Sunteți pe pagina 1din 12

Subiecte analiza strategica

I. Alegeti raspunsul corect:

1. O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare ridicata si grad de integrare ridicat
are: (la fel si la id)
a. gama completa si pret ridicat;
b. servicii reduse si pret ridicat;
c. gama completa si costuri de productie reduse.

1.1 O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare redusa si grad de integrare redus
are: (la fel si la id)
a. gama redusa si pret ridicat;
b. gama completa si pret ridicat;
c. servicii si preturi reduse - poate

2. Intr-o analiza de tip lantul valorii, marja pe costul activitatii de vanzari este:
a. diferenta dintre cifra de afaceri si costul activitatii de baza;
b. diferenta dintre veniturile firmei si costul vanzarilor;
c. suma dintre costul fix si costul variabil.

3. Lantul valorii este un instrument de analiza a:


a. concurentilor;
b. pietei de desfacere;
c. pietei fumizorilor.

3.1. Lantul valorii este un instrument de analiza a: (subiect la id)


a. avantajelor competitive;
b. concurentilor indirecti (potentiali);
c. pietei furnizorilor

4. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de:


a. concurenta redusa;
b. bariere de intrare reduse
c. un ritm scazut de “innoire” a ofertei.

4.1. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de: (subiect id)


a. concurenta numeroasa;
b. bariere de intrare ridicate;
c. un ritm scazut de “innoire” a ofertei

5. Cea mai des uzitata masura de riposta in cazul cresterii amenintarii produselor de substitutie este:
a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru crearea imaginii de marca;
b. aplicarea unei strategii de abandon rapid;
c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de baza; ???

6. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod direct: . .


a. prezenta statului intr-un anumit domeniu;
b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor;

1
c. cererea pe termen lung pe piata clientilor.

7. Sursele de avantaj competitiv pot fi identificate prin:


a. metoda lantului valorii;
b. metoda BCG;
c. metoda descompunerii.

8. Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta poate
determina:
a. o cresterea cotei absolute de piata;
b. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante fonduri;
c. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor.

9. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii este caracterizat de:
a. preturi stabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta importanta.

9.1. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii NU este
caracterizat de:
a. preturi stabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta redusa

9.2. In principiu un mediu favorabil presupune: (subiect id)


a. o influenta redusa a statului;
b. bariere de intrare pe piata mai ridicate mai ridicate specifice mediilor emergente;
c. nici a, nici b.

10.Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC;
b. metoda McKinsey;
c. nici a, nici b.

11.Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie reusesc sa
creasca calitatea la acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie nefavorabila consumatorului;
b. este o situatie favorabila furnizorului;
c. nici a, nici b.

12. O firma are canale de distributie importante si gama mare de produse oferite. In acest context, care
din afirmatiile urmatoare caracterizeaza cel mai bine aceasta'firma: (la fel ca la id)
a. daca firma ar dori sa se repozitioneze in industrie, va intampina dificultati datorita
barierelor ridicate de mobilitate de ordin comercial;
b. firma ar putea sa se repozitioneze rapid in industrie datorita barierelor reduse de mobilitate de ordin
comercial;
c. firma poate fi usor amenintata datorita barierelor de intrare foarte reduse.

13. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt:


a. surse de reducere a costurilor;

2
b. surse de diferentiere;
c. nici a, nici b.

14.Care din urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza strategica a cererii pe piata clientilor:
a. pozitionarea strategica a SAS-urilor;
b. politica de marketing;
c. avantajele competitive ale firmelor.

15.Metoda ABC, ca instrument de analiza a pietei furnizorilor, NU ofera informatii despre:


a. gradul de concentrare al furnizorilor;
b. numarul furnizorilor;
c. modul in care resursele sunt substituibile.

