Sunteți pe pagina 1din 15

Pentru a rezolva problemele decizionale in activitatea manageriala a unei firme in conditiile unei economicc concurentiale managerul recurge la : modele

economico-matematice si tehnica simularii. Modelarea si simularea proceselor economice nu ofera managerului: modele matematice purept rezolvarea problemelor manageriale din intreprinderi. Disciplina definita pe scurt ca pregatirea stiintifica a deciziiloreste: cercetarea operationala. In managementul stiintific, modelarea economico-matematica nu poate fi folosita: pentru inlocuirea decidentului uman. Selectati afirmatia falsa referitoare la procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare: simularea este o tehnica de cercetare eficienta pt probl economice complexe la nivel de firma si conduce prin studiul modelelor-economico-matematice analitive, la solutii exacte Din punct de vedere al preciziei,marimile ce caracterizeaza procesele economice se clasifica in: marimi vagi, marimi deterministe, marimi stochastice. In cazul probl de dimensiuni mari,de natura stochastica sau vaga, se recomanda: algoritmi euristici In cazul sistemelor de conducere a activitatilor economice: calculatorul serveste la pregatirea mai buna a deciziei umane. Selectati afirmatia adevarata despre metodele aproximative: sunt metodele care permit obtinerea obtinerea unei solutii S difera de solutia adevarata S, printr-un vector dominat de un alt vector ..dinainte stabilit: /s-s*/=/z/<// Un set specific de valori ale variabilelor de decizie care determina realizarea unui nivel dorit pt variabilele de iesire/functia obiectiv/de performanta a modelului se numeste: solutie Pentru testarea acuratetei modelului se poate recurge la: verificarea consistentei si coerentei in sens logic a modelului construit Precizati care din urmatoarele modele nu corespund clasificarii modelelor in functie de domeniul de provenienta si conceptie: modele de stocare, privind evolutia ponderii pe piata a unor produse concurentiale, privind livrarea de marfuri Din urmatoarele clase de modele: modele informational-decizionale, informatice, cu profil tehnologic si ale relatiilor umane sunt combinatia corecta pentru clasificarea modelelor in functie de structura proceselor reflectate. Modelarea procedurala este caracterizata prin faptul ca acorda un rol important: algoritmului. Succesiunea logica de proceduri prin care se adapteaza la calculator diferite metode si tehnici cantitative de modelare se numeste: algoritm. Abordarea euristica este conditionata de anumite caracteristici ale problemei decizionale sub urmatorul aspect: eforturile si timpul de calcul. In abordarea euristica a problemelor si in construirea unor modele procedurale se face apel la: aplicarea regulii castigului maxim cu eforturi minime ( de tip greedy)

Selectati afirmatia falsa referitoare la posibilitatea construirii unor algoritmi euristici: nu se poate vorbi, in mod stiintific, despre algoritmi euristici pt aplicatii economice Principiul de baza al algoritmului euristic se bazeaza pe ideea ca: este avantajos ca, respectand anumite restrictii, sa se obtina cat mai mult pe linia functieiscop In cazul algoritmului deneral al rezolvatorului de probleme cand se testeaza conditiile de admisibilitate a solutiei initiale se poate constata ca aceasta nu sunt indeplinite.In aceasta situatie, indicati care este pasul urmator: se calculeaza abaterile si se cauta o strategie de reducere a abaterilor Obtinerea unor inf despre sistem, inainte de realizarea sa in mod concret, este posibila cu ajutorul: tehnicii simularii Marimile stochastice/aleatoare se caracterizeaza prin faptul ca: au o multime de valori carora li se asociaza o anumita probabilitate Structura de multimi a unui sistem pentru un moment t, poate fi definita de urmatorul set de marimi: intrari , stari, iesiri. Selectati afirmatia falsa: precizia si completitudinea ridicate ale datelor folosite intr-un model economic-matematic fac posibila aplicarea cu bune rezultate a tehnicilor de invatare de tip incercare si eroare Selectati afirmatia falsa: in incercarea de a reduce nedeterminarea in studiul comportamentului unui sistem socio-economic si de a compensa scaderea gradului de completitudine a informatiilor disponibile se recurge la: folosirea metodelor deterministe(algoritmi de optimizare) Atunci cand gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociaza unui grad mediu de completitudine se recomanda utilizarea: multimilor vagi (fuzzy) In construirea unui model economico-matematic, se are in vedere, in principal, capacitatea acestuia de a: explica fidel toate interconditionarile si relatiile cauza-efect ale proceselor observate Printre caracteristicile ce confera utilitate modelelor nu se numara: universalitatea. Modelele informatice fac parte din categoria: modelelor descriptive Din grupa modelelor informational-decizionale nu fac parte: modelele de tip ADC In categoria modelelor descriptive se regasesc: modele de tip grafice Gantt, de ordonantare si lotizare, ale controlului statistic al calitatii produselor, de flux in retele de transport si de stocare care fac parte din grupa modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie. Pentru modelarea procesului de satisfacere a cererii beneficiarilor si de incadrare in cantitatile disponibile aflate la producatori se poate folosi un model de programare liniara cu functia obiectiv reprezentand: cantatitatile transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar ponderate cu un indicator de valoare

