Sunteți pe pagina 1din 39

1.

Urmatoarele notiuni economice reprezinta factori si cai de crestere economica:

1. management strategic.

2. dezvoltarea durabila.

3. restructurare economica.

4. sporirea resurselor economice disponibile.

5. cresterea eficientei utilizarii resurselor.

6. investitiile.
7. progresul tehnic.
8. libera initiativa.
9. dezvoltarea personalului.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta corect factorii cresterii economice?

a. 1+2
b. 3+6
c. 7+ 8
d. 4+5
e. 7+9

2. La nivel macro-economic, se regasesc o serie de transformari, dintre care:

1. transformari ale marimilor unor indicatori macro-economici.


2. transformari ale cererii agregate de produse pe piata.
3. transformari ale cererii de locuri de munca.
4. transformari cantitative, structurale si calitative.
5. transformari in economie, in cercetarea stiintifica, in mecanismele si structurile
organizationale, precum si in cultura organizationala.
6. transformari ale cererii de capacitati de productie.

Care din combinatiile de mai jos formeaza o definitie completa a conceptului de dezvoltare
economica?

a. 1+2
b. 2+3
c. 3+4
d. 4+5
e. 5+6

3. Urmatoarele notiuni reprezinta caracteristici ale investitiilor:

1. continutul individualizat de resurse.


2. eficienta utilizarii resurselor.

3. riscul.

4. incertitudinea.

5. certitudinea.

6. resursele materiale.

7. resursele financiare.

8. resursele umane.

9. eficienta economica.

10. factorul timp.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici care ofera o definitie completa a
investitiilor?

a) 1 +2 + 9 +10

b) 2 +3 + 4 + 9

c) 5+ 6 +7 + 8

d) 1 + 3 + 9 +10

e) 1 +6 +7 + 8

4. Conceptul de eficienta economica in managementul investitiilor se defineste ca fiind:

1. o stare a activitatii economice determinata de un anumit consum


de resurse pentru obtinerea unui bun economic, intr-un timp dat,
cand o productie suplimentara dintr-un anumit bun, in conditiile
unor resurse limitate, nu se poate obtine, decat daca se reduce
productia unui alt bun.

2. maximizarea raportului care masoara efectele obtinute la


eforturile depuse, respectiv resursele utilizate si consumate,
ambele marimi in expresie fizica sau monetara.

3. minimizarea raportului dintre resursele consumate si efectele


obtinute, ambele marimi in expresie fizica sau monetara.

4. o stare a activitatii economice determinata de un anumit consum


de resurse pentru obtinerea unui bun economic necesar sau cerut
de piata.
Care din combinatiile de mai jos ofera o definitie completa conceptului de eficienta economica in
managementul investitiilor:

a. 1 + 2

b. 3 + 4

c. 1 + 2 +3 + 4

d. 1 + 3 + 4

e. 1 + 2 +3

5. Cresterea eficientei economice este influentata de:

1. factori cu actiune directa,

2. factori de productie.

3. factori de macro-mediu.

4. calitatea produselor si serviciilor oferite.

5. deciziile manageriale.

6. factori cu actiune indirecta.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta factori care actioneaza in asigurarea cresterii
eficientei economice?

a. 1 + 3

b. 2 + 4

c. 4 + 6

d. 1 + 6

e. 3 + 5

6. Definirea monetara considera investitiile ca fiind toate cheltuielile efectuate in vederea


obtinerii de venituri monetare in viitor (cash flow). Din afirmatiile de mai jos indicati cea care
constituie motivul pentru care aceasta definitie dilueaza notiunea de insasi investitie!

a. nu toate cheltuielile care atrag dupa sine obtinere de flux


monetar sunt investitii.
b. definitia nu ia in calcul elemente de investitii care nu se preteaza
la o evaluare monetara explicita.

c. managementul este constrans sa confrunte resursele imediate


cu veniturile viitoare sperate.

d. definitia nu permite suprapunerea viziunii contabile si juridice


asupra investitiilor.

e. definitia nu pune accent pe natura elementelor achizitionate.

7. Intrucat investitiile sunt considerate „cheltuieli care se concretizeaza in achizitii de bunuri de


folosinta indelungata”, indicati din care dintre definirile investitiilor de mai jos face parte aceasta
formulare!

a. definirea contabila si juridica a investitiilor.


b. definirea psihologica si juridica a investitiilor.
c. definirea financiara (monetara) si contabila a investitiilor.
d. definirea psihologica si contabila a investitiilor.
e. definirea financiara (monetara) a investitiilor.

8. Mangementul organizatiei se afla intr-o contradictie psihologica, in care este constrans sa


confrunte resursele imediate cu veniturile viitoare sperate. Afirmatia se refera la:

a. definirea psihologica si juridica a investitiilor.


b. definirea psihologica a investitiilor.
c. definirea financiara (monetara) si contabila a investitiilor.
d. definirea psihologica si contabila a investitiilor.
e. definirea financiara (monetara) a investitiilor.

9. Investitiile constituie sacrificiul de resurse curente in speranta obtinerii unor rezultate viitoare,
superioare sub incidenta factorului timp, in conditii de eficienta economica si sub aspectul
riscului. Indicati in ce plan se refera aceasta afirmatie cu privire la abordarea definirii
investitiilor!

a. economic.
b. economico-contabil.
c. financiar.
d. economic si financiar.
e. contabil.

10. Urmatoarele sunt forme ale investitiilor:

1. cheltuieli de cercetare/dezvoltare.

2. achizitii de brevete si licente.

3. formarea capitalului fix.


4. cheltuieli cu formarea personalului.

5. cheltuieli de publicitate si marketing.

6. cheltuieli comerciale in strainatate.

7. variatia stocurilor.

8. achizitia de logistica.

Care din formele de mai sus exprima investitiile in forma materiala in sens contabil:

a. 1 si 2
b. 2 si 5
c. 3 si 7
d. 4 si 6
e. 5 si 8

11. Investitiile se clasifica dupa natura lor in mai multe grupe. Indicati care din grupele de mai jos
nu se refera la investitii dupa natura lor.

a. investitii in interiorul organizatiei: achizitii de imobilizari necorporale si corporale, de


stocuri suplimentare, cu scopul consolidarii si /sau extinderii activitatii.
b. investitii in bunuri corporale: terenuri, constructii, echipamente.
c. investitii in in antrepriza, executate de executate de o intreprindere specializata.
d. investitii in bunuri necorporale: know-how, marci comerciale.
e. investitii financiare: participatii la alte societati comerciale.

