care se confruntă atât antreprenorii din ambele state este ajutorul din
partea statului, care diferă de la o situație la alta. În cazul antreprenorilor stabiliți în Italia, statul
susține supraviețuirea firmei prin scutirea acestora de la plata impozitelor la stat cu condiția
obținerii de profit sub o cotă impusă de prin lege. Lipsa resimțită de acești antreprenori este
susținerea în ceea ce privește dezvoltarea întreprinderii prin achiziția de noi echipamente, autor
care exista cu ceva ani în urmă.
În cazul României, deși există acele proiecte pentru tinerii întreprinzători, aceștia se
confruntă, conform unui studiu prezentat mai sus (Percepţia mediului de afaceri asupra
economiei, Raport de cercetare) cu probleme precum competiția incorectă sau prea ridicată
(30%), corupția ridicată (63%), cadrul legislativ ambiguu și instabil (82%) și dificultatea de a se
dezvolta sau de a supraviețui din cauza taxelor pre mari impuse de stat (57%). O soluție potrivită,
din perspectiva acestora, ar fi introducerea unei legi care i-ar scuti pe noii întreprinzători de plata
impozitelor către stat în primii anii de activitate cu condiția menținerii profitului sub o anumită
cotă, lucru practicat în Italia. Aceleași au fost și problemele identificate de întreprinzătorii
stabiliți în România, dar și de cei stabiliți în Italia, dar care au avut și experiență ca întreprinzător
în România.
În ceea ce privește motivația deschiderii unei afaceri, lucrurile diferă de la un stat la altul.
În ambele cazuri există același tip de motivație. Diferența este ponderea fiecărui tip și momentul
în care ajung să-și deschidă firma. Cele mai frecvente situații sunt deschiderea firmei din rațiuni
de subzistență, din pasiune sau din curiozitate, în cazul tinerilor antreprenori. Ponderea
întreprinderilor mici și mijlocii în funcție de vârstă este în favoarea tinerilor, 16,13% din
întreprinderi fiind deținute de tineri cu vârsta de sub 29 de ani, iar 27,90 % din acestea sunt
deschise de tineri cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani6.
Motivul cel mai des întâlnit în cazul întreprinderilor deschide de români în Italia este dat
de necesitatea de a câștigă bani, caz în care lucrează precum curățenie, construcții, magazine
produse românești sau croitorie; din necesitatea de a lucra pentru cineva, taxele pentru angajați
fiind foarte scumpe, aceștia preferă să încheie contracte de colaborare cu persoane fizice
autorizate. Pasiunea pentru un anumit domeniu ca motivație este cel mai rar întâlnit motiv pentru
a deschide o întreprindere în Italia deoarece, majoritatea celor care aleg Italia ca țară de destinație
o aleg pentru a munci și nu pentru a deschide o afacere. Lipsa locurilor de muncă îi împing pe
aceștia să devină antreprenori.
În cazul României, aceste două situații sunt oarecum echilibrate deoarece există și
posibilitatea practicării unei pasiuni de vreme ce cunoști mediul de afaceri, ai un set de contacte
și relații dea creat încă dinainte de a-ți deschide firma, dar și posibilitatea deschiderii unei afaceri
din rațiuni de subzistență, aici fiind cazul întreprinderilor familiale care produc pentru a se putea
întreține.

Fiind o cercetare exploratorie, multe din aspectele domeniului de afaceri nu au putut fi


atinse, mai ales din perspectiva comparației dintre două state. Ceea ce prezintă acest articol este
situația de facto a întreprinzătorilor români aflați în cele două țări. Ceea ce au subliniat ambele
părți este nevoia de revizuire și stabilitate a legislației privind mediul de afaceri din România, o
luptă mai strânsă dusă împotriva corupției funcționarilor publici. De asemenea, antreprenorii
subliniază ajutorul superficial dat de stat în ceea ce privește firmele noi. În ciuda existenței
acestor granturi pentru deschiderea unei firme, absorbția lor este mică, iar odată deschise,

6
http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici - PFA/II/IF dupa vârsta titularilor/membrilor
întreprinzătorii se confruntă cu taxele și impozitele ridicate. Din această perspectivă se sugerează
scutirea de la impozite pe o scurtă perioadă de început, sau subvenționarea în achiziția de noi
utilaje pentru dezvoltare. Din interviurile luate, antreprenorii stabiliți în Italia nu au venit cu
soluții pentru dezvoltarea mediului de afaceri de acolo ci din România, semnalând și ei aceleași
probleme la care au aplicat soluțiile întâlnite în Italia.

Anexe:

Fig. 17

7
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=43473919a4a44453af649a783f43850d&extent=-
6.0613,34.3493,37.0051,57.4724
Bibliografie:
1. Nicolae, Ovidiu - Barriers, Contraints and Opportunities for Romanian SME’s - 2008
International Council for Small Business World Conference

2. J. David Brown, John S. Earle, Lup, Dana - What makes small firms growDiscussion
Paper No. 1343 October 2004, IZA

3. www. Argis.com -
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=43473919a4a44453af649a7
83f43850d&extent=-6.0613,34.3493,37.0051,57.4724 14/01/2016

4. www.onrc.ro - http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici - PFA/II/IF dupa vârsta


titularilor/membrilor 10/01/2016
5. www.onrc.ro - http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici - Înmatriculări de persoane
fizice și juridice, statistici nov 2015 10/01/2016
6. www.onrc.ro - http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=251 – ONRC – statistici
Radieri 10/01/2016

7. Intitutul National de Statistica - Comunicat de presa Nr. 306 / 4 decembrie 2015

8. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/ro 11/01/2016

9. www.ccir.ro - http://ccir.ro/wp-content/uploads/2015/04/Studiu-CCIR-Perceptia-
mediului-de-afaceri-asupra-economiei.ppt. - Percepţia mediului de afaceri asupra
economiei, Raport de cercetare

10. www.ccir.ro - Starea mediului economic în România 2014 10/01/2016

11. www.ccir.ro - Ghidul investitorului 12/01/2016

12. www.dce.gov.ro -
http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_Italia.pdf -
Îndrumar afaceri Italia 15/01/2016

S-ar putea să vă placă și