Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

1.1 Concept – caracteristici


Structura organizatorica a intreprinderii reprezinta un ansamblu
de relatii si functii care asigura dirijarea sistemului spre obiectivele
propuse.

Schematic structura organizatorica se reprezinta printr-o organigrama.

Caracteristici:
a. Specializarea - reflecta gradul de divizare sau omogenizare a muncii.
b. Coordonarea - reflecta modul de cooperare intre indivizi si compartimente.
c. Formalizarea - reflecta gradul de precizie in stabilirea functiilor si a
relatiilor.

Factorii care influenteaza structura organizatorica:


1. Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii;
2. Dimensiunea intreprinderii(data de CA, nr de angajati si capital social);
3. Calificarea personalului;
4. Cadrul si statutul juridic;
5. Strategia dezvoltarii adoptate.

Tipuri de productie:

 Productia de masa : - volum foarte mare;


– nomenclatura redusa;
– nivel de specializare foarte inalt;
– forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul
liniilor tehnologice;
– deplasarea se face in mod continuu bucata cu bucata cu
ajutorul mijloacelor de transport ( benzi rulante, planuri
inclinate).

 Productia in serie : - volum relative mare;


– nomenclatura relative redusa;
– nivel de specializare relative ridicat;
– deplasarea de face in mod continuu;
– forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul
liniilor tehnologice.
 Productia de serie mijlocie : - volum relative redus;
– nomenclatura relative mare;
– nivel de specializare scazut;
– deplasarea se face in mod discontinuu ( caruciare
electrostivuitoare etc.);
– forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul
grupelor omogene de masini.

 Productia de serie mica : - volum relativ redus;


– nomenclatura relative mare;
– nivel de specializare scazut;
– deplasarea de face in mod discontinuu;
– forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul
grupelor omogene de masini.

 Productia individuala - volum foarte mic;


mic;
– nomenclatura foarte mare;
– nivel de specialozare foarte inalt;
inalt;
– deplasarea se face in mod discotinuu;
discotinuu;
– modul de amplasare de bazeaza pe criteriul grupelor
omogene de masini.
masini.

I. Tipologia serviciilor

Clasificarea serviciilor:
1) Dupa functiile economice:
a. Servicii de distributie- transport, cominicatii;
b. Serrvicii de productie- finantare asigurari, publicitate;
c. Servicii sociale- sanatate,educatie,aparare;
d. Servicii personale- hoteluri si restaurante, reparatii;
1) Dupa participarea la formarea PIB:
a. Servicii material, nemateriale;
b. Servicii productive, neproductive;
c. Servicii pure;
d. Servicii associate bunurilor tangibile.
1) Dupa prezenta si nasterea relatiilor de piata:
a. Servicii market;
b. Servicii nonmarket.
1) Dupa forma de proprietate:
a. Servicii publice- tribunal, spitale;
b. Servicii associative- biserici, muzee;
c. Servicii private- companii aeriene.
1) Dupa posibilitatea de comercializare
a. Servicii transferabile;
b. Servicii netransferabile;
c. Servicii care presupun deplasarea ofertantului;
d. Servicii care presupun deplasarea consumatorului.

1) Dupa forma de manifestare a serviciilor comerciale:


a. Inainte de vanzare- informarea,educarea, orientarea a clientului;
b. In timpul vanzarii- asigurareaconfortului de cumparare;
c. Dupa vanzare- transport, garantie, montarea.

I. Calificarea personalului tinand cont de :


– Proportia colectivului;
– Experienta;
– Aptitudinile;
– Cheltuielile pe care le implica metodele.

1) Forme de calificare:
a. Instructajele de acomodare - realizate de seful direct;
b. Rotatia pe mai multe locuri de munca pentru o experienta mai ampla;
c. Cursul de calificare – cand angajatul nu a mai lucrat in domeniul in care va
fi inlocuit.

1) Nivele de calificare:
➢ Nivelul 1 : Muncitor – activitate caracterizata prin rutina si
sarcini de lucru previzibile.
➢ Nivelul 2 : Muncitor calificat – sarcini de lucru nerutiniere,
responsabilitate si munca in echipa.
➢ Nivelul 3 : Tehnician – sarcini de lucru diverse si complexe care
exclude rutina si uneori munca in echipa.
➢ Nivelul 4 : Grad semnificativ de responsabilitate, de
coordonare si alocare de resurse.
➢ Nivelul 5 : Activitati deosebit de diverse – presupun analiza,
diagnosticare, planificare, executie si control.

