Sunteți pe pagina 1din 3

Factori de influenta a tipurilor de structuri organizatorice

A. Tipul si complexitatea de bunuri si servicii


B. Dimensiunile intreprinderii
C. Calificarea personalului
D. Cadrul juridic si statutul juridic de functionare
E. Strategia dezvoltarii adoptate

A. Tipul si complexitatea de bunuri si servicii


Structura organizatorica si organizarea activitatii de productie din cadrul intreprinderii se afla intr-
o dependenta directa cu tipul de productie.
Prin tipu de productie se intelege o structura organizatorica si functional determinate de:
- Volumul productiei executate
- Gradul de specializare a intreprinderii, sectiilor si locurilor de munca
- Modului de deplasare a diferitelor materii prime, material, semifabricate de la un loc de
munca la altul
Tipurile de productie se clasifica in:
1. Productie de masa
2. Productie de serie
3. Productie individuala
1. Caracteristici ale productiei de masa:
- fabricarea unei nomenclature reduse de produse in mod neintrerupt in canitati mari sau
foarte mari
- specializare inalta atat la nivelul locurilor de munca cat si la nivelul intreprinderii
- deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face bucata cu bucata in mod continuu
cu ajutorul unor mijloace de transport specific, cu deplasare continua de felul benzilor rulante
pe planuri inclinate
- din punct de vedere organizatoric locurile de munca si forta de munca care le utilizeaza au un
grad inalt de specializare fiind amplasate in succesiunea operatiilor tehnologice sub forma
liniilor de productie in flux

2. Caracteristici ale productiei in serie:

- este specific intreprinderilor care fabrica o nomenclatura relativ larga de produse, in mod periodic si in
loturi de fabricatie de marime mica, mare sau mijlocie.

- gradul de specializare al intreprinderii sau locurilor de munca este mai redus decat la tipul de serie
mare

- deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face cu mijloace de transport cu deplasare


discontinua pentru seriile mici de fabricatie – carucioare sau cu mijloace de deplasare continua pentru
seriile mari de fabricatie
- pentru seriile mari de fabricatie locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul liniilor tehnologice, iar
pentru seriile mici de fabricatie dupa criteriul grupelor omogene de masini.

B. Dimensiunile intreprinderii

In functie de gradul de marime exista intreprinderi:

- Mari ( 250+)
- Mijlocii (50-249)
- Mici ( 10-49)
- Microintreprinderi ( <10)

Unele organizatii au o structura organizatorica relativ plata (cu putine nivele ierarhice) In timp ce
altele au mai multe nivele ierarhive, au structura organizatorica inalta, sunt puternic ierarhizate.

Organizatiile plate au structure organizatorice simple in timp ce organizatiile puternic ierarhizate


au structure organizatorice complexe.

C. Calificarea personalului se face prin:

1. Instructajele de acomodare – se realizeaza de seful direct pe baza unui manual privind


activititatea din cadrul intreprinderii

2. Rotatia pe diferite posture – se organizeaza pentru angajati carora le este necesara o experienta
mai ampla in cadrul intreprinderii. Sunt selectionati lucratori care au obtinut rezultate bune la
testele de cunostinte.

3. cursurile – sunt necesare mai ales cand angajatul nu a mai lucrat in domeniul in care a fost
incadrat

Nivelurile de calificare adoptate in Romania:

 Nivelul 1 – muncitor
 Nivelul 2 – muncitor calificat
 Nivelul 3 – maistru, technician (liceu)
 Nivelul 4 – I se asociaza sarcini de lucru diverse si complexe
 Nivelul 5 – I se asociaza sarcini deosebit de diverse, complexe si neprevazute

D. Cadrul juridic si statul juridic de functionare

Sistemul institutional – legislative stabileste cadrul in care intreprinderea isi poate desfasura activitatea
asigurand utilizarea resurselor, finalizarea profitabila pe piata, protejarea intereselor economiei
nationale dar si prevenirea orientarii in directii nefavorabile.

Legislatia reglementeaza conduit in afaceri prin 3 tipuri de legi:


1. Legi menite sa apere concurenta si care cer ca practicile de marketing sa fie corecte si egale
pentru toti partenerii ( Legea 11/1990 privind protectia concurentei neloiale, Legea 64/1991
privind brevetele si inventiile, Legea concurentei 21/1996)
2. Legi care protejeaza cumparatorul impotriva produselor necalificate poluate fizic sau moral
impotriva preturilor prea mari ( legea 11/1994 privind protectia consumatorului prin care se
modifica Ordonanta Guvernului nr 31/1995)
3. Legi care protejeaza interesele generale ale societatii, imbunatatirea calitatii vietii, conservarea
mediului ecologic, conservarea resurselor naturale, protectia economiei si pietei nationale
( O.G. 31/1995)

Statutul juridic este o component a R.O.F.

Constituirea unei S.R.L. in conformitate cu legea contabilitatii 31/1990 societatile cu raspundere


limitata se vor constitui pe baza contractului de societate si statutului incheiat in forma autentica.

Contractul va contine:

1. Numele, prenumele, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; sau denumirea, sediul si
nationalitatea asociatilor, persoane juridice
2. Forma, denumirea si sediul societatii care se constituie
3. Obiectul de activitate al societatii
4. Capitalul social subscrius si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat, valoarea bunurilor,
modul de evaluare si data la care se varsa integral capitalul social subscris.
5. Asociatii care administreaza si reprezinta societatea
6. Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi
7. Locatiile din tara sau strainatate unde societatea isi infiinteaza filiare sau sucursale
8. Modul de dizolvare sau lichidare a societatii
9. Repartizarea partilor sociale.

Contractul de societate si statutul societatii se supun mai intai aprobarii unei instante judecatoresti care
va da o sentinta.

Sentinta impreuna cu contractul se depun la Registrul Comertului si la Administratia financiara. Este


obligatoriu ca societatea comerciala nou infiintata sa fie publicata in Monitorul Oficial. Societatea
comerciala capata personalitate juridical in momentul publicarii sentintei in M.O.

E. Strategia dezvoltarii adoptate


Prin strategie economica de dezolvare se intelege acel tip de strategie care defineste obiectivele
de dezvoltare viitoare ale intreprinderii, modul de alocare a resurselor si actiunile ce trebuie
intreprinse pe interval de timp bine precizate in vederea asigurarii rentabilitatii activitatilor
desfasurate.