Sunteți pe pagina 1din 12

GRILE DIAGNOSTIC 1) Indicatorii de folosire extensive si intensive se utilizeaza: a) pentru produsele fabricate daca sunt destinate condumului productiv

b) pentru produsele fabricate daca sunt destinate condumului individual c) pentru materii prime d) pentru utilaje e)pentru personalul organizatiei R: d 2)Estimarea ratei de actualizare prin metoda directa ptr.evaluarea firmelor necotate la bursa are in vedere : a) rate folosite la aprecierea eficientei investitiilor noi pentru obiective similare b) rate folosite la un esantion de firme similare cotate c) tabele cu rate de actualizare pe clase de intreprinderi d) rate folosite la societatile din aceeasi ramura R c,d 3)Valoarea matematica a unei actiuni : a) se calculeaza luand in considerare: capit.social, rezervele, valoarea nominala a unei actiuni, diferentele din evaluare b) trebuie cunoscuta in cazul fuziunilor pure c) trebuie cunoscuta in cazul lichidarii normale a intreprinderii d) trebuie cunoscuta in cazul lichidarii judiciare a intreprinderii e) trebuie cunoscuta in cazul fuziunilor prin absorbtie f) se calculeaza luand in considerare: capit.social,nr.de actiuni, rezervele, val.nominala a unei actiuni, diferentele din evaluare g) se poate calcula pe baza primei de fuziune R : Pentru o actiune se pot calcula : val. nominala( Cap.Soc/Nr act), val. contabila (Activ-Datorii/Nr.act), val. financiara(Dividend pe actiune/rv-rata med.a castigului pe piata), val. de randament (Profit net/rv) si valoarea pe baza venitului net capitalizat nu valoarea matematica!!! Valoarea matematica se calculeaza luind in considerare doar : capit.social,rezervele, dif.de evaluare raportate la numarul de actiuni 4)Din pct.de vedere contabil amortizarea reflecta deprecierea datorata uzurii fizice, timpului si progresului tehnic.Afirmatia este : a) corecta b) incorecta 5)Cursul de revenire obtinut de o intreprindere la exportul unui produs a fost in luna mai 2007 de 3,3 lei/euro.Cursul de referinta era de 3,47 lei/euro. Aceasta situatie reflecta : a) un export ineficient b) un export eficient R: b 6)Mijloacele fixe pot fi : a) in rezerva b) in reparatie c) in transport d) in curs de montaj e) in exploatare R: a,b,c,d,e 7)Valoarea de lichidare si valoarea lichidativa sunt intr-una din relatiile : a) egalitate b) prima este de regula mai mare decat a doua c) a doua este de regula mai mare decat prima R: c

8)Intre situatiile curente care impun evaluarea mentionam : a) privatizarea intreprinderilor b) fuziuni de intreprinderi c) expropieri sau nationalizari d) vanzarea de bunuri sau active e) transmiterea unor drepturi de capital f) participarea la bursa de valori g) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor h) divizarea intreprinderii 9) In legatura cu flexibilitatea unui proces de productie la o intreprindere se cunosc: 1 2 3 4 5 Criterii FM M Med S FS Timp necesar adaptarii comparative cu concurenta * Timp necesar adaptarii comparative cu cerinta consumat. * Costul adaptarii * Pierderi rezultate din adaptare * a)gradul de flexibilitate este 43% b)flexibilitatea adaptarii este 2,15% c)flexibilitatea adaptarii este sub medie d)gradul de flexibilitate este 60% e)flexibilitatea adaptarii este buna R : F = ki x mi = 3 x 0,1 + 2 x 0,5 + 1 x 0,25 + 4 x 0,15 = 2,15 gf = F / 5 x100 =2,15 / 5 x100 = 43% R: a,b,c 10)Evaluarile administrative sunt acelea care: a) sunt facute de administratorii intreprinderii b) sunt facute in scopuri fiscale ptr.determinarea valorilor supuse unor impozite si taxe c) sunt facute in vederea administrarii intreprinderii d) sunt facute pentru administratorii intreprinderilor 11)Actualizarea poate avea in vedere mai multe situatii intre care mentionam : 1-detinatorul unui capital s vrea sa stie ce valoare va avea acest capital peste n ani 2-se au in vedere sumele anuale viitoare n1,n2,,n0.Care este valoarea actuala a acestor sume? 3-se au in vedere sumele anuale n1,n2,n0.Care este valoarea globala a acestor sume in anul viitor n daca ele ar fi capitalizate? 4-ce inseamna in present valoarea unei sume n care se va obtine peste n ani? In evaluare intalnim in special : a) in principal situatiile 3 si 4 b) in principal situatiile 1 si 3 c) in principal situatiile 1 si 2 d) toate situatiile in aceeasi masura e) in principal situatiile 2 si 4 R:d 12)Fuziunile orizontale au loc intre firme care : a) sunt in relatie furnizor-client b) produc aceleasi produse si le comercializeaza pe aceleasi piete c) sunt concurenti directi R: b,c

