Sunteți pe pagina 1din 28

CIG_AN_2_MARK

CIG

MULTIPLE CHOICE

1) Definiţia marketingului de “activitate umană îndreptată în direcţia satisfacerii nevoilor şi


dorinţelor prin procesul schimbului” a fost dată de:

1 AMA
2 W.J. Stanton
3 Philip Kotler
4 McCarthy
5 Perrault

2) Ce semnifică AMA:

1 Asociaţia de marketing pentru aprovizionare


2 Asociaţia Americană de marketing
3 Asociaţia de marketing a abonaţilor
4 Asociaţia absolută de marketing
5 Asociaţia managerilor de marketing

3) Preocuparea principală a activităţii de marketing o reprezintă:

1 furnizorii
2 consumatorii
3 produsele noi
4 serviciile noi
5 preţul produselor

4) Care din următoarele activităţi nu reprezintă funcţii ale marketingului:

1 investigarea pieţei şi a nevoilor de consum


2 maximizarea eficienţei economice (a profitului)
3 satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum
4 alegerea managerului compartimentului de marketing
5 conectarea dinamică a organizaţiei la mediul economico – socia

5) Micromediul firmei include:

1 mediul demografic
2 mediul natural
3 clienţii
4 mediul tehnologic
5 mediul politic

1
6) Macromediul firmei include:

1 clienţii
2 furnizorii de mărfuri
3 mediul tehnologic
4 concurenţii
5 prestatorii de servicii

7) Cum trebuie să fie evoluţia fenomenelor pentru ca mediul extern al unei firme să fie stabil?

1 cu situaţii de incertitudine
2 lentă, continuă şi previzibilă
3 rapidă
4 cu modificări neprevăzute
5 frecvent instabilă

8) Mediul economic al unei firme este instabil când evoluţia fenomenelor este:

1 lentă
2 continuă
3 neprevazută
4 frecvent instabilă, cu modificări şi situaţii de incertitudine
5 relativ ostilă

9) Mediul extern al unei firme este turbulent când evoluţia fenomenelor este:

1 continuă
2 instabila
3 previzibila
4 lenta
5 relativ ostilă şi cu modificări rapide şi neprevăzute

10) Care din următoarele elemente nu reprezintă componente ale mediului intern al
întreprinderii:

1 mediul economic
2 resursele materiale ale întreprinderii
3 capacitatea financiară a întreprinderii
4 capacitatea comercială a întreprinderii
5 resursele umane ale întreprinderii

2
11) Mediul extern al unei firme nu include:

1 macromediul firmei
2 mediul tehnologic
3 comportamentul de marketing al firmei
4 mediul cultural
5 micromediul firmei

12) Relaţiile dintre organizaţie şi mediul extern al acesteia nu se concretizează prin:

1 relaţii de piată
2 relaţii de parteneriat şi cooperare
3 relaţii preferenţiale
4 relaţii de egalitate
5 relaţii de concurenţă

13) Care din următoarele situaţii caracterizează piaţa liberă a organizaţiei :

1 desfăşurarea nestingherită a actelor de vânzare – cumpărare


2 nu există impozite
3 nu există credite
4 există un singur produs pe piaţa
5 există un singur serviciu pe piaţa

14) Care din următoarele nu reprezintă element de definire a capacităţii pieţei:

1 volumul ofertei
2 numarul de produse falsificate
3 volumul cererii
4 cota de piaţa
5 numărul de consumatori ai produsului

15) Piaţa externă a unei firme poate fi:

1 locală
2 urbană
3 internaţională
4 rurală
5 judeteană

16) Piaţa potenţială este determinată de :

1 dimensiunile posibile în cadrul cărora urmează să aibă loc tranzacţiile


2 contextul internaţinal al tranzacţiilor
3 volumul ofertei
4 piaţa efectivă
5 volumul cererii

3
17) Care din următoarele etape nu reprezintă etape ale ciclului de viaţă al pieţei:

1 apariţia
2 creşterea
3 maturitatea
4 declinul
5 stagnarea

18) In setul general de variabile de segmentare a pieţei nu sunt cuprinse variabilele:

1 geografice
2 atemporale
3 demografice
4 psihografice
5 de comportament

19) Care din activităţile enumerate mai jos nu face parte din aria cercetării de marketing:

1 investigarea nevoilor de consum


2 cunoaşterea organizaţiei
3 studierea comportamentului de cumpărare şi de consum al consumatorului
4 analiza performanţelor în activitatea de marketing
5 alegerea managerului compartimentului de marketing

20) Ce criteriu de analiză nu stă la baza definirii unei tipologii a cercetării de marketing.
Cercetările de marketing pot fi de mai multe tipuri.

