Sunteți pe pagina 1din 12

1.

O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare ridicata si grad de integrare
ridicat are: (la fel si la id)
a. gama completa si pret ridicat;
b. servicii reduse si pret ridicat;
c. gama completa si costuri de productie reduse.
1.1 O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare redusa si grad de integrare
redus are: (la fel si la id)
a. gama redusa si pret ridicat;
b. gama completa si pret ridicat;
c. servicii si preturi reduse - poate
2. Intr-o analiza de tip lantul valorii, marja pe costul activitatii de vanzari este:
a. diferenta dintre cifra de afaceri si costul activitatii de baza;
b. diferenta dintre veniturile firmei si costul vanzarilor;
c. suma dintre costul fix si costul variabil.
3. Lantul valorii este un instrument de analiza a:
a. concurentilor;
b. pietei de desfacere;
c. pietei fumizorilor.
3.1. Lantul valorii este un instrument de analiza a: (subiect la id)
a. avantajelor competitive;
b. concurentilor indirecti (potentiali);
c. pietei furnizorilor
4. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de:
a. concurenta redusa;
b. bariere de intrare reduse
c. un ritm scazut de “innoire” a ofertei.
4.1. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de: (subiect id)
a. concurenta numeroasa;
b. bariere de intrare ridicate;
c. un ritm scazut de “innoire” a ofertei
5. Cea mai des uzitata masura de riposta in cazul cresterii amenintarii produselor de substitutie
este:
a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru crearea imaginii de marca;
b. aplicarea unei strategii de abandon rapid;
c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de baza; ???
6. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod direct: . .
a. prezenta statului intr-un anumit domeniu;
b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor;
c. cererea pe termen lung pe piata clientilor.
7. Sursele de avantaj competitiv pot fi identificate prin:
a. metoda lantului valorii;
b. metoda BCG;
c. metoda descompunerii.
8. Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta poate
determina:
a. o cresterea cotei absolute de piata;
b. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante
fonduri;
c. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor.
9. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii este caracterizat
de:
a. preturi stabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta importanta.
9.1. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii NU este
caracterizat de:
a. preturi stabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta redusa
9.2. In principiu un mediu favorabil presupune: (subiect id)
a. o influenta redusa a statului;
b. bariere de intrare pe piata mai ridicate mai ridicate specifice mediilor emergente;
c. nici a, nici b.
10.Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:
a. metoda ABC;
b. metoda McKinsey;
c. nici a, nici b.
11.Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie
reusesc sa creasca calitatea la acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie nefavorabila consumatorului;
b. este o situatie favorabila furnizorului;
c. nici a, nici b.
12. O firma are canale de distributie importante si gama mare de produse oferite. In acest context,
care din afirmatiile urmatoare caracterizeaza cel mai bine aceasta'firma: (la fel ca la id)
a. daca firma ar dori sa se repozitioneze in industrie, va intampina dificultati datorita
barierelor ridicate de mobilitate de ordin comercial;
b. firma ar putea sa se repozitioneze rapid in industrie datorita barierelor reduse de mobilitate de
ordin comercial;
c. firma poate fi usor amenintata datorita barierelor de intrare foarte reduse.
13. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt:
a. surse de reducere a costurilor;
b. surse de diferentiere;
c. nici a, nici b.
14.Care din urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza strategica a cererii pe piata
clientilor:
a. pozitionarea strategica a SAS-urilor;
b. politica de marketing;
c. avantajele competitive ale firmelor.
15.Metoda ABC, ca instrument de analiza a pietei furnizorilor, NU ofera informatii despre:
a. gradul de concentrare al furnizorilor;
b. numarul furnizorilor;
c. modul in care resursele sunt substituibile.
16.Asezarea geografica a sediilor firmei poate fi considerata, din punctul de vedere al stabilirii
avantajului competitiv:
a. o sursa de diferentiere
b. o conditie juridica absolut necesara
c. un simplu element administrativ
17.Relatia dintre nivelul costurilor fixe si intensitatea concurentei este:
a. nu se influenteaza
b. invers proportionala
c. direct proportionala
17.1. In conditiile practicarii unui sistem cu pret fix in relatia client/furnizor: (subiect id)
a. pretul va fi indexat cu modificarile unor factori obiectivi;
b. pretul fix nu va fi pretul de pe piata, ci un pret negociat;
c. pretul va fi indexat numai in functie de de modificarea obiectiva a unor factori de piata.
