Sunteți pe pagina 1din 22

AN ANGAJAȚI CIFRĂ DE PROFIT PRODUCTIVITATE

AFACERI A
MUNCII(lei/angajat)
2016 14 1,988,339 126,307 142,024
2017 16 4,081,647 1,799,577 255,103
ORGANIGRAMA SC SILVANA SRL

A
N
I
M
D
O
S
A
P
R
E
D
C
E
R
I
A
T
N
O
R
O
T
A
T
G
I
R
N
E
A
I
T
L
A
N

1
Nr. Denumire clienți Facturat în 2018 Pondere în total clienți
crt. (lei)
1. Banca Transilvania 645,780.67 10,79
2. Casa Textilelor 265,794.07 4,44
3. BRD Groupe Societe General 194,478.14 3,25
4. Mirage Consulting 124,303.86 2,08
5. Moldova Tex Iași 118,859.08 1,99
6. Municipiul Tg. Mureș 101,320.08 1,69
7. Mariana Anda 90,849.65 1,52
8. Petruț Andrei 66,906.00 1,12
9. Stan Dragoș Bogdan 71,338.00 1,19
10. Alții 4,304,729.89 71,93
TOTAL 5,984,359.44 100,00%

Nr. Denumire furnizori Facturat în 2018 Pondere în total furnizori


crt. (lei)
1. Fanreg Express SRL 283,992.00 9.43
2. Maris Prod Carm 165,052.37 5.48
3. Electrica Furnizare 161,144.55 5.35
4. Oprea Avicom 137,318.99 4.56
5. Electrica Distr.Transilvania 118,241.67 3.93
6. Seka LTD Company 123,846.87 4.11
7. Selgros Cash &Carry 105,537.67 3.51
8. Gevolt Electric 95,540.96 3.17
9. Agricom 83,427.14 2.77
10. Alții 1,736,259.97 57.68
TOTAL 3,010,362.19 100,00%

TE ROG SA FACI UN TABEL CU CONCURENTII

Tabel nr. 3.1. Analiza structurală a rezultatului brut după destinația cheltuielilor de
exploatare.
Nr. Informații necesare analizei structurale a 2016 2017 2018
crt. rezultatului brut după destinația
cheltuielilor
de exploatare
1 Cifra de afaceri netă 1,988,339 4.081,647 4.275.284

2 Costul bunurilor vândute și serviciilor 1.965.036 2.383.071 4.349.498


prestate
3 Marja brută față de costul vânzărilor 23.303 1.698.576 -74.214

2
4 Alte venituri din exploatare 100.726 110.997 1.467.431

5 Cheltuieli de desfacere 0 0 0

6 Cheltuieli generale de administrație 0 0 0

7 Rezultatul din exploatare 124.029 1.809.573 1.393.217

8 Venituri financiare 2.475 2.908 357

9 Cheltuieli financiare 197 12.904 46.947

10 Rezultatul financiar 2.278 -9,996 -46590

11 Rezultatul brut 126.307 1.799.577 1.346.627

Sursă: prelucrare proprie după Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016 și 31.12.2017
 Se constata ca activitatea de exploatare genereaza ponderea semnificativa
a rezultatului exercitiului in 2017 si 2018 reprezentand din acesta un
procent de 67,67%, respectiv 37,30%.
 Ponderea rezultatului activitatii de exploatare in total este in scadere de
la un an la altul si aceasta datorita urmatoarelor cauze:
o Scaderea rezultatului exploatarii e mai mare comparativ
cu cresterea rezultatului brut al exercitiului.
o Cresterea rezultatului financiar cu 122,67% in 2018 si cu
4,78%% in 2016.

Analiza structurală a rezultatului brut după destinația cheltuielilor de exploatare

Nr. Indicatori Modificarea Modificarea Indicele de


crt absolută (lei) relativă (%) dinamica (%)
. 2017/2016 2017/2016

1 Cifra de afaceri netă 2.093.308 105,28 205,28

2 Costul bunurilor vândute și al 418.035 21,28 121,28


serviciilor prestate

3
3 Marja brută față de costul 1.675.273 84 84
vânzărilor
4 Alte venituri din exploatare 10.271 10,20 110,20

