Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Pentru a rezolva problemele decizionale in activitatea manageriala a unei


firme in conditiile unei economicc concurentiale managerul recurge la :
modele economico-matematice si tehnica simularii.
2. Modelarea si simularea proceselor economice nu ofera managerului:
modele matematice purept rezolvarea problemelor manageriale din
intreprinderi.
3. Disciplina definita pe scurt ca pregatirea stiintifica a deciziiloreste:
cercetarea operationala.
4. In managementul stiintific, modelarea economico-matematica nu poate fi
folosita: pentru inlocuirea decidentului uman.
5. Selectati afirmatia falsa referitoare la procesul de trecere de la sistemul
real la modelul de simulare: simularea este o tehnica de cercetare eficienta
pt probl economice complexe la nivel de firma si conduce prin studiul
modelelor-economico-matematice analitive, la solutii exacte
6. Din punct de vedere al preciziei,marimile ce caracterizeaza procesele
economice se clasifica in: marimi vagi, marimi deterministe, marimi
stochastice.
7. In cazul probl de dimensiuni mari,de natura stochastica sau vaga, se
recomanda: algoritmi euristici
8. In cazul sistemelor de conducere a activitatilor economice: calculatorul
serveste la pregatirea mai buna a deciziei umane.
9. Selectati afirmatia adevarata despre metodele aproximative: sunt
metodele care permit obtinerea obtinerea unei solutii S difera de solutia
adevarata S, printr-un vector dominat de un alt vector ..dinainte
stabilit: /s-s*/=/z/<//
10.Un set specific de valori ale variabilelor de decizie care determina
realizarea unui nivel dorit pt variabilele de iesire/functia obiectiv/de
performanta a modelului se numeste: solutie
11.Pentru testarea acuratetei modelului se poate recurge la: verificarea
consistentei si coerentei in sens logic a modelului construit
12.Precizati care din urmatoarele modele nu corespund clasificarii modelelor
in functie de domeniul de provenienta si conceptie: modele de stocare,
privind evolutia ponderii pe piata a unor produse concurentiale, privind
livrarea de marfuri
13.Din urmatoarele clase de modele: modele informational-decizionale,
informatice, cu profil tehnologic si ale relatiilor umane sunt combinatia
corecta pentru clasificarea modelelor in functie de structura proceselor
reflectate.
14.Modelarea procedurala este caracterizata prin faptul ca acorda un rol
important: algoritmului.
15.Succesiunea logica de proceduri prin care se adapteaza la calculator
diferite metode si tehnici cantitative de modelare se numeste: algoritm.
16.Abordarea euristica este conditionata de anumite caracteristici ale
problemei decizionale sub urmatorul aspect: eforturile si timpul de calcul.
17.In abordarea euristica a problemelor si in construirea unor modele
procedurale se face apel la: aplicarea regulii castigului maxim cu eforturi
minime ( de tip greedy)

18.Selectati afirmatia falsa referitoare la posibilitatea construirii unor algoritmi