k 0,1 0,5 0,25 0,15

13) Avem urmatorii indicatori : 1-valoarea intrarilor din investitii 2-valoarea mijloacelor destinate exploatarii 3-valoarea bruta la sfarsitul anului 4-valoarea neta la sfarsitul anului 5-numar de muncitori direct productivi Coeficientul de reinnoire a mijloacelor fixe se calculeaza ca raport intre : a)1 si 3 b)1 si 5 c)1 si 2 d)Nici unul e)1 si 4 R:a 14)Evaluarea in vederea participarii la bursa de valori este necesara : a) pentru adoptarea deciziei de participare la bursa b) ocazional, cand se doreste compararea valorii bursiere a unei actiuni cu cea calculata prin alte metode c) pentru adoptarea deciziei de cumparare de actiuni de pe piata imobiliara d) pentru adoptarea deciziei de restructurare e) periodic la intervale de trei luni R : a,b 15)Actualizarea in calculele de evaluare se realizeaza pentru : a) valori patrimoniale ale bunurilor obtinute b) valoarea reziduala a firmei c) valorile anuale care reflecta realizarile firmei pe un orizont de timp infinit d) nivelurile anuale ale unor indicatori valorici care reflecta realizarile intreprinderii pe un orizont de timp finit R ; b,d 16)Se cere stabilirea ratei de actualizare deflatate la o intreprindere necotata la bursa cunoscand - rata dobanzii la obligatiunile de stat(rn) : 10% - rata inflatiei (rf) : 5% - riscul evaluat global(rg) : 150% a) 20.5% b) 11% c) 12.5% R : rr = ( rn rf) * 1 /1 +rf = (10 - 5) * 1 / 1+0.05 =4,76 r = rr + rr*rg = 4.76 + 4.76*150/100 = 11% 17) Dupa obiectivul sau scopul urmarit evaluarile pot fi : a) evaluari interne b) evaluari externe c) evaluari administrative d) evaluari economice e) evaluari contabile R : c,d,e 18)Cursul de revenire corectat obtinut de o intreprindere la exportul unui produs a fost in luna mai 2007 de 3,8 lei/euro.Cursul de referinta era 3,32 lei/euro.Aceasta situatie reflecta: a) un export efficient b) un export inefficient

