Sunteți pe pagina 1din 142

FINANTE PUBLICE CONF.UNIV.DR. LUMINITA RISTEA 1.

Una din premisele aparitiei finantelor a reprezentat-o: a) aparitia ornduirii scalvagiste; b) folosirea banilor; a) aparitia claselor sociale antagoniste; b) aparitia comunei primitive. 2. Obiectivul de studiu al finantelor publice nu este reprezentat de: a) politica financiara a fiecarui stat; b) repartizarea si gestionarea fondurilor banesti ale statului; c) repartizarea fondurilor banesti ale agentilor economici d) metode de stabilire, percepere si urmarire a impozitelor si taxelor. 3. Abordarea clasica a finantelor publice corespunde: a) dezvoltarii monopolurilor (secolul XX); b) perioadei n care locul statului-jandarm a fost luat de catre statul-providenta; c) activitatii guvernate de principiul laissez-faire, laissez-passer; d) conceptiei interventioniste a statului. 4. Abordarea moderna a finantelor publice corespunde: a) masinismului, capitalismului ascendent (secolele XVIII-XX); b) perioadei de limitare a libertatii de actiune a fortelor pietii; c) perioadei n care locul statului jandarm este luat de statul-providenta

d) conceptiei de evitare a oricarei interventii din partea autoritatii publice 5. De la constituirea fondurilor publice sunt excluse: a) regiile autonome si societatile cu capital de stat; b) societatile comerciale private sau mixte; c) institutiile publice; d) nici unul din raspunsurile de mai sus. 6. Beneficiarii distributiei fondurilor financiare sunt reprezentati de: a) numai persoanele fizice; b) numai persoanele juridice; c) nici unul din raspunsurile de mai sus. d) persoanele fizice rezidente si nerezidente 7. n faza productiei PIB, controlul financiar al statului urmareste: a) provenienta resurselor financiare; b) productia realizata n sectorul public; c) eficienta folosirii mijloacelor de munca,obiectelor muncii si a fortei de munca; d) consumul productiv al unitatilor economice private. 8. n faza repartitiei PIB, controlul financiar al statului urmareste: a) provenienta resurselor financiare si destinatia pe care o capata; b) consumul productiv al unitatilor economice cu capital de stat; c) eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca; d) consumul productiv al unitatilor economice private.

9. n faza consumului PIB, controlul financiar vizeaza: a) provenienta resurselor financiare; b) eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca; c) consumul productiv al unitatilor economice si consumul final al institutiilor publice. d) viteza cu care marfurile circula de la producator la consumator; 10. Care dintre organele de mai jos nu au atributii de control financiar: a) adunarile generale ale actionarilor; b) Guvernul; c) Curtea de Conturi; d) Ministerul Finantelor Publice, prin organele specializate. 1. n cadrul sistemului financiar public nu se includ: a) finantele agentilor economici; ? b) bugetul de stat; c) asigurarile sociale de stat d) finantele ntreprinderilor de stat. 2. Sistemul financiar ca parte componenta a mecanismului financiar cuprinde: a) mai multe categorii de relatii financiare; b) ntocmirea de prognoze, programe si planuri financiare; c) prghii financiare utilizate de catre stat; d) organe alese democratic.

3. Metodele administrative de conducere, ca parte componenta a mecanismului financiar nu includ: a) instrumente utilizate de catre stat n vederea stimularii interesului economic; b) ntocmirea de prognoze, programe si planuri financiare; c) acordarea mprumuturilor din fonduri publice; d) regimul valutar. 4. Politica financiara reprezinta: a) politica economica; b) o parte integranta a politicii duse de organismele internationale; c) o componenta a politicii generale a statului; d) o parte integranta a politicii monetare a statului; 1. Cheltuielile publice reprezinta: a) cheltuielile facute de stat pentru refacerea imaginii sale n strainatate; b) n toate cazurile exprima un consum definitiv de PIB; c) n toate cazurile exprima o avansare de PIB; d) relatii economice-sociale exprimate n forma baneasca, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului. 2. Cheltuielile publice totale neconsolidate exprima: a) cheltuielile facute de stat pentru refacerea imaginii sale n strainatate; b) n toate cazurile exprima un consum definitiv de PIB; c) n toate cazurile exprima o avansare de PIB;

d) cheltuielile publice totale obtinute prin nsumarea cheltuielilor diferitelor categorii de administratii publice. 3. Care din elementele de mai jos nu intra n calculul cheltuielilor publice consolidate: a) cheltuielile de productie si de circulatie ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat; b) intrari anuale de credite externe n fiecare buget ; c) cheltuielile administratiei publice centrale d) rambursari anuale de credite externe, mai putin dobnzile 4. Cheltuielile publice totale neconsolidate din perspectiva surselor de finantare nu nglobeaza: a) Cheltuielile publice ale bugetului de stat b) Cheltuielile publice ale bugetului asigurarilor sociale de stat ? c) Cheltuielile publice ale bugetelor locale d) Cheltuielile publice extrabugetare 5. n determinarea cheltuielilor publice totale consolidate se tine cont de: a) Cheltuielile publice ale bugetului de stat din care se deduc numai transferurile ntre bugetele din sistem b) Cheltuielile publice ale bugetului asigurarilor sociale de stat din care se deduc transferurile cu bugetul statului c) Cheltuielile publice totale din care se deduc transferurile ntre bugetele administratiilor publice centrale si cele locale sau alte bugete din sistem plus intrarile anuale de credite externe, minus rambursarile anuale de credite externe, mai putin dobnzile aferente.

d) Cheltuielile publice ale bugetelor locale din care se deduc cheltuielile publice extrabugetare 6. Cheltuielile bugetare: a) Includ toate cheltuielile publice; b) Au o sfera mai restrnsa dect cheltuielile publice; c) Includ veniturile institutiilor publice; d) au o sfera mai larga dect cheltuielile bugetare. 7. Care din urmatoarele clasificari nu este folosita pentru clasificarea cheltuielilor publice: a) clasificatia financiara; b) clasificatia FMI; c) clasificarea ONU d) clasificatia administrativa. 8. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cuprinse n clasificarea economica: a) cheltuielile de transfer; b) cheltuielile temporare; c) cheltuielile de investitii; d) cheltuielile salariale; 9. Cheltuielile vi 23523e42x rtuale reprezinta: a) cheltuielile de transfer; b) cheltuielile temporare; c) cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze n anumite conditii;

d) cheltuielile salariale. 10. Unul din indicatorii privind nivelul cheltuielilor publice este: a) volumul cheltuielilor publice, n expresie nominala si reala; b) ponderea cheltuielilor publice n totalul cheltuielilor din balanta financiara de sinteza; c) pondrea cheltuielilor n total venituri bugetare; d) indicii cresterii cheltuielilor publice; 11. Care dintre urmatoarele expresii caracterizeaza elasticitatea cheltuielilor fata de PIB: a) e = (Cp/Cp0) / (PIB/PIB0); b) e = (PIB/PIB0) / (Cp/Cp0); c) e = IPIB / ICp; d) e = (Cp/Cp1) / (PIB/PIB1). 12. Care afirmatie este falsa ? n categoria cheltuielilor curente sunt incluse ........... a) cheltuieli de personal; b) transferuri; c) subventii d) mprumuturi 13. Printre indicatorii dinamicii cheltuielilor publice pentru o perioada determinata se regasesc: a) structura cheltuielilor publice; b) cheltuielile medii publice/locuitor

c) elasticitatea cheltuielilor publice n raport cu PIB; d) nivelul cheltuielilor publice ; 14. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice: a) factorii militari; b) factorii culturali; c) factorii demografici; d) urbanizarea. 15. In structura cheltuielilor pentru actiuni social-culturale sunt cuprinse: a) cheltuieli pentru nvatamnt; b) cheltuieli de cercetare-dezvoltare; c) cheltuieli pentru administratia publica; d) cheltuieli pentru aparare. 16. Cheltuielile pentru actiuni social-culturale sunt efectuate din surse : a) fondurile bugetare ? b) sume donate de ntreprinderilor publice; c) venituri realizate de institutii de stat; d) fondurile organizatiilor cu scop lucrativ; 17. Indicele dezvoltarii umane se calculeaza pe baza a trei elemente: a) longevitatea, gradul de alfabetizare, volumul cheltuielilor publice/locuitor b) longevitatea, nivelul de educatie, standardul de viata c) nivelul de viata, gradul de alfabetizare al populatiei, gradul de cuprindere n nvatamntul de toate nivelurile (o treime)

d) standardul de viata, nivelul de viata, nivelul de educatie 18. Cheltuielile publice pentru nvatamnt manifesta tendinta de crestere ca urmare a actiunii conjugate a mai multor factori, dintre care: a) factorii economici; b) istorici; c) urbanizarea; d) politici. 1. Resursele financiare publice nu includ: a) Resursele populatiei; b) Resursele administratiilor de stat locale; c) Resursele ntreprinderilor publice; d) Resursele administratiei de stat centrale. 2. Care din urmatoarele venituri sunt venituri curente : a) impozite; b) ncasari din rambursari de mprumuturi; c) venituri din fonduri pentru locuinte; d) ncasari din valorificarea unor bunuri; 3. Care din urmatorii factori nu determina cresterea resurselor financiare publice: a) factori monetari; b) factori demografici; c) factori locali; d) factori sociali.

4. Care din urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare publice genereaza aparitia inflatiei: a) prelevarile fiscale; b) venituri nefiscale; c) emisiune baneasca; d) mprumuturile de stat pe termen lung; 5. Care dintre urmatoarele afirmatii privind resursele financiare publice nu este falsa: a) resursele financiare publice reprezinta mijloace banesti ale ntreprinderii necesare realizarii anumitor obiective economice; b) resursele financiare publice reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economice si sociale ntr-un interval de timp; c) resursele financiare publice reprezinta relatii economico-sociale n forma baneasca care se manifesta ntre stat si populatie, cu ocazia redistribuirii veniturilor; d) nici una din cele de mai sus. 6. Care din veniturile bugetare de mai jos sunt ncasate de bugetele locale: a) taxele vamale; b) accizele; c) impozitul pe cladiri si terenuri; d) taxa pe valoarea adaugata 7. Care dintre urmatoarele venituri bugetare reprezinta venituri nefiscale: a) taxe consulare; b) venituri din aplicarea prescriptiei extinctive;

c) taxe de timbru pentru activitatea notariala; d) majorari si penalizari de ntrziere pentru veniturile nevarsate la termen. 8. Dupa regularitatea cu care se ncaseaza la buget, resursele financiare se mpart n : a) resurse ordinare si resurse extraordinare; b) resurse ordinare si resurse curente; c) resurse extraordinare si resurse incidentale; d) venituri fiscale si resurse curente. 9. n categoria resurselor financiare publice interne nu se includ : a) impozitele; b) ncasari din rambursari de mprumuturi; c) taxele; d) salariile personalului din institutiile publice 10. Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa dect cele fiscale deoarece: a) nu se redistribuie catre contribuabilii persoane fizice; b) sfera sectorului public este limitata c) cotele de impunere aplicabile sunt mai mici; d) apar numai n tarile dezvoltate. 11. Veniturile din capital cuprind: a) impozite; b) ncasari din rambursari de mprumuturi; c) venituri din valorificarea bunurilor statului; ?

d) contributii pentru asigurari sociale de sanatate. 12. Relatia de calcul a veniturilor public n expresie reala pentru anul 0 este:

Raspuns :a 13. Indicatorul privind modificarea veniturilor publice medii pe locuitor (V p / loc1 / 0 ) exprima: a) Modificarea ncasarilor din rambursari de mprumuturi; b) Modificarea gradului de alocare a veniturilor publice pe cap de locuitor c) Cresterea ponderii veniturilor medii publice n perioada analizata d) Diminuarea ponderii veniturilor medii publice n perioada analizata 14. Indicatorul privind modificarea veniturilor publice medii pe locuitor (V p / loc1 / 0 ) se calculeaza astfel:

Raspuns : a 15. Se includ n categoria veniturilor fiscale: a) Contributii de asigurari; b) Operatiuni financiare; c) Venituri din capital; d) Impozit pe venit/profit si cstiguri din capital de la persoane juridice. 16. Modificarea relativa a veniturilor publice n expresie nominala (% Vprn) exprima: a) Cresterea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile curente ale perioadei analizate b) Scaderea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile constante ale perioadei analizate c) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile curente ale perioadei analizate d) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile constante ale perioadei analizate

