Sunteți pe pagina 1din 3

DEFICIENTE MAJORE ALE SISTEMULUI

INFORMATIONAL

 Distorsiunea, filtrajul, redundanța, supraincarcarea canalelor informatice,


scurtcircuitarea

DISTORSIUNEA
-modalitatea de modificare partiala neintentionata a mesajului pe parcursul
culegerii, prelucrarii si transmiterii
- cauze: existenta unor fluxuri lungi, diferente intre pregatirea personalului
implicat, nivelul tehnic scazut al mijloacelor de tratare, folosirea unor suporti de
calitate corespunzatoare

FILTRAJUL
-metoda prin care se modifica in mod intentionat, partial sau total continutul
informatic pe parcursul inregistrarii, prelucrarii si transmiterii
-cauze: interesul unora de a-si asuma realizarile altora, dorinta unora de a se
proteja de sanctiuni, intentia unora de a anula prestigiul unei persoane

REDUNDANȚA
-procesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a unor dat si informatii

SUPRAINCARCAREA CANALELOR
-Procesul prin care se culeg, prelucreaza si transmit date si informatii inutile. Se
intampla cand, prin canalele de comunicare se deplaseaza o cantitate mare de
informatii

SCURTCIRCUITAREA
-o forma de dezinformare subtila prin care unele persoane sau subdiviziuni sunt
eliminate intentionat din fluxul informational
INFORMATIA

Sistemul informational- ansamblul de date, informatii, circuite si fluxuri


informationale, proceduri si mijloace de tratare a informatiilor care sunt necesare
pentru fundamendarea, stabilirea si realizarea obiectivelor firmei

Sistemul informatic- nu trebuie confundat cu cel informational


-acea componenta a sistemului informational care vizeaza
culegerea, transmiterea, prelucrarea si stocarea informatiilor cu ajutorul mijloacelor
electronice de calcul

COMPONENTELE SISTEMULUI INFORMATIONAL


1. Data
2. Informatia
3. Circuitul informational
4. Fluxul informational
5. Prelucrarea informatiilor
6. Mijloacele de tratare a informatiilor

1. - descrierea letrica a unor actiuni, fapte, procese, fenomene, care privesc


mediul intern sau extern
- Sistemul esential
- Se obtine din mediul intern sau extern
- Poate fi supusa la o serie de informatii (inregistrarea sau reinregistrarea)
- Poate fi sau nu semnificativa pt cel care o proceseaza

2. – ansamblul de date care aduc un spor de cunoastere, oferind elemente de


noutate necesare indeplinirii obiectivelor
- Provine din prelucrarea datelor cu operatii simple sau complexe
- Dupa receptionarea mesajului, informatiile care nu mai sunt noi, se
transforma in date

3. – traseul parcurs de date, informatii, decizii, de la emitent la destinatar

4. – ansamblul de date, informatii, decizii care se refera la una sau mai multe
activitati specifice, deplasate pe trasee prestabilite cu o anumita viteza si
frecventa, cu ajutorul unor suporti informationali intre emitent si destinatar

5. – ansamblul elementelor prin care se stabilesc si se utilizeaza modalitati de


culegere, inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiilor cuprinse in
anumite circuite si fluxuri informationale
6. – ansamblul mijloacelor de colectare, pregatire, inregistrare, stocare,
prelucrare si transmitere a datelor si informatiilor

DIN CADRUL ELEMENTELOR INTRODUCTIVE

Functiile firmei
- De cercetare-dezvoltare
- De productie
- Comerciala
- Financiar-contabila
- De resurse umane

Managementul este procestul de atingere a obiectivelor stabilite prin folosirea eficienta a


resurselor umane, financiare si materiale ale firmei
-are o tripla semnificatie:
 Ca activitate practica
 Ca factor de decizie (individ/grup)
 Ca stiinta
Managementul ca proces este un tip special de munca intelectuala prin care cei ce-l
practica ii determina pe altii sa faca ceea ce se doreste a fii facut
Managementul ca factor de decizie – un grup/individ investite cu autoritatea,
competentele si responsabilitatile oferite functiei de conducere
Managementul ca stiinta are scopul de a explica trasaturile manageriale ca proces cu
scopul formularii si sistematizarii unui ansamblu de cunostinte recunoscute privind aceasta
activitate in vederea formarii managerilor
Managementul ca arta si stiinta
- la inceputurile aparitiei managementului ca proces, acesta se desfasura in mod empiric,
avand la baza numai experienta, intuitia, talentul, puterea de convingere a managerilor
Managementul stiintific
- este insusirea si aplicarea legitatilor, conceptilor, metodelor si tehnicilor furnizate de
stiinta manageriala