Sunteți pe pagina 1din 300

Rezolvari M2 2009

www.mateinfo.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
I pag.1->pag.100
REZOLVARE
II pag.101->pag.200
1. Se obţine suma egală cu 3 + 6 = 9 . III pag.201->pag.300
 4   4 
2. Condiţia 3 x + 4 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  ; ecuaţia devine 3x + 4 = 25 ⇒ x = 7 ∈  − ; ∞  .
 3   3 
1 1 x + x2 1
3. + = 1 =− .
x1 x2 x1 x2 2
4. f (1) = −1, V ( 0;0 ) punct de maxim ⇒ f ( x ) ≤ f ( 0 ) = 0 ⇒ f ( x ) ∈ [ −1,0].
JJJJG G G G G
5. A B = ( − 1 − 2 ) i + ( 3 + 1 ) j = − 3 i + 4 j ⇒ a = − 3, b = 4 .
AB 2 + BC 2 − AC 2 3
6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC : cos B = = ⇒ m ( )B ) = 30D.
2 AB ⋅ BC 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Deoarece f ( 3) = 0 rezultă că produsul este egal cu 0.


2. Condiţii x + 2 > 0 şi x > 0 ⇒ x ∈ ( 0, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 + 2 x = 8 cu soluţia x = 2.
3. Inecuaţia se scrie x 2 − 5 x + 4 ≤ 0 ⇒ x ∈ [1, 4 ] ∩ ] = {1, 2,3, 4}.
3x − 1 + 5 ⋅ 3x + 1 x+1
4. = 3 , deci numerele sunt în progresie aritmetică, pentru ∀x ∈ \ .
2
JJJG JJJG G G G G G G JJJG JJJG
5. ( ) ( )
OA + OB = 4i − 8 j + 6i + 3 j = 10i − 5 j . Vectorul OA + OB are coordonatele (10, −5 ) .
AC ⋅ AB ⋅ sin A
6. Aria ∆ABC = = 2.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Şirul este o progresie aritmetică de raţie r = 6 ⇒ a10 = a1 + 9r = 55.


2. Există 23 numere naturale de trei cifre scrise cu elemente din mulţimea {1, 2} . Dintre acestea
sunt divizibile cu 3 numerele 111 şi 222. Probabilitatea este egală cu 0,25.
3. Condiţia x ∈ [ 0, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 − x − 2 = 0 ⇒ x = 2.
4. f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) = −3 − 1 + 1 + 3 = 0.
5. Ecuaţia dreptei AB : x − y − 3 = 0.
AC ⋅ AB ⋅ sin A 1
6. Aria ∆ABC = = .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Inecuaţia se scrie x 2 − x − 6 < 0 ⇒ x ∈ ( −2,3) ∩ ] = {−1,0,1, 2}.


2. Raţia este egală cu 2. a5 = 9, S5 = 25.
3. Condiţia m < 0 ⇒ m ∈ ( −∞,0 ) . Valoarea maximă a funcţiei este egală cu

− ⇒ 64 + 12m = −20m ⇒ m = −2.
4a
x+2 x+2
4. Condiţia x ∈ ( 5, ∞ ) . Ecuaţia se scrie log 2 =3⇒ = 8 ⇒ x = 6.
x−5 x−5
G G 2 a
5. Vectorii u , v sunt coliniari ⇔ = ⇒ a = −4.
3 a−2
AB 3
6. Se aplică teorema sinusurilor = 2 R ⇒ = 2 R ⇒ R = 3.
sin C 1
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. A = [ −3;1] ∩ ] adică numărul elementelor mulţimii este 5.


3
2. În mulţimea {1, 2,3,...,30} singurele cuburi perfecte sunt 1, 8 şi 27, deci probabilitatea este = 0,1 .
30
3. Ecuaţia devine 8 x + 8 = 0 ⇒ x = −1.
4. x = 400 .
G G G G G G G
5. 5u + 3v = −15i + 10 j + 15i − 3 j = 7 j . Coordonatele vectorului sunt ( 0,7 ) .
6. BC = 2 ⋅ AD = 10. Se aplică teorema lui Pitagora în + ABC : AB 2 = BC 2 − AC 2 = 64 ⇒ AB = 8 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

a 2 + b 2 = ( a + b ) − 2ab = 16 − 6 = 10.
2
1.
 y = x 2 − x + 1
2. Se rezolvă sistemul  ⇒ x 2 − x + 1 = x + 4 ⇒ x1 = −1, x2 = 3 ⇒ y1 = 3, y2 = 7 .
 y = x + 4
Coordonatele cerute sunt ( −1,3) şi ( 3,7 ) .
3
( )
3
3. Deoarece lg x + lg x = 2 ⋅ ⇒ lg x x = 3 ⇒ x = 103 ⇒ x = 10 ⇒ x = 100 .
2
3 −1 + 5 ⋅ 3 +1
x x
3. = 2 ⋅ 3x+1 , deci numerele sunt în progresie aritmetică.
2
2
4. Singurele numere raţionale din mulţimea A sunt 4 şi 9. Probabilitatea este egală cu .
9
2 1 3
5. Din condiţia de paralelism a dreptelor = − ≠ rezultă a = −4.
a 2 5
AB 5
6. Deoarece AB 2 + AC 2 = BC 2 ⇒+ ABC dreptunghic în A, deci cos B = = .
BC 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Deoarece x1 + x2 = 2, x1 x2 = −2 ⇒ x1 + x2 + x1 x2 = 0.
 1
2. Inecuaţia se scrie 2 − 8 x ≥ 0 ⇒ x ∈  −∞,  .
 4
3. Ecuaţia devine 3x − 2 = 3− x ⇒ x − 2 = − x , dar x ≥ 0 şi x ≤ 2 , adică x ∈ [ 0;2] , deci x = 1 .
4. 3 − 3 = 0.
5. AB & CD ⇔ mAB = mCD ⇒ mAB = −a − 1, mCD = 2 ⇒ a = −3 .
AB 2 + AC 2 − BC 2 1
6. Se aplică teorema cosinusului în + ABC ⇒ cos A = = .
2 AB ⋅ AC 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

(1 + 13) ⋅ 7
1. S= = 49 .
2
2. f ( x ) = x ⇒ 2 x + 1 = x ⇒ x = −1. Punctul cerut are coordonatele ( −1, −1) .
3. Ecuaţia se scrie 2 x + 8 ⋅ 2 x = 36 ⇒ 2 x = 4 ⇒ x = 2 .
4. 4!+ 1 = 25 .
5. Panta dreptei este egală cu −2 , deci ecuaţia dreptei este y − 1 = −2 ( x − 1) ⇒ 2 x + y − 3 = 0.

( )
6. Deoarece sin130D = sin 180D − 50D = sin 50D ⇒ sin 2 50D + cos 2 50D = 1.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1
1. log3 9 = 2, log 2 8 = 3 şi log 4
= −1 , de aici concluzia.
4
2. ∆ ≥ 0 ⇒ m 2 − 4m ≥ 0 ⇒ m ∈ ( −∞,0] ∪ [ 4, ∞ ) .
3. x 2 − x − 2 = 0 ⇒ x ∈ {−1;2} .
4. Rata dobânzii este 8 % .
5. xB − 3 = 1 ⇒ x B = 4 , y B − 4 = 1 ⇒ y B = 5 .
9
6. AABCD = .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1
1. a4 = a1 ⋅ q3 = 27 ⋅ =1.
33
2. Ecuaţia devine 4 x 2 − 4 = 0 ⇒ x ∈ {−1,1} .
3. Se notează 2 x = t > 0 şi se rezolvă ecuaţia în t, t 2 − 3t + 2 = 0; obţinem t1 = 1, t2 = 2 . Atunci S = {0,1} .
4. a = b = 8.
JG G G G G JG
( ) ( )
5. w = 2 3 i + 4 j − 3 2 i − 3 j ⇒ w ( 0,17 ) .
AB ⋅ AC ⋅ sin A 1
6. Aria + ABC = = 15 ⇒ sin A = .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. 5 + 120 = 125.
121
2. Suma este egală cu .
81
3. Se obţine 3ax + 3b + 2 = 3 x + 5, ∀x ∈ \ ⇒ a = b = 1.
4. Condiţii : x 2 − 2 x > 0 şi 2 x − 3 > 0 ⇒ x ∈ ( 2, +∞ ) . Se rezolvă ecuaţia x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇒ x = 3.
1 a −5
5. AB & CD ⇔ mAB = mCD , m AB = , mCD = ⇒ a = 6.
2 2
BC
6. Se aplică teorema sinusurilor în + ABC ⇒ = 2R ⇒ R = 4 2 .
sin A

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Deoarece f ( −5 ) = 0 , produsul din enunţ este egal cu 0.


2. Ecuaţia devine n 2 − n − 56 = 0 ⇒ n = 8.
3. log3 23 + log3 22 + log3 25 − log3 25 = 5a .
4. Deoarece x 2 + x + 1 > 0, ∀x ∈ \ , după aducerea la acelaşi numitor şi efectuarea calculelor, inecuaţia
devine x 2 − x − 2 ≤ 0 ⇒ x ∈ [ −1, 2].
5. Panta dreptei AB este egală cu 1.Ecuaţia dreptei AB este y − 3 = x − 2 ⇒ x − y + 1 = 0.
AB ⋅ BC ⋅ sin B 1
6. Aria + ABC = = 6 ⇒ sin B = .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din mulţimea


{1, 2,3, 4,5} este egal cu C52 = 10.
 2
2. Ecuaţia se scrie f ( x) + g ( x) = 0 ⇒ 3x 2 − 2 x = 0 ⇒ x ∈ 0,  .
 3
3. Condiţie: x ≠ 2 ⇒ ( x − 2 ) = 9 ⇒ x ∈ {5, −1} .
2

4. Condiţie: ∆ = 0 ⇒ m 2 − 4m + 4 = 0 ⇒ m = 2.
l 2 3 25 3
5. AB = 5 ⇒ Aria + ABC = = .
4 4
3
6. cos x = .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Ecuaţia are două soluţii reale distincte deoarece ∆ = 1 > 0.


2. Deoarece f ( 6 ) = 0 produsul este egal cu 0.
3. 7 ⋅ 2 x = 28 ⇒ x = 2.
6⋅5
4. 6⋅5 − 2⋅ =0.
2

5. Lungimea segmentului AB = ( 5 − 2 )2 + ( −1 − 3)2 = 5.


6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC ⇒ AC 2 = 12. Perimetrul + ABC = 6 + 2 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Numărul submulţimilor cu câte k elemente ale unei mulţimi finite cu n elemente, 0 ≤ k ≤ n este
Cnk ⇒ C42 = 6 .
1
2. Ecuaţia se scrie 53 x = 5−1 ⇒ 3 x = −1 ⇒ x = − .
3
1 1 
3. Condiţie: ∆ ≤ 0 ⇒ 1 − 4m ≤ 0 ⇒ m ≥ ⇒ m ∈  , ∞  .
4 4 
4. 2 ⋅ 4 x = 3 ⋅ 2 x + 2. Notând 2 x = t > 0, se rezolvă ecuaţia 2t 2 − 3t − 2 = 0 ⇒ t = 2. Deci x = 1.
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
5. AB + BC + CA = AC + CA = 0 .
6. Se aplică teorema cosinusului în triunghiul ABC ⇒ BC 2 = 21 ⇒ Perimetrul + ABC = 9 + 21 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. C83 − C83 = 0.
2. Condiţie x + 5 > 0 ⇒ x ∈ ( −5, ∞ ) ; x + 5 = 8 ⇒ x = 3 .
3. Se notează x1 + x2 = S , x1 ⋅ x2 = P. Deoarece x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − x − 2 = 0 .
4. Deoarece f ( 0 ) = 2 ⇒ f ( 2 ) − f ( 2 ) = 0.
xC + 5 y +4
5. Punctul B este mijlocul segmentului AC ⇒ −2 = şi 1 = C ⇒ C ( −9, −2 ) .
2 2
AB ⋅ AC 12
6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, deci lungimea înălţimii din A este egală cu = .
BC 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. 2 log 3 4 − 4 log 3 2 = 4 log 3 2 − 4 log 3 2 = 0.


2x
2. Ecuaţia se scrie + 2 x = 12 ⇒ 2 x = 8 ⇒ x = 3.
2
3. Ecuaţia se scrie 2n = 10 ⇒ n = 5.
4. Funcţia f este descrescătoare pe [0,2], f ( 0 ) = 3, f ( 2 ) = −5 ⇒ f ( x ) ∈ [ −5,3] .
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
5. Fie D mijlocul segmentului BC, atunci OB + OC = 2OD = AO = −OA ⇒ OA + OB + OC = OA − OA = 0 .
2
6. sin135° = sin (180° − 45° ) = sin 45° = .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1
1. log 2 3 + log 2 = log 2 3 − log 2 3 = 0.
3
5
2. Deoarece 5! = 120, 4! = 24 ⇒ probabilitatea este egală cu .
6
3. Se notează 2 x = t > 0. Ecuaţia devine t 2 + 5t − 14 = 0 ⇒ t = 2, deci x = 1.
( )
4. Deoarece ∆ 4sin 2 a − 4 1 − cos 2 a = 4sin 2 a − 4sin 2 a = 0 ⇒ ecuaţia admite soluţii reale egale, ∀a ∈ \.
JJJG JJJG G G G G G G
5. 3OA − 5OB = 6i − 9 j − 5i + 10 j = i + j ⇒ α = β = 1.
BC BC
6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC ⇒ = 2 R ⇒ sin A = = 1.
sin A 2R

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. log 6 24 − log 6 4 = log 6 6 = 1.


2. f (1) = 0, deci produsul este egal cu 0.
3. Condiţie: x − 5 ≥ 0 ⇒ x ∈ [5, ∞ ) . Din x − 5 = 4 ⇒ x = 9.
( n − 5)!( n − 4 )( n − 3)
4. = 6 ⇒ ( n − 4 )( n − 3) = 6 ⇒ n 2 − 7 n + 6 = 0 ⇒ n = 6 .
( n − 5 ) !

5. AB = ( 5 − a )2 + ( 2 + a )2 = 5 ⇒ a 2 − 3a + 2 = 0 , deci S = {1, 2} .

( )
6. sin135D = sin 180D − 45D = sin 45D ⇒ cos 2 45D + sin 2 45D = 1.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

12
1. log3 6 + log3 2 − log3 4 = log3 = 1.
4
2. Condiţie: x 2 − x − 2 ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞ , −1] ∪ [ 2, ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 − x − 6 = 0 ⇒ S = {−2,3} .
3. Se notează x1 + x2 = S , x1 ⋅ x2 = P . Deoarece x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − 2 x − 3 = 0.
m+2
4. Condiţie: m − 1 > 0 ⇒ m ∈ (1, +∞ ) . Din = 2 ⇒ m = 2.
2 ( m − 1)
5. AB = 16 + 9 = 5.
6. Condiţie: x ∈ ( 0, ∞ ) . Conform teoremei lui Pitagora ( x + 8 ) = x 2 + ( x + 7 ) ⇒ x 2 − 2 x − 15 = 0 ⇒ x = 5.
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. Condiţii: x + 1 ≥ 0 şi 5 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ [ −1,5]. x 2 − 11x + 24 = 0 ⇒ x = 3.


2. f (0) + f (1) + … + f (5) = 2 (1 + 2 + ... + 5 ) + 6 ⋅ 3 = 48.
 2
3. Scăzând 2 din fiecare membru al inegalităţii şi apoi împărţind cu 3, se obţine x ∈  −2,  .
 3
4. Distanţa este egală cu x1 − x2 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 ⇒ x1 − x2 = −2 − 4 = 6.
AB
5. AB = 2 BC ⇒ = 2.
BC
AB ⋅ AC
6. Prin reciproca teoremei lui Pitagora, triunghiul ABC este dreptunghic A. Aria ABC = = 24.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. 2 x = 8 ⇒ x = 4.
2. Distanţa este egală cu x1 − x2 , unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 ⇒ x1 − x2 = 7 −1 = 6.

3. 1 + 3 + 5 + … + 21 este suma a 11 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci E = 112 = 11.
4. Cu elementele mulţimii {1, 2,3, 4} se pot forma A43 = 24 de numere de câte trei cifre distincte.
5. Din CA = 2CB şi C ∈ ( AB ) ⇒ AC = 2CB. Din AC ( xC − 2, yC − 1) şi
5  5
CB ( −1 − xC , 2 − yC ) ⇒ xC = 0, yC = ⇒ C  0,  .
3  3
AB BC 4 2 3
6. Se aplică teorema sinusurilor în triunghiul ABC ⇒ = ⇒ = ⇒ sin A = .
sin C sin A 3 sin A 4
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

7 9
1. Deoarece 6 ≤ 2 x − 1 ≤ 8 ⇒ 7 ≤ 2 x < 9 ⇒ x ∈  ,  ∩ ] ⇒ x = 4.
2 2
2. f ( x ) = y ⇒ x 2 − 6 x + 5 = −4 ⇒ x = 3 , deci dreapta intersectează graficul funcţiei f în punctul de
coordonate ( 3, −4 ) .
3. Condiţie: x > 3 . Deoarece x − 3 = 1 ⇒ x = 4.
4. Cu elementele mulţimii {1, 2,3, 4} se pot forma 42 = 16 numere de două cifre.
JJJG JJJG G G
JJJJG OA + OB 3i + j 3 G 1 G JJJJG 3 1
5. OM = = = i + j . Coordonatele vectorului OM sunt  ,  .
2 2 2 2 2 2

( )
6. sin120° = sin 180° − 60D = sin 60D =
2
3
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

1. 1 + 3 + 5 + … + 19 este suma a 10 termeni în progresie aritmetică de raţie egală cu 2, deci este egală cu 100.

2. ∆ = −4a 2 < 0, ∀a ∈ , deci ecuaţia nu admite soluţii reale.

3. ∆ = ( m − 2 ) ⇒ −
2 ( m − 2 )2 1
= − ⇒ m ∈ {1,3} .
4 4
−2 −2
1 1
4.   = 2 4 , 64 = 26 şi 3
8 = 2 deci 3
8 <  < 64.
4 4
3
5. Fie D mijlocul segmentului BC ⇒ AB + AC = 2 AD = 2 ⋅ AO ⇒ AB + AC − 3 AO = 0
2
3
3 ⋅3⋅
6. Aria ABC =
AB ⋅ AC ⋅ sin A
2
(
, sin120 = sin 180 − 60 = sin 60 =
2
3
)
⇒ Aria ABC =
2
2 = 9.
4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
REZOLVARE

60
1. lg 20 + lg 3 − lg 6 = lg = 1.
6
6 1
2. p = = .
90 15
3. Condiţie: 7 − x ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞,7 ]. Din 7 − x = 1 ⇒ x = 6 ⇒ S = {6}.
4. x1 + x2 = 2m + 1, x1 x2 = 3m ⇒ 5m + 1 = 11, deci m = 2.
5. AC = a sin B, AB = a sin C ⇒ 2 S = AB ⋅ AC = a 2 sin B sin C .
( )
6. sin170D = sin 180D − 10D = sin10D ⇒ sin10D − sin10D = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
a =5  a + 2r = 5 a = 1
1.  3 ⇒ 1 ⇒ 1 ; a9 = a1 + 8r = 17 .
a6 = 11 a1 + 5r = 11  r = 2

2. f (1) + f (2) + ... + f (20) = 3 + 4 + ... + 22 =


( 3 + 22 ) ⋅ 20 = 250.
2
3. 22 x + 4 = 2 x +5 ⇒ 2 x + 4 = x 2 + 5 ⇒ x = 1.
2

4. n + 2 = 2 ⇒ n = 0.
2 3 3
5. = ⇒m=− .
−1 m 2
( )
6. cos x + cos 180D − x = 0, ∀x ∈ \ ; cos 30° + cos 60° + cos120° + cos150° = 0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. 2 x − 1 ≤ 1 ⇒ −1 ≤ 2 x − 1 ≤ 1 ⇒ x ∈ [ 0,1] ∩ ` ⇒ A = {0,1} .
 x + x = −3 2
; x1 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 19.
2
2.  1 2

 1 2
x x = −5
3. x 2 − 25 ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞, −5] ∪ [5, ∞ ) ; x 2 − 25 = 144 ⇒ x = ±13 ∈ ( −∞, −5] ∪ [5, ∞ ) .
4. Prin calcul se obţine 0.
5. Fie M mijlocul lui AB ⇒ M (3, 4) ; CM : 3x − 4 y + 7 = 0 .
MN ⋅ NP ⋅ sin N
6. Aria ∆MNP = = 6.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. f este descrescătoare pe [ −2,1] ⇒ cea mai mică valoare este f (1) = −2 .
2. f (1) + f (2) + ... + f (6) = 1 + 3 + ... + 11 = 36 .
 2 x + 5 > 0  5   5   5 
3.  2 ⇒ x ∈  − , ∞  ; 2 x + 5 = x 2 + 3 x + 3 ⇒ x1 = 1∈  − , ∞  , x2 = −2 ∈  − , ∞  .
 x + 3x + 3 > 0  2   2   2 
1
4. C42 = 6, C52 = 10, C43 = 4 ⇒ p = .
3
2 2
5 7  5  7 2
5. Fie M mijlocul segmentului BC ⇒ M  ,  ; AM =  2 −  +  3 −  = .
2 2  2   2  2
3 3
6. sin 60° − cos30° = − = 0.
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. C52 − A42 + 6 = 10 − 12 + 6 = 4 .
2. f (−6) + f (0) + f (6) + f (12) = 0 .
3. x 2 − 1 > 0 ⇒ x ∈ ( −∞, −1) ∪ (1, ∞ ) ; x 2 − 1 = 3 ⇒ x = ±2 ∈ ( −∞, −1) ∪ (1, ∞ ) .
 2 x − y = 3  y = 2 x − 3
4.  2 ⇒ 2 ⇒ S = {( 2,1) ; ( −2, −7 )} .
 x + 2 x − 7 = y  x = 4
3 − m + n = 0  m = 1
5.  ⇒ .
1 + m + n = 0 n = −2
6. sin120° = sin 60D , cos150° = − cos30D ⇒ produsul este 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
28 − 1
1. 1 + 2 + 22 + ... + 27 = 1 ⋅ = 255 .
2 −1
2. x 2 − 3x + 2 > x − 3 ⇒ ( x − 2 ) + 1 > 0 , ∀x ∈ \ .
2

2 x + 3 ≥ 0
3.  ⇒ x ∈ [ 0, ∞ ) ; 2 x + 3 = x 2 ⇒ x1 = 3 ∈ [ 0, ∞ ) , x2 = −1∉ [ 0, ∞ ) ⇒ x = 3.
 x≥0
4
4. Inegalitatea este verificată pentru n ∈ {1, 2, 4,5} ⇒ p = .
5
−2 − m 3
5. = ≠− ⇒m=± 2.
m 1 5
1 2 3 1− 2 + 3
6. sin 30° − cos 45° + sin 60° = − + = .
2 2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
 a =1 a = 1
1.  1 ⇒ 1 ; a2009 = a1 + 2008r = 6025 .
a5 = 13  r = 3
 x + x = −m
2.  1 2 ; m 2 − 4 = 5 ⇒ m = ±3 .
 1 2
x ⋅ x = 2
2
−x
3. 2 x = 22 ⇒ x 2 − x − 2 = 0 ⇒ x1 = 2, x2 = −1 .
1 1
4. f (1) ≥ − ⇔ m 2 − 1 + m + 1 ≥ − ⇔ 4m 2 + 4m + 1 ≥ 0 ⇔ ( 2m + 1) ≥ 0 , ∀m ∈ \ .
2
4 4
5 
5. Fie {M } = AD ∩ BC ⇒ M este mijlocul segmentelor AD şi BC ⇒ M  , 2  şi D ( 6,5 ) .
2 
( )
6. cos x + cos 180D − x = 0 ⇒ cos100° + cos80° = 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. a10 − a2 = 16 ⇒ 8r = 16 ⇒ r = 2.

( ) ( )
2. f (2) + f 22 + ... + f 27 = 2 + 3 + 22 + 3 + ... + 27 + 3 = 275 .

x +1 ≥ 0  x = 0 ∉ [1, ∞ )
3.  ⇒ x ∈ [1, ∞ ) ; x + 1 = x 2 − 2 x + 1 ⇒  1 . Deci soluţia este x = 3 .
x −1 ≥ 0  x2 = 3 ∈ [1, ∞ )
2 1
4. Inegalitatea este verificată pentru n = 1 şi n = 4 ⇒ p = = .
4 2
2 x − y − 2 = 0
5.  ⇒ A ( 2, 2 ) ; d = 22 + 22 = 2 2 .
 x + 3y − 8 = 0
AC 2 AB 2 AC 2 + AB 2
6. sin 2 B + sin 2 C = + = =1
BC 2 BC 2 BC 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
( a1 + a10 ) ⋅10
1. r = a2 − a1 = 2 ; a10 = a1 + 9r = 20 ; S10 = = 110 .
2
7 b 7
2. xV = ⇒− = ⇒ m = 3 ⇒ f ( x ) = x2 − 7 x + 3 .
2 2a 2
3. 32 x −1 = 35− x ⇒ 2 x − 1 = 5 − x ⇒ x = 2 .
4. A52 − P3 = 20 − 6 = 14 .
5. 4 − 3 + m = 0 ⇒ m = −1 .
2
4⋅6⋅
MN ⋅ NP ⋅ sin N 2 =6 2.
6. Aria∆MNP = =
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. ( 2 x − 1) ≤ 9 ⇒ −3 ≤ 2 x − 1 ≤ 3 ⇒ x ∈ [ −1, 2] .
2

2. f (0) + f (1) + ... + f (10) = 1 + 2 + ... + 11 = 66.


 x 2 + 4 > 0
3. Condiţii:  ⇒ x > −4 ; x 2 + 4 = x + 4 ⇒ x1 = 0, x2 = 1 .
 x + 4 > 0
2
4. P3 = 6, A31 = 3, C43 = 4 ⇒ p = .
3
5. AB : x + y + 1 = 0 .
3
5⋅6⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 15 3 .
6. Aria∆ABC = =
2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
10 ⋅ 3
1. log 5 10 + log 5 3 − log 5 6 = log 5 =1.
6
2. f (1) + f (2) + ... + f (6) = 3 + 5 + ... + 13 = 48 .
−x
= 55 x −5 ⇒ x 2 − x = 5 x − 5 ⇒ x1 = 1, x2 = 5 .
2
3. 5 x
110 120
4. Se notează cu x preţul iniţial. Se obţine ecuaţia x ⋅ ⋅ = 660 ⇒ x = 500 lei.
100 100
5. AB = ( −2 − 2 )2 + ( 2 + 1)2 =5.
6. NP = MN + MP − 2 ⋅ MN ⋅ MP ⋅ cos M ⇒ NP = 19 .
2 2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. ( a − 3) + ( b + 2 ) = 0 ⇒ a = 3, b = −2 .
2 2

2. f (5) = 0 ⇒ produsul este 0.


 3x − 1 > 0 1 
3. Condiţii:  ⇒ x ∈  , ∞  ; 3x − 1 = 2 x + 1 ⇒ x = 2 .
2 x + 1 > 0 3 
∆ < 0 −4 < 0
4.  ⇒ adevărat ∀m ∈ \ .
a > 0  1 > 0
5. AB : 2 x − y − 1 = 0 . Cum C ∈ AB ⇒ m = 5 .
AC
6. = 2 R ⇒ sin B = 1 .
sin B

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
2
1. 2 x = 24 ⇒ x 2 = 4 ⇒ x = ±2 .
2. f (2) = 0 ⇒ produsul este 0.
 x 2 − x − 2 ≥ 0
3. Condiţii:  ⇒ x ∈ [ 2, ∞ ) ; x 2 − x − 2 = x 2 − 4 x + 4 ⇒ x = 2 ∈ [ 2, ∞ ) .
 x − 2 ≥ 0
1
4. Inegalitatea este verificată pentru n = 5 şi n = 6 ⇒ p = .
2
5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui (AC) ⇒ C (0,0) .
6. sin10° = cos ( 90° − 10° ) = cos80° ; sin 2 80° + sin 2 10° = sin 2 80° + cos 2 80° = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

b2
1. q = = 3 ; b5 = b1 ⋅ q 4 = 162 .
b1
∆ 1
2. − = − ⇒ m 2 − 8 = 1 ⇒ m = ±3 .
4a 4
3. 2 x − 5 = x 2 − 8 ⇒ x1 = 3, x2 = −1.
n!
4. = 21 ; −6 nu convine ⇒ n = 7 .
2!( n − 2 )!
5. d : y = x + n ; A (1,1) ∈ d ⇒ n = 0 ⇒ d : y = x .
AB 2 + BC 2 − AC 2 3
6. cos B = = .
2 ⋅ AB ⋅ BC 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
−1
1
1. log 2 4 +   − 3 8 = 2 + 2 − 2 = 2 .
2
2. f (0) + f (1) + ... + f (6) = 3 + 1 − ... − 9 = −21 .
3. Condiţii: 169 − x 2 ≥ 0 ⇒ x ∈ [ −13,13] ; 169 − x 2 = 144 ⇒ x = ±5 ∈ [ −13,13] .
4. A43 = 24 .
5. Fie D mijlocul lui (BC) ⇒ D ( 2,0 ) ; AD = ( 2 − 2 )2 + ( 4 − 0 )2 = 4.
6. Catetele sunt 4 şi 4 3 ⇒ Aria = 8 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. x 2 − Sx + P = 0 ⇒ x 2 − 5 x + 6 = 0 .
 y =2− x
2.  2 ⇒ S = {(1;1) ; ( 2;0 )} .
 x − 2 x + 2 − x = 0
3. Condiţii: 9 − x 2 > 0 ⇒ x ∈ ( −3,3) ; 9 − x 2 = 5 ⇒ x = ±2 ∈ ( −3,3) .
1
4. Inegalitatea este verificată pentru n = 1 şi n = 2 , deci p = .
2
2
( D
)
5. sin 180 − x = sin x ⇒ sin135° = sin 45° ;
sin135°
cos 45°
= 2
2
=1.

2
2
8⋅ 4⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 8 2.
6. A+ ABC = =
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. x 2 − 9 ≤ 0 ⇒ S = [ −3,3] .
 2010 
2. f   = 2 ⇒ punctul aparţine graficului.
 2009 
3. 3x = t > 0 ; t 2 − 4t + 3 = 0 ⇒ t = 1 ⇒ x = 0, t = 3 ⇒ x = 1 .
1+ 9
4. 2 x + 1 = ⇒ x = 2.
2
5. MN : x + y − 3 = 0 .
1 4
6. tg 2 30° + ctg 2 45° = + 1 = .
3 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. r = a2 − a1 = −1 ; a7 = a1 + 6r = 0 .
2. x 2 + 3 ≤ 12 ⇒ x ∈ [ −3,3] .
3. 2 x = t > 0 ⇒ t 2 − 6t + 8 = 0 ⇒ t = 2 ⇒ x = 1, t = 4 ⇒ x = 2 .
4. A54 = 120 .
5. AB = 2 2, AC = 2, BC = 10 ⇒ AB 2 + AC 2 = BC 2 ⇒ ∆ABC este dreptunghic în A.

( )
6. cos x + cos 180D − x = 0 ; (cos10° + cos170°) + (cos 20° + cos160°) = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
x + y = 3 x = 2
1.  ⇒ .
x − y =1  y =1
( ) ( )
2. f ( 2 ) + f 22 + ... + f 25 = 2 + 5 + 22 + 5 + ... + 25 + 5 = 87 .
2
+3 x − 2 5
3. 22 x = 23 ⇒ 2 x 2 + 3 x − 2 = 3 ⇒ x1 = 1, x2 = − .
2
1
4. Inegalitatea este verificată pentru n = 2 şi n = 3 , deci p = .
2
5. AB: ( a + 1) x + 4 y − 2a + 2 = 0 ; cum O ( 0,0 ) ∈ AB ⇒ a = 1.
4 4
6. sin 2 x + cos 2 x = 1 ⇒ cos x = ± şi cos x > 0 ⇒ cos x = .
5 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
1. a8 = a2 + 6r = 23 .

( ) ( )
2. f (3) + f 32 + ... + f 35 = 3 + 2 + 32 + 2 + ... + 35 + 2 = 373 .
 1   1 
3. 2 x + 1 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  ; 2 x + 1 = 5 ⇒ x = 2 ∈  − , ∞  .
 2   2 
4. C62 = 15.
5. Fie C mijlocul lui (AB). Se obţine C(1,1).
( )
6. sin 180D − x = sin x ⇒ sin150° = sin 30° ; sin 2 150° + cos 2 30° = sin 2 30° + cos 2 30° = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

b ∆
1. xV = − = −2 ; yV = − = −9 .
2a 4a
2. f (1) + f (2) + ... + f (10) = −1 + 2 + ... + 26 = 125.
3. 10 − x > 0 ⇒ x ∈ ( −∞,10 ) ; 10 − x = 9 ⇒ x = 1∈ ( −∞,10 ) .
4. n ⋅ ( n − 1) = 12 ⇒ n = 4, n = −3 ⇒ n = 4 .
5. AB = 4, AC = 13, BC = 13 ; P = 4 + 2 13.
1 2 3 1
6. sin 30° = , sin 45° = , sin 60° = ; p= .
2 2 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare
b
1. q = 2 = 3 ; b4 = b1 ⋅ q3 = 27.
b1
x + x = 1 1 1 3 3 3
2.  1 2 ; + =− ⇒ = − ⇒ m = −6 .
 x1 ⋅ x2 = m x1 + 1 x2 + 1 4 m+2 4
 x − 4 ≥ 0
2
3. Condiţii:  ⇒ x ∈ [ 2, ∞ ) ; x 2 − 4 = x − 2 = 0 ⇒ x = 2 ∈ [ 2, ∞ ) .
 x − 2 ≥ 0
3
4. Inegalitatea este verificată pentru n ∈ {1, 2, 4} ⇒ p = .
4
5. Fie C simetricul lui A faţă de B ⇒ B este mijlocul lui (AC). Se obţine C(1, 3).
3
10 ⋅ 4 ⋅
MN ⋅ NP ⋅ sin N 2 = 10 3.
6. Aria ∆MNP = =
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

 a = 7 a = 7
1.  1 ⇒ 1 ⇒ a10 = 52 ⇒ S10 = 295.
a7 = 37  r = 5
2. f (7) = 0 ⇒ produsul este 0.
3. x ≥ 1; x − 1 = 2 ⇒ x = 5 ∈ [1, ∞ ) .
4. C75 − C65 − C64 = 21 − 6 − 15 = 0.
5. ( 2 + 1)2 + ( a + 1)2 = 5 ⇒ a1 = 3, a2 = −5 ⇒ a = 3 .
l 3 l2 3
6. h = ⇒ l = 6; A = =9 3.
2 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

 a = 3  a1 = 3 ( a + a ) ⋅10
1.  1 ⇒ ; S10 = 1 10 = 120 .
a3 = 7  r = 2 2
2. f (m) = −1 ⇒ m1 = 2, m2 = 1 .
 3   3 
3. 2 x + 3 > 0 ⇒ x ∈  − , ∞  ; 2 x + 3 = 25 ⇒ x = 11∈  − , ∞  .
 2   2 
4. C53 = 10.
5. Fie M mijlocul lui AB ⇒ M (0,0) ; CM = 5.
1
8⋅8⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 16
6. Aria ∆ABC = =
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. 1 + 11 + ... + 111 =
(1 + 111) ⋅ 12 = 672 .
2
2. f (m) = 4 ⇒ m − 2m + 4 = 4 ⇒ m1 = 0, m2 = 2 .
2

2
+ x +1
3. 2 x = 23 ⇒ x 2 + x + 1 = 3 ⇒ x1 = 1, x2 = −2 .
1
4. Inegalitatea este verificată doar de 4 ⇒ p = .
4
5. m 2 + m + m = 0 ⇒ m1 = 0, m2 = −2 .
3
6⋅6⋅
MN ⋅ NP ⋅ sin N 2 =9 3.
6. Aria ∆MNP = =
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Rezolvare

1. 3x + 2 ≥ 4 x − 1 ⇒ x ≤ 3, x ∈ ` ⇒ A = {0,1, 2,3} .
3 
2. G f ∩ Oy : A ( 0, −3) ; G f ∩ Ox : B  ,0  .
2 
{ }
3. x 2 − 4 ≥ 0 ⇒ x ∈ ( −∞, −2] ∪ [ 2, ∞ ) ; S = ±2 2 .
8
4. ⋅ 500 = 40 lei.
100
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG G G G
5. OA = 2i + 3 j; OB = −i + 5 j ⇒ OA + OB = i + 8 j ⇒ v (1,8 ) .
l2 3
6. l = 2 ⇒ P = 6 , deci A = ⇒ A= 3.
4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Se rezolvă ecuaţia 2 ( 2 x − 3) = x + 1 + x − 3 şi se obţine x = 2 .