5 Cheltuieli de desfacere 0 0 0

6 Cheltuieli generale de 0 0 0
administrație
7 Rezultatul din exploatare 1.685.544 94,20 194,20

8 Venituri financiare 433 17,49 117,49

9 Cheltuieli financiare 12.707 6.450,25 6.550,25

1 Rezultatul financiar -12.274 - 538,82 - -43,72


0
1 Rezultatul brut 1.673.270 1.324,76 1.424,76
1
Sursa: prelucari proprii

In ceea ce priveste raportul structural efect (venit)/efect (venit) pt total activitate si pe


nivele:
 Raportul intre efectele generate de activitatea de exploatare sub
forma de venituri din exploatare si efecte totale generate de
intreaga activitate sub forma de venituri totale se situeaza la un
nivel extrem de substantial de peste 90% pe toata perioada
analizata, prezentand insa o evolutie descendenta.
 Referitor la activitatea financiara de la an la an se observa o
evolutie descendenta a ponderii veniturilor financiare in total
venituri.
 Activitatea extraordinara nu este reprezentata in perioada
studiata, deci are o valoare nula.

Privind structura performantelor generale ale activitatii sintetizam urmatoarele


puncte forte si puncte slabe:

Puncte forte Puncte slabe


Activitatea de exploatare genereaza ponderea Activitatea financiara mai
semnificativa a rezultatului exercitiului in 2017 si restransa in 2017 si 2018.
2018.

4
Activitatea de exploatare furnizeaza peste 91% din Ponderea cheltuielilor
totalul veniturilor pe toata perioada analizata financiare in total venituri
creste
Ponderea cheltuielilor totale in venituri totale scade
Activitate extraordinara nula

Tabel nr. 3.3. ....


Nr Modificarea Modificarea Indicele de
. Indicatori absolută (lei) relativă (%) dinamica (%)
crt 2018/2017 2018/2017
.
1 Cifra de afaceri netă 193.637 4,74 104,74
Costul bunurilor vândute și al
2 1.966.427 82,51 182,51
serviciilor prestate
3 Marja brută față de costul vânzărilor -1.772.790 -77,77 77,77

4 Alte venituri din exploatare 1.356.434 1.222,05 1.322,05

5 Cheltuieli de desfacere 0 0 0

6 Cheltuieli generale de administrație 0 0 0

7 Rezultatul din exploatare -416.356 1.144,28 1.399,82

8 Venituri financiare -2.551 - 87,72 12,28

9 Cheltuieli financiare 34.043 263,82 363,82

10 Rezultatul financiar -56.586 566,09 466,09

11 Rezultatul brut -452.950 -25,16 74,83


Sursa: prelucrari proprii

Tabel nr. 3.3. ....


Nr Modificarea Modificarea Indicele de
. Indicatori absolută (lei) relativă (%) dinamica
crt 2018/2017 2018/2017 (%)
.
1 Cifra de afaceri netă 2.286.945 115,02 215,02
Costul bunurilor vândute și al
2 2.384.462 121,34 221,34
serviciilor prestate
5
3 Marja brută față de costul vânzărilor -97.517 -418,47 -318,47

4 Alte venituri din exploatare 1.366.705 1.356,85 1.456,85

5 Cheltuieli de desfacere 0 0 0

6 Cheltuieli generale de administrație 0 0 0

7 Rezultatul din exploatare 1.269.188 1.023,29 1.123,29

8 Venituri financiare -2.118 - 85,58 15,15

9 Cheltuieli financiare 46.75 23.730,96 23.830,96

10 Rezultatul financiar -48.868 -2.145,22 -2.045,22

11 Rezultatul brut 1.220.320 966,15 1.066,15


Sursa: prelucrari proprii

Analiza structurală a rezultatelor după natura veniturilor și


cheltuielilor

Nr. Informații necesare pentru 2016 2017 2018


crt. prezentarea activității rezultatelor
unei firme
1 Venituri din exploatare 2.089.065 4.192.644 5.742.715
2 Cheltuieli de exploatare 1.965.036 2.383.071 4.349.498
3 Rezultatul din exploatare 124.029 1.809.573 1.393.217
4 Venituri financiare 2.475 2.908 357
5 Cheltuieli financiare 197 12.904 46.947
6 Rezultatul financiar 2.278 -9.996 -46.590
7 Rezultatul curent 126.307 1.799.577 1.346.627
8 Rezultatul brut 126.307 1.799.577 1.346.627
Sursa:

Nr. Indicatori   Modificare Modificarea Indicele de


Crt absolută (lei) relativă dinamică
. (%) (%)
    2017/2016 2017/2016 2017/2016
1 Venituri din exploatare 2.103.579 100,69 200,69
2 Cheltuieli de exploatare 418.035 21,27 121,27

6
3 Rezultatul din 1.685.544 1.358,99 1.458,99
exploatare
4 Venituri financiare 433 17,49 117,49
5 Chelruieli financiare 12.707 6.450,25 6.550,25
6 Rezultatul financiar -12.274 - 538,80 -438,80
7 Rezultatul curent 1.673.270  1.324,76 1.424,76
8 Rezultatul brut 1.673.270  1.324,76 1.424,76

N Indicat Modificarea Indicele


r ori Modificarea de
cr absolută (lei) relativă (%) dinamică
t. (%)
    2018/2017 2018/2017 2018/201
7
1 Venituri din 1.550.071 36,97 136,97
exploatare
2 Cheltuieli de 1.966.427 82,51 182,51
exploatare
3 Rezultatul din -416.356 -23,008 76,99
exploatare
4 Venituri financiare -2.551 -87,72 12,28
5 Chelruieli 34.043 263,82 363,82
financiare
6 Rezultatul -56.586 566.08 466,08
financiar
7 Rezultatul curent -452,95 - 25,16 74,83
8 Rezultatul brut - 452,95 -25,16 74,83

Nr. Indicatori   Modificarea Indicele de


crt Modificarea dinamică
. absoluta (lei) relativă (%)
(%)
    2018/2016 2018/2016 2018/2016
1 Venituri din exploatare 3.653.650 174,89 274,89

7
2 Cheltuieli de exploatare 2.384.462 121,34 221,34
3 Rezultatul din 1.269.188 1.023,29 1.123,29
exploatare
4 Venituri financiare -2.118 - 85,57 14,42
5 Chelruieli financiare 46.75 23.730,96 23.830,96
6 Rezultatul financiar -48.868 - 2.145,21 -2045,21
7 Rezultatul curent 1.220.320 966,15 1.066,15
8 Rezultatul brut 1.220.320 966,15 1.066,15

Nr Elemente necesare analizei 2016 2017 2018 Poziția in


. soldurilor intermediare de CPP
crt gestiune
.
1 Venituri din vânzarea 0 0 2.972 Rd 03
mărfurilor(ct 707)
2 Cheltuieli privind mărfurile(ct 0 0 2.938 Rd 16
607)
3 Marja comercială (1-2) 0 0 34
4 Reduceri comerciale primite(ct 2.087 0 0 Rd 17
609)
5 Reduceri comerciale 0 0 0 Rd 04
acordate(ct 709)
6 Marja comercială netă (3+4-5) 2.087 0 34
7 Producţia vândută(ct 701 – 706 1.988.33 4.08164 4.272.31 Rd 02
+708) 9 7 2
8 Reduceri comerciale 0 0 0 Rd 17
acordate(ct 709)
9 Venituri aferente costului de 0 0 O Rd 07
producție în curs de
execuție(+⁄ - ct.711+712)
10 Producția realizată de entitate 0 0 0 Rd 08
pentru scopurile proprii și
capitalizează(ct.721+722)
11 Producţia exerciţiului (7- 1.988.33 4.081.64 4.272.31
8+9+10) 9 7 2
12 Consumuri intermediare 1.073.91 1.320.59 1.790.07 Rd
inclusiv cheltuieli provenite de 8 1 7 13+14+15+
la terţi(gr.60,exclusiv 607, 609, 28
gr.61, gr.62, exclusiv 621)
13 Reduceri comerciale primite(ct 2.087 0 0 Rd 17

