Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Evaluare si reevaluarea sunt activitati: a) Similare

b) Cel propus pentru negociere de catre vanzator c) Cel propus pentru negociere de catre cumparator

b) Diferite numai ca ordine de realizare in timp c) Diferite ca ordine de realizare in timp si ca baza de informatii

d) Ambele e) f) Cel care este egal cu valoarea bunului Nici unul din cele mentionate.

d) Diferite sub aspect metodologic e) Reevaluarea consta in reluarea evaluarii atunci cand s-au facut erori sau cand rezultatele difera mult de asteptari.

5.

2. In teoria evaluarii valoarea si pretul unui


bun sau a unei intreprinderi sunt: a) Notiuni identice

Valoarea unei intreprinderi este stabilita prin: a) aprecieri si calcule bazate pe conceptul de utilitate b) Informatiile din documentele contabile c) perceptia cumparatorului d) opinia vanzatorului.

b) Egale c) In relatie de dependenta

d) In relatie de indiferenta.

6. Teoriile evaluarii stau la baza stabilirii: a) pretului

3.

In teoria evaluarii valoarea unui bun sau a unei intreprinderi este data de: a) Pretul la care au fost realizate(achizitionate)

b) valorii c) insusirilor esentiale ale bunurilor si intreprinderilor. 7. Evaluarile contabile si cele economice difera prin faptul ca: a) evaluarile contabile au la baza costuri, preturi si caracteristici intrinseci ale bunurilor, iar evaluarile economice au la baza utilitatea b) evaluarile contabile au la baza utilitatea, iar cele economice costuri, preturi si caracteristici intrinseci ale bunurilor c) au la baza metodologii diferite de fundamentare.

b) Costul la care au fost realizate(achizitionate) c) Caracteristici, proprietati intrinseci, utilitate

d) Capacitatea de negociere a vanzatorului e) Convingerile cumparatorului.

4.

In teoria evaluarii pretul unui bun sau a unei intreprinderi este: a) Cel rezultat din negociere

8. In functie de relatia cu beneficiarul evaluarii, evaluatorul poate fi: a) consultant

b) arbitru c) expert neutru d) specialist. 9. ANEVAR este: a) Agentia nationala de Evaluare din Romania b) Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania c) Asociatia Neutra de Evaluare din Romania. 10. Profesia de evaluator poate fi practicata de: a) orice persoana care are cunostinte in domaniul evaluarilor b) persoane cu studii superioare care au pregatire in domeniul evaluarii c) persoane care au diploma speciala eliberata de o organizatie de evaluare cu astfel de atributii.

c) faptul ca nu toate persoanele (in special actionari) cunosc semnificatia unor indicatori de apreciere a rezultatelor d) faptul ca intreprinderea desfasoara mai multe categorii de activitati ale caror rezultate se masoara diferit. 13. Evaluarea in vederea participarii la bursa de valori este necesara: a) la momentul deciziei de participare la bursa b) ocazional c) periodic d) la momentul retragerii de pe piata bursiera.

14. Evaluarea pentru garantarea creditelor bancare cu elemente patrimoniale este ceruta de: a) creditor b) debitor c) giranti d) organisme de control financiar pentru a stabili corectitudinea abordarii creditelor e) Comisia Nationala de Valori Mobiliare f) Banca Nationala a Romaniei. 15. Evaluarea pentru garantarea creditelor bancare presupune: a) stabilirea valorii patrimoniale a bunurilor b) stabilirea valorii de piata a bunurilor c) stabilirea valorii lichidare a bunurilor d) stabilirea valorii venale a bunurilor e) stabilirea valorii din nou a bunurilor. 16. Intre situatiile normale care impun evaluarea mentionam:

