Sunteți pe pagina 1din 24

Contul şi analiza contabilă

- Teme de studiu individual-

Aplicaţia 1
Soldul la 01.12.2006 al contului 301 Materii prime este de 90.000 lei. Pe
data de 2.12.2006 societatea cumpără materii prime de la furnizori, la
preţul de 30.000 lei, pe data de 15.12.2006 plăteşte datoria faţă de
furnizori, iar pe data de 23.12.2006 societatea consumă materii prime în
valoare de 95.000 lei.
Cerinţe:
a. Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor;
b. Întocmiţi fişa de cont pentru contul 371 Mărfuri.

Analiza contabilă a tranzacţiilor


2.12. 2006 Achiziţia de materii prime în valoare de 30.000 lei de la
furnizori

15.12.2006 Plata datoriei faţă de furnizori prin casierie

23.12.2006 Consum de materii prime în valoare de 95.000 lei

Fişa contului Materii prime este următoarea:


Contul Simbol Pag
Luna

Nr. Data Documen Explicaţie Simbol Rulaj Sold D/C


op. înreg t D C
TOTAL
Fişa contului (forma simplificată) Materii prime
D 301 Materii prime C
SID

RD RC
TSD TSC
SFC

Aplicaţia 2
La data de 1.05.2006 societatea comercială ALFA S.A. prezintă
următoarea situaţie: materii prime 20.000 lei, clienţi 50.000 lei, conturi
curente la bănci 20.000 lei, capital social 60.000 lei, furnizori 10.000 lei,
rezerve 20.000 lei. În luna mai au loc următoarele tranzacţii:
 la data de 5.05.2006 se achită prin bancă datoria faţă de
furnizori în valoare de 10.000 lei;
 la data de 20.05.2006 se încasează prin bancă o creanţă
clienţi în valoare de 30.000 lei;
 la data de 22.05.2006 se majorează capitalul social prin
încorporarea de rezerve în valoare de 1.000 lei.
Cerinţă:
Să se efectueze analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi să se
prezinte situaţia în conturi la sfârşitul lunii mai.

Analiza contabilă a tranzacţiilor


5.05.2006 Plata prin contul bancar a datoriei faţă de furnizori, în valoare
de 10.000 lei

20.05.2006 Încasarea prin bancă a creanţei faţă de clienţi în valoare de


30.000 lei
22.05.2006 Majorarea capitalului social prin încorporarea de rezerve în
valoare de 1.000 lei
Completarea fişelor de cont (forma simplificată)
D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

Aplicaţia 3
Soldul la 01.11.2006 al contului 371 Mărfuri este de 40.000 lei, iar al
contului 401 Furnizori este de 27.000 lei. Pe data de 8.11.2006 societatea
cumpără mărfuri de la furnizori în valoare de 180.000 lei, pe data de
15.11.2006 plăteşte datoria faţă de furnizori, iar pe data de 21.11.2005
societatea vinde mărfuri în valoare de 75.000 lei, la un preţ de vânzare de
220.000 lei.

Cerinţe:
c. Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor;
d. Întocmiţi fişa de cont pentru conturile 371 Mărfuri şi 401 Furnizori
Analiza contabilă a tranzacţiilor
8.11.200N Achiziţia de mărfuri în valoare de lei de la furnizori

15.11.200N Plata datoriei faţă de furnizori prin contul curent la bancă

21.11.200N Vânzarea de mărfuri la preţul de vânzare de


lei
(recunoaşterea venitului din vânzare)

21.11.200N Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute la costul


de achiziţie de lei
(recunoaşterea costului mărfurilor vândute la cheltuieli)

Completarea fişelor de cont (forma simplificată)


D C D C
RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

Aplicaţia 4
Situaţia S.C. ALFA S.A., magazin mixt, la data de 1.03.2006 se prezintă
astfel:
Terenuri 70.000 lei
Aparatură birotică 15.000 lei
Conturi la bănci 115.000 lei
Capital subscris vărsat 200.000 lei
Pe baza următoarelor documente contabile care atestă tranzacţiile
efectuate în cursul lunii ianuarie, realizaţi analiza contabilă şi completaţi
Registrul Jurnal, Registrul Carte Mare şi Balanţa de verificare la data de 31
martie 2006:

