Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

1.1 Concept – caracteristici


Structura organizatorica a intreprinderii reprezinta un ansamblu de relatii si functii
care asigura dirijarea sistemului spre obiectivele propuse.

Schematic structura organizatorica se reprezinta printr-o organigrama.

Caracteristici:
a. Specializarea - reflecta gradul de divizare sau omogenizare a muncii.
b. Coordonarea - reflecta modul de cooperare intre indivizi si compartimente.
c. Formalizarea - reflecta gradul de precizie in stabilirea functiilor si a relatiilor.

Factorii care influenteaza structura organizatorica:


1. Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii;
2. Dimensiunea intreprinderii(data de CA, nr de angajati si capital social);
3. Calificarea personalului;
4. Cadrul si statutul juridic;
5. Strategia dezvoltarii adoptate.

Tipuri de productie:

 Productia de masa : - volum foarte mare;


- nomenclatura redusa;
- nivel de specializare foarte inalt;
- forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul liniilor
tehnologice;
- deplasarea se face in mod continuu bucata cu bucata cu ajutorul
mijloacelor de transport ( benzi rulante, planuri inclinate).

 Productia in serie : - volum relative mare;


- nomenclatura relative redusa;
- nivel de specializare relative ridicat;
- deplasarea de face in mod continuu;
- forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul liniilor
tehnologice.

 Productia de serie mijlocie : - volum relative redus;


- nomenclatura relative mare;
- nivel de specializare scazut;
- deplasarea se face in mod discontinuu ( caruciare
electrostivuitoare etc.);
- forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul grupelor
omogene de masini.

 Productia de serie mica : - volum relativ redus;


- nomenclatura relative mare;
- nivel de specializare scazut;
- deplasarea de face in mod discontinuu;
- forta si locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul grupelor
omogene de masini.

 Productia individuala - volum foarte mic;


- nomenclatura foarte mare;
- nivel de specialozare foarte inalt;
- deplasarea se face in mod discotinuu;
- modul de amplasare de bazeaza pe criteriul grupelor omogene de masini.

I. Tipologia serviciilor

Clasificarea serviciilor:
1) Dupa functiile economice:
a. Servicii de distributie- transport, cominicatii;
b. Serrvicii de productie- finantare asigurari, publicitate;
c. Servicii sociale- sanatate,educatie,aparare;
d. Servicii personale- hoteluri si restaurante, reparatii;
2) Dupa participarea la formarea PIB:
a. Servicii material, nemateriale;
b. Servicii productive, neproductive;
c. Servicii pure;
d. Servicii associate bunurilor tangibile.
3) Dupa prezenta si nasterea relatiilor de piata:
a. Servicii market;
b. Servicii nonmarket.
4) Dupa forma de proprietate:
a. Servicii publice- tribunal, spitale;
b. Servicii associative- biserici, muzee;
c. Servicii private- companii aeriene.
5) Dupa posibilitatea de comercializare
a. Servicii transferabile;
b. Servicii netransferabile;
c. Servicii care presupun deplasarea ofertantului;
d. Servicii care presupun deplasarea consumatorului.

6) Dupa forma de manifestare a serviciilor comerciale:


a. Inainte de vanzare- informarea,educarea, orientarea a clientului;
b. In timpul vanzarii- asigurareaconfortului de cumparare;
c. Dupa vanzare- transport, garantie, montarea.

II. Calificarea personalului tinand cont de :


- Proportia colectivului;
- Experienta;
- Aptitudinile;
- Cheltuielile pe care le implica metodele.

1) Forme de calificare:
a. Instructajele de acomodare - realizate de seful direct;
b. Rotatia pe mai multe locuri de munca pentru o experienta mai ampla;
c. Cursul de calificare – cand angajatul nu a mai lucrat in domeniul in care va fi inlocuit.

2) Nivele de calificare:
 Nivelul 1 : Muncitor – activitate caracterizata prin rutina si sarcini de lucru
previzibile.
 Nivelul 2 : Muncitor calificat – sarcini de lucru nerutiniere, responsabilitate si
munca in echipa.
 Nivelul 3 : Tehnician – sarcini de lucru diverse si complexe care exclude rutina si
uneori munca in echipa.
 Nivelul 4 : Grad semnificativ de responsabilitate, de coordonare si alocare de
resurse.
 Nivelul 5 : Activitati deosebit de diverse – presupun analiza, diagnosticare,
planificare, executie si control.