11. Evaluarea in vederea amortizarii bunurilor urmareste: a) indeplinirea functiilor amortizarii b) indeplinirea functiilor contabile a amortizarii c) indeplinirea functiei economice a amortizarii d) indeplinirea functiei financiare a amortizarii. 12. Evaluarea in vederea aprecierii corecte agradului de realizare a obiectivelor firmei are in vedere: a) faptul ca la calculul unor indicatori de apreciere se utilizeaza unele elemente exprimate in costuri/preturi istorice si altele in costuri/preturi curente b) faptul ca nu toate persoanele au aceeasi perceptie in legatura cu modul in care unii indicatori reflecta calitatea activitatii desfasurate

a) transmiterea unor drepturi de capital b) privatizarea intreprinderilor c) exproprieri sau nationalizari d) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor e) fuziuni de intreprinderi f) tranzactiile cu firme g) realizarea functiilor amortizarii.

b) in unele situatii este mai mica decat valoarea totala a bunului inmultita cu ponderea partii expropriate in total c) in unele situatii este mai mare decat valoarea totala a bunului inmultita cu ponderea partii expropriate in total d) este impusa de expropriator. 20. Principalele tipuri de tranzactii cu firme sunt: a) achizitiile b) fuziunile c) lichidarile d) privatizarile; e) divizarile.

17. Intre situatiile exceptie care impun evaluarea mentionam: a) transmiterea unor drepturi de capital b) privatizarea intreprinderilor c) exproprieri sau nationalizari d) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor e) fuziuni de intreprinderi f) tranzactiile cu firme g) realizarea functiilor amortizarii. 18. Evaluarea in cazul diviziunii este necesara: a) pentru a stabili drepturile actionarilor la societatile divizate b) pentru a stabili proportia in care bunurile corporale se impart intre firmele rezultate c) pentru a elabora bilantul dupa divizare. 19. Evaluarea in vederea exproprierii partiale pentru cauze de interes public duce la o valoare a partii expropriate care: a) este egala cu valoarea totala a bunului inmultita cu ponderea partii expropriate in total

21. Achizitia este operatiunea prin care o persoana fizica sau juridica : a) cumpara in intregime o firma b) cumpara un numar de actiuni care ii asigura controlul asupra firmei c) cumpara actiuni la o firma. 22. Se cere stabilirea ratei de actualizare la o firma necotata la bursa cunoscand: Rata dobanzii la obligatiunile de stat: 40% Rata inflatiei: 25% Riscul evaluat global: 150%. 23. Actualizarea in calculele de evaluare este necesare deoarece: a) Valorile luate in calcul se refera la perioade de timp diferite

b) Valorile luate in calcul sunt insotite de un risc ridicat in ceea ce priveste siguranta realizarii c) Valorile luate in calcul sunt de cele mai multe ori valori mari

d) Valorile luate in calcul sunt de cele mai multe ori valori perimate

e)

In evaluari se utilizeaza atat elemente exprimate cantitativ cat si valoric.

d) Rate folosite la aprecierea eficientei investitiilor noi pentru obiective similare e) f) Rate specificate de catre proprietar Rate specificate de catre cumparator.

24. Actualizarea in calculele de evaluare se realizeaza pentru: a) Valorile anuale care reflecta realizarile firmei pe un orizont de timp infinit Valorile anuale care reflecta realizarile firmei pe un orizont de timp finit Valoarea reziduala a firmei.

28. Rata de actualizare pentru firmele cotate la


bursa are in vedere: a) constul mediu ponderat al capitalului; b)valoarea bursiera a firmei; c) rata dobanzii fara risc plus riscul evaluat global ; d) rata dobanzii fara risc plus riscul evaluat analitic. 29. Pentru evaluarea unei intreprinderi se realizeaza un diagnostic: a) Global

b)

c)

