Sunteți pe pagina 1din 16

M2 Organizarea unitatatii economice

Clasa a IX-a SERVICII

Etapele infiintarii unitatii economice

2013 prof. Iorga Georgeta

Etapele infiintarii unitatii economice

Cadrul juridic este format din legi, decrete si hotarari de guvern: - Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societatile comerciale; - Legea nr. 133 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Etape: 1. Evaluarea afacerii (elaborarea unui plan de afaceri) 2. Alegerea formei juridice 3. Intocmirea documentelor necasare

Etapele infiintarii unitatii economice

Infiintarea unei societati comerciale necesita parcurgerea urmatorilor pasi pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei

1. Stabilirea spatiului/locului unde societatea va avea sediul principal si daca este cazul a sediilor secundare;
2. Se stabileste denumirea societatii si daca este cazul, emblema societatii; 3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.

Etapele infiintarii unitatii economice

4. Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme, sub forma autentica, la un birou notarial public.

5. Se depun aporturile in numerar, la banca sau C.E.C. si se pregateste actele de proprietate pentru aporturile in natura.

6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale

Etapele infiintarii unitatii economice

7. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei

8. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala.

9. Obtinerea a vizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii

Etapele infiintarii unitatii economice


Informatiile legale si la zi privind firmele inmatriculate in Registrul Comertului

Iata cateva site-uri unde poti gasi o gama variata de informatii care cu siguranta iti vor fi de folos pentru infiintarea unei firme : http://recom.onrc.ro - (verificarea disponibilitatii numelui de firma) www.e-guvernare.ro informatii publice pentru persoane fizice si juridice

www.finantare.ro surse de finanatare accesibile in Romania


www.smeprojects.ro finantari nerambursabile disponibile in Romania www.mimmc.ro Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Corporatie http://www.consultanta-societati.ro/caen.htm - site-ul codurilor CAEN

Etapele infiintarii unitatii economice

TEST I. Alegei varianta corect a urmtoarelor enunuri :

1. Constituirea intreprinderilor din sectorul particula in societati comerciale, are la baza: a) Decretul nr. 31/1990; b) Legea nt. 30/1991; c) Legea nr. 31/1990; 2. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal se face de la: a) Oficiul Registrului Comertului; b) Administratia Financiara Teritoriala; c) Camera de Comert si Industrie judeteana;

Etapele infiintarii unitatii economice

TEST

3. Oficiul Registrului Comertului are rolul de a:


a) Stabili forma juridica a firmei; b) Elibera certificatul de inmatriculare; c) Elibera avize de functionare

Etapele infiintarii unitatii economice

TEST II.Apreciati urmatoarele afirmatii cu adevarat (A) sau fals (F):

1. Infiintarea societatilor comerciale din tara noastra se face conform Legii nr. 31/1990.
A F 2. Elaborarea unui plan de afaceri este o etapa din cadrul algoritmului de infiintare a unei firme. F A 3. Denumirea si emblema firmei se stabilesc de catre Oficiul Registrului Comertului.

SUCCES!

Etapele infiintarii unitatii economice

Intocmirea unui plan de afaceri necesita parcurgerea urmatoarelor etape:

Culegerea informatiilor necesare


Organizarea si analiza informatiilor obtinute Redactarea propriu-zisa a planului de afaceri

Etapele infiintarii unitatii economice

Sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. Se pregatesc actele doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari, contract de inchiriere, contract de comodat, avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuinta cu care se invecineaza spatiul in cauza ( pe orizontala si verticala). Firma si emblema se stabilesc de catre asociati, si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. Ele trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Sunt verificate la Oficiul Registrului comertului din judetul unde stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni.

Etapele infiintarii unitatii economice

Alegerea formei juridice S.N.C., S.C.A., S.A., S.R.L., etc. Pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciala, asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie judetene. Semnarea actului contitutiv al noii firme se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica; cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si stigmata aport la capitalul societatii comerciale indicandu-se denumirea acesteia. Ex.: foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC.

Etapele infiintarii unitatii economice

La Oficiul Registrului Comertului are loc:

Verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale;


Controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial; Transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei; Inmatricularea societatii; Eliberarea certificatului de inmatriculare (eliberarea certificatului de inregistrare se face in termen de 3 zile de la data depunerii cererii)

Etapele infiintarii unitatii economice

Solictantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
A) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o periada de maxim 3 ani; B) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul previnirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar veterniar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

S-ar putea să vă placă și