10
2. Dacă x este preţul iniţial al produsului, atunci x − x = 99 , de unde x = 110 lei.
100
3. Numărul este 0 deoarece combinările sunt complementare.
4. Dacă f ( x ) = ax 2 + bx + c cu a, b, c ∈ \ , a ≠ 0 , atunci f (1) = 3 , f ( 0 ) = 5 şi f ( −1) = 11 , de unde a = 2 ,
b = −4 şi c = 5 .
JJJG JJJJG JJJG
5. MN, MP, PN linii mijlocii; deci AMNP paralelogram. Obţinem AN = AM + AP .
2
6. Din teorema cosinusului se obţine cos A = .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

3
1. Numărul este 1 deoarece log 2 = log 2 3 − 1 .
2
2 x + y − 4 = 0
2. Se rezolvă sistemul  şi se obţine punctul comun A (1;2 ) .
x + y − 3 = 0
 7
3. Se înlocuieşte x cu 5 şi se obţine S = 1; −  .
 4
1
4. Din condiţii rezultă x ∈ [ −2; ∞ ) . Se obţine ecuaţia 3 x 2 + 2 x − 1 = 0 cu soluţiile −1 şi .
3
5. AB = 10; AC = 1; BC = 13 . Deci P = 1 + 10 + 13 .
6. Se aplică teorema sinusurilor şi se obţine AC = 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 2 9 1
1. lg + lg + ... + lg = lg = −1 .
2 3 10 10
2. Numărul este 0 deoarece combinările sunt complementare.
1 10  1
3. Se notează 3x cu t şi se rezolvă ecuaţia t + = . Se obţine t ∈ 3;  şi x ∈ {1; −1} .
t 3  3
4. Trebuie să avem ∆ < 0 . Se obţine m ∈ ( 3;7 ) .
1
5. Se aplică teorema cosinusului şi se obţine cos A = − .
15
5−a
6. Deoarece mAB = a − 2 , m AC = şi mAB ⋅ mAC = −1 se obţine a ∈ {1;6} .
4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Se aplică proprietăţile logaritmilor şi se obţine rezultatul 1.


2. Deoarece funcţia este descrescătoare avem max f = f ( −1) = 5 .
3. Din x1 x2 = 3 şi x1 = 3x2 se obţine x2 = ±1 . Dacă x2 = 1 , atunci m = −3 ; dacă x2 = −1 , atunci m = 5 .
4. Se foloseşte formula combinărilor complementare: Cnn+1 = C1n +1 şi rezultatul este 0.
5. sin10D − cos80D = cos80D − cos80D = 0 .
6. Mijlocul segmentului AB are coordonatele (3,3).

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 22 = 4 şi log 2 32 = 5 , deci 22 < log 2 32 .


2. Din f ( 2 ) = 3 se obţine m = 1 .
3. x = ± 3 .
4. Se obţine ecuaţia n 2 − 3n − 4 = 0 . Convine doar n = 4 .
BC 10 10 3
5. = 2R ⇒ = 2R ⇒ R = .
sin A 3 3
2
3  3 3
6. sin 60D ⋅ cos150D = ⋅  − =− .
2  2  4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Deoarece log 2 8 = 3 , se obţine numărul 2 ∈ ` .


4 x − 6 y − 2 = 0
2. Se rezolvă sistemul  şi se obţine punctul comun A ( 2;1) .
2 x + 3 y − 7 = 0
3. Deoarece x1 + x2 = m 2 + 3 şi x1 x2 = 3 , se obţine ecuaţia m 2 + 6 = 7 care are soluţiile ±1 .
4. După simplificări se obţine ecuaţia n 2 + 3n − 54 = 0 ; convine doar soluţia 6.
AB 2 AC 2 BC 2
5. cos 2 B + cos 2 C = + = =1.
BC 2 BC 2 BC 2
AB ⋅ AC ⋅ sin A
6. Aria = =4 3.
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Raţia este 3 şi S6 =
( 2 + 17 ) ⋅ 6 = 57 .
2
2. Se pune condiţia ∆ = 0 şi se obţine m 2 − 36 = 0 , de unde m = ±6 .
3. Condiţia x 2 + 3 x − 10 > 0 ⇒ x ∈ ( −∞; −5 ) ∪ ( 2; ∞ ) . Ecuaţia devine x 2 + 3 x − 10 = 8 . Se obţine x ∈ {3, −6} .
1
4. Elementele divizibile cu 5 sunt 15 şi 35, deci p = .
4
x y
5. Ecuaţia este + − 1 = 0 , adică x + 2 y − 4 = 0
4 2
3
6. Se aplică teorema cosinusului şi se obţine cos B = .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Numărul este 0 deoarece log5 25 = 2 şi log3 9 = 2 .


2. Se rezolvă sistemul 2a + b = 7 şi − a + b = −2 şi se obţine a = 3 , b = 1 .
3. x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 1 + 2 = x1 + x2 + 2 .
2

4. Din 10 − 3n ≥ 0 şi n ∈ ` se obţine n ∈ {0;1;2;3} .


5. Mijlocul segmentului BC este M ( 3;0 ) şi AM = 5 .
AB
6. Deoarece cos30D = rezultă BC = 8 .
BC

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

 1
1. ( x + 7 ) = ( 5 − x )( 3 x + 11) şi se obţine x ∈ −3;  .
2
 2
19
2. Dacă se notează cu x preţul în lei al produsului la producător, se obţine x + x = 238 , de unde x = 200
100
şi valoarea TVA este 38 lei.
3. log 2 4 = 2 , log3 9 = 2 , deci 2 + 2 < 6 .
4. Se rezolvă inecuaţia 3x − 4 + 3 − 4 ≤ 1 şi se obţine x ∈ ( −∞;2] .
5. Se rezolvă ecuaţia x 2 − 23 x + 120 = 0 şi se obţine x ∈ {15;8} .
6. y + 2 = 2 ( x − 1) ⇔ 2 x − y − 4 = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Se obţine x 2 + x = 2 , de unde x ∈ {1; −2} .


3 
2. Se pune condiţia 2 x − 3 > 0 şi se obţine D =  ; ∞  .
2 
3. f min = 3m − m 2 . f min = 2 ⇔ m ∈ {1;2} .
4. 2009 ⋅ 1004 − 2007 ⋅ 1004 − 2008 = 0 .
5. Se aplică teorema cosinusului şi se obţine AC = 5 7 .
6. M este mijlocul segmentului AB, deci M ( 3; −2 ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

30
1. Numărul este log 6 = 1.
5
2. Se pune condiţia ∆ = 0 şi se obţine ( m − 1) = 0 , adică m = 1 .
2

3. Se obţine ( x + 1)( x − 5 ) ≤ 0 adică x ∈ [ −1;5] .


8! 9!
4. = 56 , = 36 deci numărul este 20.
3!5! 2!7!
5. sin x ⋅ sin x + ( − cos x ) = sin 2 x + cos 2 x = 1 .
2

10 ⋅ 10 ⋅ sin 30D
6. Aria = = 25 .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. x + 2 > 0 ⇒ x ∈ ( −2; +∞ ) . x + 2 = 9 ⇔ x = 7 ∈ ( −2; +∞ ) .


2. max f = 4 − m = 10 ⇔ m = −6
 1   1 
3. Condiţia: x ∈  − ; ∞  ; 2 x + 1 = 49 ⇒ x = 24 ∈  − ; ∞  .
 2   2 
4. n ( n − 1) ≤ n + 8, n ∈ `, n ≥ 2 ⇔ n ∈ {2;3;4} .
5. AB = 13 ⇔ 25 + ( a − 1) = 169 ⇔ a ∈ {−11;13} .
2

6. Se aplică teorema sinusurilor şi se obţine R = 20 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a1 + a1 + 4 = 10 ⇔ a1 = 3 .
2. x1 + x2 = m , x1 x2 = m + 2 ; 2m + 4 = m ⇔ m = −4 .
x+2
3. Condiţia: x ∈ ( −1; ∞ ) ; = 2⇔ x =0.
x +1
4 2
4. p = = .
10 5
3 
5. Mijlocul segmentului BC este M  ;2  , iar simetricul este D ( 0;4 ) .
2 
10 ⋅16 ⋅ sin 60D
6. Aria = = 40 3 .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

3
1. Raţia este 2 şi b1 = .
2
1 1 x1 + x2
2. + = = 2009 .
x1 x2 x1 x2
3. Condiţia: x 2 − x − 2 > 0 . Se obţine x 2 − x − 2 = 4 , de unde x ∈ {−2;3} .
4. Se obţine inecuaţia (19 − n )(18 − n ) ≤ n ( n − 1) , n ∈ ` , n ≥ 2 , n ≤ 17 , de unde n ∈ {10;11;...;17} .
5. Se rezolvă sistemul format din cele două ecuaţii şi se obţine A ( −2;1) .
6. Se foloseşte teorema cosinusului şi se obţine AB = 3 2 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Numărul este 3∈ ` .
2. Se obţine ecuaţia x 2 − 4 x = −3 ⇒ x ∈ {1,3} .
3. Se obţine ecuaţia 4m − m − 6 = 0 , de unde m = 2 .
2 1
4. p = = .
90 45
5  25
5. Punctele de intersecţie cu axele sunt A ( 0; −5 ) şi B  ;0  , iar aria este .
3  6
3 1
6. sin 2 120D + cos 2 60D = + = 1 .
4 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Se arată că 2C31 = log 2 2 + 5 .


2. Punctele sunt A ( 0;2 ) şi B ( −1;0 ) .
1
3. −2 = 6m − 1 ⇒ m = −
6
4. Numărul este 10.
5. AB = BC ⋅ cos 60D = 4 , AC = BC ⋅ sin 60D = 4 3 .
6. Aria este 4.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 5 + 1 = 6 = 3!
2. Punctele sunt A (1;0 ) , B ( −1;0 ) şi C ( 0; −1) .
3. ∆ = 5m 2 + 4 > 0 , ∀m ∈ \ .
4. Se rezolvă sistemul b1 + b2 = 8 şi b2 − b1 = 4 . Se obţine b1 = 2 , apoi raţia q = 3 şi suma 26.
5. Se foloseşte teorema sinusurilor şi se obţine AC = 10 2 .
5 
6. Se obţine M  ;2  şi AM = 6,5 .
2 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

 2
1. Se rezolvă sistemul de inecuaţii 3x + 2 > −4 şi 3x + 2 < 4 şi se obţine x ∈  −2;  .
 3
2. Se obţine ecuaţia 3x + 4 = 4 x , x ∈ [ 0; ∞ ) , de unde x = 4 .
3. Se aduce ecuaţia la forma 3x ⋅ 7 = 7 , de unde x = 0 .
1 a a 1
4. a = b şi = = . Procentul este 20%.
4 a + b 5a 5
b2
5. Se notează cu b şi c lungimile catetelor şi cum b = c , rezultă = 18 . Se obţine b = c = 6 .
2
6. Se foloseşte identitatea sin 2 x + cos 2 x = 1 , ∀x ∈ \ şi se obţine constanta 1.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Rezultatul este 0
2. Se rezolvă inecuaţia x 2 − 2 x − 15 ≤ 0 şi se obţine x ∈ [ −3;5] .
3. Se pune condiţia ∆ = 0 , de unde m = −1 .
4. A = 2 ∈ ` .
( )
5. Deoarece sin10D = cos 90D − 10D , rezultă sin10D − cos80D = 0 .

6. Segmentele MP şi NQ au acelaşi mijloc şi MP = NQ = 2 10 , deci MNPQ este dreptunghi.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. x ∈ [ 2;3] .
4m − m 2
2. min f = =1⇔ m = 2 .
4
3. Condiţia: x ≠ 0 . Se rezolvă ecuaţia x 2 = 4 şi se obţine x = ±2 .
4. Rezultatul este 10.
5. Se obţine M (1; −2 ) şi apoi AM = 3 .

( )
6. cos 180D − x = − cos x = −
1
2
.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. 5 + 10 + 1 = 16 = 24 .
2. Se obţine 6 x = 62 , de unde x = 2 .
3. Se folosesc relaţiile x1 + x2 = 2m şi x1 x2 = m2 − 1 şi x1 x2 − ( x1 + x2 ) + 2 = ( m − 1) ≥ 0 .
2

4. Se obţine x 2 + 2 x − 3 = 5 şi x 2 + 2 x − 3 > 0 , de unde x ∈ {−4;2} .


2 JJJG 2 JJJJG JJJG 2 JJJG
5. a = − deoarece AG = AM , deci AG = − MA .
3 3 3
6. Avem m ( )ABC ) = 30 şi aria este egală cu 40.
D

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Rezultatul este 6.
2. xV = 1, yV = 1 .
3. Se ridică la puterea a treia şi se obţine x = −1 .
7 1
4. p = = .
91 13
7
5. Se obţine AC = 20 , AO = OD = 10 şi se aplică teorema cosinusului în triunghiul AOD: cos ( )AOD ) = .
25
1 1 1
6. + = .
4 4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Se obţine raţia 2 şi a5 = 7 + 2 ⋅ 4 = 15 .
2. Se obţine ecuaţia n ( n − 1) = 12 , n ∈ ` , n ≥ 2 cu soluţia n = 4 .
3. Avem ∆ = 1 > 0 , ∀m ∈ \ .
 3 1
4. Condiţia: x ∈  − ;  . Se obţine ecuaţia ( x + 4 )( 2 x + 3) = 1 − 2 x , de unde x = −1 .
 2 2
JJJG JJJG
5. Se obţine AC = CB .
6. AC = BC sin B = 9 şi AB = 12 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Rezultatul este 0.
2. b1 ( q − 1) = 3 ⇒ q = 2 .
3. Condiţia: x ∈ ( −1; ∞ ) . Se obţine ecuaţia x + 1 = 2, de unde x = 3 .
4. x − 11x + 30 = 0 .
2

5. x + y − 7 = 0 .
6. BC = 5 , AB = 5 3 , Aria = 25 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Raţia progresiei este 2 şi x = 3 .


2. f ( x ) = g ( x ) ⇒ x 2 − 4 x − 5 = 0 . Deci A ( 5;9 ) şi B ( −1;3) .
3. x3 + x 2 − x − 2 = x3 ⇒ x ∈ {−1;2} .
8
4. 1500 + ⋅ 1500 = 1620 lei.
100
JJJJG JJJG JJJG JJJG JJJG G
5. OM + ON + OP = PO + OP = 0
6. Aria =12 3 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

3
1. Avem log3 9 = log3 32 = 2 log3 3 = 2 ⋅ 1 = 2 şi 3
64 = 43 = 4 ; cum 2 = 1 ⋅ 4 , rezultă că termenii sunt în
progresie geometrică de raţie 2.
2. Cum f (2) = 2 − 2 = 0 , rezultă produsul 0.
3. Condiţii: x 2 + 2 x − 3 ≥ 0 , prin ridicare la pătrat obţinem x 2 + 2 x − 15 = 0 , ecuaţie de gradul 2 cu soluţiile
x = 3 şi x = −5 , care verifică condiţiile de existenţă, deci S = {−5;3} .
1 5 1 
4. 2 x = t > 0; t + = ⇒ 2t 2 − 5t + 2 = 0 ⇒ t ∈  , 2  , adică S = {−1,1} .
t 2 2 
3+5 0 + (−2)
5. Coordonatele punctului sunt x = = 4, y = = −1 .
2 2
6. sin 2 135D + cos 2 45D = sin 2 45D + cos 2 45D = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

5 ⋅ 12
1. log 2 5 + log 2 12 − log 2 30 = log 2 = log 2 2 = 1 .
30
2. ∆ = −3m 2 − 4 < 0 , deci funcţia păstrează semnul + pe tot domeniul de definiţie adică reprezentarea grafică
a funcţiei f este situată deasupra axei Ox.
3. 2 ⋅ (4a + 1) = 2a + 2a+ 2 . Notăm 2a = t > 0 şi avem 2t 2 + 2 = t + 4t ⇔ 2t 2 − 5t + 2 = 0 , cu soluţiile
1
t = 2 sau t = , deci a = 1 sau a = −1 .
2
4. Cn +1 = n − 1 ⇒ n + 1 = n 2 − 1 ⇒ n = 2 .
1 2
JJJJG JJJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. MN − MQ = PN − PQ ⇔ QN = QN , adevărat.

( ) ( )
6. cos 90D − x = sin x şi cos 180D − x = − cos x ; obţinem sin 2 x + cos 2 x = 1, adevărat pentru oricare x..

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

2 + C41
1. = 2.
A31
( x − 1) + (2 x − 1)
2. x + 1 = , deci 2 x + 2 = 3 x − 2, x = 4 .
2
0 1 2 3 4
1 1 1 1 1 24 + 23 + 22 + 2 + 1 25 − 1 31
3. f ( 0 ) + f (1) + … + f ( 4 ) =   +   +   +   +   = = = .
2 2 2  2  2 24 16 16
4. Utilizăm relaţiile lui Viète: S = x1 + x2 = m − 1; P = x1 x2 = −m , deci m − 1 = 2(− m + 4) ⇒ m = 3.
y −1 x − 2
5. = ⇒ y − 1 = 3 x − 6, obţinem AB : y = 3 x − 5 .
−2 − 1 1 − 2
2
AC AB AB ⋅ AC AC AB  AB ⋅ AC 
6. sin B = , sin C = , AD = ; obţinem AD 2 = AB ⋅ AC ⋅ ⋅ = , adevărat.
BC BC BC BC BC  BC 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

18 log 5 18 − log5 2 2 ⋅ log5 3


1. log5 18 − log5 2 = log5 = log5 9 = 2 log5 3 , deci = = 2.
2 log5 3 log5 3

2. a ( f ( x ) + h ( x ) ) = a ( 4 x + 4 ) = 2a ( 2 x + 2 ) = 2ag ( x ) , 2ag ( x ) = g ( x ) ⇒ a = .
1
2
3. Cum 4 = (2 ) = 2 , din egalitatea dată obţinem 2 = 8 = 2 şi din injectivitatea funcţiei exponenţiale
x 2 x x 3x 3

rezultă x = 1.
4. P4 = 4! = 24 .
m2 − 1 + 2
5. xC = 5 = ⇒ m = 3 sau m = −3 .
2
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
6. DC = AC − BC = AC + CB , deci DC = AB . Rezultă că ABCD paralelogram.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2!+ 3! 2+6
1. = = 1.
C81 8
2. Echivalent cu a arăta că f 2 (0) = f (1) ⋅ f (−3) , adică 32 = 1 ⋅ 9 , adevărat.
3. Din prima ecuaţie avem y = 3 − x , şi a doua ecuaţie devine x 2 + 2 x − 3 = 0 . x1 = 1, x2 = −3 , care implică
y1 = 2, y2 = 6 ; deci S = {(1, 2); (−3, 6)} .
4. Condiţii: 3x + 1 > 0, x − 1 > 0 ⇒ deci x > 1 ; log5 ( 3 x + 1) = log5 ( 5 ( x − 1) ) şi vem 3x + 1 = 5 x − 5 ⇒ x = 3
soluţie care verifică condiţiile de existenţă, deci S = {3} .
5. ON = OM= (−2 − 0) 2 + (3 − 0) 2 = 13 , deci MN = 2OM= 2 13 .
BC BC 6 3 3
6. = 2 R , adică sin A = = = = , deci m()A) = 60D.
sin A 2R 4 3 2 3 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1. log 2 = log 2 2−2 = −2; 3 −8 = −2 , rezultatul este 0.
4
2. Se obţine inecuaţia: 2 x 2 + 2 x − 12 ≤ 0, echivalentă cu x 2 + x − 6 ≤ 0, deci S = [−3, 2] .
4
3. xV = − = 2 , deci f(2) este maximul funcţiei, deci f ( x ) ≤ f ( 2 ) , oricare ar fi x ∈ \.
−2
 10   10  25
4.  x − ⋅ x −  x − ⋅ x⋅ = 540 ⇒ x = 800 .
 100   100  100
5. OM 2 = xM
2
+ yM
2
= 22 + m 2 = 5 , deci m 2 = 5 − 4 = 1, m = ±1 .
6. BC 2 = AB 2 + AC 2 − 2 ⋅ AB ⋅ AC ⋅ cos A , deci BC 2 = 16 + 36 − 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ cos 600 = 52 − 24 = 28, BC = 2 7 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

3 3
3 3 3
1. 3
= 3
= 32 = 3 9 , deci obţinem 0.
3 3
2. Din relaţiile lui Viète avem x1 + x2 = − a; x1 x2 = − a − 1 , deci x1 + x2 − x1 x2 = 1.
x −1
2 2
3. Obţinem   =   şi x = −1.
 
3 3
1
4. C ∈ ( AB ) şi CA = 2CB ; deci CB = AB = 4 .
3
5. Ecuaţia lui AB: y = 2 x + 1 . Ecuaţia lui CD: y = 2 x − 1 . AB este paralelă cu CD pentru că au pantele egale,
mAB = mCD = 2 şi ordonatele la origine diferite ( − 1 ≠ 1 ).
6. Utilizăm proprietăţile unghiurilor suplementare: sin (180D − x) = sin x, cos (180D − x) = − cos x , deci
sin100D + cos100D − a = sin(180D − 80D ) + cos(180D − 80D ) − a = sin 80D − cos80D − a = a − a = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. 2C31 − A32 = 2 ⋅ 3 − 3 ⋅ 2 = 0 .
14 ⋅ 3 7⋅6
2. log 2 14 + log 2 3 − log 2 6 = log 2 = log 2 = log 2 7 .
6 6
3. Condiţii: x + 1 ≥ 0, x 2 − x − 2 ≥ 0 ; obţinem x + 1 = x 2 − x − 2 , adică x 2 − 2 x − 3 = 0 care are soluţiile
x1 = −1, x2 = 3 .
−( m + 1) m
4. Din relaţiile lui Viète, x1 + x2 = − = m + 1; x1 x2 = = m , deci x1 + x2 − x1 x2 = (m + 1) − m = 1 .
1 1
2
4⋅6⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin( BAC ) 2 =6 2 .
5. AABC = =
2 2
6. Cum sin(180D − x) = sin x , obţinem sin135D + tg45D − cos 45D = 1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Cum 2 > 1 şi 3 − 2 < 1 , obţinem b < 1 < a .


2. Cerinţa e echivalentă cu a arăta că ∆ = 0 . Cum ∆ = (−4)2 − 4 ⋅ 4 = 16 − 16 = 0, obţinem că parabola este
tangentă la Ox.
3. Ecuaţia este echivalentă cu (3 ⋅ 5) x = 15; 15 x = 151 ⇒ x = 1 .
19
4. x + ⋅ x = 357 ⇒ x = 300 lei, deci TVA-ul este 57 lei.
100
7
5. BD = 10 ⇒ BO = CO = 5 , cu AC ∩ BD = {O} . Din teorema cosinusului obţinem cos ( )BOC ) = .
25
JJJG JJJG JJJG JJJG G JJJG JJJG JJJG JJJG G
6. Vectorii OA, OC , respectiv OB, OD sunt opuşi deci suma lor este 0 ; deci OA + OB + OC + OD = 0 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
3
1 1
1. b4 = 16 ⋅   = 16 ⋅ = 2 .
2 8
2. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei t 2 − St + P = 0 , unde S = x + y = −6, P = xy = 8 , deci
t 2 + 6t + 8 = 0 . Sistemul are soluţiile S = {(−2, −4); (−4, −2)} .
3. Ecuaţia este echivalentă cu 2− x = 22 şi obţinem − x = 2, x = −2 .
3 1
4. Numărul cazurilor posibile este egal cu 32 = 9 . Numărul cazurilor favorabile este 3; P = = .
9 3
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
5. AC − AD = AD − BD ⇔ DC = AB .

( ) ( )
6. sin 180D − x = sin x , deci sin 180D − x = .
4
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Sistemul este echivalent cu rezolvarea ecuaţiei t 2 − St + P = 0 , unde S = x + y = 5, P = xy = 6 , deci


t 2 − 5t + 6 = 0 , t1 = 2, t2 = 3 ; deci sistemul are soluţiile S = {(2, 3); (3, 2)} .
2. f ( −1) = 5− ( −1) = 5; f ( 0 ) = 50 = 1; 5 f (1) = 5 ⋅ 5−1 = 50 = 1 , obţinem f ( −1) + f ( 0 ) + 5 f (1) = 5 + 1 + 1 = 7 .
3. Cum (1 + 2)2 = 1 + 2 2 + 2 = 3 + 2 2 obţinem (3 + 2 2) x = (3 + 2 2)1 şi obţinem x = 1 .
6⋅5
4. C62 = = 15 .
2
2+4 1 + (−3)
5. Fie M ( x; y ) mijlocul segmentului AB, x = = 3; y = = −1 , M ( 3; −1) .
2 2
( ) (
6. Avem proprietatea cos 180D − x = − cos x , deci cos 180D − x = − .
1
3
)

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a4 = 2 + 3 ⋅ 3 = 11 .
2. Din condiţiile ∆ > 0, P < 0 , se obţine: 1 − 4m > 0 şi m < 0 ; S = (−∞, 0) .
3. Condiţii de existenţă: x 2 − x − 2 > 0; 2 x − 4 > 0 ⇒ x ∈ ( 2; ∞ ) ; din proprietăţile logaritmilor obţinem:

( )
log 2 x 2 − x − 2 = log 2 (2 x − 4) + 1 = log 2 (2 x − 4) + log 2 2 = log 2 2(2 x − 4) şi avem x 2 − x − 2 = 4 x − 8

⇔ x 2 − 5 x + 6 = 0 , cu soluţiile 2 şi 3, dar doar 3 verifică condiţiile impuse, deci S = {3} .


4. n + n ( n − 1) = 4 ⇒ n 2 = 4 , dar n ≥ 2 , deci n = 2 .
1
2⋅2⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2 = 1.
5. AABC = =
2 2
2
D  2 1
6. Cum sin(180 − x) = sin x , obţinem 2 sin 135 = 2 sin 45 = 2 ⋅ 
o 2 2 o
 = 2 ⋅ = 1 .
 2  2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a1 = 10, a4 = 19 = a1 + 3r ⇔ 10 + 3r = 19 ⇒ r = 3 .
2. f descrescătoare ⇒ f min = f (1) = 0 .
3. Condiţie: x > 0 . Notăm lg x = t ⇒ t 2 − 3t + 2 = 0 ⇒ t1 = 1, t2 = 2 . S = {10;100} .
15
4. x + ⋅ x = 460 ⇒ x = 400
100
JJJG G G JJJG G G
5. OA = 3i + 4 j ⇒ B ( 3, 4 ) ; OB = 7i + 2 j ⇒ A ( 7, 2 ) , deci M ( 5,3) .
6. Cum sin100D = sin 80D ; cos100D = − cos80D , rezultatul este 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Obţinem 1 + 2 + 22 + … + 26 = 27 − 1 = 127 .
2. ( x − 1)( x + 1)2 ≥ 0 ; cum ( x + 1)2 ≥ 0 , pentru x ≠ −1 avem x − 1 ≥ 0 , deci x ≥ 1 . Pentru x = −1, inecuaţia se
verifică, deci soluţia este S = {−1} ∪ [1, +∞) .
−m
3. Cum ∆ = 20092 + 4m 2 > 0 , există soluţii reale şi din relaţiile lui Viète, P = = −1 , constant.
m
4. Cn0 + Cn1 = 1 + n = 8 , deci n = 7 .
5. DO = OB ⇒ AO + DO = AO + OB = AB = DC .
( )
6. Cum printre factorii produsului se află şi lg tg45D = lg1 = 0 , produsul este 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

25 − 1 (1 + 25) ⋅ 7
1. + 1 = 7 , deci S7 = = 91 .
4 2
2. x ∈ ( −2;1) ∩ ] = {−1;0} .
3. 3 ⋅ 6 x = 108 ⇒ 6 x = 62 ⇒ x = 2 .
4. Cerinţă echivalentă cu a determina numărul funcţiilor f :{a, b, c} → {1, 2} , adică 23 = 8.
JJJG JJJG G JJJG JJJG
5. Relaţia AB + CD = 0 se rescrie AB = DC , ceea ce implică faptul că AB || CD, AB = CD ⇒ ABCD
paralelogram.
BC 10 1
6. Din teorema sinusurilor avem = 2 R , deci sin A = = .
sin A 20 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

40 − 1
1. Elementele mulţimii A sunt termeni în progresie aritmetică de raţie 3, deci sunt + 1 = 14 elemente..
3
2. f ( −3) f ( 3) = f ( −2 ) f ( 2 ) = f ( −1) f (1) = f ( 0 ) = 1 , deci produsul este 1.
3. Condiţii de existenţă: x >0; obţinem 3 x = 2 ⇒ x = 23 = 8 .
4. Cerinţă echivalentă cu numărul permutărilor de 3 elemente, adică 3!=6.
5. Din condiţia de apartenenţă a lui B la dreaptă rezultă a − 1 + 4 − 5 = 0 , deci a = 2 . Din condiţia de
apartenenţă a lui A la dreaptă rezultă 2 + b − 5 = 0 , deci b = 3 .
6. Printre factorii produsului se află şi cos 50 − cos 50 = 0 ; produsul este 0.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Avem: b1 = 2, b2 = −2, b3 = 2 2 , deci b1b2 b3 = −8 .


2. f ( x) + 2 g ( x) = 4 x 2 − 4 x + 1 + 2(2 x − 1) = 4 x 2 − 1 ⇒ 4 x 2 − 1 = −1 ⇒ x = 0 .
3. 32 x + 2 ⋅ 3x − 3 = 32 x − 3x + 3 ⋅ 3x − 3 = 3x (3x − 1) + 3(3x − 1) = (3x − 1)(3x + 3) = 0 ⇒ x = 0 .
4⋅3
4. 3!− C42 = 3!− = 6 − 6 = 0.
2
5. AO = (−6)2 + 82 = 10 .
AC AB AB + AC
6. sin B = , cos B = ⇒ sin B + cos B = .
BC BC BC

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Cum f (1) = 0 , produsul este 0.2. Minimul funcţiei este − = −2, deci m 2 − 8 = 8 ⇒ m 2 = 16 ⇒ m = ±4 .
4a
3. x > 0 . Utilizăm proprietatea a log a x = x , deci x = 4.
4. n + 2 + n + 2 = n 2 + 5 ⇒ n = 1 .
5. Obţinem B (2, −3) şi C (−2, 3) , deci BC = (2 − ( −2)) 2 + (−3 − 3) 2 = 52 = 2 13 .
BC 1
6. Din teorema sinusurilor, = 2 R , deci BC = 2 ⋅ 4 ⋅ = 4 .
sin A 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

( )
1. log 2 18 = log 2 32 ⋅ 2 = 2log 2 3 + log 2 2 = 2a + 1 .
2. f (1) + f (2) + f (3) = (a + b) + (2a + b) + (3a + b) = 6a + 3b , deci b = 0 . Cum f ( 4 ) = 8 , obţinem
4a = 8 ⇒ a = 2 , adică f ( x ) = 2 x .
3. Intersecţia cu Oy este (0, f (0)) = (0, 6) . Pentru intersecţia cu Ox rezolvăm ecuaţia
f ( x) = 0 ⇒ 2 x +3 = 2 ⇒ x = −2 ; punctul de intersecţie este (−2, 0) .
x
4. 5400 − 4860 = 540 ; ⋅ 5400 = 540 ⇒ x = 10 , deci 10 %.
100
a 2 2
5. Condiţia: = ≠ . Din a 2 = 16 rezultă a = ±4 , dar pentru a = 4 cele 3 fracţii devin egale, a = −4 .
8 a 4
2+0 0+2
6. Dacă M(x,y) este mijlocul lui BC, atunci x = = 1, y = = 1 , deci M (1,1) .
2 2
AM = (2 − 1) 2 + (3 − 1) 2 = 5 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. (1 + 2) 2 + (1 − 2) 2 = 1 + 2 2 + 2 + 1 − 2 2 + 2 = 6 ∈ ` .
2. Cerinţa este echivalentă cu x 2 − 4 x + 3 ≥ −1, adică x 2 − 4 x + 4 = ( x − 2) 2 ≥ 0 ( A ) pentru oricare x real.
3. Împărţim prima ecuaţie prin 2 şi notăm S = x + y = 8, P = xy = 12 , deci x, y sunt soluţii ale ecuaţiei
t 2 − St + P = 0 , adică t 2 − 8t + 12 = 0 ⇒ t1 = 2, t2 = 6 , deci sistemul are soluţiile (2,6) şi (6,2).
4. Împărţim ecuaţia prin (n − 2)! ; se obţine n( n − 1) = 12 = 3 ⋅ 4 , deci singura soluţie este n = 4 .
JJJG G G JJJG G G JJJG JJJG JJJG G G
5. OA = i − j ; OB = 3i + 5 j , OC = OA + OB = 4i + 4 j , deci C (4, 4) .
AB 2 + AC 2 − BC 2 4 + 16 − 9 11
6. Utilizăm teorema cosinusului pentru unghiul A: cos A = = = .
2 AB ⋅ AC 16 16

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

( x − 1) + ( x + 3)
1. 2 x − 2 = ; obţinem 4 x − 4 = 2 x + 2 ⇒ 2 x = 6 ⇒ x = 3 .
2
2. Cum ∆ = m 2 + 4 > 0 , condiţia ca soluţiile să fie opuse este ca suma lor să fie 0, deci S = m ⇒ m = 0 .
3. 2− x = 2 x − 2 , − x = x − 2 ⇒ 2 x = 2 ⇒ x = 1 .
9
4. C10 − C98 = C10
1
− C91 = 10 − 9 = 1 .
5. AB : y = − x + 6 şi C ∈ AB ⇔ 5 = − m + 6 ⇔ m = 1 .
3
6. Cum triunghiul este dreptunghic avem proprietatea că sin C = cos B ⇒ sin C = .
5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

( x − 1) + (2 x + 5)
1. x + 1 = , de unde avem 2 x + 2 = 3x + 4 ⇒ x = −2 .
2
9
2. ∆ = 9 − 4m > 0 , deci m < şi x1 x2 = 1 , deci m = 1 .
4
3. Condiţia: x > 0 ; (lg x − 1)(lg x − 3) = 0 , deci x = 10 sau x = 1000 .
15
4. x − x = 680 ⇒ x = 800 lei.
100
5. AB 2 = (−m − 2) 2 + (m + 2)2 = (4 2)2 , deci 2(m + 2) 2 = 32 ⇒ (m + 2)2 = 16 ⇒ m = 2 sau m = −6 .
AB 2 + AC 2 − BC 2 25 + 75 − 100
6. cos A = = =0.
2 AB ⋅ AC 50 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. log 3 24 = log 3 (3 ⋅ 23 ) = log 3 3 + 3 log 3 2 = 1 + 3a .


