Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE PREDICTIVĂ

Limba şi literatura română


Clasa a XII-a D
Profil umanist
Anul şcolar 2012-2013
Sem. al II-lea

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

SUBIECTUL I (60 de puncte)


Citeste textul:

Iisus lupta cu soarta si nu primea paharul... În apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna. Si sub veninul groaznic simtea că e dulceată...
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul Dar fălcile-nclestându-si, cu ultima putere
Si-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. Bătându-se cu moartea, uitase de viată!

O mâna nendurată, tinând grozava cupă, Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
Se coboara-miindu-l si i-o ducea la gură... Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...
Si-o sete uriasa sta sufletul sa-i rupa... Treceau bătăi de aripi prin vraistea grădinii
Dar nu voia s-atingă infama băutură. Si uliii de seară dau roate dupa pradă.

1|Page
(Vasile Voiculescu, În Grădina Ghetsemani)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor „paharul” si „se frământau” sunt: 8 puncte
a. cupa, se agitau. b. băutura, se încovoiau. c. chinul, se preocupau.
2. Tema textului este: 8 puncte
a. neliniştea. b. mântuirea. c. rugăciunea lui Iisus.
3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte
______________________________________________________________________________

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ si sensul conotativ al cuvântului „mână”. 8 puncte

______________________________________________________________________________

5. Comentează, în 3-5 rânduri (30–50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat. 8 puncte
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B. 1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greselile de orice natură: 10 puncte


Cartea conţine în cuprins doisprezece opere inedite, ceea ce fac ca să fie foarte căutată de
bibliofili.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte
grepfrut – grepfruit, (el / ei) se aşază – aşează, (el /ei ) deranjează – deranjază,
din totdeauna – dintotdeauna, Doamnei Director a Liceului – Doamnei Director al Liceului

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre
importanţa cunoaşterii temeinice a propriei personae, ca o condiţie a împlinirii în viaţă.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,
utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei
opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie si de punctuaţie) si limitele de spaţiu indicate. 6 puncte