25. Rata de actualizare utilizata in calculele de evaluare este alcatuita din: a) rata dobanzii fara risc plus prima de risc b) rata rentabilitatii economice plus prima de risc c) rata rentabilitatii economice plus rata rentabilitatii financiare d) rata de scont corectata cu raportul cerereoferta. 26. In cazul firmelor necotate la bursa rata de actualizare poate fi estimata prin: a) Metode directe

b) Partial c) Intern

d) Extern 30. La evaluarea unei intreprinderi analiza diagnostic necesita cu aproximatie: a) 10% din munca evaluatorilor b) 25% din cheltuielile pentru evaluare c) 80% din efortul necesar elaborarii studiului de evaluare d) sunt situatii cand nu este necesara analiza diagnostic. 31. Care sunt sursele de informatii la care evaluatorul nu are acces in vederea analizei diagnostic? a) evidentele tehnico-operative si financiar contabile b) studii elaborate anterior pentru intreprindere c) documente elaborate in cadrul unor sedinte d) documente care reflecta incalcarea unor prevederi legale; e) documente privind salarizarea, avand in vedere caracterul confidential al salariului f) au acces la toate sursele mentionate.

b) Metode indirecte c) Metode globale

d) Metoda coeficientilor de structura. 27. Estimarea ratei de actualizare prin metoda directa pentru evaluarea firmelor necotate la bursa are in vedere: a) Rate folosite la un esantion de firme similare cotate

b) Rate folosite la societatile din aceeasi ramura c) Tabele cu rate de actualizare pe clase de intreprinderi

32. Prin metodele de culegere a informatiilor in analiza diagnostic putem mentiona: a) vizite in intreprindere b) vizite in intreprinderi similare c) completare unor tabele fise, diagrame d) fotocopierea unor documente e) experimente; f) tehnici de simulare g) interviuri si chestionare. 33. O componenta a diagnosticului tehnic se refera la mijloacele fixe ale intreprinderii.Acestea sunt astfel denumite deoarece: a) o anumita perioada de timp isi pastreaza forma si caracteristicile de baza de baza b) sunt fixate in spatiu c) nu pot fi divizate pentru a fi utilizate simultan la mai multe activitati( asa cum ar fi cazul materiilor prime) d) se modifica foarte putin in timp ca volum si structura. 34. Cunoasterea structurii mijloacelor fixe prezinta importanta in analiza diagnostic pentru: a) stabilirea mijloacelor necesare exploatarii si a celor in afara exploatarii b) stabilirea punctelor tari si slabe prin comparatie cu alte intreprinderi in ceea ce priveste dotarea tehnica c) tratarea diferita in functie de dreptul de proprietate d) elaborarea bilantului dupa evaluarea patrimoniala e) estimarea gradului de uzura morala. 35. Structura mijloacelor fixe pe baza rolului pe care-l au in intreprindere poate fi apreciata cu ajutorul unor ponderi.Care

dintre aceste ponderi sunt utilizate in analiza diagnostic pentru evaluare? a) ponderea fiecarei categorii existente in total b) ponderea mijloacelor necesare pe categprii in total mijloace necesare c) ponderea mijloacelor necesare pe categprii in total mijloace existente. 36. Analiza dinamicii si structurii mijloacelor fixe dupa natura lor (grupele din contabilitate) are relevanta mai mare daca se face: a) anterior evaluarii mijloacelor fixe b) dupa evaluarea mijloacelor fixe c) aceeasi relevanta inainte si dupa evaluare. 37. Diagnosticul mijloacelor fixe dupa apartenenta (proprietate) va oferi informatii utile pentru: a) evaluarea pe baza activului net b) evaluarea pe baza valorii substantiale c) evaluarea pe baza de randament d) evaluare prin metode bursiere e) evaluarea prin metode bazate pe cashflow. 38. Dupa participarea la activitate mijloacele fixe pot fi: a) active b) inactive c) inutile d) provenite de la terti e) cu grad ridicat de uzura. 7. Mijloacele fixe active pot fi: a) in exploatare b) in curs de montaj

c) in reparatie d) in transport e) in rezerva f) in asteptarea reparatiei g) in conservare. 39. Mijloace fixe inactive sunt cele: a) in exploatare b) in curs de montaj c) in reparatie d) in transport; e) in rezerva f) in asteptarea reparatiei; g) in conservare. 40. Mijloacele in curs de montaj vor contribui la cresterea profitului si deci a valorii intreprinderii prin: a) cresterea capacitatii de productie b) diferenta de productivitate tehnica fata de cele pe care le inlocuiec c) diferenta de productivitate fata de cele detinute de concurenta d) diferenta de cost fata de utilajele pe care le inlocuiesc e) diferenta de pret fata de utilajele pe care le inlocuiesc f) pretul de vanzare al produselor realizate cu aceste utilaje, care este superior celui aferent produselor similare realizate cu utilaje invechite. 41. Uzura scriptica a mijloacelor fixe este de 2 feluri:fizica si morala.Este corecta aceasta afirmatie? a) da b) nu c) partial adevarata.