2. − a + b = −b + a ⇒ 2a = 2b ⇒ a = b , deci f ( x) = g ( x) = ax + a, ∀x ∈ \ ⇒ f = g .
3. 4 x−1 = 4−1 rezultă x − 1 = −1, adică x = 0 .
n( n − 1)
4. Cn2 = 6 ⇒ = 6 ⇒ n(n − 1) = 12 = 4 ⋅ 3 , deci soluţia este n = 4 .
2
x y
5. Obţinem ecuaţia + = 1 ⇒ 4 x + 3 y − 12 = 0 .
3 4
6. Triunghiul MON este dreptunghic în O, are catetele de lungimi 3 şi 4, deci ipotenuza este 5 şi înălţimea
3 ⋅ 4 12
din O este = .
5 5

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. Din 2 x + 1 ≥ 3 x − 1 , obţinem x ≤ 2, x ∈ ` , deci A = {0,1, 2} .


2. f (1) + f (4) − f (2) = log 2 1 + log 2 4 − log 2 2 = 0 + 2 − 1 = 1 .
9
3. ∆ = 9 − 4m > 0, deci m < şi x1 x2 = m < 0 , deci m ∈ (−∞, 0) .
4
4. Numărul cazurilor posibile este 4; numărul cazurilor favorabile este 2 (pentru n = 2 şi n = 4) , deci
2 1
probabilitatea este =
4 2
5. AB : y = 2 x + 1, C ∈ AB , deci m = 7 .
2+ x 4+ y
6. Fie B(x,y). Avem 3 = , adică x = 4 şi 5 = , adică y = 6 , deci B (4, 6) .
2 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. b1b2 b3 = 1 ⋅ ( −2) ⋅ 4 = −8 .
2. f (1) + f ( 3) = 2 + log3 1 + 23 + log3 3 = 2 + 0 + 8 + 1 = 11 .
b 3 3
3. xV = − = ; yV = f   = 0 .
2a 2 2
4. 1 + 5 − 10 = −4 .
2 2
3+ 2 5 2+3 5 5 5 5 2
5. Dacă M ( x, y ) , atunci x = = ;y= = , rezultă că OM =   +   = .
2 2 2 2    
2 2 2
BC 4
6. Aplicăm teorema sinusurilor, = 2 R , deci R = =4.
sin A 1
2⋅
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Utilizând relaţiile lui Viète se obţine x1 + x2 + x3 = 0 .
b) Se înlocuiesc soluţiile x1 , x2 , x3 ∈ \ în relaţie. Adunând relaţiile obţinute se ajunge la rezultatul
x13 + x23 + x33 = −6 .
c) Se utilizează relaţiile Viète şi se obţine d = 0 .
2. a) Egalitatea se demonstrează prin gruparea termenilor sau efectuarea calculelor.
b) x D ( −4) = −4 , oricare ar fi x ∈ \ .
c) Din punctul b) rezultă a D (−4) = −4 , oricare ar fi a ∈ \ , deci rezultatul compunerii este –4.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine rezultatul d = 14.
b) d = a3 + b3 + c3 − 3abc şi apoi se verifică prin calcul direct.
c) Ecuaţia se scrie în forma (2 x )3 + (3x )3 + (5 x )3 − 3 ⋅ 2 x ⋅ 3x ⋅ 5 x = 0 , se utilizează descompunerea în
produs de la punctul b) şi se obţine unica soluţie x = 0 .
2. a) x y = 2 x ( y − 3) − 6 ( y − 3) + 3 = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 .
b) x 3 = −18 + 21 = 3 x = 3 .
c) Şirul de compuneri 1 2 3 … 2009 conţine elementul 9 , pentru care avem
a 9 = 3, ∀a ∈ . Se obţine rezultatul 3.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Din relaţiile lui Viète se obţine x1 + x2 + x3 = 0.
b) Utilizând formula x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 ) şi relaţiile lui Viete se
2

obţine x12 + x2 2 + x32 = 4 .


c) Se obţine d = 0 .
2. a) Prin calcul direct se obţine h = X 4 + 2 X 3 − 28 X 2 − 8 X + 96.
b) Se obţin valorile a = 2 şi b = −8.
c) Ecuaţia se scrie în forma (2 x ) 4 + 2 ⋅ (2 x )3 − 28 ⋅ (2 x ) 2 − 8 ⋅ 2 x + 96 = 0 . Utilizând rezultatele de la
punctele anterioare se obţin soluţiile x1 = 2 şi x2 = 1 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Efectuând înmulţirea A = A ⋅ A = A se deduce egalitatea A3 = A.
2

b) Se utilizează egalitatea
X (a ) ⋅ X (b) = ( I 2 + aA)( I 2 + bA) = I 2 + aA + bA + abA2 = I 2 + (a + b + ab) A .
c) Avem X (1) + X (2) + X (3) + ... + X (2009) = I 2 + A + I 2 + 2 A + ... + I 2 + 2009 A , de unde se obţine
X (1) + X (2) + ... + X (2009) = 2009 I 2 + 1005 ⋅ 2009 A .
2. a) Se obţin soluţiile x1 = 1 şi x2 = 4 .
b) Se obţine d = 0 .
c) Soluţiile sistemului sunt perechile ordonate 1,( ) ( )( )
 2 , 3,
 4 5,0
  .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Din egalitatea det( A) = ( x − 3) − 1 = 0 se obţin valorile x1 = 2 şi x2 = 4 .


2

b) Se verifică prin calcul direct.


c) Se obţine x = 4 .
2. a) x D y = xy − 2 x − 2 y + 6 = x ( y − 2 ) − 2 ( y − 2 ) + 2 = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 .
b) Se utilizează rezultatul de la punctul a).
c) Utilzând proprietatea de asociativitate a operaţiei şi egalitatea x D 2 = 2, ∀x ∈ \ , se obţine
rezultatul E = 2.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
0 0 1
1. a) Condiţia de coliniaritate 1 2 1 = 0 este verificată.
2 4 1
b) Din coliniaritatea punctelor O; A1; A2 rezultă că numărul de drepte care trec prin cel puţin două
dintre punctele O; A0 ; A1; A2 este 4.
1 1
c) Se utilizează formula S = ⋅ ∆ şi se obţine rezultatul S = ⋅ 2n = 2n −1 .
2 2
2. a) Se verifică prin efectuarea calculelor.
b) Egalitatea Ax ⋅ Ae = Ax +e = Ax , ∀x ∈ ] este verificată pentru e = 0 , deci elementul neutru din
grupul ( G , ⋅) este matricea A0 = I 3 .
c) Se verifică egalitatea f ( x + y ) = f ( x) ⋅ f ( y ) , oricare ar fi x, y ∈ ].

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine B = A .
2

b) Se verifică egalitatea A ⋅ A−1 = I 2 .


c) Se utilizează egalitatea C = B 2 + A−1 = A + A−1 = 6 ⋅ I 2 .
2. a) Se utilizează condiţia g | f ⇔ f (2) = 0 , se obţine a = 1
b) Se verifică prin calcul direct.
 X 2 + 1)
c) Ecuaţia se scrie în forma ( X + 1)(  = 0 , care are soluţiile x = 4 , x = 2 şi x = 3 .
1 2 3

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1   1 2 −3 
 
1. a) Y = (1 2 − 3) ; A =  2  (1
t
2 − 3) =  2 4 −6  .
3  3 6 −9 
   
b) Se obţine det( A) = 0
1  −1
c) Avem det ( B (a ) ) = 1 − 4a , a ∈ \ \   , deci det( B ) ≠ 0 ⇒ ∃( B (a ) ) .
4
() ()
ˆ ˆ () ()
2. a) f 0 = g 0 şi f 1 = g 1 ⇒ a = 2 şi b = 2 .
ˆ ˆ

 + f (1)
b) Se obţine f (0)  + f (2)  + f (4)
 + f (3)  = 0

c) Se rezolvă ecuaţia 2 x 2 + 2 x = 0 în ] 5 şi se obţin soluţiile x1 = 0 şi x2 = 4 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
a + 2 b   0 0
1. a) A + 2 I 2 = O2 ⇔  =  ⇒ a = −2, b = 0, c = 0, d = −2 .
 c d + 2 0 0
 0 b − c
 ⇒ det B = ( c − b ) .
2
b) B = A − At = 
 c − b 0 
 2a b + c   2 0 
c) A + At = 2 I 2 ⇔ 
 b + c 2 d
=
  0 2 
(
 ⇒ a = d = 1, b = −c . det A − A = 4b # 4 .
t 2
)
2. a) e = 5 .
b) x D x D x = ( x − 4 ) + 4; ( x − 4 ) + 4 = x ⇔ ( x − 4 )( x − 5 )( x − 3) = 0 , adică x ∈ {3, 4,5} .
3 3

2 3
c) Luăm, de exemplu, a − 4 = şi b − 4 = ⇒ a D b = 1 + 4 = 5 ∈ ` .
3 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine det ( A ) = 0 .
b) Se obţine A2 + A3 = − A + A = O2 .
c) Se deduc relaţiile A2k = − A şi A2 k −1 = A, ∀k ∈ `∗ şi se obţine rezultatul
A + 2 ⋅ A2 + ... + 10 ⋅ A10 = −5 ⋅ A .
2. a) Se obţine descompunerea g = ( X − 1)( X − 2) .
b) g nu divide f pentru că f (1) ≠ 0 .
c) Se utilizează teorema împărţirii cu rest. Se obţine restul r = 1.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 vx + y = 0
1. a) Se obţine sistemul de ecuaţii  , de unde rezultă x(v 2 − 9) = 0.
9 x + vy = 0
b) det V ≠ 0 ⇔ v ∈ \ \ {−3,3} .
c) Sistemul este nedeterminat, având o infinitate de soluţii de forna (α , −3α ),α ∈ \ . De exemplu,
trei soluţii distincte ale sistemului sunt (0,0),(−1,3),(1, −3) .

2. a) x D ( − x ) = 3 x3 + ( − x ) − 1 = −1 .
3

b) ( x D y ) D z = 3 x3 + y 3 + z 3 − 2 = x D ( y D z ) ⇒ legea este asociativă.


c) Din a) şi b) rezultă ( −4 ) D ( −3) D ... D 3 D 4 = ( −4 ) D 4 D ( −3) D 3 D ( −2 ) D 2 D ( −1) D 1 D 0 =
= ( −1) D ( −1) D ( −1) D ( −1) D 0 = −2 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Se verifică prin calcul direct.


1 2 4
2  
b) Se obţine A + B =  0 1 2 
2

0 0 1
 
 1 −2 1 
( )
−1  
c) Se obţine A 2
=  0 1 −2 
0 0 1 
 
2. a) Se obţine 2D ( 2 ) = 40
b) x D y = xy + 7 x + 7 y + 42 = x ( y + 7 ) + 7 ( y + 7 ) − 7 = ( x + 7 )( y + 7 ) − 7 .
c) Ecuaţia se scrie în forma ( x + 7)3 − 7 = x şi se obţin soluţiile x1 = −8, x2 = −7, x3 = −6.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Valoarea determinantului este D(9) = 96 .


b) Se rezolvă ecuaţia 2a 2 − 8a + 6 = 0 şi se obţin soluţiile a1 = 1 şi a2 = 3 .

( )
c) Avem D 3x = 0 ⇔ 2(3x − 1)(3x − 3) = 0 de unde se obţin soluţiile x1 = 0 şi x2 = 1.

2. a) Avem 2 ∗ 3 = 2 ⇔ k 2 − 4k + 4 = 0, deci k = 2.
b) Pentru k = 2 avem M = [2, ∞) şi x ∗ y = xy − 2( x + y ) + 6 . Avem de rezolvat ecuaţia
x 2 − 4 x = 0 , cu x ∈ [2, ∞). Ecuaţia are soluţiile x1 = 0 şi x2 = 4 , dar cum x ∈ [2, ∞) , rezultă că
ecuaţia are o singură soluţie în M = [2, ∞) , adică x = 4 .
c) Avem de demonstrat inegalitatea xy − k ( x + y ) + k 2 + k ≥ k , pentru orice x, y ∈ M . Inegalitatea se
scrie în forma ( x − k )( y − k ) ≥ 0 , care este adevărată pentru orice x, y ∈ M .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 30 0 
1. a) Se obţine rezultatul A2 + A =  .
 0 2
b) Avem de rezolvat ecuaţia 2 ⋅ 5n − 125 = 5n . Se obţine soluţia n = 3.
 5 + 52 + ... + 52009 0   52009 − 1 
  = 5⋅ 0 
c) Se obţine B =  şi B = B .
t
 0 1 + 1 + ... + 1  4
  2009 
 de 2009ori   0
2. a) Din condiţiile f (0) = 0 şi f (1) = 0 se obţin valorile m = −1 şi n = 0.
b) Avem x12 + x22 + x32 + x42 = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) − 2 ( x1 x2 + … + x3 x4 ) = 2 şi folosind relaţiile lui
2

Viete se obţine valoarea m = −1.

( ) ( )( )
2
c) Avem f = X 4 + X 2 + 1 = X 2 + 1 − X 2 = X 2 − X + 1 X 2 + X + 1 factori care sunt ireductibili
pentru că au ∆ < 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se verifică prin calcul direct.
b) Se obţine rezultatul A2 + B 2 = 52 ⋅ I 2 .
c) Se foloseşte relaţia C = A + B = 5 ⋅ I 2 .
2. a) Se obţin valorile a = −3 şi b = 1 .
b) Se obţine f = ( X − 3)( X − 1)( X 2 + X + 2) .
c) Ecuaţia se scrie în forma (3x ) 4 − 3 ⋅ (3x )3 + (3x ) 2 − 5 ⋅ 3x + 6 = 0 . Folosind rezultatul de la punctul
precedent, se obţin soluţiile x1 = 1 şi x2 = 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine m = 2 .
 m 2 − m − 2 = 0
b) Se obţine sistemul  , care are soluţia m = 2.
(m + 1) + 4 − 9 = −2
c) Pentru m = −1 soluţia sistemului este tripletul (4;8; −6) .
2. a) Se obţine câtul de X − 9 şi restul egal cu 0 .
b) Se înlocuiesc rădăcinile x1 , x2 , x3 ∈ \ în ecuaţia f ( x) = 0 şi se adună relaţiile obţinute.

( )( )
c) Folosind rezultatul de la punctul a) ecuaţia se scrie în forma (3x ) 2 − 1 3x − 9 = 0 şi se obţin soluţiile reale
x1 = 0 şi x2 = 2.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Ecuaţia dreptei A1 A2 este 2 x − y + 1 = 0
1 1
b) Folosind formula de calcul S = ∆ pentru aria triunghiului OA1 A2 se obţine rezultatul S = .
2 2
c) Se consideră trei puncte Am (m, 2m + 1); Ap ( p, 2 p + 1); Aq ( q, 2q + 1) , m, p, q ∈ `, pentru care se verifică
condiţia de coliniaritate.
2. a) Se verifică prin efectuarea înmulţirii A(a ) ⋅ A(b)
1 1  1 1
b) Are loc egalitatea A(a) ⋅ A   = A   ⋅ A( a) = A  2 ⋅ a ⋅  = A( a) , deci A   este elementul neutru faţă
2 2  2 2
de operaţia de înmulţire a matricelor din mulţimea M .
1 1
c) Are loc egalitatea A(1) ⋅ A( x) = A(2 x) = A   ⇒ x = , deci simetricul matricei A(1) faţă de înmulţirea
 
2 4
1
matricelor din mulţimea M este A   .
4

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 0
1. a) Pentru valorile a = 1, b = 0 ⇒ a 2 = 1 ⇒ I 2 =   ∈ G , iar pentru valorile
0 1
 0 0
b = 0 ⇒ a = 0 ⇒ a 2 ≠ 1 ⇒ O2 =  ∉G .
 0 0
1 1
b) Se obţine matricea B =  
 −1 −1
c) det( A) = a 2 = 1 ≠ 0 ⇒ ∃A−1 , se determină matricele At , A∗ şi se obţine A−1 = A∗ ∈ G , oricare ar
fi matricea A ∈ G.
2. a) Din condiţia f (−2) = 0 se obţine valoarea a = −4.
b) Se obţin soluţiile x1 = −2, x2 = 3 + 2, x3 = 3 − 2.
c) Se înlocuiesc soluţiile x1 , x2 , x3 în ecuaţia f ( x) = 0 şi se adună relaţiile obţinute.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Ecuaţia dreptei B1B2 este 2 x + y = 0 .
b) Se verifică egalitatea coordonatelor punctelor An şi Bn , oricare ar fi n ∈ `∗ .
c) Se verifică condiţia de coliniaritate a punctelor A1 , A2 , An , oricare ar fi n ≥ 3.
2. a) Prin calcul se obţine câtul q = X 2 + 2 X + 4 şi restul r = 7 X + 5 .
b) Din egalitatea y 2 − y − 1 = 0 se obţine y 2 = y + 1 , adică y 3 = y 2 + y ⇒ y 3 = 2 y + 1.

( )( )
c) Din teorema împărţirii cu rest rezultă f ( y ) = y 2 − y − 1 y 2 + 2 y + 4 + 7 y + 5 . Din punctele

anterioare avem y − y − 1 = 0 şi 7 y + 5 ∉ _ , deci f ( y ) ∉ _.


2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Ecuaţia dreptei care trece prin punctele A1 şi A2 este −3 x + y + 8 = 0 .


1 1
b) Folosind formula A = ⋅ ∆ se obţine rezultatul A = ⋅ 8 = 4 .
2 2
c) Se verifică condiţia de coliniaritate a punctelor A1 , A2 , An , oricare ar fi n ≥ 3 .
 + f (1)
2. a) Se obţine f (0)  = 2.
l

b) Soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 în ] 5 [ X ] sunt x1 = 2 şi x2 = 4


c) Se obţine câtul q = X 2 + 4 X + 3 şi restul r = 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine rezultatul det( I 3 + B) = 1 .
b) Se obţine f ( A) = A2 − 3 A + I 3 = I 3 + B .
c) Din punctul b) rezultă ( f ( A) ) = ( I 3 + B ) = I 3 + 3B + 3B 2 + B3 şi B3 = O3 .
3 3

2. a) Se rezolvă ecuaţia ( x − 3) 2 − 2( x − 3) = 0 , care are soluţiile numere întregi x1 = 3 şi x2 = 5 .


b) Se obţine valoarea a = 3.
c) Soluţia sistemului de ecuaţii este perechea ordonată ( 4, 2 ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Pentru valorile a = 1; b = 0 ⇒ a − 3b = 1 ⇒ I 2 ∈ G , iar pentru valorile
2 2

a = b = 0 ⇒ a 2 − 3b 2 ≠ 1 ⇒ O2 ∉ G
b) Se verifică egalitatea prin calcul.
 a −b 
c) Folosind egalitatea A ⋅ A−1 = I 2 , se obţine A−1 =   ∈ G , oricare ar fi matricea A ∈ G.
 −3b a 
2. a) Din condiţia f (1) = 0 se obţine m = −9 .

( )
b) f 2 = 2m 2 + 22 + 7 2 + m ∈ _ ⇒ 2 ( 2m + 7 ) + m + 22 ∈ _ ⇒ m = − .
7
2
c) Se folosesc relaţiile între soluţiile şi coeficienţii ecuaţiei f ( x) = 0 şi se obţine rezultatul
247
x12 + x22 + x32 = .
81

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1. a) Folosind formula S = ⋅ ∆ , se obţine S = 13.
2
b) Pentru a = −2 ecuaţia dreptei care trece prin punctele B şi C este y + 2 = 0
c) Condiţia de coliniaritate a punctelor B, C , M este verificată dacă are loc egalitatea
(a + 2) x − 3(a + 2) = 0, ∀x ∈ \ . Se obţine valoarea de a = −2.
2. a) Din relaţiile lui Viète se obţine a = −3.
b) Din condiţia f ( 2) = 0 se obţine a = −3 .
c) Se obţine descompunerea f = ( X − 1)( X − 2)( X − 2)( X + 2) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se înlocuieşte tripletului (2,1, −1) în sistemul de ecuaţii şi se obţine m = 3.
b) Se obţine ecuaţia m 2 + 2m − 15 = 0 , care are soluţiile reale m1 = 3 şi m2 = −5.
c) Pentru m = −5 soluţia sistemului de ecuaţii este tripletul (0,3,1)
2. a) Din relaţiile lui Viète rezultă m = 0.
b) Din condiţia f ( 3) = 0 se obţine m = 0.

(
c) Se obţine descompunerea f = ( X − 1) X 2 − 3 . )

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine rezultatul det ( A(4) ) = 6 .
b) Din condiţia de existenţă a matricei inverse det ( A(a ) ) ≠ 0 rezultă (a − 2)( a − 1) ≠ 0 . Deci
matricea A(a) este inversabilă pentru orice număr a ∈ \ \ {1, 2}
c) Soluţia sistemului este tripletul (1,0,0) oricare ar fi numărul a ∈ \ \ {1, 2} .
2. a) Din relaţiile lui Viète rezultă a = 2.
b) Se obţine a = 2.
c) Rădăcinile raţionale posibile sunt printre divizorii termenului liber. Conform cerinţei avem de
verificat divizorii pozitivi ai lui −4. Polinomul f a nu admite rădăcină x = 1 oricare ar fi a∈]
Pentru x = 2 se obţine a = −2 , pentru x = 4 se obţine a = −5 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
a b 
1. a) A2 = 
 ab a + b 2 
.
 
a 0 0 b
b) aI 2 =   , bA =  2
.
0 a 
 ab b 
x y  ay x + by   z t 
c) Fie X =   ; XA =   ; AX =  .
z t  at z + bt   ax + bz ay + bt 
 x y 
Obţinem z = ay şi t=x+by, deci X =   = xI 2 + yA ; m = x şi n = y .
 ay x + by 
2. a) f (1) = a − 1 ; f (1) = 0 , a = 1 .

( )
b) f = X 4 + X 3 − X − 1 ; f = ( X + 1)( X − 1) X 2 + X + 1 ; x = ±1 .
c) Rădăcinile raţionale sunt printre divizorii termenului liber. Singurele rădăcini raţionale sunt ±1 ,
care sunt întregi.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 2
1. a) A2 =  .
 2 2
 2 −2   2 −2 
b) AB =   ; 2B =  .
 2 −2   2 −2 
x+ z y+t x+ y+ z +t −x − y − z − t 
c) AX =   ; AXB =  ;
x+ z y+t x+ y+ z +t −x − y − z − t 
AXB = ( x + y + z + t ) B ⇒ x + y + z + t = 0 .
2. a) g 2 = X 2 + X + X + 1̂ ; g 2 = X 2 + 1̂ = f .
b) f + g = X 2 + X ; c = 1,
ˆ r = X + 1ˆ .
c) Numărul funcţiilor de la o mulţime cu 3 elemente la una cu 2 elemente: 23 = 8 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = 1, b = 0 ⇒ I 2 ∈ M .
 a + b −b 
b) A = aI 2 + bV =   ; det A = a . A este inversabilă ⇔ det A ≠ 0 ⇔ a ≠ 0 .
2

 b a − b 
c) V 2 = O2 ; A ⋅ B = ( a1I 2 + b1V ) ( a2 I 2 + b2V ) = a1a2 I 2 + ( a1b2 + a2b1 )V , care este din M , deoarece
a1a2 , a1b2 + a2b1 ∈ R .
2. a) Prin calcul.
b) Legea este comutativă şi
x ∗ e = x ⇔ ( x − 5 )( e − 5 ) + 5 = x, ∀x ∈ R ⇔ ( x − 5 )( e − 6 ) = 0, ∀x ∈ R ⇔ e = 6 .
c) x ∗ x = ( x − 5 ) + 5 ; x ∗ x ∗ x = ( x − 5 ) + 5 . Soluţiile sunt: 4, 5, 6.
2 3

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

2 0
1. a) I 2t = I 2 ; I 2 + I 2t = 2 I 2 = 
.
 0 2
 ma mb   ma mc   ma mc 
b) mA =   ; ( mA ) =   ; mA = 
t t
.
 mc md   mb md   mb md 
 2a b + c   0 b
c) A + At =   ⇒ a = d = 0, c = −b , deci A =  −b 0  .
 b + c 2d   

( )
2
2. a) x ∗ x = x ⇔ x − 2 = x − 2 ⇔ x = 2 sau x = 2 + 1 .

(
b) ( x ∗ y ) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z ) = x − 2 )( y − 2 )( z − 2 ) + 2

c) Legea este comutativă şi x ∗ e = x, ∀x ∈ R ⇔ e = 2 + 1 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 x=0

1. a)  x + y + z = 1 ; x = 0, y = 1, z = 0 .
x + 2 y + 4z = 2

b) det A = ( a − b )( b − c )( c − a ) .
c) ∆ x = ∆ z = 0, ∆ y = det A ; x = 0, y = 1, z = 0.
2. a) ( x ∗ y ) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z ) = x + y + z + 2m, ∀x, y, z ∈ \ .
b) m = 6 .
c) m = 2 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 1 1
1. a) A (1,1) =   ; det A (1,1) = 1 .
 −1 0 
 a1 + a2 b1 + b2 
b) A + B =   , cu elemente din \ ⇒ A + B ∈ M .
 − ( b1 + b 2 ) a 1 + a2 − ( b1 + b )
2 

 0 b   1 −b 
c) A ( 0, b ) =   , I 2 − A ( 0, b ) =   ; det ( I 2 − A ( 0, b ) ) = 1 + b + b
2
 −b −b  b 1+ b
2
 1 3
1 + b + b 2 =  b +  + > 0, ∀b ∈ R .
 2 4
()
2. a) g 0ˆ = 1ˆ .

( ) ( ) () ( )
b) f = X X 2 + 2̂ ; 1ˆ 2 = 2ˆ 2 = 1ˆ , f 0ˆ = f 1ˆ = f 2ˆ = 0ˆ .

c) h = aX + bX
3 2
+ cX + d , h ( 0ˆ ) = d ⇒ d = 0,
ˆ h (1ˆ ) = a + b + c = 0,
ˆ h ( 2ˆ ) = 2ˆ a + b + 2ˆ c = 0ˆ ⇒ b = 0ˆ şi

a + c = 0̂ .
Soluţiile: a = 2,
ˆ b = 0,
ˆ c = 1,
ˆ h = 2ˆ X 3 + X sau a = 1,
ˆ b = 0,
ˆ c = 2ˆ ⇒ h = X 3 + 2ˆ X .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) y = x .
0 0 1
1
b) A = 1 1 1 = 1.
2
2 4 1
c) ( p − n )( p − m )( n − m ) este număr par deoarece din trei numere naturale, cel puţin o pereche au
1
aceeaşi paritate. Atunci ( p − n )( p − m )( n − m ) este întreg, deci aria e număr natural.
2
2. a) f (1) = m2 + 8m + 15 ; f (1) = 0 ⇔ m ∈ {−5, −3} .
4m
b) Suma rădăcinilor polinomului este − = −m ⇒ m = 0 .
4
 1
2
 1  1 3± 5
c) f ( X ) = 4 X 2  X +  − 5  X +  + 6  ; Y = X + ⇒ y ∈ {2,3} , x1 = x2 = 1, x3,4 = .
 X   X   X 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 5 6
 
1. a) AB =  0 1 5  .
0 0 1
 
 1 x1 + x 2 z1 + z2 + x1 y2 
 
b) XY =  0 1 y1 + y2  ; XY ∈ M , deoarece are elementele din Z şi forma matricelor
0 
 0 1 
din M .
1 m p  1 a + m c + p + an   1 a + m c + p + an 
     
c) U =  0 1 n  ; VU =  0 1 b + n  , UV =  0 1 b+n ;
0 0 1  0  0 
   0 1   0 1 
VU = UV ⇔ an = bm, ∀a, b ∈ Z ⇒ m = 0, n = 0, p ∈] , p ∈ ] .

( )
2
= ( X − 1) ; x1 = x2 = x3 = x4 = 1 .
4
2. a) f = X 2 − 2 X + 1
b) Se efectuează înmulţirile sau se descompune cu formula diferenţei de pătrate.
c) ∆1 = −4a, ∆ 2 = 4a ; ∆1 ≥ 0 ⇔ a ≤ 0, ∆ 2 ≥ 0 ⇔ a ≥ 0 . Deci a = 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 1 2  1 3   5 15 
1. a) At A =   = .
 3 6  2 6   15 45 
 a c  a b   a + c ab + cd 
2 2
b) XX t =   =
  .
 b d  c d   ab + cd b 2 + d 2 

( ) ( )( )
det XX t = a 2 + c 2 b 2 + d 2 − ( ab + cd ) = ( ad − bc ) .
2 2

c) det ( XX ) = 0 ⇒ ad = bc ; obţinem = .
t a c
b d
2. a) ( x D y ) D z = xyz − xy − xz − yz + x + y + z ; x D ( y D z ) = xyz − xy − xz − yz + x + y + z .
b) x D y > 1 ⇔ ( x − 1)( y − 1) > 0 . E adevărat pentru că x > 1, y > 1 .
c) x D a = a ⇔ x ( a − 1) − 2 ( a − 1) = 0, ∀x ∈ ] ⇒ a = 1 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 0  2 0
1. a) I 2t =   ; f ( I2 ) =  .
 0 1   0 2
t
a+e b+ f   a+e c+ g t a c   e g  a+e c+g
b) ( A + B ) = 
t
 = ; A +B = + =
t
.
c + g d + h b + f d + h b d   f h  b + f d + h
 2a b + c   0 b
c) A + At = O2 ⇔   = O2 ⇔ a = d = 0, b + c = 0 ; A =  , b ∈ R .
 b + c 2d   −b 0 
 0 1  0 −1
det A = ad − bc = 1 ⇒ b 2 = 1 ⇒ b = ±1 , deci A1 =   şi A2 =  1 0  .
 −1 0   
2. a) x1 + x2 + x3 + x4 = a , a = 5.
b) x 4 − x3 − x + 1 = 0 ⇔ x3 ( x − 1) − ( x − 1) = 0 ⇔ ( x − 1)
2
(x 2
)
+ x +1 = 0 .
Deci soluţiile reale sunt: x1 = x2 = 1 .
c) Soluţiile întregi sunt printre divizorii termenului liber, adică ±1 .
Pentru x = 1 , a = 1 ; pentru x = −1, a = −1 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 3 3 3
 
1. a) B =  3 3 3  ; B = 3B .
2 2

 3 3 3
 
 +n
m n n 
 
b) mI 3 + nB =  n m+n n  , n, m + n ∈ Z .
 n m + n 
 n
 a 2 + 2b 2 2ab + b 2 2ab + b 2 
 
c) A2 =  2ab + b 2 a 2 + 2b 2 2ab + b 2  , a 2 + 2b 2 = 0 ⇔ a = b = 0 ⇒ 2ab + b 2 = 0 ⇒ A = O3 .
 
 2ab + b 2 2ab + b 2 a 2 + 2b 2 
 
2. a) Prin calcul direct.
b) f = ( X 2 − 7 )( X 2 − 5 ) . Rădăcinile ± 5, ± 7 nu sunt întregi.

(
c) f = X − 5 )( X + 5 )( X − 7 )( X + 7 ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 a b + 1
 
1. a) A + F =  0 2 c  ; a = 3, b = 3, c = 5 .
0 0 2 

 1 0 −1
−1 ∗  
b) det F = 1 ≠ 0 , deci F este inversabilă; F = F = 0 1 0  .
0 0 1 
 
 1 2 3   −6 −6 −6 
−1   
c) X = F  4 5 6  =  4 5 6  .
7 8 9  7 8 9 
   
2. a) Se efectuează înmulţirile şi se reduc termenii asemenea.
b) x ∗ ( y ∗ z ) = 4 xyz − 2 xy − 2 xz − 2 yz + x + y + z ; ( x ∗ y ) ∗ z = 4 xyz − 2 xy − 2 xz − 2 yz + x + y + z .
c) x ∗ (1 − x ) = 0 ⇔ 2 x (1 − x ) = 0 ⇔ x ∈ {0,1} .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 3 2
1. a) ∆ = 1 −2 a = 2 ( a − 7 ) .
1 1 4
15 3 1
b) ∆ = −16, ∆ x = −60, ∆ y = 12, ∆ z = −4 ; x = , y = − ,z = .
4 4 4
1 13 10
c) Din ultima ecuaţie ⇒ z0 = 0 ⇒ x0 + y0 = 4, x0 − 2 y0 = 5 ⇒ y0 = − , x0 = ; b = .
3 3 3
2. a) f ( 5 ) = 0, g ( 5 ) = −2 ⇒ f ( 5 ) + g ( 5 ) = −2 .

( )
b) a0 + a1 + ... + a2009 = g (1) = − 52009 + 5 < 0 .
c) Conform teoremei împărţirii cu rest avem: g ( X ) = f ( X ) ⋅ h ( X ) + aX + b, f ( X ) = ( X − 5 )( X − 7 ) .
g ( 5 ) = 5a + b = −2, g ( 7 ) = 7 a + b = 2 ⇒ a = 2, b = −12 , deci restul este 2 X − 12 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = c = 1, b = 0 ; 0,1∈ \ .
a + a b +b 
b) A + B =  1 2 1 2  . Elementele sunt numere reale.
 b1 + b2 c1 + c2 
 0 a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2 c1 
c) AB − BA =  ;
 −(a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2 c1 ) 0 
det ( AB − BA) = (a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2c1 )2 ≥ 0 .
2. a) x ∗ 4 = 10 ⇔ −2 x + 6 = 10 ⇔ x = −2 .
b) x ∗ a = a ⇔ x ( 2 − a ) = 2 − a, ∀x ∈ \ ⇒ a = 2 . Legea este comutativă, deci a ∗ x = x ∗ a .
4018
c) Un element al compunerii este = 2 . Deci x ∗ 2 ∗ y = 2 ∗ y = 2 .
2009

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 4 4
1. a) det A1 = 3 5 5 . det A1 = 0 (are 2 coloane egale).
3 2 2
b) A doua ecuaţie are soluţia dată pentru a = −8 , iar a treia pentru a = 10 .
c) Dacă y + z = 3 ⇒ x = 3 (din prima ecuaţie); scăzând ultimele 2 ecuaţii ⇒ 2 ( y + z ) + a ( y + z ) = 6 ,
deci a = 0; y + z = 3, 2 y + 3z = 7 ⇒ y = 2, z = 1 .
2. a) x ⊥ ( −1) = x + ( −1) + 1 = x, ∀x ∈ Z ; ( −1) ⊥ x = −1 + x + 1 = x, ∀x ∈Z .
b) ( x D y ) D z = a 2 x + aby + bz − a − 1 ; x D ( y D z ) = ax + aby + b 2 z − b − 1 ∀x, y , z ∈ Z ⇒ a = b = 1 sau
a =b=0.
c) f ( x ⊥ y ) = x + y + 3 ; f ( x ) D f ( y ) = x + y + 3 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţii

1. a) ∆ = −7 .
b) ∆ x = −7, ∆ y = −7, ∆ z = 0 ; x = 1, y = 1, z = 0 .
c) x = y + z = 1 ; y = 1, z = 0 ⇒ a = 0 .
2. a) f ( 2 ) = 0 ⇔ a = 4 .

