Sunteți pe pagina 1din 13

FINANTE SI CREDITARE

-TEME-

Prof. coordonator: Student:


Gheorghe Catalin Otvos Betina
TEMA 1
Analiza financiara pe baza bilantului

1. Alegere societate comerciala


2. Alcatuire forma restransa bilant 2017-2018
3. Calcul indicatori de echilibru financiar :
a.Situatie neta (SN)
b.Fond de rulment net (FRN)
c.Necesar de fond de rulment (NFR)
d.Trezorerie neta (TN)

4. Interpretare valori obtinute

5. Reprezentare grafica indicatori de echilibru financiar

REZOLVARE TEMA

1. S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA


JUDETUL: HUNEDOARA
UNITATEA: S.C. ARCELOR MIHAL HUNEDOARA S.A
ADRESA: PTA. IANCU DE HUNEDOARA NR. 1
TELEFON: 0254716121
NR DIN REGtSTRUL COMERTULUI: J20141/1991

2.
Active 2017 2018 2017 2018
Nevoi imobilizate: Capitaluri -Capital 341.540.035 306.587.451
Permanente necorporale 75.231 77.566 permanente propriu
-corporale 290.458.877 327.521.216 -Rezerve 27.111.489 36.186.335
-financiare 32.526 212.040 -Provizioane 6.708.193 3.681.594

Active 2017 2018 2017 2018


circulante: -Dat. pe 99.386.618 156.171.822
Nevoi -stocuri 39.088.111 27.527.218 Capitaluri term. scurt
Temporare -creante 58.730.064 79.500.534 temporare
-investitii pe 27.009.006 35.079.245
term. scurt
-casa si 59.352.520 32.709.383
conturi la
banci
Total activ 474.746.335 502.627.202 Total pasiv 474.746.335 502.627.202

3.a)SN=Activ total-Datorii totale

SN2017=474.746.335-99.386.618=375.359.717 lei

SN2018=502.627.202-156.171.822=346.455.380 lei

b) FRN=Capitaluri permanente-Nevoi permanente

FRN2017=375.359.717-290.566.634=84.793.083 lei

FRN2018=346.455.380-327.810.822=18.644.558 lei

c) NFR=Stocuri+Creante-Datorii pe termen scurt

NFR2017=97.818.175-99.386.618

NFR2018=107.027.752-156.171.822=-49.144.070 lei

d)TN=FRN-NFR

TN2017=84.793.083-(-1.568.443)=86.361.526 lei

TN2018=18.644.558-(-49.144.070)=67.788.628 lei

4.SN reprezinta suma ramasa dupa plata datoriilor din elementele de active aflate
in patrimoniul intreprinderii.

FNR arata existenta echilibrului financiar pe o perioada mai mare de un an.

NFR reprezinta suma de finantare degajata de etajul inferior al bilantului.

TN arata faptul ca este asigurat echilibrul financiar .


5.
400000000

350000000

300000000

250000000

200000000
2017
150000000
2018
100000000

50000000

0
SN FRN NFR TN
-50000000

-100000000

TEMA 2
Determinarea soldurilor intermediare de gestiune

1.

Cheltuieli Lei Venituri Lei


Cheltuieli de 416.175.557 Venituri din 398.481.413
exploatare exploatare
Cheltuieli financiare 6.235.941 Venituri financiare 4.118.920
Cheltuieli - Venituri extraordinare 9.000
extraordinare
Cheltuieli cu - - -
impozitul pe profit
Rezultatul net 19.811.864 Rezultatul net profit -
pierdere
2.