19)Previziunile in evaluare: a)sunt necesare in cazul evaluarii pe baza de costuri b)se realizeaza pentru o perioada finite de timp c)se realizeaza pentru o perioada infinita de timp d)sunt necesare in evaluarile patrimoniale e)ptr.evaluarea intreprinderilor au la baza un volum insemnat de informatii obtinute din analiza diagnostic f)sunt necesare in evaluarea pe baza de profit g)sunt necesare in evaluarea pe baza baza de cash-flow h)ptr.evaluarea proiectelor de investitii au la baza un volum insemnat de informatii obtinute din analiza diagnostic R: b.Costurile, profitul,cash flow-ul,rata dobanzii,cursul de schimb,rata inflatiei, ca si productia si cifra de afaceri sunt indicatori care se previzioneaza 20)Diagnosticul juridic poate avea ca scop: a)stabilirea sanctiunilor pentru nerespactarea unor prevederi legale b)stabilirea riscurilor legate de nerespectarea unor prevederi legale c)verificarea legalitatii infiintarii si functionarii soc.comerciale R ; b,c 21)O componenta a diagnosticului tehnic se refera la mijloace fixe ale intreprinderii.Acestea sunt denumite astfel deoarece: a) nu pot fi divizate ptr.a fi utilizate simultan la mai multe activitati(cum ar fi cazul mat.prime) b) se modifica foarte putin in timp ca volum si structura c) nu se consuma la prima utilizare ci isi transmit treptat valoarea asupra produselor fabricate d) o anumita perioada de timp isi pastreaza forma si caracteristicile de baza R : c,d 22)Utilizarea standardelor in evaluare este : a) Recomandata b) Inutila c) Obligatorie 23.In tranzactiile cu firme evaluarile sunt necesare daca acestea : a)se realizeaza prin privatizare b)sunt de natura achizitiilor ostile c) sunt de natura fuziunilor d)sunt de natura achizitiilor amicale R; c,d 24)Indicatorii care se previzioneaza in calculele de evaluare: a) se pot referi la intrep.de evaluat,la sectorul sau ramura din care aceasta face parte si la intreprinderi similare b) se pot referi la intrep.de evaluat,la sectorul sau ramura din care aceasta face parte c) sunt utilizati in evaluari pe baza de venit d) sunt utilizati in evaluari pe baza de costuri ale elementelor patrimoniale e) se refera doar la intreprinderea de evaluat 25)Doi actionari au participatii egale la capitalul social al unei intreprinderi.Are loc o majorare a capitalului cu 10.000 lei. Actionari Cap.social varsat Contributia la majorare CS dupa majorare Struct.actionariat Total Popescu 1.000 lei 1.000 lei 1.000/12.000*100 Capi.Social Toma 1.000 lei 10.000 11.000 lei 11.000/12.000*10 12.000 lei 0 Valoarea intreprinderii la momentul majorarii capitalului era de 500.000 lei.

Structura actionariatului dupa majorarea capitalului social va fi : a) Popescu 49%, Toma 51% b) Popescu 8,33%, Toma 91,67% c) Popescu 50%, Toma 50% R:b 26) Evaluarea in cazul amortizarii bunurilor este necesara pentru: a) a asigura conditii ptr.indeplinirea corecta a functiei economice a amortizarii b) a asigura conditii ptr.indeplinirea corecta a functiei financiare a amortizarii c) a asigura conditii ptr.indeplinirea corecta a functiei contabile a amortizarii R : a,b,c 27)Evaluarea pentru garantarea creditelor bancare presupune : a) stabilirea valorii patrimoniale a bunurilor b) stabilirea valorii de piata a bunurilor c) stabilirea valorii de lichidare a bunurilor R: b 28)La o firma se cunosc: Total active : 25.000 mii lei Datorii: 3.000 lei Profit net pe ultimii 3 ani (mii lei): 200, 350, 500 Indicii inflatiei pe ultimii 3 ani: 1,12 ; 1,10 ; 1,08 Profitul net pe primele 5 luni din anul evaluarii : 300 mii lei Indicele inflatiei pe primele 5 luni din anul evaluarii : 1,03 Coeficientul sectorului de activitate :0,8 Valoarea intreprinderii calculate dupa metodologia rapida de evaluare ptr.elaborarea raportului simplificat in vederea privatizarii este : a)17.974 mii lei b) 21.312 mii lei c) 20133 mii lei d) 23.500 mii lei R:a 29)Evaluarea ptr.garantarea creditelor bancare cu elemente patrimoniale este ceruta de : a) creditor b) nici unul c) debitor d) organisme de control financiar ptr.a stabili corectitudinea acordarii creditelor 30)Achizitia ca tranzactie cu firme poate fi : a) conflictuala cand actionarii nu sunt de accord cu vanzarea b) ostila, cand conducerea firmei nu este de accord cu vanzarea sau nu a fost informata de intentia cumparatorului c) amicala, cand conducerea firmei este de accord cu vanzarea d) ostila, cand actionarii nu au fost informati de intentia cumparatorului e) ostila ,cand actionarii refuza vanzarea actiunilor R: b,c