12. Investitiile pot fi:

1. investitii in interiorul organizatiei: achizitii de imobilizari necorporale si


corporale, de stocuri suplimentare, cu scopul consolidarii si /sau extinderii
activitatii.
2. investitii in bunuri corporale: terenuri, constructii, echipamente.
3. investitii in bunuri necorporale: know-how, marci comerciale.
4. investitii financiare: participatii la alte societati comerciale .
5. investitii in exeriorul organizatiei, cu scopul diversificarii activitatii: plasamente
de capital prin participatiuni la alte societati comerciale, valori mobiliare de
plasament, portofoliu de investitii financiare.
6. investitii in regie, executate de intreprindere prin activitati anexe.

Care din grupele de mai jos clasifica investitiile dupa politica manageriala:

a. 1 si 2
b. 2 si 3
c. 3 si 4
d. 4 si 5
e. 1 si 5
13. Dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei, investitiile se impart in patru
grupe. Indicati care din grupele urmatoare nu se incadreaza in acest criteriu de clasificare:

a. investitiile de inlocuire: destinate inlocuirii bunurilor de capital uzate fizic si/sau


moral, cu risc scazut.
b. investitii indirecte (investitii de portofoliu: depozite bancare, obligatiuni
guvernamentale, actiuni ordinare, bonuri de tezaur, aur, opere de arta etc.).
c. investitii pentru modernizare: destinate aducerii nivelului tehnic a echipamentului
existent la un nivel tehnic-tehnologic actual, cu risc moderat.
d. investitii de dezvoltare: destinate sporirii volumului capitalului tehnic, de
extindere – sectii, fabrici, retea de distributie noi - cu risc mare.
e. investitii strategice: fuzionare cu alta societate comerciala, deschiderea unei
filiale in strainatate, achizitia de pachete de actiuni, cu ritm considerabil mare.

14. Urmatorii sunt factori care influenteaza dezinvestitia si factori care se opun dezinvestitiei:

1. supraproductia unor produse care nu mai intalnesc cerere pe piata.

2. gradul insuficient de utilizare a capacitatilor.

3. declinul industriei in general.

4. dificultati de aprovizionare (materii prime limitate, etc.).

5. calificarea insuficienta a fortei de munca.

6. conjunctura.

7. concurenta ridicata.

8. tehnologia invechita.

9. reorientarea strategica a organizatiei.

10. subcapitalizarea organizatiei.

11. pierderea prestigiului.

12. pierderea cotei de piata.

13. pierderea unor furnizori.

14. conflicte sociale ca urmare a disponibilizarilor de personal adiacente.

Care din factorii de mai sus se opun dezinvestitiei?

a. 5+6+7+8
b. 1+2+7+8

c. 1+2+3+4

d. 11 + 12 + 13 + 14

e. 8 + 9 + 10 + 1

15. Orice investitie este definita de patru caracteristici. Una din caracteristicile enumerate mai jos
este eronata. Indicati eroarea!

a. continutul concret individualizat de resurse.

b. factorul decizional.

c. factorul timp.

d. eficienta sau efectul viitor al utilizarii resurselor in


prezent.

e. riscul investitiilor.

16. Selectati dintre afirmatiile de mai jos cea care defineste dezvoltarea in sensul progresului
economic!

a. tendinta evolutiva de ameliorare a performantelor globale ale functionarii economiei nationale


reflectate asupra calitatii vietii si nivelului de civilizatie.

b. evolutia unor marimi economice agregate in cadrul unui orizont de timp, la nivel national sau
international.

c. dezvoltarea durabila, in cadrul careia criteriul esential devine asigurarea egalitatii sanselor
generatiilor care coexista si se succed la viata pe planeta.

d. efectele pozitive in planul vietii economice si sociale prin intermediul unui indicator cum ar fi
PIB pe locuitor.

e. sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora.

17. Selectati care dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la dezvoltare in sensul cresterii
economice, este eronata!

a. exprima evolutia unor marimi economice agregate in cadrul unui orizont de timp, la nivel
national sau international.

b. masoara efectele pozitive in planul vietii economice si sociale prin intermediul unui indicator
cum ar fi PIB pe locuitor.
c. exprima tendinta evolutiva de ameliorare a performantelor globale ale functionarii economiei
nationale reflectate asupra calitatii vietii si nivelului de civilizatie.

d. presupune imbunatatirea standardului de viata al oamenilor.

e. este asociata dezvoltarii durabile, in cadrul careia criteriul esential devine asigurarea egalitatii
sanselor generatiilor care coexista si se succed la viata pe planeta.

18. Cresterea economica reprezinta:

a. sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora.

b. activitatea creatoare, rezultatul procesului de innovare.

c. schimbarea calitativa a continutului factorilor de productie si a relatiilor din viata economica


pentru a se adapta la cerintele progresului social.

d. asigurarea echilibrului optim intre factorii economici, sociali si naturali in scopul asigurarii
dezvoltarii prezente si viitoare.

e. asigurarea bazei materiale si spirituale pentru satisfacerea nevoilor crescande a factorilor


umani.

19. Progresul economic reprezinta:

a. schimbarea calitativa a continutului factorilor de productie si a relatiilor din viata economica


pentru a se adapta la cerintele progresului social.

b. sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora.

c. activitatea creatoare, rezultatul procesului de innovare.

d. asigurarea echilibrului optim intre factorii economici, sociali si naturali in scopul asigurarii
dezvoltarii prezente si viitoare.

e. asigurarea bazei materiale si spirituale pentru satisfacerea nevoilor crescande a factorilor


umani.

20. Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la riscul in investitii:

a. este o notiune sociala, economica, politica sau naturala a carei origine se afla in posibilitatea ca
o actiune viitoare sa genereze pierderi datorita informatiilor incomplete in momentul luarii
deciziei sau inconsistentei unor rationamente de tip logic.

b. exista atunci cand o multime de consecinte nefavorabile este asociata unor decizii posibile si se
poate cunoaste sau determina sansa acestor consecinte.

c. majoritatea metodelor de studiere a riscului ridica problema estimarii probabilitatilor de


manifestare a diferitelor consecinte la care se poate astepta cel care ia decizia.
d. cand sansa consecintelor nu poate fi estimata cu ajutorul probabilitatilor analiza se face numai
in sfera incertitudinii.

e. in analizele de risc se utilizeaza distributiile de probabilitate subiective referitoare la profiturile


nete anuale sau cash flow obtinute prin aplicarea proiectului de investitii.

21. Dezinvestitia poate avea un efect negativ sau un efect pozitiv, atunci cand:

1. reducerea capitalului este efectul uzurii si scoaterii din functiune a bunurilor de


capital (echipamente, cladiri, stocuri).
2. se asociaza inversului dezvoltarii sau regresului economic.
3. se vand active, cladiri, echipamente, tehnologii, know-how si se creaza surse noi
pentru investitii.
4. se vand pachete de actiuni.