euristici: nu se poate vorbi, in mod stiintific, despre algoritmi euristici pt
aplicatii economice
19.Principiul de baza al algoritmului euristic se bazeaza pe ideea ca: este
avantajos ca, respectand anumite restrictii, sa se obtina cat mai mult pe
linia functieiscop
20.In cazul algoritmului deneral al rezolvatorului de probleme cand se
testeaza conditiile de admisibilitate a solutiei initiale se poate constata ca
aceasta nu sunt indeplinite.In aceasta situatie, indicati care este pasul
urmator: se calculeaza abaterile si se cauta o strategie de reducere a
abaterilor
21.Obtinerea unor inf despre sistem, inainte de realizarea sa in mod concret,
este posibila cu ajutorul: tehnicii simularii
22.Marimile stochastice/aleatoare se caracterizeaza prin faptul ca: au o
multime de valori carora li se asociaza o anumita probabilitate
23.Structura de multimi a unui sistem pentru un moment t, poate fi definita
de urmatorul set de marimi: intrari , stari, iesiri.
24.Selectati afirmatia falsa: precizia si completitudinea ridicate ale datelor
folosite intr-un model economic-matematic fac posibila aplicarea cu bune
rezultate a tehnicilor de invatare de tip incercare si eroare
25.Selectati afirmatia falsa: in incercarea de a reduce nedeterminarea in
studiul comportamentului unui sistem socio-economic si de a compensa
scaderea gradului de completitudine a informatiilor disponibile se recurge
la: folosirea metodelor deterministe(algoritmi de optimizare)
26.Atunci cand gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociaza unui
grad mediu de completitudine se recomanda utilizarea: multimilor vagi
(fuzzy)
27.In construirea unui model economico-matematic, se are in vedere, in
principal, capacitatea acestuia de a: explica fidel toate interconditionarile
si relatiile cauza-efect ale proceselor observate
28.Printre caracteristicile ce confera utilitate modelelor nu se numara:
universalitatea.
29.Modelele informatice fac parte din categoria: modelelor descriptive
30.Din grupa modelelor informational-decizionale nu fac parte: modelele de
tip ADC
31.In categoria modelelor descriptive se regasesc: modele de tip grafice
Gantt, de ordonantare si lotizare, ale controlului statistic al calitatii
produselor, de flux in retele de transport si de stocare care fac parte din
grupa modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie.
32.Pentru modelarea procesului de satisfacere a cererii beneficiarilor si de
incadrare in cantitatile disponibile aflate la producatori se poate folosi un
model de programare liniara cu functia obiectiv reprezentand: cantatitatile
transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar ponderate cu un
indicator de valoare
33.Selectati afirmatia falsa referitoare la experimentarea unui model
economico-matematic: aceasta se poate realiza in vivope esantioane de
mari dimensiuni furnizand informatii complete la costuri rezonabile
34.Selectati afirmatia adevarata referitoare la aplicarea metodei branch and
boundpt rezolvarea unei porbleme de programare liniara in numere

intregi: nodul initial al arborelui binar corespunde solutiei optime a


problemeipt care s-au ignorat restrictiile de integritate asupra variabilelor
35.Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara:
modelele de programare liniara sunt modele dinamice si surprindevolutia
in timp a proceselor economice considerate
36.Selectati afirmatia falsa in legatura cu modelarea relatiilor umane: cu
ajutorul unor metode corespunzatoare de investigare, dificultatile legate
de conditiile observarii si modelitatile de masurare a rezultatelor pot fi
depasite prin folosirea unor modele de optim, rezolvate cu ajutorul
calculatorului
37.Selectati afirmatia falsa din urmatoarea enumerare referitoare la un model
de determinare a structurii optime de productie pt o perioada data: in
cazul folosirii unui model de programre liniara cu mai multe functii
obiectiv, restrictiile reprez partea normativa a modelului, iar functia
obiectiv partea descriptiva a acestuia
38.Identifica in urmatoarea enumerare modelele care nu st folosite in teoria
clasica a ordonantarii: modele arborescente de tipul exploziilor sumarizate
39.Selectati afirmatia falsa referitoare regulile de construire a matricii
exploziilor sumarizate: matricea M are n linii si k coloane si prin ridicari
succesive la putere devine din ce in ce mai rara (n- nr de produse, k - nr
maxim de nivele de descompunere)
40.In incercarea de a elimina nedeterminarea cauzata de informatia
incompleta disponibila pt studierea comportamentului unui sistem se
apeleaza la diferite metode.Eliminati din urmatoarea lista pe cea care nu
este conforma obiectivului de a obtine o precizie sporita pt informatiile
disponibile: introducerea unor variabile duale
41.Selectati afirmatia falsa: recunoasterea faptului ca in studiul fenomenelor
socio-economice, cresterea preciziei datelor afecteaza in sens invers
proportional completitudinea acestora conduce la : folosirea tehnicilor de
optimizare
42.Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate referitoare la
avantajul folosirii unor modele economico-matematice in practica
manageriala: toate afirmatiile st adevarate
43.Selectati afirmatia falsa referitoare la modele economico-matematice:
modelele ce pot di concepute intr-o ntreprindere au trasaturi fie
descriptive, fie normative, neexistand posibilitatea combinarii lor
44.Izomorfismul intre diferite fenomene economice: permite ca, in anumite
conditii, analiza unui proces supus studiului sa se efectueze prin
intermediul altuia asemanator ca forma si structura, dar mai usor de
studiat
45.In aplicarea tehnicilor de optimizare, alegerea celei mai bune variante
posibile presupune: determinarea celui mai bun nivel al functiei de
performanta in conditiile utilizarii unei anumite multimi de resurse
46.Modelele care au ca obiectiv reproducerea unor propietati ale sistemului
modelat se numesc: descriptive
47.Pt a fi utile practicianului, modelele trb sa se caracterizeze prin: toate
atributele mentionate anterior
48.In categoria modelelor folosite in rezolvarea problemelor de afectare se
includ: modele de tip branch and bound

