Sunteți pe pagina 1din 12

BALANTE DE VERIFICARE

Se intocmeste un bilant initial ce va cuprinde 10-15 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv. Se enunta 20-25 operatiuni economico-financiare care au loc la o societate comerciala cu profil de productie de bunuri comercializate prin unitatile proprii de desfacere. Se va descompune Bilantul initial in conturi. Se vor inregistra in Registrul Jurnal operatiunile enuntate anterior, pentru fiecare din acestea se va face analiza contabila. Se va deconta T.V.A.ul Se va intocmi registrul Carte Mare pentru toate conturile utilizate in problema. Se va completa Balanta de verificare pe 4 serii de egalitatii. Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la o societate comeriala cu profil de productie de de bunuri comercializate prin unitatile proprii de desfacere. Activ Nr. Denumirea elementului crt. 1 Terenuri si amenajari terenuri 2 Cladiri 3 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 4 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valoeilor umane si materiale si alte active corporale 5 Materi prime 6 Materiale consumabile 7 Materiale de natura obiectelor de inventar 8 Marfuri 9 Produse finitei 10 Clienti 11 Debitori diversi 12 Conturi la banci in lei 13 Casa in lei Suma Pasiv Nr. Denumirea elementului crt. 6.000 1 Capital subscris varsat 70.000 2 Amortizari privind imobilizarile corporale 5.000 3 Furnizori 10.000 25.000 3.000 1.000 130.000 40.000 25.000 2.000 20.000 3.000 4 Efecte de platit 5 6 7 8 9 10 11 12 Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata Impozit pe profit (venit) Impozit pe venituri de natura salariilor Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 13 Creditori diversi Suma 100.000 46.000 121.000 10.000 20.000 3.000 12.000 1000 8.000 10.000 4.000 500 4.500

TOTAL ACTIV 340.000 TOTAL PASIV 1.Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 10.000 ron catre asociati - P 1012 Capital subscris varsat D + P 456 Decontari cu asociatii privind capitalul C 1012 = 456 10.000 2.se ramburseaza contravaloarea sumei catre asociati prin contul de disponibil bancar - A 5121 Conturi la banci in ron C - P 456 Decontari cu asociatii privind capitalul D 456 = 5121 10.000 3.Societatea se aprovizioneaza cu marfuri de la furnizori : a) materii prime 10.000 b) materiale consumabile 1.000 c) obiecte de inventar 1.000 T.V.A. 19% + A 301 Materii prime D + A 302 Materiale consumabile D 1

340.000

+ A 303 Materiale de natura obiectelor de inventar D + A 4426 TVA deductibil D + P 401 Furnizori C % = 401 14.280 301 10.000 302 1.000 303 1.000 4426 2.280 4.Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti. + A 5121 Conturi la banci in ron D - A 411 Clienti C 5121 = 411 20.000 5. Pe baza bonului de consum se scot din gestiune materii prime in valoare le 20.000 ron si materii consumabile in suma de 500 ron. +P 601 Cheltuieli cu materiile prime -A 301 Materii prime -A 302 Materii consumabile 601 = % 20.500 301 20.000 302 500 6. Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost de productie de 30.000 ron, si produse reziduale in valoare de 500 ron + A 345Produse finite D + A 346Produse reziduale D + P 711 Venituri din productia stocata C % = 7111 30.500 345 30.000 346 500 7. Se receptioneaza c/v marfuri pentru a fi vandute prin magazinele proprii de desfacere . - A 345 Produse finite D + A 371 Marfuri C 371=345 40.000 8. Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 40.000 TVA=19% costul + A 411 Clienti D + P 707 Venituri din vanzarea marfurilor C + P 4427 TVA colectat C 411 = % 119.000 707 100.000 4427 19..000 9. Societatea factureaza si vind produsele reziduale la un pret de 600 ron pret de vanzare fara TVA , TVA=19% + A 411 Clienti D + P 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale C + P 4427 TVA colectat C 411 = % 714 703 600 4427 114 10.se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a produselor reziduale - A 346Produse reziduale C +P 711 Cheltuieli privind marfuri D 711=346 500 11.se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a marfurilor vandute - A 371 Marfuri C + A 607 Cheltuieli privind marfuri D 607 = 371 40.000 2

