Sunteți pe pagina 1din 38

Universitatea Spiru Haret Evaluarea intreprinderii Teste grila

Facultatea de Management Brasov Prof. dr. Elena Doval


Specializarea CIG 2008-2009
An III, sem 2

TESTE GRILA

1. Evaluarea este:
a) Un proces multidisciplinar de determinare a pretului unui obiect
b) O arta care consta in aplicarea experientei si a judecatii faptelor pentru a ajunge la o
evaluare rezonabila
c) O stiinta care utilizeaza un complex de tehnici multidisciplinare si specifice
d) O imbinare intre stiinta, experienta si arta
e) Un raport asupra privatizarii unei intreprinderi

R: d)

2. Evaluarea consta din:


a) Arta de a aplica experienta si judecata faptelor pentru a ajunge la o valoare rezonabila a unui
bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o intreprindere sau o afacere
b) Un complex de abordari, de tehnici, procedee si metode, prin care un bun mobil, un
instrument financiar, o proprietate imobiliara, o intreprindere sau o afacere sunt apreciate la
valoarea de piata, fiind asigurata comparabilitatea acestora, indeosebi in tranzactii comerciale.
c) O stiinta care utilizeaza un complex de tehnici multidisciplinare si specifice pentru a calcula
valoarea rezonabila a unui bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o
intreprindere sau o afacere
d) O combinatie intre stiinta si arta de a determina valoarea rezonabila a unui bun mobil, un
instrument financiar, o proprietate imobiliara, o intreprindere sau o afacere
e) O combinatie intre experienta si arta evaluatorului de a determina valoarea rezonabila a unui
bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o intreprindere sau o afacere

R: b)

3. In cadrul procesului de privatizare o problema importanta o constituie:


a. determinarea valorii intreprinderilor de stat sau a societatilor comerciale in care statul
detine un pachet de actiuni;
b. infiintarea unei firme;
c. infiintarea unei societati mixte;
d. fuziunea unor societati comerciale;
e. divizarea unei societati comerciale.

R: a)

4. In procesul privatizarii evaluarea este necesara deoarece :


a. elementele patrimoniale reflecta valori de piata si valori determinate in baza unor acte
administrative emise la un moment dat;
b. trecutul este total neproductibil sub aspectul afacerii, al profitabilitatii, al capacitatii
intreprinderii de a produce profit;
c. aptitudinea societatii comerciale de a degaja profit in viitor nu se poate stabili prin
extrapolarea profitului;

1
d. valoarea intreprinderii trebuie sa tina cont de gradul de utilitate a tuturor elementelor
patrimoniale;
e. cumparatorul nu poate fi penalizat pentru modul in care au fost gestionate resursele si au fost
efectuate cheltuieli in perioada trecuta.
Indicati raspunsul eronat!

R: a)

5. Indicati raspunsul eronat dintre principalele utilizari ale evaluarii de mai jos:
a) vânzarea-cumpararea de întreprinderi sau firme
b) vanzarea de active
c) evaluarea aportului in numerar la infiintarea unei intreprinderi
d) fuziunea de intreprinderi
e) divizarea unei intreprinderi
R: c)

6. Evaluarea in scopul valorificarii bunurilor ce compun patrimoniul are una din urmatoarele
utilizari:
a) Infiintarea unei societati comerciale
b) Majorarea capitalului social
c) Asocierea in participatiune
d) Lichidare, faliment
e) Emisiune de actiuni

R: d)

7. Elementele patrimoniale se evalueaza in cele patru momente esentiale ale circuitului lor
pentru una din urmatoarele utilizari:
a) Gajare pentru credite si imprumuturi, ipoteci
b) Situatii financiare
c) Asigurari si reasigurari
d) Leasingul imobiliar
e) Emisiune de actiuni

R: b)

8. Valoarea actiunilor care compun capitalul social nu este cea reflectata in contabilitate, fiind
necesara evaluarea. Indicati utilizarea potrivita dintre cele de mai jos!
a) Asigurari si reasigurari
b) Gajare pentru credite si imprumuturi, ipoteci
c) Vânzarea-cumpararea de întreprinderi sau firme
d) Lichidare, faliment
e) Leasingul imobiliar

R: c)

9. In evaluarea pentru situatii financiare este importanta:


a) respectarea normelor legale
b) imagine fidela

2
c) principiul prudentei
d) standardele internationale de contabilitate
e) principiul continuitatii

R: b)

10. In evaluarea pentru situatii financiare “imaginea fidela” poate fi descrisa complet ca fiind:
a) adevarat, in acord cu faptele
b) sincer, real, corect in sens de neinselator
c) loial, in acord cu faptele
d) corect in sens de neinselator, in acord cu faptele
e) adevarat, loial, sincer, real, corect in sens de neinselator, in acord cu faptele

R: e)

11. Elementele patrimoniale se evalueaza in patru momente esentiale ale circuitului lor. Indicati
momentul eronat de mai jos!
a.la data intrarii in patrimoniu
b. la data inventarului
c. la data achizitionarii unui bun
d. la data intocmirii bilantului
e. la data iesirii din patrimoniu.

R: c)

12. Indicati raspunsul eronat! Obiectul evaluarii il constituie in general:


a) organizatia (intreprinderea, firma, institutia etc.) in totalitatea patrimoniului sau
b) o parte, o componenta a organizatiei, care poate fi un activ de natura comerciala, sau
un activ de natura contabila
c) o proprietate (teren, constructii, orice alt mijloc fix, investitie neterminata, activ de
natura imobilizarilor necorporale)
d) beneficiul sau pierderea
e) un pachet de actiuni.

R: d)

13. Cantitatea de moneda ceruta sau oferita pentru achizitionarea unei unitati de satisfactori sau
prodfactori. Indiferent de utilitatea unui bun, pretul sau exista numai in masura in care se
realizeaza un schimb, adica producatorul si cumparatorul sunt diferiti este:
a. pretul
b. valoarea
c. costul
d. pretul si valoarea
e. costul si pretul

R: a)

14. Pretul platit efectiv intr-o tranzactie sau la Bursa este:


a. un fapt tangibil, real

3
b. o exagerare in raport cu o valoare declarata rezonabila
c. o opinie
d. valoarea declarata rezonabila
e. o cheltuiala

R: a)

15. Cheltuiala in bani, ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu, iar
in sens stiintific expresia in bani a eforturilor pentru producerea si desfacerea unor bunuri si
servicii se refera la:
a) pret
b) valoare
c) cost
d) valoarea sau costul
e) costul sau pretul

R: c)

16. Suma platita în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor
contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei
acestuia, sau, acolo unde este cazul, valoarea atribuita acelui activ la recunoasterea initiala este
conform IFRS 2006:
a) costul
b) pretul
c) valoarea
d) valoarea sau costul
e) costul sau pretul

R: a)

17. Suma în numerar sau echivalente de numerar care ar trebui platita daca acelasi activ sau
unul asemanator ar fi achizitionat în prezent se numeste:
a) cost curent
b) cost istoric
c) pret
d) valoare
e) cost sau pret

R: a)

18. Activele sunt înregistrate la suma platita în numerar sau echivalente de numerar platita în
momentul cumpararii lor sau la valoarea justa a sumei platite în momentul achizitionarii lor,
adica la:
a) cost curent
b) cost istoric
c) pret
d) valoare
e) cost sau pret
R: b)

4
19. In evaluarea proprietatilor specializate, în mod uzual se întâlnesc urmatoarele concepte de
cost, dintre care unul este eronat. Indicati eroarea!
a) Costul de înlocuire (brut)
b) Costul de înlocuire (nou)
c) Costul de recreare sau costul de reproductie
d) Costul de înlocuire net
e) Costul curent

R: e)

20. Costul care rezulta în mod normal din costul de achizitie curent al unui activ similar
modern sau echivalent, sau al unei capacitati productive echivalente sau de servicii potentiale
este:
a) Costul de înlocuire (brut)
b) Costul de înlocuire (nou)
c) Costul de recreare
d) Costul de reproductie
d) Costul de înlocuire net

R: b)

21. Valoarea reprezinta:


a) marimea calitatii, a insusirii unui bun sau serviciu de a satisface o nevoie, de a fi util si
de a fi schimbat pe alte bunuri economice
b) calitatea conventionala a bunului care i se atribuie in urma unor calcule sau a unei
expertize
c) un fapt
d) o opinie
e) produsul unei determinari teoretice, care poate fi o baza de comparatie (o referinta) sau
un rezultat al unor calcule complexe prin aplicarea unor metode sau formule.
Indicati raspunsul eronat!