8
609)
14 Valoarea adăugată(6+11- 916.508 2.761.05 2.482.26
12+13) 6 9
15 Venituri din subvenţii de 0 0 0 Rd 06
exploatare aferente cifrei de
afaceri (7411)
16 Cheltuieli cu impozitele şi 152.987 140.402 116.057 Rd 29
taxele(gr.63)
17 Cheltuieli cu personalul(gr 64 338.605 441.607 659.875 Rd 18
+621)
18 Excedentul (deficitul) brut din 424.916 2.179.04 1.706.33
exploatare(14+15-16-17) 7 7
19 Alte venituri din exploatare 100.726 110.997 1.467.43 Rd 10
1
20 Alte venituri din ajustări privind ¿????? Rd
imobilizări, active circulante și 23+26+34
provizioane
21 Alte cheltuieli din exploatare 15.348 72.575 1.246.54 Rd 30
4
22 Alte cheltuieli din ajustări 386.265 407.896 534.007 Rd
privind imobilizările, actívele 22+25+33
circulante şi provizioanele
23 Rezultatul din 124.029 1.809.57 1.393.21
exploatare(18+19+20-21-22) 3 7
24 Venituri financiare 2.475 2.908 357 Rd 45
25 Cheltuieli financiare 197 12.904 46.947 Rd 52
26 Rezultatul curent(21+22-23) 2.278 (9996) (46.590)
27 Rezultatul brut al 126.307 1.799.57 1.346.62
exerciţiului(20+23) 7 7
28 Impozitul pe profit 35.789 60.451 65.407 Rd 65
29 Rezultatul net al 90.518 1.739.12 1.281.22
exerciţiului(24-25) 6 0

In analiza Contului de profit si pierdere pe orizonatala se porneste de la rezultatul net al


exercitiului si se explica variatiile acestuia prin prisma categoriilor de venituri si
cheltuieli implicate in obtinerea sa cu defalcarea lor pe cele trei activitati: exploatare,
financiara, extraordinara si in cadrul lor dupa natura.
Rezultatul net al exercitiului este reprezentat in toti anii de profit cu un
ritm de crestere mai pronuntat in 2018.
Reducerea profitului net este cauzata de urmatorii factori principali:
- rezultatul net al exercitiului
- impozit pe profit.
a) Evolutia rezultatului brut

9
 Rezultatul brut al exercitiului se concretizeaza in profit pe toata
perioada analizata, in crestere in 2018 de 14,48% şi o scădere în 2016
majoră de 36,36%.
 Pe total activitate, cresterea rezultatului brut al exercitiului se
datoreaza unei cresteri a veniturilor totale comparativ mai mare decat
valoarea cheltuielilor totale ale entitatii.
 Pe cele 3 activitati ale entitatii, cresterea rezultatului brut s-a datorat:
o Cresterii rezultatului financiar cu 122,67% in anul 2018 şi
doar 4,78% în 2016 cand au crescut semnificativ veniturile
datorita cresterii valorilor obtinute din dobanzi ce au crescut cu
390,53%. In anul 2016 acesta scad cu 18,90% la fel ca şi
valorilor altor venituri financiare cu un procent de 30,07% fata
de anul precendent.-influenta pozitiva.
o Diminuarii rezultatului exploatarii cu 2016 fata de 2018
,când se înregistrează pierdere, este consecinţa scăderii
veniturior cu mult mai mult decât scăderea cheltuielilor. Nu
este o pierdere foarte mare însă trebuie stopată pentru ca
fenomenul să nu se amplifice. In 2018 acesta scade cu un
procent de 36,7% datorita cresterii cheltuielilor de exploatare
mai semnificativa decat cresterea veniturilor de exploatare.
(4,44%>2,25%).-aspect nefavorabil
 In cadrul activitatii de exploatare factorii ce au dus la modificarea
rezultatului brut sunt:
 Factori cu influenta pozitiva:
o Cresterea cifrei de afaceri neta cu 2,66% in anul
2018.
o Cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor mai
accentuata putin decat cea a cheltuielilor cu
marfurile aferente in anul 2018.
o Alte venituri de exploatare cresc cu 33,95%
 Factori cu influenta negativa:
o Alte venituri din exploatare scad cu 36,73% in 2018.
o În 2016 scad veniturile din vanzarea mărfurilor, producţia vândută şi
cifra de afaceri netă
o Cheltuielile materiale cresc 2,67% in 2018.
o Cheltuielile cu personalul cresc si ele in 2018 cu 0,37%.
o Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate cresc cu
27,43% in anul 2018.
o Cheltuielile privind prestaţiile externe cresc atât în 2018 cât şi în 2016
cu 7,86%, respectiv 21,90%
o Categoria alte cheltuieli de exploatare in 2018 cresc cu 8,03% fata de
anul precedent.