49.Selectati afirmatia falsa: modele de tip grafic Gantt, de tip ADC si cele de
ordonantare-lotizare st modele pt determinarea structurii de productie pe o
perioada data
50.In categoria modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie nu
se includ: modele ale relatiilor umane
51.Printre modelele teoriei deciziei de includ: modelul general al procesului
decizional, modelul deciziilor de grup, teoria utilitatilor, modele in conditii
de risc si incertitudine, modele multicriteriu
52.Pt a pune in evidenta zona de interferenta intre modelele tehnologice, cele
informational-decizionale , cele ale relatiilor umane si cele informatice se
foloseste: un modul de legatura
53.In modelul ajustarii exponentiale, alegerea unei valori apropiate de 0 pt a
va conduce: la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale
54.Expresia previziunii vanzarilor facuta la sfarsitul perioadei t pt perioada
urmatoare t+1, pt un produs care nu are un profil sezonier si un trend pe
termen lung, poate fi scrisa sub forma: Rt= Rt+1 + alpha (S1-Rt-1)
55.Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente
componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: fluctuatiile
sezoniere st oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare
56.In cazul in care exista date suficiente istorice, valoarea factorului de
nivelare alpha, poate fi determinata prin: apelarea la tehnica simularii
57.Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown pot fi aplicate in
practica daca: exista informatii din perioadele trecute asupra evolutiei
indicatorului considerat
58.In modelul ajustarii exponentiale primare, coeficientul de nivelare confera
datelor reale o importanta care: scade exponential odata cu vechimea,
astfel incat, la un moment dat, valorile reale trecute ale indicatorului nu
mai au o influenta semnificativa asupra previziunii
59.In cazul in care in evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin
sezonalitate si trend, modelul de previziune implica luarea in considerare:
a trei factori de nivelare, alpha, beta si y
60.In cazul ajustarii exponentiale primare: ponderea datelor reale scade pe
masura ce acestea sunt mai vechi
61.Extrapolarea fenomenologica reprez: o tehnica de prognoza
62.Selectati afirmatia falsa referitoare la extrapolarea fenomenologica:
permite o prima apreciere a evolutiei viitoare a unui proces economic
63.Printre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice se numara
faptul ca: nu poate sa tina seama de aparitia in viitor a unor factori de
influenta
64.Unul din dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice este dat de
faptul ca: extrapolarea fenomenologica nu poate sa tina seama de
schimbarile care pot modifica in viitor legatura dintre marimile economice
65.Obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu ajutorul extrapolarii
fenomenologice se realizeaza atunci cand: intre marimea economica
extrapolata si marimile economice considerate ca variabile independente
exista o interdependenta realase utilizeaza acele functii matematice care
descriu cel mai bine evolutia procesului economic analizat; se utilizeaza
functii de corelatie cu mai multe variabile independente