31.Pe baza indicatorilor din contractul de management ,stabiliti: a) gradul de realizare a obiectivelor; b) suma cuvenita managerului, stiind ca acesta primeste 1.000 lei la fiecare depasire a indicatorilor cu 1% a. Indicatori de performanta UM P R Gr.de realiz.a gx obiectiv.(g) 1.Rata profitului din exploatare * % 13 0.20 11 84.6 16.92 2.Perioada de rambursare a datoriilor Zile 60 0.05 50 83.33 4.17 3.Productivitatea muncii Mii lei 12 0.20 120.00 96 19.2 5 0 4.Cheltuieli la 1.000 lei CA Lei 79 0.10 700 87.9 8.77 6 5.Rata rentabilitatii economice % 8.0 0.45 11 137.5 61.87 b.Alti indicatori total = 55,93 1.Cifra de afaceri (CA) Mii lei 1.800 2.Numar de personal Nr. 15 * Calculata ca raport procentual intre profitul brut si cifra de afaceri Capitaluri investite : - valoare de inregistrare in contabilitate la sfarsitul anului : 1.800.000 lei - valoare reevaluata la sfarsitul anului : 3.300.000 lei Rezolvare: Rata productivitatii W = CA / Np = 1.800.000 / 15 = 120.000 Rata rentabilitatii economice re = Pe sau EBE / Capit.investit ; Rata profit = Profit brut / CA *100 Profit brut = Rata profit * CA * 100 =0,11*1.800.000*100 = 19.800.000 lei re = 19.800.000 / 1.800.000 = 11% Dupa valoarea reevaluata la sf.anului : re = 19.800.000 / 3.300.000 = 6% Gradul de realizare a obiectivelor g = Realizat / Propus x 100 1. 11 / 13 x 100 = 84,6 ; 2. 50 / 60 x 100 = 83.3 . 32) Metoda venitului se utilizeaza in evaluarea : a) halelor industriale b) cladirilor de locuit c) stocurilor de materii prime d) lichiditatilor e) intreprinderilor f) constructiilor speciale g) terenurilor agricole h) imobilizarilor necorporale 33)Dupa functiile economice pe care le indeplinesc fuziunile pot fi: a)conglomerate b)transversale) c)orizontale d)de extindere a pietei e)de innoire a ofertei f) verticale 34)Activele in afara exploatarii sunt: a) active care nu apartin intreprinderii b)active in asteptarea reparatiei c) active achizionate prin credite nerestituite d) active exploatate ptr.alte scopuri decat realizarea obiectului de activitate al intreprinderii e)active care nu mai sunt necesare si sunt neutilizate f) active aflate in reparatii

g)active in surplus fata de nevoile reale ale intreprinderii( active redundante) R: b,d,e,f,g 35)Evaluarea patrimoniala are la baza : a) elem.patrimoniale utilizate de intreprindere, indifferent de proprietar, in cazul metodei activului net b) elem.patrimoniale utilizate de intreprindere, indifferent de proprietar, in cazul valorii substantiale c) rezultatele obtinute din exploatarea elementelor patrimoniale d) elem.patrimoniale aflate in proprietatea intreprinderii, in cazul valorii substantiale e) elem.patrimoniale aflate in proprietatea intreprinderii, in cazul activului net corectat R: d,e 36)Actualizarea in calculele de evaluare se realizeaza pentru : a) valoarea reziduala a firmei b) nivelurile anuale ale unor indicatori valorici care reflecta realizarile intreprinderii pe un orizont de timp finit c) valori patrimoniale ale bunurilor detinute d) valori anuale care reflecta realizarile intreprinderii pe un orizont de timp finit R : a, b 37)Mijloacele in curs de achizitie sau montaj vor contribui la modificarea profitului si deci a valorii intreprinderii prin: a)diferenta de productivitate tehnica fata de cele pe care le inlocuiesc b) cresterea capacitatii de productie c) diferenta de prt fata de utilajele pe care le inlocuiesc d) diferenta de cost cu amortizarea, daca amortizarea calculata este mai mica decat a celor pe care le inlocuiesc e) diferenta de cost cu amortizarea, daca amortizarea calculata este mai mare decat a celor pe care le inlocuiesc 38) Teoriile evaluarii stau la baza stabilirii : a) pretului b) insusirilor esentiale ale bunurilor si intreprinderilor c) valorii d) informarii organismelor de control 39) Flexibilitatea proceselor de productie poate fi stabilita : a) prin aprecieri facute de specialisti b) prin calcule 40)Suprafata construita desfasurata a unei constructii este : a)suprafata de teren ocupata,inclusive alei, trotuare, spatii verzi b)suma suprafetelor nivelurilor, dupa dimensiunile exterioare c)parte din suprafata totala de teren ocupata, pe care se desfasoara activitatile conform destinatiei din moentul evaluarii d)suma suprafetelor nivelurilor, dupa dimensiunile interioare e)parte din suprafata total ape care se desfasoara activitatile conform destinatiei din mom.eval. f)suprafata de teren ocupata, exclusive alei, trotuare, spatii verzi 41)Suprafata utila a unei constructii este : a) suprafata de teren ocupata, exclusive alei, trotuare, spatii verzi b) parte din suprafata total ape care se desfasoara activitatile conform destinatiei din mom.eval. c) suma suprafetelor nivelurilor, dupa dimensiunile interioare d) suma suprafetelor nivelurilor, dupa dimensiunile exterioare e) suprafata de teren ocupata,inclusive alei, trotuare, spatii verzi