10
RATELE DE RENTABILITATE
Rata comercială

Nr. Modifiacrea Indicele de


crt absolută (lei) dinamică
. Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016 (%)
1 Profit aferent 1.739.12 1.281.22
cifrei de afaceri 90.518 6 0 1.648.608 1.921,30
2 1.988.33 4.081.64 4.275.28
Cifra de afaceri 9 7 4 2.093.308 205,27
3 Rata
comercială 4,55 42,60 29,96 38,05 936,26

Analiza ratei de rentabilitate comercială anul 2018/2017


Tabel nr...
Nr Indicator   2016 2017 2018 Modifiacrea Indicele de
. i absoluta (lei) dinamica
crt 2018/2017 (%)

11
.
1 Profit aferent
cifrei de 1.739.12 1.281.22
afaceri 90.518 6 0 -457.906 73,67
2 Cifra de 1.988.33 4.081.64 4.275.28
afaceri 9 7 4 193.637 104,74
3 Rata
comercială 4,55 42,60 29,96 0,70 70,32

Analiza ratei de rentabilitate comercială anul 2018/2016


Tabel nr..
Nr
. Modifiacrea Indicele de
crt Indicator Absoluta dinamica
. i   2016 2017 2018 (lei)2018/2016 (%)
1 Profit aferent
cifrei de 1.739.12 1.281.22
afaceri 90.518 6 0 1.190.702 1.415,43
2 Cifra de 1.988.33 4.081.64 4.275.28
afaceri 9 7 4 2.286.945 215,01
3 Rata
comercială 4,55 42,60 29,96 25,41 658,46

ratei rentabilității resurselor consumate

Nr.
crt. Indicatori   2016 2017 2018
1 Profit aferent cifrei de afaceri 90.518 1.739.126 1.281.220
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 1.965.233 2.395.975 4.396.445
3 Rata resurselor consumate 4 72,58 29,14

Analiza ratei de resurselor consumate anul 2017/2016

12
Tabel nr....

Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta Indicele de
i (lei) dinamica
  2016 2017 2018 2017/2016 (%)
1 Profit aferent 1.739.12 1.281.22
cifrei de afaceri 90.518 6 0 1.648.608 1.921,30
2 Cheltuieli
aferente cifrei de 2.395.97 4.369.44
afaceri 1.965.233 5 5 430.742 121,91
3 Rata resurselor
consumate  4 72,58  29,14   68,58 1.814,5 

Analiza ratei de resurselor consumate anul 2018/2017


Tabel nr....
Nr Modifiacrea Indicele
. Absoluta de
Indicatori
crt (lei) dinamica
.   2016 2017 2018 2018/2017 (%)
1 Profit aferent 1.281.22
cifrei de afaceri 90.518 1.739.126 0 -457.906 73,67
2 Cheltuieli aferente 4.369.44
cifrei de afaceri 1.965.233 2.395.975 5 1.973.470 182,36
3 Rata resurselor
consumate 4 72,58 29,14 -43,44 40,14

Analiza ratei de resurselor consumate anul 2018/2016


Tabel nr....

13
Nr. Modifiacrea
crt. Indicator Absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 Profit aferent 1.739.12 1.281.22
cifrei de afaceri 90.518 6 0 1.190.702 1.415,43
2 Cheltuieli
aferente cifrei de 2.395.97 4.369.44
afaceri 1.965.233 5 5 2.404.212 222,33
3 Rata resurselor
consumate 4 72,58 29,14 25,14 728,5

3.4.3. Analiza ratei de rentabilitate economică

Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 Profit brut 126.307 1.799.577 1.346.627 1.673.270 1.424,76
2 Active din
exploatare ??????/
3 Active
totale 9.435.516 12.123.477 12.301.694 2.687.961 128,48
4 Rezultatul 124.029 1.809.57 1.393.217 1.685.544 1.458,99
exploatării 3
5 Rata 1,33 14,84 10,94 13,51 1.115,78
economică

Puncte tari constatate


o In general se constata performante generale bune ale
intregii activitatii.
o Cifra de afaceri neta are o evolutie ascendenta

14
o Rezultatul net al exercitiului este o tendinta de crestere de
la un an la altul
o Valori foarte bune ale indicatorilor de solvabilitate .
o Firma nu are datorii pe termen mediu si lung
o Capacitatea de autofinantare prezinta si ea o tendinta de
crestere de la an la an.