Selectati afirmatia falsa referitoare la experimentarea unui model economico-matematic: aceasta se poate realiza in vivope esantioane de mari dimensiuni furnizand informatii complete la costuri rezonabile Selectati afirmatia adevarata referitoare la aplicarea metodei branch and boundpt rezolvarea unei porbleme de programare liniara in numere intregi: nodul initial al arborelui binar corespunde solutiei optime a problemeipt care s-au ignorat restrictiile de integritate asupra variabilelor Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara: modelele de programare liniara sunt modele dinamice si surprindevolutia in timp a proceselor economice considerate Selectati afirmatia falsa in legatura cu modelarea relatiilor umane: cu ajutorul unor metode corespunzatoare de investigare, dificultatile legate de conditiile observarii si modelitatile de masurare a rezultatelor pot fi depasite prin folosirea unor modele de optim, rezolvate cu ajutorul calculatorului Selectati afirmatia falsa din urmatoarea enumerare referitoare la un model de determinare a structurii optime de productie pt o perioada data: in cazul folosirii unui model de programre liniara cu mai multe functii obiectiv, restrictiile reprez partea normativa a modelului, iar functia obiectiv partea descriptiva a acestuia Identifica in urmatoarea enumerare modelele care nu st folosite in teoria clasica a ordonantarii: modele arborescente de tipul exploziilor sumarizate Selectati afirmatia falsa referitoare regulile de construire a matricii exploziilor sumarizate: matricea M are n linii si k coloane si prin ridicari succesive la putere devine din ce in ce mai rara (n- nr de produse, k - nr maxim de nivele de descompunere) In incercarea de a elimina nedeterminarea cauzata de informatia incompleta disponibila pt studierea comportamentului unui sistem se apeleaza la diferite metode.Eliminati din urmatoarea lista pe cea care nu este conforma obiectivului de a obtine o precizie sporita pt informatiile disponibile: introducerea unor variabile duale Selectati afirmatia falsa: recunoasterea faptului ca in studiul fenomenelor socio-economice, cresterea preciziei datelor afecteaza in sens invers proportional completitudinea acestora conduce la : folosirea tehnicilor de optimizare Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate referitoare la avantajul folosirii unor modele economico-matematice in practica manageriala: toate afirmatiile st adevarate Selectati afirmatia falsa referitoare la modele economico-matematice: modelele ce pot di concepute intr-o ntreprindere au trasaturi fie descriptive, fie normative, neexistand posibilitatea combinarii lor Izomorfismul intre diferite fenomene economice: permite ca, in anumite conditii, analiza unui proces supus studiului sa se efectueze prin intermediul altuia asemanator ca forma si structura, dar mai usor de studiat

In aplicarea tehnicilor de optimizare, alegerea celei mai bune variante posibile presupune: determinarea celui mai bun nivel al functiei de performanta in conditiile utilizarii unei anumite multimi de resurse Modelele care au ca obiectiv reproducerea unor propietati ale sistemului modelat se numesc: descriptive Pt a fi utile practicianului, modelele trb sa se caracterizeze prin: toate atributele mentionate anterior In categoria modelelor folosite in rezolvarea problemelor de afectare se includ: modele de tip branch and bound Selectati afirmatia falsa: modele de tip grafic Gantt, de tip ADC si cele de ordonantare-lotizare st modele pt determinarea structurii de productie pe o perioada data In categoria modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie nu se includ: modele ale relatiilor umane Printre modelele teoriei deciziei de includ: modelul general al procesului decizional, modelul deciziilor de grup, teoria utilitatilor, modele in conditii de risc si incertitudine, modele multicriteriu Pt a pune in evidenta zona de interferenta intre modelele tehnologice, cele informational-decizionale , cele ale relatiilor umane si cele informatice se foloseste: un modul de legatura In modelul ajustarii exponentiale, alegerea unei valori apropiate de 0 pt a va conduce: la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale Expresia previziunii vanzarilor facuta la sfarsitul perioadei t pt perioada urmatoare t+1, pt un produs care nu are un profil sezonier si un trend pe termen lung, poate fi scrisa sub forma: Rt= Rt+1 + alpha (S1-Rt-1) Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: fluctuatiile sezoniere st oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare In cazul in care exista date suficiente istorice, valoarea factorului de nivelare alpha, poate fi determinata prin: apelarea la tehnica simularii Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown pot fi aplicate in practica daca: exista informatii din perioadele trecute asupra evolutiei indicatorului considerat In modelul ajustarii exponentiale primare, coeficientul de nivelare confera datelor reale o importanta care: scade exponential odata cu vechimea, astfel incat, la un moment dat, valorile reale trecute ale indicatorului nu mai au o influenta semnificativa asupra previziunii In cazul in care in evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin sezonalitate si trend, modelul de previziune implica luarea in considerare: a trei factori de nivelare, alpha, beta si y In cazul ajustarii exponentiale primare: ponderea datelor reale scade pe masura ce acestea sunt mai vechi

