Sunteți pe pagina 1din 2

1.

2 CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR

I. după forma de proprietate:

a. de stat (publică);

b. particulară / privată (individuală sau asociativă);

c. mixtă, rezultată din combinarea primelor două forme.

Proprietatea  reprezintă o relaţie între oameni cu privire la însuşirea bunurilor existente sau

produse de societate.

Întreprinderea privată este o unitate de producţie şi economică al cărei patrimoniu aparţine fie

unei singure persoane fizice (individuală), fie mai multora (asociaţii, societăţi).

Întreprinderea publică deţine resurse ce aparţin statului sau unor administraţii publice locale. Se

mai numesc regii autonome sau regii publice.

Întreprinderea mixtă este o unitate de producţie al cărei capital se formează pe baza participării

unor proprietari individuali (sau asociaţi) privaţi şi a diferitelor întreprinderi publice.

II. după forma juridică:

    a) persoane fizice şi asociaţii familiale;

    b) regii autonome şi societăţi naţionale;

    c) organizaţii cooperatiste;

    d) societăţi comerciale: - de persoane (SNC, SCS);

                                          - de capitaluri (SA, SCA);

                                          - forma mixtă (SRL).

III. după modul de asociere :

a. SNC - societate în nume colectiv

b. SCS – societate în comandită simplă

c. SCA - societate în comandită pe acţiuni

d. SA - societate pe acţiuni

e. SRL - societate cu răspundere limitată


IV. după obiectul (domeniul) de activitate:

1. întreprinderi de producţie:

a. întreprinderi industriale care au ca obiect de activitate producţia bunurilor;

b. întreprinderi agricole care au ca obiect de activitate producţia şi comercializarea produselor

agricole;

2. întreprinderi comerciale care au ca obiect de activitate cumpărarea, depozitarea şi vânzarea

mărfurilor (comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de comerţ exterior);

3. întreprinderi de prestări servicii:

a. întreprinderi care au ca obiect de activitate transportul (mărfurilor, persoanelor);

b. întreprinderi care au ca obiect de activitate execuții lucrări;

c. întreprinderi respectiv societăţi de asigurare;

4. întreprinderi financiare respectiv societăţi bancare;

5. alte tipuri de întreprinderi.

După gradul de specializare: După dimensiune:

1. unităţi economice strict specializate; - microîntreprinderi (cu maxim 9 salariaţi)

2. unităţi economice universale; - întreprinderi mici (cu 10 – 49 salariaţi)

3. unităţi economice mixte. - întreprinderi mijlocii (cu 50-249 salariaţi)

S-ar putea să vă placă și