12.Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil bancar. - A 5121Conturi la banci in ron C - P 4311 Contributia la fd. de asigurari sociale D - P 4371 Contributia la fondul de somaj D - P 444 Impozit pe salariu D - P 447 Fonduri si taxe speciale D % = 5121 17.500 431 12.000 437 1.000 444 4.000 447 500 13.Se platesc salariile nete - A 5311 Casa C - P 421 Personal-remuneratii datorate D 421 = 5311 18.000 14.Se platesc si drepturi neridicate - A 5311 Casa C - P 426 Personal-remuneratii datorate D 426 = 5311 2.000 15.Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi. + A 5311 Casa D - A 461 Debitori diversi C 5311 = 461 1.000 16.Se inregistreaza plata avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10.000 ron. - A 5311 Casa C - P 425 Avansuri acordate personalului D 425 = 5311 10.000 17.Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30.000 ron. + A 641Cheltuieli cu remuneratiile personalului D + P 421 Personal-remuneratii datorate C 641 = 421 30.000 18. Se inregistreaza contributii pentru salarii datorate de unitate (CAS, sanatate,fond somaj,alte taxe). 18.a + P 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale C + A 6451 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale D 6451 = 4311 5.800 18.b + P 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj C + A 6452 Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj D 6452 = 4371 750 18.c + P 4313 Fond de sanatatedatorat de societate C + A 6453 Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de sanatate D 6453 = 4313 2.000 18.d + P 447 Fonduri speciale si alte taxe C + A 635Cheltuieli cu alte impozite si taxe D 635 = 447 500 19.Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza : - pensie suplimentara 9.5% - fond somaj 1% - sanatate 6.5% - impozit pe salarii 16% + P 4312 Contributia personalului la pensia suplimentara C + P 4372 Contributia personalului la fondul de somaj C + P 4313 Contributia la fondul de sanatate C + P 444 Impozit pe salarii C + P 425 Avansuri acordate personalului C 3

Personal-remuneratii datorate D % 19.100 4312 2.850 4372 300 4313 1.950 444 4.000 425 10.000 20.Se platesc salariile nete in suma de 10.900 - A 5311 Casa C - P 421 Personal-remuneratii datorate D 421 = 5311 10.900 21.Se incaseaza amortizarea lunara in suma de 400 ron pentru imobilizarile corporale + A 681Cheltuieli de expoatare privind amortizarea imobilizarilor D + P 2811 Amortizari privind imobilizarile corporale C 681 = 281 400 22.Se incaseaza prin casa coontravaloarea creantelor fata de clienti. +A 5311 Casa D - A 411 Clienti C 5311=411 40.000 23.Se regularizeaza fondurile de TVA. 4426 TSD 2.280 4427 TSC 19.114 4427 = % 19.114 4426 2.280 4423 16.834 se plateste la buget 24.Se inchid conturile de venituri. % =121 130.600 703 600 707 100.000 711 30.000 25.Se inchid conturile de cheltuieli. 121 % 99.950 601 20.500 607 40.000 635 500 641 30.000 6451 5.800 6452 750 6453 2.000 681 400 - P 421 421 = Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile economice inregistrate Registrul-Jurnal

1.