42)Se cere stabilirea ratei de actualizare deflatate la o intrep.necotata la bursa cunoscand: - rata dobanzii la obligatiunile de stat : 20% - rata inflatiei : 11% - riscul evaluat global : 150% a) 20.27% b) 12.27% c) 18.65% Rezolvare: rr =( rd rf) * I / 1+rf = ( 20 11)* 1 / 1 + 0.11 = 8,1% r = rr + rr x rg = 8,1 + 8,1 x 150 / 100 = 20.25% ; a 43)Inlocuirea unor utilaje inchiriate cu utilaje similare ca productivitate, achizitionate prin investitii contribuie la : a) cresterea profitului anual, daca chelt.cu chiria sunt mai mari decat cheltuielile cu investitia b) cresterea valorii actiunilor c) cresterea cifrei de afaceri si a profitului d) cresterea capitalului social al intreprinderii e) cresterea profitului anual,daca chelt.cu chiria sunt mai mari decat amortizarea mijl.proprii f) dezvoltarea capacitatii de productie a intreprinderii g) cresterea cotei de piata h) cresterea profitului annual,daca chelt.cu chiria sunt mai mici decat amortizarea mijl.proprii R : c, e, f 44)Stabiliti valoarea unei intreprinderi cunoscand : - profitul annual previzionat : 900 mii lei - activul net corectat : 6.500 mii lei - rata profitului normal : = 10% - rata de actualizare : r = 10% a) 9.905 mii lei b) 8550 mii lei c) 9.000 mii lei d) 7.667 mii lei Rezolvare: Profit normal = ANC *rata profit. = 6.500 * 10% = 650 GW = (Profit anual Profit normal)* 1 / = (900 650) * 1 / 0.10 =250 * 10 = 2.500 VG = ANC + GW = 6.500 + 2500 = 9.000 lei ; c 45)Fuziunea , ca operatie in care doua sau mai multe firme se unesc pentru a forma o noua companie poate fi realizata prin: a) achizitie b) fuziune pura c) centralizare d) absorbtie 46)Actiunile detinute la o societate comerciala: a) sunt titluri de participare b) sunt titluri imobilizate c) sunt creante imobilizate R : nici un raspuns.Actiunile sunt titluri financiare, iar creantele imobilizate sunt valori de incasat specifice imprumuturilor pe termen lung 47)Goodwill-ul poate fi calculat ca: a) supraprofitul capitalizat b) diferenta capitalizata dintre profitul real al firmei si profitul normal ptr.o firma din aceeasi categ. c) diferenta dintre profitul real al firmei si profitul normal ptr.o firma din categ.respectiva