Seria Nr.
Furnizor BETA SA
Cumpărător ALFA SA
Nr. ord. Registrul FACTURĂ Nr. ord. Registrul
Comerţului/an J40/123/2004 Comerţului/an
C.U.I. 987654 J40/1248/2002
Nr. facturii 12345
Sediul BUCUREŞTI C.U.I. 1234567
Data (ziua, luna, anul)
(localitatea, str., nr.) Sediul (localitatea, str., nr.)
04.03.2006
Judeţul BUCUREŞTI
Nr. aviz însoţire
Contul Judeţul
(dacă este cazul)
RO31RNCB2400000002430001 Contul
Banca BCR RO31RNCB24000250057800
Capital social 50.000.000 01
Banca BCR
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitate Preţul unitar Valoarea
crt. serviciilor a (fără T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4)

1. PRĂJITURI KG 9.375 3,20 30.000

Scadenţa pe data de
15.03.2006
Semnătura şi Date privind expediţia Total de 30.000
ştampila Numele delegatului Vasile ION plată
furnizorului Buletinul/C.I.
Seria AT nr. 123458 eliberat Poliţia. Semnătura de primire
sector. 1
CNP Mijlocul de transport autoturism
179062835456 DACIA
8 Nr. B 01 VAS
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastră la data de 04.03.2006 ora
15.30
Semnăturile
ORDIN DE PLATĂ NR. 10 PLĂTIŢI 18.000 LEI,
ADICĂ
optsprezecemiilei
PLĂTITOR ALFA SA PRIMIREA/ CĂTRE BENEFICIAR BETA SA
ACCEPTAREA

COD FISCAL 1234567 DIN CONT ÎN CONT

RO31RNCB2400025005780001 RO31RNCB2400000002430001
DE LA BANCA DE LA BANCA
BCR BCR
REPREZENTÂND
Contravaloare parţială a facturii nr.
12345/04.03.2006 SEMNĂTURA PLĂTITORULUI DATA EMITERII
15.03.2006
VEŢI PLĂTI NUMAI PRIN: LA DATA DE

Seria Nr.
Furnizor ALFA SA
Nr. ord. Registrul Cumpărător GAMA SRL
Comerţului/an J40/1248/2002 FACTURĂ Nr. ord. Registrul
C.U.I. 1234567 Comerţului/an
Sediul BUCUREŞTI Nr. facturii 4526 J40/5897/2002
(localitatea, str., nr.) Data (ziua, luna, anul) C.U.I. 458792
Judeţul 20.03.2006 Sediul BUCUREŞTI
Contul Nr. aviz însoţire (localitatea, str., nr.)
RO31RNCB2400025005780001 (dacă este cazul) Judeţul
Banca BCR Contul
Capital social 200.000 RO31RNCB45780000243000
1
Banca BCR
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitate Preţul unitar Valoarea
crt. serviciilor a (fără T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4)

1. PRĂJITURI KG 7.500 4,80 36.000

Scadenţa pe data de
25.03.2006
Semnătura şi Date privind expediţia
ştampila Numele delegatului POP Ion Total de 36.000
furnizorului Buletinul/C.I. plată
Seria UU nr. 32712 eliberat Poliţia Semnătura de primire
sector 3
CNP Mijlocul de transport Nr.
280061837569 Expedierea s-a efectuat în prezenţa
8 noastră la data de 20.032006 ora
12.00
Semnăturile

Seria nr.
Unitatea ALFA SA
Nr. ord. Reg. Com./an CHITANŢA Nr.___1528__
J40/1248/2002 Data 25.03 anul 2006
C.U.I. 1234567
Sediul BUCUREŞTI
Am primit de la … GAMA SRL ……………….…………………………..
…….
Adresa ………… BUCUREŞTI ……………………….. ………………….……
Suma de…28.000…….adică………douăzecişioptmiilei………. …...
……………….
…………………………………………………………………………………...
Reprezentând. ……contravaloare parţială factura nr.
4526/20.03.2006 ……….……
Casier,

Analiza contabilă a tranzacţiilor


04.03.2006

15.03.2006

20.03.2006

20.03.2006

25.03.2006

31.03.2006
31.03.2006

31.03.2006
Completarea Registrului Jurnal

SC_____________
REGISTRUL JURNAL
luna _____________ anul_______

N Dat Conturi Sume


r a Documen
Explicaţii
cr înre t D C D C
t g

TOTAL
Completarea fişelor de cont

REGISTRU CARTE MARE – simplificat


D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C
RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC
Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii

SC___________
Balanţa de verificare la data de 31.03.006

Simb Denumire Solduri Rulaje Total Solduri


ol cont iniţiale sume finale
D C D C D C D C

Total
Aplicaţia 5
Societatea comercială ALFA SA are următoarea situaţie financiară la
31.12.200N-1:
Capital social 15.000 lei
Credite pe termen lung 1.000 lei
Disponibil la bancă 4.500 lei
Echipamente 15.000 lei, amortizate pentru 3.000 lei
Furnizori 4.000 lei
Mărfuri 3.500 lei