Nr. crt. Indicatori (lei) 2018


1 Venituri din vanzarea marfurilor 9.811.506
2 Cheltuieli privind marfurile 1.014.521
3 Marja comerciala (1-2) 8.796.985
4 Productia vanduta 379.709.930
5 Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs 3.258.598
de execuție
6 Venituri din productia de imobilizari 2.488.310
7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 385.456.838
8 Consumuri de la terti 1.172.815
9 Valoare adaugata (3+7-8) 393.081.008
10 Venituri din subvenţii de exploatare 3.623.350
11 Cheltuieli cu personalul 21.273.162
12 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasaminte asimilare 3.193.501
13 Ecedent brut de exploatare(9+10-11-12) 372.237.695
14 Alte venituri de exploatare 5.967.264
15 Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 36.179.313
necorporale
16 Ajustari de valoare privind activele circulante 3.569.549
17 Ajustari privind provizioanele 3.026.598
18 Alte cheltuieli de exploatare 55.290.772
19 Rezultat de exploatare(13+14-15-16-17-18) 280.138.727
20 Venituri financiare monetare -
21 Cheltuieli financiare monetare 245.326.742
22 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si 54.623.149
investitiile detinute de active circulante
23 Rezultat curent al exercitiului(19+20-21-22) -19.820.164
24 Venituri extraordinare 9.000
25 Cheltuieli extraordinare -
26 Rezultat brut al exercitiului(23+24+25) -19.811.164
27 Impozit pe profit -
28 Rezultat net al exercitiului (26-27) -19.811.164
3.Interpretare valori obtinute

Semnul “-“ arata ca intreprinderea se va confrunta in anul urmator cu lipsa


lichiditatilor , pentru evitarea acestei probleme vor fi identficate solutii interne si
externe. Solutiile interne pot fi majorarea unor incasari, micsorarea unor
consumuri, amanarea unor plati. Daca solutiile interne sunt suficiente pe ultima
linie a bugetului vor aparea solduri positive, in caz contrar daca apare un deficid
sunt necesare solutii externe printer acestea se afla creditarea pe termen scurt a
intreprinderii .

4.Reprezentare grafica
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
Series4
100000000
Series3
50000000 Series2
0 2018
-50000000
A

n4
la

ui

ui
ui
ui
TV

ar
cia

ul

ul
ul
ul
at
citi

citi
citi
lu

iti
er

lo

rc
Co
m

er

er
er
xp

xe
co

ex

ex
ex
ee

le
ja

tia

al
al
ta
d
ar

uc

et
t
ut
M

ru
en

ln
od

br

lb
ur

tu
Pr

nt

lc

tu

lta
de

lta
tu

zu
lta
ce

zu

Re
Ex

zu

Re
Re

Tema 3
1.

Cheltuieli Lei Venituri Lei


Cheltuieli de 416.175.557 Venituri din 398.481.413
exploatare exploatare
Cheltuieli financiare 6.235.941 Venituri financiare 4.118.920
Cheltuieli - Venituri extraordinare 9.000
extraordinare
Cheltuieli cu - - -
impozitul pe profit
Rezultatul net 19.811.864 Rezultatul net profit -
pierdere
2.Determinare capacitate de auto finantare prin 2 metode

Indicatori (lei) 2018


Ecedent brut din exploatare 18.499.399
+Alte venituri din exploatare 398.481.413
-Alte cheltuieli din exploatare 416.175.557
+Venituri financiare 4.118.920
-Cheltuieli financiare 6.235.941
+Venituri extraordinare 9.000
-Cheltuieli Extraordinare -
-Impozit pe profit -
=Capacitate de autofinantare -1.302.766

Indicatori(lei) 2018
Rezultatul net al exercitiului -19.811.164
+Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 36.179.313
+Ajustari de valoare privind activele circulante 3.569.549
+Ajustari privind provizioanele 3.026.598
+Ajustari de valoare privind imobilizari financiare si investitiile 54.623.149
detinute de active circulante
+Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 9.000
-Venituri din vanzarea activelor alte operatii de capital -
-Venituri din subventii pentru investitii -
=Capacitatea de autofinantare 77.587.445

3.Interpretare capacitate de autofinantare


Capacitatea de autofinantare exprima, deci, un surplus financiar degajat de
activitatea renila a intreprinderii, care nu are decat un caracter potential daca nu
este sustinut de mijloace financiare efective. Ori, surplusul monetar degajat, prin
cresterea trezoreriei nete, dovedeste ca cea mai mare parte a acestei capacitati de
autofinantare este sustinuta de o trezorerie disponibila.

4.Reprezentare grafica
77598000

77596000

77594000

77592000

77590000

77588000

77586000

77584000

77582000
Capacitatea de auto-
finantare

Tema 4
1.