16.Asezarea geografica a sediilor firmei poate fi considerata, din punctul de vedere al stabilirii
avantajului competitiv:
a. o sursa de diferentiere
b. o conditie juridica absolut necesara
c. un simplu element administrativ

17.Relatia dintre nivelul costurilor fixe si intensitatea concurentei este:


a. nu se influenteaza
b. invers proportionala
c. direct proportionala

17.1. In conditiile practicarii unui sistem cu pret fix in relatia client/furnizor: (subiect id)
a. pretul va fi indexat cu modificarile unor factori obiectivi;
b. pretul fix nu va fi pretul de pe piata, ci un pret negociat;
c. pretul va fi indexat numai in functie de de modificarea obiectiva a unor factori de piata.

18.Strategiile de specializare sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata;
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata ridicata;

19.Un mediu concurential caracterizat prin rentabilitate foarte ridicata este considerat a fi:
a. emergent
b. in declin
c. de trecere spre maturitate

20.Piata geografica de referinta este un criteriu de analiza a:


a. sistemului financiar
b. progresului tehnic
c. concurentilor

21.Pentru un SAS caracterizat prin atractii medii ale pietei si de o forta concurentiala intensa se
recomanda in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare

3
21.1. Pentru un SAS caracterizat prin atractii puternice ale pietei si de o forta concurentiala medie se
recomanda in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare

22.Efectul de invatare este rezultatul:


a. scaderii pretului de vanzare
b. scaderii utilizarii resurselor firmei
c. cresterii utilizarii capacitatii de productie

23.”Grupurile strategice” reprezinta un instrument de analiza a: (la fel ca la id)


a. concurentei
b. furnizorilor
c. clientilor

24. O masura de a riposta, des utilizata, la intrarea in sector a unui nou concurent este:
a. cresterea preturilor;
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele existente
c. reorientarea catre alte domenii

24.1. O masura de a riposta, des utilizata, la intrarea in sector a unui nou concurent este:
a. cresterea actiunilor de promovare;
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele care intra pe piata;
c. reorientarea catre alte domenii

25. Daca barierele de intrare si de iesire dintr-o industrie sunt scazute, atunci rentabilitatea este:
a. ridicata
b. ridicata si instabila
c. scazuta, dar stabila

26. Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate
c. metoda BCG

27. Unul din avantajele efectului de scara este:


a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b

27.1. Nu reprezinta un avantaj al efectului de scara este:


a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b

28. Daca o piata este dominata de un numar restrans de concurenti, atunci grupul se considera a fi:
a. redus

4
b. ridicat
c. nici a, nici b
29.Segmentarea nomenclatorului de materiale este un demers specific:
a. analizei strategice a furnizorilor
b. analizei strategice a concurentilor
c. analizei strategice a clientilor

30. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a mediului concurential:
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierelor
c. analiza diagnostic a firmei

31.Studiul barierelor de mobilitate este specific analizei de tip:


a. ABC
b. Boston Consulting Group
c. “grupuri strategice”

32. Daca barierele de iesire dintr-o industrie sunt ridicate, atunci:


a. concurenta va fi puternica
b. concurenta va fi scazuta
c. nici a , nici b

33. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata; - vaca de lapte (strateg de volum)
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;- piatra de moara (strateg de abandon)
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata redusa

34. Factorii cheie de succes reprezinta:


a. elemente specifice mediului;
b. instrumente de analiza a filierelor de fabricatie;
c. modalitati de realizare a produselor substituibile.

34.1. In demersul de identificare a factorilor cheie de succes, acestia pot deriva din: (subiect id)
a. caracteristicile cererii si ale concurentilor;
b. puncte slabe ale firmelor;
c. analiza SWOT a punctelor si oportunitatilor strategice ale firmei in vederea cresterii eficientei.

34.2. In ceea ce priveste starea de competitivitate a firmei, factorii cheie de succes pot rezulta din .....:
a. costului;
b. furnizorilor;
c. clientilor;

35. Ce metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate;
c. nici a nici b. (metoda BCG)

36. Modelul arenei strategice pune accentul pe: (la fel ca la id)
a. relatiile dintre filierele industriei;

5
b. avantajul competitiv al firmei;
c. punctele slabe ale firmelor.