Care din urmatoarele combinatii de raspunsuri se refera la efectul negativ al dezinvestitiilor?

a. 1 si 3

b. 2 si 4

c. 2 si 3

d. 1 si 2

e. 1 si 4

22. Care din enunturile de mai jos reprezinta definitia completa si adecvata a managementului
investitiilor?

a. managementul investitiilor reprezinta procesul decizional de amanare a consumului prezent


de resurse strategice ale organizatiei.

b. managementul investitiilor ia in considerare riscul de a nu obtine in viitor rezultatele


asteptate.

c. managementul investitiilor reprezinta procesul decizional de amanare a consumului prezent


de resurse strategice ale organizatiei si utilizarea acestora in investitii cu scopul obtinerii unui
consum viitor mai mare.

d. managementul investitiiloria in considerare utilizarea resurselor in investitii cu scopul


obtinerii unui consum viitor mai mare.

e. managementul investitiilor este un proces si nu o colectie de bunuri.

23. Care dintre factorii enumerati mai jos nu influenteaza cresterea sau descresterea investitiilor ?

a. ritmul progresului tehnic.


b. stocul bunurilor de capital in economie.

c. cheltuielile cu intretinerea si functionarea bunurilor de capital.

d. numarul de furnizori.

e. anticiparile cu privire la evolutia vanzarilor si profiturilor si a nivelului taxelor din


economie.

24. Procesul managerial de investitii cuprinde urmatoarele etape:

1. planificarea investitiilor in termeni de nevoi, resurse (capacitate) si atitudine fata


de risc.
2. fundamentarea deciziilor de investitii prin evaluarea activelor de capital
disponibile si selectarea variantei optime.
3. realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii.
4. controlul managerial al realizarii investitiilor.
5. evaluarea performantelor prin masurarea eficientei economice a investitiei sau a
randamentului sau.

Indicati care dintre etape este influentata direct de cercetarea pietei :

a. 1 si 2
b. 2
c. 2 si 3
d. 3
e. 4 si 5

25. Masurarea rezultatelor previzionate pe tot parcursul utilizarii obiectivelor de investitii face
parte din urmatoare etapa din managementul procesului de investitii:

a. Planificarea investitiilor.

b. Fundamentarea deciziilor.

c. Realizarea investitiilor.

d. Controlul managerial al investitiilor.

e. Evaluarea performantelor investitiilor .

26. In procesul managerial al investitiilor se parcurg 5 etape principale. Indicati care este etapa in
care obiectivele sau proiectele de investitii sunt evaluate din punctul de vedere al alternativelor, al
surselor de finantare si al furnizorilor!

a. planificarea investitiilor.

b. fundamentarea deciziilor.
c. realizarea investitiilor.

d.controlul managerial al investitiilor.

e. evaluarea performantelor investitiilor.

27. Importanta fundamentala a deciziei de investitii in management rezulta din o serie de aspecte
enuntate mai jos, dintre care unul contine o exprimare eronata. Indicati-o.

a. investitiile constituie pe termen lung suportul cresterii si supravietuirii organizatiei, deoarece


sunt necesare investitii de inlocuire a echipamentelor uzate, depreciate cu echipamente noi, mai
performante, chiar si simpla mentinere a ritmului de activitate actual al unei organizatii

b. investitiile consuma o parte substantiala a resurselor materiale, financiare si umane ale


organizatiei

c. decizia de investitii implica resursele organizatiei pentru o perioada de timp medie sau lunga si
uneori de o maniera ireversibila

d. investitiile financiare ofera o mai mare rigiditate procesului de recuperare a cheltuielilor de


capital

e. decizia de investitii este influentata de consideratia mediului financiar al organizatiei

28. Decizia de investitii care se caracterizeaza prin faptul ca obiectivele de investitii sunt
realizabile, dar probabilitatea de finalizare conform asteptarilor este redusa, nesigura, deoarece o
mare parte a informatiilor este necontrolabila, iar evolutia lor in viitor este foarte dificil de
anticipat se afla intr-o situatie decizionala de:

a. certitudine.
b. risc.
c. incertitudine.
d. incertitudine si risc.
e. certitudine sai incertitudine.

29. Indiferent de situatia decizionala (de certitudine, incertitudine sau de risc), decizia de
investitii comporta trei dimensiuni: dimensiunea strategica, dimensiunea investitionala si
dimensiunea financiara, care presupun urmatoarele coordonate:

1. analiza directiilor de dezvoltare ale organizatiei in care sunt implicate investitii.

2. analiza incadrarii fiecarui proiect de investitii in strategia generala a schimbarii.

3. elaborarea proiectelor de investitii (daca investitiile sunt de natura imobilizarilor se


intocmesc studii de oportunitate, de pre-fezabilitate, de fezabilitate, plan de afaceri, etc.).

4. evaluarea proiectelor (include determinarea si calculul valorii nete actualizate, ratei


interne de rentabilitate, indicele de profitabilitate, termenul de recuperare, etc.).
5. analiza riscurilor (adoptarea criteriilor de evaluare si estimarea riscurilor).

6. stabilirea criteriilor si analiza ofertelor furnizorilor de obiecte de investitii


(producatori, antreprenori, productie in antrepriza proprie, etc.).

7. pregatire selectiei proiectelor (prin clasament, programare matematica, simulare,


analiza de senzitivitate).

8. analiza surselor de finantare disponibile si a costului lor (raportul capitaluri


proprii/capitaluri imprumutate, capacitatea de autofinantare).

9. analiza structurii financiare (capacitatea de indatorare, fondul de rulment si necesarul


de fond de rulment, fluxul de numerar).

10. estimarea costului capitalurilor permanente (costul mediu ponderat al capitalului).

Indicati care dintre coordonate se refera la dimensiunea strategica:

a. 1+2
b. 8 + 9 +10
c. 3 + 4 +5 +6 +7
d. 1 + 3 + 4 +5
e. 2+6

30. Parametrii financiari ai dezinvestitiei sunt: valoarea recuperabila, durata de viata restanta,
fluxul de venituri pierdute, valoarea reziduala viitoare pierduta si rata de actualizare. Indicati care
din afirmatiile de mai jos se refera la „Fluxul real de capitaluri formate de venitul realizat de
activele asociate activitatii de referinta, incheiate, diminuat cu cheltuielile aferente acestei
actiuni”!

a. durata de viata restanta.

b. valoarea recuperabila.

c. fluxul de venituri pierdute.

d. valoarea reziduala viitoare pierduta.

e. rata de actualizare.

31. Eficienta economica in managementul investitiilor se poate exprima prin:

1. indicatori care reprezinta raportul dintre efectele si eforturile investitionale.

2. indicatori dinamici.

3. indicatori de structura.
4. indicatori care reflecta eforturile investitionale.

5. indicatori care reflecta efectele investitionale.

