Sunteți pe pagina 1din 3

GRILE EVALUAREA INTREPRINDERII

1. IN ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE APLICATA LA EVALUAREA INTREPRINDERII SUNT RECOMANDATE URM. METODE DE EVALUARE : a) valoarea substantiala bruta si valoarea substantiala neta b) valoarea substantiala bruta sau valoarea substantiala neta c) valoarea substantiala bruta, valoarea substantiala neta si capitalul permanent necesar exploatarii d) activul net corectat sau activul net de lichidare 2. ESTE POSIBIL CA VALOAREA DE PIATA SA FIE EGALA CU VAOAREA BAZATA PE ACTIVE a) da, intotdeauna b) nu,niciodata c) s-ar putea d) nu pentru ca este mai mica 3. IN EVALUAREA UNEI INTREPRINDERI EVALUATORUL TREBUIE SA-SI FOLOSEASCA RATIONAMENTUL PROFESIONAL PENTRU a) alegerea celor mai adecvate metode de evaluare b) utilizarea unor ipoteze credibile c) asigurarea coerentei intre indicatorii utilizati d) toate cele de ,mai sus 4. CAND ACTIONEAZA PENTRU UN POTENTIAL VANZATOR , PENTRU A FI UTIL CLIENTULUI , EXPERTUL EVALUATOR VA PROPUNE : a) de regula o valoare maxima b) de regula o valoare minima c) conform standardului de evaluare afacerii o valoare situate intre DCF ( fluxul de numerar) si capitalizarea proifitului d) nici un raspuns correct 5. a) b) c) d) ULTIMA ETAPA IN PROCESUL DE EVALUARE ESTE prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea prezentarea copiilor dupa bilant, autorizatiile de functionare, ridicarile topo etc reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale declaratia privind conditiile limitative si certificarea competentei evaluatorului

6. CE SE INTELEGE PRIN VALOAREA CAPITALULUI INVESTIT (VCI) a) valoarea intreprinderii b) valoarea de piata a capitalului propriu , capitalului preferential si a celui imprumutat pe termen lung c) activul net corectat d) a si b 7. a) b) c) d) ANALIZA SWOT SE BAZEAZA PE 2 nivele de analiza : firma si industria 3 nivele de analiza : firma ,industria si mediul extern 1 singur nivel de analiza : firma 5 nivele de analiza juridica, tehnica ,analiza comerciala , analiza managementului si resurselor umane, precum si analiza financiara 1

8. a) b) c) d) 9. a) b) c) d)

ANALIZA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR SE URMARESTE IN : diagnosticul juridic diagnosticul commercial diagnosticul operational (tehnic) nu prezinta interes la evaluarea intreprinderii ANALIZA DIMENSIUNII SI STRUCTURII POTENTIALULUI UMAN ARE IN VEDERE : numarul de zile greva dinamica numarului de salariati dinamica productivitatii muncii dinamica salariului mediu

10. INTRE FACTORII ECONOMIEI CE AR PUTEA AFECTA INTREPRINDEREA EVALUATA SI PE CARE AR TREBUI SA IA IN CONSIDERARE EVALUATORUL SE NUMARA : a) rata de schimb valutar, rata inflatiei si rata dobanzii b) rata natalitatii , gradul de ocupare a populatiei dezvoltarea durabila c) stabilitatea si coerenta legislatiei , stabilitatea si securitatea geopolitica d) a si b 11. IN METODA ANCC CHELTUIELILE DE CONSTITUIRE SUNT TRATATE ASTFEL : a) sunt preluate la valoarea contabila b) sunt eliminate c) sunt preluate la valoarea corectata d) sunt actualizate prin indexare 12. AJUSTARILE ELEMENTELOR DE ACTIV CONSTAND LA STOCURI SI CREANTE SE INREGISTREAZA a) rezerve din reevaluare b) alte reserve c) cheltuieli /venituri d) profit si pierdere 13. FORMULA CAPITALIZARII FLUXULUI DE NUMERAR ESTE APLICABILA a) cand fluxul de numerar net va creste in rate anuale diferite b) cand fluxul de numerar net anual va fi constant sau va creste cu o rata constanta c) in orice situatie d) nu este aplicabila o astfel de formula 14. MODELUL CAPMESTE UTILIZAT PENTRU DETERMINAREA RATEI RENTABILITATII a) capitalul propriu b) capitalului imprumutat c) capitalului permanent 15. IN PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR NU SE INCLUDE VENITURILE a) din exploatare b) financiare c) extraordinare d) din activitatea normala

16. ESTE POSIBIL CA RATA DE CRESTERE PERPETUA A VENITULUI (NOTATA CU g) SA FIE MAI MARE DECAT RATA DE NORMALIZARE ? a) da b) nu c) uneori d) intre ele nu exista o relatie de marime 17. FORMULA GORDON SHAPIRO ESTE UTTILIZATA IN a) estimarea ratei de actualizare pentru intreprinderile necotate b) estimarea valorii unei intreprinderi prin capitalizarea unei forme de venit, care va inregistra o crestere perpetua constanta c) estimarea valorii terminate (metoda DCF ) in conditiile unui flux de venit care va inregistra o crestere constanta d) b si c 18. ABORDAREA PRIN PIATA FOLOSESTE RATELE a) prt / cifra de afaceri , prt / profit, prt / datorii b) prt / profit , prt / activ net , prt / imobilizari necorporale c) prt / cifra de afaceri , prt / profit , prt / cash flow d) profit / cifra de afaceri , datorii / capital social 19.PRINCIPALUL INSTRUMENT IN CADRUL ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE IN TERMENI RELATIVI IL CONSTITUIE : a) indicatorii de echilibru b) indicatorii de structura c) indicatorii de activitate d) indicatorii de rentabilitate 20. CARE ESTE PROCEDEUL CEL MAI UTILIZAT LA NOI IN TARA DE DETERMINARE A RATEI DE ACTUALIZARE a) utilizarea ratei fara risc , la care se adauga o serie de prime pe categorii de riscuri b) rata rezultata pe baza CAPM c) costul mediu ponderat al capitalului ( CMPC) d) a si b

S-ar putea să vă placă și