Sunteți pe pagina 1din 14

Profil Fabricarea si comercializarea produselor nealimentare Activ Bilant initial Nr. Denumirea elementului Suma crt.

. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 46.000 echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 5 6 Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar 7 Semifabricate, Produse finite 8 Marfuri 9 Ambalaje 10 Clienti 11 Furnizori debitori 12 Debitori diversi 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 5.000 3.000 92.000 105.000 1.000 40.000 Pasiv Denumirea elementului

Nr. crt. 1 Capital subscris varsat 2 Rezerve legale 3

Suma 300.000 31.000 45.000

Rezultatul reportat (profit)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amortizari privind imobilizarile corporale Furnizori Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi

12.000 54.000 30.000 5.000 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

1.000 25.000 4.000 495.000

TOTAL PASIV

495.000

Operatiunea economica nr.1 Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de inventar in valoare de 1.000 RON prin banca. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ Materiale de natura obiectelor de inventar cu 1.000 RON, concomitent cu reducerea elementului de activ Semifabricate, Produse finite cu 1.000RON (Bilantul nr.1)

Activ Pasiv Nr. Denumirea elementului crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 5 Materiale consumabile 6 Materiale de natura obiectelor de inventar(3.000+1.000) 7 Semifabricate, Produse finite(92.000-1.000) 8 Marfuri 9 Ambalaje 10 Clienti 11 Furnizori debitori 12 Debitori diversi 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 495.000+10.000-10.000=495.000 A+xx=P

Bilantul nr.1 Nr. Denumirea elementului crt. 8.000 1 Capital subscris varsat 110.000 2 Rezerve legale 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) Suma Suma 300.000 31.000 45.000

55.000 5.000 4.000 91.000

4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Furnizori 6 Personal salarii datorate 7 Drepturi de personal neridicate

12.000 54.000 30.000 5.000 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

105.000 8 Asigurari sociale 1.000 9 Ajutor de somaj 40.000 10 T.V.A. de plata 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 1.000 12 Creditori diversi 25.000 4.000 495.000

TOTAL PASIV

495.000

Operatiunea economica nr.2 La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 400 RON. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de pasiv Drepturi de personal neridicate cu 400 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Personalsalarii datorate cu 400RON (Bilantul nr.2)

Activ Bilantul nr.2 Nr. Denumirea elementului Suma Nr. crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 5 Materiale consumabile 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 7 Semifabricate, Produse finite 8 9 10 11 Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori 5.000 3.000 92.000 5 6 7

Pasiv Denumirea elementului Capital subscris varsat Rezerve legale Rezultatul reportat (profit)

Suma 300.000 31.000 45.000

105.000 8 1.000 9 40.000 10 2.000 11 1.000 12 25.000 4.000 495.000

12 Debitori diversi 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 495.000=495.000+400-400 A=P+xx

Amortizari privind imobilizarile corporale Furnizori Personal salarii datorate (30.000-400) Drepturi de personal neridicate (5.000+400) Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi

12.000 54.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.000

TOTAL PASIV

495.000

Operatiunea economica nr.3 Conform extrasului de cont, se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 800 RON. Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei cu 800RON, concomitent cu cresterea elementului de pasiv Creditori diversi cu 800RON (Bilantul nr.3) Activ Bilantul nr.3 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate inventar 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (40.000+800) 13 Conturi la banci in lei 25.800 (25.000+800) 14 Casa in lei 4.000 495.800 TOTAL ACTIV TOTAL PASIV 495.000+800=495.000+800 A+x=P+x

Suma 300.000 31.000 45.000

12.000 54.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.800

495.800

Operatiunea economica nr.4 Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare se reduce elementul de activ Casa in lei cu 1.200 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizor cu 1.200 RON (Bilantul nr.4) Activ Bilantul nr.4 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (54.000-1.200) 6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate inventar 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 10 Clienti 40.000 10 T.V.A. de plata 11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi 13 Conturi la banci in lei 25.800 14 Casa in lei (4000-1.200) TOTAL ACTIV 495.800-1.200=495.800-1.200 A-x=Px 2.800 494.600

Suma 300.000 31.000 45.000

12.000 52.800 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 4.800

TOTAL PASIV

494.600

Operatiunea economica nr.5 Conform extrasului de cont se incaseaza de la un client suma de 5.000 RON, contravaloare facturii fiind de 4.500RON, suma achitata inplus urmand a se restitui. Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabil sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei cu 5.000RON, se reduce elementul de activ Clienticu 4.500RON concomitent cu sporirea elementului de pasiv Creditori diversi cu 500 RON (Bilantul nr.5) Activ Bilantul nr.5 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori 6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate inventar 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 10 Clienti (40.000-4.500) 35.500 10 T.V.A. de plata 11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 12 Debitori diversi 1.000 12 Creditori diversi (4.800+500) 13 Conturi la banci in lei 30.800 (25.800+5.000) 14 Casa in lei 2.800 495.100 TOTAL ACTIV TOTAL PASIV 494.600+5.000-4.500=494.600+500 A+X-x=P+x