17. Nu se includ n categoria veniturilor curente: a) Contributii de asigurari; b) Operatiuni financiare; ? c) Venituri fiscale; d) Impozit pe venit/profit si cstiguri din capital de la persoane fizice 18. Modificarea relativa a veniturilor publice n expresie reala (% V r pr ) exprima a) Cresterea procentuala a veniturilor publice exprimate n preurile curente ale perioadei analizate; b) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile constante ale perioadei analizate; c) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate n preturile curente ale perioadei analizate; d) Modificarea procentuala a veniturilor bugetare exprimate n preturile constante ale perioadei analizate. 1. Care din urmatoarele nscrisuri ale mprumuturilor de stat sunt nepurtatoare de dobnda: a) obligatiunile; b) bonurile de impozite; c) bonurile de trezorerie. d) certificatele de impozite 2. Modificarea nivelului dobnzii unui mprumut contractat de stat este specifica: a) conversiunii anticipata; b) arozarii; c) reesalonarii datoriei

d) consolidarii; 3. Modificarea termenului de rambursare a unui mprumut de stat este specifica: a) arozarii; b) consolidarii; c) conversiunii fortate; d) conversiunii facultative ? 4. Ca operatiune incidentala, specifica mprumutului de stat, consolidarea datoriei publice presupune: a) preschimbarea nscrisurilor mprumuturilor exigibile imediat sau pe termen scurt cu titluri ale unor mprumuturi pe termen mediu si lung sau fara termen ? b) rambursarea mprumuturilor prin anuitati; c) modificarea termenului de rambursare, n sensul cresterii acestuia; d) modificarea termenului de rambursare, n sensul reducerii acestuia. 5. Ca operatiune incidentala, specifica mprumutului de stat, presupune conversiunea : a) preschimbarea titlurilor mprumuturilor vechi cu titluri ale unui mprumut nou, emis cu dobnda mai redusa; b) modificarea termenului de rambursare, n sensul cresterii acestuia; c) modificarea termenului de rambursare, n sensul reducerii acestuia. d) repudierea datoriei publice. 6. Creditul public reprezinta relatii economice, banesti stabilite ntre urmatorii debitori si creditori: a) populatie si bancile comerciale;

b) stat si detinatorii de disponibilitati banesti temporare, persoane fizice si juridice; ? c) banci comerciale si Banca Centrala; d) organizatii nonprofit si banci comerciale. 7. Rambursarea (amortizarea sau stingerea) mprumuturilor de stat cu termen nu se efectueaza prin: a) anuitati; b) depreciere monetara; c) rascumparare la bursa d) tragere la sorti . 8. Care sunt trasaturile caracteristice ale mprumuturile de stat a) caracter contractual si voluntar b) caracter nerambursabil c) nu asigura o contraprestatie d) asigura o contraprestatie sub forma de conversiune 9. Valoarea nominala nscrisa pe titlul unui nscris de stat reprezinta: a) suma initiala cu care se plateste acest nscris b) suma cu care cumpara acest nscris de la banca c) marimea creantei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat d) marimea datoriei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat 10. Rata de emisiune a dobnzii se calculeaza: a) la valoarea nominala a nscrisurilor

b) la valoarea de piata a nscrisurilor c) la curs al pari d) la curs supra pari 11. mprumuturile de stat clasificate n functie de termen pot fi: a) mprumuturi interne; b) mprumuturi contractate direct de catre stat; c) mprumuturi pe termen lung; d) mprumuturi garantate de stat. 12. mprumuturile de stat clasificate n functie de locul de plasare (contractare) pot fi: a) mprumuturi interne; b) mprumuturi contractate direct de catre stat; c) mprumuturi pe termen lung; d) mprumuturi garantate de stat. 13. mprumuturile de stat clasificate n functie de pozitia statului fata de creditori pot fi: a) mprumuturi interne; b) mprumuturi contractate direct de catre stat; c) mprumuturi pe termen lung; d) mprumuturi externe. 14. Valoarea nominala a titlului unui mprumut de stat exprima: a) suma cu care se cumpara (se vinde) un nscris la bursa;

b) pretul cu care se cumpara si se vnd 100 de unitati monetare valoare nominala; c) marimea creantei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat (sau, invers, datoria statului fata de detinatorul nscrisului respectiv); d) pretul pe care statul l plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei mprumutate. 15. Valoarea reala a titlului unui mprumut de stat exprima: a) suma cu care se cumpara (se vinde) un nscris la bursa; b) pretul cu care se cumpara si se vnd 100 de unitati monetare valoare nominala; c) marimea creantei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat (sau, invers, datoria statului fata de detinatorul nscrisului respectiv); d) pretul pe care statul l plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei mprumutate. 16. Cursul titlului unui mprumut de stat exprima: a) suma cu care se cumpara (se vinde) un nscris la bursa; b) pretul cu care se cumpara si se vnd 100 de unitati monetare valoare nominala; c) marimea creantei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat (sau, invers, datoria statului fata de detinatorul nscrisului respectiv); d) pretul pe care statul l plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei mprumutate. 17. Dobnda la titlul unui mprumut de stat exprima: a) suma cu care se cumpara (se vinde) un nscris la bursa; b) pretul cu care se cumpara si se vnd 100 de unitai monetare valoare nominala; c) marimea creantei pe care detinatorul o are de ncasat de la stat (sau, invers, datoria statului fata de detinatorul nscrisului respectiv);

d) pretul pe care statul l plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei mprumutate 1. Care dintre urmatorii indicatori nu exprima dimensiunile datoriei publice: a) volumul datoriei publice; b) marimea medie a datoriei publice pe locuitor; c) gradul de ndatorare d) ponderea serviciului datoriei publice n totalul cheltuielilor bugetare 2. n structura datoriei publice nu se cuprinde: a) datoria pe termen lung b) datoria contractata de la fondurile financiare internationale c) datoria pe termen scurt sau mediu d) datoria la vedere 3. Datoria flotanta reprezinta: a) sumele exigibile la scadente mijlocii si lungi; b) sumele exigibile pe termen scurt; c) sumele exprimate ntr-o moneda supusa deprecierii, neprotejate prin indexare d) sumele exprimate ntr-o moneda cu o larga circulatie pe plan mondial 4. Datoria consolidata reprezinta: a) sumele exigibile la scadente mijlocii si lungi; b) sumele exigibile pe termen scurt; c) sumele exprimate ntr-o moneda supusa deprecierii, neprotejate prin indexare d) sumele exprimate ntr-o moneda cu o larga circulatie pe plan mondial

5. Care dintre urmatoarele criterii nu fac parte din criteriile de grupare a creditelor externe: a) n functie de sursele de finantare; b) n functie de destinatie; c) din punct de vedere al rambursarii creditelor; d) din punct de vedere al beneficiarului de credite 6. Datoria externa bruta n sens larg cuprinde: a) sumele datorate unor creditori publici si privati, n valuta, bunuri sau servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an; b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat; c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari n strainatate si activele detinute de rezidentii straini n tara considerata d) creditele pe termen scurt (sub un an) 7. Datoria externa n interpretarea Bancii Mondiale si a celorlalte institutii din sistemul sau cuprinde: a) sumele datorate unor creditori publici si privati, n valuta, bunuri sau servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an; b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat; c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari n strainatate si activele detinute de rezidentii straini n tara considerata d) creditele pe termen scurt (sub un an) 8. Datoria externa neta cuprinde: a) sumele datorate unor creditori publici si privati, n valuta, bunuri sau servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an;

b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat; c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari n strainatate si activele detinute de rezidentii straini n tara considerata d) creditele pe termen scurt (sub un an) 1. Care din urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare, programare, bugetizare; b) metoda bazei bugetare zero; c) metoda rationalizarii optiunilor bugetare; d) metoda automata. 2. Care din urmatoarele metode este o metoda clasica de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare, programare, bugetizare; b) metoda de reevaluare a optiunilor bugetare; c) metoda bazei bugetare zero; d) metoda evalarii directe 3. Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor presupune: a) ntocmirea bugetului cu luarea n considerare a rezultateelor exercitiilor bugetare pe mai multi ani premergatori celui pentru care se elaboreza bugetul; b) luarea n considerare a nivelului cheltuielilor si vniturilor ultimului an al carui exercitiu a fost ncheiat; c) preluarea unor metode de elaborare a bugetului din practica altor tari.

d) efectuarea unor calcule pentru fiecare sursa de venit si fiecare categorie de cheltuieli, prin urmarirea executiei preliminata a bugetului pe anul n curs si a previziunilor n domeniul economic si social pentru anul urmator 4. Care dintre urmatoarele trasaturi sunt caracteristice bugetului de stat: a) bugetul de stat poate functiona cu excedent; b) bugetul de stat poate functiona cu deficit; c) este un act de previziuni; d) este un act prin care puterea executiva planifica cheltuirea si venituri n acord cu prevederile legale; 5. n ce se concretizeaza aplicarea principiului universalitatii n elaborarea bugetului de stat: a) asigurarea efectuarii cheltuielilor unui stat din veniturile sale curente; b) nscrierea veniturilor si a cheltuielilor bugetului de stat n acelasi document n sume globale; c) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari n functie de anumite elemente; d) depersonalizarea veniturilor bugetare. 6. n ce se concretizeaza aplicarea principiului unitatii n elaborarea bugetului de stat: a) nscrierea tuturor veniturilor publice si a tuturor cheltuielilor publice ntrun singur document ; b) nscrierea veniturilor si a cheltuielilor bugetului de stat n acelasi document n sume globale; c) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari n functie de anumite elemente; d) depersonalizarea veniturilor bugetare.

7. n ce se concretizeaza principiul echilibrului bugetar: a) nscrierea tuturor veniturilor publice si a tuturor cheltuielilor publice ntr-un document unic si dupa o schema unitara de clasificare; b) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari n functie de anumite elemente; c) depersonalizarea veniturilor bugetare. d) veniturile publice trebuie sa acopere cheltuielile publice, n scopul asigurarii echilibrului dintre nevoile colective si resursele financiare publice ? 8. Ce reprezinta bugetele extraordinare: a) bugetele unor institutii ale statului care au deplina autonomie financiara; b) cheltuielile trezoreriei statului elaborate n functie de sistemul economic al fiecarui stat; c) conturi ale afectatiilor speciale; d) bugete care asigura finantarea cheltuielilor exceptionale ce se practica n situatii exceptionale, cu cerinta acoperirii unor cheltuieli exceptionale. 9. Prin legea bugetara anuala se stabileste ca: a) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite; ? b) nivelul cheltuielilor bugetelor locale poate fi depasit; c) nivelul cheltuielilor bugetare aprobat poate fi depasit la cheltuielile pentru actiuni social-culturale; d) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite minime care pot fi depasite. 10. Ce categorie de conturi nu reprezinta conturi speciale de trezorerie? a) conturile cu afectatie speciala

b) conturile de comert c) conturile consolidate d) conturile de reglementare cu guvernele altor tari 11. Care sunt cele doua sisteme de stabilire a operatiunilor bugetare ale unui an? a) sistemul de gestiune si sistemul de exercitiu b) sistemul de gestiune si sistemul de planificare c) sistemul de exercitiu si sistemul de planificare d) sistemul de autorizare si sistemul de planificare 1. Sub aspectul realizarii sale n timp, procesul bugetar dureaza circa 2 ani si jumatate, ntinzndu-se pe : a) 3 ani calendaristici consecutivi b) 3 ani calendaristici alternativi c) 4 ani calendaristici consecutivi d) 4 ani calendaristici alternativi 2. ntocmirea proiectului legii bugetare nu se realizeaza prin sistemul: a) sistemul initiativei guvernamentale; b) sistemul initiativei locale c) sistemul mixt - al initiativei parlamentare si guvernamentale d) sistemul initiativei prezidentiale. 3. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate n legatura cu procesul bugetar: a) reprezinta decizia de colectare a veniturilor si repartizarea acestora pentru finantarea cheltuielilor;

b) are un caracter ciclic; c) reprezinta activitatea desfasurata de institutiile publice, organele ierarhic superioare si ministerele n legatura cu elaborarea proiectului bugetar de stat si a celorlalte bugete, aprobarea proiectului de buget, executia bugetara; d) reprezinta ansamblu actiunilor si masurilor ntreprinse de insitutiile competente ale statului n scopul concretizarii politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentala. 4. Ce elemente nu se au n vedere n procesul de elaborare a bugetului: a) inflatia; b) factorii conjuncturii internationale; c) analizele si prognozele efectuate de Ministerul Finantelor Publice n legatura cu evolutia economiei, cu ritmul de crestere a productiei industriale etc.; d) prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar n curs de elaborare si pentru urmatorii 3 ani; 5. Pna la ce data se supune aprobarii contul de ncheiere a executiei bugetului local: a) 31 martie a anului urmator; b) 15 mai a anului urmator; ? c) 31 mai a anului urmator; d) 1 iulie a anului urmator; 6. Prin ce se caracterizeaza sistemul de gestiune: a) prin existenta unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pna la ncheierea contului de exercitiu bugetar; b) continuarea in anul urmator a procesului bugetar pe o perioada de 3 luni;