R: c)

22. Conform standardelor de evaluare IVSC, valoarea este:


a) un concept economic referitor la pretul cel mai probabil, convenit de cumparatorii si
vanzatorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumparare
b) o exagerare in raport cu o valoare declarata rezonabila
c) un fapt real
d) valoarea declarata rezonabila
e) o cheltuiala

R: a)

23. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este
conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o!
a) valoare de piata
b) valoare de utilizare
c) valoare justa

5
d) valoare de investitie
e) valoarea afacerii

R: c)

24. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este
conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o!
a) valoare de asigurare
b) valoare de impozitare
c) valoare de lichidare
d) valoare de recuperare
e) valoare justa

R: e)

25. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este
conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o!
a) valoare de casare
b) valoare speciala
c) valoare justa
d) valoare de garantare a creditului ipotecar
e) valoare de exploatare continua

R: c)

26. Definitia “suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluarii,
intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv,
dupa o activitate de marketing adecvata, in care ambele parti au actionat in cunostinta de cauza,
prudent si fara constrangere” se refera la:
a) valoarea de piata
b) valoare de impozitare
c) valoare de lichidare
d) valoare de exploatare continua
e) valoare speciala

R: a)

27. Afirmatia “valoarea unei proprietati estimata fara luarea in considerare a costurilor de
vânzare sau de cumparare si fara includerea nici unui impozit sau taxe asociat(e)” se refera la:
a) valoare de casare
b) valoare speciala
c) valoare de piata
d) valoare de utilizare

R: c)

28. Afirmatia “In situatii exceptionale, valoarea de piata poate avea o marime negativa. Aceste
situatii includ unele proprietati închiriate, unele proprietati specializate, proprietati învechite al

6
caror cost de demolare este mai mare decât valoarea terenului, unele proprietati contaminate si
altele” se regaseste in:
a) Standardul International de Evaluare IVS 2
b) Standardul International de Evaluare IVS 1
c) Standardul International de Evaluare IVS 3
d) Standardul International de contabilitate
e) GN 1

R : b)

29. Standardul care precizeaza ca tipurile de valoare diferite de valoarea de piata trebuie
distinse în mod clar de valoarea de piata deoarece reflecta aplicarea explicita a unor
situatii/ipoteze care sunt diferite de ipotezele continute în definitia valorii de piata este:
a) Standardul International de Evaluare IVS 2
b) Standardul International de Evaluare IVS 1
c) Standardul International de Evaluare IVS 3
d) Standardul International de contabilitate
e) GN 1

R: a)

30. Standardul pentru care valoarea justa este privita ca fiind sinonima cu valoarea de piata
este:
a) GN1
b) Standardul International de Evaluare IVS 2
c) Standardul International de Evaluare IVS 1
d) Standardul International de Evaluare IVS 3
e) Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/IAS)

R: e)

31. Valoarea pentru care diferenta dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si
valoarea de piata a acelui activ reprezinta motivatia cumparatorilor si vânzatorilor de a intra pe
piata este:
a) valoarea de investitie sau subiectiva
b) valoarea speciala
c) valoarea justa
d) valoarea sinergetica
e) valoarea de piata

R: a)

32. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie între doua parti interesate,
aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii desfasurate în conditii obiective, cu
pretul determinat obiectiv este:
a) valoarea de investitie sau subiectiva
b) valoarea speciala
c) valoarea justa
d) valoarea sinergetica

7
e) valoarea de piata

R: c)

33. Valoarea pentru care o suma de bani peste valoarea de piata, care reflecta
atributele/caracteristicile speciale ale unui activ, care au o valoare numai pentru un cumparator
special este:
a) valoarea de investitie sau subiectiva
b) valoarea speciala
c) valoarea justa
d) valoarea sinergetica
e) valoarea de piata

R: b)

34. Valoarea care apare când un activ are atribute/caracteristici care îl fac mai atractiv pentru
un anumit cumparator, sau pentru o categorie limitata de cumparatori fata de ceilalti
cumparatori este:
a) valoarea speciala
b) valoarea justa
c) valoarea de piata
d) valoarea de investitie sau subiectiva
e) valoarea sinergetica

R: a)

35. Un element aditional de valoare, care este creat de combinarea/fuziunea a doua sau mai
multe proprietati, în care valoarea rezultata în urma combinarii/fuziunii este mai mare decât
suma valorilor proprietatilor individuale se refera la:
a) valoarea de investitie sau subiectiva
b) valoarea speciala
c) valoarea justa
d) valoarea sinergetica
e) valoarea de piata

R: d)

36. Valoarea care apare îndeosebi din combinarea a doua sau mai multe active din care rezulta
un nou activ si care are o valoare mai mare decât suma valorilor activelor individuale.
a) valoarea de asigurare
b) valoarea speciala
c) valoarea de piata
d) valoarea sinergetica
e) valoarea de impozitare

R: d)

37. Exista trei termeni uzuali folositi în activitatea de evaluare. Termenul care se refera la
transferarea unei entitati de afaceri privita ca o entitate în exploatare este:

8
a) Valoarea întreprinderii pe premisa continuitatii exploatarii
b) Valoarea de lichidare
c) Valoarea de recuperare
d) Valoarea de piata
e) Valoarea justa

R:a)

38. Exista trei termeni uzuali folositi în activitatea de evaluare. Termenul care descrie o situatie
în care un grup de active folosite într-o întreprindere sunt oferite la vânzare în mod individual
(element cu element), de obicei în urma închiderii întreprinderii este:
a) Valoarea întreprinderii pe premisa continuitatii exploatarii
b) Valoarea de lichidare
c) Valoarea de recuperare
d) Valoarea de piata
e) Valoarea justa

R: b)

39. Exista trei termeni uzuali folositi în activitatea de evaluare. Termenul care descrie valoarea
unui activ care a ajuns la sfârsitul duratei lui de viata economica pentru scopul în care a fost
creat este:
a) Valoarea întreprinderii pe premisa continuitatii exploatarii
b) Valoarea de lichidare
c) Valoarea de recuperare
d) Valoarea de piata
e) Valoarea justa

R: c)

40. Exista tipuri de valoare care nu sunt continute in Standardele de evaluare. Valoarea care
este justificata pentru o actiune atunci când sunt luati în considerare factorii primari de
influenta sau altfel spus, este o valoare a actiunii, care poate fi diferita de cursul curent de piata
al acesteia este:
a) Valoarea intrinseca
b) valoarea de asigurare
c) valoarea speciala
d) valoarea de piata
e) valoarea sinergetica

R: a)

41. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de Raportare Financiara


(IFRS/IAS), editia 2006 enumerate mai jos, unul este specific standardelor de evaluare. Indicati
varianta de raspuns adecvata!
a) Valoarea justa
b) Valoarea contabila
c) Valoarea sinergetica
d) Valoarea depreciabila (amortizabila)

9
e) Valoarea realizabila neta

R; c)

42. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de Raportare Financiara


(IFRS/IAS), editia 2006 enumerate mai jos, unul este specific standardelor de evaluare. Indicati
varianta de raspuns adecvata!
a) Valoarea reziduala
b) Valoarea de utilizare
c) Valoarea recuperabila
d) Valoarea speciala
e) Valoarea realizabila neta

R: d)

43. Valoarea la care un activ este recunoscut în bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pâna
la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere (IAS 16.6) este:
a) Valoarea justa
b) Valoarea contabila
c) Valoarea depreciabila
d) Valoarea realizabila neta
e) Valoarea justa minus costurile de vânzare

R: b)

44. Costul unui activ, sau o alta valoare substituita costului, din care s-a scazut valoarea
reziduala (IAS 16.6) este:
a) Valoarea depreciabila (amortizabila)
b) Valoarea reziduala
c) Valoarea de utilizare
d) Valoarea recuperabila
e) Valoarea justa minus costurile de vânzare

R: a)

45. Pretul de vânzare estimat, ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a


activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare
vânzarii (IAS 2.6) este:
a) Valoarea reziduala
b) Valoarea de utilizare
c) Valoarea recuperabila
d) Valoarea depreciabila
e) Valoarea realizabila neta

R: e)

46. Cea mai mare valoare dintre valoarea justa minus costurile de vânzare si valoarea sa de
utilizare (IAS 36.6) este:
a) Valoarea depreciabila (amortizabila)

10
b) Valoarea reziduala
c) Valoarea de utilizare
d) Valoarea recuperabila
e) Valoarea justa minus costurile de vânzare

R: d)

47. Valoarea care poate fi obtinuta din vânzarea unui activ sau a unei unitati generatoare de
numerar, în cadrul unei tranzactii desfasurate în conditii obiective între parti interesate si în
cunostinta de cauza, minus costurile de cedare (IAS 36.6) este:
b) Valoarea depreciabila (amortizabila)
b) Valoarea reziduala
c) Valoarea de utilizare
d) Valoarea recuperabila
e) Valoarea justa minus costurile de vânzare

R: e)

48. Valoarea actualizata a viitoarelor fluxuri de numerar preconizate sa se obtina de la un activ


sau de la o unitate generatoare de numerar (IAS 36.6) este:
a) Valoarea reziduala
b) Valoarea de utilizare
c) Valoarea recuperabila
d) Valoarea depreciabila
e) Valoarea realizabila neta

R: b)

49. Valoarea estimata pe care ar obtine-o o entitate din cedarea unui activ, dupa deducerea
costurilor estimate pentru cedare, daca activul avea deja vechimea si conditia prevazuta pentru
sfârsitul duratei de viata utila (IAS 16.6) este:
a) Valoarea reziduala
b) Valoarea de utilizare
c) Valoarea recuperabila
d) Valoarea depreciabila
e) Valoarea realizabila neta

R: a)

50. In evaluarea întreprinderii nu se mai utilizeaza notiunile (care au avut numai o aplicabilitate
particulara) de mai jos. Intre acestea este o notiune conforma cu standardele de evaluare.
Indicati-o!
a) valoarea substantiala bruta;
b) valoarea speciala
c) valoarea matematica;
d) valoarea de circulatie;
e) valoarea de comercializare.