III. Forme de perfectionare

1) Participarea la sursuri organizate in institutie precum si in centre de perfectionare;


2) Implicarea in programe personale de perfectionare;
3) Participarea la stagii de pregatire, specializare in tara si in strainatate, in invatamantul superior si
post universitar;
4) Instruire la locul de munca sub controlul direct al sefului.
IV. Cadrul si statutul juridic

1) Componentele cadrului juridic sunt:


a. Sistem legislativ;
b. Cadrul legislativ;
c. Sistem institutional.
2) Legile care reglementeaza activitatile in intreprindere sunt:
- 15/1990 - organizarea unitatii de stat in regii autonome si societati comerciale;
- 31/1990 - constituirea societatilor comerciale;
- 11/1990 - privind combaterea concurentei relationale;
- 12/1990 - referitoare la practica impotriva speculei;
- 26/1990 - privind registrul comertului;
- 11/1994 - privind protectia consumatorului.

CONSTITUIREA SOCIETATII DE PERSOANE


(SNC, SCS)

Pentru constituirea societatii comerciale se parcurg 2 etape:


1. Intocmirea contractului de societate (act constitutiv),
- Trebuie sa cuprinda elementele:
 Numele, cetatenia, domiciliul, persoana care se asociaza;
 Forma juridical, sediul si denumirea firmei;
 Obiectul de activitate;
 Capitalul social subscris varsat cu mentinerea aportului precum si impartirea capitalului
social;
 Partea fiecarui asociat din beneficii sau din pierderile inregistrate;
 Sucursalele si filialele din tara si din strainatate;
 Durata activitatii;
 Modul de lichidare sau dizolvare.
2. Dobandirea personalitatii juridice
 Numele si prenumele administratorului.

Contractul de societate in forma sa autentica este dus de administrator la judecatorie, judecatorul va dispune
inregistrarea societatii la registrul comertului si la administratia financiara.
CONSTITUIRE A SOCIETATILOR DE CAPITAL
( SA , SCA ,SRL )

1. Constituirea societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni;


- Intocmirea contractului de societate si a statutului social.
- Elementele: AGA, consiliu de administrtie, capital social pe actiuni, actionari, cenzori,
fondatori (actionarii care si-au adus aportul la infiintarea societatii).

2. Infiintarea SRL-ului:
- Capital social impartit in parti sociale
- SRL cu asociat unic:
a. Intocmire
b. Dobandirea persoanelor fizice

FORMULE DE CALCUL :
P
1. RC= CA X 100 ,

RC- RENTABILITATE COMERCIALA

CA - CIFRA DE AFACERI
P - PROFIT

2. P= V – CH ,
V- VENITURI
CH- CHELTUIELI

3. W= CA/NP W – PRODUCTIVITATEA MUNCII

CA –CIFRA DE AFACERI

NP –NUMAR PERSONAL

CA
4. Rs= RS –ROTATIA STOCURILOR
Ts−Fn
TS –TOTAL STOCURI

FN –FACTURI NEINCASATE

Firma Act constitutive Capital social Numar Raspunderea


Parti de capital
juridica format din minim ascociati asociatilor

SNC Contract social ------- Minim 2 Parti sociale nelimitat

Camanditati-nelimitat
SCS Contract social ------- Minim 2 Parti sociale Comanditari-limitat
Camanditati-nelimitat
SCA C.S. ,statut 25.000 € Minim 5 Actiuni Comanditari-limitat

SA C.S. ,statut ------- Minim 2 Actiuni Actionarii limitat

SRL C.S. ,statut 200 RON 1-50 Parti sociale Actionarii limitat
DIMENSIUNEA INTREPRINDERILOR

Intreprinderile mari au o structura organizatorica complexa (piramida inalta), intreprinderile mici


au o structura organizatorica simpla (piramida aplatizata).

CLASIFICAREA INTREPRINDERILOR :

I. Dupa forma de proprietate


- Publice
- Private
- Mixte
II. Dupa regimul juridic
- Regii autonome
- Societati comerciale: -de persoane
-de capital
III. Dupa ramura economica
- Industriale
- Agricole
- De constructive
- Comert
- Transport
IV. Dupa produsele realizate
- Intreprinderi de bunuri
- Intreprinderi de servicii
V. Dupa factorul predominant
- Munca vie
- Capital fix
- Capital circulant
VI. Dupa marime
- Mici
- Mijlocii
- Mari

S-ar putea să vă placă și