Sunteți pe pagina 1din 13

L9 ECHIPAMENTE,

SOFTURI SI DOCUMENTE
Bazele Contabilitatii
PROF.FEHER CRISTINA
Echipamente specifice si
programe informatice
Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF):
casa de marcat
Formata din:
• modul fiscal cu memoria fiscala,
• dispozitiv de imprimare si
• afisajul client

• OUG nr. 28/1999 privind obligatia agentilor


economici de a uriliza aparate de marcat
electronice fiscale
Memoria fiscala
 Dispozitiv unic care permite acumularea
progresiva a datelor fara ca acestea sa poata fi
modificate sau sterse, precum si conservarea
acestora pe 10 ani
 In memoria fiscala se stocheaza: denumirea si
codul fiscal al emitentului, adresa si locul de
instalare a aparatului, seria fiscala a aparatului
 Aparatele de matcat electronice sunt sigilate cu
un sigiliu fiscal de catre persoane autorizate de
la Min Finantelor
Bonul fiscal
 Operatorii economici au obligatia de a
emite bonuri fiscale si sa le predea
clientilor
 Clientii solicita si pastreaza bonurile
fiscale asupra lor pana la parasirea
magazinului, in vederea prezentarii si
justificarii la un eventual control
Exceptii ale Casei de marcat

 Comertul cu produse agricole (piete, targuri)


 Vanzare de ziare si reviste
 Activitati precum spectacole, targuri, expozitii,
gradini botanice, zoologice, biblioteci
 Vanzarea obiectelor de cult
 Servicii de instalatii, reparatii la domiciliul
clientului
Exemple de locuri cu case de
marcat
Parti componente
Casa de marcat
 Afisajpt operator
 Tastatura
 Capac imprimanta
 Locuri pentru conexiuni: cablu de
alimentare, cu computerul, cu scanner –
ul de barcode
 Banda de bon
 Mosor de infasurare a benzii de hartie
Aparate de marcat eletronic
 Sunt livrate prin distribuitori autorizati
 Pentru achizitionare, se pregateste un dosar necesar obtinerii
numarului de ordine in Registru de evidenta AMEF, care
contine:
 Copie Certificat Unic de inregistrare
 Dovada spatiului ( contract inchiriere sau certificat constatator
pentru instalarea casei de marcat la un punc de lucru)
 Copie act identitate Administrator
 Stampila
 Cerere de atribuire a numarului de ordine in Registrul de
evidenta
 Factura fiscala de cumparare a AMEF si chitanta de plata
 Proces verbal de sigilare
 Avizul pentru urilizarea AMEF
Fiscalizarea AMEF
 Cerere de fiscalizare
 Cartea de interventie si registru special
 Se programeaza casa de marcat cu : denumirea ,
codul fiscal al entitatii, adresa, locul de instalare ,
coduri produse, data , ora
 Se fiscalizeaza casa de marcat, procedura prin care se
emite un bon cu data si ora fiscalizarii, bon ce este
atasat in Cartea de interventie, completandu se
raportul Z, intruirea operatorului, intergitatea sigiliului
 Se completeaza declaratia de instalare in 4 exemplare
 Se inregistreza la ANAF in 24 de ore, entitatea va
primi 2 declratii de instalare inregistrate la ANAF
Utilizarea casei de marcat
 Raportul fiscal de inchidere zilnica care contine:
antetul bonului fiscal, nr. de ordine al raportului,
data emiterii (ziua, luna anul), ora
 Nr. Avariilor, ora producerii acestora
 Nr. Bonurilor fiscale emise
 Seria aparatului fiscal
 Valoarea totala a operatiilor si toatlul TVA
 Registrul special: documetul care se utilizeaza
pana la repunerea in functiune, pentru
inregistrarea vanzarilor
 Rola-jurnal: este documentul pe care se
inscriu toate datlee din bonurile fiscale, se
pastreaza arhivata timp de 2 ani
 Raportul casei de marcat: se depune la sf.
lunii la ANAF
Bonul fiscal contine
 Denumirea si condul fiscal al emitentului
 Adresa de la locul de instalare a aparatului
 Logotipul si Seria fiscala a aparatului
 Nr. De ordine, data si ora emiterii
 Denumirea bunului livrat
 Pretul tarifar, cantitatea, valoarea inclusiv
TVA
 Raportul fiscal de inchdere zilnica reprezinta
documentul pe baza caruia se inregistreaza
veniturile in contabilitate
Echipamente de birou
 Calculator cu soft-uri de contabilitate
 Telefon fix sau mobil
 Copiator
 Distrugator de documente

 Toateavand acelasi scop inregistrarea,


stocarea, prelucrarea si transmiterea
informatiei contabile