R: b)

11
51. In scopul evaluarii, proprietatile se clasifica în patru categorii. Indicati categoria eronata!
a) proprietatea imobiliara
b) creante
c) bunuri mobile
d) intreprinderi si proprietati specializate generatoare de afaceri (asimilate cu o întreprindere)
e) active financiare

R; b)

52. Proprietatea imobiliara cuprinde bunurile enumerate mai jos, dintre care unul nu face parte
din aceasta categorie. Indentificati-l!
a) orice teren;
b) orice cladire sau alta constructie ridicataori în corporata într-un teren;
c) orice recolta, material lemnos, depozit mineral sau alta resursa naturala atasata terenului;
d) orice proprietate accesorie proprietatii prevazute mai sus, inclusiv orice septel si orice
echipament utilizat în agricultura sau silvicultura;
e) masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport

R: e)

53. Bunurile mobile, adica bunurile corporale si necorporale sunt caracterizate prin mobilitatea
lor. Una din grupele de mai jos nu face parte din aceasta categorie. Indicati eroarea!
a) masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
b) stocuri si obiecte de inventar;
c) intreprinderi
d) mobilier, colectii;
e) licente, brevete de inventii si alte active necorporale distincte si tranzactionabile în mod
individual.

R: c)

54. Mai jos sunt exemplificate intreprinderi si proprietati specializate generatoare de afaceri
(asimilate cu o întreprindere), intre care exista un exemplu eronat. Indentificati-l!
a) tractoare
b) depozite;
c) statii de benzina;
d) hoteluri si restaurante;
e) teatre si cinematografe.

R: a)

55. Activele care rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra întreprinderii sau proprietatii
imobiliare, dintr-un drept optional de a vinde sau a cumpara o proprietate (imobiliara, actiuni
sau alte instrumente financiare) la un pret dat si într-o perioada stabilita se numesc:
a) active financiare
b) active fixe
c) active imobilizate

12
d) actice circulante
e) active intangibile

R: a)

56. Identificati eroarea! IAS 32.11 – Instrumente financiare: prezentare, da urmatoarea


definitie: “Un activ financiar este orice activ care reprezinta:
a) numerar;
b) un instrument de capitaluri poprii al unei alte entitati;
c) un drept contractual: (i) de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate
sau (ii) de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o alta entitate în conditii care
sunt potential favorabile entitatii;
d) un bun fizic;
e) un contrat care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii

R: d)

57. Dintre exemplele uzuale de active financiare, care reprezinta un drept contractual de a
încasa numerar în viitor, prezentate mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea!
a) creantele si datoriile pe termen scurt comerciale;
b) efectele comerciale de încasat si de platit;
c) împrumuturi de încasat si de platit;
d) obligatiuni de încasat si de platit;
e) terenuri.

R : e)

58. Standardele Internationale de Evaluare prezinta urmatoarele caracteristici, dintre care una
este eronata. Indicati eroarea!
a) reflecta cea mai buna practica internationala;
b) unifica termenii economici utilizati de evaluatori;
c) asigura coerenta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu cele din
sectorul public;
d) sunt obligatorii pentru memebrii ANEVAR
e) nu sunt obligatorii pentru memebrii ANEVAR

R: e)

59. Evaluarea poate fi abordata din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al
obiectului nu face parte din clasificare:
a) evaluarea profitului
b) evaluarea de proprietati imobiliare
c) evaluarea de bunuri mobile
d) evaluarea de active financiare
e) evaluarea de intreprinderi

R: a)

13
60. Clasificarea evaluarilor contabile, administrative si economice (piata) se face din punctul
de vedere al:
a) obiectului
b) scopului
c) metodei
d) abordarii
e) nici una din cele mentionate la a), b), c) si d).

R: b)

61. Din punctul de vedere al abordarii, evaluarea poate fi:


a) abordarea prin cost, bazata pe principiul substitutiei
b) abordarea prin comparatia vanzarilor, bazata pe ajustarea preturilor platite pentru active
comparabile
c) abordarea prin venit, prin determinarea valorii actuale a beneficiilor economice viitoare
rezultate din detinerea proprietatii respectiv a bunurilor
d) oricare dintre abordarile a), b) sau c)
e) niciuna dintre abordarile a), b) sau c)

R: d)

62. Un evaluator este persoana care are pregatirea profesionala necesara, capacitatea si
experienta de a efectua o evaluare. Evaluatorul este o persoana cu o buna reputatie care
intruneste calitatile de mai jos. Dintre cele mentionate una este eronata. Indicati-o!
a) a obtinut o pregatire profesionala adecvata, în cadrul unui centru de pregatire recunoscut sau
o calificare universitara echivalenta;
b) are experienta adecvata si este competent în evaluarea pe piata si categoria de active;
c) cunoaste, întelege si poate pune în aplicare în mod corect acele metode si tehnici/proceduri
recunoscute care sunt necesare efectuarii unei evaluari credibile;
d) nu este membru al unui organism/asociatii national(e) profesional(e) de evaluare
recunoscut(e);
e) urmeaza un program de instruire profesionala continua.

R: d)

63. Codul Deontologic al profesiei de evaluator se refera la: comportamentul etic si


competenta si experienta necesara. Dintre cerintele pentru comportamentul etic mentionate,
una este eronata. Indicati-o!
a) integritate
b) lipsa conflictelor de interese
c) recurgerea la un colaborator
d) confidentialitate
e) impartialitate

R: c)

64. Una din urmatoarele afirmatii despre procesul de evaluare este eronata. Indicati-o!
a) reprezinta toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare
pentru a ajunge la o valoare estimata credibila;

14
b) este diferit ca sfera de raportul de evaluare întrucât raportul de evaluare descrie etapele
evaluarii si comunica concluziile;
c) este o procedura complexa si sistematica urmata de evaluator pentru a da un raspuns
clientului asupra valorii;
d) este un proces cu scopul de a se prezenta o opinie impartiala asupra valorii, prin care
evaluatorul demonstreaza ca a luat în considerare toti factorii care afecteaza în mod substantial
valoarea;
e) reprezinta toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare
pentru a ajunge la o valoare estimata oarecare, indiferent daca este credibila sau nu.

R: e)

65. Una din etapele mentionate mai jos nu apartine procesului de evaluare. Indicati-o!
a) Definirea problemei de evaluare
b) Definirea tipului de valoare
c) Modificarea utilizatorului in contractul de evaluare
d) Colectarea si analiza datelor / informatiilor relevante
e) Aplicarea abordarilor, metodelor si tehnicilor/procedurilor de evaluare adecvate

R: c)

66. Una din afirmatiile de mai jos nu se refera la “formularea concluziilor asupra valorii”.
Indicati-o!
a) Identifica drepturile de proprietate care sunt evaluate
f) Valoarea propusa este rezultatul rationamentului profesional al evaluatorului;
g) concluzia asupra valorii finale trebuie sa fie explicata;
h) este un proces de selectie a nivelului unei valori;
e) se face în capitolul distinct al raportului de evaluare, numit Reconcilierea valorilor

R: a)

67. Dintre informatiile specifice necesare in evaluare un raspuns este eronat. Indicati-l!
a) informatii care descriu proprietatea;
b) informatii despre costuri de înlocuire cu active moderne echivalente;
c) informatii despre tranzactii realizate cu proprietati comparabile sau despre oferte de
tranzactionare;
d) informatii despre veniturile obtinute de proprietatile invecinate
e) informatii despre veniturile generabile de proprietatile comparabile.