Extrapolarea fenomenologica reprez: o tehnica de prognoza Selectati afirmatia falsa referitoare la extrapolarea fenomenologica: permite o prima apreciere a evolutiei viitoare a unui proces economic Printre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice se numara faptul ca: nu poate sa tina seama de aparitia in viitor a unor factori de influenta Unul din dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice este dat de faptul ca: extrapolarea fenomenologica nu poate sa tina seama de schimbarile care pot modifica in viitor legatura dintre marimile economice Obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se realizeaza atunci cand: intre marimea economica extrapolata si marimile economice considerate ca variabile independente exista o interdependenta realase utilizeaza acele functii matematice care descriu cel mai bine evolutia procesului economic analizat; se utilizeaza functii de corelatie cu mai multe variabile independente Selectati din urmatoarea enumerare, componenta care nu este specifica analizei seriei temporale a unui indicator economic(volumul vanzarilor spre ex): viteza de crestere/descrestere a marimii indicatorului Pt a aprecia acuratetea metodei de ajustare exponentiala se poate folosi: suma erorilor absolute sau patratice, aventual raportata la nr de observatii reale Functii utilizare in cadrul extrapolarii fenomenologice au urmatoarele proprietati: permit aprecierea nivelurilor a doua sau mai multe marimi economice in perspectiva, descriu evolutia in timp a unei marimici economice, st functii de extrapolare liniara cu mai multe variabile dependente Pt previzionarea vanzarilor dintr-o anumita perioada cu ajutorul metodei ajustarii exponentiale primare st necesare umatoarele date : vanzarile realizate sub forma unei serii de timp, valoarea coeficientului de nivelare, previziunea care s-a facut pt vanzarile din prima perioada a seriei de date In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin trend, modelul de previziune implica luarea in considerare: a doi factori de nivelare alpha, beta( din care unul cocrespunde trendului) In modelul de nivelare exponentiale primare, daca factorul de nivelare ( alpha) tinde catre 1: intr-o anumita perioada, previziunea tinde sa fie egala cu valoarea indicatorului considerat pt momentul anterior Evolutia fenomenului studiat cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se poate exprima analitic sub forma unei functii matematice numita: functie de extrapolare Selectati afirmatia incorecta: metodele de extrapolare: recomanda operarea pe orizonturi de prognoza cat mai lungi pt ca rezultatele sa fie cat mai plauzibile Intre categoriile de metode de previziune pe care le au la dispozitie decidentii nu se regasesc: metodele de optimizare

In aplicarea metodei ajustarii exponentiale simple, alegerea unei valori apropiate de 0 pt constanta de nivelare alpha va conduce: la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale Incercarea de a lua in considerare factorii controlabili sau nuce actioneaza asupra unei organizatii conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune.Intre acestea, cele bazate pe serii de timp se utilizeaza: in cazul in care evolutia curenta a unui indicator depinde de nivelul anterior ( in ipoteza pastrarii unui comportament inertial al fenomenului) Y=f( Yt-1..) Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: fluctuatiile sezoniere st oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare( peste un an) Nivelul maxim al vanzarilor pt un produs este dat de: derivata de ordin intai a functiei Gamma Selectia afirmatia falsa referitoare la analiza curbelor de viata a unui produs: curba vanzarilor dintrun produs in functie de timp, arata caracterul progresiv al penetratiei produsului in consum, pe care produsele noi o fac celor vechi Rezult furnizate de metoda lanturilor Markov aplicata la determinarea evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale nu pot fi folosite pt: a stabili momentul intrarii pe piata a unui nou produs concurential Una din premisele utilizarii lanturilor Markov pt modelarea evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale este urmatoarea: numar finit si constant de marci Selectati afirmatia falsa despre un lant Markov: suma elementelor de pe coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1 Obiectivele manageriale ale analizei cu ajutorul lanturilor Markov nu se refera la: determinarea comportamentului unui sistem la momentul initial al analizei Selectati afirmatia falsa despre componentele unui lant Markov: distributia initiala este scrisa sub forma unui vector coloana Selectati afirmatia falsa referitoarea la matricea de tranzitie (P) ca element component al unui lant Markov: matricea de tranzitie contine evolutia cotelor de piata ale produselor aflate in concurenta Aplicarea modelului lanturilor Markob pt modelarea ofertei intreprinderilor pe piata necesita respectarea urmatoarelor premise:in fiecare faza a nalizei se pot adauga noi produse fara a fi necesara modificarea matricii de tranzitie Selectia afirmatia falsa referitoare la elementele unui lant Markov: trecerile unui sistem de la o stare i la alta j, se fac cu probabilitati cunoscute care depind de starea sistemului Selectati afirmatia falsa referitoare la determinarea starii stationare in modelare ofertei intreprinderilor pe piata cu ajutorul lanturilor Markov: starea de echilibru se determina in mod identic pt procesele cu si fara stari absorbante

Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul matematic al programarii liniare utilizare in reprezentarea unui proces economic dintr-o ntreprindere: modelul este dinamic, tratand variatia in timp a resurselor si a consumurilor tehnologice Selectati afirmatia falsa referitoare la reoptimizarea unei probleme de probleme de programare liniara: permite surprinderea aspectelor dinamice ale fenomenelor economice Selecttai afirmatia falsa in legatura cu reoptimizarea vectorului b(resurse) in problema de programare liniara: se testeaza semnul variabilelor delta=z-c; daca cel putin una este negativa se continua cu algoritmul simplex dual Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate: reoptimizarea in problemele de programare liniara: toate afirmatiile anterioare st adevarate Expresia matematica care limiteaza domeniul posibil in care o solutie ar putea fi calculata este echivalenta: unei restrictii Intr-o problema de programare liniara aplicata pt determinarea structurii optime de productie, valorile variabilelor duale: st egale cu preturile umbra semnificand eficienta consumului de resurse, reprez evaluari marginale ale consumului de resurse, st cunoscute ca multiplicatori Lagrange Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara in numere intregi utilizate pt determinarea structurii optime de fabricatie in cazul produselor indivizibile: procesul iterativ de rezolvare a unei probleme printr-o metoda de tip branch and bound poate fi reprezentat printr-un arbore binar, in care fiecare nod doua noduri ascendente si unul descendent irect Diferenta dintre modul cum actioneaza natura si modul de actiune al unui adversar rational consta in faptul ca: natura u actioneaza ca un adversar inteligent. Selectati propozitia falsa referitoare la axiomatica von Neumann-Morgenstern: relatia de indiferenta este tranzitiva, iar relatia de preferinta este tranzitiva si simetrica Atunci cand au loc succesiuni de procese decizionale economice in conditii de incertitudine: reluarea unei probleme abordate initial in conditii de incertitudine poate conduce la determinarea pe baze statistice a probabilitatilor de realizate a starilor naturii sau la estimarea unor probabilitati apriorice, subiective In teoria stiitifica a deciziilor, utilitatea reprezinta: o valoare subiectiva asociata unui anumit rezultat economic si asigura comparabilitatea variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criterii Intre criteriile de decizie in conditii de incertitudine nu se numara: criteriul maximizarii speranteii matematice Asocierea utilitatilor estimare dupa relatia U(x)=a+b*x pt consecintele decizionale se face desemnand:valori obtinute prin interpolare liniara situate in intervalul [0,1] Metoda arborilor de decizie nu se presupune respectarea cerintei:desfasurarea proceselor de decizie in trepte ceea ce face ca rezultatele intermediare sa fie conditionate de rezultatele estimate ale deciziilor precedente

Unul dintre dezavantajele gasirii solutiei optimecu ajutorul metodei arborilor decizionali este acela ca: dimensiunile cresc explosiv odata cu numarul de procese decizionale Criteriul lui Hurwicz de decizie in conditii de incertitudine presupune: aprecierea optimismului decidentului printr-un numar 0<alpha,1 Criteriul lui hurwicz de decizie aplicat unui model pt conditii de incertitudine: indica varianta decizionala corespunzatoare celei mai convenabile combinatii dintre rezultatul cel mai favorabil si rezultatul cel mai nefavorabil In cazul jocurilor contra naturii , deciziile se impart in: decizii in conditii de certitudine, incertitudine si de risc Selectati afirmatia adevarata referitoarea la cristeriul Criteriul lui Wald de luare a deciziei in conditii de incertitudine: consta in aplicarea principiului maximin In teoria deciziei, forma concava a functiei de utilitate corespunde: unei atitudini prudente fata de risc Intr-un joc fara punct de echilibru: valoarea castigata de un jucator este diferita de valoarea pierduta de adversar In metoda arborilor de decizie, nodul de tip eveniment este asociat:diferitelor posibilitati de evolutie a mediului economic, situatii ce nu pot fi controlate in mod obiectiv de catre decident Valoarea medie asteptata a unui indicator de tip maxim ia in considerare pt calcul: toate consecintele alternativelor decizionale pt indicatorul considerat si starile naturii impreuna cu probabilitatile asociate starilor naturii In jocurile concurentiale: fiecare partener adopta astfel de decizii incat sa-si depaseasca adversarul Metoda arborilor de decizie presupune: evaluarea nodurilor finale inaintea celor initiale Decizii in conditii de incertitudine se iau atunci cand:nu exista inf privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii Diferenta dintre valoarea obtinuta prin decizia optima pt o anumita stare a naturii si valoarea rezultata din oricare alta alegere a varianteidecizionale se numeste: regret Pt un joc fara punct-sa, determinarea strategiei optime mixte: se poate face prin metode algebrice, geometrice , iterative Intr-un joc cu doi jucatori prudenti si rationali, solutia optima se poate obtine prin: eliminarea strategiilor dominate, principiul maximin si minimax, programarea liniara Intr-un joc cu doi jucatori a si b, prudenti si rationali: valoarea castigata de un jucator este mai mica sau egala cu valoarea pierduta de adversar Criteriile de decizie aplicate pt conditii de incertitudine, in ipoteza de rationalitate a decidentilor, presupun ca: alegerea decidentului se face in scopul maximizarii castigului sau minizarii pierderii asociate deciziilor