42. Uzura efectiva a mijloacelor fixe este de 2 feluri:fizica si morala.Este corecta aceasta afirmatie? a) da b) nu c) partial adevarata. 43. Raportul dintre amortizarea pe costuri pana la evaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate reflecta uzura scriptica a mijloacelor fixe? a) da b) nu c) da, daca s-au facut reevaluari periodice d) da, daca inregistrarile in contabilitate sunt corecte e) da, daca rata inflatiei este foarte mica. 44. Gradul de uzura scriptic poate fi calculat in 2 moduri: I. ca raport intre amortizarea pe costuri pana la evaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate II. ca raport intre durata de utilizare consumata si durata totala de utilizare Mai apropiat de gradul efectiv de uzura este calculul pe baza: a) primului raport b) celui de-al 2-lea raport c) ambelor rapoarte d) nici unui raport. 45. Intre factorii care influenteaza gradul de uzura fizica si pe care evaluatorul trebuie sal aiba in vedere putem mentiona: a) conditiile concrete de mediu fizic in care functioneaza utilajul b) calitatea lucrarilor de intretinere- reparatii c) durata lucrarilor de intretinere- reparatii

d) pregatirea profesionala a personalului de exploatare e) gradul de folosire extensiva si intensiva f) calitatea produselor fabricate. 46. Uzura morala poate fi determinata de: 1) realizarea unor mijloace identifice in ceea ce priveste paramentrii tehnicofunctionali dar la costuri si de ci preturi comparabile mai mici. 2) realizarea unor mijloace cu caracteristici tehnicofunctionale superioare. Mai frecvent intalnim:

materialelor de constructii, industria chimica de mare tonaj, agricultura. d) sectoare de fragmentare, in care sunt incluse serviciile e) sectoare de fragmentare care include industriile prelucratoare. 49. Barierele la intrarea in sector pot fi: a) econimiile de scara b) capitalul necesar pentru a initia o afacere c) capacitatea inovationala a firmelor d) diferentierea produselor si notorietatea marcilor e) accesul la reteaua de distributie f) specializarea utilajelor si grad redus de flexibilitate g) interventii sau interdictii guvernamentale h) comoditate sau teama manifestate de manageri in fata schimbarilor radicale. 50. Barierele la iesirea din sector pot fi:

a) Situatia 1; b) Situatia 2; c) Ambele;


d) Nici una din afirmatii nu este corecta. 47. Avem urmatorii indicatori: 1) valoarea intrarilor din investitii 2) valoarea mijloacelor destinate exploatarii 3) valoarea bruta la sfarsitul anului 4) valoarea neta la sfarsitul anului 5) numar de muncitori indirect productivi Coeficientul de innoire a mijloacelor fixe se calculeaza ca raport intre:

a) econimiile de scara b) capitalul necesar pentru a initia o afacere c) capacitatea inovationala a firmelor d) diferentierea produselor si notorietatea marcilor e) accesul la reteaua de distributie f) specializarea utilajelor si grad redus de flexibilitate g) interventii sau interdictii guvernamentale h) comoditate sau teama manifestate de manageri in fata schimbarilor radicale.

a) 1 si 2; b) 1 si 3; c)1 si 4
d) 1 si 5; e) Nici unul. 48. Sectoarele economice pot : a) sectoarele de volum, care include industriile prelucratoare b) sectoarele de volum, In care sunt incluse serviciile c) sectoarele de diferentiere in care sunt incluse: industria extractiva, metalurgia feroasa si neferoasa, industria