R: d)

68. Dintre sursele de informatii pentru evaluare enumerate, una este eronata. Indicati-o!:
a) observatia directa/inspectia/inspectiile proprietatii;
b) documente solicitate de la proprietarii vecini;
c) banca de date a evaluatorului;
d) bancile de date ale altor evaluatori;
e) informatii din publicatiile de specialitate, internet, referitoare la tendinte si situatia
pietei nationale, regionale, locale si/sau a activului evaluat.
R: b)

15
69. Care dintre etapele si fazele mentionate mai jos compun cele 3 etape ale activitatii de
evaluare a intreprinderii?
1. cunoasterea preliminara
2. etapa initiala
3. realizarea proiectului elaborarea concluziilor evaluarii.
4. pregatirea evaluarii
5. cercetarea pietei
6. elaborarea concluziilor evaluarii
7. analiza diagnostic
8. elaborarea previziunilor
9. evaluarea propriu-zisa
Raspuns:
a) 1+2+3
b) 2+3+4
c) 5+6+7
d) 2+3+8
e) 1+8+9

R: d)

70. Analiza diagnostic are ca obiect:


a) determinarea starii generale a intreprinderii care este supusa evaluarii, luand in
considerare mediul dinamic in care aceasta isi desfasoara activitatea, factorii
perturbatori interni si externi si oportunitatile ce pot fi oferite;
b) vizita in intreprindere
c) interviuri cu conducerea intreprinderii si specialisti
d) culegerea documentelor necesare
e) masuratori pe teren

R: a)

71. Proprietatea imobiliara reprezinta:


a) terenuri si constructii
b) copaci si alte planattii
c) terenurile si toate lucrarile care sunt parte naturala a terenului (copacii si mineralele), ca si
obiectele adaugate de oameni (cladirile si amenajarile)
d) minerale si alte bogatii ale subsolului
e) amenajari

R: c)

72. Atributele dreptului de proprietate sunt:


a) numai posesia
b) numai folosinta
c) posesia si folosinta
d) numai dispozitia
e) posesia, folosinta si dispozitia

16
R: e)

73. Valoarea de evaluare este influentata de patru factori economici, dintre care unul este
eronat. Indicati eroarea!
a) utilitatea
b) raritatea
c) dorinta
d) impunerea
e) puterea de cumparare.

R: d)

74. Abilitatea unui bun de a satisface o cerere, necesitate sau dorinta umana se refera la:
a) utilitate
b) raritate
c) dorinta
d) dorinta si raritate
e) puterea de cumparare

R: a)

75. Oferta prezenta sau anticipata a unui bun, relativa la cererea pentru acesta se refera la:
a) utilitate
b) raritate
c) dorinta
d) dorinta si raritate
e) puterea de cumparare

R: b)

76. Abilitatea unei persoane sau a unui grup de a participa pe piata prin achizitionarea cu bani
sau echivalent a bunurilor sau serviciilor este:
a) utilitate
b) raritate
c) dorinta
d) dorinta si raritate
e) puterea de cumparare

R: e)

77. O piata imobiliara are aceleasi caracteristici ca si piata bunurilor si serviciilor. Una din
afirmatiile de mai jos cu privire la o piata eficienta este eronata. Indicati-o!
a. bunurile si serviciile sunt esential neomogene si pot fi inlocuite imediat unul cu altul;
b. exista un numar mare de cumparatori si vanzatori care creaza piata libera;
c. preturile sunt relativ uniforme, stabile si scazute;
d. cumparatorii si vanzatorii sunt complet informati;

17
e. bunurile sunt gata de consum, livrate imediat si usor de transportat.

R: a)

78. Se identifica cinci tipuri de piete imobiliare. Dintre cele enumerate mai jos una este
eronata. Indicati-o!
a. rezidentiale : case, blocuri, sir de case legate;
b. de transport: autocamioane, buldozere, autoturisme, carute;
c. industriale: fabrici, depozite, institute de cercetare;
d. agricole: ferme, livezi, pasuni, paduri;
e. speciale: proprietati cu design unic, scoli, cladiri publice, aeroporturi, parcuri de
distractii, terenuri de golf, cimitire, biserici etc.
R: b)

79. Analiza pietei in evaluare este:


a) identificarea sub-pietelor
b) segmentarea pietei
c) identificarea si studierea pietei pentru un anumit bun sau serviciu
d) analiza varstei clentilor
e) analiza mediului de unde provin clientii

R: c)

80. Constructia care constituie cea mai buna utilizare este cea care:
a) adauga cea mai mare valoare amplasamentului sau;
b) diminueaza valoarea cu o marime egala cu costul de indepartare a ei;
c) se construieste pe un teren liber;
d) nu este amplasata pe un teren de acceasi proprietate cu ea;
e) nu se cunoaste scopul utilizarii ei.

R: a)

81. Analiza celei mai bune utilizari in evaluarea proprietatilor imobiliarea are in vedere:
a) terenul ca fiind neocupat (liber) si proprietatea ca fiind ocupata.
b) identificarea proprietatii imobiliare;
c) identificarea drepturilor de proprietate;
d) definirea utilizarii evaluarii;
e) data evaluarii

R: a)

82. Analiza preliminara, culegerea si selectarea informatiilor in evaluarea proprietatilor


imobiliare se refera la:
1. date generale privind amplasarea in localitate, vecinatati, aspecte economice, sociale, de
mediu;
2. date specifice despre proprietatea imobiliara evaluata si proprietati comparabile: teren si
constructii, cost si uzura, venituri si cheltuieli, rata de capitalizare, istoric si utilitate;
3. date privind cererea si oferta, respectiv piata proprietatii evaluate, inclusiv concurenta: lista
proprietatilor asemanatoare, tranzactii si oferte, capacitatea de absorbtie, studii de cerere.

18
Raspuns:
a) 1+2
b) 2+3
c) 1+3
d) 1+2+3
e) Numai 1)

R: d)

83. Evaluarea prin abordarea prin cost a proprietatii imobiliare se realizeaza prin parcurgerea a
5 etape, din care una dintre cele de mai jos este eronata. Indicati-o!
a) Analiza celei mai bune utilizari
b) Calculul amortizarii terenului
c) Estimarile costului cladirilor prin metoda aleasa/posibila
d) Determinarea deprecierii cumulate
e) Estimarea valorii

R: b)

84. Una din afirmatiile de mai jos despre evaluarea prin cost a proprietatii imobiliarea este
eronata. Indicati-o!
a) se realizeaza conform standardului de evaluare GN4.
b) reprezinta una dintre cele mai frecvent utilizate metode aplicate pentru estimarea valorii de
piata sau pentru estimarea unei valori diferite de cea de piata.
c) estimeaza valoarea proprietatii prin estimarea costurilor de achizitie a terenului si de
constructie a unei noi proprietati, cu aceeasi utilitate, sau de adaptare a unei proprietati vechi
pentru aceeasi utilizare, fara costuri legate de timpul de constructie sau adaptare. Costul
terenului se adauga la costul total al constructiei;
d) stabileste limita superioara pâna la care piata ar plati în mod normal pentru o proprietate
anumita cand aceasta ar fi noua. Pentru o proprietate veche, pentru estimarea unui pret care
reflecta aproximativ valoarea de piata se scade deprecierea fizica, functionala si economica sau
externa;
e) in aceasta abordare sunt utilizate tehnici care au la baza conceptele de cost de reconstructie
si cost de inlocuire a constructiei.

R: a)

85. In evaluarea prin cost a proprietatii imobiliarea costurile pot fi estimate prin:
1. metoda comparatiilor unitare
2. metoda costurilor segregate
3. metoda devizelor
Raspuns:
a) 1+2
b) 1+3
c) 2+3
d) 1+2+3
e) Numai 3)

R : d)

19
86. Metoda care se bazeaza pe costurile cunoscute ale structurilor similare, ajustate in functie
de conditiile pietei si diferentele fizice si costurile unitare sunt exprimate la suprafata
desfasurata construita sau volum total construit se refera la:
a) metoda costurilor unitare
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda devizelor sau a costurilor segregate
e) metoda devizelor si a costurilor segregate

R: a)

87. Daca o cladire de 1000 mp arie a costat 60000 lei (RON), adica 60 lei/mp si o constructie
evaluata similara are 1200 mp. Valoarea de 1200 mp x 60 lei/mp = 72000 lei considerata noua
referitor la constructia evaluata este determinata prin:
a) metoda costurilor unitare
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda devizelor sau a costurilor segregate
e) metoda devizelor si a costurilor segregate

R: a)

88. Metoda care determina un cost unitar bazat pe cantitatea reala de materiale utilizate plus
manopera necesara pentru fiecare metru patrat de suprafata si estimarea se realizeaza utilizand
costuri normate pentru componente structurale considerate instalate este:
a) metoda costurilor unitare
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda devizelor sau a costurilor unitare
e) nici una din metodele mentionate la a), b), c) si d).