( )
b) f = X X 2 − 2 X + 4 − 8 ⇒ câtul este c ( X ) = X şi restul este r = −8 .

c) X1 + X 2 + X 3 = 2 şi X1 X 2 + X1 X 3 + X 2 X 3 = a ⇒ X12 + X 22 + X 32 = 4 − 2a . Dacă a > 2 ⇒ 2a > 4


⇒ 4 − 2a < 0 ⇒ X12 + X 22 + X 32 < 0 ⇒ există cel puţin o rădăcină care nu este reală.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

2 0  2 0
1. a) A2 =   ; 2I2 =  .
 0 2   0 2
1 − x 1 
b) A − xI 2 =   ; det ( A − xI 2 ) = x − 2 ; x − 2 = 0 ⇔ x = ± 2 .
2 2
 1 − 1 − x 

( )
2
⋅ X = ( 2 I 2 ) = 4 X şi la fel X ⋅ A4 = 4 X .
2
c) A4 ⋅ X = A2

2. a) 3, 2∈] şi 32 − 2 ⋅ 22 = 1 , deci 3 + 2 2 ∈ G .
b) x = a1 + b1 2, y = a2 + b2 2, a1 , b1 , a2 , b2 ∈ ] şi a12 − 2b12 = 1, a22 − 2b22 = 1 ;
( )( )
xy = a1 + b1 2 a2 + b2 2 = ( a1a2 + 2b1b2 ) + ( a1b2 + a2b1 ) 2 ; a1a2 + 2b1b2 , a1b2 + a2b1 ∈] ;

( a1a2 + 2b1b2 )2 − 2 ( a1b2 + a2b1 )2 = ( a12 − 2b12 )( a22 − 2b22 ) = 1 .


c) x = a + b 2, a 2 − 2b 2 = 1 ⇒ x ≠ 0; x −1 = a − b 2, a 2 − 2 ( −b ) = 1 ⇒ x −1 ∈ G .
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = b = c = d = 0 ; 0 ∈ \ ⇒ O3 ∈ M .
 a1a2 a1b2 + b1a2 a1c2 + c1a2 + b1d 2 
 
b) A1 A2 =  0 a1a2 a1d 2 + d1a2  ; are elementele în R , cele de pe diagonală egale
 0 
 0 a1a2 
şi 0 sub diagonală, deci matricea produs este din M .
0 b c   0 0 bd 
  2  
c) det A = a ; a = 0 ⇔ a = 0 ; A =  0 0 d  , A =  0 0 0  ; A3 = O3 .
3 3

0 0 0  0 0 0 
   
2. a) f = X − X + X − X + 1 ; q = X − X , r = 1 .
4 3 2 2

b) f (1) = −1 ⇔ c = −a − b − 1 . Restul împărţirii la X 2 + 1 este ( b + 1) X − 2a − b ; a = b = 0, c = −1 .


c) x1 + x2 + x3 + x4 = 1, x1 x2 + ... + x3 x4 = a ; ⇒ x12 + x22 + x32 + x42 = 1 − 2a ; 1 − 2a < 0 ⇒ nu pot fi
toate rădăcinile reale.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det ( A ) = ad − bc = 1 .
a c   a 2 + b2 ac + bd 
b) At =   ; A ⋅ At
=  .
b d   ac + bd c 2 + d 2 

c) S = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + 2ac + 2bd = ( a + c ) + ( b + d ) . S = 0 ⇔ a + c = 0 şi b + d = 0 ; detA = 0.
2 2

2. a) x1 + x2 + x3 + x4 = −2 .
b) f = X 4 + 2 X 3 − X 2 − 2 X ; f = X ( X + 2 )( X + 1)( X − 1) ; x1 = 0, x2 = −2, x3 = 1, x4 = −1 .
c) Din prima relaţie x1 + x4 = x2 + x3 = −1 ; ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 = a ⇒ x1 x4 + x2 x3 = a − 1
x1 x4 ( x2 + x3 ) + x2 x3 ( x1 + x4 ) = −b ⇒ x1 x4 + x2 x3 = b .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 a 2 + bc ab + bd 
1. a) A2 =  .
 ac + cd bc + d 2 
 
 a + ad ab + bd 
2  a 2 + bc ab + bd 
b) ( a + d ) A =   ; ( a + d ) A − ( ad − bc ) I 2 =  .
 ac + cd ad + d 2   ac + cd bc + d 2 
   
c) A2 M = ( a + d ) AM − ( ad − bc ) M ; MA2 = ( a + d ) MA − ( ad − bc ) M ; a + d ≠ 0 ⇒ AM = MA .
2. a) f = X 3 − 2 X 2 + X ; f = X 3 − 2 X 2 + X ; f = X ( X − 1) ; x1 = 0, x2 = x3 = 1 .
2

b) x1 + x2 + x3 = 2 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = a ; x12 + x22 + x32 = 2 ⇔ 4 − 2a = 2 ⇔ a = 1 .


c) x12 x22 x32 = b 2 = −b ⇒ b = 0 sau b = −1 ; x12 + x22 + x32 = x1 + x2 + x3 ⇔ a = 1 ; a = 1 şi b = 0.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

0 0
1. a) A2 =  .
0 0
 3 −1  −1 1 
 . det ( M (1,1) ) = 1 , ( M (1,1) ) = 
−1
b) M (1,1) =  .
 4 −1  −4 3 
 x + 2y −y 
c) M ( x, y ) =   . det ( M ) = x ⇒ x ∈ R .
2 ∗

 4y x − 2y 
2. a) f ( − p ) = 1 .
b) f (1) = 0 ⇔ 2 + p = 0 ⇔ p = −2 .
c) x1 + x2 + x3 = − p, x1 x2 + x1 x3 + x3 x2 = 0 ⇒ x12 + x22 + x32 = p 2 , x1 x2 x3 = −1 .
⇒ x12 x22 + x12 x32 + x22 x32 = 0 − 2 ⋅ ( −1) ⋅ ( − p ) = −2 p ⇒ x14 + x24 + x34 = p 4 + 4 p .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
4 0 0
2  
1. a) A =  0 1 0 .
0 2 1 

8 0 0 8 0 0
3    
b) A =  0 1 0  ; 4 A − 5 A + 2 I3 =  0 1 0  .
2

0 3 1  0 3 1
  
 1 
 2 0 0  4m + 2n + p 0 0 
   
c) det A = 2 ≠ 0 ⇒ A−1 =  0 1 0  , mA2 + nA + pI 3 =  0 m+n+ p 0 .
 0 −1 1   2m + n m + n + p 
   0
 
1 5
Identificând elementele obţinem m = , n = −2, p = .
2 2
x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 1
2. a) A doua ecuaţie ⇔ = ; x1 x2 x3 = −4 .
x1 x2 x3 2
b) s1 = x1 + x2 + x3 , s2 = x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 , s3 = x1 x2 x3 ; ecuaţia x3 − s1 x 2 + s2 x − s3 = 0 ecuaţia cerută
x3 − 2 x 2 − 2 x + 4 = 0 , deci a = −2, b = −2, c = 4 .
( ) (
c) f = ( x − 2 ) x 2 − 2 = ( x − 2 ) x − 2 )( x + 2 ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 2 3
 
1. a) X =  0 1 2 
2

0 0 1
 
1 0 0   1 −1 0 
  −1  
b) det ( X ) = 1, X = 1 1 0  , X =  0 1 −1 .
t

1 1 1  0 0 1 
   
 1 3 6   r + 4 6 + r 9+r
3    
c) X =  0 1 3  , 3 X + rX + I 3 =  0
2
r + 4 6 + r  . Identificând elementele, ∀a, b, c ∈ R ,
0 0 1  0 r + 4 
   0
obţinem r = −3 .
2. a) 2008 D ( −2008 ) = 20 = 1 .
b) x D x 2 = 64 ⇔ x + x 2 = 6 ⇔ x ∈ {−3, 2} .
x+ y + z x+ y + z
c) ( x D y ) D z = 2 x + y D z = 22 ; 22 = 2 z +1 ⇒ 2 x + y + z = z + 1 ⇒ x + y = 0 ⇒ x = − y .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 3
1. a) M 1 + M 2 =   ; det ( M 1 + M 2 ) = 4 .
 0 2
 1 2a 
b) M a2 =  .
0 1 
x y  x + az y + at   x ax + y 
c) X =  , M a X =   , XM a =  ;
z t  z t   z az + t 
x y
x + az = x, y + at = ax + y, z = z , t = az + t , ∀a ∈ R ; obţinem z = 0; t = x , deci X =   , pentru
0 x
oricare x, y ∈ R .
2. a) x ∗ 0 = x .
b) x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ 3 y 3 + z 3 = 3 x3 + y 3 + z 3 ; ( x ∗ y ) ∗ z = 3 x3 + y 3 ∗ z = 3 x3 + y 3 + z 3 .
c) x1 = 3 2 x03 = 3 2 x0 . Prin inducţie: xn = 3 n + 1 ⋅ x0 ; x7 = 3 8 x0 = 2 x0 ∈ _ , pentru x0 ∈ _ .

x2 = x0 ∗ x1 = 3 x03 + 2 x03 = x0 3 3; x3 = x0 ∗ x2 = 3 x03 + 3x03 = x0 3 4 , x0 ∈ _ şi 3


4 ∉ _ ⇒ x3 ∉ _ .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = 1, b = c = 0 ; 0 şi 1 ∈ \ .
 a1 + a2 b1 + b2 
b) A + B =   . Elementele sunt numere reale.
 c1 + c2 a1 + a2 
 b1c2 − b2c1 0 
c) AB − BA =   ; det ( AB − BA ) = − ( b1c2 − b2 c1 ) ≤ 0 .
2

 0 b2 c1 − b1c2 
()
2. a) f = X 2 + X + 1 ; f 1ˆ = 0ˆ .

b) b = 1,1
ˆ ˆ + a + 1ˆ = 1ˆ ⇒ a = 2ˆ .
c) 9 = numărul funcţiilor de la o mulţime cu 2 elemente la una cu 3 elemente.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) Se obţine det ( H ( a ) ) = a.
 1 ln ab 0 
 
b) H ( a ) ⋅ H ( b ) =  0 1 0  = H ( a ⋅ b ) , ∀a, b > 0.
0 ab 
 0
 
 2009 ln 2009! 0 
 
c) H (1) + H ( 2 ) + H ( 3) + … + H ( 2009 ) =  0 2009 0 
 2009 ⋅ 2010 
 0 0 
 2 
Calculul determinantului ∆ = 20093 ⋅ 1005.
2. a) x y = xy − 2 ( x + y ) + 6 = xy − 2 x − 2 y + 6 = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2.
b) Pentru x, y ∈ G ⇒ ( x − 2 )( y − 2 ) > 0 ⇒ x y > 2. Deci x y ∈ G.
c) Se determină e. Obţinem xe − 2 x − 2e + 6 = x ⇒ e = 3.
2x − 3 1
Obţinem xx′ − 2 x − 2 x′ + 6 = 3 ⇒ x′ = =2+ > 2, ∀x ∈ G.
x−2 x−2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1. a) Se obţine A = 3 A .
2

b) A10 = 39 A , deci det ( A10 ) = 0.


 2 1 −1 1  3 −1
c) B =   . det B = 4 ≠ 0. Deci B este inversabilă. Prin calcul B =  .
 2 3 4  −2 2 
2. a) x3ln e = 8 ⇒ x3 = 8 ⇒ x = 2.
b) Pentru x, y ∈ ( 0, ∞ ) \ {1} ⇒ x3ln y > 0 şi x3ln y ≠ 1 ⇒ x D y ∈ G.
c) x D ( y D z ) = x9 ln y⋅ln z = ( x D y ) D z. ∀x, y, z ∈ G.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

x y 1
1. a) Se determină punctele A0 ( 0, 2 ) şi A1 (1,3) . A 0 A1 : 0 2 1 = 0 . Finalizare x − y + 2 = 0 .
1 3 1
0 2 1
b) A2 ( 2, 4 ) . Atunci 1 3 1 = 0 ⇒ A0 , A1 , A2 coliniare.
2 4 1
0 0 1
1
c) A = ∆ unde ∆ = n n + 2 1 = −2 ⇒ A = 1.
2
n +1 n + 3 1
 1 37
2. a) f −  = − .
 2 8
b) Relaţia se scrie f ( a ) = −5. Se obţine a ∈ {−1,0,1} .
c) ∆ = 0 pentru că x1 + x2 + x3 = 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) Se verifică, înlocuind în fiecare ecuaţie a sistemului, x = 0, y = 3 şi z = 1.


b) Sistemul admite soluţie unică dacă determinantul matricei sistemului este nenul;
det ( A ) = −5m + 15 ≠ 0 pentru m ∈ \ \ {3} .
c) Pentru m ≠ 3 avem det A ≠ 0. Se aplică regula lui Cramer. Obţinem soluţia x = 0, y = 3, z = 1 .
2. a) x ∗ y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 = 2 x ( y − 3) − 6 ( y − 3) + 3 = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3.
b) Ecuaţia este echivalentă cu:

( )
2
2 5x − 3 = 8 ⇔ 5 x − 3 = ±2 cu soluţiile x = 0 şi x = 1.
7
c) Se determină e. Obţinem 2 xe − 6 x − 6e + 21 = x ⇒ e = .
2
7 12 x − 35
Obţinem 2 xx′ − 6 x − 6 x′ + 21 = ⇒ x′ = , ∀x ∈ \ \ {3}.
2 4 ( x − 3)

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) A2 = A ⇒ A + A2 = 2 A .
x + 4 −6
b) det( X + A) = = x 2 + x . Se obţine x1 = −2, x2 = 1 .
2 x−3
 −2 0  1 0
Atunci X =   sau X =  .
 0 −2  0 1
n ( n + 1)
c) Partea stângă se mai scrie A + 2 A + 3 A + … + nA = (1 + 2 + 3 + … + n ) A = A, ∀n ∈ ∗
.
2
13
2. a) Avem f ( 2 ) = 0 . Obţinem m = − .
2
b) xi , cu i ∈ {1, 2,3} sunt rădăcini ale polinomului f . Înlocuim şi obţinem xi3 + xi2 + mxi + 3 = 0.
Adunăm cele trei relaţii şi obţinem S3 + S2 + mS1 + 3 = 0.
c) Rădăcinile raţionale se găsesc printre divizorii termenului liber. Deci 1 şi –1 sunt posibilele
rădăcini raţionale. Înlocuim în polinomul f şi obţinem m = 1 sau m = –3, deci pentru m număr par f
nu are rădăcini raţionale.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det ( A ) = −4 − 3 = −7.
b) A2 = 7 I 2 ⇒ A3 = 7 A.

( )
c) Se efectuează calculul A ⋅ B = A ⋅ A2 − 6 I 2 = A3 − 6 A = 7 A − 6 A = A.

2. a) X ⋅ g + 1 = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 = f

( )
b) Polinomul g se scrie g = X 2 + 1 ( X + 1) ⇒ x = −1 este unica rădăcină reală.
c) Din punctul a) ⇒ f ( a ) = a ⋅ g ( a ) + 1 . Ştiind că g ( a ) = 0 ⇒ f ( a ) = 1.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) A(1) ⋅ A(−1) = A ( −1) .

2  5 x + 10 x + 1 −2 x 2 − 4 x 
( )
2
b) ( A ( x ) ) =   = A ( x + 1) − 1 , ∀x ∈ \.
2
 10 x + 20 x −4 x − 8 x + 1
2 2
 
1  −3 2 
c) det A (1) = 2 ≠ 0. Deci matricea A (1) este inversabilă. A (1) = 
−1
.
2  −10 6 
2. a) 0 = 0 + 0 3 ∉ G pentru că 02 − 3 ⋅ 02 ≠ 1.
1 = 1 + 0 3, 0,1∈ ] şi 12 − 3 ⋅ 02 = 1. Deci 1∈ G.
b) Fie x, y ∈ G
x = a + b 3, a, b ∈ ], a 2 − 3b 2 = 1, y = c + d 3, c, d ∈ ], c 2 − 3d 2 = 1
xy = ac + 3bd + ( ad + bc ) 3. Avem ac + 3bd , ad + bc ∈ ] si ( ac + 3bd ) − 3 ( ad + bc ) = 1.
2 2

De unde rezultă concluzia.


1 a −b 3
c) x ∈ G ⇒ = 2 = a + ( −b ) 3 ∈ G.
x a − 3b 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

2 −5 4
1. a) det ( A ) = −3 1 1 = −5.
2 0 −1
b) det ( A ) ≠ 0 . Sistemul are soluţie unică şi aplicăm Regula lui Cramer. Obţinem soluţiile:
4 4 3
x = , y = ,z = .
5 5 5
9a − 5 14a − 10 13a − 10
c) Rezolvăm sistemul şi obţinem x = ,y= ,z = ⇒ a = 5 ∈ `.
5 5 5
2. a) 2008 D 2009 = 4018.
b) Inecuaţia se scrie x 2 + x − 2 ≤ 0 ⇒ x ∈ [ −2,1].
c) Cn0 D C1n D Cn2 = n + 6 ⇔ n 2 − n − 6 = 0 ⇒ n = −2 ∉ A şi n = 3 ∈ A. Mulţimea A are un singur element.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det A = 0.
 0 1 0
2  
b) A =  −1 −1 0  .
 1 0 0
 
 0 −1 0 
 
c) I 3 + A =  1 1 0  ⇒ det ( I 3 + A ) = 1 ≠ 0. Matricea I 3 + A este inversabilă.
0 1 1
 
 1 1 0
( I3 + A) =  −1 0 0  .
−1 

 1 0 1
 
2. a) f ( 0 ) − f (1) = p − q − 1.
b) (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) = f (1) = 1 − p + q − r.

( )
c) g = ( X − 1) X 2 + 2 X + 3 care are doar o rădăcină reală.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1
1. a) Se obţine a = 1, b = .
3
b) A = 3I 2 ⇒ B = I 2 . Deci A ⋅ B = A.
2

x y
c) Fie X ∈ C ( A ) , X =   atunci din X ⋅ A = A ⋅ X obţinem: x = t , y = 3 z .
z t
 a 3b 
Notăm x = a ∈ \, z = b ∈ \ ⇒ X =  .
b a 
2x 4 1
2. a) x ∗ x = = ⇔ 2 x 2 − 5 x + 2 = 0 , cu soluţiile x1 = 2 ∉ G şi x2 = ∈ G.
1+ x 2 5 2
b) Se verifică uşor prin calcul direct.
c) Pentru orice x, y ∈ ( −1,1) ⇒ 1 + xy > 0. Se demonstrează dubla inegalitate:
x+ y
−1 < < 1 ⇒ x ∗ y ∈ G.
1 + xy

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) I 2 = I 2 + 0 ⋅ A = X ( 0 ) ∈ G.
b) Pentru a, b ∈ \ avem X ( a ) ⋅ X ( b ) = ( I 2 + aA )( I 2 + bA ) = I 2 + aA + bA + abA2 .
Observăm că A2 = 5 A ⇒ concluzia.
c) Folosim relaţia de la punctul b) şi comutativitatea înmulţirii în mulţimea G pentru a arăta că
 −a 
X (a) ⋅ X   = X (0) = I2 .
 1 + 5a 
()
2. a) f 1ˆ = 2, () () ( )
ˆ g 0ˆ = 0ˆ ⇒ f 1ˆ ⋅ g 0ˆ = 0.
ˆ

b) Înlocuim g şi folosim proprietăţile adunării şi înmulţirii în ] 5 .


c) Înlocuim, pe rând, în polinomul f , necunoscuta X cu toate elementele din mulţimea ] 5 .
()
Obţinem f 4ˆ = 0ˆ ⇒ x = 0ˆ este singura rădăcină a polinomului f.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1 1 3
1. a) det A = 2 −1 1 = 6.
4 1 5
b) det A = 3m + 3, 3m + 3 = 0 ⇔ m = −1.
c) Pentru m ≠ −1 ⇒ det A ≠ 0 , deci sistemul are soluţie unică. Fiind un sistem omogen soluţia este
x = y = z = 0.
2. a) Aplicăm relaţiile lui Viète pentru cele două polinoame: S = −3, S ′ = 2 ⇒ S − S ′ = −5.
b) Folosim teorema împărţirii cu rest şi obţinem câtul q = X + 5 şi restul r = 12 X − 4.
c) Ştim că g ( y1 ) = g ( y2 ) = 0; f = g ( X + 5 ) + 12 X − 4. Deci f ( y1 ) ⋅ f ( y2 ) = (12 y1 − 4 )(12 y2 − 4 ) .
Folosim relaţiile lui Viète şi obţinem f ( y1 ) ⋅ f ( y2 ) = 64.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1. a) det A = 0.
 −3 2 6 
 
b) A = 10 A, B = 8 A + I 3 ⇒ A − B = 2 A − I 3 =  −4 3 12  .
2 2 2 2

 −6 6 17 
 
1  1 
c) det B = 9 ≠ 0 ⇒ B inversabilă. Se arată prin calcul că B ⋅  A − I 3  =  A − I 3  ⋅ B = I 3 .
9  9 
2. a) Se desfac parantezele şi se obţine prin calcul x D y = xy + 3x + 3 y + 6 pentru orice x, y ∈ \.
b) ∃e ∈ \ asfel încât pentru orice x ∈ \ avem x D e = e D x = x. Obţinem xe + 3 x + 3e + 6 = x ⇒ e = −2.
n ( n − 1)
( )
2
c) Folosim punctul a) şi avem Cn2 + 3 = 16 ⇔ + 3 = ±4. Obţinem soluţia n = 2.
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1. a) Se verifică prin calcul direct.
3 4 −1  −1 −4 
b) B =   ⇒ det B = 1 ≠ 0 . Deci matricea B este inversabilă. B =  .
 −1 −1 1 3
c) B3 = 3 A + I 2 , B 2 = 2 A + I 2 ⇒ B3 − B 2 = A . Se obţine x = 1.

( )
2
2. a) f = X 2 − 1 ⇒ g / f .
b) Folosim relaţiile lui Viète. S = 0, P = 1 ⇒ S ⋅ P = 0.
c) Se calculează rădăcinile polinomului f . x1 = x2 = −1, x3 = x4 = 1. Înlocuim şi obţinem T = 4.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

x + 2 y = 4
1. a) Se rezolvă sistemul  ⇒ B ( 0, 2 ) .
3x + y = 2
b) Se determină coordonatele mijlocului segmentului AB : C ′ ( 2,1)
x y 1
CC ′ : 1 −1 1 = 0 ⇔ CC ′ : 2 x − y − 3 = 0.
2 1 1
4 0 1
1
c) A = ∆ . Unde ∆ = 0 2 1 = 10 ⇒ A = 5.
2
1 −1 1
2. a) S = 4̂.
b) aˆ este inversabil în ] 8 dacă ( a,8 ) = 1. Deci elementele inversabile sunt 1,3,5,7.
ˆˆ ˆ ˆ

Produsul lor este P = 1ˆ ⋅ 3ˆ ⋅ 5ˆ ⋅ 7ˆ = 1.


ˆ
 2ˆ 5ˆ 
c) Se vor folosi formulele lui Cramer. Scrierea matricei sistemului A =   , det A = 5ˆ ,
 3ˆ 2ˆ 
 
∆ x = 3, ∆ y = 4 ⇒ x = 7, y = 4.
ˆ ˆ ˆ ˆ

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
 3 −2 
1. a) A2 =   ⇒ det A = 4.
 −1 2 
 − x + 2 z − y + 2t  1
b) A ⋅ B =   ⇒ x = 0, y = 1, z = t = .
 x y  2
c) A ⋅ B = I 2 ⇒ B −1 = A. Atunci S = O2 .
2. a) x D x = 12 ⇔ x 2 − 6 x + 12 = 12 cu rădăcinile x1 = 0 şi x2 = 6.
b) 1 D ( 2 ∗ 3) = 5 = (1 D 2 ) ∗ (1 D 3) .
x + y = 8
c) Sistemul se scrie echivalent  cu soluţiile x = 9, y = −1.
 x − y = 10

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) Pentru a = −1 avem det A = −9 ≠ 0 deci sistemul omogen are soluţia unică x = y = 0.


 2 
b) A2 − ( a + 1) A + ( a − 8 ) I 2 =  a + 8 2a + 2  − ( a + 1) A + ( a − 8 ) I 2 = O2 .
 4a + 4 9 
c) Se obţine a = −1.
2. a) x D ( y D z ) = ( x D y ) D z = x + y + z + 22, ∀x, y, z ∈ ] .
b) Ecuaţia se scrie echivalent 6 x + 55 = 1 ⇔ x = −9.
c) Asociativitatea a fost demonstrată la punctul a), elementul neutru al legii este e = −11∈ ] ,
∀x ∈ ], ∃x ' ∈ ] , x′ = − x − 22 ∈ ], iar legea este comutativă. În concluzie ( ], D ) este grup comutativ.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det A = ( x − 3) − 1 ⇔ ( x − 3) − 1 = 0 cu soluţiile x1 = 4, x2 = 2.
2 2

 x 2 − 6 x + 10 2x − 6 
b) A2 = 
 2x − 6
 x − 6 x + 10 
2 ( 2
)
 = ( 2 x − 6 ) A − x − 6 x + 8 ⋅ I 2 .

c) Folosim pct. b) şi obţinem x = 4.


2. a) x D y = xy − 2 ( x + y ) + 6 = xy − 2 x − 2 y + 4 + 2 = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2.
b) x D 2 = 2 x − 2 ( x + 2 ) + 6 = 2, ∀x ∈ \.
c) Folosim pct. b) şi obţinem E = 2.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det ( A ) = a − 2 = 0 ⇔ a = 2.
b) Pentru a = 3 ⇒ det A = 1 ≠ 0 deci matricea A este inversabilă. Atunci se verifică că:
A ⋅ A−1 = A−1 ⋅ A = I 2 .
 −2 
c) Folosim punctul b) şi înmulţim expresia la stânga cu A−1 . Obţinem X = A−1 ⋅ B =  .
 5 
1 1 4
2. a) ∗ = .
2 2 5
1 − x − y + xy
b) Prin înlocuire şi calcul se obţine f ( x ∗ y ) = = f ( x ) ⋅ f ( y ) , ∀x, y ∈ G.
1 + x + y + xy
x + y + z + xyz
c) x ∗ ( y ∗ z ) = = ( x ∗ y ) ∗ z , ∀x, y , z ∈ G.
1 + xy + xz + yz

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 3 1 1
 
1. a) A =  1 1 1 .
2

 1 1 1
 
 3a 2 a2 a2 
 
b) A2 =  a 2 a2 a 2  ⇒ det A2 = 0.
 2 
a a2 a2 
 
c) Presupunem A2 = I 3 . Obţinem a 2 = 0,3a 2 =1 şi a 2 = 1. Contradicţie.

2. a) x ∗ 2 = 2, 3 D x = 3 . Atunci ( x ∗ 2 ) − ( 3 D x ) = −1, ∀ x ∈ \
b) Se determină e1 = 3, e2 = 4 . Avem e1 ∗ e2 = 4 şi e1 D e2 = 3 ⇒ ( e1 ∗ e2 ) + ( e1 D e2 ) = 7.
c) f ( x ∗ y ) = axy − 2ax − 2ay + 6a + 1 şi f ( x ) D f ( y ) = a 2 xy − 2ax − 2ay + 7 ⇒ a = 1.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det M = − x − y + 3.
3 0 1
b) Se determină C2 ( 3,0 ) . 1 2 1 = 0 ⇒ Punctele A, B, C2 sunt coliniare.
0 3 1
1 2 1
1
c) A = ∆ , ∆ = 0 0 1 = 3n. Aria este minimă pentru n = 1.
2
n +1 2 − n 1

( x + 3) ⊥   1 
1
2. a) + 3  = ( x + 3 − 3)  + 3 − 3  + 3 = 4 .
x  x 
b) Verificarea directă a relaţiei: x ⊥ e = e ⊥ x = x, ∀x ∈ \. Pentru e = 4 obţinem x ⊥ 4 = x şi
4 ⊥ x = x, ∀x ∈ \.
1 1
c) x ⊥ x′ = x′ ⊥ x = e. Relaţia se mai scrie x′ − 3 = ⇒ x′ = + 3. Deci ∀x ∈ \ \ {3}
x−3 x−3
1
∃x′ = + 3 astfel încât x ⊥ x′ = x′ ⊥ x = e .
x −3

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) S ( 0,0 ) = 9.
2 −3 4
b) Calculul determinantului matricei sistemului det A = 1 2 α = −7α − 7 . det A = 0 ⇔ α = −1
5 −4 7
S (α , β ) = 9 + α + β . Obţinem S (α , β ) = −2 ⇔ β = −10
c) Pentru α = β = 0 avem det A = −7 ≠ 0. Sistemul are soluţie unică. Aplicăm regula lui Cramer şi
obţinem soluţia x = 10, y = −5, z = −10.
2. a) Ecuaţia de gradul II are soluţiile: x1 = 2, x2 = −1.
b) g / f dacă rădăcinile lui g sunt rădăcini şi pentru f. Deci f ( 2 ) = 0 ⇔ 2m + n = −7,
f ( −1) = 0 ⇔ m − n = −5 . Obţinem m = −4, n = 1 .
c) În condiţiile de la punctul b) polinomul f se divide cu polinomul g . Atunci f ( 2 ) = 0 ⇒ P = 0.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
−1 0 1
1. a) ∆ = 1 −1 0 = 0.
0 1 −1
b) ∆ = a + b + c3 − 3abc. Se calculează partea dreaptă a expresiei din enunţ şi se obţine
3 3

identitatea cerută.
( )( )
c) Folosim pct. b) pentru a = 2 x , b = c = 1. Obţinem 2 x + 2 22 x − 2 ⋅ 2 x + 1 = 0 . Sau

(2 )( )
2
x
+ 2 2x − 1 = 0 ⇒ 2 x = 1 ⇒ x = 0.
2. a) (1 ∗ 2 ) ∗ ( 0 D 3) = 9 .
b) a = 1 .
c) f ( x ∗ y ) = x ∗ y + 6 = x + y + 9 = x + 6 + x + 6 − 3 = f ( x ) D f ( y ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) A2 = O2 ⇒ det A2 = 0.
x y
b) Fie X ∈ M2 ( \ ) , X =   atunci din X ⋅ A = A ⋅ X obţinem: x = t , z = 0 .
z t
a b
Notăm x = a ∈ \, y = b ∈ \ ⇒ X =  .
0 a
 x y
c) Y ∈ M2 ( \ ) , Y =   atunci din Y = A obţinem x + yz = 0, t + yz = 0, y ( x + t ) = 1 şi
2 2 2
z t 
z ( x + t ) = 0. Se obţine o contradicţie.
2. a) aˆ este inversabil în ] 6 dacă ( a,6 ) = 1. Deci avem 2 elemente inversabile: 1;
ˆ 5.
ˆ

b) 2ˆ x + 1ˆ = 5ˆ ⇒ x = 2ˆ şi x = 5.
ˆ Atunci S = 1.
ˆ x 2 = x ⇔ x = 0,
ˆ x = 1,
ˆ x = 3, x = 4.
ˆ Atunci P = 0.
ˆ
S + P = 1̂.
1
c) x3 = 0ˆ ⇔ x = 0ˆ ⇒ P = .
6

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) A2 = 2 I 2 .
 5 −7 
b) A + I 2 =   , det ( A + I 2 ) = 1 ≠ 0. Matricea A + I 2 este inversabilă.
 2 −3 
( A + I 2 )( A − I 2 ) = ( A − I 2 )( A + I 2 ) = I 2 . Deci ( A + I 2 )−1 = A − I 2 .
( )
c) det x 2 A = −2 x 4 , x 2 det ( A ) = −2 x 2 ⇒ x 4 = x 2 ⇒ x1 = x2 = 0, x3 = 1, x4 = −1 .
2. a) a = 3.
b) Legea de compoziţie devine x ∗ y = xy + 3 x + 3 y + 6 . Legea este comutativă, conform pct a).
Relaţia precedentă se scrie e ( x + 3) = −2 ( x + 3) , ∀x ∈ \ ⇒ e = −2 .
c) x ( a − 3) + b − 9 = 0 ⇔ a = 3 şi b = 6.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 −a −1
5  −5 
1. a. 1 4 −2 ≠ 0 ⇔ 8 + 2a + 2 + 2a + 4 ≠ 0 ⇔ 4a + 10 ≠ 0 ⇔ a ≠ − . Pentru a ∈ \ \   matricea este
2 2
1 −2 2
inversabilă.
1 − a −1  1 −a −1   −a −5a + 2 2a − 3 
     
b. A = A ⋅ A = 1 4 −2  ⋅  1 4 −2  =  3
2
a + 20 −13  .
1 −2 2  1 −2 2   1 − a − 12 7 
    
d dy d
c. Se rezolvă cu formulele lui Cramer x = x = 2, y = = 3 şi z = z = −1.
d d d
2. a. Calculând avem x D ( y D z ) = xyz + 4 xy + 4 xz + 4 yz + 16 x + 16 y + 16 z + 60 ,
( x D y ) D z = xyz + 4 xy + 4 xz + 4 yz + 16 x + 16 y + 16 z + 60 de unde x D ( y D z ) = ( x D y ) D z.
b. Din x D (−4) = x ⋅ ( −4) + 4 x + 4 ⋅ ( −4) + 12 = −4 avem x D (−4) D y = (−4) D y = −4 y + 4 ⋅ ( −4) + 4 y + 12 = −4.
c. Folosind punctele a) şi b) rezultatul este −4 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
x y 1 x y 1
1.a. Ecuaţia dreptei este xc yc 1 = 0 ⇔ 4 −4 1 = 0 ⇔ x + y = 0.
4 4
xc yc 1 2 −2 1
2 2

0 0 1
1+ 3 n −n
b. n −n 1 = ( −1) = n ( − n − 1) − ( − n )( n + 1) = 0 ⇒ punctele O, Cn , Cn +1 sunt
n + 1 −n − 1
n + 1 −n − 1 1
coliniare oricare ar fi n ∈ ]∗ .
xA yA 1 2 1 1
1
c. Aria triunghiului este A = ∆ , unde ∆ = xB yB 1 , ∆ = 1 2 1 = 4 + 3 − 3 − 6 − 6 − 1 = 3 , de unde
2
xC yC 1 3 −3 1
1 3
aria triunghiului este A = ∆ = .
2 2
 20090 0 0
 
2.a. Pentru x = 0 avem A0 =  0 1 0  = I 3 ∈ G.
 0 0 1 

 2009 x 0 0   2009 y 0 0   2009 x ⋅ 2009 y 0 0   2009 x + y 0 0
       
b. Ax ⋅ Ay =  0 1 0 ⋅ 0 1 0 =  0 1 0 =  0 1 0  = Ax + y .
 0 x 1   0 
y 1   0 
x + y 1   0 x + y 1 

1 0 0
 
c. Inmulţirea maticelor este asociativǎ. I 3 = A0 =  0 1 0  ∈ G este element neutru, iar
0 0 1
 
 2008− x 0 0 
 
A −x=  0 1 0  ∈ G este matricea inversă a matricei Ax.
 0 − x 1 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
a b c d a+c b+d
1. a. Fie A =  , B =   atunci A + B =  ∈G .
 b a  d c b + d a+c
 5 3   5 3   34 30   34 30 
b. C 2 =   ⋅ =  ⇒ şi10C − 16 I =  .
 3 5   3 5   30 
34  2  30 34 
     
c. Condiţia din enunţ se mai scrie x 2 − y 2 = 2009 ⇔ x 2 − y 2 = 41 ⋅ 49 .
 x + y = 49  x = 45  45 4 
Rezolvând sistemul  ,  ⇒ D= .
 x − y = 41  y = 4  4 45 
2.a. Avem f (0) = a0 ⇔ f (0) = 12009 − (−1)2009 = 1 + 1 = 2
b. f (1) + f (−1) = 22009 − (−2) 2009 = 2 ⋅ 22009 nr. par.
c. f ( X ) = ( X + 1) − ( X − 1) = 0 ⇔ ( X + 1) = ( X − 1)
2009 2009 2009 2009
⇔ X + 1 = X − 1 ⇒ 1 = −1, fals.
Deci numărul rădăcinilor reale este 0.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 2 1   5 4   13 9 
1.a. A ⋅ B =   ⋅ = .
 −1 2   3 1   1 −2 
 x y  2 1  x y  5 4  2x + z 2y + t 
b. Notăm X =   ecuaţia devine A ⋅ X =   ⋅  = ⇒  =
 z t   −1 2   z t   3 1   − x + 2 z − y + 2t 
 7 7
5 4  5 5
= ⇒ X = .
3 1  11 6 
 
 5 5
 2 1  2 1  3 4  3 4  2 1 1 0  0 0
c. A2 =  ⋅ =  ⇒ A − 4 A + 5I 2 = 
2
 − 4  + 5 =  = O2 .
 −1 2   −1 2   −4 3   −4 3   −1 2   0 1   0 0 
2. a. x D x = 2 ⇔ 2 x − 14 = 2 ⇔ x = 8.
b. ( x D y ) D z = ( x + y − 14) D z = x + y + z − 28 = x D ( y D z ).
c. asociativitatea din punctul b); elementul neutru este e = 14 ; elementele simetrizabile x ' = 28 − x ∈ \, ∀x ∈ \ ;
x D y = x + y − 14 = y + x − 14 = y D x .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 1 −1
1.a. Avem D ( −1) = 1 −1 1 = −1 − 1 − 1 + 1 − 1 − 1 = −4.
−1 1 1
1 1 a
b. Avem D ( a ) = 1 a 1 = a + a + a − a3 − 1 − 1 = −a3 + 3a − 2 = − ( a − 1) ( a + 2 ) .
2

a 1 1
c. Din − ( a − 1) ( a + 2 ) = −4 ⇔ − ( a + 1) ( a − 2 ) = 0 ⇔ a = −1 sau a = 2.
2 2

2.a. x D y = xy − 10 ( x + y ) + 110 = xy − 10 x − 10 y + 100 + 10 = x( y − 10) − 10( y − 10) + 10 =


= ( x − 10 )( y − 10 ) + 10.
b. C101 D C20
1
= (10 − 10 )( 20 − 10 ) + 10 = 10 .
c. x D ( x − 1) = 10 ⇔ ( x − 10 )( x − 11) + 10 = 10 ⇔ ( x − 10 )( x − 11) = 0 ⇔ x = 10 sau x = 11.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1. a) Se obţine det( A(0)) = 0 .
 2 2 2
 
b) Folosind relaţiile lui Viète se obţine A(1) + A(2) =  −4 −1 5  .
 −4 5 −1
 
(
c) Pentru orice k ∈{0,1, 2} se obţine 2 xk2 + xk − 2 + 3 = 3 . )
2. a) 3 D e = 32 ln e = 9 .
b) Fie x, y ∈ G ⇔ x > 0, x ≠ 1, y > 0, y ≠ 1 ⇒ x 2 > 0 şi x 2 ≠ 1 ⇒ x D y ∈ G .