Puncte slabe constate


o Valoare mare a creantelor
o Se observa o crestere generala a cheltuielilor mai mare
decat cresterea veniturilor.
o Ritmul de crestere al trezoreriei este in scadere

Oportunitati
o Marirea cotei de piata
o Volumul exportului este mai mare pe toata durata
analizata decat volumul importului.
o Obtinerea de parteneriate cu mari societati de profil straine

Amenintari
o Concurenta straina si din interiorul tarii: firmele cu acelasi
profil de activitate.

Analiza ratei de rentabilitate economică anii 2018/2017


Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 1.799.57 1.346.62
126.307 -452.950 74,83
Profit brut 7 7
2 Active din
???/?
exploatare
3 9.435.51 12.123.4 12.301.6
178.217 101.47
Active totale 6 77 94
4 Rezultatul 1.393.21
124.029 1.809.573 -416.356 76,99
exploatării 7
5 Rata economică 1,33 14,84 10,94 -3,9 73,71

15
Analiza ratei de rentabilitate economică anii2016/2018

Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 1.799.57 1.346.62
Profit brut 126.307 7 7 1.220.320 10,66
2 Active din ????????
exploatare ?????/ ?????
3 9.435.51 12.123.4 12.301.6
Active totale 6 77 94 2.866.178 130,37
4 Rezultatul 124.029 1.809.573 1.393.21 1.269.188 1.123,2
exploatării 7 9
5 Rata economică 1,33 14,84 10,94 9,61 822,55

Analiza factorială a ratei de rentabilitate economică

Nr. Indicatori 2016 2017 2018


crt.
1 Cifra de afaceri 1.988.339 4.081.647 4.275.284
2 Profit net 90.518 1.739.126 1.281.220
3 Active totale 9.435.516 12.123.477 12.301.694
4 Rata economică 0,95 14,34 10,41

 Analiza rentabilitatii economice


 In ceea ce priveste modul de utilizare a resurselor entitatii se constata o
diminuare a valorii majoritatii ratelor de rentabilitate economica, in anul
2017 si o mică crestrere în anul 2018. aceasta crestere este explicata prin
cresterea mai putin accentuata a resurselor care au concurat la obtinerea
unor efecte intr-un ritm de crestere mai mult accentuate.
 Rata rentabilitatii generale se afla intr-o usoare crestere în 2017 şi 2018
după care scade în 2016.

16
Analiza ratei de rentabilității financiare

Nr. Indicatori 2016 2017 2018


crt.
1 Profit net 90.518 1.739.126 1.281.220
2 Capitaluri proprii 10.366.702 8.732.840 11.010.844
3 Rata financiară 0,87 19,91 11,63

Analiza ratei de rentabilității financiare anii 2017/2016


Table nr…..
Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 1.739.12 1.281.22
Profit net 90.518 6 0 1.648.608 1.921,30
2 10.366.70 8.732.84 11.01084
Capitaluri proprii 2 0 4 -1.633,862 84,23
3 Rata financiară 0,87 19,91 11,63 19,04 2.288,50

Analiza ratei de rentabilității financiare anii 2018/2017


Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 1.739.12
Profit net 90.518 6 1.281.220 -457.906 73,67
2 10.366.70 8.732.84 11.010.84
Capitaluri proprii 2 0 4 2.278.004 126,08
3 Rata financiară 0,87 19,91 11,63 -8,28 58,41

17
Analiza ratei de rentabilității financiare anii 2018/2016
Table nr…..
Nr. Modifiacrea
crt. Indicator absoluta
i (lei) Indicele de
  2016 2017 2018 2018/2017 dinamica (%)
1 1.739.12  1.281.22
Profit net 90.518 6 0  1.190.702 1.415,43
2  10.366.70  8.732.8  11.0108
Capitaluri proprii 2 40 44  644.142  106,21
3  1.336,7
Rata financiară  0,87 19,91  11,63  10,76 8

