Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

- REFERAT -

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

Student:

Chiritoiu Maria Alexandra Anul II, seria 2, gr 4 MARKETING

Organizarea structurala a intreprinderii


1. Prezentarea temei alese O intreprindere este o colectivitate umana legal constituita in vederea cooperarii pentru realizarea in comun a unor produse, servicii sau lucrari destinate vanzarii la un pret care sa acopere cheltuielile si sa aduca profit. Indeplinirea de catre o intreprindere a obiectivelor stabilite in conditii cat mai eficiente necesita, in primul rand, o conducere competenta si un cadru organizatoric rational care se realizeaza prin elaborarea structurii sale organizatorice. 2. Dezvoltarea temei Structura organizatorica a unei intreprinderi reprezinta totalitatea posturilor si compartimentelor de munca, modul de constituire, grupare si subordonare, precum si legaturile ce se stabilesc intre posturi, compartimente de munca si personae, in vederea indeplinirii in cat mai bune conditii a obiectivelor stabilite. In esenta, structura organizatorica a unei intreprinderi trebuie sa evidentieze diviziunea muncii, atat pe verticala cat si pe orizontala. Diviziunea verticala a muncii se concretizeaza in stabilirea liniilor de autoritate si fuxului de comunicatii (de legaturi) din interiorul unei intreprinderi. Autoritatea defineste ansamblul responsabilitatilor atribuite unui manager in vederea realizarii unor activitati bine precizate de catre un grup de personae, compartimente de munca, etc. Autoritatea este instrumental prin care u manager isi exercita libertatea de actiune in scopul realizarii conditiilor necesare pentru obtinerea unor rezultate in concordanta cu obiectivele intreprinderii. Cu cat autoritatea este mai corect si precis definita, de la directorul general pana la managerii de pe nivelurile ierarhice inferioare, cu atat va fi mai clara responsabilitatea luarii deciziilor, cu atat vor fi mai eficiente mijloacele de comunicare si sistemul motivational.

Diviziunea orizontala a muncii consta in departamentarea sau separarea activitatilor din cadrul unei intreprinderi su gruparea lor in posturi si compartimente cu scopul specializarii muncii si cresterii eficientei. Pentru infaptuirea acestei diviziuni orizontale a muncii se au I vedere doua aspecte ale activitatilor desfasurate la fiecare post de munca: sfera de cuprindere si profunzimea muncii. Sfera de cuprindere a muncii este data atat de numarul lucrarilor sau operatiilor distincte cat si de frecventa cu care acestea se repeat in cursul realizarii sarcinilor prevazute pentru un post de munca sau un compartiment. Profunzimea muncii se refera la ponderea lucrarilor sau activitatilor pentru care titularul unui post de munca singular sau integrat intr-un compartiment are libertatea sa-si planifice si organizeze propria activitate. Sfera de autoritate si profunzimea muncii servesc la ierarhizarea posturilor si compartimentelor in cadrul structurii organizatorice. In ansamblul ei, structura organizatorica prezinta doua mari parti: structura de conducere sau functionala cuprinde managerii intreprinderii de la nivelul superior si compartimentele functionale (servicii, birouri etc) in cadrul carora se adopta decizii si se desfasoara actiuni care sa asigure derularea in conditii optime a activitatii in compartimentele operationale. structura de productie sau operationala cuprinde subdiviziunile organizatorice (compartimentele de productie: ateliere, sectii de productie, formatii de lucru) la nivelul carora se desfasoara activitatile operationale orientate spre obtinerea de produse, lucrari, servicii. Modul de concepere a structurii organizatorice depinde de o serie de factori, ca: specificul ramurii de activitate, cu deosebire specificul tehnologic al acestuia dimensiunea (marimea) profilul gradul de specializare forma de proprietate Elementele esentiale ale structurii organizatorice sunt: 1) Postul de munca - cea mai simpla subdiviziune organizatorica si cuprinde totalitatea obiectivelor, sarcinilor, competentelor si

2) 3)

4)

5)

responsabilitatilor care revin in mod permanent spre executare unui lucrator. Sfera de autoritate numarul de persoane conduse nemijlocit de catre un manager. Compartimentul de munca o grupare de persoane, subordinate unui conducator, care efectueaza c character relative permanent sarcini omogene sau complementare contribuind la realizarea acelorasi obiective. Nivelul ierarhic totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate in acelasi grad de subordonare, la aceeasi distanta fata de cel mai important organism de conducere. Relatiile organizatorice legaturile ce se stabilesc intre compartimentele situate pe acelasi nivel ierarhic sau pe niveluri ierarhice diferite cu scopul realizarii anumitor obiective.