66.Selectati din urmatoarea enumerare, componenta care nu este specifica


analizei seriei temporale a unui indicator economic(volumul vanzarilor spre
ex): viteza de crestere/descrestere a marimii indicatorului
67.Pt a aprecia acuratetea metodei de ajustare exponentiala se poate folosi:
suma erorilor absolute sau patratice, aventual raportata la nr de observatii
reale
68.Functii utilizare in cadrul extrapolarii fenomenologice au urmatoarele
proprietati: permit aprecierea nivelurilor a doua sau mai multe marimi
economice in perspectiva, descriu evolutia in timp a unei marimici
economice, st functii de extrapolare liniara cu mai multe variabile
dependente
69.Pt previzionarea vanzarilor dintr-o anumita perioada cu ajutorul metodei
ajustarii exponentiale primare st necesare umatoarele date : vanzarile
realizate sub forma unei serii de timp, valoarea coeficientului de nivelare,
previziunea care s-a facut pt vanzarile din prima perioada a seriei de date
70.In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin
trend, modelul de previziune implica luarea in considerare: a doi factori de
nivelare alpha, beta( din care unul cocrespunde trendului)
71.In modelul de nivelare exponentiale primare, daca factorul de nivelare
( alpha) tinde catre 1: intr-o anumita perioada, previziunea tinde sa fie
egala cu valoarea indicatorului considerat pt momentul anterior
72.Evolutia fenomenului studiat cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se
poate exprima analitic sub forma unei functii matematice numita: functie
de extrapolare
73.Selectati afirmatia incorecta: metodele de extrapolare: recomanda
operarea pe orizonturi de prognoza cat mai lungi pt ca rezultatele sa fie cat
mai plauzibile
74.Intre categoriile de metode de previziune pe care le au la dispozitie
decidentii nu se regasesc: metodele de optimizare
75.In aplicarea metodei ajustarii exponentiale simple, alegerea unei valori
apropiate de 0 pt constanta de nivelare alpha va conduce: la ajustarea
puternica a oscilatiilor din seria de date reale
76.Incercarea de a lua in considerare factorii controlabili sau nuce actioneaza
asupra unei organizatii conduce la utilizarea unor metode diferite de
previziune.Intre acestea, cele bazate pe serii de timp se utilizeaza: in cazul
in care evolutia curenta a unui indicator depinde de nivelul anterior ( in
ipoteza pastrarii unui comportament inertial al fenomenului) Y=f( Yt-1..)
77.Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente
componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: fluctuatiile
sezoniere st oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare( peste un
an)
78.Nivelul maxim al vanzarilor pt un produs este dat de: derivata de ordin
intai a functiei Gamma
79.Selectia afirmatia falsa referitoare la analiza curbelor de viata a unui
produs: curba vanzarilor dintr-un produs in functie de timp, arata
caracterul progresiv al penetratiei produsului in consum, pe care produsele
noi o fac celor vechi