37. O reactie de aparare la amenintarea produselor de substitutie estE:


a. reducerea pretului;
b. cresterea pretului;
c. nici a nici b

38. In diagnosticarea cererii pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar


a. caracteristicile cererii;
b. punctele slabe ale firmelorl
c. nici a, nici b.

38.1. In diagnosticarea ofertei pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar: (subiect la id)
a. caracteristicile cererii;
b. caracteristicile ofertei;
c. puncte slabe ale firmelor.

39. In cazul mediilor concurentiale de trecere catre maturitate, concurenta pentru piata este:
a. puternica;
b. slaba;
c. influenta de nevoia puternica de inovare

40. Un mediu concurential NU este favorabil daca:


a. preturile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situatii punctuale
favorabile
b. influenta statului este considerabila pentru asigurarea unei certitudini a profitului;
c. integrarea verticala este redusa.

41. Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie reusesc sa
creasca calitatea la acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie favorabila consumatorului;
b. este o situatie nefavorabila furnizorului;
c. nici a, nici b.

42. Dacă o piață este dominată de un număr restrâns de concurenți, atunci gradul de concentrare a
acestora se consideră a fi:
a. redus
b. ridicat
c. nici a , nici b

43. Efectul de invatare este rezultatul:


a. creșterii pretului de vanzare
b. creșterii utilizarii resurselor firmei
c. scăderii utilizarii capacitatii de productie

44. Din punct de vedere al criteriilor specifice în plus față de cele utilizate de segmentarea de piață,
segmentarea strategică se bazează pe:
a. comportamentul clienților

6
b. evoluția cererii
c. modul de împărțire a resurselor tehnologice și de cost

45. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt:


a. surse de eliminare a diferențierii
b. posibile surse de crestere
c. nici a, nici b. ????

46.Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta poate
determina:
a. o dezvoltare tehnologica ?????
b. o crestere a costurilor, deci un avantaj competitiv
c. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante fonduri;

47. Un mediu concurențial este favorabil dacă


a. prețurile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situații punctuale
favorabile
b. influența statului este considerabilă pentr aigurarea unei certitudini a profitului
c. integrarea vertical este redusă

48. Un mediu concurențial NU este favorabil dacă


a. prețurile sunt stabile ceea ce poate crea o oportunitate prin specularea unor situații punctuale
favorabile
b. influența statului este considerabilă pentr aigurarea unei certitudini a profitului
c. integrarea vertical este redusă

49. Puterea de negociere a distribuitorilor crește în cazul


a. producțiilor mici specific mediilor fragmentate
b. producțiile foarte mari specifice mediilor de trecere spre maturitate
c. producțiile care înglobează un grad mare de inovare și au un grad ridicat de diferențiere

50. Un grad redus de flexibilitate a ofertei necesită


a. creșterea producției
b. o scădere a producției
c. scăderea prețurilor datorită concurenței

II.Analizati daca urmatoarele enunturi sunt adevarate in totalitate:

1. Orice factor cheie de succes este avantaj competitiv. ADEVARAT (ATUURI CE GENEREAZA AV
COMP = F CH DE SUCC, nu orice av comp e fact cheie de succes)

2. Presiunea costurilor asupra preturilor, ca sfidare a mediului concurential se manifesta in sensul ca


pietele care impun pretul au devenit dominante. ADEVARAT
Sunt rare cazurile in care producatorul cauta un prêt pentru piata. Tot mai des avem de-a face cu
focalizarea pe costuri care reprezinta o strategie prin care producatorul primeste pretul din piata. Cu alte

7
cuvinte este clar ca va avea de castigat cel care va produce cu un cost cat mai mic fata de concurenta nu
cel care va vinde la n prêt mai mare. Un prêt de productie mai mare decat concurenta nu este indicat.