Etapele elaborarii structurii organizatorice In elaborarea unei structuri organizatorice trebuie sa se porneasca, de la premise ca, in general, nu exista o organizare ideala si nici reguli universal valabile de aplicat. Cea mai buna structura organizatorica este aceea care raspunde necesitatilor prezente ale intreprinderii si permite o adaptare dinamica la schimbarile esentiale ale madiului in care isi desfasoara activitatea. Structura organizatorica trebuie sa fie orintata pe activitati-cheie pentru obtinerea rezultatelor cheie. Pentru a putea indeplini obiectivele si realizarea finalitatii pentru care intreprinderea functioneaza, structura organizatorica trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte: sa cuprinda toate activitatile desfasurate de catre intreprindere; sa fie flexibila, adica sa poata fi adaptata operativ la modificarile ce apar in cadrul intreprinderii; sa asigure respectarea unitatii de conducere la fiecare nivel ierarhic, in sensul ca fiecare executants a primeacsa dispozitii de la un singur conducator; sa asigure degrevarea conducerii de pe nivelele ierarhice superioare de o serie de atributii pentru care exista toate elementele necesare delegarii de autoritate nivelurilor inferioare de conducere.

In principiu, la elaborarea unei structuri organizatorice trebuie sa se rezolve urmatoarele probleme: - intelegerea relatiilor dintre activitati - gruparea activitatilor pe subunitati organizatorice distincte - determinarea gradului de autoritate si independenta ce trebuie acordat fiecarei subunitati - asigurarea unui sistem de coordonare a activitatii subunitatilor. Pentru elaborarea unei structuri organizatorice este necesar sa se parcurga mai multe etape: 1) identificarea si inventarierea tuturor activitatilor ce trebuie desfasurate in cadrul intreprinderii 2) determinarea continutului lor si stabilirea relatiilor dintre activitati in procesul de functionare al intreprinderii 3) stabilirea volumului de munca si determinarea necesarului de resurse umane 4) constituirea compartimentelor de munca distincte Dupa constituirea compartimentelor de munca se procedeaza a gruparea lor in raport de natura autoritatii exercitate (compartimente ierarhice si compartimente functionale), se ierarhizeaza si se precizeaza functiile de conducere carora le sunt subordonate. In urma parcurgerii acestor patru etape, vor rezulta diferite variante de structuri organizatorice, redate sub forma de organigrame, care vor fi supuse analizei pentru a se alege varianta care corespunde cel mai bine obiectivelor intreprinderii.

STUDIU DE CAZ
S.C. ROMVIT GENERAL S.R.L. una dintre cele mai importante firme de protectie si paza din Bucuresti, isi incepe activitatea in anul 1992, avand ca fondatori pe Tudorache Viorel Virgil si Cretoiu Ioan. Societatea este organizata si functioneaza pe baza statutului de societate proprie si a certificatului de inmatriculare nr. J40/3569/1992 al Camerei de Comert si Industrie. Sediul social al societatii este Romania, comuna Voluntari, str. Erou Ion Serban, nr.25B, jud. Ilfov. Este condusa de un administrator, avand functia de Director General si un Director Executiv, avand in structura organizatorica urmatoarele elemente : - departamentul de paza, condus de un specialist (ofiter in rezerva), care va organiza si coordona activitatea de paza, a grupurilor de paznici de la obiectivele de stat si particulare, dispunand de mijloace de transmisie pentru a se mentine o legatura permanenta cu obiectivele respective avand si posibilitatea de interventie rapida cu mijloace auto in caz de situatii deosebite. - departamentul transport valori, condus de un specialist, care va organiza si coordona activitatea de transport urmarind respectarea prevederilor legii 18/1996 privind trasportul de valori. Societatea functioneaza si isi desfasoara activitatea in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei folosind angajati permanenti si colaboratori externi. Se are in vedere colaborarea in limitele legii cu organele de politie pe raza carora se afla obiectivele avute in paza. Toate cazurile de sustrageri si abateri in cadrul obiectivelor se vor prezenta si preda dupa caz pe baza unui proces verbal organelor de politie pe raza carora se afla obiectivul. Societatea comerciala isi va putea infiinta sucursale, filiale, birouri sau reprezentante, in tara si strainatate, conform prevederilor legale in vigoare. Sediul societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania sau la o alta adresa din Bucuresti, in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Obiectul de activitate nu este limitativ, el putand fi extins prin Hotararea Asociatilor. In cazul modificarilor produse in organizarea, structura, adresa sediului, a telefonului sau faxului societatii, aceasta va comunica in scris in maximum 5 zile de la producerea modificarii, Serviciului Politiei de Ordine Publica. Semestrial, societatea informeaza Serviciul Politiei de Ordine Publica
6

despre numarul obiectivelor pazite, totalul personalului de paza avizat de politie, armamentul din dotare, pe categorii, numarul sustragerilor constatate de personalul de paza, valoarea bunurilor recuperate, numarul abaterilor savarsite de personalul de paza, contractele reziliate.

BIBLIOGRAFIE D. Constantinescu, T. Hobeanu, I. Criveanu, M. Mitrache: Managementul intreprinderii, Ed: Reprografia Universitatii din Craiova, 2001 Vasile Dan, Ruxanda Isaic Maniu, Daniela Mitran: Economia intreprinderii, manual pentru clasa a X-a, Ed: liceALL, 2002 Mihai Varzaru: Economia intreprinderii, Ed: Universitaria din Craiova, 2003

1)

2)

3)

4)

5)

D. Constantinescu, I. Criveanu, M. Mitrache, G. Dragomir, R. Ogarca: Management, Ed: Sitech, Craiova 2009 www.facultate.regie.ro