80.Rezult furnizate de metoda lanturilor Markov aplicata la determinarea


evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale nu pot fi folosite
pt: a stabili momentul intrarii pe piata a unui nou produs concurential
81.Una din premisele utilizarii lanturilor Markov pt modelarea evolutiei
ponderii pe piata a unor produse concurentiale este urmatoarea: numar
finit si constant de marci
82.Selectati afirmatia falsa despre un lant Markov: suma elementelor de pe
coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1
83.Obiectivele manageriale ale analizei cu ajutorul lanturilor Markov nu se
refera la: determinarea comportamentului unui sistem la momentul initial
al analizei
84.Selectati afirmatia falsa despre componentele unui lant Markov: distributia
initiala este scrisa sub forma unui vector coloana
85.Selectati afirmatia falsa referitoarea la matricea de tranzitie (P) ca element
component al unui lant Markov: matricea de tranzitie contine evolutia
cotelor de piata ale produselor aflate in concurenta
86.Aplicarea modelului lanturilor Markob pt modelarea ofertei intreprinderilor
pe piata necesita respectarea urmatoarelor premise:in fiecare faza a
nalizei se pot adauga noi produse fara a fi necesara modificarea matricii de
tranzitie
87.Selectia afirmatia falsa referitoare la elementele unui lant Markov: trecerile
unui sistem de la o stare i la alta j, se fac cu probabilitati cunoscute care
depind de starea sistemului
88.Selectati afirmatia falsa referitoare la determinarea starii stationare in
modelare ofertei intreprinderilor pe piata cu ajutorul lanturilor Markov:
starea de echilibru se determina in mod identic pt procesele cu si fara stari
absorbante
89.Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul matematic al programarii
liniare utilizare in reprezentarea unui proces economic dintr-o
ntreprindere: modelul este dinamic, tratand variatia in timp a resurselor si
a consumurilor tehnologice
90.Selectati afirmatia falsa referitoare la reoptimizarea unei probleme de
probleme de programare liniara: permite surprinderea aspectelor dinamice
ale fenomenelor economice
91.Selecttai afirmatia falsa in legatura cu reoptimizarea vectorului b(resurse)
in problema de programare liniara: se testeaza semnul variabilelor
delta=z-c; daca cel putin una este negativa se continua cu algoritmul
simplex dual
92.Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate: reoptimizarea in
problemele de programare liniara: toate afirmatiile anterioare st adevarate
93.Expresia matematica care limiteaza domeniul posibil in care o solutie ar
putea fi calculata este echivalenta: unei restrictii
94.Intr-o problema de programare liniara aplicata pt determinarea structurii
optime de productie, valorile variabilelor duale: st egale cu preturile umbra
semnificand eficienta consumului de resurse, reprez evaluari marginale ale
consumului de resurse, st cunoscute ca multiplicatori Lagrange
95.Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara in
numere intregi utilizate pt determinarea structurii optime de fabricatie in
cazul produselor indivizibile: procesul iterativ de rezolvare a unei probleme

printr-o metoda de tip branch and bound poate fi reprezentat printr-un


arbore binar, in care fiecare nod doua noduri ascendente si unul
descendent irect
96.Diferenta dintre modul cum actioneaza natura si modul de actiune al unui
adversar rational consta in faptul ca: natura u actioneaza ca un adversar
inteligent.
97.Selectati propozitia falsa referitoare la axiomatica von NeumannMorgenstern: relatia de indiferenta este tranzitiva, iar relatia de preferinta
este tranzitiva si simetrica
98.Atunci cand au loc succesiuni de procese decizionale economice in conditii
de incertitudine: reluarea unei probleme abordate initial in conditii de
incertitudine poate conduce la determinarea pe baze statistice a
probabilitatilor de realizate a starilor naturii sau la estimarea unor
probabilitati apriorice, subiective
99.In teoria stiitifica a deciziilor, utilitatea reprezinta: o valoare subiectiva
asociata unui anumit rezultat economic si asigura comparabilitatea
variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criterii
100.
Intre criteriile de decizie in conditii de incertitudine nu se numara:
criteriul maximizarii speranteii matematice
101.
Asocierea utilitatilor estimare dupa relatia U(x)=a+b*x pt
consecintele decizionale se face desemnand:valori obtinute prin
interpolare liniara situate in intervalul [0,1]
102.
Metoda arborilor de decizie nu se presupune respectarea
cerintei:desfasurarea proceselor de decizie in trepte ceea ce face ca
rezultatele intermediare sa fie conditionate de rezultatele estimate ale
deciziilor precedente
103.
Unul dintre dezavantajele gasirii solutiei optimecu ajutorul metodei
arborilor decizionali este acela ca: dimensiunile cresc explosiv odata cu
numarul de procese decizionale
104.
Criteriul lui Hurwicz de decizie in conditii de incertitudine presupune:
aprecierea optimismului decidentului printr-un numar 0<alpha,1
105.
Criteriul lui hurwicz de decizie aplicat unui model pt conditii de
incertitudine: indica varianta decizionala corespunzatoare celei mai
convenabile combinatii dintre rezultatul cel mai favorabil si rezultatul cel
mai nefavorabil
106.
In cazul jocurilor contra naturii , deciziile se impart in: decizii in
conditii de certitudine, incertitudine si de risc
107.
Selectati afirmatia adevarata referitoarea la cristeriul Criteriul lui
Wald de luare a deciziei in conditii de incertitudine: consta in aplicarea
principiului maximin
108.
In teoria deciziei, forma concava a functiei de utilitate corespunde:
unei atitudini prudente fata de risc
109.
Intr-un joc fara punct de echilibru: valoarea castigata de un jucator
este diferita de valoarea pierduta de adversar
110.
In metoda arborilor de decizie, nodul de tip eveniment este
asociat:diferitelor posibilitati de evolutie a mediului economic, situatii ce
nu pot fi controlate in mod obiectiv de catre decident
111.
Valoarea medie asteptata a unui indicator de tip maxim ia in
considerare pt calcul: toate consecintele alternativelor decizionale pt