3. Raportul de putere este favorabil clientului daca exista oportunitati credibile de integrare a acestora in
amonte. FALS ( DACA EXISTA AMENINTARI CREDIBILE DE INTEGRARE IN AMONTE SI
POSIBILITATEA DIVERSIFICARII SURSELOR DE APROVIZIONARE , EXISTA UN RAPORT DE
PUTERE FALORABIL CLIENTULUI)

4. Matricea McKinsey utilizeaza doua criterii pentru pozitionarea strategica a SAS-urilor. Acestea sunt:
atractiile mediului si dinamica pietei. FALS (FORTA COMPETITIVA/ CONCURENTIALA si
ATRACTIILE PIETEI)

5. Un mediu emergent este caracterizat prin rentabilitate ridicata, nevoi mari ale pietei si grad de inovare
scazut. FALS (INOVARE MARE , nevoi intense)

6. Exista un raport favorabil furnizorului daca acesta prezinta o amenintare credibila prin integrarea in
aval. ADEVARAT ( Precum si daca produsele sale nu sunt amenintate de produse de substitutie )

7. Prin intermediul segmentarii strategice se identifica factorii cheie de succes. FALS (INVERS –
Segmentarea strategica se realizeaza prin gruparea activitatilor elementare dupa omogenitatea factorilor
cheie de succes)

8. Strategiile de abandon sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relativa de piata este ridicata.FALS
Dinamica a pietei redusa si cota relative de piata ridicata reprezinta coordonatele unei “VACI DE
LAPTE” care adduce un surplus de lichiditati si in niciun caz nu se impune o strategie de abandon.
Acestea trebuie sa finanateze dezvoltarea “DILEMELOR” si transformarea lor in “VEDETE”

9. Modelul "filierelor" de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe relatiile care au loc
intre diferitele firme in cadrul industriei careia ii apartin. ADEVARAT ( pune accentul pe indentificarea
relatiilor ec , com , teh si organizationale dintre diferitele celule concurentiale , pe cauzele cale le
provoaca si pe modul de transmitere a acestora in cadrul filialei, posibilitatile de actiune strategica fiind :
Integrarea tot , partiala ,discontinua , deplasarea in cadru filierei si renuntarea.
10. Strategia de dominare consta in cresterea pretului de vanzare a produselor odata cu avansarea in
cadrul cic1ului de viata a produselor. FALS (consta in reducerea pretului de vanzare in acelasi ritm cu
cel de scadere a costului) pag 80

11. Factorii care influenteaza oferta pe piata clientilor pot fi structurate pe trei paliere: cantitativi (exp.:
evolutia demografica), compoRTamentali (exp.: anticiparea evolutiei veniturilor) si comerciali (exp.:
politica de marketing). FALS (acestia sunt factorii determinanti pe termen lung , care influenteaza
cererea pe piata de desfacere , nu oferta)

12.Nivelul pragului de rentabilitate, nivelul profitului si gradul de utilizare a capacitatii de productie


influenteaza, in primul rand, cererea pe piata clientilor. FALS ( influenteaza oferta pe termen scurt)

13.Daca se inregistreaza o crestere lenta a domeniului, intrarea unor noi concurenti poate determina o
scadere a nivelului absolut al vanzarilor firmelor existente. ADEVARAT (reducerea cotei de piata)

8
14.In cazul unui portofoliu "tanar"de SAS-uri, se recomanda achizitionarea unor activitati lichide.
ADEVARAT (PT CA PORT TANAR are nevoie de activitati lichide , care sa sustina activitatile tinere)

15.Demersul de segmentare strategica presupune identificarea factorilor cheie de succes, a


competentelor distinctive si relationarea din punct de vedere strategic a acestora. FALS (MAI E SI
IDENT SI ENumerarea ACTIV ELEM)

16. In conditiile unor bariere de intrare si de iesire scazute, rentabilitatea industriei este ridicata si
instabila. ADEVARAT ( in conditiile existentei unor bariere de intrare si iesire scazute, se creeaza un
stimul pentru parasirea industriei si reducerea luptei de concurenta , asadar o rentabilitate ridicata pentru
cei ce raman si instabila pentru ca poate intra si altii in aceea industrie)

17. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relative de piata ridicata. ADEVARAT
Matricea BCG are anumite atuuri, ea evidentiaza anumite tipuri de industrii astfel: fragmentata (în
dilemă), specializata (în vedetă), de volum (în “vaci cu lapte”), in impas concurenţial (în povară)