 Analiza rentabilitatii financiare


 Se constata o crestere a ratei rentabilitatii financiare pe toata perioada de
analiza, situatie ce reflecta o crestere a eficientei utilizarii capitalurilor
actionarilor, de la un an la altul. Cauzele constau intr-o crestere mult mai
accentuata a surselor proprii provenind din rezultatul net curent
comparativ cu cresterea surselor proprii altele decat rezultatul net al
exercitiului. Evolutia favorabila a ratei rentabilitatii financiare este
cauzata de urmatorii factori:
 Cresterii marjei profitului net pe toata perioada analizata-
influenta pozitiva asupra ratei rentabilitatii financiare.
 Cresterea vitezei de rotatie a activelor in 2018 mai accentuat ca
in 2016- influenta pozitiva.
 Gradul de finantare a activelor entitatii din surse proprii scade
foarte usor in 2018-influenta pozitiva asupra ratei rentabilitatii
financiare.
 Pe intreaga perioadă levierul financiar creste si tot in acest timp
creste si viteza de rotatie a activelor- aspect favorabil in ceea ce
priveste rentabilitatea financiara.

Analiza factorială a ratei financiare pe baza sistemului DU PONT :

18
Nr. Indicatori 2016 2017 2018
crt.
1 Cifra de afaceri 1.988.339 4.081.647 4.275.284
2 Profit net 90.518 1.739.126 1.281.220
3 Active totale 9.435.516 12.123.477 12.301.694
4 Capitaluri proprii 10.366.702 8.732.840 11.010.844
5 Active totale/capitaluri 0,91 1,38 1,11
proprii
6 Cifra de afaceri/Active totale 0,21 0,33 0,34
7 Profit net/Cifra de afaceri 0,04 0,42 0,29
8 Rata financiară 0,76 19,12 10,94

Constatam ca metoda de construire a fluxurilor de numerar este metoda directa.


Pentru o interpretare pertinenta datelor s-ar impune analiza factoriala a
trezoreriei pe cauzele generatoare ( activitatea de exploatare, investitii si finantare) de-a
lungul celor trei ani analizati:
Se poate constata ca intreprinderea realizeaza un excedent de trezorerie
doar in anul 2016 si se identifica cu deficite in ceilalti ani.
 Pe toata perioada analizata, se constata ca activitatea de
exploatare se finalizeaza cu un excedent cu un nivel mai
pronuntat in 2017.
 Activitatea de investitii genereaza deficit de trezorerie pe toata
perioada studiata.
 Activitatea financiara prezinta excendet in anul 2017 si 2016,
pentru ca in 2018 sa genereze un deficit semnificativ.
In 2016 se constata un excendet de trezorerie care se explica astfel:
 Activitatea de exploatare genereaza un excedent de trezorerie,
destul de substantial si care a contribuit in mod favorabil la
cresterea trezoreriei generale a entitatii- influenta favorabila.
 Privind activitatea de investitii in 2016 constatam ca ea se
finalizeaza cu deficit de trezorerie cauzat de efectuarea unor plati
privind achizitionarea de imobilizari mai mari decat incasarile de
dobanzi- aspect nefavorabil.
 Activitatea de finantare se incheie cu excedent de trezorerie foarte
semnificativ reprezentand 88% din totalul trezoreriei in anul in
curs.
In 2018 activitatea entitatii se finalizeaza cu un deficit de trezorerie
datorita urmatorilor factori:
 Activitatea de exploatare genereaza un excedent care ,insa, are o
valoare de doar 50% din cel de anul trecut.
 Activitatea de investitii prezinta un deficit, ceea ce genereaza un
aspect nefavorabil in ceea ce priveste trezoreria.
 Activitatea financiara, care prezinta cea mai mare pondere in
totalul trezoreriei, prezinta un deficit semnificativ.
In 2017 activitatea entitatii analizate se finalizeaza cu deficit de
trezorerie. Pe cele 3 activitati, trezoreria se genereaza astfel:

19
 Activitatea de exploatare genereaza un excedent, ceea ce
reprezinta un aspect favorabil care ajuta la cresterea trezoreriei.
 Activitatea de investitii prezinta deficit si are cea mai mare
pondere in totalul trezoreriei din acel an.-aspect nefavorabil
 Activitatea financiara prezinta si ea un excedent, dar acesta este
destul de mic si nu afecteaza prea mult trezoreria din anul in
curs.

!!!!!!! Concluzie:
Activitatea societatii este generatoare de deficit de trezorerie, exceptand anul
2016, cand dobanzile incasate depasesc platile pentru achizitiile de imobilizari corporale
si necorporale, intreprinderea inregistand excedent de trezorerie.