18.Strategiile de specializare sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata;
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata ridicata;
19.Un mediu concurential caracterizat prin rentabilitate foarte ridicata este considerat a fi:
a. emergent
b. in declin
c. de trecere spre maturitate
20.Piata geografica de referinta este un criteriu de analiza a:
a. sistemului financiar
b. progresului tehnic
c. concurentilor
21.Pentru un SAS caracterizat prin atractii medii ale pietei si de o forta concurentiala intensa se
recomanda in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare
21.1. Pentru un SAS caracterizat prin atractii puternice ale pietei si de o forta concurentiala medie
se recomanda in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare
22.Efectul de invatare este rezultatul:
a. scaderii pretului de vanzare
b. scaderii utilizarii resurselor firmei
c. cresterii utilizarii capacitatii de productie
23.”Grupurile strategice” reprezinta un instrument de analiza a: (la fel ca la id)
a. concurentei
b. furnizorilor
c. clientilor
24. O masura de a riposta, des utilizata, la intrarea in sector a unui nou concurent este:
a. cresterea preturilor;
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele existente
c. reorientarea catre alte domenii
24.1. O masura de a riposta, des utilizata, la intrarea in sector a unui nou concurent este:
a. cresterea actiunilor de promovare;
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele care intra pe piata; ????
c. reorientarea catre alte domenii
25. Daca barierele de intrare si de iesire dintr-o industrie sunt scazute, atunci rentabilitatea este:
a. ridicata
b. ridicata si instabila
c. scazuta, dar stabila
26. Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:
a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate
c. metoda BCG
27. Unul din avantajele efectului de scara este:
a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b
27.1. Nu reprezinta un avantaj al efectului de scara este:
a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b
28. Daca o piata este dominata de un numar restrans de concurenti, atunci grupul se considera a
fi:
a. redus
b. ridicat
c. nici a, nici b
29.Segmentarea nomenclatorului de materiale este un demers specific:
a. analizei strategice a furnizorilor
b. analizei strategice a concurentilor
c. analizei strategice a clientilor
30. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a mediului concurential:
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierelor
c. analiza diagnostic a firmei
30.1 Care din urmatoarele enunturi reprezinta sistem de analiza a mediului concurential:
a. modelul arenei strategice
b. analizei strategice a concurentilor
c. analizei strategice a clienților
31.Studiul barierelor de mobilitate este specific analizei de tip:
a. ABC
b. Boston Consulting Group
c. “grupuri strategice”
31.1 Studiul barierelor de ordin comercial este specific analizei de tip:
a. ABC
b. Boston Consulting Group
c. “grupuri strategice”
32. Daca barierele de iesire dintr-o industrie sunt ridicate, atunci:
a. concurenta va fi puternica
b. concurenta va fi scazuta
c. nici a , nici b
33. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata; - vaca de lapte (strateg de volum)
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;- piatra de moara (strateg de
abandon)
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata redusa
34. Factorii cheie de succes reprezinta:
a. elemente specifice mediului;
b. instrumente de analiza a filierelor de fabricatie;
c. modalitati de realizare a produselor substituibile.
34.1. In demersul de identificare a factorilor cheie de succes, acestia pot deriva din: (subiect
id)
a. caracteristicile cererii si ale concurentilor;
b. puncte slabe ale firmelor;
c. analiza SWOT a punctelor si oportunitatilor strategice ale firmei in vederea cresterii eficientei.
34.2. In ceea ce priveste starea de competitivitate a firmei, factorii cheie de succes pot rezulta din
.....:
a. costului;
b. furnizorilor;
c. clientilor;
35. Ce metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:
a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate;
c. nici a nici b. (metoda BCG)
36. Modelul arenei strategice pune accentul pe: (la fel ca la id)
a. relatiile dintre filierele industriei;
b. avantajul competitiv al firmei;
c. punctele slabe ale firmelor.
37. O reactie de aparare la amenintarea produselor de substitutie estE:
a. reducerea pretului;
b. cresterea pretului;
c. nici a nici b
38. In diagnosticarea cererii pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar
a. caracteristicile cererii;
b. punctele slabe ale firmelorl
c. nici a, nici b.
38.1. In diagnosticarea ofertei pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar: (subiect la id)
a. caracteristicile cererii;
b. caracteristicile ofertei;
c. puncte slabe ale firmelor.
39. In cazul mediilor concurentiale de trecere catre maturitate, concurenta pentru piata este:
a. puternica;
b. slaba;
c. influenta de nevoia puternica de inovare
40. Un mediu concurential NU este favorabil daca:
a. preturile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situatii punctuale
favorabile
b. influenta statului este considerabila pentru asigurarea unei certitudini a profitului;
c. integrarea verticala este redusa.
41. Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie
reusesc sa creasca calitatea la acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie favorabila consumatorului;
b. este o situatie nefavorabila furnizorului;
c. nici a, nici b.
42. Dacă o piață este dominată de un număr restrâns de concurenți, atunci gradul de concentrare a
acestora se consideră a fi:
a. redus
b. ridicat
c. nici a , nici b
43. Efectul de invatare este rezultatul:
a. creșterii pretului de vanzare
b. creșterii utilizarii resurselor firmei
c. scăderii utilizarii capacitatii de productie
44. Din punct de vedere al criteriilor specifice în plus față de cele utilizate de segmentarea de piață,
segmentarea strategică se bazează pe:
a. comportamentul clienților
b. evoluția cererii
c. modul de împărțire a resurselor tehnologice și de cost
45. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt:
a. surse de eliminare a diferențierii
b. posibile surse de crestere
c. nici a, nici b.
