Sunteți pe pagina 1din 3

Lista operelor ce trebuie invatate pentru proba orala si scrisa la limba si literatura romana

 basmul cult: Povestea lui Harap Alb – Ion Creanga


 nuvela istorica: Alexandru Lapusneanul – Costache Negruzzi
 nuvela psihologica: In vreme de razboi – I. L. Caragiale
 nuvela fantastica: La tiganci – Mircea Eliade
 roman – autori obligatorii: G. Calinescu, I. Slavici, L. Rebreanu, M. Preda, C. Petrescu
 roman traditional sau roman dinaintea primului razboi mondial: Mara – Ioan Slavici
 roman obiectiv sau roman din perioada interbelica: Padurea spanzuratilor – Liviu
Rebreanu
 roman din perioada interbelica: Enigma Otiliei – George Calinescu
 roman subiectiv modern: Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi – Camil
Petrescu sau Patul lui Procust – Camil Petrescu
 roman obiectiv cu structura de roman modern sau roman de dupa al doilea razboi
mondial: Morometii – Marin Preda
 drama: Act venetian – Camil Petrescu
 comedia: O scrisoare pierduta – I. L. Caragiale
 dramaturgia moderna: Iona – Marin Sorescu
 Dacia Literara si Pasoptismul: Sburatorul – I. H. Radulescu sau Baba Cloanta – Vasile
Alecsandri
 romantism: Luceafarul, Glossa, Floare albastra – Mihai Eminescu
 prelungiri ale clasicismului si romantismului: Manioasa – George Cosbuc
 simbolism: Plumb, Lacustra – George Bacovia
 modernism: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii – Lucian Blaga, Flori de
mucigai – Tudor Arghezi si Riga Crypto si lapona Enigel – Ion Barbu
 traditionalism: Aci sosi pe vremuri – Ion Pilat
 neomodernism: Leoaica tanara iubirea – Nichita Stanescu

Curente literare/ trăsături


 1.Clasicismul
 - dominărațiunea, ordineașirigoarea;
 - artaeste mimesis: datoriascriitoruluiestesăcreeze o lumeverosimilă;
 - genurileliterare nu trebuiesă fie amestecate;
 - personajulliterareste un ideal uman, care are catrăsături: vitejia, curajul, zgârcenia,
lașitatea;
 - idealulîmbinăriifrumosului cu bineleșiadevărul, a utilului cu plăcutul.

 2.Romantismul
 - imaginațiaesteprincipiul fundamental de creație;
 - dominăsentimentalismul care presupunepasiune, vis, subiectivism,
sinceritateemoțională;
 - seintroducnoicategoriiesteticeca: urâtul, grotescul, fantasticul;
 - romanticiipreferă: antiteza, hiperbolacaprocedeeartisticeșiironiaromanticăca mod de
exprimare;
 - eroul romantic este un erouneînțeles, singuratic,
avândtrăsăturiexcepționaleșiacționeazăînsituațiiexcepționale.

 3. Realismul
 - reflectareaveridică, obiectivă a realității/ societățiicontemporane;
 - adoptareastilului impersonal, obiectiv, fărăimplicareînviațapersonajelor;
 - semanifestă o atitudinecriticăfață de societate( frescasocială);
 - serecurge la tehnicadetaliuluiși a observațieirealistepentrudescriereafidelă a aspectelor
de viațăsurprinse;
 - personajelesunttipuriumanereprezentativepentru o anumităcategoriesocială.


 4. Naturalismul
 -naturalismuleste o continuare a realismului, daraccentueazăaspectebrutale, patologice;
 - suntimportantestărilefiziceșiinstinctuale, schimbările de comportament din
cauzamediului;
 - sepune accent peinvestigareapsihologicăsaupsihică a individului.

 5.Simbolismul
 - estedefinităca ”arta de a simți”;
 - seadreseazăînexclusivitatesensibilității,
iarobiectulpoezieiîlconstituiestărilesufleteștinedefinite;
 - atmosferaliricăesteunaapăsătoare, dezolantă, creatoare de nelinișteși spleen, de tristețe;
 - principalulmijloc de exprimareartisticăestesimbolul, corespondențașisinestezia;
 - sepune accent pemuzicalitateprin: repetiții, refrene, eufonii, enumerații;
 - secultivăversul liber, strofaasimetrică, ritmvariabil.

 6.Modernismul
 - preocupareapentru o poezie de cunoaștere care vizeazăaspectemetafizice;
 - artelepoeticedobândesc o valoareemblematicăpentruuniversul poetic;
 - noullimbaj poetic se caracterizeazăprintr-un vocabularinsolit, ambiguitate,
înnoireametaforei, preferințapentruversulalb;
 - aparițiaermetismuluiși a elementelor de noutate care aduc un suflunou de
originalitateînlirică
 - ilustrareaesteticiiurâtului.

 7. Tradiționalismul
 - promoveazăproblematicațăranuluișiuniversulpatriarhal al satului;
 - istoriașifolclorulsuntprincipalelesurse de inspirație;
 - ilustareaspecificului national, în spirit exagerat;
 - seapelează la formulestilistice care pun înevidențăexuberanța, frenezia, stihialul, o
dezlănțuire a eului;
 - introducereaideilorreligioaseînopereliterare.


 8. Neomodernismul
 -întoarcereapoezieisprelirismspreproblemeleexistențiale;
 -secultivăironiașiludicul, luciditateașifantezia, iarabstracțiilesuntprezentateîntr-o
formăconcretă, ceeacecreează un univers poetic absolutnou;
 - reinterpretareamarilorteme ale literaturiidintr-o perspectivăludică;
 - limbajul poetic estesurprinzător, abstract, ermetic, esențializat;
 - seutilizeazăimaginiinsolite, metaforesubtile, diverse și ample.

 9.Postmodernismul
 - sepractică o poetică a concretului,abanalului, a livrescului;
 - citatul ironic, joculsauparodiereamodelelor, dialogulintertextual,
parafrazaindicăpresiuneacotidianuluiasupraexistenței;
 - extindereanarativitățiiasuprapoeziei, mai ales sub forma scriiturii de tip jurnal,
cultivareaefectelorexprimăriidirecte;
 - poeziareprezintă o nouădeschiderecătre real, cătreautenticitatealumiiși a ființei;
 - estedesolemnizatdiscursul poetic prinvalorificareaprozaismului, refuzulstiluluiînalt,
ermeticși impersonal.