Sunteți pe pagina 1din 24

Grile Examen – S 1 - Managementul aprovizionarii si desfacerii

MULTIPLE CHOICE
1. Precizati activitatea neadevarata.
În structura activitatilor componente ale managementului aprovizionarii se incadreaza:
a. identificarea structurii materiale necesare desfasurarii activitatii de
ansamblu a unitatii economice
b. dimensionarea stocurilor de materiale
c. urmarirea in procesele de fabricatie a stadiului executiei produselor
d. organizarea rationala a sistemului de servire ritmica a subunitatilor de
consum ale intreprinderii
e. stabilirea anticipata a spatiilor de depozitare si dotarea lor cu mobilier
adecvat
ANS: C PTS: 1
2. Specificati varianta integral neadevarata.
În structura activitatilor componente ale managementului aprovizionarii se incadreaza:
a. stabilirea volumului si structurii materiale necesare unitatii economice
pentru realizarea activitatii de ansamblu a acesteia
b. alegerea clientilor care prezinta cele mai avantajoase conditii de
conlucrare
c. prosperitatea pietei interne si externe in vederea depistarii surselor
reale si potentiale de furnizare
d. controlul sistematic al evolutiei stocurilor efective in raport cu limitele
estimate
e. selectarea si angajarea dupa principiul competentei a personalului de
specialitate in structura profesionala specifica
ANS: B PTS: 1
3. Negocierea in procesele de aprovizionare este precedata de:
a. urmarirea si controlul derularii contractelor de asigurare materiala
b. asigurarea conditiilor normale de primire-receptie
c. alimentarea sectiilor de productie
d. controlul evolutiei stocurilor efective
e. alegerea resurselor materiale care raspund cel mai bine caracteristicilor
cererilor de consum
ANS: E PTS: 1

4. Decizia de alegere a furnizorilor de resurse materiale este precedata de:


a. testarea credibilitatii furnizorilor selectati
b. negocierea conditiilor de livrare
c. analiza periodica a stadiului asigurarii materiale
d. fundamentarea programelor de aprovizionare
e. urmarirea derularii contractelor de aprovizionare
ANS: A PTS: 1
5. Precizati textul considerat adevarat.
Managementul aprovizionarii integreaza intr-un „tot unitar” fluxul si controlul resurselor materiale de
la:
a. studiul pietei de furnizare pana la trecerea in consum a acestora
b. fundamentarea programelor de aprovizionare pana la controlul
utilizarii resurselor in consum
c. dimensionarea stocurilor si pana la alimentarea sectiilor de productie
d. alegerea furnizorilor si pana la eliberarea pentru consum a resurselor
materiale
e. identificarea pe structura a resurselor materiale necesare intreprinderii
si pana la controlul utilizarii acestora in comun
ANS: E PTS: 1
6. Precizati activitatea care raspunde corect intrebarii.
În structura activitatilor de aprovizionare pentru a caror realizare se impune o atentie sporita in
economia de piata se incadreaza:
a. organizarea rationala a sistemului de servire a subunitatilor de consum
ale intreprinderii
b. stabilirea pe criterii economice a stocurilor
c. analiza periodica a asigurarii bazei materiale si tehnice
d. elaborarea de bilanturi materiale
e. urmarirea evolutiei pietei de furnizare
ANS: E PTS: 1
7. Precizati activitatea considerata adevarata.
În rolul de sursa de informare strategica, subistemul aprovizionare poate colecta si furniza informatii
utile conduceri intreprinderii referitoare la:
a. necesarul de consum al intreprinderii
b. evolutia stocurilor efective
c. stadiul realizarii contractelor cu furnizorii
d. strategia desfasurarii negocierilor
e. elaborarea de strategii de actiune in raport cu furnizorii

ANS: D PTS: 1

8. Precizati activitatea considerata adevarata.


Rolul aprovizionarii de subsistem cu participare activa la fundamentarea strategiilor de dezvoltare a
intreprinderii se manifesta prin:
a. asigurarea cu resurse materiale a necesarului de consum al
intreprinderii
b. culegerea de informatii despre strategia desfasurarii negocierilor
c. elaborarea de planuri optime de alimentare a subunitatilor de consum
ale intreprinderii
d. elaborarea unei strategii adecvate in domeniul colectarii si transmiterii
informatiilor
e. selectarea furnizorilor ce prezinta cele mai avantajoase conditii de
livrare
ANS: D PTS: 1
9. Precizati activitatea considerata neadevarata.
În structura activitatilor componente ale managementului desfacerii se incadreaza:
a. extinderea relatiilor de vanzare pe baza de comenzi, conventii si
contracte comerciale
b. organizarea activitatii depozitelor de desfacere
c. coordonarea si controlul activitatii depozitelor de desfacere
d. prospectarea pietei de in vederea identificarii furnizorilor cei mai
avantajosi
e. asigurarea unor conditii rationale de depozitare a produselor finite
ANS: D PTS: 1
10. Precizati activitatea care raspunde corect afirmatiei:
Pentru produsele de utilzare productiva, cu sfera mai restransa de utilitati, activitatea de elaborare a
programelor de desfacere este precedata de:
a. crearea sau modernizarea si extinderea retelelor proprii de desfacere
b. organizarea de retele proprii de service
c. constituirea de stocuri de desfacere
d. organizarea activitatii de livrare a produselor
e. colectarea comenzilor emise de clienti, constituirea portofoliului de
comenzi, incheierea de contracte comerciale
ANS: E PTS: 1