1 obiectul cercetării
2 profunzimea şi aplicabilitatea cercetărilor
3 vârsta subiecţilor
4 locul de desfaşurare
5 frecvenţa desfaşurării

21) In funcţie de obiectiv cercetările de marketing nu sunt:

1 permanente
2 exploratorii
3 descriptive
4 explicative (cauzale)
5 predictive

4
22) În funcţie de locul de desfăşurare cercetările de marketing pot fi:

1 predictive
2 instrumentale
3 descriptive
4 exploratorii
5 de birou

23) Cercetările fundamentale de marketing se referă la:

1 bugetele de familie
2 târguri, expoziţii
3 obiectivele practice ale organizaţiei
4 dezvoltarea teoriei marketingului
5 previziuni pe termen scurt ale femomenelor din marketing

24) Algoritmul cercetării de marketing nu conţine una din etapele enumerate mai jos. Precizaţi
care.

1 definirea scopului cercetării


2 elaborarea obiectivelor şi a ipotezelor
3 precizarea modalităţilor de alegere a managerului general
4 culegerea informaţiilor
5 prelucrarea informaţiilor

25) Etapa implementării programului de cercetare de marketing nu vizează :

1 precizarea vârstei organizaţiei


2 culegerea informaţiilor
3 prelucrarea informaţiilor
4 analiza şi interpretarea informaţiilor
5 redactarea studiului şi elaborarea concluziilor

26) Care din elementele enumerate mai jos nu este inclus în conceptul de mix de marketing:

1 preţ
2 produs
3 distribuţie
4 prevenire
5 promovare

5
27) Care din următoarele bunuri nu constituie obiectul politicii de produs:

1 reale
2 materiale
3 imateriale
4 nominale
5 expirate

28) Care dintre elementele enumerate mai jos reprezintă o componentă corporală a produsului:

1 numele
2 generaţia
3 service-ul
4 dimensiunile
5 protecţia legală prin brevet

29) Profunzimea gamei de produs este dată de numărul de:

1 sortimente distincte
2 linii de produse ce o compun
3 produse înrudite
4 clienţi ai produsului
5 furnizori ai produsului

30) Semnificaţia noţiunii de produs nu are la bază:

1 componente corporale ale produsului


2 componente acorporale ale produsului
3 comunicaţiile privitoare la produs
4 imaginea produsului
5 managerul de produs

31) Conţinutul politicii de produs nu se concretizează într-una din activităţile privind:

1 cercetarea de produs
2 activitatea de inovaţie
3 asigurarea legală a produsului
4 achiziţionarea de materii prime şi materiale
5 atitudinea faţă de produsele vechi

6
32) Către ce categorie de obiective din cele de mai jos se orientează o firmă la stabilirea preţului
unui produs?

1 pieţe internaţionale
2 profit
3 clienţi
4 furnizori
5 organizaţii nonprofit

33) Ce anume vizează strategia imitativă de preţ?

1 urmăreşte mişcările concurenţei cu oarecare distanţare


2 stabilirea unui preţ maxim
3 stabilirea unui preţ mediu
4 stabilirea unui preţ minim
5 reproducerea cu fidelitate a tuturor mişcărilor concurenţei

34) Ce urmăreşte conducerea unei firme în situaţia în care preţurile sunt orientate spre vânzări?

1 creşterea profiturilor din vânzări


2 plata de impozite reduse
3 creşterea impactului asupra consumatorilor
4 creşterea volumului vânzărilor
5 îmbunătăţirea imaginii produsului

35) Care din cele enumerate mai jos, nu reprezintă obiective ale preţului pentru menţinerea
situaţiei prezente?

1 stabilizarea preţurilor şi raportarea acestora la preţul competiţiei


2 stabilirea unui preţ cât mai scăzut
3 stabilirea unui preţ cât mai înalt
4 stabilirea unui preţ mediu
5 existenţa unui preţ variabil

36) Preţul unui produs nu este afectat de:

1 produse similare
2 produse de substituţie
3 competiţie
4 costuri
5 numele vânzătorului

7
37) Care dintre activităţile de mai jos caracterizează strategia preţurilor înalte ?

1 orientarea spre consumatorii dispuşi să platească preţuri mai ridicate pentru un produs
care îi interesează
2 orientarea spre clienţii cu venituri medii
3 orientarea spre penetrarea pieţei
4 orientarea spre preţuri momeală
5 stabilirea de preţuri sub preţul de achiziţie

38) Ce vizează strategia preţurilor mici ?