c) interzice reportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul; d) permite reportul creditelor bugetare de la un exercitiu la altul. 7. Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat revin: a) Parlamentului; b) Guvernului; c) Bancii centrale; d) Ministerului Finantelor; 8. Sunt etape n executia cheltuielilor publice : a) angajarea; b) negocierea; c) ordonarea; d) lichidarea; 9.Sunt etape n executia veniturilor publice, n cazul impozitelor directe : a) angajarea; b) asezarea impozitului; c) ordonarea; d) emiterea titlului; 10. Aprobarea proiectului de lege privind bugetul de stat se face de catre: a) Guvern; b) organele institutiilor financiare; c) Parlament;

d) Ministerul Finantelor Publice. 11. Finalizarea proiectului bugetului de stat se face de catre: a) comisia de buget si finante a camerei deputatilor; b) comisiile reunite de buget si finante ale celor doua camere; c) Guvern; ? d) Ministerul Finantelor Publice; 12. Masurile fiscale aprobate pin legi bugetare se stabilesc: a) pe 5 ani ; b) pe 3 ani; ? c) anual; d) lunar; 13. Depunerea proiectelor de bugete de catre Ministerul Finantelor Publice la Guvern se face pna la : a) 1 iunie; b) 1 mai; c) 30 septembrie; d) 1 august; 14. Depunerea proiectelor de bugete de ordonatorii principali de credite se face pna la : a) 15 iunie; b) 1 iunie; c) 1 septembrie;

d) 15 iulie; 1. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei economice este de: a) 17 200 mii LEI; b) 55 300 mii LEI; c) 38 100 mii LEI; d) 52 300 mii LEI. 2. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce i revine statului, n urma acestei operatiuni (Ss) este: a) 160 mld um; b) 170 mld um;

c) 10 mld um; d) 330 mld um. 3. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Structura datoriei publice interne este: a) gsDPIts = 83,33%; gsDPItl = 16,67%; b) gsDPIts = 16,67%; gsDPItl = 83,33%; c) gsDPIts = 68,2%; gsDPItl = 31,8%; d) gsDPIts = 31,8%; gsDPItl = 68,2%. 4. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este: a) sold excedentar 240 mld um; b) sold deficitar 100 mld um;

c) sold deficitar 240 mld um; d) sold deficitar 100 mld um. 5. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. 6. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 71 ani - gradul de alfabetizare 98% - gradul de cuprindere n nvatamnt 74% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 5 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 7 800 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789); b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547 7. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de corelare dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (K) arata: a) o modificare mai rapida a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut (K=1,119) b) o modificare inferioara a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut. (K=1,119) c) o modificare cu acceasi marime a veniturilor publice si a produsului intern brut (K=1,119). d) o modificare inferioara a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut. (K=1,198) 8. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n moneda nationala arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 77 um/loc; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 77 um/loc; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc; 9. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei economice este de: e) 17 200 mii LEI; f) 55 300 mii LEI; g) 38 100 mii LEI; h) 52 300 mii LEI. 10. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce i revine statului,n urma acestei operatiuni (Ss) este: a) 160 mld um; b) 170 mld um; c) 10 mld um;

d) 330 mld um. 11. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Structura datoriei publice interne este: a) gsDPIts = 83,33%; gsDPItl = 16,67%; b) gsDPIts = 16,67%; gsDPItl = 83,33%; c) gsDPIts = 68,2%; gsDPItl = 31,8%; d) gsDPIts = 31,8%; gsDPItl = 68,2%. 12. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este: a) sold excedentar 240 mld um; b) sold deficitar 100 mld um;

c) sold deficitar 240 mld um; d) sold deficitar 100 mld um. 13. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. 14. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 71 ani - gradul de alfabetizare 98% - gradul de cuprindere n nvatamnt 74% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 5 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 7 800 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789); b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547 15. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de corelare dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (K) arata: a) o modificare mai rapida a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut (K=1,119) b) o modificare inferioara a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut. (K=1,119) c) o modificare cu acceasi marime a veniturilor publice si a produsului intern brut (K=1,119). d) o modificare inferioara a veniturilor publice n raport cu modificarea produsului intern brut. (K=1,198) 16. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n moneda nationala arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 77 um/loc; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 77 um/loc; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc; 17. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei functionale este: a) 20 000 mii LEI; b) 23 600 mii LEI; c) 43 100 mii LEI; d) 10 500 mii LEI. 18. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce i revine consortiului bancar, n urma acestei operatiuni (Sc) este de: a) 160 mld um; b) 170 mld um; c) 10 mld um; d) 330 mld um. 19. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica a unei tari :

Gradul de ndatorare al statului respectiv este: a) 25%; b) 5 000 mil um; c) 15 000 mil um; d) 75%.

20. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor n cheltuieli totale este: a) 31,17%; b) 68,83%; c) 25%; d) 75%. 21. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate n preturi curente n marime relativa este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.

b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. 22. Se dau urmatoarele date: - speranta de viaa 69,1 ani - gradul de alfabetizare 97,2% - gradul de cuprindere n nvatamnt 62% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 244 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 154 $. Indicatorul dezvoltarii umane indica: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,758); b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,758); 23. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de elasticitate dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (e) arata: a) ca veniturile publice sunt elastice la cresterea PIB (e=2,789) b) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =2,789) c) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =1,119) d) ca veniturile publice sunt elastice fata de cresterea PIB (e =0,198) 24. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n USD arata:

a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,021; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,021; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 21; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 21; 25. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei administrative este: a) 55 600 mii LEI; b) 24 000 mii LEI; c) 38 000 mii LEI; d) 31 600 mii LEI 26. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma totala platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este: a) 160 mld um; b) 170 mld um;

c) 10 mld um; d) 330 mld um. 27. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Serviciul datoriei publice interne (SDI) este: a) 150 mld um; b) 450 mld um; c) 300 mld um; d) 20 mld um. 28. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor n produsul intern brut este:

a) 8%; b) 25,67%; c) 3,33%; d) 40,5%. 29. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate n preturi constante n marime relativa este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI. b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%. 30. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 71,3 ani - gradul de cuprindere n nvatamnt 78%

- indicele nivelului de educatie 0,879 - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 5 847 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 7 894 $. Gradul de alfabetizare este: a) 92,85%; b) 0,9285; c) 18,57%; d) 0,1857 31. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB arata: a) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,41%; b) o crestere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,14%; c) o crestere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,41%;

d) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,14%; 32. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 1760 mii lei; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 1760 mii lei; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 37,61%;; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 37,61% 33. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate din punct de vedere al surselor de finantare este: a) 8 500 mii LEI; b) 4 100 mii LEI; c) 7 000 mii LEI; d) 9 100 mii LEI 34. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze jumatate din mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce-i revine statului, n urma acestei operatiuni (Ss) este: a) 160 mld um; b) 80 mld um; c) 10 mld um; d) 85 mld um. 35. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Marimea serviciului datoriei publice exprimat n unitate monetara nationala/locuitor este: a) 19 651 um/loc; b) 19,651 um/loc; c) 10,850 um/loc;

d) 10 850 um/loc. 36. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este: a) sold excedentar 85 mil um; b) sold deficitar 100 mld um; c) sold deficitar 85 mil um; d) sold deficitar 100 mld um. 37. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta este:

a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI. b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi constante au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%. 38. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 69,1 ani - gradul de alfabetizare 97,2% - indicele nivelului de educatie 0,855 - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 244 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 154 $. Gradul de cuprindere n nvaamnt este: a) 92,85%; b) 0,9285; c) 62%; d) 0,62 39. Se dau urmatoarele date :

Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n unitate monetara nationala arata: a) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n unitate monetara nationala de 67 um/loc; b) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n unitate monetara nationala de 0,067 um/loc; c) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n unitate monetara nationala de 67 um/loc; d) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n unitate monetara nationala de 0,067 um/loc;

40. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime relativa arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime relativa de 1760 mii lei; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime relativa de 1760 mii lei; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime relativa de 37,61%;; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preuri curente n marime relativa de 37,61% 41. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:

Volumul cheltuielilor publice n expresie reala este: a) 1 182,61 mii LEI; b) 156 400 mii LEI; c) 118 261 mii LEI; d) 136 000 mii LEI 42. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze jumatate din mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce-i revine consortiului bancar, n urma acestei operatiuni (Sc) este: a) 160 mld um; b) 80 mld um; c) 10 mld um; d) 5 mld um

43. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Marimea serviciului datoriei publice exprimat n USD/locuitor este: a) 19 651 USD/loc; b) 19,651 USD/loc; c) 6,776 USD/loc; d) 6 776 USD/loc. 44. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor n cheltuieli totale este: a) 15,04%; b) 25,67%; c) 4,05%;

d) 40,5%. 45. Se dau urmatoarele date:

Modificarea ponderii cheltuielilor publice exprimate n preuri curente n PIB: a) ponderea cheltuielilor publice exprimate n preuri curente n PIB a crescut cu 8,71%. b) ponderea cheltuielilor publice exprimate n preuri curente n PIB a scazut cu 8,71%. c) ponderea cheltuielilor publice exprimate n preuri curente n PIB a crescut cu 11,58%. d) ponderea cheltuielilor publice exprimate n preuri curente n PIB a scazut cu 11,58%. 46. Se dau urmatoarele date: - IDU 0,758 - gradul de alfabetizare 97,2% - grad de cuprindere n nvatamnt 62% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 244 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 154 $. Speranta de viata este:

a) 69,1 ani b) 0,735; c) 0,691; d) 62 ani 47. Se dau urmatoarele date :

Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n USD arata: a) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n USD de 16;

b) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n USD de 0,016; c) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe un locuitor n USD de 16; d) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe unlocuitor n USD de 0,016; 48. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime relativa arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime relativa de 2650,15 mii lei; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime relativa de 2650,15 mii lei; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime relativa de 53,8%;; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime relativa de 53,8% 49. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice n expresie reala: a) 4 700 mii LEI; b) 47 mii LEI; c) 5 200 mii LEI; d) 52 mii LEI 50. Un consortiu bancar ia n comision obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 200 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 80% si reuseste sa plaseze jumatate din mprumut la un curs (Cv) de 85%. Suma totala platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este: a) 170 mld um; b) 85 mld um; c) 10 mld um; d) 5 mld um 51. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Serviciul datoriei publice interne este: a) 350 mld um; b) 285 mld um; c) 3 650 mld um; d) 3 715 mld um 52. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor n produsul intern brut este: a) 15,04%; b) 25,67%; c) 4,05%; d) 40,5%.