Suma 300.000 31.000 45.000

12.000 52.800 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300

495.100

Operatiunea economica nr.6 Se incaseaza de la unitatea emitenta contravaloar a 100tichete de masa comandate eRONat in valoare de 1000.RON, mai putin comisionul de 200 RON. Analiza operatiunii. In urma acestui grup de operatiuni inseparabil elementul de activ Debitori Diversi se reduce cu 1.000 RON, elementul de activ Conturi la banci in lei sporeste cu 800 RON concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizori cu 200 RON (Bilantul nr.6) Activ Bilantul nr.6 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris varsat 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Rezerve legale transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezultatul reportat (profit) echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale 5 Materiale consumabile 5.000 5 Furnizori (52.800-200) 6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Personal salarii datorate inventar 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Drepturi de personal neridicate 8 Marfuri 105.000 8 Asigurari sociale 9 Ambalaje 1.000 9 Ajutor de somaj 10 Clienti 35.500 10 T.V.A. de plata 11 Furnizori debitori 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 12 Debitori diversi (1.000-1.000) 0 12 Creditori diversi 13 Conturi la banci in lei 31.600 (30.800+800) 14 Casa in lei 2.800 494.900 TOTAL ACTIV TOTAL PASIV 495.100-1.000+800=495.100-200 A-X+x=P-x

Suma 300.000 31.000 45.000

12.000 52.600 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300

494.900

Operatiunea economica nr.7 Se hotaraste majorarea capitalului social cu 20.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve legale si 5.000 RON ca aport al actionarilor Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv Capital suscris nevarsatsporeste cu 20.000RON, elementul de pasiv Rezerve legalese reduce cu 15.000 RON concomitent cu sporirea elemntului de activ Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul cu 5.000RON (Bilantul nr.7) Activ Bilantul nr.7 Pasiv Nr. Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 Capital subscris nevarsat (0+20.000) 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 Capital subscris varsat transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 Rezerve legale echipamente de protectie a (31.000-15.000) valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 Rezultatul reportat (profit) 5 Materiale consumabile 5.000 5 Amortizari privind imobilizarile corporale 6 Materiale de natura obiectelor de 3.000 6 Furnizori inventar 7 Semifabricate, Produse finite 92.000 7 Personal salarii datorate 8 9 10 11 12 Marfuri Ambalaje Clienti Furnizori debitori Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul (0+5.000) 13 Conturi la banci in lei 105.000 8 Drepturi de personal neridicate 1.000 9 Asigurari sociale 35.500 10 Ajutor de somaj 2.000 11 T.V.A. de plata 5.000 12 Impozit pe venituri de natura salariilor 31.600 Creditori diversi

Suma 20.000 300.000 16.000

45.000 12.000 52.600 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300

14 Casa in lei 2.800 499.900 TOTAL ACTIV 494.900+5.000=494.900+20.000-15.000 A + x = P +X x

TOTAL PASIV

499.900

Operatiunea economica nr.8 Se primeste marfa cu factura de la un furnizor in suma de 4.500 RON, factura pentru care a fost platit un avans de 1.500 RON, iar pentru diferenta de 3.000 se emite un efect de plata . Analiza operatiunii In urma acestui grup de operatiuni inseparabil, elementul de pasiv Furnizori se reduce cu 4.500 RON , elementul de pasiv Efecte de platit creste cu 3.000RON concomitent cu reducerea elemntului de activ Furnizori debitori cu 1.500RON (Bilantul nr.8) Activ Bilantul nr. 8 Nr. Denumirea elementului Suma Nr. crt. crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 8.000 1 2 Instalatii tehnice, mijloace de 110.000 2 transport, animale si plantatii 3 Mobilier, aparatura birotica, 44.000 3 echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4 Materii prime 55.000 4 5 Materiale consumabile 5.000 5 6 Materiale de natura obiectelor de inventar 7 Semifabricate, Produse finite 8 Marfuri 9 10 11 12 Ambalaje Clienti Furnizori debitori (2.000-1.500) Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul 13 Conturi la banci in lei 14 Casa in lei TOTAL ACTIV 499.900-1.500=499.900-4.500+3.000 A - x = P -X + x 3.000 92.000 105.000 Pasiv Denumirea elementului Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Rezerve legale

Suma 20.000 300.000 16.000

Rezultatul reportat (profit) Amortizari privind imobilizarile corporale 6 Furnizori (52.600-4.500) 7 Efecte de platit (0+3.000) 8 Personal salarii datorate