Care din combinatiile urmatoare reprezinta sistemul de indicatori care cuantifica eficienta
economica a investitiilor?

a. 1+2+3

b. 2+3+4

c. 1+4+5

d. 1+3+5

e. 2+4+5

32. Intrucat eficienta economica este o notiune complexa, aceasta este influentata de o
multitudine de factori, dintre care:

1. cresterea capitalului fix.

2. cresterea gradului de prelucrare a materiilor prime (consumurile reduse).

3. ridicarea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca.

4. perfectionarea metodelor de management.

5. promovarea progresului tehnic.

6. asigurarea disciplinei tehnologice.

7. modernizarea activitatilor conexe – infrastructura.

8. cresterea performantelor utilajelor la producatori.

9. cresterea calitatii materiilor prime aprovizionate.

10. cresterea calitatii sistemului de invatamant si training.

11. modificarea structurii cererii de produse si servicii pe piata.

12. schimbari in preferintele, exigentele si gradul de civilizatie al consumatorilor.

Indicati care sunt factorii cu actiune directa grupati dupa modul cum actioneaza in asigurarea
cresterii eficientei economice.

a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
b. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11

c. 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12

d. 2 + 4 + 6 + 8 +10 +12

e. 3 + 5 + 7 + 8 + 10 +12

33. Factori de crestere a eficientei economice pot fi: factori calitativi si factori cantitativi, dintre
care:

1. capital fix.
2. capital circulant.
3. volumul productiei –cantitativ.
4. volumul vanzarilor- cantitativ.
5. volumul aprovizionarilor-cantitativ.
6. volumul finantarilor.
7. cresterea calitatii.
8. scaderea consumurilor (cresterea gradului de prelucrare a materiilor prime).
9. cresterea performantelor utilajelor.
10. cresterea gradului de exigenta a consumatorilor.

Indicati care sunt factorii calitativi:

a. 3 + 4 + 9 + 10

b. 1 + 2 + 3 + 4

c. 3 + 4 + 5 + 6

d. 7 + 8 + 9 +10

e. 1 + 2 + 3 + 4

34. Urmatorii indicatori surprind imaginea generala a eforturilor si efectelor care caracterizeaza
activitatea intreprinderii:

-Capacitatea de productie.

-Numarul de salariati.

-Cheltuielile de productie.

-Valoarea productiei sau a vanzarilor .

-Profitul (beneficiul).

-Productivitatea muncii,
-Consumurile specifice de materii prime, materiale, utilitati,

Din ce grupa de clasificare a indicatorilor de eficienta economica a investitiilor fac parte


indicatorii enumerati mai sus?

a. indicatori cu caracter general


b. indicatori de baza
c. indicatori suplimentari
d. indicatori specifici
e. indicatori macro-economici

35. Urmatorii indicatori fac parte din sistemul de indicatori de masurare a eficientei economica
a investitiilor:

1. capacitatea de productie.

2. productivitatea muncii.

3. randamentul economic al investitiilor.

4. numarul de salariati utilizati la exploatarea obiectivului de investitii.

5. cheltuielile de productie.

6. investitia specifica.

7. profitul.

8. valoarea investitiei.

9. termenul de recuperare a investitiilor.

10. coeficientul de eficienta a investitiilor.

Care dintre combinatiile de mai jos reprezinta indicatorii de baza ai investitiilor?

a. 1+ 2+4+5+7

b. 3 + 6 + 8 + 9 + 10

c. 6 + 7 + 8 + 9 + 10

d. 1+4+5+6+7

e. 2 + 5 + 7 + 8 + 10

36. Indicati care din urmatoarele afirmatii defineste investitia specifica:


a. reprezinta totalitatea resurselor sau marimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului
de investitii.

b. reflecta efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv si rezultatele obtinute
exprimate prin capacitatea de productie.

c. reprezinta perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma utilizarii
obiectivului de investitii.

d. exprima efectul net anual sau profitul anual ce se obtine la un leu investit.

e. reprezinta perioada de timp de la data luarii deciziei de investitii si pana la scoaterea din uz a
obiectivului de investitii.

37. Care din urmatoarele afirmatii se refera la coeficientul de eficienta economica a investitiilor?

a. reprezinta totalitatea resurselor sau marimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului
de investitii.

b. reflecta efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv si rezultatele obtinute
exprimate prin capacitatea de productie.

c. reprezinta perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma utilizarii
obiectivului de investitii.

d. exprima efectul net anual sau profitul anual ce se obtine la un leu investit.

e. reprezinta perioada de timp de la data luarii deciziei de investitii si pana la scoaterea din uz a
obiectivului de investitii.

38. Perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma utilizarii obiectivului de
investitii reprezinta semnificatia indicatorului:

a. coeficientul de eficienta economica a investitiilor.

b. termenul de recuperare a investitiilor.

c. cheltuieli echivalente sau recalculate.

d. randamentul economic al investitiilor.

e. investitia specifica.

39. Comparabilitatea intre profitul final obtinut in urma realizarii obiectivului de investitii si
efortul investitional (lei profit final, dupa recuperarea investitiei la 1 leu investit) este asigurata de
indicatorul:

a. coeficientul de eficienta economica a investitiilor


b. termenul de recuperare a investitiilor

c. cheltuieli echivalente sau recalculate

d. randamentul economic al investitiilor

e. investitia specifica

40. Urmatoarele categorii economice stau la baza calculului indicatorilor de baza a investitiilor.

1. profitul.

2. cheltuielile.

3. capacitatea de productie.

4. valoarea productiei.

5. valoarea investitiei.

Selectati dintre categoriile conomice enumerate mai jos acelea care pot forma relatia de calcul a
indicatorului „investitia specifica”!

a. 1+2

b. 2+3

c. 3+4

d. 4+5

e. 1+2+3

41. Care dintre indicatorii enumerati mai jos se determina cu relatia de calcul ?

a. coeficientul de eficienta economica a investitiilor.

b. randamentul economic al investitiilor.

c. termenul de recuperare.

d. investitia specifica.

e. cheltuieli recalculate.
42. In functie de industrie, sau ramura de activitate, pe langa indicatorii cu caracter general si
indicatorii de baza se calculeaza indicatori specifici ai eficientei economice a investitiilor, dintre
care:

1. investitia specifica a zacamantului.


2. investitia specifica a extractiei petrolului.
3. coeficientul de avarie.
4. coeficientul relativ de indisponibilitate din cauze accidentale.
5. densitatea populatiei pe o suprafata comerciala.
6. gradul de utilizare a capacitatii retelei comerciale.
7. importul anual pentru productie.
8. importul specific pentru productie.
9. venitul net la ha.
10. pierderea de venit net la ha.