53. Se dau urmatoarele date:

Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si modificarea produsului intern brut arata: a) o modificare mai rapida a cheltuielilor n raport cu produsul intern brut (K=0,678). b) o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a produsului intern brut (K=1,678) c) o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii PIB (K = 0,678). d) o modificare mai rapida a cheltuielilor n raport cu produsul intern brut (K=1,678). 54. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 65 ani - gradul de alfabetizare 88% - gradul de cuprindere n nvatamnt 70% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 200 $. Indicatorul dezvoltarii umane arata: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,736);

b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,736); c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547); 55. Se dau urmatoarele date :

Modificarea ponderii cheltuielilor publice totale consolidate n PIB arata: a) o crestere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate n PIB de 2,07%; b) o scadere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate n PIB de 2,07%; c) o scadere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate n PIB de 7,02%;

d) o crestere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate n PIB de 7,02%; 56. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat :

Modificarea veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta de 2650,15 mii lei; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta de 2650,15 mii lei; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta de 53,8%;; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi constante n marime absoluta de 53,8% 57. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice n expresie reala este: a) 2 590 mii LEI; b) 25,90 mii LEI; c) 2 354,55 mii LEI; d) 23,5455 mii LEI 58. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 700 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 92% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 95%. Suma ce-i revine statului, n urma acestei operatiuni (Ss) este: a) 665 mld um; b) 322 mld um; c) 644 mld um; d) 21 mld um 59. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne n cheltuielile bugetare este: a) 57%; b) 70%; ?

c) 43,75%; d) 8,75%. 60. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetului central este: a) 20 mil um; b) 230 mil um; c) 300 mil um; d) 50 mil um ? 61. Se dau urmatoarele date:

Elasticitatea cheltuielilor publice n raport cu produsul intern brut exprima:

a) tendinta de utilizare ntr-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor. Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,180); b) tendinta de restrngere a proportiei cheltuielilor publice n PIB. Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 0,180); c) tendinta de restrngere a proportiei cheltuielilor publice n PIB. Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 1,180); d) tendinta de utilizare ntr-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor. Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,119); 62. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 65 ani - indicatorul nivelului de educatie 0,82 - gradul de cuprindere n nvatamnt 70% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 200 $. Gradul de alfabetizare este: a) 82%; b) 0,82; c) 88%; d) 0,88 63. Se dau urmatoarele date :

Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice totale consolidate si modificarea produsului intern brut arata: a) o modificare mai rapida a cheltuielilor publice totale consolidate n raport cu produsul intern brut (K=1,032). b) o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice totale consolidate si a produsului intern brut (K=1,678) c) o modificare a cheltuielilor publice totale consolidate inferioara modificarii PIB (K = 1,032). d) o modificare mai rapida a cheltuielilor totale consolidate n raport cu produsul intern brut (K=0,678). 64. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n moneda nationala arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 96 um/loc; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,096 um/loc; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 96 um/loc; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,096 um/loc; 65. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice n expresie reala este: a) 28 mii LEI; b) 29,4737 mii LEI; ? c) 2 800 mii LEI; d) 2 947,37 mii LEI 66. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 700 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 92% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 95%. Suma ce-i revine consortiului bancar, n urma acestei operatiuni (Sc) este: a) 665 mld um; b) 322 mld um; c) 644 mld um; d) 21 mld um 67. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne n cheltuielile publice este: a) 57%; b) 70%;

c) 43,75%; d) 8,75%. 68. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetelor locale este: a) 20 mil um; b) 230 mil um; c) 300 mil um; d) 50 mil um 69. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuielilor publice medii pe un locuitor exprimate n moneda nationala arata: a) o crestere a cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 14 um/loc; b) o scadere a cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,014 um/loc; c) o scadere a cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 14 um/loc; d) o crestere a cheltuielilor publice exprimate n preturi curente n unitate monetara nationala pe locuitor de 0,014 um/loc; 70. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 65 ani - indicatorul nivelului de educatie 0,82 - gradul de alfabetizare 88% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 200 $. Gradul de cuprindere n nvatamnt este: a) 70%; b) 0,70; c) 88%; d) 0,88 71. Se dau urmatoarele date :

Elasticitatea cheltuielilor publice totale consolidate n raport cu produsul intern brut exprima: a) tendinta de utilizare ntr-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor totale consolidate. Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,180); b) tendinta de restrngere a proportiei cheltuielilor publice totale consolidate n PIB. Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 0,180); c) tendinta de restrngere a proportiei cheltuielilor publice totale consolidate n PIB. Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 1,170); d) tendinta de utilizare ntr-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor totale consolidate. Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 1,170); 72. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n USD arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 25; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,025; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 25; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,025; 73. Se dau urmatoarele date :

Volumul cheltuielilor publice totale consolidate n preturi curente este: a) 600 mii LEI; b) 575 mii LEI; c) 487,29 mii LEI; d) 508,47 mii LEI 74. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 700 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 92% si reuseste sa plaseze ntregul mprumut la un curs (Cv) de 95%. Suma totala platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este: a) 665 mld um; b) 322 mld um; c) 644 mld um; d) 21 mld um 75. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne n produsul intern brut este: a) 57%; b) 70%; c) 43,75%; d) 8,75%. 76. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea deficitului bugetului central n produsul intern brut este: a) 5,7%; b) 0,65%; c) 9,68%; d) 8,75%.

77. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime absoluta, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. 78. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 71 ani - gradul de alfabetizare 98% - gradul de cuprindere n nvatamnt 74% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 5 500 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 7 800 $. Indicatorul dezvoltarii umane indica: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);

b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547); 79. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de elasticitate dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (e) arata: a) ca veniturile publice sunt elastice la cresterea PIB (e=2,789) b) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =2,789) c) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =1,119) d) ca veniturile publice sunt elastice fata de cresterea PIB (e =0,198) 80. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate n USD arata: a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,021; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 0,021; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 21; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n USD pe locuitor de 21; 81. Se dau urmatoarele date:

Ponderea cheltuielilor publice totale neconsolidate n produsul intern brut: a) 38,09%; b) 14,71%;

c) 8,82%; d) 8,75%. 82. Un consortiu bancar cumpara obligatiunile unui mprumut de stat pentru a le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a mprumutului este de 700 miliarde um. Consortiul bancar preia nscrisurile de la stat la un curs (Cc) de 92% si reuseste sa plaseze jumatate din mprumut la un curs (Cv) de 95%. Suma ce-i revine statului, n urma acestei operatiuni (Ss) este: a) 665 mld um; b) 322 mld um; c) 644 mld um; d) 21 mld um 83. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica a unei tari :

Ponderea dobnzilor n cheltuielile bugetare este: a) 20%; b) 16%; c) 5,71%; d) 8,75%. 84. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria externa a unei tari:

Raportul dintre rezervele internationale ale tarii si suma datoriei contractate si nerambursate este: a) 40%; b) 28,57%; c) 5,71%; d) 8,75%. 85. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate n preturi curente n marime relativa este: a) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.

b) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI. c) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au scazut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. d) Cheltuielile publice totale exprimate n preturi curente au crescut n marime relativa, n anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%. 86. Se dau urmatoarele date: - speranta de viata 69,1 ani - gradul de alfabetizare 97,2% - gradul de cuprindere n nvatamnt 62% - PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare 4 244 $ - PIB/locuitor, valoare maxima 6 154 $. Indicatorul dezvoltarii umane indica: a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,758); b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); se repeta la intreb. 14 si 22 c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789); d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,758); 87. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB arata: a) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,41%; b) o cresterea ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,14%; c) o cresterea ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,41%; d) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate n preturi curente n PIB de 6,14%; 88. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta arata:

a) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 1760 mii lei; b) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 1760 mii lei; c) o scadere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 37,61%;; d) o crestere a veniturilor publice exprimate n preturi curente n marime absoluta de 37,61%

Finante publice grile rezolvate


1. Stabiliti care dintre raspunsurile urmatoare sunt adevarate: a.valoarea platilor facute de institutiile publice sub forma cheltuielilor curente reprezinta un consum definitiv de PIB. b.participarea statului la finantarea formarii brute de capital reprezinta o avansare de PIB. c.cheltuielile publice fac parte din categoria instrumentelor specifice ale interventiei statului n economie. d.cheltuielile publice consolidate se stabilesc prin aditionarea la suma tuturor cheltuielilor realizate de administratia publica centrala a transferurilor ntre componentele sistemului de bugete. e.cheltuielile publice au o sfera de cuprindere mai mica dect cheltuielile publice bugetare. A a,b,c B a,b,c,d. C b,c,d,e D a,b,c,d,e

2.Cheltuielile bugetare nglobeaza: a.cheltuielile administratiei publice centrale b.cheltuielile colectivitatilor locale.

c.cheltuielile acoperite din bugetele asigurarilor sociale de stat d.cheltuielile facute din bugetele fondurilor extrabugetare. A a,b, B a,b,d, C a,c,d D a,b,c

3.Sunt adevarate enunturile: a.cheltuielile bugetare sunt cuprinse n bugetele definite n cadrul sistemului de bugete, aprobate de parlament sub forma creditelor bugetare b. cheltuielile publice sunt cuprinse n bugetele definite n cadrul sistemului de bugete, aprobate de Parlament sub forma creditelor bugetare c. cheltuielile efectuate din bugetul trezoreriei publice fac parte din categoria cheltuielilor publice d.cheltuielile institutiilor publice autonome fac parte din categoria cheltuielilor bugetare. A a,d B b,d, C a,c,d D b,c,d

4. Clasificatia administrativa a cheltuielilor publice are la baza: a.criteriul institutiilor care efectueaza cheltuileile b.criteriul cheltuielilor curente c.criteriul ramurilor si sectoarelor de activitate d.criteriul momentului n care se efectueaza cheltuielile publice. 5.Conform clasificatiei functionale cheltuielile publice se grupeaza n: a.cheltuieli definitive temporare -virtuale

b.cheltuieli cu contraprestatie fara contraprestatie c.cheltuieli curente cheltuoieli de capital. d.nici un raspuns nu este corect. 6.Cheltuielile curente: a.reprezinta un consum definitiv de PIB b.asigura buna ntretinere a institutiilor publice. c.se concretizeaza n achizitionarea de bunuri de folosinta ndelungata. d.reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice. A a,b,d B b,c,d C a,c,d D b,c,d

7.Cheltuielile de transfer: a.sub aspect economic sunt reprezentate de subventiile acordate agentilor economici pentru acoperirea unor cheltuieli de productie sau pentru stimularea exportului. b.se prezinta sub aspect sociale prin burse, pensii sau alte categorii de indemnizatii. c. se prezinta sub forma cheltuielilor functionale. d.se pot prezenta sub forma unor parti din cheltuielile curente ale unor agenti economici. A a,d B b,d, C a,b D b,c,d

8.Cheltuielile definitive. a.pot cuprinde att cheltuieli curente ct si cheltuieli de capital. b.se finalizeaza cu plati la scadente certe

c.sunt cuprinse ca posturi distincte n bugetele publice. d.sunt evidentiate n conturile speciale de trezorerie A a,b B b,c,d C a,b,c D a,b,c,d

9.Cheltuielile fara contraprestatie se prezinta sub forma. a.alocatiilor bugetare. b.comisioanelor la garantiile guvernamentale ale mprumuturilor publice. c.dobnzilor la creditele acordate. d.platilor efectuate n conditiile rascumpararilor titlurilor de stat ajunse la scadenta. 10.n categoria cheltuielilor reale intra: a. plata anuitatilor b.plata dobnzilor la mprumuturile de stat c.cheltuielile pentru construirea de scoli d.cheltuielile care produc valoare adaugata si reprezinta o avansare de PIB. A a,b B b,d, C a,b,d D b,c,d

11.Cheltuieli publice negative sunt: a.infiintarea de noi intreprinderi publice. b.cheltuielile cu ntretinerea aparatului de stat c.construirea si modernizarea infrastructurii d.construirea de spitale

12.Subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de productie reprezinta: a.cheltuieli de transfer b.au un caracter social c.sunt fara contraprestatie directa d.reprezinta un consum intermediar 13.Inscrierea cheltuielilor publice in buget se efectueaza conform principiului: a.cheltuielile sunt plafoane minime b.cheltuielile sunt plafoane maxime c.cheltuielile sunt plafoane posibile sau virtuale d.nici un raspuns nu este corect 14.Sunt cheltuieli de transfer: a.primele acordate producatorilor agricoli b.plata indemnizatiilor de somaj c. primele pentru activitatea de export d.plata dobnzilor aferente datoriei publice externe A a,d B b,d, C a,c,d D a,b,c

15.Garantiile acordate de stat pentru mprumuturi externe contractate de ntreprinderi publice n conditiile neplatii de catre acestea a mprumuturilor respective, reprezinta: a.cheltuieli economice b.cheltuieli functionale

c.cheltuieli virtuale d.cheltuieli de capital. 16.Nu fac parte din cheltuielile curente ale unei unitati de nvatamnt: a.cheltuielile pentru ntretinere b.cheltuielile pentru gospodarire c.achizitionarea de licente d.cheltuielile pentru personal. 17.Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de: a.structura populatiei b.cresterea rolului interventionist al statului c.factori militari d.nivelul cantitatii de bani din circulatie. 18.Nu reprezinta ajutor (financiar) direct acordat ntreprinderilor de catre stat: a.avansurile nerambursabile b.plata contributiei pentru asigurari sociale c.subventiile d.mprumuturile cu dobnda subventionata. 19.Sunt surse de finantare ale cheltuielilor pentru nvatamnt: a.bugetul local b.fondurile societatilor comerciale

c.bugetul asigurarilor sociale d.sumele provenind de la persoanele juridice. A a,b B b,d, C a,b,d D b,c,d