( ) ( )
2 ln z
c) ( x D y ) D z = x 2 ln y D z = x 2 ln y = x 4 ln y ln z = x D ( y D z ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1 0 1
1.a. Calculând avem D (1,1,0 ) = 1 1 0 = 1 − 1 = 0. .
1 1 0
1 x a2
b. Avem D ( a, a, x ) = 1 a ax = 0 linia 2 egală cu linia 3 .
1 a ax
c. Aplicând proprietaţile determinanţilor,scăzând linia întâi din liniile doi şi trei obţinem
1 x ab 1 x ab
1 −b
1 a bx ⇔ 0 a − x b( x − a) = 0 ⇔ (a − x)(b − x) = 0 ⇔ (a − x)(b − x)(b − a) = 0 ⇔
1 −a
1 b ax 0 b − x a ( x − b)
x1 = a, x2 = b pentru a ≠ b.
2.a Ecuaţia f ( x) = g ( x) ⇔ f ( x) − g ( x) = 0 ⇔ x3 − x 2 = 0 ⇔ x3 − x 2 = 0 ⇔ x1 = x2 = 0 şi x3 = 1 de unde
rezultă S = {0,1} .
 x1 + x2 + x3 = 0
 x x + x x + x x = −3  x3 = −2 x1
 
b. x3 − 3x + a = 0, se formeaza sistemul:  1 2 1 3 2 3
⇒ −3x1 = −3
2

 x x x
1 2 3 = −a 
 2x 1 = a
3
 x1 = x2 > 0
cu soluţiile: x1 = 1, x2 = 1, x3 = −2 şi a = 2 .
 −3 − 5 
= 1 ⇔ e f ( x ) = 1 ⇔ f ( x) = 0 ⇔ ( x − 1) ( x + 2 ) = 0 ⇔ x = −2 sau x = 1.
2
c. e f ( x ) = g   ⇔ e
f ( x)

 2 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 0 0  1 1 4   2 1 4
     
1. a. f ( 0 ) =  0 1 0  , f (1) =  0 1 4  ; f ( 0 ) + f (1) =  0 2 4  .
0 0 1  0 0 1  0 0 2
    
b. f (1) ⋅ f ( −1) = f (1 − 1) = f ( 0 ) = I 3 .
 1 x + y 2 ( x + y )2 + 2 ( x + y )   1 x + y 2 ( x + y )2 + 2 ( x + y ) 
   
c. f ( x + y ) =  0 1 4( x + y)  ; f ( x) f ( y) = 0 1 4( x + y) .
0  0 
 0 1   0 1 
   
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
2.a. Adăugând la ambele părţi ale ecuaţiei 2⋅ x + 1 ⇔ 2⋅ x + 5+ 1 = 1+ 1 ⇔ 2⋅ x = 2 ⇒ x1 = 1 şi x2 = 4.
∧ ∧ ∧
1 2 3
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
b. ∆ = 2 3 1 = 1⋅ 2⋅ 3+ 2⋅ 1⋅ 3+ 3⋅ 2⋅ 1− 3⋅ 3⋅ 3− 1⋅ 1⋅ 1− 2⋅ 2⋅ 2 = 0+ 0+ 0+ 3+ 5+ 4 = 0 .
∧ ∧ ∧
3 1 2

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
c. 3 x = 3 de unde x = 1, y = 2 sau x = 3, y = 4 ⇒ soluţiile x = 1, y = 2 sau x = 3, y = 4 sau x = 5, y = 0 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 1 0  1 0 0  0 1 0
     
1.a. A =  0 1 1  =  0 1 0  +  0 0 1  = I3 + B .
0 0 1   0 0 1   0 0 0 

1 1 0  1 −1 1 
−1 ∗  
b. det A= 0 1 1 = 1 ⇒ A este inversabilă şi A = A =  0 1 −1 .
0 0 1 
0 0 1  
c. Avem det X ( a ) = ( a + 1) şi relaţia din enunţ devine det X ( a ) = ( 2a − 1) ⇒ ( a + 1) = ( 2a − 1)
3 3 3 3

⇔ a + 1 = 2a − 1 ⇔ a = 2.
2.a. x ∗ y = xy − x − y + 1 + 1 = x( y − 1) − ( y − 1) + 1 = ( x − 1)( y − 1) + 1.
b. ( x ∗ y ) ∗ z = ( xy − x − y + 2) ∗ z = ( xy − x − y + 2) ⋅ z − ( xy − x − y + 2) − z + 2 =
= xyz − xy − yz − xz + x + y + z = x ∗ ( y ∗ z ).
1 2 3 4 2009
c. ∗ ∗ ∗ ∗… ∗ = 1, deoarece a ∗ 1 ∗ b = 1, ∀a, b ∈ .
2 2 2 2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 a 2
1.a. det ( A ) = 1 2a − 1 3 = ( 2a − 1)( a − 3) + 3a + 2a − 2 ( 2a − 1) − 3a − a ( a − 3) = a 2 − 6a + 5 .
1 a a −3
1 a 2
b. det ( A ) = 1 2a − 1 3 = 0 ⇔ a 2 − 6a + 5 = 0 ⇔ a = 1 sau a = 5.
1 a a−3
 x + 2z = 1
 x + 2z = 1
c. Pentru a = 0 sistemul devine  x − y + 3 z = 1 şi rezolvând sistemul  obţinem z = 0 şi
 x − 3z = 1  x − 3z = 1

 x =1

soluţia  y = 0 .
z = 0

2.a. Legea se mai scrie x ∗ y = xy − 6 x − 6 y + 36 + 6 = x ( y − 6 ) − 6 ( y − 6 ) + 6 =
= x ( y − 6 ) − 6 ( y − 6 ) + 6 = ( x − 6 )( y − 6 ) + 6.

b. x ∗ x ∗ x ∗ x = x ⇔ ( x − 6 )( x − 6 )( x − 6 )( x − 6 ) + 6 = x ⇔ ( x − 6 ) ( x − 6 ) − 1 = 0 ⇒ x = 6, x = 7.
3
 
c. Deoarece x ∗ 6 = ( x − 6 )( 6 − 6 ) + 6 = 6 şi 6 ∗ y = 6 ⇒
⇒ 1 ∗ 2 ∗ 3... ∗ 6 ∗ ... ∗ 2009 = (1 ∗ 2 ∗ ... ∗ 5 ) ∗ 6 ∗ ( 7 ∗ 8 ∗ ... ∗ 2009 ) = x ∗ 6 ∗ y = 6 ∗ y = 6 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 0 1   0 1   −1 0 
1.a. A2 =  ⋅ =  = −I2 ⇒ A ∈ G .
 −1 0   −1 0   0 −1
2
b.  ( X + I 2 )  = ( X + I 2 ) ( X + I 2 ) = X 2 + XI 2 + I 2 X + I 22 = ( − I 2 + X + X + I 2 ) = X .
1 1 1 1 1
2  4 4 4 2
 0 1   x y   z t   x y   0 1   − y x 
c. Din A ⋅ X =  ⋅ =  şi X ⋅ A =   ⋅ =  rezultă că X este de
 − 1 0   z t   − x − y   z t   −1 0   − t z 
 x y 
forma X =   , unde x, y ∈ \ .
 − y x 
2.a. f (1) + f (−1) = 12 + a + b + c + 1 − a − b + c + 1 si înlocuind pe c = 501 avem
f (1) + f (−1) = 2 + 2c = 2 + 2 ⋅ 501 = 1004 .
b. Pentru a = −2, b = 2, c = −1 avem
( )( ) ( )(
x 4 − 2 x3 + 2 x − 1 = 0 ⇔ ⇔ x 2 − 1 x 2 + 1 − 2 x( x 2 − 1) = 0 ⇔ x 2 − 1 x 2 − 2 x + 1 = 0 ⇔)
( x − 1)( x + 1)( x − 1) = 0 ⇔ ( x − 1) ( x + 1) = 0 Deci rădăcinile polinomului sunt x1 = x2 = x3 = 1 şi x4 = −1 .
2 3

 f (0) = 0  c=0  c=0


  
c. Sistemul format de ecuaţiile:  f (1) = 0 ⇔  a + b + c + 1 = 0 ⇔ a + b = −1 imposibil.
 f (−1) = 0 −a − b + c + 1 = 0  a + b =1
  

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2 2 2 2 2 2
1.a. A2 =  ⋅ =  = A ⇒ A∈G .
 −1 −1  −1 −1  −1 −1
b. A2 = A, din punctul a) ⇒ A3 = A2 ⋅ A = A ⋅ A = A ⇒ det ( A3 − 2 A2 + A ) = det ( A − 2 A + A ) = 0.
c. ( 2 X − I 2 )2 = ( 2 X − I 2 )( 2 X − I 2 ) = 4 X 2 − 2 XI 2 − 2 XI 2 + I 2 = 4 X 2 − 4 X + I 2 = 4 X − 4 X + I 2 = I 2 .
2.a. x ∗ y = xy − 2009 ( x + y ) + 2009 + 2009 = xy − 2009 x − 2009 y + 2009 + 2009 =
( ) (
= x y − 2009 − 2009 y − 2009 + 2009 = x − 2009 ) ( )( y − )
2009 + 2009 ∀x, y ∈ \ .
b. Se arată că ∃e ∈ \ astfel încât x ∗ e = e ∗ x = x , ∀x ∈ \ . Existenţa elementului e se determină din
x ∗ e = x , ∀x ∈ \ de unde se obţine e = 2009 + 1 ∈ \ .
c. Datorită asociativităţii legii ∗ , grupând termenii şi ţinând cont de cerinţa a),
( )( ) ( ) (
obţinem  − 2009 ∗ − 2008 ∗ ... ∗ 0 ∗ ... ∗ 2008  ∗ 2009 = α ∗ 2009 = 2009 ,
  ) ( )
unde am notat cu α = ( − 2009 ) ∗ ( − 2008 ) ∗ ... ∗ 0 ∗ ... ∗ ( 2008 ) ∈ \ .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 2 0 1  2 0 1   5 −1 4 
    
1.a. A =  1 1 1  1 1 1  =  4 0 4  .
2

 1 −1 2  1 −1 2   3 −3 4 
    

2 a 1
b. det ( A ) = 1 1 1 = − a + 4 . A inversabilă ⇔ a ∈ \ \ {4} .
1 −1 2
c. Din pct. b), pentru a ∈ \ \ {4} avem det ( A ) ≠ 0 ⇒ sistem Cramer ⇒ x = 0 = y = z = 0 , soluţie unică.
2.a. x ∗ y = y ∗ x, ∀x, y ∈ ] ⇔ p = 1 .
b. x1 = 0, x2 = 4 .
c. 3x + 3 y + 6 + q = 3 x + q + 3 y + q − 2 ⇒ q = 8 .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1 0 0 1 0 0  1 0 0
     
1.a. Din A =  0 3 0  ⋅  0 3
2
0 =  0 1 0  = I3 .
0 0 5  0 0 5   0 0 1 
  
 1 0 0  a b c  1 0 0  a b c  1 0 0 1 0 0
           
b. A ⋅ X = I 3 ⇔  0 3 0  ⋅  d e f  = 0 1 0 ⇔  3d 3e 3 f  =  0 1 0  ⇔ X =  0 3 0 .
0 0 5  g h l   0 0 1   5 g 5h 5l   0 0 1  0 0 5
       
 0 0 0   0 0 0   0 0 0 
     
c. Avem ( B − A ) =  2 0 0  ⋅  2 0 0  =  0 0 0  .
2

 3 7 0  3 7 0  6 0 0
     
2.a. x ∗ e = e ∗ x = x ⇔ 3 xe + 7 x + 7e + 14 = x ⇔ e(3 x + 7) = −6 x − 14 ⇔ e = −2 este element neutru.
5
b. x ∗ x ≤ −1 ⇔ 3x 2 + 14 x + 15 ≤ 0; ∆ = 16, x1 = − , x2 = −3, x ∈ ] ⇒ x ∈{−3, −2} .
3
c. ( x ∗ y ) ∗ z = 9 xyz + 21( xy + xz + yz ) + 49 ( x + y + z ) + 112 = x ∗ ( y ∗ z ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 1 1
1.a. det ( A ) = 1 2 4 = 32 + 4 + 4 − 2 − 16 − 16 = 6.
1 4 16
1 1 1
b. det ( A ) = a 2 4 = ( 2 − a )( 4 − a )( 4 − 2 ) = 2 ( a − 2 )( a − 4 ) . det ( A ) ≠ 0 ⇒ a ∈ \ \ {2, 4} .
2
a 4 16
c. Deoarece det ( A ) = 2 ( a − 2 )( a − 4 ) ≠ 0, ∀a ∈ \ \ {2, 4} ⇒ x = y = z = 0.
2007
2.a. Avem f (1) + f (−1) = 2009 ⇔ 2 + 2c = 2009 ⇔ c = .
2
f (0) = −2 
b. Din  ⇒ a + b = −1 şi c = −2 . Cum x1 = 2 este soluţie ⇒ 8a + 2b = −14 de unde
f (1) = a + b − 2 + 1 = −2 
a = −2

⇒  b =1 .
 c = −2

( )( )
c. Pentru a = −2, b = 1 şi c = −2 avem x 4 − 2 x3 + x − 2 = x 2 − x + 1 x 2 − x − 2 care are rădăcinile reale,
x1 = −1 şi x2 = 2.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 2 −3   1 2 −3 
   
1. a. A = 1 2
2
−3  ⋅  1 2 −3  = O3 .
1 2 −3   1 2 −3 

 a +1
2 4a −6a 
b. B =  2a
2 
4a + 1 −6a  ⇒ 2 B − B 2 = I 3 .
 2a −6a + 1
 4a
c. Din 2B − B 2 = I 3 ⇒ B ( 2 I 3 − B ) = I 3 ⇒ B −1 = 2 I 3 − B.
2.a. x D y = 3xy + 3x + 3 y + 3 + 2 − 3 = 3 x( y + 1) + 3( y + 1) − 1 = ( y + 1)(3 x + 3) − 1 = 3( x + 1)( y + 1) − 1 .
( )
b. x 2 − 5 D 6 = −1 ⇔ 3( x 2 − 4) ⋅ 7 = 0 ⇒ x ∈{−2;2} .
2 3
c. a D b = 3 ( a + 1)( b + 1) − 1. Dacă a + 1 = , b + 1 = ⇒ a D b = 2 ∈ ` .
3 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

0 0 a
1.a. det A = 0 a 0 = − a 3 .
a 0 0

 0 0 a   0 0 a   a 0 0
2

    
b. A =  0 a 0  ⋅  0 a 0  =  0 a 2 0  apoi se verifică uşor că A2 X = XA2 .
2

 a 0 0   a 0 0   2
     0 0 a 
 a 0 0   0 0 ba   a 0 ba 
     
c. aI 3 + bA =  0 a 0  +  0 ba 0  =  0 a + ba 0  . Notăm cu B = aI 3 + bA.
 0 0 a   ba 0 0   ba a 
     0

ba   ba a2 
2
0 0 a  a 0

0

   
A ⋅ B =  0 a 0  ⋅  0 a + ba 0  =  0 a 2 + ba 2 0 
 a 0 0   ba  2
   0 a   a 2 0 ba 
 
a 0 ba   0 0 a  ba  2
0 a 2 

     
B ⋅ A =  0 a + ba 0  ⋅  0 a 0  =  0 a + ba 2 2
0  deci matricea aI 3 + bA ∈ G.
 ba  
 0 a   a 0 0   a 2 0 ba 2 

2.a. Avem f ( −1) = 11004 − 1 = 0 .
b. Punând x =1 obţinem : f (1) = 31004 + 1 = a0 + a1 + a2 + ... + a2009 de unde a0 + a1 + a2 + ... + a2009 este un
număr par.
31004 + 1 31004 + 1
c. r ( X ) = ⋅X + .
2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 2 ⋅5 2 ⋅ 4
2 2
1. a. A2 = A ⋅ A =   ⇒ det A2 = 16 ( 25 − 16 ) = 144.
 22 ⋅ 4 22 ⋅ 5 
 
2 1 2 2  5 4 3  14 13 
b. A = 2  ; A = A ⋅ A = 2  ; A = A ⋅ A = 2 
3 2
.
 1 2  4 5  13 14 
 20 16   32 16   12 0   0 0 
c. A2 − 8 A + 12 I 2 =  − + =  = 02 .
 16 20   16 32   0 12   0 0 
∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧
2. a. 0 = 0 ; 1 = 1; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 ⇒ b3 = b, ∀b ∈ ] 6 .
∧ ∧ ∧ ∧
()
b. f 
2 =
0 ⇔ 5 a = 4 ⇔ a = 2.

c. Avem f = X 3 + 5 X = X 3 − X , deci orice x ∈] 6 este soluţie a ecuaţiei.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
x 1
1.a. det A = 0 ⇔ = 0 ⇔ x 2 − 1 = 0 ⇔ x 2 = 1 ⇔ x = −1 sau x = 1.
1 x
 x 1   x 1   x + 1 2x   x2 + 1 2 x   1 0 
2
b. A2 =  ⋅ =   = ⇒ =  ⇒ x = 0.
2
   . Egalitatea A I 
 1 x   1 x   2 x x 2 + 1
x 2
 2 x x + 1  0 0 
2

 x2 + 1 2 x   2 x2 2x 
c. Din Ax2 =  ⋅ =  ⇒ Ax = 2 xA2 + (1 − x ) I 2 .
2 2
 ş i 2 x Ax 
 2x x 2 + 1  2x 2x2 
2. a) După rezolvarea sistemului obţinem a =  0 sau b = 
2.
3  2    
b. Avem f = X + 2 X + 2 X + 1 =( X + 1)( X + X + 1) de unde rezultă câtul X 2 + X + 
2
1 şi restul 0̂ .
() 3 3 3
3 ()
c. f 1ˆ = a + 2ˆ a + 2ˆ a + 1ˆ = a + a + 1ˆ , dar a = a, ∀a ∈ ] ⇒ f 1ˆ = 2ˆ a + 1ˆ .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
 4 −2 −2   −2 −2 −2   0 0 0 
     
1.a. Din A ⋅ B =  −2 4 −2  ⋅  −2 −2 −2  =  0 0 0  = O3 .
 −2 −2 4   −2 −2 −2   0 0 0 
     
b. det ( A ) ⋅ det ( B ) = 0 .
 4 −2 −2   4 −2 −2   24 −12 −12 
     
c. A =  −2
2
4 −2  ⋅  −2 4 −2  =  −12 24 −12  = 6 A.
 −2 −2 4   −2 −2 4   −12 −12 24 

 −2 −2 −2   −2 −2 −2   12 12 12 
     
B =  −2
2
−2 −2  ⋅  −2 −2 −2  =  12 12 12  = −6 B.
 −2 −2 −2   −2 −2 −2   12 12 12 

2. a. x D y = xy + 2 x + 2 y + 2 = xy + 2 x + 2 y + 4 − 2 = x( y + 2) + 2( y + 2) − 2 = ( x + 2)( y + 2) − 2.
b. x D e = e D x = x ⇔ xe + 2 x + 2e + 2 = x ⇔ e ( x + 2 ) = − x − 2 ⇔ e = −1 ; −3 D x ' = x 'D ( −3) = −1 ⇔ x ' = −3 .
 x2 + y2 + 2 = 7  x2 + y 2 = 5  x =1 x = 2
c. Sistemul se scrie  ⇔ ⇔ sau  .
( x + 2)( y + 2) − 2 = 16 ( x + 2)( y + 2) = 18  y = 2  y =1
2 2 2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2009 − 1 −1
1. a. Determinantul
1 2009 + 1
= ( 2009 − 1)( )
2009 + 1 + 1 = 2009 .

x1 x2
= x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 42 − 2 ⋅ 2 = 12, unde am ţinut cont de relaţiile lui Viète.
2
b. ∆ =
− x2 x1
 −1 1 0   −1 1 0   0 −1 0   0 −1 0  −1 1 0   1 0 0 
      3     
c. A =  −1 0 0  ⋅  −1 0 0  =  1 −1 0  , A = A ⋅ A =  1 −1 0  −1 0 0  =  0 1 0  ⇒
2 2

 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0   0 0 0 
          
⇒ A + A + A = 02 .
3 2

2. a. x D y = 2 xy − 8 x − 8 y + 36 = 2 xy − 8 x − 8 y + 32 + 4 = 2 x ( y − 4 ) − 8 ( y − 4 ) + 4 = 2 ( x − 4 )( y − 4 ) + 4.
b. Ecuaţia se mai scrie 2 ( x − 4 )( x − 4 ) + 4 = 36 ⇔ ( x − 4 ) = 16 ⇔ x1 = 0, x2 = 8.
2

c. 1 D 2 D 3 D ... D 2008 = ( )
1 D 2 D 3 D ... D 15 D 16 D ( )
17 D... D 2009 = a D 4 D b = 4.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 0 1 0
2  
1. a) X =  0 0 1  ; X 3 = I3 .
1 0 0
 
1 1 1
2  
b) I 3 + X + X = 1 1 1 care are determinantul egal cu 0.
1 1 1

c) I 3−1 = I 3 ∈ G , iar X şi X 2 au produsul la stânga şi la dreapta I 3 , deci sunt inverse una celeilalte.
2. a) 2 + 3 = 2 + 1 ⋅ 3 ∈ G .
1 1 a−b 3 1
= a − b 3 = a + ( −b ) 3 şi a 2 − 3 ( −b ) = 1 ⇒ ∈ G .
2
b) = = 2
x a + b 3 a − 3b 2
x
c) xy = ( ac + 3bd ) + ( ad − bc ) 3 şi
( ac + 3bd )2 − 3 ( ad − bc )2 = c 2 ( a 2 − 3b 2 ) − 3d 2 ( a 2 − 3b 2 ) = c 2 − 3d 2 = 1 ⇒ xy ∈ G .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a. A ⋅ B = O3 .
b. ( A + B ) 2 = A2 + AB + BA + B 2 = A2 + B 2 deoarece AB = BA = O3 .
( A − B ) 2 = A2 − AB − BA + B 2 = A2 + B 2 deoarece AB = BA = O3 deci ( A + B ) 2 = ( A − B ) 2 = A2 + B 2 .
1 
9 0 0
 3 0 0 9 0 0  
   
c. A − B =  0 3 0  ⇒ ( A − B ) =  0 9 0  ⇒ inversa ei este  0 0  .
2 1
 9
 0 0 3 0 0 9  
    1
0 0
 9 

2. a. x ∗ y = 3 x( y + 1) + 3( y + 1) − 1 = ( y + 1)(3x + 3) − 1 = 3( x + 1)( y + 1) − 1 .
b. ( x 2 − 2) ∗ 5 = −1 ⇔ x 2 − 1 = 0 ⇒ x1 = 1, x2 = −1 .
 x ∗ ( −1) = −1
c. Din  avem α ∗ ( −1) ∗ β = −1 ⇒ ( −2009) ∗ (−2008) ∗ ... ∗ (−1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ... ∗ 2008 ∗ 2009 = −1.
( −1) ∗ y = −1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 2 2   x y   2 x 2 y + 12   x y   2 2   2x 2x + 2 y 
1. a. A ⋅ B =  ⋅ =  şi B ⋅ A =  ⋅ = .
 0 2  0 6   0 12   0 6   0 2  0 12 
A ⋅ B = B ⋅ A ⇒ x = 6 şi y ∈ \ .
4 8 1 2  4 8
b. Calculând A2 =   şi 4( A − I 2 ) = 4  =  ⇒ A = 4( A − I 2 ) .
2

 0 4   0 1   0 4 
 1 1 2 2  1 1  1 1 2  1 2 3  1 2   1 1 3  1 3
c. A = 2  , A = 2  ⋅ =2  , A = 2 
3
⋅ =2  .
 0 1   0 1   0 1   0 1   0 1   0 1   0 1
Din relaţia A3 − aA2 + 4 A = O2 ⇒ a = 4.
2. a. x ∗ y = xy − 3 ( x + y ) + 12 = xy − 3 x − 3 y + 9 + 3 = x ( y − 3) − 3 ( y − 3) + 3 = ( x − 3)( y − 3) + 3, ∀x, y ∈ \.
b.Ecuaţia x D ( x + 1) + x ∗ ( x + 1) = 11 ⇔ 2 x + 4 + x 2 − 5 x + 6 + 3 = 11 ⇔
⇔ x 2 − 3 x + 2 = 0 cu soluţiile x1 = 1 şi x2 = 2.
 x D ( y − 1) = 0  x+ y+2=0
c.  ⇔ ⇔
( x + 1) ∗ y = x ∗ ( y + 1) ( x − 2 )( y − 3) = ( x − 3)( y − 2 )
 x+ y+2=0 x + y + 2 = 0
⇔ ⇔ ⇔ x = y = −1.
 xy − 3 x − 2 y + 6 = xy − 2 x − 3 y + 6  x= y

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 4 8   4 8   32 64   4 8
1.a. A2 =  ⋅ =  = 8  = 8 A.
 2 4   2 4   16 32   2 4

4 a + 1 8a
b. Avem det X ( a ) = = ( 4a + 1) − 16a 2 = 16a 2 + 8a + 1 − 16a 2 = 8a + 1 .
2
2a 4a + 1
 ( 4a + 1)( 4b + 1) + 8a ⋅ 2a 32ab + 8b + 32ab + 8a 
c. X ( a ) ⋅ X ( b ) =   =
 2a ( 4b + 1) + 2b ( 4a + 1) 2a ⋅ 8b + ( 4a + 1)( 4b + 1) 
 4 ( 8ab + a + b ) + 1 8 ( 8ab + a + b ) 
=   = X ( a + b + 8ab ) .
 2 ( 8ab + a + b ) 4 ( 8ab + a + b ) + 1

2.a. Din f (1) = 3670 − 1 şi f (−1) = ( −1)


670
− 1 = 0 ⇒ f (1) + f (−1) = 3670 − 1 .

b. f (1) = a0 + a1 + a2 + ... + a2009 = 3670 − 1 = număr par.

3670 − 1 3670 − 1
c. r ( X ) = ⋅X + .
2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x( x + 2)
1.a. f ′ ( x ) = .
( x + 1)2
b. f ′( x) = 0 ⇒ x = 0, x = −2 . Tabel de variaţie
⇒ f crescătoare pe ( −∞, −2] , [ 0, +∞ ) şi f descrescătoare pe [ −2, −1) , ( −1,0].
c. f (−2) = −4 . Din tabelul de variaţie ⇒ f ( x) ≤ −4, ∀x < −1.
2.a. Limita la stânga, respectiv la dreapta a funcţiei f în x0 = 0 este egală cu 1; f ( 0 ) = 1 , deci f este continuă
pe \ ⇒ f admite primitive pe \ .
0

∫ (x ) 2 5
b. 3
+ xe x dx = − .
−1
e 4

17π
1 1
( )
2
c. V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ x +1 = .
0 0
6

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
f ( x ) − f ( 0)
1.a. f ′ ( x ) = e x + e− x ⇒ lim = f ′ ( 0) = 2
x →0 x
b. f ′ ( x ) = e x + e − x ⇒ f ′( x) > 0, ∀x ∈ \ ⇒ f crescătoare pe \ .
e −2010 − 1 e 2010 − 1
c. Avem funcţia g ( x) = 2e− x . Atunci S = 2(1 + e−1 + e −2 + ... + e −2009 ) = 2 =2 .
e −1 − 1 e2009 ( e − 1)
2.a. F derivabilă pe \ şi F ′( x) = f ( x), ∀x ∈ \ ⇒ F este primitivă pentru f .
1
( )
b. f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x )dx = F ( x ) 10 = ( x − 1) e x 1
0 =1.
0

f (t ) f ′′(t ) − [ f ′(t ) ]
2 ′
 f ′(t )   f ′  x t +1 x x +1
x x
c. ∫ dt = ∫   dt =   (t ) = = − 2 ,unde f ′ ( x ) = ( x + 1) e x .
1 f 2 (t ) 1  f (t )   f  1 t 1 x

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2 − ln x
1.a. f ′ ( x ) =
2x x
(
b. f ′( x) = 0 ⇒ x = e 2 . Din tabelul de variaţie rezultă că f este crescătoare pe 0,e 2  şi f descrescătoare pe

e 2 , +∞ .
 )
c. Din tabelul de variaţie rezultă că f este crescătoare pe intervalul 0,e2 
 (
ln 3 ln 5
⇒ f (3) ≤ f (5) ⇒ ≤ ⇒ 5 ln 3 ≤ 3 ln 5 ⇒ 3 5 ≤ 5 3 .
3 5
2.a. lim f ( x) = lim f ( x) = f (−1) = 1 ⇒ f continuă în x = −1 . În plus, f continuă pe ( −∞, −1) şi pe ( −1, +∞ ) ,
x/−1 x2−1
rezultă că f este continuă pe \ . Deci f admite primitive pe \ .
2 2
( 2 + x )3 2
56π
b. V = π ∫ g 2
( x ) dx = π ∫ ( 2 + x ) 2
dx = π = .
0 0
3 0 3
−1
x −1 1  2 x3  0 9 − 8e
0 0
x ⋅ f ( x) xe x ⋅ e (2 x + x 2 )
c. ∫ e dx = ∫ e dx + ∫ e dx = ( x − 1) e + 
−2 e 
x +  =
3  −1 3e 2
.
−2 −2 −1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.a. Avem f ′ ( x ) = 1 − e − x .
b. f ′ ( x ) = 1 − e− x ; f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0. Din tabelul de variaţie obţinem f descrescătoare pe ( −∞,0] şi f
crescătoare pe [ 0,∞ ) .
f ( x)
c. Din m = lim = 1 şi n = lim [ f ( x) − mx ] = lim e − x = 0 ⇒ y = x ecuaţia asimptotei oblice la +∞.
x →∞ x x →∞ x →∞
1 1
7
∫ g ( x)dx = ∫ ( x + 3x)dx = 4 .
3
2.a.
0 0
a a
b. ∫( )
g ( x ) − x3 ⋅ e x dx = 3∫ xe x dx = 3e a ( a − 1) = 6ea ⇒ a = 3 .
1 1
1 1

∫( ) 42010
c. 3x 2 + 3 ⋅ g 2009 ( x ) dx = ∫ g 2009 ( x ) ⋅ g ' ( x ) dx = .
0 0
2010

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1.a. Avem f ′ ( x ) = 2009 x 2008 − 2009 . Obţinem f (0) = 2008 , f ′(0) = −2009 ⇒ f (0) + f ′(0) = −1 .
b. Ecuaţia tangentei : y − f (1) = f ′(1)( x − 1) şi f (1) = 0, f ′(1) = 0 obţinem ecuaţia y = 0 .
c. f ''( x) = 2009 ⋅ 2008 x 2007 ⇒ f ′′( x) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0; ∞ ) . Deci f este convexă pe [ 0;∞ ) .
1
3e − 2
( )
2.a. f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f = ∫ ( x + e − x ) dx =
2e
.
0
1
 x3  1 2
1
2
b. Din e − x ≥ 1 − x 2 , ∀x ∈ \ , integrăm relaţia pe [ 0,1] ⇒ ∫ e− x dx ≥  x −  = , deci ∫ e − x dx ≥ .
2 2 2

 
3 0 3 3
0  0
1 1
( e 2 − e −2 + 4 ) π
c. g ( x ) = e −x x
( )
+ e obţinem V C g = π ∫ g 2
( x ) dx = π ∫ (e −2 x
+e 2x
+ 2) dt =
2
.
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
 x x 
1.a. lim f ( x ) = lim  +  = 2.
x →∞ x →∞  x + 1 x + 2 

 x ′ 1  x + 1 ′ 1 1 1
b. Din   = şi   = . Avem f ′ ( x ) = + .
 x + 1  ( x + 1) 2
 x + 2  ( x + 2) 2
( x + 1) ( x + 2 )2
2

1 1
c. Din f (0) = , lim f ( x) = 2 şi f crescătoare pe [ 0,∞ ) obţinem ≤ f ( x) ≤ 2, ∀x ∈ [ 0, ∞ ) .
2 x →∞ 2
2.a. Dacă F : \ → \ este o primitivă a funcţiei f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ \ . F este crescătoare pe
\ ⇔ F ' ( x ) = f ( x ) ≥ 0, adevărat pentru ∀x ∈ \ .
1 1
b. ( 7
∫ x ⋅ f ( x ) dx = ∫ x + x + xe dx = 4 .
3 x
)
0 0
e
f ( ln x ) e
dx = ∫ ( F ( ln x ) )′ dx = F (1) − F ( 0 ) = e + .
1
c. ∫ x 3
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
f ( x) − f (1)
1.a. lim = f ′(1) . Avem f ′ ( x ) = e x + 2 x . Deci limita este egală cu e + 2 .
x →1 x −1
b. Din lim f ( x) = +∞ ⇒ nu există asimptotă orizontală către +∞
x →∞

f ( x) e x + x2
Din m = lim = lim = +∞ ⇒ nu există asimptotă oblică către +∞
x →∞ x x →∞ x
c. f ′′( x) = e x + 2 ⇒ f ′′( x) ≥ 0, ∀x ∈ \ ⇒ f convexă pe \ .
e
e 1 − 2e
2.a. ∫ f ′( x)dx = f ( x) 1 = f (e) − f (1) = 2e
.
1
b. F este primitivă pentru f ⇒ F ′( x) = f ( x), ∀x ∈ \ şi f ( x) > 0, ∀x ≥ 1 ⇒ F crescătoare pe [1, +∞ ) .
e2
) ⇒ aria ( Γ f ) = ∫ f ( x)dx = ln (1 + ln x ) ea = ln 3 − ln(1 + ln a) = ln 1 +3ln a .
2
c. f ( x ) > 0, ∀x ∈ 1; e 2

a

Dar, aria Γ f( ) 3
= ln , deci obţinem a = e ∈ 1; e 2 .
2
( )

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1 + ln1
1.a. lim f ( x ) = = 1.
x →1 1 − ln1
2
b. f ′( x) = .
x(1 − ln x) 2
c. lim f ( x) = −1 ⇒ y = −1 ecuaţia asimptotei orizontale.
x →∞

2.a. ∫ ( f + g )( x)dx = e x + ln x + C .
2  e2 x 1  2 e4 − e2 + 1
∫( f ( x) + g 2 ( x))dx =  −  =
2
b. .
 2 x  1 2
1 
f 2 ( x) + g 2 ( x) 2 2 2
c. Din f ( x ) g ( x ) ≤
2
⇒ ∫ f ( x) g ( x)dx ≤
1
2 ∫1
f(2
( x ) + g 2
()x ) dx . Deci ∫ x
e x 1
dx ≤
e4 − e2 + 1
4
.
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. lim f ( x) = lim e x x 2 = +∞
x →∞ x →∞

b. Din f ′( x) = e  ax 2 + (2a + b) x + b + c  , f (0) = c, f ′(0) = b + c ⇒ f ′(0) − f (0) = b


x
 
c.
f ''( x) = e x  ax 2 + (4a + b) x + 2a + 2b + c  ⇒ 2a + 2b + c = 4 ; f (0) = 0, c = 0 , f ′(0) = 1, b + c = 1
 
⇒ a = 1, b = 1, c = 0 .
1 1
x +1 1
2.a. I1 = ∫ dx = ∫ 1dx = x = 1 .
0
x +1 0
0
x2 + 1 x + 1
b. Din x 2 ≤ x, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ ≤ , ∀x ∈ [ 0,1] şi integrând pe [ 0,1] obţinem relaţia cerută.
x +1 x +1
1 1 1
x n ( x + 1) + 2 2 1
c. I n +1 + I n = ∫ dx = ∫ x n dx + ∫ dx = + 2ln 2 .
0
x + 1 0 0
x + 1 n + 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. Din lim f ( x) = lim f ( x) = f (1) = 0 ⇒ f continuă în x0 = 1 .
x →1 x →1
x <1 x >1
b. f ′( x) =  2 x − 1, x >1 , f ′(0) = 1, f ′(2) = 3 ⇒ f ′(0) + f ′(2) = 4 .