Indicati care din grupele de indicatori de mai jos se refera la investitii din industria energiei
electrice si termice!

a. 1+2
b. 3+4
c. 5+6
d. 7+8
e. 9 +10

43. Cand investitia este de natura unui bun de capital fix, de la data deciziei de investitii si pana la
data scoaterii din folosinta a acesteia, se evidentiaza distinct mai multe momente si perioade de
timp, dintre care:

1. perioada de elaborare a documentatiei necesare realizarii obiectivului de investitii;

2. perioada de executie a lucrarilor de investitii;

3. momentul punerii in functiune;

4. momentul achitarii creditului;

5. perioada de gratie scursa intre momentul punerii in functiune si inceperea restituirii


creditelor primite

6. perioada de functionare eficienta a obiectivului de investitii;

7. perioada cu profit maxim;

8. momentul scoaterii din functiune.

Care sunt cele patru perioade de timp cu influenta diferita asupra eficientei investitiei? Alegeti
varianta potrivita!
a. 1+2+3+4

b. 1+2+5+6

c. 2+3+4+6

d. 4+5+7+8

e. 1+2+5+8

44. Care dintre afirmatiile de mai jos defineste tehnica de actualizare in procesul investitional ?

a. este o tehnica de previziune a profitului.

b. este o tehnica de modernizare a capitalului fix.

c. este o modalitate de a lua in considerare influenta inflatiei.

d. este o modalitate de calcul a influentei dobanzii asupra fondurilor de investitii


imprumutate.

e. este o tehnica de comparatie temporara a eforturilor si efectelor exprimate in unitati


monetare.

45. In tehnica de actualizare in procesul investitional intervin urmatoarele categorii economice si


factori economici:

1. factorul de fructificare.

2. factorul de discontare.

3. rata dobanzii.

4. rata inflatiei.

5. riscul afacerii.

6. riscul de tara.

7. factorul de compunere.

8. factorul de actualizare.

Selectati combinatia potrivita de factori utilizati in tehnica de actualizare in procesul


investitional!

a. 1+2
b. 3+4

c. 5+6

d. 1+7

e. 2+8

46. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta o semnificatie relevanta pentru factorul de
recuperare a capitalului ?

a. arata cat valoreaza un leu luat la o data viitoare „h” care permite determinarea valorii de astazi
a unei sume cheltuite sau obtinute in viitor.

b. reprezinta depozitul uniform necesar in fiecare an pentru a ajunge pentru 1 la un an dat si


permite stabilirea platii anuale uniforme, care trebuie depusa in fiecare an pentru a fi investita cu
scopul de a avea o suma prestabilita la un moment dat.

c. arata ce devine o suma initiala cand cresterea se face cu un ritm mediu anual egal cu eficienta
(profitul).

d. arata ce valoare are azi o suma egala cu 1 cheltuita sau obtinuta anual intr-o perioada oarecare
de timp.

e. arata cat trebuie platit anual pentru a asigura achitarea unui imprumut de o unitate monetara in
„h” ani, cu dobanda compusa pe soldul platit.

47. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta o semnificatie relevanta pentru factorul de
fructificare sau de compunere ?

a. arata ce devine o suma initiala cand cresterea se face cu un ritm mediu anual egal cu e.

b. reprezinta depozitul uniform necesar in fiecare an pentru a ajunge pentru 1 la un an dat si


permite stabilirea platii anuale uniforme, care trebuie depusa in fiecare an pentru a fi investita cu
scopul de a avea o suma prestabilita la un moment dat.

c. arata cat valoreaza astazi un leu luat, la o data viitoare h, care permite determinarea valorii de
astazi a unei sume cheltuite sau obtinute in viitor.

d. arata ce valoare are astazi o suma egala cu 1 cheltuita sau obtinuta annual intr-o oarecare
perioada de timp.

e. arata cat trebuie platit anual pentru a asigura achitarea unui imprumut de o unitate monetara in
h ani, cu dobanda compusa pe soldul neplatit.

48. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta o semnificatie relevanta pentru factorul de
actualizare sau de discontare ?

a. arata ce devine o suma initiala cand cresterea se face cu un ritm mediu anual egal cu e.
b. reprezinta depozitul uniform necesar in fiecare an pentru a ajunge pentru 1 la un an dat si
permite stabilirea platii anuale uniforme, care trebuie depusa in fiecare an pentru a fi investita cu
scopul de a avea o suma prestabilita la un moment dat.

c. arata cat valoreaza astazi un leu luat, la o data viitoare h, care permite determinarea valorii de
astazi a unei sume cheltuite sau obtinute in viitor.

d. arata ce valoare are astazi o suma egala cu 1 cheltuita sau obtinuta annual intr-o oarecare
perioada de timp.

e. arata cat trebuie platit anual pentru a asigura achitarea unui imprumut de o unitate monetara in
h ani, cu dobanda compusa pe soldul neplatit.

49. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a. factor de fructificare sau de compunere.

b. factor de reducere.

c. factor de fructificare pentru 1 an.

d. factor de actualizare sau discontare.

e. factor de anuitate.

50. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a. factor de fructificare sau de compunere.

b. factor de reducere.

c. factor de fructificare pentru 1 an.

d. factor de actualizare sau discontare.

e. factor de recuperare a capitalului.

51. In procesul investitional timpul poate fi analizat din punctul de vedere a perioadelor/duratelor.
Care dintre afirmatiile de mai jos nu face parte din perioadele considerate in procesul
investitional?

a. perioada necesara pentru proiectarea si elaborarea documentatiei tehnico-economice.

b. perioada de executie a lucrarilor de investitii.

c. perioada atingerii parametrilor proiectati.


d. perioada de dezinvestitii.

e. perioada de recuperare a fondurilor financiare cheltuite.

52. Ce reprezinta relatia ?

a. factor de anuitate.

b. factor de reducere.

c. factor de fructificare pentru 1 an.

d. factor de actualizare sau discontare.

e. factor de recuperare a capitalului.

53. Indoiala pe care o creeaza aparitia unui eveniment viitor in managementul investitiilor se
refera la:

a. certitudine.

b. incertitudine.

c. risc in termeni tehnici.

d. risc in termeni economici.

e. risc in termeni politici.

