Sunteți pe pagina 1din 2

MARASAC RĂZVAN – MARIUS, GR.

951, AN III

Stimulente și investiții de capital guvernamental

Investițiile de capital guvernamental și stimulentele se pot materializa sub forma unor politici
economice care să contribuie la creșterea productivității. Investițiile în infrastructură și
echipamente hardware pot lua forma unui sistem de taxe care să promoveze economisirea și
alocarea eficientă a capitalurilor. Investițiile în cercetare-dezvoltare, publicitate și marketing
contribuie de asemenea la creșterea productivității prin descoperirea de noi tehnici de producție,
promovarea și marketingul eficientizând producția. Investițiile de capital în sistemul educațional
cresc, de asemenea, eficiența și productivitatea, prin progresul educațional și pregătirea academică
a populației.
În SUA, această cale de creștere a productivității ocupă o primă poziție, poziție datorată stocului
de capital uman și fizic (public și privat) pe care SUA îl deține, capital ce poate fi considerat cea
mai tangibilă reprezentare a bogăției acestei națiuni.
În Europa și Japonia, pozițiile 3, respectiv 4, se datorează unei scăderi a investițiilor publice din
ultimii ani (după criza financiară, 2010-2015): Europa a înregistrat o scădere de 6%, iar Japonia o
scădere de 13,7%, în comparație cu creșterea de 33% a SUA.1

Stimulare și finanțare a cercetărilor de către guvern

Cercetarea și dezvoltarea sunt recunoscute ca fiind un important contribuitor la creșterea


productivității muncii și a inovației afacerilor. Multe dintre output-urile activităților de cercetare-
dezvoltare sunt intangibile și pot lua o varietate de forme, incluzând stocul de cunoștințe acumulate
cu privire la tehnici de producție, împreună cu abilitățile dobândite de a însuși, asimila și aplica
aceste cunoștințe. Creșterea PIB-ului sau a productivității muncii depind în aceeași măsură de
mărimea investițiilor în cercetare-dezvoltare, precum și de creșterea lor în raport cu alte
componente ale PIB-ului.
Nivelurile ocupate ale acestei modalități de creștere a productivității sunt asemănătoare în cele 3
regiuni: 5 în Europa și SUA, cu mențiunea că, în Japonia, poziția cu o treaptă mai sus, se datorează
nivelului de finanțare mai ridicat al activităților de cercetare-dezvoltare: 3,29% din PIB, în
comparație cu 2,79% în SUA și 2,04% în Europa.2

1
Sursa: http://www.uhy.com/european-economies-lag-in-capital-investment-putting-future-growth-at-risk/

2
Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
MARASAC RĂZVAN – MARIUS, GR. 951, AN III

Accent crescând pe tehnicile de management

Companiile care au aplicat cu succes o serie de tehnici de management (stabilirea obiectivelor,


analiza și controlul performanței, etc.) au înregistrat o serie de performanțe mai bune și o
productivitate sporită, în comparație cu competitorii acestora ce folosesc aceste tehnici sporadic.
Cu toate că politicile guvernamentale și sectoarele industriale unde companiile operează
influențează productivitatea și puterea financiară a acestora, deciziile manageriale pot avea un
impact mai mare. 3
Pozițiile în top 3 ocupate de această modalitate de creștere a productivității, în SUA, respectiv
Japonia, evidențiază importanța tehnicilor și strategiilor manageriale în cele 2 zone. Un alt studiu,
care analizează practicile de management în peste 20 de țări și 9000 de companii plasează SUA pe
primul loc cu un scor general de 3.35, Japonia pe 2, cu 3.23, în clasament urmând țări din nordul
Europei. Managementul de tip sud-european, cu caracteristicile specifice, plasează țările de aici în
josul clasamentului, de aici rezultând și poziția a 6-a pe care o au tehnicile de management în
Europa (multitudinea culturilor și stilurilor manageriale). 4

3
Sursa: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP-
EN/Introduction%20to%20Management/Materials/The%20link%20between%20managers%20and%20productivity
.pdf
4
Sursa: http://www.people.hbs.edu/rsadun/Management_Practices.pdf