Sunteți pe pagina 1din 10

Definitia: Structura organizatorica reprezinta

ansamblul persoanelor, subdiviziunilor


organizatorice si relatiilor care se stabilesc
intre acestea in vederea realizarii obiectivelor
intreprinderii.
Elementele de baza:
-postul
-functia
-ponderea ierarhica
-compartimentul(departamentul)
-relatiile din compartimente(posturi)
-niveluri ierarhice
Postul
Acesta reprezinta
totalitatea sarcinilor,
competentelor si
responsabilitatilor ce
revin permanent si in
mod organizat unui
salariat pentru
realizarea obiectivelor
sale profesionale.
Exemple: vanzator,
CTC-ist ,contabil,
patiser, politist etc.
Functia
Aceasta reprezinta
totalitatea posturilor care au
aceleasi caracteristici
principale si care sunt in
subordinea unei persoane din
structura organizatorica a
intreprinderii.
Exemple:functia de inginer
constructor,functia de
contabil,functia de
vanzator,functia de sef de
birou,etc.
Ponderea ierarhica
Se defineste prin numarul de persoane conduse in mod
direct de catre un manager.

Marimea ponderii ierarhice pentru un manager se


stabileste in functie de o serie de factori cum ar fi :
1. natura activitatii colectivului subordonat;
2. gradul de independent a sarcinilor ce revin
executantilor;
3. nivelul de pregatire si capacitatea organizatorica a
managerului si subordonatilor;
4. dispersia teritoriala a posturilor ce intra in
subordinea managerului, etc.
Compartimentul
Reprezinta o grupare de persoane care realizeaza activitati omogene
sau complementare, contribuie la realizarea acelorasi obiecte si sunt
subordonate aceluiasi manager.
In functie de 1.obiectivele atribuite:
Compartimente operationale
Compartimente functionale (birouri, oficii, servicii, departamente
etc.)
2.structura interna si de modul de distribuire a
competentei ierarhice:
Compartimente de baza (elementare, care nu include
compartimente de ordin inferior)
Compartimente de ansamblu (complexe, sunt constituite prin
reunirea unor compartimente de ordin inferior)
3.Dupa natura competentelor:
Compartimente ierarhice;
Compartimente functionale;
Compartimente de stat major.
Exemplul de compartiment:
ATELIER
Nivelul ierarhic
A.G.A Este reprenzentat
Cons. de de totalitatea
administratie
subdiviziunilor
Comitetul de
directie organizatorice
Presedintele consiliului
situate la aceeasi
de administratie distanta ierarhica
Directorul executiv
fata de propietarul
intreprinderii.
Compartimente functionale
*A.G.A=adunarea
Compartimente operationale generala a actionarilor
Relatiile organizatorice
Relatiile organizatorice reprezinta relatiile
structurale ce se stabilesc intre diferite subdiviziuni
organizatorice datorita necesitatii unui schimb
permanent de informatii.
Din punct de vedere juridic, relatiile pot fi:
1.Relatii formale
2.Relatii informale
Dupa continutul informatiilor transmise, relatiile
dintre compartimente pot fi:
1.Relatii de autoritate
2.Relatii de cooperare
3.Relatii de reprezentare
4.Relatii de control
Biografie: Realizat de:
www.google.ro (imagini) Lider :Brudasca
Manual Economia intreprinderii Teodora
cls a X-a
Corujan Antonia
editura “Economica”
Manual Management editura Iancu Alina
“Risoprint”
Moldovan Roxana
Manual Microeconomie editura
“Imprimeria Ardealul” Pasca Emanuela
Stanciu Raluca

S-ar putea să vă placă și