1 atragerea clienţilor cu posibilităţi financiare mari


2 penetrarea pieţei
3 penetrarea pieţei
4 clienţii cu venituri modeste
5 încurajarea concurenţei de a mări preţurile

39) Cum se determină preţul atunci când acesta se stabileşte prin orientarea după costuri?

1 se alege preţul minim


2 se alege preţul maxim
3 se adaugă un profit la costul produsului
4 se utilizează în calcul doar costurile fixe
5 se utilizează în calcul doar costurile variabile

40) Rabaturile aplicate la pretul de baza nu pot fi acordate:

1 pentru poziţia de pe raft a mărfurilor


2 intermediarilor
3 pentru cantitaţile cumpărate
4 pentru momentul şi cuantumul achitării facturilor
5 pentru activităţi promoţionale

41) Ce vizează strategia preţurilor moderate:

1 menţinerea preţului la acelaşi nivel indiferent de zona geografică


2 clienţii cu venituri medii
3 menţinerea preţului la acelaşi nivel indiferent de cantităţile cumpărate
4 penetrarea pieţii
5 acordarea de preţuri reduse intermediarilor

8
42) Preţurile psihologice pot prezenta mai multe forme. Care din cele de mai jos nu reprezintă
forme ale preţurilor psihologige:

1 preţul impar
2 preţul tradiţional
3 preţul de livrare zonal
4 preţul de prestigiu

43) Care din următoarele nu reprezintă dimensiuni ale canalului de marketing:

1 lungimea canalului
2 lăţimea canalului
3 înălţimea canalului
4 adâncimea canalului

44) Ce se înţelege prin canal de distribuţie a mărfurilor?

1 ansambul de organizaţii independente implicate în procesul de asigurare a disponibilităţii


produsului pentru consum sau utilizare
2 modalităţi de stabilire a preţurilor impare
3 reclamele mărfurilor
4 modalităţi de stabilire a preţurilor psihologice

45) Strategia de distribuţie a mărfurilor nu se referă la:

1 identificarea cerinţelor clienţilor privind nivelul şi calitatea serviciilor de distribuţie


2 stabilirea obiectivelor strategiei de distribuţie
3 determinarea variantelor de strategii de distribuţie şi ierarhizarea acestora
4 evaluarea variantelor strategice şi selectarea celor optimale
5 cheltuielile cu reclame pentru produsele distribuite

46) Indicaţi care din cele de mai jos se include în activitatea promoţională:
Activitatea promoţională se concretizează printr-o serie de acţiuni.

1 publicitatea
2 distribuţia mărfurilor
3 promovarea vânzărilor
4 relaţiile publice
5 manifestările promoţionale

47) După criteriul ariei geografice publicitatea poate fi:

1 locală
2 emoţională
3 de produs
4 de marcă
5 instituţională

9
48) Care din următoarele nu reprezintă o tehnică de stimulare a vânzărilor:

1 reducerea preţurilor
2 creşterea preţurilor
3 publicitate la locul vânzării
4 gruparea vânzărilor
5 concursuri promoţionale

49) Strategiile promoţionale ale unei firme nu pot fi:

1 de promovare a imaginii organizaţiei


2 de promovare exclusivă a unui produs
3 permanente
4 ale costurilor maxime
5 ofensive

50) Care din activităţile de mai jos nu reprezintă o etapă în procesul operaţionalizării strategiei
promoţionale a firmei.
Operaţionalizarea strategiei promotionale implică parcurgerea mai multor etape.

1 stabilirea obiectivelor
2 determinarea bugetului promoţional
3 elaborarea mix – ului promoţional
4 controlul şi evaluarea rezultatelor
5 elaborare de chestionare

51) Definiţia dată marketingului de “procesul programării şi realizării producerii, preţului,


promovării şi distribuirii ideilor, bunurilor şi serviciilor care determină schimbările menite
să satisfacă obiective individuale şi organizatorice” a fost dată de :

1 Asociaţia Americană de Marketing


2 Philip Kotler
3 Mc Carthy
4 Perrault
5 W. J. Stanton

52) Care din următoarele este funcţie a marketingului:

1 elaborarea strategiei firmei


2 elaborarea obiectivelor fundamentale ale organizaţiei
3 satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum
4 elaborarea strategiei naţionale
5 elaborarea studiului ecologic

10
53) Furnizorii de mărfuri sunt componente ale:

1 mediului intern al firmei


2 macromediului organizaţiei
3 mediului demografic
4 micromediului firmei
5 mediului tehnologic

54) Concurenţii unei firme aparţin:

1 macromediului firmei
2 micromediului firmei
3 mediului economic al firmei
4 mediul politic al firmei
5 mediul intern al firmei

55) Resursele umane ale unei firme aparţin:

1 mediului extern al firmei


2 micromediului firmei
3 macromediului firmei
4 mediului demografic al firmei
5 mediului intern al firmei

56) Resursele financiare ale unei firme aparţin:

1 micromediului firmei
2 mediului economic al firmei
3 mediului intern al firmei
4 mediului extern al firmei
5 mediului natural al firmei

57) Relaţiile dintre o organizaţie şi mediul extern se pot concretiza în relaţii:

1 de piaţă
2 de subordonare
3 de întrajutorare
4 de egalitate
5 de cooperare

58) Piaţa efectivă este dată de:

1 situaţia în care actele de vânzare – cumpărare sunt dirijate


2 dimensiunile posibile ale pieţei în cadrul căreia urmează să aibă loc tranzacţiile
3 piaţa potenţială
4 dimensiunile atinse de piaţă la un moment dat

11
59) Piaţa de consum este dată de:

1 piaţa în care se exprimă cererea consumatorilor individuali


2 piaţa efectivă
3 piaţa afacerilor
4 piaţa potenţială

60) Structura pieţei este dată de :

1 relaţia spaţiu-piaţă
2 piaţa externă
3 piaţa de consum
4 diferite segmente ale pieţei
5 elemente cantitative de exprimare a raporturilor dintre cerere şi ofertă vânzare-cumpărare

61) Aria pieţei este reprezentată de:

1 piaţa efectivă
2 piaţa afacerilor
3 relaţia spaţiu-piaţa
4 numărul de clienţi ai organizaţiei
5 diferite segmente ale pieţei

62) Volumul cererii de bunuri şi servicii este un element cantitativ de exprimare a:

1 capacităţii pieţei
2 structurii pieţei
3 ariei pieţei
4 declinului pieţei
5 maturităţii pieţei

63) Cota de piaţă este un element cantitativ de exprimare a:

1 capacităţii pieţei
2 maturităţii pieţei
3 ariei pieţei
4 dinamicii pieţei
5 structurii pieţei

64) Apariţia pieţei, ca etapă din ciclul de viaţă al pieţei constă în:

1 lipsa cererii
2 existenţa unui echilibru între cerere şi ofertă
3 existenţa unor nevoi nesatisfăcute şi apariţia unui întreprinzător care le poate satisface
4 existenţa unor organizaţii care pot satisface orice nevoie
5 existenţa unor organizaţii care pot satisface o anumită nevoie

12
65) Declinul unei pieţe constă în:

1 lipsa ofertei pentru bunurile şi serviciile cerute


2 abandonul unei oferte, datorită lipsei cererii
3 echilibrul dintre cerere şi ofertă
4 existenţa unor nevoi nesatisfăcute
5 existenţa concurenţei pe piaţă

66) Maturitatea unei pieţe are loc atunci când:

1 lipseşte oferta
2 lipseşte cererea
3 există un echilibru între cerere şi ofertă
4 lipseşte concurenţa
5 produsele sunt inaccesibile

67) Care din următoarele nu sunt variabile de segmentare a pieţei, în funcţie de stilul de viaţă al
consumatorilor:

1 poziţia în familie
2 nivelul de instruire
3 statutul marital
4 poziţia geografică
5 existenţa copiilor

68) În funcţie de obiectiv, cercetările de marketing pot fi:

1 explicative (cauzale)
2 fundamentale
3 de teren
4 de birou
5 aplicative

69) În funcţie de frecvenţa desfăşurării cercetărilorde marketing acestea pot fi:

1 fundamentale
2 de teren
3 exploratorii
4 aplicative
5 periodice

13
70) Etapa implementării programului de cercetare de marketingcuprinde:

1 alegerea surselor de informaţii


2 redactarea studiului şi elaborarea concluziilor
3 selectarea modalităţilor de culegere a informaţiilor
4 selectarea modalităţilor de sistematizare a informaţiilor
5 definirea scopului cercetării

71) Etapa preliminară a cercetării de marketing cuprinde:

1 culegerea informaţiilor
2 prelucrarea informaţiilor
3 definirea scopului cercetării
4 redactarea studiului
5 alegerea subiecţilor

72) Dintre componentele mix-ului de marketing, de regulă, cea mai importantă este politica
de:

1 preţ
2 distribuţie
3 produs
4 promovare
5 selecţie

73) Care din următoarele nu este componentă acorporală a unui produs:

1 marcă
2 instrucţiuni de utilizare
3 licenţă de fabricaţie
4 greutate
5 nume

74) Care din următoarele este componentă acorporală a unui produs:

1 lungime
2 volum
3 lăţime
4 greutate
5 preţ

14
75) Care din următoarele nu este componentă corporală a unui produs:

1 înălţime
2 greutate
3 lungime
4 volum
5 instrucţiuni de utilizare

76) Preţul reprezintă o componentă:

1 a micromediului
2 a mediului tehnologic
3 corporală a produsului
4 a mediului cultural
5 acorporală a produsului

77) Greutatea unui produs reprezintă o componentă:

1 acorporală a unui produs


2 corporală a unui produs
3 a mediului demografic
4 a macromediului
5 a mediului politic

78) Lărgimea gamei de produse este dată de numărul de:

1 clienţi ai produsului
2 linii de produse ce o compun
3 concurenţi ai produsului
4 furnizori ai produsului
5 sortimente distincte ce o compun

79) Precizaţi care este lungimea gamei de produse a fabricii:


O fabrică de confecţii are trei linii de fabricaţie: confecţii femei (10 produse), confecţii
bărbaţi (8 produse) şi confecţii copii (12 produse).

1 18
2 22
3 30
4 20
5 3

15
80) Precizaţi care este lărgimea gamei de produse a fabricii:
O fabrică de confecţii are trei linii de fabricaţie confecţii femei (10 produse), confecţii
bărbaţi (8 produse) şi confecţii copii (12 produse).

1 22
2 18
3 20
4 3
5 30

81) Precizaţi care este profunzimea gamei de produse a fabricii:


O fabrică de confecţii are trei linii de fabricaţie confecţii femei (10 produse), confecţii
bărbaţi (8 produse) şi confecţii copii (12 produse).

1 10, 8, 20
2 30, 10, 8
3 3, 30, 8
4 3, 10, 12
5 10, 8, 12

82) În vederea creşterii cotei de piaţă a unei firme:

1 se micşorează preţul produselor


2 se măreşte preţul produselor
3 se menţine preţul produselor
4 se micşorează lungimea gamei de produse
5 se micşorează lărgimea gamei de produse

83) Din categoria obiectivelor preţului orientate spre profit face parte obiectivul de:

1 creştere a volumului vânzărilor


2 penetrare pe pieţele internaţionale
3 descurajare a concurenţilor
4 maximizare a profitului
5 stabilizare a preţurilor

84) Strategia preţurilor moderate este adresată:

1 clienţilor cu venituri scăzute


2 clienţilor cu venituri mari
3 clienţilor cu venituri medii
4 pieţelor monopoliste
5 pieţelor oligopoliste

16
85) Preţurile “momeală” sunt preţuri:

1 mari
2 medii
3 mici
4 orientate după costuri
5 orientate după competiţie

86) Strategia imitativă este o strategioe orientată după:

1 costuri
2 concurenţă
3 cerere
4 profit
5 vânzări

87) Strategia diferenţiată este o strategie orientată după:

1 cerere
2 costuri
3 vânzări
4 concurenţă
5 profit

88) În cazul formării preţurilor orientate după cerere, concurenţa este:

1 acerbă
2 inexistentă
3 redusă
4 moderată
5 monopolită

89) Rabaturile pentru momentul achitării facturilor constau în reduceri de preţ pentru:

1 activităţile de distribuţie
2 activităţile de promovare
3 achitarea facturilor la termen
4 achitarea facturilor în avans
5 activităţile de vânzare

17
90) Preţurile de livrare uniforme se aplică în cazul în care :

1 produsele sau serviciile sunt vândute clienţilor la acelaşi preţ, indiferent de poziţia lor
geografică
2 facturile sunt achitate în avans
3 facturile sunt achitate la termen
4 facturile sunt achitate în totalitate
5 preţurile diferă în funcţie de zona geografică în care se află cumpărătorul

91) Preţurile de livrare zonale se aplică în cazul în care:

1 intermediarii suportă o parte din cheltuielile de distribuţie


2 se aplică un rabat progresiv cu cantitatea cumpărată
3 facturile sunt achitate în avans
4 facturile sunt achitate la termen
5 preţurile diferă în funcţie de zona geografică în care se află cumpărătorul

92) Preţul variabil se stabileşte:

1 prin menţinerea lui de către vânzător la acelaşi nivel pentru categorii asemănătoare de
clienţi
2 prin negociere cu cumpărătorul
3 cu terminaţie în cifra 9
4 pentru a evidenţia caracterul deosebit al produsului
5 neschimbat în timp

93) Lăţimea canalului de marketing este dată de:

1 numărul de niveluri intermediare ale distribuţiei


2 amploarea activităţii de transport a produselor distribuite
3 numărul unităţilor prin care se asigură distribuţia unui produs
4 complexitatea activităţii de stocare a mărfurilor
5 complexitatea activităţii de expediţie a mărfurilor

94) Lungimea unui canal de marketing este dată de:

1 numărul de niveluri intermediare


2 numărul unităţilor prin care se asigură distribuţia unui produs
3 apropierea distribuitorului de punctele efective de consum
4 numărul de vehicole utilizate la transportul mărfurilor
5 intensitatea istribuţiei

18
95) În funcţie de obiect publicitatea poate fi:

1 locală
2 regională
3 emoţională
4 internaţională
5 de produs

96) În funcţie de tipul mesajului difuzat publicitatea poate fi:

1 emoţională
2 locală
3 de produs
4 de marcă
5 naţională

97) În funcţie de obiective, strategiile promoţionale pot fi:

1 permanente
2 ofensive
3 intermitente
4 de promovare a imaginii
5 concentrate

98) În funcţie de modul de desfăşurare în timp a strategiilor promoţionale acestea pot


fi:

1 de produs
2 de promovare a imaginii
3 permanente
4 concentrate
5 diferenţiate

99) După rolul activităţii promoţionale strategiile promoţionale pot fi:

1 concentrate
2 ofensive
3 cu forţe proprii
4 permanente
5 intermitente

19
100) Care din următoarele nu reprezintă o modalitate utilizată în cadrul promovării
vânzărilor:

1 merchandisingul
2 reducerea preţurilor
3 stabilirea obiectivelor fundamentale
4 publicitate la locul vânzării
5 cadourile promoţionale

101) Cererea de mărfuri constituie manifestarea unei trebuinţe, dacă are ca vector
1 oferta corespunzătoare
2 reţea de desfacere
3 putere de cumpărare corespunzătoare
4 servicii postvânzare
5 mijloace de comunicare adecvate

102) Care dintre componentele de mai jos nu se regăsesc în definiţia marketingului


definită cu regula 5P?
1 procesul potrivit
2 preţul potrivit
3 timpul potrivit
4 circuitul potrivit
5 vânzătorul potrivit

103) Care dintre domeniile de mai jos poate fi cuprins în aria marketingului social?
1 turismul
2 educaţia
3 sistemul bancar
4 comerţul cu amănuntul
5 comerţul cu ridicata

104) Valoarea de întrebuinţare a unei mărfi sau serviciu reprezintă:


1 totalitatea costurilor de producţie
2 totalitatea costurilor de vânzare
3 1+2
4 capacitatea de a satisface o trebuinţă umană
5 echivalentul muncii depuse pentru realizarea/asigurarea mărfii sau serviciului
respectiv

105) Dezvoltările actuale ale marketingului îl plasează cu prioritate în


1 sfera producţiei
2 sfera serviciilor
3 sfera comercială
4 sfera socială
5 aria de preocupări macrostrategice

20
106) În materie de marketing educaţional, studentul este
1 purtător de cerere
2 purtător de ofertă
3 produs al marketingului educaţional
4 plătitor de taxe
5 participant pasiv la formarea cererii

107) Din punctul de vedere marketingului, piaţa este generic definită ca:
1 spaţiul în care se comercializează mărfuri
2 locul imaginar în care cererea se întâlneşte cu oferta şi se formează preţul
3 locul în care au loc manifestări publice
4 loc amenajat pentru expoziţii de mărfuri
5 loc de întâlnire al consumatorilor de bunuri

108) Întreprinderea producătoare de bunuri sau servicii trebuie să acorde maximă


întâietate:
1 producţiei
2 vânzării
3 promovării
4 consumatorilor
5 nevoilor interne ale firmei

109) Prima definiţie a marketingului – optică managerială, aparţine lui


1 Philip Kotler
2 Peter Drucker
3 Marie Dubois
4 William Stanton
5 Constantin Florescu

110) Solvabilitatea cererii de mărfuri este determinată de


1 veniturile populaţiei
2 cheltuielile comerciale
3 volumul ofertei
4 urbanismul comercial
5 sistemele de comunicare în marketing

111) Mediul intern de marketing al întreprinderii NU este definit de


1 incertitudine
2 complexitate
3 dinamism
4 generozitate
5 resursele externe

21
112) Care dintre factorii de mai jos NU conturează direct macromediul întreprinderii?
1 factorii demografici
2 factorii tehnologici
3 factorii economici
4 factorii socioculturali
5 capacitatea de negociere între partenerii contractelor de vânzare-cumpărare