54. Riscul investitional este influentat o serie de tipuri de risc, fiind situat “intr-un spatiu de risc”.
Selectati eroarea dintre tipurile de risc care influenteaza riscul investitional!

a. riscul economic si financiar

b. riscul tehnologic

c. riscul organizational

d. riscul de piata

e. riscul de imbolnavire a operatorului

55. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta „determinarea ponderii riscului de investitii in
riscul total”?

a. expunerea la risc
b. marimea expunerii la risc

c. costul riscului

d. corelatia riscurilor

e. spatiul de risc

56. Un risc de 22 % in procesul investitional este:

a. foarte scazut

b. scazut

c. mediu

d. inalt

e. foarte inalt

57. Principalele riscuri in piata financiara se pot grupa in riscuri generale si riscuri particulare,
dintre care:

1. riscul pietei: incertitudinea evolutiei viitoare a preturilor titlurilor financiare;


2. riscul momentului: posibilitatea pierderilor sau reducerii castigurilor prin
plasarea intr-un moment nepotrivit;
3. riscul schimbarii cadrului legislativ, in special in economiile in tranzitie;
4. riscul inflatiei: consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor
in cazul investitiilor cu venituri fixe.
5. riscul optional, determinat de incertitudinea asupra formei titlului de valoare;
6. riscul vandabilitatii, se refera la viteza de tranzactionare a titlului pe piata;
7. riscul solvabilitatii, se refera la capacitatea de a converti in bani lichizi titlurile
emise;
8. riscul creditului este determinat de posibilitatea ca la scadenta emitentul sa nu
poata plati valoarea titlului sau dobanda.

Care dintre urmatoarele grupe de riscuri fac parte din grupa riscurilor particulare:

a. 1 + 2 + 7 +8

b. 1 +2 +3 +4

c. 5 +6 +7 + 8

d. 2 +4 +6 +8

e. 1 +3 +5 +7
58. Dintre metodele utilizate in analiza riscurilor sunt criteriile: criteriul Bayes- Laplace in
calculul caruie intervin o serie de categorii economice. Selectati categoria economica din
variantele de mai jos care nu intra in calculul criteriului mentionat!

a. cheltuieli variabile

b. capacitate

c. risc

d. produs

e. profit

59. La care dintre tehnicile de evaluare a proiectelor de investitii de mai jos se refera relatia

a. angajamentul de capital.

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

c. rata interna de rentabilitate.

d. termenul de recuperare.

e. indicele sau rata de profitabilitate.

60. Un proiect are un cost eficient si este acceptabil daca:

a. CFta > K ta, în care: CFta = cash flow-ul total actualizat

b. indicele de profitabilitate este negativ

c. RIR < costul capitalului

d. raportul δ a =

e. Vnta = min

61. Urmatoarele metode si indicatori formeaza un sistem de tehnici care se utilizeaza la


fundamentarea deciziei de investitii: 12112y247m

1. angajamentul de capital.

2. valoarea actualizata neta.


3. termenul de recuperare.

4. indicele de profitabilitate.

5. rata interna de rentabilitate.

6. cheltuielile actualizate.

7. veniturile actualizate.

Selectati metodele care satu la baza deciziei de investitii?

a. 1+2+3+4

b. 2+4+6

c. 1+3+5+7

d. 4+5+6

e. 2+3+4+5

62. Angajamentul de capital reprezinta:

a. totalul cheltuielilor preconizate a se efectua cu exploatarea obiectivelor de


investitii.

b. totalul fondurilor financiare necesare pentru finantarea obiectivelor de investitii.

c. totalul fondurilor imprumutate pentru realizarea obiectivului de investitii.

d. cheltuielile cu amortizarea obiectivelor de investitii.

e. totalul cheltuielilor ce se efectueaza cu realizarea si exploatarea obiectivelor de


investitii.

63. Pentru ca un proiect de investitii sa fie acceptat, se considera:

1. CFta > Kta

2. CFta < Kta

3. VNta maxim

4. VNta minim

5. Ip > 1
Unde :

CFta = fluxul de numerar total actualizat

Kta = angajamentul de capital total actualizat

VNta = venitul net total actualizat

Ip =indicele de profitabilitate

Care dintre combinatiile urmatoare reflecta corect situatia in care va fi acceptat proiectul :

a. 1+2+3

b. 3+4+5

c. 2+3+4

d. 1+3+5

e. 2+4+5

64. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta semnificatia valorii nete actualizate „VNA” ?

a. aportul de avantaj economic al unui proiect de investitii.

b. veniturile actualizate obtinute din activitatea societatii comerciale.

c. profitul total actualizat al activitatii societatii comerciale.

d. diferenta dintre veniturile si cheltuielile realizate cu obiectivul de investitii.

e. suma dintre volumul de investitii si cheltuielile realizate cu exploatarea obiectivului de


investitii.

65. Corelatia dintre marimile: raportul dintre veniturile totale actualizate si angajamentul de
capital actualizat, rata de actualizare si avantajul net adus de investitie conduce la concluzia
acceptarii proiectelor de investitii eficiente, daca:

a. marimea ratei de actualizare nu are importanta.

b. marimea ratei de actualizare este mare.

c. marimea ratei de actualizare este mica.

d. rata de actualizare trebuie sa fie egala cu RIR.


e. rata de actualizare trebuie sa fie mai mare decat RIR.

66. Care dintre urmatoarele grupe de criterii sunt considerate atunci cand se ia decizia de
amplasare a unui obiectiv de investitii?

a. conditii de clima (temperatura, surse de apa, vanturi) si apropierea de surse de


materii prime

b.platforme industriale cu utilitati si zone cu surplus de forta de munca

c. strategice, economice, tehnologice si de mediu

d. apropierea de surse de materii prime si de piate de desfacere

e. economice, sociale, tehnologice, strategice si ecologice

67. In decizia de amplasare a obiectivelor de investitii se utilizeaza metoda minimizarii


cheltuielilor de transport. Care dintre instrumentele metodologice enumerate mai jos face parte
din aceasta metoda?

a. teoria grafurilor.

b. metoda celor mai mici patrate.

c. coeficientul de corelatie.

d. metoda Simplex.

e. metoda Kaufmann.

68. Care dintre instrumentele metodologice de mai jos se utilizeaza pentru luarea deciziei privind
momentul optim de inlocuire a utilajelor prin investitii ?

a. metoda minimizarii efortului specific.

b. metoda minimizarii cheltuielilor de transport.

c. metoda Kaufmann.

d. indicatorul cheltuieli specifice echivalente

e. metoda celor mai mici patrate.


69. Carui instrument metodologic in corespunde relatia ,
utilizata in luarea deciziei de investitii privind momentul optim de inlocuire a utilajelor?

a. metoda Kaufmann.

b. indicatorul cheltuieli specifice echivalente.

c. metoda celor mai mici patrate.

d. metoda minimizarii efortului specific.

e. metoda minimizarii cheltuielilor de transport.

70. Urmatoarele criterii de eficienta economica stau la baza deciziei de alegere a variantei optime
cu privire la achizitia si inlocuirea utilajelor:

1. minimizarea cheltuielilor de achizitie.


2. deteriorarea utilajelor din cauza vechimii.
3. uzura utilajelor datorita utilizarii.
4. pierderea din valoare a utilajelor cauzata de reglementari administrative.
5. deprecierea functionala a utilajelor.
6. deprecierea economica a utilajelor.
7. pierderea din valoare a utilajelor datorate uzurii si influentei agentilor de mediu.
8. minimizarea cheltuielilor cu repararea si intretinerea utilajelor.
9. minimizarea sumei utilizate la achizitie de recuperat anual.