R: c)

89. Metoda care estimeaza costul prin calcul ce reflecta cantitatea si calitatea tuturor
materialelor si a tuturor categoriilor de manopera asociate lucrarilor executate, la care se
adauga marja pentru cheltuieli neprevazute, cheltuieli de regie si profit este:
a) metoda costurilor unitare
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda costului de inlocuire
e) metoda costului de reconstructie

R: b)

90. Metoda care consta in compararea costurilor unei cladiri nou construite pe terenul ocupat
de o cladire existenta avand la baza principiul maximizarii valorii celei mai bune utilizari a
terenului este:
a) metoda costurilor unitare

20
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda costului de inlocuire
e) metoda costului de reconstructie

R: d)

91. Metoda care consta in compararea pretului unei constructii existente, inclusiv a costurilor
de deconstructie (demolare), avand o anumita utilitate cu costurile ce le implica o constructie
noua, incluzand costurile cu proiectarea, realizarea si utilizarea constructiei noi pe
amplasamentul celei existente si care ar avea aceeasi utilitate, evidentiind diferentele valorice
este:
a) metoda costurilor unitare
b) metoda devizelor
c) metoda costurilor segregate
d) metoda costului de inlocuire
e) metoda costului de reconstructie

R: e)

92. Costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data evaluarii, o cladire cu
utilitate echivalenta cu cea a cladirii evaluate, utilizand materiale moderne si normativele,
proiectele si planurile actuale este:
a) costul de inlocuire
b) costul de reconstructie
c) costul unitar
d) costul segregat
e) costul net

R: a)

93. Costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data efectiva a evaluarii, o copie
sau o replica exacta a cladirii evaluate, utilizand aceleasi materiale, normative de constructie,
proiecte, planuri si calitate a manoperei si ingloband toate deficientele, supradimensionarile si
deprecierea cladirii evaluate este:
a) costul de inlocuire
b) costul de reconstructie
c) costul unitar
d) costul segregat
e) costul net

R: b)

94. La o proprietate veche de evaluat, pentru estimarea unui pret care reflecta aproximativ
valoarea de piata se scade:
a) deprecierea cumulata
b) deprecierea fizica
c) deprecierea functionala
d) deprecierea economica sau externa

21
e) amortizarea

R: a)

95. Pierderea de valoare fata de costul de inlocuire sau de reconstructie care poate rezulta din
cauze fizice, functionale si exterioare sau economice este:
a) deprecierea cumulata
b) deprecierea fizica
c) deprecierea functionala
d) deprecierea economica sau externa
e) amortizarea

R: a)

96. Deprecierea evidentiata prin utilizare si uzura, putrezire, infestari, fisuri, mucegai,
deteriorari si alte defecte structurale sau de invechire este:
a) deprecierea cumulata
b) deprecierea fizica
c) deprecierea functionala
d) deprecierea economica sau externa
e) amortizarea

R: b)

97. Deprecierea care poate fi cauzata de neadecvarea sau supradimensionarea cladirii, a stilului
sau dotarilor este:
a) deprecierea cumulata
b) deprecierea fizica
c) deprecierea functionala
d) deprecierea economica sau externa
e) amortizarea

R: c)

98. Deprecierea cauzata de factori din afara proprietatii cum ar fi : schimbarile in cerere-oferta,
utilizarile generale ale proprietatilor din zona, standarde locale, finantarile si reglementarile
locale este:
a) deprecierea cumulata
b) deprecierea fizica
c) deprecierea functionala
d) deprecierea economica sau externa
e) amortizarea

R: d)

99. Standardul care permite ca imobilizarile corporale sa fie inregistrate la cost minus
amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate SAU la o valoare reevaluata minus
orice amortizari cumulate ulterioare si pierderi din depreciere ulterioare este:
a) Standardul de evaluare IVS 1

22
b) IAS 16 – Imobilizari corporale
c) Standardul de evaluare IVS 2
d) Standardul de evaluare IVS 3
e) Standardul de evaluare GN 1

R: b)

100. O estimare a costului de inlocuire minus un provizion pentru vechime, stare etc., pentru a
reflecta valoarea activitatii la data evaluarii este:
a) costul de inlocuire
b) costul de reconstructie
c) costul de inlocuire amortizat
d) costul de inlocuire net
e) costul unitar

R: c)

101. Abordarea care stabileste limitele valorii de piata prin examinarea preturilor de piata
pentru proprietati concurente cu proprietatea de evaluat si din informatiile culese se elimina
preturile care reflecta motivatii diferite de cele tipice este:
a) Abordarea prin comparatia vanzarilor;
b) Abordarea prin capitalizarea venitului;
c) Abordarea prin cost;
d) Oricare din cele 3 abordari a),b) si c);
e) Nici una din cele trei abordari a),b) si c).

R: a)

102. Procedura de estimare a valorii proprietatii imobiliare prin abordarea prin comparatia
vanzarilor se realizeaza prin pasii de lucru enumerati mai jos, dintre care unul este eronat.
Indicati eroarea!
a) culegerea informatiilor din piata privind tranzactii cu proprietati similare;
b) stabilirea criteriilor de comparatie si compararea atributelor fiecarei proprietati cu cea
de evaluat;
c) realizarea corectiilor necesare privind diferentele stabilite si obtinerea corectiei si
efectuarea comparatiei globale;
d) calcularea costului de reproductie
e) extragerea unei singure valori din gama rezultata.

R: d)

103. Dintre elementele de mai jos unul nu constituie element de comparatie in evaluarea
proprietatilor imobiliare prin abordarea prin comparatia vanzarilor. Indicati-l!
a) drepturile de proprietate transmise;
b) conditii de finantare;
c) conditiile pietei;
d) componente non-imobiliare ale valorii;
e) costurile din devizul de constructie.
R: e)

23
104. Indicati afirmatia eronata din cele ce urmeaza! Evaluarea prin capitalizarea veniturilor
consta în:
a) culegerea si analizarea informatiilor relevante de piata, prelucrarea informatiilor si
determinarea comparabilitatii pentru a fundamenta importanta asupra rezultatelor analizei;
b) stabileste limitele valorii de piata prin examinarea preturilor de piata pentru proprietati
concurente cu proprietatea de evaluat;
c) analiza veniturilor si cheltuielilor istorice ale proprietatii de evaluat si a proprietatilor
concurente pentru care pot fi obtinute informatii;
d) intocmirea fluxului de numerar bazat pe contul de profit si pierdere din exploatare corectat,
care sa reflecte asteptarile pietei si care sa elimine experientele speciale ale unui anumit
proprietar;
e) estimarea venitului net care poate fi obtinut de proprietate si capitalizarea acestuia pentru
determinarea valorii de piata; estimarea poate reflecta venitul net pe un an sau pe un interval de
ani.

R: b)

105. Capitalizarea venitului ia in considerare informatiile asupra veniturilor si cheltuielilor


comparabile pentru a stabili venitul net din exploatare (operational) al proprietatii de evaluat.
Capitalizarea se face prin aplicarea unei rate de:
a) actualizare
b) de scont
c) de inflatie
d) de capitalizare
e) a dobanzii

R: d)

106. Dintre procedeele de determinare a ratei de capitalizare enumerate mai jos, unul este
eronat. Indicati eroarea!
a) preluarea ratei din tranzactii comparabile;
b) preluarea factorului multiplicator al venitului efectiv utilizat in tranzactii comparabile;
c) analiza pe componente ale investitiei –credit si capital propriu;
d) analiza pe componente a veniturilor si cheltuielilor realizate cu proprietatea evaluata;
e) formula de acoperire a datoriei.

R: d)

1- rata cheltuielilor operationale


107. Raportul: este:
Multiplicatorul venitului brut
a) rata de actualizare
b) de scont
c) de inflatie
d) de capitalizare
e) a dobanzii
R: d)

24
108. Cand se aplica o rata de capitalizare generala pentru toate riscurile prin care se divide
venitul net din exploatare stabilizat dintr-un singur an si rezulta o indicatie de valoare pentru
proprietatea imobiliara este vorba despre:
a) capitalizare directa
b) flux de numerar actualizat
c) abordarea prin cost
d) abordarea prin comparatia vanzarilor
e) rata dobanzii bancare

R: a)

109. Cand se ia in considerare valoarea banilor in timp si se aplica actualizarea la o serie de


venituri nete din exploatare pentru o perioada de mai multi ani este vorba despre:
a) capitalizare directa
b) flux de numerar actualizat
c) abordarea prin cost
d) abordarea prin comparatia vanzarilor
e) rata dobanzii bancare

R: b)

110. Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imobiliare in


vederea reconcilierii sunt enumerate mai jos. Indicati care sunt principii:
1. Valoarea este o predictie
2. Valoarea este subiectiva
3. Evaluarea este o comparare
4. Orientarea spre piata
5. Adecvarea: pertinenta metodei utilizate
6. Precizia: increderea in corectitudinea datelor, calculelor si corectiilor aduse
7. Cantitatea informatiilor: evidentiate de tranzactii comparabile
Raspunsuri:
a) 1+3+5
b) 2+4+6
c) 1+2+3+4
d) 5+6+7+1
e) 1+2+5+7