113) Populaţia este sursa pieţelor întreprinderilor. Mediul NU demografic se dezvoltă în


strânsă relaţie cu:
1 tendinţa scăderii natalităţii
2 tendinţa de îmbătrânire a populaţiei
3 creşterea inflaţiei
4 creşterea ratei divorţurilor
5 scăderea vârstei medii a mariajului

114) Mediul tehnologic are efecte pozitive asupra macromediului întreprinderii prin
1 crearea de noi moduri de a satisface nevoile consumatorilor
2 identificarea nevoii latente
3 modificarea obiceiurilor de consum
4 modificarea naturii concurenţei
5 creşterea eficienţei activităţilor de marketing prin utilizarea de noi tehnologii

115) Factorii mediului economic NU determină


1 volumul ofertei de mărfuri
2 structura ofertei de mărfuri
3 volumul cererii de mărfuri
4 mişcarea preţurilor
5 relaţiile între cumpărători şi vânzători

116) Macromediul întreprinderii cuprinde:


1 clienţii
2 furnizorii
3 concurenţii
4 intermediarii
5 relaţiile geopolitice

117) Segmentarea pieţei, respectiv împărţirea pieţei pe subansambluri omogene de piaţă,


se realizează pentru:
1 mai buna satisfacere a trebuinţelor consumatorilor în segmentele alese
2 delimitarea pieţei unui produs
3 eliminarea totală a concurenţei
4 poziţionarea propriilor produse în comparaţie cu produsele concurenţei
5 prognozarea dezvoltării pieţei

22
118) Care dintre elementele de mai jos NU fac parte din categoriile esenţiale ale pieţei?
1 clientela finală / consumatori
2 cumpărătorii
3 influenţatorii
4 guvernanţii
5 distribuitorii

119) Produsul este, generic, compus din:


1 elemente corporale
2 elemente acorporale
3 mijloace de producţie
4 elemente de comunicare
5 elemente simbolice

120) Care dintre elementele de mai jos NU se înscrie în caracteristicile corporale ale unui
produs?
1 numele
2 forma
3 mărimea
4 capacitatea
5 conţinutul

121) Care dintre elementele de mai jos NU se înscrie în caracteristicile simbolice ale unui
produs?
1 putere
2 libertate
3 servicii anexe
4 performanţă
5 standing

122) Care dintre elementele de mai jos, componente ale unui produs, NU este acorporal?
1 nume
2 marcă
3 condiţionare
4 rezistenţă
5 servicii postvânzare

123) Marca, în definiţia Asociaţiei Americane de Marketing – AMA, se defineşte prin:


1 nume
2 termen
3 semn
4 simbol
5 vânzător

23
124) Care dintre atributele de mai jos NU sunt funcţii ale mărcii?
1 vânzarea directă
2 practicabilitatea
3 garanţia
4 personalizarea
5 specificitatea

125) Care dintre elementele de mai jos NU fac parte dintre valorile mărcii?
1 reflectarea caracteristicilor produsului
2 oferirea de avantaje legate de produs
3 scoaterea în evidenţă a reţelei de vânzare
4 conturarea personalităţii consumatorului
5 evidenţierea unor caracteristici proprii producătorului

126) Numele unei mărci îndeplineşte următoarele condiţii:


1 puterea de distincţie
2 relevanţa
3 memorizarea
4 flexibilitatea
5 promovarea pe piaţă

127) Care dintre produsele de mai jos NU fac parte din grupa bunurilor industriale?
1 materii prime
2 echipamente
3 bunurile curente
4 semifabricatele
5 materialele auxiliare

128) Care dintre elementele de mai jos NU face parte din fazele Ciclului de viaţă al unui
produs?
1 introducere
2 înălţime
3 creştere
4 maturitate
5 declin

129) Politica de produs conţine 4 tipuri de decizii. Care din cele indicate mai jos NU face
parte din componentele respective?
1 alegerea portofoliului de activitate
2 fixarea caracteristicilor fiecărui produs din gamă
3 proiectarea
4 definirea politicii de gamă
5 promovarea produsului la vânzare

24
130) Obiectivele campaniilor de comunicare au ca scop:
1 creşterea vânzărilor
2 informarea
3 convingerea
4 creşterea producţiei
5 modificarea comportamentului de cumpărare

131) Care dintre activităţile de mai jos NU face parte din mijloacele comunicării de
marketing?
1 negocierea contractelor
2 publicitatea
3 promovarea vânzărilor
4 relaţiile publice
5 vânzarea

132) Care dintre elementele de mai jos NU se include în strategia de comunicare?