20.Care din urmatoarele mecanisme financiare nu reprezinta subventii: a.reduceri personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice. b.primele de export c.transferul direc de resurse banesti de la bugetul de stat la bugetele locale d.acoperirea diferentei dintre costurile mai mari ale unui produs si pretul de vnzare mai mic al acestuia. A a,c B b,d, C a,c,d D b,c,d

21.Printre formele de participare la constituirea fondurilor publicede resurse financiare enumeram: a.impozitele b.taxele c.cheltuielile socio culturale d.amenzile A a,d B b,d, C a,b,d D b,c,d

22.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nivel international se pot ntlni: a.mprumuturile publice interne b.achitarea cotizatiilor la organismele financiare internationale

c.acordarea de mprumuturi externe. d.primirea de ajutoare externe. A a,d B b,c,d C a,c,d D b,c

23.Elasticitatea cheltuielilor publice masoara: a.modificarea cheltuielilor publice la modificarea PIB. b.modificarea PIB ca umare a modificarii cheltuielilor publice. c.modificarea cheltuielilor publice curente la modificarea PIB. d.modificarea cheltuielilor publice de capital la modificarea PIB 24.ntre principiile asigurarilor sociale din Romania putem identifica: a.cuprinderea obligatorie a tuturor cetatenilor n cadrul sistemului. b.prestarea n favoarea asiguratilor a unui pachet nedefinit de servicii medico-sanitare c.solidaritatea sociala. d.finantarea autonoma. A a,b,d B b,d, C a,c,d D b,c,d

25.Prin caracterul obligatoriu al impozitului se ntelege ca: a.plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice. b.plata acestora se face cu titlu definitiv c.plata acestora se face cu titlu nerambursabil. d.nici una din variante nu este corecta

26.Care din urmatoarele tendinte este caracteristica pentru evolutia impozitelor n perioada postbelica: a.cresterea acestora n marime absoluta si relativa b.scaderea acestora att n marime absoluta si relativa. c. scaderea numarului de platitori. d.diminuarea bazei de impunere. 27.Prin asieta fiscala se ntelege: a.materia supusa impunerii b.distinctia ntre destinatarul impozitului si subiectul impozitului c.modul de asezare a impozitului d.unitatea de impunere. 28.Pentru prima data principiile impunerii au fost enuntate de: a. Adam Smith b.David Ricardo c.J.B.Say d.J.M.Keynes 29.Pentru a putea vorbi de echitate fiscala sunt necesare: a.impunerea nediferentiata a averii si a veniturilor. b.scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu venituri mici. c.generalizarea impunerii..

d.stabilirea minimului neimpozabil. A a,b,d B b,d, C a,c,d D b,c,d

30.Dintre sistemele de impunere utilizate n practica internationala fiscala cel care permite n mai mare masura respectarea echitatii fiscale este: a.capitatia. b.sistemul pe baza cotelor progresive compuse. c.impunerea n cote progresive simple d.impunerea n cote proportionale regresive. 31.Impunerea n cote regresive este caracteristica mai ales impozitelor: a.indirecte b.impozitelor directe c.impozitelor reale d.impozitelor pe sporul de avere. 32.Pentru ca impozitele sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa fie ndeplinite urmatoarele conditii. a. impozitul sa aiba un caracter universal. b.sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere. c.sa fie elastic d.sa fie stabil A a,b B b,d, C a,c,d D b,c,d

33.Prin elasticitate a impozitului ntelegem: a.posibilitatea de a fi adaptat n permanenta nevoilor de venituri ale statului. b.capacitatea acestuia de a fi stabil. c.posibilitatea acestuia de a creste odata cu cresterea PIB d.scaderea acestuia la scaderea PIB cu un procent. 34.Sunt caracteristici adevarate n privinta impozitelor directe: a.reprezinta cea mai veche forma de impunere. b.sunt impozite nominative c.sunt neindividualizate d.sunt reprezentate si de impozitele reale. A a,b,d B b,d, C a,c,d D b,c,d

35.Impozitele personale se ntlnesc sub forma: a.impozitelor pe venit b.impozitelor pe avere c.impozitul pe cladiri d.impozitul pe capitalul banesc individual A a,b B b,d, C a,b,c D b,c,d

36.n calitate de subiecte ale impozitului pe venit ntlnim: a.persoanele fizice

b.persoanele juridice c.consumatorul final d.societatile de capital A a,b,c B b,d, C a,b,d D a,b,c,d

37.n cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice obiectul impozabil l formeaza veniturile obtinute din: a.industrie b.comert c.banci d.toate veniturile obtinute din activitatile de mai sus. 38.Sunt enunturi adevarate n privinta impozitului pe veniturile persoanelor fizice: a.reprezinta o forma de impunere individuala b.poate fi ntlnit sub forma sistemului impuneri separate. c.este ntlnit si sub forma impunerii globale. d. ermite tratarea diferentiata a veniturilor. A a,b,c B b,d, C a,b,d D a,b,c,d

39.Impunerea veniturilor realizate de societatile de capital se poate realiza prin: a.impunerea mai nti a profitului total obtinut de societatea de capital si apoi separat a profitului repartizat actionarilor sub forma de dividende. b.impunerea numai a dividendelor

c.impunerea numai a partii de profit ramase la dispozitia societatii de capital d.toate variantele de mai sus.

40.Sunt adevarate enunturile: a.impozitul asupra activului net are ca obiect ntreaga avere mobila si imobila pe care o detine un contribuabil. b.n cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii l constituie averea primita drept mostenire de o persoana fizica. c.n cazul impozitului pe donatiuni obiectul impozitului l constituie averea primita drept mostenire de catre o persoana. d.impozitul pe cresterea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l-au nregistrat unele bunuri n cursul unei perioade de timp. A a,b,c B b,d, C a,b,d D b,d

41.Baza de calcul a TVA o reprezinta: a.pretul de vnzare al marfurilor b.perioada de impunere c.profitul brut al firmei d.costul productiei 42.Prelevarile prin impozite se fac: a.cu titlu definitiv

b.cu titlu provizoriu c.n proportii egale pentru fiecare contribuabil d.cu posibilitatea rambursrii lor ulterioare 43.Componentele sistemului financiar public sunt: a.bugetul de stat si bugetele locale. b.asigurarile sociale private c.fondurile speciale extrabugetare d.creditul bancar A a,b,d B b,d, C a,c,d D b,c,d

44.Executia de casa a bugetelor asigurarilor sociale de stat are loc la: a.orice banca comerciala b.Ministerul Finantelor c.guvern d. Trezoreria finantelor statului. 45.Prelevarile publice cu titlu nerambursabil pot fi: a.impozitele b.taxele c.depunerile la institutii de credit ale statului d.donatiile si veniturile din participatiile statului.

A a,b

B a,b,d

C a,c,d

D b,c,d

46.Prelevarile publice cu titlu definitiv sunt reprezentate de: a.taxe si impozite. b.subscrierile la mprumuturile de stat. c.ajutoare d.depunerile la banci de stat. 47.Participarea statului la formarea bruta a capitalului reprezinta: a.un consum definitiv de produs intern brut b.o avansare de produs intern brut c.att a ct si b d.nici una din variante nu este corecta. 48. Resursele unei natiuni sunt reprezentate de: a.PIB b.importuri c.exporturi d.formarea bruta a capitalului fix. A a,b B a,b,d C a,c,d D b,c,d

49.Sporirea volumului ncasarilor din impozite se poate realiza: a.prin cresterea numarului platitorilor.

b.prin extinderea bazei de impunere c.prin majorarea cotelor de impunere d.prin diminuarea celor trei elemente mai sus mentionate A a,b,c B a,b,d C a,c,d D b,c,d

50.Sursa impozitului se refera la: a.persoana fizica si juridca desemnata sa-l plateasca b.materia supusa impunerii c.destinatarul impozitului d.din ce anume se plateste impozitul. 51.ntre principiile impunerii figureaza: a.echitatea fiscala b.certitudinea impunerii c.cheltuielile minime la ncasare d.comoditatea perceperii
A a,b B a,b,d C a,c,d D a,b,c,d

52.ntre principiile echitatii fiscale ntlnim: a.stabilirea minimului neimpozabil b.stabilirea sarcinii fiscale n functie de puterea contributiva a platitorului c.generalizarea impunerii

d.stabilirea impozitului sub forma capitatiei A a,b B a,b,d C a,b,c D b,c,d

53.Pentru ca impozitul sa aiba un randament fiscal ridicat atunci: a.trebuie sa aiba un caracter universal b.sa nu apara sustrageri de la impunere c.volumul cheltuielilor privind materia impozabila, calcularea si perceperea impozitului sa fie ct mai redus posibil. d.nici una din conditiile de mai sus nu reprezinta o conditie a principiului randamentului fiscal ridicat. A a,b,c B b,c C a,b D a,c

54. Care din enunturile urmatoare apreciati ca sunt adevarate: a.impozitele indirecte afecteaza n general pe cei cu venituri mici. b.impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul echitatii fiscale c.impozele indirecte au un caracter regresiv d.impozitele indirecte sunt suportate de comercianti A a,b,c B a,b C b.d. D a,b,c,d

55.Dupa forma pe care o mbraca impozitele indirecte se pot grupa n: a.taxe de consumatie b.taxe vamale c.venituri de la monopolurile fiscale.

d.impozite pe profit A a,b,c B b,c C a,b D a,c

56.Impozitele personale se mai numesc: a.impozite obiective. b.impozite subiective c.impozite reale d.impozite indirecte 57.Impozitele directe: a.se stabilesc nominal b.se stabilesc indirect c.se percep doar din vnzarea unor bunuri d.se stabilesc doar pentru persoanele juridice. 58.Dupa scopul urmarit impozitele se calsifica n : a.impozite financiare-impozite de ordine b.impozite permanente-impozite incidentale c.impozite pe venit-impozite pe avere d.impozite directe-impozite indirecte. 59.Impozitele personale se mpart n: a.impozite pe venit-impozite pe avere

b.taxe de consumatie-taxe vamale c.impozit funciar-impozit pe cladiri d.impozite pe activitati industriale-impozite pe capitalul mobiliar. 60.De regula, n tarile n curs de dezvoltare: a.ponderea impozitelor directe o depaseste pe cea a celor indirecte b.ponderea impozitelor indirecte o depaseste pe cea a celor directe c.impozitele indirecte sunt mai greu de colectat. d.veniturile din capital le depasesc pe cele fiscale. 61.n tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect este reprezentat de: a.taxele de consumatie b.taxele vamale c.taxele de timbru d.monoplolurile fiscale 62.Optiunea statelor n curs de dezvoltare dar si a celor dezvotate pentru utilizarea impozitelor indirecte ca principala sursa a veniturilor fiscale are urmatoarele explicatii: a.nivelul ridicat al veniturilor si averilor persoanelor fizice si juridice. b.randamentul ridicat al impozitelor pe venit c.costul relativ scazut al perceperii impozitelor indirecte d.comoditatea impunerii.

A a,b,c,d

B b,c,d

C a,b

D c,d

63.Sunt enunturi adevarate n privinta impozitelor indirecte: a.cotele acestora nu sunt diferentiate n functie de venitul, averea sau situatia personala a celor care cumpara. b.afecteaza n cea mai mare masura pe cei cu venituri mari pentru ca acestia cumpara mai mult. c.ponderea acestora n venituri este cu att mai mare cu ct veniturile realizate sunt mai mici. d.au un caracter regresiv. A a,c,d B b,c C a,b,c,d D a,c

64. Impozitele indirecte: a.n perioadele de crestere economica au un randament fiscal ridicat. b.manifesta o sensibilitate ridicata fata de conjunctura economica. c.se prezinta sub forma taxelor de consumatie, monopolurilor nefiscale si a taxelor vamale. d.dupa unii economisti au un caracter benevol. A a,b,c B a,b,c,d C a,b,d D a,c

65.n legatura cu taxele de consumatie putem afirma ca: a.sunt impozite indirecte care se includ n pretul de vnzare al marfurilor. b.ele mbraca forma taxelor de consumatie pe produs si a taxelor generale pe vnzari. c.taxele generale pe vnzari se percep numai asupra bunurilor de consum. d.accizele se instituie de regula asupra unor produse cu cerere inelastica la pret pentru a avea un randament fiscal ridicat.