R: c)

111. Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imobiliare in


vederea reconcilierii sunt enumerate mai jos. Indicati care sunt criterii:
1. Valoarea este o predictie
2. Valoarea este subiectiva
3. Evaluarea este o comparare
4. Orientarea spre piata
5. Adecvarea: pertinenta metodei utilizate
6. Precizia: increderea in corectitudinea datelor, calculelor si corectiilor aduse
7. Cantitatea informatiilor: evidentiate de tranzactii comparabile

25
Raspunsuri:
a. 1+3+5
b. 2+4+6
c. 1+2+3+4
d. 5+6+7
e. 1+2+5+7

R: d

112. Mijloacele fixe mobile sunt: “Active corporale imobilizate, altele decat proprietatea
imobiliara, care sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si se
preconizeaza sa fie utilizate pe parcursul mai multor perioade”. Definitia este conform:
a) Standardului de evaluare GN 1
b) Standardului de evaluare GN 3
c) Standardului de evaluare GN 4
d) Standardul International de Contabilitate IAS 16
e) Standardului de evaluare IVS 3

R: b)

113. Urmatoarele: instalatii fizice disponibile pentru productie, incluzand instalarea, racordarea
la utilitati impreuna cu tot echipamentul facut sau necesar in procesul de productie, indiferent
de metoda de instalare sunt:
a) mijloace fixe mobile
b) accesorii
c) proprietate imobiliara
d) active financiare
e) active necorporale

R: a)

114. Conform GN 3 sunt 4 categorii de mijloace fixe mobile. Dintre urmatoarele una este
eronata. Indicati eroarea!
a) Instalatii, adica active care sunt combinate insolubil cu altele si care pot include constructii
specializate nepermanente, masini si echipamente tehnologice;
b) Masini, respectiv masinile individuale sau un grup de masini (o masina este un aparat
utilizat pentru un proces specific, in activitatea de exploatare a intreprinderii);
c) Echipamente, adica alte active care sunt utilizate pentru a facilita functionarea intreprinderii
sau entitatii;
d) Constructii usoare;
e) Accesorii: bunuri mobile de natura obiectelor, pieselor, dispozitivelor care constituie
elemente secundare, anexe atasate proprietatii principale, definitiv sau temporar.

R: d)

115. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe
mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea!

26
a) Utilaje si instalatii de lucru: masini separate, linii de productie, sisteme (include si
cablaje, conducte, racorduri, fundatii);
b) Echipament auxiliar (de sustinere tehnologica): ex. dispozitiv de slefuire;
c) Centre de control, comanda si distributie;
d) Echipament general (obiecte de inventar): mobilier, banci, rafturi, dulapuri, schele,
extinctoare etc.;
e) Plantatii.

R: e)

116. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe
mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea!
a) Utilaje pentru manipularea materialelor si depozitare: motostivuitoare, incarcatoare,
transportoare, macarale, trolii, stivuitoare, sisteme programabile de stocare;
b) Mijloace de transport: vagonete, macarale, tractoare, autovehicule inmatriculate;
c) Echipament de testare si laborator: mese, microscoape, hete, sisteme de ventilatie,
spectrografe, cuptoare, aparate de distilare, recipiente etc.;
d) Licente;
e) Mobilier, accesorii si echipamente: mobila de birou, birotica, computere;

R: d)

117. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe
mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea!
a) Tehnica de calcul: monitoare, imprimante, plotere, scannere, retele de calculatoare;
b) Softuri si programe de calculator;
c) Unelte si scule: permanente: unelete electrice portabile si cu aer comprimat, nicovale,
menghine, contoare, mandrine etc. si perisabile: burghie, dalti, robinete, sonde etc.;
d) Masini si echipamente in curs de executie;
e) Stocuri: materii prime, productia in curs, produse finite si stocuri inactive;

R: b)

118. Urmatoarele clase de imobilizari corporale de natura activelor corporale mobile: masini si
echipamente, nave, aeronave, automobile, mobilier, instalatii, piese de schimb si asamblare,
echipamente de birotica sunt redate in:
a) Standardul International de Contabilitate IAS 16
b) Standardului de evaluare GN 1
c) Standardului de evaluare GN 2
d) Standardului de evaluare GN 3
e) Standardului de evaluare IVS 1

R: a)

119. Studiul intregului proces de productie prin identificarea componentelor importante care
contribuie la capacitatea proiectata a entitatii productive in care se preiau informatii despre: ce
bun/serviciu produce intreprinderea, cum se produce bunul, care este capacitatea intreprinderii
se refera la:

27
a) macroidentificare
b) microidentificare
c) analiza diagnostic
d) studiul pietei in general
e) nu se refera la procesul de evaluare

R: a)

120. Procesul de evidentiere a caracteristicilor individuale ale echipamentului care se


realizeaza prin inspectare, se focalizeaza pe descrierea unei singure masini si identifica
caracteristicile ei specifice reprezinta:
a) macroidentificarea;
b) microidentificarea;
c) analiza diagnostic
d) studiul pietei in general
e) nu se refera la procesul de evaluare

R: b)

121. Dintre informatiile care se culeg in cadrul microidentificarii se afla:


a) varsta si starea.
b) numele intreprinderii si adresa;
c) produsele/ serviciile livrate;
d) modificari si tendinte pe piata produsului principal si secundar;
e) date de exploatare pe ultimii 3-5 ani;

R: a)

122. Dintre informatiile care se culeg in cadrul macroidentificarii se afla:


a) modificari si tendinte pe piata produsului principal si secundar;
b) marca de fabrica;
c) seria-tipul de actionare/energie;
d) dimensiunile si codul modelului;
e) capacitatea.

R: a)

123. Indicati eroarea in raspunsurile de mai jos! In evaluarea bunurilor mobile analiza de piata
urmareste:
a) conditiile de piata
b) costurile curente
c) piete de vanzare folosite
d) vanzari prin licitatie
e) informatii neoficiale.

R: e)

28
124. Piata bunurilor mobile (mijloacelor fixe mobile) se structureaza dupa aria pietei in patru
categorii. Una din urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati-o!
a) locala
b) nationala
c) internationala
d) globala
e) second hand

R: e)

125. Piata bunurilor mobile (mijloacelor fixe mobile) se structureaza dupa starea mijloacelor
fixe mobile tranzactionate si modalitatile de tranzactionare in patru categorii. Una din
urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati-o!
a) noi
b) second hand
c) bunuri reconditionate
d) materiale refolosibile
e) globala

R: e)

126. In analiza pietei pentru evaluarea bunurilor mobile evaluatorul parcurge o serie de pasi.
Dintre cei enumerati mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea!
a) incadrarea intr-o subgrupa aferenta mijloacelor fixe mobile si delimitarea pietei
specifice subgrupei;
b) evidentierea caracteristicilor in domeniul subgrupei: caracteristicile principale de
selectare a ofertelor (capacitate, consumuri specifice, posibilitati de adaptare etc.);
c) analiza ofertei: gradul de raritate al bunului si analiza cererii: marimea atractivitatii
bunului;
d) analiza costului de inlocuire;
e) echilibrul pietei: preturile de tranzactionare, numar de unitati vandute, puterea de
absorbtie a pietei, rata de capitalizare.

R: d)

127. Procesul de evaluare a bunurilor mobile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele
enumerate mai jos este eronata. Indicati eroarea!
a. colectarea informatiilor: inspectarea, inventarierea si descrierea bunurilor;
b. descrierea macrodentificarii si microidentificarii;
c. evidentierea si analiza pietei specifice bunurilor mobile: incadrarea pe piata, pozitie,
tranzactii, posibilitati de valorificare;
d. verificarea informatiilor de pe piata locala cu piata internationala;
e. elaborarea ipotezelor si conditiilor limitative de evaluare: pe baza situatiei concrete, scop
si destinatia evaluarii si rezerve exprimate la identificare (parametrii tehnico-
functionali).

R: d)

29
128. Procesul de evaluare a bunurilor mobile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele
enumerate mai jos este eronata. Indicati eroarea!
a) alegerea metodelor adecvate de evaluare: selectarea elementelor si criteriilor de
comparatie aferente tranzactiilor comparabile; identificarea bunului mobil sau
asimilarea cu altele aflate pe piata; stabilirea modului si potentialului de generare de
venituri;
b) calculele diferitelor tipuri de valoare;
c) preluarea fara verificare faptica a informatiilor primite si culese de la proprietar;
d) estimarea valorii finale in functie de cantitatea si calitatea informatiilor existente
coroborate cu scopul si destinatia evaluarii;
e) elaborarea raportului de evaluare.