1 sinteza planului de marketing
2 programul de implementare în reţea
3 alegerea ţintelor comunicării
4 elaborarea mixului de comunicare
5 dimensionarea bugetului de comunicare

133) Mixul de comunicare NU cuprinde:


1 publicitatea
2 promovarea
3 publicitatea directă
4 vânzarea personală
5 consumatorii direcţi

134) Care dintre elementele de mai jos NU face parte din tehnicile de publicitate?
1 prezentarea publică
2 stimularea
3 puterea de influenţare
4 expresivitatea sporită
5 caracterul impersonal

135) Care dintre cele 5 elemente de mai jos NU aparţine publicităţii directe?
1 nu este publică
2 confruntarea personală
3 individualizarea
4 actualizarea permanentă
5 credibilitatea

25
136) Care dintre tehnicile de mai jos NU aparţine marketingului direct?
1 vânzarea prin poştă
2 vânzarea prin telefon
3 eşantionarea prin comis voiajori
4 vânzarea telematică
5 vânzarea prin corespondenţă

137) Între cele 5 activităţi specifice relaţiilor psihice nu se află:


1 relaţiile cu presa
2 publicitatea redacţională
3 comunicarea instituţională
4 consultanţa
5 sempling-ul

138) Preţul unui produs este:


1 mijloc de tezaurizare
2 instrument de măsură
3 instrument de schimb
4 mijloc de recuperare a cheltuielilor
5 mijloc de distribuire a veniturilor

139) Dimensionarea preţurilor NU se face în funcţie de:


1 elementele marketing-mix
2 alegerea pieţei ţintă
3 constrângerile legale
4 caracteristicile peodusului
5 planul de producţie

140) Procedura de fixare a preţurilor este o decizie de marketing care presupune luarea în
considerare a unor factori. Care factor nu se impune in procedura dată?
1 costuri
2 cerere
3 concurenţă
4 geopolitică
5 ciclul de viaţă al produsului

141) Printre deciziile tactice de preţ se include:


1 reducerile temporare
2 rabaturile şi remizele
3 revânzările
4 garanţiile faţă de declinul preţului
5 controlul preţurilor concurenţei

26
142) Funcţiile canalului de distribuţie NU cuprind unul din elementele de mai jos. Care?
1 informarea
2 postvânzarea
3 contactarea
4 corelarea
5 negocierea

143) Funcţiile canalului de distribuţie nu cuprind unul dintre elementele de mai jos. Care?
1 distribuţia fizică
2 finanţarea
3 asumarea riscului
4 negocierea
5 publicitatea directă

144) Patru din elementele de mai jos fac parte din cele 7 activităţi desemnate de B.
Rosenbloom ca fiind specializări în domeniul legislaţiei. Care este intrusul?
1 cumpărături
2 vânzări
3 producţie
4 transfer de proprietate
5 depozitare

145) Patru din intermediarii de mai jos compun diferite lanţuri de distribuţie. Cel de-al
cincilea nu participă la distribuţia mărfurilor. Care?
1 producător
2 comerciant en gros
3 comerciant cu amănuntul
4 consumator
5 prestator de servicii

146) Distribuţia fizică/logistică cuprinde 4 operaţii materiale necesare pentru a pune la


dispoziţia consumatorilor produsul. Care dintre elementele de mai jos nu se include
în distribuţia fizică?
1 transportul şi manipularea
2 gruparea şi fracţionarea
3 stocarea
4 formarea sortimentului comercial
5 decontarea

147) Comerţul cu ridicata NU îndeplineşte una din funcţiile următoare. Care?


1 cumpărarea de produse în cantităţi mari
2 stocarea produselor
3 vânzarea către consumatorii finali
4 vânzarea produselor în scopul revinderii sau prelucrării
5 formarea sortimentului comercial

27
148) Comerţul cu amănuntul NU îndeplineşte una fin funcţiile de mai jos. Care?
1 funcţia logistică
2 funcţia tranzacţională
3 funcţia recreativă
4 funcţia de promovare
5 funcţia de prelucrare

149) În evoluţia punctelor de vânzare cu amănuntul, teoreticienii includ 4 etape. Care


dintre cele de mai jos nu face parte dintre acestea?
1 vânzarea la preţ fix – apariţia magazinului universal
2 autoservirea
3 apariţia vânzărilor discount – magazinul popular
4 apariţia hipermagazinului
5 magazinul cash and carry

150) La nivelul magazinului, tehnicile de vânzare se susţin în principal pe:


1 acordarea de bonusuri
2 tehnici de susţinere a produsului
3 gratuităţi
4 soldări
5 prime şi cadouri

28