3.5. Analiza EBIT, EBITDA

Analiza factorială a ratei financiare pe baza sistemului DU PONT :

Nr. Indicatori 2016 2017 2018


crt.
1 Cifra de afaceri 1.988.339 4.081.647 4.275.284
2 Profit net 90.518 1.739.126 1.281.220
3 Active totale 9.435.516 12.123.477 12.301.694
4 Capitaluri proprii 10.366.702 8.732.840 11.010.844
5 Active totale/capitaluri 0,91 1,38 1,11
proprii
6 Cifra de afaceri/Active totale 0,21 0,33 0,34
7 Profit net/Cifra de afaceri 0,04 0,42 0,29
8 Rata financiară 0,76 19,12 10,94

Prin analiza DuPont se pot identifica punctele tari şi punctele slabe ale performanţei întreprinderii, respectiv
factori interni de creştere sau de ameninţare a performanţei. Analiza DuPont are o explicaţie analitică a
rentabilităţii activelor totale (ROA) şi a rentabilităţii capitalurilor proprii (ROE) prin doi, respectiv, trei factori:
marjele de profit, ratele de rotaţie ale activelor şi levierul de îndatorare al întreprinderii. Această analiză permite
înțelegerea mai bună a surselor de rentabilitate superioare (sau inferioare) a societatii in cauza.

20
3.5. Analiza EBIT, EBITDA

Marja asupra cheltuielilor variabile:

Nr. Indicatori 2016 2017 2018


crt.
1 Venituri din exploatare 2.089.065 4.192.644 5.742.715
2 Cheltuieli variabile de exploatare 1.094.598 1.534.681 3.184.762
3 Marja asupra cheltuielilor de exploatare 994.467 2.657.963 2.557.953
(rd.1-2)
4 Cheltuielile fixe de exploatare(exclusiv 484.173 440.494 630.729
cheltuielile cu amortizarea și
provizioanele)
5 EBITDA Profitul calculat înaintea 510.294 2.217.469 1.927.224
deducerii dobânzilor, taxelor,
provizioanelor și amortizării (rd.3-4)
6 Cheltuielile cu amortizarea și 386.265 407.896 534.007
provizioanele
7 Rezultatul exploatării(rd.5-6) 124.029 1.809.573 1.393.217
8 Venituri financiare 2.475 2.908 357
9 EBIT profitul înaintea impozitului pe 126.504 1.812.481 1.393.574
profit și a dobânzilor (rd.7+8)
10 Cheltuieli cu dobânzile (financiare) 197 12.904 46.947
11 Rezultatul brut al exercițiului(rd.10+11) 126.307 1.799.577 1.346.627
12 Impozit pe profit 35.789 60.451 65.407
13 Rezultatul net al exercițiului(rd.12-13) 90.518 1.739.126 1.281.220

21
EBITDA se mai poate calcula din contul de profit și pierdere după natura veniturilor și
cheltuielilor astfel:

Nr. Indicatori 2016 2017 2018


crt.
1 Venituri din exploatare 2.089.065 4.192.644 5.742.715
2 Cheltuieli variabile de exploatare 1.094.598 1.534.681 3.184.762
3 Marja asupra cheltuielilor de exploatare 994.467 2.657.963 2.557.953
(rd.1-2)
4 Cheltuielile fixe de exploatare(exclusiv 484.173 440.494 630.729
cheltuielile cu amortizarea și
provizioanele)
5 EBITDA Profitul calculat înaintea 510.294 2.217.469 1.927.224
deducerii dobânzilor, taxelor,
provizioanelor și amortizării (rd.3-4)
6 Cheltuielile cu amortizarea și 386.265 407.896 534.007
provizioanele
7 Rezultatul exploatării(rd.5-6) 124.029 1.809.573 1.393.217
8 Venituri financiare 2.475 2.908 357
9 EBIT profitul înaintea impozitului pe 126.504 1.812.481 1.393.574
profit și a dobânzilor (rd.7+8)
10 Cheltuieli cu dobânzile (financiare) 197 12.904 46.947
11 Rezultatul brut al exercițiului(rd.10+11) 126.307 1.799.577 1.346.627
12 Impozit pe profit 35.789 60.451 65.407
13 Rezultatul net al exercițiului(rd.12-13) 90.518 1.739.126 1.281.220

22