18. Interventia directa a statului se poate manifesta prin intermediul controlului preturilor de vanzare.
ADEVARAT (pp forma de interventie dir a statului intr-o ec de piata o reprez controlul preturilor) – pg
216

19. In cazul in care atractiile mediului sunt putemice, iar forta concurentiala a competitorului este
scazuta, se recomanda o politica de rentabilizare a SAS-urilor. ADEVARAT (situatie specifica
produselor de lansare , necesita investitii marui pentru a spori atuurile si pt dezvoltare , o politica de
rentabilizare) – pag 95

20. Matricea BCG utilizeazi doua criterii pentru pozitionarea strategic a a SAS-urilor. Acestea sunt: cota
relativa de piata si atuurile concurentiale ale firmei. FALS (DINAMICA PIETEI IN LOC DE ATUURI)

21. Gradul de diferentiere a produselor influenteaza direct proportional intensitatea concurentei. FALS
(Invers proportional.)

22. In evaluarea raportului de putere client/furnizor, se considera ca exista o situatie favorabila clientului
daca acesta are posibilitatea sa se integreze in amontele sau. ADEVARAT

Există un raport favorabil consumatorului dacă:


- cumpără cantităţi importante şi deci deţine o pondere mare în cifra de afaceri a
furnizorului;
- produsele sunt standardizate şi normalizate, deci există oricând riscul apelării, fără costuri
mari de transfer, la alţi furnizori;
- concurenţa pe piaţa produsului final este mare, ceea ce determină ca toţi participanţii la
“filiera de producţie” să-şi asume obligaţii de creştere a calităţii, respectiv reducerea
costurilor;
- existenţa unor ameninţări credibile privind integrarea în amonte, ameninţări care se pot
constitui în argumente pentru inhibarea unor activităţi “dăunătoare” de către furnizori

9
23. In evaluarea raporturilor de putere client/furnizor se considera ca exista o situatie favorabila
furnizorului daca aceasta are posibilitatea sa se integreze in aval. ADEVARAT
Există un raport favorabil furnizorului dacă:
- vinde pe o piaţă concurenţială la mai mulţi consumatori, iar libertatea sa de
manevră privind preţul, calitatea şi condiţiile de livrare este mare;
- nu este obligat să lupte împotriva produselor de substituţie;
- consumatorul deţine în cifra de afaceri a furnizorului o pondere redusă, acesta
nefiind deci stimulat să-l protejeze;
- produsul oferit de furnizor este apreciat drept esenţial pentru calitatea şi imaginea
produsului consumatorului;
- prin acţiuni specifice de diferenţiere a produselor şi a costurilor de transfer se pun în
concurenţă consumatorii;
- prezintă o ameninţare credibilă de integrare în aval

24. Atunci cand ritmul de crestere al pietei scade, de regula competitia dintre firme scade. FALS-
Concurenta se intensifica deoarece fiecare firma incearca sa-si extinda segmentul de piata acoperit ptr a
mentine nivelul vanzarilor.

25. Aparitia unui nou concurent intr-o industrie care practica cele mai scazute preturi de vanzare
reprezinta o amenintare pentru firmele existente. ADEVARAT - Practicarea celui mai mic pret de
vanzare va duce implicit la cresterea cotei de piata ceea ce inseamna scaderea vanzarilor pentru
concurenta si cresterea vanzarilor pentru noul concurrent, deci poate reprezenta o amenintare

26. Modelul lui Porter de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe identificarea fortei
concurentiale. ADEVARAT
 Acest model pune bază pe evaluarea intensităţii concurenţei; identifică 5 categorii de concurenţi
esenţiali:
 concurenţii direcţi;
 concurenţii potenţiali;
 concurenţa produselor de substituţie;
 concurenţa furnizorilor;
 concurenţa clienţilor.
Tipul concurenţei şi mai ales intensitatea acesteia sunt strâns dependente de existenţa unui raport de
forţă între cei doi parteneri. Raportul de forţă caracterizează atuurile de care dispune pe piaţă un partener
în raport cu celălalt

Subiecte ID

1. Un prag de rentabilitate foarte ridicat determina un grad ridicat de fexibilitate a ofertei. FALS

2. O durata redusa de viata a productiei necesita un volum redus al productiei datorita ritmului crescut de
innoirea ofertei. FALS
Durata de viata scurta a productiei necesita o productie mai mare si invers.