45.000 12.000 48.100 3.000 29.600 5.400 2.000 1.000 8.000 3.000 5.300 498.400

1.000 9 Drepturi de personal neridicate 35.500 10 Asigurari sociale 500 11 Ajutor de somaj 5.000 12 T.V.A. de plata 31.600 2.800 498.400 Impozit pe venituri de natura salariilor Creditori diversi TOTAL PASIV

Registru Cartea Mare

D SI 8600 RD 0 TSD 8600

2111

D SI 23000 0 RC 0 TSC RD 0 TSD 23000

212

0 RC 0 TSC SF 23000

SF 8600

D SI 2000 RD 0 TSD 2000

203

D SI 20100 0 RC 0 TSC RD 0 TSD 20100

2133

20100 RC 20100 TSC SF 0

SFD 2000

D SI 15500 RD 1621 TSD 17121

214

D SI 2000 0 RC 0 TSC RD 0 TSD 2000

302

0 RC 0 TSC SFD 2000

SFD 17121

D SI 9200 RD 0 TSD 9200

303

D SI 55000 3000 RC 3000 TSC RD 0 TSD 55000 SFC 33633,8

371

88633,80 RC 88633,80 TSC

SFD 6200

D SI 11300

4111

D SI 4000 0 RC 0 TSC RD 0 TSD 4000

413

RD 48813,80 TSD 60113,8 SF 60113,8

0 RC 0 TSC SF 4000

D SI 2500 RD 0 TSD 2500

425

D SI 7000 2500 RC 2500 TSC RD 25466 TSD 32466

461

0 RC 0 TSC SFD 32466

SF 0

D SI 21785 RD 10000 TSD 31785

5121

D SI 760

5311

13561 RC 13561 TSC SF D 18224

RD 39820 TSD 40580

3258 RC 3258 TSC SFD 37322

1012 110000 SI

1061 43 SI

RD 0 TSD 0 SFC 110000

0 RC 110000 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 43

0 RC 43 TSC

1621 5516 SI

121 870 SI

RD 0 TSD 0 SFC 15516

10000 RC 15516 TSC

RD 94334,33 TSD 94334,33 SFC 2417,85

95882,18 RC 96752,18 TSC

2803 800 SI

2812

C 13800 SI

RD 0 TSD 0 SFC 833,33

33,33 RC 833,33 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 13800

0 RC 13800 TSC

2813 1312 SI

378

C 9221 SI

RD 0 TSD 0 SFC

0 RC TSC

RD 0 TSD 0 SFC

0 RC TSC

401 28876 SI

421

C 7880 SI

RD 320 TSD 320 SFC 28556

0 RC 28876 TSC

RD 7880 TSD 7880 SF 0

0 RC 7880 TSC

4311 1556 SI

4312 749 SI

RD 0 TSD 0 SFC 3112

1556 RC 3112 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 1498

749 RC 1498 TSC

4313 552 SI

4314 512 SI

RD 0 TSD 0 SFC 1104

552 RC 1104 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 1024

512 RC 1024 TSC

4371 197 SI

4372 79 SI

RD 0 TSD 0 SFC 394

197 RC 394 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 158

79 RC 158 TSC

444 782 SI

404

RD 0 TSD 0 SFC 1564

782 RC 1564 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 1928,99

1928,99 RC 1928,99TSC

603

6583

RD 3000 TSD 3000 SF0

3000 RC 3000TSC

RD 19780 TSD 19780

19780 RC 19780 TSC SF0

6811

641

RD 33,33 TSD 33,33 SF0

33,33 RC 33,33 TSC

RD 7880 TSD 7880

7880 RC 7880 TSC SF0

6451

6453

RD 1556 TSD 1556 SF0

1556 RC 1556 TSC

RD 552 TSD 552

552 RC 552 TSC SF0

6452

635

RD 197 TSD 197 SF0

197 RC 197 TSC

RD 59 TSD 59

59 RC 59 TSC SF0

6458.2

6458.3

RD 61 TSD 61 SF0

61 RC 61 TSC

RD 59 TSD 59

59 RC 59 TSC SF0

607

707

RD 62066 TSD 62066 SF0

62066 RC 62066 TSC

RD 74482,18 TSD 74482,18

74482,18 RC 74482,18 TSC SF0

7583

441

RD 21400 TSD 21400 SF0

21400 RC 21400 TSC

RD 346,45 TSD 346,45

346,45 RC 346,45 TSC SF 0

4426

4427

RD 307,99 TSD 307,99 SFD 307,99

0 RC 0 TSC

RD 0 TSD 0 SFC 18217,62

18217,62 RC 18217,62 TSC

4428

691

RD 14151,6 TSD 14151,6 SFD 14151,6

0 RC 0 TSC

RD 346,45 TSD 346,45

346,45 RC 346,45 TSC SF 0