Denumire indicator 2017 2018


1. Cifra de afaceri netă 413.637.752 475.420.370
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de 4.087.565 3.809.993
execuţie
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile 521.115 1.711.075
sale proprii şi capitalizată
4. Alte venituri din exploatare 103.411 2.979.682
5. Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 222.611.988 255.424.921
consumabile
6. Cheltuieli cu personalul 64.119.662 74.459.647
7. Ajustări de valoare privind imobilizările 33.942.668 36.313.346
corporale şi necorporale
8. Alte cheltuieli de exploatare 43.604.365 52.308.228
9. Venituri din dobânzi 33.235 45.508
10. Cheltuieli privind dobânzile 2.495.772 2.199.466
11. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) 14.302.608 23.233.881
12. Impozitul pe profit 4.786.769 5.864.044
13. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 9.515.839 17.369.837
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

2.Calcul rate
Profit net
a. Rata de rentabilitate comerciala= Cifra de afaceri

17.369.837
Rata de rentabilitate comerciala= =0,036
475.420 .370

Rezultatul din exploatare


b. Rata de rentabilitate economica= activ total

27.158 .629
Rata de rentabilitate economica neta= =¿0,070
386.215 .681

Profit net
c. Rata de rentabilitate financiara= Capitaluri proprii ∗100

17.369 .837
Rata de rentabilitate = ∗100=5,937
292.562 .890
Active circulante
d. Rata de lichiditate generala= Datorii pe termen scurt

164.021.915
Rata de lichiditate generala= =2,875
57.034 .470

active totale
e. Rata solvabilitatii globale= datorii totale

386.215 .681
Rata solvabilitatii globale= =5,019
76.947 .904

Capitaluri proprii
f. Rata autonomiei financiare= Capitaluri permanente

292.562.890
Rata autonomiei financiare= =13,369
2 1.882.104

Datorii totale
g. Levierul financiar= Capitaluri proprii

76.947 .904
Levierul fnanciar= =0,263
292.562.890

Active imobilizate
h. Rata activelor imobilizate= Total activ
∗100

329.181.211
Rata activelor imobilizate= ∗100=85,232
386.215.681

Active circulante
i. Rata activelor circulante= Total active
∗100

164.021 .915
Rata activelor circulante= ∗100=42,458
386.315 .681

Datorii pe termen scurt


j. Rata datoriilor pe termen scurt = total pasiv
∗100

57.034 .470
Rata datoriilor pe termen scurt = ∗100=110,10
51.799 .944

Cifra de afaceri
k. Rata de rotatie a stocurilor= Stocuri

475.420 .370
Rata de rotatie a stocurilor= =8,549
55.605 .002
Profit net
l. Profit pe actiune= Numarul actiunilor emise =0

3.Interpretare valori obtinute

4.Reprezentare grafica

90000
80000 2018
70000
Se-
60000 ries2
50000
40000 Se-
ries3
30000
20000 Se-
ries4
10000
0
la ca ra la le re ar te te rt or ne
r cia noi ncia era loba ncia anci iliza lan scu uril ctiu
e co na en i g a n b cu en oc a
com te e
e fi te g tati i fin ul fi imo r cir rm a st l pe
at
e
lit
a
ta
t ita ili ie ier lor elo te e tu
ilit abi bili chid lvab nom Lev tive ctiv r pe otati rofi
ab ent nta e li o to ac ta a riilo de r P
ent
e r r e d ta s au ta a o
er ad de Rat
a Ra Ra R at
Ra
ta
ta d Rat ata tad
Ra R Ra

Tema 5
Tema 6

1.https://www.raiffeisen.ro/

2.Identificarea produselor bancare dedicate persoanelor juridice

-Solutii de finantare

 Finantarea activitatii curente


 Factoring si forfetare
 Finantarea investitiilor
 Finantarea schimburilor comerciale
 Finantarea proiectelor
 Finantare si garantare prin programe EIF
-Operatiuni curente

 Produse si servicii de cont


 Solutii electronice
 Plati si cash management
 Tranzactii valutare
 Managementul lichiditatilor
 Carduri

-Investment Banking

 Majorare de capital
 Oferta publica primara de vanzare
 Oferta publica secundara de vanzare
 Emisiune de obligatiuni
 Plasament accelerat
 Admitere la tranzactionare
 Oferta publica de cumparare/preluare obligatorie
 Retragere de la tranzactionare
 Consultanta in fuziuni si achizitii

3.Alegerea unui produs bancar , dintre cele enumerate la punctual anterior


4.Lista documentelor solicitate de banca pentru obtinerea creditului selectat

S-ar putea să vă placă și