indicatorul considerat si starile naturii impreuna cu probabilitatile asociate


starilor naturii
112.
In jocurile concurentiale: fiecare partener adopta astfel de decizii
incat sa-si depaseasca adversarul
113.
Metoda arborilor de decizie presupune: evaluarea nodurilor finale
inaintea celor initiale
114.
Decizii in conditii de incertitudine se iau atunci cand:nu exista inf
privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii
115.
Diferenta dintre valoarea obtinuta prin decizia optima pt o anumita
stare a naturii si valoarea rezultata din oricare alta alegere a
varianteidecizionale se numeste: regret
116.
Pt un joc fara punct-sa, determinarea strategiei optime mixte: se
poate face prin metode algebrice, geometrice , iterative
117.
Intr-un joc cu doi jucatori prudenti si rationali, solutia optima se
poate obtine prin: eliminarea strategiilor dominate, principiul maximin si
minimax, programarea liniara
118.
Intr-un joc cu doi jucatori a si b, prudenti si rationali: valoarea
castigata de un jucator este mai mica sau egala cu valoarea pierduta de
adversar
119.
Criteriile de decizie aplicate pt conditii de incertitudine, in ipoteza de
rationalitate a decidentilor, presupun ca: alegerea decidentului se face in
scopul maximizarii castigului sau minizarii pierderii asociate deciziilor
120.
Deciziile in conditii de risc se deosebesc de cele in conditii de
incertitudine prin faptul ca: la primele se cunosc probabilitatile asociate
starilor obiective ale naturii
121.
Unul din dezavantajele metodei arborilor de decizie este acela ca:
metoda nu poate fi aplicata at cand estimarea probabilitatilor absolute si a
probabilitatilor conditionate asociate starilor naturii este imposibil de
realizat
122.
In cazul problemei de programare liniara multidimensionala: se
incoluiesc functiile de optim prin functii de utilitate care vor fi apoi
insumate pt a obtine o functie-sinteza cu semnificatie economica concreta
123.
In cazul optimizarii multiatribut, multimea solutiilor
posibile(variantele de decizie) este: finita, iar fiecare varianta este
caracterizata de mai multe atribute
124.
Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda momentelor: dupa
calculul momentelor-linie, aceasta se ordoneaza in ordine descrescatoaere
125.
Referitor la o probl de prog liniara,introducerea impreciziei , prin care
coeficientii variabilelor sau termenii liberi ai restrictiilor st multimi vagi ,
conduce la: programarea fuzzy
126.
multime fuzzypoate fi definita asociind fiecarui element x un numar
cuprins intr 0 si 1 reprentand gradul sau de apartenenta la o anumita
propitate A.Gradul de apartenenta poate fi definit : cu ajutorul unor
formule matematice, printr-un tabel de valori, printr-un algortim recursiv
care se bazeaza pe rezultate obtinute prin asocierea unor valori
127.
Identificati afirmatia falsa referitoare la multimile vagi: stabilirea
gradelor de apartenenta nu afecteaza caracterul obiectiv al multimilor si
variabilelor folosite

