Sunteți pe pagina 1din 10

1.

O firma situata intrun grup strategic caracterizat prin specializare ridicata si grad
de integrare ridicat are:
a. gama completa si pret ridicat
b. servicii reduse si pret ridicat
c. gama completa si costuri de productie reduse

2. Pt un SAS caracterizat prin atractii puternice ale pietei si de o


forta concurentiala medie se recomanda, in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare

3. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin


unui SAS pt care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata redusa

4. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de:


a. concurenta redusa
b. bariere de intrare reduse
c. un ritm scazut de innoire a ofertei

5. Cea mai uzitata masura de riposta in cazul cresterii amenintarii


produselor de substitutie este:
a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru crearea imaginii de
marca
b. aplicarea unei strategii de abandon rapid
c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de baza

6. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod


direct:

a. prezenta statului intr-un anumit domeniu


b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor
c. cererea pe termen lung pe piata clientilor

5. O firma are canale de distributie importante si gama mare de


produse oferite. In acest context, care din afirmatiile urmatoare
caracterizeaza cel mai bine aceasta firma:
a. daca firma ar dori sa se repozitioneze in industrie, va intampina dificultati
datorita barierelor ridicate de mobilitate de ordin comercial
b. firma ar putea sa se repozitioneze rapid in industrie datorita barierelor reduse de
mobilitate de ..comercial.
c. firma poate fi usor amenintata datorita barierelor de intrare foarte reduse.

6. Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar


participantii la filiera de productie creasca calitatea la acelasi
nivel al pretului:
a. este o situatie nefavorabila consumatorului
b. este o situatie favorabila furnizorului
c. nici a, nici b

7. Asezarea geografica a sediilor firmelor poate fi considerata, din


punctul de vedere al stabilirii competitiv:
a. o sursa de diferentiere
b. o conditie juridica absolut necesara
c. un simplu element administrativ

8. Relatia dintre nivelul costurilor fixe si intensitatea concurentei


este:
a. nu se influenteaza
b. invers proportionala
c. direct proportionala

9. Daca managentul resurselor umane al unei firme aplica o


politica salariala foarte stricta poa:
a. o dezvoltare tehnologica sustinuta
b. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor
c. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizare unor
impor

10. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza


strategica a cererii pe piata clienti
a. pozitionarea strategica a SAS-urilor
b. politica de marketing
c. avantajele competitive ale firmelor

11. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod


direct: . .
a. prezenta statului intr-un anumit domeniu;
b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor;
c. cererea pe termen lung pe piata clientilor.

12. Strategiile de specializare sunt recomandate produselor ce


apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata ridicata.

13. Cea mai des uzitata masura de riposta in cazul


cresterii amenintarii produselor de substitutie
este:

a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru


crearea imaginii de marca;
b. aplicarea unei strategii de abandon rapid;
c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de
baza;

1. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca


sunt:
a. surse de diferentiere
b. surse de reducere a costurilor
c. nici a, nici b

2. Piata geografica de referinta este un criteriu de analiza a:


a. sistemului financiar
b. progresului tehnic
c. concurentilor

3. O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin


specializare redusa si grad de .:
4. Pt un SAS caracterizat prin atractii medii ale pietei si de o forta
concurentiala inte primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare

18. Efectul de invatare este rezultatul:


a. scaderii pretului de vanzare
b. scaderii utilizarii resurselor firmei
c. cresterii utilizarii capacitatii de productie

19. Grupurile strategice reprezinta un instrument de analiza a:

a. concurentei
b. furnizorilor
c. clientilor

20. O masura de riposta, dez uzitata, la intrarea in sector a unui nou


concurent este:
a. cresterea preturilor
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele existente
c. reorientarea catre alte domenii

21. Daca barierele de intrare si de iesire dintr-o industrie sunt


scazute, atunci rentabilitatea
a. ridicata
b. ridicata si instabila
c. scazuta, dar stabila

22. Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate
c. metoda BCG

23. Unul din avantajele efectului de scara este:


a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b

24. Daca o piata este dominata de un numar restrans de concurenti,


atunci gra.. considera a fi:
a. redus
b. ridicat
c. nici a, nici b

25. Segmentarea nomenclatorului de materiale este un demers


specific:
a. analizei strategice a furnizorilor
b. analizei strategice a concurentilor
c. analizei strategice a clientilor

26. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a


medi.
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierelor
c. analiza diagnostic a firmei

27. Studiul barierelor de mobilitate este specific analizei de tip:


a. ABC
b. Bostong Consulting Group
c. grupuri strategice

19. Sursele de avantaj competitiv pot fi identificate prin:


a. metoda BCG
b. metoda descompunerii
c. metoda lantului valorii

20. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a


mediului concurential:
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierilor
c. analiza diagnostic a firmei

21. Daca barierele de iesire dintr-o industrie sunt ridicate atunci:


a. concurenta va fi puternica
b. concurenta va fi scazuta
c. nici a, nici b.

22. Modelul arenei strategice pune accentul pe:


a. relatiile dintre filierele industriei
b. avantajul competitiv al firmelor
c. punctele slabe ale firmelor

23. O reactie de aparare la amenintarea produselor de substitutie


este:
a. reducerea pretului
b. cresterea pretului
c. nici a, nici b

24. In diagnosticarea cererii pe piata furnizorilor se vor urmari,


prioritar:
a. caracteristicile cererii
b. puncte slabe ale firmelor
c. nici a, nici b

25. O masura de riposta, dez uzitata, la intrarea in sector a unui nou


concurent este:
a. cresterea preturilor
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele existente
c. reorientarea catre alte domenii

26. Segmentarea nomenclatorului de materiale este un demers


specific:
a. analizei strategice a furnizorilor
b. analizei strategice a clientilor
c. analizei strategice a concurentilor

27. Studiul barierele de mobilitate este specific analizei de tip:


a. ABC
b. Boston Consulting Group

c. grupuri strategice

28. Daca barierele de intrare si de iesire dintr-o industrie sunt


scazute, atunci rentabilitatea mediului este:
a. ridicata
b. ridicata si instabila
c. scazuta, dar stabila

29. Grupurile strategice reprezinta un instrument de analiza a:


a. concurentei
b. furnizorilor
c. clientilor

30. Efectul de invatare este rezultatul:


a. scaderii pretului de vanzare
b. scaderii utilizarii resurselor firmei
c. cresterii utilizarii capacitatii de productie

7. Piata geografica de referinta este un criteriu de analiza a:


a. concurentilor
b. statului
c. produselor de substitutie

8. Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o


politica salariala foarte .. determina:
a. o crestere a cotei absolute de piata
b. un atu pt activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor
importante
c. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor

9. Un mediu atractiv considerat ideal de catre un concurent din


interiorul ramurii este caracterizat de:
a. preturi stabile

b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca


c. concurenta importanta

10. Relatia dintre nivelul costurilor fixe si intensitatea concurentei


este:
a. nu se influenteaza
b. direct proportionala
c. invers proportionala

11. Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar


participantii la filiera de productie reusesc sa creasca calitatea la
acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie nefavorabila consumatorului
b. este o situatie favorabila furnizorului
c. nici a, nici b

12. Asezarea geografica a sediilor firmelor poate fi considerata, din


punctul de vedere al stabilirii avantajului competitiv:
a. o conditie juridica absolut necesara
b. o sursa de diferentiere
c. un simplu element administrativ

13. Care din urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza


strategica a cererii pe piata clientilor:
a. pozitionarea strategica a SAS-urilor
b. politica de marketing
c. avantajele competitive ale firmelor

14. O firma bariere ridicate


15. Factorii cheie de succes reprezinta:
a. elemente specifice mediului
b. instrumente de analiza a filierelor de fabricatie
c. modalitati de realizarea a produselor substituibile

16. Lantul valorii este un instrument de analiza a:


a. pietei de desfacere
b. concurentilor
c. pietei furnizorilor

17. Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate

c. nici a, nici b

18. Calitatea produselor, serviciilor post vanzare..