11. Precizati textul considerat neadevarat.


La organizarea eficienta a subsistemului aprovizionare materiala trebuie sa se aiba in vedere:
a. identificarea principalelor functii ale subsistemului
b. definirea criteriilor pe baza carora se va contura organizarea structurala
c. organizarea pe grupe de activitati distincte a subsistemului
d. stabilirea gradului de centralizare-descentralizare
e. precizarea rolului subsistemului in cadrul organizarii structurale de
ansamblu a intreprinderii
ANS: C PTS: 1
12. Precizati textul integral adevarat.
Stocul curent asigura:
a. alimentarea cererilor de consum pe timpul conditionarii materialelor
b. alimentarea cererilor de consum pe timpul deplasarii materialelor de la
furnizor la consumator
c. alimentarea cererilor de consum pe timpul deplasarii resurselor de la
depozitul central la subunitatile de consum ale intreprinderii
d. alimentarea cererilor pentru consum pe intervalul dintre doua
aptovizionari succesive
e. alimentarea cererilor de consum pe perioada de intrerupere a livrarilor
de la furnizor
ANS: D PTS: 1
13. Precizati textul considerat neadevarat.
Obiectivele de urmarit in conducerea proceselor de stocare pentru a obtine efecte economice
favorabile sunt:
a. formarea unor stocuri minime necesare care sa asigure alimentarea
continua a subunitatilor de consum in conditiile unui efort de stocare
minim
b. mentinerea stocurilor efective in limitele estimate
c. pastrarea integritatii cantitative, a caracteristicilor fizico-chimice ale
resurselor pe timpul stocarii
d. aplicarea in procesul de urmarire-control a derulari proceselor de
stocare a unor metode si tehnici de mare eficacitate si utilitate practica
e. satisfacerea pe sema stocurilor constituite a crerilor pentru consum in
stricta corelatie cu politica adoptata de conducerea firmei
ANS: D PTS: 1

14. Precizati textul considerat neadevarat.


Aprovizionarea in cantitati mici prezinta urmatoarele avantaje:
a. formarea unor stocuri mai mici si accelerarea astfel a vitezei de rotatie
a activelor circulante aferente resurselor materiale
b. reducerea cheltuielilor cu depozitarea
c. cresterea cheltuielilor cu lansarea comenzilor de aprovizionare
d. reducrea efectului uzurii morale
e. evitarea degradarilor calitative prin stocarea pe durate mai scurte de
timp
ANS: C PTS: 1
15. Precizati textul considerat neadevarat.
Înregistrarea fenomenului de lipsa de resursa materiala in stoc implica stabilirea unor decizii de genul:
a. impulsionarea furnizorilor pentru respectarea termenelor de livrare
prestabilite, sau livrarea cu anticipatie a resurselor
b. reconstituirea urgenta a stocului indiferent de efortul necesar si sursa
de provenienta a materialelor
c. aprobarea consumului din stocul de siguranta
d. formare de stocuri anticipate
e. acceptarea lipsei de stoc
ANS: D PTS: 1
16. Precizati textul considerat neadevarat.
Cauzele care conduc la formarea de stocuri neconomice sunt:
a. specificarea si comandarea materialelor in alte dimensiuni, formate,
calitati
b. livrarea materialelor de catre furnizor la alte termene fata de cele
stabilite initial
c. necorelarea ritmului si momentelor de aducere a materialelor cu cele
de consum a acestora
d. incetarea aducerii materialelor pentru fabricatia produselor la care s-au
facut renuntari din partea clientilor
e. schimbarea profilului de activitate al intreprinderii fara corelarea
actiunii, in timp util, cu sectorul de aprovizionare
ANS: D PTS: 1

17. Precizati textul considerat neadevarat.


Caile de valorificare a stocurile devenite disponibile sunt:
a. folosirea materialelor din asemena stocuri chiar in unitatea detinatoare
pe alte destinatii de consum, daca se justifica economic
b. apelarea, pentru valorificare, la unitati specializate in comercializarea
de materiale si produse
c. comercializarea prin burse de marfuri
d. mentinerea in stoc pentru folosirea probabila in perioade urmatoare
e. valorificarea prin recuperarea cel putin a substantei utile din produsele
care nu-si gasesc intrebuintare in forma initiala
ANS: D PTS: 1
18. Precizati textul considerat neadevarat.
În definirea continutului planului si programelor de aprovizionare materiala se au in vedere
urmatoarele obiective:
a. acoperirea completa si complexa a cererilor pentru consum
b. formarea unor stocuri minime necesare
c. mentinerea stocurilor efective in limitele estimate
d. pregatirea judicioasa a actiunilor de negociere
e. asigurarea unui grad de certitudine ridicat in aprovizionarea materiala