d) diferenta dintre valoarea globala a intreprinderii si val.calculata pe baza activului net corectat R: a,d Diferenta dintre profitul real al firmei si profitul normal ptr.o firma din categ.respectiva o reprezinta supraprofitul. 48)In functie de relatia cu beneficiarul evaluarii, evaluatorul poate fi : a) pers.fizica sau juridical autorizata sa realizeze sis a vanda pe piata raportul de evaluare b) persoana care valorifica rezultatele studiului de evaluare c) expert neutru d) arbitru e) consultant 49)Metoda comparatiilor se utilizeaza in evaluarea ; a) lichiditatilor b) terenurilor agricole c) halelor industriale d) cladirilor de locuit e) stocurilor de materii prime f) intreprinderilor g) constructiilor speciale h) stocurilor de materii prime 50)La evaluarea unei intreprinderi analiza diagnostic necesita cu aproximatie: a) 10% din munca evaluatorilor b) 25% din cheltuielile pentru evaluare c) 80% din efortul necesar elaborarii studiului de evaluare 51)In grupa factorilor economici interni care stau la baza corectarii venitului net al unui teren agricol se include: a)factori speciali:sosele aglomerate, treceri de nivel, traversarea terenului de linii de inalta tensiune b)numarul parcelelor c) distanta terenului fata de gara, port, piata d)distanta terenului fata de sediul gospodariei e) forma si pozitia parcelelor f) dimensiunea terenului g) inclinatia si starea drumului de acces h) starea drumurilor pe care se transporta produsele de la gospodarie la destinatari 52) In grupa factorilor economici externi care stau la corectarii venitului net al unui teren agricol se include: a)factori speciali:sosele aglomerate, treceri de nivel, traversarea terenului de linii de inalta tensiune b)numarul parcelelor c) distanta terenului fata de gara, port, piata d)distanta terenului fata de sediul gospodariei e) forma si pozitia parcelelor f) dimensiunea terenului g) inclinatia si starea drumului de acces 53)Rata de actualizare care are la baza costul mediu ponderat al capitalului : a) se calculeaza ca medie aritmetica simpla a capitalului propriu si imprumutat b) se calculeaza ca medie ponderata a costului capitalului propriu si a costului capitalului imprumutat c) are la baza idea ca investitiile in tranzactii cu firme sunt rationale daca rentabilitatea economica a intreprinderii cumparate este superioara costului capitalului ptr.investitia facuta R: b, Daca la c in loc de superioara era inferioara era bine. 54)Diagnosticul juridic privind infiintarea si functionarea soc.comerciale va pune in evidenta: a)existenta documentelor privind infiintarea si functionarea organismelor de conducere a societ. b)respectarea prevederilor legale de catre organismele care au aprobat infiintarea societatii

c)respectarea prevederilor legale in relatiile cu tertii incepand cu infiintarea societatii d)existenta documentelor care atesta infiintarea si functionarea legala a societatii R : a,c,d 55)Intre situatiile curente care impun evaluarea mentionam : a) participarea la bursa de valori b) vanzarea de bunuri sau active c) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor d) privatizarea intreprinderilor e) exproprieri sau nationalizari f) fuziuni de intreprinderi g) transmiterea unor drepturi de capital h) divizarea intreprinderii R: a,b,c 56)In teoria evaluarii pretul unui bun sau a unei intreprinderi este : a) cel care este corelat cu valoarea bunului b) cel propus ptr.negociere de catre comparator c) cel stabilit de catre evaluator d) cel propus ptr.negociere de catre vanzator e) cel rezultat din negociere R:e 57)Profesia de evaluator poate fi practicata de : a) orice persoana care are cunostinte in domeniul evaluarilor b) persoane cu studii superioare care au pregatire in domeniul evaluarii c) persoane care au diploma speciala, eliberata de o organizatie de evaluatori care isi asuma raspunderea pentru eliberarea unor astfel de diplome d) persoane care au diploma speciala, eliberata de o organizatie de evaluatori acrditata pentru eliberarea unor astfel de diplome R:d 58)Intre factorii care influenteaza gradul de uzura fizica si pe care evaluatorul trebuie sa-i aiba in vedere putem mentiona: a) pregatirea profesionala a personalului de exploatare b) conditiile concrete de mediu fizic in care functioneaza utilajul c) gradul de folosire extensive si intensive d) calitatea lucrarilor de intretinere reparatii e) calitatea produselor fabricate f) durata lucrarilor de intretinere-reparatii R; a,b,c,d,e, 59)Actiunile detinute la societ.comerciale pot conferi detinatorului : A drept de vot B drept de preemtiune C drept de participare la dividende Actiunile comune sau ordinare confera drepturile : a) numai A,B b) A,B,C c) numai B d) numai C e) numai A,C R:b 60)Evaluarea in cazul achizitiei este necesara atunci cand : a) achizitia este realizata ca urmare a lichidarii