A a,b,c

B a,b,c,d

C a,b

D a,b,d

66.Taxele de consumatie pe produs se calculeaza: a.n suma fixa pe unitatea de masura. b.pe baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vnzare. c.n suma variabila pe unitatea de masura. d.pe cote procentuale pe costul de productie A a,b,c B b,c C a,b D c,d

67.Din punct de vedere al verigii (unitatea producatoare, unitatea comertului cu amanuntul sau cu ridicata) la care se ncaseaza impozitul pe cifra de afaceri.se ntlneste sub forma: a.impozitului cumulativ b.accizelor c.impozitului pe vnzare d.impozitului unic A a,b,c,d B b,c C a,d D c,d

68.Impozitul unic pe cifra de afaceri: a.se ncaseaza doar o singura data. b.se ncaseaza pe fiecare veriga ntre producator si consumator c.se ntlneste sub forma accizelor d.se mai numeste si impozit n cascada.

69.Impozitul pe cifra de afaceri bruta: a.reprezinta una din formele de clasificare ale impozituluipe cifra de afaceri dupa criteriul bazei de calcul. b.are un randament fiscal ridicat c.conduce la o aplicare cumulata a impozitului d.este un impozit lipsit de transparenta A a,b,c,d B b,c C a,b,d D c,d

70.Impozitul pe cifra de afaceri neta: a.se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vnzare si pretul de cumparare. b.este un impozit cumulativ c.este cunoscut sub numele de TVA. d.are ca efect concentrarea productiei. A a,b,c,d B b,c C a,c D a,c,d

71.Cota de impozit, n cazul T.V.A., se calculeaza: a.asupra valorii adaugate n fiecare stadiu parcurs de la producator la consumator. b.asupra pretului de vnzare din stadiul respectiv c.asupra costului bunului respectiv d.asupra valorii serviciilor prestate. A a,b,c B b,c C a,b,d D a,c,d

72.La baza aplicarii TVA, conform principiului originii, se impoziteaza: a.valoarea care este adaugata tuturor bunurilor autohtone, inclusiv celor care vor fi ulterior exportate. b.toate bunurile inclusiv cele importate. c.exporturile vor fi scutite. d.nici un raspuns nu este corect. 73. La baza aplicarii TVA, conform principiului destinatiei, se impoziteaza: a.se impoziteaza ntreaga valoare adaugata att n tara ct si n afara, pentru toate bunurile destinate consumului tarii respective. b.exporturile nu sunt scutite de plata. c.importurile sunt scutite de plata d.nici un raspuns nu este adevarat A a,b,c Bd Ca D a,c

74.Sunt corecte enunturile: a.arile UE au optat, n calcularea TVA-ului pentru principiul destinatiei b. arile UE au optat, n calcularea TVA-ului pentru principiul originii c.TVA este varsata la buget de consumatorul final d.suportatorul TVA este consumatorul final A a,b,c Bd C a,d D a,c,d

75.ntre avantajele aplicarii TVA putem enumera: a.caracterul ei neutru fata de comertul exterior. b.reprezinta o sursa relativ stabila de venituri c.poate fi ncasata mai rapid de catre stat si cu cheltuieli reduse pentru acesta. d.toate variantele sunt corecte. 76.Reprezinta caracteristici ale taxelor vamale: a.pot fi percepute asupra importului, exportului si tranzitului de marfuri. b.aplicarea lor asupra exportului poate avea drept scop prelucrarea materiilor prime n tara care doreste sa exporte respectivele produse. c.n cazul taxelor vamale la import putem spune ca au rolul unor impozite de egalizare d.nici o varianta nu este corecta. A a,b,c Bd C a,b D a,c

77.Dupa forma de exprimare taxele vamale pot fi: a.ad-valorem. b.specifice c.compuse. d.toate variantele sunt corecte. 78.Deosebirile ntre impozite si taxe constau n: a.caracterul lor obligatoriu.

b.titlul nerambursabil c.dreptul platitorului de a beneficia de o contraprestatie n cazul taxelor d.urmarirea n caz de neplata. 79.Taxele ca forma a impozitelor indirecte pot fi ntlnite sub forma: a.taxelor de notariat b.taxelor consulare c.taxelor vamale d.taxelor de timbru A a,b,c Bd C a,b,c,d D a,c,d

80.Taxele pot fi ncasate: a.n numerar b.prin aplicarea de timbre fiscale. c.n sume fixe d.toate raspunsurile sunt corecte. 81.n privinta bugetul de stat sunt adevarate enunturile: a.cheltuielile bugetare sunt reprezentate prin creditele bugetare ce sunt plafoane minime. b.n aprobarea bugetului golurile temporare de casa se acopera prin emisiune monetara. c.de regula impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat. d.bonurile de tezaur reprezinta titluri de credit prin care se pot finanta investitii pe termen lung.

A a,b,d

Bc

C a,c,d

D a,b,c,d

82. n statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a.bugetele locale. b.bugetele statelor, landurilor sau provinciilor membre. c.bugetele fondurilor speciale. d.bugetul autoritatilor publice centrale. e.bugetul asigurarilor sociale de stat f.bugetul economiei nationale. A a,b,c,d,f B a,c,d,e C a,c,e D a,d

83.Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat: a.poate functiona cu excedent b.poate functiona cu deficit c.este un act de previziune macroeconomica pe 3 ani. d.are un caracter obligatoriu. A a,b,d B a,b C b,c,d D c,d

84.Constituie exceptii de la principiul universalitatii: a.bugetele program b.conturile de trezorerie c.fondurile de sprijin

d.reconstituirea creditelor bugetare e donatiile f.bugetele anexe g.bugetele program A a,b,d,e B a,b,c,d,e C c,d, e D c,d, f, g

85.Bugetul de stat nu cuprinde: a.bugetul asigurarilor sociale b.bugetele locale c.bugetele fondurilor speciale d.toate elementele de mai sus 86.Principiile bugetare sunt: a.anualitatea b.universalitatea c.unitatea d.toate cele de mai sus

87.Prin anualitate a bugetului se ntelege: a.perioada de timp pentru cae se ntocmeste si se aproba bugetul. b.perioada de timp n care se ncaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile.

c.realizarea unor legi - program cu scadenta la un an dar care pot fi prelungite pe termen nelimitat pna la realizarea unor proiecte. d.executia contului de casa al bugetului. A a,b B a,b,d C b,d D a,d

88.n sistemele de gestiune bugetara: a.principiul anualitatii este repectat cu strictete. b.la finele anului bugetar bugetul se nchide automat. c.veniturile nencasate si cheltuielile neefectuate pot fi realizate nt-un interval de 3 6 luni de la expirarea anului bugetar. d.se accepta reportul creditelor bugetare de la un an la altul. A a,b,c,d B a,b,d C b,c,d D a,c,d

89.n sistemele de exercitiu bugetar: a.functioneaza n paralel doua bugete: bugetul anului expirat si bugetul anului n curs. b.functioneaza doar bugetului anului n curs. c.ncasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta n contul de ncheiere al executiei bugetului anului n care au fost prevazute si autorizate. d. ncasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta n contul de ncheiere al executiei bugetului anului n care au fost realizate. A a,d B b,d C b,d D a,c

90.n conformitate cu principiul universalitatii:

a.veniturile si cheltuielile se nscriu n buget n sumele lor totale, brute b.se poate accepta compensarea ntre veniturile si cheltuielile proprii. c.veniturile si cheltuielile se nscriu cu soldul. d.nici un raspuns nu este corect. 91. Se pot nscrie cu soldul n cadrul bugetelor mixte: a.subventiile catre ntreprinderile publice. b.veniturile de la ntreprinderile publice. c.subventiile n completare ale unei universitati. d.cheltuielile de capital e.cheltuielile curente. f.toate cele de mai sus A a,b,c Bf C a,c,d, e D c,d, e

92.Conturile speciale de trezorerie: a.reprezinta un venit la bugetul de stat b.evidentiaza plati fara caracter definitiv c.evidentiaza plati cu caracter definitiv d.reprezinta o exceptie de la principiul unitatii bugetare. e.include si conturi de comert A b,d,e B a,b,d,e C ,c,d, e D b, c,d,

93.Bugetele anexe: a.reprezinta o categorie de bugete autonome b.fac parte din conturile speciale de trezorerie. c.sunt corelate cu bugetul general al statului prin aceea ca soldul lor figureaza la partea de venituri sau de cheltuieli a bugetului de stat. d.constituie o exceptie de la principiul unitatii bugetare. e.nici un raspuns nu este corect. Ae B c,d C a,c,d D b,c,d

94.n cadrul caror categorii de bugete se admit abateri de la principiul neafectarii veniturilor bugetare: a.extraordinare b.anexe. c.autonome d.n cadrul tuturor bugetelor de mai sus. 95.Conform principiului specializarii bugetare: a.veniturile bugetare trebuie nscrise n buget pe surse de provenienta. b.creditele bugetare se nscriu n buget pe categorii de cheltuieli. c.veniturile ncasate se depersonalizeaza. d.nu se poate realiza o concordanta deplina ntre marimea unui venit si nivelul cheltuielilor ce urmeaza a fi finantate.

A a,b

B a,b,c

C a,c,d

D b, c,d,

96.Sunt enunturi adevarate: a.n sistemul de exercitiu bugetar la sfrsitul anului calendaristic se nchide automat bugetul. b.potrivit principiului specializarii bugetare cheltuielile si veniturile se grupeaza n conformitate cu clasificatia bugetara. c.golurile temporare de casa aparute n executia bugetului se pot acoperi pe seama bonurilor de tezaur cu scadenta la 2 ani. d.abaterile de la principiul unitatii bugetare reprezinta n acelasi timp si abateri de la regula neafectarii veniturilor. A a,b,c, B b,d Cc,d, D a,c,d

97.Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta a. a.bugetului de stat b.bugetului public national. c.trezoreriei publice d.bugetelor locale 98.Elaborarea si administrarea bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza de catre : a.Ministerul Finantelor. b.Ministerul Muncii si Protectiei sociale. c.Guvern. d.Oficiile judetene de pensii.

99.Resursele bugetului de stat pot fi repartizate catre : a.servicii publice generale b.cheltuieli socioculturale c.actiuni economice d.siguranta nationala A a,b,c,d B a,b C b,c,d D c,d

100.n general, n tarile dezvoltate statul: a.preia o mai mica parte din PIB la dispozitia sa prin intermediul impozitelor.. b.preia o mai mare parte din PIB la dispozitia sa prin intermediul impozitelor. c.nu preia dect impozite nefiscale d.preia doar prin intermediul veniturilor curente o parte din PIB. 101.ntre principiile de politica financiara ale impunerii ntlnim: a.randamentul fiscal ridicat. b.stabilirea minimului impozabil. c.generalitatea impunerii. d.realizarea impulsionarii unor ramuri economice. 102. Sunt notiuni echivalente: a.subiectul impozitului - contribuabil b.suportatorului impozitului destinatarul impozitului

c.obiectul impunerii persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca un impozit. d.sursa impozitului din ce anume se plateste impozitul A a,b B a,b,c,d, C b,c,d. D a,b,d

103.ntre principiile impunerii figureaza: a.principiul comoditatii perceperii impozitelor b.principiul randamentului impozitelor c.principiul justetei impunerii d.toate elementele de mai sus 104.Teoria finantelor publice retine ntre principiile echitatii fiscale: a.stabilirea minimului impozabil b.principiul randamentului impozitelor c.principiul comoditatii perceperii impozitelor d.generalitatii impunerii A a,b, B a,b,d, C b.d. D a,b,c,d

105.Din categoria impozitelor reale fac parte: a.impozitul pe venit b.impozitul pe avere c.impozitul funciar d.impozitul pe cladiri

A c,d, B a,b,d,

C b.d. D a,b,c,d

106.n calitate de subiecte ale impozitului pe venit avem: a.persoanele fizice b.persoanele juridice (societati de capital) c.bancile d.toate cele de mai sus 107.n cadrul impozitelor pe venitul persoanelor juridice se pot impune: a.dividendele b.profitul total obtinut de societatea de capital c.profitul ramas dupa acordarea dividendelor d.toate cele de mai sus 108.Impozitele pe avere se ntlnesc sub urmatoarele forme: a.impozite asupra averii propriu-zise. b.impozitele pe circulatia averii. c.impozitele pe sporul de avere. d.impozitul pe proprietati imobiliare. A c,d, B a,b,d, C b.d. D a,b,c,d

109.Impozitul asupra activului net are ca obiect: a. activul imobil

b. activul mobil c.circulatia averii d.succesiuea A c,d, B a,b C b,d D a,b,c,d

110.n tarile slab dezvoltate: a.impozitele directe nu exista b.impozitele directe sunt mai mari dect cele indirecte c.impozitele indirecte, de regula, sunt mai mari dect cele directe. d.nici o afirmatie nu este adevarata. 111..Resursele de trezorerie sunt: a.resurse pentru acoperirea temporara a deficitului curent al bugetului de stat. b.mprumuturi pe termen de pna la un an contractate pe piata de capital prin vnzarea de bonuri de tezaur. c.resurse cu caracter temporar d.resurse rambursabile A c,d, B a,b C b,d D a,b,c,d

