Sunteți pe pagina 1din 2

Dezvoltarea capitalului uman

Stocul de competenţe în regiunea SEE este scăzut. Lipsa absolută a forţei de muncă
calificată şi aşa numitele "brain drain" sunt severe în unele economii. Cu toate acestea
există în curs de desfăşurare diverse iniţiative pentru a contracara acest fenomen. Un rol
important îl joacă şi reforma sistemului de educaţie.
Datele de la OCDE pentru Programul Internaţional Student Assessment, care reflectă
calitatea educaţiei, arată un nivel scăzut de performanţă pentru cele mai multe ţări în
comparaţiei cu mediile OCDE.
În unele economii, acest deficit de competenţe pare să încetinească dezvoltarea anumitor
sectoare specifice şi sunt un obstacol pentru creşterea valorii adăugate în fabricaţie.
Sectorul privat remarcă frecvent nevoia de a angaja personal cu bilităţi tehnice şi practice.
Cheltuielile în ceea cei priveşte pe studenţi, ca şi parte a venitului pe cap de locuitor, la
nivel secundar şi terţiar, sunt scăzute în comparaţie cu normele OCDE; aceste cheltuieli
trebuiesc privite ca şi o investiţie strategică. Reforma sistemului de educaţie este în curs
de desfăşurare aproape în toată Europa de Sud, stimulat în cazul învăţământului superior
de către Procesul Bologna. În multe ţări din regiune, se fac eforturi pentru a consolida
legătura între sistemele de afaceri şi educaţie, prin încurajarea programelor de internship.
Promovarea acestor programe este o iniţiativă pe care guvernele le pot întreprinde la un
cost relativ scăzut. În ultimii ani, reforma şi dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale
a primit mai multă atenţie din partea donatorilor şi a politicii comunităţilor din SEE.
Combinarea aptitudinilor, cunoştiinţelor şi a performanţelor personalului este denumit în
mod obişnuit ca şi capital uman. Anumite cercetări au arătat că există o stransă legătură
între capitalul uman al unei ţări şi rezultatele investiţiilor şi dezvoltării economice
generale. Spre exemplu cantitatea de resurse umnae afecstează ISD-urile, capitalul uman
este fundamental pentru calitatea de antreprenoriat, prezintă o importanţă deosebită
pentru competivitatea din sectoarele de înaltă tehnologie.
Cadrul de evaluare a dezvoltării capitalului uman cuprinde cinci subdimensiuni :
Subdimensiunea : Formularea strategiei cu privire la competenţele forţei de muncă –
această subdimensiune caracterizează diferite caracteristici de dezvoltare a strategiei în
domeniul competenţelor forţei de muncă. Indicatori utilizaţi : strategia calificării forţei de
muncă- design şi dovezi şi incluziunea formulării strategiei.
Subdimensiunea : Intrări la educaţia iniţială - educaţia iniţială este o cheie pentru
dezvoltarea competenţelor generice, care duce la randamente mari pe piaţa forţei de
muncă. Cu ajutorul a doi indicatori, această subdimensiune analizează politicile şi setările
instituţionale legate de modul de învăţare a forţei de muncă, existând dovezi care
sugerează că calitatea profesorilor este un prim determinant al rezultatelor studentului.
Indicatori : recrutarea şi reţinerea profesorului, dezvoltarea cadrelor didactice.
Subdimensiunea : Educaţie şi formare profesională – în majoritatea economiilor OCDE,
o mare parte din studenţii de la nivelul secundar superior urmează programe orientate
spre profesii sau meserii. Indicatori : măsuri de dezvoltare a sistemului VET, procese
consultative a sistemului VET.
Subdimensiunea : Continuarea educaţiei şi formării la locul de muncă – abilităţile sunt
depreciate dacă nu sunt întreţinute în mod activ, din acest motiv şi din cauza noilor
sarcini de muncă şi mult mai complexe, educaţia şi formarea este esenţială. CET prezintă
o mare importantă pentru economii, cum ar fi cele din SEE unde nivelul ridicat al
somajului şi procesul de restructurare industrială necesită îmbunătăţirea competenţelor de
muncă, în special în rândul personalului de vârstă mijlocie care nu dispune de oportunităti
educaţionale şi de formare. Indicator: dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui sistem de
muncă legate de educaţia şi formarea continuă.
Subdimensiunea : Setările de pe piaţa fortei de muncă şi cererea de competenţe –
politicile de ocupare a fortei de muncă pot avea un impact semnificativ asupra investiţiei,
deoarece atât investitorii autohtoni cât şi cei străini iau în considerare cu atenţie costurile
forţei de muncă. Indicatori : ajutoarele de somaj, impozitele, salariile minime, legislaţia
de protecţie a ocupării forţei de muncă.
Această evaluare a examinat un anumit număr de setări politice şi instituţionale, ce
afectează formarea capitalului uman din regiunea SEE. Guvernele trebuie să abordeze
problema dintre profilul de abilităţi furnizate de sistemele de educaţie şi formare
profesională, precum şi de nevoile angajaţilor. Puţini angajatori sunt pe deplin satisfăcuţi
cu nivelul de dezvoltare profesională a angajaţilor. Procesele de consultare în anumite
domeni ale politicii capitalului uman sunt destul de bine dezvoltate, cu toate acestea,
multe guverne trebuie să evalueze modul în care se desfăşoară cu adevărat aceste procese,
unde în unele cazuri participarea este limitată.

S-ar putea să vă placă și