ANS: D PTS: 1
19. Precizati textul considerat neadevarat.
O buna strategie in domeniul desfacerii este cea care are in vedere si activitatile:
a. informarea larga a potentialilor utilizatori despre produsele si serviciile
care se pot oferi pentru vanzare
b. studiul pietei in vederea identificarii cererilor de consum
c. asigurarea completa, complexa si la timp a resurselor materiale
necesare executarii produselor comandate de clienti
d. elaborarea previziunilor in vanzari
e. intocmirea portofoliului de comenzi si incheierea de contracte
comerciale
ANS: C PTS: 1
20. Precizati textul considerat neadevarat.
Serviciile care contribuie la conceperea, producerea, desfacerea si utilizarea produselor sunt:
a. servicii care inlesnesc comercializarea produselor
b. serviciile care contribuie la valorificarea produselor
c. asistenta in domeniul organizarii si conducerii productiei
d. asistenta in domeniul organizarii si conducerii sectorului social
e. recrutarea, formarea si pregatirea personalului pentru productie si
pentru celelalte domenii de activitate
ANS: D PTS: 1
21. Precizati textul considerat neadevarat.
Functiile serviciilor sunt:
a. de antrenare
b. de previziunea vanzarilor
c. de imbunatatire a calitatii ofertei
d. de promovare
e. de stabilizare si permanentizare a relatiilor cu partenerii
ANS: B PTS: 1
22. Precizati operatia care nu intra in categoria celor care definesc timpul de stocare
a produselor finite.
Între operatiile pe care produsele finite trebuie sa le suporte pe timpul stocarii in depozitele de
desfacere sunt:
a. primirea – receptia produselor sosite de la sectiile de fabricare
b. inregistrarea in evidenta si incarcarea gestiunii
c. pregatirea utilajelor si dispozitivelor pentru incarcarea, descarcarea,
manipularea produselor
d. marcarea, etichetarea, ambalarea, formarea loturilor de livrare
e. intocmirea formelor de livrare, facturarea si depunerea documentatiei
de livrare la banca
ANS: C PTS: 1
23. Precizati afirmatia considerata neadevarata.
De modul in care este organizata activitatea operativa de desfacere depinde:
a. fidelitatea clientilor
b. extinderea paletei de clienti
c. stabilitatea in aprovizionarea materiala
d. conlucrarea mai eficienta cu clientii
e. dezvoltarea activitatii viitoare
ANS: C PTS: 1
24. Precizati textul considerat neadevarat.
Între obiectivele principale care se au in vedere la elaborarea srategiei in aprovizionare
materiala mentionam:
a. aprovizionarea resurselor materiale de la cele mai avantajoase
surse de furnizare, de la cei mai economici si credibili furnizori
b. aprovizionarea resurselor materiale care raspund cel mai bine
caracteristicilor cererilor de consum ale intreprinderii
c. formarea unor stocuri minime necesare, care sa asigure acoperirea
ritmica completa si complexa a cererilor de consum si sa necesite
costuri minime de formare-detinere
d. selectarea interactiva a furnizorilor care raspund cel mai bine
obiectivului propus

25. Precizati textul considerat neadevarat.


Între modalitatile de actiune care asigura indeplinirea obiectivelor specifice strategiei in
aprovizionarea materiala mentionam:
a. identificarea structurii reale de resurse materiale pentru consum,
inclusiv evaluarea cererilor folosind metode adecvate
b. alegerea anticipata a resurselor materiale oferite de piata folosind o
paleta extinsa de criterii de selectie
c. conservarea rationala a resurselor materiale pe timpul depozitarii-
stocarii
d. apelarea in dimensionarea stocurilor a unor metode care le aseaza
nivelul pe criterii economice
e. folosirea, in urmarirea si controlul stocurilor efective, a unor metode si
tehnici eficiente si de utilitate practica
ANS: C PTS: 1
26. Precizati textul considerat neadevarat.
Dintre situatiile concrete care influenteaza strategia in cumpararea de resurse materiale si
echipamente tehnice, retinem:
a. disponibilitatile de pe piata de cumparare
b. numarul de furnizori
c. costurile de intrare, de mentinere, de iesire sau de transfer pe si de pe
piata ale produselor
d. practicarea sistemului preturile „de atragere” a clientilor
e. capacitatea financiara a cumparatorului
ANS: D PTS: 1
27. Precizati textul considerat neadevarat.
Dintre situatiile concrete care influenteaza strategiile in cumpararea de resurse materiale si
echipamente tehnice, mentionam:
a. situatia financiara a furnizorilor
b. disponibilitatile de pe piata de cumparare
c. impunerea preturilor de catre producatori comerciantilor, la marfurile
livrate acestora
d. pozitia firmei cumparatoare pe piata sa finala
e. nevoia de inovare a intreprinderii
ANS: C PTS: 1

28. Precizati textul considerat neadevarat.


Factorii care determina sentimentul de insatisfactie in cumpararea de resurse materiale, produse etc.
sunt:
a. asocierea prea usoara la conditiile impuse de furnizori
b. deciziile de cumparare se iau in virtutea unor relatii amiabile
c. nu se are in vedere sensibilitatea clientelei la produsele intermediare
d. nu sunt cunoscute intotdeauna obiectivele cumpararii, tratativele
purtandu-se fara un orizont definit
e. nu se iau, intotdeauna, in considerare efectele pe care concurenta le
pune in evidenta
ANS: C PTS: 1
29. Precizati textul considerat neadevarat.
Între actiunile neloiale retinem:
a. refuzul de a vinde marfa aflata in depozit sau in magazii
b. practica de a servi doar anumiti clienti
c. intelegerea intre vanzatori pentru a limita sau impiedica concurenta
d. initierea unor actiuni de parteneriat cu furnizorii
e. inselarea cumparartorului cu privire la pretul marfii

ANS: D PTS: 1
30. Precizati regula considerata neadevarata.
Între regulile generale care guverneaza activitatea de informare tehnico-economica (despre partenerii
reali si potentiali de afaceri) de catre institutiile specializate in acest sens, mentionam:
a. informatie obiectiva
b. informatie cu conexiuni internationale
c. informatie cu caracter continuu
d. informatie colectata in sistem descentralizat
e. informatie integrata

ANS: C PTS: 1
31. Precizati textul considerat neadevarat.
Scopul concret al testarii credibilitatii agentilor economici este:
a. stabilirea de relatii de afaceri cu un nou partener
b. desfasurarea unor activitati complementare pe baza fondului de date
asigurat
c. reluarea afacerilor cu un partener vechi
d. necesitatea de a efectua cercetari curente asupra pietei
e. dorinta de participare la licitatiile legate de patrimoniul unui agent
economic declarat in stare de faliment
ANS: B PTS: 1

32. Precizati informatia standard considerata neadevarata.


Informatile standard care se transmit la o solicitare-comanda, despre un agent economic, cuprind:
a. istoricul firmei
b. capitalul social
c. volumul anual al vanzarilor
d. termenele de livrare practicate
e. recomandari