Care din urmatoarele combinatii reflecta raspunsul corect?

a. 1 + 2 + 3

b. 4 + 5 + 6

c. 5 + 6 + 7

d. 1 + 8 + 9

e. 7 + 8 + 9

71.Indicatorii care cuantifica eficienta investitiilor se grupeaza in: indicatori cu caracter general,
indicatori de baza si indicatori specifici, dintre care sunt si cei enumerati mai jos:

1. valoarea investitiei.

2. capacitatea de productie.
3. coeficientul de eficienta economica a investitiilor.

4. productivitatea muncii.

5. termenul de recuperare a investitiilor.

6. consumurile specifice de materii prime, materiale, utilitati.

7. gradul de utilizare a retelei comerciale.

8. investitia specifica a zacamantului.

Indicati care din indicatori fac parte din grupa indicatorilor cu caracter general!

a. 1+2+3
b. 2+4+6
c. 1+3+5
d. 4+6+8
e. 3+5+7

72. Indicati care din variantele de mai jos se refera la termenul de recuperare a investitiilor!

a. reprezinta perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma utilizarii
obiectivului de investitii.

b. reprezinta totalitatea resurselor sau marimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului
de investitii.

c. reflecta efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv si rezultatele obtinute
exprimate prin capacitatea de productie.

d. exprima efectul net anual sau profitul anual ce se obtine la un leu investit.

e. reprezinta totalitatea resurselor sau marimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului
de investitii.

73. Indicatorul „investitia specifica” are multe utilizari in practica. Indicati care dintre utilizarile
mentionate mai jos nu se refera la acest indicator!

a. pentru compararea obiectivelor noi de aceeasi capacitate, dar cu efort investitional diferit.

b. pentru compararea variantelor de investitii.

c. pentru evidentierea efectului modernizarii.

d. pentru scoaterea din uz a obiectivului de investitii.

e. pentru evidentierea efectului retehnologizarii.


74. Cu relatia de calcul (Ii +Chi x T)/ (qi x T) se determina unul din indicatorii de eficienta
economica a investitiilor. Selectati indicatorul potrivit din variantele de mai jos!

a. cheltuieli anuale de productie.

b. cheltuieli recalculate cand capacitatile de productie nu difera de la varianta la alta.

c. cheltuieli recalculate cand capacitatile de productie difera de la varianta la alta.

d. cheltuieli specifice recalculate.

e. investitia pentru modernizare.

75.Urmatoarele elemente intra in compunerea unor relatii de calcul al indicatorilor de eficienta


economica a investitiilor:

1. cheltuieli recalculate.

2. cheltuieli anuale de productie.

3. profitul anual initial.

4. investitia.

5. investitia specifica.

6. costurile anuale unitare de productie.

7. termenul (durata) de recuperare.

Indicati care dintre elementele enumerate compun relatia de calcul a indicatorului Cheltuieli
specifice recalculate!

a. 5+6+7

b. 4+5+6
c. 3+2+1
d. 5+3+1
e. 6+2

76. Riscurile in procesul investitional depind de categoriile de investitii in care intevin. Indicati in
care din categoriile de investitii de mai jos exista un risc de importanta medie!

a. investitii de inlocuire si investitii de modernizare.

b. investitii de inlocuire.

c. investitii de modernizare.
d. investitii de dezvoltare.

e. investitii strategice.

77. La care dintre variantele de mai jos se refera relatia de calcul ?

a. riscul nesistematic.

b. rata asteptata a castigului.

c. rata de revenire fara risc.

d. rata de revenire asteptata a pietei.

e. rata activului (capitalului).

78. Indicati care dintre riscurile enumerate mai jos nu face parte dintre riscurile concrete ale
procesului investitional?

a. riscul creditului (finantarii).

b. riscul fluxului de numerar (cash flow-ului).


c. riscul ratei dobanzii.
d. riscul cursului de schimb valutar.
e. riscul daunelor accidentale.

78. Criteriul de analiza a riscului investitional care se bazeaza pe presupunerea ca probabilitatea


de egalizare a nivelului cererii pentru produse sau servicii oferite de diferite proiecte de investitii
care au diferite capacitati este:

a. criteriul Bayes –Laplace.

a. criteriul maximizarii.

b. criteriul Maximax.

c. criteriul Hurvics.

d. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor.

80. Efectul de levier poate oferi informatii privind dependenta riscului economic de cifra de
afaceri si de pragul de rentabilitate. Statistic, firmele se afla in una din urmatoarele situatii:

a. cifra de afaceri se situeaza cu pana la 10% peste pragul de rentabilitate

b. cifra de afaceri este cu pana la 20% mai mare decat pragul de


rentabilitate
c. cifra de afaceri depaseste pragul de rentabilitate cu peste 20%

d. cifra de afaceri se situeaza cu pana la 10% sub pragul de rentabilitate

e. cifra de afaceri se situeaza cu peste 20% sub pragul de rentabilitate

Care varianta de raspuns corespunde unei situatii stabile?

81. Daca un investitor alege sa obtina un profit minim, dar sigur, in locul unui profit maxim, dar
nesigur inseamna ca pentru evaluarea riscului investitional se utilizeaza:

a. criteriul Bayes –Laplace

b. criteriul maximizarii

c. criteriul Maximax

d. criteriul Hurvics

e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

82.Daca un investitor alege sa obtina un profit maxim la un risc maxim inseamna ca pentru
evaluarea riscului investitional se utilizeaza criteriul:

a. criteriul maximizarii

b. criteriul Hurvics

c. criteriul Maximax

d. criteriul Bayes –laplace

e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

83. Daca investitorul are aversiune fata de risc va avea in vedere obtinerea unui profit din
investitii minim dar sigur. Ce scor se va acorda in evaluarea riscului ?

a. sub 0,35
b. intre 0,35-0,50
c. intre 0,50-0,65
d. peste 0,65
e. 0

84. Costurile de oportunitate pentru decizii incorecte de investitii se determina ca diferenta dintre
profitul curent (prezent) si profitul maxim asteptat. La care dintre criteriile de evaluare a riscului
de investitii din variantele de mai jos se refera ?

a. criteriul Bayes –Laplace


b. criteriul maximizarii
c. criteriul Maximax
d. criteriul minimax
e. criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

85. In calculul pragului de rentabilitate ca metoda de masurare a riscului de investitii intra


urmatoarele elemente:

-cheltuieli variabile

-cheltuieli fixe

-cifra de afaceri

-coeficientul a (raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri)

Dintre combinatiile de mai jos selectati varianta corecta de calcul al pragului de rentabilitate:

a. raportul dintre cheltuieli variabile si cifra de afaceri inmultit cu (1-a).

b. raportul dintre cifra de afaceri si cheltuieli fixe.

c. raportul dintre cheltuieli fixe si (1-a).

d. raportul dintre cheltuieli variabile si (1-a).

e. raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri.