−2 x + 1, x < 1
c. Pentru x ∈ ( −∞;1) avem f ' ( x ) = −2 x + 1 şi f '' ( x ) < 0 , deci f este concavă pe ( −∞;1) .
e2 x + 1
2.a. g ' ( x ) = = f ( x ) , ∀x ∈ \ ⇒ g este primitivă a funcţiei f.
ex
1 1
g 2 ( x) 1 1  1
2
b. ∫ f ( x) g ( x ) dx = ∫ g ( x ) ⋅ g ' ( x ) dx = = e −  .
0 0
2 0 2 e
1 1
c. ∫ f ' ( x ) ⋅ g ' ( x ) dx = ∫ g ( x ) ⋅ f ( x ) dx pentru că f ' ( x ) = g ( x ) şi g ' ( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ \ .
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2 2
1.a. f ′( x) = − − , ∀x > 0 .
x ( x + 1)3
3

2 2
b. f ′( x) = − 3 − < 0, ∀x > 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0, +∞ ) .
x ( x + 1)3
 2 2   2 x3 
c. lim x3 f ′( x) = lim x3  − 3 −  = lim  −2 −  = −4 .
 x ( x + 1)3  x →∞ 
x →∞ x →∞
 ( x + 1)3 
e e
 ln x  x 2 e e2 − 1
2.a. ∫  f ( x ) − dx = ∫ xdx = = .
1
x  e
2 1 2
e e
 ln x   ln 2 x x 2  e e2
b. ∫ f ( x )dx = ∫  + x  dx =  +  = .
 2 2  1 2
1 
1
x 
n +1
1 e 2n + 1
c. I n =  ln 2 x  = , obţinem I n+1 − I n = 1 ⇒ progresie aritmetică cu raţia 1.
 2  e n 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
2
1.a. f ′( x) = 1 − .
x
2
b. f ''( x) = 2 ≥ 0, ∀x >0 ⇒ f convexă pe ( 0; +∞ ) .
x
e2
c. Din tabelul de variaţie al funcţiei ⇒ x = 2 punct de minim şi f ( x ) ≥ f (2), ∀x > 0 ⇒ f ( x ) ≥ ln .
4
 x3 x 2 
2.a. ∫ f1 ( x)dx = ∫ ( x 2 + x + 1)dx =  +
 3 2
+ x + C .

 
1 1
1
b. ∫ e x f 0 ( x)dx = ∫ e x ( x + 1) dx = xe x =e.
0 0
0

( )
1 1
c. ∫ ( )
f m ( x)dx = ∫ m 2 x 2 + m 2 − m + 1 x + 1 dx =
5m 2 − 3m + 9
6
, deci
5m 2 − 3m + 9 3
6
3
= ⇒ m ∈   , pentru că
2 5 
0 0
m ∈ \∗ .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x ( x + 1) − e x xe x
1.a. f ′ ( x ) = = .
( x + 1)2 ( x + 1)2
1
b. lim f ( x) = lim = 0 ⇒ y = 0 ecuaţia asimptotei orizontale la −∞ .
x →−∞ x →−∞ e − x ( x + 1)

xe x
c. Din f ′( x) = , f ′( x ) = 0 ⇒ x = 0 , punct de minim şi din tabelul de variaţie ⇒ f ( x ) ≥ f ( 0 )
(1 + x) 2
⇒ 1 ≤ f ( x), ∀x > −1 .
e2
1 e2
2.a. I 0 = ∫ x
dx = ln x = 1
e
e
e2
ln x ln 2 x e 2 3
b. I1 = ∫ x
dx =
2 e 2
= .
e
e2 e2 e2 e2
1 ln n x 2n ln n +1 x e 2 2n +1 − 1 1
c. 1 ≤ ln n x ≤ 2n ⇒ ∫ x
dx ≤ ∫ x
dx ≤ ∫ x
dx. Dar I n =
n +1 e
=
n +1
şi ∫ x dx = 1 ⇒ relaţia cerută.
e e e e

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 − ln x
1. a. f ′( x) = ⇒ f ′(e) = 0.
x2
b. lim f ( x) = 0 ⇒ y = 0 ecuaţia asimptotei orizontale la +∞ .
x →∞
c. f ′( x) = 0 ⇒ x = e punct de maxim şi din tabelul de variaţie al funcţiei ⇒ f ( x) ≤ f (e), ∀x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒
ln x ln e
≤ ⇒ e ln x ≤ x ln e ⇒ x e ≤ e x , ∀x > 0 .
x e
4
 x3  4 128
2.a. ∫ f 2 ( x)dx = 16 x −  = .
 3  0 3
0 
1
x 5
b. ∫ dx = − 16 − x 2
− 5
=0.
−1 16 − x 2
c. Avem 0 ≤ 16 − x 2 ≤ 4 . Integrăm pe [ 0, m ] şi obţinem
m m
m
0≤ ∫ f ( x ) dx ≤ 4 x ⇒ 0 ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ 4m ≤ 8 , pentru m ∈ [ 0;2] .
0
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a. Din f1 ( x) = f 0′ ( x) ⇒ f1 ( x) = −e− x

( )
b. lim f 0 ( x) = lim e− x − 1 = −1 ⇒ y = −1 ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ .
x →∞ x→∞

e− x + x − 1 −e − x + 1 e− x 1
c. f 2 ( x ) = f1′ ( x ) = e − x . Atunci lim = lim = lim = .
x →∞ x2 x →∞ 2x x →∞ 2 2
1
f ( x) 1
2.a. ∫ dx = ∫ e x dx = e −1 .
0 x2 + 1 0
2 2 −1
b. g ( x) = x x 2 + 1 ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ g = ( ) 3
.
1 1
c. ∫ x + 1 ⋅ f ( x ) dx =
2
∫e
x
( x2 + 1) dx = e x ( x2 − 2 x + 3) −11 = 2e − 6e .
−1 −1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. Din f continuă în x = 0 ⇒ ls (0) = ld (0) = f (0) şi lim f ( x ) = lim e x − 1 = 0 ,
x →0 x →0
( )
x<0 x<0

( )
lim x 2 + x + a = a , f ( 0 ) = a obţinem a = 0 .
x →0
x >0
1 1
b. Din f ′( x) = e x , f ′(−1) = e−1 ⇒ y − + 1 = ( x + 1) ⇒ x − ye + 2 − e = 0
e e
c. Pentru x > 0 avem f ' ( x ) = 2 x + 1 şi f ′′ ( x ) = 2 > 0, ∀x > 0 ⇒ f ' este crescătoare pe ( 0;+∞ ) .
3
1 1 x −1 3 1 3
2.a. I 0 = ∫ dx = ln = ln .
2 x 2
− 1 2 x + 1 2 2 2
3
x 1 3 1 8
b. I1 = ∫ dx = ln x 2 − 1 = ln .
2 x −1
2 2 2 2 3

x n +1 3 3n +1 − 2n +1
3
x n ( x 2 − 1)
c. I n + 2 − I n == ∫ dx = = .
2 x2 − 1 n +1 2 n +1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x x 2 − 2 xe x e x ( x 2 − 2 x) e x ( x − 2)
1.a. f ′( x) = = = .
x4 x4 x3
e x ( x 2 − 2 x)
b. f ′( x) = deci f descrescătoare pe ( 0, 2] .
x4
2 3
e e
c. Din f descrescătoare pe ( 0, 2] ⇒ f ( 2) ≥ f ( 3) ⇒ ≥ .
2 3
2 2
4 x3 2 28
∫ ( x − f ( x) + ln x ) dx = ∫ ( 2 x ) dx =
2 2
2.a. = .
1 1
3 1 3
1− x
b. F primitivă pentru f ⇒ F ′′( x ) = f ′( x) ; F ′′( x) = ⇒ F ′′( x) ≤ 0, ∀x > 1 ⇒ F concavă pe (1, +∞ ) .
x
e e
e
c. h( x) = ln x ≥ 0, ∀x ∈ [1; e] ⇒ Aria ( Γ h ) = ∫ h( x)dx = ∫ ln xdx = x ( ln x − 1) = 1.
1 1
1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. f ′( x) = 2( x + 1) + 2( x − 1) = 4 x .
f ( x) 2x2 + 2
b. lim = lim = 2.
x →∞ x2 x →∞ x2

c. g ( x ) =
2x
; g '( x ) =
(
2 1 − x2 ) . Din tabelul de variaţie al funcţiei g se obţine că g este crescătoare pe
x +1
( x2 + 1)
2 2

[ −1;1] şi descrescătoare pe ( −∞; −1] şi pe [1;+∞ ) .


2.a. g ( x ) = e x ⇒ ∫ g ( x ) dx = g ( x ) + C .
e e
b. ∫ (
f ( x ) dx = e x + x ( ln x − 1) ) 1 = ee − e + 1 .
1
e e 2

∫ x⋅ f (x ) ( )1
1 ee + e 2 − e + 1
c. 2
dx = F x 2 = . F ( x ) = e x + x ( ln x − 1) , ∀x > 0 este o primitivă a funcţiei f .
1
2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
 ln x ′ 1 − 2ln x
1. a. f '( x) =  2  = .
 x  x3
∞ 1
ln x ∞
b. lim 2 = lim x = 0 .
x →∞ x x →∞ 2 x

c. Din f ′( x) = 0 ⇒ x = e punct de maxim şi f descrescătoare pe  e , ∞ . Din f ) ( e ) = 21e ⇒ relaţia cerută.


e  1 
e
1 e
2.a. ∫ 
x  f ( x ) + 
2
( x + 1) 
dx = ∫ x
dx = ln x = 1.
1
1  1
2x + 1
b. F primitiva funcţiei f ⇒ F ′( x) = f ( x ) şi F ′( x) = > 0, ∀ > 0 ⇒ F funcţie crescătoare pe ( 0, +∞ ) .
x 2 ( x + 1)
2

2
f 2 ( x) 2 22
c. ∫ f ( x) f ′( x)dx = 2 1
=− .
81
1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
e x ( x + 1)
1.a. f ′( x) = .
( x + 2)2
b. f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ f funcţie crescătoare.
1 e 1 e
c. f crescătoare pe [ 0,1] . Cum f ( 0 ) = şi f (1) = ⇒ ≤ f ( x) ≤ ⇒ concluzia.
2 3 2 3
x x
x
2.a. F ( x) = ∫ f (t )dt = ∫ e−t dt = −e−t = −e − x + 1 = − f ( x ) + 1
0 0
0

b. h′′( x ) = ( F − f )′′ ( x ) = f ′( x ) − f ′′( x) şi f ′′( x) = e − x , ( F − f )′′ ( x ) = −2e − x negativă ⇒ h concavă pe \ .


1 1
− x2 1 −x 1 e −1
∫ ⋅ = ∫ xe dx = − 2 e 0 = 2e .
2
c. x f ( x ) dx
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x2 − 2 x − 3
1.a. f ′( x) = .
( x − 1) 2
f ( x) x2 + x + 2 − x2 + x
b. m = lim = 1 ; n = lim ( f ( x) − x) = lim = 2 ⇒ y = x + 2 ecuaţia asimptotei .
x →∞ x x →∞ x →∞ x −1
 1 
c. Din tabelul de variaţie se obţine f ( x ) ≤ −1, ∀x < 1 şi f ( x ) ≥ 7, ∀x > 1 . Deci f ( 2009 ) − f  ≥8.
 2009 
1
 3x 3− x  1 16
2.a. ∫ f ( x) dx =  − =
 ln 3 ln 3  −1 3ln 3
.
−1  
3−2 x 1 4π
1 1
b. V = π ∫ g 2 ( x)dx = π ∫ 3−2 x dx = π = .
0 0
−2ln 3 0 9ln 3
−x
c. F ′′( x) = 3 ln 3 − 3
x
ln 3 = (3x − 3− x ) ln 3 . F ′′( x) ≥ 0, ∀x ≥ 0 şi F ′′( x) ≤ 0, ∀x ≤ 0 . Deci, F concavă pe
( −∞,0] şi F convexă pe [0,∞ ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x−e
1.a. f ′( x) = .
x
x−e f ( x) x − e ln x  x − e ln x 
b. Din f ′( x) = ⇒ lim = lim = lim x  =0.
x ′
x →e f ( x ) x →e x − e x →e  x − e 
x
c. Din f ′( x ) = 0 ⇒ x = e şi din tabelul de variaţie, obţinem f descrescătoare pe ( 0,e] şi f crescătoare pe [ e, ∞ ) .
e e
 1  1 e
2.a. ∫  f ( x) −  dx = ∫   dx = = ln x 2 = 1 − ln 2
2
x −1  2 
x
1 1
b. F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) = − − < 0, x ≥ 2 ⇒ F concavă pe [ 2;+∞ ) .
x 2
( x − 1)2
a
a(a − 1) a(a − 1)
c. f ( x ) > 0, ∀x ∈ [ 2; +∞ ) ⇒ aria Γ f = ∫ f ( x)dx = ln ⇒ ln = ln 3 ⇒ a = 3 .
2
2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1.a. f ′ ( x) = ( x 2 − 1)e x .
b. f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 1, punct de minim şi x = −1 , punct de maxim.
 f ′( x)  2
.c. lim x  − 1 = lim x = 2.
x →∞  f ( x )  x→∞ x − 1
x +1
2.a. F ′ ( x ) = ln x + − 1 = f ( x ) . Deci, F primitiva lui f . F ( 0 ) = 0 .
x
2 2
b. ∫ ( )
f (e x )dx = ∫ x + e − x dx =
3 1 1
+ −
2 e e2
.
1 1
2 2
c. ∫ f ( x ) ⋅ F ( x ) dx = ∫ F ' ( x ) ⋅ F ( x ) dx =
( 3ln 2 − 1)2 .
1 1
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
x −1 4
1.a. f ′( x) = .
x
x4 − 1
b. Din f ′( x) = ⇒ f ′( x) = 0 şi x ∈ ( 0; +∞ ) ⇒ x = 1 şi f descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe [1,∞ )
x
obţinem x = 1 este punct de extrem.
x2 1
c. Din f ( x ) ≥ f (1), ∀x > 0 ⇒ f ( x ) ≥ f (1) ⇒ − ln x ≥ .
4 4
2
2 2
2.a. I 0 = ∫ e x dx = e x = e − e.
1
1
2
2
b. I1 = ∫ xe x dx = e x ( x − 1) = e2 .
1
1
2 2
( )
2
c. I n+1 = ∫ x n+1e x dx = x n+1e x − (n + 1) ∫ x n e x dx = 2n+1 e2 − e − (n + 1) I n ⇒ I n +1 + ( n + 1) I n = e 2n +1 e − 1 .
1
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.a. f ′( x) = e x − 1.
b. f ′( x) = e x − 1 ⇒ f ′( x) = 0 ⇒ e x − 1 = 0 ⇒ x = 0 punct de minim şi din tabelul de variaţie ⇒ f ( x) ≥ f (0) ,
∀ x ∈ \ ⇒ f ( x) ≥ 1 , pentru orice x ∈ \ .
f ( x)
c. m = lim = −1 , n = lim ( f ( x) − mx ) = 0.
x →−∞ x x →−∞
Deci y = − x este ecuaţia asimptotei oblice către −∞ la graficul funcţiei.
1
 x4 3x2 1 3
2.a. ∫ f ( x )dx =  − + 2x  = .
 4 2 0 4
0  
1
b. f ′( x) = 3 x 2 + 2mx + n ⇒ 3 + 2m + n = 0 şi 3 − 2m + n = 0 ⇒ m = 0, n= − 3 . Din ∫ f ( x) dx = 4 ⇒ p = 2 .
−1
x x
x4 x3 x2 1 1
c. ∫ f (t )dt =
4
+ m + n + px ⇒ lim 4
3 2 x →∞ x
∫ f (t )dt = 4 .
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = e − 1, pentru orice x ∈ \ .
x

b) f ′ ( x ) = 0 ⇒ e x = 1 ⇒ x = 0 . Din tabelul de variaţie rezultă că f este descrescătoare pe ( −∞;0] şi


crescătoare pe [ 0;+∞ ) .
c) Din tabelul de variaţie obţinem că O ( 0,0 ) este punct de minim al funcţiei f ⇒ f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ \
2 2
⇒ e x ≥ x + 1, ∀x ∈ \ ⇒ e x ≥ x 2 + 1, ∀x ∈ \ ⇒ e x + e x ≥ x 2 + x + 2 .
2.a) Funcţia g este derivabilă pe ( 0, + ∞ ) şi g ′ ( x ) = ( x ⋅ ln x )′ = 1 + ln x = f ( x ) , ∀ x > 0 . Funcţia g este o
primitivă a funcţiei f .
e
e cf.a) e g 2 ( x) e2
b) Avem ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ g ′ ( x ) ⋅ g ( x ) dx = = .
1 1
2 2
1
e
e +12
( )
c) g ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [1; e ] ⇒ Aria Γ g = ∫ x ln x dx =
4
.
1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1
⋅ x − ln x
 ln x ′ ( ln x )′ ⋅ x − ( ln x ) ⋅ x′ x 1 − ln x
1. a) f ′ ( x ) =   = = = , pentru orice x > 0 .
 x  x 2
x 2
x2
b). f ′ ( x ) = 0 ⇒ 1 − ln x = 0 ⇒ x = e ∈ ( 0, + ∞ ) . Din tabelul de variaţie f este descrescătoare pe [e; +∞ ) şi
crescătoare pe ( 0;e ] .

ln x ∞
c) Avem lim f ( x ) = lim = 0 . Dreapta de ecuaţie y = 0 este asimptotă orizontală la G f spre +∞ .
x →+∞ x →+∞ x

(
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫ x1004 + 2009 x dx = )
x1005 2009 x
+
1005 ln 2009
+C .

b) Dacă F : \ → \ este o primitivă a funcţiei f , atunci F ′ ( x ) = f ( x ) , ∀ x ∈ \ .


Funcţia F este crescătoare pe \ ⇔ derivata ei, adică funcţia f , este pozitivă pe \ .
Cum f ( x ) = x1004 + 2009 x ≥ 0, ∀x ∈ \ (suma a două funcţii pozitive), rezultă că F este crescătoare pe \ .
c) Înlocuind în definiţia funcţiei f pe x cu x 2 , integrala de calculat devine succesiv:
1
1 1 1 u ( x )= x 2 1 1 2

∫ x⋅ f (x ) dx = ∫ x x 2010 1 2009 x
+ ∫ u ′ ( x ) ⋅ 2009 ( ) dx =
x2 1 1
dx + ∫ x ⋅ 2009
u x
2 2009
dx = + ⋅ =
u ′( x )= 2 x 2010 20 2010 2 ln 2009
0 0 0 0 0
1 1 2008
= + ⋅ .
2010 2 ln 2009

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie


1 
f s (1) = lim f ( x ) = lim  ⋅ e x − 1 = 0 
x →1 x →1  e  
x< 1 x< 1 

1. a) Avem: f d (1) = lim f ( x ) = lim ( ln x ) = 0  ⇒ funcţia f este continuă în x0 = 1 .
x →1 x →1 
x> 1 x> 1

1 1 
f (1) = ⋅ e − 1 = 0 
e
1 
b) Deoarece lim f ( x ) = lim  ⋅ e x − 1 = −1∈ \ rezultă că dreapta de ecuaţie y = −1 este asimptotă
x →−∞ x →−∞  e 
orizontală spre −∞ la graficul funcţiei f .
1 1
c) Avem: f ′ ( x ) = , ∀ x > 1 şi f ′′ ( x ) = − 2 < 0, ∀ x ∈ (1, + ∞ ) . Deci f este concavă pe (1, + ∞ ) .
x x
1
1 1  x3 
∫(x ) ( ) 7
2. a) 2
+ 1 f ( x ) dx = ∫ x + 2 x + 1 dx =  + x 2 + x 
2
= .
 3  3
0 0   0
1 1 u ( x ) = x 2 +1 1 1
u ( x)
2x  2x 
b) f ( x ) = 1 + ⇒ ∫ f ( x ) dx = ∫ 1 + 2 dx = x 0 + ln u ( x ) = ln ( 2e ) .
1
∫1dx + ∫
1
 dx =
x +1 0
2
0 x +1 u′( x ) = 2 x
0 0
u′ ( x ) 0

1
f ( x)
dx = e ( ) = e(e − 1).
1
∫ f ′( x)⋅ e
f x
c)
0
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 1
1. a) Avem f (1) = 1 − ln1 = 1 . f ′ ( x ) = 1 − , ∀x > 0 ⇒ f ′ (1) = 1 − = 0 . Prin urmare f (1) − f ′ (1) = 1 − 0 = 1 .
x 1
1
b) f ′ ( x ) = 1 − = 0 ⇒ x = 1∈ ( 0, +∞ ) . Din tabelul de variaţie rezultă că f este descrescătoare pe ( 0;1] şi
x
crescătoare pe [1; ∞ ) . Aşadar x = 1 este punct de minim al funcţiei f .
f ( x) − x − ln x ln x
c) lim = lim = − lim = 0.
x →+∞ x x →+∞ x x →+∞ x

2. a) I + J = ∫
1
ex
1
xe x
1
( x + 1) e x
dx + ∫ dx = ∫ dx = e − 1 .
0
x +1 0
x +1 0
x +1
x +1>0 x e x x ( x + 1)
b) Din ipoteză e x ≥ x + 1 , ∀x ∈ \ ⇒ ≥ = x . Integrând inegalitatea pe intervalul [ 0,1]
pentru x∈[ 0,1] x + 1 x +1
1 1
x2 1
obţinem J ≥ ∫ x dx = = .
0
2 2
0
1 1 1 1 1
ex
( )
′ 1 ex e−2 ex
metoda integrării 1
c) Avem I = ∫
x +1
dx = ∫ e x ⋅
x + 1
dx =
prin părţi x +1
+ ∫ ex ⋅
( x + 1) 2
dx =
2
+ ∫ ( x + 1) 2
dx .
0 0 0 0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

f ( x ) − f ( 0)
1. a) lim
x →0 x
( )′ = 2 x + e x , ∀x ∈ \ . Limita cerută este egală cu 2 ⋅ 0 + e = 1 .
= f ′ ( 0) . f ′ ( x ) = x2 + e x 0

⇒ f ′′ ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ = ( 2 x + e x ) = 2 + e x , ∀x ∈ \ . Cum e > 0 , pentru orice x ∈ \ , rezultă căb) f ′ ( x ) = 2 x + e x x

f ′′ ( x ) > 0, ∀ x ∈ \ . Deci funcţia f este convexă pe \ .

( )
c) 2 x + e x − 2 + e x + x 2 + e x = e x − 3 ⇔ x 2 + 2 x + 1 = 0 ⇔ x1,2 = −1 .
1 1 1
x2 x3 1 1 5
2. a) I1 = ∫ x (1 + x ) dx =
1
+ = + = .
0
2 3 2 3 6
0 0
n +1
b) Conform ipotezei (1 + x ) ≤ (1 + x ) , ∀x ∈ [ 0,1] şi ∀n ∈ ` . Prin înmulţirea acestei inegalităţi cu x > 0 obţinem
n

n +1
x (1 + x ) ≤ x (1 + x ) (cazul x = 0 verifică şi el inegalitatea). Integrând această inegalitate pe [ 0,1] obţinem
n

I n ≤ I n+1 , pentru oricare n ∈ ` , de unde I 2009 ≥ I 2008 .

( ) dx =
1 1
n +1
c) Utilizând identitatea dată obţinem I n = ∫ x (1 + x ) dx = ∫ (1 + x ) − (1 + x )
n n

0 0
1 1
u ( x ) =1+ x 1 1
(1 + x )n+ 2 (1 + x )n+1 n ⋅ 2n +1 + 1
∫ u′ ( x ) ⋅ u ( x ) dx − ∫ u′ ( x ) ⋅ u ( x ) dx =
n +1
= n
− = .
u′( x )=1
0 0
n+2 n +1 ( n + 1)( n + 2 )
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

( )
′ 1
1. a) f ′ ( x ) = x 2 ln x = 2 x ln x + x 2 ⋅ = x ( 2ln x + 1) , ∀x > 0 .
x
f ′( x) cf. pct.a) x ( 2ln x + 1) 2ln x + 1  1 
b) lim = lim = lim = lim  2 +  = 2.
x →+∞ x ln x x →+∞ x ln x x →+∞ ln x x →+∞  ln x 
1
1 −
c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x ( 2ln x + 1) = 0 ⇒ ln x = − ⇒ x = e 2 ∈ ( 0, + ∞ ) . Din tabelul de variaţie rezultă că
2
 −1 1  1
A  e 2 , −  este punctul de minim al funcţiei f . Deci f ( x ) ≥ − , oricare ar fi x > 0 .
 2e  2e
 
1 1 1 1
x2 1
∫ f ( x)e
−x −x
2. a) Avem dx = ∫ x e ⋅ e
x
dx = ∫ x dx = = .
0 0 0
2 2
0
1 1
( )′ = ( x + 1) e x , ∀x ∈ \ . ∫ f ′′ ( x ) dx =∫ ( f ′ ( x ))′ dx = f ′ ( x )
b) f ′ ( x ) = x e x
1
0
= f ′ (1) − f ′ ( 0 ) = 2e − 1 .
0 0
2
( ) dx = 2 xe x dx
f x2 2
u ( x )= x 2
1
2
u′ ( x ) ⋅ e
u( x ) (
1 u( x ) 2 e e − 1
3
)
c) Avem ∫ x ∫ =
u ′( x )= 2 x 2 ∫1
dx = e
2 1
=
2
.
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
 1 ′ 1 1 1
1. a) f ′ ( x ) =  x − x  = 1 + x ⇒ f ′ ( 0 ) = 1 + 0 = 2 . f ( 0 ) = 0 − 0 = −1 . Deci f ( 0 ) + f ′ ( 0 ) = −1 + 2 = 1.
 e  e e e
x +1
b) Limita cerută este egală cu lim =1.
x →+∞ x

1  1 ′ 1
c) f ′ ( x ) = 1 + x , ∀x ∈ \ ⇒ f ′′ ( x ) = 1 + x  = − x , ∀x ∈ \ . Din faptul că e x > 0, ∀ x ∈ \ ⇒ f ′′ ( x ) < 0, ∀ x ∈ \ ,
e  e  e
adică f este concavă pe \ .
x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫ (1 − x ) dx = x − 2
+C .

1
1 1  x3  π
b) V = π ∫ f 2
( x ) dx = π ∫ (1 − 2 x + x 2
) dx = π  x − x 2 +  = .
 
0 0  3 0 3
1 1
 x 2011  1
∫ ( x + 1) g ( x ) dx = ∫ (1 − x ) dx =  x −
1
c) ( x + 1) g ( x ) = 1 − x 2010 , ∀ x ∈ [ 0,1] , 2010
 = 1 − < 1.
0 0  2011  0 2011

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1.a) f ′ ( x ) = −
( )
2e x x + e x − 2e x 1 + e x ( ) = 2e x (1 − x ) .
( x + ex ) ( x + ex )
2 2

 2e x 
b) lim f ( x ) = lim 1 − x 
= −1 ⇒ dreapta de ecuaţie y = −1 este asimptotă orizontală la G f spre +∞ .
x →+∞  
x →+∞
 x+e 
2e x (1 − x )
c) f ′ ( x ) = = 0 ⇒ x = 1∈ [ 0, + ∞ ) . Din tabelul de variaţie al funcţiei f deducem că este punctul de
( )
2
x + ex

1− e cf . b )
maxim. Cum f (1) = şi f ( 0 ) = −1 şi lim f ( x ) = − 1 , obţinem
1+ e x →+∞
1− e
−1 ≤ f ( x ) ≤ , ∀x ≥ 0.
1+ e
u ( x )= x +1
1 1
 1 
1
 u′ ( x ) 
∫ 1 − u ( x )  dx = ( x − ln u ( x ) ) 0 = 1 − ln 2 .
x 1
2.a) I1 = ∫ dx = ∫ 1 −  dx =
0
x +1 0
x +1 u′( x )=1 0  
x ( x + 1)
1
 x n +1
1
xn 
1 n
x n +1
1
1
b) I n +1 + I n = ∫  +  dx = ∫ dx = ∫ x n dx = = .
 x +1 x +1 x +1 n +1 n +1
0  0 0 0
1 1
x n +1 x n +1 1 n =2009
1 1 1
xn xn 1
c) ∫ dx ≤ ∫ dx ≤ ∫ x n dx ⇒ ≤ In ≤ ⇒ ≤ In ≤ ⇒
0
2 0
x + 1 0
2 ( n + 1) n + 1 2 ( n
0
+ 1) n + 1
0
1 1 1
⇒ ≤ I 2009 ≤ ⇒ ≤ 2010 ⋅ I 2009 ≤ 1.
2 ⋅ 2010 2010 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) f ′ ( x ) = ( x 2 + 4 x + 5)e x , ∀ x ∈ \.
f ( x ) − f (0)
b) lim = f ′ ( 0 ) = 5.
x →0 x

c) f ′ este crescătoare pe \ ⇔ ( f ′ ( x ) )′ = f ′′ ( x ) ≥ 0, ∀ x ∈ \ .Cum f ′′ ( x ) = ( x 2 + 4 x + 5)e x =( )
= ( x + 3) e x ≥ 0, ∀ x ∈ \ , rezultă concluzia.
2

2. a) Relaţia de demonstrat este echivalentă cu a arăta că f ′ ( x ) = g ( x ) , ∀x > 0 . Avem

( ′
)
f ′ ( x ) = x 2 + x ln x = 2 x + ln x + 1 = g ( x ) , ∀x ∈ ( 0, + ∞ )

( e2 + e )
e 2
e e
f 2 ( x) −1
b) Avem ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = 2
=
2
.
1 1 1
c) Pentru x ∈ [1, e ] rezultă că ln x ≥ 0 . Deci f ( x ) > 0, ∀ x ∈ [1, e ] .
e e e
4e3 + 3e 2 − 1
( )
Aşadar Aria Γ f = ∫ f ( x) dx = ∫ x 2 dx + ∫ x ln x dx =
12
.
1 1 1
.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

'
 3  3 x −6
1. a) f ' ( x ) =  x 2 − 3x  = .
  2
 
b) f ' ( x ) = 0 ⇒ x = 4 . Din tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ f este descrescătoare pe ( 0;4] şi crescătoare pe [ 4;∞ ) .
c) Din punctul b) şi din ld ( 0 ) = 0 , f (1) = −2 ⇒ −2 ≤ f ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( 0;1].

( )
x, x 2 ∈ ( 0;1] ⇒ f ( x ) , f x 2 ∈ [ −2;0 ) ⇒ −4 ≤ f ( x ) + f x 2 ≤ 0 . ( )
( ′
)
2. a) F ′ ( x ) = e x + x3 + 2 x − 1 = e x + 3 x 2 + 2 = f ( x ) , ∀ x ∈ \ ⇒ F este o primitivă a funcţiei f .
1
1 1
F 2 ( x) ( e + 2 )2 .
b) Avem ∫ f ( x ) ⋅ F ( x ) dx = ∫ F ′ ( x ) ⋅ F ( x ) dx = =
0 0
2 2
0

c) Ţinând cont că F este primitivă a lui f obţinem x f ( x ) + F ( x ) = xF ′ ( x ) + F ( x ) = ( x ⋅ F ( x ) )′ .