% 2111
Terenuri

891
Bilant de deschidere

340.000 6.000 70.000 5.000 10.000

212
Constructii

213
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

214
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale

301 4

25.000

Materii prime

302
Materiale consumabile

3.000 1.000 130.000 40.000 25.000 2.000 20.000 3.000

303
Materiale de natura obiectelor de inventar

371
Marfuri

345
Produse finite

4111
Clienti

461
Debitori diversi

5121
Conturi la banci in lei

5311
Casa in lei

Inregistrat descompunerea activului in conturi 891

1012
Capital subscris varsat

350.000

100.000 46.000 121.000 10.000 20.000 3.000 12.000 1.000 8.000 10.000 4.0000 500 4.500

281
Amortizari privind imobilizarile corporale

401
Furnizori

403
Efecte de platit

421
Personal salarii datorate

426
Drepturi de personal neridicate

431
Asigurari sociale

437
Ajutor de somaj

4423
T.V.A. de plata

441
Impozit pe profit (venit)

444
Impozit pe venituri de natura salariilor

447 2 =
Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

462
Creditori diversi

1 2 3

1012 = 456 Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 10.000 ron catre asociati 456 = 5121 Sse ramburseaza contravaloarea sumei catre asociati prin contul de disponibil bancar % = 401 301 302 303 4426 Societatea se aprovizioneaza cu marfuri de la furnizori : materii prime10.000, materiale consumabile1.000, obiecte de inventar1.000 5121 = 411 5

10.000 10.000

10.000 10.000 14.280

+P=+P -A=-P +A=+P

10.000 1.000 1.000 2.280 20.000 20.000 -A=+A

Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti 601 = % 301 302 Pe baza bonului de consum se scot din gestiune materii prime in valoare le 20.000 ron si materii consumabile in suma de 500 ron. 6 % = 711 345 346 Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost de productie de 30.000 ron, si produse reziduale in valoare de 500 ron 7 371 = 345 Se receptioneaza c/v marfuri pentru a fi vandute prin magazinele proprii de desfacere . 8 411% = 707 4427 Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 40.000 TVA=19% 9 411 = 703 4427 Societatea factureaza si vind produsele reziduale la un pret de 600 ron pret de vanzare fara TVA , TVA=19% 10 711 = 346 Se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a produselor reziduale 11 607 = 371 Inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a marfurilor vandute 12 % 5121 431 471 444 447 .Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil bancar 13 421 = 5311 Se platesc salariile nete 14 426 = 5311 Se platesc si drepturi neridicate 15 5311 = 461 Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi. 16 425 = 5311 Se inregistreaza plata avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10.000 ron 17 641 = 421 Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30.000 ron. 18 6451 = 4311 6452 = 4371 6453 = 4313 635 = 447 Se inregistreaza contributii pentru salarii datorate de unitate (CAS, sanatate,fond somaj,alte taxe). 19 421 = % 4312 5 6

20.500 20.000 500 30.500 30.000 500 40.000 47.600 40.000 7.600 714 600 114 500 40.000 500 40.000 17.500 12.000 1.000 4.000 500 18.000 2.000 1.000 2.000 30.000 18.000 2.000 1.000 2.000 30.000 40.000

+P=-A

+A=+P

-A=+A +A=+P

+A=+P

-A=-P +A=-A -A=-P

-A=-P -A=-P +A=-A -A=-P +A=+P

5.800 750 2.000 500 19.100

5.800 750 2.000 500

+A=+P +A=+P +A=+P +A=+P -P=+P

2.850

20 21 22 23

4372 4313 444 425 Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza 421 = 5311 Se platesc salariile nete in suma de 10.900 681 = 281 Se incaseaza amortizarea lunara in suma de 400 ron pentru imobilizarile corporale 5311 = 411 Se incaseaza prin casa coontravaloarea creantelor fata de clienti. 4427 % 4426 4423 Se regularizeaza fondurile de TVA. = 121 =

300 1.950 4.000 10.000 10.900 400 40.000 19.114 2.280 16.834 130.600 600 100.000 30.000 10.900 400 40.000 -A=-P +A=+P +A=-A

