Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

RESURSELE INTREPRINDERII

A. ALEGEŢI VARIANTELE DE RĂSPUNS CORECTE: (2P)


1. Evaluarea întreprinderii este:
a) Modul în care întreprinderea îşi gospodăreşte resursele
b) Estimarea pieţei actuale şi potenţiale.
c) Stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuţiei reale.
d) Aprecierea gradului de realizare a criteriilor de performanţă.

2. Principii fundamentale de evaluare sunt:


a) Valoarea întreprinderii este estimată la un moment dat de timp.
b) Descrierea clară a obiectivului şi a scopului pe care-l va realiza evaluatorul.
c) Solicitarea unui credit în raport cu necesităţile afacerii
d) Piaţa determină rata de fructificare a capitalului.

B. RĂSPUNDEŢI CU ADEVĂRAT SAU FALS: (3P)


1. Diagnosticarea la nivel economico-financiar presupune şi compararea cu întreprinderi similare .
2. Valoarea întreprinderii este echivalentă cu valoarea prezentă a tuturor fluxurilor viitoare anticipate.
3. La nivel comercial se analizează aspectele legale privind activitatea firmei.
4. Cu cât este mai mare valoarea activelor tangibile, cu atât este mai mare valoarea întreprinderii.
5. Valoarea întreprinderii nu este estimată la un moment dat de timp.
6. Diagnosticul operaţional se referă la analiza factorilor tehnici, a tehnologiilor de fabricaţie.

C. ASOCIAŢI VARIABILEI DIN COLOANA A RELAŢIA CORECTĂ DIN COLOANA B (3P)

Coloana A Coloana B

1. Indicatori de evaluare a) terenuri, clădiri, echipamente, utilaje, instalaţii.


b) capacitatea firmei de a onora obligaţiile pe care le are
2. Rata curentă de lichiditate
din activele sale
c) Stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea
3. Solvabilitatea
avuţiei reale.
4. Cifra de afaceri d) capacitatea întreprinderii de a achita datoriile curente.
e) indicatori de lichiditate, acoperire financiară,
5. Evaluarea întreprinderii
profitabilitate, activitate
f) totalitatea veniturilor obţinute din vânzări de bunuri,
6. Active tangibile
lucrări şi servicii.