1 1
Deci ∫ ( x f ( x ) + F ( x ) ) dx = ∫ ( xF ( x ) )′ dx = xF ( x ) 1 = F (1) .
0
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = (( x 2
) )′ = ( x2 − 3x − 3)′ e x + ( x2 − 3x − 3)( e x )′ =
− 3x − 3 e x

= ( 2 x − 3) e x + ( x 2 − 3 x − 3 ) e x = ( x 2 − x − 6 ) e x , ∀ x ∈ \ .
∞ ∞

( ) x 2 − 3x − 3 ∞ 2x − 3 ∞ 2
b) Avem lim f ( x ) = lim x 2 − 3x − 3 e x = lim −x = lim −x = lim =0.
x →−∞ x →−∞ e ' x →−∞ −e x →−∞ L H L H x →−∞
' e− x
Deci dreapta de ecuaţie y = 0 este asimptotă orizontală la G f către −∞ .
c) Cerinţa este echivalentă cu a arăta că panta tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă

( x2 − x − 6) e x . Prin urmare
cf . a )
x0 = −2 este 0, adică f ′ ( −2 ) = 0 . Avem f ′ ( x ) = f ′ ( −2 ) = 0 .
2. a) f este continuă pe ( −∞,0 ) şi pe ( 0, + ∞ ) (operaţii cu funcţii continue).
Studiem continuitatea funcţiei f în x0 = 0 :

( )
f s ( 0 ) = lim ( x + 2 ) = 2; f d ( 0 ) = lim e x + 1 = 2; f ( 0 ) = e0 + 1 = 2 ⇒ f este continuă şi în x0 = 0 .
x/ 0 x2 0
Prin urmare f este continuă pe \ , deci admite primitive pe \ .
1 0 1
b) ∫ f ( x ) dx = x
(
∫ ( x + 2 ) dx + ∫ e + 1 dx = e + ) 3
2
.
−1 −1 0

( )
1 1 1 1
( ) ( )
2 2 2
c) x 2 ≥ 0 ⇒ f x 2 = e x + 1, ∀ x ∈ \ . Deci ∫ x ⋅ f x 2 dx = ∫ x ⋅ e x + 1 dx = ∫ x ⋅ e x dx + ∫ x dx =
0 0 0 0
u ( x )= x 2 1 2 1 1 1
u ′ ( x ) ⋅ e ( ) dx +
1 x 1 u( x ) 1 1 x2 1 e
= ∫
u x
= ⋅e + = ⋅e + = .
( )
u′ x = 2 x 20 2 2 0 2 2 0 2 2
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1 − ln1
1.a) Avem lim f ( x ) = = 1.
x →1 1 + ln1
 x − ln x ′ 2 ( ln x − 1)
b) f ′ ( x ) =   = , ∀x ≥1.
 x + ln x  ( x + ln x )2
f ′( x) ln x − 1 ln x − 1
c) g ( x ) = = , ∀ x ∈ [1, + ∞ ) . Avem lim g ( x ) = lim = 0 ⇒ dreapta de ecuaţie
( f ( x ) + 1) 2
2x 2 x →+∞ x →+∞ 2 x2
y = 0 este asimptotă orizontală către +∞ la graficul funcţiei f.
1

∫ f ′ ( x ) dx = f ( x ) 0 = f (1) − f ( 0 ) = ln 2 − ln1 = ln 2 .
1
2. a) Au loc succesiv egalităţile
0
u ( x )= x 2 +1
( )
u′ x
b) ∫ g ( x ) dx = ∫ x2 + 1 dx
2x
=
u ′( x )= 2 x
∫ u ( x ) dx = ln u ( x ) + C = ln ( )
x 2 + 1 + C = ln x 2 + 1 + C = f ( x ) + C.
N
>0

g ( x)
2 2 2
1 1 1
c) ∫ dx = ∫ f ′ ( x ) ⋅ f −2 ( x ) dx = − = − .
1 f 2
( x) 1
f ( x) ln 2 ln 5
1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
 x 2 − 1 ′ 4x
1. a) f ′ ( x ) =  2 = , ∀x∈ .
 x + 1 
( )
2
  x2 + 1
4x
b) Cum f ′ ( x ) = , ∀x∈ . f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0 . Din tabelul de variaţie al funcţiei obţinem că f este
( )
2
x2 + 1
crescătoare pentru x ∈ [ 0; ∞ ) şi descrescătoare pe ( −∞;0] .

( ) ( ) ( )
1
−1 g ( x ) + g x 2 + g x3 + … + g x 2009 + x 2010
2 x2 − 1
c) Din ipoteză g ( x ) = 2 + x = 0, ∀x ∈ ∗
. Deci lim =
x +1 1 +1 x →0 x 2009

x2
de 2009 ori
0 + 0 + … + 0 + x 2010
= lim = lim x = 0.
x →0 x 2009 x →0
2
e
e4 − e2
2. a) I 0 = ∫ x dx =
2
.
e

b) x ∈ e, e ⇒ 1 ≤ ln x ≤ 2 ⇒ x ⋅ ln n x ≤ x ⋅ ln n +1 x, ∀x ∈ e, e2  şi ∀ n ∈
2
. Integrând obţinem I n ≤ I n +1 .
   
 x 2 ′
e2 e2 e2 e2 e2
c) I n = ∫  2 
x2
x ⋅ ln n x dx = ∫   ⋅ ln n x dx = ⋅ ln n x
2
− ∫
x2
2
( ′
)
⋅ ln n x dx =
e 4 ⋅ 2n e 2 n
2
− −
2 2 ∫ x ⋅ ln n −1 x dx =
e e  e e e

=
(
e 2 e 2 ⋅ 2n − 1 )−nI oricare ar fi n ∈ ∗
n −1 , .
2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1
1. a) f ′ ( x ) = ( ln x − x + 1)′ = − 1, ∀ x > 0 .
x
1
b) f ′ ( x ) = − 1 = 0 ⇒ x = 1∈ ( 0, +∞ ) . Din tabelul de variaţie al funcţiei obţinem că f este crescătoare pentru
x
x ∈ ( 0;1] şi descrescătoare pe [1;∞ ) . Aşadar x = 1 este punctul de maxim al funcţiei f .
c) Din tabelul de variaţie şi din f ( e ) = 2 − e ⇒ 2 − e ≤ f ( 2 ) ≤ 0 .
2
2 2
 x2  1
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫ ( x − 1) dx =  − x  = .
1 1  2 1 2
a a
b) Cum x ∈ [ − a, a ] şi a ∈ ( 0,1) rezultă că x < 1 ⇒ f ( x ) = − x + 1 . Deci ∫ f ( x ) dx = 1 ⇒ ∫ ( − x + 1) dx = 1
−a −a
a
 x  2  a   ( −a )
2 2  1
⇔ − + x =1 ⇔ − + a − − + ( −a )  = 1 ⇔ a = ∈ ( 0,1) .
 2   2   2  2
  −a    
1 1 1 1
( ) ( ) ( )
c) ∀ x ∈ [ 0,1] avem e x ≥ 1 . Deci f e x = e x − 1 ⇒ ∫ x ⋅ f e x dx = ∫ x ⋅ e x − 1 dx = ∫ x ⋅ e x dx − ∫ x dx =
1
2
.
0 0 0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

2
1. a) f ′ ( x ) = 2 x +
,∀x > 0.
x3
b) Ecuaţia tangentei la graficul unei funcţii în punctul M ( x0 , f ( x0 ) ) este d : y − f ( x0 ) = f ′ ( x0 )( x − x0 ) .
Pentru x0 = 1 , f ( x0 ) = 0 şi f ′ (1) = 4 . Deci ecuaţia tangentei la G f în punctul A (1,0 ) ∈ G f este
d : y = 4 ( x − 1) ⇒ d : 4 x − y − 4 = 0 .
 1 
2 x + 3 
f ′( x) x  = 2 lim 1 + 1  = 2.
c) Avem lim = lim   
x →+∞ x x →+∞ x x →+∞  x4 
1
2. a) F ′ ( x ) = ( x − ln x )′ = 1 − = f ( x ) , ∀x > 0 ⇒ F este o primitivă a funcţiei f .
x
2
2 F primitivă ⇒ 2
F 2 ( x) ( 2 − ln 2 )2 − 1 .
b) ∫ F ( x ) ⋅ f ( x ) dx =
F ′( x )= f ( x )
∫ F ( x ) ⋅ F ′ ( x ) dx = 2
=
2
1 1 1
c) Pentru orice x ∈ [1, e] rezultă că ln x ≤ 1 ≤ x . Deci F ( x ) = x − ln x ≥ 0, ∀ x ∈ [1, e ].
e e
e2 − 3
Aria cerută va fi egală cu Aria ( Γ F ) = ∫ F ( x ) dx = ∫ ( x − ln x ) dx = .
1 1
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

 2 x − 1 ′ 1
1. a) f ′ ( x ) =   =− , ∀ x > 1.
 x −1  ( x − 1)2
f ( x ) − f ( 2) 1
b) lim = f ′ ( 2) = − = −1 .
x →2 x−2 ( 2 − 1)2
1
c) Din f ′ ( x ) = − < 0, ∀ x > 1, rezultă că funcţia f este descrescătoare pe (1, + ∞ ) .
( x − 1)2
4 4 4 4
1+ x 1 1
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = ∫ dx + ∫ dx = 2 + ln 4 .
1 1
x 1
x 1
x
4 4
1 3
b) ∫ g ( x ) dx = 4 ∫ x′ ⋅ ln x dx = ln 4 − 4 .
1 1
e
1 1+ x 1 2 e 1 e e 1 3 1
c) ∫
2 x 2
ln xdx =
4
ln x −
1 2x
ln x
1
+ ∫ 2 dx = − .
2x 4 e
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

(
1. a) f ′ ( x ) = x 2010 + 2010 x )′ = 2010 ⋅ x2009 + 2010x ln 2010, x ∈ \ .
b) f '' ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ = 2010 ⋅ 2009 ⋅ x 2008 + 2010 x ln 2 2010 şi cum x 2008 ≥ 0; 2010 x > 0; ln 2 2008 > 0, ∀ x ∈ \ ,
rezultă de aici că f '' ( x ) > 0, ∀ x ∈ \ , deci f este convexă pe \ .
f ′ ( x ) − f ′( 0)
c) lim = f ′′ ( 0 ) = ln 2 2010 .
x →0 x
e e
1
2. a) Avem ∫ g ( x ) dx = ∫ dx = ln e − ln1 = 1 .
1 1
x
e e
x  x 
b) Integrând pe [1,e] identitatea dată f ( x ) = g ( x ) − obţinem ∫ f ( x ) dx = ∫  g ( x ) − 2  dx =
x2 + 1 1 1  x +1
1  e +1 2
= 1 − ln  .
2  2 
e e cf. b)
1 1
c) Integrând inegalitatea f ( x ) ≤ pe [1,e] obţinem ∫ f ( x ) dx ≤ ∫ dx ⇒
2 x2 1 1 2 x2
1  e2 + 1  e − 1 e − 1 1  e2 + 1  e + 1  e2 + 1 
⇒ 1 − ln   ≤ ⇒1− ≤ ln   ⇒ ≤ ln 
 2 
.
2  2  2e 2e 2  2  e  
.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

x2 − x + 1
1. a) Deoarece lim f ( x ) = lim = 1 ⇒ dreapta d : y = 1 este asimptotă orizontală la G f spre −∞ .
x →−∞ x →−∞ x2 + x + 1
 x 2 − x + 1 ′
b) Avem f ′ ( x ) =  2 =
2 x2 − 1 ( )
, ∀x ∈ \ .
 x + x + 1 
( )
2
  x + x +1
2

c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x1,2 = ±1 . Din tabelul de variaţie rezultă că


1
3
1
( )
≤ f ( x ) ≤ 1, ∀x ∈ [ 0; ∞ ) ⇒ ≤ f x 2 ≤ 1 şi
3
1
3
( ) 2
( ) ( )
≤ f x 4 ≤ 1, ∀x ∈ \ ⇒ ≤ f x 4 + f x 2 ≤ 2, ∀x ∈ \ .
3
e e
 1 e2 − 3
2. a) Avem ∫ f ( x ) dx = ∫  x −  dx = .
1 
1
x 2
b) O primitivă F a funcţiei f este convexă pe ( 0, + ∞ ) ⇔ F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) ≥ 0, ∀ x > 0 . Avem
1
F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) = 1 + ≥ 0, ∀ x > 0 .
x2
e e e
1 1
 x x
2
( )
c) h ( x ) = f   = − x = − g ( x ) ⇒ V ( Ch ) = π ∫ h 2 ( x ) dx = π ∫ ( − g ( x ) ) dx = π ∫ g 2 ( x ) dx = V C g .
1 1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = 2 x + e x , ∀ x ∈ \ ⇒ f ′ ( 0 ) = 2 ⋅ 0 + e0 = 1 .

( )
b) f '' ( x ) = ( f ′ ( x ) )′ = 2 x + e x = 2 + e x ≥ 0, ∀ x ∈ \ . Deci f este convexă pe \ .

f ′( x) 2x + ex
c) lim = lim = 1.
x →+∞ ex x →+∞ ex
1 1
2. a) Avem ∫ (
f ( x ) dx = ∫ e x − x dx = e − ) 3
2
.
0 0
1
1 1 1
 x3  1
( ) dx = ∫ x ⋅ ( e ) ′
( ) 0 − ∫ e x dx − 13 = e − ( e x ) 0 − 13 = 1 − 13 = 23 .
1 1
b) ∫ x ⋅ f ( x ) dx = ∫ x e − x x 2 x
dx −   = x ⋅ ex
 3 
0 0 0   0 0

u ( x )=ln x
f ( ln x )
2 2 2
e e e
c) ∫ x
dx = ∫ ( ln x )′ ⋅ f ( ln x ) dx =1 ∫ f ( u ( x ) ) ⋅ u′ ( x ) dx =
e e u ′( x )= e
x

( )
F primitivă e2
= F (u ( x )) = F ln e 2 − F ( ln e ) = F ( 2 ) − F (1) .
e
a funcţiei f

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) Avem f ′ ( x ) = (( x − 1) e x )′ = e x + ( x − 1) e x = x e x = g ( x ) , ∀ x ∈ \ .

x →−∞ x →−∞
( )
b) lim g ( x ) = lim x e x = 0 ; deci dreapta d : y = 0 este asimptotă orizontală spre −∞ la Gg .
c) Din punctul a) avem relaţia f ′ ( x ) = g ( x ) , ∀ x ∈ \ . Prin derivare obţinem:
f ′′ ( x ) = g ′ ( x ) , ∀ x ∈ \ . f '' ( x ) ≥ 0 ⇔ g ' ( x ) ≥ 0, deci f este convexă ⇔ g crescătoare.

 ln x ′ 1 − ln x
2. a) f ′ ( x ) =   = = g ( x ) ⇒ f este primitivă a lui g .
 x  x2
f ′( x )= g ( x )
e
e 1
f 2 ( x) 1
b) ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = 2
=
2e 2
.
1 0 1
a a a
ln x ln 2 x
c) ∫ x
dx = 2 ⇒ ∫ ln x ⋅ ( ln x )′ dx = 2 ⇒ 2
= 2 ⇒ ln 2 a = 4 ⇒
1 1 1

/ ln a = 2 ⇒ a1 = e ∈ [1, +∞ ) 2
⇒ ln a = ±2 ⇒ . Deci a = e 2 .
2 ln a = −2 ⇒ a2 = e −2
∉ [1, +∞ )

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

1. a) ls (1) = ld (1) = f (1) = 1 ⇒ f este continuă în x0 = 1 .


f ( x) 1 + ln x
b) lim = lim = 0.
x →∞ x x →∞ x
2 x − 1, x ∈ ( 0;1)
 1 3
c) f ' ( x ) =  1 , f ' ( x ) = 0 ⇒ x = . Din tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ f ( x ) ≥ , ∀x ∈ ( 0; ∞ ) .
 , x ∈ [1; ∞ ) 2 4
x
2 2
 2 7
2. a) ∫ f ( x ) dx = ∫  x 2 +  dx = + 2ln 2 .
1
1
x 3
2 2
3
b) ∫ g ( x ) dx = ∫ x ln xdx = 2ln 2 − 4
.
1 1
2 2
7 11
c) Dacă presupunem că f ( x ) ≤ g ( x ) + 3, ∀x ∈ (1;2 ) , atunci ∫ f ( x ) dx ≤ ∫ g ( x ) dx + 3 ⇒ 2ln 2 + ≤ 2ln 2 + ,
1 1
3 4
fals, deci există x0 ∈ (1;2 ) astfel încât f ( x0 ) > g ( x0 ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

x−2
1. a) f ′ ( x ) = ( x − 2ln x )′ = , ∀ x ≥1 .
x
x−2
b) f ′ ( x ) = = 0 ⇒ x − 2 = 0 ⇒ x = 2 ∈ [1, + ∞ ) . Din tabelul de variaţie rezultă că f este
x
descrescătoare pe intervalul [1, 2] şi crescătoare pe intervalul [ 2, + ∞ ) .

( )
c) Din 1 ≤ x ≤ x 2 ≤ 2 şi monotonia funcţiei f obţinem f ( x ) ≥ f x 2 , adică x − 2ln x ≥ x 2 − 2ln x 2 .
2010 1
Rezultă f ( 2009 ) ≤ f ( 2010 ) ⇔ 2009 − 2ln 2009 ≤ 2010 − 2ln 2010 ⇔ ln ≤ .
2009 2
3 3
1 1 x −1 1 2 1 1 3
2. a) I 0 = ∫ dx = ln =  ln − ln  = ln .
2 x −12 2 2 ⋅1 x + 1 2 2 4 3 2 2
u ( x )= x 2 −1
1 u′ ( x )
3 3 3 3
x 1 2x 1 1 8
b) I1 = ∫ 2 dx = ∫ x 2 − 1 dx = ∫ dx = ln u ( x ) = ln .
2 x −1
2 2
u ′( x ) = 2 x 2 2 u ( x) 2 2 2 3
3
xn+ 2
3
xn
3
(
xn x2 − 1 ) dx = 3 xn dx = xn+1 3 = 3n+1 − 2n+1 .
c) I n + 2 − I n = ∫
x2 − 1
dx − ∫
x2 − 1
dx = ∫
x2 − 1
∫ n +1 n +1
2 2 2 2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1 1 ′ 1 1
1.a) f ′ ( x ) =  −  = − 2 ,∀x > 0.
 x x + 1  ( x + 1) 2
x
−2 x − 1
b) f ′ ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( 0; ∞ ) ⇒ f este descrescătoare pe ( 0;∞ ) .
x ( x + 1)

Dacă x ∈ (1; ∞ ) , x < x⇒ f ( x ) ≥ f ( x) ⇔


x +1
1
x

1
≥ f ( x ) , oricare ar fi x ∈ (1; +∞ ) .

 
  x2
1 1 1
c) lim x f ( x ) f   = lim  x ⋅ ⋅  = lim =1.
x →+∞  x  x →+∞  x ( x + 1) 1  1 + 1  x→+∞ ( x + 1)2
  
 x  x  
3  3 3
 1 1  dx = 1 1 3 −1
2. a) I 0 + I 2 = ∫ 2 + ∫ x2 = − =
( )
dx .
 x + 1 x 2 x 2 + 1  x 1 3
1   1

3 3
1 1 x  1 3
b) I1 = ∫ dx = ∫ x− 2  dx = 2 ln 2 .
1 (
x x +12
) 1  x +1

  3  
x − n +1
3 3
 1 1  dx = 1 1  1 
c) I n + I n −2 = ∫ + ∫ dx = = 1− , ∀ n ∈ `, n ≥ 2.
1  ( ) (
 x n x 2 + 1 x n −2 x 2 + 1
) 
 1 xn −n + 1
1
n − 1 
 ( )
3
n −1 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
x−2
1. a) f ′ ( x ) = ( ( x − 2 ) ln x )′ = ln x + ,∀x > 0.
x
f ( x ) − f (1)
b) lim = f ′ (1) = −1 .
x →1 x −1
c) Funcţia f ′ este crescătoare pe ( 0, + ∞ ) ⇔ ( f ′ ( x ) )′ ≥ 0, ∀ x > 0 ⇔ f ′′ ( x ) ≥ 0, ∀ x > 0 .

 x − 2 ′ 1 2 x + 2
Cum f ′′ ( x ) =  ln x +  = + = 2 > 0, ∀ x > 0 ⇒ f ' / pe ( 0,+∞ ) .
 x  x x2 x
x +2
(
2. a) Deoarece f ′ ( x ) = x + ln x =
′ 1
2 x
1
+ =
x
) 2x
= g ( x ) , ∀x > 0 ,

rezultă că funcţia f este o primitivă a funcţiei g .


4
4 4
f 2 ( x) ( 2 + ln 4 )2 − 1
b) ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = = .
1 1
2 2
1
4
4 4
g 2 ( x)
c) ∫ g ( x ) ⋅ f ′′ ( x ) dx = ∫ g ( x ) ⋅ g ′ ( x ) dx = 2
= −1 .
1 1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie

f s ( 0 ) = lim f ( x ) = lim e x = 1

x →0  x →0
x< 0  x< 0

1. a) Avem:

( )
f d ( 0 ) = lim f ( x ) = lim 1 + x = 1 ⇒ funcţia f este continuă în x0 = 0 .
x →0 x →0
x> 0 x> 0


f ( 0) = 1 + 0 = 1 

b) lim f ( x ) = lim e x = e −∞ = 0 . Deci dreapta d : y = 0 este asimptotă orizontală la G f către −∞ .
x →−∞ x →−∞
pentru x > 0
c) Funcţia f este concavă pe ( 0, + ∞ ) dacă f '' ( x ) < 0, ∀ x > 0 . f ′ ( x ) = (1 + x )′ = 2 1 x şi

pentru x > 0
 1 ′ 1
f ′′ ( x ) =   =− < 0 , pentru orice x > 0 , rezultă că f este concavă pe ( 0, + ∞ ) .
2 x 4x x

( x ) = e( )
2

2. a) Deoarece f
x
= ex , ∀ x ≥ 0 ⇒ ∫ f ( x ) dx = ∫ e x dx = e x + C .
1 1 u ( x )= x 2 1 1
e −1
u ′ ( x ) ⋅ e ( ) dx = e ( )
1 1 ux
f ( x ) ⋅ g ( x ) dx = ∫ x ⋅ e x dx
2
∫ = 2 ∫0
u x
b) = .
0 0 ( )
u′ x = 2 x 2 0 2
1 1
e −1
e ( ) ⋅ u ' ( x ) dx =
1
c) f ( 50 ) = e x , unde u ( x ) = x100 .
100 100
⇒ ∫ ex ∫
u x
⋅ x99 dx =
0
100 0 100

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) ls (1) = 5 , ld (1) = 0 ⇒ f nu este continuă în x0 = 1 .


1
ln x 1
b) lim = lim x = = 0 .
x →∞ x x →∞ 1 ∞

c) f e x ( )
n n
= ln e x = x n ⇒ lim
x →∞
x + x 2 + ... + x 2009
x 2009
= 1.

2. a) F funcţie derivabilă pe \ şi F ′ ( x ) = e x + x 2 + 2 x ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ \ ⇒ F primitivă.


1
1 3e + 1
b) ∫ f ( x ) dx = F ( x ) 0 = 3
.
0

( ) 10 = ln e 2+ 1 .
1
ex ex
c) h ( x ) =
e +1
x
; h ( x ) > 0 oricare ar fi x > 0 ; Aria Γ f = ∫( ) e +1
x
dx = ln e x + 1
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) ls ( 4 ) = 4a − 6 , ld ( 4 ) = 2 şi f ( 4 ) = 2 ⇒ 4a − 6 = 2 ⇒ a = 2 .
1 1
b) Pentru x > 4, f ′ ( x ) = ⇒ f ′(9) = .
2 x 6
1
c) f ( 9 ) = 3 ⇒ A ∈ G f ⇒ ecuaţia tangentei este: y − f ( 9 ) = f ′ ( 9 )( x − 9 ) adică y − 3 = ( x − 9) .
6
x
2. a) f1 ( x ) = ∫ dt = x .
0
e e  x 2 ln x x 2  e e 2 + 1
b) ∫ f1 ( x ) ⋅ ln x dx = ∫ x ⋅ ln x dx =  −  = .
 2 4  1 4
1 1 
x x 1
x2 x4 π
c) g ( x ) = f 2 ( x ) = ∫ f1 ( t ) dt = ∫ t dt = ⇒V = π ∫ dx = .
0 0
2 0
4 20

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:
3x − 2 x − 1
2
6x − 2 4
1.a) lim 2 = lim = =2.
x →1 3 x − 4 x + 1 x →1 6 x − 4 2

b) f ′ ( x ) = 4 x3 − 12 x + 18 ; f ′′ ( x ) = 12 x 2 − 12 ; f ′′ ( x ) = 0 ⇒ x1 = 1 , x2 = −1 .
Tabelul de variaţie pentru f ′′ ⇒ funcţia f este concavă pe intervalul ( −1,1) şi
convexă pe intervalele ( −∞ , − 1) şi (1, ∞ ) .

( ) 1
( )
c) g ( x ) = x 2 − 1 ln x ; g continuă pe ( 0, ∞ ) ; g ( x ) = 0 ⇒ x = 1 şi g   > 0, g ( e ) = e 2 − 1 ⋅ ln e > 0.
e
Din tabelul de variaţie pentru g ⇒ g pozitivă pe tot domeniul de definiţie, cu excepţia g (1) = 0 .
2.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = 1 = f ( 0 ) ⇒ f continuă în x = 0 ⇒ f continuă pe \ ⇒ f admite primitive pe \ .
1
 2 1 2
b) ∫ f ( x ) dx =  ln ( x + 1) − 3 x x  = ln 2 − .
0 3
0
2
 1  x4 + x2 − x  −x 
c) g ( x ) =  2
 x +1
− x  ⋅ (−x) =
 x +1
2

( )
≥ 0 pentru x ≥ 1 ⇒ Aria Γ g = ∫  2
x + 1
+ x 2  dx =

1

( )
1 2 x3 2 7 1 5
= − ln x 2 + 1 + = − ln .
2 1 3 1 3 2 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
g ( x ) − g ( 2) 2− x
1.a) lim = g ' ( 2 ) şi g ' ( x ) = ⇒ g '( 2) = 0 .
x →2 x−2 ex
4x
b) f ' ( x ) = , f ' ( x ) = 0 ⇒ x = 0 şi din tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ x = 0 este punct de minim al
( )
2
x2 + 1
funcţiei f.
c) Din tabelul de variaţie al funcţiei f, f ( x ) ≥ −1, ∀x ∈ \ ⇒ − f ( x ) ≤ 1 .Din tabelul de variaţie al funcţiei g,
1 1
g ( x) ≤ 2
, ∀x ∈ \ ⇒ g ( x ) − f ( x ) ≤ 1 + .
e e2
1 1
1
2.a) ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = ln 2 .
0 0
x +1

∫ g ( x ) dx = ( x + ln x ) 10 = 1 + ln 2.
1
b) 2
+1
0
1 1
c) Presupunem că nu există x0 ∈ ( 0;1) astfel încât f ( x0 ) ≤ g ( x0 ) − 2 x0 ⇒ ∫ f ( x ) dx > ∫ g ( x ) dx − 1 ⇔
0 0
⇔ ln 2 > 1 + ln 2, fals, deci există x0 ∈ ( 0;1) astfel încât f ( x0 ) ≤ g ( x0 ) .

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x →1
( x
)
1.a) ls (1) = lim 3 + 1 = 4, f (1) = 4, ld (1) = lim ( ax + 2 ) = a + 2 ; ls = ld = f (1) ⇔ a + 2 = 4 ⇒ a = 2.
x →1
x <1 x >1

b) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.


x →−∞

(
c) lim 3x ⋅ x = 0 .
x →−∞
)
−1 1
2.a) F ′ ( x ) = f ( x ) ⇒ f ( x ) = + .
( x + 1) 2
( x + 2 )2
−1 1 −2 x − 3
b) F ′ ( x ) = + = . Tabelul de variaţie pentru F ′ ⇒ F descrescătoare.
( x + 1) 2
( x + 2) 2
( x + 1)2 ( x + 2 )2
1 1 1 1
c) F ( 0 ) = , F (1) = şi F descrescătoare ⇒ ≤ F ( x ) ≤ , oricare ar fi x ∈ [0,1]
2 6 6 2
1 1 1
1 1
⇒∫ dx ≤ ∫ F ( x ) dx ≤ ∫ dx.
0
6 0 0
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = e − 1 .
x

ex −1
b) f ′′ ( x ) = e x ⇒ lim =1.
ex
x →∞

c) f ' ( x ) = 0 ⇒ x = 0. Din tabelul de variaţie rezultă că f este crescătoare pe [1;∞ ) .


2009 ≤ 2010 ⇒ f ( 2009 ≤ f) ( 2010 )
2 2

∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x dx = 4.
3
2.a)
0 0
1 1 1
1 2 x 3 + 3x 2 5
b) ∫ g ( x ) dx = ∫ f ′′ ( x ) dx = f ′ ( x ) ; f ′ ( x ) = ⇒ ∫ g ( x ) dx = .
0 0
0 ( x + 1) 2
0
4
1
c) ∫ g ( x ) dx = ∫ f "( x ) dx = f ' ( x ) + c = 2 x − 1 +
( x + 1)2
+ C . O primitivă este de forma

G ( x)
= 2 ; lim ( G ( x ) − 2 x ) = −1 + c ⇒
1
G : [0 , ∞ ) → \ , G ( x ) = 2 x − 1 + + c ; lim G ( x ) = ∞ ; lim
( x + 1) 2 x →+∞ x →+∞ x x →+∞

2 x3 + 3 x 2
−1 + c = 0 ⇒ c = 1 ⇒ G ( x ) = +1 .
( x + 1)2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = e − e .
x

b) f ′′ ( x ) = e x ; f ′′ ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ \ ⇒ f convexă pe \ .


 y = (1 − e ) x
c) Ecuaţia tangentei y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) ; f ′ ( 0 ) = 1 − e ; y = (1 − e ) x;  ⇒ y = 1 − e ⇒ A (1,1 − e ) .
x =1
2.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) = 0 ⇒ f continuă în x = 0 ⇒ f continuă pe \ ⇒ f admite primitive pe \ .
x4 0  x2 2  1 11
1 0 1
b) ∫ f ( x ) dx = ∫ ( )
x 3 dx + ∫ x + x dx = + + x x = .

4 −1  2 3  0 12
−1 −1 0 
b c
F (c) + F (a)
c) ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ⇔ F ( b ) − F ( a ) = F ( c ) − F ( b ) ⇔ 2F (b ) = F ( c ) + F ( a ) ⇔ F (b ) = .
a b
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ′ ( x ) = 1 − .
x
x −1
b) f ′ ( x ) = 0 ⇔ = 0 ⇔ x = 1 .Din tabelul de variaţie al funcţiei ⇒ pe intervalul ( 0;1] f este
x
descrescătoare, iar pe intervalul [1; ∞ ) f este crescătoare.
c) Din punctul b) ⇒ f ( x ) ≥ f (1) = 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) ⇔ x − ln x ≥ 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) ⇔
x ≥ ln x + 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) pentru x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ x ≥ ln x + 1 oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) .

(t )
x

∫ + t + 1 dt
2
x
( )
3 2
x x 1
2.a) ∫ t 2 + t + 1 dt =
3
+
2
+ x ⇒ lim 0
x →+∞ x +1
3
=
3
.
0
1 −1 x −1
b) ∫ 2
dx = + C ; F (1) = 0 ⇔ −1 + C = 0 ⇔ C = 1 ⇒ F ( x ) = .
x x x
1
a2
c) V = π ∫ a 2 x 4 dx = π = 5π ⇒ a = 5 .
0
5

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
−2
1.a) f ′ ( x ) = .
( x − 1)2
f ( x ) − f ( −1) −2 1
b) lim = f ′ ( −1) ; f ′ ( −1) =
=− .
x →−1 x +1 4 2
c) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală spre +∞ .
x →+∞
1 1
−x 1
2.a) ∫ e ⋅ x ⋅ e x dx = ∫ x dx = .
0 0
2

( )
1 1
b) I1 = ∫ xe x dx = xe x − e x =1.
0
0
1 1 1
c) I n = ∫ x n e x dx = x n e x − n ∫ x n −1e x dx = e − n I n −1 ⇒ I n + nI n −1 = e .
0
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Soluţie
1.a) lim f ( x ) = 0 ; lim f ( x ) = 1 ⇒ f nu este continuă în x = 1 .
x →1 x →1
x< 1 x >1

b) g ' ( x ) = 6 x − 30 x + 24 .
2

x2 − a2 2x
c) lim = lim = 2a ⋅ 2 a = 4a a ; 4a a = 32 ⇔ a a = 8 ⇔ a3 = 64 ⇔ a = 4 .
x →a x− a x →a 1
2 x
2 2
1
2.a) ∫ f 0 ( x ) dx = ∫ dx = ln 2 .
1 1
x
2
( )
b) f n ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ [1, 2] ⇒ Aria Γ f n = ∫ f n ( x ) dx =  ln x + ln ( x + 1) + … + ln ( x + n ) 
2
1
1
= ln 2 + ln 3 + ln 4 + … + ln ( n + 2 ) − ln1 − ln 2 − … − ln (1 + n ) = ln ( n + 2 ) .
1 1 5 −5 x 2 + 7 x + 6
c) F ′ ( x ) = f1 ( x ) = + ; G′ ( x ) = F ′ ( x ) − = . Din tabelul de variaţie ⇒ G ′ ( x ) ≥ 0 oricare
x x +1 6 6 x ( x + 1)
ar fi x ∈ [1,2] ⇒ G crescătoare.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = 2 ln 2 − ln 2 .
x

f ( x ) − f ( 3)
b) lim = f ′ ( 3) = 7ln 2 .
x →3 x−3
c) f ′ ( x ) = 0 ⇒ x = 0 şi din tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ x = 0 este punct de minim .

∫ f ( x ) dx = e +C.
x
2.a)
e 1
ln x π
b) V = π ∫ dx = π ∫ t dt = .
1
x 0
2
3 3
11 1  3 1 9
∫ 2  x − x + 2  dx = 2 ( ln x − ln ( x + 2 ) ) 1 = 2 ln 5 .
1 1
c) ∫ x ( x + 2) dx =
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
−4
1.a) f ′ ( x ) = .
( x − 3) 2
f ( x ) − f (4)
b) lim f ′ ( 4 ) = −4 .
=
x→4 x−4
c) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.
x →∞
1
1
2.a) ∫ f ( x ) dx = ln ( x + 1) 0 = ln 2 .
0
2 2
1 −1  −1  2π
b) V = π ∫ dx = π ⋅ = π  + 1 = .
0 ( x + 1)2 x +1 0  3  3
a +1 a +1 a +1
1 1 1 1 1
c) a ≤ x ≤ a + 1 ⇔ a + 1 ≤ x + 1 ≤ a + 2 ⇔ ≤ ≤ ⇒ ∫ dx ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ ∫ dx
a + 2 x +1 a +1 a
a+2 a a
a +1
a +1
1 a +1 1 a +1

a+2
⋅x
a
≤ ∫ f ( x ) dx ≤ a + 1 ⋅ x a
.
a

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1
1.a) f ′ ( x ) = e x + .
x2
b) f ′ ( x ) > 0 oricare ar fi x ∈ [1, ∞ ) ⇒ f crescătoare pe [1 , ∞ ) .
c) f (1) = e ⇒ A (1, e ) ∈ G f ; ecuaţia tangentei este y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) ; f (1) = e; f ′ (1) = e + 1;
y − e = (1 + e )( x − 1) .
2.a) ls ( −1) = ld ( −1) = f ( −1) = 4 ⇒ f continuă în x = −1 ⇒ f continuă pe \ ⇒ f admite primitive pe \ .
−2
5
b) ∫ ( x + 5) dx = 2 .
−3
m +1 m +1
( ) ∫
c) Pentru x > −1, f ( x ) > 0 ⇒ Aria Γ f = f ( x ) dx = ∫ (3x + 1) dx = 3m
2 2
+ 3m + 2 ; aria minimă este
m m
−∆ 15 5
= = = .
4a 12 4

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2
x 2x
1.a) h ( x ) = ⇒ h′ ( x ) = .
x +1
( )
2 2
x2 + 1
b) lim f ( x ) = 1. Dreapta de ecuaţie y = 1 este asimptota către +∞ la graficul funcţiei f .
x →+∞

x2 2x
c) h ( x ) = ; h′ ( x ) = ≥ 0 oricare ar fi x ∈ [ 0, ∞ ) ⇒ h crescătoare pe intervalul [ 0, ∞ ) .
x +1
( x + 1)
2 2 2

( x + 3) − ( x + 1) + ( x + 1) ( x + 3) x 2 + 4 x + 5
( )
1
1 1 22
2.a) − +1 = = 2 = f ( x ) ⇒ ∫ x 2 + 4 x + 5 dx = .
x +1 x + 3 ( x + 1) ( x + 3) x + 4x + 3 0
3
1
 x +1 1 3
b) ∫ f ( x ) dx =  ln x + 3 + x  0 = ln 2 + 1 .
0
k
 x +1 k  k +1 3 
c) f ( x ) > 0 oricare ar fi x ≥ 0 ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx =  ln( )
 x+3
+ x  = ln 
0
⋅  + k = k + ln k
 k +3 1
0
3k + 3
⇒ = k ⇔ 3k + 3 = k 2 + 3k ⇒ k = 3 .
k +3

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2 − 2x 2
1.a) f ′ ( x ) = .
( )
2
1 + x2
b) Tabelul de variaţie al funcţiei f ⇒ x = −1 minim local , x = 1 maxim local.
c) Din tabelul de variaţie al funcţiei ⇒ f ( x ) ≥ −1 pentru orice x ∈ \ .
1
 x2 1 5
2.a) ∫ f ( x ) dx =  + 2 x  = .
 2 0 2
0  
1 1
1 1
∫ e ( x + 2 ) dx = e ( x + 2 ) − ∫e dx = e x ( x + 1) = 2e − 1 .
x x x
b)
0
0 0
0
 1  p2 
( )
1 1
x3 x2
c) V = π ∫ ( px + 2 ) dx = π ∫ p 2 x 2 + 4 px + 4 dx = π  p 2 ⋅ + 4 p ⋅
2
+ 4x  = π  + 2 p + 4 .
   