ANS: D PTS: 1
33. Precizati factorul de risc considerat neadevarat.
Factorii de risc care se iau in calculul indicelui de bonitate sunt:
a. evolutia afacerilor
b. potentialul de livrare
c. volumul vanzarilor
d. vechimea firmei
e. conducerea firmei

ANS: B PTS: 1
34. Principalele obiective care se au in vedere la elaborarea strategiei in
aprovizionare, in general, sunt urmatoarele:
1. stabilirea pe structura a necesitatilor reale de resurse materiale pentru
consum
2. aprovizionarea resurselor materiale, a echipamentului tehnic care raspund
cel mai bin caracteristicilor cererilor de consum-utilizare
3. evaluarea acestora folosind metode si modele adecvate
4. onservarea rationala a resurselor materiale aprovizionate pe timpul
depozitarii-stocarii
5. selectarea interactiva a furnizorilor care raspund cel mai bine obiectivului
propus
6. asigurarea unor conditii rationale de protectie-conservare a resurselor pe
timpul stocarii
Precizati combinatia considerata integral adevarata.
a. 1,3,6
b. 1,2,4
c. 2,3,6
d. 1,3,5
e. 2,1,6

ANS: B PTS: 1
35. Succesiunea reala a fazelor de actiune ale subsistemului aprovizionare materiala
este:
1. faza de autonomie
2. faza de integrare
3. faza de pasivitate
4. faza de participare
Precizati combinatia considerata integral adevarata.
a. 1,2,3,4
b. 2,4,1,3
c. 2,1,3,4
d. 4,3,2,1
e. 3,1,4,2

ANS: E PTS: 1
36. Departamentul de planificare-control, din structura organizatorica a
compartimentului de aprovizionare materiala, asigura realizarea urmatoarelor
activitati:
1. elaborarea de previziuni privind necesitatile de materiale;
2. depistarea surselor de furnizare;
3. dimensiunea stocurilor;
4. impulsionarea si marirea livrarilor de la furnizori;
5. elaborarea programelor de aprovizionare;
6. informarea sistematica asupra mutatiilor de pe piata de materiale si
produse.
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1, 2, 4
b. 1, 2, 6
c. 1, 3, 5
d. 1, 2, 5
e. 2, 3, 5

ANS: C PTS: 1
37. Departamentul receptie-depozitare, din structura organizatorica interna a
compartimentului de aprovizionare materiala, asigura realizarea urmatoarelor
activitati:
1) primirea-receptia partizilor de materiale sosite de la furnizori
2) pregatirea resurselor materiale pentru consum
3) achizitionarea materialelor neprogramate
4) intocmirea de situatii statistice privind evolutia stocurilor efective in
raport cu limitele estimate
5) urmarirea evolutiei stocurilor efective in raport cu limitele estimate
6) deplasarea materialelor in interiorul intreprinderilor
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1, 2, 5
b. 1, 4, 5
c. 1, 3, 4
d. 2, 3, 6
e. 3, 4, 5

ANS: A PTS: 1
38. Organizarea pe grupe a compartimentului de desfacere trebuie sa asigure:
1. omogenitate si operativitate in desfasurarea diferitelor activitati
specifice
2. delegarea responsabilitatilor de la o grupa la alta grupa
3. autonomia iecarei grupe in indeplinirea atributiilor care-i revin
4. separarea depozitelor de produse finite de compartimentul de desfacere
5. sporirea responsabilitatilor lucratorilor din compartimentul de desfacere
in satisfacrea prompta a cerintelor clientilor
6. conducerea si coordonarea unitara a intregului proces de livrare-vanzare
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1,5,6
b. 1,2,3
c. 2,4,5
d. 3,5,6
e. 1,3,5

ANS: A PTS: 1

39. Analistul in aprovizionare asigura realizarea urmatoarelor activitati:


1) depistarea surselor de furnizare a materialelor
2) elaborarea de studii de prognoza privind evolutia consumatorilor
3) analiza gradului de fundamentare a cererilor de materiale emise de
subunitatile de consum
4) contactarea unitatilor de transport specializate si stabilirea conditiilor
de deplasare a materialelor de la furnizor la destinatarul lor
5) participarea la bursele de marfuri si studierea evolutiei potentialului de
furnizare
6) dimensionarea cantitatilor economice de comanda-aprovizionare
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 2, 4, 6
b. 1, 2, 5
c. 2, 3, 6
d. 1, 3, 5
e. 3, 5, 6

ANS: C PTS: 1
40. Exprimarea stocului de productie in unitati naturale (fizice) serveste la:
1. determinarea cheltuielilor de stocare al caror nivel se calculeaza in
raport cu valoarea medie a stocului de productie
2. estimarea fizica a potentialului de productie realizabil pe seama
acestuia
3. determinarea necesarului de forta de munca antrenata in manipularea
materialelor in depozite
4. stabilirea taxei de asigurare a resurselor pe timpul stocarii
5. estimarea necesarului de echipament tehnic pentru dotarea depozitului
6. estimarea efectului imobilizarii ca atare a resurselor in stoc
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1,2,4
b. 2,3,5
c. 1,3,4
d. 2,4,6
e. 1,3,5

ANS: B PTS: 1

41. Ca indicator folosit in aprecierea activitatii economice a intreprinderilor, stocul


de productie intra in corelatie cu:
1. veniturile intreprinderii
2. viteza de rotatie a capitalului circulant
3. intervalul intre doua aprovizionari succesive
4. costul de productie
5. volumul desfacerilor
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1,3,5
b. 1,2,4
c. 2,4,5
d. 2,3,4
e. 1,2,5

ANS: B PTS: 1
42. Între factorii de influenta a nivelului de formare a stocurilor, amintim:
1. costul de productie
2. capacitatea depozitului
3. capacitatea mijloacelor de transport
4. durata de comanda-aprovizionare
5. momentul calendaristic de emitere a comenzii de aprovizionare
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1,3,5
b. 1,3,4
c. 1,2,4
d. 2,3,4
e. 3,4,5