86. Dintre variantele enumerate mai jos selectati elementul care nu intra in calculul
angajamentului de capital!

a. investitiile anuale.

b. costurile anuale.

c. coeficientul de actualizare.

d. momentul de scoatere din functiune a obiectivului.

e. durata de executie a lucrarilor de investitii.

2. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.


b. angajamentul de capital.

c. rata interna de rentabilitate.

d. termenul de recuperare.

e. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

88. Surplusul total de Flux de numerar (cash flow) in raport cu Costul investitiilor, ambele
exprimate in valori actuale, repezinta:

a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

b. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

c. angajamentul de capital.

d. rata interna de rentabilitate.

e. termenul de recuperare.

89. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei.

b. raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

c. angajamentul de capital.

d. rata interna de rentabilitate.

e. termenul de recuperare.

90. Ce reprezinta raportul dintre fluxul de numerar actualizat CFta si fondurile de investitii
actualizate Ia, care constituie un criteriu al deciziei de investitii ?

a. indicele de profitabilitate.

b. valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

c. angajamentul de capital.

d. rata interna de rentabilitate.

e. termenul de recuperare.
91. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. minim.

b. indicele de profitabilitate este negativ.

c. RIR > costul capitalului.

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR).

e. daca i = RIR.

92. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. maxim.

b. indicele de profitabilitate este negativ.

c. RIR < costul capitalului.

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR).

e. daca i = RIR.

93.Urmatoarele elemente intra in componenta relatiei de calcul a cheltuielilor specifice


echivalente care exprima efortul total ce revine la o unitate de capacitate:

1. cheltuieli echivalente.

2. investitia.

3. costul productiei anuale.

4. durata de functionare a capacitatii de productie.

5. investitia specifica.

6. costul unita.r

7. capacitatea de productie (fizica).

Selectati combinatia de elemente care compun relatia de calcul utilizata :

1. 1+2+3

2. 2+3+4
3. 4+5+6+7

4. 5+6+4

5. 3+5+6+7

94. Ce reprezinta relatia ?

a. cantitatea din produsul k de transportat de la locul i la locul j.

b.cheltuieli de transport in varianta i (i= 1,2,....,m).

c. tarif de transport al produsului k de la locul i la locul j.

d. distanta de transport intre locul i si locul j.

e. numarul de localitati din care sau spre care se transporta.

95. Care din afirmatiile de mai jos, care se refera la dimensionarea capacitatii optime de
productie, este eronata?

a. capacitatea optima de productie are ca scop stabilirea nivelului de capacitate de productie


pentru care cheltuielile totale (investitia si productia) sunt minime.

b. capacitatea optima de productie depinde de indicatorul de utilizare intensiva si de timpul de


lucru.

c. capacitatea optima de productie este data de nivelul capacitatii de productie pentru care efortul
cu investitia si cu productia ce revine pe o unitate de capacitate este maxim.

d. capacitatea optima de productie indica productia maxima ce poate fi realizata intr-o perioada
de timp (an, luna,ora) in conditiile folosirii depline, intensive si extensive a capacitatii (capitalul
fix al intreprinderii).

e. capacitatea optima de productie este data de nivelul capacitatii de productie pentru care efortul
cu investitia si cu productia ce revine pe o unitate de capacitate este minim.

96. Analizati urmatoarele tinte cu privire la capacitatea productie:

1. realizarea unui nivel ridicat al productivitatii muncii.

2. minimizarea cheltuielilor de transport al materiei prime si al produselor


finite ce revin pe unitate de capacitate.

3. reducerea costului unitar de productie.

4. reducerea efortului investitional (investitia specifica).


5. reducerea costurilor cu reparatiile si intretinerea.

6. cresterea regimului de lucru.

Selectati combinatia care reprezinta criterii de stabilire a capacitatii optime de productie!

a. 1+2+4+5

b. 1+3+4+5

c. 2+3+5+6

d. 3+4+5+6

e. 1+2+3+4

97. La ce se refera relatia in situatia de decizie privind


momentul optim

de inlocuire a utilajelor ?

a. cheltuieli cu manopera pentru reparatii.

b. cheltuieli cu intretinerea, functionarea, reparatiile in anul h.

c. valoarea de achizitie a utilajelor.

d. cheltuieli totale actualizate.

e. cheltuieli cu piesele de schimb si materiale de intretinere.

98. Una din metodele de alegere a variantei optime de achizitie a utilajelor utilizeaza relatia

Ce reprezinta relatia de mai sus?

a. investitia.

b. suma ce trebuie recuperata.


c. cheltuieli de intretinere si reparatii.

d. coeficient de actualizare.

e. factorul de recuperare a capitalului.

99. Urmatoarele sunt elemente utilizate in decizia de investitii pe piata de capital:

1. rata fara risc.


2. premium-ul de risc asteptat al capitalului.
3. volatilitatea (beta) titlului financiar (actiunii).
4. performanta societatii comerciale cotate.
5. riscul total.

Indicati care sunt cele trei elemente necesare pentru a cuantifica castigul asteptat al unei actiuni!

a. a+b+c

b. a+b+d

c. a+c+d

d. a+c+e

e. c+d+e

100. Pentru deciziile de investitii financiare se utilizeaza o serie de modele. Indicati carui model
ii corespunde relatia Ri= E(Ri) + bin Fn+٤?

a. modelul de evaluare a dividendelor


b. modelul de arbitraj a lui Ross
c. modelul de crestere a lui Gordon
d. modelul pretului activelor de capital
e. modelul Marcovitz si Sharp

Raspunsuri corecte:

Nr R Nr R Nr R Nr R Nr R
1 D 21 D 41 B 61 E 81 B
2 D 22 C 42 B 62 E 82 C
3 D 23 D 43 B 63 D 83 D
4 C 24 B 44 E 64 A 84 E
5 D 25 E 45 A 65 C 85 C
6 A 26 B 46 E 66 E 86 D
7 A 27 D 47 A 67 A 87 E
8 B 28 B 48 C 68 C 88 A
9 A 29 A 49 B 69 A 89 A
10 C 30 B 50 E 70 D 90 D
11 C 31 C 51 D 71 B 91 C
12 E 32 C 52 A 72 A 92 A
13 B 33 D 53 B 73 D 93 D
14 D 34 A 54 E 74 C 94 B
15 B 35 B 55 B 75 A 95 C
16 A 36 B 56 D 76 D 96 E
17 C 37 D 57 C 77 B 97 D
18 A 38 B 58 A 78 E 98 B
19 A 39 D 59 A 79 A 99 A
20 D 40 D 60 A 80 C 100 B