4. Existenta unor rezerve importante de capacitate de productie poate fi generata de o dezvoltare rapida a
cererii. ADEVARAT
Cresterea cererii prin reducerea preturilor, determina nevoia de productii suplimentare.

10
3. Reducerea pretului unui produs poate determina cresterea vanzarilor. ADEVARAT Dar nu intotdeauna
reducerea pretului poate insemna si cresterea vanzarilor.

5. In evaluarea raportului de putere "client-furnizor" exista o situatie favorabila furnizorului daca au


posibilitatea sa se integreze in avalul.. ADEVARAT
Exista un raport favorabil furnizorului daca prezinta o amenintare credibila de integrare in aval.

Aplicatie - Numarul 2
Filiera de productie a unui produs standardizat presupune mai multe activitati strategice care se regasesc
grupate pe diferite firme. Satisfacerea cererii finale presupune parcurgerea a 8 activitati strategice.
Costurile unitare ale fiecarui concurent pe fiecare activitate strategica si preturile de vanzare ale
produselor rezultate In urma fiecarei activitati strategice sunt:

Activ. Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Pret


Unitar Unitar Unitar Unitar Unitar Unitar Unitar De
Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E Firma F Firma G Vanzare
1 - 10 - - - 19 - 12
2 20 18 - - - 20 - 33
3 25 23 - 24 - 16 - 53
4 17 14 - 17 15 34 - 72
5 36 35 - 32 34 - - 112
6 11 - 10 9 12 - 11 124
7 20 - 19 20 - - 12 145
8 - - 11 12 - - 10 160

Cerinte:
1. Identificati concurentii firmei D pe fiecare faza a lantului valorii
2. Stabiliti ce concurent detine avantajul competitiv de cost pe fiecare veriga a lantului
unde se gaseste firma D
3. Sunteti la conducerea firmei D si nu cunoasteti decat costurile corespunzatoare acestei
firmei si preturile de pe piata (nu stiti costurile celorlalte firme). Pe baza datelor
cunoscute, stabiliti activitatea/activitatile momentan nerentabil( e) pentru care firma ar
trebui sa-si concentreze eforturile de ameliorare
4. Lucrati la Departamentul Aprovizionare al firmei G. Ce reducere de pret a materiei
prime cumparate de la F (exprimata procentual) trebuie obtinuta pentru ca firma C sa
obtina o rata a profitului de 10% la pretul final de 160 u.v.?

11
III. Firma EXON are trei seginente de activitate strategica (produse), caracterizate astfel:

Nr. Crt. SAS CA Dinamica pietei CA a celui mai


puternic concurent
1 SAS 1 15.000 7% 10.000
2 SAS 2 14.000 4% 10.800
3 SAS 3 20.000 2% 12.500

Se cere:
1. Caracterizati portofoliul de activitati al firmei.
2. Analizati urmatoarele situatii concurentiale: , "
a. recomandati un tip de politica pentru fiecare activitate;
b. pentru cresterea puterii de reactie in lupta concurentiala, recomandati achizitionarea unei activitati.
Sunt disponibile doua activitati de tipul: "vedeta" (CA = 8.000 . mii euro), "dilema" (CA = 14.000 mii
euro). Argumentati recomandarea facuta.
c. evaluati care sunt oportunitatile si amenintarile firmei prin analiza unitara a
portofoliului de activitati.
3. Luand in consideratie caracteristicile firmei si portofoliul sau de activitati, identificati
oportunitatile si amenintarile pentru un concurent potential al organizatiei.
Caracteristicile firmei sunt:
-este prezenta pe cele trei piete de 5 ani;
-are trei distribuitori si magazine proprii;
-produsele sunt destinate clientilor cu venituri reduse;
-organizatia este o "firma de familie".

12

S-ar putea să vă placă și