În luna ianuarie efectuează următoarele operaţii:


2.01.200N vânzare mărfuri la preţ de vânzare de 6.500 lei, preţul de
cumpărare a mărfurilor este de 3.200 lei; încasarea se
realizează pe 12.01.200N prin casierie;
16.01.200N plata datoriei către furnizori în valoare de 3.500 lei;
20.01.200N achiziţie de mărfuri în valoare de 3.000 lei, cu plata în luna
februarie;
31.01.200N amortizarea echipamentelor în valoare de 1.000 lei.
Cerinţe:
a. Completaţi documentele contabile pentru tranzacţiile realizate de
societate;
b. Urmăriţi etapele ciclului contabil pentru luna ianuarie, cu întocmirea
Balanţei de verificare.

Completarea documentelor contabile

Seria Nr.
Furnizor
Cumpărător
Nr. ord. Registrul FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul
Comerţului/an Comerţului/an
C.U.I. Nr. facturii C.U.I.
Sediul Data (ziua, luna, anul) Sediul
(localitatea, str., nr.) Nr. aviz însoţire (localitatea, str., nr.)
Judeţul (dacă este cazul) Judeţul
Contul Contul
Banca Banca
Capital social

Cota T.V.A.
Nr. Denumirea produselor U. Cantitate Preţul Valoarea Valoarea
crt. sau serviciilor M. a unitar (fără -lei- T.V.A.
T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnătura Date privind expediţia Total din


şi ştampila Numele delegatului care:
furnizorului Buletinul/C.I.
Seria nr. eliberat(ă) Accize X
Mijlocul de transport
Nr. Semnătura Total de plată
Expedierea s-a efectuat în de primire (col.5+col.6)
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile
Unitate NOTĂ DE Nr. doc. Data
a Zi Lună An
CONTABILITATE

Nr. crt. Explicaţii Simbol cont Suma


Debitor Creditor

Întocmit Verificat Total

Seria nr.
Unitatea
Nr. ord. Reg. Com./an
C.U.I. CHITANŢA Nr.__________
Sediul Data anul

Am primit de la ………………………………………..…………………….….
Adresa ……………………………...……………………….……………..……
Suma de…………………….adică……….……………….…………………….
…………………………………………….……………….……………….…...
Reprezentând. ……………………………………………………….…………
Casier,

ORDIN DE PLATĂ NR. PLĂTIŢI LEI, ADICĂ

PLĂTITOR PRIMIREA / CĂTRE BENEFICIAR


___________________________________ ACCEPTAREA ____________________________________
COD FISCAL DIN CONT ÎN CONT

DE LA BANCA DE LA BANCA

REPREZENTÂND

SEMNĂTURA PLĂTITORULUI DATA EMITERII


VEŢI PLĂTI NUMAI PRIN: LA DATA DE
Seria Nr.
Furnizor
Cumpărător
Nr. ord. Registrul FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Registrul
Comerţului/an Comerţului/an
C.U.I. Nr. facturii C.U.I.
Sediul Data (ziua, luna, anul) Sediul
(localitatea, str., nr.) Nr. aviz însoţire (localitatea, str., nr.)
Judeţul (dacă este cazul) Judeţul
Contul Contul
Banca Banca
Capital social

Cota T.V.A.
Nr. Denumirea produselor U. Cantitate Preţul Valoarea Valoarea
crt. sau serviciilor M. a unitar (fără -lei- T.V.A.
T.V.A.) -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnătura Date privind expediţia Total din


şi ştampila Numele delegatului care:
furnizorului Buletinul/C.I.
X
Seria nr. eliberat(ă) Accize
Mijlocul de transport Semnătura Total de plată
Nr. de primire (col.5+col.6)
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Unitate NOTĂ DE Nr. doc. Data


a Zi Lună An
CONTABILITATE

Nr. crt. Explicaţii Simbol cont Suma


Debitor Creditor

Întocmit Verificat Total


Analiza contabilă a tranzacţiilor
Închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli

b3. Regularizarea TVA


Completarea Registrului Jurnal

REGISTRUL JURNAL
luna _____________ anul_______

N Dat Conturi Sume


r a Documen
Explicaţii
cr înre t D C D C
t g

TOTAL
Completarea fişelor de cont

REGISTRU CARTE MARE – simplificat


D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C
RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C
RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC

D C D C

RD RC RD RC
TSD TSC TSD TSC
Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii
S.C. ____________
Balanţa de verificare
la data de

Simb Denumire Solduri Rulaje Total Solduri


ol cont iniţiale sume finale
D C D C D C D C

Total