ANS: D PTS: 1
43. Între elementele functionale care asigura caracterizarea proceselor de stocare
amintim:
1. cererea pentru consum
2. durata de comanda-aprovizionare
3. cantitatea minima livrabila in conditii economice avantajoase
4. capacitatea depozitului de materiale
5. momentul calendaristic de lansare a comenzii de aprovizionare
Precizati combinatia integral adevarata.
a. 1,2,5
b. 2,3,4
c. 1,3,5
d. 1,3,4
e. 1,2,4

ANS: A PTS: 1
44. Achizitionarea este doar un............al procesului complex de aprovizionare cu materiale si
echipamente tehnice. Completati ce lipseste:
a. segment
b. moment
c. sistem
d. element
e. document
ANS: B PTS: 1
45. Achizitionarea reprezinta o actiune angajament financiar............ a unor resurse
materiale sau produse, iind o tranzactie monetara efectiva.
Completati ce lipseste.
a. de vanzare
b. de rambursare
c. de rascumparare
d. de cumparare
e. de brokerare

ANS: D PTS: 1
46. Alimentarea reprezinta o actiune de.......a procesului de aprovizionare prin
trecerea in consum a resurselor materiale aduse.
Completati ce lipseste
a. incepere
b. repartizare
c. continuare
d. finalizare
e. de brokerare

ANS: C PTS: 1
47. Alimentarea se incadreaza in sistemul.........intern al unitatii, care cuprinde fluxul
de resurse, sistem de transport intern si cel informational-decizional.
Completati ce lipseste
a. logistic
b. managerial
c. de management
d. institutional
e. formal

ANS: A PTS: 1

48. Managementul aprovizionarii si respectiv, al desfacerii sunt concepte unitare


complexe, carora le este proprie o structura extinsa de activitati componente,
care au in vedere, ca elementele de ansamblu, problemele de conducere-
coordonare, priviziune-programere-contractare, de organizare, antrenare,..........,
de urmarire-control, naliza si evaluare.
Completati ce lipseste.
a. reglare
b. solutionare
c. comanda
d. derulare efectiva
e. diagnosticare

ANS: D PTS: 1
49. Aprovizionarea prin tranzit organizat presupune:
a. inlesnirea de catre un intermediar comercial a activitatii de organizare
si concretizare a relatiilor dintre consumatori si producatori-furnizori,
urmand ca livrarea produselor si decantarea facturilor aferente sa se
realizeze direct intre ultimii factori
b. ca atat contractarea, cat si achitarea contravalorii produselor sa se
asigure prin intermediarul comercial, iar livrarea sa se realizeze direct
intre producator si consumator
c. ca toate activitatile sa se realizeze intre unitatea consumatoare si cea
producatoare-furnizare
d. ca toate activitatile sa se desfasoare in mod organizat, achitand toate
facturile, in mod direct
e. acordarea de comisioane si de bonificatii la trecerea prin tranzit de la
depozitele intremediarilor comerciali
ANS: A PTS: 1
50. Aprovizionarea directa presupune:
a. inlesnirea de catre un intermediar comercial a activitatii de organizare
si concretizare a relatiilor dintre consumatori si producatori-furnizori,
urmand ca livrarea produselor si decantarea facturilor aferente sa se
realizeze direct intre ultimii factori
b. ca atat contractarea, cat si achitarea contravalorii produselor sa se
asigure prin intermediarul comercial, iar livrarea sa se realizeze direct
intre producator si consumator
c. ca toate activitatile sa se realizeze intre unitatea consumatoare si cea
producatoare-furnizare
d. ca toate activitatile sa se desfasoare in mod organizat, achitand toate
facturile, in mod direct
e. acordarea de comisioane si de bonificatii la trecerea prin tranzit de la
depozitele intremediarilor comerciali
ANS: D PTS: 1
51. Aprovizionarea prin tranzit achitat presupune:
a. inlesnirea de catre un intermediar comercial a activitatii de organizare
si concretizare a relatiilor dintre consumatori si producatori-furnizori,
urmand ca livrarea produselor si decantarea facturilor aferente sa se
realizeze direct intre ultimii factori
b. ca atat contractarea, cat si achitarea contravalorii produselor sa se
asigure prin intermediarul comercial, iar livrarea sa se realizeze direct
intre producator si consumator
c. ca toate activitatile sa se realizeze intre unitatea consumatoare si cea
producatoare-furnizare
d. ca toate activitatile sa se desfasoare in mod organizat, achitand toate
facturile, in mod direct
e. acordarea de comisioane si de bonificatii la trecerea prin tranzit de la
depozitele intremediarilor comerciali
ANS: B PTS: 1
52. Aprovizionarea garantata consta in .............de catre o unitate specializata in comercializare a
procesului de aprovizionare a structurii integrale sau partiale de materiale necesare unei intreprinderi
consumatoare intr-o perioada de gestiune. Completati cu varianta potrivita.
a. transferarea
b. tranzitarea
c. preluarea
d. derularea
e. combinarea

ANS: C PTS: 1
53. Alimentarea se incadreaza in sistemul.....intern al unitatii,care cuprinde fluxul de resurse, sistemul de
transport intern si cel informational-decizional. Completati cu varianta potrivita.
a. de aprovizionare si desfacere
b. managerial
c. logistic
d. de management
e. organizational