b) achizitia este ostila c) achizitia este realizata prin fuziune d) achizitia este amicala 61)Cursul de revenire brut obtinut de o intreprindere la exportul unui produs a fost in luna mai 2007 de 3,3 lei/euro.Cursul de referinta era de 3,47 lei/euro.Aceasta situatie reflecta : a) un export eficient b) un export inefficient 62)A evalua inseamna: a) a estima o valoare b) a calcula o valoare exacta c) a calcula pretul unui bun sau al unei intreprinderi 63) La o firma se cunosc : * Total active: 3.000 mii lei * Datorii : 800 mii lei * Profitul net pe ultimii trei ani (mii lei) : 30 ; 52; 75 * Indicatorii inflatiei pe ultimii trei ani : 1,14; 1,12; 1,10 * Profitul net pe primele 5 luni din anul evaluarii : 40 mii lei * Indicele inflatiei pe primele 5 luni din anul evaluarii : 1,05 * Coeficientul sectorului de activitate : 0,4 * Capitalul social : 500 mii lei * Valoarea nominala a unei actiuni : 100 lei Utilizand metodologia rapida de evaluare ptr.elaborarea raportului simplificat in vederea privatizarii se ajunge la : a) o valoare a unei actiuni egala cu 208,8 lei b) o valoare a unei actiuni egala cu 195,8 lei c) o valoare a intreprinderii egala cu 2.011 mii lei d) o valoare a intrepruinderii egala cu 1.044 mii lei Rezolvare: Activ Net Contabil = Total activ Datorii = 3.000 800 = 2.200 mii lei V = ANC*k +Pi(1 / 1+ k) Z= 40.000 / 5 * 12 = 96.000 mii lei Pi = 30*(1.12x1.10x1.05) + 52*(1.10x1.05) + 75x1.05 + 96 /4 = 273.62 / 4 =68.405 Nr actiuni = CS / Val.act = 500.000 / 100 = 5.000 actiuni Val.unei actiuni = 2.200.000x0,4 + 68.405x(1 - 0,4) / 5.000 = 208,8 lei/actiune Val.pachet actiuni= Val.intreprindere=208,8 x 5.000 = 1.044 mii lei Apartamente comparabile 1 2 3 Pret mii lei ? 160 148,2 153,8 Data vanzarii (evaluarii) Mai 2007 Apr.2007 Febr.2007 Ian.2007 Suprafata construita desfasurata 110 100 90 100 Vechime (ani) 15 15 12 20 Evaluand apartamentul prin metoda compartiilor obtinem : a)185,00 mii lei b)165,6 mii lei c)189,o mii lei d)174,4 mii lei Rezolvare: d - dupa data vanzarii apart. 1 cu 4 ; 165 160 = 5 ani adica 1/an 160 145,2 158,8 -dupa supraf.constr.apart 1 cu 3 ; 160 158,8 = 1,2 / 4 luni = 0,3/luna 160,3 146,4 160,3 64)Pentru evaluarea apartamentelor se cunosc : Caracteristici

4 165 Apr.2007 100 10

160 160,3

-dupa vechime apart. 1 cu 2 ;

160,3 146,4 = 13,9 174,4

174,4

174,4

174,4

65)Principalele metode de evaluare patrimoniala a intreprinderii sunt: a) metoda activului net corectat b) metoda valorii substantiale brute c) metoda activului net global d) metoda valorii substantiale nete e) metoda capitalurilor externe necesare exploatarii R: a,b,d,e 66)Actualizarea in calculele de evaluare este necesara deoarece: a) valorile luate in calcul sunt insotite de un risc ridicat in ceea ce priveste siguranta realizarii b) valorile luate in calcul se refera la perioade de timp diferite c) valorile luate in calcul sunt de cele mai multe ori valori mari 67) Avem urmatorii indicatori : 1. valoarea intrarilor din investitii 2. valoarea mijloacelor destinate exploatarii 3. valoarea bruta la sfarsitul anului 4. valoarea neta la sfarsitul anului 5. numar de muncitori direct productivi Gradul de inzestrare tehnica a muncii se calculeaza ca raport intre: a) 2 si 5 b) 4 si 5 c) 3 si 5 d) 1 si 5 e) Nici unul R:a 68. Indicele exploatarii mijloacelor active : a) reflecta ponderea mijloacelor active in totalul mijloacelor aflate in posesia intreprinderii b) se calculeaza pe baza timpului calendaristic c) reflecta ponderea mijloacelor in exploatare in total mijloace active d) se calculeaza pe baza timpului efectiv lucrat e) reflecta ponderea mijl.in exploatare in total mijloace aflate in posesia intreprinderii R: b,c