Deciziile in conditii de risc se deosebesc de cele in conditii de incertitudine prin faptul ca: la primele se cunosc probabilitatile asociate starilor obiective ale naturii Unul din dezavantajele metodei arborilor de decizie este acela ca: metoda nu poate fi aplicata at cand estimarea probabilitatilor absolute si a probabilitatilor conditionate asociate starilor naturii este imposibil de realizat In cazul problemei de programare liniara multidimensionala: se incoluiesc functiile de optim prin functii de utilitate care vor fi apoi insumate pt a obtine o functie-sinteza cu semnificatie economica concreta In cazul optimizarii multiatribut, multimea solutiilor posibile(variantele de decizie) este: finita, iar fiecare varianta este caracterizata de mai multe atribute Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda momentelor: dupa calculul momentelor-linie, aceasta se ordoneaza in ordine descrescatoaere Referitor la o probl de prog liniara,introducerea impreciziei , prin care coeficientii variabilelor sau termenii liberi ai restrictiilor st multimi vagi , conduce la: programarea fuzzy O multime fuzzypoate fi definita asociind fiecarui element x un numar cuprins intr 0 si 1 reprentand gradul sau de apartenenta la o anumita propitate A.Gradul de apartenenta poate fi definit : cu ajutorul unor formule matematice, printr-un tabel de valori, printr-un algortim recursiv care se bazeaza pe rezultate obtinute prin asocierea unor valori Identificati afirmatia falsa referitoare la multimile vagi: stabilirea gradelor de apartenenta nu afecteaza caracterul obiectiv al multimilor si variabilelor folosite Selectati afirmatia falsa: in problemele decizionale multicriteriale: in cadrul optimizarii multiatribut numarul de variante este infinit Selectati afirmatia falsa: in cazul optimizarii multiobiectiv: multimea solutiilor posibile este finitaL multumea solutiilor posibile este finita In cazul rezolvarii programarii liniare multicriteriale cu metoda programarii scop : functiilor obiectiv ale problemei initiale li se acorda intotdeauna prioritati egale este afirmatia falsa. Selectati afirmatia falsa referitoare la necesitatea fuzzyficarii modelelor deterministe: pe masura cresterii complexitatii fenomenelor economice, in modelul bag scara de reprezentare a procesului crestere acordandu-se o importanta deosebita detaliilor. Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda programarii scop( goal programming): se cauta acea solutie care atinge toate nivelurile de aspiratie, fara a permite inregistrarea de abateri Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE st in principal: metode euristice Evidentiati afirmatia falsa ref la criteriul de optimizare intr-un model de aprovizionare-stocare: criteriul optim este dat de minimul duratei de ajungere a materialelor in stoc