I. Forme de perfectionare
1) Participarea la sursuri organizate in institutie precum si in centre de
perfectionare;
2) Implicarea in programe personale de perfectionare;
3) Participarea la stagii de pregatire, specializare in tara si in strainatate, in
invatamantul superior si post universitar;
4) Instruire la locul de munca sub controlul direct al sefului.

I. Cadrul si statutul juridic

1) Componentele cadrului juridic sunt:


a. Sistem legislativ;
b. Cadrul legislativ;
c. Sistem institutional.
1) Legile care reglementeaza activitatile in intreprindere sunt:
– 15/1990 - organizarea unitatii de stat in regii autonome si societati
comerciale;
– 31/1990 - constituirea societatilor comerciale;
– 11/1990 - privind combaterea concurentei relationale;
– 12/1990 - referitoare la practica impotriva speculei;
– 26/1990 - privind registrul comertului;
– 11/1994 - privind protectia consumatorului.

CONSTITUIREA SOCIETATII DE PERSOANE

(SNC, SCS)

Pentru constituirea societatii comerciale se parcurg 2 etape:


1. Intocmirea contractului de societate (act constitutiv),
– Trebuie sa cuprinda elementele:
• Numele, cetatenia, domiciliul, persoana care se asociaza;
• Forma juridical, sediul si denumirea firmei;
• Obiectul de activitate;
• Capitalul social subscris varsat cu mentinerea aportului precum si
impartirea capitalului social;
• Partea fiecarui asociat din beneficii sau din pierderile inregistrate;
• Sucursalele si filialele din tara si din strainatate;
• Durata activitatii;
• Modul de lichidare sau dizolvare.
1. Dobandirea personalitatii juridice
• Numele si prenumele administratorului.
Contractul de societate in forma sa autentica este dus de administrator la judecatorie,
judecatorul va dispune inregistrarea societatii la registrul comertului si la administratia
financiara.

CONSTITUIRE A SOCIETATILOR DE CAPITAL


( SA , SCA ,SRL )

1. Constituirea societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni;


– Intocmirea contractului de societate si a statutului social.
– Elementele: AGA, consiliu de administrtie, capital social pe actiuni,
actionari, cenzori, fondatori (actionarii care si-au adus aportul la infiintarea
societatii).

1. Infiintarea SRL-ului:
– Capital social impartit in parti sociale
– SRL cu asociat unic:
a. Intocmire
b. Dobandirea persoanelor fizice

FORMULE DE CALCUL :
1. RC=PCAX100 ,

RC- RENTABILITATE COMERCIALA

CA - CIFRA DE AFACERI

P - PROFIT

2. P= V – CH ,
V- VENITURI
CH- CHELTUIELI
3. W= CA/NP
W – PRODUCTIVITATEA MUNCII

CA –CIFRA DE AFACERI

NP –NUMAR PERSONAL

4. Rs=CATs-Fn
RS –ROTATIA STOCURILOR

TS –TOTAL STOCURI

FN –FACTURI NEINCASATE

Act
Firma constitutiv Capital Numar Parti de Raspunderea
juridica e format social minim ascociati capital asociatilor
din

Contract
SNC ------- Minim 2 Parti sociale nelimitat
social

Camanditati-
Contract
SCS ------- Minim 2 Parti sociale nelimitat
social Comanditari-limitat

Camanditati-
SCA C.S. ,statut 25.000 € Minim 5 Actiuni nelimitat
Comanditari-limitat

SA C.S. ,statut ------- Minim 2 Actiuni Actionarii limitat

SRL C.S. ,statut 200 RON 1-50 Parti sociale Actionarii limitat
DIMENSIUNEA INTREPRINDERILOR

Intreprinderile mari au o structura organizatorica complexa (piramida


(piramida inalta),
inalta),
intreprinderile mici au o structura organizatorica simpla (piramida
(piramida aplatizata).
aplatizata).

CLASIFICAREA INTREPRINDERILOR :

I.Dupa forma de proprietate


– Publice
– Private
– Mixte
I.Dupa regimul juridic
– Regii autonome
– Societati comerciale:
comerciale: -de persoane
-de capital
I.Dupa ramura economica
– Industriale
– Agricole
– De constructive
– Comert
– Transport
I.Dupa produsele realizate
– Intreprinderi de bunuri
– Intreprinderi de servicii
I.Dupa factorul predominant
– Munca vie
– Capital fix
– Capital circulant
I.Dupa marime
– Mici
– Mijlocii
– Mari