ANS: C PTS: 1

54. În structura sa managementul aprovizionarii contine si o serie de elemente de


ansamblu. Precizati care dintre formulari le contine.
În structura sa managementul aprovizionarii contine si o serie de elemente de ansamblu. Precizati
care dintre formulari le contine.
a. conducere-coordonare, organizare, furnizare, gestionare, valorificare
b. conducere-coordonare, organizare, programare-contractare, derulare
efectiva, control-analiza-evaluare
c. organizare, programare-contractare, derulare efectiva, gestionare,
valorificare
d. furnizare, gestionare, valorificare, organizare, control-analiza-evaluare
e. valorificare, organizare, control-analiza-evaluare, derulare efectiva,
programare-contractare
ANS: B PTS: 1
55. În cadrul activitatilor componente ale managementului aprovizionarii firmei se
impune o atentie sporita catre o serie de activitati. Aceste activitati se regasesc in
textele de mai jos:
1. studierea pietei, a furnizorilor potentiali si reali
2. activizarea politicilor nationale de protejare a resurselor materiale limitate si a
celor strategice
3. elaborarea de strategii specifice gestiunii stocurilor
4. urmarirea evolutiei pietei de furnizare, a structurii si potentialului de resurse, a
preturilor
5. instabilitatea preturilor la materii prime si materiale clasice, de baza
Avand in vedere combinatiile afirmatiilor de mai jos privitoare la activitatile componente ale
managementului aprovizionarii, alegeti pe cea corecta intre urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3,4
b. 1,2,4
c. 2,3,5
d. 1,2,5
e. 2,4,5

ANS: A PTS: 1

56. Obiectivul principal al activitatii de aprovizionare il constituie asigurarea firmei


cu resurse materiale, tehnice si energetice in volumul, structura, dinamica, la
locul si termenele solicitate, cu un efort financiar minim. Parte din activitatile ce
conduc la realizarea acestui obiectiv sunt formulate mai jos:
1. fundamentarea tehnico-economica a planului si programelor de aprovizionare
materiala a firmei
2. trecerea in consum a resurselor materiale aduse de la furnizori sau fabricate in
interiorul firmei
3. dimensionarea corecta a consumurilor de resurse
4. aducerea resurselor materiale din depozite la punctele de prelucrare-consum
5. urmarirea si controlul derularii contractelor de aprovizionare
Avand in vedere combinatiile afirmatiilor de mai jos privitoare la activitatile ce contribuie la
realizarea obiectivului principal al aprovizionarii, alegeti pe cea corecta intre urmatoarele variante de
raspuns:
a. 1,3,4
b. 1,2,4
c. 2,3,5
d. 1,3,5
e. 1,2,5

ANS: D PTS: 1
57. Aprovizionarea indeplineste mai multe roluri. Identificati in textele de mai jos care sunt acestea.
a. sursa de informare strategica si subsistem de participare activa la
elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor
b. sursa de informare strategica si subsistem de conceptie si executie
c. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a
firmelor si sursa de venituri
d. sursa de venituri si subsistem de conceptie si executie
e. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a
firmelor si subsistem de conceptie si executie
ANS: A PTS: 1
58. Aprovizionarea ca proces complex cu repercusiuni asupra costurilor totale ale produselor si serviciilor
oferite de catre firme are si rolul de sursa de informare strategica; acest rol decurge din raporturile cu
piata din amonte. Care din informatiile colectate din amonte prezentate mai jos nu sunt adevarate:
a. cele privitoare la evolutia cererii si a ofertei de produse
b. cele care privesc tendintele in evolutia viitoare a concurentei
c. cele care se refera la strategia desfasurarii negocierilor
d. cele care privesc evolutia preturilor
e. cele care influenteaza volumul si structura productiei proprii

ANS: E PTS: 1
59. Aprovizionarea parcurge mai multe faze in cadrul carora are loc interdependenta
dintre productie, strategia de aprovizionare, strategia generala a firmei si
dezvoltarea acesteia. Fazele respective se regasesc specificate de mai jos:
1. faza de pasivitate
2. faza de integrare
3. faza de autonomie
4. faza de negociere
5. faza de participare
Avand in vedere combinatiile afirmatiilor de mai jos privitoare la fazele aprovizionarii, alegeti pe cea
corecta intre urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3,4,5
b. 1,2,4,5
c. 2,3,4,5
d. 1,2,3,5
e. 1,2,4,5

ANS: D PTS: 1
60. Aprovizionarea poate contribui la imbunatatirea performantelor tehnice si calitative ale produselor
fabricate in cadrul firmei. Ea isi manifesta importanta si in cadrul modelelor de reflexie strategica prin
care se caracterizeaza mediul concurential general in care isi desfasoara activitatea o firma. În
consecinta semnificatia sa economica se poate evidentia prin:
a. valoarea resurselor materiale stocate si prin cheltuielile aditionale pe
care le genereaza
b. stabilirea celor mai indicate rute de transport intern
c. utilizarea judicioasa a mijloacelor de transport
d. organizarea rationala a procesului de pregatire-expediere a materialelor
catre sectii
e. nivel scazut al productivitatii muncii
ANS: A PTS: 1
61. Derularea normala a procesului de aprovizionare necesita organizarea, in cadrul structurii
manageriale a firmei, a unor compartimente de specialitate constituite sub forma de directii,
departamente, servicii, birouri, in raport cu volumul si profilul de activitate, forma de organizare si
marime. Fiecare compartiment al sistemului trebuie sa aiba o organizare interna rationala, organizare
ce va influenta direct functionalitatea sistemului respectiv. Identificati in textele de mai jos varianta
care nu contine elementele ce trebuie sa asigure organizarea interna.
a. identificarea principalelor functii ale sistemului
b. stabilirea criteriilor pe baza carora se va contura organizarea
structurala
c. precizarea rolului sistemului in cadrul organizarii structurale de
ansamblu a firmei
d. stabilirea gradului de centralizare-descentralizare
e. legaturi continue, operative dintre beneficiari si furnizori
ANS: E PTS: 1
62. Organizarea compartimentului de aprovizionare se diferentiaza prin modul cum se repartizeaza si se
prevede realizarea sarcinilor stabilite. Identificati in textele de mai jos varianta care nu contine
sistemele principale de organizare a aprovizionarii.
a. sistemul functional sau sistemul pe grupe de activitati distincte
b. sistemul pe grupe sau sectoare de aprovizionare-depozitare-control
c. sistemul pe departamente
d. sistemul cantitatilor limita
e. sistemul mixt

