Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea MFC Constanta

Anul 3 Management IF
Disciplina: Management bancar
Evaluare pe parcurs 1
Teste-grila
1.Rolul complex pe care bancile il joaca in economia nationala , atat prin serviciile pe care o
banca le efectueaza prin :
a) mijloace banesti disponibile in economie si realizarea de profit
b) plasarea si investirea fondurilor , atragerea de fonduri si efectuarea de incasari
c) operatiuni de leasing auto si imobiliar
2. Activitatea bancara vizeaza
a) profitabilitatea si lichiditatea
b) profitul si pierderea
c)maximizarea cheltuielilor si minimizarea cheltuielilor
3. Activitatea bancara se realizeaza prin:
a) operatiuni pasive si deschise
b) operatiuni pasive si active
c) operatiuni de constituire a provizioanelor negociabile
4. Dupa criteriul formei de proprietate sunt delimitate:
a) banci private, banci publice si banci multinationale
b) banci ipotecare, banci universal si banci factor
c) banci private, banci publice, banci mixte
5. Care dintre urmatoarele institutii bancare reprezinta statul in cadrul sistemului bancar?
a) trezoreria publica
b) banca centrala
c) ministerul finantelor
6. Dupa ce criteriu national se impart bancile in banci internationale, multinationale si banci
autohtone?
a) apartenentei
b) provenientei
c) sistemul bancar
7. Care din urmatoarele banci acorda credite pe termen mijlociu si lung in sectoare, procurandusi resursele prin depozite pe termen lung?
a) banca corespondent
b) banca specializata
c) banca factor

8. In cadrul activitatii desfasurate de societatile bancare, procesul bancar este destinat:


a) clientului, fiind raportat la acesta pentru satisfacerea cerintelor clientilor
b) clientului, pentru satisfacerea cerintelor bancii
c) bancii, pentru satisfacerea cerintelor clientilor
9. Bancile mixte reprezinta:
a) societati bancare pe actiuni in cadrul carora statul reprezinta unul dintre actionari
b) derularea tuturor tipurilor de operatii bancare
c) institutii financiare si de finantare a capitalului avand statul drept unic actionar
10. Rolul bancii este:
a) asigurarea confidentialitatii si secretul bancar
b) operatiuni comerciale si de comision
c) simplificarea portofoliului de plasamente
11. Diversificarea portofoliului de plasamente si selectarea activelor reprezinta 2 cai de
provenire:
a) lipsei de lichiditate
b) riscului de rambursare
c) riscului de faliment bancar
12. O banca efectueaza operatiuni in calitate de:
a) intermediar economic in beneficiul clientului
b) solicitant de credite
c) intermediar financiar in beneficiul sau
13. Banca centrala are rolul:
a) de a stabili si coordona politica monetara si de credit a tarii
b) de a reprezenta acele societati bancare specilizate in primirea de depozite la vedere si de
acordare de credite
c) de a derula toate tipurile de operatiuni bancare pe termen scurt , mediu sau lung
14. Dupa criteriul apartenentei nationale , bancile se impart in:
a) banci comerciale, specializate si universale
b) banci autohtone, internationale si multinationale
c) banci de depozit, ipotecare sau truste
15. In functie de forma de proprietate, bancile se clasifica in:
a) banci de depozit si ipotecare
b) banci private, publice si mixte
c) banci off-shore si banci corespondent
16. Bancile publice sunt:
a) acele societati bancare al caror capital apartine unui grup de persoane fizice si juridice
b) cele ce au rolul de a stabili si coordona politica economica a tarii
c) societatile bancare specializate in primirea de depozite la vedere

17. Operatiunile active pe care le desfasoara o banca sunt:


a) de acordare de credite si efectuare de plasamente
b) de constituire a resurselor
c) operatiuni comerciale si de comision
18. Ce reprezinta riscul de organizare ?
a) este un risc de calitate profesionala care poate implica erori cu consecinte catastrofale
sau nesemnificative
b) este un triplu risc ce actioneaza in zona materiala
c) este un risc de neplata in cazul devierii cursului valutar
19. Ce manifestari prezinta riscul de credit ?
a) intarzierea platii dobanzilor
b) intreruperea sistemului informatic
c) scaderea cotatiei bursiere
20. Pe cine afecteaza riscul dobanzii ?
a) pe toti participantii
b) banca, in calitate de debitor si creditor
c) persoana debitoare
21. Cu ce masura se intervine in riscul de piata?
a) pozitiile ce devin nefavorabile, sa fie lichidate cat mai repede
b) riscul de piata este influentat de lichidatea pietei
c) aceasta instabilitate este masurata in mod curent prin volatilitate
22. In riscul de schimb, modificarea dobanzii poate conduce la:
a) migrarea capitalurilor
b) scaderea dobanzii
c) solvabilitatea bancii
23. Riscurile operationale sunt determinate de:
a) calitatea activelor bancii
b) sistemul de transfer al fondurilor
c) modul de operare a instrumentelor de plata
24. Riscul de solvabilitate este:
a) riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi pierderile eventuale
b) determinat de stabilirea cursului valutar
c) diferit de cele financiare , dar si acesta poate aduce prejudicii clientilor
25. Riscul de lichidate reprezinta:
a) dificultatea bancilor in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor
angajamente la un moment dat
b) riscul diminiuarii veniturilor bancare, ca urmare a miscarilor ratei dobanzii
c) riscul pierderilor determinat de incalcarea obligatiilor debitorilor