46.Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta
poate determina:
a. o dezvoltare tehnologica
b. o crestere a costurilor, deci un avantaj competitiv
c. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante
fonduri;
47. Un mediu concurențial este favorabil dacă
a. prețurile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situații punctuale
favorabile
b. influența statului este considerabilă pentr aigurarea unei certitudini a profitului
c. integrarea vertical este redusă
48. Un mediu concurențial NU este favorabil dacă
a. prețurile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situații punctuale
favorabile
b. influența statului este considerabilă pentru aigurarea unei certitudini a profitului
c. integrarea vertical este redusă
49. Puterea de negociere a distribuitorilor crește în cazul
a. producțiilor mici specific mediilor fragmentate
b. producțiile foarte mari specifice mediilor de trecere spre maturitate
c. producțiile care înglobează un grad mare de inovare și au un grad ridicat de diferențiere
50. Un grad redus de flexibilitate a ofertei necesită
a. creșterea producției
b. o scădere a producției
c. scăderea prețurilor datorită concurenței
51. Studiul barierei de ordin commercial este specific analizei de tip
a. ABC
b. BCG
c. grupuri strategice
52. Un grad redus de flexibilitate a ofertei necesită
a. o creștere a producției în condiții de competitivitate
b. o scădere a producției în condiții de competitivitate
c. o scădere a prețurilor datorită unei concurențe acerbe
53. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii este
caracterizat de:
a. preturi instabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta redusă.
54. Dacă atracțiile mediului sunt puternice, iar atuurile firmei sunt puternice, se recomandă o
politică de
a. rentabilizare
b. dezvoltare
c. abandon
55. Raportul de putere client/furnizor este în favoarea furnizorului dacă
a. produsele sunt standardizate și normalizate
b. produsul cumpărat este amenințat de produsele de substituție
c. produsele sunt realizate la comandă, ceea ce determină o relație foarte bună cu clientul pentru a
realize un foarte bun produs personalizat
56. În lanțul valorii, logistica intrărilor reprezintă
a. o activitate primară
b. o activitate absolute necesară, utilă pentru eficacitatea obiectivelor derivate de ordin II
c. o activitate de susținere
57. Escomptul este
a. reducerea de preț făcută de furnizor pentru plata anticipată
b. reducerea de preț pentru cumpărarea unei cantități suplimentare față de cea negociată inițial
c. reducerea de preț generată de semnarea unui contract de furnizare pentru o peerioadă
suplimentară de minimum două ori perioadă inițială de furnizare
58. Prețul sănătos este
a. un preț rezultă în urma negocierii, după scăderea din pretul logic s factorilor subiectivi, normali
într-o negociere inițială
b. pretul asteptat de client in raport cu cel existent unor conditii lafurnizor la un moment dat
(evolutia cererii si a ofertei, costul de productie, etc. )
c. pretul asteptat de client in raport cu utilitatea resursei
59. O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare redusa si grad de integrare
redus are
a. gama redusa si pret ridicat;
b. gama completa si pret ridicat;
c. servicii si preturi reduse
60. O sursa majora in realizarea diferentierii ca avantaj competitv este:
a. "savoire faire-ul” in utilizarea factorilor de productie
b. savoire-faire-ul in marketing
c. "savoire-faire-ul" tehnologic
61. Nu reprezinta un avantaj al efectului de scara:
a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b
62. In principiu, un mediu favorabil presupune:
a. o influenta redusa a statului
b. bariere de intrare pe piata mai ridicate specifice mediilor emergente
c. nici a, nici b
63. In diagnosticarea ofertei pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar:
a. caracteristicile cererii
b. caracteristicile ofertei
c. punctele slabe ale firmelor
64. In demersul de identificare a factorilor cheie de suscces, acestia pot deriva din:
a. caracteristicile cererii si ale concurentilor
b. punctele slabe ale firmelor
c. analiza SWOT a punctelor si oportunitatilor strategice ale firmei in vedere
65. In conditiile practicarii unui sistem cu pret in relatia client/ furnizor:
a. pretul va fi indexat cu modificarile unor factori obiectivi
b. pretul fix nu va fi pretul de pe piata, ci pretul negociat
c. pretul va fi indexat numai de modificarea numai in functie de modificarea obiettiva a unor factori
66. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a mediului concurential
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierelor
c. analiza diagnostic a firmei
67. In cazul în care cota relativă de piati este mică si dinamica pietei este mare, lichi......
activitate strategică aflat în această situatie este:
a. excedentară
b. într-o nevoie netă
c. într-un echilibru
68. Care din următoarele enunturi reprezintă criterii de analiză strategică a cererii de piata
clientilor
a. pozitionarea strategică a SAS-urilor
b. politica de marketing
c. avantajele competitive ale firmei