ANS: D PTS: 1
63. Numarul si structura pe functii a personalului din cadrul compartimentelor de
aprovizionare sunt diferite. Astfel, numarul este relativ mare daca firma
efectueaza, in principal, operatii de asamblare si relativ mic, daca este parte
integrata a structurii pe verticala. Structura de personal include:
Analizand textele respective precizati care dintre acestea nu se constituie in element component al
structurii de personal.
a. directorul economic
b. vicepresedinte responsabil cu aprovizionarea sau sef de serviciu, de
birou
c. grupele de agenti sau de achizitori
d. analisti de aprovizionare
e. dispeceri si experti in transporturi
ANS: A PTS: 1
64. În procesul complex de aprovizionare materiala se instituie o serie de relatii intre participantii la
activitatea economica. Identificati in textele de mai jos afirmatiile care nu se refera la tipurile de
relatii.
a. relatii pe plan intern
b. relatii pe plan extern
c. relatii de subordonare
d. relatii de colaborare pe diverse componente ale activitatii
e. relatii de intrajutorare
ANS: E PTS: 1
65. În procesul complex de aprovizionare materiala relatiile pe plan intern se organizeaza intre
compartimentele de aprovizionare materiala si celelalte compartimente sau subunitati din cadrul
structurii organizatorice a unitatilor de productie. Identificati in textul de mai jos compartimentul care
nu este specific relatiilor pe plan intern in domeniul aprovizionarii:
a. institutii de conjunctura mondiala
b. compartimentul de desfacere a produselor
c. compartimentul financiar-contabil
d. compartimentul de control al calitatii
e. compartimentul de conceptie-proiectare

ANS: A PTS: 1
66. Identificati care este varianta neadevarata din afirmatiile de mai jos care se refera la scopul orientarii
relatiilor interne si externe:
a. asigurarea integrala, la termenele, locul si momentele prevazute, cu
cost minim, a resurselor materiale, in volumul si structura strict
corelate cu cea a consumului productiv si neproductiv
b. elaborarea programelor de fabricatie
c. folosirea cu maxima eficienta a resurselor aprovizionate
d. incadrarea in consumurile specifice din documentatiile tehnice
e. valorificarea lor completa
ANS: B PTS: 1
67. Relatiile de colaborare se stabilesc de catre compartimentul aprovizionare cu o serie de alte
compartimente. Idenficati-le in textele de mai jos si stabiliti compartimentul cu care nu realizeaza
acest tip de relatie:
a. compartimentul productie
b. furnizorii de materiale
c. compartimentul desfacere
d. depozitele de aprovizionare
e. intre structurile proprii aprovizionarii

ANS: B PTS: 1
68. Relatiile de autoritate isi au izvorul in cadrul sistemului organizatorico-
functional al aprovizionarii. Identificati in textele de mai jos de unde rezulta
acest tip de relatii.
1. subordonarea aprovizionarii unui factor ierarhic;
2. subordonarea aprovizionarii directorului economic;
3. natura competentelor si sarcinilor ce revin in cadrul procesului productiv;
4. subordonarea aprovizionarii directorului de productie;
5. competentele si sarcinile de indeplinit ale institutiei.
Precizati care dintre combinatii este adevarata:
a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 1,3
e. 4,5
ANS: D PTS: 1
69. Unul din aspectele dezvoltate din punct de vedere teoretic si practic si care a
cunoscut o atentie deosebita din partea specialistilor in provizionare o constituie
problematica stocurilor. Acestea includ o serie de probleme precum:
Precizati care dintre acestea nu se constituie in probleme ce le includ stocurile.
a. dimensionare
b. modernizare
c. depozitare
d. conservare
e. redistribuire

ANS: B PTS: 1
70. Identificati in textele de mai jos punctul ce nu reprezinta caracteristicile elementelor de calcul ale
structurii stocurilor.
a. cererea de consum
b. cantitatea de aprovizionat
c. lotul cu care se face aprovizionarea
d. parametrii de timp care intervin in procesele de stocare
e. cererea variabila

ANS: E PTS: 1

71. Gestiunea economica a stocurilor asigura aprovizionarea continua a procesului de productie cu


resursele materiale necesare, existenta acestora in depozitele firmei, acumularea lor prealabila, astfel
incat, la primirea comenzii, sa se poata alimenta imediat sectiile de fabricatie, locurile de munca, cu
materiale in cantitatile si sortimentele solicitate. Identificati in textele ce urmeaza formularea care nu
se incadreaza in tipuri de gestiune diferentiata a stocurilor.
a. gestiunea cu cerere constanta, la intervale egale
b. gestiune cu cerere imediata, slab crescatoare
c. gestiunea cu cerere variabila, la intervale egale
d. gestiunea cu cerere variabila, la intervale inegale
e. gestiunea de tip sau cu doua depozite