R: c)

129. Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru un obiect mobil cu aceeasi
vechime, marime, culoare si conditie, adica pentru o copie sau o reproducere a celui original,
cat mai apropiata de original in ceea ce priveste natura, calitatea si vechimea materialelor,
obtinuta prin metode moderne este in evaluarea bunurilor mobile:
a) Costul de inlocuire
b) Costul de reproductie
c) Deprecierea fizica
d) Deprecierea functionala
e) Deprecierea economica

R: a)

130. Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru o copie exacta a obiectului
mobil original, realizata cu materiale care au o natura, calitate si vechime similara si prin
metode identice din perioada de realizare a originalului este in evaluarea bunurilor mobile:
a) costul de inlocuire
b) costul de reproductie
c) Deprecierea fizica
d) Deprecierea functionala
e) Deprecierea economica

R : b)

131. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in descompunerea proprietatii
in componente, astfel incat suma componentelor sa reflecte costul de nou al intregului si sunt
incluse toate costurile directe (materiale si manopera, transport si manipulare, montaj) si
indirecte (onorarii, taxe de instalare, cheltuieli financiare, de paza, de punere in functiune etc.)
este :
a) metoda devizului
b) metoda indexarii
c) metoda cost-capacitate
d) metoda capitalizarii veniturilor
e) metoda comparatiilor de piata

R: a)

30
132. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in estimarea costului de
reproductie in care un indice sau un factor de indexare se aplica la costul istoric al unei
proprietati pentru a transforma costul istoric in cost curent este:
a) metoda devizului
b) metoda indexarii
c) metoda cost-capacitate
d) metoda capitalizarii veniturilor
e) metoda comparatiilor de piata

R: b)

133. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in identificarea costului unui
bun asemanator, dar la care costul variaza in functie de dimensiuni este:
a) metoda devizului
b) metoda indexarii
c) metoda cost-capacitate
d) metoda capitalizarii veniturilor
e) metoda comparatiilor de piata

R: c)

134. Un malaxor pentru fabricarea vopselei de 5000 kg capacitate este utilizat numai la 2800
capacitate. Inutilitatea este [1- (2800/5000)0,7] 100 = (1-0,66)100 = 34%. Problema se refera la
determinarea:
a) deprecierii fizice
b) deprecierii functionale
c) costului de achizitie
d) deprecierii economice
e) amortizarii

R: d)

135. Dintre tehnicile de comparatie utilizate in evaluarea bunurilor mobile se utilizeaza:


a) numai identificarea directa
b) numai asimilarea
c) numai procentajul din cost
d) identificarea directa, asimilarea si procentajul din cost
e) numai identificarea directa si asimilarea

R: d)

136. Veniturile viitoare previzionate (asteptate) sunt convertite în valoare fie prin impartirea
venitului, de obicei anual, cu o rata de capitalizare, fie prin înmultirea venitului cu un
coeficient multiplicator (care este inversul ratei de capitalizare). Aceasta abordare este valabila
pentru evaluarea prin capitalizarea veniturilor pentru:
a) evaluarea masinilor si utilajelor
b) evaluarea mijloacelor de transport
c) evaluarea mobilierului

31
d) evaluarea tuturor bunurilor mobile
e) evaluarea calculatoarelor

R: d)

137. Raportul: c = Venit anual/Pret de vanzare a activului reprezinta:


a) rata de capitalizare
b) rata de actualizare
c) rata dobanzii
d) rata inflatiei
e) nici una din cele enuntate mai sus

R: a)

138. Pentru ca un element necorporal sa fie inscris in activul bilantier trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii, dintre care una este eronata. Indicati eroarea!
a) sa fie identificat printr-o denumire exacta ca: marca comerciala, copyright, software,
cheltuiele de cercetare-dezvoltare, retea de distributie etc. Daca nu poate fi identificat
exact se va evidentia impreuna cu alte elemente necorporale intr-o pozitie disticta ca:
fond comercial sau goodwill.
b) sa fie identificat modul de achizitionare in mod individual; daca nu poate fi identificat
individual sa se poata identifica valoarea globala incadrata in fond comercial sau
goodwill.
c) sa poata fi stabilita o durata de viata.
d) sa poata fi transferat dreptul de proprietate prin vanzare.
e) niciodata nu se inregistreaza distinct elementele necorporale ce nu pot fi vandute
(brevete de inventie, copyright, dreptul de fransiza etc)

R: e)

139. In practica contabila se utilizeaza 4 grupe. Indicati grupa eronata dintre urmatoarele:
a) cheltuieli de constituire
b) cheltuieli de cercetare –dezvoltare
c) drepturi de proprietate intelectuala
d) relaţiile între părţi
e) fond comercial (goodwill).

R: d)

140. In evaluarea activelor necoprorale prin abordarea prin cost se utilizeaza doua metode:
a) calcularea costului de reproducere integrala si compararea subiectului cu activele
necorporale similare
b) calcularea costului reproducerii unui activ similar si compararea subiectului cu activele
necorporale similare
c) calcularea costului de reproducere integrala si calcularea costului reproducerii unui
activ similar
d) estimarea valorii de recuperare si a celei terminale a proprietatii

32
e) stabilirea corecta a gradului de depreciere a activului necorporal

R; c)

141. Pentru asigurarea credibilitatii valorii de evaluare a unui activ necorporal prin abordarea
prin cost sunt necesare o serie de actiuni, dintre care una este eronata. Indicati eroarea!
a) precizarea corecta a datei da la care incepe colectarea si insumarea costului istoric;
b) determinarea corecta a cheltuielilor directe si indirecte ocazionate de producerea
activului;
c) fundamentarea unui indice de indexare in corelatie cu natura si structura costului istoric;
d) estimarea valorii de recuperare sau a celei terminale a proprietatii
e) stabilirea corecta a gradului de depreciere a activului necorporal.

R: d)

142. Procedura de evaluare prin venit a activelor necorporale cuprinde 8 pasi de lucru. Dintre
cei enuntati mai jos, unul este eronat. Indicati-l!
a) identificarea beneficiilor viitoare asteptate;
b) determinarea marimii si periodicitatii beneficiilor viitoare;
c) determinarea marimii si periodicitatii cheltuielilor asociate cu realizarea venitului
previzionat;
d) adunarea cheltuielilor anuale de exploatare la venitul anual;
e) estimarea valorii de recuperare sau a celei terminale a proprietatii;

R: d)

143. Abordarea prin piaţă compară subiectul cu activele necorporale similare sau cu drepturile
parţiale asupra activelor necorporale, care au fost vândute pe piaţa liberă. Pentru o estimare
rezonabila a valorii de piata este necesar sa se indeplineasca o serie de conditii enuntate mai
jos, dintre care una este eronata. Indicati eroarea!
a) active necorporale similare trebuie să funcţioneze în acelaşi domeniu ca şi subiectul
evaluat sau într-un domeniu care răspunde aceloraşi variabile economice
b) surse uzuale de informaţii, utilizate în abordarea prin piaţă, sunt pieţele în cadrul cărora
se comercializează drepturile asupra activelor necorporale similare
c) surse uzuale de informaţii, utilizate în abordarea prin piaţă, sunt tranzacţiile anterioare
în care au fost implicate activele necorporale în cauză
d) sa existe o bază rezonabilă pentru comparaţii cu active necorporale similare
e) sa se calculeze rata de evaluare ca raport intre pret si profitul firmei.

R: e)

144. În procesul de evaluare si in faza de reconciliere a rezultatelor obtinute din evaluare,


evaluatorul trebuie să-şi folosească raţionamentul profesional atunci când apreciază
importanţa/credibilitatea fiecărei valori estimate. In acest sens evaluatorul trebuie să prezinte:
a) raţionamentul şi justificarea pentru metodele de evaluare folosite şi pentru importanţa
acordată metodelor, în urma cărora a rezultat valoarea finală/ reconciliată

33
b) concluzia asupra valorii se va baza şi pe estimările valorii rezultate din metodele de
evaluare aplicate
c) selectarea şi susţinerea abordărilor, metodelor şi procedurilor adecvate de evaluare
depind de raţionamentul profesional al evaluatorului.
d) definiţia valorii
e) toate informaţiile relevante, de la data evaluării, necesare pentru îndeplinirea misiunii

R: a)

145. Principiul general in evaluarea intreprinderilor este faptul ca:


a) proprietatea acestora este generatoare de afaceri
b) conceptele si metodele aplicate la celelelte tipuri de proprietati au anumite
particularitati
c) abordarile utilizate in evaluarea intreprinderilor sunt: abordarea bazata pe active,
abordarea prin capitalizarea venitului si abordarea prin piata
d) o intreprindere sau o entitate economica este orice entitate care desfasoara o activitate
comerciala
e) este procesul prin care se ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii unei afaceri sau
entitati economice sau a unei participatii la aceasta (GN 6, p. 276)
.
R; a)