Evidentiati in urmat enumerare elementul care nu constituie parametru temporal dintr-un model economico-matematic de aprovizionare-stocare: costul de lansare a unei comenzi de aprovizionare Pt alocarea resurselor cu ajutorul unui model ADC de tip euristic, programarea activitatilor la un moment t se face: studiind multimea activit amanate anterior si multimea activitatilor., programand act din multimea activit candidate la momentul t dupa unul sau mai multe din urmat criterii: ordi nea. Programand activit din multimea candidatilor la momentul t (Ct) Selectati afirmatia falsa: in cazul programarii dinamice, politica optimala: depinde de inclinatia catre risc a decidentului Selectati afirmatia falsa despre grafurile folosite in analiza drumului critic: acestea permit evidentierea grupelor de materiale formate in functie deponderea cantitativa si valorica. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate despre cazul general al proceselor de productie-stocare: toate afirmatiile st adevarate Intrre elemente ale unui proces de stocare nu se numara: nr de statii de servire In multimea avantajelor simularii, nu se poate evidentia urmatorul aspect: simularea este sigura, pt k se poate interveni in model ori de cate ori este necesar fara a se produce perturbari. Rezultatele obtinute prin simulare st: aproximari ale unor valori reale In desfasurarea simularii apare o variabila distincta numita ceasul simularii.Slectati afirmatia falsa referitoare la aceasta variabila: masoara scurgerea timpului real in care se simuleaza sistemul.. Modelele de simulare au un caracter: procedural Simularea permite obtinerea: mai multor variabile de decizie, dinare managerul o va alege pe cea mai buna Spre deosebire de programarea matematica, simularea nu se bazeaza pe un model analitic, ci rezultatele obtinute prin aceasta tehnica st: aproximari ale unor valori reale Selectati afirmatia falsa referitoare la simularea proceselor economice: etapele simularii urmeaza in gen ciclul modelarii, dar un model de simulare este mult mai simplu. Construirea modelului ca reprezentare simplificata si satisfacatoare a realitatii este un pores iterativ ce consta in imbunatatiri succesive ale reprezentarii realiz prin culegerea de date si interpretarea lor.A Modelarea economica ofera managerului latura riguroasa a actiunilor sale, modalitati de punere de acord a resurselor existente cu obiectivele formulate pt o anumita perioada de timp, dandu-i posibilitatea de a gandu si a decide mai bine si mai repede fara sa denatureze realitatea.A Modelul este un instrument de cunoastere stiintifica a realitatii obiective, oferind posibilitatea realizarii unor experimente si repetarii acestora pana la cunoasterea esentei fenomenului studiat.A

La construirea unui model economic se impune o analiza atenta pt identificarea caracteristicilor esentiale si reprezentative ale procesului studiat in raport cu o teorie economica explicativa a acelui proces.A Un model economico-matematic este alcatuit dintr-o multime finita de operatii, care efectuate intr-o ordine predefinita conduc, intr-un timp finit, la transformarea setului de date de intrare intr-un set de valori de iesire.F Demersul sistemic presupune abordarea in ansamblu a obiectului studiului, ca multime de parti in dependenta reciproca si consta, in esenta, in a nu neglija intregul in favoarea partilor si nici partile in favoarea sistemului.A Ipoteza de baza in construirea modelelor economico-matematice consta in existenta izomorfismului intre diferite fenomene ( prin aceasta intelegandu-se o forma comuna de descriere a unor fenomene de natura diferita) A In cazul robl combinatorice, care intervin in majoritatea proceselor economice, at cand nr solutiilor admisibile depaseste posib de explorare exhaustiva, se renunta la cautarea solutiei optime si decidentul accepta o solutie suboptionalaA Din punctul de vedere al exactitatii, metodele de prelucrare folosite in vederea adoptarii unor decizii se clasifica in: deterministe, stochastice si fuzzy.F Metodele aproximative conduc la obtinerea, intr-un timp relativ scurt, chair in cazul unei probleme, unei solutii S acceptabila d p d v practiv, fara a avea garantiiF Algoritmul poate fi descris ca o reprezentare izomorfa a realitatii care ofera o imagine intuitiva, dar riguroasa in sensul structurii logice a fen studiat.F In abordarea normativa a deciziilor, o sol optima prescrie actiunea pe care un manager ar trb sa o adopte.A Orice solutie admisibila este optima.F in abordarea descriptiva, alegerea solutiei satisfacatoare presupune investigarea consecintelor diferitelor variante de actiune, asa cum se reflecta acestea in performantele sistemului.F modelele descriptive st folosite pt verificarea performantei sistemului in anumite conditii si indeosebi in previzionarea..F multimea algoritmilor euristici folositi in adoptarea deciziilor se numeste euristicia.A procedurile euristice creeaza premisele unei autoinstruiri continue (se urmareste efectul aplicari..)A algoritmii euristici se compun dintr-o serie de reguli care st incercate in timpul calculelor si care se imbunatatesc pe baza analizei rezultatelor.A modelarea procedurala este caracterizata prin acordarea unui rol principal modelului si a unui secund algoritmului F