24

% 703 707 711 121

25

Se inchid conturile de venituri. =

% 601 607 635 641 6451 6452 6453 681

99.950 20.500 40.000 500 30.000 5.800 750 2.000 400

Se inchid conturile de cheltuieli

ntocmirea evidenei sistematice Registrul Cartea Mare


D 1012- Capital subscris varsat - 100.000 [456]10.000 ] C Sic D 121-Rezultatul reportat (profit) - [601]20.500 600[703] [607]40.000 100.000[707] [635]500 30.000[711] [641]30.000 [6451]5.800 [6452]750 [6453]2.000 C Sic

Rd Tsd Sfc 90.000

10.00010.000

100.000

Rc Tsc

Rd Tsd Sfc 30.650

[681]400 99.950 99.950

130.600 130.600

Rc Tsc

D Sid Rd Tsd Sfc

2111-Terenuri 6.000 -

C Sic Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd Sfc

212-Constructii 70.000 -

C Sic Rc Tsc Sfd

6.000 6.000

70.000 70.000

213-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Sid Rd Tsd Sfc

5.000

Sic Rc Tsc Sfd

Sid Rd Tsd Sfc

214-Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale 10.000 -

Sic Rc Tsc Sfd

5.000 5.000

10.000 10.000

D Sid Rd Tsd Sfc

281-Amortizari privind imobilizarile corporale 46.000 400[681] 400 46.400 46.400

C Sic Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

301-Materii prime 25.000 [401]10.000 10.000 35.000 20.000[601] 20.000 20.000 15.000

Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

302 Materiale consumaile 3.000 [401]1.000 1.000 4.000 500[601] 500 500 3.500

D Sid Rc Tsc Sfd Rd Tsd

303-Materiale de natura obiectelor de inventar 1.000 [401]1.000 1.000 2.000 2.000

Rc Tsc Sfd

D Sid Rd

345 Produse finite 40.000 [711]-30.000 40.000[371] 30.000 40.000

D Sid Rd

Rc 8

346- Produse reziduale .[711]-500 -500-[711] 500 -500

Rc

Tsd

70.000 30.000

Tsc Sfd

Tsd

500

500

Tsc Sfd

D Sid

371-Marfuri 130.000 [345] 40.000 40.000[607]

C Sic

D Sid

Rd Tsd

40.000 170.000

40.000 40.000 130.000

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd

401-Furnizori 121.000 - 10.000[301] 1.000[302] 1.000[303] 2.280[4426] - 1.000

C Sic

Rc Tsc Sfd

403-Efecte de platit 10.000 -

C Sic

4111-Clienti 25.000 [4427]19114 20.000[5121] [703]600 40.000[5311] [707]100.000 119.714 144.714 60.000 60.000 84.714

C Sic

Rd Tsd Sfc

10.000

10.000

Rc Tsc

Rd Tsd Sfc

Rc Tsc sfc

D Sid

Rd Tsd Sfc

421-Personal salarii datorate 20000 [425]10.000 30.000[641] [4312]2850 [4313]1950 [444]4.000 [5311]28.900 48.000 30.000 48.000 50.000 2.000 2.000

426-Drepturi de personal neridicate 3000 [5311]2.000 -

C Sic

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd Sfc

2.000 2.000 1.000

3.000 3.000

Rc Tsc

D Sid Rd Tsd

425-Avansuri acordate personalului [5311]10.000 10.000[421] 10.000 10.000 10.000 10.000

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd Sfc

4311-Contributia unitatii la asig. sociale 12.000 [5121]12.000 5.800[645] 12.000 5.800 12.000 17.800 5.800

C Sic Rc Tsc

4312-Contributia angajat la asig. sociale

C Sic 9

431-Contributia unitatii la fd. de sanatate

C Sic

Rd Tsd Sfc D

2.850

2.850[421] 2.850 2.850

Rc Tsc C Sic Rc Tsc

Rd Tsd Sfc D

3.950

1.950[421] 2.000[6453] 3.950

Rc Tsc C Sic Rc Tsc

4371-Contributia unitatii la fd. de somaj 1.000 [5121]1.000 750[6542] Rd 1.000 750 Tsd 1.000 1.750 Sfc 750