128.
Selectati afirmatia falsa: in problemele decizionale multicriteriale: in
cadrul optimizarii multiatribut numarul de variante este infinit
129.
Selectati afirmatia falsa: in cazul optimizarii multiobiectiv: multimea
solutiilor posibile este finitaL multumea solutiilor posibile este finita
130.
In cazul rezolvarii programarii liniare multicriteriale cu metoda
programarii scop : functiilor obiectiv ale problemei initiale li se acorda
intotdeauna prioritati egale este afirmatia falsa.
131.
Selectati afirmatia falsa referitoare la necesitatea fuzzyficarii
modelelor deterministe: pe masura cresterii complexitatii fenomenelor
economice, in modelul bag scara de reprezentare a procesului crestere
acordandu-se o importanta deosebita detaliilor.
132.
Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda programarii scop( goal
programming): se cauta acea solutie care atinge toate nivelurile de
aspiratie, fara a permite inregistrarea de abateri
133.
Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE st in principal:
metode euristice
134.
Evidentiati afirmatia falsa ref la criteriul de optimizare intr-un model
de aprovizionare-stocare: criteriul optim este dat de minimul duratei de
ajungere a materialelor in stoc
135.
Evidentiati in urmat enumerare elementul care nu constituie
parametru temporal dintr-un model economico-matematic de
aprovizionare-stocare: costul de lansare a unei comenzi de aprovizionare
136.
Pt alocarea resurselor cu ajutorul unui model ADC de tip euristic,
programarea activitatilor la un moment t se face: studiind multimea activit
amanate anterior si multimea activitatilor., programand act din multimea
activit candidate la momentul t dupa unul sau mai multe din urmat criterii:
ordi nea. Programand activit din multimea candidatilor la momentul t
(Ct)
137.
Selectati afirmatia falsa: in cazul programarii dinamice, politica
optimala: depinde de inclinatia catre risc a decidentului
138.
Selectati afirmatia falsa despre grafurile folosite in analiza drumului
critic: acestea permit evidentierea grupelor de materiale formate in functie
deponderea cantitativa si valorica.
139.
Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate despre cazul
general al proceselor de productie-stocare: toate afirmatiile st adevarate
140.
Intrre elemente ale unui proces de stocare nu se numara: nr de statii
de servire
141.
In multimea avantajelor simularii, nu se poate evidentia urmatorul
aspect: simularea este sigura, pt k se poate interveni in model ori de cate
ori este necesar fara a se produce perturbari.
142.
Rezultatele obtinute prin simulare st: aproximari ale unor valori reale
143.
In desfasurarea simularii apare o variabila distincta numita ceasul
simularii.Slectati afirmatia falsa referitoare la aceasta variabila: masoara
scurgerea timpului real in care se simuleaza sistemul..
144.
Modelele de simulare au un caracter: procedural
145.
Simularea permite obtinerea: mai multor variabile de decizie, dinare
managerul o va alege pe cea mai buna
146.
Spre deosebire de programarea matematica, simularea nu se
bazeaza pe un model analitic, ci rezultatele obtinute prin aceasta tehnica
st: aproximari ale unor valori reale

147.
Selectati afirmatia falsa referitoare la simularea proceselor
economice: etapele simularii urmeaza in gen ciclul modelarii, dar un model
de simulare este mult mai simplu.