in conditiile unor probleme complexe/de dimensiuni mari si cu date exacte se recomanda folosirea algoritmilor exacti.F prin optimizare robusta se intelege incercarea de a solutiona probl decizionale al caror context nu satisface total conditiile optimizarii clasice sau in al caror context..F simularea poate fi considerata ca o reprezentare dinamica a unei parti a lumii reale, realizata prin construirea unui model abstract .A abordarea probl de simulare incepe cu constructia unui model, realizat in mai multe variante, din care se alege, apoi cea care ofera rezultatele cele mai apropiate,..A modelele de simulare ofera direct prin rezolvare, decizia optima pt procesul decizional studiat.F in situatia in care unei probleme deterministe i se asociaza un model aleator, se realiz experiente pe model si se furnizeaza inf despre soluta probl..., optimizare flexibilaF numere aleatoare uniform distribuite se pot obtine prin diferite metode manuale , fizice sau cu ajut unor proceduri analitice implementate pe calc electronice.A cu ajutorul calculatorului se pot genera numere cu caracter absolut aleatoriu .F metoda simularii poate fi folosita pt a verifica o solutie nesigura obtinuta pe cale analitica.A aplicarea metodei de simulare Monte Carlo presupune stabilirea functiei de repartitie a frecventelor pt variabila aleatoare luata in consideratie si folosirea unei surse de numere aleatoare cu ajutorul carora sa se simuleze evolutia fenomenului in afara esantionului reprezentativ.A metoda Monte Carlo poate fi definita ca metoda modelarii variabilelor aleatoare in scopul calcularii unor caracteristici ale repartitiilor lor. Cu ajutorul lanturilor Markov se modeleaza sisteme sau procese a caror stare finala se afla in legatura cu starea initiala a sistemului.F In aplicarea metodei lanturilor Markov pt studiul comportamentului cumparatorilor unui produs se presupune ca acesta este influentat numaii de ultima cumparare a produsului.A Ideea de baza metodei ajustarii exponentiale consta in corectarea previziunii proportional cu abaterea constata intre previziunile anterioare si valoarea reala a indicatorului studiat.A In modelul de nivelare exponentiala secundara se au in vedere sezonalitatea si trendul unui fenomen prin introducerea unor coeficienti 0<alpha<1 , o<beta<1.A in teoria jocurilor strategice, atitudinea care corespunde asigurarii sperantei matematice maxime a castigului minim este cunoscut sub numele de regula maximin.A regula regretelor(Savage) propune luarea deciziei in urma aplicarii regulii optimiste la matricea regretelor, matrice ce se obtine prin scaderea valorii fiecarui element al matricei initiale din valoarea elementului de utilitate optima pe cate o coloana.F

criteriul pesimist in cazul maricei regretelor se aplica considerand ca cele mai defavorabile st regretele cu valorile cele mai mari.A spre deosebire de conditiile de certitudine ( in alegerea variantei careia ii corespunde o utilitate maxima este oc erinta logica so psihologica unanim acceptata), in conditii de incertitudine sau risc se iau in considerare speranta matematica sau valoarea medie a indicatorului, ceea ce implica introducrea unui anumit grad ,,,,,,A in aplicarea regulii hurwicz, pentru valori mari ale coef de optimism, selectarea variantei cele mai potrivite se face luand in considerare diferentele intre val rezultatuluiF situatia de risc este generata de dificultatea de a estima modul de evolutie a fen economic si ofera mai multe variante de actiune caracterizate prin..A deciziile in conditii de incertitudine se adopta pe baza unor ipoteze privind rezultatele potentiale ale fiecarei variante de decizie in parte si in functie de preferinta decidentului pt aceste rezultate.A indiferent de regulile de decizie folosite, in modelul decizional in conditii de incertitudine bazat pe matricea consecintelor se va selecta intotdeauna aceeasi varianta.F oricarui participant la decizie i se poate asocia o curba de preferinta sau o functie de utilitate care indica inclinatia catre risc a acestuia.A analiza de densibilitate a clasamentului sau ierhizarii variantelor de decizie rezultate dintr-o metoda de decizie poate indica modul in care varatia valorilor unor parametri afecteaza solutia optimaA succesiunile decizionale ce au loc in cadrul unui proces decizional pot fi modelate cu ajutorul arborelui de decizie care cuprinde, intre nodurile sale, variante decizionale sau stari ale naturii.A Intr-un model de tip arbore de decizie, gasirea solutiei optime este echivalenta cu alegerea unui drum in arbore, pornind de la nodul initial si parcurgand ramurile acestuia pana la unul din nodurile finale.F In reprezentarea unui proces decizional multisecvential, sub forma unui arbore decizional, sepoate incepe la momentul initial printr-un nod de incertitudine. Cand starile obiective ale naturii ce determina diferite rezultate ale actiunilor decidentilor au asociate anumite probabilitati, iar consecintelor li se ataseaza utilitati, recomandarea variantei optime se face in functie de criteriul utilitatii globale maxime.A Aplicarea criteriului regretelor presupune ca decizia sa incerce minimizarea regretelor, definite ca diferenta de plata sa utilitate pe care decidentul o suporta in urma selectiei unei alte variante de actiune fata de cea optima.A in cazul existentei mai multor fnctii obiectiv, solutia optima pt o functie nu este, in general, optima si pt celelalte, situatie care necesita apelul la o solutie care realizeaza cel mai bun compromis.A definitia solutiei optime in cazul programarii cu mai multe functii obiectiv de a fi cea mai buna din punct de vedere al ansamblului functiilor obiectiv presupune introducerea unei ambiguitati, demers care face greu de cuantificat expresia cea mai bunaA