146. Evaluarea intreprinderii se bazeaza pe principiul activului net contabil corectat, in care
intreg patrimoniul este considerat o suma de elemente de activ minus datoriile, dar fiecare
element de activ si de pasiv se evalueaza individual utilizand metode bazate pe valoarea de
piata. Aceasta afirmatie este valabila pentru:
a) Abordarea bazata pe active
b) Abordarea prin capitalizarea venitului
c) Abordarea prin piata
d) Abordarea prin piata si abordarea bazata pe active
e) Abordarea bazata pe active si abordarea prin capitalizarea venitului

R: a)

147. Premiza generala a evaluarii este principiul continuitatii activitatii de exploatare a


intreprinderii intru-un orizont de timp nelimitat. Aceasta este o alternativa la premiza:
a) fuziunii
b) divizarii
c) lichidarii
d) investitiei
e) internationalizarii

R; c)

148. Evaluarea intreprinderii are diferite utilizari. Una dintre cele de mai jos este eronata.
Indicati eroarea!
a) pentru estimarea valorii de piata a intreprinderii individuale in vederea achizitiei sau
vânzarii;

34
b) pentru estimarea participatiilor detinute de actionari sau asociati (actiunilor sau partilor
sociale) in vederea tranzactionarii directe (vinzare - cumparare) sau cesiunii respectiv preluarii
unor participatii;
c) pentru estimarea valorii de piata a intreprinderii in cazul fuziunilor, divizarilor sau a
infiintarii de societati mixte;
d) ca baza pentru retratarea situatiilor financiare in concordanta cu standardele de contabilitate
referitor la conventia care reflecta efectul modificarii preturilor;
e) ca baza pentru estimarea impozitului pe profit sau venit.

R: e)

149. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin abordarea pe baza
de a) venit dintre urmatoarele metode:
a) Metoda comparatiei cu vânzari de firme similare necotate (piata de achizitii si fuziuni)
b) Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati si metoda capitalizarii venitului
c) Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare
d) Metoda activului net corectat (ANC) si metoda activului net de lichidare
e) ) Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pachete minoritare
(actiuni la firme cotate)

R; b)

150. In evaluarea intreprinderii intre metodele inscrise in abordarea prin comparatie una nu
este adecvata. Indicati-o!
a) Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pachete minoritare
(actiuni la firme cotate)
b) Metoda comparatiei cu vânzari de firme similare necotate (piata de achizitii si fuziuni)
c) Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare
d) Metoda activului net corectat (ANC)
e) Metoda comparatiei cu oferte de tranzactii cu participatii la capitalul întreprinderii evaluate

R; d)

151. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin abordarea prin
active dintre urmatoarele metode:
a) Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pachete minoritare
(actiuni la firme cotate)
b) Metoda comparatiei cu vânzari de firme similare necotate (piata de achizitii si fuziuni)
c) Metoda activului net corectat si metoda activului net de lichidare
d) Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare
e) Metoda comparatiei cu oferte de tranzactii cu participatii la capitalul întreprinderii evaluate

R; c)

152. Metodele de evaluare a intreprinderii sunt interdependente si au drept caracteristica


orientarea lor spre informatiile de piata. La care din urmatoarele abordari se refera afirmatia
“fundamentul îl reprezinta costul capitalului, care deriva din informatii de piata”:
a) numai in abordarea pe baza de venit

35
b) in abordarea prin comparatie si in abordarea pe baza de venit
c) in cazul abordarii pe baza de active si in abordarea pe baza de venit
d) numai in cazul abordarii pe baza de active
e) in cazul abordarii pe baza de active si in abordarea prin comparatie.

R: a)

153. Evaluarea intreprinderilor este un proces complex care necesita cunostinte de specialitate
si experienta. Procedura cuprinde o serie de actiuni. Identificati actiunea eronata in cele de mai
jos:
a) actiuni preliminare
b) evaluarea propriu-zisa
c) reconcilierea valorilor obtinute
d) consultarea clientului asupra valorii dorite
e) redactarea raportului de evaluare.

R; d)

154. Dintre principalele actiuni preliminare care trebuie intreprinse in estimarea valorii de
piata a unei intreprinderi enuntate mai jos, unul este eronat, Indicati eroarea!
a) Cunoasterea tendintelor economice relevante generale si din cadrul industriei in care
functioneaza intreprinderea, a mediului extern ce ar putea afecta intreprinderea
b) Identificarea si estimarea impactului tendintelor economice asupra activitatii
intrprinderii
c) Descrierea misiunii de evaluare
d) Analiza naturii intreprinderii si a istoricului sau
e) Analiza capacitatii intreprinderii de a obtine pierderi.

R: e)

155. In descrierea misiunii de evaluare a unei intreprinderi sunt necesare o serie de informatii.
Indicati eroarea din cele de mai jos!
a) identificarea intreprinderii, a pachetului de actiuni sau a valorilor mobiliare care trebuie
evaluate;
b) stabilirea detinatorului dreptului de proprietate, cercetarea documentelor de atestare a
dreptului de proprietate si a restrictiilor cu privire la transferul de proprietate;
c) stabilirea datei vizitei la intreprindere;
d) definirea evaluarii, a bazei de evaluare si a marimii relative a participatiei care trebuie
evaluata;
e) definirea scopului si utilizarii evaluarii.

R: c)

156. Analiza situatiilor financiare ca scop (GN 6, p. 284-285):


1. intelegerea relatiilor existente intre elementele din contul de profit si pierdere si cele din
bilant, inclusiv a tendintelor care s-au manifestat de-a lungul timpului, pentru aprecierea
riscurilor inerente in activitatea intreprinderii, precum si a perspectivelor de performanta a
intreprinderii;
2. compararea cu intreprinderi similare pentru a stabili parametrii de risc si cei de valoare;

36
3. ajustarea situatiilor financiare istorice pentru a estima abilitatile economice si perspectivele
intreprinderii.
Raspuns:
a) numai 1)
b) numai 2)
c) numai 1) si 2)
d) 1+2+3
e) Numai 2 +3

R: d)

157. Situatiile financiare se analizeaza in termeni monetari, procentuali (analiza in structurra a


bilantului si analiza ponderii elementelor din contul de profit si pierdere fata de cifra de
afaceri) si rate financiare. Analiza care se utilizeaza pentru a stabili tendintele si relatiile intre
conturile de venit si pierdere de-a lungul timpului si pentru a stabili fluxul de venit asteptat a fi
generat in viitor, precum si necesarul de capital care sa permita intreprinderii sa genereze flux
de venit se refera la:
a) Analiza in termeni monetari
b) Analiza in termeni procentuali
c) Analiza in termeni monetari si analiza in termeni procentuali
d) Analiza in termeni de rate financiare
e) Analiza in termeni monetari si analiza in termeni de rate financiare

R: a)

158. Evaluarea propriu-zisa in evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat
incepe cu realizarea corectiilor uzuale aplicate situatiilor finanaciare cu scopul de a reflecta cat
mai corect realitatea economica, atat in ceea ce priveste situatia patrimoniala, cat si fluxul de
venituri. Dintre scopurile corectiilor mentionate mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea!
a) determinarea veniturilor si cheltuielilor care in mod rezonabil sunt reprezentative pentru
continuarea activitatilor de exploatare;
b) prezentarea pe o baza consecventa a situatiilor financiare ale intreprinderii de evaluat si a
celor care sunt luate ca baza de comparatie;
c) convertirea valorilor inregistrate in contabilitate in valori de piata.
d) corectarea activelor si datoriilor din afara exploatarii, precum si a veniturilor si cheltuielilor
aferente acestora;
e) corectarea veniturilor si cheltuielilor economicoase.

R; e)

159. In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat se extrag elementele de
evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de
activitatile de exploatare la valoarea de piata. Eliminarea cheltuielilor cu compensatiile si
corectarea impozitelor aferente, astfel incat personalul excedentar sa nu influenteze nivelul
mentenabil al profitului se refera la:
a) active auxiliare
b) personal auxiliar
c) active redundante
d) amortizare

37
e) stocuri

R: b)

160. In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat se extrag elementele de
evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de
activitatile de exploatare la valoarea de piata. Eliminarea valorii oricaror active si datorii din
bilant si impactul asupra profitului se refera la:
a) remunerarea proprietarului
b) costul elementelor de leasing, inchiriate sau in parteneriat
c) active auxiliare
d) active redundante, excedentare sau care nu sunt necesare pentru activitatea
intreprinderii
e) corectia stocurilor contabile pentru asigurarea comparabilitatii.

R: c)

EXAMEN: 20 intrebari: 20 minute!

38

S-ar putea să vă placă și