26. Banca, pentru prevenirea riscului de credit trebuie sa ia masuri de prevenire din timp, printr-o
stricta selectie a:
a) debitorilor
b) creditorilor
c) caselor de compensare
27. Stabilirea deciziilor privind creditele acordate intreprinderilor se realizeaza, de regula:
a) prin analiza complexa si multilaterala a proiectelor, prin prisma eficientei economie si a
posibilitatii de a asigura prin potentialul lor rambursarea creditului in condiitile date
b) prin descentralizarea deciizilor
c) acordarea de credite in functie de riscuri
28. Activitatea de intermediere sau de transformare implica urmatoarele riscuri:
a) determinate de parteneriat si de comportamentul clientilor
b) riscul de retragere masiva a depozitelor de catre clientela
c) criza de lichiditate a intregului sistem bancar
29. Triplul risc de intreprindere la care banca se supune este:
a) de organizare legata de actiunea omului
b) de mediul ambiental
c) de organizare legata de actiunea omului, de material si de mediul ambiental
30. Din ce categorie de risc fac parte riscurile de nefunctionare sau riscul de pana?
a) risc de faliment
b) risc de credit
c) risc material
31. Precizati varianta incorecta: Sfera riscului mediului ambiental se refera la
a) reglementari de ordin juridic
b) reglementari de organizare interna
c) reglementari de ordin fiscal
32. Ce reprezinta riscul dobanzii?
a) riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii
b) riscul restructurarii portofoliului ca urmare a variatiei ratei dobanzii
c) riscul cresterii inflatiei
33. In cazul cresterii dobanzii :
a) veniturile sporesc pentru creditori, iar obligatiile sunt si ele mai mari pentru debitori
b) veniturile se diminueaza pentru creditori, iar obligatiile debitorilor se micsoreaza
c) veniturile raman constante
34. In cazul micsorarii dobanzii:
a) veniturile creditorilor sporesc
b) veniturile creditorilor se diminueaza
c) veniturile creditorilor raman constante

35. Ce reprezinta riscul de piata?


a) deviatiile nefavorabile ale valorii de piata , ale pozitiilor pe timpul duratei minime
necesare pentru lichidarea pozitiilor
b) riscul de a-si majora performantele pe piata pe termen lung
c) negocierea unor instrumente de economisire pe termen scurt
36. Care este capitalul minim cel mai des intalnit in Europa pentru a deschide o banca?
a) 5 milioane Euro
b) 10 milioane Euro
c) 2 milioane Euro
37. Activele cu dobanda sensibila sunt determinate prin insumarea:
a) active cu dobanzi variabile si fixe
b) active cu dobanzi sensibile si variabile
c) active cu dobanzi pozitive si negative
38. Ce reprezinta costurile cu salariile?
a) un element important de cost
b) diminuarea costurilor de personal
c) prestarea de servicii specific
39. Ce rol au centrele operationale?
a) de a efectua prestatiile cu caracter repetitive, proprii activitatii bancare
b) de a organiza circulatia fluxului de capital
c) de a creste cifra de afaceri
40. Ecuatia pe care se bazeaza teoria lui Augustus Kelly privind teoria globala a determinarii
ratelor dobanzii este:
a) K = r +x + p + m
b) K = p + r + x + m
c) K = r x + p m
Unde: K= dobnda de pia sau practicat de bnci; r= rata real a dobnzii privind resursele
atrase sau productivitatea marginal a capitalului determinat de forele cererii i a ofertei; x=
prima de inflaie; p = prima de risc de insolvabilitate a debitorului; m = prima privind riscul
dobnzii.
41. Centrele de suport sunt destinate :
a) pentru a efectua operatiuni personalizate
b) activitatii de investii pe piata de capital
c) sucursalelor unei banci comerciale
42. Centrele de structura sunt:
a) de ordin organizational
b) de conversie valutara
c) de audit extern