Sunteți pe pagina 1din 6

Uniunea de la Berna

a) reprezinta o asociatie internationala non profit a companiilor care ofera garantii, asigurari si credit pt
exporturi
b) faciliteaza schimbul de informatii si recomanda perioada maxima de a acordare si garantare a creditelor de
export
c) reprezinta o companie multinationala ce ofera servicii de garantare, finantare si asigurare a creditelor pentru
exportatori
d) reprezinta o agentie din cadrul Ministerului Comertului din Elvetia cu atributii in garantarea si asigurarea
creditelor de export

2.BERD:
a) a fost creata in 1991 pe fondul mutatiilor din Europa Centrala si de Est (1989)
b) sustine cresterea economica prin intermediul creditarii firmelor private, fara a tine cont de efectele generate
asupra mediului inconjurator
c) sustine cresterea ocuparii fortei de munca prin limitarea migratiei populatiei
d) promoveaza initiative private si antreprenoriala
3. Cea mai mare parte a resurselor BERD provine din:
a) emisiunea si plasarea de obligatiuni corporative pe pietele financiare international
b) donatii oferite de diverse state sau intistutii
c) profitul obtinut de banca
d) resurse subscrise de actionari
4.Care dintre urmatoare afirmatii cu privire la pietele financiare din Tokyo sunt adevarate:
a) pe piata interdealeri se realizeaza tranzactiile cu titluri prin sistemul NASDAQ (JASDAQ)
b) cel mai cunoscut indice bursier de pe aceasta piata este indicele CAC20 (Nikkey 225, Topix si Tokyo Stock
Exchange Second Section Stock Price Index)
c) principala piata de tranzactionare este bursa de valori din Tokyo
d) intermediarii de pe piata Tokyo stock exchange se impart in: saiori, regular members si specialisti
5. Agentiile de Creditare a Exporturilor
a) sunt organizate doar ca entitati publice
b) constituie cea mai mare clasa de institutii financiare publice care opereaza la nivel international
c) pot fi organizate ca entitati publice sau institutii comerciale private
d) sunt autoreglementate de catre OCDE si Uniunea de la Berna
6.In adoptarea deciziilor Bancii Africane de Dezvoltare:
a) fiecare tara dispune de un nr egal de voturi
b) sunt folosite majoritatile calificate
c) nu au drept de vot decat tarile membre regionale
d) tarile membre non regionale nu isi pot exercita voturile in adoptarea deciziilor de modificare a capitalului
autorizat
7.Capitalul autorizat a Bancii Reglementelor Internationale:
a) se pastreaza integral in cont la banca centrala a elvetiei
b) reprezinta principala sursa de finantare a creditelor acordate guvernelor
c) este divizata in actiuni cu valoare nominala egala
d) poate fi modificat numai de catre consiliul guvernatorilor care decide cu o putere de vot de cel putin 2/3 din
nr total
8.BEI poate acorda credite si garantii numai daca:
a) investiile indeplinesc criteriile si limitele prevazute prin acordul 198E din Tratatul Instituind UE
b) prin executarea proiectului se realizeaza o crestere a productivitatii muncii si este favorizata functionarea
pietei unice
c) sunt destinate realizarii unor proiecte cu o durata intre 3-7 ani (7-15 ani)
d) sunt indeplinite anumite conditii cu privire la utilizarea resurselor pe teritoriul unui stat membru
9.Banca Inter-Americana de dezvoltare:
a) reprezinta cea mai mare si cea mai veche institutie de dezvoltare
b) promoveaza numai investitiile de capital publice in tarile membre( si private)
c) reprezinta o institutie financiara internationala formata in vederea stimularii dezvoltarii economice si sociale
a tarilor din America de Sud
d) incurajeaza investitiile private care contribuie la dezvoltarea economica
10. BRI este condusa de catre:
a) adunarea generala ordinara
b) adunarea executivă
c) consiliul directorilor
d) comitetul de audit
e) conducerea executivă
11.BRI:
a) dispune de personalitate juridica, imunitate si este guvernata de legislatia internationala????
b) reprezinta o intitutie financiara internationala organizata sub forma societati anonime pe actiuni
c) are sucursale pe fiecare continent
d) are ca misiune principala favorizarea cooperarii dintre guvernele tarilor membre in realizarea de obiective
comune????