112.Rata fiscalitatii ne arata: a.totalul veniturilor fiscale, realizate ntr-un an din impozite si taxe b.diferenta dintre PIB si cheltuielile ce au ca sursa impozitele si taxele

c.raportul dintre totalul veniturilor fiscale si PIB d.raportul dintre veniturile fiscale si cheltuieli 113.Veniturile extraordinare care concura la acoperirea deficitului bugetar sunt: a.impozitele locale b.mprumuturile interne si externe c.taxele indirecte d.donatii 114.Constituie exceptii de la principiul universalitatii: a.bugetele program b.conturile de trezorerie c.fondurile de sprijin d.reconstituirea creditelor bugetare e.donatiile f.bugetele anexe g.bugetele program A a,b,d,e B a,b,c,d,e C c,d, e D c,d, f, g

115.Clasificatia administrativa a cheltuielilor publice are la baza: a.criteriul institutiilor care efectueaza cheltuileile b.criteriul cheltuielilor curente

c.criteriul ramurilor si sectoarelor de activitate d.criteriul momentului n care se efectueaza cheltuielile publice. 116..Conform clasificatiei financiare cheltuielile publice se grupeaza n: a.cheltuieli definitive temporare -virtuale b.cheltuieli cu contraprestatie fara contraprestatie c.cheltuieli curente cheltuoieli de capital. d.cheltuieli privind serviciile publice cheltuieli de transfer. 117.Un nivel optim al fiscalitatii poate fi acela n care: a.ponderea impozitelor directe si indirecte este aproximativ aceeiasi b.nu este afectata cresterea PIB. c.creste baza de impunere si cresc cotele procentuale d.marimea impozitelor se apropie de 80% 118.Nu sunt afirmatii adevarate: a.impozitele personale se stabilesc asupra venitului n legatura cu situatia personala a subiectului impozitului b.la stabilerea impozitului pe cladiri se are n vedere si situatia persoanla a contribuabilului. c.impozitele indirecte nu vizeaza cheltuielile sau consumul. d.CAS se datoreaza numai de angajati. A a,b,d B a,b,c,d, C b,c,d D c,d

119.CAS-ul reprezinta: a.un venit aditional unitatile cotizante 120.Sunt adevarate propozitiile: a.principiul unitatii bugetului se refera la faptul ca toate veniturile si cheltuielile statului trebuie cuprinse intr-un singur buget. b.cheltuielile pentru protectia sociala si cele pentru securitatea sociala desemneaza aceeiasi categorie de cheltuieli. c.principiul neafectarii veniturilor bugetare se refera la faptul ca un venit odata incasat se administreaza global. d.bugetul de stat se elaboreaza ca proiect doar de puterea legislative A a,b,d, B a,b,c,d C a,c, D c,d, b.un venit fiscal c.un venit nefiscal d.o subventie primita de la

121.Sunt adevarate enunturile: a.ordonatorii principali de credite la nivel central sunt ministrii. b.ordonatorul este persoana care are dreptul de a repartiza creditele bugetare c.principiul realitatii bugetare impune ca toate veniturile si cheltuielile sa porneasca de la starea reala a economiei d. pentru bugetele locale exista doar ordonatori primari si tertiari A a,b,d, B a,b,c,d C a,c, D c,d

122.Sunt adevarate enunturile:

a.executia de casa a bugetului se face atat prin intermediul sistemului bancar cat si prin Trezoreria publica. b.bugetul public este sinonim cu bugetul economiei nationale c.veniturile din capital sunt veniturile realizate din valorificarea unor proprietati ale statului. d.in cazul impozitelor indirecte suportatorul impozitului difera de platitor A a,b,d B a,b,c,d C a,c,d D c,d

123.Pentru evaluarea materiei impozabile se folosesc urmatoarele metode: a.evaluarea indirecta. b.valuarea forfetara. c.evaluarea directa. d.evaluarea administrativa. A a,b,d B a,b,c,d C a,c,d D c,d

124.Stopajul la sursa este o metoda care vizeaza: a.evaluarea materiei impozabile b.determinarea cuantumului impozabil c.perceperea impozitului d.determinarea platitorului. 125.Fac parte din categoria veniturilor nefiscale: a.varsamintele de la institutiile publice.

b.varsamintele din profitul net al regiilor autonome. c.venituri din concesiuni. d.contributii ale salariatilor firmelor private la asigurarile sociale de sanatate. A a,b,d B a,b,c C a,c,d D c,d

126.Functia de repartitie a finantelor publice vizeaza: a.constituirea si controlul fondurilor b.constituirea si distribuirea fondurilor c.controlul fondurilor d.dimensiunea transferurilor de valoare. A b,d B a,b,c C a,c,d D c,d

127.Printre formele de participare la constituirea fondurilor publicede resurse financiare enumeram: a.impozitele b.taxele c.cheltuielile socio culturale d.amenzile A a,b,d B a,b,c C a,c,d D c,d

128.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nivel international se pot ntlni: a.mprumuturile publice interne

b.achitarea cotizatiilor la organismele financiare internationale c.acordarea de mprumuturi externe. d.primirea de ajutoare externe. A a,b,d B a,b,c ,d C a,c,d D b,c,d

129.Controlul financiar se realizeaza n faza: a.repartitiei b.consumului c.schimbului d.productiei A a,b,d B a,b,c,d C a,c,d D c,d

130.Componentele sistemului financiar public din Romania sunt: a.bugetul de stat si bugetele locale. b.asigurarile sociale private c.fondurile speciale extrabugetare d.creditul bancar A a,b,d B a,b,c,d C a,c,d D c,d

131.Dupa esalonul la care se constituie, fondurile de resurse financiare se mpart n: a.fonduri de consum, rezerva si asigurare b.fonduri la nivel central, mediu, si microeconomic

c.fonduri aflate n proprietate publica sau privata d.prelevari cu titlu definitiv, rambursabil sau nerambursabil 132.Dupa destinatia avuta se pot distinge urmatoarele fonduri publice: a.fonduri de nlocuire si dezvoltare, consum, rezerva si asigurare b.fonduri rambursabile c.fondurile la nivel microeconomic d.fonduri cu titlu definitiv 133.Cheltuielile publice neconsolidate sunt alcatuite din: a.cheltuielile administratiei publice centrale b.cheltuielile subdiviziunilor politice si administrative c.cheltuielile colectivitatilor locale d.cheltuielile publice totale transferurile ntre administratiile publice locale sau centrale A a,b,d B a,b,c C a,c,d D c,d

134.Bursele si ajutoarele sociale reprezinta: a.cheltuieli administrative b.cheltuieli privind serviciile publice c.cheltuieli de transfer c.cheltuieli curente pentru unitatile respective. 135.Cheltuielile pentru formarea bruta de capital sunt reprezentate de:

a.subventiile deexploatare b.transferuri curente c.investitiile brute d.cresterea stocurilor de materiale. A a,b,d B a,b,c C a,c,d D c,d

136.ntre principiile dreptului la pensie putem identifica: a.neimpozabilitatea b.prescriptibilitatea c.imprescriptibilitatea d.cesibilitatea A a,b,d B a,b,c C a,c,d D a,c

137.Principalele ajutoare financiare directe ale statului sunt: a.subventiile b.investitiile c.avantajele fiscale d.avansurile rambursabile A a,b,d B a,b,c C a,c,d D a,c

138. Principalele ajutoare financiare indirecte ale statului sunt: a.mprumuturile cu dobnda subvenitonata

b.mprumuturile garantate de stat. c.investitiile d.avantajele fiscale A b,d B a,b,c C a,c,d D a,c

139.Subventiile pot fi. a.subventii de functionare b.subventii de exploatare c.interne d.de export A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

140.n cadrul resurselor publice ponderea cea mai mare o detin: a.veniturile nefiscale b.veniturile fiscale c.veniturile din capital d.resursele fondurilor speciale 141.Finantarea de baza a institutiilor de stat se realizeaza: a.din donatii b.din subventii c.din venituri proprii

d.din resursele de la buget. 142.n majoritatea tarilor veniturile publice curente: a.cresc mai repede dect PIB. b.cresc mai ncet dect PIB c.cresc mai lent dect cheltuielile publice d.cresc mi repede dect cheltuielile publice. A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

143.Emisiunea baneasca reprezinta: a.un venit extraordinar b.un mprumut intern c.un venit fiscal d.un venit ordinar 144.Pentru mprumuturile contractate pe piata interna se emit: a.bonuri de tezaur b.actiuni c.librete de economii d.cecuri 145.mprumuturile de stat se folosesc pentru: a.acoperirea deficitului bugetar.

b.scopuri productive. c.acoperirea unor dobnzi la mrumuturile vechi. d.toate raspunsurile sunt corecte. 146.Suma nscrisa pe titlul unui mprumut de stat se numeste: a.valoare reala. b.cursul titlului c.valoare nominala d.nici un raspuns nu este corect. 147.Pentru mprumuturile pe termen lung se emit: a.bonuri de tezaur b.certificate de trezorerie c.polite de tezaur d.obligatiuni. 148.Datoria publica tarilor dezvoltate provine n cea mai mare proportie: a.din resurse interne b.din resurse externe c.de la organismele financiare internationale d.de la agenti economici externi. 149.Instrumentele datoriei publice externe a Romaniei includ:

a.mprumuturi primite de la guvernele altor state. b.titlurile de stat libelate n valute c.mprumuturi sindicalizate d.toate elementele de mai sus 150.Rambursarea creditelor se face n urmatoarele modalitati: a.n cote egale b.n cote inegale c.ntr-o singura transa. d.toate raspunsurile sunt corecte. 151.Din punct de vedere al beneficiarului creditelor externe mprumutatul poate fi: a.ntreprindere privata b.banca c.guvern d.toate raspunsurile sunt corecte. 152.Din punct de vedere al creditorului, creditele externe pot fi acordate de: a.ntreprinderi furnizoare b.banci c.organisme financiare internationale d.oricare din agentii de mai sus

153.Datoria externa totala este alcatuita din: a.datoria pe termen scurt b.datoria pe termen lung c.creditele de la FMI d.bilaterali A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

154.Gradul de ndatorare al unei tari se poate exprima : a.absolut b.ca marime medie pe cap de locuitor c.ca raport ntre datoria externa si PIB d.ca raport ntre datoria externa si ncasarile din exporturi A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

155.Trasaturile caracteristice ale mprumutului de stat sunt: a.principiul facultativitatii b.caracterul rambursabil c.caracterul contractual d. contraprestatia A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

156.Destinatia mprumuturilor de stat este reprezentata de urmatoarea categorie de necesitati :

a.de trezorerie b.de echilibru bugetar c.pentru golurile temporare de casa d.oricare din categoriile mai sus amintite 157.ntre elementele tehnice ale mprumuturilor de stat figureaza : a.valoarea nominala, valoarea reala si cursul b.termenul de rambursare c.denumirea mprumutului d.dobnda A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

158.Bugetele locale fac parte din: a.bugetul de stat b.bugetul general consolidat c.bugetul trezoreriei publice d.resursele locale ale comunitatilor teritoriale. 159.Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta a. a.bugetului de stat b.bugetului general consolidat c.trezoreriei publice

d.bugetelor locale 160.Resursele bugetului de stat pot fi repartizate catre : a.servicii publice generale b.cheltuieli socioculturale c.actiuni economice d.siguranta nationala A a,b,c,d B a,b,c C a,c,d D a,c

161.Sunt enunturi adevarate n privinta trezoreriei statului: a.reprezinta un serviciu public nsarcinat cu gestiunea fondurilor private si publice. b.reprezinta un serviciu public nsarcinat cu asigurarea unui echilibru permanent dintre ncasarile generatoare de lichiditati si platile exigibile, ntre veniturile publice si cheltuielile publice. c.reprezinta un serviciu public independent nsarcinat cu finantarea deficitului bugetar. d.reprezinta o banca o banca n care statul este actionar majoritar al carei scop este asigurarea gestionarii datoriei publice si finantarea deficitului bugetar. 162.Principiile care stau la baza exercitarii functiilor clasice ale trezoreriei sunt: a.principiile centralizarii si gestionarii fondurilor publice si private. b.principiile descentralizarii si gestionarii fondurilor publice si private. c.principiile centralizarii si descentralizarii fondurilor publice. d.principiile asigurarii resurselor financiare functionarii economiei nationale si centralizarii fondurilor publice. 163.Prin aparitia trezoreriei publice: a. au fost create conditiile separarii finantelor publice de cele private. b.s-a putut asigura realizarea controlului n etapa elaborarii proiectului de buget.