ANS: B PTS: 1
72. Literatura de specialitate surprinde o gama vasta de metode si tehnici de
urmarire a existentei si miscarii stocurilor in depozite si pe baza carora s-au
generalizat o serie de sisteme.
Identificati in textele de mai jos formularea care nu contine unul din aceste sisteme.
a. sistemul ABC
b. metoda minim-maxim
c. metoda comenzilor periodice
d. metoda abaterii medii patratice
e. controlul grafic al stocurilor
ANS: D PTS: 1
73. Identificati in textele de mai jos ce reprezinta suprastocarea.
a. acumulari de resurse materiale care depasesc nevoile firmei pentru
perioada respectiva
b. livrarea de catre furnizori a materialelor in neconcordanta cu termenele
stabilite prin contracte
c. livrarea de catre furnizori a unor materiale in sortotipodimensiuni
diferite de cele prevazute in comenzile primite de la beneficiari
d. depozitarea si conservarea in conditii necorespunzatoare a materialelor
e. ca urmare a activitatii de productie, pe parcursul desfasurarii ei, apare
un consum mai mare la un articol ce conduce spre lipsa lui din stoc
ANS: A PTS: 1

74. Stocurile fara miscare constituie un "balast" cu serioase consecinte pentru activitatea economica.
Identificati in textele de mai jos formularea care nu reprezinta consecinte ale detinerii unor astfel de
stocuri pentru firma.
a. cheltuieli mari pentru intretinerea, depozitarea si conservarea
materialelor
b. supradimensionarea necesarului de materii prime si materiale
c. dobanzi penalizatoare pentru creditele acordate
d. blocarea spatiilor de depozitare
e. degradarea, demodarea sau dezasortarea materialelor depozitate o
perioada mai indelungata de timp
ANS: B PTS: 1
75. Identificati in textele de mai jos ce includ stocurile cu miscare lenta.
a. acele materiale care se consuma treptat si in cantitati mici, depasind, de
regula, necesarul anului pentru care au fost aprovizionate
b. inlocuirea unor materiale sau sortimente cu cele existente in stoc si
utilizarea lor pentru alte lucrari sau pentru alte produse
c. acele materiale care sunt destinate viitoarelor procese de productie
pentru alimentarea sectiilor de fabricatie
d. materialele ce se consuma pentru fabricarea produselor prevazute in
plan
e. alte materiale care sunt necesare procesului de productie si care se
asigura prin contracte suplimentare
ANS: A PTS: 1
76. Fara stocuri nu se poate obtine utilizarea judicioasa a capacitatilor de productie, nu se pot satisface
cererile clientilor in concordanta cu pretentiile pe care le emit, nu se pot desfasura o serie de operatii
din sistemele de aprovizionare cu cheltuieli rezonabile. Identificati in textele de mai jos care este rolul
stocurilor.
a. efectele negative ale uzurii morale a materialelor stocate
b. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica
c. a asigura conditii optime pentru desfasurarea, dupa un sistem rational,
a activitatii firmelor
d. prelungirea duratei vietii produselor
e. utilizarea resurselor secundare rezultate din procesul de productie si
din consum
ANS: C PTS: 1

77. Existenta unor stocuri judicios dimensionate, asortate corespunzator structurii consumului si rational
amplasate, asigura:
a. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie si
a resurselor de munca
b. o crestere a resurselor utilizabile direct in procesul de productie
c. posibilitatea de a utiliza mijloacele pentru alte scopuri
d. stocul de materiale sa poata asigura in permanenta aprovizionarea
ritmica a acestuia
e. asigura desfasurarea normala, armonioasa a activitatii din firma, fara
ca productia sa fie lezata de lipsa la un moment dat a resurselor de care
are nevoie
ANS: E PTS: 1
78. Detinerea de stocuri necesita o serie de actiuni si masuri cu efecte pozitive sau
negative.
Identificati care din afirmatiile de mai jos nu fac parte din acestea.
a. spatii special amenajate si dotate
b. cheltuieli de depozitare-pastrare
c. mijloace de transport
d. taxe de asigurare
e. dobanzi pentru credite

ANS: C PTS: 1
79. Identificati in textul de mai jos care sunt cerintele ce au pus in actiune functiile
indeplinite de stocuri :
1. necesitatea de a crea siguranta, certitudine, de a garanta alimentarea continua
a productiei;
2. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie si a
resurselor de munca;
3. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;
4. diminuarea continua a cheltuielilor de stocare;
5. necesitatea asigurarii unui stoc de conjunctura pentru unele materii prime obtinute prin import,
eficientizarea procesului de stocare prin elaborarea unor modele economico-matematice cat mai
variate si a unor solutii tehnico-economice avantajoase.
a. 1,2,3
b. 1,3,5
c. 2,4,5
d. 2,3,4
e. 1,4,5

ANS: A PTS: 1
80. Stocurile se pot exprima în mod diferit, în functie de corelatiile în care acestea se gasesc cu celelalte
sectiuni ale programului de dezvoltare economico-sociala al firmei, precum si de functiile lor în cadrul
planului de aprovizionare. Precizati modul corect de exprimare a stocurilor continut de enunturile
urmatoare:
a. în unitati conventionale, calitative
b. în unitati de productie, cantitative
c. în unitati de masura proprii
d. în unitati naturale, unitati valorice, zile
e. în unitati de masa si volum

ANS: D PTS: 1
81. Identificati varianta care nu se încadreaza la interferenta cu notiunea de stoc. Continutul notiunii de
stoc si aria sa de cuprindere se interfereaza si cu alte segmente economice precum:
a. ritmicitatea aprovizionarii
b. determinarea si utilizarea capacitatilor de depozitare
c. formarea loturilor de expeditie si transport
d. asigurarea capacitatii de a face fata fluctuatiilor neasteptate ale
productiei sau vânzarilor
e. gestionarea operativa a bunurilor
ANS: C PTS: 1
82. Precizati care dintre formularile de mai jos nu reprezinta metoda de calcul a stocului de siguranta.
a. metoda IMPACT
b. metoda calculului indirect
c. metoda devierii medii
d. metoda abaterii mediei patratice
e. metoda bazata pe timpul de reaprovizionare

ANS: B PTS: 1