de cele mai multe ori, in cazul programarii multicriteriale, se determina un punct din domeniul solutiilor admisibile care sa optimizeze simultan ansamblul functiilor obiectiv. F ideea de baza in aplicarea metodei de maximizare a utilitatii globale pt rezolvarea unei probleme multicriteriale consta in inlocuirea functiilor obiectiv cu semnificatie economica cu functii de utilitate in sens von Neumann-Morgestern A pentru a putea folosi notiunea de utilitate la rezolvarea problemei de programare multicriteriala se presupune aditivitatea utilitatilor. A solutiile multicriteriale sunt de natura suboptimala A intr-un proces decizional multicriterial , pt luarea in considerarea a unor criterii calitative nu se poate folosi utilitatea, ci se recurge la metode subiective de selectarea deciziei bazate pe opinia expertilor F intr-un proces decizional multicriterial, exprimarea consecintelor decizionale in unitati de masura diferite ,impune calculul unor indicatori de tip regret care sa puna in evidenta preferinta decidentului pt anumite valori.F problema de programare liniara multidimensionala ia in considerare mai multe criterii de eficienta in mod simultan.A abordarea in dinamica a fenomenelor economice prin tratarea aspectelor legate de variatia elementelor constante atasate unei probleme de programare liniara se face cu ajutorul postoptimizarii.A in studiul studiul senzitatii solutiilor suboptimale se face apel la reoptimizare si postoptimizare.F in aplicarea analizei de senzitivitate pt o problema de programare liniara folosita pt determinarea structurii optime de fabricatie, daca problema initiala(P) si cea modificata ( P) au aceeasi multime de solutii admisibile, at sol lui P este admisibila pt P. A parametrizarea unei probl de programare liniara consta in studiul solutiilor optime ale modelului liniar in situatia in care se modifica unul din elementele initiale(coeficient al functiei obiectiv sau termen liber al unei restrictii) F Analiza de senzitivitate implica studiul efectului schmbarii unor componente ale vectorului de resurse( b) sau coeficientilor de tip cost sau profit (c ) asupra solutiei optime. A O multime fuzzy poate fi precis definita asociind fiecarui element x un nr cuprins intre o si 1 reprezentand gradul sau de apartenenta (x) la o anumita proprietate a multimii A. A Intr-o problema de programare liniara, fuzzificarea restrictiilor consta in relaxarea lor cu ajutorul unor tolerante, cu conditia ca orice element al vectorilor de toleranta sa fie nenegativ. A Procesul de optimizare prin metoda programarii dinamice are un caracter secvential, la fiecare etapa se considera o decizie care afecteaza starea sistemului la etapele urmatoare. A In cadrul probl de alocare statistica se are in vedere armonizare obiectivelor anterior dinamic al acesteia.F

Unul dintre avantajele oferite de folosirea problemeloor de programare liniara in determinarea structurii optime de productie consta in caracterul dinamic al acesteia.F In cazul algoritmului euristic de alocare a resurselor se incearca programarea activitatilor in functie de consumul din resurse si se recurge la intarzierea unor activitati dupa criteriul rezervei de timp. A Ideea de baza a algoritmului de alocare a resurselor consta in programarea activitatilor pana cand toate aceste activitati au fost lansate in executie si astfel resursele necesare sa nu depaseasca disponibilul existent. A In aplicarea metodei ADC drumul critic este format din activitatile care infl durata tota de realizare a intregului proiect complex.A Metoda PERT opereaza cu modele probabilistice la care duratele activitatilor sunt variabile aleatoare cu limite cunoscute.A In studiul fenomenelor economice, complexitatea si multitudinea factorilor de influenta presupune recurgerea la constructii teoretice, reprezentari simplificate ale realitatii.A Pt solutionarea problemelor decizionale al caror context (dimensiuni mari, imprecizie, complexitate) nu satisface rigorile de folosire a tehnicii simularii se poate recurge la optimizarea clasica. F Scaderea simultana a preciziei si completitudinii conduce la faptul ca se pot folosi metodele de optimizare. F Invatarea prin incercare si eroare si utilizarea analogiilr pertinente cu sisteme sau procese mai bine cunoscute st incercari de a compensa scaderi majore ale completitudinii, respectiv ale preciziei.A Scaderea alternativa a preciziei sau completitudinii datelor conduce la abordarea stochastica, teoria jocurilor sau folosirea multimilor fuzzy.A Intr-un model de transport de tip programare liniara, functia obiectiv nu depinde, in general , de costul transportului marfurilor de la sursa la destinatie. F In aplicarea modelelor procedurale cu ajutorul calculatorului se simuleaza evolutia sistemului si se furnizeaza decidentului, care are rolul celmai important , informatii asupra eventualelor actiunii intreprinse. A Solutia oferita de o metoda euristica este acceptabila d p d c practic. A