12. Conditiile necesare pentru ca un proiect sa fie eligibil in vederea unei finantari de la BERD sunt:
a) prezinta perspective comerciale bune
b) este situat in una din tarile in care BERD opereaza
c) satisfice anumite standarde bancare si ecologice
d) beneficiarul proiectului nu poate contribui cu resurse financiare sau in natura la realizarea proiectului
13. Care dintre urmatoare afirmatii cu privire la piata financiara din Frankfurt sunt adevarate:
a) participantii la tranzactii includ: traderii, brokerii conducatori si brokerii
b) platforma SETS asigura tranzactionarea electronica a instrumentelor financiare(XETRA)
c) cel mai reprezentativ indice este DAX
d) in functie de nivelul de transparenta se deosebesc 3 segmente de piata: prime standard, general standard si
xetra stars eurex Entry Standard
14. Procesul de demutarizare a burselor semnifica:
a) dezvoltarea unor sisteme alternative de tranzactionare
b) schimbarea regimului juridic al burselor de valori
c) intensificarea precesului de fuziuni pe pietele financiare
d) transformarea bursei in societate pe actiuni si autolistarea acesteia
e) transformarea bursei in societate pe actiuni ce dispun de capacitatea de autoreglementare și autoguvernare
15. In cee ace priveste creditarea si garantiile BEI sunt adevarate urm afirmatii:
a) investitiile de dimensiuni mari sunt creditate in mod direct, iar investitiile medii si mici sunt finantate prin
linii de credit ce se deschid la banci si institutii financiare
b) proictele ce se propun spre finantare de catre BEI se elaboreaza de catre specialisti si se examineaza de catre
beneficiari
c) creditele BEI sunt destinate realizarii unor proiecte cu o durata intre 1-2 ani
d) proiectele ce se crediteaza de catre BEI sunt monitorizate pana la terminare si rambursare???
16. Resursele financiare ale Bancii Asiatice de Dezvoltare sunt formate din:
a) transferuri de la FMI si BIRD
b) rezerve
c) imprumuturi contractate de pe pietele financiare internationale
d) subscrierile de capital ale tarilor membre din regiune
17. Fondul pentru Garantii de Export administrat de catre EximBank SA din România:
a) poate fi utilizat pentru plata garantiilor de participare a firmelor Românesti la licitatii internationale
b) are o limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Inter-Ministerial de garantii si credite de comert
exterior
c) poate fi utilizat pentru reasigurarea garantatre creditelor destinate de bunuri si servicii pentru export
d) poate fi utilizat pentru operatiunile de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de
neplata neasigurabile pe piata privata
18. FEI:
a) este principalul actionar al BEI
b) are ca obiectiv principal sustinerea IMM urilor prin acordarea de credite
c) administreaza o serie de initiative, precum JEREMIE sau JASMINE (BEI)
d) reprezinta organismul Grupului BEI specializat in operatiuni de capital de risc
19. Care sunt principalele riscurile din contractele de export ce se acopera prin operatiunile de garantare:
a) riscurile de lichiditate
b) riscurile naturale
c) riscurile politice
d) riscurile comerciale
20. Printre organismele de finantare si garantare a exporturilor din tarile dezvoltate pot fi mentionate:
a) uniunea de la Berna
b) euler Hermes
c) COFACE
d) EximBank SUA
21. Printre obiectivele generale ale activitatilor EximBank se regasesc urmatoare:
a) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor romanesti in strainatate
b) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate comertului extern
c) incheierea de acorduri si de conventii necesare pentru propria activitate
d) evaluarea riscurilor comerciale si de tara
22. Principalii indici bursieri care reflecta evolutia si starea economiei din Franta sunt:
a) SP500
b) FTSE100
c) DAX
d) CAC40
23. Care din urmatoarele institutii reprezinta o banca subregionala de dezvoltare:
a) Banca Asiatica de Dezvoltare
b) Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre
c) Banca EurAsiatica de Dezvoltare
d) FEI
24.Capitalul autorizat al BERD:
a) este divizat in actiuni cu VN de 10.000 euro( ECU)
b) poate fi modificat numai prin decizie a Consiliului Guvernatorilor
c) provine in cea mai mare parte, din subscrierile tarilor din UE( din emisiunea si plasarea de obligațiuni
corporative pe pietele financiare internationale)
d) este format numai din actiuni nominative
25. Principalii indici bursieri care reflecta evolutia si starea economiei din Marea Britanie sunt:
a) SP500
b) FTSE100
c) DAX
d) LIFFE
26.Resursele Bancii Africane de Dezvoltare sunt constituite din:
a) capitalul subscris de catre tarile membre
b) imprumuturi obtinute de pe pietele financiare internationale
c) venituri obtinute din investii speculative pe pietele financiare internationale
d) donatii si fonduri speciale
27. Consiliul de Administratie al BRI:
a) nu poate alege presedintele
b) mai este numit si consiliul executive
c) este format din guvernatorii in exercitiu a fiecrei banci centrale
d) se reuneste odata pe an( de cel putin 6 ori pe an)
28. Ce trasaturi sunt caracteristice pietelor financiare internationale:
a) permit tranzactionarea unei game largi de intrumente financiare
b) permit mobilizarea si redistribuirea capitalurilor disponibile la nivel national ( mondial)
c) autoritarile de supraveghere se angajeaza sa asigure transparenta, lichiditatea si buna functionare a pietelor
d) permit managementul riscurilor financiare
29.Institutiile financiare bancare international create pentru gestionarea riscurilor sistemice sunt:????
a) BEI
b) Banca Asiatica de Dezvoltare
c) BERD
d) BRI
30.Principii ale functionarii BERD:
a) nu accepta folosirea resurselor sale in mod disproportionat pentru un singur membru
b) investitiile isi pot schimba scopul stabilit initial in situatia in care se poate obtine o profitabilitate sporita
c) nu se aplica principii de gestiune bancara
d) nu se urmareste mentinerea unei diversitati ale investitiilor effectuate
31.BEI:
a) dispune de autonomie decizionala
b) a inceput sa functioneze in urma conferintei de la Bretton Woods
c) este o institutie financiara a comunitatii si uniunii europene
d) este supusa controlului curtii de conturi a ue
32.Banca Africana de Dezvoltare actioneaza in urmatoarele directii:
a) cresterea rolului organizatiilor si asociatiilor societatii civile
b) promovarea investitiilor din fonduri publice si private destinate dezvoltarii economice a tarilor din regiune
c) promovarea egalitatii intre sexe si afirmarea femeilor
d) cooperarea planurilor si politicelor de dezvoltare si indeosebi a proiectelor si programelor care contribuie la
promovarea integrarii regionale
33.Intre obiectivele urmarite de BEI in cadrul proiectelor pe care le finanteaza se regasesc:
a) sprijinirea IMM urilor din statele membre
b) impulsionarea dezvoltarii economice a regiunilor ramase indiferent de tara in care se afla
c) finantarea doar a acelor proiecte ce nu sunt eligibile pentru finantarea de la BERD
d) stimularea competitivitatii industriilor din tarile membre ale UE
34. Partea a doua a proiectelor elaborate in vederea creditarii de catre BERD cuprinde informatii legate de
a) fluxuri financiare de incasari si plati
b) mediul si cadrul legal
c) motivatia finantarii
d) tarifele vamale
35. Consiliul Guvernatorilor BERD:
a) poate delega o parte din atributii catre Consiliul Directorilor
b) nu poate sa adopte decizii cu privire la modificare statutului BERD
c) este alcatuit din 23 de membri din care 11 sunt alesi la nivel national de guvernatorii bancilor centrale
d) este format exclusive din ministrii de finante al tarilor membre
36. Printre operatiunile derulate de Eximbank Romania care vizeaza dezvoltarea comertului exterior si
promovarea exporturilor se incadreaza:
a) mecanisme de stimulare a activitatii de comert exterior cum sunt credite proceduri speciale de refinantare
etc??
b) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizarii de bunuri si servicii pentru export
c) operatiunile individuale de finantare, garantare, asigurare si reasigurare a creditelor de export in numele si
contul statului pana la limita de cel mult 95% din val creditelor de import-export
d) acordarea de credite fiscale pentru firmele romanesti care exporta bunuri si servicii
37. Sprijinirea activitatii de export se poate face sub diferite forme
a) finantare
b) garantie sau asigurarea creditului la import(export)
c) evaluarea riscului de tara(riscul de neplata inerent operatiilor de export)
d) orice combinatie intre activitatile de finantare si garantare
38. BEI ofera urmatoarele tipuri de instrumente financiare:
a) credite directe
b) garantii
c) facilitatea de finantare cu partajarea riscurilor
d) linii de credit
39.Consiliul Directorilor din cadrul BERD are urm atributii:
a) fundamenteaza politicile si deciziile privind imprumuturile, garantiile, investiile si asitenta tehnica
b) numeste presedintele bancii
c) are putere de decizie cu privire la admiterea de noi membri sau suspendarea unui membru
d) pregateste lucrarile Consiliului Guvernatorilor
40.BEI este condusa si administrate de catre:
a) Comitetul de Directie
b) Consiliul Guvernatorilor
c) Consiliul de Administratie
d)Comitetul Executiv
41.Care din urm caracteristici se regasesc in cadrul principalelor banci regionale de dezvoltare:
a) include intre tarile membre si tari din alte regiuni
b) managementul institutiei este asigurat de catre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul (Directorilor) Executiv si
presedinte
c) isi completeaza resursele proprii prin imprumuturi contractate pe pietele financiare internationale
d) capitalul total este divizat in capital propriu si capital adus de actionari
42. Fondul African de Dezvoltare:
a) isi formeaza resursele prin subscrieri ( contributii) ale tuturor tarilor membre
b) reprezinta cel mai mare fond regional de dezvoltare
c) sprijina prin resurse financiare tarile membre cu venit redus si care nu se pot imprumuta din alte surse
d) acorda credite fara dobanda si durata foarte mare de rambursare
43.Operatiile pe care le poate efectua BRI conform statutului sunt:
a) accepta pastrarea aurului in contul bancilor centrale
b) actioneaza in calitate de agent sau corespondent al oricare banci comerciale
c) deschide conturi curente sau conturi la termen guvernelor statelor membre
d) cumpara sau vinde aur in monede sau in lingouri pentru contul sau propriu sau pentru bancile centrale
44.Pietele financiare internationale au cunoscut in ultimii 20 de ani o serie de mutatii, din care cele mai
importante sunt:
a) procesul de demutualizare
b) reducerea intenfisicarea procesului de fuziuni, achizitii si aliante strategice
c) externalizarea serviciilor conexe tranzactionarii ( outsourcing), avand ca scop reducerea costurilor indirecte
ale tranzactionarii
d) promovarea unor segmente de piata pentru servicii de tranzactionare adaptate la nevoile investitorilor
45.Care din urm afirmatii cu privire la pietele financiare din SUA sunt adevarate:
a) supravegherea functionarii pietelor financiare dedicate contractelor futures si urmarirea aplicarii legislatiei
sunt in sarcina comisiei pentru burse si titluri de valoare
b) principalele piete pt actiuni sunt grupate in burse nationale, burse mondiale, piata OTC si piete electronice
alternative, si burse regionale
c) se individualizeaza prin gradul ridicat de capitalizare bursiera
d) principalele burse sunt: NYSE, AMEX, CME Group si DJIA(indice bursier SUA)

S-ar putea să vă placă și