c.s-a putut realiza controlul operatiunilor impuse de executia bugetara. d.s-a putut manifesta mai plenar suveranitatea financiara a statului. A a,c,d B a,b,c,d. C a,b,c D b,c

164.n cadrul trezoreriei publice, gestionarea fondurilor de resurse financiare n timp se refera la: a.ajustarea n timp a ncasarilor cu cheltuielile publice si private, mprumutnd pe termen scurt. b.previziunea anuala si pe mai multi ani a ncasarilor si cheltuielilor bugetare. c.asigurarea realizarii cheltuielilor bugetare n caz de goluri temporare de casa prin mprumuturi pe termen lung. d.asigurarea prin conturi speciale a posibilitatii efectuarii cheltuielilor publice cu caracter provizoriu si/sau multianual. A a,b,d B b,d. C b,c,d D a,b,c,d

165.Sunt enunturi adevarate n privinta trezoreriei publice: a.gestionarea n spatiu a fondurilor se refera la asigurarea resurselor financiare pe termen scurt n caz de goluri temporare de casa. b.gestionarea n timp se realizeaza prin compensatii ntre casieriile din teritoriu si cea centrala. c.gestionarea n spatiu a fondurilor presupune tinerea unei contabilitati a miscarii fondurilor publice ntre diferitele casierii din teritoriu. d.conform principiilor de functionare ale trezoreriei ncasarile si platile cu caracter provizoriu se contabilizeaza n cadrul veniturilor si cheltuielilor publice. 166.n calitate de casier al statului, trezoreria: a.are ca sarcina emisiunea titlurilor de mprumut public. b.gestionarea datoriei statului c.urmareste asigurarea de lichiditati suficiente pentru realizarea platilor d.efectueaza un mare numar de ncasari si plati. A a,b,c B a,b,d C a,b,c,d D a,b

167.Pentru echilibrarea trezoreriei se pot utiliza urmatoarele categorii de resurse: a.utilizarea fondurilor corespondentilor b.apelarea la mprumuturi pe termen lung. c.emisiunea de bonuri de tezaur d.emisiunea de bilete de banca. A a,b,c B a,b,c,d. C b,c,d D a,c

168.Bonurile de tezaur n formular: a.sunt plasate n public la ghiseul deschis b.emisiunea lor se realizeaza fara limitarea nivelului mprumutului. c.sunt bonuri cumparate de institutii financiare. d.reprezinta cea mai ieftina modalitate de mprumut pentru stat. A a,b B a,b,c,d. C b,c D a,c,d

169.Pentru a influenta masa subscrierilor politica de emisiune a bonurilor de tezaur cuprinde mai multe mecanisme cum ar fi: a.mecanismul plafonului- prin care se stabileste o anumita proportie de catre autoritatea monetara, ca procent din disponibilitatile bancilor, care poate fi plasata n bonuri de tezaur. b.mecanismul coeficientului de trezorerie prin care se stabileste un raport ntre activele lichide ale bancilor si ansamblul resurselor. c.mecanismul rezervelor obligatorii prin care bancile conserva o suma fixa, stabilita prin lege la banca centrala d.mecanismul emisiunii de bonuri n raport cu nivelul resurselor bugetare prin care se stabileste o suma globala de mprumut prin intermediul bonurilor de tezaur. A a,b,c B a,b. C b,d D a,b,c,d

170.Avansurile acordate de banca de emisiune trezoreriei publice: a.constituie o emisiune monetara fara acoperire.

b.sunt neinflationiste. c.se aproba prin lege. d.reprezinta o modalitate foarte des utilizata de trezoreria publica pentru acoperirea golurilor de tezaur fiind din punc de vedere al eficientei foarte ieftina. 171.Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate n ceea ce priveste mecanismul de functionare al trezoreriei: a.functionarea sa se bazeaza pe sistemul trezoreriei centrale si pe cel al trezoreriilor locale. b.trezoreriile municipiilor au cont corespondent deschis la BCR. c.contul general al trezoreriei poate functiona cu sold debitor. d.acoperirea soldului debitor al trezoreriei se poate face si prin acordarea de mprumuturi de la BNR 172.n statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a.bugetele locale. b.bugetele statelor si provinciilor membre. c.bugetele fondurilor speciale d.bugetele autoritatilor publice centrale e.bugetul asigurarilor sociale de stat. A a,b,c B a,c, d,e. C b,d D a,b,c,d

173.Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre: a.consiliile judetene b.consiliile locale. c.Guvern d.Consiliul local al municipiului Bucuresti. A a,b,c,d B a,b,c. C b,d D a,b,d

174.Conform prevederilor Legii 500-2002, masurile fiscale aprobate prin legile bugetare se stabilesc: a.pe 3 ani. b.pe un an. c.lunar. d.semestrial. 175.Prin buget general consolidat se ntelege: a.resursele si cheltuielile bugetului de stat. b.resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice cu caracter autonom, cumulate la nivel national, din care se elimina transferurile dintre bugete. c. b.resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice cu caracter autonom, cumulate la nivel national. 176.Reprezinta ordonatori principali de credite: a.ministrii. b.conducatorii institutiilor private cu personalitate juridica finantate din bugetul de stat. c.conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale. d.directorii trezoreriilor locale. A a,b,c,d B a,b,c. Ca D a,b,d

177.Taxele vamale la export: a.fac parte din categoria veniturilor curente. b.se ntlnesc sporadic. c.se aplica de regula pe materiile prime pentru a ncuraja exportul acestora. d.au fie un scop fiscal, fie unul economic. A a,b,c,d B a,d C b,c,d D a,b,d

178.Accizele: a.se instituie asupra unor produse de regula cu cerere inelastica. b.se percep numai asupra bunurilor importate. c.reprezinta o taxa speciala de consumatie d.se calculeaza doar ad-valorem. 179.Accizele: a.reprezinta un impozit indirect. b.se intalnesc sub forma impozitului pe cifra de afaceri c.se calculeaza pentru produsele care au un randament fiscal scazut. d.se percep asupra produselor cu cerere cu elasticitate unitara. 180.Impozitul pe cifra de afaceri: a.reprezinta un impozit direct. b.reprezinta o taxa generala pe vnzari. c.se prezinta sub forma impozitului pe cifra de afaceri neta si bruta d.este un impozit sporadic A a,b,c,d B a,b,c. C b,c D a,b,d

181.n bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuieli determinate de: a.realizarea exercitiului bugetar curent. b.crizele economice c.necesitati temporare de trezorerie d.calamitati naturale. A a,b,c,d B a,b,c. C a,c D a,b,d

182.Lichidarea, etapa in cadrul executiei bugetare presupune: a.verificarea serviciului prestat n favoarea statului. b.stabilirea cuantumului platii ce urmeaza a fi facuta de catre stat. c.asumarea obligatiei din partea statului de a plati o suma de bani pentru serviciul efectuat d.emiterea unui act prin care se dispune plata unui sume de bani. 183.Prin neafectarea veniturilor bugetare se ntelege: a.ansamblul cheltuielilor sunt acoperite de ansamblul veniturilor. b.veniturile bugetare se depersonalizeaza. c.un anumit venit este folosit pentru acoperirea unei anumite cheltuieli. d.cheltuielile curente se depersonalizeaza A a,b,c,d B a,b. C b,c D a,b,d

184.Tinand seama de definitia ordonatorilor de credite aratati care sunt ordonatori principali din urmatorii: a.directiile sanitare judetene b.conducatorii ministerelor. c.conducatorii agentiilor guvernamentale din subordinea guvernului. d.inspectoratele de munca din judete. A a,b,c,d B a,b,c. C b,c D a,b,d

185.Aprobarea bugetului asigurarilor sociale de stat se face de catre: a.guvern.

b.Ministerul finantelor c.Parlament. d.Ministerul muncii si protectiei sociale. 186.Din distributia fondurilor de resurse financiare beneficiaza: a.att persoanele fizice publice ct si cele juridice. b.persoanele fizice si juridice. c.doar persoanele fizice (pensionari, studenti, elevi, mame cu copiii pna la 2 ani, etc.). d.nici un raspuns nu este corect. 187.Sursa principala a contributiilor la fondurile publice este: a.produsul intern brut. b.transferurile din strainatate. c.mprumuturile interne si cele externe. d.subventiile 188.n cadrul sistemului financiar public nu se includ: a.finantele ntreprinderilor proprietate de stat. b.asigurarile sociale de stat. c.activitatile de creditare ale bancilor cu capital de stat. d.finantele agentilor economici privati .

189.O avansare de produs intern brut este reprezentata de: a.mprumuturile reallizate de stat de la organismele fianciare internationale b.cheltuielile cu sanatatea si nvatamntul c.rambursarea mprumuturilor contractate de stat de la agenti publici si privati. d.realizarea unor cheltuieli de investitii n infrastructura nationala. 190.Clasificatia cheltuielilor publice din punctual de vedere al ONU, are n vedere. a.clssificatia administrativa. b.clasificatia financiara. c.clasificatia economica. d.clasificatia functionala. A a,b,c,d B a,b. C b,c D a,b,d

191.Un impozit este stabil daca: a.este mentinut o lunga perioada de timp. b.randamentul sau este constant pe o perioada lunga din ciclul economic c.randamentul sau este crescator odata cu cresterea investitiilor in economie d.veniturile obtinute prin ncasarea sa sunt foarte ridicate. 192.Prin elasticitate a impozitului ntelegem: a.mentinerea sa pe o perioada lunga de timp.

b.posibilitatea de a fi modificat permanent n functie de necesitatile de venituri ale statului. c.acordarea unor facilitati contribuabililor. d.posibilitatea ca acesta sa ramana constant dea lungul ciclului economic. 193.Printre elementele impozitului nu apare: a.suportatorul b.contribuabilul. c.materia impozabila. d.organul ncasator. 194.Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata: a.impozitele sunt datorate de toate persoanele fizice si juridice. b.impozitele si taxele constituie prelevari cu titlu definitiv. c.impozitele si taxele pot fi introduse si aprobate numai de Parlament. d.au un caracter nerambursabil. A a,b,c,d B a,c. C b,c D a,b.

195.Veniturile nefiscale reprezinta: a.venituri bugetare de la ntreprinderile si institutiile publice. b.venituri obtinute din impozitul pe spectacole. c.venituri obtinute din taxa asupra mijloacelor de transport. d.venituri obtinute din taxe vamale.

196.Nu reprezinta caracteristici ale impozitelor personale: a.prezenta lor sub forma impozitelor pe venit. b.prezenta lor sub forma impoztului pe avere. c.regresivitatea ridicata. d.diferentierea sarcinii fiscale n functie de marimea venitului sau averii. 197.Taxele vamale la export: a.se ntlnesc des n practica internationala. b.au rolul unui impozit de egalizare. c.se aplica sporadic asupra unor materii prime. d.protejeaza firmele exportatoare. 198.Caracteristici ale impozitelor indirecte sunt: a.cheltuielile ridicate de asezare. b.cheltuielile ridicate de percepere. c.randamentul fiscal ridicat d.devin operationale ntr-o perioada lunga de timp. 199.Accizele: a.sunt folosite la bunuri cu o elasticitate foarte ridicata. b.au un randament fiscal scazut pentru ca se instituie pe o gama redusa de produse. c.se instituie pe produse cu o cerere neelastica.

d.se aplica unor produse al caror consum poate conduce la externalitati de ordin pozitiv. 200.ntre sursele de constituire a fondurilor de asigurari sociale putem identifica: a.impozitele pe salariu. b.contributiile la constituirea fondului de somaj. c.salariile individuale nete. d.pensiile I.O.V.R RASPUNSURI Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 111 112 113 114 115 Raspuns A D C A D A C C A A b a b D c c d b C A C B D c b C a Nr. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 144 145 146 147 148 Raspuns a C d a c a D b a A a A A C d D d C a a C d a d c d a Nr. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Raspuns A a b A A d D C A A A b a a a b a D A C D C Nr. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Raspuns C a A C C a C C d A d c C d B D A C d d A B Nr. 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Raspuns D a A A B d A B b b A b a D d A A d d D B c

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

a b C b C B C B c B A A D B C b a B c D D A A A B d D a

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

d d d d B A A d A b b

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

S-ar putea să vă placă și