0 0  3 2 0  3 
b −2
Volumul este minim pentru p = − = = −3 .
2a 2 ⋅ 1
3

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

3
1.a) ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) = ⇒ f este continuă în x0 = 0.
2
2x + 3
b) lim = 2 ⇒ y = 2 este ecuaţia asimptotei orizontale.
x →∞ x + 2
2x + 3 1 3
c) Pentru x ≥ 0, f ( x ) = , f '( x) = > 0 ⇒ f crescătoare; lim f ( x ) = 2 , f ( 0 ) = .
x+2 ( x + 2) 2 x →∞ 2
2
1 11 1  1 1 3
2.a)
x + 2x
2
=  − + ;
2  x x 2 ∫ x + 2x
2
dx = ln .
2 2
1
1 1
x x
b) ≤ 1 pentru x ∈ [ 0,1] ⇒ ∫ dx ≤ ∫ dx = 1.
x +1 0
x +1 0
a
1 ln a + ln c
c) ∫ x
dx = ln a ⇒ ln a ,ln b ,ln c în progresie aritmetică ⇔ ln b =
2
1
⇔ 2ln b = ln ( a ⋅ c ) ⇔ b 2 = a c ⇔ a , b , c în progresie geometrică.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

( ) (
1.a) f ′ ( x ) − g ′ ( x ) = 3x 2 − 6 x − 3x 2 − 10 x + 8 = 4 x − 8. )
f ( x)
0 L'H
3x2 − 6 x 0 6x − 6
b) lim = lim = lim = 3.
x →2 g ( x) x →2 3 x 2 − 10 x + 8 x →2 6 x − 10

c) f ' ( x ) = 3 x 2 − 6 x , f ' ( x ) = 0 ⇒ 3x ( x − 2 ) = 0 , de unde x = 0 , x = 2. Din tabelul de variaţie al funcţiei


⇒ f ( x ) ≥ 0 , oricare ar fi x ∈ ( 0, ∞ ) .
1 x −1
2.a) F ' ( x ) = e x + 1 −= ex + = f ( x ) . F derivabilă pe ( 0, ∞ ) ⇒ F primitivă .
x x
2
( )
2 2
b) ∫ xe x dx = xe x − e x =e .
1
1
e
( )
c) Pentru x ∈ [1 , e] , f ( x ) > 0 ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx = F ( x ) = e e − 2. e e − 2 = e m − 2 ⇔ m = e .
e
1
1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1.a) f ′ ( x ) = 3x + 3 .
2

b) f ' ( x ) > 0 ⇒ f crescătoare pe \ .


x 3 + 3x
c) lim = 1.
x →−∞ x3
2.a) ls (1) = −2 = ld (1) = f (1) ⇒ f continuă în x = 1 ⇒ f continuă pe \ ⇒ f admite primitive pe \ .
1 1
3
b) ∫ ( x − 2 ) f ( x ) dx = ∫ ( x + 1) dx = 2
.
0 0
x x
x ( ln x − 1) + 1  1
c) ∫ ( f ( t ) + 2 ) dt = ∫ ln t dt = x ( ln x − 1) + 1 ; xlim
→+∞ x
= lim  ln x − 1 +  = +∞ .
x →+∞  x
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ' ( x ) = + x.
x
f ( x ) − f (1)
b) lim = f ' (1) = 2.
x →1 x −1
−1 + x 2
c) f " ( x ) = ; f "( x ) = 0 ⇒ x1 = 1, x2 = −1∉ ( 0; +∞ ) . Din tabelul de variaţie ⇒ pentru x ∈ ( 0 ,1) f
x2
este concavă; pentru x ∈ (1, ∞ ) f este convexă.
2
2.a) Pentru n = 2 ⇒ ∫ (1 + x ) dx =
2 (1 + x )3 2 19
= .
1
3 1 3
a
−1 a
b) Pentru n = −1 ⇒ ∫ (1 + x ) dx = ln 1 + x = 0 ⇔ 1 + a = 1 ⇒ a1 = 0, a2 = −2 ∉ [ 0, +∞ ) . Deci a = 0.
0
0
1 2n
1 2 1 1
∫ f ′ ( x ) ⋅ f ( x ) dx = 2 (1 + x ) 0 = 2
2n
c) − .
0
2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) f ′ ( x ) = 1 + .
2 x
b) f ' ( x ) > 0 oricare ar fi x > 0 ⇒ f crescătoare.
3 1 3
c) f ' ( x ) =
⇔ 1+ = ⇒ x = 1 ; f (1) = 2 ⇒ A (1, 2 ) .
2 2 x 2
1 1 2x + 3
2.a) + = = f ( x ) ⇒ ∫ ( x + 1)( x + 2 ) f ( x ) dx = x 2 + 3 x + C .
x + 1 x + 2 x 2 + 3x + 2
1
1
b) ∫ f ( x ) dx = ln ( x + 1) ⋅ ( x + 2 ) 0 = ln 3 .
0
1
1 1 −1 1 π
c) h ( x ) = − ⇒V = π ∫ dx = π ⋅ = .
0 ( x + 3)
x+3 2 x + 3 0 12

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1.a) Avem f1 ( x ) = f 0′ ( x ) = .
x
1  1 
b) f 2 ( x ) = f1′( x ) = − 2 ; lim  − 2  = 0 ⇒ y = 0 asimptotă orizontală.
x x →∞  x 
1
c) f 0 ( x ) ≤ − 1 ⇔ ln x ≤ x − 1 ⇔ ln x − x ≤ −1. Ataşăm funcţia h ( x ) = ln x − x , x ∈ ( 0, ∞ ) ;
f1 ( x )
1 1− x
h′ ( x ) = −1 = , h′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1. Din tabelul de variaţie ⇒ h ( x ) ≤ −1, ∀ x ∈ ( 0, ∞ ) ⇔ ln x − x ≤ −1 .
x x
e −1
2.a) ∫ (
f ( x ) dx = ln 1 + x 2 ) e −1
0
=1.
0
2x
b) F primitivă ⇒ F ′ ( x ) = f ( x ) = ; F ′ ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( 0, ∞ ) ⇒ F crescătoare pe ( 0 , ∞ ) .
1 + x2
1 2 2 3 4 4
17
c) ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx = ln 5; ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx = ln .
0 1 0 2 3 2
5

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
3
1.a) f ' ( x ) = 3x 2 − .
x2
f ( x ) − f (1)
b) lim = f ' (1) = 0.
x →1 x −1
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x1 = 1, x2 = −1. Din tabelul de variaţie rezultă f crescătoare pe ( −∞ , − 1] şi pe [1; ∞ )
şi f descrescătoare pe [ −1;0 ) şi pe ( 0;1] .
 2 x3 x5  1 7π
( )
1 1
2.a) V = π ∫ f 2 ( x ) dx = π ∫ x 2 2 − x 2 dx = π  −  = .
 3 5  0 15
0 0 
1 1 2
1 1 2 2 −1
∫ x 2 − x dx = ∫ − t dt = ∫ t dt =
2
b) .
0 2
2 1
2 3
x
c) ∫ f ( t ) dt = F ( x ) − F ( 0 ) , unde F este o primitivă a funcţiei f,
0
0
F ( x ) − F (0) 0 F ′( x ) f ( x) 2
⇒ lim 2
= lim = lim = .
x →0 x x →0 2 x x →0 2 x 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
2+a 2+a
1.a) ls (1) = ld (1) = f (1) ; ls (1) = 2; ld (1) = şi f (1) = 2 ⇒ 2 = ⇒ a = 4.
3 3
b) lim f ( x ) = 1 ⇒ y = 1 asimptotă orizontală.
x →−∞

−2 x 2 − 2ax + 4 −4 − 4a −4 − 4a
c) m = f ' ( 2 ) = 1 ; f ' ( x ) = ; f '( 2) = ; = 1 ⇒ a = −10 .
(x )
2 36 36
2
+2
1
( x ) = e x ⇒ ∫ e x dx = e x 0 = e − 1.
1
2.a) f
0
1 1 1
1 1 1
2 xe x dx = ∫ et dt = ( e − 1) .
2 2
∫ xe dx = ∫
x
b)
0
20 20 2
1 1 1 1
c) 1 ≤ e x ≤ e, oricare ar fi x ∈ [ 0 ,1] ⇒ ∫ 1 dx ≤ ∫ e dx ≤ ∫ e dx ⇒ 1 ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ e .
2 2
x

0 0 0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a) h ( x ) =
( x − 2 ) + ( x − 1) =
1
+
1
.
( x − 1)( x − 2 ) x −1 x − 2
−1 −1
b) h ' ( x ) = + < 0 ⇒ h este descrescătoare pe fiecare din intervalele ( −∞;1) , (1;2 ) , ( 2;∞ ) .
( x − 1) 2
( x − 2 )2
f ′( x)  f ′ ( x ) ′
c) h ' ( x ) < 0, ∀x ∈ \ \ {1;2} şi h ( x ) =  < 0 ⇒ ( f ' ( x ) ) ≥ f ( x ) ⋅ f '' ( x ) .
2
⇒
f ( x)  f ( x) 

3 3
x3  1 26
2.a) V = π ∫ x dx = π
2
= π 9 −  = π ⋅ .
1
3
1
 3  3

x 2010 x 2 x 2010 x 2
b) ∫ f ( x ) dx = + + x + C; F ( 0) = 1 ⇔ F ( x ) = + + x +1 .
2010 2 2010 2
x

x
x 2010 x 2
∫ f ( t ) dt 1
c) ∫ f ( t ) dt = + + x ⇒ lim 0 2010 = .
2010 2 x →∞ x 2010
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a) f continuă ⇔ ls ( 0 ) = ld ( 0 ) = f ( 0 ) ; ls ( 0 ) = 1 = f ( 0 ) , ld ( 0 ) = 1 ⇒ f este continuă în x = 0 .


−2 x
b) x ∈ ( −∞ , 0]; f ' ( x ) = ; f ' ( x ) ≥ 0 oricare ar fi x ∈ ( −∞ , 0] ⇒ f crescătoare pe ( −∞ , 0] .
( )
2
x2 + 1
1 1 1
c) f ( −1) = ⇒ A ∈ G f ; ecuaţia tangentei: y − f ( −1) = f ' ( −1)( x + 1) ; f ' ( −1) = ⇒ y = x + 1 .
2 2 2
e
( ) 1 1 e
2.a) f1 x − 1 = ⇒ ∫ dx = ln x = ln e − ln1 = 1 .
x 1
x 1

( ) x5 2 x3
1 2
b) f 2 ( x ) = ⇒ g ( x ) = x2 + 1 = x 4 + 2 x 2 + 1; ∫ g ( x ) dx = + + x + C . O primitivă este
( x2 + 1)
2 5 3

x5 2 x3 13 1 2 13 x5 2 x3
G ( x) = + + x + k ; G (1) = ⇔ + + 1 + k = ⇔ k = −1 ⇒ G ( x ) = + + x − 1.
5 3 15 5 3 15 5 3
1 t − n +1 2
1 1 2
x 1 1 1  1 
c) ∫ x f n ( x ) dx = ∫ dx = ∫ t n 2 2 ⋅ −n + 1 1 = 2 (1 − n )  2n −1 − 1 .
⋅ dt =
( )
n
0 x +1
2
0 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1
x − ( x − 1) ⋅
1. a) f ′ ( x ) = 2 x = x +1 .
x 2x x
b) f ' ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( 0; ∞ ) ⇒ f crescătoare pe ( 0; ∞ ) ⇒ f ( 2010 ) ≤ f ( 2011) ⇔ 2009 2011 ≤ 2010 2010 .
x −1
c) lim f ( x ) = lim = ∞ , deci nu există asimptotă orizontală spre +∞ .
x →+∞ x →+∞ x
f ( x) x −1
lim = lim = 0 , deci nu există asimptotă oblică spre +∞ .
x →+∞ x x →+∞ x x

2. a) f este continuă pe ( −∞;1) şi pe (1;∞ ) . ls (1) = ld (1) = f (1) = 0 , deci f este continuă şi în x0 = 1 , adică f
este continuă pe \ adică admite primitive.
1 1  x3 x 2 1
( )
b) ∫ f ( x )dx = ∫ x 2 + x − 2 dx =  +
 3 2
− 2x  = − .
0
7
6
0 0  
e e
e
c) h ( x ) = ln x; V = π ∫ ln 2 xdx = π x ln 2 x − π ∫ 2ln xdx = π ( e − 2 ) .
1
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

x−3
1. a) f ′ ( x ) = ln x +
x
f ( x) − f (1)
b) lim = f ′ (1) = −2
x →1 x −1
1 3
c) f ′′ ( x ) = + 2 > 0 , pentru orice x > 0 , deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x x
2. a) F ′ ( x ) = f ( x ) pentru orice x ∈ R , deci F este primitivă a lui f.
1 1
1
b) F ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ Aria ( Γ F ) = ∫ F ( x )dx = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1)e x = 1.
0 0
0
1
F ( x) − f ( x) 1
( )
x
e 1  2 
c) ∫ e +1
dx = − ∫ dx = − ln e x + 1 = ln  .
 e +1
0 e +1
x x 0
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) f ′ ( x ) =
( )
2 x x 2 + 1 − 2 x3
=
2x
.
( ) ( )
2 2
x2 + 1 x2 + 1
b) lim f ( x ) = 1 , deci y = 1 este asimptotă orizontală la +∞ .
x →+∞
c) Derivata funcţiei f este pozitivă pe intervalul ( 0, +∞ ) rezultă că f este crescătoare pe ( 0, +∞ ) deci
f ( 3 2008 ) ≤ f ( 3 2009 ) .
2x
2. a) ∫ f ( x ) dx = +C .
ln 2
1
( )
1
b) g ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0,1] ⇒ Aria Γ g = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1) ⋅ e x =1.
0
0
x

∫ f (t )dt
c) lim 0
= lim f ( x ) = 1 .
x →0 x x →0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) f ′ ( x ) = 2 x ln 2 + 3x ln 3 .
b) lim f ( x ) = 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală la −∞ .
x →−∞

c) f ′′ ( x ) = 2 x ln 2 2 + 3x ln 2 3 > 0 pentru orice x ∈ R , deci f este convexă pe R .


1 1
2 2
1
∫ ( x + 1) f2 ( x ) dx = ∫ x dx =
2
2. a) .
0 0
24
1
( )
1
dx = ( x − ln ( x + 1) ) = 1 − ln 2 .
x
b) f1 ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f1 = ∫
0
x +1 0
1 1
x 2009 1 1
c) ≤ , pentru orice x ∈ [ 0,1] deci ∫ f 2009 ( x ) dx ≤ ∫ dx = ln 2 .
x +1 x +1 0 0
x +1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 x2 − 2x
1. a) f ′ ( x ) = 1 − = , pentru orice x ∈ R \ {1} .
( x − 1)2 ( x − 1)2
f ( x)
b) lim = 1, lim ( f ( x ) − x ) = 1 , deci y = x + 1 este asimptotă oblică la +∞ .
x →∞ x x →∞
c) Din tabelul de variaţie f ( x ) ≥ 4, ∀x ∈ (1; ∞ ) .
ex ex
2. a) ∫ f 0 ( x ) dx = ∫ dx = +C .
2 2
1
b) f1 ( x ) > 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f1 = ∫ ( ) e
ex
+
x
1
( 1
0
)  e +1
dx = ln e x + 1 = ln 
 2
.

0
ex ex
c) Din e( ) ≥ enx > 0 , pentru orice x ∈ [ 0,1] , se obţine pentru orice x ∈ [ 0,1] , de
n +1 x
≤ nx
e( ) + 1 e + 1
n +1 x

1 1
unde ∫ f n +1 ( x ) dx ≤ ∫ f n ( x ) dx pentru orice n ∈ N .
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 1 11
1. a) f ′ ( x ) = 2 −3 − =
, pentru orice x > 0 .
33
2 x 3 x2 x x2
b) Ecuaţia tangentei este y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , adică y = −1 .
c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se deduce că f este descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , de unde rezultă că f ( x ) ≥ f (1) = −1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
2. a) F ′ ( x ) = 2 x + 1 , ∀x ∈ R , de unde a = 2 .
1
1
b) ∫e
x
⋅ f1 ( x ) dx = xe x =e.
0
0
1 1
 x3  1 1  2
3 1
c) ∫ ( )
f a 2 ( x ) dx = ∫ a 2 x 2 + 2ax + 1 dx =  a 2
3
+ ax 2 + x  =  a +  +  ≥ , pentru orice a ∈ R .
0 0  3  0 3  2 4  4

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

x−3 3x − 3
1 a) f ′ ( x ) = x + = .
2 x 2 x
b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , d : y = −2 .
2
c) Din tabelul de variaţie ⇒ f ( x ) ≥ f (1) = −2 pentru orice x > 0 , de unde x − 3 ≥ − pentru orice x > 0 ,
x
de unde concluzia.
2. a) ∫ f1 ( x ) dx = ∫ e x dx = e x + C .
1 1
1
∫ x ⋅ f1 ( x ) dx = ∫ x ⋅ e dx = ( x − 1) e =1.
x x
b)
0 0
0
1
c) V = π ∫ x ⋅ e2 2 x3 π
dx = e 2 x3
=
(
1 π e −1
2
.
)
0
6 0 6

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

x
1 1
1. a) f ′ ( x ) = 3x ln 3 −   ln .
2 2
f ( x) − f (0)
b) lim = f ′ ( 0 ) = ln 6 .
x →0 x
x
1
c) f ′ ( x ) = 3x ln 3 +   ln 2 > 0 pentru orice x ∈ \ , deci f este crescătoare pe R .
2
2
x
2. a) ∫ f ( x ) dx = + ln x + C .
2
2

2
1  x3 1  2 29π
b) V = π ∫  x +  dx = π  + 2 x −  = .
 x  1
1
x  3 6
e e e
1  x2 x 2  e ln 2 x e e 2 + 3
c) ∫ f ( x ) ln xdx = ∫ x ln xdx + ∫ ln xdx =  ln x −  + = .
x  2 4  1 2 1 4
1 1 1 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

( 2 x − 1) e x − ( x 2 − x + 1) e x − x2 + 3x − 2
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x ∈ R .
e2 x ex
2x −1 2
b) lim f ( x ) = lim x
= 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală la +∞ .
= lim
x →+∞ x →+∞
e x →+∞ e x

c) Din semnul derivatei lui f obţinem că f este descrescătoare pe ( −∞,1] şi crescătoare pe [1, 2] deci
1
f ( x ) ≥ f (1) = , pentru orice x ≤ 2 .
e
x2
2. a) ∫ f 2 ( x )dx = ∫ ( x + 2 )dx = + 2x + C .
2
1
( x + 2 )3 (
2 3 3−2 2 ).
( )
2 1
b) f ( x ) = x + 2 ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f = ∫ x + 2dx = =
0
3 0 3
1 1
3
∫x x + 2dx ≤ ∫ x 2009 3dx =
2009
c) .
0 0
2010

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) f ′ ( x ) =
(
2 x2 − x2 + 1 )=x 2
−1
, pentru orice x > 0 .
2 2
x x
f ( x)
b) lim
x →+∞ x
= 1 , lim
x →+∞
( f ( x ) − x ) = 0 deci y = x este asimptotă oblică la +∞ .

2
c) f ′′ ( x ) = > 0 , pentru orice x > 0 , deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x3
∫ f ( x ) dx = e +C .
x
2. a)
1
1
b) h ( x ) = xe x ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria ( Γ h ) = ∫ xe x dx = ( x − 1) e x = 1.
0
0
e −2 x 1  e2 1 
1
( )
2 2x
e
c) V = π ∫ e x + e − x dx = π  + 2x −  = π  + 2 − 2  .
 2
0  2 0  2 2e 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1
⋅ x − ln x
1 − ln x
1. a) f ′ ( x ) = x 2 = , pentru orice x > 0
x x2
1
b) Ecuaţia tangentei este y − f ( e ) = f ′ ( e )( x − e ) , adică y =
.
e
c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este crescătoare pe ( 0,e ] şi descrescătoare pe
1
[e, +∞ ) , deci f ( x ) ≤ f ( e ) = , pentru orice x > 0 , de unde concluzia.
e
2x x
2. a) ∫ f ( x ) dx = x −3
+C.
1
 4 x x x2  1 π
b) V = π ∫ f 2 ( x )dx = π  x − +  = .
 3 2  0 6
0 
− ( x − 1)
1 1 2010
1 1
∫ f 2009 ( x )dx ≤ ∫ (1 − x )
2009
c) dx = = .
0 0
2010 0 2010

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
( )
1. a) f ′ ( x ) = ( 2 x + 2 ) ⋅ e x + x 2 + 2 x + 1 ⋅ e x = ( x + 1)( x + 3) ⋅ e x , x ∈ \ .

x2 + 2 x + 1 2x + 2
b) lim f ( x ) = lim −x
= lim = 0 ⇒ y = 0 este ecuaţia asiptotei orizontale la G f către −∞ .
x →−∞ x →−∞ e x →−∞ −e − x
4
c) f ' ( x ) = 0 ⇒ x ∈ {−3; −1} . Din tabelul de variaţie al funcţiei obţinem f ( x ) ≤ f ( −3) = , ∀x ≤ −1.
e3
8
Deci f ( −2 ) + f ( −4 ) ≤ .
e3
2. a) f continuă pe ( −∞;1) şi pe (1;∞ ) ; ls (1) = ld (1) = f (1) = 0 ⇒ f continuă şi în x0 = 1 ⇒ f admite primitive.
1
b) Fie F o primitivă a funcţiei f. F este convexă pe (1; ∞ ) ⇔ F " ( x ) = f ' ( x ) = > 0, ∀x > 1 , inegalitate
x
adevărată.
e 1 e
c) ∫ ( )
f ( x ) dx = ∫ x 2 − 3 x + 2 dx + ∫ ln xdx =
11
6
.
0 0 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) f ′ ( x ) = 3 x 2 − 3 , f ′ (1) = 0 .
b) f ′′ ( x ) = 6 x şi atunci f este concavă pe ( −∞,0] şi convexă pe [ 0, +∞ ) .
c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este crescătoare pe ( −∞, −1] , descrescătoare pe
[ −1,1] şi crescătoare pe [1, 2] şi cum f ( −1) = f ( 2 ) = 3 rezultă f ( x ) ≤ 3 , pentru orice x ≤ 2 .
1
2. a) F ′ ( x ) = 1 − = f ( x ) pentru orice x > 0 .
x2
2
( )
2 1
b) f ( x ) > 0, ∀x ∈ [1;2] ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx = F ( x ) = .
1
1 2
e e
 ln x  ln 2 x e x 2 ln x e x 2 e e 2 + 3
∫ ( ) ⋅ = ∫  + = + − =
x 
c) F x ln xdx x ln x dx .
1 1
2 1 2 1 4 1 4

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1. a) f ′ ( x ) = 6 x 2 − 6 x , f ′ (1) = 0 .
 1 1 
b) f ′′ ( x ) = 12 x − 6 şi din semnul derivatei a doua se obţine că f este concavă pe  −∞,  şi convexă pe  , +∞  .
 2 2 
 1 
c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se obţine că f este crescătoare pe  − ,0  , descrescătoare pe [ 0;1] şi
 2 
 1 1
crescătoare pe [1, +∞ ) şi cum f  −  = f (1) = 0 rezultă f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ≥ − .
 2 2

∫ f ( x ) dx = e +C .
x
2. a)
1
1
b) h ( x ) = xe x ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria ( Γ h ) = ∫ x ⋅ e x dx = ( x − 1) ⋅ e x =1.
0
0
1
2
 1  1
c) 1 − x ≥ x , pentru orice x ∈ 0,  , deci e1− x − e x ≥ 0 , pentru orice x ∈ 0,  , de unde
 2  2
∫ ( g ( x ) − f ( x ) ) dx ≥ 0 .
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
11 x −1
1. a) f ′ ( x ) = = − , pentru orice x > 0 .
x x x
b) Ecuaţia tangentei este y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , adică y = 2 .
c) Din studiul semnului derivatei lui f se deduce că f este descrescătoare pe [ 0,1] şi crescătoare pe [1, +∞ ) ,
deci f ( x ) ≥ f (1) = 2 , ∀x > 0 , de unde concluzia.

2. a) ∫ ( )
f 2 ( x ) dx = ∫ 2 x 2 − 2 x + 1 dx =
2 x3
3
− x2 + x + C .
1
( ) ( ) 1
b) e x f 2 ( x ) =  x 2 + (1 − x )  ⋅ e x ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria = ∫ 2 x 2 − 2 x + 1 e x dx = 2 x 2 − 6 x + 7 e x = 3e − 7 .

2
 0
0
n +1
c) x n ≥ x n +1 şi (1 − x ) ≥ (1 − x ) pentru orice x ∈ [ 0,1] , de unde, prin însumare şi integrare se obţine că
n

1 1

∫ f n ( x )dx ≥ ∫ f n+1 ( x )dx .


0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1
1. a) f ′ ( x ) = 2 x − 1 − , pentru orice x > 0 .
x
1
b) f ′′ ( x ) = 2 +> 0 , pentru orice x > 0 , deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x2
c) Din studiul semnului derivatei lui f se deduce că f este descrescătoare pe ( 0;1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ f (1) = 0 , pentru orice x > 0 .
x2
2. a) ∫ f1 ( x ) dx = ∫ ( 2 − x ) dx = 2 x − +C .
2
2
( )
2 2
b) g ( x ) = ( 2 − x ) ⋅ e x ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;2] ⇒ Aria Γ g = ∫ ( 2 − x ) ⋅ e x dx = ( 3 − x ) e x =e −3.
0
0

π (2 − x)
2 11
2 2 π
11
c) V = π ∫ ( 2 − x ) dx = −
10
= .
0
11 0 11

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
ex x − ex e x ( x − 1)
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x > 0 .
x2 x2
b) lim f ( x ) = +∞ , deci x = 0 este asimptotă verticală.
x →0
x >0
c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ f (1) = e , pentru orice x > 0 , de unde concluzia.
x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = + 2ln x + C .
2
2
 2
2
 x3 4  2 25π
b) V = π ∫  x +  dx = π  + 4 x −  =
 x  1
1
x  3 3
2 2 2
2  x2 x2 2 3
c) ∫ f ( x ) ln xdx = ∫ x ⋅ ln xdx + ∫ ln xdx =  ln x − + ln 2 x  = ln 2 2 + 2ln 2 − .
 
1 1 1
x  2 4 1 4

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
( )
1. a) f ′ ( x ) = 2 xe x + x 2 + 1 e x = ( x + 1) e x , pentru orice x ∈ R .
2

b) Ecuaţia tangentei y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) , adică y = x .


x2 + 1
c) lim f ( x ) = −1 + lim = −1 ⇒ y = −1 este ecuaţia asimptotei orizontale la G f spre −∞ .
x →−∞ x →−∞ e− x
x2
2. a) ∫ f1 ( x ) ⋅ x + 1 dx = ∫ x dx =
2
+C.
1
x2  x2  1 π ( 2ln 2 − 1)
b) V = π ∫ dx = π  − x + ln ( x + 1)  = .
x + 1  2 0 2
0  
1 1
x 2009 1
c) ∫ x +1
dx ≤ ∫ x 2009 dx =
2010
.
0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1. a) f ′ ( x ) = e x + x ⋅ e x = ( x + 1) ⋅ e x , pentru orice x ∈ R .
b) f ′′ ( x ) = ( x + 2 ) ⋅ e x , pentru orice x ∈ R şi din semnul derivatei a doua se obţine că f este concavă pe
( −∞, −2] şi convexă pe [ −2, +∞ ) .
x  1 
c) lim f ( x ) = lim = lim  − − x  = 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală la −∞ .
x →−∞ x →−∞ e − x x →−∞  e 
∫ x ⋅ f1 ( x ) dx = ∫ 2 xdx = x +C .
2
2. a)
1 1
 2   x2 1 1
b) ∫ f 2 ( x ) dx = ∫  x + dx =  + 2ln ( x + 1)  = + 2ln 2 .
0 0
x +1  2 0 2
1 1
x 2009 + x + 2 2 x + 2
c) Din 0 ≤
x +1

x +1
( )
, pentru orice x ∈ [ 0,1] se obţine Aria Γ f 2009 = ∫ f 2009 ( x ) dx ≤ ∫ 2dx ,
0 0

( )
adică Aria Γ f 2009 ≤ 2.

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
2 x ( x − 1) − x 2 x2 − 2x
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x > 1 .
( x − 1)2 ( x − 1)2
f ( x)
b) lim = 1 , lim ( f ( x ) − x ) = 1 , deci y = x + 1 este asimptotă oblică la +∞ .
x →+∞ x x →+∞
c) Din studiul semnului derivatei lui f rezultă că f este descrescătoare pe intervalul (1, 2] şi atunci
f ( 3 2 ) ≥ f (3 3) .
x2
2. a) ∫ f ( x ) dx = x − 2
+C.
1 1 1
( ) 2 1 2
b) g ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ g = ∫ 1 − xdx = − ∫ (1 − x )′ ⋅ (1 − x ) 2 dx = − (1 − x )3 = .
0 0
3 0 3

 1
 x 
1 2
x 2
−3e 2 + 8e − 3
c) ∫ f ( x ) ⋅ ln xdx =   x − 2
 ln x − x + 
4 
1 =
4e 2
.
1   e
e

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1
⋅ x − ln x
1 − ln x
1. a) f ′ ( x ) = x 2 = , pentru orice x > 0 .
x x2
b) lim f ( x ) = 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală la +∞ .
x →+∞
c) f ′ ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ [ e, +∞ ) şi atunci f este descrescătoare pe [ e, +∞ ) , deci f ( 2008 ) ≥ f ( 2009 ) .
2x x
2. a) ∫ f ( x ) dx = 3
+C .
1
b) g ( x ) =
x +1
x
( )
≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ g = ∫
x 1
(
dx = ln x 2 + 1 =)
1 ln 2
.
0 x +1
2 2 2 0 2
1
1
c) V = π ∫ x ⋅ e x dx = π ( x − 1) ⋅ e x =π .
0
0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
( 2 x − 1) ( x 2 + x + 1) − ( x 2 − x + 1) ( 2 x + 1) 2 x2 − 2
1. a) f ′ ( x ) = = , pentru orice x ∈ R .
( ) ( )
2 2
x2 + x + 1 x2 + x + 1
b) lim f ( x ) = 1 , deci y = 1 este asimptotă orizontală către +∞ la graficul funcţiei f.
x →∞

c) Din studiul semnului derivatei lui f se obţine că f este crescătoare pe [1, +∞ ) deci f ( 3 2009 ) ≤ f ( 3 2010 ) .
2. a) ∫ f ′ ( x )dx = ln x + C .
e
( )
e
b) f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [1; e ] ⇒ Aria Γ f = ∫ ln xdx = ( x ln x − x ) = 1 .
1
1
e e
c) ln x ≤ 1 , pentru orice x ∈ [1, e ] , deci e x ⋅ ln x ≤ e x , pentru orice x ∈ [1, e] şi atunci ∫ e x f ( x ) dx ≤ ∫ e x = ee − e.
1 1

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
e x ( x − 1) − e x e x ( x − 2)
1. a) f ′ ( x ) = = pentru orice x > 1 .
( x − 1)2 ( x − 1)2
b) Ecuaţia tangentei este y − f ( 2 ) = f ′ ( 2 )( x − 2 ) , adică y = e2 .
c) Din studiul semnului derivatei lui f rezultă că f este descrescătoare pe (1;2] şi crescătoare pe [ 2; +∞ )
deci f ( x ) ≥ f ( 2 ) = e2 pentru orice x > 1 .
4
2 5 4 14 5
2. a) ∫ f1 ( x )dx = 3
x x =
1 3
.
1
4
b) ∫
x+2
2
( x)
dx =
1
2
( )
4 1 32
ln x 2 + 4 x = ln
1 2 5
.
1 f2

π 1 π π
4 4
1  4
 dx = ( ln x − ln ( x + 4 ) ) 1 = ln .
1 5
c) V = π ∫
4 ∫ x x + 4 
dx =  −
1 x + 4x
2
1
4 4 2

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
1 1
1. a) f ′ ( x ) = 1 − 3 ⋅ =1−, pentru orice x > 0 .
3 3 2
3 x2 x
b) d : y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) , ecuaţia tangentei este y = 0 .
c) Din studiul semnului derivatei funcţiei f se obţine că f este descrescătoare pe ( 0,1] şi crescătoare pe
[1, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ f (1) = 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) de unde concluzia.
1 1
x4 1 1
∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x dx = = .
3
2. a)
0 0
4 0 4
1

1
1   x3 x 2 1 5
( )
b) f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f = ∫ f ( x ) dx = ∫  x 2 − x + 1 − dx =  −
x +1
+ x − ln ( x + 1)  = − ln 2 .
0 6
0  3
0
2 
1
x6 x6 x6 π π
c) Din 1 ≤ ( x + 1) ≤ 4 se obţine
2
≤ ≤ x 6
, pentru orice x ∈ [ 0,1] ş i atunci V = π ∫ dx ∈  ,  .
4 ( x + 1) 2
0 ( x + 1)
2
 28 7 

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii
2 x2 − x2 − 1 x2 − 1
1. a) f ′ ( x ) = = .
x2 x2
f ( x)
b) lim
x →+∞ x
= 1 , lim
x →+∞
( f ( x) − x) = 0 deci y = x este asimptotă oblică la +∞ .

2
c) f ′′ ( x ) = > 0 , pentru orice x > 0 , deci f este convexă pe ( 0, +∞ ) .
x3
x2
2. a) ∫ f 0 ( x ) ⋅ e- x dx = + x+C .
2
1
( ) ( ) ( ) (
b) f1 ( x ) = x 2 + 1 e x ≥ 0, ∀x ∈ [ 0;1] ⇒ Aria Γ f1 = ∫ x 2 + 1 ⋅ e x dx = x 2 − 2 x + 3 ⋅e x ) 1
0
= 2e − 3 .
0

( ) )
1 1 1 1 1
c) ∫ ( ( )
f 2008 ( x ) dx + ∫ f 2010 ( x ) dx = ∫ x 2009 1 + x 2 + 2 ⋅ e x dx ≥ ∫ x 2009 ⋅ 2 x + 2 ⋅ e x dx = 2∫ f 2009 ( x ) dx .
0 0 0 0 0

BACALAUREAT 2009 – MATEMATICĂ – Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2