4372-Contributia asigurati la fd. de somaj 300 300[421] 300 300

Rd Tsd Sfc

Rd Tsd Sfc

441-Impozit pe profit (venit) 10.000 - - 10.000 10.000

C Sic Rc Tsc

Rd Tsd Sfc

4423-T.V.A. de plata 8.000 - 16.834[4427] - 16.834 24.834 24.834

C Sic Rc Tsc

4426 T.V.A. deductibila [401]-2.280 2280[4427] 2.280 2.280

C Sic Rc Tsc

4426-T.V.A. colectata [4423]16.834 [4426]2.280 19.114 19.114 19.114[411] 19.114 19.114

C Sic Rc Tsc

Rd Tsd Sfc

2.280 2.280

Rd Tsd Sfc

Rd Tsd Sfc

444-Impozit pe venituri de natura salariilor 4.000 [5121]4.000 4.000[421] 4.000 4.000 4.000 8.000 4.000

C Sic Rc Tsc

Rd Tsd Sfc

447-Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 500 [5121]500 500[421] 500 500 500 1.000 500

C Sic Rc Tsc

D Sid Rd Tsd

456-Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul - [5121]10.000 10.000[1012] 10.000 10.000 10.000 10.000

C Sic Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

461-Debitori diversi 2000 2.000 1.000[5311] 1.000 1.000 1.000

Rc Tsc Sfd

10

462-Creditori diversi 4.500 -

C Sic

D Sid

Rd Tsd Sfc

4.500 4.500

Rc Tsc

Rd Tsd

5121-Conturi la banci in lei 20.000 [411]20.000 12.000[4311] 1.000[4371] 4.000[444] 500[447] 10.000[456] 20.000 27.500 40.000 27.500 12.500

Rc Tsc Sfd

D Sid

Rd Tsd

5311-Casa in lei 3.000 [461]1.000 28.900[421] [461]40.000 10.000[425] 2.000[426] 41.000 40.900 44.000 40.900 3.100

D Sid

601 Chelt. cu materiile prime - [301]20.000 20.500[121] [302]500 20.500 20.500 20.500 20.500 -

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd

Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

607 Chelt. privind marfurile - [371]40.000 40.000[121] 40.000 40.000 40.000 40.000 -

D Sid Rd Tsd

Rc Tsc Sfd

635 Chelt. cu alte impozite si taxe - [447]500 500[121] 500 500 500 500 -

Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

641 Chelt. cu salariile personal - [421]30.000 30.000[121] 30.000 30.000 30.000 30.000 - -

D Sid Rd Tsd

Rc Tsc Sfd

6451 Contri. unit. la asig. sociale - [4311]5.800 58.00121] 5.800 5.800 5.800 5.800 - -

Rc Tsc Sfd

D Sid Rd Tsd

6452 Contri. unit. la fd. de somaj - [4371]750 750[121] 750 750 750 750 - -

D Sid Rd Tsd

Rc Tsc Sfd

6453 Contri. unit. la fd. de sanatate - [4313]2.000 2.000[121] 2.000 2.000 2.000 2.000 - -

Rc Tsc Sfd

D Sid

681 Chelt cu amortizarile imoilizari crporale

D Sid

703 Venituri din vanzare produse reziduale - -

11

Rd Tsd

[281]400400 400 -

400[121] 400 400 -

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd

[121]600600 600 -

600[411] 600 600 -

Rc Tsc Sfd

D Sid

707 Venituri din vanzari de marfuri [121]100.000100.000[411] 100.000 100.000 -

D Sid

711 Variatia stocurilor [121]30.50030.500 30.500 30.000[345] 500[346] 30.500 30.500 -

Rd Tsd

100.000 100.000

Rc Tsc Sfd

Rd Tsd

Rc Tsc Sfd

12